Wykład 8. Architektura systemów informacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 8. Architektura systemów informacyjnych"

Transkrypt

1 Wykład 8 Architektura systemów informacyjnych

2 Treść wykładu technologia klient-serwer wymagania stawiane systemom informacyjnym integracja aplikacji trójwarstwowa architektura klient-serwer Internet/Intranet architektura systemów rozproszonych architektury systemów internetowych architektura współczesnych systemów informacyjnych

3 Od mainframe do technologii klient/serwer mainframe PC klient / serwer Jeden zasób, wielu użytkow. Jeden użytk., jeden zasób. Jeden użytk., wiele zasobów. Łatwa komunikacja z innymi użytkow. Trudna komunikacja z innymi użytkow. Łatwa komunikacja z innymi użytkow.

4 Od technologii klient/serwer do sieci komputerowych klient/serwer web sieć Zalety: LAN WAN Połączenia Połączenia lokalne globalne Ograniczony Nieograniczony dostęp dostęp za pomocą za pomocą GUI przeglądarek Multimedia Hypermedia Bezpieczeństwo Mainframe Łatwe w użyciu PC Moc połączonych komputerów Hypermedia Dostęp do Web

5 Wymagania stawiane systemom informacyjnym Skalowalny Bezpieczny Wielopoziomowa architektura klient/serwer Konfigurowalny Rozbudowany OTWARTY!

6 Integracja aplikacji Konglomerat systemów klient/serwer, gotowych aplikacji,... Systemy centralne - mainframe Klient/serwer

7 Trudności w integracji Klienci Realizacja zamówień Obsługa klientów Planowanie Serwery aplikacji Sprawdzanie kredytu Informacja o klientach Dystrybucja Zarządzanie Magazynem Serwery danych i zasobów Usługi bankowe Klienci Dystrybutorzy Magazyn Produkcja

8 Poziomy integracji integracja poprzez dane omijając mechanizmy aplikacji, dostajemy się bezpośrednio do bazy danych aplikacji integracja poprzez interfejs użytkownika techniki symulowania interaktywnego użytkownika integracja poprzez własny interfejs aplikacji aplikacja udostępnia programiście możliwość uruchamiania wewnętrznych funkcji - RFC

9 Zaawansowana architektura klient-serwer Serwer Bazy Serwer Aplikacji GUI Serwer prezentacji - MS-Excel - MS-Project - Interfejs do Workflow Szybka sieć Server Bazy Przemysłowe API Serwer Aplikacji Serwer Bazy Przemysłowe API Serwer Aplikacji Oparta na TCP/IP Integracja z Internetem Większa produktywność dzięki GUI Lepszy czas odpowiedzi i gotowość poprzez dystrybucję obciążenia Serwer Transakcji Internetowych Większa elastyczność w inwestycjach sprzętowych i informatycznych Otwarta architektura

10 Trójwarstwowa architektura klient-serwer Prezentacja WAN Customer Service Rep Create Production Orders Production Order Plant Personnel Accept Customer Order Explode Bill-of- Material Reserve Material Release Production Orders Build Products Customer Order Schedule Part Material Production Task Confirm Delivery Aplikacja Baza Danych

11 Wielowarstwowa architektura klient-serwer Prezentacja WAN Przeglądarka Internetowa Internet Komponent Component Komponent Component Customer Service Rep Create Production Orders Production Order Plant Personnel Accept Customer Order Customer Order Explode Release Reserve Build Bill-of- Production Material Products Material Orders Schedule Part Material Production Task Confirm Delivery ALE Aplikacja Baza Danych Zamówienia/Produkcja Katalog produktów/oferty

12 Internet Firewall System informatyczny Internet SERWER WEB LAN/WAN

13 Intranet Internet SERWER WEB LAN/WAN

14 Intranet i Internet Intranet Web Serwer Web Serwer API Web Serwer Windows NT / UNIX Serwer Transakcji Internetowych System informacyjny Serwer Aplikacyjny Web Serwer Internet Web Serwer API Ser Trans Interne Web Serwer wer akcji towych Firewall ITS Host System informacyjny Serwer Aplikacyjny Windows NT / UNIX Platforma dostawcy Windows NT UNIX Wszystkie platformy

15 Systemy rozproszone Wirtualny system dla dziedziny przedmiotowej Sieć publiczna Dostawca Dostawca Dostawca Dostawca Detalista Producent Hurtownik Hurtownik Producent Detalista Przepływ towarów i informacji

16 Wspierane platformy Sprzęt Bull Digital HP UNIX IBM SNI SUN AT&T Data General Bull/Zenith HP (Intel) Compaq IBM (Intel)... Sequent SNI Digital IBM AS/400 ES9000, 3090 Systemy Operacyjne AIX Digital UNIX HP-UX Reliant UNIX (SINIX) SOLARIS Windows NT OS/400 MVS Bazy Danych ADABAS D DB2 for AIX INFORMIX-OnLine ORACLE ADABAS D MS SQL Server INFORMIX-OnLine ORACLE DB2/400 DB2 Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, OSF/Motif, Presentation Manager, Macintosh Internet Explorer / Navigator Windows, OS/2 IE, Navigator Języki HTML, Java, ActiveX (Internet), ABAP/4, C, C+ +

17 Metody komunikacyjne protokóły na różnych poziomach System operacyjny: TCP/IP, SNMP... Baza danych: Remote SQL Poziom rozpraszania: IDOC, AsyncRFC, EDI, X400, X500 Poziom aplikacyjny: Business APIs, RFC, OLE, ALE Poziom obiektów gospodarczych: BAPI, OLE, CORBA Poziom Workflow: SMTP, MAPI, Archive Link Warstwa prezentacyjna: GUI - zorientowany obiektowo protokół prezentacyjny Internet - HTTP

18 Architektura systemów dla rozwoju aplikacji System rozwojowy A B System produkcyjny A Zapisz nowe wersje An+1 + Bn+1B Odczytaj An A + BnB Informacja o modyfikacji Log zmian Log zmian Log zmian Transport Edytor Modyfikuj program AnA Modyfikuj moduł BnB Rezultaty pośrednie B Przeniesienie do systemu produkcyjnego

19 BAPI i obiekty gospodarcze Aplikacja, Workflow CORBA Client Visual Basic, Excel, MS Project,... CORBA COM / DCOM CORBA Serwer BAPI OCX Aplikacja Systemu Informacyjnego B r o k e r BAPI BAPI BAPI Polecenie Zakupu Zamówienie wewnętrzne Towar Repozytorium Obiektów Internet Explorer, Netscape,... HTTP Aplikacja Internetowa Baza Danych Systemu Informacyjnego

20 Obiekty gospodarcze - Business Objects obiekty gospodarcze są odwzorowaniem prawdziwych systemów gospodarczych obiekty gospodarcze są związane z komponentami aplikacyjnymi metody obiektu są podstawowymi funkcjami w modelu procesów obiekty gospodarcze są przechowywane w osobnym repozytorium obiektowym najważniejsze metody obiektów gospodarczych są publicznie dostępne dla workflow i dla zewnętrznych BAPI

21 Technologia ALE ALE pozwala definiować i integrować konfigurację w których aplikacje komunikują się poprzez asynchroniczny interfejs a nie przez wspólną bazę danych architektura oparta na przesyłaniu komunikatów rozproszone scenariusze gospodarcze technologia komunikacyjna narzędzia metodologia

22 Application Link Enabling ALE ALE PRODUKCJA Lokalne SOP Plan. i ster. prod. Lokalne zaopatrz. Gosp. zapasami CENTRALA System referencyjny dla danych podstawowych i tabel sterujących Rachunkowość Systemy informacyjne: Stany zapasów Zaopatrzenie Sprzedaż Centralne SOP Centralne zaopatrzenie ALE ZBYT Sprzedaż Wysyłka Gospodarka zapasami Fakturowanie Zaopatrzenie: towary handlowe

23 EDI i Workflow EDI wspomaga elektroniczną wymianę dokumentów biznesowych w standaryzowanych formatach EDI automatyzuje wprowadzanie danych: Eliminuje formy papierowe Zwiększa szybkość i efektywność przetwarzania

24 Nowe wyzwania dla architektur systemów informacyjnych Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego (Real-time enterprise) Zarządzanie wiedzą mikro-marketing i masowa kastomizacja Rozwój i promocja silnych znaków firmowych Partner zarządzanie rozszerzonym przedsiębiorstwem Budowa i rozwój strategicznych kierunków działalności (Core Competence) Organizacja szybkie dostosowywanie się do zmiennych warunków rynku E-Commerce

25 Nowe Nowe wyzwania wyzwania - tradycyjny - tradycyjny sposób sposób komunikacji komunikacji czasochłonny papierowy ręczne przetwarzanie telefon, faks i bezpośrednie rozmowy centralna pozycja działu zakupów DOSTAWCA Aplikacja Aplikacja Pracownik dostawcy Pracownik logistyki Pracownik Zaopatrzeniowiec KLIENT Menadżer Aplikacja koncentracja na transakcji USŁUGI LOGISTYCZNE Magazynier Księgowy

26 Architektura systemów internetowych - Workplace Kierownik Laboratorium Analiz i KJ Zaopatrzeniowiec - branżysta Pracownik Laboratorium Analiz i KJ Klient Złożenie zamówienia Zuzanna Jan Internet Transaction Server (ITS) Karina Dostawca Sprawdzenie zapotrzebowania Web Server Firewall Baza danych SI (OLTP) BW APO Klient śledzenie realizacji zamówienia Technologia Basis 4.6 Administracja użytkownikami Administracja użytkownikami Administracja rolami Administracja rolami Administracja zdalnym Administracja zdalnym wywołaniem funkcji wywołaniem funkcji Workplace server

27 Architektura systemów internetowych - Marketplace Społeczność internetowa R/3 Maria Dostawca Sprawdzenie zapotrzebowania Klient Złożenie zamówienia Bobby Web Server Zuzanna Web Server Jan Internet Transaction Server Karina Użytkownicy (ITS) SAP Użytkownicy mysap.com Użytkownicy innych systemów Baza danych (OLTP) BW Klient śledzenie realizacji zamówienia Marketplace - Usługi internetowe - Inne Marketplace - Portale - Istotne WWW APO Workplace server

28 Architektura hurtowni danych Business Explorer OLAP syst. zewnętrznego BAPI Administrator Workbench Repozytoriu m metadanych Procesor OLAP Mechanizm poziomowania BAPI Baza danyc h Serwer hurtowni danych SI Dane SI Inne Dostaw. HD SI

29 Architektura hurtowni danych c.d. Zewnętrzny mandant OLAP Business Explorer Administrator Workbench Administracja Planowanie Monitorowanie Repozytoriu m metadanych Serwer hurtowni danych Menedżer metadanych BAPI Procesor OLAP Menedżer danych Mechanizm wspomagający BAPI InfoCube s Operacyjna baza danych Pobieranie danych zewnętrznych Pobieranie danych z R/3 Raporty OLTP Aplikacje OLTP poza SI Aplikacje OLTP w SI

30 Rozszerzone rozwiązania biznesowe W odniesieniu do produktów i usług Transakcje biznesowe Back Office Zarządzanie przedsiębiorstwem SI APO Proces realizacji BW Wspomaganie biznesu Sprzedaż i usługi Optymalizacja procesów Controlling i wskaźniki Efektywność Architektura systemów CRM Zlecenie klienta Status Realizacja Front Office CRM Interakcja z klientami Proces interakcji W odniesieniu do klienta Interakcja biznesowa Do klienta lub partnera Punkty kontaktowe Do klientów klienta Zarządzanie relacjami Zarządzanie kontaktami Punkty kontaktowe (telefon, call center, sprzedawca w terenie...) Controlling i wskaźniki

31 Bezpieczna identyfikacja użytkownika Autoryzacja W systemie informacyjnym... Autoryzacja W Internecie Bezpieczeństwo aplikacji SI w sieci Internet INTERNET W Intranecie... Bezpieczna komunikacja sieciowa Sprawdzona i efektywna procedura tworzenia kopii zapasowych

32 Od integracji do współdziałania Samoobsluga pracowników Handel elektroniczny Rozwiązania branżowe Business Intelligence BI Workplace CRM Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM Marketplace Portale Scenariusze biznesowe Platforma partnerska Outsourcing Technologia Business Framework Interfejsy BAPI Udostępnianie Komponenty XML aplikacji internetowych Stały transfer wiedzy Enterprise Resource Planning Współpraca między firmami Współdziałanie społeczności internetowych

33 Infrastruktura współczesnych systemów informacyjnych Pule danych GFK IMS BIW Systemy zewnętrzne Urządzenia przenośne Palm Pilot Win CE WAP... Przenośny serwis Workplace Marketplace BI APO Sprzedaż zdalna Rozwiązania internetowe Magazyn Online Nabywanie typu Business-to- Business APO SCM System informacyjny CBD CRM Sprzedaż przez Internet Komunikacja między procesami Serwis przez Internet Centrum interakcji serwisowej

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 7, Folia 1 Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie Jerzy Stefanowski Wykład TPD Poznan 2008/2009 uzupełnienie 2010 1 Plan prezentacji Proces Odkrywania Wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 2 E-biznes i aplikacje e-biznesowe dr inż. Tomasz Walkowiak Rozwój zastosowań informatyki w organizacji Pięciofazowy

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1. Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali

SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1. Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali SAP PL 2004, Konferencja Nowego Przemysłu 1 Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali Nowoczesne systemy ERP w zarządzaniu produkcją węgla i stali Konferencja Nowego Przemysłu Górnictwo/Hutnictwo

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Konferencja Energetyka Gaz

Konferencja Energetyka Gaz Oferta SAP dla sektora gazowniczego i energetycznego Konferencja Energetyka Gaz Prywatyzacja, konsolidacja, restrukturyzacja Warszawa, 25 listopada 2002 Program prezentacji Wyzwania Jak przetrwać i odnieść

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie treścią (CMS)

Zarządzanie treścią (CMS) (CMS) Wykład 08: Portale korporacyjne dr inż. Mariusz Trzaska, mtrzaska@mtrzaska.com, http:// www.mtrzaska.com Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo