Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach 2002 2011"

Transkrypt

1 Radosne obchody Święta Niepodległości we Wrocławiu w latach Oddajemy do rąk Państwa publikację, na którą składają się prace nauczycieli, dzieci i młodzieży wrocławskich placówek oświatowych w ramach organizowanych konkursów Radosne obchody Święta Niepodległości w latach Pomysł, aby zmienić formułę obchodów Święta Niepodległości i uczynić go dniem radosnym i bardziej spontanicznym, był dla nas nauczycieli, metodyków wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Towarzyszyły temu pytania: czy można uczyć patriotyzmu i o patriotyzmie poprzez zabawę? Jak promować pomysłowość i kreatywność wśród dzieci i młodzieży? Czy spontaniczna twórczość wyzwoli w młodych ludziach szczerość, wyobraźnię i nowe, alternatywne spojrzenie na historię? Przyjęłyśmy, że po latach nudnych apeli przyszedł czas na zmiany. Idea Radosnych Świąt Niepodległości spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów poprzez udział w licznych konkursach literackich, historycznych i plastycznych. Tematyka konkursów odwołuje się do historii, tradycji i symboli, jednocześnie przełamuje stereotypy szkolnej edukacji i traktuje tematy związane z naszą narodową tożsamością z przymrużeniem oka, wbrew rutynie i sztampie. 4 Najpełniej można było to dostrzec np. w pracach plastycznych realizujących tematy: Wąsy Marszałka Piłsudskiego, Serce dla ojczyzny, Polska szabla, Orzeł nasze godło narodowe, Marszałek Piłsudski we współczesnych dekoracjach oraz w pracach literackich: Limeryki na Niepodległość, Fraszka na Polskę, Kartka z pamiętnika pradziadka oraz Życzenia dla Polski. Na szczególną uwagę zasługują również scenariusze zajęć lekcyjnych, apeli, szeroko rozumianych działań edukacyjnych, których autorami są nauczyciele i uczniowie szkół. Ogłaszane konkursy dla nauczycieli w 2002 roku Radosne obchody Święta Niepodległości oraz w 2008 roku Scenariusze obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych wnoszą wiele bardzo ciekawych pomysłów do realizacji w szkołach. Zamierzeniem autorek konkursów było, aby scenariusze odwoływały się do całościowych działań w placówce, angażowały środowisko szkolne i lokalne w nastroju radosnej zabawy. W nadesłanych pracach dominuje w większości nastrój, gdzie proporcje pomiędzy patosem a spontaniczną zabawą zostały mądrze wyważone, gdzie pozostawiono miejsce na twórczą inicjatywę dzieci i młodzieży. Dziesięć lat wspólnego świętowania Niepodległości udowadnia, że coraz częściej mówimy o radości z odzyskanej WOLNOŚCI niż o tragicznych wydarzeniach z nią związanych. Pozwala nam również wierzyć, że zrodziła się nowa świadomość świętowania rocznic narodowych i pomimo jesiennej, listopadowej pogody jest czas zarówno na zadumę, jak i wspólną zabawę. Ewa Skrzywanek i Małgorzata Olewińska-Syta doradcy metodyczni Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2 Szkoła Podstawowa nr 39 Wrocław Opracowanie: Dorota Majk, Beata Mazur My spod białoˉczerwonej, czyli klocki patriotyczne Niniejszy scenariusz jest modyfikacją ogólnoszkolnego przedsięwzięcia związanego z obchodami listopadowego święta narodowego. Pomysł na szkolne obchody tego ważnego dla Polaka (również małego) dnia zrodził się z kilku powodów: co zrobić, by odejść od nudnej formuły apelu, nadpoważnej akademii, która przerostem treści nad formą nudzi szczególnie uczniów podstawówki, dla których wiele treści jest zupełnie nieczytelnych; jak nie wpaść w kolejną oklepaną formę koncert pieśni legionowej (najważniejsze to zachować umiar); jak sprawić, by działanie objęło całą szkołę nawet tych, którzy są w niej zaledwie od dwóch miesięcy, czyli pierwszaków; jak znaleźć sposób na integrację dwóch etapów kształcenia w szkole podstawowej niby razem, a często osobno; pomysł na realizację treści, tzw. ścieżek, którego wykonanie (ogólne potraktowanie tematu, utrzymanie w tajemnicy szczegółów) ustalano na godzinach wychowawczych i innych przedmiotach, włączając w to zadanie rodziców. Cele ogólne przedsięwzięcia: rozwój wiedzy, umiejętności, zachowań patriotycznych; wzmacnianie więzi z narodem, jego historią; integracja społeczności szkolnej (uczniów, ale także rodziców); wdrażanie do zajęć twórczych, obejmujących cały zespół klasowy uczenie współpracy i odpowiedzialności. Cele operacyjne: Uczeń : potrafi wyjaśnić sens świętowania 11 XI; dostrzec i zilustrować więzi narodowe, wybrać treści i opracować ich prezentację; zaplanować pracę swoją i grupy; korzysta z różnych źródeł informacji; poszukuje, dokumentuje; wnioskuje, skutecznie komunikuje się i efektywnie współpracuje w grupie; dokonuje samooceny. 5 Metody pracy: praca z różnymi źródłami informacji; burza mózgów ; sondaż świadomości historycznej uczniów (i ich rodzinnych środowisk); graficzne ujęcie tematu.

3 ŚRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE: przygotowana przez uczniów dekoracja tematyczna (plakaty, plansze, reprodukcje, hasła, kwiaty itp.); zgromadzenie wielu różnorodnych źródeł informacji (leksykony, encyklopedie, słowniki, książki, opinie ekspertów, płyty, kasety, filmy, gazety, komputer); plany Wrocławia; biało-czerwone klocki (puzzle) odtwarzające powiększony kształt Polski w ilości odpowiadającej przewidywanym zadaniom; materiały plastyczne (wszelkie możliwe); sprzęt RTV. 6materiały dla naucz ycieli PRZEBIEG: Zajęcia mają przebieg etapowy: ETAP I przygotowawczy: 1. Zaproszenie całej szkoły (mile widziani rodzice) na przyjęcie urodzinowo-odrodzeniowe. Tekst zaproszenia należy odpowiednio wcześnie wyeksponować na tablicy ogłoszeń. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (koordynatorzy akcji) odczytają go we wszystkich klasach i dodatkowo poinformują, żeby uczniowie zadbali o odświętny strój oraz prezent dla Zapraszającej, która nie zostaje przedstawiona z imienia i pozostaje w sferze domysłów. 2. Biało-czerwona dekoracja szkoły jako podpowiedź, ściąga z historii; wyeksponowane w wyjątkowy sposób symbole narodowe, wizerunki postaci, obrazy wydarzeń z tamtych dni (rzeczywistość rozbiorowa wg Grottgera, Piłsudski i legioniści, I wojna światowa) charakterystyczne obrazowe przedstawienie ówczesnych wydarzeń; szukanie miejsc, sytuacji, w których symbole narodowe znaczą coś także współcześnie. ETAP II właściwy (10 lub 12 listopada): 1. Spotkanie informacyjne całej szkoły o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej (lub innym dogodnym miejscu) świątecznie udekorowanej, ale również przygotowanej do tanecznej zabawy (białe i czerwone baloniki, serpentyny obowiązujące kolory: biel i czerwień). 2. Miniwywiad przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski ze zgromadzonymi uzyskanie odpowiedzi na pytania: czyje to przyjęcie urodzinowe? kto zaprasza? jakie prezenty przygotowaliście? (kwiatki, czekoladki, maskotki) ʱ ʱ (przystępnie i po dziecięcemu) jak to się stało, że podzielone w wyniku rozbiorów państwo odzyskało niepodległość? co sprawiło, że mimo podziału ludzie odczuwali wspólnotę? co połączyło części kraju w całość ( burza mózgów przykładowe stwierdzenia: wspólny język, przeszłość, tradycje) i co łączy nadal?

4 3. Przydzielenie poszczególnym klasom zadań do pracy w grupach. Konieczny podział klasy na trzy zespoły zadaniowe A, B i C. Grupa A: Zadanie: wykonanie klocka patriotycznego zgodnie z tematem wybranym dla klasy przez organizatorów, Samorząd Uczniowski i wychowawcę (wcześniejsze ustalenia są konieczne ze względu na potrzebę dostosowania zadania do poziomu umiejętności i wiedzy uczniów poszczególnych klas). Zespół pracuje na jednym fragmencie puzzlowej mapy Polski. Z przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli materiałów realizuje na otrzymanym puzzlu temat przydzielony według ustalonego planu: klasa I: godło państwowe (dowolna technika plastyczna: wydzieranka, wyklejanka plastelinowa, bibułowe kulki); klasa II: Katechizm dziecka polskiego W. Bełzy (zaszyfrowanie, symboliczne przedstawienie najważniejszych w wierszu słów, rebusowa prezentacja); klasa III a: stroje narodowe Polaków (nie tylko ludowe, ale także wojskowe, galowe); klasa III b: miejsca bliskie sercom Polaków; klasa IV a: skarby przyrody narodowej; klasa IV b: panteon sław narodowych; klasa V a: polskie tradycje i zwyczaje; klasa V b: pejzaż Polski (malowany słowem-kluczem, symbolem, obrazem); klasa VI a: partytura hymnu narodowego obrazy na pięciolinii; klasa VI b: więź pokoleniowa, czyli co łączy Polaków (polska płytoteka, filmoteka, biblioteka). Uwagi: Możliwe były wszelkie oryginalne rozwiązania tematu, np. rysowanie, collage, pod warunkiem że przesłanie, które znajdowało się danym puzzlu, było czytelne. (To był jedyny, ale konieczny do spełnienia warunek!) 7 Nie zostały zrealizowane poniższe tematy: przysłowia mądrością narodu; historia narodu w datach; kuchnia polska; z czego składa się Polak, czyli rzecz o naszych narodowych zaletach i wadach; Polak w języku; Polsko, ojczyzno moja... inwokacja współczesnych i wiele innych ze względu na konieczność ograniczenia treści, by dobrze służyły tematowi i były czytelne dla odbiorców uczniów szkoły podstawowej. Możliwe jest opracowanie innych zadań, dostosowanych do poziomu kształcenia.

5 Grupa B: Zadanie: ułożenie klasowego tekstu życzeń urodzinowo-odrodzeniowych dla Polski Jubilatki; zadbanie o ich ciekawe plastyczne opracowanie (np. laurka ) i ładną prezentację na forum szkoły. Grupa C: Zadanie: praca detektywistyczna z planem Wrocławia w ręku zaznaczenie wszelkich możliwych miejsc upamiętniających ówczesne wydarzenia (ulica Piłsudskiego, ulica Paderewskiego, Plac Legionów, Plac Orląt Lwowskich, budynki, gmachy, w których bywali bohaterowie tamtych dni, miejsca, noszące ich imiona). Możliwe, a nawet wskazane jest korzystanie z wszelkich zgromadzonych na sali źródeł informacji. Dorośli (przede wszystkim rodzice) służą pomocą, podpowiadają drogi poszukiwań, naprowadzają na ślady zdarzeń. 8materiały dla naucz ycieli ETAP 3 przyjęcie urodzinowo-odrodzeniowe: Ponowne spotkanie całej szkoły o godz w sali gimnastycznej. 1. PUNKT KULMINACYJNY: złożenie z poszczególnych części puzzla w kształcie Polski i jego wyeksponowanie jako głównego elementu odświętnego wystroju. 2. Odczytanie przez przedstawicieli poszczególnych klas ułożonych życzeń dla Jubilatki (okazuje się, że prezentem może być także uroczyste odśpiewanie hymnu efekt wcześniejszej pracy w grupach). 3. Skompletowanie wykazu miejsc tematycznie związanych z datą 11 XI i uwzględnionych na planie Wrocławia podsumowanie pracy szkolnych detektywów historyków. (Wyniki uczniowskich poszukiwań to podstawa do zaplanowania wycieczki dydaktycznej po Wrocławiu.) 4. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli. W roli urodzinowego (podzielnego) tortu MAZUREK. 5. Zabawa tylko przy polskich przebojach; koncert życzeń; indywidualne dedykacje; szkolna edycja konkursu: Śpiewać każdy może. Warunkiem udanej zabawy jest dobry wodzirej (może rodzic z inicjatywą?). 6. Rozdanie wszystkim klasom pamiątkowych dyplomów podziękowań za udział w tej ogólnoszkolnej akcji.

6 EWALUACJA: Ewaluację przeprowadzono w kolejnym dniu test wiadomości i umiejętności (punktowany) dowiódł skuteczności tej metody dydaktycznej. Dzieci dobrze sobie poradziły z proponowanymi zadaniami i pytaniami oraz wiele zapamiętały. Został osiągnięty cel przyświecający całemu przedsięwzięciu, aby przy okazji zabawy przekazać też istotne treści historyczne. W tym szaleństwie jest metoda! Większość działań została sprawdzona w praktyce i okazała się naprawdę dobrym sposobem, by bawiąc, uczyć. Realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. W sferze organizacyjnej do końcowego sukcesu przyczynili się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Arkadiusz Małecki, Martyna Urbanek (ubiegłoroczni szóstoklasiści), Magdalena Jakubik, Aleksander Rawecki (nasi obecni samorządowcy ), Aleksandra Chojenta, Aleksandra Zachara, Jan Pałczyński, Wioletta Pawelec, Marta Długosz, Paulina Niedzielska, Katarzyna Kwolek, Wojciech Krukowski i Karolina Misztal. 9

7 Gimnazjum nr 18 Wrocław Opracowanie: Agnieszka Maziarska, Renata Pióro Gra edukacyjna Droga do niepodległości Gra Droga do niepodległości wyrasta z naszych uczniowskich i nauczycielskich doświadczeń. Wychowane na akademiach ku czci jako osoby dorosłe i parające się nauczycielstwem zatęskniłyśmy za świętowaniem rocznic narodowych. Tego, czego niegdyś w szkole było w nadmiarze, zaczęło nam brakować. Jednak zbyt dobrze pamiętałyśmy nudę swoich szkolnych apeli, by pokusić się o reaktywowanie podobnych w szkole, w której uczymy. Chciałyśmy czegoś innego. To coś miało być połączeniem wychowania patriotycznego, nauki i zabawy. Poza tym bardzo lubimy słuchać i śpiewać pieśni legionowe. Pomysł, podsunięty przez zaprzyjaźnionego harcerza, rozwinęłyśmy i dopracowałyśmy w szczegółach. 10 ZASADY GRY 1. Czas trwania gry 2 godziny lekcyjne. 2. Uczestnicy młodzież gimnazjalna i licealna. W zabawie biorą udział reprezentanci klas (zespoły 3-osobowe). Gimnazjaliści na tydzień przed rozpoczęciem gry otrzymują materiały pomocnicze zaproponowane przez nauczyciela (materiały dotyczące okresu walki o niepodległość Polski, biogram J. Piłsudskiego). Licealiści przygotowują się do gry samodzielnie. 3. Przebieg gry Na terenie szkoły rozmieszczonych jest 6 punktów, ilustrujących drogę Polaków do niepodległości i główne epizody z nią związane. Na każdym z punktów drużyny rozwiązują zadania. Punkty te noszą nazwy: KOMENDANT LEGIONY ORLĘTA LWOWSKIE CZYN POWSTAŃCZY BITWA WARSZAWSKA ZNÓW NIEPODLEGŁA Dodatkowym, 7. punktem jest KWATERA MARSZAŁKA centrum, w którym kieruje się ruchem drużyn na poszczególne punkty, liczy czas oraz podsumowuje wyniki (patrz: dołączony schemat). Drużyny rozpoczynają grę równocześnie, w Kwaterze Marszałka. W wyniku losowania zostają skierowane do poszczególnych punktów. Odległości między Kwaterą Marszałka a punktami starają się pokonać możliwie jak najszybciej. Po rozwiązaniu zadania drużyny wracają do Kwatery, gdzie otrzymują skierowanie do kolejnego punktu. Przy rozwiązywaniu zadań obowiązuje limit czasowy, a ich wykonanie przed czasem liczy się w ostatecznym podsumowaniu wyników. Gra toczy się do momentu wykonania wszystkich zadań przez wszystkie drużyny. Wtedy sumuje się zdobyte punkty. Za trzy najlepsze czasy (liczone od momentu rozpoczęcia do zakończenia gry) przyznawana jest premia punktowa:

8 I czas 3 pkt. II czas 2 pkt. III czas 1 pkt. Zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas wykonania zadań. Zadania Nazwa punktu Komendant Legiony Orlęta Lwowskie Czyn powstańczy Bitwa warszawska Znów niepodległa! Zadania Proponowany limit czasowy Punktacja Quiz Co ty wiesz o marszałku? 10 min 10 pkt Czy w jedną minutę zgadniecie, na którym Marszałek portrecie? 1 min 1 pkt Muzyczne skojarzenia 3 min 2 pkt Rozsypanka 5 min 1 pkt Krzyżówka niepodległościowa 10 min 9 pkt Sześć razy zatytułuj obrazy 3 min 6 pkt Co poeta miał na myśli? 5 min 3 pkt Kalambury 3 min 1 pkt 2 pkt lub 1 pkt (w przypadku Rekwizyty 2 min skorzystania z koła ra- tunkowego) Konkurencje sprawnościowe: Bieg z rannym na noszach i czołganie się pod zasiekami Zakładanie opatrunku rannemu Strzał lotkami do celu po 2 rzuty każdy zawodnik Sprawność tytułowa która piosenka jest legionowa? Niech pomyśli tutaj główka i dobierze zgrabne słówka na czas 3 min I miejsce 3 pkt II miejsce 2 pkt III miejsce 1 pkt Za prawidłowo wykonany opatrunek 1 pkt za każdy celny rzut 1 pkt 3 min 1 pkt 5 min 1 pkt 11 UWAGI W zależności od ilości oddziałów w szkole proponujemy przeprowadzenie gry z udziałem: klasowych sztafet, w których zmianę stanowić będą zespoły 3-osobowe, drużyn lub sztafet ze wszystkich klas albo osobno w poszczególnych pionach klas (w drugim przypadku można wyłonić zwycięzców w obrębie poszczególnych pionów lub zastosować punktację generalną i na jej podstawie wyłonić zwycięzców).

9 Proponujemy również, aby na czas przerwy międzylekcyjnej wstrzymać grę. Drużyny lub członkowie sztafet pozostają wówczas na stanowisku pod opieką nauczyciela (w sytuacji gdy uczniowie rozpoczęli wykonywanie zadań przed przerwą, powinni dokończyć zadanie). Na każdym ze stanowisk nauczycielowi mogą pomagać dwaj uczniowie, niebiorący udziału w grze. Oni też przekazują do Kwatery Marszałka meldunki o punktach zdobytych przez poszczególne drużyny. W czasie, gdy drużyny (sztafety) uczestniczą w grze, pozostali uczniowie wykonują w klasach indywidualne (ewent. grupowe) prace plastyczne. Proponujemy konkurs plastyczny: Plakat niepodległościowy lub pracę związaną z postacią Józefa Piłsudskiego, np. karykaturę technika do wyboru plakatówka, akwarela, collage, wydzieranka. Jako nagrody proponujemy cukierki,,kasztanki dla każdej z drużyn. Idealną nagrodą dla zwycięzców byłaby kaseta magnetofonowa z pieśniami legionowymi. Pamiętamy także o dyplomach. Nagradzamy zwycięzców konkursu plastycznego. 12 ZADANIE: Quiz Co Ty wiesz o Marszałku? 1. Józef Piłsudski urodził się r. w: a. Złotowie, b. Zagórzu, c. Zułowie. 2. Józef Piłsudski został w młodości zesłany na 5 lat na Syberię za: a. działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, b. domniemany udział w spisku na życie cara Aleksandra III, c. próbę wywołania powstania przeciwko Rosji. 3. Głównym celem jego działań było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Chciał do tego doprowadzić poprzez: a. wypracowanie porozumienia z Rosją, b. doprowadzenie do wojny rosyjsko-japońskiej, c. wywołanie powstania przeciwko Rosji. 4. J. Piłsudski był współtwórcą Legionów Polskich w Galicji i pełnił w nich funkcję: a. dowódcy I Brygady, b. dowódcy II Brygady, c. dowódcy III Brygady. 5. J. Piłsudski dosłużył się w czasie I wojny światowej stopnia: a. brygadiera, b. pułkownika, c. generała.

10 6. W 1917 r. J. Piłsudski został aresztowany przez Niemców i osadzony w twierdzy w: a. Merseburgu, b. Magdeburgu, c. Moguncji. 7. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. J. Piłsudski pełnił funkcję: a. Tymczasowego Naczelnika Państwa, b. Premiera rządu, c. Prezydenta Polski. 8. Ukochana klacz Marszałka to: a. Kaszalotka, b. Kasztelanka, c. Kasztanka. 9. Dworek Marszałka znajduje się w: a. Salejówku, b. Sulejówku, c. Sulajówku. 10. J. Piłsudski zmarł w 1935 r. i został pochowany: a. w Katedrze św. Jana w Warszawie, b. na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie, c. w podziemiach Zamku Wawelskiego. ZADANIE: Czy w jedną minutę wskażecie, na którym Marszałek portrecie? Rozpoznajcie Marszałka. ZADANIE: Muzyczne skojarzenia Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) 13 ZESTAW I. Piosenka zespołu Dwa plus jeden pt. Czerwone słoneczko O którym Powstaniu Śląskim jest mowa w piosence? Dlaczego przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku? ZESTAW II. Piosenka pt. Pierwsza Brygada Kto stał na czele I Brygady Legionów? Na terytorium którego z państw zaborczych powstały Legiony? ZESTAW III. Piosenka pt. Wojenko, wojenko Podaj ramy czasowe I wojny światowej. Jakie wydarzenie zapoczątkowało I wojnę światową?

11 ZESTAW IV. Piosenka pt. O mój rozmarynie Która z roślin to rozmaryn? Co to jest bagnet? ZADANIE: Rozsypanka Rozsypane wersy piosenki legionowej ułóżcie we właściwej kolejności. (Drużyna losuje jeden z zestawów. Tekst piosenek pocięty jest na dwuwersowe części.) ZESTAW I. Pierwsza Brygada Legiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos, Legiony to żołnierska buta, Legiony to straceńców los. 14 My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos. O, ile mąk, ile cierpienia, O, ile krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, Dodawał sił wędrówki kres. ZESTAW II. Pierwsza Kadrowa Raduje się serce, raduje się dusza, Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. Oj da, oj da dana, wojenko kochana, Nie masz to jak Pierwsza, nie masz, nie! Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, Przecież jednak dojdziem, byleby iść w nogę. Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa.

12 ZADANIE: Krzyżówka niepodległościowa Jeden z obszarów plebiscytowych. 2. Nazwisko dyktatora III powstania śląskiego. 3. Światowej sławy pianista, polski patriota; w dzień po jego przyjeździe do Poznania, w grudniu 1918 roku, wybuchło powstanie wielkopolskie. 4. Jeden z traktatów kończących I wojnę światową, w którym określono granicę Polski z Niemcami. 5. Część Śląska Cieszyńskiego, przedmiot sporu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. 6. Potoczna nazwa uczniów lwowskich szkół, bohatersko broniących miasta przed Ukraińcami w 1918 roku. 7. Rzeka, nad brzegami której rozegrała się bitwa uznana później za osiemnastą, decydującą bitwę w dziejach świata. 8. Generał, dowódca Błękitnej Armii we Francji. 9. Wolne miasto nad Bałtykiem. 15 ZADANIE: Sześć razy zatytułuj obrazy. Przyporządkujcie ilustracji właściwy tytuł 1. Powitanie I. Paderewskiego na dworcu w Poznaniu 26 XII 1918 r. 2. K. Witkowski,,Przysięga powstańców śląskich w 1919 r. 3. S. Bagieński,,Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie. 4. W. Kossak,,Szarża pod Rokitną. 5. W. Kossak,,Orlęta obrona cmentarza. 6. Plakat propagandowy z roku 1920.

13 ZADANIE: Co poeta miał na myśli? Jakich wydarzeń z dziejów walk o niepodległość dotyczą fragmenty następujących utworów? Dokonajcie wyboru spośród wydarzeń podanych poniżej. wojna polsko-bolszewicka, powstanie wielkopolskie, III powstanie śląskie, walki na froncie wschodnim w I wojnie światowej, walki o Lwów. 1. My to wiara spod Poznania, spod Kościana, spod Szamotuł. Ratajczaki... Nowaki... Szkudlarki (...) My już przywykli do gadania, do zdychania, do krwi i potu. Woźniaki... Antkowiaki... Kaczmarki... (...) My już mieli dość załgiwania, bajtlowania, pyskowania i traktatów Knary w garść garadeaus! Z szkiebrem trzeba zrobić szlus! Szkiebry raus! (...) 1 W grzechocie karabinów maszynowych i wybuchach moździerzy w chmurze dymów i krzyku walczących o wolność drży Góra Świętej Anny w okrutne i radosne dni (...) 2 Rozdzielił nas mój bracie, Zły los i trzyma straż W dwóch wrogich sobie szańcach Patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, Wsłuchani w armat huk, Stoimy na wprost siebie Ja wróg twój, ty mój wróg! (...) A gdy mnie z dala ujrzysz, Od razu bierz na cel 1 Urlich A., My to wiara... 2 Fulkowski S., Góra św. Anny [w:] X. Dunikowski

14 I do polskiego serca Moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę I co noc mi się śni, Że TA, CO NIE ZGINĘŁA, Wyrośnie z naszej krwi. 3 ZADANIE: Kalambury Jeden z zawodników losuje hasło. Pokazuje je lub rysuje na kartce. Pozostali zawodnicy odgadują je. HASŁO NR 1 Cud nad Wisłą HASŁO NR 2 Błękitna Armia HASŁO NR 3 Legiony Polskie HASŁO NR 4 Ignacy Paderewski ZADANIE: Rekwizyty Z jakimi wydarzeniami lub postaciami związanymi z walką o niepodległość kojarzy wam się wylosowany rekwizyt? (Drużyna losuje jeden z rekwizytów.) REKWIZYT NR 1 kasztan REKWIZYT NR 2 orzeł + pistolet REKWIZYT NR 3 bryła węgla (przewiązana biało-czerwoną wstążką) + pistolet REKWIZYT NR 4 ziemniak ( z biało-czerwoną flagą na wykałaczce) + pistolet REKWIZYT NR 5 szabla REKWIZYT NR 6 pocztówka z Warszawy + pistolet KOŁO RATUNKOWE POWSTANIE WIELKOPOLSKIE KASZTANKA J. PIŁSUDSKI POWSTANIA ŚLĄSKIE ORLĘTA LWOWSKIE BITWA WARSZAWSKA 17 ZADANIE: Konkurencje sprawnościowe Drużyna udaje się na miejsce i wykonuje wszystkie 3 zadania. Wcześniej należy przygotować: nosze lub koc, słupki i sznurek na zasieki, rzutki i tarczę, materiały opatrunkowe, stoper. 3 Słoński E., Ta, co nie zginęła

15 ZADANIE: Sprawność tytułowa która piosenka jest legionowa? Spośród podanych tytułów piosenek wskażcie piosenkę legionową. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) ZESTAW I ʱ ʱ Serce w plecaku ʱ ʱ Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ʱ ʱ Białe róże ʱ ʱ Bogurodzica ZESTAW II ʱ ʱ Pieśń rycerska ʱ ʱ Witaj, majowa jutrzenko ʱ ʱ Pieśń partyzanta ʱ ʱ Wojenko, wojenko 18 ZADANIE: Niech pomyśli tutaj główka i dobierze zgrabne słówka. Uzupełnijcie tekst piosenki właściwymi słowami. Wykorzystajcie wyrazy z ramki. (Drużyna losuje jeden z zestawów.) ZESTAW I. Stój, poczekaj, moja duszko Stój, poczekaj, moja duszko, Skąd tak drobną stąpasz nóżką? Jam z tej chatki, rwałam... I powracam już! Może... wrogów tłuszczę? Daj buziaka, to cię puszczę. Jam nie taka, dam buziaka, Tylko z konia zsiądź! bratki kwiatki kryjesz chowasz szybki prędki Z konia zsiądę, prawo złamię Za to kulą w łeb dostanę. Jakiś..., dość twej chętki Bez buziaka bądź!

16 ZESTAW II. Jak to na wojence ładnie Jak to na wojence ładnie, } bis Kiedy ułan z konia... } bis Koledzy go nie żałują, } bis Jeszcze... go tratują. } bis Śpij kolego w ciemnym grobie, } bis Niech się Polska przyśni Tobie. } bis trąbka ułan zleci spadnie biegnąc końmi A za Twoje trudy, znoje } bis Wystrzelimy trzy naboje. } bis A za Twoje młode lata } bis... zagra tra-ta ta-ta. } bis 19

17 Życzenia dla Polski (2003 r.) Polsko życzę Ci, aby nikt nie musiał już Cię wyzwalać. Barnaba Piłasiewicz, SP EKOLA, Wrocław 20 Polsko moja duża Ojczyzno! Z okazji Twego święta życzę Ci: Radości codziennych, myśli dobrych, Chwil spokojnych nie tylko od święta I wielu pozytywnych dokonań, Żeby Polacy: czynili dobro, budowali, odnosili sukcesy, dawali to, co najlepsze innym. Dominika Jabłońska, kl. 3a, SP nr 44, Wrocław Moja Ojczyzno, kolorowa plamko na wielkiej mapie świata, życzę Ci, aby Cię nigdy na tej mapie nie zabrakło. Aby Twoje dzieci zawsze wiedziały, gdzie Twoja stolica. Abyś zawsze pozostała krainą szczęśliwego dzieciństwa, W której dla najmniejszego nawet stworzenia nie zabraknie [kawałeczka chleba. Ania Janeczek, kl. 6e, SSP nr 72, Wrocław Moja kochana Ojczyzno życzę Ci, żebyś była kochana i szanowana przez wszystkich swoich [mieszkańców. Życzę Ci także, aby każdy Polak znał swoją historię, Abyś była zadbana i przybrana zielenią. A każdy papierek, który spadnie na ziemię, był podniesiony. Aby wszyscy ludzie się kochali, śmiali i byli szczęśliwi. I żeby wszyscy mówili: Jaka ta Polska piękna cieszę się, że tu mieszkam! Ania Grzesik, kl. 2, SP nr 12, Wrocław

18 Limeryki na niepodległość (2005 r.) Dzielny Józef Piłsudski z Zułowa Jakaż u niego patriotyczna głowa! Za nic miał wrogów karabiny, Wszystkich ich wpuszczał w maliny. Bo jego wola walki była stalowa! Wojtek Tadych, kl. II, Gimnazjum nr 18, Wrocław Wieniawa spiąwszy konia, Pognał pędem przez Błonia I na czele kawalerii Zaszarżował rząd baterii Krzycząc: Wiwat Polonia! Przemek Srogosz, kl. I, Liceum Ogólnokształcące Nr XII, Wrocław Z pierwszej gwardyjskiej jenerała Nowina Uciekli wszyscy w tym jedna dziewczyna, Zrobił wielką obławę, Rzucił okrzyk na Mławę, Przy tym nalał sobie czerwonego wina. Rafał Rudźko, kl. III, Gimnazjum Nr 1, Wrocław 21 Józef z Zułowa twardej walki fan Przy takim wymiękłby Dżyngis-chan Supermarszałek, choć może niezbyt ładny, Dowódca morowy, niezwykle zaradny, Na Polski zaborców najlepszy top gun. Beata Worobiec, kl.ii, Gimnazjum Nr 18, Wrocław Z Oleandrów, spod Krakowa, wyruszyła Pierwsza Kadrowa Wywołać w Królestwie powstanie, Lecz to trudne zadanie, Jej zew przywitała cisza grobowa... Mariusz Lisiecki, Liceum Ogólnokształcące Nr XII, Wrocław

19 Nie miał Józek nic wolności, Doprowadzało go to do dzikości, Tak było do 11 listopada, Wtedy zaborcom biada. Polska jest lepszej jakości. Anna Tarnawska, kl.3, Gimnazjum nr 23, Wrocław Paderewski z Genewy podczas wielkiej ulewy Gdy w Wersalu bywał Traktat podpisywał, By nad Bałtykiem mógł karmić mewy Pewien Piłsudski Dziadkiem zwany Był pobudliwy i narwany. Posłów więc często rugał, lżył I rząd rozsypywał w drobny pył, Więc przez Sanację był uwielbiany. Pewien Paderewski Ignacy Siadawszy co dzień do pracy Muskał czarne klawisze I mówił: Polskę słyszę! I wy usłyszycie rodacy! Magdalena Gumienny, nauczycielka języka polskiego LO XII Anna Skubisz, nauczycielka historii LO XII

20 Pozdrawiam cię z okazji Święta Niepodległości pocztówka (2007 r.) ( ) Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z Katedry w czerwieni i złocie, Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem sztandary, sztandary A On mówić nie może, mundur na nim szary! ADRESAT: Do wszystkich Polaków na świecie! Do tych, co kochają Ojczyznę na pamiątkę. I do tych, którzy Polski nie szanują dla zadumy. Aleksandra Lewicka, Szkoła Podstawowa Nr 39, Wrocław Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek dzisiaj radości kanonada! Witamy wszyscy Niepodległość i 11 listopada! ADRESAT: Szanowne koleżanki i koledzy ul. Szkoły wrocławskie Damian Ratyński, Gimnazjum Nr 43, Wrocław Drogi Kolego! 11 listopada tę rocznicę dzisiaj pamiętać wypada. Od 1795 do 1918 przez 123 lata Nie było Polski na mapach świata. Z najlepszymi życzeniami w Dniu Niepodległości! Jakub Ostrowski, 11 l., Szkoła Podstawowa Nr 3, Wrocław 23 Drogi Konradzie! Pragnę złożyć Ci życzenia z okazji 11 listopada, Dnia Niepodległości. Może wyda Ci się to dziwne, lecz moim zdaniem Dzień Niepodległości to bardzo ważne święto. Tamtego dnia każdego Polaka przepełniała radość i duma. Skoro składamy sobie życzenia z okazji Dnia Matki, Strażaka, albo Dnia Dziecka, to dlaczego nie mamy składać sobie życzeń z okazji Dnia Niepodległości, dnia każdego Polaka: matki, strażaka i górnika. To piękny dzień i każdy z nas powinien życzyć sobie wszystkiego najlepszego, dlatego, że żyjemy w wolnej Polsce. Marcin Makowski, Gimnazjum Nr 23, Wrocław

21 Fraszka na Polskę (2008 r.) Kłócą się panowie ci z prawa i z lewa, Dyskutują o tym, jak się Polska miewa. Prowadzą spotkania, sejmiki, obrady. Udzielają wywiadów i rozdają rady. Zapomnieli przy tym, że ten kto się liczy, Mija ich na co dzień: w sklepie, na ulicy. Adrian Król, Gimnazjum Nr 23, Wrocław 24 Gdyby Polacy po pierwszej wojnie Polski mieć nie chcieli, Kto wie, gdzie byśmy teraz wszyscy razem siedzieli? Dorota Szczepaniak, Gimnazjum Nr 11, Wrocław Był pewien Polak, Co mienił się być patriotą Lecz słowo Polska Często rzucał w błoto. Głosił wszem i wobec, Jak kocha swój kraj nieskończenie, A nie wiedział nawet, Kiedy było Polski wyzwolenie. Potępiał wszystkich, co za granicą się bogacą, A sam wyjechał z ojczyzny za pracą. Damian Kaczorowski, 13 l., Gimnazjum Nr 23, Wrocław Skorośmy patrioci, jako powiadamy, dlaczego tak tłumnie z Polski uciekamy? Agata Mikołajków, 15 l., Gimnazjum Nr 14, Wrocław

My spod białoˉczerwonej, czyli klocki patriotyczne

My spod białoˉczerwonej, czyli klocki patriotyczne Szkoła Podstawowa nr 39 Wrocław Opracowanie: Dorota Majk, Beata Mazur My spod białoˉczerwonej, czyli klocki patriotyczne Niniejszy scenariusz jest modyfikacją ogólnoszkolnego przedsięwzięcia związanego

Bardziej szczegółowo

Gra edukacyjna Droga do niepodległości

Gra edukacyjna Droga do niepodległości Gimnazjum nr 18 Wrocław Opracowanie: Agnieszka Maziarska, Renata Pióro Gra edukacyjna Droga do niepodległości Gra Droga do niepodległości wyrasta z naszych uczniowskich i nauczycielskich doświadczeń. Wychowane

Bardziej szczegółowo

Spotkajmy się w Polsce siedem przystanków, w tym jeden szczególnie radosny

Spotkajmy się w Polsce siedem przystanków, w tym jeden szczególnie radosny Szkoła Podstawowa nr 39 Opracowanie: Dorota Majk Spotkajmy się w Polsce siedem przystanków, w tym jeden szczególnie radosny Dlaczego SIEDEM PRZYSTANKÓW, W TYM JEDEN SZCZEGÓLNIE RADOSNY? Tegoroczny program

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Temat: Święto Niepodległości. Czas trwania: 45 min Miejsce zajęć: sala gimnastyczna lub holl szkolny. Metody pracy: pogadanka, drama. Formy: zespołowa.

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku Cele edukacyjne 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 2. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa.

Metody i techniki nauczania: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, zabawa ruchowa. Scenariusz zajęć nr 60 Temat: Polska naszą Ojczyzną Cele operacyjne: Uczeń: podaje nazwę swojej narodowości, opisuje symbole narodowe (flaga i godło), wymienia stolicę Polski oraz największe miasta: Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r.

Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. Edyta Stańczyk SCENARIUSZ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 11 LISTOPADA 1918 r. I. Hymn państwowy 1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła szablą

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI

PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI PROGRAM STRAŻNICY PAMIĘCI Placówka Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie Adres ul. J.Lea 235; 30-133 Kraków Telefon 126374669 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Irena Biel

Bardziej szczegółowo

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel Scenariusz zajęć dla klasy II Debata uczniowska Na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel TEMAT LEKCJI Utrwalenie znajomości symboli narodowych- hymn, flaga, godło. Przypomnienie zasad zachowania

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich "Częstochowa moje miasto"

Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich Częstochowa moje miasto Małgorzata Moruś Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6 -letnich "Częstochowa moje miasto" Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1-2, 98-101 2010 mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Z OBCHODÓW DNIA WIOSNY W EUROPIE 2010

KONSPEKT Z OBCHODÓW DNIA WIOSNY W EUROPIE 2010 KONSPEKT Z OBCHODÓW DNIA WIOSNY W EUROPIE 2010 TEMAT: Podróż po wybranych krajach Unii Europejskiej realizacja internetowego projektu edukacyjnego. DATA: 23 marca 2010r. MIEJSCE: świetlica PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, ruchowa Cel/cele zajęć: - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Opracowanie: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny...o przemijaniu słów kilka... Temat: Pamiętamy o poległych za naszą wolność

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny...o przemijaniu słów kilka... Temat: Pamiętamy o poległych za naszą wolność 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 39, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_3_39, do zastosowania z: uczeń_3_39 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Listopadowe święto Scenariusz zajęć nr 6 I. Tytuł scenariusza: Józef Piłsudski wielkim marszałkiem. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015

Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Organ Prasowy SU wydanie specjalne 3/11/2015 Mija lat dziewięćdziesiąt siedem Gdy nam wolność wrócił Bóg Dawniej człowiek to w powieściach Czytać tylko o niej mógł 11 listopada 2015r. to już 97. rocznica

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały...

Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... PROJEKT EDUKACYJNY MALI PATRIOCI KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ Kto Ty jesteś Polak mały jaki znak Twój Orzeł Biały... autorzy projektu: mgr Paula Mazur mgr Izabela Błaszczyńska Wprowadzenie Wychowanie patriotyczne

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Data: 6.12.2010r Grupa: wszystkie grupy wiekowe Cele ogólne Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), Prezentowanie własnych

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie. Klasa- Ic integracyjna

Scenariusz zajęć. Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie. Klasa- Ic integracyjna Scenariusz zajęć Marzena Kulig, Monika Szewczyk nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie Klasa- Ic integracyjna Temat bloku: Polska naszą Ojczyzną. Temat dnia: Symbole narodowe. Temat edukacji

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR R.

GAZETKA SZKOLNA NR R. GAZETKA SZKOLNA NR 5 2015 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Maj 2 Rocznica Konstytucji 3 Dzień Patrona 4 Dzień Matki 5 Wiosenny las

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Marcelina Skalna Anna Rączkiewicz Mateusz Sudół opiekun Joanna Kupisz Maria Niemczuk Stefania Wakuła Ewa Szajwaj Radek Kalamarz Barbara Chrościak

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku.

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku. Prace należy przesłać do 2.06.2013r. na adres mailowy edytao@op.pl lub na CD na adres szkoły. Poszczególne prace będą zaprezentowane i opatrzone komentarzem słownym przez dwóch przedstawicieli grupy, która

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów

Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Działania podjęte przez nauczycieli i uczniów Prezentacja powstała na podstawie sprawozdań przygotowanych przez nauczycieli. 29 kwietnia uczciliśmy w ten sposób 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji! p.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele:

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele: Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego (do wykorzystania na języku polskim, lekcji wychowawczej lub innych zajęciach z młodzieżą) Temat: Czym kierować

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1...

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1... KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA ZESTAW PYTAŃ klasa... Przeczytaj dokładnie pytania i napisz odpowiedzi. POWODZENIA. 1. Wymień symbole Polski a)... b)... c)... pkt. 3... 2. Najdłuższa rzeka

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ 1. Misja szkoły. Misją szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. W tym celu szkoła oddziałuje nie tylko na jego sferę emocjonalną, lecz również sferę intelektualną.

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ WIEDZY WIEM WSZYSTKO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

II MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ WIEDZY WIEM WSZYSTKO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO II MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ WIEDZY WIEM WSZYSTKO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie Legionowo 2013 I. Cele Turnieju REGULAMIN II Międzyświetlicowego

Bardziej szczegółowo

Akcja edukacja. zadania treningowe z Języka polskiego ZESTAW 2. Art. 28. Art. 1. Art. 2. Art. 4. Art. 6. Rozdział I RZECZPOSPOLITA

Akcja edukacja. zadania treningowe z Języka polskiego ZESTAW 2. Art. 28. Art. 1. Art. 2. Art. 4. Art. 6. Rozdział I RZECZPOSPOLITA zadania treningowe z Języka polskiego Akcja edukacja ZESTAW 2. Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna.

Metody i techniki nauczania: pokaz, pogadanka, inscenizacja, ćwiczenia praktyczne, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Za co kocham lato? Cele operacyjne: Uczeń: formułuje wypowiedzi poprawne stylistycznie, opowiada, co znajduje się na ilustracji, ilustruje ruchem treść krótkiego opowiadania, dodaje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Najpiękniejsze słowo mama Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: "Dzień Mamy w naszej klasie" I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI Dagmara Dzisiaj wielka jest rocznica - Jedenasty Listopada! Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Proszę wstać d. Do hymnu!

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Promujemy życzliwość i kulturę osobistą Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Promujemy życzliwość i kulturę osobistą Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień Promujemy życzliwość i kulturę osobistą Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień,,JEŚLI USUWA SIĘ Z ŻYCIA MIŁOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ, TO USUWA SIĘ WSZELKĄ PRZYJEMNOŚĆ. Cele szkolnej kampanii: Cyceron (106-43 p.n.e.)

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. Tematy kompleksowe Jestem Polakiem i Europejczykiem Chciałbym być sportowcem Cuda i dziwy Mali strażnicy przyrody. Piosenka pt.

Kwiecień. Tematy kompleksowe Jestem Polakiem i Europejczykiem Chciałbym być sportowcem Cuda i dziwy Mali strażnicy przyrody. Piosenka pt. Kwiecień Tematy kompleksowe Jestem Polakiem i Europejczykiem Chciałbym być sportowcem Cuda i dziwy Mali strażnicy przyrody Piosenka pt." Songo" I. Tak się zaczyna nasz nowy taniec, to właśne jego rytm,

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Flaga państwowa symbolizuje niepodległość kraju. Polska flaga składa się z dwóch pasów tej samej wielkości. Górny jest biały, a dolny czerwony.

Flaga państwowa symbolizuje niepodległość kraju. Polska flaga składa się z dwóch pasów tej samej wielkości. Górny jest biały, a dolny czerwony. Flaga Polski Flaga państwowa symbolizuje niepodległość kraju. Polska flaga składa się z dwóch pasów tej samej wielkości. Górny jest biały, a dolny czerwony. Flaga biało-czerwona jest naszym symbolem narodowym

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

XII EDYCJA Dzielnicowego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

XII EDYCJA Dzielnicowego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie XII EDYCJA Dzielnicowego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie Powstanie listopadowe i styczniowe w takt Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 8. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska

Scenariusz nr 8. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Moja ojczyzna Polska Scenariusz nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : Jak obchodzimy majowe święto? II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1,,PRZEPROWADZENIE, WE WSZYSTKICH KLASACH SZKOŁY, DEBATY UCZNIOWSKIEJ NT. PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo