SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK 2010 2014."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ I BOHATERÓW AK ZA ROK Na podstawie 9 pkt. 3 Statutu Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK kadencja Zarządu Rodziny kończy się 31 sierpnia 2014 r. Zarząd obecnie tworzą: 1. przewodnicząca Rodziny Szkół Dorota Rasała Świtoń dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy 2. zastępca przewodniczącej Anna Krupowicz dyrektor Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu 3. sekretarz Zuzanna Hauza dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował działalnością Rodziny Szkół, inicjował spotkania Rady Rodziny Szkół, czynił starania w celu powiększenia składu Rodziny Szkół, opracowywał plany pracy oraz inicjował przedsięwzięcia, których celem było upowszechnianie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Ponadto wnioskował o nadanie odznaczeń dla szkół, które nie były wyróżnione Medalem Pro Memoria. Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 14 lutego 2012 roku w Oleśnicy z rąk dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jacka Polańczyka Medale Pro Patria otrzymały następujące szkoły: 1. Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu 2. Zespół Szkół w Niechlowie 3. Zespół Szkół Publicznych w Prusach 4. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego,,Niedźwiadka w Trzebnicy 6. Szkoła Podstawowa nr 23 gen. Stefana,,Grota Roweckiego we Wrocławiu 1

2 W/w okresie do Rodziny Szkół wstąpiło siedem placówek oświatowych: 18 maja 2011 r. Zespół Szkół Publicznych w Prusach: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej i Gimnazjum Publiczne im. Bohaterów Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 23 gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu 12 stycznia 2012 r. Gimnazjum nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu 27 lutego 2013 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu 2 października 2013 r. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie 14 lutego 2014 r. Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów w Oleśnicy 22 kwietnia 2014 r. Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Obecnie do Rodziny Szkół należą: dwa zespoły szkół, pięć szkół podstawowych, siedem gimnazjów i dwa licea ogólnokształcące. Razem 16 placówek oświatowych. Zarząd Rodziny Szkół koordynuje również pracami Klubów Historycznych im. Armii Krajowej powstałych przy szkołach nienależących do Rodziny Szkół, tj. przy Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu i Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich we Wrocławiu. Działania Rodziny Szkół i Klubów Historycznych wspierają następujące osoby i instytucje: 1. Patroni Założyciele Rodziny Szkół: Danuta Leśniewska Dolnośląski Wicekurator Oświaty oraz Jan Bronś - Burmistrz Miasta Oleśnicy; 2. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty; 3. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Dolnośląski; 4. Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu; 5. Organy Prowadzące szkoły należące do Rodziny. 2

3 Podjęte przedsięwzięcia i inicjatywy w poszczególnych latach: 2010/ Stworzenie strony internetowej Rodziny Szkół. 2. Uchwalenie Statutu Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. 3. Wybór Zarządu Rodziny Szkół i jego ukonstytuowanie. 4. Realizacja projektu Ocalmy wspomnienia o naszym patronie autorstwa Beaty Rubaszewskiej nauczycielki Gimnazjum nr 2 im. AK w Oleśnicy 5. Honorowy Patronat nad Rodziną Szkół objął śp. płk Jerzy Woźniak 2011/ Organizacja I Dolnośląskiej Konferencji Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu 2. Udział w Jubileuszu 20-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej i 10-lecia otrzymania sztandaru w Niechlowie 3. Organizacja I Nocy z filmem historycznym pod hasłem Żołnierze AK 4. Udział w Jubileuszu pięciolecia powstania Rodziny Szkół w Oleśnicy 5. Organizacja I wystawy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pani Joanna Domaszewska koordynatorem wystawy było Gimnazjum w Żórawinie i Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu 6. Udział w ostatnim pożegnaniu śp. płk. Jerzego Woźniaka Honorowego Patrona Rodziny Szkół. 2012/ Organizacja II Dolnośląskiej Konferencji Klubów Historycznych im. Armii Krajowej pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu. 2. Realizacja projektu Jerzy Woźniak Człowiek Honoru autorstwa Doroty Rasała - Świtoń 3. Organizacja zbiórki pieniędzy na tablicę epitafijną ku czci Jerzego Woźniaka 4. Organizacja II Nocy z filmem historycznym pod hasłem August Emil Fieldorf Nil 5. Organizacja II wystawy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Jerzy Woźniak Człowiek Honoru koordynatorem wystawy było Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu. 2013/ Organizacja dwudniowej III Dolnośląskiej Konferencji Klubów Historycznych im. Armii Krajowej pod hasłem Rocznice Roku 2014 w Książu warz z IPN-em we Wrocławiu. 2. Udział w uroczystościach: nadania imienia Armii Krajowej Gimnazjum nr 1 w Strzelinie oraz imienia Szarych Szeregów i sztandaru Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. 3. Organizacja III Nocy z filmem historycznym pod hasłem Powstanie Warszawskie 3

4 4. Organizacja III wystawy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Rocznice Roku 2014 koordynatorem wystawy była Szkoła Podstawowa nr 30 w Wałbrzychu. 5. Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy epitafijnej ku czci śp. płk. Jerzego Woźniaka w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu. 6. Organizacja IV Dolnośląskiej Konferencji Klubów Historycznych im. Armii Krajowej pod hasłem Pamiętamy o Bohaterach Powstania Warszawskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Ponadto szkoły należące do Rodziny Szkół i Kluby Historyczne im. AK organizowały wiele konkursów dla szkół należących do Rodziny, których celem było upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej: Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu przeprowadziło dziewięć edycji konkursu wiedzy o AK, Gimnazjum w Żórawinie zorganizowało przegląd piosenki patriotycznej, Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy koordynował konkurs literacki na esej oraz konkurs plastyczny nt. Jerzy Woźniak Człowiek Honoru, Zespół Szkół w Niechlowie we współpracy z PCDN i PPP w Górze przeprowadził XVI edycji międzywojewódzkiego konkursu AK siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego, Gimnazjum nr 2 we współpracy z IPN-em we Wrocławiu zorganizowało konkurs na Elementarz o AK, Zespół Szkół w Prusach wraz z Gimnazjum nr 1 w Strzelinie konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji Rocznice Roku Szkoły AK-owskie uczestniczyły również w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez IPN Wrocław. W ostatnich latach p. Sylwia Krzyżanowska i p. Wojciech Trębacz (pracownicy IPN-u) zorganizowali rajdy turystyczno patriotyczne do Kłodzka, Żagania, Warszawy, Krakowa. Głównym celem wyjazdów była integracja ze środowiskami kombatanckimi, jak również poznanie historii odwiedzanych miejsc. Na szlaku wędrówek uczestnicy rajdu zobaczyli Twierdzę Kłodzką, Starą Kopalnię Uranu w Kletnie, Kopalnie Złota w Złotym Stoku, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy oraz Muzeum AK w Krakowie. Wszystkie szkoły należące do Rodziny Szkół czynnie uczestniczą w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK, współpracują z organizacjami kombatanckimi, biorą aktywny udział w uroczystościach patriotycznych oraz opiekują się miejscami pamięci narodowej. 4

5 Kilka szkół realizuje projekt edukacji patriotycznej "Młodzież szkół dolnośląskich w miejscach pamięci narodowej", który koordynuje Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. I tak: 1. Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu opiekuje się obeliskiem poświęconym pamięci 22 tysięcy pomordowanych Polskich Oficerów na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu. 2. Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu opiekuje się grobem kontradmirała Stefana Frankowskiego na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Polskich na Grabiszynie we Wrocławiu. 3. Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu podjęło się opieki nad kwaterą ofiar terroru komunistycznego na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 4. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu opiekuje się grobem śp. Ireny Jasińskiej. 5. Gimnazjum nr 2 im Armii Krajowej w Oleśnicy otoczyło opieką tablice poświęcone pamięci Żołnierzy Armii Krajowej oraz Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oleśnicy. 6. Uczniowie Gimnazjum Nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu zobowiązali się otoczyć opieką pomnik swego patrona znajdujący się na Promenadzie Staromiejskiej we Wrocławiu. O swoich przedsięwzięciach, projektach piszemy na stronie internetowej, którą prowadzi Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy oraz w publikujemy w Biuletynach Informacyjnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wnioski: 1. Zarząd Rodziny Szkół ocenia pozytywnie pracę wszystkich placówek oświatowych promujących wartości Armii Krajowej, jednocześnie docenia zaangażowanie w organizację uroczystości i przedsięwzięć patriotycznych. 2. Zarząd Rodziny Szkół za szczególną działalność dyrektora i placówki oświatowej może wystąpić o odznaczenia i dyplomy uznania do Światowego Związku Żołnierzy AK. 3. Zarząd Rodziny Szkół wnioskuje o przedyskutowanie sytuacji placówek oświatowych, które czynnie pracują w ramach Rodziny Szkół, a nie mają uprawnień statutowych Rodziny Szkół. 4. Zarząd wnioskuje o rozpatrzenie propozycji powołania Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. 5. Zarząd Rodziny Szkół przypomina, że 14 lutego 2017 roku Rodzina Szkół obchodzić będzie jubileuszu 10-lecia, dlatego też już należałoby rozpocząć działania długofalowe zmierzające do opracowania projektu Jubileuszu. 5

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 2/112 Warszawa, czerwiec 2012 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: lipiec 2015r.

Data aktualizacji: lipiec 2015r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINA KOBIERZYCE Data aktualizacji: lipiec 2015r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPIS TREŚCI: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - Stowarzyszenie Klubów

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/107 Warszawa, marzec 2011 1 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI AKCEPTUJĘ Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI PARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Echo Przedszkola Wydanie specjalne Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Nr 66 maj-lipiec 2012r. Rumiankowe marzenia Rumiankowe płatki otulają słońce, Grają z wiatrem sonatę, Na letniej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: marzec 2014 r.

Data aktualizacji: marzec 2014 r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINA KOBIERZYCE Data aktualizacji: marzec 2014 r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPIS TREŚCI: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - Stowarzyszenie Klubów

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Burmistrz o obwodnicy str. 10 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 X Jubileuszowy Dzień Milanówka str. 29, 34 Karetka już stacjonuje w Milanówku Od soboty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

NOWOCZESNY PATRIOTYZM NOWOCZESNY PATRIOTYZM Patriotyzm jeszcze niedawno kojarzył się przede wszystkim z okolicznościowymi uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji nad trudnymi

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15 Karnawałowo i WalentynKowo - str. 15 W SKRÓCIE fot. mateusz miszon Groźny śnieg na dachach Zalegający na płaskich dachach śnieg musi być systematycznie usuwany. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar)

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar) Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki. Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki, jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa na miejskie obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. STRONA 12 Kultura 14. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal Już 5 listopada 2010 r. odbędzie się w CKiT 14. Przegląd Teatrów im. Kasi Kowal. całą duszą związana z teatrem, uświadomiła nam jak wiele

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo