KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Hipolita Cegielskiego ul. II Armii Wojska Polskiego Rogoźno Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROGOŹNIE ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Autor opracowania: mgr inż. Ryszard Szudrzyński ul. K. Brossa Poznań Uprawnienia budowlane nr 468/89/PW Poznań

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Informacje wstępne 3. Ogólne dane o obiekcie i terenie 4. Istniejące uzbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne 5. Zakres prac budowlanych ( modernizacyjnych ) II. RYSUNKI TECHNICZNE Rys. 1/8 Plan sytuacyjny 1 : 2000 Rys. 2/8 Rzut przyziemia (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 3/8 Rzut parteru (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 4/8 Rzut I piętra (wytyczne budowlane) 1 : 50 Rys. 5/8 Przekrój pionowy A A 1 : 50 Rys. 6/8 Rzut przyziemia- urządzenie pomieszczeń 1 : 50 Rys. 7/8 Rzut parteru- urządzenie pomieszczeń 1 : 50 Rys. 8/8 Rzut I piętra- urządzenie pomieszczeń 1 : 50

3 3 II. OPIS TECHNICZNY Do projektu modernizacji i urządzenia pomieszczeń istniejącej kuchni szkolnej ze stołówką i zapleczem przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie wykonania projektu. 1.2 Pomiary inwentaryzacyjne istniejących pomieszczeń obiektu, wykonane przez autora opracowania. 1.3 Założenia programowe, uzgodnienia i informacje uzyskane od inwestora bezpośredniego. 1.4 Uzgodnienia i informacje uzyskane w Powiatowym Inspektoracie Sanitarno- Epidemiologicznym w Obornikach. 1.5 Koncepcja projektowa zaakceptowana przez inwestora. 1.6 Kserokopia mapy geodezyjnej terenu. 1.7 Odpowiednie do zakresu opracowania ustawy i rozporządzenia oraz obowiązujące normy. 2. Informacje wstępne 2.1 Inwestor ( zleceniodawca ): Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, Rogoźno ul. II Armii Wojska Polskiego Właściciel nieruchomości: Starostwo Powiatowe w Obornikach. 2.3 Lokalizacja obiektu: Rogoźno ul. II Armii Wojska Polskiego Projekt obejmuje swym zakresem modernizację technologicznobudowlaną oraz urządzenie pomieszczeń istniejącej kuchni wraz ze stołówką i zapleczem przy Zespole Szkół w Rogoźnie ( bez zmiany jej przeznaczenia ). Opracowanie ma na celu poprawę warunków pracy, warunków higieniczno- sanitarnych zakładu oraz usprawnienie procesów technologiczno- produkcyjnych. W kuchni przyrządzane będą śniadania, kolacje oraz posiłki obiadowe dwudaniowe.

4 4 3. Ogólne dane o obiekcie i terenie III.1 Działka ogrodzona, zabudowana, zagospodarowana i uzbrojona, zlokalizowana w Rogoźnie pow. Oborniki przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 ( po jej południowej stronie ). Teren działki płaski, częściowo utwardzony. III.2 Przedmiotowy obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. III.3 Kuchnia szkolna ze stołówką wraz z zapleczem znajduje się w wydzielonym skrzydle budynku szkoły. Pomieszczenia kuchni i zaplecza zlokalizowane są na trzech kondygnacjach: kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra. III.4 Czas powstania obiektu: lata Budynek o zmiennej wysokości i ilości kondygnacji. Drogi i dojścia istniejące, utwardzone. III.5 Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych ( cegła ceramiczna pełna ) na zaprawie cementowowapiennej. Od wewnątrz ściany otynkowane. Od zewnątrz- ściana licowa z cegły pełnej, spoinowana. W obiekcie wymieniono okna ( oryginalne kształty i wymiary- wg wytycznych konserwatora zabytków ). Dachy o konstrukcji drewnianej, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną. Całość obiektu pod względem konstrukcyjnym w średnim stanie technicznym. Posadzki pomieszczeń kuchni i zaplecza cementowe wykończone płytkami ceramicznymi ( do wymiany ) lub wykładziną PCV. Ścianki wewnętrzne murowane. Istniejące wykończenie ścian wewnętrznych: płytki ceramiczne ( do wymiany ) bądź powłoki malarskie. Wewnętrzne instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacji mechanicznej oraz elementy wykończeniowe w złym stanie technicznym, wymagana wymiana i remont. III.6 Pomieszczenia kuchni wraz ze stołówką i zapleczem obsługiwane są poprzez dwie ogólnodostępne klatki schodowe oraz windę towarową wewnętrzną łączącą parter z I piętrem. Ze względu na jej stan techniczny zaleca się wymianę bądź kompleksowy remont. III.7 Poziom wody gruntowej- poniżej poziomu posadowienia obiektu. III.8 Posadzka pomieszczeń przyziemia ( poziom 0,75 m ) położona jest ok. 40 cm poniżej powierzchni przyległego terenu. Na kondygnacji przyziemia nie przewiduje się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na

5 5 stały pobyt ludzi. Średnia wysokość pomieszczeń w świetle wynosi: kondygnacja przyziemia- 2,55 m, kondygnacja parteru- 4,00 m, kondygnacja I piętra- 4,60 m. III.9 Dane gabarytowe zewnętrzne obiektu- istniejące, bez zmian. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń kuchni wraz ze stołówką i zapleczem- 395,68 m 2. III.10Zestawienie pomieszczeń kuchni szkolnej ze stołówką i zapleczem ( wg projektu ). ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI SZKOLNEJ NR POM. PRZEZNACZENIE POSADZKA POW. m 2 PRZYZIEMIE 01 KOMUNIKACJA PŁYTKI CERAM. 8,41 02 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW 1 PŁYTKI CERAM. 5,38 03 MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW 2 PŁYTKI CERAM. 8,38 04 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA PŁYTKI CERAM. 13,68 05 MAGAZYN I DEZYNFEKCJA JAJ PŁYTKI CERAM. 4,05 06 POMIESZCZENIE PERSONELU PŁYTKI CERAM. 6,12 07 SZATNIA PERSONELU PŁYTKI CERAM. 5,16 08 SANITARIAT PERSONELU PŁYTKI CERAM. 4,47 PRZYZIEMIE RAZEM 55,65 PARTER 1 PRZEDSIONEK PŁYTKI CERAM. 3,08 2 KUCHNIA PŁYTKI CERAM. 55,40 3 MAGAZYN DOBOWY PŁYTKI CERAM. 8,69 4 ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH PŁYTKI CERAM. 9,63 5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI CERAM. 2,21 6 MAGAZYN URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PŁYTKI CERAM. 8,39 7 MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PŁYTKI CERAM. 8,27 8 BIURO PŁYTKI CERAM. 11,30 9 MAGAZYN ZASOBÓW PŁYTKI CERAM. 8,73 PARTER RAZEM 115,70 I PIĘTRO 101 KOMUNIKACJA WYKŁADZ. PCV 30, ROZDZIELNIA POSIŁKÓW PŁYTKI CERAM. 10, ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH PŁYTKI CERAM. 8, STOŁÓWKA SZKOLNA 1 WYKŁADZ. PCV 67, STOŁÓWKA SZKOLNA 2 WYKŁADZ. PCV 107,21 I PIĘTRO RAZEM 224,33 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POM. KUCHNI Z ZAPLECZEM - RAZEM 395,68

6 6 4. Istniejące uzbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne 4.1 Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: - elektryczną - wodną ( ciepłej i zimnej wody ) - kanalizacyjną - C.O. ( wodne ) - gazową 4.2 Energia elektryczna NN doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. 4.3 Instalacja wodna zasilana poprzez przyłącze z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 4.4 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna podłączona jest przyłączem do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej. 4.5 Centralne ogrzewanie wodne i ciepła woda użytkowa zasilane z kotłowni zlokalizowanej na przedmiotowym terenie. 4.6 Instalacja gazowa wewnętrzna podłączona jest przyłączem do istniejącej miejskiej sieci gazowej. 4.7 Istniejąca wentylacja pomieszczeń- grawitacyjna i mechaniczna. Elementy wentylacji mechanicznej: wentylatory, okapy, kanały nawiewne i wywiewne- uszkodzone i skorodowane. Projektuje się całkowity demontaż urządzeń. Uzupełnienie wentylacji istniejącej wg rysunków i opisu technicznego. 5. Zakres prac budowlanych ( modernizacyjnych ) 5.1 O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 5.2 Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy zakładu lub przynajmniej zminimalizowania czasu przestojów, zaleca się wykonanie wszystkich prac w tym szczególnie prac brudzących, w sposób planowy i systematyczny. Najlepiej prace te przeprowadzać po kolei w poszczególnych działach, izolując miejsce przeprowadzenia prac poprzez stosowanie szczelnych przepon z folii, zabezpieczając tym samym inne miejsca przed

7 7 zabrudzeniem oraz kurzem. Dowóz materiałów, usuwanie gruzu itp. należy przeprowadzać tak by prace te nie kolidowały z procesem produkcyjnym. Celowym będzie konsultowanie i uzgadnianie poszczególnych robót z kierownictwem zakładu, szczególnie co do terminu, kolejności, zakresu działań oraz dróg przepływu osób i towarów. 5.3 Fundamenty i układ konstrukcyjny obiektu ( ściany nośne, elementy nośne stropowe )- istniejące bez zmian. 5.4 Rozebrać oznaczone na rysunkach fragmenty ścianek wewnętrznych oraz zdemontować drzwi. Rozkuć otwory oraz wykuć nowe otwory w miejscach wskazanych na rysunkach i zamontować drzwi. 5.5 Nadproża w ścianach nośnych wykonać z belek żelbet. typu L-19 odm. D. 5.6 Wykonać ścianki działowe projektowane, wraz z montażem stolarki otworowej wg rysunków. Zaleca się wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych, ognioodpornych, impregnowanych ( GKFI ), mocowanych do profili metalowych o szerokości 75 mm. Przestrzeń wewnętrzną wypełnić wełną mineralną. Na kondygnacji przyziemia wykonać ścianki jako murowane z płytek z betonu komórkowego odmiany 500, gr.10 cm, lub cegły dziurawki lub kratówki gr.12 cm, na zaprawie cementowo- wapiennej. Należy zadbać o prawidłowe połączenie ścianek z pozostałymi przegrodami. 5.7 Wypełnić otwory ścienne oznaczone na rysunkach (na pełną ich grubość). Do wypełnień użyć materiały z których wykonane są ścianki istniejące. 5.8 Wszelkie rozbiórki ścianek działowych, fragmentów ścian nośnych, wykucia i przekucia, wykonywać bardzo starannie. Podczas prac należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa i postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Płyty lub belki stropowe bądź stropodachowe należy stemplować każdorazowo kiedy przeróbka dotyczy murowanej ściany nośnej na której są one oparte. Przed wykuciem otworów w miejscach gdzie nie ma nadproży, należy w pierwszej kolejności wyznaczyć otwór. Dalej należy zamontować belki nadprożowe. Pamiętać aby bruzdy w ścianie ( z obu jej stron ), dla zamontowania nadproża, wykonywać oddzielnie. Przed wykuciem bruzdy dla pierwszej belki nadprożowej ( najpierw z jednej strony ściany ) należy podstemplować strop położony po tej samej stronie ściany, zabezpieczając w ten sposób górną jej krawędź przed ścięciem. W wykutą bruzdę wkładamy nadprożową belkę żelbetową, prefabrykowaną lub belkę stalową- dwuteową, bądź ceową. Belki powinny mieć odpowiednią długość i

8 8 nośność- zgodną z zatwierdzonym projektem konstrukcyjnym. Na podporach belkę układa się na zaprawie cementowej. Zaprawą także należy dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy grzbietem belki a górną powierzchnią bruzdy. Do wypełnień używać zaprawy cementowej klasy min. 8. Drugą bruzdę wykonać analogicznie, dopiero gdy w pierwszej bruździe zamontowano już belkę nadprożową,a zaprawa dokładnie wypełniająca jej szczeliny uzyskała odpowiednią wytrzymałość. Zaleca się drugą montowaną belkę nadprożową połączyć z uprzednio osadzoną za pomocą śrub lub przyspawanych nakładek. Otwór pod nadprożem wykuwać dopiero gdy całe nadproże jest zamontowane, a zaprawa uzyskała odpowiednią wytrzymałość. 5.9 Wykonać dodatkowy szyb windowy łączący poziom przyziemia z poziomem parteru. Szczegółowe umiejscowienie szybu oraz jego wymiary uzależnić od typu i układu konstrukcyjnego stropu oraz rozstawu belek stropowych. Zalecane umiejscowienie określono na rysunku. Pod ściankami szybu wykonać niezależne, dylatowane fundamenty ławowe z betonu B-15. Ścianki szybu murowane. Prace związane z wykonaniem szybu ( szczególnie przekucie stropu ) wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej z branży konstrukcyjnej. Prace budowlane i montażowe powierzyć wyspecjalizowanej firmie. 5.10Istniejącą windę towarową wewnętrzną wymienić bądź przeprowadzić jej kompleksowy remont. 5.11Instalacje wewnętrzne: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacji mechanicznej w złym stanie technicznym, wymagana wymiana i remont. 5.12Wykonać niezbędne wewnętrzne przyłącza instalacji: - wody użytkowej (ciepłej i zimnej) oraz C.O. - kanalizacji wewnętrznej - elektrycznej ( w tym oświetleniowej ) - wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczeń ( uzupełnienie istniejącej ). Przyłącza wewnętrzne i ewentualne zewnętrzne ( kanalizacyjne ) podłączać do instalacji istniejących. Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi, zaleceniami dostawców i producentów urządzeń oraz przepisami higieniczno- sanitarnymi. Jeżeli

9 9 zakład nie był wyposażony w łapacze tłuszczu i piasku należy je zainstalować poza obiektem na przyłączu kanalizacyjnym. 5.13Należy unikać prowadzenia grup przewodów nad stanowiskami pracy szczególnie nad odkrytym wyrobem. 5.14Wewnętrzne instalacje wodne wykonać z rur miedzianych lub odpowiedniego PVC. Przewody ciepłej wody izolować termicznie łupinami z pianki poliuretanowej. Stosować grzejniki C.O. łatwe do utrzymania w czystości. Widoczne przewody instalacji wod- kan. i C.O. zabezpieczyć w sposób umożliwiający ich łatwe czyszczenie. Należy przewidzieć dodatkowe ujęcie wody dla celów p.poż. ( hydrant HP-25). Wewnętrzną, dodatkową instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC i podłączyć do istniejącej kanalizacji zewnętrznej. Zewnętrzne przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PVC-U klasy S. Kanalizacyjne wpusty podłogowe muszą być zabezpieczone kratkami, wyposażone w syfon i łatwy do oczyszczenia osadnik. Wymagana jest jedna kratka ściekowa na 36 m 2 powierzchni pomieszczenia. Wszystkie przewody kanalizacyjne muszą być przewietrzane na zewnątrz budynku oraz być wyposażone w siatki przeciw gryzoniom. 5.15Przesunąć szafkę E-E znajdującą się na klatce schodowej parteru w miejscu projektowanego otworu drzwiowego. 5.16Po montażu instalacji uzupełnić warstwy posadzkowe i ścienne. 5.17Przebudować wewnętrzne stopnie schodowe betonowe w pomieszczeniu personelu i pomieszczeniu komunikacyjnym kondygnacji przyziemia. 5.18Tynki wewnętrzne na projektowanych ściankach murowanych ( jeżeli w tej technologii zostaną wykonane ), oraz uzupełnienia tynkarskie: cementowowapienne, 3- warstwowe. 5.19Sprawdzić drożność kanałów kominowych oraz ich dostępność ( badanie kominiarskie ) 5.20Okna muszą mieć konstrukcję zapobiegającą gromadzeniu się brudu oraz umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń. Powinny być łatwe do otwierania z poziomu podłogi i być wyposażone w zdejmowalne siatki ochronne przeciw insektom ( szczególnie okna otwierane kuchni i myjni naczyń ). 5.21Drzwi wewnętrzne z profili PCV. Należy używać drzwi o gładkich i nienasiąkliwych powierzchniach. Drzwi do sanitariatów i kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz i posiadać w dolnej części otwory o

10 10 sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. 5.22Drzwi zewnętrzne powinny posiadać wewnętrzną izolację termiczną ze styropianu o gr. min. 3 cm. Przy drzwiach dwuskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć szerokość w świetle min. 90 cm. 5.23W części przyziemia posadzki wykończone obecnie warstwą gładzi cementowej- projektowane wykończenie płytkami ceramicznymi. Na parterze we wszystkich pomieszczeniach oraz w rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń stołowych zlokalizowanych na I piętrze projektowane wykończenie posadzek: płytki ceramiczne. W pomieszczeniach stołówkiwykładzina PCV. Zamiennie można wykładzinę PCV zamontować w biurze i magazynie artykułów spożywczych jeżeli montaż płytek będzie trudny do wykonania. W projekcie przewidziano ułożenie płytek ceramicznych mocowanych klejem na istniejącym podłożu posadzkowym ( po jego uprzednim, odpowiednim przygotowaniu ). Podłogi muszą być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące, odporne na ścieranie i nacisk, utrzymane w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia oraz, jeżeli jest to niezbędne, do dezynfekcji. Do wykonania podłóg należy używać materiałów nieprzepuszczających, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. W pomieszczeniach wyposażonych w wpusty podłogowe, posadzki powinny być ułożone ze spadkiem umożliwiającym spływ wody z ich powierzchni ( ok. 2 % ). 5.24Powierzchnie ścian w pomieszczeniach produkcyjnych ( roboczych ) i magazynowych muszą być wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia oraz, jeżeli to niezbędne, do dezynfekcji. Muszą także być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Do wykonania ścian należy używać materiałów nieprzepuszczających, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. Jeżeli jest to możliwe połączenia ścian i podłóg w pomieszczeniach kuchni i zmywalni powinny być zaokrąglone. Promień wyoblenia powinien wynosić ok. 6 cm. 5.25Projektuje się w sanitariacie personelu na ścianach ( do wysokości minimum 2,0 m ) płytki ceramiczne glazurowane, klejone zaprawą. W pomieszczeniach: kuchni, przygotowalni wstępnej, rozdzielni posiłków, i zmywalniach naczyń zaleca się montaż płytek na całej wysokości ścian. Nad umywalkami, zlewami i zlewozmywakami

11 11 zainstalowanymi w pozostałych pomieszczeniach: pas płytek ściennych glazurowanych do wysokości min. 1,6 m. W korytarzach, szatni i w pomieszczeniu socjalnym personelu wykonać lamperie olejne do wysokości 1,6 m. W pomieszczeniach magazynowych ściany gładkie, malowane farbą zmywalną, nienasiąkliwą, łatwą do czyszczenia do wysokości min. 2 m. Lepsze rozwiązanie: montaż płytek ściennych. Ściany powyżej pasów zmywalnych i sufity malować białą, niełuszczącą się farbą. 5.26Parapety wewnętrzne w pomieszczeniach roboczych i magazynowych powinny być układane ze spadkiem 45 o. 5.27Ściany nowe i w miejscach uzupełnień wykończyć analogicznie jak pozostałe ściany pomieszczenia. 5.28Sufity i zamocowane w górze elementy muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację pary wodnej oraz wzrost pleśni. 5.29Wszystkie materiały wykończeniowe powinny posiadać niezbędne atesty. Powierzchnie będące w kontakcie z żywnością ( w tym powierzchnie wyposażenia ) muszą być utrzymane w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia, wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych i nietoksycznych. 5.30Należy zamontować w pomieszczeniach objętych projektem, niezbędną armaturę sanitarną, zgodnie z rysunkami technicznymi. Każdy punkt czerpalny powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej wody. 5.31Istniejąca wentylacja pomieszczeń- grawitacyjna i mechaniczna. Istniejące elementy wentylacji mechanicznej: wentylatory, okapy, kanały i wywiewneuszkodzone i skorodowane. Projektuje się ich demontaż. W kuchni i rozdzielni posiłków nad kuchenkami, patelniami i taboretami gazowymi okapy z wentylatorami mechanicznym. Okapy i kanały wykonać z blachy kwasoodpornej. Montaż wentylatorów, zgodnie z instrukcjami montażu dołączanymi do urządzeń. W celu umożliwienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń należy wykonać otwory nawiewu powietrza. W kabinie ustępowej należy zamontować wentylator działający automatycznie. 5.32Wszystkie otwory, przebicia i kanały ( w tym wentylacyjne ), powinny być zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni np. siatkami stalowymi. 5.33Oświetlenie: światłem naturalnym i sztucznym. Punkty oświetlenia pomieszczeń powinny być wyposażone w nietłukące osłony chroniące przed

12 12 odpryskami szkła i zapewniać w pomieszczeniach pracy natężenie nie mniejsze niż 300 luksów, na stanowiskach kontroli 500 luksów, a w pozostałych pomieszczeniach 200 luksów. 5.34Malowanie elementów stalowych 2 x farbą olejną na podkładzie 1 x z farby miniowej, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni do malowania. 5.35Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie i zakresie prowadzonych prac. 5.36Po zakończeniu prac remontowych należy uporządkować przyległy teren. 5.37Wszystkie prace modernizacyjno- remontowe powinny wykonać osoby lub firmy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wymagane uprawnienia, w sposób zgodny z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi, przepisami BHP, oraz wymogami higieniczno- sanitarnymi. Opracował:... mgr inż. R. Szudrzyński Projekt jest chroniony prawem autorskim

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo