Podsumowanie ewaluacji Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie ewaluacji Konkursu Ojczyzny Polszczyzny"

Transkrypt

1 Podsumowanie ewaluacji Konkursu Ojczyzny Polszczyzny Edycja 2014, szkoły podstawowe Opinie o Konkursie zostały zebrane bezpośrednio po zawodach finałowych we Wrocławiu ( czerwiec 2014), w formie ankiet osobowych pisemnych dla uczniów ( w liczbie 35) i dla nauczycieli opiekunów oraz organizatorów Konkursu na szczeblach szkolnym i rejonowym ( razem w liczbie 28). Zawody finałowe oraz ewaluacja odbyły się w pomieszczeniach wrocławskiego Ossolineum. W ewaluacji uczniowskiej wypowiedziało się 25 dziewcząt i 10 chłopców. Mieszkają oni w różnych pod względem wielkości miejscowościach, od wsi po wielkie miasta ( nieznacznie w liczbach przeważają wsie i miasta do 100 tys. mieszkańców). Zdecydowana większość uczniów (27) uczy się w klasie szóstej, a ośmioro w klasie piątej. Więcej niż połowa z nich (20) uczestniczy w naszym Konkursie po raz pierwszy, piętnaścioro po raz drugi. Co ciekawe tylko 10 z nich uczestniczyło wyłącznie w naszym Konkursie, gdy 25 stawało w szranki w także w innych konkursach, a rekordzista aż w pięciu. Najczęściej były to konkursy typu polonistycznego ( np. ortograficzny, recytatorski, czytelniczy), ale także: matematyczny ( 7 uczniów), przyrodniczy, języka angielskiego, informatyczny, techniczny, ekologiczny. Konkursy te mają przeważnie zasięg kuratoryjny i miewają przeróżne nazwy: Zdolny Ślązaczek, Omnibus Humanistyczny, Asy z Szóstej Klasy, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Kangur, Kłosek, Złota Żabka, Olimpusek. Jak widać, ambitni uczniowie mają w czym wybierać i to prawie w całej Polsce. Niektórzy korzystają z tych możliwości wprost zachłannie. Nie obowiązuje na tym poziomie szkolnym żadna specjalizacja przedmiotowa, uczniowie zdolni są jeszcze wszechstronni, żeby nie powiedzieć renesansowi. Rodzice konkursowiczów uprawiają przeróżne zawody. Wśród matek najwięcej jest nauczycielek i urzędniczek, ale są też: prawniczki, ekonomistki. lekarki, dietetyczki, bibliotekarki. Zawody ojców są jeszcze bardziej rozrzucone po różnych dziedzinach: od architektów i prawników po inżynierów, chirurgów, informatyków, policjantów i żołnierzy zawodowych. W sumie rodzice konkursowiczów należą do tzw. inteligencji różnych branż i posiadają na ogół wykształcenie wyższe. Tylko dwie matki nie pracują, a jeden z ojców jest pracownikiem fizycznym. Teksty obu ankiet w podstawowym zrębie przygotowało Narodowe Centrum Kultury, ale były one już dwukrotnie modyfikowane przez organizatorów Konkursu, przystosowywane do swoistych jego celów. Wyniki zebrane z ankiet będą dalej omówione w układzie zgodnym z kolejnością pytań w ankietach, osobno w grupach uczniów i nauczycieli.

2 U c z n i o w i e 1. To nauczyciele języka polskiego poinformowali wszystkich uczniów (z wyjątkiem jednego) o Konkursie i zachęcili do udziału w nim. Przekaz bezpośredni, pedagogiczny całkowicie zdominował komunikację konkursową na tym poziomie szkolnym. Trzy podpowiadane w ankiecie ewentualne pożytki wyniesione z Konkursu ułożyły się w następującej kolejności ( od najczęściej wskazywanej): zdobyte umiejętności przydatne w najbliższej przyszłości, nawiązane kontakty z ciekawymi ludźmi, nowa wiedza. 2. Organizacja Konkursu, związana z tym atmosfera i samopoczucie uczestników zostały ocenione najwyżej w całej ankiecie. 3. Przy tak wysokiej ocenie ogólny wniosek z ankiet nasuwa się samorzutnie uczniowie zdecydowanie poleciliby udział w Konkursie swoim znajomym i ewentualnym następcom. 4. Spośród trzech etapów Konkursu wszyscy (!) wypowiadający się najwyżej ocenili finał wrocławski, za następujące walory ( w kolejności od najczęściej wymienianych wartości): prestiż ( tak to nazywali), organizację i atmosferę, ciekawych ludzi, warsztaty i wykłady, spotkanie z prof. Miodkiem, możliwość zwiedzenia Wrocławia, miejsce (Ossolineum), hotel i w ogóle warunki bytowe. 5. Na pytanie, co należałoby zmienić w następnych edycjach Konkursu dominowała odpowiedź nic. Epizodycznie pojawiły się następujące propozycje: trochę więcej luzu na odpoczynek (postulat najczęstszy i powtarzany z poprzednich edycji), więcej zajęć integracyjnych, jeszcze więcej poznawanego Wrocławia, wydłużenie ostatniej doby hotelowej dla przyjezdnych z daleka, ufundowanie nagród dla zwycięzców na etapie rejonowym. 6. Z trzech części finału za zdecydowanie najtrudniejszą została uznana wypowiedź ustna ( chyba tremujący efekt występu publicznego?!), daleko za nią uplasował się test a dopiero na końcu wypracowanie ( mimo bardzo odważnego i ryzykownego tematu wymagającego pomysłowości). 7. Spośród zadań testowych za najtrudniejszą została uznana korekta błędów w tekście ( chyba niespodzianka dla autorów testu i powód do refleksji?) oraz: wyjaśnienie cudzysłowu do wyrazu liczydło, geneza alfabetu, wyrazy potoczne, zagadka REMUSa, oboczności, temat wypracowania (jednak!). Dla kilku uczniów nie było w teście żadnych zadań trudnych.

3 Charakterystyczne cytaty Wszystko było w jak najlepszym porządku i na najwyższym poziomie ; Najwyżej cenie finał, gdyż jest tu miła atmosfera. ; Znajdujemy się razem wśród najlepszych ; Na finale można się najwięcej nauczyć. : Przyjeżdżają tu najlepsi w kraju, więc jest to wielkie wyróżnienie. ; Uczestniczę w ciekawych warsztatach, poznaję profesorów. ; Finał to najbardziej prestiżowa część całego Konkursu. ; Przyjechałam do Wrocławia pięknego miasta, mogłam je pozwiedzać, a nigdy wcześniej tu nie byłam. ; Zabrakło mi warsztatów, które przygotowywałyby wprost na etap ustny. ; Część ustną zorganizować w dzień testu pisemnego. ; Można by pokoje zarezerwować także dla rodziców ; Za wcześnie były śniadania ; Można przedłużyć trochę możliwość pobytu w hotelu, żeby spokojnie się spakować. ; Więcej odpoczynku między zajęciami. ; Zredukować kolejkę w restauracji. N a u c z y c i e l e 1. Nauczyciele najważniejsze informacje o Konkursie czerpią ze stron WWW. Drugim źródłem informacji są metodycy a trzecim różni znajomi w środowisku polonistycznym. Są już też tacy, którzy uczestniczą w Konkursie od lat i wymieniają się między sobą informacjami. Prawie wszyscy opiekunowie ( oprócz trzech) to poloniści z bardzo zróżnicowanym stażem ( od 6 do 42 lat pracy), mieszkający w miejscowościach różnych wielkości ( nie widać tu żadnej innej prawidłowości). Tylko ośmioro z nich uczestniczyło w naszym Konkursie po raz pierwszy, pozostali mieli już staż konkursowy, nawet siedmiokrotny. 2. Na pytania 2., 3., 4. i 5. ankiety dotyczące oceny finału Konkursu (w czterech różnych aspektach) dominują oceny pozytywne a nawet entuzjastyczne. Ten entuzjazm szczególnie głośno słychać w ocenie atmosfery. (Brawo organizatorki!) Nie dziw zatem, że prawie wszyscy zdecydowanie poleciliby nasz Konkurs swoim znajomym. 6. Spośród wszystkich elementów składowych Konkursu nauczyciele najwyżej sobie cenią warsztaty oraz treść i wykonanie części ustnej. Ona właśnie wzbudza emocje wręcz sportowe. Dalsze miejsca zajmują: wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, a personalnie spotkanie z profesorami

4 Dyżewskim i Miodkiem, pobyt we Wrocławiu. 7. Propozycji zmian w organizacji Konkursu jest niewiele, np.: trochę wydłużyć ostatnią dobę hotelową, ewentualnie skrócić ostatni dzień Konkursu ze względu na przyjezdnych z dalekich stron, podawać wyniki części pisemnej przed częścią ustną. 8. Zapowiadają nauczyciele, że w pracy zawodowej najbardziej skorzystają z doświadczeń wyniesionych z etapu ustnego (opowiadanie na wylosowany temat), z ogólnym zapewnieniem, że mówienie (opowiadanie i dyskusja) będzie koncentrowało uwagę na lekcjach polskiego. Zapewniają też poloniści, że wykorzystają w pracy zawodowej treści z zajęć towarzyszących, ale nie doprecyzowują tego zapewnienia. 9. Z trzech etapów Konkursu zdecydowanie najwyższe oceny otrzymał finał, za następujące walory: organizację i atmosferę, treści i wykonanie warsztatów ( profesjonalizm prowadzących), ogólny prestiż imprezy. Charakterystyczne cytaty Mam nadzieję, że Konkurs będzie dalej tak zaskakująco twórczy i wymagający. ; Umożliwia nam kontakt z wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. ; Najciekawszy był wykład prof. Dyżewskiego. ; Organizacja jest doskonała, a ogrom włożonej pracy daje piękne owoce. ; Wykorzystam na lekcjach zajęcia prof. Kramarczyk i prof. Grębskiego ; Zwiększę ilość pracy ukierunkowanej na mówienie. ; Wykorzystam wiedzę na kółkach językowych. ; Spotkanie z prof. Miodkiem było przysłowiową wisienką na torcie. ; Skrócić niektóre wykłady dla dzieci do 45 minut. ; Wydłużyć ostatnią dobę hotelową dla przyjezdnych z daleka. ; Niczego nie zmieniać! ; Wszystko było wspaniałe. ; Oby tak dalej! W n i o s k i 1. Rozważyć zmianę organizacji ostatniego dnia Konkursu, żeby umożliwić wszystkim uczestnikom ( głównie tym z dalekiego kraju ) bycie na całej uroczystości zakończenia. 2. Nieco rozluźnić napięty program (postulat powtarzany). 3. Hołubić żywe opowiadanie (bez prób recytowania napisanego wcześniej tekstu). 4. Jak najwcześniej upubliczniać wyniki (punkty) części pisemnej.

5 5. W zajęciach towarzyszących uwzględnić co raz większą liczbę nauczycieli (opiekunów) powtarzających swój udział w finale Konkursu. 6. Przeanalizować kwestię trudności zadań wymagających poprawiania błędów językowych w tekście (to do autorów testów). 7. Jeszcze raz skorygować ankiety ewaluacyjne.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011

Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011 Raport z ewaluacji konferencji Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych Warszawa, 23-26 listopada 2011 autor: dr Jadwiga Leśniewska ewaluator zewnętrzny Warszawa, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Raport z badania OBUT 2012 pod redakcją Anny Pregler i Ewy Wiatrak Warszawa 2012 1 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży Zofia Zasacka Czytelnictwo dzieci i młodzieży Autor: dr Zofia Zasacka Analiza statystyczna wyników badania i konsultacje merytoryczne: Krzysztof Bulkowski Pomoc w przygotowaniu zestawień i wykresów: dr

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Struktura raportu: 1. Założone rezultaty programu 2. Podstawowe informacje na temat zrealizowanych badań ewaluacyjnych 3. Charakterystyka badanej próby 4. Wyniki panelowego

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo