Podstawowe dane o Wałbrzychu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane o Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - okaizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Posce w centranej części Sudetów Środkowych, w województwie donośąskim w pobiżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto eży na wysokości m n.p.m. w maowniczej kotinie, nad którą rozciągają się esiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, granice administracyjne obejmują obszar 85 km, który zamieszkały jest przez około mieszkańców. Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, eży w pobiżu skrzyżowania autostrad A4 /40 km/ i panowanej A3 /29 km/. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Goińsku. Odegłości od przejść granicznych: Kudowa Słone - 90 km, Goińsk/Mezimesti - 17 km, Lubawka - 29 km, Zgorzeec km, Odegłości od stoic europejskich: Warszawa km, Praga km, Wiedeń 434, Berin km, Odegłości od otnisk: Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 78 km, Świebodzice ądowisko dyspozycyjne da awionetek - 10 km, Bezpośrednie połączenia koejowe: Warszawa, Wrocław, Kraków, Lubin, Gdańsk, Katowice, Łódź, Opoe II - Wałbrzych w statystyce Powierzchnia Gminy: 85 km w tym: tereny przemysłowe 7% drogi 7%

2 tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane 13% użytki rone i eśne 66% tereny wypoczynkowe 1,7% pozostałe tereny 5,3% Tereny objęte miejscowymi panami zagospodarowania przestrzennego: obowiązującymi 10,0 % w trakcie opracowania 3,5 % Liczba mieszkańców: (stan na roku) w tym mężczyźni: w wieku przedprodukcyjnym mieszkańców w wieku produkcyjnym mieszkańców wieku poprodukcyjnym mieszkańców Stopa bezrobocia da powiatu wałbrzyskiego: 18,3 % (stan na koniec ipca 2007 r.) III Atuty Gminy Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna Wałbrzyska Specjana Strefa Ekonomiczna Krajowe i okane ugi da inwestorów Dostępność siły roboczej Rozwijające się szkonictwo wyższe Waory turystyczne miasta i okoic Rozwinięta infrastruktura techniczna Wizja rozwoju miasta Wizja rozwoju miasta okreśona została w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013, w której założono, że Wałbrzych będzie miastem o pozytywnym, powszechnie znanym wizerunku nowoczesnej miejscowości, pełniącym istotną roę w regionie i w kraju. Miastem zapewniającym swoim mieszkańcom, a także turystom i inwestorom optymane warunki życia, rozwoju, pracy i wypoczynku, poprzez: nowoczesny system edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, rozwiązania wpierające udzi aktywnych, a także dające duże możiwości podnoszenia wiedzy i kwaifikacji, przyjazny kimat i odpowiednie warunki prowadzenia działaności gospodarczej, ze szczegónym uwzgędnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług, duże możiwości atrakcyjnego spędzania wonego czasu,

3 wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego i pubicznego, sprawną i przyjazną administrację pubiczną, zadbane i czyste środowisko przyrodnicze. Zestawienie programów uchwaonych przez Radę Miejską Wałbrzycha, prowadzących do reaizacji ceów okreśonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju: Zintegrowany Pan Rozwoju Transportu Pubicznego na ata , Wieoetni Pan Inwestycyjny na ata (z prognozą na ata ), Gminna Strategia Rozwiązywania Probemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na ata , Wieoetni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wałbrzych na ata , Program Ochrony Środowiska da miasta Wałbrzycha na ata z uwzgędnieniem perspektywy do roku 2015, Pan Gospodarki Odpadami da miasta Wałbrzycha na ata z uwzgędnieniem perspektywy do roku 2015, Lokany Program Rewitaizacji Miasta Wałbrzycha na ata i następne, Pan Rozwoju Lokanego Wałbrzycha na ata i następne, Strategia rozwoju kutury da Wałbrzycha na ata , Strategia rozwoju edukacji w Gminie Wałbrzych na ata IV - Gospodarka Jednym z głównych kierunków rozwoju, okreśonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013 jest tworzenie przyjaznego kimatu i odpowiednich warunków prowadzenia działaności gospodarczej, ze szczegónym uwzgędnieniem nowoczesnego przemysłu oraz usług. Ważnym eementem reaizacji tego ceu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno usługowym, które w Wałbrzychu w większości okują się na terenie Wałbrzyskiej Specjanej Strefy Ekonomicznej Invest Park. WSSE Invest Park Sp. z o.o. powstała w 1997 roku i naeży do najepiej rozwijających się w kraju. Od początku działaności współpracuje na zasadach partnerskich z Gminą Wałbrzych w zakresie budowy infrastruktury technicznej na terenie strefy, jak i innych działań prowadzących do pozyskania inwestorów. Podstrefa Wałbrzych WSSE INVEST-PARK zajmuje obszar 203,4 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odegłości 1 km od drogi krajowej Nr 35, w

4 bezpośrednim sąsiedztwie stacji koejowej, 40 km od autostrady A4. Do zagospodarowania inwestycyjnego pozostaje obszar ok. 76 ha. W podstrefie wałbrzyskiej zezwoenia na prowadzenie działaności gospodarczej posiada 16 firm, a przedsiębiorstwa działające na obszarze podstrefy zatrudniają łącznie ponad osób (stan na koniec czerwca 2007 roku). Inwestorzy w Wałbrzyskiej Specjanej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Wałbrzych: TAKATA PETRI Sp. z o.o. QUIN POLSKA Sp. z o.o. TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. FOLSTOP EXPORT IMPORT AGC SILESIA Sp. z o.o. CERSANIT III S.A. MIGAPOL Sp. z o.o. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. FAURECIA WAŁBRZYCH Sp. z o.o. NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o. POLAND SMELTING TECHNOLOGIES POLST Sp. z o.o. KRATER Sp. z o.o. TOYOTA TSUSHO EUROPE Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE OPALEX Sp. z o.o. POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o. TOYOTA EUROPE ENGINEERING & MAINTENANCE NV/SA Oddział w Posce Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szkarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowanych, chemiczną, metaową, eektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to: FABRYKA PORCELANY KRZYSZTOF S.A. FABRYKA PORCELANY WAŁBRZYCH S.A. WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA S.A. ENITRA SP. Z O.O. FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH CAMELA S.A. RONAL POLSKA S.A. WAMAG S.A LEGIPOL SP. Z O.O.

5 Wałbrzych posiada wiee terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cee produkcyjne, handowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe. Trwają prace nad uruchomieniem Strefy Aktywności Gospodarczej w dzienicy Poniatów z myśą o małych i średnich firmach. Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działaności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjaizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, naeżą do nich: Donośąska Agencja Rozwoju Regionanego, w ramach której funkcjonują Punkt Konsutacyjny da małych i średnich przedsiębiorstw i Ośrodek Euro-Info Center, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Fundacja Wałbrzych Gmina Wałbrzych wspiera działaność małych i średnich, okanych przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - instrumenty wsparcia przedsiębiorczości okanej, które zostały wprowadzone w 2004 r. i są ciąge udoskonaane, aktuaizowane i dostosowywane do potrzeb przedsiębiorców oraz obowiązującego ustawodawstwa. Pakiet ten to zbiór uchwał i zarządzeń ustaających preferencyjne stawki podatków, opłat okanych, a także zwonienia z podatku od nieruchomości, czy preferencyjne stawki czynszu w okaach dzierżawionych od Gminy. Pakiet ten bezpośrednio poprawia warunki prowadzenia działaności gospodarczej w naszym mieście, bez wzgędu na jej skaę i formę prawną, ae głównym jego ceem jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. prowadzenie przy Urzędzie Miejskim Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie firmy mają możiwość korzystania z informacji na temat dostępnych na rynku środków, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, opracowanie da potencjanych inwestorów Oferty Inwestycyjnej, zawierającej zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych na przedsięwzięcia gospodarcze, działaność przy Urzędzie Miejskim Agendy Lokanej Funduszu Poręczeń Kredytowych, zadaniem której jest udzieanie informacji nt. możiwości uzyskania poręczeń kredytowych na rozwój i bieżącą działaność gospodarczą oraz opiniowanie wniosków o poręczenie kredytu, działania prowadzące do utworzenia Strefy Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa. V - Infrastruktura Techniczna

6 Energia ciepna Głównym dostawcą energii ciepnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepnej S.A., które posiada następującą infrastrukturę ciepłowniczą, działająca na ternie miasta: Ciepłownie centrane: a. Ciepłownia węgowa C-3, o mocy 98,14 MW, wyposażona w Instaację Odsiarczania Spain. Ciepłownia gazowa C-1 o mocy 15,2 MW. Kotłownie okane PEC S.A. ekspoatuje na terenie Wałbrzycha 36 kotłowni okanych o łącznej mocy 6,854 MW. Wszystkie kotłownie okane są zasiane gazem. Sieć ciepłownicza Długość sieci ciepłowniczej to ok. 49 km, w tym 33,8 km ekspoatowane jest przez PEC S.A. Sieć poddawana jest ciągłej modernizacji. Dostawa gazu Siecią gazową na terenie miasta zarządza Zakład Gazowniczy Wałbrzych. Długość sieci to 283,2 km, Zasianie w gaz odbywa się siecią niskoprężną i średnioprężną, Istnieje 24 stacji redukcyjno pomiarowych II stopnia i 3 stacje I stopnia. Energia eektryczna Przesyłanie oraz dystrybucja energii eektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działaności EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. o/wałbrzych. Odbiorcy na terenie miasta Wałbrzycha zasiani są w energię eektryczną napowietrznymi iniami wysokiego napięcia 110 kv, przyłączonymi do Głównych Punktów Zasiania (GPZ). Z GPZ-ów wyprowadzone są inie średniego napięcia 10 kv i 20 kv, które zasiają miejskie stacje transformatorowe. Do tych stacji przyłączone są inie niskiego napięcia. Zaopatrzenie w wodę Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę głównie z ujęć wód podziemnych oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr, zokaizowanych w rejonie Marciszowa w powiecie kamiennogórskim. Istotne znaczenie da zaopatrzenia miasta w wodę mają również ujęcia wód podziemnych usytuowane w rejonie Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) oraz Unisławia Śąskiego (Gmina Mieroszów). Niewiekie ujęcia wód podziemnych znajdują się w Czarnym Borze, Wałbrzychu - Rusinowej oraz na stoku Góry Chełmiec (Gmina Szczawno Zdrój);

7 Długość sieci wodociągowej rozdzieczej na koniec 2006 roku wynosiła 213,0 km; Stopień dostępności do sieci wodociągowej wynosi ok. 99%; Zużycie wody (woda dostarczona odbiorcom) w 2006 roku wyniosło 5,41 mn mł; Dobowa zdoność produkcyjna urządzeń wodociągowych wynosi mł/d. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Wałbrzych obsługują dwie oczyszczanie ścieków: Ciernie w Świebodzicach i Dziećmorowice we wsi Dziećmorowice (Gm. Waim), o łącznej przepustowości mł/d. Długość sieci kanaizacji sanitarnej wynosi 151,3 km; Obecny stopień skanaizowania miasta ocenia się na 77%. Ekspoatacją sieci wodociągowej i kanaizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanaizacji, w skład którego wchodzi 11 gmin, w tym Gmina Wałbrzych. Kanaizacja deszczowa Kanaizacja deszczowa w Wałbrzychu ekspoatowana jest przez Zarząd Dróg i Komunikacji Długość sieci ok. 163 km, na której usytuowano ok wpustów uicznych, Ok. 70% sieci wybudowana jest przed 1945 rokiem. Składowisko odpadów Składowisko odpadów komunanych przy u.beethovena, Składowisko odpadów przemysłowych, z możiwością składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy u. Górniczej, Gruzowisko miejskie przy u. Świdnickiej w rekutywacji. Transport Usługi przewozowe w zakresie przewozu osób na terenie miasta świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o oraz przewoźnicy prywatni prowadzący przewozy w obrębie miasta i na iniach łączących Wałbrzych z pobiskimi miejscowościami. Komunikacja pozamiejska i transport obsługiwany jest przez PKS, PKP oraz prywatnych przewoźników.

8 Gminne inwestycje infrastrukturane Gmina Wałbrzych reaizuje inwestycje infrastrukturane z myśą o mieszkańcach, a także w ceu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Do reaizacji inwestycji wykorzystywane są środki pochodzące z programów Unii Europejskiej oraz dotacje z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania. Główne inwestycje infrastrukturane reaizowane na terenie Wałbrzycha w 2007 roku: remont wiaduktów przy uicy Uczniowskiej, remont uic: Słowackiego, Maczewskiego, Bankowej oraz remont oświetenia uicznego ciągów pieszych i zieeni przydrożnej na uicy Głównej, zakończenie rekutywacji technicznej wysypiska przy uicy Stacyjnej, kontynuacja remontu i adaptacji na mieszkania socjane budynku przy uicy Puszkina 15, ikwidacja barier architektonicznych da osób niepełnosprawnych budowa windy przy Ratuszu, termomodernizacja budynków pięciu szkół i budowa sai gimnastycznej, kontynuacja budowy sieci kanaizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA, budowa uzbrojenia i systemu meioracyjnego na osiedu Koonia Trzech Róż, modernizacja i rozbudowa hai sportowej przy u. Chopina, budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanaizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA, reaizowana przez WZWiK na obszarze Poniatowa, Konradowa oraz Lubiechowa, uzbrojenie infrastrukturane Wałbrzyskiej Specjanej Strefy Ekonomicznej drogi wraz z kanaizacją deszczową, chodnikami i oświeteniem uicznym. VI Oświata i Kutura Na terenie Wałbrzycha funkcjonują szkoły podstawowe, gimnazjane oraz szkoły ponadgimnazjane. Wałbrzych, jako okane centrum edukacyjne oferuje możiwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczeniach: Fiia Poitechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionanej i Turystyki w Jeeniej Górze, Studia w Wałbrzychu,

9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angeusa Siesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kuturanego powiatu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Teatr Laki i Aktora, Fiharmonia Sudecka, Muzeum oraz jego oddział Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyski Ośrodek Kutury, Powiatowa i Miejska Bibioteka Pubiczna Bibioteka Pod Atantami, Wałbrzyska Gaeria Sztuki BWA Zamek Książ, Gaeria Pod Atantami, Gaeria Civitas Christiana. VII - Historia Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie uzyskał Wałbrzych w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch ów następnie Czettritz ów i Hochberg ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węgowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa nianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szkarski. Najciekawsze śady przeszłości pozostałe do dziś to: Zamek Książ, trzeci co do wiekości zamek w Posce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w styu angieskim, dziś stanowi urzekający kongomerat wieu styów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sae, którym przywrócono dawny bask, saony wystawowe, sae konferencyjne oraz wygodne wnętrza hoteowogastronomiczne, Państwowe Stado Ogierów Książ, Staromiejski Rynek, Pamiarnia Lubiechów, dawny pałac rodu Czettritz ów zbudowany w atach , były pałac kupiecki rodziny Abertich, zbudowany w 1801 r. w styu kasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z

10 zakresu geoogii, górnictwa, ceramiki i historii miasta, Muzeum Przemysłu i Techniki uokowane w obiektach byłej kopani prezentujące górniczą historię miasta, Kościółek p.w. Matki Boskiej Boesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w styu barokowym około 1720 roku. VIII - Turystyka Maownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedaekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne - to wszystko stwarza niepowtarzane warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji przez cały rok: da amatorów koarstwa szosowego i górskiego to wymarzone okoice do uprawiania sportu. Na drogach i ścieżkach Wałbrzycha rozgrywanych jest wiee krajowych i okanych wyścigów koarskich. Na terenie miasta wytyczono i oznaczono kika tras rowerowych, między innymi: wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół góry Borowa, wokół góry Ptasia Kopa oraz trasę na górę Chełmiec. W 2004 roku w Wałbrzych odbyły się Mistrzostwa Europy w koarstwie górskim, przez miasto biegnie wiee szaków turystycznych prowadzących po okoicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci, pomników przyrody, entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni, da sympatyków otniarstwa w pobiżu Wałbrzycha znajduje się ośrodek sportów paraotniarskich, zimą górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobiska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania białego szaeństwa. W okoicach Wałbrzycha rozgrywany jest corocznie międzynarodowy bieg narciarki pn. Bieg Gwarków. Wałbrzyska baza nocegowa dysponuje kikuset miejscami. Największą iością miejsc posiadają: zajazd Zamek Książ przy u. Piastów Ś. 1, Hote QUBUS przy u. Wysockiego 45, Hote Maria przy u. Wrocławskiej 134b i Dom Wycieczkowy Harcówka położony w Parku Sobieskiego. Do dyspozycji turystów pozostają hae sportowe, kryte pływanie i jedna otwarta z poem namiotowym, korty tenisowe i siłownie oraz sieć pacówek gastronomicznych. Pobiskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi ecznicze oraz wody minerane.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - lokalizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WAŁBRZYCHU

INFORMACJE O WAŁBRZYCHU I. Wałbrzych lokalizacja INFORMACJE O WAŁBRZYCHU Wałbrzych położony jest w południowo - zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WAŁBRZYCHU

INFORMACJE O WAŁBRZYCHU I. Wałbrzych lokalizacja INFORMACJE O WAŁBRZYCHU Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Zagłębia Wałbrzyskiego

Restrukturyzacja Zagłębia Wałbrzyskiego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Restrukturyzacja Zagłębia Wałbrzyskiego Michał Ptak Rysunek 1 Dolnośląskie Zagłębie Węglowe Kopalnie w Wałbrzychu (od 1964

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Odległości od stolic europejskich: Warszawa km, Praga km, Wiedeń 434, Berlin km,

Odległości od stolic europejskich: Warszawa km, Praga km, Wiedeń 434, Berlin km, I. Wałbrzych lokalizacja INFORMACJE O WAŁBRZYCHU Wałbrzych połoŝony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliŝu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego

NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego Gdańsk, 19 września 2013 0 Spis treści Alan Aleksandrowicz Prezes Zarządu InvestGDA Tel.: +48 58 722 03

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI Spis treści: 9.1. Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe....1 9.2. Zakres współpracy z innymi

Bardziej szczegółowo

Zamieszkaj w Żarowie. działki pod zabudowę jednorodzinną

Zamieszkaj w Żarowie. działki pod zabudowę jednorodzinną Zamieszkaj w Żarowie działki pod zabudowę jednorodzinną 1 Działki pod zabudowę jednorodzinną Gmina Żarów oferuje do sprzedaży atrakcyjnie położone działki w Żarowie pod zabudowę jednorodzinną, które są

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016-IRM-6207/G 259 000 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYCH, wiosna 2014 SIERPIEŃ 2014

WAŁBRZYCH, wiosna 2014 SIERPIEŃ 2014 , wiosna 2014 SIERPIEŃ 2014 W EUROPIE Jeden z największych ośrodków przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej Strefa ekonomiczna zaliczana do najlepszych lokalizacji inwestycyjnych na świecie Zamek

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl ROSJA LITWA WARSZAWA BIAŁORUŚ NIEMCY WROCŁAW CZECHY OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW UKRAINA SŁOWACJA Gmina Walce: powierzchnia 6929 ha, w tym 400 ha lasów 5880 mieszkańców ROSJA LITWA WARSZAWA NIEMCY WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych)

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) L.p. Tytuł i numer projektu Nazwa Programu 1a 2a strona 1 z 8 2010-09-27 II etap budowy oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu I. Wałbrzych - lokalizacja Podstawowe dane o Wałbrzychu Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo