edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k o l a c z ę ś ć ii i magnum praemium wratislaviae s z k o ł y po n a d p o d s t a w o w e edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zestaw regulaminów 2014/2015 wyniki edycji 2013/2014

2 SPIS TREŚCI I cz. Wielka Nagroda Wrocławia Wstęp... str. 3 Regulamin XX edycji 2014/ str. 4 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki XIX edycji 2013/ str. 19 II cz. Przedszkolna Nagroda Wrocławia Wstęp... str. 28 Regulamin XII edycji 2014/ str. 29 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki XI edycji 2013/ str. 37 III cz. Ma g n u m Pr a e m i u m Wr a t i s l a v i a e Wstęp... str. 39 Regulamin VII edycji 2014/ str. 40 Szczegółowe regulaminy konkursów... str Wyniki VI edycji 2013/ str. 46 IV cz. Wy n i k i Końcowe wyniki edycji 2013/2014 (tabela)... str. 48 UWAGA! Udział uczniów i nauczycieli w konkursach wymienionych w niniejszej publikacji jest równoważny z uzyskaniem przez organizatorów zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku poszczególnych uczestników konkursów. WYDAWCA NAKŁAD DRUK ISBN Na zlecenie: Biura Rady Miejskiej Wrocławia Wrocław, Sukiennice 9 Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska 1000 egz. wrzesień

3 część i WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA XX edycja 2014/2015 Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu już po raz dwudziesty organizują dla szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia konkurs pod nazwą Wielka Nagroda Wrocławia. Celem przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich konkursów poświęconych historii, tradycji, kulturze i problemom współczesnego Wrocławia w jeden wspólny cykl, w którym zwycięzcy poszczególnych konkursów zdobywają dla swoich szkół punkty. Suma punktów uzyskana przez daną szkołę decyduje o jej miejscu w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia. Trzy najlepsze szkoły (w poszczególnych grupach wiekowych) otrzymają jesienią 2015 roku wyróżnienia. Tegoroczna edycja Wielkiej Nagrody Wrocławia zostaje poszerzona aż o trzy nowe konkursy tj.: I Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj organizowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia organizowany przez Gimnazjum nr 18 i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Zmianie ulega również przewodni temat niektórych konkursów, a w XXIV Konkursie wiedzy o Wrocławiu w istotny sposób zmieniona zostaje tzw. podstawowa literatura. Niewielkie zmiany dotyczą też terminów nadsyłania zgłoszeń i prac. Prosimy również o zapoznanie się z treścią przestawionego poniżej komunikatu. Uwaga! - Terminy nadsyłania zgłoszeń i prac, zostały umieszczone na okładce naszej publikacji. - Przedstawione regulaminy XX Rajdu Wrocławskie Spacery Krajoznawcze, XV Konkursu Wrocławskie Krasnale, XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, XIV Wrocławskiego Konkursu Szkoła promująca turystykę i IX konkursu Moja wrocławska baśń, I Konkurs Interpretacji Wokalnej i I Kurs Szkolny/ Młodzieżowy Przewodnik Wrocławia są tzw. ramowymi regulaminami. Uszczegółowione regulaminy zostaną dostarczone po zgłoszeniu szkoły do danego konkursu. Na zakończenie pragnę wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia życzyć samych sukcesów i dalszego wzbogacenia wiedzy o naszym pięknym mieście. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koordynator Programu WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA Zbigniew Magdziarz KOMUNIKAT Zgodnie z rozporządzeniem MEN z w sprawie świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych (Dz.U.2010 nr 97 poz.624) indywidualnym laureatom poszczególnych konkursów wchodzących w skład Wielkiej Nagrody Wrocławia (dot. to uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych) przysługuje wpis informujący o szczególnych osiągnięciach na świadectwach promocyjnych lub świadectwach ukończenia szkoły. Możliwość uzyskania punktów rekrutacyjnych do szkół na podstawie powyższego wpisu regulują zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

4 4 Regulamin XX edycji 2014/ Głównym organizatorem i koordynatorem cyklu konkursów w ramach projektu Wielka Nagroda Wrocławia jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu. Poszczególne konkursy przygotowywane są przez odrębne instytucje i organizacje tj.: Koło Przewodników PTTK Rzepiór, Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara i Filia 44 im. R. Cabaja, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Fundację Semper Fidelis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Śródmieście, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, PTTK Oddział Wrocław, Szkołę Podstawową nr 1, 51, 91; Gimnazjum nr 4, 5, 15,18; Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Projekt Wielka Nagroda Wrocławia adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia. Konkursy przeprowadzane są w dwóch odrębnych grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Termin trwania projektu od r. do roku. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie wyróżnień nastąpi na jesieni 2015 roku. Celem projektu Wielka Nagroda Wrocławia jest uaktywnienie szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia w zdobywaniu wiedzy o Wrocławiu, podjęcie działań zmierzających do poznawania środowiska szkoły, osiedla i miasta, tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny. W skład XX edycji WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA wchodzą: * XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu Wrocław, moje miasto organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15. * XXIV Powiatowy Konkurs Plastyczny Wrocław, moje miasto organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 44 im. Romualda Cabaja. * XX Powiatowy Konkurs Poetycki Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. * XV Powiatowy Konkurs Wrocławskie Krasnale organizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. * XXI Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło Przewodników PTTK Rzepiór. * XX Powiatowy Konkurs Fotograficzny Wrocław w fotografii organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. * XX Powiatowy Konkurs Moja mała ojczyzna organizowany przez Gimnazjum nr 5, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, PTTK Oddział Wrocław. * XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo -Wschodnich organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację Semper Fidelis i Szkołę Podstawową nr 9 * XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. wielka nagroda wrocławia

5 7. 8. * XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51, PTTK-Oddział Wrocław i WCDN. * XV Powiatowy Konkurs Wratislavia Sacra organizowany przez Gimnazjum nr 4, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Koło Przewodników PTTK Rzepiór i Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu. * XX Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Śródmieście. * XXI Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Fundację Semper Fidelis i Zakład Narodowy im Ossolińskich. * X Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. * IX Powiatowy Konkurs Literacki Moja wrocławska baśń organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. * XIV Wrocławski Konkurs Szkoła promująca turystykę organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. * I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. * I Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki. * I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia organizowany przez Gimnazjum nr 18 i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. W imieniu organizatorów Wielkiej Nagrody Wrocławia działa Komitet Organizacyjny pełniący funkcję jury. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne. Siedzibą Komitetu jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, Wrocław, tel ZASADY PUNKTACJI Na łączną sumę punktów uzyskanych przez szkołę w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia składają się: punkty za udział w konkursach, w rajdach i kursach punkty zdobyte przez uczniów w poszczególnych konkursach (zajęte miejsca i wyróżnienia) We wszystkich konkursach, rajdach, kursach punkty przyznawane są odrębnie dla: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja A. XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wrocławiu Wrocław, moje miasto 15 pkt 12 pkt I 10 pkt IV miejsce 8 pkt V miejsce 6 pkt V 4 pkt Każda szkoła otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie, po jednym punkcie za każdego ucznia w III etapie i 3 pkt za udział ucznia w finale. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. B. XXIV Powiatowy Konkurs Plastyczny Wrocław, moje miasto XX Powiatowy Konkurs Moja mała ojczyzna XX Powiatowy Konkurs Poetycki Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży 5 regulaminy 2014/2015

6 6 XX Powiatowy Konkurs Fotograficzny Wrocław w fotografii XX Powiatowy Konkurs Ekologiczny Wrocławska Zielona Szkoła XV Powiatowy Konkurs Wratislavia Sacra XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy X Powiatowy Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu XIV Wrocławski Konkurs Szkoła promująca turystykę I Konkurs Interpretacji Wokalnej My Wrocławianie Sami Swoi... I Konkurs Wiedzy o Sporcie Wrocławski sport wczoraj i dzisiaj 10 pkt 8 pkt I 7 pkt IV-V lub wyróżnienie 4 pkt Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. C. XXI Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych I Powiatowy Kurs Szkolny Przewodnik Wrocławia Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie lub w kursie. D. XXI Powiatowy Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich XX Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze 8 pkt 6 pkt I 5 pkt wyróżnienie 3 pkt Każda szkoła otrzymuje 5 pkt za udział w rajdzie. E. XV Powiatowy Konkurs Wrocławskie Krasnale 15 pkt (zespołowo) 12 pkt (zespołowo) I 10 pkt (zespołowo) IV-V 7 pkt (zespołowo) Każda szkoła otrzymuje 3 pkt za udział w konkursie i 2 pkt za zajęcie I-III miejsca na etapie dzielnicowym. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. F. XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich 8 pkt 6 pkt I 5 pkt IV-V 3 pkt Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie i dodatkowo 1 pkt za udział ucznia w finale. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. G. IX Powiatowy Konkurs Literacki Moja wrocławska baśń nagroda 5 pkt (za każdą grupę wiekową) wyróżnienie 3 pkt (za każdą grupę wiekową) Każda szkoła otrzymuje 2 pkt za udział w konkursie. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez organizatorów konkursu. 9. Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego organizatorów do Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Nagrody Wrocławia. wielka nagroda wrocławia

7 SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY KONKURSÓW REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O WROCŁAWIU WROCŁAW, MOJE MIASTO Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 15. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach: I etap - eliminacje w macierzystych szkołach II etap - luty 2015 r., z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczególne szkoły Zgłoszenia należy do r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczniów dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Uczestnicy II etapu odpowiadają na zestaw pytań testowych. W ten sposób (dla każdej grupy wiekowej) zostaje wyłoniona grupa półfinałowa - ok. 40 uczniów. III etap - uczestnicy odpowiadają na zestaw pytań testowo-zadaniowych. Do finału awansuje po 10 najlepszych uczniów (z każdej grupy wiekowej). IV etap /finał/ - odbędzie się w maj/czerwiec 2015 r. 6. Na potrzeby I etapu pytania konkursowe opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do pozostałych etapów konkursu pytania i zadania opracowują organizatorzy konkursu. 7. Nagrody w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, w pozostałych etapach oraz w finale nagrody fundują organizatorzy. LITERATURA Na potrzeby II etapu konkursu obowiązuje (dla obu grup wiekowych) tylko jedna pozycja książkowa: A. Konarski: 604 Zagadki o Wrocławiu, emka, Gajków 2014, rozdziały I-X, XI, XVII, XXII, XXVI, XXIX, XXXVII, XLIII Na potrzeby III etapu i finału obowiązują: J. Czerwiński: Wrocław, Wyd. EKo-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław 2011 T. Kulak: Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997 B. Maciejewska: Wrocław dzieje miasta, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002 Dzieje Samorządu Wrocławia strona internetowa Rady Miejskiej Wrocławia na (tylko dla poziomu gimnazjum) plan miasta regulaminy 2014/2015

8 8 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXIV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY WROCŁAW, MOJE MIASTO Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 44 im. Romualda Cabaja. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace plastyczne uczniów wykonane w dowolnej technice, (bez tzw. form przestrzennych ) na temat: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap - konkurs w macierzystych szkołach II etap - 3 najlepsze szkolne prace - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, numer szkoły, adres domowy, tytuł pracy) należy do r. przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2015 r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu, - przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH XV POWIATOWY KONKURS WROCŁAWSKIE KRASNALE Celem konkursu jest szeroka popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów klas II-III, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej. Zgłoszenia szkół należy przesyłać (zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym regulaminie) do r. na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej ( Wrocław, ul. Swobodna 73 A, tel ) z dopiskiem dla p. Izabeli Przepiórkiewicz lub Szczegółowy regulamin konkursu (dot. spraw merytorycznych i organizacyjnych) uczestnicy otrzymają do r. wielka nagroda wrocławia

9 WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU NA POTRZEBY WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY 9 Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do mowy ojczystej. Zadaniem konkursu jest również zainteresowanie dzieci turystyką i krajoznawstwem. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51, Oddział Wrocławski PTTK i WCDN. 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 5. Zgłoszenia 1-2 uczniów z każdej szkoły należy przesyłać do r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Krępicka 50, Wrocław, tel ). 6. Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m.in. tematykę konkursu, warunki uczestnictwa itp. znajduje się w Szkole Podstawowej nr 51 (ul. Krępicka 50, tel ) oraz we wrocławskim oddziale PTTK (Rynek Ratusz 11/12, tel ). 7. Tegorocznym przewodnim tematem konkursu jest: Powiem prosto z mostu - wrocławskiego REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY WROCŁAW W FOTOGRAFII Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowania świadomości małej ojczyzny, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarnobiałe lub barwne, formatod 13x18cm do 18x24cm) na temat: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach. II etap - 4 najlepsze szkolne prace fotograficzne - dokładnie opisane na odwrocie zdjęcia (imię i nazwisko autora, klasa i numer szkoły, adres domowy, tytuł fotografii) należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Oceny prac dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu, - przewidywana jest wystawa nagrodzonych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w wydawnictwach lub w środkach masowego przekazu itp. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu. regulaminy 2014/2015

10 XX POWIATOWY KONKURS POETYCKI WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ MŁODZIEŻY Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie twórczości literackiej młodzieży. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filia 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu są uczniowskie wiersze inspirowane tematem: Wrocławskie mosty Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczniów gimnazjów. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - 4 najlepsze wiersze reprezentujące szkołę - dokładnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa i numer szkoły, adres domowy) należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ). Utwory należy zgłaszać wyłącznie w formie drukowanej. Oceny wierszy dokona jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny. - laureatom II etapu /finał/ nagrody fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XX RAJD WROCŁAWSKIE SPACERY KRAJOZNAWCZE Wrocławskie Spacery Krajoznawcze (zwane dalej rajdem) są tradycyjną imprezą i stanowią formę rywalizacji o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno - krajoznawczego Wrocławia i okolic. Rajd bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział w rajdzie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Celem rajdu jest poznanie przez młodzież piękna Wrocławia, jego przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie wiedzy o mieście oraz promowanie krajoznawstwa i turystyki jako alternatywnych form wypoczynku. W rajdzie przewidziane są dwie grupy wiekowe i odrębna punktacja dla każdej z nich: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Młodzież biorącą udział w rajdzie obowiązuje poza niniejszym regulaminem, Kodeks Ucznia oraz polecenia sędziów-jurorów. Naruszenie powyższych postanowień może spowodować dyskwalifikację zespołu. Głównym organizatorem rajdu jest Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, który współpracuje w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z władzami oświatowymi odpowiednich szczebli. Rajd ma charakter terenowej imprezy krajoznawczej na obszarze Wrocławia. Szczegółowy regulamin rajdu uczestnicy otrzymują na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia 7-osobowych zespołów należy przesłać do r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Śródmieście ( Wrocław, ul. Dubois 5, tel ). Nagrody fundują organizatorzy rajdu, instytucje współdziałające, sponsorzy i inni. System nagród i wyróżnień ustala organizator. Wpisowe każdego zespołu wynosi 14 zł. wielka nagroda wrocławia

11 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XXI RAJD SZLAKAMI ZABYTKÓW I MIEJSC UPAMIĘTNIONYCH Celem rajdu jest pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, ukazanie historycznych i upamiętnionych miejsc związanych z historią Wrocławia. W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV) i gimnazjów. Rajd odbędzie się r. Rajd bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział w rajdzie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem rajdu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Koło Przewodników PTTK Rzepiór. Zgłoszenia do udziału w rajdzie (jedna 5-10 osobowa grupa pod opieką wychowawcy) należy przesyłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości zespołów dyskwalifikuje szkołę z rajdu. Szczegóły dotyczące Rajdu uczestnicy otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa. Uczestnicy Rajdu pokrywają koszty wejść do zwiedzanych obiektów. REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW XIV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie świadomości małej ojczyzny oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno słowa. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia - punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną Filię 23 Biblioteka Ikara. Przedmiotem konkursu jest recytacja wybranego utworu poetyckiego autorstwa wrocławskiego poety (po debiucie książkowym)*. Recytatorzy występują bez rekwizytów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie w dwóch grupach: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap - konkurs w macierzystych szkołach, II etap - marzec/kwiecień 2015 z udziałem zgłoszonych przez szkoły uczniów (jednego najlepszego ucznia). Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Wrocławia ( Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel ) lub Uwaga! Zgłoszenie większej ilości uczestników dyskwalifikuje szkołę z konkursu. Nagrody: - w I etapie szkolnym regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny, - laureatom II etapu nagrody fundują organizatorzy konkursu. * patrz: zakładka: bibliografia wrocławskich poetów regulaminy 2014/2015

12 12 REGULAMIN - WSPÓLNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH XX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LWOWIE I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH Celem konkursu jest ukazanie związków kulturalnych i historycznych między Wrocławiem a Lwowem. Konkurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrody Wrocławia i VII edycji Magnum Praemium Wratislaviae - punkty za udział i zwycięstwo w tych konkursach przyznawane są zgodnie z regulaminem. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny powołany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację Semper Fidelis i Szkołę Podstawową nr 9 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Dolnego Śląska. Rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: I grupa - szkoły podstawowe II grupa - gimnazja III grupa - szkoły średnie 5. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: I etap - eliminacje w macierzystych szkołach II etap - eliminacje pisemne, z udziałem trzech najlepszych uczniów zgłoszonych przez poszczególne szkoły. Zgłoszenia należy przesyłać do r. na adres: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocław ( Wrocław, ul. Łokietka 4/1, we wtorki i czwartki od 1 00 do lub telefonicznie ). III etap - finał w czerwcu 2015 roku z udziałem 5-ciu najlepszych uczniów z eliminacji pisemnych (z każdej grupy wiekowej). 6. Pytania konkursowe do I etapu opracowują szkolne zespoły organizacyjne. Do II i III etapu pytania ustalają organizatorzy konkursu. 7. Nagrody: - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala szkolny zespół organizacyjny. - uczestnicy II etapu otrzymują imienne Dyplomy Uczestnictwa - w finale nagrody fundują organizatorzy konkursu. LITERATURA J. Janicki: Nima jak Lwów, Wyd. Róg, Warszawa 1990 J. Kolbuszewski Kresy Wyd. Dolnośląskie 1996 W. Szolginia Tamten Lwów - tom , Wyd. Dolnośląskie (1993, 1996, 1997) Lwów. Ilustrowany przewodnik, Wyd. Via Nowa, Wrocław 2001 Wrocław - Lwów, Lwów - Wrocław, Wyd. Fundacja Kresowa Semper Fidelis, Wrocław 2002 zestaw pytań przygotowany przez TMLiKPW materiały dot. historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (www.oss.wroc.pl) WYCIĄG Z REGULAMINU KURSU I POWIATOWY KURS SZKOLNY PRZEWODNIK WROCŁAWIA Celem kursu jest budowanie tożsamości z własnym regionem, kształtowanie świadomości małej ojczyzny, umacnianie wiedzy o mieście, jego historii i kulturze oraz zdobycie przez uczniów kolejnych stopni Młodego Przewodnika Wrocławia, a po zrealizowaniu programu zdobycie certyfikatu Szkolnego Przewodnika Wrocławia. Kurs bierze udział w XX edycji Wielkiej Nagrodzie Wrocławia i VII edycji Magnum Praemium Wratislaviae punkty za udział w kursie przyznawane są zgodnie z regulaminem. Organizatorem kursu jest Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Osobami odpowiedzialnymi za kurs jest: p. Justyna Magiera (tel ) i p. Agnieszka Maziarska, (tel ) wielka nagroda wrocławia

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze:

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze: ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XVI, nr 1 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA ZŁOCIEŃ W numerze: Od

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty R E G U L A C J E P R A W N E K A T E C H E Z Y I. Wybrane regulacje prawne i interpretacje Akta kościelno-państwowe: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

List do rodziców przedszkolaków

List do rodziców przedszkolaków ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 9/239, wrzesień 2013 List do rodziców przedszkolaków Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo