Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, Wołów tel./fax ( 0 71) e- mail : Biuletyn Informacyjny Nr 38 Czerwiec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Od redakcji 2 2. Informacje o nas Aktualności Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Sprawozdanie z działalności szkoleniowej PCE i PPP Publikacje nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie..36 Strona 1

3 OD REDAKCJI Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk 38 numer Biuletynu Informacyjnego Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie. W tym numerze znajdziecie Państwo informacje podsumowujące pracę Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015. Zachęcamy nauczycieli do publikowania na naszych łamach własnych opinii i scenariuszy zajęć. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 składamy Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty szkół i placówek oświatowych powiatu wołowskiego serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Wszystkim Państwu życzymy spełnienia planów oraz udanego wakacyjnego wypoczynku. Redakcja Biuletynu mgr Krystyna Adaśko Dyrektor PCE i PPP w Wołowie Strona 2

4 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, Wołów tel./fax ( 0 71) e- mail : INFORMACJE O NAS Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej ul. T. Kościuszki 27, Wołów tel. /fax. (071) strona internetowa: Dyrektor PCE i PPP mgr Krystyna Adaśko Sekretariat Czynny od poniedziałku do piątku Biblioteka Pedagogiczna / wypożyczalnia i czytelnia / Czynna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota tel. (071) Biuletyn redaguje Zespół Strona 3

5 AKTUALNOŚCI Jesteśmy w gronie LAUREATÓW - ZWYCIĘZCÓW Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 W okresie października 2014 r. odbyła się, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery cyklicznej akcji mającej na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem działań było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło: Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie rokrocznie włącza się w to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie. Z dumą i ogromną radością pragniemy poinformować, iż nasze tegoroczne działania zostały dostrzeżone przez organizatorów OTK i znaleźliśmy się w gronie LAUREATÓW ZWYCIĘZCÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Zarząd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych pełniący rolę jury, oceniając działania instytucji i placówek z terenu całej Polski, które włączyły się w akcję, kierował się następującymi kryteriami: pomysłowość innowacyjność działań, wielość i wielowymiarowość działań, informacje o partnerstwie, zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.) treść raportu Każda z placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wołowie oraz w Brzegu Dolnym) zorganizowała i przeprowadziła liczne przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do popularyzacji całej akcji. Duża aktywność połączona z kreatywnością realizatorów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z ramienia PCEiPPP przy współudziale i zaangażowaniu szkół, nauczycieli, uczniów - wychowanków placówek oświatowych powiatu wołowskiego i drzemiącego w nich potencjału rozwojowego, stworzyła nowe przestrzenie wspaniałych wydarzeń, spotkań, prezentacji, wsparcia i pomocy. W zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie Strona 4

6 formach łącznie wzięło udział 595 osób uczniów i nauczycieli placówek powiatu wołowskiego. Były to następujące działania: Działania w ramach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie 1. Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół powiatu wołowskiego. 2. Warsztaty związane z wyborem zawodu i wejściem na rynek pracy, które odbywały się na zaproszenie pedagogów i wychowawców w poszczególnych szkołach. Uczniowie podczas warsztatów otrzymali wiele praktycznych wskazówek i rad, które z pewnością pomogą im odnaleźć się w nowej roli i pomyślnie przetrwać proces adaptacji z warunków stricte szkolnych do obowiązków wynikających z nowej roli roli przyszłego pracownika. Forma zajęć była wykładowa, jednak w przewarzającej części spotkania prowadzone były w formie warsztatów. 3. Warsztaty dla nauczycieli, podczas których dowiedzieli się, jakie czynniki wpływają na wybór ścieżek kariery zawodowej, rozwiązywali testy zawodoznawcza, układali z rozsypanych kart ścieżkę kariery wybranego ucznia, ukazując jego działania podczas nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i na studiach. Podczas warsztatów został zaprezentowany produkt Talent game gra komputerowa, która wspiera już najmłodsze dzieci w planach nad swoją życiową drogą zawodową. Podsumowując w warsztatach zorganizowanych przez PODN w Wołowie wzięło udział 166 uczniów szkół powiatu wołowskiego. Działania w ramach Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie: 1. Spotkania dla młodzieży szkolnej połączone z projekcją wybranego filmu Zawód przyszłości, Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód, Gdzie i jak szukać pracy. Uczniowie wypełniali także ankietę, dzięki której dowiedzieli się o własnych predyspozycjach i uzdolnieniach spotkania odbywały się zarówno na terenie szkoły jak i w siedzibie PCEiPPP w Wołowie. 2. Wystawa książek dot. poradnictwa zawodowego, orientacji zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy oraz wyboru zawodu. Ekspozycja trwała 10 dni i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno młodzieży jak i uczniów oraz osób dorosłych klientów biblioteki oraz czytelni. 3. Opracowanie zestawu bibliograficznego pn. Poradnictwo zawodowe stanowiącego cenne źródło informacji związanej z rynkiem pracy. Ogółem, programem realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wołowie objęta została grupa 120 osób. Działania w ramach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie 1. Warsztaty dla wychowanków przedszkoli pogadanka: Kim będę jak dorosnę? oraz zajęcia animacyjne i interaktywne w zakresie doradztwa. 2. Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych uczniowie wykonywali prezentację multimedialną przedstawiającą zawód swoich marzeń oraz przygotowywali dokumenty aplikacyjne. W specjalnie do tego celu zaaranżowanej przestrzeni odgrywali symulację realnej rozmowy kwalifikacyjnej, wcielali się w postać osoby poszukującej pracy, prowadzący był potencjalnym pracodawcą. Ponadto wypełniali kwestionariusz MŁOKOZZ autorstwa Anny Paszkowskiej Rogacz; narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych 3. Udzielane były indywidulane konsultacje. W sumie do działań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Wołowie włączyło się 159 osób uczniów placówek powiatu wołowskiego. Działania w ramach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzegu Dolnym 1. Poradnictwo edukacyjno zawodowe polegające na udzielaniu indywidulanych porad edukacyjno zawodowych uczniom. Spotkania z młodzieżą odbywały się na terenie szkoły. 2. Działania informacyjne przygotowano i rozpowszechniono artykuły i broszury informacyjne dla Strona 5

7 rodziców i uczniów o tematyce zawodoznawczej. 3. Zajęcia zawodoznawcze skierowane do uczniów pn. Poznajemy zawody oraz test samobadania W czym jestem mistrzem. 4. Zajęcia warsztatowe nt. Podstawy autoprezentacji W sumie w działaniach podjętych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzegu Dolnym wzięło udział 145 uczniów szkół powiatu wołowskiego. Wszelkie powyższe działania miały charakter ciągły uczniowie na każdym etapie uświadamiani byli o wadze wyboru drogi zawodowej w życiu człowieka; byli inspirowani do poszukiwania informacji o zawodach, poznawania siebie, rozwijania swoich zainteresowań, interesowania się światem pracy. Mieli niepowtarzalna okazję do dzielenia się swoimi wątpliwościami w tym zakresie czego rezultatem było uzyskanie profesjonalnej pomocy w konstruowaniu kariery zawodowej. Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery co roku przynosi nam wiele radości i spełnienia. Cieszymy się, że doceniono nasze starania, świadczy to bowiem o jakości i mobilizuje nas do nieustannej pracy w ramach poradnictwa zawodowego i integracji zarówno uczniów jak i nauczycieli skupionych w naszym powiecie. Dzięki współdziałaniu pokazaliśmy ogromnej grupie osób możliwości jakimi dysponujemy, a którymi chętnie dzielimy się z innymi. O jakości pracy Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie w dużej mierze świadczy siła kadry centrum, przejawiająca się w pasji, ogromnej kreatywności oraz potencjale, które to elementy nie pozwoliły przejść obojętnie wobec tak ważnego zagadnienia jak całożyciowe poradnictwo. Problemy poradnictwa kariery zamieniliśmy w satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, współtworzyli nasze przedsięwzięcia, a także tym, którzy aktywnie wzięli w nich udział przyczyniając się do wspólnego sukcesu. DZIĘKUJEMY!!! Krystyna Adaśko - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie Lista Laureatów Zwycięzców OTK 2014 (Kolejność na liście ogłoszonej przez organizatorów jest alfabetyczna). PARTNERSTWA: I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie i IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie (woj. mazowieckie) Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (woj. lubuskie) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) Miejski Urząd Pracy w Kielcach (woj. świętokrzyskie) Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie (woj. wielkopolskie) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (woj. dolnośląskie) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie (woj. dolnośląskie) Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (woj. świętokrzyskie) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (woj. podlaskie) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie (woj. dolnośląskie) Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu (woj. opolskie) Strona 6

8 PANIE PROFESORZE- DZIĘKUJEMY WSPOMNIENIA O PROFESORZE WŁADYSŁAWIE BARTOSZEWSKIM w dniu Pogrzebu - Warszawa 04 maja 2015r. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie zostało uhonorowane przez Profesora Władysława Bartoszewskiego - przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dziś pożegnaliśmy profesora Władysława Bartoszewskiego, odszedł wielki człowiek, wielki patriota, działacz społeczny, pisarz, ceniony dyplomata i historyk, badacz dziejów Powstania Warszawskiego i prasy konspiracyjnej, dziennikarz i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego. Był cenionym historykiem okresu Powstania Warszawskiego oraz losu polskich Żydów. Więzień Auschwitz, redaktor podziemnej prasy, zastępca kierownika referatu żydowskiego Delegatury Rządu, współtwórca Rady Pomocy Żydom "Żegota". Jako żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. Przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dnia 17 lipca 2013r. profesor Władysław Bartoszewski nadał Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. To wielki zaszczyt w imieniu naszego centrum odbierać Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Rokrocznie angażujemy się jako placówka w dolnośląskie akcje podkreślające wartości patriotyczne, także te na Kresach Wschodnich m.in. Ocalić Mogiłę Pradziada od Zapomnienia. Wystawa, którą dziś Państwu prezentujemy podsumowuje dwa wyjątkowe historyczne szkolenia, które zrealizowaliśmy jako Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dla ponad 80- nauczycieli historii szkół Dolnego Śląska. W 2011r. grant edukacyjny Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich pod opieką naukową prof. Stanisława Nicieji, wybitnego historyka zrealizowany na Ukrainie, a w 2012r grant edukacyjny Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie pod naukową opieką dr Aleksandra Srebrakowskiego historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizowany na Litwie. Efektem i kontynuacją w/w szkoleń na Kresach Wschodnich są wyjazdy dolnośląskich nauczycieli historii razem z uczniami dolnośląskich szkół na polskie cmentarze, aby przywrócić pamięć i godność polskim grobom na Kresach. Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich pracowników centrum za zauważenie i wyróżnienie naszej pracy Strona 7

9 tytułem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej- to wielki zaszczyt, ale to także wyzwanie do dalszej pracy tymi słowami dyrektor Krystyna Adaśko podziękowała za medal przyznany Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. W imieniu placówki dziękowaliśmy odbierając złoty medal opiekuna miejsc pamięci dziękujemy i dziś w dniu pogrzebu Pana profesora Władysława Bartoszewskiego - Panie Profesorze - DZIĘKUJEMY! Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie PORADNIK: JAK UZYSKAĆ AKREDYTACJĘ - PRZYGOTOWANY PRZEZ DYREKTORA PCEIPPP W WOŁOWIE Poradnik pt. Jak uzyskać akredytację przygotowany przez dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, która jako pierwsza uzyskała akredytację zgodnie z nowymi zasadami. O jakości usług związanych z doskonaleniem nauczycieli decyduje przede wszystkim potencjał instytucji oraz kompetencje osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń i warsztatów. Zgodnie z tą koncepcją Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku postanowiło zmienić zasady uzyskiwania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli i dostosować je do nowych wymagań. Wprowadzane zmiany stanowią szansę na potwierdzenie jakości pracy przez te placówki, które zdecydowały się na realizacje wspomagania pracy szkół oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, zanim staną się one obowiązującymi formami pracy. System akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli jest mechanizmem, który zapewnia wysoką jakość usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Jest on szczególnie istotny ze względu na postępującą obecnie komercjalizację usług szkoleniowych skierowanych do pracowników oświaty. Dzięki systemowi akredytacji szkoły i nauczyciele, korzystając z usług placówek doskonalenia, mają zagwarantowaną wysoką jakość oferowanych form szkoleniowych. Placówki doskonalenia nauczycieli, w tym również placówki niepubliczne, mogą uzyskiwać akredytacje od 2004 roku. Za przeprowadzenie procesu akredytacji odpowiada kuratorium oświaty właściwe dla danej placówki doskonalenia nauczycieli. Zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty akredytację mogą uzyskać placówki, które zapewniają wykwalifikowaną kadrę, opracowują i wdrażają programy doskonalenia nauczycieli, przeprowadzają ich ewaluację, a także prowadzą działalność informacyjną i upowszechniają problematykę doskonalenia nauczycieli, zapewniając nowoczesną bazę dydaktyczną. Do Strona 8

10 roku 2014 akredytację uzyskało się ok. 55, przede wszystkim wojewódzkich, placówek doskonalenia. W obliczu zmian, które w ostatnich latach dokonały się w systemie oświaty, MEN postanowiło uaktualnić przepisy wykonawcze dotyczące akredytacji PDN. Celem wprowadzonych w 2014 roku modyfikacji jest przede wszystkim: 1. Powiązanie systemu akredytacji z nadzorem pedagogicznym. Uzyskanie akredytacji uzależnione zostało od wyników ewaluacji zewnętrznej, której poddawane są placówki doskonalenia nauczycieli. Oznacza to, że akredytacje mogą uzyskać placówki doskonalenia nauczycieli, które w wyniku ewaluacji uzyskały co najmniej poziom B w odniesieniu do następujących wymagań: a. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. b. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. c. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. d. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku, jeśli placówka nie została poddana ewaluacji zewnętrznej, a zależy jej na uzyskaniu akredytacji, kurator oświaty jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, przeprowadzić ewaluację zewnętrzną w odniesieniu do opisanych powyżej wymagań. 2. Dostosowanie wymagań stawianych PDN ubiegającym się o akredytację do zasad modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, w szczególności do wymogu organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. Oznacza to, że akredytacje mogą uzyskać placówki, które wspomagają szkoły zgodnie z czterema krokami zapisanym w rozporządzeniu MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dn. 26 października 2012 r. (diagnozą potrzeb szkoły, ustalaniem sposobów działania, planowaniem form wspomagania i ich realizację, oceną efektów), oraz te, które prowadzą sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli. 3. Zapewnienie odpowiednich specjalistów z danej dziedziny, niezbędnych przy realizacji oferty doskonalenia z naciskiem na ich specjalistyczne przygotowanie, bez konieczności zatrudniania ich na podstawie umowy o pracę. Zracjonalizowanie tego wymagania wiąże się z koniecznością budowania przez PDN sieci niezależnych ekspertów, zewnętrznych współpracowników zatrudnianych w celu realizacji określonych zadań. Wynika to z roli placówki doskonalenia nauczycieli, która polega na organizowaniu doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki. Placówki doskonalenia, które posiadają akredytację mogą prowadzić: doskonalenie zawodowe nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych, kursy kwalifikacyjne dla kadry zarządzającej oświatą, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z zakresu przygotowania pedagogicznego lub z zakresu pedagogiki specjalnej, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Wprowadzone zmiany, z jednej strony ograniczają dotychczasowe wymagania formalne stawiane PDN, ubiegającym się o akredytację, z drugiej zaś kładą w większym stopniu nacisk na jakość prowadzonych działań poprzez ich powiązanie z ewaluacją zewnętrzną, oraz nowymi formami doskonalenia nauczycieli. Zmiany są szansą na akredytacje dla placówek, które prowadzą wspomaganie pracy szkół, zarówno w ramach projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia, realizowanych w powiatach, jak również w ramach Strona 9

11 swoich zadań statutowych. Dają również możliwość prowadzenia przez placówki akredytowane kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Wkrótce na stronach ORE zostaną opublikowane scenariusze, materiały dydaktyczne i narzędzia, do wykorzystywania przez placówki w trakcie prowadzonego doskonalenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Materiały opracowywane są w ramach projektu pt. Przywództwo i zarządzanie w oświacie, realizowanego przez ORE oraz Uniwersytet Jagielloński. Akredytacja jest mechanizmem jakościowym, który nabiera coraz większego znaczenia. Jest to związane z priorytetami wydatkowania funduszy w nowej perspektywie finansowej Głównym celem w obszarze edukacji, który został zapisany w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER), jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół poprzez m.in. szkolenia i doradztwo pracowników systemu wspomagania, trenerów i kadrę zarządzającą szkołami. Działania te mają na celu rozwój mechanizmów, dzięki którym szkoły i placówki oświatowe będą miały możliwość korzystania z wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych oferowanych przez instytucje systemu wspomagania w nadchodzących latach. PUBLIKACJA: DIAGNOZA PRACY SZKOŁY Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury artykułu Diagnoza pracy szkoły autorstwa Pani Krystyny Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, Pani Grażyny Kmiecik Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno Pedagogicznego w Miliczu oraz Pani Marzeny Jasińskiej - Wicedyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie, który ukazał się w Tygodniku Społeczno Oświatowym Głos Nauczycielski dnia r., Nr 7, s. 11. Strona 10

12 Dotknięci talentem VIII Powiatowa Gala Laureata 2015 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie rokrocznie podejmuje się zadania organizacji wielu konkursów przedmiotowych i artystycznych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, wojewódzkim jak i powiatowym. Celem ich organizowania jest odkrywanie i pielęgnowanie zdolności, potencjału, talentów, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu powiatu wołowskiego, poczynając od najmłodszych wychowanków przedszkoli poprzez szkołę podstawową do gimnazjum, kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Działania PCEIPPP w Wołowie na rzecz odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży zostały dostrzeżone i placówka uzyskała prestiżowy tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej w 2011 roku. W poczuciu obowiązku i odpowiedzialności wynikających z tego zaszczytnego tytułu Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie już od ośmiu lat organizuje jedną z największych uroczystości w powiecie wołowskim: Powiatową Galę Laureata. W tym roku uroczystość odbyła się 11 czerwca w Wołowskim Ośrodku Kultury. Wytrwałość, samodyscyplina i zapał do nauki - to cechy, które łączą wszystkich wyróżnionych. Dzień ten był dla nich wyjątkowy i z pewnością na długo pozostanie w pamięci zarówno samych laureatów jak i dumnych rodziców, dziadków, nauczycieli i dyrektorów, wszystkich obecnych na uroczystości. Dzieci i młodzież w przepięknych odświętnych strojach odbierała nagrody, dla niektórych było to pierwsze w życiu bardzo ważne wyróżnienie a z pewnością dla wszystkich ogromne przeżycie. Niewątpliwie jest to przedsięwzięcie na dużą skalę, efektowne, wyraziste i prestiżowe a przy tym dające wiele satysfakcji i spełniania, bowiem najlepszym i największym prezentem jest uśmiech i radość malująca się na twarzy dziecka. W roku szkolnym 2014/2015 PCEiPPP w Wołowie zorganizowało 16 konkursów przedmiotowych i artystycznych. W etapie powiatowym wzięło udział 828 uczniów szkół powiatu wołowskiego, spośród których wyłoniono 163 laureatów. Uroczystego i oficjalnego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości dokonała Pani Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Powiatu Wołowskiego: Pani Teresa Maślanka- Przewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego, Pan Władysław Boczar- Wicestarosta Wołowski oraz Pani Alicja Kamecka- Główny Specjalista Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wołowie, Gmin: Wołów: Pan Dariusz Chmura- Burmistrz Wołowa, Pan Janusz Dziarski- przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie, Pani Halina Łosiewicz- Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołowie, Brzeg Dolny: Pan Stanisław Jastrzębski- Burmistrz Brzegu Dolnego i Gminy Wińsko: Pani Jolanta Krysowata Zielnica- Wójt Gminy Wińsko. W spotkaniu uczestniczyli także: Pan Wojciech Maciejewski- Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie, Pan Krzysztof Olejarnik - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie, Pan Józef Szumilas - Przewodniczący Powiatowej Komisji Edukacji, Pan Rafał Plezia Prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina łęgów Odrzańskich oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice. Na uroczystość życzenia skierowała Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Powiatową Galę Laureata 2015 występem wokalnym uświetnił zespół pod batutą Pana Pawła Leśko oraz zespół taneczny TRAF z Wołowa. Strona 11

13 Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom, którzy po raz kolejny wsparli to doniosłe wydarzenie tj. Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki UMWD- Jerzemu Więcławskiemu, włodarzom Powiatu Wołowskiego na ręce starosty Macieja Nejmana, Gminie Brzeg Dolny na ręce Burmistrza Stanisława Jastrzębskiego, Gminie Wołów na ręce Burmistrza Dariusza Chmury, Gminie Wińsko na ręce Wójta Jolanty Krysowatej -Zielnicy za ufundowanie nagród książkowych oraz osobiste uhonorowanie laureatów. Serdecznie dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji tegorocznej gali. Dzięki Państwa pomocy możemy przyczynić się do rozwoju pasji, zdolności oraz pielęgnowania talentu dzieci i młodzieży powiatu wołowskiego. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Wykaz laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych zorganizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez PCE i PPP w Wołowie 1. XII DOLNOŚLĄSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY ZDOLNY ŚLĄZACZEK Odpowiedzialna: Kinga Wojnarowska specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń Mikołaj Rygałło Zespół Szkół Społecznych w Wołowie - Laureat XII Dolnośląskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych zdolny Ślązaczek część polonistyczna 2. I DOLNOŚLĄSKI KONKURS HISTORYCZNY POWSTANIE WARSZAWSKIE WE WSPOMNIENIACH MOJEJ RODZINY Odpowiedzialny: Wiktor Mikucki doradca metodyczny nauczania historii Nagroda specjalna: Sara Świtalska Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich kategoria: szkoły podstawowe I MIEJSCE: Martyna Mydlikowska Zespół Szkół Społecznych w Wołowie II MIEJSCE: Patrycja Konował Szkoła Podstawowa w Warzęgowie III MIEJSCE: Jakub Mamczur Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym kategoria: szkoły ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Anna Molińska Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie II MIEJSCE: Sylwia Żurek - Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie III MIEJSCE: Alicja Szwaj - Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Paulina Gerlach - Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 3. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK - POLAK ŚWIĘTY Odpowiedzialne: Urszula Bajewicz i Agnieszka Jarosz Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie kategoria: dzieci przedszkolne i klasy 0 I MIEJSCE: Nikola Chmielewska Przedszkole Nr 2 Słoneczko w Wołowie II MIEJSCE: Augustin Navarro Gromolak Przedszkole Adaś w Wołowie III MIEJSCE: Damian Kaczor - Przedszkole Nr 2 Słoneczko w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Nikodem Bała Szkoła Podstawowa w Krzelowie Zuzanna Bułka Przedszkole Adaś w Wołowie Lena Smolarek Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym Strona 12

14 kategoria: szkoły podstawowe klasy I-III I MIEJSCE: Kacper Gitler Szkoła Podstawowa w Krzelowie II MIEJSCE: Roksana Mastela Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu III MIEJSCE: Antonina Ajchenlaub Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Rozalia Justyńska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Hanna Jaśniewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Magdalena Siedy Zespół Szkół Społecznych w Wołowie kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI I MIEJSCE: Zuzanna Czapluk Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie II MIEJSCE: Zuzanna Macuga Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Katarzyna Sierpień Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Jakub Głowiszyn Szkoła Podstawowa w Krzelowie Wiktoria Gil - Szkoła Podstawowa w Krzelowie Weronika Szulik - Szkoła Podstawowa w Krzelowie kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Monika Kornaj Zespół Szkół Publicznych w Wołowie II MIEJSCE: Izabela Król Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Sabina Sobień - Zespół Szkół Publicznych w Wołowie WYRÓŻNIENIE:Joanna Moszczyńska - Publiczne Gimnazjum Nr 1w Brzegu Dolnym Natalia Pielich Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Agnieszka Korzeniowska Publiczne Gimnazjum w Wińsku Dawid Michalewicz Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Janusz Czarny Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie Arkadiusz Dworzyński Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 4. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY JA I MOJA RODZINA SPĘDZAMY CZAS AKTYWNIE Odpowiedzialna: Dagmara Głuszczyńska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej kategoria: dzieci 3-4 letnie I MIEJSCE: Borys Owczarek Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzegu Dolnym II MIEJSCE: Ksawery Szewczyk Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Emil Jarosz Przedszkole Adaś w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Zofia Dolińska Przedszkole Słoneczko w Wołowie Weronika Krawczyk Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzegu Dolnym kategoria: dzieci 5-6 letnie i uczniowie klas I szkół podstawowych I MIEJSCE: Hanna Kilanowska Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku II MIEJSCE: Klaudia Moskal Szkoła Podstawowa w Warzęgowie III MIEJSCE: Krzysztof Polacki Szkoła Podstawowa w Krzelowie WYRÓŻNIENIE: Filip Gacek - Przedszkole Słoneczko w Wołowie Julita Chomin - Przedszkole Adaś w Wołowie Szymon Smolara - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku Strona 13

15 5. V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO JĘZYKOWY MOJA ULUBIONA PORA ROKU Odpowiedzialna: Ewa Nowak doradca metodyczny nauczania języków obcych kategoria: język angielski I MIEJSCE: Klaudia Jagielska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym II MIEJSCE: Dominik Zatorski Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie III MIEJSCE: Amelia Garlicka Szkoła Podstawowa w Krzelowie kategoria: język niemiecki I MIEJSCE: Szymon Gembara Zespół Szkół Społecznych w Wołowie II MIEJSCE: Mateusz Borowski Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie III MIEJSCE: Wiktoria Bekacz Szkoła Podstawowa w Krzelowie kategoria: język francuski I MIEJSCE: Weronika Kolar - Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu II MIEJSCE: Kinga Bronowicka - Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu III MIEJSCE: Maja Wiącek - Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu 6. III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY MAŁY PLUSIK Odpowiedzialna: Dagmara Głuszczyńska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej kategoria: szkoły podstawowe, klasy II I MIEJSCE: Weronika Wątorska Zespół Szkół Społecznych w Wołowie II MIEJSCE: Aleksander Woś Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym Franciszek Szał - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Wiktor Wolski - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym Aleksandra Moskal Szkoła Podstawowa w Lubiążu Małgorzata Pelak Szkoła Podstawowa w Lubiążu Igor Mosiek Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku kategoria: szkoły podstawowe, klasy III I MIEJSCE: Natalia Sierpień Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie II MIEJSCE: Łukasz Tkaczyk Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym Zuzanna Grześkowiak Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku III MIEJSCE: Karolina Cirka- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym Konrad Sobczak Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Nadia Siewruk Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym Dawid Kucharzów Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym Hanna Jaśniewska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie 7. X POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY PLUSIK Odpowiedzialna: Beata Gryga doradca metodyczny nauczania matematyki kategoria: szkoły podstawowe, klasy IV I MIEJSCE: Aleksandra Wiśniewska Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym WYRÓŻNIENIE: Kaja Matuszewska Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Mateusz Kwapisz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym Radosław Filiński Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Strona 14

16 kategoria: szkoły podstawowe, klasy V I MIEJSCE: Hanna Matus Zespół Szkół Społecznych w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Oskar Żuchora Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym kategoria: szkoły podstawowe, klasy VI I MIEJSCE: Jakub Paliszkiewicz Szkoła Podstawowa w Krzelowie Maciej Kordek Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku WYRÓŻNIENIE: Mikołaj Rygałło Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Maja Wasilewska Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Karol Głuszko Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Jakub Krauss Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku Nina Ossowska - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku 8. V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO JĘZYKOWY ELFCHEN Odpowiedzialna: Ewa Nowak doradca metodyczny nauczania języków obcych kategoria: język angielski I MIEJSCE: Maja Wasilewska Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie II MIEJSCE: Julia Zabłocka - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie III MIEJSCE: Kacper Mazur - Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim kategoria: język niemiecki I MIEJSCE: Natalia Madera - Szkoła Podstawowa w Krzelowie II MIEJSCE: Karolina Kołodziej - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie III MIEJSCE: Magdalena Nalepa Zespół Szkół Społecznych w Wołowie 9. VIII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY Odpowiedzialna: Ewa Książczyk doradca metodyczny nauczania języka polskiego kategoria: szkoły podstawowe I MIEJSCE: Dominika Muszyńska Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym Radosław Woźniak Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku II MIEJSCE: Zuzanna Kowalska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie III MIEJSCE: Mikołaj Rygałło Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Izabella Król Szkoła Podstawowa w Krzelowie Aleksandra Skokun Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Jadwiga Matusiak Zespół Szkół Publicznych w Wołowie II MIEJSCE: Urszula Kwiatkowska Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym Katarzyna Łozińska Liceum Ogólnokształcące w Wołowie III MIEJSCE: Klaudia Hojka - Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 10. I POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY KREATYWNY RECYCLING Odpowiedzialna: Ewelina Gross doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych kategoria: szkoły podstawowe klasy I - III I MIEJSCE: Kevin Pabisiak Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Jakub Jackowski - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Zuzanna Bilska Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Wojciech Podbucki - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Strona 15

17 Maria Lewandowska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym Anna Janus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym kategoria: szkoły podstawowe klasy IV - VI I MIEJSCE: Alicja Burczak Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym Zuzanna Szpyra - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym II MIEJSCE: Bartosz Czyżowicz Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Jakub Zabłocki - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie WYRÓŻNIENIE: Roksana Jędryka Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Izabela Tymczyszyn - Podstawowa w Warzęgowie kategoria: szkoły gimnazjalne I MIEJSCE: Angelika Śliwińska Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Karolina Gacke - Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym II MIEJSCE: Gabriela Iwaneczko Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym Łucja Ostrowska - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Emilia Czupryna Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Julia Jastrzębska - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie kategoria: szkoły ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Piotr Romanowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Karina Frączkiewicz - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie II MIEJSCE: Oliwia Połeć - Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Radosław Szymon Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym III MIEJSCE: Julita Jamrozik Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Jagoda Szul - Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 11. X POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY OMNIBUS Odpowiedzialna: Beata Gryga doradca metodyczny nauczania matematyki kategoria: klasy I gimnazjum I MIEJSCE: Kacper Gembara Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Marcelina Połeć - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Kinga Dziworska Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Julia Grzegorzewska Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Jakub Chytła Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Kinga Teodorska - Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Jakub Mazurek Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wołowie kategoria: klasy II gimnazjum I MIEJSCE: Barbara Nohr Zespół Szkół Publicznych w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Kaja Grabowska Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Aleksandra Grześkowiak Publiczne Gimnazjum w Wińsku Eliza Kucharska Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Konrad Siudziński - Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym kategoria: klasy III gimnazjum I MIEJSCE: Albert Łosiewicz Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wołowie WYRÓŻNIENIE: Karolina Jeziorek Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wołowie Patryk Prewendowski Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Jakub Kędzierski Publiczne Gimnazjum w Wińsku Paweł Łoziński Publiczne Gimnazjum w Wińsku Strona 16

18 12. VI POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY SZKOŁY GIMNAZJALNE Odpowiedzialna: Ewa Nowak doradca metodyczny nauczania języków obcych kategoria: język angielski I MIEJSCE: Marcelina Połeć Zespół Szkół Społecznych w Wołowie II MIEJSCE: Jakub Dudkiewicz Publiczne Gimnazjum w Wińsku III MIEJSCE: Ewa Jarocka Zespół Szkół Publicznych w Wołowie kategoria: język niemiecki I MIEJSCE: Zuzanna Chlebowska - Zespół Szkół Publicznych w Wołowie II MIEJSCE: HannaJakubowska Zespół Szkół Społecznych w Wołowie III MIEJSCE: Mateusz Szymański - Zespół Szkół Publicznych w Wołowie 13. VI POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Odpowiedzialna: Ewa Nowak doradca metodyczny nauczania języków obcych kategoria: język angielski I MIEJSCE: Patryk Zawadka Zespół Szkół Społecznych w Wołowie II MIEJSCE: Marcela Leja Liceum Ogólnokształcące w Wołowie III MIEJSCE: Dominika Karpiuk Liceum Ogólnokształcące w Wołowie kategoria: język niemiecki I MIEJSCE: Krzysztof Agieńczuk - Liceum Ogólnokształcące w Wołowie II MIEJSCE: Laura Wasilewska Zespół Szkół Społecznych w Wołowie III MIEJSCE: Ewelina Wyszyńska Liceum Ogólnokształcące w Wołowie 14. II POWIATOWY KONKURS BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE NOŚ KASK I ODBLASKI Odpowiedzialna: Izabela Michońska - doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych kategoria: szkoły podstawowe I MIEJSCE: Izabela Kościewicz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie II MIEJSCE: Zuzanna Czapluk Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Natalia Smolara Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku III MIEJSCE: Maja Szturmaj Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie kategoria: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Anna Mazur Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu Anna Fidorowicz Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu Norbert Nowobilski Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 15. VI POWIATOWY KONKURS JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM Odpowiedzialna: Izabela Michońska - doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych kategoria: szkoły gimnazjalne I MIEJSCE: Kacper Toczek Zespół Szkół Publicznych w Wołowie II MIEJSCE: Natalia Gołębiowska Zespół Szkół Publicznych w Wołowie III MIEJSCE: Marcelina Połeć Zespół Szkół Społecznych w Wołowie kategoria: szkoły ponadgimnazjalne I MIEJSCE: Magdalena Paraniuk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie II MIEJSCE: Mateusz Wysocki Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Aleksandra Pałys - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Strona 17

19 III MIEJSCE: Katarzyna Kaleńczuk Liceum Ogólnokształcące w Wołowie Kornel Olszewski Liceum Ogólnokształcące w Wołowie Tomasz Kowalczyk - Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Wszystkim tegorocznym laureatom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, dyrektorom wyróżnionych szkół, organom prowadzącym SERDECZNIE GRATULUJEMY! Serdeczne wyrazy wdzięczności i uznania składamy również nauczycielom oraz partnerom Centrum za pomoc, owocną współpracę oraz osobiste zaangażowanie w realizację przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w roku szkolnym 2014/2015. Wyróżnionymi nauczycielami są: Mariola Fyda Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Adrianna Rygałło Nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie Anetta Błaszczyńska Pukas Nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wołowie Joanna Chabecka Nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wołowie Danuta Haller Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie Małgorzata Oberska-Pietkiewicz Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie Małgorzata Kotańska Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu Joanna Kozioł Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym Joanna Kalisz Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym Grażyna Świczeniuk - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie Bożena Zarazińska Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie Edyta Morek Nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie Renata Malik Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu Dolnym Barbara Czerepok artystka, malarka, poetka Katarzyna Staroń Powiatowy Rzecznik Konsumentów Piotr Lewucha st. aspirant, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie Sławomir Ponichtera Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie Tomasz Sztrekier Nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę na rzecz rozwoju pasji, zdolności oraz pielęgnowania talentów uczniów. Dyrektor, doradcy metodyczni, pracownicy PCE i PPP w Wołowie Strona 18

20 Relacja foto: Strona 19

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Buski Kwartalnik EDUKACYJNY Kwartalnik Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ISSN 1730-3095 Nr 39/2012 lipiec, sierpień, wrzesień Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta Rok X Nr 21 (469) 21.05.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Pierwsza Komunia Św. w Czastarach Złapali naiwniaka i go okradli str. 2 Zatrzymano matrymonialnego naciągacza

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo