edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k o l a c z ę ś ć ii i magnum praemium wratislaviae s z k o ł y po n a d p o d s t a w o w e edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zestaw regulaminów 2014/2015 wyniki edycji 2013/2014

2 SPIS TREŚCI I cz. Wielka Nagroda Wrocławia Wstęp... str. 3 Regulamin XX edycji 2014/ str. 4 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki XIX edycji 2013/ str. 19 II cz. Przedszkolna Nagroda Wrocławia Wstęp... str. 28 Regulamin XII edycji 2014/ str. 29 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki XI edycji 2013/ str. 37 III cz. Ma g n u m Pr a e m i u m Wr a t i s l a v i a e Wstęp... str. 39 Regulamin VII edycji 2014/ str. 40 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki VI edycji 2013/ str. 46 IV cz. Wy n i k i Końcowe wyniki edycji 2013/2014 (tabela)... str. 48 UWAGA! Udział uczniów i nauczycieli w konkursach wymienionych w niniejszej publikacji jest równoważny z uzyskaniem przez organizatorów zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku poszczególnych uczestników konkursów. WYDAWCA NAKŁAD DRUK ISBN Na zlecenie: Biura Rady Miejskiej Wrocławia Wrocław, Sukiennice 9 Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska 1000 egz. wrzesień

3 część i WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA XX edycja 2014/2015 Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu już po raz dwudziesty organizują dla szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia konkurs pod nazwą Wielka Nagroda Wrocławia. Celem przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich konkursów poświęconych historii, tradycji, kulturze i problemom współczesnego Wrocławia w jeden wspólny cykl, w którym zwycięzcy poszczególnych konkursów zdobywają dla swoich szkół punkty. Suma punktów uzyskana przez daną szkołę decyduje o jej miejscu w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia. Trzy najlepsze szkoły (w poszczególnych grupach wiekowych) otrzymają jesienią 2015 roku wyróżnienia. Tegoroczna edycja Wielkiej Nagrody Wrocławia zostaje poszerzona aż o trzy nowe konkursy tj.: I Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj organizowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia organizowany przez Gimnazjum nr 18 i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Zmianie ulega również przewodni temat niektórych konkursów, a w XXIV Konkursie wiedzy o Wrocławiu w istotny sposób zmieniona zostaje tzw. podstawowa literatura. Niewielkie zmiany dotyczą też terminów nadsyłania zgłoszeń i prac. Prosimy również o zapoznanie się z treścią przestawionego poniżej komunikatu. Uwaga! - Terminy nadsyłania zgłoszeń i prac, zostały umieszczone na okładce naszej publikacji. - Przedstawione regulaminy XX Rajdu Wrocławskie Spacery Krajoznawcze, XV Konkursu Wrocławskie Krasnale, XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, XIV Wrocławskiego Konkursu Szkoła promująca turystykę i IX konkursu Moja wrocławska baśń, I Konkurs Interpretacji Wokalnej i I Kurs Szkolny/ Młodzieżowy Przewodnik Wrocławia są tzw. ramowymi regulaminami. Uszczegółowione regulaminy zostaną dostarczone po zgłoszeniu szkoły do danego konkursu. Na zakończenie pragnę wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia życzyć samych sukcesów i dalszego wzbogacenia wiedzy o naszym pięknym mieście. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koordynator Programu WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA Zbigniew Magdziarz KOMUNIKAT Zgodnie z rozporządzeniem MEN z w sprawie świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych (Dz.U.2010 nr 97 poz.624) indywidualnym laureatom poszczególnych konkursów wchodzących w skład Wielkiej Nagrody Wrocławia (dot. to uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych) przysługuje wpis informujący o szczególnych osiągnięciach na świadectwach promocyjnych lub świadectwach ukończenia szkoły. Możliwość uzyskania punktów rekrutacyjnych do szkół na podstawie powyższego wpisu regulują zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

4 4 Regulamin XX edycji 2014/ Głównym organizatorem i koordynatorem cyklu konkursów w ramach projektu Wielka Nagroda Wrocławia jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu. Poszczególne konkursy przygotowywane są przez odrębne instytucje i organizacje tj.: Koło Przewodników PTTK Rzepiór, Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara i Filia 44 im. R. Cabaja, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Fundację Semper Fidelis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Śródmieście, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, PTTK Oddział Wrocław, Szkołę Podstawową nr 1, 51, 91; Gimnazjum nr 4, 5, 15,18; Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Projekt Wielka Nagroda Wrocławia adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia. Konkursy przeprowadzane są w dwóch odrębnych grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Termin trwania projektu od r. do roku. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie wyróżnień nastąpi na jesieni 2015 roku. Celem projektu Wielka Nagroda Wrocławia jest uaktywnienie szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia w zdobywaniu wiedzy o Wrocławiu, podjęcie działań zmierzających do poznawania środowiska szkoły, osiedla i miasta, tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny. W skład XX edycji WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA wchodzą: * XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu Wrocław, moje miasto organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15. * XXIV Powiatowy Konkurs Plastyczny Wrocław, moje miasto organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 44 im. Romualda Cabaja. * XX Powiatowy Konkurs Poetycki Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. * XV Powiatowy Konkurs Wrocławskie Krasnale organizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. * XXI Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło Przewodników PTTK Rzepiór. * XX Powiatowy Konkurs Fotograficzny Wrocław w fotografii organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. * XX Powiatowy Konkurs Moja mała ojczyzna organizowany przez Gimnazjum nr 5, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, PTTK Oddział Wrocław. * XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo -Wschodnich organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację Semper Fidelis i Szkołę Podstawową nr 9 * XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. wielka nagroda wrocławia

5 7. 8. * XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51, PTTK-Oddział Wrocław i WCDN. * XV Powiatowy Konkurs Wratislavia Sacra organizowany przez Gimnazjum nr 4, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Koło Przewodników PTTK Rzepiór i Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu. * XX Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Śródmieście. * XXI Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Fundację Semper Fidelis i Zakład Narodowy im Ossolińskich. * X Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. * IX Powiatowy Konkurs Literacki Moja wrocławska baśń organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. * XIV Wrocławski Konkurs Szkoła promująca turystykę organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. * I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. * I Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki. * I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia organizowany przez Gimnazjum nr 18 i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. W imieniu organizatorów Wielkiej Nagrody Wrocławia działa Komitet Organizacyjny pełniący funkcję jury. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne. Siedzibą Komitetu jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, Wrocław, tel ZASADY PUNKTACJI Na łączną sumę punktów uzyskanych przez szkołę w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia składają się: punkty za udział w konkursach, w rajdach i kursach punkty zdobyte przez uczniów w poszczególnych konkursach (zajęte miejsca i wyróżnienia) We wszystkich konkursach, rajdach, kursach punkty przyznawane są odrębnie dla: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja A. XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu Wrocław, moje miasto 15 pkt 12 pkt I 10 pkt IV miejsce 8 pkt V miejsce 6 pkt V 4 pkt Każda szkoła otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie, po jednym punkcie za każdego ucznia w III etapie i 3 pkt za udział ucznia w finale. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. B. XXIV Powiatowy Konkurs Plastyczny Wrocław, moje miasto XX Powiatowy Konkurs Moja mała ojczyzna XX Powiatowy Konkurs Poetycki Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży 5 regulaminy 2014/2015

6 6 XX Powiatowy Konkurs Fotograficzny Wrocław w fotografii XX Powiatowy Konkurs Ekologiczny Wrocławska Zielona Szkoła XV Powiatowy Konkurs Wratislavia Sacra XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy X Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu XIV Wrocławski Konkurs Szkoła promująca turystykę I Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... I Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj 10 pkt 8 pkt I 7 pkt IV-V lub wyróżnienie 4 pkt Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. C. XXI Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie lub w kursie. D. XXI Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich XX Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze 8 pkt 6 pkt I 5 pkt wyróżnienie 3 pkt Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie. E. XV Powiatowy Konkurs Wrocławskie Krasnale 15 pkt (zespołowo) 12 pkt (zespołowo) I 10 pkt (zespołowo) IV-V 7 pkt (zespołowo) Każda szkoła otrzymuje 3 pkt za udział w konkursie i 2 pkt za zajęcie I-III miejsca na etapie dzielnicowym. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. F. XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich 8 pkt 6 pkt I 5 pkt IV-V 3 pkt Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie i dodatkowo 1 pkt za udział ucznia w finale. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. G. IX Powiatowy Konkurs Literacki Moja wrocławska baśń nagroda 5 pkt (za każdą grupę wiekową) wyróżnienie 3 pkt (za każdą grupę wiekową) Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. 9. Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego organizatorów do Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Nagrody Wrocławia. wielka nagroda wrocławia

7 SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY KONKURSÓW REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O WROCŁAWIU WROCŁAW, MOJE MIASTO Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach: I etap - eliminacje w macierzystych szkołach II etap - luty 2015 r., z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczególne szkoły Zgłoszenia należy do r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczniów dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Uczestnicy II etapu odpowiadają na zestaw pytań testowych. W ten sposób (dla każdej grupy wiekowej) zostaje wyłoniona grupa półfinałowa - ok. 40 uczniów. III etap - uczestnicy odpowiadają na zestaw pytań testowo-zadaniowych. Do finału awansuje po 10 najlepszych uczniów (z każdej grupy wiekowej). IV etap /finał/ - odbędzie się w maj/czerwiec 2015 r. 6. Na potrzeby I etapu pytania konkursowe opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do pozostałych etapów konkursu pytania i zadania opracowują organizatorzy konkursu. 7. Nagrody w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, w pozostałych etapach oraz w finale nagrody fundują organizatorzy. LITERATURA Na potrzeby II etapu konkursu obowiązuje (dla obu grup wiekowych) tylko jedna pozycja książkowa: A. Konarski: 604 Zagadki o Wrocławiu, emka, Gajków 2014, rozdziały I-X, XI, XVII, XXII, XXVI, XXIX, XXXVII, XLIII Na potrzeby III etapu i finału obowiązują: J. Czerwiński: Wrocław, Wyd. EKo-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław 2011 T. Kulak: Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997 B. Maciejewska: Wrocław dzieje miasta, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002 Dzieje Samorządu Wrocławia strona internetowa Rady Miejskiej Wrocławia na (tylko dla poziomu gimnazjum) plan miasta regulaminy 2014/2015

8 8 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXIV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY WROCŁAW, MOJE MIASTO Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 44 im. Romualda Cabaja. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace plastyczne uczniów wykonane w dowolnej technice, (bez tzw. form przestrzennych ) na temat: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap - konkurs w macierzystych szkołach II etap - 3 najlepsze szkolne prace - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, numer szkoły, adres domowy, tytuł pracy) należy do r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2015 r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu, - przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH XV POWIATOWY KONKURS WROCŁAWSKIE KRASNALE Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów klas II-III, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej. Zgłoszenia szkół należy przesyłać (zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym regulaminie) do r. na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej ( Wrocław, ul. Swobodna 73 A, tel ) z dopiskiem dla p. Izabeli Przepiórkiewicz lub Szczegółowy regulamin konkursu (dot. spraw merytorycznych i organizacyjnych) uczestnicy otrzymają do r. wielka nagroda wrocławia

9 WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU NA POTRZEBY WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY 9 Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do mowy ojczystej. Zadaniem konkursu jest również zainteresowanie dzieci turystyką i krajoznawstwem. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51, Oddział Wrocławski PTTK i WCDN. 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 5. Zgłoszenia 1-2 uczniów z każdej szkoły należy przesyłać do r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Krępicka 50, Wrocław, tel ). 6. Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m.in. tematykę konkursu, warunki uczestnictwa itp. znajduje się w Szkole Podstawowej nr 51 (ul. Krępicka 50, tel ) oraz we wrocławskim oddziale PTTK (Rynek Ratusz 11/12, tel ). 7. Tegorocznym przewodnim tematem konkursu jest: Powiem prosto z mostu - wrocławskiego REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY WROCŁAW W FOTOGRAFII Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowania świadomości małej ojczyzny, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarnobiałe lub barwne, formatod 13x18cm do 18x24cm) na temat: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach. II etap - 4 najlepsze szkolne prace fotograficzne - dokładnie opisane na odwrocie zdjęcia (imię i nazwisko autora, klasa i numer szkoły, adres domowy, tytuł fotografii) należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu, - przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w wydawnictwach lub w środkach masowego przekazu itp. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu. regulaminy 2014/2015

10 XX POWIATOWY KONKURS POETYCKI WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ MŁODZIEŻY Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie twórczości literackiej młodzieży. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu są uczniowskie wiersze inspirowane tematem: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczniów gimnazjów. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - 4 najlepsze wiersze reprezentujące szkołę - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa i numer szkoły, adres domowy) należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Utwory należy zgłaszać wyłącznie w formie drukowanej. Oceny wierszy dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny. - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XX RAJD WROCŁAWSKIE SPACERY KRAJOZNAWCZE Wrocławskie Spacery Krajoznawcze (zwane dalej rajdem) są tradycyjną imprezą i stanowią formę rywalizacji o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno - krajoznawczego Wrocławia i okolic. Rajd bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział w rajdzie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Celem rajdu jest poznanie przez młodzież piękna Wrocławia, jego przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie wiedzy o mieście oraz promowanie krajoznawstwa i turystyki jako alternatywnych form wypoczynku. W rajdzie przewidziane są dwie grupy wiekowe i odrębna punktacja dla każdej z nich: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Młodzież biorącą udział w rajdzie obowiązuje poza niniejszym regulaminem, Kodeks Ucznia oraz polecenia sędziów-jurorów. Naruszenie powyższych postanowień może spowodować dyskwalifikację zespołu. Głównym organizatorem rajdu jest Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, który współpracuje w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z władzami oświatowymi odpowiednich szczebli. Rajd ma charakter terenowej imprezy krajoznawczej na obszarze Wrocławia. Szczegółowy regulamin rajdu uczestnicy otrzymują na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia 7-osobowych zespołów należy przesłać do r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Śródmieście ( Wrocław, ul. Dubois 5, tel ). Nagrody fundują organizatorzy rajdu, instytucje współdziałające, sponsorzy i inni. System nagród i wyróżnień ustala organizator. Wpisowe każdego zespołu wynosi 14 zł. wielka nagroda wrocławia

11 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXI RAJD SZLAKAMI ZABYTKÓW I MIEJSC UPAMIĘTNIONYCH Celem rajdu jest pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, ukazanie historycznych i upamiętnionych miejsc związanych z historią Wrocławia. W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV) i gimnazjów. Rajd odbędzie się r. Rajd bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział w rajdzie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem rajdu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło Przewodników PTTK Rzepiór. Zgłoszenia do udziału w rajdzie (jedna 5-10 osobowa grupa pod opieką wychowawcy) należy przesyłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości zespołów dyskwalifikuje szkołę z rajdu. Szczegóły dotyczące Rajdu uczestnicy otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa. Uczestnicy Rajdu pokrywają koszty wejść do zwiedzanych obiektów. REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XIV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno słowa. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filię 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu jest recytacja wybranego utworu poetyckiego autorstwa wrocławskiego poety (po debiucie książkowym)*. Recytatorzy występują bez rekwizytów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - marzec/kwiecień 2015 z udziałem zgłoszonych przez szkoły uczniów (jednego najlepszego ucznia). Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczestników dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie szkolnym regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu nagrody fundują organizatorzy konkursu. * patrz: zakładka: bibliografia wrocławskich poetów regulaminy 2014/2015

12 12 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH XX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LWOWIE I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH Celem konkursu jest ukazanie związków kulturalnych i historycznych między Wrocławiem a Lwowem. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia i VII edycji Magnum Praemium Wratislaviae - punkty za udział i zwycięstwo w tych konkursach przyznawane są zgodnie z regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny powołany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację Semper Fidelis i Szkołę Podstawową nr 9 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Dolnego Śląska. Rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja III grupa - szkoły średnie 5. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: I etap - eliminacje w macierzystych szkołach II etap - eliminacje pisemne, z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczególne szkoły. Zgłoszenia należy przesyłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław ( Wrocław, ul. Łokietka 4/1, we wtorki i czwartki od 1 00 do lub telefonicznie ). III etap - finał w czerwcu 2015 roku z udziałem 5-ciu najlepszych uczniów z eliminacji pisemnych (z każdej grupy wiekowej). 6. Pytania konkursowe do I etapu opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do II i III etapu pytania ustalają organizatorzy konkursu. 7. Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny. - uczestnicy II etapu otrzymują imienne Dyplomy Uczestnictwa - w finale nagrody fundują organizatorzy konkursu. LITERATURA J. Janicki: Nima jak Lwów, Wyd. Róg, Warszawa 1990 J. Kolbuszewski Kresy Wyd. Dolnośląskie 1996 W. Szolginia Tamten Lwów - tom , Wyd. Dolnośląskie (1993, 1996, 1997) Lwów. Ilustrowany przewodnik, Wyd. Via Nowa, Wrocław 2001 Wrocław - Lwów, Lwów - Wrocław, Wyd. Fundacja Kresowa Semper Fidelis, Wrocław 2002 zestaw pytań przygotowany przez TMLiKPW materiały dot. historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (www.oss.wroc.pl) WYCIĄG Z REGULAMINU KURSU I POWIATOWY KURS SZKOLNY PRZEWODNIK WROCŁAWIA Celem kursu jest budowanie tożsamości z własnym regionem, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, umacnianie wiedzy o mieście, jego historii i kulturze oraz zdobycie przez uczniów kolejnych stopni Młodego Przewodnika Wrocławia, a po zrealizowaniu programu zdobycie certyfikatu Szkolnego Przewodnika Wrocławia. Kurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrodzie Wrocławia i VII edycji Magnum Praemium Wratislaviae punkty za udział w kursie przyznawane są zgodnie z regulaminem. Organizatorem kursu jest Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Osobami odpowiedzialnymi za kurs jest: p. Justyna Magiera (tel ) i p. Agnieszka Maziarska, (tel ) wielka nagroda wrocławia

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k

Bardziej szczegółowo

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA edycja 2015/2016

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA edycja 2015/2016 KALENDARIUM KONKURSÓW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA Terminy nadsyłania zgłoszeń i prac na WIELKĄ NAGRODĘ WROCŁAWIA 21 2015 kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia 30.1 2015 konkurs

Bardziej szczegółowo

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA edycja 2016/2017 zestaw regulaminów 2016/2017 wyniki edycji 2015/2016 ZOSTAŃ ZDOBYWCĄ KORONY WROCŁAWIA Towarzystwo Miłośników

Bardziej szczegółowo

40 CZĘŚĆ III REGULAMIN III EDYCJI 2010/2011 MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE

40 CZĘŚĆ III REGULAMIN III EDYCJI 2010/2011 MAGNUM PRAEMIUM WRATISLAVIAE 40 CZĘŚĆ III 41 REGULAMIN III EDYCJI 2010/2011 III edycja 2010/2011 Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Nr 23 we

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA. c z ę ś ć i. s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA. c z ę ś ć i. s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k

Bardziej szczegółowo

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA

WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA edycja 2012/2013 zestaw regulaminów 2012/2013 wyniki edycji 2011/2012 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t

Bardziej szczegółowo

regulamin V edycji 2012/2013

regulamin V edycji 2012/2013 regulamin V edycji 2012/2013 39 1. 2. 3. 4. 5. 6. Głównym organizatorem cyklu konkursów w ramach projektu Magnum Praemium Wratislaviae jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

II Dni Patronalne Miasta Białegostoku. Dary serca. Ogólnopolski Konkurs

II Dni Patronalne Miasta Białegostoku. Dary serca. Ogólnopolski Konkurs II Dni Patronalne Miasta Białegostoku Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - patrona Miasta Białegostoku Regulaminy form: literackiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

XII BIESIADA LITERACKA wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych

XII BIESIADA LITERACKA wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych ... i na skrzydłach poezji przez bajkowy świat. Dębica, dnia 25.01.2012 r. wojewódzki konkurs recytatorski i literacki dla uczniów szkół podstawowych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku Zdroju zapraszają do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego pt. Skrzydłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to! REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO Matematyka - Lubię to! dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2016/2017 I Organizatorzy i instytucje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

,,LAS DOMEM ZWIERZĄT

,,LAS DOMEM ZWIERZĄT SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI UL. UCZNIOWSKA 17 III OGÓLNOPOLSKI KONKURS,,EKOLOG PLASTYK,,LAS DOMEM ZWIERZĄT REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: EKOLOG PLASTYK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych pism uczniowskich, które ukazały

Bardziej szczegółowo

Szukałem Was idziemy za Tobą

Szukałem Was idziemy za Tobą Szukałem Was idziemy za Tobą Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie organizuje V Gminny o bł. Janie Pawle II Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci pod patronatem Wójta Gminy Limanowa REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 Organizatorzy: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Towarzystwo Teatralne Zderzenia Organizator eliminacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA /2017

REGULAMIN XV KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA /2017 REGULAMIN XV KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA - 2016/2017 1 XV Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent Miasta Wrocławia Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent Miasta Wrocławia Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski REGULAMIN KONKURSU FILMOWO - FOTOGRAFICZNEGO przeprowadzonego w ramach projektu międzyreligijnego spotkania Asyż : Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA EKOLOGICZNE "Z ZIEMIĄ KRĄŻYMY" Edycja 2009

SPOTKANIA EKOLOGICZNE Z ZIEMIĄ KRĄŻYMY Edycja 2009 SPOTKANIA EKOLOGICZNE "Z ZIEMIĄ KRĄŻYMY" Edycja 2009 I. ORGANIZATOR Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku II. CELE Regulamin 1. Rozbudzanie zainteresowań ekologią, środowiskiem naturalnym, przyrodą wśród

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2016 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

Ze śmiechem nie ma żartów

Ze śmiechem nie ma żartów REGULAMIN XIV FESTIWALU KULTURY I. Cele: Ze śmiechem nie ma żartów 2014/2015 Stworzenie uczniom możliwości twórczego działania. Prezentacja osiągnięć artystycznych. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych

Bardziej szczegółowo

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR:

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: ul. Chopina 10, 33 170 Tuchów tel/fax 14 6525 436 e- mail: dk2tuchow@interia.pl. www.dk.tuchow.pl GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą W konkursie

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA pt: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał (1 Kor 13,1-13) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pod patronatem Jego Ekscelencji

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2017 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu EKO PRZYJACIEL

REGULAMIN Konkursu EKO PRZYJACIEL REGULAMIN Konkursu EKO PRZYJACIEL I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu EKO PRZYJACIEL (zwanego dalej Konkursem) jest Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a. II. UCZESTNICY Dzieci i młodzież

Bardziej szczegółowo

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą:

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: Gminny konkurs redakcyjno - fotograficzny Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945 2015 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK IV GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY pod hasłem WŚRÓD BOHATERÓW LITERACKICH Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi. oraz Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. zapraszają do udziału

Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi. oraz Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. zapraszają do udziału Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi oraz Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi zapraszają do udziału w V Edycji Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo - historyczne skarby osiedla Julianów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ

SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ODDZI WE WROCŁAWIU KLUB PTTK NAUCZYCIELI TURKUS REGULAMIN XIII EDYCJI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ w roku szkolnym 2013/2014 PATRONAT

Bardziej szczegółowo

IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKIM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PT. Sport, rodzina i ja

IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKIM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PT. Sport, rodzina i ja Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe przy Zespole Szkół Nr 5 w Białymstoku zaprasza wszystkich uczniów klas IV VI szkół podstawowych do udziału w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKIM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest:

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest: ZAPROSZENIE Angielsko-Polska Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole Oliver w Warszawie przy ul. Chudoby 4 wspólnie z Zieloną Biblioteką przy ul. Berensona 38 mają zaszczyt zaprosić dzieci z zerówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - XXXIII edycja Eliminacje rejonowe 2016 1. ORGANIZATOR ELIMINACJI REJONOWYCH: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ul.grabowo 2, 81-265 Gdynia tel./fax: (58)

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży PLASTYKA

Regulamin Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży PLASTYKA PLASTYKA 1. Wykonanie i technika prac dowolna (kredki, farbki, collage), format prac plastycznych od A-2 do A-4. Dopuszczalne są prace przestrzenne. 2. Jeden uczestnik musi wykonać minimum trzy prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Armia Radziecka

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Armia Radziecka REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Armia Radziecka 1945 1993. I. ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe przy współpracy: Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego I ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w Dzielnicowym Konkursie Filmowym

Zaproszenie do udziału w Dzielnicowym Konkursie Filmowym Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie 01-049 warszawa, ul. Esperanto 5 tel./fax. (22)838-16-83 e-mail: sp234.sekretariat@edu.um.warszawa.pl Warszawa, 27 stycznia 2017r. Zaproszenie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

800 lat Lwówka Śląskiego oczami dziecka

800 lat Lwówka Śląskiego oczami dziecka REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 800 lat Lwówka Śląskiego oczami dziecka I. ORGANIZATOR ul. Pałacowa 11, 59 600 Lwówek Śląski tel. / fax:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu

Regulamin Gminnego Konkursu ww PRO MEMORIA - DLA PAMIĘCI STOWARZYSZENIE Pielgrzymowice ul. Tatrzańska 111, 32-091 Michałowice KRS: 0000419964, NIP:5130232680, REGON:122570705 tel.: 533 479 144, 697 546 530 www.fotojar.wix.com/promemoria;

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur 1. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR

XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu, organizatorzy przychylając się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby: - W kategorii FILM, wykonany obraz

Bardziej szczegółowo

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Gimnazjum nr 26 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Gimnazjum nr 26 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie Społeczność Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Gimnazjum nr 26 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie Cele konkursu zaprasza uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie Józef Ignacy Kraszewski wzorem

Bardziej szczegółowo

,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE NAJPIĘKNIEJSZY POMNIK PRZYRODY W MOJEJ OKOLICY

,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE NAJPIĘKNIEJSZY POMNIK PRZYRODY W MOJEJ OKOLICY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI UL.UCZNIOWSKA 17 I OGÓLNOPOLSKI IV DOLNOŚLĄSKI KONKURS,,EKOLOG PLASTYK,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE NAJPIĘKNIEJSZY POMNIK PRZYRODY

Bardziej szczegółowo

IX Edycja Konkursu TESTAMENT JANA PAWŁA II

IX Edycja Konkursu TESTAMENT JANA PAWŁA II IX Edycja Konkursu TESTAMENT JANA PAWŁA II Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach PATRONAT HONOROWY: J.E. KS. BP JAN WĄTROBA REGULAMIN KONKURSU Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Kwitnące rośliny pożytkowe dla pszczół

REGULAMIN. Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Kwitnące rośliny pożytkowe dla pszczół REGULAMIN 1 Organizatorami konkursu jest Ogród Botaniczny. Nagrody są finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu. 2 Konkurs prowadzony jest w ramach programu Ptaki wokół nas przyroda częścią nas Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Sienkiewiczem

Przygoda z Sienkiewiczem REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Przygoda z Sienkiewiczem skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu radziejowskiego. I. Cele konkursu: 1. Propagowanie i poznawanie twórczości Henryka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Poetycki

Powiatowy Konkurs Poetycki Powiatowy Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Organizatorzy: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu. zaprasza do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie

Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu. zaprasza do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie pt. Każdy młody wrocławianin Ci powie, że sport to samo zdrowie. 1. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW. Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI ORGANIZATORZY:

REGULAMIN KONKURSÓW. Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI ORGANIZATORZY: REGULAMIN KONKURSÓW XIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ TOBIE POLSKO ORAZ XI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI 2016 ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Wspomnienia o dawnym Rawiczu

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Wspomnienia o dawnym Rawiczu REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Wspomnienia o dawnym Rawiczu 1 ZASADY OGÓLNE Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Rawiczaki.pl z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz. 2 CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI III DOLNOŚLĄSKI KONKURS HISTORYCZNO - REGIONALNY POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU

I OGÓLNOPOLSKI III DOLNOŚLĄSKI KONKURS HISTORYCZNO - REGIONALNY POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI UL.UCZNIOWSKA 17 I OGÓLNOPOLSKI III DOLNOŚLĄSKI KONKURS HISTORYCZNO - REGIONALNY POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Patriotyzm współczesnego Polaka

Regulamin Konkursu Patriotyzm współczesnego Polaka Prezydent Miasta Suwałk i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zapraszają dzieci i uczniów z suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI konkurs NORWIDOWSKI Xii edycja

OGÓLNOPOLSKI konkurs NORWIDOWSKI Xii edycja II LO im. C. K. Norwida ul. Okrzei 5 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 25 28 http://www.norwidkrasnystaw.pl e-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl OGÓLNOPOLSKI konkurs NORWIDOWSKI Xii edycja II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. YOUNG AMBASSADORS OF BIAŁYSTOK Młodzi Ambasadorzy Białegostoku

REGULAMIN. YOUNG AMBASSADORS OF BIAŁYSTOK Młodzi Ambasadorzy Białegostoku REGULAMIN 1 Nazwa Konkursu YOUNG AMBASSADORS OF BIAŁYSTOK Młodzi Ambasadorzy Białegostoku 2 Organizatorzy Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Społeczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku Adres Narewska 13, 15-840

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem

REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy imprezy szkolnej Gwiazdka z talentem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. zorganizowany z okazji imprezy pt. Tu się Polska zaczęła - Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. zorganizowany z okazji imprezy pt. Tu się Polska zaczęła - Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Patriotyzm Jutra Urząd Miasta Poznania Biuro Programu Trakt Królewsko-Cesarski w ramach Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach Regulamin Konkursu Filmowego Mój Patron Jan Paweł II 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie

Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie 1 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Reja 10, reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

I. Organizator finału wojewódzkiego konkursu: Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu.

I. Organizator finału wojewódzkiego konkursu: Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu. Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę - finał wojewódzki w Poznaniu 25.02.2016 rok. Organizator: Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto. Składanie prac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana 1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu białostockiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul. Szkolna 4 b, 06-330 Chorzele tel./fax: (29) 75 15 715

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul. Szkolna 4 b, 06-330 Chorzele tel./fax: (29) 75 15 715 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SŁOWA UCHWYCONE W KADRZE - II EDYCJA 1. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest. 2. CELE KONKURSU: Przybliżenie sylwetki i oddanie hołdu Janowi Pawłowi II. Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach Z okazji 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej włączając się w inicjatywę upamiętniającą ofiarność, patriotyzm oraz determinację w walce o niepodległość, Gminne Centrum Kultury w Drelowie i Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS pn.,,wspomnienie z zesłania

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS pn.,,wspomnienie z zesłania REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS pn.,,wspomnienie z zesłania DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORGANIZATOR: Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu Współorganizator: Szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie Dzielnicowy konkurs Życzenia dla Szkoły. Regulamin konkursu

Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie Dzielnicowy konkurs Życzenia dla Szkoły. Regulamin konkursu Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie Dzielnicowy konkurs Życzenia dla Szkoły Regulamin konkursu I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu. Matematyczno-Fotograficznego. pt. Matematyka migawką uchwycona"

REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu. Matematyczno-Fotograficznego. pt. Matematyka migawką uchwycona REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu 30 o Matematyczno-Fotograficznego pt. Matematyka migawką uchwycona" Organizator: Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 41 im. Józefa Wieczorka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN BUSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918 1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorami konkursu są: Społeczny Komitet Organizacyjny Buskiego

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej I ORGANIZATORZY 1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Bardziej szczegółowo