1. Wady współczesnych okien - nadmierna szczelność. Przez wiele lat produkowane w Polsce okna były o niskiej jakości, niedomykające się, wypaczone,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wady współczesnych okien - nadmierna szczelność. Przez wiele lat produkowane w Polsce okna były o niskiej jakości, niedomykające się, wypaczone,"

Transkrypt

1 1 1. Wady współczesnych okien - nadmierna szczelność. Przez wiele lat produkowane w Polsce okna były o niskiej jakości, niedomykające się, wypaczone, zimne, przeciekające i nieszczelne na przedmuchy powietrza. Okna, które na zimę należało uszczelniać na wszelkie możliwe sposoby. Gdy z początkiem lat 90-tych w polskim budownictwie nastąpił przełom w jakości produkowanych okien i pojawiły się nowoczesne okna z PVC, drewna czy aluminium, wydawało się, że wraz z nadejściem tych okien, problemy użytkowania pomieszczeń takie jak; zimno, przecieki wody, wilgoć na ścianach, pleśnie czy pogorszenie warunków mieszkaniowych znikną na zawsze i bezpowrotnie. Niestety, w niedługim czasie okazało się, że nieosiągalna przez tyle lat wysoka jakość okien, może być w pewnych przypadkach ich poważną wadą. Nowoczesne okna z racji konstrukcji i precyzyjnego wykonania są bardzo szczelne na przenikanie powietrza co wpływa na zanik funkcji wentylacji, gdyż przepływ powietrza praktycznie ustaje. Wbudowywanie szczelnych okien, szczególnie w budynkach nowych, powoduje, że w miejscach zimnych np. na szybach okien, nadprożach, na styku ram okien z murem, pod oknami następować może wyraszanie wilgoci i powstawanie pleśni. Pogarszają się również warunki użytkowania pomieszczeń, jest duszno. Niejednokrotnie sami doprowadzamy do takiego stanu nie wietrząc regularnie pomieszczeń z obawy o utratę ciepła. Często, przy nieprawidłowym montażu pozostawia się mostki termiczne na obwodzie okna, lub też montuje nowe okna poza strefą izolacji termicznej co powoduje, że zawilgocenia ścian powstają już w warunkach normalnej eksploatacji budynku [wilgotność względna 45 55% przy temperaturze powietrza o C]. Wydzielająca się wilgoć: od osób zamieszkujących, spalania gazu, gotowania, prania, podlewania kwiatów, przy oknach bardzo szczelnych nie może być usunięta na zewnątrz. Nieszczelne okna umożliwiały wymianę powietrza, okna bardzo szczelne tę wymianę uniemożliwiają. Co zrobić, wrócić do starych okien już się nie da bo nikt ich nie produkuje. Produkować okna nieszczelne też nie wypada. A może popsuć czyli rozszczelnić okna nowe. Okazało się, że jest to jedyne wyjście z tej beznadziejnej sytuacji. Obecnie gama rozwiązań tego problemu jest bardzo szeroka, od najprostszych jak; wycinanie uszczelek i wstawianie w szczeliny odcinków uszczelek płaskich, stosowanie w oknach uszczelek perforowanych, karbowanych, poprzez zakładanie w okuciach mikrouchylaczy, frezowanie w profilach kanałów wentylacyjnych, aż do rozwiązań najbardziej nowoczesnych jakim są nawiewniki. Rysunek 2a-c. Przewietrzanie przez uszczelki perforowane uszczelka COMFOLIP, przewietrzanie przez frezowane w profilach kanały, element nawiewny. W niniejszym artykule przedstawione zostaną wszystkie sposoby poprawienia infiltracji przez nadmiernie szczelne współczesne okna.

2 2 A. Infiltracja powietrza Szczelność na przenikanie powietrza określa się ilością (objętością) powietrza, która przenika przez przylgi ram skrzydeł oraz przez nieszczelności okien. Wielkość infiltracji odnosi się do długości przylg i wyrażana jest współczynnikiem infiltracji a = m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ). Jest to objętość powietrza, która przenika (infiltruje) przez jeden metr długości przylgi w ciągu jednej godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 10 dapa. Według polskiej normy PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania. współczynnik infiltracji powietrza a powinien mieścić się w granicach od 0,5 do 1,0 m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ). Podana wielkość wymaganej infiltracji - 0,5 do 1,0 m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ) - odnosi się do pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną tj. do zdecydowanej większości mieszkań w Polsce. Współczesne okna charakteryzuje szczelność na przenikanie powietrza w przedziale 0,0 [okna hermetyczne] do 0.3 m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ). B. Wentylacja Wentylacja ma na celu usuwanie z pomieszczeń powietrza zużytego i wprowadzenie na to miejsce powietrza świeżego z zewnątrz. Wymiana odbywa się w wyniku napływu powietrza przez okna lub otwory znajdujące się w ścianach zewnętrznych i odpływu przez pionowe kanały wentylacyjne - w sposób grawitacyjny lub mechaniczny. Wymaganą wielkość wymiany powietrza określa norma PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Minimalna wielkość wymiany powietrza powinna wynosić: 70 m 3 na jedną godzinę dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową, 30 m 3 /h dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną w mieszkaniu do trzech osób oraz dla WC, 50 m 3 /h w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób, oraz dla łazienki, 20 m 3 /h dla jednej osoby w mieszkaniu (30 m 3 /h dla osób palących). C. Konieczność wymiany powietrza Prawidłowa wymiana powietrza ma na celu usuwanie zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek węgla powstający w wyniku oddychania ludzi i zwierząt, spalania gazu (kuchnie, piecyki gazowe), dymu papierosowego, pary wodnej, zapachów, gazów emitujących z mebli, z materiałów budowlanych wilgoci technologicznej szczególnie w nowych budynkach. W wyniku spalania gazu powstaje dwutlenek węgla i woda - para wodna. Przy niesprawnej wentylacji i zbyt szczelnych oknach zawartość dwutlenku węgla szybko rośnie a zmniejsza zawartość tlenu. Brak napływu tlenu powodować może zmniejszenie skuteczności spalania gazu - niepełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Stężenie dwutlenku węgla powietrzu w ilości 1,0 % powoduje pogorszenie samopoczucia i trudności w oddychaniu, stężenie większe jest zagrażające dla życia. Zawartość CO 2 powinna wynosić nie więcej niż 0,1 do 0,2 %. Z kolei spadek zawartości tlenu z 21,0 % do 16,0 % powoduje niedotlenienie i konsekwencje takie jak w przypadku nadmiaru CO 2. Para wodna powstająca w procesie spalania gazu, z prania, suszenia, gotowania, czy podlewania roślin również musi być usuwana na zewnątrz, inaczej zawartość wilgoci w powietrzu niebezpiecznie rośnie. Duża wilgotność i wysoka zawartość CO 2 to pożywka dla rozwoju grzybów pleśniowych, [czarnych plam] - w miejscach wilgotnych, słabo przewietrzanych, zimnych. Nadmiar wilgoci wykrapla się na zimnych mostkach termicznych wokół okien powodując groźne zawilgacanie złącz. Ważne jest zarówno usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci jak i wprowadzanie świeżego suchego powietrza i tlenu niezbędnego w procesie oddychania ludzi i zwierząt i spalania gazu. 2. Możliwości poprawienia wymiany powietrza przez okna

3 3 Zwiększenie szczelności okien spowodowało konieczność wprowadzenia innych sposobów zapewnienia wymiany powietrza. Odbywać się to może na wiele sposobów od: wycinania uszczelek przylgowych, stosowania uszczelek płaskich, perforowanych lub karbowanych, montowania w oknach mikrouchylaczy, okresowego przewietrzania aż do stosowania specjalnych elementów przewietrzających - nawiewników. Wycinanie uszczelek i wstawianie w miejsce uszczelek wyciętych uszczelek specjalnych (płaskie, perforowane, karbowane), stosowanie specjalnych okuć z mikrouchylaczami, przewietrzanie można nazwać biernymi sposobami (użytkownik nie ma wpływu na wielkość wymiany powietrza). Umożliwiają one usuwanie w pewnym stopniu powietrza zużytego i nadmiernie wilgotnego i napływ powietrza z zewnątrz. Są to sposoby łatwe i możliwe do wykonania zarówno przez producenta okien, czy montażystę, nawet w oknach już wbudowanych. Metody te nie mają jednak nic wspólnego [poza mokrouchylaczami] z wentylacją pomieszczeń, ilość wymiany powietrza jest stanowczo za mała. Sposobami najbardziej nowoczesnymi, zapewniającymi wentylację, jest stosowanie nawiewników, gdzie użytkownik ma wpływ na wielkość wymiany powietrza. Nawiewnik można przymknąć lub zamknąć, są też nawiewniki, które otwierają się lub zamykają samodzielnie i jest to sposób czynny wymiany powietrza. Należy jednak pamiętać, że kanały wentylacyjne również muszą być drożne, inaczej nici z nawiewników. 2.1 Różne rodzaje uszczelek przylgowych, kanały przewietrzające W oknach z PVC i innych rodzajach okien [aluminiowe, drewniane] opracowane zostały sposoby poprawienia infiltracji powietrza przez okna przez stosowanie odcinków uszczelek płaskich, wstawianych w miejsce po usuniętych uszczelkach zwykłych. Stosowane mogą być również uszczelki z ponacinanymi fabrycznie karbami lub otworkami. Infiltracja powietrza odbywa się przez nieszczelności uszczelek karbowanych lub przez otworki w uszczelkach. Infiltracja zależy od typu uszczelki tj. jej nieszczelności. Umożliwia usuwanie powietrza zużytego i nadmiernie wilgotnego i napływ powietrza z zewnątrz, Sposób jest łatwy do wykonania. Może być wykonany wyłącznie przez producenta okien, pod warunkiem, że dysponuje on takimi rodzajami uszczelek. Można wykonać w oknach już wbudowanych polega to na wymianie rodzaju uszczelek (szczególnie gdy pojawią się kłopoty z infiltracją powietrza), Wady rozwiązania Może nastąpić spadek szczelności okien na przenikanie wody opadowej. Badania wykazały, że szczelność okien przy wysokiej różnicy ciśnień np. 60 dapa, po usunięciu uszczelek, spada do wartości dapa. Całość wymiany powietrza odbywa się przez szczeliny po wyciętej uszczelce. W związku z tym obserwowane są takie zjawiska jak: falowanie firanek lub zasłon powodowane przez intensywną strugę powietrza, powstawanie ciemnych trudno zmywalnych smug, gwizdanie okien. Nabywca nowych okien, wychowany od kilku pokoleń na oknach nieszczelnych, wymaga by okna były szczelne i nie do pomyślenia jest dla niego by wycinać uszczelki. Wycinanie uszczelek powoduje spadek izolacyjności akustycznej, spadek szczelności na przenikanie wody opadowej.

4 4 Rysunek 3 przedstawia jeden ze sposobów wentylowania przy zastosowaniu uszczelek płaskich (rys. 3a) wstawionych w miejsce uszczelek zwykłych (rys. 3b). Powietrze zewnętrzne wpływa dołem z boków okna, przez przylgi zewnętrzne (strzałki zielone), przepływa kanałami wzdłuż wrębów w przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a skrzydła ogrzewając się jednocześnie i wpływa do pomieszczenia górą okna przez przylgę wewnętrzną (strzałki niebieskie). Wymienione powyżej sposoby zwiększenia infiltracji powietrza przez: wycinanie uszczelek i stosowanie uszczelek płaskich, karbowanych, dziurkowanych zapewnia zwiększenie infiltracji powietrza z poziomu okien hermetycznych czy o współczynniku infiltracji 0,2 (0,3) m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ) do wartości 0,5 1,0 m 3 /(m.. h. dapa 2/3 ). W przeważającej części przypadków jest to skuteczny sposób na uniknięcie nadmiernie zawilgoconego powietrza. Jest to jednak bierny sposób wymiany powietrza, zależny od wielu czynników zewnętrznych: warunków atmosferycznych, terenowych i rodzaju budynku. Dla budynku odsłoniętego, wysokiego (wyższa różnica ciśnień większe zasysanie powietrza przez wentylację) napływ powietrza przez szczeliny w uszczelkach, karby czy perforacje czy też przez komory przewietrzające będzie większy niż dla budynku niskiego osłoniętego. Tak samo, przy silnych wiatrach napływ powietrza będzie większy niż przy pogodzie bezwietrznej. Różnice w napływie powietrza mogą występować w tym samym budynku (parter piętro ostatnie, strona nawietrzna strona zawietrzna). Wycinanie uszczelek, bądź wstawienie w miejsce uszczelek wyciętych specjalnych uszczelek płaskich (lub zaślepek) wymaga bardzo starannego wykonania odwodnienia okien, dokładnego założenia uszczelek przylgowych itp. by zapewnić szczelność na przenikanie wody opadowej. Powoduje spadek izolacyjności akustycznej. Wycinanie uszczelek, stosowanie uszczelek płaskich, perforowanych, innych zapewnia wyłącznie spełnienie wymagania infiltracji powietrza i nie może zapewnić wymaganej wentylacji pomieszczeń. 2.2 Okresowe przewietrzanie, okucia z mikrouchylaczami Niektórzy z producentów proponują okresowe wietrzenie pomieszczeń przez kilkakrotne w ciągu dnia szerokie otwieranie skrzydła okna na okres minut szczególnie rano i po dłuższej nieobecności w domu. Rozwiązanie zapewnia szybką wymianę powietrza bez znacznego spadku temperatury wewnętrznej. Wielkość napływu powietrza jest bardzo duża. Wady rozwiązania Mikroklimat pomieszczenia jest niekontrolowany i zmienia się w zależności od warunków przewietrzenia - pogarsza się powoli, by po przewietrzeniu ulec poprawieniu i tak w kółko. Nie ma możliwości stosowania w nocy (chyba, że użytkownik wstanie) oraz w ciągu dnia w czasie pobytu użytkowników w pracy, szkole itp. Jest kłopotliwe w użytkowaniu w przypadku zastawienia parapetu np. kwiatami czy w czasie złej pogody (opady deszczu, śniegu, wichura). Bardziej wskazane jest instalowanie w oknach specjalnych okuć z mikrouchylaczami, tj ustawienia klamki w pozycji minimalnego uchylenia skrzydła. Uchylenie może być jedno- lub wielopozycyjne. Wietrzenie pomieszczeń odbywa się przez nieznacznie uchylone skrzydło.

5 5 Rozwiązanie zapewnia wymianę powietrza w sposób analogiczny jak istniejące niegdyś w oknach lufciki. Wielkość napływu powietrza zależy od pozycji położenia klamki i mieści się zazwyczaj w granicach 5,0 do 20,0 m 3 (lub więcej) powietrza na godzinę. Wady rozwiązania Przepływ powietrza jest niekontrolowany i zmienia się w zależności od warunków atmosferycznych. Nie ma zachowanej szczelności na przenikanie wody opadowej. Nie ma zabezpieczenia przed włamaniem, zalecane jest więc na wyższych piętrach lub w oknach zabezpieczonych kratami. Nie zapewnia zabezpieczenia przed hałasem, kurzem. Powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej. Wymienione powyżej metody można uznać za sposoby wentylacji pomieszczeń a nie tylko poprawienia infiltracji powietrza. Są to sposoby czynne co znaczy, że użytkownik ma wpływ na wielkość wymiany powietrza (może ją zwiększyć lub ograniczyć w zależności od potrzeb). Sposoby te można zaliczyć do wpływających na energooszczędne gospodarowanie energią cieplną. Rysunek 4a-b. Warianty poprawienia infiltracji przez okna. Rysunek 4a przedstawia przepływ powietrza przy zastosowaniu uszczelek karbowanych powietrze przepływa przez nacięcia na powierzchni uszczelek. Rysunek 4b przedstawia przepływ przez uszczelki płaskie i otwory frezowane w profilach skrzydeł i ościeżnic. 2.3 Nawiewniki Nawiewniki są elementami umożliwiającymi wymaganą wymianę powietrza 1. Mogą być różnego rodzaju: o stałym przekroju otworu wlotowego, z regulowaną ręcznie przysłoną otworu wlotowego, z regulowaną automatycznie przysłoną otworu wlotowego, sterowane mikroprocesorem, Nawiewniki można mocować w oknie: w skrzydle okiennym nad szybą, w ramie skrzydła lub w ramie ościeżnicy, jako wydzielony element okna (rodzaj lufcika), poza oknem. Nawiewniki mogą być: uniwersalne tj. pasujące do każdego rodzaju systemu okien opracowane specjalnie dla danego rodzaju systemu. 1 Instrukcja ITB nr 343/96 Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

6 6 Rozwiązanie zapewnia wymianę powietrza w sposób racjonalny, zależny od potrzeb. Wielkość napływu powietrza zależy od rodzaju nawiewnika a przypadku nawiewników regulowanych od położenia osłony. Przy zastosowaniu nawiewników same okna mogą być bardzo szczelne co wpływa w istotny sposób na racjonalne gospodarowanie energią cieplną. Wpływa na energooszczędny sposób gospodarowania energią cieplną, nawiewnik można przymknąć. Bardzo łatwy sposób użytkowania. Rys5a-b. Nawiewniki z regulacją ręczną napływu powietrza, przepływ stały. Rys. 5a nawiewnik montowany pod szybą, powietrze przechodzi przez specjalnie wykonaną listwę przyszybową z otworami. Rys. 5b nawiewnik montowany pod oknem. Nawiewniki w pewnym stopniu obniżają izolacyjność akustyczną okna. Trudno pisać o wadach nawiewników, które w Polsce zyskują dopiero uznanie. Argumentem przeciw jest ich wysoka cena wpływająca na wzrost ceny okna. Jest to jednak rozumowanie błędne. Przykład nawiewnika samoczynnego o nazwie KLIMABOX oferta firmy KBE, instalowanego na ramie okiennej przedstawia rys. 6a. Nawiewnik działa na zasadzie zdławiania przepływu powietrza przy jego zwiększonym ciśnieniu zewnętrznym, przepływ powietrza jest zmienny. Zasadę działania nawiewnika ilustruje rys. 6b. Podobnego typu nawiewnik przedstawiają rysunki 7a-c. Rysunki przedstawiają sposób działania elementu przewietrzającego GEKKO. Przy otwartym elemencie przewietrzającym (rys.7a) powietrze wnika do wewnątrz, przy zwiększonym naporze wiatru nawiewnik zamyka się automatycznie (rys.7c).

7 7 Przykłady nawiewników do montażu w oknach aluminiowych przedstawiają rysunki 8a-b. Rysunek 8a nawiewnik z regulowaną przesłoną przepływu powietrza. Rysunek 8b nawiewnik o stałym przepływie z zewnętrzną osłoną przeciwdeszczową. Do najnowszych rozwiązań należy zaliczyć nawiewniki sterowane mikroprocesorem, reagujące na spadek temperatury, z rejestracją parametrów powietrza i regulowaną wielkością przepływu. Rysunek 9. Nawiewnik przedstawiony na rys. 10 reaguje automatycznie na zwiększoną wilgotność powietrza i przy wzroście zawilgocenia powietrza otwiera się automatycznie.

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ 3 2. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO 5 3. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Bardziej szczegółowo

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu.

NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej znakomita większość budynków

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI ROZWOJU GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

1. WARUNKI ROZWOJU GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH 1. WARUNKI ROZWOJU GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH Pod względem systematycznym grzyby pleśniowe zaliczane są do klasy workowców i grzybów niedoskonałych. Są to najczęściej grzyby z grupy: Aspergillus, Penicilinum,

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i oszczędzania energii w obiektach gminnych.

Instrukcja użytkowania i oszczędzania energii w obiektach gminnych. Instrukcja użytkowania i oszczędzania energii w obiektach gminnych. Zasady określone w niniejszej instrukcji stosuje się w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach Gminy Miejskiej Dzierżoniów, są

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH 1 Zbigniew WNUKOWICZ KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH Odpowiedni standard pokoi hotelowych i dobra kuchnia to, w dobie rosnącej konkurencji, za mało, aby zachęcić klientów do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN opracowane na zlecenie Zrzeszenia Montażystów Stolarki w ramach programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu przy wsparciu Mecenasa Mistrzów Montażu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA DOMOWYCH URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GAZ Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w gospodarstwach domowych. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

PORADY. Roszenie okien

PORADY. Roszenie okien CENTRUM BUDOWNICTWA Okna Drzwi PORADY Opracowanie informacji: Marek Milczarski e-mail: marek@okna-plock.pl tel. 0 505 069 434 Roszenie okien W nowym mieszkaniu na szybach skrapla się para wodna. Krople

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe Wydanie: 2011 Wersja: 3.0 Niniejsze wytyczne dotyczące jakości mają stanowić pomoc w neutralnej ocenie jakości okien, drzwi zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających mgr inż. Julian Wiatr Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Głównym zagrożeniem w czasie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sufity. Ściany

Spis treści. Sufity. Ściany Spis treści Sufity Charakterystyka ogólna 2 Warunki stosowania 2 Tyczenie i mocowanie płyt g-k do rusztu. 3 Rodzaje typowych konstrukcji rusztów sufitów 5 Ruszt sufitowy jednopoziomowy pojedynczy 5 Ruszt

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne Poradnik budowlany Rozwiązania ścienne Rozwiązania ścienne Spis treści Wienerberger...2 Ceramika poryzowana najlepszy wybór do budowy... 4 Rodzaje ścian z pustaków... 8 Ściana jednowarstwowa... 8 Ściana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo