OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w miejscowości Radzyń Podlaski Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych i stołówki Inwestor: Inwestorem jest ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim Adres Inwestora Radzyń Podlaski, ul. W. Sikorskiego 15 Adres obiektu: Radzyń Podlaski, ul. Traugutta PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Zlecenie Inwestora 2.2 Oględziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie luty 2015r. 2.3 Dokumentacja archiwalna 2.4 Literatura: - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami - Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U DANE OGÓLNE Budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 336/1 w miejscowości Radzyń Podlaski. Budynek usytuowano dłuższym bokiem równolegle do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Traugutta. Wejście główne do budynku od strony zachodniej od ul. Traugutta. Działka uporządkowana, częściowo ogrodzona z miejscami zieleni oraz placami utwardzonymi. Działka od strony wschodniej graniczy z zabudową warsztatową ZS, a od strony północnej i południowej z zabudową mieszkaniową. Budynek pełni funkcję internatu, a także jako kuchnia uczniów ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. W części południowej budynku w poziomie parteru część pomieszczeń wydzielono dla Domu Dziecka, natomiast w części południowej w poziomie piętra część pomieszczeń wydzielono pod prywatny lokal mieszkalny. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarne, komunikacja, pom. porządkowe, pom. mieszkalne, stołówka, kuchnia, świetlica, pom. gospodarcze oraz inne. Istniejący budynek internatu ZS wybudowany został na początku lat

2 Budynek jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony usytuowany równolegle do istniejącej ulicy Traugutta. Ławy fundamentowe wykonane jako żelbetowe, betonowe i ceglane. Mury zewnętrzne i wewnętrzne nośne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe oraz prefabrykowane typu L 19. Stropy prefabrykowane typu DMS. Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany z pokryciem z papy. Schody wewnętrzne proste wielobiegowe żelbetowe wylewane wykończone lastrykiem i gresem. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Posadzki wykończone za pomocą lastryka, płytek PCV, gresu, terakoty oraz płytek przyborskich. Miejscami w podpiwniczeniu posadzki cementowe zatarte na gładko. Stolarka okienna typowa drewniana oraz PCV. Drzwi główne wejściowe do budynku aluminiowe, pozostałe stalowe i drewniane. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa drewniana płytowa. Okładziny ścienne glazurowane. Ściany wykończone za pomocą lamperii olejnych, malowane także farbami emulsyjnymi oraz oblicowane płytkami glazurowanymi. Budynek wyposażony w następujące rodzaje instalacji: Elektryczna Odgromowa Telefoniczna Kamer przemysłowych Ciepłej wody z sieci PEC Zimnej wody Kanalizacyjna Centralnego ogrzewania z sieci PEC Gazowa Wentylacji grawitacyjnej ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH Powierzchnia użytkowa 1295,09m 2 Powierzchnia zabudowy budynku 625,00 m 2 Kubatura 5670,00m DANE MATERIAŁOWE - OPIS POSZCZEGÓLONYCH ELEMENTÓW BUDYNKU 4.1 Fundamenty Fundamenty w postaci ław żelbetowych. Ściany fundamentowe ceglane. 20

3 4.2 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, kominy - Ściany zewnętrzne piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej - Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej, oraz bloczków gazobetonowych. - Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej, bloczków gazobetonowych o zróżnicowanych grubościach - Ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej palonej oraz cegły dziurawki gr. 6,5cm oraz 12cm - Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej. 4.3 Stropy Stropy żelbetowe prefabrykowane typu DMS. 4.4 Schody Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami rozwiązano za pomocą żelbetowych wielobiegowych schodów. Klatka schodowa w budynku wykończona za pomocą lastryka oraz gresu. Balustrady stalowe z wypełnieniem z pionowych prętów. 4.5 Konstrukcja dachowa Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany dwuspadowy 4.6 Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe stanowi papa. Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wód opadowych tj. rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. 4.7 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Drzwi zewnętrzne do budynku aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe szklone do połowy. Drzwi wewnętrzne w budynku typowe drewniane płytowe. 4.8 Stolarka okienna Stolarka okienna PCV oraz drewniana w kolorze białym obustronnie. 4.9 Podłoża i posadzki W budynku występują posadzki z terakoty, gresu, lastryko, płytek PCV, a także posadzki cementowe. Dokładne rozmieszczenie poszczególnych posadzek pokazano w części graficznej opracowania Wykończenie wewnętrzne. 21

4 Ściany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W pomieszczeniach mokrych (higieniczno sanitarnych oraz kuchennych) okładziny z płytek glazurowanych, powyżej tynk cem-wap kat.iii + malowanie. W pozostałych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby olejnej Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Podokienniki wewnętrzne lastrykowe Instalacje w budynku. W budynku występują instalacje: elektryczna, - oświetlenia wewnętrznego - gniazd wtykowych - monitoringu wodociągowa zasilana wodą z lokalnego wodociągu wody do celów ppoż. kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem miejskim z węzła cieplnego ciepłej wody odgromowa gazowa przyłącze od strony południowej 22

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU 1.0 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest modernizacja polegająca na remoncie istniejących pomieszczeń kuchennych budynku internatu szkolnego przy ul. Traugutta 6 w miejscowości Radzyń Podlaski. Celem niniejszego opracowania jest poprawa funkcjonalności, warunków pracy oraz wykonanie generalnego remontu pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń pomocniczych. W zakres opracowania wchodzą następujące roboty: - roboty rozbiórkowe istniejącej kuchni węglowej wraz z bojlerem na wodę, ścian zmywalni, prefabrykowanego kanału dymowego i innych wymienionych w dokumentacji przetargowej - wykonanie nowych ścian działowych zmywalni - zamurowanie poszczególnych otworów drzwiowych i okiennych - montaż nowej stolarki - wykonanie nowych podłoży i posadzek w poszczególnych pomieszczeniach - udrożnienie i oczyszczenie poszczególnych kominów - wykonanie nowych oblicowań, przetarcie tynków i nowych wymalowań - wykonanie remontu instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach - częściowy remont instalacji sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej urządzenia kuchenne wg odrębnego opracowania - dostawa i montaż nowego wyposażenia kuchni - inne wymienione w dokumentacji przetargowej Zakres opracowania obejmuje część podpiwniczenia przedmiotowego budynku. 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z Inwestorem - uzgodnienie z Inwestorem zakresu i technologii wykonania - dokumentacja archiwalna - inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póżn. zmianami - Inne obowiązujące przepisy i akty prawne 3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji stwierdzono, że ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Budynek nadaje się do przeprowadzenia działań remontowych. 4.0 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 4.1 STOLARKA I WITRYNY ALUMINIOWE W pokazanych miejscach części rysunkowej projektuje się montaż stolarki drzwiowej aluminiowej i drewnianej zgodnie z podanym niżej standardem. 23

6 DRZWI ALUMINIOWE i PRZESZKLENIA (WITRYNY) WYKONAĆ W STANDARDZIE : - profil - ALU/ zimny - rodzaj przeszklenia : szyby o zwiększonej odporności na uderzenia klasy min P2 obustronnie - zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło -dwie wkładki patentowe, szyld, antaba - nóżka dolna do blokady skrzydła w pozycji otwartej - w oknach podawczych stosować skrzydła przesuwne ku górze z systemem bezpiecznego blokowania skrzydła - pod każdym oknem podawczym stosować parapet z konglomeratu gr. 3,0cm o szerokości ok cm Należy zwrócić szczególną uwagę przy zamawianiu drzwi tak, aby dobrać odpowiednią szerokość skrzydeł (z uwagi na różnorodne profile aluminiowe), aby dawały one światło przejścia skrzydła głównego nie mniejsze niż 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokości bocznej dostawki. Każdorazowo konsultować się z dostawcą ślusarki i stolarki ewentualnie producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczegółowe dane na temat ślusarki i stolarki pokazano w zestawieniu. DRZWI DREWNIANE WYKONAĆ W STANDARDZIE: Drzwi wewnętrzne projektuje się, jako drewniane pełne zgodnie z podanym niżej opisem. - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, o powierzchni CPL z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych w kolorze białym - wypełnienie płyta wiórowa pełna - podcięcia wentylacyjne - ościeżnica stała MDF -trzy zawiasy czopowe regulowane -zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej -bulaj ФC320 oraz Ф240mm z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna - w drzwiach D4 stosować samozamykacz górny - klamka nikiel UWAGA: Wymiana stolarki wg zestawienia stolarki załączonej do opracowania. Nową stolarkę wykonać z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki - przed dokonaniem wymiany należy bezwzględnie dokonać pomiaru stolarki z natury. Dopuszcza się zmianę ewentualnych przeszkleń w witrynach aluminiowych wg ustaleń z Inwestorem 4.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE W miejscach pokazanych na rysunku projektuje się wykonać nowe ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej palonej gr. 12cm. Ściany wykonać z cegły kl. 10 gr. 12cm na zaprawie marki 1,5 na spoinowanie pełne i tynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym. W miejscu pokazanym na rysunku należy wykonać otwór na kratkę kontaktową o wy. 14x14cm. Otwór wykonać 25cm pod stropem. 24

7 4.3 POSADZKI W poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać nowe podłoża i posadzki zgodnie z wykończeniem podanym w zestawieniu pomieszczeń w części rysunkowej. W pomieszczeniach wymagających wykonania nowych posadzek innych niż aktualnie występują należy istniejące podkłady pod posadzki rozebrać wraz z posadzkami aż do podłoży sypkich. Po wykonaniu rozbiórek wykonać podkład betonowy z betonu klasy C8/10 gr. 10cma następnie izolację poziomą z papy zgrzewalnej, ułożyć izolację cieplną ze styropianu gr. 6cm o współczynniku max. 0,036W/mK, a następnie wylać warstwę wyrównawczą z betonu klasy C12/15 gr. 4cm zbrojoną siatką Rabitza. Po wykonaniu podłoży i po ich całkowitym wyschnięciu można przystąpić do układania posadzki z płytek gresowych. UWAGA: W pomieszczeniach należy przed ułożeniem płytek wykonać izolację w postaci dwuskładnikowej izolacji systemowej powierzchniowej gr. 2mm. Wszystkie naroża oraz połączenia posadzka ściana w pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podłogowych zabezpieczyć specjalną taśmą uszczelniająca o szerokości 70mm. Charakterystyka użytych produktów: ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA FOLIA DWUSKŁADNIKOWA Zaprawa hydroizolacyjna jest dwukomponentową, elastyczną zaprawą cementową modyfikowaną polimerem, do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych pod okładziny z płytek ceramicznych (np. balkony, tarasy, baseny). Zaprawa jest dostarczana w formie dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą bez dodawania wody lub innych składników. Zaprawa nakładana jest ręcznie pacą lub metodą natrysku na podłoże czyste i nośne, wcześniej zwilżone wodą. Zaprawę nakłada się w warstwie o grubości do 2 mm. Na podłożach wykazujących rysy zaleca się wtopienie w warstwę zaprawy Siatki z włókien szklanych. Zastosowanie: Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach betonowych i cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Zaprawa hydroizolacyjna może być nakładana na posadzki i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp., pod warunkiem że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna mieć grubość min. 2 mm. Na powierzchniach poziomych zaleca się zatopienie w drugiej warstwie siatki z włókna szklanego. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać po 4-5 dniach od wykonania izolacji. Powłoka zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2 mm. Dane techniczne: Czas zachowania właściwości roboczych: 60 minut Nakładanie drugiej warstwy: po 4-5 godzinach Czas oczekiwania przed montażem płytek: 5 dni 25

8 Nakładanie: metalową pacą Taśma uszczelniająca ZAKRES STOSOWANIA Wodochronne zabezpieczanie krawędzi i naroży pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianami a podłogą, przed wykonaniem izolacji Elastyczna izolacja wodochronna złączy dylatacyjnych na tarasach, balkonach, itp., przed wykonaniem izolacji Uszczelnianie przejść rur i instalacji w łazienkach, prysznicach, kuchniach, przy pomocy mankietów Uszczelnianie łączy dylatacyjnych płyt prefabrykowanych. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Taśma częściowo pokryta gumą taśma, wodoszczelna i paroszczelna, z włókniną odporną na alkalia, charakteryzuje się wysoką elastycznością i odkształcalnością, również w niskich temperaturach, a także odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Taśma jest odporna na alkalia, kwasy i roztwory solne (w szczególnych przypadkach należy przeprowadzić wcześniej próbę odporności), jest dostępna również w postaci gotowych, odpowiednio wyprofilowanych narożników wewnętrznych i zewnętrznych, oraz w postaci mankietów do uszczelnia przejść rur i instalacji w łazienkach, kuchniach, prysznicach, itp. ZALECENIA Stosować gotowe profile w celu dokładnego uszczelniania naroży. Stosować mankiety w celu dokładnego uszczelniania przejść rur. WYTYCZNE STOSOWANIA Nanieść cienką warstwę systemowej izolacji, o minimalnej grubości 1 mm, na boki naroży i na krawędzie szczelin, w celu przyklejenia ich. Następnie zatopić obrzeża taśmy (narożnika lub mankietu), w jeszcze świeżej warstwie izolacji lub za pomocą gładkiej szpachli. PARAMETRY TECHNICZNEODUKTU\ Wytrzymałość na rozciąganie (według EN ISO 527-1) (N/mm2): > 2 Wydłużenie przy zerwaniu (według EN ISO 527-1) (%): > 400 Wytrzymałość na rozdzieranie (według DIN 53363)(N/mm): > 100 Odporność na temperaturę: od -30 C do +60 C Odporność na alkalia (wg EN 1847) (dni/temperatura/stężenie): 90/23 C/10% Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ok Jako okładzinę nowych posadzek zaprojektowano płytki gresowe w gatunku I o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem, układane pod kątem 45º w stosunku do lica ściany kolor jasny. Spoiny na połączeniu ściana i podłoga wykonać jako wypukłe nie gromadzące brudu. Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, gat. I -nasiąkliwość < 0,5 %, -ścieralność V klasa (zgodnie z normą EN 154) -antypoślizgowość współczynnik R12 26

9 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa -twardość wg skali Mosha odporne na plamienie, Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: -Długość i szerokość: ±1,5 mm -Grubość: ± 0,5 mm -Krzywizna: 1,0 mm -Materiały pomocnicze Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, wodoodporne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Szerokość spoiny max. 3mm. 4.4 WYKOŃCZENIE ŚCIAN. Ściany wewnątrz pomieszczeń tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. III malowane farbą wysoce paroprzepuszczalną ( o wysokim stopniu dyfuzji) zmywalną np. krzemianową, silikonową bądź wykończone za pomocą płytek glazurowanych na pełną wysokość kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem bądź użytkownikiem. Istniejące tynki cem-wap należy miejscami uzupełnić oraz przetrzeć. Miejscami istniejące tynki wewnętrzne do skucia i ponownego wykonania. Oblicowania ścienne z płytek glazurowanych gładkich, szkliwionych, nienasiąkliwych układane na pełną wysokość. Fuga szer. max. 3mm. Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi. Płytki w kolorze naturalnym jasnym. 4.5 NAWIEWNIKI Istniejące okna należy wyposażyć w nawiewniki regulowane automatycznie higrosterowane. W celu dopływu świeżego powietrza zaprojektowano w każdym oknie nawiewnik higrosterowany. Nawiewniki montować w kolorze białym BUDOWA Przykładowy nawiewnik składa się z: Okapu zewnętrznego z regulacją ciśnieniową - który chroni przed deszczem i owadami oraz ogranicza kanał przez który przepływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną. Podkładki montażowej - służy do przymocowania nawiewnika do okna Części wewnętrznej - nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego powietrza. Długość Wysokość Szerokość Nawiewnik Łącznik Okap z regulatorem przepływu ,5 26,40 27

10 ZASADA DZIAŁANIA Nawiewnik higrosterowany wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika - dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez blokadę w okapie zewnętrznym. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. PRZEZNACZENIE Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. PRZEPŁYW POWIETRZA Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umożliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalności: 1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego. Przepływ powietrza 7m³/h przy 10 Pa. 2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza w zależności od zestawu zawiera się w przedziale od 7 do 28 m³/h. 3. ustawienie przepustnicy w pozycji przepływu maksymalnego, przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną ilość napływającego powietrza ogranicza okap zewnętrzny. Charakterystyka przepływu nawiewnika 28

11 Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE Tłumienie akustyczne D n,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi: Zestaw nawiewnik + okap ciśnieniowy AC - 35dB(A) SPOSÓB MONTAŻU Nawiewniki można zamontować w oknach nowych, jak i już istniejących; Prawidłowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do góry, a dźwignia minimalizująca przepływ znajduje się po lewej stronie. Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Badania nawiewników przeprowadzone zostały na otworach o podanej wyżej szerokości i wysokości 12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostały podczas badania wykonanego na otworze wysokości 12 mm. Schemat montażu nawiewnika z regulatorem przepływu na oknie PVC KONSERWACJA Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących. Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości. Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika. 29

12 4.6 ROBOTY DODATKOWE Należy oczyścić i udrożnić przewody kominowe. W przewody dymowe wprowadzić wsady z rur ze stali nierdzewnej. Wykonać w pomieszczeniach wentylację poprzez wykonanie kanału typu Z ze stali nierdzewnej o przekroju wewnętrznym 14x14cm. Wlot kanału wewnątrz pomieszczenia na wysokości 2,4m a wylot na zewnątrz przy ścianie na wysokości 3,0m ponad poziom urządzonego terenu. Wylot na zewnątrz zabezpieczyć okapnikiem ze stli nierdzewnej. 4.7 TECHNOLOGIA I PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE KUCHNI Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny dla kuchni szkolnej. Zakres projektu obejmuje wyposażenie podstawowe kuchni, które zostało zaprojektowane dla obsługi 240 osób na 4 zmiany. Każda zmiana może liczyć po 60 osób. Potrawy przygotowywane w kuchni będą wydawane poprzez okienko wydawcze do sali konsumpcyjnej. Obiekt gastronomiczny jest wydzielony z niezależnymi wejściami: - dla konsumentów - od zaplecza do części magazynowej, socjalnej i produkcyjnej. Zakres opracowania obejmuje również określenie wytycznych branżowych a mianowicie: - budowlanej - sanitarnej - elektrycznej. Program użytkowy obiektu W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy sanitarno - higieniczne i bhp określające warunki bhp, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy produkcji w obiekcie przewidziano: - salę konsumpcyjną jadalnię - kuchnię ze stanowiskami: - mycia garów i sprzętu produkcyjnego, - obróbki termicznej, - pomieszczenie (obieralnia) do obróbki wstępnej warzyw oraz do dezynfekcji jaj, - zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu - zmywalnia naczyń stołowych Zaprojektowane stanowiska pracy stanowią ciąg technologiczny pozwalający na wyeliminowanie zanieczyszczeń krzyżowych. Wzajemną lokalizację w/w pomieszczeń wraz z ich podstawowym wyposażeniem pokazano na załączonym rysunku. W obiekcie zapewniono odrębne ciągi komunikacyjne: - dla personelu i dostaw surowców - dla konsumentów. 30

13 Program usług i opis funkcji Zgodnie z przyjętym programem użytkowym technologii posiłki przygotowane będą w kuchni i wydawane będą w systemie obsługowym w naczyniach wielokrotnego użytku. Obróbka wstępna warzyw oraz dezynfekcja jaj odbywać się będzie w pomieszczeniu obieralni obróbka wstępna na zaprojektowanych stanowiskach wyposażonych w zlewozmywak 2- komorowy gastronomiczny, blat roboczy oraz do dezynfekcji jaj naświetlacz UV i blaty odstawcze. Potrawy obiadowe przygotowywane będą w pomieszczeniu przygotowalni w oparciu o surowce i półprodukty z możliwością obróbki wstępnej mięsa na stanowisku ze zlewem 2-komorowym, blatem roboczym, pniem do rozbioru mięsa oraz maszynką do mielenia typu wilk. Stanowisko mycia garów i sprzętu produkcyjnego wyposażono w zlewozmywak gastronomiczny 1- komorowy i regał ociekowy. Do obróbki termicznej przeznaczono urządzenia usytuowane pod okapem wentylacyjnym wyciągowym. Ponadto kuchnię wyposażona jest w stoły produkcyjne i urządzenia chłodnicze do przechowywania gotowych potraw lub półproduktów. Zmywalnia naczyń wyposażona jest w: blat odstawczy, zlew 2-komorowy gastronomiczny i zmywarkę z programem wyparzania. Pomiędzy zmywalnią a pomieszczeniem wydawania potraw zaprojektowano szafę przelotową dwustronnie zamykaną drzwiami suwanymi bądź żaluzjami do przechowywania czystych naczyń stołowych. Uwaga! Wszystkie umywalki należy wyposażyć w mydła w płynie z dozownikiem i ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki. Urządzenia do obróbki cieplnej muszą być wyposażone w elementy kontrolno-sterujące niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu procesu obróbki termicznej. Temperaturę, wilgotność, czas i inne parametry przechowywania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zapewnić wg wymagań określonych przez producenta. Osoby prowadzące stołówkę winny prowadzić i przechowywać dokumenty, na podstawie których będzie można zidentyfikować dostawców surowców. Surowce, przetworzone produkty lub towary niebędące żywnością należy przechowywać oddzielnie stosując zasadę ich segregacji aby nie mogły na siebie oddziaływać powodując zmianę smaku i zapachu. Woda: Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne: Przyjęto zużycie 7 l wody na przygotowanie posiłku 240 x 7 l = 16,8 m3 / dobę Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania 100 m2 Zakłada się 1 zmywanie na dobę Zużycie wody na 1 m2 min. 1,5 l Zapotrzebowanie wody wyniesie 0,15 m3 / dobę Zapotrzebowanie wody do celów higienicznych: Przyjęto 90 l na każdego pracownika czyli 0,6 m3 / dobę Ogólne zapotrzebowanie wody: w tym około 2,5 m3 wody ciepłej. 31

14 Ścieki: Ilość ścieków określa się przy założeniu, że stanowić będą 95% zapotrzebowania na cele technologiczne i 100% na cele porządkowe i bytowe wyniesie łącznie 2,75 m3 / dobę. W obieralni ziemniaków i warzyw zanieczyszczona piaskiem, w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych, kuchni ścieki zatłuszczone. Z części przygotowalni mięsa, kuchni, zmywalni naczyń stołowych do osadnika tłuszczów poza budynkiem. Zatrudnienie i czas pracy Obsługę części gastronomicznej stanowić będzie personel w ilości maksymalnie 5 osób. Czas pracy tego samego pracownika nie przekroczy 4 godzin dziennie w pomieszczeniach pracy czasowej: - zmywalni naczyń stołowych - pomieszczeniu obieralni. Wytyczne branżowe Budowlane a) podłogi We wszystkich pomieszczeniach obiektu podłogę projektować gładką, nienasiąkliwą, łatwą do utrzymania w czystości. b) ściany i sufity Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni. Ściany w pomieszczeniach: magazynie urządzeń chłodniczych, zmywalni naczyń, kuchni oraz w WC, pomieszczeniu socjalnym muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2,0 m mierząc od poziomu podłogi. c) drzwi i okna Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu i umożliwiającą w razie potrzeby założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów. Drzwi do pomieszczeń ustępów wyposażyć w urządzenia samozamykające. Sanitarne W przedmiotowym obiekcie istnieją następujące instalacje wewnętrzne: wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazowa. Zużycie wody w węzłach sanitarnych oraz na przygotowanie potraw przyjąć zgodnie z Polskimi Normami. Przyjąć 2 dm3/1m2 powierzchni zmywalnej na cele porządkowe zakładając raz dziennie zmywanie posadzki. Instalacje należy prowadzić pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Wymaganie nie dotyczy podłączeń do odbiorników. 32

15 Odtłuszczowniki i separatory tłuszczu usytuowano wewnątrz budynku jako podzlewowe. W obrębie budynku wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z misek ustępowych, pisuarów i innych tego rodzaju urządzeń nie mogą być podłączone do wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki poprodukcyjne. Wszystkie projektowane pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną, natomiast pomieszczenia: kuchnię, zmywalnię należy wyposażyć w wentylację mechaniczną zgodną z Polskimi Normami, zapewniającą krotność wymiany powietrza. Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna zgodnie z wymaganiami krotności wymian normy. Nad (otwartymi) urządzeniami do obróbki termicznej należy zainstalować okapy z wyciągiem mechanicznym (odciągi miejscowe). Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania (demontażu) i mycia. Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny układ wentylacji mechanicznej. Nad stołami produkcyjnymi należy zamontować gniazda elektryczne z łatwym do nich dostępem. Elektryczne Oświetlenie Natężenie oświetlenia w podstawowych pomieszczeniach w części żywieniowej powinno wynosić: a) salę konsumpcyjną minimum 150 lx, b) kuchnia ze stanowiskami przygotowawczymi min. 150 lx, oświetlenie miejscowe nad stanowiskami pracy oraz urządzeniami grzejnymi 300 lx, c) zmywalnie jw., d) obieralnie jw., e) magazyn żywności min. 50 lx. Punkty oświetlenia elektrycznego należy wyposażyć w nietłukące osłony, chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy. WYPOSAŻENIE KUCHNI: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano następujące urządzenia : Kuchnia gastronomiczna gazowa 6 palnikowa bez piekarnika o mocy 32,5kW i o wymiarach 120x70x85cm szt. 1 Taboret gastronomiczny gazowy moc 9kW o wym. 58x58x38cm szt. 1 Patelnia gazowa gastronomiczna o poj. 80l moc 22kW o wym. 80x90x90cm szt. 1 Kocioł warzelny gastronomiczny gazowy 150l o mocy 23,02kW i o wym. 85x90x85cm szt. 1 Piec konwekcyjno-parowy z naparowaniem 6x1/1GN moc 7,1kW o wym.75x80,3x70cm+stojak tak aby wierzch pieca był na wys. 1,5m szt. 1 szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z półkami, drzwi suwane lub z żaluzjami obustronnie o wym. 120x60x180cm szt. 1 szafa na naczynia, garnki ze stali nierdzewnej o wym. 100x60x200cm z plecami, 4 drzwiczki szt.2 basen gastronomiczny do mycia garnków ze stali nierdzewnej o wym. 60x80x85cm gł. komory 30cm szt. 1 33

16 okap przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach: 450x110x40cm wyposażony w wentylator wywiewny kanałowy przelotowy o parametrach:v=480m3/h, zasilanie 230/50, pobór mocy 70W, oraz boczne oświetlenie szt. 1 Pozostałe wyposażanie wg stanu istniejącego. 5.0 Instalacja sanitarna. A. Kanalizacja sanitarna Przewody kanalizacyjne w budynku: poziomy i piony oraz podejścia pod przybory sanitarne projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk. Podejście odpływowe dla kondensatu do pieca konwekcyjno-parowego z rur PCV gładkich odpornych na temperaturę 100 C Przewody poziome montować w warstwie podsypkowej oraz po ścianach w bruzdach. Piony i podejścia pod przybory obudowane lub kryte w ścianach. B. Instalacja zimnej wody. Przewody w budynku projektuje się z rur polipropylenowych PN 20 łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego. Poziomy główne prowadzić pod posadzką, przewody rozdzielcze i podejścia pod przybory prowadzić w posadzce, lub w ścianach. Rury w posadzce i w ścianach prowadzić w osłonie peszla. Wszystkie istniejące baterie i podejścia podlegają remontowi polegającemu na montażu nowych baterii i nowych podjeść krytych w ścianie. Do pieca konwekcyjno parowego należy doprowadzić podejście zimnej wody. Przewód z wodą należy podłączyć do króćca przyłączeniowego G 1/2 umieszczonego na tylnej ścianie urządzenia, w którym umieszczone jest sitko oraz dysza wody o średnicy otworu Ø 0,5 mm Zaleca się instalację zaworu odcinającego dopływ wody do pieca w miejscu łatwo dostępnym. Jeżeli woda jest twarda (o dużej zawartości wapnia) niezbędne jest zainstalowanie zmiękczacza wody. Zmontowaną instalację przepłukać dwukrotnie wodą i /rurarz/ poddać próbie szczelności na ciśnienie = 1,0MPa. C. Instalacja ciepłej wody. Przewody rozprowadzające prowadzić pod posadzką oraz w ścianach poszczególnych pomieszczeń, analogicznie jak przewody zimnej wody. Temperatura wody na wypływie z punktu czerpalnego + 45 C. Przewody ciepłej wody projektuje się z rur polipropylenowych BOR PLUS PN20, łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody ciepłej wody izolować termicznie łupinami z PE o grubościach 30mm. Instalację po wykonaniu dwukrotnie przepłukać wodą i poddać próbie szczelności wodnej na ciśnienie = 1,0Mpa (bez przyborów). 34

17 D. Wentylacja mechaniczna. W pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczną wywiewno nawiewną zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i częścią rysunkową. E. Instalacja c.o Przy grzejnikach stosować zawory przyłączeniowe kątowe Dn15 do grzejników CV. Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9MPa / bez grzejników/. Po pozytywnej próbie szczelności, przewody główne (poziomy) oraz piony w bruzdach i podejścia do grzejników należy zaizolować otulinami z PE gr.30mm. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu C22 z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami. Wszystkie zawory grzejnikowe uzbroić w głowice termostatyczne. Całość instalacji wraz z grzejnikami należy poddać próbie na zimno zgodnie z PN-64/B Po pozytywnej próbie szczelności i dwukrotnym przepłukaniu instalacji wodą, należy dokonać uruchomienia na gorąco. Po uzyskaniu temperatury 75C, dokonać nastaw na zaworach grzejnikowych. UWAGA: Wszelkie możliwe piony i gałązki przerobić i ukryć w ścianach bądź przebudować. Te których nie uda się przebudować należy zabudować płytami GKBI. 6.0 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn r. (Dz. U. Nr 47/401).W związku z powyższym wymagane jest sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ (tj. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,poz.1126). Oświadczenie kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie obowiązku kierownika budową Inwestor składa wraz z zaświadczeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego, nie później niż. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 6.1 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczęciem pracy na terenie budowy posiadać : - aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokościowe) - aktualne szkolenia w zakresie BHP - szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmiana charakteru zagrożeń) Celem instruktażu jest : 35

18 - zapoznanie z zasadami postępowania w przypadkach powstania zagrożeń wypadkowych, pożarowych - zapoznanie z wymogami stosowania określonej odzieży ochronnej i sprzętu ochron osobistych - zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokości - zapoznanie z instruktażami stanowiskowymi eksploatowanych urządzeń na terenie budowy - przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach w zakresie prowadzonych robót Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 6.2 Przedsięwzięte środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia w tym zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga przedsięwzięcia następujących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w warunkach szczególnego zagrożenia i tak : - w zakresie montażu i demontażu rusztowań i prowadzenia prac na rusztowaniu: należy pamiętać iż montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym osoby zatrudniane przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego określając : * Użytkownika rusztowania * przeznaczenie rusztowania * dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania * oporność uziomu * poprawność wykonania rusztowania * uwagi dotyczące przeglądów praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia użytkowników z zakresu BHP przy pracy na rusztowaniu, wyposażeniu zatrudnionej załogi w niezbędny sprzęt ochron indywidualnych wymaganych przy pracy na wysokości. dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających wymagane badania lekarskie do wykonywania prac na wysokości. Prace w zakresie montażu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i ) - w zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń W zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie : instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku : * procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 36

19 * procedura postępowania powypadkowego * telefony alarmowe instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru : * alarmowanie wewnętrzne * alarmowanie zewnętrzne * telefony alarmowe instrukcja postępowania na wypadek powstania innych zagrożeń : * awaria sprzętu technicznego * zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej * awaria urządzeń technicznych instalacji elektrycznej dla celów budowy Za zapoznanie pracowników z treścią ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna osoba wyznaczona przez wykonawcę robót zadania inwestycyjnego. 7.0 UWAGI OGÓLNE Wszelkie roboty należy prowadzić ze szczególną starannością, ostrożnością, obowiązującymi przepisami BHP oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu powinny posiadać aktualne (ważne) atesty, certyfikaty zgodności (CE) lub certyfikaty zgodności z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodności. Kierownik budowy jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji materiałowej przez okres budowy obiektu i udostępnić do wglądu na żądanie uprawnionym organom kontrolnym. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiały urządzenia posiadają wymagane przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili przystąpienia do realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej dla lokalu klasy odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Głównego Projektanta,który w porozumieniu z Inwestorem poda materiał zastępczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niż wymienione w projekcie materiałów i systemów pod warunkiem, zastosowania materiałów i systemów równoważnych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, wytrzymałościowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy własne i określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia. 37

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów Projekt technologii kuchni do projektu budowlanego Rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie Dane inwestora: Gmina Wiązów Pl. Wolności 37 57-120 Wiazów Adres budowy: Wiązów Ul. 1-go Maja 31 Dz. nr 9/2

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 D&D INWESTYCJE 91-614 Łódź ul Ołowiana 63 Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 PROJEKT BUDOWLANY Remontu kuchni z zapleczem Tom I branża budowlana INWESTOR WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Opracował:

TECHNOLOGIA. Opracował: TECHNOLOGIA Opracował: Wrzesień 2010 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Materiały wyjściowe 2. Program użytkowy 3. Układ funkcjonalny pomieszczeń 4. Zestawienie powierzchni 5. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 (ościeżnice okienne) Jednostka: 1 m2 40,2400

Przedmiar robót. Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 (ościeżnice okienne) Jednostka: 1 m2 40,2400 Zbigniew Malinowski 18-400 Łomża Identyfikator: M.Z Data utworzenia: 2007-10-08 Remont pomieszczeń przy M.C.Składowskiej nr5 w Łomży na potrzeby "Osrodka Adopcyjno -Opiekuńczego w Łomży" - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo