Polska Federacja Kynologiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Federacja Kynologiczna"

Transkrypt

1 Polska Federacja Kynologiczna I Międzynarodowa Wystawa Inauguracyjna Psów Rasowych Pod patronatem Federación Canina Internacional Informator zbiorczy z zakresu regulacji organizacji wystawy międzynarodowej w Sieradzu Polska Federacja Kynologiczna ul. Lokajskiego 1/10, Sieradz Stan na dzieo 27 maja 2010 Wykonanie: P. Sokołowski i Ł. Santarek

2 W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność zaprosić Państwa na I Międzynarodową Wystawę Inauguracyjną pod patronatem Federación Canina Internacional oraz honorowym patronatem prezydenta miasta Sieradza. Jest to pierwsza wystawa organizowana przez Polską Federację Kynologiczną zaplanowana na 30 maja 2010 roku w Sieradzu. Stało się już tradycją dla wielu z Nas uczestniczenie na wystawach organizowanych w tym mieście. Głównym promotorem tego przedsięwzięcia jest Pani Barbara Marcinowska, która poprzez swoje wieloletnie doświadczenie hodowlane i sędziowskie przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu. To dzięki zdobytej wiedzy przez P. Barbarę mamy pewność, że wystawa zostanie zorganizowana na możliwie najwyższym poziomie. Dlatego dzisiaj serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym informatorze, jak również zapraszam do odwiedzenia specjalnie przygotowanej na tą okazję stronę internetową Na stronie znajduje się elektroniczny formularz umożliwiający zgłoszenie swojego psa na wystawę. Z kynologicznymi pozdrowieniami Andrzej Danielewicz prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Kynologicznej

3 Terminy nadsyłania zgłoszeo: I termin: do 23 maja, II termin: maja, III termin (zgłoszenie nie znajdzie się katalogu): 27 maja (formularz on-line) oraz 30 maja (w godzinach w sekretariacie wystawy). Zgłoszenia należy nadsyład poprzez formularz elektroniczny (preferowana forma) lub tradycyjny dostępne na stronie Federacji. Jednocześnie należy dokonad opłaty za zgłoszenie psa na wystawę. Aby przyspieszyd proces rejestracji psa na wystawę, prosimy o nadsyłanie potwierdzeo wpłaty na adres Opłaty zgłoszeniowe (* ozn. II i III termin, lub I z wpłatę wnoszona w dniu wystawy) Członkowie Polskiej Federacji Kynologicznej: Pierwszy pies 60zł / 90zł* Drugi 50zł / 75zł* Trzeci i kolejny - 30zł / 45zł* Klasa baby i szczeniąt 20zł / 30zł* Klasa weteranów 40zł / 60zł* Pozostałe osoby: Pierwszy pies 80zł / 120zł* Drugi 70zł / 105zł* Trzeci i kolejny 50zł / 75zł* Klasa baby i szczeniąt 30zł / 45zł* Klasa weteranów 50zł / 75zł* Wystawcy z zagranicy: Odpowiednio: 25/35* Euro, 20/30* Euro, 10/15* Euro, 10/15* Euro, 15/25* Euro Konto Bankowe do wnoszenia opłat za zgłoszenia Polbank S.A

4 08:00-09:45 przyjmowanie psów, 08: testy psychotechniczne 10:00 uroczyste otwarcie wystawy, 10:00-13:00 ocena psów na ringach, 10:30-10:45 pokaz szklenia psów Grupy z Wrocławia (1) 12:30-12:45 pokaz szklenia psów Grupy z Wrocławia (2) 13:00-13:30 przerwa i pokaz szklenia psów Grupy z Sieradza, 13:30-15:30 ocena psów na ringach 13:30-14:00 konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o psie rasowym, 14:30-14:45 pokaz szklenia psów Grupy z Wrocławia (3) 15:30-16:30 konkurencje finałowe i wręczenie pucharu Prezydenta miasta Sieradza 16:30 uroczyste zakooczenie wystawy i loteria Godziny rozpoczęcia i zakooczenia imprez i program mogą ulec zmianie. Pokazy wyszkolenia psów Grupa z Brzeźnia psy szkolone dla wojska, policji, obrony Grupa z Wrocławia psy-mistrzowie w zawodach Agality w kraju i zagranicą Konkursy plastyczny dla dzieci Po prostu pies wiedzy o psie rasowym dla młodzieży Ponadto darmowe porady weterynaryjne upominek dla każdego psa, w tym: buda dla najpiękniejszego psa publiczności (psa lub suki) i uprząż dla psa do jazdy samochodem dla najlepszego wystawcy

5 Ring I sędzia: Jose Antonio Ballesteros, sędzia-asystent: Urszula Zaborska Owczarek niemiecki (klasa młodzieży-championów) Owczarek niemiecki długowłosy (klasa młodzieży-championów) Ring II sędzia: Christine Andres, sędzia stażysta: Łukasz Santarek Maltaoczyk Pekioczyki Shar Pei Shih Tzu Yorkshire Terrier Yorkshire Terrier Biewer Ring III sędzia: Elena Szirioska, sędzia stażysta: Małgorzata Muchamadejew Appenzeller Beagle Berneoski pies pasterski Bokser Chioski grzywacz Czarny terier Golden Retriever Jamnik długowłosy króliczy Jamnik długowłosy miniaturowy Jamnik krótkowłosy miniaturowy Owczarek belgijski - Tervueren Owczarek niemiecki (klasa baby, szczeniąt i weteranów) Owczarek niemiecki długowłosy (klasa baby, szczeniąt i weteranów Owczarek szetlandzki

6 Klasa baby wiek od 4 do 6 miesięcy, Klasa szczeniąt wiek od 6 do 9 miesięcy, Klasa młodzieży wiek od 9 do 18 miesięcy, Klasa pośrednia wiek od 15 do 24 miesięcy, Klasa otwarta wiek powyżej 15 miesięcy, Klasa championów wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa, Klasa użytkowa wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości, Klasa weteranów wiek powyżej 8 lat. Konkurencje dodatkowe Najlepsza Hodowla w konkurencji bierze udział grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, z tym samym przydomkiem hodowlanym. Psy mogą byd własnością różnych osób. Najlepsza Para Hodowlana w konkurencji biorą udział pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela. Najlepszy Reproduktor w konkurencji biorą udział reproduktory ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków). Najlepsza Suka Hodowlana - w konkurencji biorą udział suki hodowlane z potomstwem (od 3 do 6 potomków). Najpiękniejszy pies/suka publiczności w konkurencji biorą udział wszystkie psy. Wyboru dokonuje publicznośd w drodze głosowania. Najlepszy wystawca w konkurencji biorą udział wszyscy wystawcy (oceniany jest sposób prezentacji psa na ringu). Wyboru najlepszego wystawcy dokonuje publicznośd w drodze głosowania.

7 Oceny: Przy ocenie indywidualnej psa mogą otrzymad następujące noty: Doskonała, Bardzo dobra, Dobra, Dostateczna, Dyskwalifikująca, Nie podlega ocenie. W klasie baby i szczeniąt: Wybitnie obiecująca, Obiecująca, Mało obiecująca. Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Werdykt sędziego dotyczący oceny jest ostateczny. Medale: W każdej klasie i rasie przyznaje się medale dla 3 pierwszych psów: Lokata I złoty, Lokata II srebrny, Lokata III brązowy.

8 Tytuły: Najlepsze Baby w Rasie o ten tytuł konkurują pies i suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby. Najlepsze Szczenię w Rasie o ten tytuł konkurują pies i suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt. Zwycięzca Młodzieży ten tytuł może otrzymad pies/suka, w każdej rasie, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą, lokatę I wygrają porównanie. Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów. Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów. Zwycięzca Rasy (ZR) o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR. Najlepszy Weteran w Rasie o tytuł ten konkurują pies i suka, które zdobyły ocenę doskonałą i lokatę I w klasie weteranów. Certyfikaty: CAJC (certyfikat na młodzieżowego championa) może otrzymad pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży. CAC (certyfikat na krajowego championa wystawowego) może otrzymad pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów; sędzia może przyznad dodatkowo drugi certyfikat CAC. CACIB (międzynarodowy certyfikat wystawowego championa piękności F.C.I.) może byd przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Res. CACIB (rezerwowy CACIB) może zostad przyznany drugiemu z kolei psu/suce.

9 Najpiękniejszy pies/suka publiczności w konkurencji biorą udział wszystkie psy; wyboru dokonuje publicznośd w drodze głosowania. Najlepszy wystawca w konkurencji biorą udział wszyscy wystawcy (oceniany jest sposób prezentacji psa na ringu); wyboru najlepszego wystawcy dokonuje publicznośd w drodze głosowania. Najpiękniejsze Baby (Best Baby in Show) o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie. Najpiękniejsze Szczenię (Best Puppy in Show ) o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie. Najpiękniejszy Junior Wystaw (Best Junior in Show) o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży. Najpiękniejszy Pies Wystawy (Best in Show) o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy. Najpiękniejszy Weteran (Best Veteran in Show) o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie.

10 Testy psychotechniczne: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wystawie będą przeprowadzane testy psychotechniczne, a ich koszt to 60zł. Zgłoszenia można dokonad poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszeniowym na wystawę. Więcej informacji można znaleźd na stronie Federacji. Badania DNA: Przy okazji wystawy będzie można dad do zbadania DNA psa na miejscu będzie osoba uprawniona do pobierania materiału genetycznego. Koszt takiego badania to 125zł lub 135zł. Więcej informacji można znaleźd na stronie Federacji. Reklama w katalogu (strona A5/B5): Członkowie PFK 100zł, członkowie innych organizacji kynologicznych 200zł, firmy 300zł; sponsorzy 300zł i 500zł. Podane ceny są do uzgodnienia. Informacje i zgłoszenia: Stoiska: Zapraszamy właścicieli stoisk gastronomicznych, z akcesoriami, kosmetykami i karmami dla psów do wynajmowania powierzchni handlowej. Ceny od 200zł (w zależności od wielkości stoiska). Informacje pod numerami: , oraz (43) Parking: Płatny parking dla wystawców (na terenie stadionu, blisko ringów) 20zł. Bezpłatny parking w odległości około 300 metrów od ringów.

11 Wstęp (nie dotyczy wystawców): Bilety wstępu na wystawę i pokazy dodatkowe (dające udział w loterii) w cenie: dzieci do lat 5 bezpłatnie dzieci od 6 do 10 lat 3zł pozostałe osoby 5zł Dla zwycięzcy loterii nagroda: 19-calowy monitor komputerowy! Lokalizacja: Stadion przy Stadion przy SP Nr 10 / Gimnazjum Nr 1 w Sieradzu ul. Grunwaldzka Sieradz Konkurs na najlepszą hodowlę, psa i sukę roku 2010 Zarząd Główny ogłasza konkurs na Hodowlę roku 2010, Psa roku 2010, Sukę roku Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy członków naszego stowarzyszenia. W konkursie będzie brany pod uwagę czynny udział naszych hodowli oraz właścicieli psów w wystawach organizowanych przez Polską Federację Kynologiczną oraz wystawach za granicą. Punkty naliczane będą za osiągnięcia wystawowe, tj. oceny, lokaty w klasach, tytuły (np. najlepsza suka/pies w rasie, zwycięzca rasy), przyznane certyfikaty (CAJC, CAC, CACIB i res. CACIB), miejsca lokatowe w konkurencjach hodowlanych (np. Najlepszy reproduktor) i finałowych (np. Best in Show). Czas trwania konkursu obejmuje okres od roku, tj. od I Międzynarodowej Wystawy Inauguracyjnej w Sieradzu do r. Cenne nagrody zostaną wręczone na pierwszej wystawie zorganizowanej w 2011 roku. Regulamin konkursu oraz sposób naliczania punktów za udział w wystawach jest dostępny na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia można kierowad na adres lub telefonicznie:

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 1/5 Krajowa Wystawa Gołębi, Drobiu, Królików, Świnek Morskich i innych Zwierząt Hodowlanych WARSZAWA 2011 odbywa się w 150-tą rocznicę zorganizowanego ruchu hodowlanego

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania tytułu. Międzynarodowego Championa FCI

Zasady przyznawania tytułu. Międzynarodowego Championa FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1 er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić domową hodowlę psów i nie zwariować

Jak prowadzić domową hodowlę psów i nie zwariować Anna Marek PIES HODOWLA WYCHOWANIE ŻYWIENIE Jak prowadzić domową hodowlę psów i nie zwariować PIES hodowla wychowanie żywienie Anna Marek pies hodowla wychowanie żywienie MULTICO Oficyna Wydawnicza Tekst:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM

Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu zatytułowanego AKTYWATORIUM (zwanego dalej projektem) dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN. KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r. REGULAMIN XXXIX MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS UROCZYSTE OBCHODY 70-LECIA KLUBY TĘCZA - SPOŁEM - KIELCE (ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB) KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r. 1. HONOROWY PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014 ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PREZESA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY TECHNICZNE ICAR 10 12 CZERWCA 2015 KRAKÓW, POLSKA ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ W ZGENOTYPOWANYM ŚWIECIE

WARSZTATY TECHNICZNE ICAR 10 12 CZERWCA 2015 KRAKÓW, POLSKA ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ W ZGENOTYPOWANYM ŚWIECIE WARSZTATY TECHNICZNE ICAR 10 12 CZERWCA 2015 KRAKÓW, POLSKA ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ W ZGENOTYPOWANYM ŚWIECIE STRONA INTERNETOWA www.icar2015.pl Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny FIFe (wydany: 01.01.2011)

Regulamin Ogólny FIFe (wydany: 01.01.2011) Regulamin Ogólny FIFe (wydany: 01.01.2011) 1 NAZWA CZAS TRWANIA SIEDZIBA CELE 1.1 Nazwa FIFe (logo) musi widniec na katalogach, rodowodach i certyfikatach. 2 PRZYJĘCIE REZYGNACJA WYDALENIE 2.1 Podczas

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu? KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Warszawa, 23-24 listopada 2012 roku.

Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu? KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Warszawa, 23-24 listopada 2012 roku. Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu? KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Warszawa, 23-24 listopada 2012 roku Zaproszenie Oferta dla firm Stoiska wystawowe Dlaczego kobiety i dzieci umierają

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Mleka Strony 3-18 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Strony 19-36

Polska Izba Mleka Strony 3-18 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Strony 19-36 Za rok 2013 Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Mleka przedstawia sprawozdanie z działań zrealizowanych w roku 2013 ze środków Funduszu Promocji Mleka w ramach dofinansowania dla podmiotów: Polska

Bardziej szczegółowo

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ.... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Serdecznie Zapraszamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!! Drodzy tancerze, trenerzy i instruktorzy. Białe Błota po raz XVI przez jeden weekend będą nosiły miano stolicy tańca w Polsce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Festiwalu Tańca o Puchar

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 Kwartalnik Banku Spółdzielczego w Radomsku Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 numer drugi/kwiecień 2009/ISSN 1689-7390 od redakcji Witam

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl KP-02-1.0623-2/30/14(2446) wtorek, 23 lutego 2010 r. Z MAGISTRATU: INAUGURACJA

Bardziej szczegółowo

90 LAT POLICJI POLSKIEJ

90 LAT POLICJI POLSKIEJ NASZA POLICJA 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 1919-2009 Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły, w którym istnieje szczególna okazja by wyrazić wdzięczność i uznanie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

SKRA łowi młode talenty w Radomsku

SKRA łowi młode talenty w Radomsku BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA Czerwiec 2015 r. nr 6/2015(452) ISSN 2080-4849 SKRA łowi młode talenty w Radomsku Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić Rozmowa z Wojciechem Ślusarczykiem - zastępcą

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska?

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska? Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299 Nowa inicjatywa radnego Henryka Szymańskiego Kto na tym zyska? SIEDLCZANIE DO BOJU!!! Przyjdź na casting do programu ZMAGANIA MIAST Zmagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Czerwiec 2013 W tym numerze m.in.: II Bieg o Puchar Dziekana OIRP we Wrocławiu Pokój radcowski w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo