Podstawowe dane o Wałbrzychu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane o Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - okaizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Posce w centranej części Sudetów Środkowych, w województwie donośąskim w pobiżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto eży na wysokości m n.p.m. w maowniczej kotinie, nad którą rozciągają się esiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, granice administracyjne obejmują obszar 85 km, który zamieszkały jest przez około mieszkańców. Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, eży w pobiżu skrzyżowania autostrad A4 /40 km/ i panowanej A3 /29 km/. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Goińsku. Odegłości od przejść granicznych: Kudowa Słone - 90 km, Goińsk/Mezimesti - 17 km, Lubawka - 29 km, Zgorzeec km, Odegłości od stoic europejskich: Warszawa km, Praga km, Wiedeń 434, Berin km, Odegłości od otnisk: Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 78 km, Świebodzice ądowisko dyspozycyjne da awionetek - 10 km, Bezpośrednie połączenia koejowe: Warszawa, Wrocław, Kraków, Lubin, Gdańsk, Katowice, Łódź, Opoe II - Wałbrzych w statystyce Powierzchnia Gminy: 85 km w tym: tereny przemysłowe 7% drogi 7%

2 tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane 13% użytki rone i eśne 66% tereny wypoczynkowe 1,7% pozostałe tereny 5,3% Tereny objęte miejscowymi panami zagospodarowania przestrzennego: obowiązującymi 10,0 % w trakcie opracowania 3,5 % Liczba mieszkańców: (stan na roku) w tym mężczyźni: w wieku przedprodukcyjnym mieszkańców w wieku produkcyjnym mieszkańców wieku poprodukcyjnym mieszkańców Stopa bezrobocia da powiatu wałbrzyskiego: 18,3 % (stan na koniec ipca 2007 r.) III Atuty Gminy Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna Wałbrzyska Specjana Strefa Ekonomiczna Krajowe i okane ugi da inwestorów Dostępność siły roboczej Rozwijające się szkonictwo wyższe Waory turystyczne miasta i okoic Rozwinięta infrastruktura techniczna Wizja rozwoju miasta Wizja rozwoju miasta okreśona została w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013, w której założono, że Wałbrzych będzie miastem o pozytywnym, powszechnie znanym wizerunku nowoczesnej miejscowości, pełniącym istotną roę w regionie i w kraju. Miastem zapewniającym swoim mieszkańcom, a także turystom i inwestorom optymane warunki życia, rozwoju, pracy i wypoczynku, poprzez: nowoczesny system edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, rozwiązania wpierające udzi aktywnych, a także dające duże możiwości podnoszenia wiedzy i kwaifikacji, przyjazny kimat i odpowiednie warunki prowadzenia działaności gospodarczej, ze szczegónym uwzgędnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług, duże możiwości atrakcyjnego spędzania wonego czasu,

3 wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego i pubicznego, sprawną i przyjazną administrację pubiczną, zadbane i czyste środowisko przyrodnicze. Zestawienie programów uchwaonych przez Radę Miejską Wałbrzycha, prowadzących do reaizacji ceów okreśonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju: Zintegrowany Pan Rozwoju Transportu Pubicznego na ata , Wieoetni Pan Inwestycyjny na ata (z prognozą na ata ), Gminna Strategia Rozwiązywania Probemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na ata , Wieoetni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wałbrzych na ata , Program Ochrony Środowiska da miasta Wałbrzycha na ata z uwzgędnieniem perspektywy do roku 2015, Pan Gospodarki Odpadami da miasta Wałbrzycha na ata z uwzgędnieniem perspektywy do roku 2015, Lokany Program Rewitaizacji Miasta Wałbrzycha na ata i następne, Pan Rozwoju Lokanego Wałbrzycha na ata i następne, Strategia rozwoju kutury da Wałbrzycha na ata , Strategia rozwoju edukacji w Gminie Wałbrzych na ata IV - Gospodarka Jednym z głównych kierunków rozwoju, okreśonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013 jest tworzenie przyjaznego kimatu i odpowiednich warunków prowadzenia działaności gospodarczej, ze szczegónym uwzgędnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług. Ważnym eementem reaizacji tego ceu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno usługowym, które w Wałbrzychu w większości okują się na terenie Wałbrzyskiej Specjanej Strefy Ekonomicznej Invest Park. WSSE Invest Park Sp. z o.o. powstała w 1997 roku i naeży do najepiej rozwijających się w kraju. Od początku działaności współpracuje na zasadach partnerskich z Gminą Wałbrzych w zakresie budowy infrastruktury technicznej na terenie strefy, jak i innych działań prowadzących do pozyskania inwestorów. Podstrefa Wałbrzych WSSE INVEST-PARK zajmuje obszar 203,4 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odegłości 1 km od drogi krajowej Nr 35, w

4 bezpośrednim sąsiedztwie stacji koejowej, 40 km od autostrady A4. Do zagospodarowania inwestycyjnego pozostaje obszar ok. 76 ha. W podstrefie wałbrzyskiej zezwoenia na prowadzenie działaności gospodarczej posiada 16 firm, a przedsiębiorstwa działające na obszarze podstrefy zatrudniają łącznie ponad osób (stan na koniec czerwca 2007 roku). Inwestorzy w Wałbrzyskiej Specjanej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Wałbrzych: TAKATA PETRI Sp. z o.o. QUIN POLSKA Sp. z o.o. TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. FOLSTOP EXPORT IMPORT AGC SILESIA Sp. z o.o. CERSANIT III S.A. MIGAPOL Sp. z o.o. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o.o. NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o. POLAND SMELTING TECHNOLOGIES POLST Sp. z o.o. KRATER Sp. z o.o. TOYOTA TSUSHO EUROPE Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE OPALEX Sp. z o.o. POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o. TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA Oddział w Posce Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szkarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowanych, chemiczną, metaową, eektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to: FABRYKA PORCELANY KRZYSZTOF S.A. FABRYKA PORCELANY WAŁBRZYCH S.A. WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA S.A. ENITRA SP. Z O.O. FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH CAMELA S.A. RONAL POLSKA S.A. WAMAG S.A LEGIPOL SP. Z O.O.

5 Wałbrzych posiada wiee terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cee produkcyjne, handowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe. Trwają prace nad uruchomieniem Strefy Aktywności Gospodarczej w dzienicy Poniatów z myśą o małych i średnich firmach. Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działaności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjaizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, naeżą do nich: Donośąska Agencja Rozwoju Regionanego, w ramach której funkcjonują Punkt Konsutacyjny da małych i średnich przedsiębiorstw i Ośrodek Euro-Info Center, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Fundacja Wałbrzych Gmina Wałbrzych wspiera działaność małych i średnich, okanych przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - instrumenty wsparcia przedsiębiorczości okanej, które zostały wprowadzone w 2004 r. i są ciąge udoskonaane, aktuaizowane i dostosowywane do potrzeb przedsiębiorców oraz obowiązującego ustawodawstwa. Pakiet ten to zbiór uchwał i zarządzeń ustaających preferencyjne stawki podatków, opłat okanych, a także zwonienia z podatku od nieruchomości, czy preferencyjne stawki czynszu w okaach dzierżawionych od Gminy. Pakiet ten bezpośrednio poprawia warunki prowadzenia działaności gospodarczej w naszym mieście, bez wzgędu na jej skaę i formę prawną, ae głównym jego ceem jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. prowadzenie przy Urzędzie Miejskim Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie firmy mają możiwość korzystania z informacji na temat dostępnych na rynku środków, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, opracowanie da potencjanych inwestorów Oferty Inwestycyjnej, zawierającej zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych na przedsięwzięcia gospodarcze, działaność przy Urzędzie Miejskim Agendy Lokanej Funduszu Poręczeń Kredytowych, zadaniem której jest udzieanie informacji nt. możiwości uzyskania poręczeń kredytowych na rozwój i bieżącą działaność gospodarczą oraz opiniowanie wniosków o poręczenie kredytu, działania prowadzące do utworzenia Strefy Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa. V - Infrastruktura Techniczna

6 Energia ciepna Głównym dostawcą energii ciepnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepnej S.A., które posiada następującą infrastrukturę ciepłowniczą, działająca na ternie miasta: Ciepłownie centrane: a. Ciepłownia węgowa C-3, o mocy 98,14 MW, wyposażona w Instaację Odsiarczania Spain. Ciepłownia gazowa C-1 o mocy 15,2 MW. Kotłownie okane PEC S.A. ekspoatuje na terenie Wałbrzycha 36 kotłowni okanych o łącznej mocy 6,854 MW. Wszystkie kotłownie okane są zasiane gazem. Sieć ciepłownicza Długość sieci ciepłowniczej to ok. 49 km, w tym 33,8 km ekspoatowane jest przez PEC S.A. Sieć poddawana jest ciągłej modernizacji. Dostawa gazu Siecią gazową na terenie miasta zarządza Zakład Gazowniczy Wałbrzych. Długość sieci to 283,2 km, Zasianie w gaz odbywa się siecią niskoprężną i średnioprężną, Istnieje 24 stacji redukcyjno pomiarowych II stopnia i 3 stacje I stopnia. Energia eektryczna Przesyłanie oraz dystrybucja energii eektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działaności EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. o/wałbrzych. Odbiorcy na terenie miasta Wałbrzycha zasiani są w energię eektryczną napowietrznymi iniami wysokiego napięcia 110 kv, przyłączonymi do Głównych Punktów Zasiania (GPZ). Z GPZ-ów wyprowadzone są inie średniego napięcia 10 kv i 20 kv, które zasiają miejskie stacje transformatorowe. Do tych stacji przyłączone są inie niskiego napięcia. Zaopatrzenie w wodę Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę głównie z ujęć wód podziemnych oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr, zokaizowanych w rejonie Marciszowa w powiecie kamiennogórskim. Istotne znaczenie da zaopatrzenia miasta w wodę mają również ujęcia wód podziemnych usytuowane w rejonie Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) oraz Unisławia Śąskiego (Gmina Mieroszów). Niewiekie ujęcia wód podziemnych znajdują się w Czarnym Borze, Wałbrzychu - Rusinowej oraz na stoku Góry Chełmiec (Gmina Szczawno Zdrój);

7 Długość sieci wodociągowej rozdzieczej na koniec 2006 roku wynosiła 213,0 km; Stopień dostępności do sieci wodociągowej wynosi ok. 99%; Zużycie wody (woda dostarczona odbiorcom) w 2006 roku wyniosło 5,41 mn mł; Dobowa zdoność produkcyjna urządzeń wodociągowych wynosi mł/d. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wałbrzych obsługują dwie oczyszczanie ścieków: Ciernie w Świebodzicach i Dziećmorowice we wsi Dziećmorowice (Gm. Waim), o łącznej przepustowości mł/d. Długość sieci kanaizacji sanitarnej wynosi 151,3 km; Obecny stopień skanaizowania miasta ocenia się na 77%. Ekspoatacją sieci wodociągowej i kanaizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanaizacji, w skład którego wchodzi 11 gmin, w tym Gmina Wałbrzych. Kanaizacja deszczowa Kanaizacja deszczowa w Wałbrzychu ekspoatowana jest przez Zarząd Dróg i Komunikacji Długość sieci ok. 163 km, na której usytuowano ok wpustów uicznych, Ok. 70% sieci wybudowana jest przed 1945 rokiem. Składowisko odpadów Składowisko odpadów komunanych przy u.beethovena, Składowisko odpadów przemysłowych, z możiwością składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy u. Górniczej, Gruzowisko miejskie przy u. Świdnickiej w rekutywacji. Transport Usługi przewozowe w zakresie przewozu osób na terenie miasta świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o oraz przewoźnicy prywatni prowadzący przewozy w obrębie miasta i na iniach łączących Wałbrzych z pobiskimi miejscowościami. Komunikacja pozamiejska i transport obsługiwany jest przez PKS, PKP oraz prywatnych przewoźników.

8 Gminne inwestycje infrastrukturane Gmina Wałbrzych reaizuje inwestycje infrastrukturane z myśą o mieszkańcach, a także w ceu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Do reaizacji inwestycji wykorzystywane są środki pochodzące z programów Unii Europejskiej oraz dotacje z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania. Główne inwestycje infrastrukturane reaizowane na terenie Wałbrzycha w 2007 roku: remont wiaduktów przy uicy Uczniowskiej, remont uic: Słowackiego, Maczewskiego, Bankowej oraz remont oświetenia uicznego ciągów pieszych i zieeni przydrożnej na uicy Głównej, zakończenie rekutywacji technicznej wysypiska przy uicy Stacyjnej, kontynuacja remontu i adaptacji na mieszkania socjane budynku przy uicy Puszkina 15, ikwidacja barier architektonicznych da osób niepełnosprawnych budowa windy przy Ratuszu, termomodernizacja budynków pięciu szkół i budowa sai gimnastycznej, kontynuacja budowy sieci kanaizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA, budowa uzbrojenia i systemu meioracyjnego na osiedu Koonia Trzech Róż, modernizacja i rozbudowa hai sportowej przy u. Chopina, budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanaizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA, reaizowana przez WZWiK na obszarze Poniatowa, Konradowa oraz Lubiechowa, uzbrojenie infrastrukturane Wałbrzyskiej Specjanej Strefy Ekonomicznej drogi wraz z kanaizacją deszczową, chodnikami i oświeteniem uicznym. VI Oświata i Kutura Na terenie Wałbrzycha funkcjonują szkoły podstawowe, gimnazjane oraz szkoły ponadgimnazjane. Wałbrzych, jako okane centrum edukacyjne oferuje możiwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczeniach: Fiia Poitechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionanej i Turystyki w Jeeniej Górze, Studia w Wałbrzychu,

9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angeusa Siesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kuturanego powiatu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Teatr Laki i Aktora, Fiharmonia Sudecka, Muzeum oraz jego oddział Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyski Ośrodek Kutury, Powiatowa i Miejska Bibioteka Pubiczna Bibioteka Pod Atantami, Wałbrzyska Gaeria Sztuki BWA Zamek Książ, Gaeria Pod Atantami, Gaeria Civitas Christiana. VII - Historia Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie uzyskał Wałbrzych w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch ów następnie Czettritz ów i Hochberg ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węgowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa nianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szkarski. Najciekawsze śady przeszłości pozostałe do dziś to: Zamek Książ, trzeci co do wiekości zamek w Posce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w styu angieskim, dziś stanowi urzekający kongomerat wieu styów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sae, którym przywrócono dawny bask, saony wystawowe, sae konferencyjne oraz wygodne wnętrza hoteowogastronomiczne, Państwowe Stado Ogierów Książ, Staromiejski Rynek, Pamiarnia Lubiechów, dawny pałac rodu Czettritz ów zbudowany w atach , były pałac kupiecki rodziny Abertich, zbudowany w 1801 r. w styu kasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z

10 zakresu geoogii, górnictwa, ceramiki i historii miasta, Muzeum Przemysłu i Techniki uokowane w obiektach byłej kopani prezentujące górniczą historię miasta, Kościółek p.w. Matki Boskiej Boesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w styu barokowym około 1720 roku. VIII - Turystyka Maownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedaekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne - to wszystko stwarza niepowtarzane warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok: da amatorów koarstwa szosowego i górskiego to wymarzone okoice do uprawiania sportu. Na drogach i ścieżkach Wałbrzycha rozgrywanych jest wiee krajowych i okanych wyścigów koarskich. Na terenie miasta wytyczono i oznaczono kika tras rowerowych, między innymi: wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół góry Borowa, wokół góry Ptasia Kopa oraz trasę na górę Chełmiec. W 2004 roku w Wałbrzych odbyły się Mistrzostwa Europy w koarstwie górskim, przez miasto biegnie wiee szaków turystycznych prowadzących po okoicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci, pomników przyrody, entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni, da sympatyków otniarstwa w pobiżu Wałbrzycha znajduje się ośrodek sportów paraotniarskich, zimą górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobiska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania białego szaeństwa. W okoicach Wałbrzycha rozgrywany jest corocznie międzynarodowy bieg narciarki pn. Bieg Gwarków. Wałbrzyska baza nocegowa dysponuje kikuset miejscami. Największą iością miejsc posiadają: zajazd Zamek Książ przy u. Piastów Ś. 1, Hote QUBUS przy u. Wysockiego 45, Hote Maria przy u. Wrocławskiej 134b i Dom Wycieczkowy Harcówka położony w Parku Sobieskiego. Do dyspozycji turystów pozostają hae sportowe, kryte pływanie i jedna otwarta z poem namiotowym, korty tenisowe i siłownie oraz sieć pacówek gastronomicznych. Pobiskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi ecznicze oraz wody minerane.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - lokalizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom PAŹDZIERNIK 2008 1 To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln Ilustracja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013 Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski 39-300 Mielec ul.

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział Wyszczególnienie Strona

SPIS TREŚCI. Rozdział Wyszczególnienie Strona SPIS TREŚCI Rozdział Wyszczególnienie Strona 1. Informacja o powiecie wałbrzyskim 3 1.1 Położenie geograficzne 3 1.2 Klimat 3 1.3 Uwarunkowania geologiczne 3 1.4 Rys historyczno - gospodarczy 4 2. Stan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo