EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZ.NR.2 GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO 33 33-330 GRYBÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : 74225100-3"

Transkrypt

1 ETA spółka z o.o Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) Krajowy Rejestr Sądowy nr w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy ZAMAWIAJĄCY : GMINA GRYBÓW UL. JAKUBOWSKIEGO GRYBÓW OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA W POLNEJ ADRES : POLNA, GM. GRYBÓW DZ. NR 376 CPV : PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PB - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA JADALNIĘ SZKOLNĄ STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ARCHITEKTURA ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO i IMIĘ DATA PODPIS PROJEKTANT mgr inż.arch. Barbara Michniewicz upr.bud.nr /91 do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej tech.bud. luty 2009 Mariusz Surma luty 2009 EGZ.NR.2

2 Zawartość opracowania - Oświadczenie projektanta - Zaświadczenie o przynależności do MOIA, - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mgr inż.arch. Barbara Michniewicz. 1. Część opisowa 1.1 Inwestor, lokalizacja 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Charakterystyka ogólna 1.5 Dane geometryczne obiektu 1.6 Dane konstrukcyjno materiałowe 1.7 Zakres robót objętych projektowaną przebudową Informacja BIOZ 2. Część rysunkowa 2.1 Rys. 1 sytuacja 1: Rys. 2 rzut parteru 1: Rys. 3 daszek nad wejściem 1:50

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Inwestor, lokalizacja: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, Grybów Szkoła Podstawowa w Polnej, dz. 376, gm. Grybów. 1.2 Zakres opracowania Obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń mieszkalnych na jadalnię szkolną wraz z wymianą instalacji wewnętrznych C.O. wod.-kan, gazowej i elektrycznej, remontem zadaszenia i schodów wejściowych do zaplecza, wchodzących w skład budynku Szkoły Podstawowej w Polnej. 1.3 Podstawa opracowania - umowa z inwestorem - wizja i pomiary w terenie - wytyczne do projektowania - wytyczne programowo funkcjonalne - obowiązujące normy i przepisy do projektowania 1.4 Charakterystyka ogólna Lokalizacja: Budynek objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Polna na działce położonej przy drodze relacji Szlachtowa-Stróże. Budynek szkoły położony jest w północnej części działki, przy czym jego dłuższe skrzydło jest równoległe do drogi. Opis budowlany budynku: Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Budynek składa się z dwóch połączonych prostopadle segmentów w kształcie litery L. Część pierwsza, budowana wcześniej to skrzydło usytuowane prostopadle do drogi. Część druga wybudowana w późniejszym okresie to skrzydło prostopadłe do drogi. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa falista na łatach drewnianych. Budynki murowane w tradycyjnej technologii. Stropy żelbetowe wylewane, klatki schodowe żelbetowe wylewane. W segmencie pierwszym na I piętrze schody drewniane wyrównujące różnice pomiędzy poziomami stropów, łączące piętro części szkolnej z klatką schodową części mieszkalnej. Opis funkcjonalny W piwnicach zlokalizowane jest zaplecze techniczne szkoły: wiatrołap, pomieszczenie palacza i kotłownia. W pozostałej części piwnic znajduje się sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym. Pod schodami znajduje się hydrofornia.

4 Część parterowa i piętro zostały podzielona funkcjonalnie na dwie części. Od strony wschodniej starszego segmentu zlokalizowane zostały mieszkania nauczycielskie (po jednym na każdej kondygnacji) z klatką schodową. Pozostałą część budynku stanowią pomieszczenia związane ze szkołą. Na parterze zlokalizowany jest wiatrołap z wejściem głównym, korytarz z klatką schodową, sale lekcyjne, sanitariaty, sklepik szkolny, pokój nauczycielski oraz gabinet dyrektora. Na I piętrze zlokalizowana jest korytarz z klatką schodową, biblioteka szkolna, sale lekcyjne oraz sanitariaty. 1.5 Dane geometryczne obiektu Budynek szkoły: Pow. zabudowy - 519,20 m2 Pow. użytkowa w tym: powierzchnia szkoły 837,40 m2 powierzchnia mieszkań 149,40 m2 Razem: 986,80 m2 Kubatura: ,00 m3 Część objęta opracowaniem projektowym: Pow. użytkowa Kubatura - 71,80 m2-193,86 m3 1.6 Dane konstrukcyjno materiałowe Stan istniejący - ściany zewnętrzne nośne murowane warstwowe z pustaków Max 29 cm z warstwą styropianu 7 cm i okładziną z cegły modularnej 9 cm, tynk dwustronny 1,5 cm, - ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej 25 cm, pustak Max 19cm, tynk dwustronny 1,5 cm, - ściany działowe z cegły modularnej 9cm, cegła pełna 6cm, tynk dwustronny 1,5 cm, - strop między kondygnacyjny płyta żelbetowa 15 cm, wylewka cementowa płytki PCV (klasy, korytarze i biblioteka) i terrakota (sanitariaty), - strop nad ostatnią kondygnacją płyta żelbetowa 15 cm, 1xpapa, wełna mineralna, wylewka cementowa, - konstrukcja nośna dachu więźba drewniana. Stan projektowany Nadproża Projektuj się nadproża z belek stalowych w miejscu wykonany przebić w wewnętrznej ścianie nośnej na otwory drzwiowe z 3-ch dwuteowników IP-120. Projektuje się nadproża prefabrykowane typu Porotherm szer. 11,5cm w ścianach działowych w miejscu wykonanych otworów drzwiowych.

5 Ściany działowe - Cegła modularna gr. 9 cm oraz - Cegła pełna gr. 12 i 6cm. 1.7 Zakres robót objętych projektowaną przebudową Program. Zakłada się przebudowę istniejących pomieszczeń mieszkalnych na cele jadalni szkolnej wraz podgrzewalnią posiłków poprzez zmianę dotychczasowego układu funkcjonalnego i częściowo konstrukcyjnego. W kuchni /podgrzewalni/ następowałoby podgrzewanie gotowych posiłków i wydawanie ich poprzez okienko podawcze połączone z jadalnią. W związku z tym przewidziano wydzieloną zmywalnię naczyń stołowych. Jadalnia składałaby się z dwóch pom. zachowując dotychczasowy układ ścian z dostępem z istniejącej w budynku komunikacji z oddzielnym wejściem z zewnątrz. W miejsce dotychczasowej łazienki projektuje się wykonanie dwóch pom. WC w tym jedno dla pracowników kuchni. Dostęp pracowników do zaplecza poprzez oddzielne wejście. Zatrudnienie - 3 osoby, czas pracy w wymiarze do 4h dziennie. Ilość osób na jadalni 40 os. Roboty demontażowe: zdemontować drewnianą stolarkę okienną wraz z parapetami, zdemontować stolarkę drzwiowa wewnętrzną i zewnętrzną, rozebrać ścianki działowe, rozebrać kuchnię i piece kaflowe, skuć płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, wykuć nowe otwory drzwiowe, rozebrać istniejące wierzchnie warstwy podłogowe, wykuć otwory dla instalacji wentylacyjnej w ścianach wewnętrznych, skuć uszkodzone i słabe tynki na wewnętrznych powierzchniach ścian, a w miejscach zawilgoconych dodatkowo wydłutować uszkodzone spoiny, zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, zdemontować istn. instalacje i przybory sanitarne, zdemontować istn. instalacje elektryczne, rozebrać pokrycie z lastriko i skuć uszkodzone schodki wejściowe. Roboty murowe i montażowe: wykonać nadproża w ścianach nośnych wewnętrzych z belek stalowych IP 120 na poduszce betonowej gr. 5cm wraz ze szpałdowniem cegłą pełną i z przespawaniem belek przewiązkami z blachy stalowej gr. 8mm, wykonać nadproża w ścianach działowych prefabrykowanych z belek Porotherm 11,5cm, wymurować ścianki działowe z cegły pełnej i modularnej na zaprawie cementowej, zamurować częściowo otwór drzwiowy (pomiędzy kuchnią i jadalnią) cegłą ceramiczna pełną na zaprawie cementowej, zamontować stolarkę okienna i drzwiową,

6 zamontować nowe przybory sanitarne, zamontować nowy osprzęt inst. elektrycz. wewnętrznych, uzupełnić i wybetonować schody zewnętrzne, schody zewnętrzne i podest obłożyć płytkami gresowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi na zaprawie mrozoodpornej, wykonać nowe zadaszenie nad wejściem na konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy stalowej powlekanej, Podłogi i posadzki: Uwaga! Po wykonaniu nowych warstw podłogowych wysokość przebudowywanych pomieszczeń powinna wynosić jak obecnie 270 cm. ułożyć izolację z warstwy folii, wykonać podłoże cementowe o grubości 3,5 cm, wraz z dylatacją obwodową wzdłuż ścian), podłoże cementowe pod posadzki wyrównać dodatkowo masą samopoziomującą, ułożyć posadzkę z paneli gr. 8mm kl. ścieralności AIV (pom. jadalni ) wraz z cokolikiem z listw PCV, w pozostałych pomieszczeniach posadzki z płytek ceramicznych terakotowych bezpoślizgowych odporne na działanie środków dezynfekujących oraz nienasiąkliwe na kleju, w pomieszczeniu kuchni i zmywalni na styku ściany z podłogą zamontować listwę wyokrągloną (wklęsłą) z tworzywa sztucznego, w pomieszczeniach z kratką ściekową (kuchnia i zmywalnia fi 100mm, WC fi 50mm) należy zaprojektować podłogi ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów podłogowych. Wpusty powinny być zabezpieczone w samoczynne zawory przeciwzalewowe. Stolarka okienna: okna wykonać z PCV w kolorze białym z 5-komorowych profili, wzmacnianych kształtownikami stalowymi zimnogiętymi, ocynkowanymi, szklenie podwójną szybą niskoemisyjną Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. ciepłą ramką miedzyszybową, o U 1,1 W/m 2 K, okucia obwodowe antywłamaniowe klasa porównywalna z okuciami firmy Winkhaus, okna muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagany jest Certyfikat Zgodności dla gotowego wyrobu oraz aprobaty techniczne ITB, ocena higieniczna PZH, klasyfikacja ogniowa CNBOP certyfikat bezpieczeństwa B dla odpowiednich elementów składowych (profil, zestaw szybowy, okucia). Zamiennie można od dostawcy wymagać świadectwa zgodności dla gotowego wyrobu ale dopiero po jego wykonaniu, współczynnik przenikania ciepłą dla okien nie może być większy niż 2,3 W/m 2 K, wewnętrzne okna podawcze drewniane. System powinien posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB. Szklenie szybą pojedynczą grubości 4 mm, przezroczystą, bezpieczna klasy PI. Wyposażenie w blokadę pozycji otwartej oraz uchwyt z zamknięciem. Kolor wykończenia biały. okno w kuchni powinno być zaopatrzone w siatkę ochronną przeciw owadom.

7 Okno podawcze /zmywalnia/: profil aluminiowy, lakierowane kolor biały, otwierane do góry, blokada podnoszonego skrzydła. Parapety: parapety wewnętrzne z PCV, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne drewniane pełne - ramiak z drewna klejonego, wypełnienie płyciny z drewna wewnątrz wkładka termoizolacyjna, okucia antywłamaniowe, 2 zamki atestowane z wkładkami bębenkowymi oraz samozamykacz, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych nie może być większy niż 2,6 W/m 2 /K, drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe pełne, w sanitariatach z przeszkleniem 45x45cm i otworem nawiewnym w dolnej części skrzydła, pomiędzy kuchnią a jadalnią drzwi z okienkiem podawczym podnoszonym do góry z blokadą ustawienia., zamek z wkładką patentową, Tynki i okładziny ścienne: uzupełnić ubytki tynków, otynkować zamurowania i nowe ściany (tynk cementowo-wapienny kategorii III), w częściach zawilgoconych prace prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu murów, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i zmywalni ułożyć na ścianach na zaprawie klejowej płytki ceramiczne glazurowane do wysokości 200 cm, w komunikacji do wys. 1,60m. Wymagana aktualna Aprobata Techniczna ITB oraz atest PZH. W kuchni zamontować narożnik ochronny z blachy stalowej. Malowanie: zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, ściany i sufity pomalować farbami emulsyjnymi (3-krotnie, po uprzednim zagruntowaniu i szpachlowaniu pow.) w jasnych kolorach pastelowych. Farby powinny odpowiadać wymogom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Schody zewnętrze: uzupełnić i wybetonować schody wejściowe (od strony zaplecza) betonem kl. B25 ułożyć posadzkę z płytek ceramicznych terakotowych mrozoodpornych antypoślizgowych na kleju mrozoodpornym z cokolikiem o wys. 10cm.

8 Zadaszenie: konstrukcja drewniana zadaszenia jednospadowa z drewna szpilkowego kl. K27 z krokwi 7x16cm i krawędziaków (słupki i płatwie) 7x16cm całość konstrukcji zakotwić do ściany kotwami stalowymi. zabezpieczenie elementów drewnianej więźby preparatem uodparniającym na działanie korozji biologicznej jak i przed ogniem, pokrycie z blachy stalowej falistej powlekanej na łatach drewnianych 4x5cm, deska czołowa i wiatrownice gr. 2,5cm obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, odprowadzenie wód opadowych rynna dachowa fi 100mm z PCV, rura spustowa fi 75mm z PCV. Instalacje: kanalizacja wykonać podejścia kanalizacyjne z rur PCV, odprowadzenie do sieci istniejącej ogólnej, wodociągowa wykonać instalację i podejścia z rur PP, zasilanie z istniejącej sieci w budynku, zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych ciepłej wody użytkowej o tem. ok. 55 o, gazowa wykonać nową instalację gazową zasilającą urządzenia grzejne w kuchni - podłączenie do istniejącej instalacji, ogrzewanie wykonać nową instalację C.O. z rur z tworzywa, zapewnić ogrzewanie wszystkich pomieszczeń, zamontować grzejniki płytowe z termostatami, podłączenie do istniejącej instalacji zasilanej z kotłowni w budynku, energia elektryczna - wykonać nową instalację wewnętrzną zasilającą i oświetleniową z podłączeniem do nowej rozdzielni zasilanej z istniejącej instalacji w budynku. Zapewnić oświetlenie wszystkich pomieszczeń, wykonać podejścia do wszystkich urządzeń technologicznych. Wentylacje: we wszystkich pomieszczeniach zapewnić wentylację grawitacyjną wywiewną, w pomieszczeniach kuchni, zmywalni i WC zapewnić dodatkową wentylację wywiewną mechaniczną (wentylator EDM 100), nad urządzeniem grzejnym zainstalować okap z odciągiem mechanicznym.

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska zlec. 1/P/03/2007 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : Budynek Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Adres obiektu : Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 dz.nr 214 Tytuł opracowania Inwestor Część 1 Tom 1.2 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "AS - PROJEKT" mgr inż. Andrzej Szczuchniak 75-727 Koszalin ul. Orla 8/3 tel./fax (94) 34 71 737 (94) 342 46 89 e-mail: asprojekt@onet.pl ===================================================================

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo