Jak wybrać odpowiedniego dostawcę rozwiązań IT do realizacji Łańcucha Dostaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wybrać odpowiedniego dostawcę rozwiązań IT do realizacji Łańcucha Dostaw"

Transkrypt

1 NAJLEPSZA PRAKTYKA Jak wybrać odpowiedniego dostawcę rozwiązań IT do realizacji Łańcucha Dostaw White Paper Consafe Logistics. Autor: Victor Surpaceanu, Product Management

2 Spis treści Wstęp... 3 Przygotuj solidną analizę przypadku... 3 Pytania, na które należy znać odpowiedź:... 3 Użyj analizy przypadku do przeprowadzenia zmian... 4 Spójrz inaczej na ROI... 4 Użyj szablonu o jasnej strukturze... 5 Uważaj na koszty wdrożenia... 5 Wykonaj obliczenia... 5 Walcz o swoje prawo do ustalania priorytetów... 6 Szukaj partnera, nie doręczyciela... 7 Ocena dostawców... 8 Nie widzisz różnicy?... 8 Bądź gotowy na przyszłość... 8 Nie zwlekaj... 8 Kontakt z Consafe Logistics... 9 COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 2

3 Wstęp W minionej dekadzie realizacja Łańcucha Dostaw znalazła się w centrum uwagi i stała się kluczowym czynnikiem wydajności organizacji, jej widoczności i rozszerzonego obszaru obsługi klienta. Ponieważ sprzęt i oprogramowanie są coraz istotniejsze, jeśli chodzi o sukces firmy, wybór właściwego dostawcy rozwiązania IT do egzekucji Łańcucha Dostaw staje się czynnikiem decydującym o jej powodzeniu. Jak przeprowadzić poszukiwania, ocenę i wybór właściwego dostawcy rozwiązania IT do realizacji Łańcucha Dostaw charakteryzującego się zarówno doświadczeniem technicznym jak i praktycznym biznesowym know-how, i to we właściwych proporcjach? Oto 4 najlepsze praktyki, które pomogą Ci uniknąć niektórych z największych i najczęstszych błędów popełnianych przez firmy szukające takiego partnera. NAJLEPSZA PRAKTYKA NR 1 Przygotuj solidną analizę przypadku Kiedy firma, której istotnym obszarem działania jest Łańcuch Dostaw, zatrudnia dostawcę technologii bez uprzedniego przygotowania i opisania szczegółowej analizy przypadku, łatwo może dojść do marnotrawstwa czasu i środków. Przeprowadzenie analizy jest niezbędne do skutecznego zaimplementowania rozwiązania IT w obszarze Łańcucha Dostaw. Podczas gdy każda zmiana w procesach zarządzania z definicji skupia się na racjonalizacji i wydajności, pozostaje wiele wartości miękkich mających wpływ na skuteczne wdrożenie jakichkolwiek zmian. Dokładna analiza działalności firmy stanowi niezbędny pierwszy krok. To pozwala ustalić kryteria oceny potencjalnych dostawców. Pytania, na które należy znać odpowiedź: Jak wygląda ten proces na dzień dzisiejszy? Kto co robi? W jakiej kolejności? Jakie systemy wsparcia są dostępne? Gdzie powstają zatory? Jakie są czułe punkty? Jakie są Twoje KPI? Jak wyglądają Twoje osiągnięcia na ich tle? Kto monitoruje odstępstwa? Dlaczego Twoja organizacja potrzebuje zmian? Czy motywacja do zmian pochodzi z wewnątrz, z zewnątrz czy z obu kierunków? Czy zmiana ma na celu nadrobienie strat? Czy też wyjście na czoło? Kogo należy zaangażować / poinformować o zmianie i jej uzasadnieniu? Czy działalność firmy może się radykalnie zmienić? Gdzie leżą potencjalne dodatkowe oszczędności i przychody COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 3

4 z usług, które zapewnią wartość dodaną poprzez zwiększenie parametrów i/lub obszaru działania? Jakie są Twoje przyszłe KPI? Świadomość zarówno aktualnej pozycji jak i wizji jutra nie oznacza, że masz stworzyć rozwiązanie sam. Dopasowywanie procesów do sfery IT nie musi stanowić Twojej podstawowej działalności. Użyj analizy przypadku do przeprowadzenia zmian Gdy proces wyboru dostawcy opiera się na jasno określonej analizie przypadku, łatwiej jest uzyskać wewnętrzną akceptację i zaangażowanie. Szczegółowo przygotowana analiza przypadku zapewnia zarządowi wyższego szczebla akceptację osób zatrudnionych niżej w hierarchii jeśli chodzi o wybór dostawcy X jako właściwego partnera. Przykładowo, analiza przypadku może wskazywać duży wpływ jakości świadczonych usług i wsparcia dla klienta na działalność operacyjną w Twoim rejonie geograficznym. Chociaż może się to wydawać drobnym szczegółem łatwo pomijalnym z perspektywy wysokiego szczebla zarządzania, może on odgrywać istotną rolę w codziennej pracy operatorów i ich nastawieniu do zmian. Pomyśl o krokach dających możliwość wpływu na współpracowników, których dotyczą zmiany, i zaangażowania ich w cały proces. Kto powinien uczestniczyć w projekcie? Ile czasu i wysiłku należy poświęcić na testy i szkolenia? Jakie wewnętrzne kampanie i wydarzenia ułatwią sprawne wdrożenie? Jeśli nie znasz odpowiedzi, dodaj doświadczenie w zarządzaniu zmianą do swoich kryteriów wyboru dostawcy. NAJLEPSZA PRAKTYKA NR 2 Spójrz inaczej na ROI Właściwa analiza ROI (stopy zwrotu z inwestycji) pozwoli zrozumieć aktualne procesy biznesowe w Twojej firmie oraz możliwości ich ulepszenia w pewnych fragmentach i na określone sposoby. Analiza ułatwi również określenie obszarów możliwych oszczędności i da odpowiedź na pytanie o okres, w którym inwestycja może się zwrócić. Aby dokładniej oszacować wartość ROI, nie opieraj swoich obliczeń wyłącznie na kosztach nabycia. Podlicz korzyści ze swojej inwestycji, a następnie zestaw je z całkowitymi kosztami projektu w czasie. W praktyce może to stanowić poważne wyzwanie, jako że możemy mieć do czynienia z pewnym kosztami ukrytymi, jak również część korzyści miękkich może być trudno mierzalnych. Wskazana jest współpraca z ekspertem, który określi wpływ tych czynników na każdy z obszarów procesowych. COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 4

5 Użyj szablonu o jasnej strukturze Do zebrania i analizy wszystkich istotnych danych użyj szablonu o jasnej strukturze. Jeśli nie dysponujesz takim szablonem - wpisz go na swoją listę potrzeb. Wykonaj również badanie istniejących procesów, starając dowiedzieć się w jaki sposób się one rozgałęziają i łączą z innymi procesami biznesowymi. Wykorzystaj zdobytą wiedzę do identyfikacji obszarów o wysokim potencjale. Potencjał ten opisz i potwierdź poprzez warsztaty, w których uczestniczyć będą wszystkie zaangażowane strony. Wynikiem będzie ostateczne wyliczenie ROI. W momencie wdrożenia czekać Cię będą koszty bieżące, które są oczywiste, oraz koszty przyszłe, które łatwo przeoczyć. Przykładowo koszty operacyjne i utrzymania mogą znacznie wpływać na TCO (całkowity koszt posiadania). Firma powinna zastosować analizę długoterminową całkowitych kosztów posiadania w pełnym cyklu życia rozwiązania IT. Bardziej szczegółowe wyliczenie będzie uwzględniać koszty powstające po nabyciu, takie jak koszty modyfikacji aplikacji, wprowadzenia nowych użytkowników, aktualizacji systemu operacyjnego urządzeń, wykonywania aktualizacji systemu back-end, zakupu nowego sprzętu, dodawania nowych integracji wewnętrznych oraz wprowadzania zmian do sieci mobilnej. Uważaj na koszty wdrożenia Dwie trzecie organizacji zbyt nisko szacuje czas i wysiłek niezbędny do przeprowadzenia integracji wewnętrznej. Fakt ten podkreślono w badaniu przeprowadzonym w 2012 r. przez organizacje badające rynek technologii: Antenna Software i Vanson Bourne. W tym samym badaniu prawie połowa wszystkich organizacji (43%) stwierdziła, że do osiągnięcia pożądanego efektu potrzebuje wielu cyklów projektowania lub budowy. Prawie jedna trzecia (30%) stwierdziła, że potrzebuje dodatkowych funkcji zarządu i bezpieczeństwa, co zwiększa koszty zamówienia. Wykonaj obliczenia Ten punkt wydaje się oczywisty, ale zaskakująca jest liczba firm, które błędnie obliczają zyski i koszty związane z nowym systemem IT wspierającym Łańcuch Dostaw. Zaniżanie zysków czy nawet przeszacowanie kosztów może oznaczać, że wybierzesz nietrafione rozwiązanie od nietrafionego dostawcy. COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 5

6 NAJLEPSZA PRAKTYKA NR 3 Walcz o swoje prawo do ustalania priorytetów Kiedy masz już realny pogląd na koszty i korzyści oferowanego rozwiązania, jesteś gotowy do stworzenia krótkiej listy możliwości i wyboru preferowanego dostawcy. Organizacje, które wykonają ten ważny krok z niedostatecznym zaangażowaniem, muszą liczyć się z kiepskim dopasowaniem pozyskanego systemu i niezadowalającym efektem jego działania. Dokładna analiza obejmuje pięć krytycznych wymiarów: Doświadczenie branżowe, Produkty, Wsparcie, Reputację oraz Technologię: Doświadczenie branżowe: Szukaj potwierdzonego doświadczenia w integracji rozwiązań SCM/SCE z innymi systemami, w tym z systemami ERP. Zabezpiecz się jeśli chodzi o możliwość przyszłego rozwoju poprzez uwzględnienie elastyczności i miejsca na poszerzenie rozwiązania - wraz z rozwojem działalności. Wybierając dostawcę rozwiązania IT do realizacji Łańcucha Dostaw o potwierdzonej historii integracji systemów kompleksowych możesz być pewien, że będzie on w stanie nadążyć za Twoimi rosnącymi potrzebami. Zapytaj o rodzaje rozwiązań proponowanych dla działań kompleksowych jak np. dodawanie nowych kanałów sprzedaży typu e-commerce czy też automatyzacja, oraz o powody proponowania właśnie takich rozwiązań. Uwaga! Odnieś się do osiągnięć dostawców w innych branżach o przepływie podobnym do Twojej firmy. Przykładowo: przemysł spożywczy czerpie wiedzę od dostawców towarów konsumpcyjnych i vice versa. Czemu by nie odwiedzić firmy będącej takim punktem odniesienia, aby zobaczyć jak rozwiązanie funkcjonuje w praktyce i mieć lepszy pogląd na to jak chcesz pracować? Produkty: Przyjrzyj się produktom oferowanym przez potencjalnego dostawcę. Czy uzyskasz jakieś długoterminowe korzyści z rozwiązania standardowego w porównaniu do rozwiązania stworzonego na indywidualne zamówienie? Jak i dlaczego oceniasz: Modułowość Możliwość aktualizacji Przyjazność dla użytkowników Dostęp do portali klienta i grup użytkowników I wreszcie: czy dostawca inwestuje w badania rynkowe, aby zapewnić stałą konkurencyjność swoich rozwiązań? COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 6

7 Wsparcie: Nieefektywne wsparcie może znacznie utrudnić przyjęcie i funkcjonalność nowej technologii - niezbędne jest więc znalezienie skutecznego partnera, który będzie na bieżąco udzielał odpowiedzi. Poszukaj dostawcy, który: Oferuje zintegrowane usługi: sprzęt, oprogramowanie i wsparcie Jest obecny zarówno lokalnie, jak i posiada zasięg międzynarodowy Gwarantuje odpowiedź 24/7/365 Może wykazać się stabilnością finansową Reputacja: Co mają do powiedzenia o poszczególnych dostawcach lokalni doradcy, a co międzynarodowi analitycy tacy jak Gartner, ARC i Forrester? Zwróć uwagę na uczestnictwo dostawców w konferencjach, targach oraz innych wydarzeniach branżowych czy dzielą się aktywnie wiedzą i zachowują się jak liderzy? Czy udostępniają materiały typu white paper, prowadzą warsztaty i zapraszają uczestników na prelekcje? Oczywiście dobrze jest porozmawiać z byłymi oraz obecnymi klientami dostawcy, aby poznać opinie o jego usługach z pierwszej ręki. Technologia: Upewnij się, że dostawca jest w stanie zapewnić kompletne potrzebne Ci rozwiązanie technologiczne. Nie każdy dostawca oferuje zintegrowane pakiety obejmujące oprogramowanie, sprzęt i usługi wsparcia. Niektórzy nie będą w stanie zapewnić Ci potrzebnego wsparcia lokalnego. Przy ocenie platformy technologicznej dostawcy uwzględnij jej skalowalność, możliwość aktualizacji, dostosowania do własnych potrzeb oraz podbudowę dojrzałych i sprawdzonych technologii i zgodność ze standardami obowiązującymi w branży. Stabilność finansowa to warunek konieczny dla rozwiązań odpornych na upływ czasu. NAJLEPSZA PRAKTYKA NR 4 Szukaj partnera, nie doręczyciela Przy dzisiejszych kompleksowych i wciąż rozwijających się wymaganiach technologicznych, Twoja firma potrzebuje dostawcy o aktywnym, partnerskim nastawieniu a nie tylko pasywnego doręczyciela. Podczas gdy doręczyciel po prostu dostarcza to, czego zażąda organizacja - partner zadaje pytania i świetnie odnajduje się w roli zaufanego doradcy i źródła technologii dla Twojej organizacji. Znajdź dostawcę, który nie boi się podważać Twoich założeń - kogoś, kto wniesie nowe perspektywy i doświadczenie praktyczne, a przy tym nie boi się nazywać potencjalnych problemów i przedstawiać kreatywnych rozwiązań. Jednocześnie jednak szukaj takiego dostawcy, z którym poczujesz porozumienie i będziesz przekonany o właściwym wyborze; dostawcy o kulturze organizacyjnej zbieżnej z wartościami Twojej firmy. COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 7

8 Ocena dostawców Jeśli ocena dostawców wydaje się Ci się zadaniem przytłaczającym, użyj poniższej listy: Wypisz swoje wymagania. Oceń je od 1-10, gdzie 10 oznacza wymagania absolutnie obowiązkowe Uporządkuj listę tak, aby wymagania obowiązkowe znalazły się na początku listy Oceń dostawców przy użyciu tych samych kryteriów. 10 to ocena najwyższa. Różni wykonawcy otrzymają różną ilość punktów zgodnie z poziomem spełnienia rozmaitych wymagań. Uporządkuj oceny każdego dostawcy tak, aby 10 były na początku. Porównaj listy umieszczając je obok siebie. Przeanalizuj, którzy dostawcy uzyskali najwięcej punktów za wymagania obowiązkowe. Będzie ich łatwo zauważyć, gdyż te same kryteria będą wymienione jako pierwsze na Twojej liście wymagań czytanej od góry do dołu. Nie widzisz różnicy? Jeśli na podstawie swojej listy nie widzisz żadnej zdroworozsądkowej różnicy pomiędzy dwoma dostawcami, najprawdopodobniej najlepszym sposobem na osiągnięcie celu będzie postępowanie zgodnie z tym, co podpowiadają Ci emocje. Bądź gotowy na przyszłość W ciągu ostatnich 10 lat technologia przeobraziła przemysł logistyczny w sposób, który niewiele organizacji było w stanie przewidzieć. W następnej dekadzie trend ten będzie się nasilał w miarę dojrzewania technologii do realizacji Łańcucha Dostaw i ich upowszechniania się. Mobilność przedsiębiorstw, modułowe systemy zarządzania magazynami oraz inteligentna logistyka produkcji zagwarantują Twojej organizacji przewagę na niezwykle konkurencyjnym rynku, dzięki wsparciu zarządzania kosztami oraz oferowaniu nowego poziomu usług klientom i partnerom. Nie zwlekaj Wybór dostawcy rozwiązania IT do realizacji Łańcucha Dostaw jest jedną z najważniejszych decyzji biznesowych, jakie będziesz musiał podjąć; decyzją kluczową dla sukcesu Twojej firmy. Wybór wyłącznie na podstawie ceny nigdy nie był dobrym pomysłem, ale w XXI wieku to czysta lekkomyślność. Jak mówi przysłowie, jeśli myślisz, że zatrudnienie profesjonalisty jest drogie, spróbuj zatrudnić amatora. Poświęcając czas na ocenę potencjalnego dostawcy rozwiązania IT wspierającego Łańcuch Dostaw za pomocą większej ilości kryteriów oraz określając dokładnie zakres i korzyści biznesowe projektu możesz podjąć bardziej przemyślaną decyzję i znaleźć dostawcę, który spełni Twoje obecne potrzeby logistyczne i technologiczne oraz zapewni dalszą strategię rozwoju w miarę rozwoju działalności, a także będzie dostosowywać się do nowych możliwości i wyzwań rynkowych. Powodzenia! COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 8

9 Rozwiązania IT do realizacji Łańcucha Dostaw dla zwinnych firm (ang. agile companies ) Consafe Logistics jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań IT wspierających realizację Łańcucha Dostaw na rynku europejskim, zapewniającym przewagę konkurencyjną firmom intensywnie wykorzystującym globalne łańcuchy dostaw. Projektujemy, tworzymy i wdrażamy rozwiązania dla Produkcji, Magazynów, Transportu, Dostaw i Sklepów. Dysponujemy jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań IT wspierających Łańcuchy Dostaw, potwierdzonym konkurencyjnym portfolio zawierającym rozwiązania w zakresie oprogramowania, sprzętu i usług, dzięki czemu nasi klienci zyskują przewagę w swoich branżach. Consafe Logistics zatrudnia 350 pracowników i wspiera klientów w ponad 30 krajach na całym świecie z naszych biur w Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Antalis, Arla Foods, Atlas Copco, Berggård Amundsen & Co, Berendsen, Canon, Carlsberg, DSG (Dixon Group), Dahl, DanCargo, Coop, Cloetta, Elektroskandia, Europris, Heineken, Helly Hansen, Hitachi, Jysk, Kesko Food, Mediq, Menigo, Netto, Nestlé Waters, Perfect Home, Peugeot, Qualified Logistics, Pierre Robert Group, Reining, Saint-Gobain Group, Scan, Sanistål, Schoeller Arca, Stena Line, SuperGros, Swedwood, Videojet, Würth. Skontaktuj się z nami: Consafe Logistics AB (siedziba) Lund, Szwecja Tel.: Consafe Logistics A/S Skovlunde, Dania Tel.: Consafe Logistics AS Kjeller, Norwegia Tel.: Consafe Logistics Ltd Shrewsbury, Wielka Brytania Tel.: +44 (0) Consafe Logistics B.V. Oudenbosch, Holandia Tel.: Consafe Logistics Sp. z o.o. Warszawa, Polska Tel.: Skontaktuj się z autorem: Victor Surpaceanu, Product Management Tel.: Aby dowiedzieć się więcej o Consafe Logistics Group, odwiedź: Consafe Logistics Group należy do JCE Group AB z siedzibą w Göteborgu, Szwecja. Dołącz do nas: COPYRIGHT 2014 CONSAFE LOGISTICS GROUP. 9

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16.

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16. 2 3 Zapis naszych czasów Opinie ekspertów Świat komunikacji zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Dziś nasze kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi i partnerami biznesowymi wyglądają zupełnie inaczej niż

Bardziej szczegółowo

5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP

5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP Spis treści Wymiana systemu zaczyna się od wizji 3 Błąd 1 4 Nieuwzględnienie osoby zarządzającej w procesie podejmowania decyzji. 4 Błąd 2 5 Pomijanie

Bardziej szczegółowo

sprzedaż i dystrybucja

sprzedaż i dystrybucja Heiko van Eckert rozpoczął swoją przygodę z dystrybucją i sprzedażą przed ośmioma laty. Pracował jako doradca i trener rozwoju osobowości oraz organizacji w handlu. W 2005 założył własną agencję doradztwa.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

CIO jako dyrektor ds. integracji

CIO jako dyrektor ds. integracji CIO jako dyrektor ds. integracji Nowa karta w historii IT Technologia zmienia istniejące modele biznesowe i daje początek nowym. Szybko zmienia się zatem także rola CIO w organizacji. Dyrektorzy IT coraz

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo