Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0

2 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach licencji GNU General Public License, Mozilla Public License oraz licencjach pochodnych od BSD. Treść licencji została zamieszczona na dołączonej płycie CD. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji:

3 Slican IPU-14 Spis treści 1 Podstawowe parametry i cechy serwera telekomunikacyjnego Slican IPU Wiadomości ogólne Cechy funkcjonalne Rodzaje portów Zasięg linii Architektura serwera Slican IPU Wiadomości ogólne Opis działania lampek sygnalizacyjnych Otwieranie obudowy IPU Elementy bazowe Płyta bazowa Moduł sterownika Karty wyposaŝeń Karta wewnętrznych portów analogowych Hybrydowa karta analogowych portów: miejskiego i wewnętrznego Karta cyfrowego telefonu systemowego CTS Karta translacji cyfrowej ISDN-BRA Karta translacji GSM Submoduł elektronicznego numeru serwera SM.SDN Zestawienie parametrów technicznych serwera Slican IPU Wymogi bezpieczeństwa w uŝytkowaniu serwerów Slican IPU Instalacja i serwis Środowisko pracy Wymagania elektryczne Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu...19 Wydanie 1.0 3

4 Dokumentacja techniczna 1 Podstawowe parametry i cechy serwera telekomunikacyjnego Slican IPU Wiadomości ogólne Serwer telekomunikacyjny Slican IPU-14 charakteryzują duŝe moŝliwości konfiguracji oraz małe wymiary z moŝliwością powieszenia na ścianie przez co doskonale nadaje się do zastosowania w małych firmach, biurach itp. 1.2 Cechy funkcjonalne współpraca z telefonami systemowymi Slican CTS, współpraca z pakietem modułów CTI, otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP, telefonia internetowa VoIP, zaawansowane, zdalne zarządzanie i kontrola kosztów, zintegrowany GSM, sieciowanie po LAN, zintegrowane nagrywanie rozmów, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, konfigurowanie przez aplikację ConfigMAN, monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy z poziomu aplikacji do zarządzania, zapowiedzi słowne (DISA/Infolinie lub wiadomość DND), usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi, współpraca z aplikacjami komputerowymi, współpraca z systemami bramofonowymi i kontroli dostępu Slican DPH, sygnalizacja CLIP wewnętrzna oraz przekazywanie sygnalizacji miejskiej. 1.3 Rodzaje portów porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF, (pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF), porty aparatów systemowych Slican CTS (U p0 ), linie miejskie analogowe (POTS) zgodne z sygnalizacją ASS, porty translacji ISDN na styku BRA 2B+D protokół DSS1 (EURO ISDN), MSN i DDI, porty GSM Tri-Band 900/1800/1900MHz, Łącza: - VoIP port abonenta/translacji VoIP zgodny z protokołem SIP (v.2.0), który loguje konto do operatora VoIP lub do którego loguje się klienta SIP oraz protokołem essl (Slican Smart Link) pozwalający zlinkować serwer IPU-14 z innymi serwerami SLICAN. Interfejsy: - LAN Ethernet 10/100 Mbps, - USB 2.0, porty automatyki przemysłowej i powiadamiania zabezpieczenia kart przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej. 4

5 Slican IPU Zasięg linii Rodzaj linii ISND (punkt-punkt) POTS (ASS) LAN U p0 (styk dla CTS) Zasięg 400m dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), 120nF Zgodnie z WTO Wymaganiami Technicznymi Operatora (TP S.A.) - maksymalna rezystancja pętli dla prądu stałego 1800 Ω wraz z urządzeniem końcowym. 100m przy skrętce UTP kategorii 5 (dotyczy długości okablowania pomiędzy urządzeniami; abonent VoIP moŝe być zlokalizowany w dowolnym miejscu) Długość przewodu CTS-102, CTS-202 CTS konsola CTS-102 CTS-202 CTS zasilacz CTS konsole + zasilacz CTS konsole + zasilacz 200m 400m X 600m X - 800m m - - AB (abonencki analogowy) - działanie poprawne X moŝliwe działanie niepoprawne (w tabeli podano zasięgi maksymalne dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), zasięg moŝe ulec zmianie wraz ze zmianą przewodu oraz zakłóceniami). ok. 3000m dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), Wydanie 1.0 5

6 Dokumentacja techniczna 2 Architektura serwera Slican IPU Wiadomości ogólne Serwer telekomunikacyjny Slican IPU-14 występuje w dwóch wykonaniach bazowych: IPU posiada 8 kanałów VoIP (bez kodeka G.729); ilości kont 24xAbVoIP, 16xTrVoIP IPU posiada 16 kanałów VoIP (kodek G.729); ilości kont 64xAbVoIP, 16xTrVoIP. Wykonania bazowe posiadają 6 portów abonenckich analogowych oraz porty automatyki przemysłowej i powiadamiania RL/SN. Na płycie bazowej są 4 sloty 2 portowe, które umoŝliwiają rozbudowę systemu o dodatkowe karty. Wykaz dostępnych kart: karta 2AB 2 porty abonenckie analogowe, karta 1CO1AB hybrydowa karta portu linii miejskiej POTS i portu abonenckiego analogowego, karta 1CTS port cyfrowego aparatu systemowego, karta 1S port translacji ISDN, karta 1GSM port translacji GSM. Wykonania bazowe mają równieŝ moŝliwość nagrywania rozmów, dostępnych jest 8 kanałów w kaŝdym z wykonań (wymaga zamontowania karty microsd oraz wprowadzenia odpowiednich licencji). 2.2 Opis działania lampek sygnalizacyjnych Lampki sygnalizacyjne umieszczone są na pokrywie obudowy serwera. PoniŜsza tabela przedstawia informacje jakie moŝna odczytać ze sposobu migania tych lampek. Zachowanie LED POWER stan zasilania miga szybko inicjalizacja systemu STATUS stan serwera miga wolno - błąd niekrytyczny świeci ciągle normalne działanie nie świeci - poprawne działanie LINES stan linii miejskich błąd krytyczny uszkodzenie linii miejskiej wywołanie co najmniej na jednej linii - zajęta co najmniej jedna linia wszystkie linie wolne PHONES stan linii wewnętrznych uszkodzenie linii wewnętrznej co najmniej jeden telefon dzwoni (wywołanie) zajęta co najmniej jedna linia wewn. (rozmowa lub wybór numeru) wszystkie linie wewnętrzne wolne 6

7 Slican IPU Otwieranie obudowy IPU-14 W celu zdjęcia pokrywy serwera naleŝy: delikatnie odchylić w dół zatrzask umieszczony na spodzie pokrywy obudowy, trzymając odchylony zatrzask nieznacznie podnieść dolną część pokrywy, wysunąć pokrywę w kierunku pokazanym na rys. nr 2, podczas tej czynności naleŝy uwaŝać aby nie uszkodzić zamontowanych w pokrywie światłowodów. Rys. nr 1. IPU-14 otwieranie obudowy Rys. nr 2. IPU-14 otwieranie obudowy c.d. Wydanie 1.0 7

8 Dokumentacja techniczna 2.4 Elementy bazowe. Po zdjęciu pokrywy obudowy mamy dostęp do wszystkich elementów serwera, co przedstawiono na poniŝszym rysunku. Rys. nr 3. IPU-14 rozmieszczenie poszczególnych elementów w serwerze 8

9 Slican IPU Płyta bazowa Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU6BAZv2 IPU6BAZ Krótki opis płyty bazowej: Na płycie bazowej znajduje się 6 portów abonenckich analogowych, porty automatyki przemysłowej i powiadamiania oraz 4 sloty portów rozszerzeń. KaŜdy slot posiada złącze z kluczem który ułatwia właściwe umieszczenie kart oraz nie pozwala na umieszczenie nieobsługiwanej karty w danym slocie. Widok płyty bazowej IPU6BAZ Wyprowadzenia portów abonenckich Telefony podłączamy do gniazd RJ11 oznaczonych AB1...AB6. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. Wyprowadzenia portów automatyki przemysłowej i powiadamiania Urządzenia podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego RL7/SN8. Sygnały wyprowadzone są na stykach złącza w następujący sposób: Wydanie 1.0 9

10 Dokumentacja techniczna PIN FUNKCJA 1 RL 2 SN SN 6 RL 1 6 Tryb pracy sensora SN: port moŝna ustawić w dwóch trybach NO (Normal Open) normalnie otwarty oraz NC (Normal Connected) normalnie zwarty, ustawienie trybu wybieramy w programie do konfiguracji serwera, wyzwalanie sensora następuje przez zwarcie lub rozwarcie styków. Tryb pracy przekaźnika RL: port moŝna ustawić w trybach NO (Normal Open) normalnie otwarty lub NC (Normal Connected) normalnie zwarty oraz w trybach bistabilnym i monostabilnym, ustawienie trybu wybieramy w programie do konfiguracji serwera, parametry styków przekaźnika: 24V/100mA/35Ω Uwaga! Nie dopuszcza się bezpośredniego podłączania i sterowania urządzeń zasilanych z sieci 230V. W razie takiej konieczności naleŝy zastosować odpowiedni przekaźnik/stycznik. Świecenie diody LED (D801) oznacza załączenie przekaźnika RL. 10

11 Slican IPU Moduł sterownika Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU1VPUv0 IPU1PU IPU1VPU Krótki opis modułu: Moduł sterownika odpowiada za zarządzanie procesami w systemie, realizuje równieŝ funkcje VoIP i EbdREC, występuje w dwóch wykonaniach: IPU1PU posiada 8 kanałów VoIP (24 konta AB, 16 kont Translacji) (kodeki 7.11a) montowany w wykonaniu IPU IPU1VPU posiada 16 kanałów VoIP 64 konta AB, 16 kont Translacji (kodeki 729) montowany w wykonaniu IPU Widok modułu sterownika IPU1PU Widok modułu sterownika IPU1VPU Naklejka z nazwą i numerem seryjnym umieszczona jest na procesorze sterownika. Opis złączy na sterownikach USB gniazdo Mini-USB na potrzeby komunikacji z komputerem (np. ConfigMAN) ETH gniazdo RJ-45 wbudowanego routera (MAC adres na naklejce umieszczonej nad baterią) MicroSD złącze do montaŝu opcjonalnej karty pamięci microsd. Znaczenie LED na gniazdach RJ45: śółta: świeci stale jeśli jest pierwsza warstwa transmisji Zielona: mruga jeśli jest wykonywana jakakolwiek transmisja Format sterownika W celu wyczyszczenia bazy danych oraz zawartości pamięci SRAM naleŝy: wyłączyć serwer załoŝyć zworkę na piny HRESET włączyć serwer. Po około 30 sekundach od uruchomienia (wszystkie lampki na pokrywie świecą się ciągle) moŝna wyłączyć serwer oraz zdjąć zworkę i włączyć serwer. Następnie naleŝy odtworzyć kopię zapasową. Nie ma potrzeby ponownego wgrywania firmware, gdyŝ formatowana jest pamięć zawierająca wyłącznie dane. Wydanie

12 Dokumentacja techniczna Szybkie przywracanie poprzedniej wersji firmware: Aby szybko cofnąć się do poprzedniej wersji firmware naleŝy: wyłączyć serwer załoŝyć zworkę na piny TBD włączyć serwer. Po około 30 sekundach od uruchomienia włączy się przerywany sygnał akustyczny, po czym moŝna wyłączyć serwer oraz zdjąć zworkę. Przy tej czynności nie jest wymagane odtwarzanie kopii zapasowej. Uwagi związane z korzystaniem z kart pamięci microsd jako nośnika nagrań. zaleca się stosowanie kart microsd nie większych niŝ 8GB, ilość dostępnych kanałów zaleŝna jest od wykupionych licencji Wymiana baterii 3V, typ Uwaga: istnieje niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu, zuŝytych baterii naleŝy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Karty wyposaŝeń Karty wyposaŝeń dodatkowych instalujemy w 4 slotach znajdujących się na płycie bazowej. Kartę GSM moŝna instalować wyłącznie w slotach nr 1 i 2, natomiast pozostałe karty moŝna instalować w dowolne sloty. Dioda LED oznaczona jako STAT na kaŝdej z kart, jeŝeli świeci oznacza, Ŝe karta działa i serwer rozpoznał ją prawidłowo. JeŜeli nie świeci lub mruga naleŝy zaakceptować kartę w konfiguracji serwera. Na kartach znajdują się naklejki z nazwą i numerem seryjnym. Naklejki mogą być umieszczone na górze lub od spodu karty. 3.1 Karta wewnętrznych portów analogowych Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU2ABv0 IPU2AB Krótki opis karty: Karty wewnętrznych portów analogowych obsługują telefony analogowe z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Wszystkie karty posiadają funkcję CLIP. Widok karty IPU2AB Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Telefony podłączamy do gniazd RJ11 oznaczonych jako AB1, AB2. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. 12

13 Slican IPU Hybrydowa karta analogowych portów: miejskiego i wewnętrznego Nazwa druku: IPU1CO1ABv1 Oznaczenie karty: IPU1CO1AB Widok karty IPU1CO1AB Krótki opis karty: UmoŜliwia podłączenie analogowej linii miejskiej POTS oraz 1 telefonu analogowego. Karta posiada funkcję CLIP. W przypadku braku zasilania linia miejska jest przełączona bezpośrednio na telefon. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Linię miejską podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako CO 1, natomiast telefon podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako AB 2. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. 3.3 Karta cyfrowego telefonu systemowego CTS Nazwa druku: IPU1SUv1 Oznaczenie karty: IPU1CTS Widok karty IPU1CTS Krótki opis karty: Karta wyposaŝeń cyfrowych CTS zapewniają obsługę cyfrowych telefonów systemowych Slican z rodziny CTS-102, CTS-202 i CTS-330. CTS-330 działa wyłącznie z podłączonym zewnętrznym zasilaczem. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Telefon cyfrowy CTS podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako CTS 1. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. Wydanie

14 Dokumentacja techniczna 3.4 Karta translacji cyfrowej ISDN-BRA Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU1SUv0 IPU1S Krótki opis karty: Karty zawierają wyposaŝenie ISDN 2B+D. Łącze moŝe działać tylko jako translacja (linia miejska). Widok karty IPU1S Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4. Opis sygnalizacji diod LED: L1 świeci gdy łącze jest fizycznie podłączone do zakończenia NT, L2 świeci tylko podczas transmisji danych po łączu, Opis pinów we wtyku RJ45 w trybie pracy jako port translacja EXT: PIN FUNKCJA LXA (para nadawcza) 4 LRA (para odbiorcza) 5 LRB (para odbiorcza) 6 LXB (para nadawcza)

15 Slican IPU Karta translacji GSM Nazwa druku: IPU1GSMv1 Oznaczenie karty: IPU1GSM Widok karty IPU1GSM Krótki opis karty: Karty translacji GSM są przeznaczone do obsługi połączeń głosowych i SMS bezpośrednio z siecią komórkową. Do działania wymagają one podłączenia anten zewnętrznych oraz instalacji kart SIM. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować wyłącznie w slocie 1 i 2, maksymalnie 2 sztuki. Aby umieścić kartę SIM w złączu naleŝy: otworzyć klapkę przez jej przesunięcie zgodnie z opisem widocznym na klapce złącza umieścić kartę SIM w złączu zamknąć i zatrzasnąć klapkę poprzez jej przesunięcie w przeciwnym kierunku do otwarcia. Opis sygnalizacji diody LED (D100) jeŝeli miga co 0,5s translacja nie jest zalogowana do operatora GSM jeŝeli miga co 1s translacja jest zalogowana do operatora GSM Anteny zewnętrzne do kart GSM (wyposaŝenie dostępne oddzielnie) Do działania kart GSM niezbędna jest antena. Oferujemy anteny z 3 metrowym przewodem zakończonym wtykiem SMA. Wtyczka typu SMA kabla antenowego powinna być dokręcona z naleŝytą ostroŝnością bez uŝycia narzędzi, gdyŝ zbyt mocne dokręcenie moŝe spowodować uszkodzenie złącza. Ze względu na moŝliwość występowania ładunków elektrostatycznych, zaleca się, aby podłączanie i odłączanie anteny przeprowadzane było przy wyłączonym serwerze. Rozmieszczając anteny naleŝy zwrócić uwagę na to, aby nie znajdowały się one zbyt blisko urządzeń (instalacji) elektrycznych i elektronicznych, gdyŝ moŝe to zakłócić pracę karty GSM. Wspornik UAS-2 (wyposaŝenie dostępne oddzielnie) Wspornik UAS-2 słuŝy do estetycznego zamontowania anten GSM do ściany lub obudowy serwera IPU-14. Wspornik wykonany jest z metalu (malowany proszkowo) dlatego anteny muszą posiadać mocowanie magnetyczne (magnes). Wydanie

16 Dokumentacja techniczna MontaŜ wspornika UAS-2 do obudowy IPU-14 W górnym prawym rogu obudowy znajdują się dwa otwory montaŝowe. Wspornik mocujemy przy pomocy dwóch wkrętów M3x5 zgodnie z załączonym rysunkiem. 3.6 Submoduł elektronicznego numeru serwera SM.SDN Nazwa modułu: SM.SDN Krótki opis karty: Submoduł elektronicznego numeru serwera to układ w pamięci którego zapisany jest numer seryjny serwera. Jeśli serwer ma inny numer niŝ w submodule, bądź nie ma go wcale - licencje w serwerze nie będą aktywne. Widok submodułu SM.SDN: Instalacja submodułu w serwerze: Submoduł SM.SDN instalowany jest na module sterownika 16

17 4 Zestawienie parametrów technicznych serwera Slican IPU-14 ŁĄCZA VoIP SIP, IAX,SSL, aparaty CTS IP GSM Tri-Band 900/1800/1900MHz Slican IPU-14 S0 (2B+D) Protokół DSS1 (EURO-ISDN) Up0 dla CTS-102/CTS-202/CTS-330 Styki dla cyfrowych aparatów systemowych z sygnalizacją opracowaną w firmie Slican Wewnętrzne porty analogowe - sygnalizacja liniowa - sygnalizacja CLIP - napięcie i prąd liniowy - napięcie i częstotliwość sygnału wywołania - minimalna rezystancja między przewodami linii abonenckiej lub między kaŝdym przewodem a ziemią Porty analogowe POTS - sygnalizacja liniowa - sygnalizacja CLIP ZASILANIE - napięcie sygnału wywołania - częstotliwość sygnału wywołania - impedancja obwodu wywołania - rozpoznawanie początku połączenia (taryfikacja) Zgodna z ASS, DTMF Zgodna z ETSI FSK V23 (ETS ) 1300Hz +-1,5% 2100Hz +-1,5% 1200bps +-1% 32,4V; 20,7mA 55VRMS; 50Hz 25kΩ Napięcie zasilania ~230V ± 10%, 50Hz Pobór mocy Max 22W Zgodna z ASS, DTMF Zgodna z ETSI FSK V23 (ETS ) 1300Hz +-1,5% 2100Hz +-1,5% 1200bps +-1% od 30VRMS - 90VRMS 50Hz lub 25Hz 9kΩ przy 50Hz lub 15kΩ przy 25Hz Detekcja odwrócenia pętli lub po czasie INTERFEJSY Ethernet Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 WYMIARY Wysokość/szerokość/głębokość 301/210/55 mm WAGA Serwer bez dodatkowych kart i opakowania 1,6 kg 5 Wymogi bezpieczeństwa w uŝytkowaniu serwerów Slican IPU-14 Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia. PoniŜej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony uŝytkowników przez producenta. Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji i umiejscowienia serwera, a takŝe wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej. 5.1 Instalacja i serwis Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta. Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montaŝu i Wydanie

18 Dokumentacja techniczna przepisów BHP. Wyłącznik na obudowie w pozycji wyłączony odłączają napięcie ~230V). Podczas wymiany baterii na module sterownika podtrzymującej zegar czasu rzeczywistego zaleca się zachowanie szczególnej ostroŝności, poniewaŝ w niektórych przypadkach bateria moŝe eksplodować. ZuŜyte baterie naleŝy utylizować zgodnie z istniejącymi przepisami. Uwaga: Przy pracy na otwartym serwerze naleŝy bezwzględnie odłączyć kabel zasilający od sieci ~230V. 5.2 Środowisko pracy temperatura otoczenia w miejscu pracy serwera: od +10 o C do +25 o C (zalecane pomieszczenie klimatyzowane 22 o C), wilgotność powietrza: 40 70%, naleŝy zapewnić niezbędną ilość miejsca dla instalacji poszczególnych składników serwera oraz okablowania. serwery powinny być zasilane z sieci energetycznej prądu zmiennego 230V, 50Hz. Ze względu na moŝliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania się instalowania systemu w następujących miejscach: w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, w pomieszczeniach o duŝym zapyleniu, zbyt blisko urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, w pomieszczeniach, w których moŝe być naraŝony na wpływ czynników chemicznych. w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne, w pobliŝu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich). 5.3 Wymagania elektryczne urządzenie powinno mieć prawidłowe zerowanie w sieci elektrycznej lub musi zostać uziemione. Okresowo naleŝy sprawdzać jakość uziemienia ochronnego. wszystkie urządzenia dołączane do serwera powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. UWAGA!!! Gniazdko sieciowe 230V, z którego zasilany jest serwer powinno być wyposaŝone w bolec ochronny, a skuteczność ochrony przeciw poraŝeniowej, realizowanej w ten sposób, powinna być potwierdzona stosownym protokołem. Niespełnienie tego wymogu stwarza ryzyko poraŝenia prądem elektrycznym! UWAGA!!! Uziemienia serwera trzeba dokonać ZAWSZE ze względu na jego wpływ na skuteczność działania zabezpieczeń przed przepięciami pochodzącymi z linii telekomunikacyjnych dołączonych do serwera. 18

19 Slican IPU-14 6 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu Wydanie

Dokumentacja techniczna. Slican IPS-08

Dokumentacja techniczna. Slican IPS-08 Dokumentacja techniczna serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPS-08 Wydanie 1.0 Budowa serwera SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPS-08 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Slican IPS-08

Dokumentacja techniczna. Slican IPS-08 Dokumentacja techniczna serwer telekomunikacyjny IPPBX Slican IPS0 Wydanie.0 Budowa serwera SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl email: office@slican.pl IPS0 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Slican ITS-0106 Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

Dokumentacja techniczna. Slican ITS-0106 Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Dokumentacja techniczna centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0106 Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Budowa centrali Wydanie 1.03 Budowa centrali SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny Slican IPM032 Wydanie.00 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl email: office@slican.pl IPM032 zawiera oprogramowanie udostępnione na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPL-256 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach licencji GNU General

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00 Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej Slican IPL-256 Wydanie 1.00 Instrukcja SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Akcesoria i elementy wspólne do serwerów do serwerów: Slican IPL-256 Slican IPM-032 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny Wydanie.00 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl email: office@slican.pl IPL256 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 Strona 1 z 7 DTR. N-50 05.2011 STRUKCJA STALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 ZAGWIŹDZIE, ul. Lipowa 44, 46-030 Zagwiździe 1 Strona 2 z 7 UWAGA: Przed instalacją lub serwisem naleŝy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE

2.1 INFORMACJE OGÓLNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX 2.1 INFORMACJE OGÓLNE VersaMax to urządzenie łączące w sobie cechy uniwersalnego sterownika oraz systemu wejść/wyjść rozproszonych. Stworzony został z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Biznes Pakiet Instrukcja podłączenia urządzenia Business LiveBox

Biznes Pakiet Instrukcja podłączenia urządzenia Business LiveBox Biznes Pakiet Instrukcja podłączenia urządzenia Business LiveBox AKTUALIZACJA: 31.12.2011 Spis Treści 1 Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania... 3 2 Słownik pojęć i skrótów użytych w instrukcji... 4

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP CSH-1600 #06006 wersja 1.0 Wstęp Przełącznik niezarzadzalny CSH-1600 to prosty i tani sposób na budowę infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania SMS ecotel

System powiadamiania SMS ecotel System powiadamiania SMS ecotel DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA 0001 Czerwiec 2008 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Dane techniczne... 4 2 Instalacja... 4 2.1 Karta SIM i jej montaż... 5 2.2 Obwody

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF 1. Przeznaczenie i budowa Redakcja 1.0 Sprawdzarka cen jest urządzeniem służącym do odczytywania (sprawdzania) cen towarów oznakowanych kodem kreskowym. Odczytanie kodu kreskowego za pomocą wbudowanego

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Strona 2 z 9 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 3 3 Schemat podłączenia i konfiguracja... 3 4 Parametry techniczne... 8 5 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n A B - ZASILANIE WYJŚCIE I T 7/G DETEKCJA WYJŚCIE II TECH-AGRO B ę d z i n Instrukcja obsługi Będzin, luty 2008 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...3 1. 1. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch 16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch Podręcznik użytkownika DN-80100 DN-80110 Zawartość pakietu W pakiecie powinny się znajdować następujące pozycje: Przełącznik szybkiego Gigabit

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Brama VoIP Gateway CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Brama VoIP GW-8, GW-16, GW-24, GW-8R, GW-16R i GW-24R są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00,

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS stam-irs_pl 01/11 STAM-IRS dedykowany jest do pracy jako serwer stacji monitorującej STAM-2, która umożliwia odbieranie transmisji przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo