Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach 2002 2011"

Transkrypt

1 Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach Oddajemy do rąk Państwa publikację, na którą składają się prace nauczycieli, dzieci i młodzieży wrocławskich placówek oświatowych w ramach organizowanych konkursów Radosne obchody Święta Niepodległości w latach Pomysł, aby zmienić formułę obchodów Święta Niepodległości i uczynić go dniem radosnym i bardziej spontanicznym, był dla nas nauczycieli, metodyków wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Towarzyszyły temu pytania: czy można uczyć patriotyzmu i o patriotyzmie poprzez zabawę? Jak promować pomysłowość i kreatywność wśród dzieci i młodzieży? Czy spontaniczna twórczość wyzwoli w młodych ludziach szczerość, wyobraźnię i nowe, alternatywne spojrzenie na historię? Przyjęłyśmy, że po latach nudnych apeli przyszedł czas na zmiany. Idea Radosnych Świąt Niepodległości spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów poprzez udział w licznych konkursach literackich, historycznych i plastycznych. Tematyka konkursów odwołuje się do historii, tradycji i symboli, jednocześnie przełamuje stereotypy szkolnej edukacji i traktuje tematy związane z naszą narodową tożsamością z przymrużeniem oka, wbrew rutynie i sztampie. 4 Najpełniej można było to dostrzec np. w pracach plastycznych realizujących tematy: Wąsy Marszałka Piłsudskiego, Serce dla ojczyzny, Polska szabla, Orzeł nasze godło narodowe, Marszałek Piłsudski we współczesnych dekoracjach oraz w pracach literackich: Limeryki na Niepodległość, Fraszka na Polskę, Kartka z pamiętnika pradziadka oraz Życzenia dla Polski. Na szczególną uwagę zasługują również scenariusze zajęć lekcyjnych, apeli, szeroko rozumianych działań edukacyjnych, których autorami są nauczyciele i uczniowie szkół. Ogłaszane konkursy dla nauczycieli w 2002 roku Radosne obchody Święta Niepodległości oraz w 2008 roku Scenariusze obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych wnoszą wiele bardzo ciekawych pomysłów do realizacji w szkołach. Zamierzeniem autorek konkursów było, aby scenariusze odwoływały się do całościowych działań w placówce, angażowały środowisko szkolne i lokalne w nastroju radosnej zabawy. W nadesłanych pracach dominuje w większości nastrój, gdzie proporcje pomiędzy patosem a spontaniczną zabawą zostały mądrze wyważone, gdzie pozostawiono miejsce na twórczą inicjatywę dzieci i młodzieży. Dziesięć lat wspólnego świętowania Niepodległości udowadnia, że coraz częściej mówimy o radości z odzyskanej WOLNOŚCI niż o tragicznych wydarzeniach z nią związanych. Pozwala nam również wierzyć, że zrodziła się nowa świadomość świętowania rocznic narodowych i pomimo jesiennej, listopadowej pogody jest czas zarówno na zadumę, jak i wspólną zabawę. Ewa Skrzywanek i Małgorzata Olewińska-Syta doradcy metodyczni Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2 Szkoła Podstawowa nr 39 Wrocław Opracowanie: Dorota Majk, Beata Mazur My spod białoˉczerwonej, czyli klocki patriotyczne Niniejszy scenariusz jest modyfikacją ogólnoszkolnego przedsięwzięcia związanego z obchodami listopadowego święta narodowego. Pomysł na szkolne obchody tego ważnego dla Polaka (również małego) dnia zrodził się z kilku powodów: co zrobić, by odejść od nudnej formuły apelu, nadpoważnej akademii, która przerostem treści nad formą nudzi szczególnie uczniów podstawówki, dla których wiele treści jest zupełnie nieczytelnych; jak nie wpaść w kolejną oklepaną formę koncert pieśni legionowej (najważniejsze to zachować umiar); jak sprawić, by działanie objęło całą szkołę nawet tych, którzy są w niej zaledwie od dwóch miesięcy, czyli pierwszaków; jak znaleźć sposób na integrację dwóch etapów kształcenia w szkole podstawowej niby razem, a często osobno; pomysł na realizację treści, tzw. ścieżek, którego wykonanie (ogólne potraktowanie tematu, utrzymanie w tajemnicy szczegółów) ustalano na godzinach wychowawczych i innych przedmiotach, włączając w to zadanie rodziców. Cele ogólne przedsięwzięcia: rozwój wiedzy, umiejętności, zachowań patriotycznych; wzmacnianie więzi z narodem, jego historią; integracja społeczności szkolnej (uczniów, ale także rodziców); wdrażanie do zajęć twórczych, obejmujących cały zespół klasowy uczenie współpracy i odpowiedzialności. Cele operacyjne: Uczeń : potrafi wyjaśnić sens świętowania 11 XI; dostrzec i zilustrować więzi narodowe, wybrać treści i opracować ich prezentację; zaplanować pracę swoją i grupy; korzysta z różnych źródeł informacji; poszukuje, dokumentuje; wnioskuje, skutecznie komunikuje się i efektywnie współpracuje w grupie; dokonuje samooceny. 5 Metody pracy: praca z różnymi źródłami informacji; burza mózgów ; sondaż świadomości historycznej uczniów (i ich rodzinnych środowisk); graficzne ujęcie tematu.

3 ŚRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE: przygotowana przez uczniów dekoracja tematyczna (plakaty, plansze, reprodukcje, hasła, kwiaty itp.); zgromadzenie wielu różnorodnych źródeł informacji (leksykony, encyklopedie, słowniki, książki, opinie ekspertów, płyty, kasety, filmy, gazety, komputer); plany Wrocławia; biało-czerwone klocki (puzzle) odtwarzające powiększony kształt Polski w ilości odpowiadającej przewidywanym zadaniom; materiały plastyczne (wszelkie możliwe); sprzęt RTV. 6materiały dla naucz ycieli PRZEBIEG: Zajęcia mają przebieg etapowy: ETAP I przygotowawczy: 1. Zaproszenie całej szkoły (mile widziani rodzice) na przyjęcie urodzinowo-odrodzeniowe. Tekst zaproszenia należy odpowiednio wcześnie wyeksponować na tablicy ogłoszeń. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (koordynatorzy akcji) odczytają go we wszystkich klasach i dodatkowo poinformują, żeby uczniowie zadbali o odświętny strój oraz prezent dla Zapraszającej, która nie zostaje przedstawiona z imienia i pozostaje w sferze domysłów. 2. Biało-czerwona dekoracja szkoły jako podpowiedź, ściąga z historii; wyeksponowane w wyjątkowy sposób symbole narodowe, wizerunki postaci, obrazy wydarzeń z tamtych dni (rzeczywistość rozbiorowa wg Grottgera, Piłsudski i legioniści, I wojna światowa) charakterystyczne obrazowe przedstawienie ówczesnych wydarzeń; szukanie miejsc, sytuacji, w których symbole narodowe znaczą coś także współcześnie. ETAP II właściwy (10 lub 12 listopada): 1. Spotkanie informacyjne całej szkoły o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej (lub innym dogodnym miejscu) świątecznie udekorowanej, ale również przygotowanej do tanecznej zabawy (białe i czerwone baloniki, serpentyny obowiązujące kolory: biel i czerwień). 2. Miniwywiad przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski ze zgromadzonymi uzyskanie odpowiedzi na pytania: czyje to przyjęcie urodzinowe? kto zaprasza? jakie prezenty przygotowaliście? (kwiatki, czekoladki, maskotki) ʱ ʱ (przystępnie i po dziecięcemu) jak to się stało, że podzielone w wyniku rozbiorów państwo odzyskało niepodległość? co sprawiło, że mimo podziału ludzie odczuwali wspólnotę? co połączyło części kraju w całość ( burza mózgów przykładowe stwierdzenia: wspólny język, przeszłość, tradycje) i co łączy nadal?

4 3. Przydzielenie poszczególnym klasom zadań do pracy w grupach. Konieczny podział klasy na trzy zespoły zadaniowe A, B i C. Grupa A: Zadanie: wykonanie klocka patriotycznego zgodnie z tematem wybranym dla klasy przez organizatorów, Samorząd Uczniowski i wychowawcę (wcześniejsze ustalenia są konieczne ze względu na potrzebę dostosowania zadania do poziomu umiejętności i wiedzy uczniów poszczególnych klas). Zespół pracuje na jednym fragmencie puzzlowej mapy Polski. Z przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli materiałów realizuje na otrzymanym puzzlu temat przydzielony według ustalonego planu: klasa I: godło państwowe (dowolna technika plastyczna: wydzieranka, wyklejanka plastelinowa, bibułowe kulki); klasa II: Katechizm dziecka polskiego W. Bełzy (zaszyfrowanie, symboliczne przedstawienie najważniejszych w wierszu słów, rebusowa prezentacja); klasa III a: stroje narodowe Polaków (nie tylko ludowe, ale także wojskowe, galowe); klasa III b: miejsca bliskie sercom Polaków; klasa IV a: skarby przyrody narodowej; klasa IV b: panteon sław narodowych; klasa V a: polskie tradycje i zwyczaje; klasa V b: pejzaż Polski (malowany słowem-kluczem, symbolem, obrazem); klasa VI a: partytura hymnu narodowego obrazy na pięciolinii; klasa VI b: więź pokoleniowa, czyli co łączy Polaków (polska płytoteka, filmoteka, biblioteka). Uwagi: Możliwe były wszelkie oryginalne rozwiązania tematu, np. rysowanie, collage, pod warunkiem że przesłanie, które znajdowało się danym puzzlu, było czytelne. (To był jedyny, ale konieczny do spełnienia warunek!) 7 Nie zostały zrealizowane poniższe tematy: przysłowia mądrością narodu; historia narodu w datach; kuchnia polska; z czego składa się Polak, czyli rzecz o naszych narodowych zaletach i wadach; Polak w języku; Polsko, ojczyzno moja... inwokacja współczesnych i wiele innych ze względu na konieczność ograniczenia treści, by dobrze służyły tematowi i były czytelne dla odbiorców uczniów szkoły podstawowej. Możliwe jest opracowanie innych zadań, dostosowanych do poziomu kształcenia.

5 Grupa B: Zadanie: ułożenie klasowego tekstu życzeń urodzinowo-odrodzeniowych dla Polski Jubilatki; zadbanie o ich ciekawe plastyczne opracowanie (np. laurka ) i ładną prezentację na forum szkoły. Grupa C: Zadanie: praca detektywistyczna z planem Wrocławia w ręku zaznaczenie wszelkich możliwych miejsc upamiętniających ówczesne wydarzenia (ulica Piłsudskiego, ulica Paderewskiego, Plac Legionów, Plac Orląt Lwowskich, budynki, gmachy, w których bywali bohaterowie tamtych dni, miejsca, noszące ich imiona). Możliwe, a nawet wskazane jest korzystanie z wszelkich zgromadzonych na sali źródeł informacji. Dorośli (przede wszystkim rodzice) służą pomocą, podpowiadają drogi poszukiwań, naprowadzają na ślady zdarzeń. 8materiały dla naucz ycieli ETAP 3 przyjęcie urodzinowo-odrodzeniowe: Ponowne spotkanie całej szkoły o godz w sali gimnastycznej. 1. PUNKT KULMINACYJNY: złożenie z poszczególnych części puzzla w kształcie Polski i jego wyeksponowanie jako głównego elementu odświętnego wystroju. 2. Odczytanie przez przedstawicieli poszczególnych klas ułożonych życzeń dla Jubilatki (okazuje się, że prezentem może być także uroczyste odśpiewanie hymnu efekt wcześniejszej pracy w grupach). 3. Skompletowanie wykazu miejsc tematycznie związanych z datą 11 XI i uwzględnionych na planie Wrocławia podsumowanie pracy szkolnych detektywów historyków. (Wyniki uczniowskich poszukiwań to podstawa do zaplanowania wycieczki dydaktycznej po Wrocławiu.) 4. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli. W roli urodzinowego (podzielnego) tortu MAZUREK. 5. Zabawa tylko przy polskich przebojach; koncert życzeń; indywidualne dedykacje; szkolna edycja konkursu: Śpiewać każdy może. Warunkiem udanej zabawy jest dobry wodzirej (może rodzic z inicjatywą?). 6. Rozdanie wszystkim klasom pamiątkowych dyplomów podziękowań za udział w tej ogólnoszkolnej akcji.

6 EWALUACJA: Ewaluację przeprowadzono w kolejnym dniu test wiadomości i umiejętności (punktowany) dowiódł skuteczności tej metody dydaktycznej. Dzieci dobrze sobie poradziły z proponowanymi zadaniami i pytaniami oraz wiele zapamiętały. Został osiągnięty cel przyświecający całemu przedsięwzięciu, aby przy okazji zabawy przekazać też istotne treści historyczne. W tym szaleństwie jest metoda! Większość działań została sprawdzona w praktyce i okazała się naprawdę dobrym sposobem, by bawiąc, uczyć. Realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. W sferze organizacyjnej do końcowego sukcesu przyczynili się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Arkadiusz Małecki, Martyna Urbanek (ubiegłoroczni szóstoklasiści), Magdalena Jakubik, Aleksander Rawecki (nasi obecni samorządowcy ), Aleksandra Chojenta, Aleksandra Zachara, Jan Pałczyński, Wioletta Pawelec, Marta Długosz, Paulina Niedzielska, Katarzyna Kwolek, Wojciech Krukowski i Karolina Misztal. 9

7 Gimnazjum nr 18 Wrocław Opracowanie: Agnieszka Maziarska, Renata Pióro Gra edukacyjna Droga do niepodległości Gra Droga do niepodległości wyrasta z naszych uczniowskich i nauczycielskich doświadczeń. Wychowane na akademiach ku czci jako osoby dorosłe i parające się nauczycielstwem zatęskniłyśmy za świętowaniem rocznic narodowych. Tego, czego niegdyś w szkole było w nadmiarze, zaczęło nam brakować. Jednak zbyt dobrze pamiętałyśmy nudę swoich szkolnych apeli, by pokusić się o reaktywowanie podobnych w szkole, w której uczymy. Chciałyśmy czegoś innego. To coś miało być połączeniem wychowania patriotycznego, nauki i zabawy. Poza tym bardzo lubimy słuchać i śpiewać pieśni legionowe. Pomysł, podsunięty przez zaprzyjaźnionego harcerza, rozwinęłyśmy i dopracowałyśmy w szczegółach. 10 ZASADY GRY 1. Czas trwania gry 2 godziny lekcyjne. 2. Uczestnicy młodzież gimnazjalna i licealna. W zabawie biorą udział reprezentanci klas (zespoły 3-osobowe). Gimnazjaliści na tydzień przed rozpoczęciem gry otrzymują materiały pomocnicze zaproponowane przez nauczyciela (materiały dotyczące okresu walki o niepodległość Polski, biogram J. Piłsudskiego). Licealiści przygotowują się do gry samodzielnie. 3. Przebieg gry Na terenie szkoły rozmieszczonych jest 6 punktów, ilustrujących drogę Polaków do niepodległości i główne epizody z nią związane. Na każdym z punktów drużyny rozwiązują zadania. Punkty te noszą nazwy: KOMENDANT LEGIONY ORLĘTA LWOWSKIE CZYN POWSTAŃCZY BITWA WARSZAWSKA ZNÓW NIEPODLEGŁA Dodatkowym, 7. punktem jest KWATERA MARSZAŁKA centrum, w którym kieruje się ruchem drużyn na poszczególne punkty, liczy czas oraz podsumowuje wyniki (patrz: dołączony schemat). Drużyny rozpoczynają grę równocześnie, w Kwaterze Marszałka. W wyniku losowania zostają skierowane do poszczególnych punktów. Odległości między Kwaterą Marszałka a punktami starają się pokonać możliwie jak najszybciej. Po rozwiązaniu zadania drużyny wracają do Kwatery, gdzie otrzymują skierowanie do kolejnego punktu. Przy rozwiązywaniu zadań obowiązuje limit czasowy, a ich wykonanie przed czasem liczy się w ostatecznym podsumowaniu wyników. Gra toczy się do momentu wykonania wszystkich zadań przez wszystkie drużyny. Wtedy sumuje się zdobyte punkty. Za trzy najlepsze czasy (liczone od momentu rozpoczęcia do zakończenia gry) przyznawana jest premia punktowa:

8 I czas 3 pkt. II czas 2 pkt. III czas 1 pkt. Zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas wykonania zadań. Zadania Nazwa punktu Komendant Legiony Orlęta Lwowskie Czyn powstańczy Bitwa warszawska Znów niepodległa! Zadania Proponowany limit czasowy Punktacja Quiz Co ty wiesz o marszałku? 10 min 10 pkt Czy w jedną minutę zgadniecie, na którym Marszałek portrecie? 1 min 1 pkt Muzyczne skojarzenia 3 min 2 pkt Rozsypanka 5 min 1 pkt Krzyżówka niepodległościowa 10 min 9 pkt Sześć razy zatytułuj obrazy 3 min 6 pkt Co poeta miał na myśli? 5 min 3 pkt Kalambury 3 min 1 pkt 2 pkt lub 1 pkt (w przypadku Rekwizyty 2 min skorzystania z koła ra- tunkowego) Konkurencje sprawnościowe: Bieg z rannym na noszach i czołganie się pod zasiekami Zakładanie opatrunku rannemu Strzał lotkami do celu po 2 rzuty każdy zawodnik Sprawność tytułowa która piosenka jest legionowa? Niech pomyśli tutaj główka i dobierze zgrabne słówka na czas 3 min I miejsce 3 pkt II miejsce 2 pkt III miejsce 1 pkt Za prawidłowo wykonany opatrunek 1 pkt za każdy celny rzut 1 pkt 3 min 1 pkt 5 min 1 pkt 11 UWAGI W zależności od ilości oddziałów w szkole proponujemy przeprowadzenie gry z udziałem: klasowych sztafet, w których zmianę stanowić będą zespoły 3-osobowe, drużyn lub sztafet ze wszystkich klas albo osobno w poszczególnych pionach klas (w drugim przypadku można wyłonić zwycięzców w obrębie poszczególnych pionów lub zastosować punktację generalną i na jej podstawie wyłonić zwycięzców).

9 Proponujemy również, aby na czas przerwy międzylekcyjnej wstrzymać grę. Drużyny lub członkowie sztafet pozostają wówczas na stanowisku pod opieką nauczyciela (w sytuacji gdy uczniowie rozpoczęli wykonywanie zadań przed przerwą, powinni dokończyć zadanie). Na każdym ze stanowisk nauczycielowi mogą pomagać dwaj uczniowie, niebiorący udziału w grze. Oni też przekazują do Kwatery Marszałka meldunki o punktach zdobytych przez poszczególne drużyny. W czasie, gdy drużyny (sztafety) uczestniczą w grze, pozostali uczniowie wykonują w klasach indywidualne (ewent. grupowe) prace plastyczne. Proponujemy konkurs plastyczny: Plakat niepodległościowy lub pracę związaną z postacią Józefa Piłsudskiego, np. karykaturę technika do wyboru plakatówka, akwarela, collage, wydzieranka. Jako nagrody proponujemy cukierki,,kasztanki dla każdej z drużyn. Idealną nagrodą dla zwycięzców byłaby kaseta magnetofonowa z pieśniami legionowymi. Pamiętamy także o dyplomach. Nagradzamy zwycięzców konkursu plastycznego. 12 ZADANIE: Quiz Co Ty wiesz o Marszałku? 1. Józef Piłsudski urodził się r. w: a. Złotowie, b. Zagórzu, c. Zułowie. 2. Józef Piłsudski został w młodości zesłany na 5 lat na Syberię za: a. działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, b. domniemany udział w spisku na życie cara Aleksandra III, c. próbę wywołania powstania przeciwko Rosji. 3. Głównym celem jego działań było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Chciał do tego doprowadzić poprzez: a. wypracowanie porozumienia z Rosją, b. doprowadzenie do wojny rosyjsko-japońskiej, c. wywołanie powstania przeciwko Rosji. 4. J. Piłsudski był współtwórcą Legionów Polskich w Galicji i pełnił w nich funkcję: a. dowódcy I Brygady, b. dowódcy II Brygady, c. dowódcy III Brygady. 5. J. Piłsudski dosłużył się w czasie I wojny światowej stopnia: a. brygadiera, b. pułkownika, c. generała.

10 6. W 1917 r. J. Piłsudski został aresztowany przez Niemców i osadzony w twierdzy w: a. Merseburgu, b. Magdeburgu, c. Moguncji. 7. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. J. Piłsudski pełnił funkcję: a. Tymczasowego Naczelnika Państwa, b. Premiera rządu, c. Prezydenta Polski. 8. Ukochana klacz Marszałka to: a. Kaszalotka, b. Kasztelanka, c. Kasztanka. 9. Dworek Marszałka znajduje się w: a. Salejówku, b. Sulejówku, c. Sulajówku. 10. J. Piłsudski zmarł w 1935 r. i został pochowany: a. w Katedrze św. Jana w Warszawie, b. na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie, c. w podziemiach Zamku Wawelskiego. ZADANIE: Czy w jedną minutę wskażecie, na którym Marszałek portrecie? Rozpoznajcie Marszałka. ZADANIE: Muzyczne skojarzenia Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) 13 ZESTAW I. Piosenka zespołu Dwa plus jeden pt. Czerwone słoneczko O którym Powstaniu Śląskim jest mowa w piosence? Dlaczego przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku? ZESTAW II. Piosenka pt. Pierwsza Brygada Kto stał na czele I Brygady Legionów? Na terytorium którego z państw zaborczych powstały Legiony? ZESTAW III. Piosenka pt. Wojenko, wojenko Podaj ramy czasowe I wojny światowej. Jakie wydarzenie zapoczątkowało I wojnę światową?

11 ZESTAW IV. Piosenka pt. O mój rozmarynie Która z roślin to rozmaryn? Co to jest bagnet? ZADANIE: Rozsypanka Rozsypane wersy piosenki legionowej ułóżcie we właściwej kolejności. (Drużyna losuje jeden z zestawów. Tekst piosenek pocięty jest na dwuwersowe części.) ZESTAW I. Pierwsza Brygada Legiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos, Legiony to żołnierska buta, Legiony to straceńców los. 14 My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos. O, ile mąk, ile cierpienia, O, ile krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, Dodawał sił wędrówki kres. ZESTAW II. Pierwsza Kadrowa Raduje się serce, raduje się dusza, Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. Oj da, oj da dana, wojenko kochana, Nie masz to jak Pierwsza, nie masz, nie! Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, Przecież jednak dojdziem, byleby iść w nogę. Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa.

12 ZADANIE: Krzyżówka niepodległościowa Jeden z obszarów plebiscytowych. 2. Nazwisko dyktatora III powstania śląskiego. 3. Światowej sławy pianista, polski patriota; w dzień po jego przyjeździe do Poznania, w grudniu 1918 roku, wybuchło powstanie wielkopolskie. 4. Jeden z traktatów kończących I wojnę światową, w którym określono granicę Polski z Niemcami. 5. Część Śląska Cieszyńskiego, przedmiot sporu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. 6. Potoczna nazwa uczniów lwowskich szkół, bohatersko broniących miasta przed Ukraińcami w 1918 roku. 7. Rzeka, nad brzegami której rozegrała się bitwa uznana później za osiemnastą, decydującą bitwę w dziejach świata. 8. Generał, dowódca Błękitnej Armii we Francji. 9. Wolne miasto nad Bałtykiem. 15 ZADANIE: Sześć razy zatytułuj obrazy. Przyporządkujcie ilustracji właściwy tytuł 1. Powitanie I. Paderewskiego na dworcu w Poznaniu 26 XII 1918 r. 2. K. Witkowski,,Przysięga powstańców śląskich w 1919 r. 3. S. Bagieński,,Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie. 4. W. Kossak,,Szarża pod Rokitną. 5. W. Kossak,,Orlęta obrona cmentarza. 6. Plakat propagandowy z roku 1920.

13 ZADANIE: Co poeta miał na myśli? Jakich wydarzeń z dziejów walk o niepodległość dotyczą fragmenty następujących utworów? Dokonajcie wyboru spośród wydarzeń podanych poniżej. wojna polsko-bolszewicka, powstanie wielkopolskie, III powstanie śląskie, walki na froncie wschodnim w I wojnie światowej, walki o Lwów. 1. My to wiara spod Poznania, spod Kościana, spod Szamotuł. Ratajczaki... Nowaki... Szkudlarki (...) My już przywykli do gadania, do zdychania, do krwi i potu. Woźniaki... Antkowiaki... Kaczmarki... (...) My już mieli dość załgiwania, bajtlowania, pyskowania i traktatów Knary w garść garadeaus! Z szkiebrem trzeba zrobić szlus! Szkiebry raus! (...) 1 W grzechocie karabinów maszynowych i wybuchach moździerzy w chmurze dymów i krzyku walczących o wolność drży Góra Świętej Anny w okrutne i radosne dni (...) 2 Rozdzielił nas mój bracie, Zły los i trzyma straż W dwóch wrogich sobie szańcach Patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, Wsłuchani w armat huk, Stoimy na wprost siebie Ja wróg twój, ty mój wróg! (...) A gdy mnie z dala ujrzysz, Od razu bierz na cel 1 Urlich A., My to wiara... 2 Fulkowski S., Góra św. Anny [w:] X. Dunikowski

14 I do polskiego serca Moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę I co noc mi się śni, Że TA, CO NIE ZGINĘŁA, Wyrośnie z naszej krwi. 3 ZADANIE: Kalambury Jeden z zawodników losuje hasło. Pokazuje je lub rysuje na kartce. Pozostali zawodnicy odgadują je. HASŁO NR 1 Cud nad Wisłą HASŁO NR 2 Błękitna Armia HASŁO NR 3 Legiony Polskie HASŁO NR 4 Ignacy Paderewski ZADANIE: Rekwizyty Z jakimi wydarzeniami lub postaciami związanymi z walką o niepodległość kojarzy wam się wylosowany rekwizyt? (Drużyna losuje jeden z rekwizytów.) REKWIZYT NR 1 kasztan REKWIZYT NR 2 orzeł + pistolet REKWIZYT NR 3 bryła węgla (przewiązana biało-czerwoną wstążką) + pistolet REKWIZYT NR 4 ziemniak ( z biało-czerwoną flagą na wykałaczce) + pistolet REKWIZYT NR 5 szabla REKWIZYT NR 6 pocztówka z Warszawy + pistolet KOŁO RATUNKOWE POWSTANIE WIELKOPOLSKIE KASZTANKA J. PIŁSUDSKI POWSTANIA ŚLĄSKIE ORLĘTA LWOWSKIE BITWA WARSZAWSKA 17 ZADANIE: Konkurencje sprawnościowe Drużyna udaje się na miejsce i wykonuje wszystkie 3 zadania. Wcześniej należy przygotować: nosze lub koc, słupki i sznurek na zasieki, rzutki i tarczę, materiały opatrunkowe, stoper. 3 Słoński E., Ta, co nie zginęła

15 ZADANIE: Sprawność tytułowa która piosenka jest legionowa? Spośród podanych tytułów piosenek wskażcie piosenkę legionową. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) ZESTAW I ʱ ʱ Serce w plecaku ʱ ʱ Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ʱ ʱ Białe róże ʱ ʱ Bogurodzica ZESTAW II ʱ ʱ Pieśń rycerska ʱ ʱ Witaj, majowa jutrzenko ʱ ʱ Pieśń partyzanta ʱ ʱ Wojenko, wojenko 18 ZADANIE: Niech pomyśli tutaj główka i dobierze zgrabne słówka. Uzupełnijcie tekst piosenki właściwymi słowami. Wykorzystajcie wyrazy z ramki. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) ZESTAW I. Stój, poczekaj, moja duszko Stój, poczekaj, moja duszko, Skąd tak drobną stąpasz nóżką? Jam z tej chatki, rwałam... I powracam już! Może... wrogów tłuszczę? Daj buziaka, to cię puszczę. Jam nie taka, dam buziaka, Tylko z konia zsiądź! bratki kwiatki kryjesz chowasz szybki prędki Z konia zsiądę, prawo złamię Za to kulą w łeb dostanę. Jakiś..., dość twej chętki Bez buziaka bądź!

16 ZESTAW II. Jak to na wojence ładnie Jak to na wojence ładnie, } bis Kiedy ułan z konia... } bis Koledzy go nie żałują, } bis Jeszcze... go tratują. } bis Śpij kolego w ciemnym grobie, } bis Niech się Polska przyśni Tobie. } bis trąbka ułan zleci spadnie biegnąc końmi A za Twoje trudy, znoje } bis Wystrzelimy trzy naboje. } bis A za Twoje młode lata } bis... zagra tra-ta ta-ta. } bis 19

17 Życzenia dla Polski (2003 r.) Polsko życzę Ci, aby nikt nie musiał już Cię wyzwalać. Barnaba Piłasiewicz, SP EKOLA, Wrocław 20 Polsko moja duża Ojczyzno! Z okazji Twego święta życzę Ci: Radości codziennych, myśli dobrych, Chwil spokojnych nie tylko od święta I wielu pozytywnych dokonań, Żeby Polacy: czynili dobro, budowali, odnosili sukcesy, dawali to, co najlepsze innym. Dominika Jabłońska, kl. 3a, SP nr 44, Wrocław Moja Ojczyzno, kolorowa plamko na wielkiej mapie świata, życzę Ci, aby Cię nigdy na tej mapie nie zabrakło. Aby Twoje dzieci zawsze wiedziały, gdzie Twoja stolica. Abyś zawsze pozostała krainą szczęśliwego dzieciństwa, W której dla najmniejszego nawet stworzenia nie zabraknie [kawałeczka chleba. Ania Janeczek, kl. 6e, SSP nr 72, Wrocław Moja kochana Ojczyzno życzę Ci, żebyś była kochana i szanowana przez wszystkich swoich [mieszkańców. Życzę Ci także, aby każdy Polak znał swoją historię, Abyś była zadbana i przybrana zielenią. A każdy papierek, który spadnie na ziemię, był podniesiony. Aby wszyscy ludzie się kochali, śmiali i byli szczęśliwi. I żeby wszyscy mówili: Jaka ta Polska piękna cieszę się, że tu mieszkam! Ania Grzesik, kl. 2, SP nr 12, Wrocław

18 Limeryki na niepodległość (2005 r.) Dzielny Józef Piłsudski z Zułowa Jakaż u niego patriotyczna głowa! Za nic miał wrogów karabiny, Wszystkich ich wpuszczał w maliny. Bo jego wola walki była stalowa! Wojtek Tadych, kl. II, Gimnazjum nr 18, Wrocław Wieniawa spiąwszy konia, Pognał pędem przez Błonia I na czele kawalerii Zaszarżował rząd baterii Krzycząc: Wiwat Polonia! Przemek Srogosz, kl. I, Liceum Ogólnokształcące Nr XII, Wrocław Z pierwszej gwardyjskiej jenerała Nowina Uciekli wszyscy w tym jedna dziewczyna, Zrobił wielką obławę, Rzucił okrzyk na Mławę, Przy tym nalał sobie czerwonego wina. Rafał Rudźko, kl. III, Gimnazjum Nr 1, Wrocław 21 Józef z Zułowa twardej walki fan Przy takim wymiękłby Dżyngis-chan Supermarszałek, choć może niezbyt ładny, Dowódca morowy, niezwykle zaradny, Na Polski zaborców najlepszy top gun. Beata Worobiec, kl.ii, Gimnazjum Nr 18, Wrocław Z Oleandrów, spod Krakowa, wyruszyła Pierwsza Kadrowa Wywołać w Królestwie powstanie, Lecz to trudne zadanie, Jej zew przywitała cisza grobowa... Mariusz Lisiecki, Liceum Ogólnokształcące Nr XII, Wrocław

19 Nie miał Józek nic wolności, Doprowadzało go to do dzikości, Tak było do 11 listopada, Wtedy zaborcom biada. Polska jest lepszej jakości. Anna Tarnawska, kl.3, Gimnazjum nr 23, Wrocław Paderewski z Genewy podczas wielkiej ulewy Gdy w Wersalu bywał Traktat podpisywał, By nad Bałtykiem mógł karmić mewy Pewien Piłsudski Dziadkiem zwany Był pobudliwy i narwany. Posłów więc często rugał, lżył I rząd rozsypywał w drobny pył, Więc przez Sanację był uwielbiany. Pewien Paderewski Ignacy Siadawszy co dzień do pracy Muskał czarne klawisze I mówił: Polskę słyszę! I wy usłyszycie rodacy! Magdalena Gumienny, nauczycielka języka polskiego LO XII Anna Skubisz, nauczycielka historii LO XII

20 Pozdrawiam cię z okazji Święta Niepodległości pocztówka (2007 r.) ( ) Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z Katedry w czerwieni i złocie, Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem sztandary, sztandary A On mówić nie może, mundur na nim szary! ADRESAT: Do wszystkich Polaków na świecie! Do tych, co kochają Ojczyznę na pamiątkę. I do tych, którzy Polski nie szanują dla zadumy. Aleksandra Lewicka, Szkoła Podstawowa Nr 39, Wrocław Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek dzisiaj radości kanonada! Witamy wszyscy Niepodległość i 11 listopada! ADRESAT: Szanowne koleżanki i koledzy ul. Szkoły wrocławskie Damian Ratyński, Gimnazjum Nr 43, Wrocław Drogi Kolego! 11 listopada tę rocznicę dzisiaj pamiętać wypada. Od 1795 do 1918 przez 123 lata Nie było Polski na mapach świata. Z najlepszymi życzeniami w Dniu Niepodległości! Jakub Ostrowski, 11 l., Szkoła Podstawowa Nr 3, Wrocław 23 Drogi Konradzie! Pragnę złożyć Ci życzenia z okazji 11 listopada, Dnia Niepodległości. Może wyda Ci się to dziwne, lecz moim zdaniem Dzień Niepodległości to bardzo ważne święto. Tamtego dnia każdego Polaka przepełniała radość i duma. Skoro składamy sobie życzenia z okazji Dnia Matki, Strażaka, albo Dnia Dziecka, to dlaczego nie mamy składać sobie życzeń z okazji Dnia Niepodległości, dnia każdego Polaka: matki, strażaka i górnika. To piękny dzień i każdy z nas powinien życzyć sobie wszystkiego najlepszego, dlatego, że żyjemy w wolnej Polsce. Marcin Makowski, Gimnazjum Nr 23, Wrocław

21 Fraszka na Polskę (2008 r.) Kłócą się panowie ci z prawa i z lewa, Dyskutują o tym, jak się Polska miewa. Prowadzą spotkania, sejmiki, obrady. Udzielają wywiadów i rozdają rady. Zapomnieli przy tym, że ten kto się liczy, Mija ich na co dzień: w sklepie, na ulicy. Adrian Król, Gimnazjum Nr 23, Wrocław 24 Gdyby Polacy po pierwszej wojnie Polski mieć nie chcieli, Kto wie, gdzie byśmy teraz wszyscy razem siedzieli? Dorota Szczepaniak, Gimnazjum Nr 11, Wrocław Był pewien Polak, Co mienił się być patriotą Lecz słowo Polska Często rzucał w błoto. Głosił wszem i wobec, Jak kocha swój kraj nieskończenie, A nie wiedział nawet, Kiedy było Polski wyzwolenie. Potępiał wszystkich, co za granicą się bogacą, A sam wyjechał z ojczyzny za pracą. Damian Kaczorowski, 13 l., Gimnazjum Nr 23, Wrocław Skorośmy patrioci, jako powiadamy, dlaczego tak tłumnie z Polski uciekamy? Agata Mikołajków, 15 l., Gimnazjum Nr 14, Wrocław

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY OŚ RODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NUMERY TELEFONÓW Sekretariat: tel. 067/351-17-50, 067/352-70-18 fax 067/352-70-16 WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY R O K 1, N U M E R 1 2 0. 0 1. 2 0 0 8 Pracownia Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Młodzież

Dolnośląska Młodzież Dolnośląska Młodzież 35 prac wybranych losowo z nagrodzonych i wyróżnionych w X Dolnośląskich Konkursach Literackich o Laur Złotego Pióra My Polacy, My Dolnoślązacy z lat 2005-2014 Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA ISSN 1898-8687 moj@klanza.org.pl OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAG GÓW I ANIMATORÓW nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA moj@klanza.org.pl Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być...

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być... ZIEMIA NR 33 lipiec 2015 CENA: 5 zł Bratkowicka KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ Dzieckiem być... Klaudia i Maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto?

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto? Syndrom słonia Nr 1 (116) Powstanie Warszawskie czy było warto? Cios w plecy ISSN 1644-8359 Wrzesień 2009 Od redakcji Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, Witam wszystkich bardzo serdecznie! Oj, chyba zaczęłam

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA 2010-2013

Bardziej szczegółowo

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA W ŚWIECIE MOJEGO BOGA 1 2 Przewodnik metodyczny W ŚWIECIE MOJEGO BOGA KLASA 0 Najpiękniejszym darem, jaki możesz dać dziecku, jest dar Boga. JEDNOŒÆ Kielce 2005 3 Poradnik metodyczny do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h 1 2 6 3-4 0 0 O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i a @

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Nauczanie o Holocauście poprzez teatr

Nauczanie o Holocauście poprzez teatr Anna Janina Kloza Nauczanie o Holocauście poprzez teatr Teatr stwarza młodzieży możliwości do realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych. Uczniowie, pracując metodą projektu, wzbogacają swoją wiedzę, nierzadko

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Małgorzata Bartyzel Marzena Kococik SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Akademia odbywa się w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach.

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Nr 1(25) - październik/listopad 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU www.sp25wroclaw.ckp.pl. autor: Nikola Oźminkowska (klasa IV a)

Nr 1(25) - październik/listopad 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU www.sp25wroclaw.ckp.pl. autor: Nikola Oźminkowska (klasa IV a) MUCHOBORSKIE NOWINKI Nr 1(25) - październik/listopad 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU www.sp25wroclaw.ckp.pl autor: Nikola Oźminkowska (klasa IV a) W tym numerze: ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA Witamy

Bardziej szczegółowo

POD WIATR. Przywrócony z niebytu Szekspir w Paryżu. Na ścieżce do czarnego pasa. Piękno, które urzeka. Ekologia bez granic Witryna L iteracka

POD WIATR. Przywrócony z niebytu Szekspir w Paryżu. Na ścieżce do czarnego pasa. Piękno, które urzeka. Ekologia bez granic Witryna L iteracka POD WIATR pl 1 POD WIATR NR 1 (166) ROK XIX luty/marzec 2013 ISSN 2084-8226 S A M I O S O B I E CZASOPISMO MŁODZIEŻOWe W numerze Przywrócony z niebytu Szekspir w Paryżu Na ścieżce do czarnego pasa Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

.'. r.yóf.,' MAŁY PIŁSUDCZYK H n 4 (u?iie < up. i& /O - 7ó /t/ta?'c c fc u c tz o -r ie z z$ttat a t ift 'źa/tźćza&rrz ClfKWt y

Bardziej szczegółowo

Inaugurująca VII kadencję. Wójt (pośrodku) i Rada Gminy Świlcza (patrz str. 5-6)

Inaugurująca VII kadencję. Wójt (pośrodku) i Rada Gminy Świlcza (patrz str. 5-6) ISSN 1506-1086 OLICZKA ZCIANA v W 5 ŒWILCZA v TR 1 v 0 A LK 2 IE / W 4 RUDNA EGO zima 201 E v BZIANKA v D BROWA v MROWLA v ILCZA I GMINN DU GMINY ŚW W TRZCIANIE Ą Z R O M A S Y N L LTURA IEDZIBĄ U S K

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 12 IM. STANISŁAWA LEMA W SZCZECINIE LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011

GAZETKA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 12 IM. STANISŁAWA LEMA W SZCZECINIE LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011 GAZETKA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 12 IM. STANISŁAWA LEMA W SZCZECINIE LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011 STYCZEŃ 2012 1 Dwunastka nr 2 W TYM NUMERZE: Koło redakcyjne spotyka się w każdy czwartek w sali 3C o godz. 14.35.

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze Maria Schejbal SCENARIUSZ czyli jak opowiadać historie w teatrze 1 2 Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publikacja powstała w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK LIII NUMER 178 MAJ 2008 PAMIĘTAMY 2-go kwietnia minęła 3-cia rocznica odejścia Sługi Bożego, Jana Pawła II, do Domu Ojca Co to znaczy: czuwam?

Bardziej szczegółowo

70. rocznica Powstania Warszawskiego. Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM

70. rocznica Powstania Warszawskiego. Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM 70. rocznica Powstania Warszawskiego Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1 Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU

Bardziej szczegółowo