KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Hipolita Cegielskiego ul. II Armii Wojska Polskiego Rogoźno Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROGOŹNIE ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Autor opracowania: mgr inż. Ryszard Szudrzyński ul. K. Brossa Poznań Uprawnienia budowlane nr 468/89/PW Poznań

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Informacje wstępne 3. Ogólne dane o obiekcie i terenie 4. Istniejące uzbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne 5. Zakres prac budowlanych ( modernizacyjnych ) II. RYSUNKI TECHNICZNE Rys. 1/8 Plan sytuacyjny 1 : 2000 Rys. 2/8 Rzut przyziemia (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 3/8 Rzut parteru (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 4/8 Rzut I piętra (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 5/8 Przekrój pionowy A A 1 : 50 Rys. 6/8 Rzut przyziemia- urządzenie pomieszczeń 1 : 50 Rys. 7/8 Rzut parteru- urządzenie pomieszczeń 1 : 50 Rys. 8/8 Rzut I piętra- urządzenie pomieszczeń 1 : 50

3 3 II. OPIS TECHNICZNY Do projektu modernizacji i urządzenia pomieszczeń istniejącej kuchni szkolnej ze stołówką i zapleczem przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie wykonania projektu. 1.2 Pomiary inwentaryzacyjne istniejących pomieszczeń obiektu, wykonane przez autora opracowania. 1.3 Założenia programowe, uzgodnienia i informacje uzyskane od inwestora bezpośredniego. 1.4 Uzgodnienia i informacje uzyskane w Powiatowym Inspektoracie Sanitarno- Epidemiologicznym w Obornikach. 1.5 Koncepcja projektowa zaakceptowana przez inwestora. 1.6 Kserokopia mapy geodezyjnej terenu. 1.7 Odpowiednie do zakresu opracowania ustawy i rozporządzenia oraz obowiązujące normy. 2. Informacje wstępne 2.1 Inwestor ( zleceniodawca ): Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, Rogoźno ul. II Armii Wojska Polskiego Właściciel nieruchomości: Starostwo Powiatowe w Obornikach. 2.3 Lokalizacja obiektu: Rogoźno ul. II Armii Wojska Polskiego Projekt obejmuje swym zakresem modernizację technologicznobudowlaną oraz urządzenie pomieszczeń istniejącej kuchni wraz ze stołówką i zapleczem przy Zespole Szkół w Rogoźnie ( bez zmiany jej przeznaczenia ). Opracowanie ma na celu poprawę warunków pracy, warunków higieniczno- sanitarnych zakładu oraz usprawnienie procesów technologiczno- produkcyjnych. W kuchni przyrządzane będą śniadania, kolacje oraz posiłki obiadowe dwudaniowe.

4 4 3. Ogólne dane o obiekcie i terenie III.1 Działka ogrodzona, zabudowana, zagospodarowana i uzbrojona, zlokalizowana w Rogoźnie pow. Oborniki przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 ( po jej południowej stronie ). Teren działki płaski, częściowo utwardzony. III.2 Przedmiotowy obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. III.3 Kuchnia szkolna ze stołówką wraz z zapleczem znajduje się w wydzielonym skrzydle budynku szkoły. Pomieszczenia kuchni i zaplecza zlokalizowane są na trzech kondygnacjach: kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra. III.4 Czas powstania obiektu: lata Budynek o zmiennej wysokości i ilości kondygnacji. Drogi i dojścia istniejące, utwardzone. III.5 Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych ( cegła ceramiczna pełna ) na zaprawie cementowowapiennej. Od wewnątrz ściany otynkowane. Od zewnątrz- ściana licowa z cegły pełnej, spoinowana. W obiekcie wymieniono okna ( oryginalne kształty i wymiary- wg wytycznych konserwatora zabytków ). Dachy o konstrukcji drewnianej, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną. Całość obiektu pod względem konstrukcyjnym w średnim stanie technicznym. Posadzki pomieszczeń kuchni i zaplecza cementowe wykończone płytkami ceramicznymi ( do wymiany ) lub wykładziną PCV. Ścianki wewnętrzne murowane. Istniejące wykończenie ścian wewnętrznych: płytki ceramiczne ( do wymiany ) bądź powłoki malarskie. Wewnętrzne instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacji mechanicznej oraz elementy wykończeniowe w złym stanie technicznym, wymagana wymiana i remont. III.6 Pomieszczenia kuchni wraz ze stołówką i zapleczem obsługiwane są poprzez dwie ogólnodostępne klatki schodowe oraz windę towarową wewnętrzną łączącą parter z I piętrem. Ze względu na jej stan techniczny zaleca się wymianę bądź kompleksowy remont. III.7 Poziom wody gruntowej- poniżej poziomu posadowienia obiektu. III.8 Posadzka pomieszczeń przyziemia ( poziom 0,75 m ) położona jest ok. 40 cm poniżej powierzchni przyległego terenu. Na kondygnacji przyziemia nie przewiduje się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na

5 5 stały pobyt ludzi. Średnia wysokość pomieszczeń w świetle wynosi: kondygnacja przyziemia- 2,55 m, kondygnacja parteru- 4,00 m, kondygnacja I piętra- 4,60 m. III.9 Dane gabarytowe zewnętrzne obiektu- istniejące, bez zmian. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń kuchni wraz ze stołówką i zapleczem- 395,68 m 2. III.10Zestawienie pomieszczeń kuchni szkolnej ze stołówką i zapleczem ( wg projektu ). ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI SZKOLNEJ NR POM. PRZEZNACZENIE POSADZKA POW. m 2 PRZYZIEMIE 01 KOMUNIKACJA PŁYTKI CERAM. 8,41 02 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW 1 PŁYTKI CERAM. 5,38 03 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW 2 PŁYTKI CERAM. 8,38 04 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA PŁYTKI CERAM. 13,68 05 MAGAZYN I DEZYNFEKCJA JAJ PŁYTKI CERAM. 4,05 06 POMIESZCZENIE PERSONELU PŁYTKI CERAM. 6,12 07 SZATNIA PERSONELU PŁYTKI CERAM. 5,16 08 SANITARIAT PERSONELU PŁYTKI CERAM. 4,47 PRZYZIEMIE RAZEM 55,65 PARTER 1 PRZEDSIONEK PŁYTKI CERAM. 3,08 2 KUCHNIA PŁYTKI CERAM. 55,40 3 MAGAZYN DOBOWY PŁYTKI CERAM. 8,69 4 ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH PŁYTKI CERAM. 9,63 5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI CERAM. 2,21 6 MAGAZYN URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PŁYTKI CERAM. 8,39 7 MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PŁYTKI CERAM. 8,27 8 BIURO PŁYTKI CERAM. 11,30 9 MAGAZYN ZASOBÓW PŁYTKI CERAM. 8,73 PARTER RAZEM 115,70 I PIĘTRO 101 KOMUNIKACJA WYKŁADZ. PCV 30, ROZDZIELNIA POSIŁKÓW PŁYTKI CERAM. 10, ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH PŁYTKI CERAM. 8, STOŁÓWKA SZKOLNA 1 WYKŁADZ. PCV 67, STOŁÓWKA SZKOLNA 2 WYKŁADZ. PCV 107,21 I PIĘTRO RAZEM 224,33 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POM. KUCHNI Z ZAPLECZEM - RAZEM 395,68

6 6 4. Istniejące uzbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne 4.1 Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: - elektryczną - wodną ( ciepłej i zimnej wody ) - kanalizacyjną - C.O. ( wodne ) - gazową 4.2 Energia elektryczna NN doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. 4.3 Instalacja wodna zasilana poprzez przyłącze z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 4.4 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna podłączona jest przyłączem do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej. 4.5 Centralne ogrzewanie wodne i ciepła woda użytkowa zasilane z kotłowni zlokalizowanej na przedmiotowym terenie. 4.6 Instalacja gazowa wewnętrzna podłączona jest przyłączem do istniejącej miejskiej sieci gazowej. 4.7 Istniejąca wentylacja pomieszczeń- grawitacyjna i mechaniczna. Elementy wentylacji mechanicznej: wentylatory, okapy, kanały nawiewne i wywiewne- uszkodzone i skorodowane. Projektuje się całkowity demontaż urządzeń. Uzupełnienie wentylacji istniejącej wg rysunków i opisu technicznego. 5. Zakres prac budowlanych ( modernizacyjnych ) 5.1 O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 5.2 Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy zakładu lub przynajmniej zminimalizowania czasu przestojów, zaleca się wykonanie wszystkich prac w tym szczególnie prac brudzących, w sposób planowy i systematyczny. Najlepiej prace te przeprowadzać po kolei w poszczególnych działach, izolując miejsce przeprowadzenia prac poprzez stosowanie szczelnych przepon z folii, zabezpieczając tym samym inne miejsca przed

7 7 zabrudzeniem oraz kurzem. Dowóz materiałów, usuwanie gruzu itp. należy przeprowadzać tak by prace te nie kolidowały z procesem produkcyjnym. Celowym będzie konsultowanie i uzgadnianie poszczególnych robót z kierownictwem zakładu, szczególnie co do terminu, kolejności, zakresu działań oraz dróg przepływu osób i towarów. 5.3 Fundamenty i układ konstrukcyjny obiektu ( ściany nośne, elementy nośne stropowe )- istniejące bez zmian. 5.4 Rozebrać oznaczone na rysunkach fragmenty ścianek wewnętrznych oraz zdemontować drzwi. Rozkuć otwory oraz wykuć nowe otwory w miejscach wskazanych na rysunkach i zamontować drzwi. 5.5 Nadproża w ścianach nośnych wykonać z belek żelbet. typu L-19 odm. D. 5.6 Wykonać ścianki działowe projektowane, wraz z montażem stolarki otworowej wg rysunków. Zaleca się wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych, ognioodpornych, impregnowanych ( GKFI ), mocowanych do profili metalowych o szerokości 75 mm. Przestrzeń wewnętrzną wypełnić wełną mineralną. Na kondygnacji przyziemia wykonać ścianki jako murowane z płytek z betonu komórkowego odmiany 500, gr.10 cm, lub cegły dziurawki lub kratówki gr.12 cm, na zaprawie cementowo- wapiennej. Należy zadbać o prawidłowe połączenie ścianek z pozostałymi przegrodami. 5.7 Wypełnić otwory ścienne oznaczone na rysunkach (na pełną ich grubość). Do wypełnień użyć materiały z których wykonane są ścianki istniejące. 5.8 Wszelkie rozbiórki ścianek działowych, fragmentów ścian nośnych, wykucia i przekucia, wykonywać bardzo starannie. Podczas prac należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa i postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Płyty lub belki stropowe bądź stropodachowe należy stemplować każdorazowo kiedy przeróbka dotyczy murowanej ściany nośnej na której są one oparte. Przed wykuciem otworów w miejscach gdzie nie ma nadproży, należy w pierwszej kolejności wyznaczyć otwór. Dalej należy zamontować belki nadprożowe. Pamiętać aby bruzdy w ścianie ( z obu jej stron ), dla zamontowania nadproża, wykonywać oddzielnie. Przed wykuciem bruzdy dla pierwszej belki nadprożowej ( najpierw z jednej strony ściany ) należy podstemplować strop położony po tej samej stronie ściany, zabezpieczając w ten sposób górną jej krawędź przed ścięciem. W wykutą bruzdę wkładamy nadprożową belkę żelbetową, prefabrykowaną lub belkę stalową- dwuteową, bądź ceową. Belki powinny mieć odpowiednią długość i

8 8 nośność- zgodną z zatwierdzonym projektem konstrukcyjnym. Na podporach belkę układa się na zaprawie cementowej. Zaprawą także należy dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy grzbietem belki a górną powierzchnią bruzdy. Do wypełnień używać zaprawy cementowej klasy min. 8. Drugą bruzdę wykonać analogicznie, dopiero gdy w pierwszej bruździe zamontowano już belkę nadprożową,a zaprawa dokładnie wypełniająca jej szczeliny uzyskała odpowiednią wytrzymałość. Zaleca się drugą montowaną belkę nadprożową połączyć z uprzednio osadzoną za pomocą śrub lub przyspawanych nakładek. Otwór pod nadprożem wykuwać dopiero gdy całe nadproże jest zamontowane, a zaprawa uzyskała odpowiednią wytrzymałość. 5.9 Wykonać dodatkowy szyb windowy łączący poziom przyziemia z poziomem parteru. Szczegółowe umiejscowienie szybu oraz jego wymiary uzależnić od typu i układu konstrukcyjnego stropu oraz rozstawu belek stropowych. Zalecane umiejscowienie określono na rysunku. Pod ściankami szybu wykonać niezależne, dylatowane fundamenty ławowe z betonu B-15. Ścianki szybu murowane. Prace związane z wykonaniem szybu ( szczególnie przekucie stropu ) wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej z branży konstrukcyjnej. Prace budowlane i montażowe powierzyć wyspecjalizowanej firmie. 5.10Istniejącą windę towarową wewnętrzną wymienić bądź przeprowadzić jej kompleksowy remont. 5.11Instalacje wewnętrzne: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacji mechanicznej w złym stanie technicznym, wymagana wymiana i remont. 5.12Wykonać niezbędne wewnętrzne przyłącza instalacji: - wody użytkowej (ciepłej i zimnej) oraz C.O. - kanalizacji wewnętrznej - elektrycznej ( w tym oświetleniowej ) - wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczeń ( uzupełnienie istniejącej ). Przyłącza wewnętrzne i ewentualne zewnętrzne ( kanalizacyjne ) podłączać do instalacji istniejących. Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi, zaleceniami dostawców i producentów urządzeń oraz przepisami higieniczno- sanitarnymi. Jeżeli

9 9 zakład nie był wyposażony w łapacze tłuszczu i piasku należy je zainstalować poza obiektem na przyłączu kanalizacyjnym. 5.13Należy unikać prowadzenia grup przewodów nad stanowiskami pracy szczególnie nad odkrytym wyrobem. 5.14Wewnętrzne instalacje wodne wykonać z rur miedzianych lub odpowiedniego PVC. Przewody ciepłej wody izolować termicznie łupinami z pianki poliuretanowej. Stosować grzejniki C.O. łatwe do utrzymania w czystości. Widoczne przewody instalacji wod- kan. i C.O. zabezpieczyć w sposób umożliwiający ich łatwe czyszczenie. Należy przewidzieć dodatkowe ujęcie wody dla celów p.poż. ( hydrant HP-25). Wewnętrzną, dodatkową instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC i podłączyć do istniejącej kanalizacji zewnętrznej. Zewnętrzne przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PVC-U klasy S. Kanalizacyjne wpusty podłogowe muszą być zabezpieczone kratkami, wyposażone w syfon i łatwy do oczyszczenia osadnik. Wymagana jest jedna kratka ściekowa na 36 m 2 powierzchni pomieszczenia. Wszystkie przewody kanalizacyjne muszą być przewietrzane na zewnątrz budynku oraz być wyposażone w siatki przeciw gryzoniom. 5.15Przesunąć szafkę E-E znajdującą się na klatce schodowej parteru w miejscu projektowanego otworu drzwiowego. 5.16Po montażu instalacji uzupełnić warstwy posadzkowe i ścienne. 5.17Przebudować wewnętrzne stopnie schodowe betonowe w pomieszczeniu personelu i pomieszczeniu komunikacyjnym kondygnacji przyziemia. 5.18Tynki wewnętrzne na projektowanych ściankach murowanych ( jeżeli w tej technologii zostaną wykonane ), oraz uzupełnienia tynkarskie: cementowowapienne, 3- warstwowe. 5.19Sprawdzić drożność kanałów kominowych oraz ich dostępność ( badanie kominiarskie ) 5.20Okna muszą mieć konstrukcję zapobiegającą gromadzeniu się brudu oraz umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń. Powinny być łatwe do otwierania z poziomu podłogi i być wyposażone w zdejmowalne siatki ochronne przeciw insektom ( szczególnie okna otwierane kuchni i myjni naczyń ). 5.21Drzwi wewnętrzne z profili PCV. Należy używać drzwi o gładkich i nienasiąkliwych powierzchniach. Drzwi do sanitariatów i kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz i posiadać w dolnej części otwory o

10 10 sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. 5.22Drzwi zewnętrzne powinny posiadać wewnętrzną izolację termiczną ze styropianu o gr. min. 3 cm. Przy drzwiach dwuskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć szerokość w świetle min. 90 cm. 5.23W części przyziemia posadzki wykończone obecnie warstwą gładzi cementowej- projektowane wykończenie płytkami ceramicznymi. Na parterze we wszystkich pomieszczeniach oraz w rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń stołowych zlokalizowanych na I piętrze projektowane wykończenie posadzek: płytki ceramiczne. W pomieszczeniach stołówkiwykładzina PCV. Zamiennie można wykładzinę PCV zamontować w biurze i magazynie artykułów spożywczych jeżeli montaż płytek będzie trudny do wykonania. W projekcie przewidziano ułożenie płytek ceramicznych mocowanych klejem na istniejącym podłożu posadzkowym ( po jego uprzednim, odpowiednim przygotowaniu ). Podłogi muszą być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące, odporne na ścieranie i nacisk, utrzymane w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia oraz, jeżeli jest to niezbędne, do dezynfekcji. Do wykonania podłóg należy używać materiałów nieprzepuszczających, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. W pomieszczeniach wyposażonych w wpusty podłogowe, posadzki powinny być ułożone ze spadkiem umożliwiającym spływ wody z ich powierzchni ( ok. 2 % ). 5.24Powierzchnie ścian w pomieszczeniach produkcyjnych ( roboczych ) i magazynowych muszą być wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia oraz, jeżeli to niezbędne, do dezynfekcji. Muszą także być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Do wykonania ścian należy używać materiałów nieprzepuszczających, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. Jeżeli jest to możliwe połączenia ścian i podłóg w pomieszczeniach kuchni i zmywalni powinny być zaokrąglone. Promień wyoblenia powinien wynosić ok. 6 cm. 5.25Projektuje się w sanitariacie personelu na ścianach ( do wysokości minimum 2,0 m ) płytki ceramiczne glazurowane, klejone zaprawą. W pomieszczeniach: kuchni, przygotowalni wstępnej, rozdzielni posiłków, i zmywalniach naczyń zaleca się montaż płytek na całej wysokości ścian. Nad umywalkami, zlewami i zlewozmywakami

11 11 zainstalowanymi w pozostałych pomieszczeniach: pas płytek ściennych glazurowanych do wysokości min. 1,6 m. W korytarzach, szatni i w pomieszczeniu socjalnym personelu wykonać lamperie olejne do wysokości 1,6 m. W pomieszczeniach magazynowych ściany gładkie, malowane farbą zmywalną, nienasiąkliwą, łatwą do czyszczenia do wysokości min. 2 m. Lepsze rozwiązanie: montaż płytek ściennych. Ściany powyżej pasów zmywalnych i sufity malować białą, niełuszczącą się farbą. 5.26Parapety wewnętrzne w pomieszczeniach roboczych i magazynowych powinny być układane ze spadkiem 45 o. 5.27Ściany nowe i w miejscach uzupełnień wykończyć analogicznie jak pozostałe ściany pomieszczenia. 5.28Sufity i zamocowane w górze elementy muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację pary wodnej oraz wzrost pleśni. 5.29Wszystkie materiały wykończeniowe powinny posiadać niezbędne atesty. Powierzchnie będące w kontakcie z żywnością ( w tym powierzchnie wyposażenia ) muszą być utrzymane w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia, wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych i nietoksycznych. 5.30Należy zamontować w pomieszczeniach objętych projektem, niezbędną armaturę sanitarną, zgodnie z rysunkami technicznymi. Każdy punkt czerpalny powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej wody. 5.31Istniejąca wentylacja pomieszczeń- grawitacyjna i mechaniczna. Istniejące elementy wentylacji mechanicznej: wentylatory, okapy, kanały i wywiewneuszkodzone i skorodowane. Projektuje się ich demontaż. W kuchni i rozdzielni posiłków nad kuchenkami, patelniami i taboretami gazowymi okapy z wentylatorami mechanicznym. Okapy i kanały wykonać z blachy kwasoodpornej. Montaż wentylatorów, zgodnie z instrukcjami montażu dołączanymi do urządzeń. W celu umożliwienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń należy wykonać otwory nawiewu powietrza. W kabinie ustępowej należy zamontować wentylator działający automatycznie. 5.32Wszystkie otwory, przebicia i kanały ( w tym wentylacyjne ), powinny być zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni np. siatkami stalowymi. 5.33Oświetlenie: światłem naturalnym i sztucznym. Punkty oświetlenia pomieszczeń powinny być wyposażone w nietłukące osłony chroniące przed

12 12 odpryskami szkła i zapewniać w pomieszczeniach pracy natężenie nie mniejsze niż 300 luksów, na stanowiskach kontroli 500 luksów, a w pozostałych pomieszczeniach 200 luksów. 5.34Malowanie elementów stalowych 2 x farbą olejną na podkładzie 1 x z farby miniowej, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni do malowania. 5.35Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie i zakresie prowadzonych prac. 5.36Po zakończeniu prac remontowych należy uporządkować przyległy teren. 5.37Wszystkie prace modernizacyjno- remontowe powinny wykonać osoby lub firmy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wymagane uprawnienia, w sposób zgodny z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi, przepisami BHP, oraz wymogami higieniczno- sanitarnymi. Opracował:... mgr inż. R. Szudrzyński Projekt jest chroniony prawem autorskim

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA SZKOLNA Z PRACOWNIĄ GASTRONOMICZNĄ DO REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

KUCHNIA SZKOLNA Z PRACOWNIĄ GASTRONOMICZNĄ DO REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu 64-600 Oborniki Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z PRACOWNIĄ GASTRONOMICZNĄ DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Chrobrego 12 w Rzeszowie

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Chrobrego 12 w Rzeszowie M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie. Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.. Roboty remontowe sanitariatów świetlicy. 5 Odbicie tynków zaprawy cementowej, wewnętrznych(na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 21 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax:

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax: Nazwa i adres obiektu budowlanego Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kaszubskiej 30 w Szczecinie działka geodezyjna nr 89/3, obręb ewidencyjny 1041 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gmina Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach WC w piwnicy i na parterze budynku głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 S ą

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 19 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A Przedmiar robót Data: 2014-07-02 Budowa: Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Hala 9 - GIG Katowice Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Jednostka

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część graficzna. 1. Pomieszczenie nr 501A prace rozbiórkowe rys. nr RV/1/PB 2. Pomieszczenie nr 501A prace projektowane rys. nr RV/2/PB 3.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo