Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0

2 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione na zasadach licencji GNU General Public License, Mozilla Public License oraz licencjach pochodnych od BSD. Treść licencji została zamieszczona na dołączonej płycie CD. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji:

3 Slican IPU-14 Spis treści 1 Podstawowe parametry i cechy serwera telekomunikacyjnego Slican IPU Wiadomości ogólne Cechy funkcjonalne Rodzaje portów Zasięg linii Architektura serwera Slican IPU Wiadomości ogólne Opis działania lampek sygnalizacyjnych Otwieranie obudowy IPU Elementy bazowe Płyta bazowa Moduł sterownika Karty wyposaŝeń Karta wewnętrznych portów analogowych Hybrydowa karta analogowych portów: miejskiego i wewnętrznego Karta cyfrowego telefonu systemowego CTS Karta translacji cyfrowej ISDN-BRA Karta translacji GSM Submoduł elektronicznego numeru serwera SM.SDN Zestawienie parametrów technicznych serwera Slican IPU Wymogi bezpieczeństwa w uŝytkowaniu serwerów Slican IPU Instalacja i serwis Środowisko pracy Wymagania elektryczne Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu...19 Wydanie 1.0 3

4 Dokumentacja techniczna 1 Podstawowe parametry i cechy serwera telekomunikacyjnego Slican IPU Wiadomości ogólne Serwer telekomunikacyjny Slican IPU-14 charakteryzują duŝe moŝliwości konfiguracji oraz małe wymiary z moŝliwością powieszenia na ścianie przez co doskonale nadaje się do zastosowania w małych firmach, biurach itp. 1.2 Cechy funkcjonalne współpraca z telefonami systemowymi Slican CTS, współpraca z pakietem modułów CTI, otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP, telefonia internetowa VoIP, zaawansowane, zdalne zarządzanie i kontrola kosztów, zintegrowany GSM, sieciowanie po LAN, zintegrowane nagrywanie rozmów, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, konfigurowanie przez aplikację ConfigMAN, monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy z poziomu aplikacji do zarządzania, zapowiedzi słowne (DISA/Infolinie lub wiadomość DND), usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi, współpraca z aplikacjami komputerowymi, współpraca z systemami bramofonowymi i kontroli dostępu Slican DPH, sygnalizacja CLIP wewnętrzna oraz przekazywanie sygnalizacji miejskiej. 1.3 Rodzaje portów porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF, (pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF), porty aparatów systemowych Slican CTS (U p0 ), linie miejskie analogowe (POTS) zgodne z sygnalizacją ASS, porty translacji ISDN na styku BRA 2B+D protokół DSS1 (EURO ISDN), MSN i DDI, porty GSM Tri-Band 900/1800/1900MHz, Łącza: - VoIP port abonenta/translacji VoIP zgodny z protokołem SIP (v.2.0), który loguje konto do operatora VoIP lub do którego loguje się klienta SIP oraz protokołem essl (Slican Smart Link) pozwalający zlinkować serwer IPU-14 z innymi serwerami SLICAN. Interfejsy: - LAN Ethernet 10/100 Mbps, - USB 2.0, porty automatyki przemysłowej i powiadamiania zabezpieczenia kart przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej. 4

5 Slican IPU Zasięg linii Rodzaj linii ISND (punkt-punkt) POTS (ASS) LAN U p0 (styk dla CTS) Zasięg 400m dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), 120nF Zgodnie z WTO Wymaganiami Technicznymi Operatora (TP S.A.) - maksymalna rezystancja pętli dla prądu stałego 1800 Ω wraz z urządzeniem końcowym. 100m przy skrętce UTP kategorii 5 (dotyczy długości okablowania pomiędzy urządzeniami; abonent VoIP moŝe być zlokalizowany w dowolnym miejscu) Długość przewodu CTS-102, CTS-202 CTS konsola CTS-102 CTS-202 CTS zasilacz CTS konsole + zasilacz CTS konsole + zasilacz 200m 400m X 600m X - 800m m - - AB (abonencki analogowy) - działanie poprawne X moŝliwe działanie niepoprawne (w tabeli podano zasięgi maksymalne dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), zasięg moŝe ulec zmianie wraz ze zmianą przewodu oraz zakłóceniami). ok. 3000m dla przewodu AWG24 (średnica przewodu 0,51mm), Wydanie 1.0 5

6 Dokumentacja techniczna 2 Architektura serwera Slican IPU Wiadomości ogólne Serwer telekomunikacyjny Slican IPU-14 występuje w dwóch wykonaniach bazowych: IPU posiada 8 kanałów VoIP (bez kodeka G.729); ilości kont 24xAbVoIP, 16xTrVoIP IPU posiada 16 kanałów VoIP (kodek G.729); ilości kont 64xAbVoIP, 16xTrVoIP. Wykonania bazowe posiadają 6 portów abonenckich analogowych oraz porty automatyki przemysłowej i powiadamiania RL/SN. Na płycie bazowej są 4 sloty 2 portowe, które umoŝliwiają rozbudowę systemu o dodatkowe karty. Wykaz dostępnych kart: karta 2AB 2 porty abonenckie analogowe, karta 1CO1AB hybrydowa karta portu linii miejskiej POTS i portu abonenckiego analogowego, karta 1CTS port cyfrowego aparatu systemowego, karta 1S port translacji ISDN, karta 1GSM port translacji GSM. Wykonania bazowe mają równieŝ moŝliwość nagrywania rozmów, dostępnych jest 8 kanałów w kaŝdym z wykonań (wymaga zamontowania karty microsd oraz wprowadzenia odpowiednich licencji). 2.2 Opis działania lampek sygnalizacyjnych Lampki sygnalizacyjne umieszczone są na pokrywie obudowy serwera. PoniŜsza tabela przedstawia informacje jakie moŝna odczytać ze sposobu migania tych lampek. Zachowanie LED POWER stan zasilania miga szybko inicjalizacja systemu STATUS stan serwera miga wolno - błąd niekrytyczny świeci ciągle normalne działanie nie świeci - poprawne działanie LINES stan linii miejskich błąd krytyczny uszkodzenie linii miejskiej wywołanie co najmniej na jednej linii - zajęta co najmniej jedna linia wszystkie linie wolne PHONES stan linii wewnętrznych uszkodzenie linii wewnętrznej co najmniej jeden telefon dzwoni (wywołanie) zajęta co najmniej jedna linia wewn. (rozmowa lub wybór numeru) wszystkie linie wewnętrzne wolne 6

7 Slican IPU Otwieranie obudowy IPU-14 W celu zdjęcia pokrywy serwera naleŝy: delikatnie odchylić w dół zatrzask umieszczony na spodzie pokrywy obudowy, trzymając odchylony zatrzask nieznacznie podnieść dolną część pokrywy, wysunąć pokrywę w kierunku pokazanym na rys. nr 2, podczas tej czynności naleŝy uwaŝać aby nie uszkodzić zamontowanych w pokrywie światłowodów. Rys. nr 1. IPU-14 otwieranie obudowy Rys. nr 2. IPU-14 otwieranie obudowy c.d. Wydanie 1.0 7

8 Dokumentacja techniczna 2.4 Elementy bazowe. Po zdjęciu pokrywy obudowy mamy dostęp do wszystkich elementów serwera, co przedstawiono na poniŝszym rysunku. Rys. nr 3. IPU-14 rozmieszczenie poszczególnych elementów w serwerze 8

9 Slican IPU Płyta bazowa Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU6BAZv2 IPU6BAZ Krótki opis płyty bazowej: Na płycie bazowej znajduje się 6 portów abonenckich analogowych, porty automatyki przemysłowej i powiadamiania oraz 4 sloty portów rozszerzeń. KaŜdy slot posiada złącze z kluczem który ułatwia właściwe umieszczenie kart oraz nie pozwala na umieszczenie nieobsługiwanej karty w danym slocie. Widok płyty bazowej IPU6BAZ Wyprowadzenia portów abonenckich Telefony podłączamy do gniazd RJ11 oznaczonych AB1...AB6. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. Wyprowadzenia portów automatyki przemysłowej i powiadamiania Urządzenia podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego RL7/SN8. Sygnały wyprowadzone są na stykach złącza w następujący sposób: Wydanie 1.0 9

10 Dokumentacja techniczna PIN FUNKCJA 1 RL 2 SN SN 6 RL 1 6 Tryb pracy sensora SN: port moŝna ustawić w dwóch trybach NO (Normal Open) normalnie otwarty oraz NC (Normal Connected) normalnie zwarty, ustawienie trybu wybieramy w programie do konfiguracji serwera, wyzwalanie sensora następuje przez zwarcie lub rozwarcie styków. Tryb pracy przekaźnika RL: port moŝna ustawić w trybach NO (Normal Open) normalnie otwarty lub NC (Normal Connected) normalnie zwarty oraz w trybach bistabilnym i monostabilnym, ustawienie trybu wybieramy w programie do konfiguracji serwera, parametry styków przekaźnika: 24V/100mA/35Ω Uwaga! Nie dopuszcza się bezpośredniego podłączania i sterowania urządzeń zasilanych z sieci 230V. W razie takiej konieczności naleŝy zastosować odpowiedni przekaźnik/stycznik. Świecenie diody LED (D801) oznacza załączenie przekaźnika RL. 10

11 Slican IPU Moduł sterownika Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU1VPUv0 IPU1PU IPU1VPU Krótki opis modułu: Moduł sterownika odpowiada za zarządzanie procesami w systemie, realizuje równieŝ funkcje VoIP i EbdREC, występuje w dwóch wykonaniach: IPU1PU posiada 8 kanałów VoIP (24 konta AB, 16 kont Translacji) (kodeki 7.11a) montowany w wykonaniu IPU IPU1VPU posiada 16 kanałów VoIP 64 konta AB, 16 kont Translacji (kodeki 729) montowany w wykonaniu IPU Widok modułu sterownika IPU1PU Widok modułu sterownika IPU1VPU Naklejka z nazwą i numerem seryjnym umieszczona jest na procesorze sterownika. Opis złączy na sterownikach USB gniazdo Mini-USB na potrzeby komunikacji z komputerem (np. ConfigMAN) ETH gniazdo RJ-45 wbudowanego routera (MAC adres na naklejce umieszczonej nad baterią) MicroSD złącze do montaŝu opcjonalnej karty pamięci microsd. Znaczenie LED na gniazdach RJ45: śółta: świeci stale jeśli jest pierwsza warstwa transmisji Zielona: mruga jeśli jest wykonywana jakakolwiek transmisja Format sterownika W celu wyczyszczenia bazy danych oraz zawartości pamięci SRAM naleŝy: wyłączyć serwer załoŝyć zworkę na piny HRESET włączyć serwer. Po około 30 sekundach od uruchomienia (wszystkie lampki na pokrywie świecą się ciągle) moŝna wyłączyć serwer oraz zdjąć zworkę i włączyć serwer. Następnie naleŝy odtworzyć kopię zapasową. Nie ma potrzeby ponownego wgrywania firmware, gdyŝ formatowana jest pamięć zawierająca wyłącznie dane. Wydanie

12 Dokumentacja techniczna Szybkie przywracanie poprzedniej wersji firmware: Aby szybko cofnąć się do poprzedniej wersji firmware naleŝy: wyłączyć serwer załoŝyć zworkę na piny TBD włączyć serwer. Po około 30 sekundach od uruchomienia włączy się przerywany sygnał akustyczny, po czym moŝna wyłączyć serwer oraz zdjąć zworkę. Przy tej czynności nie jest wymagane odtwarzanie kopii zapasowej. Uwagi związane z korzystaniem z kart pamięci microsd jako nośnika nagrań. zaleca się stosowanie kart microsd nie większych niŝ 8GB, ilość dostępnych kanałów zaleŝna jest od wykupionych licencji Wymiana baterii 3V, typ Uwaga: istnieje niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu, zuŝytych baterii naleŝy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Karty wyposaŝeń Karty wyposaŝeń dodatkowych instalujemy w 4 slotach znajdujących się na płycie bazowej. Kartę GSM moŝna instalować wyłącznie w slotach nr 1 i 2, natomiast pozostałe karty moŝna instalować w dowolne sloty. Dioda LED oznaczona jako STAT na kaŝdej z kart, jeŝeli świeci oznacza, Ŝe karta działa i serwer rozpoznał ją prawidłowo. JeŜeli nie świeci lub mruga naleŝy zaakceptować kartę w konfiguracji serwera. Na kartach znajdują się naklejki z nazwą i numerem seryjnym. Naklejki mogą być umieszczone na górze lub od spodu karty. 3.1 Karta wewnętrznych portów analogowych Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU2ABv0 IPU2AB Krótki opis karty: Karty wewnętrznych portów analogowych obsługują telefony analogowe z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Wszystkie karty posiadają funkcję CLIP. Widok karty IPU2AB Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Telefony podłączamy do gniazd RJ11 oznaczonych jako AB1, AB2. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. 12

13 Slican IPU Hybrydowa karta analogowych portów: miejskiego i wewnętrznego Nazwa druku: IPU1CO1ABv1 Oznaczenie karty: IPU1CO1AB Widok karty IPU1CO1AB Krótki opis karty: UmoŜliwia podłączenie analogowej linii miejskiej POTS oraz 1 telefonu analogowego. Karta posiada funkcję CLIP. W przypadku braku zasilania linia miejska jest przełączona bezpośrednio na telefon. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Linię miejską podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako CO 1, natomiast telefon podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako AB 2. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. 3.3 Karta cyfrowego telefonu systemowego CTS Nazwa druku: IPU1SUv1 Oznaczenie karty: IPU1CTS Widok karty IPU1CTS Krótki opis karty: Karta wyposaŝeń cyfrowych CTS zapewniają obsługę cyfrowych telefonów systemowych Slican z rodziny CTS-102, CTS-202 i CTS-330. CTS-330 działa wyłącznie z podłączonym zewnętrznym zasilaczem. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4 Wyprowadzenia Telefon cyfrowy CTS podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako CTS 1. Sygnały wyprowadzone są na środkowych parach złącza. Wydanie

14 Dokumentacja techniczna 3.4 Karta translacji cyfrowej ISDN-BRA Nazwa druku: Oznaczenie karty: IPU1SUv0 IPU1S Krótki opis karty: Karty zawierają wyposaŝenie ISDN 2B+D. Łącze moŝe działać tylko jako translacja (linia miejska). Widok karty IPU1S Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4. Opis sygnalizacji diod LED: L1 świeci gdy łącze jest fizycznie podłączone do zakończenia NT, L2 świeci tylko podczas transmisji danych po łączu, Opis pinów we wtyku RJ45 w trybie pracy jako port translacja EXT: PIN FUNKCJA LXA (para nadawcza) 4 LRA (para odbiorcza) 5 LRB (para odbiorcza) 6 LXB (para nadawcza)

15 Slican IPU Karta translacji GSM Nazwa druku: IPU1GSMv1 Oznaczenie karty: IPU1GSM Widok karty IPU1GSM Krótki opis karty: Karty translacji GSM są przeznaczone do obsługi połączeń głosowych i SMS bezpośrednio z siecią komórkową. Do działania wymagają one podłączenia anten zewnętrznych oraz instalacji kart SIM. Instalacja karty w serwerze Karty tego typu moŝemy zamontować wyłącznie w slocie 1 i 2, maksymalnie 2 sztuki. Aby umieścić kartę SIM w złączu naleŝy: otworzyć klapkę przez jej przesunięcie zgodnie z opisem widocznym na klapce złącza umieścić kartę SIM w złączu zamknąć i zatrzasnąć klapkę poprzez jej przesunięcie w przeciwnym kierunku do otwarcia. Opis sygnalizacji diody LED (D100) jeŝeli miga co 0,5s translacja nie jest zalogowana do operatora GSM jeŝeli miga co 1s translacja jest zalogowana do operatora GSM Anteny zewnętrzne do kart GSM (wyposaŝenie dostępne oddzielnie) Do działania kart GSM niezbędna jest antena. Oferujemy anteny z 3 metrowym przewodem zakończonym wtykiem SMA. Wtyczka typu SMA kabla antenowego powinna być dokręcona z naleŝytą ostroŝnością bez uŝycia narzędzi, gdyŝ zbyt mocne dokręcenie moŝe spowodować uszkodzenie złącza. Ze względu na moŝliwość występowania ładunków elektrostatycznych, zaleca się, aby podłączanie i odłączanie anteny przeprowadzane było przy wyłączonym serwerze. Rozmieszczając anteny naleŝy zwrócić uwagę na to, aby nie znajdowały się one zbyt blisko urządzeń (instalacji) elektrycznych i elektronicznych, gdyŝ moŝe to zakłócić pracę karty GSM. Wspornik UAS-2 (wyposaŝenie dostępne oddzielnie) Wspornik UAS-2 słuŝy do estetycznego zamontowania anten GSM do ściany lub obudowy serwera IPU-14. Wspornik wykonany jest z metalu (malowany proszkowo) dlatego anteny muszą posiadać mocowanie magnetyczne (magnes). Wydanie

16 Dokumentacja techniczna MontaŜ wspornika UAS-2 do obudowy IPU-14 W górnym prawym rogu obudowy znajdują się dwa otwory montaŝowe. Wspornik mocujemy przy pomocy dwóch wkrętów M3x5 zgodnie z załączonym rysunkiem. 3.6 Submoduł elektronicznego numeru serwera SM.SDN Nazwa modułu: SM.SDN Krótki opis karty: Submoduł elektronicznego numeru serwera to układ w pamięci którego zapisany jest numer seryjny serwera. Jeśli serwer ma inny numer niŝ w submodule, bądź nie ma go wcale - licencje w serwerze nie będą aktywne. Widok submodułu SM.SDN: Instalacja submodułu w serwerze: Submoduł SM.SDN instalowany jest na module sterownika 16

17 4 Zestawienie parametrów technicznych serwera Slican IPU-14 ŁĄCZA VoIP SIP, IAX,SSL, aparaty CTS IP GSM Tri-Band 900/1800/1900MHz Slican IPU-14 S0 (2B+D) Protokół DSS1 (EURO-ISDN) Up0 dla CTS-102/CTS-202/CTS-330 Styki dla cyfrowych aparatów systemowych z sygnalizacją opracowaną w firmie Slican Wewnętrzne porty analogowe - sygnalizacja liniowa - sygnalizacja CLIP - napięcie i prąd liniowy - napięcie i częstotliwość sygnału wywołania - minimalna rezystancja między przewodami linii abonenckiej lub między kaŝdym przewodem a ziemią Porty analogowe POTS - sygnalizacja liniowa - sygnalizacja CLIP ZASILANIE - napięcie sygnału wywołania - częstotliwość sygnału wywołania - impedancja obwodu wywołania - rozpoznawanie początku połączenia (taryfikacja) Zgodna z ASS, DTMF Zgodna z ETSI FSK V23 (ETS ) 1300Hz +-1,5% 2100Hz +-1,5% 1200bps +-1% 32,4V; 20,7mA 55VRMS; 50Hz 25kΩ Napięcie zasilania ~230V ± 10%, 50Hz Pobór mocy Max 22W Zgodna z ASS, DTMF Zgodna z ETSI FSK V23 (ETS ) 1300Hz +-1,5% 2100Hz +-1,5% 1200bps +-1% od 30VRMS - 90VRMS 50Hz lub 25Hz 9kΩ przy 50Hz lub 15kΩ przy 25Hz Detekcja odwrócenia pętli lub po czasie INTERFEJSY Ethernet Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 WYMIARY Wysokość/szerokość/głębokość 301/210/55 mm WAGA Serwer bez dodatkowych kart i opakowania 1,6 kg 5 Wymogi bezpieczeństwa w uŝytkowaniu serwerów Slican IPU-14 Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia. PoniŜej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony uŝytkowników przez producenta. Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji i umiejscowienia serwera, a takŝe wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej. 5.1 Instalacja i serwis Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta. Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montaŝu i Wydanie

18 Dokumentacja techniczna przepisów BHP. Wyłącznik na obudowie w pozycji wyłączony odłączają napięcie ~230V). Podczas wymiany baterii na module sterownika podtrzymującej zegar czasu rzeczywistego zaleca się zachowanie szczególnej ostroŝności, poniewaŝ w niektórych przypadkach bateria moŝe eksplodować. ZuŜyte baterie naleŝy utylizować zgodnie z istniejącymi przepisami. Uwaga: Przy pracy na otwartym serwerze naleŝy bezwzględnie odłączyć kabel zasilający od sieci ~230V. 5.2 Środowisko pracy temperatura otoczenia w miejscu pracy serwera: od +10 o C do +25 o C (zalecane pomieszczenie klimatyzowane 22 o C), wilgotność powietrza: 40 70%, naleŝy zapewnić niezbędną ilość miejsca dla instalacji poszczególnych składników serwera oraz okablowania. serwery powinny być zasilane z sieci energetycznej prądu zmiennego 230V, 50Hz. Ze względu na moŝliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania się instalowania systemu w następujących miejscach: w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, w pomieszczeniach o duŝym zapyleniu, zbyt blisko urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, w pomieszczeniach, w których moŝe być naraŝony na wpływ czynników chemicznych. w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne, w pobliŝu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich). 5.3 Wymagania elektryczne urządzenie powinno mieć prawidłowe zerowanie w sieci elektrycznej lub musi zostać uziemione. Okresowo naleŝy sprawdzać jakość uziemienia ochronnego. wszystkie urządzenia dołączane do serwera powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. UWAGA!!! Gniazdko sieciowe 230V, z którego zasilany jest serwer powinno być wyposaŝone w bolec ochronny, a skuteczność ochrony przeciw poraŝeniowej, realizowanej w ten sposób, powinna być potwierdzona stosownym protokołem. Niespełnienie tego wymogu stwarza ryzyko poraŝenia prądem elektrycznym! UWAGA!!! Uziemienia serwera trzeba dokonać ZAWSZE ze względu na jego wpływ na skuteczność działania zabezpieczeń przed przepięciami pochodzącymi z linii telekomunikacyjnych dołączonych do serwera. 18

19 Slican IPU-14 6 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu Wydanie

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo