Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51"

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej Data: Obiekt: Kuchnia Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka Jednostka opracowująca kosztorys: P.U.B.-P. "Dynamika" Sp. z o.o., ul. Kosów 4, Gliwice Kosztorys opracowali: Wykonał: mgr inŝ. Ireneusz Fastnacht,...

2 Ogólna charakterystyka obiektu lub robót I. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest Przedmiar Robót dla remontu dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. przy ul. Pyskowickiej II. Opis ogólny zakresu remontu budynku Zasadnicze przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian. Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, ściany nośne, stropy, układ konstrukcji nośnej dachu pozostają bez zmian. Zakres robót: - docieplenie dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i odwodnieniem dachu za pomocą rynien i rur spustowych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej na ścianach i dachu, - ocieplenie i otynkowanie ścian elewacyjnych oraz szedów, - oczyszczenie i pomalowanie elementów stalowych, - wykończenie schodów i podjazdów, - wykonanie chodników opaskowych. strona nr 2

3 Przedmiar Robót 1 ROZBIÓRKI I DEMONTAśE 1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku 106,161 m2 2 KNR 401/701/3 Odbicie tynków z zaprawy cementowej na kominach ponad dachem oraz szedach 30,888 m2 3 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 1,015 m2 4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŝytku 68,110 m 5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku 29,000 m 6 KNR 403/1140/5 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt 119,500 m 7 KNR 403/1138/3 DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoŝe: papa na betonie 77,000 szt 8 KNR 403/1139/8 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm2 27,500 m 9 KNR 403/1137/4 DemontaŜ wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoŝe inne niŝ betonowe 22,000 szt 10 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 12,460 m2 11 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 12,460 m2 12 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych 123,500 m 13 KNR 19/1024/5 (2) 14 KNR 19/1024/4 (2) 15 KNR 19/1024/2 (2) 16 KNR 19/1024/1 (2) Kalk. ind. - DemontaŜ okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0 m2, osadzonych na kotwach, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 62,284 m2 Kalk. ind. - DemontaŜ okien aluminiowych o powierzchni do 3,0 m2, osadzonych na kotwach, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 27,456 m2 Kalk. ind. - DemontaŜ okien aluminiowych o powierzchni do 1,5 m2, osadzonych na kotwach, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 1,400 m2 Kalk. ind. - DemontaŜ okien aluminiowych o powierzchni do 1,0 m2, osadzonych na kotwach, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 1,945 m2 strona nr 3

4 17 KNR 202/1007/11 18 KNR 202/1007/8 19 KNR 202/1007/7 Kalk. ind. - DemontaŜ okien drewnianych, bez wywietrznika, pow. powyŝej 2,0 m2, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 12,751 m2 Kalk. ind. - DemontaŜ okien drewnianych, bez wywietrznika, pow. 1,0-1,5 m2, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 14,582 m2 Kalk. ind. - DemontaŜ okien drewnianych, bez wywietrznika, pow. do 1,0 m2, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 8,652 m2 20 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 2,000 szt 21 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2 21,978 m2 22 KNR 401/348/9 Analogia - Rozebranie ścianek, z pustaków szklanych, zaprawa cementowa 22,263 m2 23 KNR 202/1019/6 Kalk. ind. - DemontaŜ skrzydeł drzwiowych płytowych wejściowych, fabrycznie wykończonych, szklonych, ponad 2,0 m2, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 7,265 m2 24 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeŝnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 7,265 m2 25 KNR 202/1203/2 Kalk. ind. - DemontaŜ drzwi stalowych pełnych, ponad 2 m2, RS=0,60 M=0,00 R= 0,600 M= S= 0,600 5,207 m2 26 KNR 404/804/1 Analogia - Rozebranie drabiny z kształtowników stalowych, kondygnacja I R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,000 m 27 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły 1,672 m3 28 KNR 401/701/2 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 9,611 m2 29 KNR 401/701/5 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 54,233 m2 30 KNR 401/819/15 Analogia - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych 65,201 m2 31 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 1,000 szt 32 KNR 401/1306/1 DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych 46,000 szt 33 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm, skucie istniejącej posadzki betonowej 2,003 m3 34 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych lastrykowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 33,216 m2 35 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 0,519 m3 36 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej 0,377 m3 strona nr 4

5 37 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km, całkowita odległość 10 km 34,795 m3 38 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km, dalsze 9 km 34,795 9,00 m3 39 Kalk. ind. - Opłata za składowisko gruzu 34,795 m3 40 Kalk. ind. - Opłata za utylizację papy 0,623 m3 2 ROBOTY BUDOWLANE NA DACHU 41 KNR 14/2010/8 (2) 42 KNR 14/2010/8 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, typ , zaślepienie otworów okiennych szedów, wraz z dociepleniem wełną mineralną URSA RF 40/B1 gr. 120 mm 40,950 m2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, typ , zaślepienie otworów okiennych szedów 40,950 m2 43 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii poroizolacyjnej, dwie warstwy 40,950 2,00 m2 44 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne 40,950 m2 45 KNR 401/311/1 (2) 46 KNR 401/310/1 47 KNR 401/735/2 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubość do 1 cegły 2,343 m3 Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce 0,254 m3 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III 31,748 m2 48 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa, Hydrobitum RM na czapach kominowych 7,089 m2 49 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa wierzchniego krycia WF 250/4000 7,089 m2 50 KNNR 3/503/5 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem, papa wierzchniego krycia WF 250/ ,892 m2 3 POKRYCIE DACHU 51 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe, papa podkładowa PZ 200/2500 i wierzchniego krycia WF 250/ ,460 m2 52 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa, Hydrobitum RM 715,516 m2 strona nr 5

6 53 KNR 202/410/1 Deskowanie okapów i połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski gr. 35 mm 0,609 m2 54 KNR 401/627/5 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 3-krotna, Drewnochron 1,218 m2 55 KNR 202/609/1 56 KNR 202/609/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku, płyta Styrotop EPS gr. 7 cm 715,516 m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku, klin ze styropianu 15x5 cm 7,460 m2 57 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa wierzchniego krycia WF 250/ ,516 m2 4 STOLARKA I ŚLUSARKA 58 KNR 19/1023/7 59 KNR 19/1023/7 60 KNR 19/1023/7 61 KNR 19/1023/7 62 KNR 19/1023/5 63 KNR 19/1023/6 64 KNR 19/1023/3 65 KNR 19/1023/4 66 KNR 19/1023/4 67 KNR 19/1023/2 68 KNR 19/1023/4 okna uchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach 34,231 m2 okna uchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach, ze zdejmowalną ramką z siatką przeciw owadom 18,557 m2 okna uchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach, zewnętrzna szyba mleczna 2,112 m2 okna uchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach, zewnętrzna szyba mleczna, ze zdejmowalną ramką z siatką przeciw owadom 2,112 m2 okna uchylno-rozwierane, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, ze zdejmowalną ramką z siatką przeciw owadom 1,278 m2 okna uchylno-rozwierane, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach 16,734 m2 okna uchylne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach 7,918 m2 okna uchylne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach 6,754 m2 okna uchylne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach, ze zdejmowalną ramką z siatką przeciw owadom 2,793 m2 okna uchylne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach 0,935 m2 okna uchylne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach, okno oddymiające "MERCOR OSO-MCR" 3,932 m2 69 Kalk. ind. - MontaŜ listwowego nawiewnika higrosterowanego 69,000 szt. strona nr 6

7 70 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m, parapety z komorowego PCV, białe o szer. 25 cm 10,000 szt 71 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m, parapety z komorowego PCV, białe o szer. 25 cm 4,000 szt 72 KNR 202/1016/3 OścieŜnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa 5,000 szt 73 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, do oszklenia, ocieplone, ponad 2 m2 6,774 m2 74 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ocieplone, ponad 2 m2 7,175 m2 75 Kalk. ind. - Dostawa i montaŝ samozamykaczy 4,000 szt. 5 INSTALACJA ODGROMOWA 76 KNR 508/601/10 MontaŜ wsporników dla instalacji napręŝanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 2 złączkami przelotowymi napręŝającymi na dachu betonowym, papa lub blacha 10,000 szt 77 KNR 508/601/15 MontaŜ wsporników dla instalacji napręŝanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na dachu betonowym, klejone 67,000 szt 78 KNR 508/601/1 MontaŜ wsporników dla instalacji napręŝanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową napręŝającą, na ścianie z cegły 11,000 szt 79 KNR 508/601/11 MontaŜ wsporników dla instalacji napręŝanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na ścianie z cegły 11,000 szt 80 KNR 508/606/1 MontaŜ zwodów poziomych i pionowych napręŝanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski 119,500 m 81 KNR 508/606/3 MontaŜ zwodów poziomych i pionowych napręŝanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana 27,500 m 82 KNR 508/618/3 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na ścianie za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych dwuwylotowych 11,000 szt 83 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1,000 szt 84 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kaŝdy następny 10,000 szt 6 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE Z BLACHY 85 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, gr. blachy 0,55 mm 245,716 m2 strona nr 7

8 86 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm, gr. blachy 0,55 mm 6,825 m2 87 KNR 202/508/4 (2) 88 KNR 202/510/2 (2) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm 72,420 m Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm 32,000 m 89 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, gr. blachy 0,55 mm, parapety zewnętrzne 39,114 m2 7 ZAMUROWANIA, NADBETONOWANIA 90 KNR 401/303/2 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły 0,400 m2 91 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek stalowych 0,025 m3 92 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2 x Ceownik 140 mm 2,800 m 93 KNR 401/313/6 Obmurowanie końców belek stalowych z kształtowników o wysokości do 180 mm, jako oddzielna robota 2,800 m 94 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona, belki nadproŝowe 0,950 m2 95 KNR 401/711/13 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu), otynkowanie nadproŝy 0,950 m2 96 KNR 202/126/5 UłoŜenie nadproŝy prefabrykowanych typu L15 20,400 m 97 KNR 16/150/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki "Xella" grubość 24 cm 14,123 m2 98 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 14,123 m2 99 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 14,123 m2 100 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B-20, niezbrojone ściany oprorowe o grubości ponad 20 cm 0,753 m3 8 NOWA PŁYTA śelbetowa SCHODÓW 101 KNR 202/1101/5 102 KNR 202/1101/1 Podkłady murarskie z gruzu z rozbiórki, zaprawa cementowa, zagruzowanie schodów 3,380 m3 Podkłady, betonowe na podłoŝu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B-10 0,332 m3 strona nr 8

9 103 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 3,315 m2 104 KNR 202/218/1 Schody Ŝelbetowe zewnętrzne na gotowym podłoŝu, transport betonu taczkami, japonkami, beton B-20 0,497 m3 105 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm, stal AI, pręty fi 12 mm 0,024 t 106 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm, stal AI, pręty fi 6 mm 0,015 t 9 ŚCIANY ELEWACJI 107 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry 133,245 m2 108 KNR 401/728/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu) 133,245 m2 109 KNNRW 3/1208/2 Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środek do usuwania nalotów 548,307 m2 110 KNR 23/2611/2 Gruntowanie ścian emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne 681,552 m2 111 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoŝa pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie przyczepności systemem Atlas Stopter 681,552 m2 112 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej startowej aluminiowej gr. 12 cm 99,010 mb 113 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian odmiany EPS gr. 11 cm, zaprawa Atlas Hoter S 530,432 m2 114 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian odmiany EPS gr. 3 cm, zaprawa Atlas Hoter S 10,554 m2 115 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy, styropian odmiany EPS gr. 3 cm, zaprawa Atlas Hoter S 34,689 m2 116 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 2 652,160 szt 117 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany, zaprawa Atlas Hoter U 658,069 m2 118 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeŝa, zaprawa Atlas Hoter U 34,689 m2 strona nr 9

10 119 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 284,192 mb 120 KNR 23/933/1 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej Atlas Silikat ASX 518,340 m2 121 KNR 23/933/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekoracyjnych Atlas Silikat N-200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu, wyprawa na ościeŝach, szerokości do 15 cm 34,689 m2 122 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekoracyjnych Atlas Silikat N-200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 483,651 m2 123 KNR 23/933/1 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast (barwionej) 174,418 m2 124 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych Atlas Deko M wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 174,418 m2 10 WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW METALOWYCH 125 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z kształtowników zimnogiętych 52,851 m 126 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe z kształtowników zimnogiętych 5,650 m 127 KNNR 5/1201/4 Osadzenie w podłoŝu kołków, kotwiących HSA M 8x75/10/23, Hilti 146,000 szt 128 KNR 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 22,019 m2 129 KNR 712/204/1 130 KNR 712/213/1 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania 22,019 m2 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania 22,019 m2 131 KNR 401/1214/1 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5 m2 1,000 szt 132 KNR 202/1510/3 Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,50 m2, bez szpachlowania 1,000 szt 133 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja daszku i słupki podporowe, miniowanie 13,200 m2 134 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 1-krotne farbą nawierzchniową 13,200 m2 135 KNNR 7/208/1 Wykonanie na budowie i montaŝ konstrucji spawanych, masa elementu 1 kg, przedłuŝki z płaskownika 40x5 mm dł. 15 cm 0,005 t strona nr 10

11 136 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, drabina z prętów prostych, miniowanie 2,000 m2 137 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, drabina z prętów prostych, 1-krotne farbą nawierzchniową 2,000 m2 138 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m, ponowny montaŝ zdemontowanej drabiny 4,000 m 11 POZOSTAŁE ROBOTY ZEWNĘTRZNE 139 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro, łączna grubość 50 mm 23,997 m2 140 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko, łączna grubość 50 mm 39,628 m2 141 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, dodatkowe 30 mm 63,625 3,00 m2 142 ORGB 202/2810/5 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas Plus" 46,744 m2 143 KNR 202/1107/5 Posadzki z lastryka płukanego 2-warstwowe 1-barwne 50 mm, RMS=1,500 R= 1,500 M= 1,500 S= 1,500 16,071 m2 144 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt 12 CHODNIKI OPASKOWE 145 KNR 201/125/3 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami, humus bez darni, przygotowanie podłoŝa pod chodnik opaskowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 30,510 m2 146 KNR 201/415/1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, usunięty humus R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,577 m3 147 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 25,425 m2 148 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za kaŝdy następny 1 cm grubości warstwy do gr. 5 cm 25,425 2,00 m2 149 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,425 m2 150 KNR 231/407/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52,050 m 13 RUSZTOWANIA strona nr 11

12 151 KNR 202/1610/6 Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe 41,000 kolumna 152 Kalk. ind. - Czas pracy rusztowań 413,798 m-g 153 KNR 202/1613/1 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe) 403,360 m2 strona nr 12

13 Zestawienie robocizny Nazwa zawodu Jedn. Ilość Betoniarze grupa II r-g 42,70332 Blacharze grupa II r-g 243,35623 Blacharze grupa III r-g 5,60885 Brukarze grupa II r-g 13,4644 Cieśle grupa II r-g 16,44056 Dekarze grupa II r-g 151,06689 Elektromonter grupa II r-g 21 Elektromonter grupa III r-g 65,2992 Malarze grupa II r-g 88,76304 Monter grupa II r-g 610,76392 Monter płyt gipsowych II r-g 57,10068 Monter płyt gipsowych III r-g 85,72474 Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,8786 Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 57,84525 Murarze grupa II r-g 129,12191 Murarze grupa III r-g 17,61696 Operatorzy grupa II r-g 1,17002 Posadzkarz-płytkarz II r-g 70,5549 Posadzkarz-płytkarz III r-g 177,15976 Robotnicy r-g 304,98734 Robotnicy grupa I r-g 1 377,9254 Robotnicy grupa II r-g 28,15918 Spawacze grupa II r-g 33,484 Stolarze grupa II r-g 23,72534 Szklarze grupa III r-g 32,04619 Tynkarze grupa II r-g 659,7132 Tynkarze grupa III r-g 1 256,9217 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 5 572,6016 strona nr 13

14 Zestawienie materiałów Nazwa materiału Jedn. Ilość Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,52 Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0,0014 Balustrady z kształtowników zimnogiętych m 52,851 Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm kg 0,12101 Belka nadproŝowa Ŝelbetowa L15 m 20,808 Benzyna do lakierów dm3 0,456 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,34196 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,27124 Blacha stalowa powlekana płaska grubości 0.55 mm m2 310,62543 Blacha stalowa powlekana płaska grubości 0.55 mm kg 196,579 Blacha stalowa powlekana płaska grubości 0.55 mm m2 48,11022 Blachowkręty szt 1 392,3 Bloczki YTONG 60x20x24,0 cm gładkie szt 120,61042 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 119,008 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 910,535 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,69028 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,93935 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 159,89 Ceownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorąco kg 44,8 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,123 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03429 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,33946 Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 35 mm m3 0,02387 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00501 Drewno opałowe kg 1 959,6702 Drut stalowy okrągły miękki Fi mm kg 13,4195 Drzwi stalowe pełne ocieplone, malowane fabrycznie proszkowo m2 7,175 Drzwi stalowe pełne ocieplone, malowane fabrycznie proszkowo, z naświetlem nieotwieralnym m2 6,774 Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi 3.25 mm szt 0,21 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 3,22626 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 2,95055 Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,95055 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała dm3 10,60605 Farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 4,03918 Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała dm3 0,45 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,105 Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,51 Farba olejna do gruntowania dm3 7,35314 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,8512 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,649 Folia paroizolacyjna m2 90,09 Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm m2 3,978 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 179,56359 Gips budowlany szpachlowy kg 334,66034 strona nr 14

15 Nazwa materiału Jedn. Ilość Grys do lastryka marmurowy t 0,91605 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61272 Gwoździe budowlane sufitowe kg 26,839 Kątowniki aluminiowe m 334,20979 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,11725 Klin ze styropianu 150x50mm m2 7,833 Kołki kotwiące HSA M 8x75, Hilti szt 146 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych szt 3 013,6922 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 332,514 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 560,43794 Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 1000 mm, do przewodów murowanych szt 1 Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 167,895 Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 62,244 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1 265,208 Listwa startowa aluminiowa gr. 12 cm m 103,9605 Masa asfaltowa izolacyjna kg 4,45375 Masa tynkowa Atlas Silikat N-200 kg 1 565,4267 Masa tynkowa mozaikowa Atlas Deko M kg 523,254 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 6,46612 Nawiewnik okienny higrosterowany z moŝliwością przymknięcia szt 69 ObrzeŜe trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 53,091 Okna PVC uchylne m2 18,4 Okna PVC uchylno - rozwieralne m2 70,8 Okna PVC uchylno - rozwieralne, wewnętrzna szyba klasy P3, z zewn. szybą mleczną m2 4,224 Okno PCV uchylne oddymiające "MERCOR OSO-MCR" m2 3,932 OścieŜnica stalowa szt 5 Papa zgrzewalna asfaltowa podkładowa PZ200/2500 m2 14,329 Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia WF250/4000 m2 868,79731 Papier ścierny m2 0,3 Papier ścierny arkusz 16,52863 Papier ścierny elektrokorundowy szt 29,63464 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV, dł. 0,95 m i szer. 25 cm z noskiem szt 4 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV, dł. 1,50 m i szer. 25 cm z noskiem szt 1 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV, dł. 1,75 m i szer. 25 cm z noskiem szt 2 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV, dł. 1,80 m i szer. 25 cm z noskiem szt 2 Parapety wewnętrzne z komorowego PCV, dł. 2,40 m i szer. 25 cm z noskiem szt 5 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, Hydrobitum RM kg 867,126 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 33,29619 Piasek do betonów zwykłych m3 4,08986 Piasek do zapraw m3 6,20658 Płaskownik 40x5 mm kg 5,25 Płyta chodnikowa betonowa 50x50x5 cm klasa I, szara szt 103,734 Płyta gipsowo-kartonowa grubości 15,00 mm Fermacell m2 84,357 Płyta styropianowa laminowana 1-stronnie papą asfaltową odmiana EPS gr 70mm m2 751,2918 Płyta styropianowa samogasnąca odmiana EPS m3 62,86044 Płyta z wełny mineralnej "Ursa RF", grubość 120 mm m2 42,9975 strona nr 15

16 Nazwa materiału Jedn. Ilość Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek I, antypoślizgowe, mrozoodporne m2 49,0812 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 1,23 Płyty pomostowe robocze m2 2,46 Pochwyty stalowe z kształtowników zimnogiętych m 5,65 Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 52,3254 Podkładowa masa tynkarska Atlas Silikat ASX kg 155,502 Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 136,3104 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St3S kg 15,09 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 12 mm St3SX kg 24,144 Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 152,88 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0174 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,225 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 0,47208 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 447,3583 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,36302 Samozamykacz szt. 4 Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x30mm m2 147,6145 Siatka z włókna szklanego m2 803,90235 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,19282 Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-szara kg 12,62088 Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 457,22085 Środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych dm3 137,07675 Środek impregnacyjno-grzybobójczy, "Drewnochron" - kolorowy dm3 0,08161 Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 2,98469 Taśma spoinowa m 148,4847 Tlen techniczny spręŝony m3 0,356 Tlen techniczny spręŝony 99% gatunek I m3 1,38 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10,56 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 144,84 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód mm szt 1,04 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,55274 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7,92386 Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stoŝkowym lub kulistym kg 0,001 Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 5 086,7635 Woda m3 13,93622 Woda przemysłowa m3 0,05242 Wsporniki naciągowe z 1 złączką napręŝającą szt 11,11 Wsporniki naciągowe z 2 złączkami napręŝającymi szt 10,1 Wsporniki przelotowe szt 78,78 Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,16134 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,29848 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,77218 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,166 Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas-Plus kg 337,49168 Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Hoter S kg 3 474,4966 Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Hoter U kg 3 026,8048 Zaprawa murarska YTONG kg 59,59906 Zdejmowalna ramka z siatką przeciw owadom m2 24,74 Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 2-wylotowa K-315a mostkowa szt 11 Złączki przelotowe kabłąkowe napręŝające K-426 szt 31,31 strona nr 16

17 Zestawienie sprzętu Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Aparat Karcher m-g 65,79684 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,30646 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 1,13099 Ciągnik kołowy kw KM m-g 0,02643 Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 0,15717 NoŜyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 0,18525 Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 0,1014 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,02643 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 481,68338 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 54,32417 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 22,89512 Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 46,45386 Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 4,3602 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 48,89017 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,24 śuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 18,18177 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 751,75964 strona nr 17

18 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 ROZBIÓRKI I DEMONTAśE 2 ROBOTY BUDOWLANE NA DACHU 3 POKRYCIE DACHU 4 STOLARKA I ŚLUSARKA 5 INSTALACJA ODGROMOWA 6 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE Z BLACHY 7 ZAMUROWANIA, NADBETONOWANIA 8 NOWA PŁYTA śelbetowa SCHODÓW 9 ŚCIANY ELEWACJI 10 WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW METALOWYCH 11 POZOSTAŁE ROBOTY ZEWNĘTRZNE 12 CHODNIKI OPASKOWE 13 RUSZTOWANIA Suma elementów kosztorysu Wartość kosztorysu: Wartość z narzutami strona nr 18

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej ZSPG nr 1 - wymiana stolarki ZSPG nr 1 29 listopada Miasto

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-12-17 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych Mieszkania komunalne - wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy

Kosztorys. Kosztorys inwestorski dodatkowy Kosztorys Data: 2008-09-15 Budowa: Termomodernizacja Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Gmina i Miasto Złoczew Jednostka opracowująca kosztorys: inż. Mirosław Frontczak Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy Budowa: Polna 30 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś

Kosztorys ofertowy. (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś Numer sprawy OR.271.26.2011 Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy (przedmiar robót) na roboty budowlane pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś...... data, miejscowość /czytelne podpisy osób

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej wzamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 w Zamościu Jednostka opracowująca kosztorys: 9/PN/WM/r.b/2009

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU. Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: II LO w Lesznie - wymiana stolarki drewnianej na PCV Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Obiekt: II LO Zamawiający: Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Przedmiar robót Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Data: 8/18/2011 Obiekt/Rodzaj robót: Dekarskie, pokrycia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17 Kosztorys nakładczy Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Remont konstrukcji dachu nad segmentem I klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Termomodernizacja budynku przedszkola - Etap 2

Przedmiar Termomodernizacja budynku przedszkola - Etap 2 Przedmiar Data: 2013-07-16 Budowa: Przedszkole nr 145 - z podziałem na 3 etapy Kody CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Obiekt: Kraków ul. Poronińska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach Data: 2008-03-06 Budowa: Roboty budowlane Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Kosztorys ofertowy Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Budowa: Obiekt: Zamawiający: Budynek remizy OSP w m-ci Besko Gmina Besko 38-524 Besko ul. Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent.

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent. Elementy scalone nazwa elementu wartość elementu wyburzenia i rozbiórki 0.00 roboty murarskie 0.00 stolarka drzwiowa wewnętrzna 0.00 izolacja fundamentów 0.00 roboty inne 0.00 cały kosztorys 0.00 strona

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY FILIALNEJ W ŁĘCE WIELKIEJ NA PRZEDSZKOLE I BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY FILIALNEJ W ŁĘCE WIELKIEJ NA PRZEDSZKOLE I BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY FILIALNEJ W ŁĘCE WIELKIEJ NA PRZEDSZKOLE I BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE Data: 2011-06-15 Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4

Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Przedmiar Wymiana okien w Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Data: 2009-08-26 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17

Przedmiar robót. ul. Katarzynów 17 Przedmiar robót Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania:

Przedmiar robót. Autor opracowania: 2000-00-00 maciej buksa, inspektor... Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Kosztorys Budowa: Wymiana stolarki okiennej 2014 Nazwa obiektu lub robót: Limanowskiego 2b/24, Broniewskiego 20e/2, Broniewskiego 18a/14, Strzelecka 4/1, Sobieskiego 22/4,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej

Przedmiar robót. S P likwidacja zawilgoceń szatni szkolnej, kontynuacja wymiany stolarki okiennej Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 156 w Krakowie, Kraków, ul. Centralna 39 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ; ul. Mogilska 85, 30-90 Kraków Nazwa obiektu lub robót: Wojskowa Komenda, ul. Zawiszy Czarnego 7 Zuzia0 (C) Datacomp 994-0(lic.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający:

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Data: 2009-04-27 Budowa: Wymiana stolarki okiennej z PCV Obiekt: Zamo ul Bazyliańska 34 Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Przedmiar (kosztorys nakładczy) Budowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Obiekt: Komin c.o. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 Data: 2009-02-09 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 20,22; 12-22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul. Peowiaków

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Przedmiar Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr 740/13

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont elewacji tylnej (od strony dziedzińca) Budowa: Kraków ul. Zacisze 5 Obiekt: Budynek usługowy Zamawiający: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 w imieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 124, ul. Zwycięstwa 22, Kraków Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków,ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych. Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, Nowy Sącz Przedmiar robót Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych Mieszkania komunalne - wymiana stolarki Miasto Nowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający: Przedmiar robót Remont tarasu Data: 2012-08-06 Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont tarasu 1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi

Kosztorys nakładczy. Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi Kosztorys nakładczy Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi Data: 2009-10-23 Obiekt: Budynek Strażnicy. Budynek garażowy Zamawiający: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Rumi, Plac Kaszubski 1 Kosztorys Opis pozycji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Przedmiar robót + kosztorys nakładczy Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Budowa: IV L.O. w Lesznie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane Lokalizacja: Leszno, ul. Kurpińskiego 2

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y P R Z E D M I A R R O B Ó T TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y Data: 2009-12-15 Budowa: POŁCZYN ZDRÓJ, UL. GRUNWALDZKA / DZIAŁKA NR 115/5 W OBRĘBIE 003 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Kosztorys ślepy Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim Kosztorys nakładczy Budowa: Schody zewnętrzne Obiekt lub rodzaj robót: Remont Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie

Przedmiar robót Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie Data: 14-07-30 Obiekt: Budynek KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 40-038 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

P-1 remont podlog i malowanie Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11391) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-1 remont podlog i malowanie Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11391) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Remont podłóg 1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów Robotnicy grupa I r-g 0,75 133,46 1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo