OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w miejscowości Radzyń Podlaski Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych i stołówki Inwestor: Inwestorem jest ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim Adres Inwestora Radzyń Podlaski, ul. W. Sikorskiego 15 Adres obiektu: Radzyń Podlaski, ul. Traugutta PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Zlecenie Inwestora 2.2 Oględziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie luty 2015r. 2.3 Dokumentacja archiwalna 2.4 Literatura: - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami - Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U DANE OGÓLNE Budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 336/1 w miejscowości Radzyń Podlaski. Budynek usytuowano dłuższym bokiem równolegle do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Traugutta. Wejście główne do budynku od strony zachodniej od ul. Traugutta. Działka uporządkowana, częściowo ogrodzona z miejscami zieleni oraz placami utwardzonymi. Działka od strony wschodniej graniczy z zabudową warsztatową ZS, a od strony północnej i południowej z zabudową mieszkaniową. Budynek pełni funkcję internatu, a także jako kuchnia uczniów ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. W części południowej budynku w poziomie parteru część pomieszczeń wydzielono dla Domu Dziecka, natomiast w części południowej w poziomie piętra część pomieszczeń wydzielono pod prywatny lokal mieszkalny. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarne, komunikacja, pom. porządkowe, pom. mieszkalne, stołówka, kuchnia, świetlica, pom. gospodarcze oraz inne. Istniejący budynek internatu ZS wybudowany został na początku lat

2 Budynek jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony usytuowany równolegle do istniejącej ulicy Traugutta. Ławy fundamentowe wykonane jako żelbetowe, betonowe i ceglane. Mury zewnętrzne i wewnętrzne nośne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe oraz prefabrykowane typu L 19. Stropy prefabrykowane typu DMS. Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany z pokryciem z papy. Schody wewnętrzne proste wielobiegowe żelbetowe wylewane wykończone lastrykiem i gresem. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Posadzki wykończone za pomocą lastryka, płytek PCV, gresu, terakoty oraz płytek przyborskich. Miejscami w podpiwniczeniu posadzki cementowe zatarte na gładko. Stolarka okienna typowa drewniana oraz PCV. Drzwi główne wejściowe do budynku aluminiowe, pozostałe stalowe i drewniane. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa drewniana płytowa. Okładziny ścienne glazurowane. Ściany wykończone za pomocą lamperii olejnych, malowane także farbami emulsyjnymi oraz oblicowane płytkami glazurowanymi. Budynek wyposażony w następujące rodzaje instalacji: Elektryczna Odgromowa Telefoniczna Kamer przemysłowych Ciepłej wody z sieci PEC Zimnej wody Kanalizacyjna Centralnego ogrzewania z sieci PEC Gazowa Wentylacji grawitacyjnej ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH Powierzchnia użytkowa 1295,09m 2 Powierzchnia zabudowy budynku 625,00 m 2 Kubatura 5670,00m DANE MATERIAŁOWE - OPIS POSZCZEGÓLONYCH ELEMENTÓW BUDYNKU 4.1 Fundamenty Fundamenty w postaci ław żelbetowych. Ściany fundamentowe ceglane. 20

3 4.2 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, kominy - Ściany zewnętrzne piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej - Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej, oraz bloczków gazobetonowych. - Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej, bloczków gazobetonowych o zróżnicowanych grubościach - Ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej palonej oraz cegły dziurawki gr. 6,5cm oraz 12cm - Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej palonej. 4.3 Stropy Stropy żelbetowe prefabrykowane typu DMS. 4.4 Schody Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami rozwiązano za pomocą żelbetowych wielobiegowych schodów. Klatka schodowa w budynku wykończona za pomocą lastryka oraz gresu. Balustrady stalowe z wypełnieniem z pionowych prętów. 4.5 Konstrukcja dachowa Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany dwuspadowy 4.6 Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe stanowi papa. Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wód opadowych tj. rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. 4.7 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Drzwi zewnętrzne do budynku aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe szklone do połowy. Drzwi wewnętrzne w budynku typowe drewniane płytowe. 4.8 Stolarka okienna Stolarka okienna PCV oraz drewniana w kolorze białym obustronnie. 4.9 Podłoża i posadzki W budynku występują posadzki z terakoty, gresu, lastryko, płytek PCV, a także posadzki cementowe. Dokładne rozmieszczenie poszczególnych posadzek pokazano w części graficznej opracowania Wykończenie wewnętrzne. 21

4 Ściany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W pomieszczeniach mokrych (higieniczno sanitarnych oraz kuchennych) okładziny z płytek glazurowanych, powyżej tynk cem-wap kat.iii + malowanie. W pozostałych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby olejnej Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Podokienniki wewnętrzne lastrykowe Instalacje w budynku. W budynku występują instalacje: elektryczna, - oświetlenia wewnętrznego - gniazd wtykowych - monitoringu wodociągowa zasilana wodą z lokalnego wodociągu wody do celów ppoż. kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem miejskim z węzła cieplnego ciepłej wody odgromowa gazowa przyłącze od strony południowej 22

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU 1.0 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest modernizacja polegająca na remoncie istniejących pomieszczeń kuchennych budynku internatu szkolnego przy ul. Traugutta 6 w miejscowości Radzyń Podlaski. Celem niniejszego opracowania jest poprawa funkcjonalności, warunków pracy oraz wykonanie generalnego remontu pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń pomocniczych. W zakres opracowania wchodzą następujące roboty: - roboty rozbiórkowe istniejącej kuchni węglowej wraz z bojlerem na wodę, ścian zmywalni, prefabrykowanego kanału dymowego i innych wymienionych w dokumentacji przetargowej - wykonanie nowych ścian działowych zmywalni - zamurowanie poszczególnych otworów drzwiowych i okiennych - montaż nowej stolarki - wykonanie nowych podłoży i posadzek w poszczególnych pomieszczeniach - udrożnienie i oczyszczenie poszczególnych kominów - wykonanie nowych oblicowań, przetarcie tynków i nowych wymalowań - wykonanie remontu instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach - częściowy remont instalacji sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej urządzenia kuchenne wg odrębnego opracowania - dostawa i montaż nowego wyposażenia kuchni - inne wymienione w dokumentacji przetargowej Zakres opracowania obejmuje część podpiwniczenia przedmiotowego budynku. 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z Inwestorem - uzgodnienie z Inwestorem zakresu i technologii wykonania - dokumentacja archiwalna - inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póżn. zmianami - Inne obowiązujące przepisy i akty prawne 3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji stwierdzono, że ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Budynek nadaje się do przeprowadzenia działań remontowych. 4.0 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 4.1 STOLARKA I WITRYNY ALUMINIOWE W pokazanych miejscach części rysunkowej projektuje się montaż stolarki drzwiowej aluminiowej i drewnianej zgodnie z podanym niżej standardem. 23

6 DRZWI ALUMINIOWE i PRZESZKLENIA (WITRYNY) WYKONAĆ W STANDARDZIE : - profil - ALU/ zimny - rodzaj przeszklenia : szyby o zwiększonej odporności na uderzenia klasy min P2 obustronnie - zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło -dwie wkładki patentowe, szyld, antaba - nóżka dolna do blokady skrzydła w pozycji otwartej - w oknach podawczych stosować skrzydła przesuwne ku górze z systemem bezpiecznego blokowania skrzydła - pod każdym oknem podawczym stosować parapet z konglomeratu gr. 3,0cm o szerokości ok cm Należy zwrócić szczególną uwagę przy zamawianiu drzwi tak, aby dobrać odpowiednią szerokość skrzydeł (z uwagi na różnorodne profile aluminiowe), aby dawały one światło przejścia skrzydła głównego nie mniejsze niż 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokości bocznej dostawki. Każdorazowo konsultować się z dostawcą ślusarki i stolarki ewentualnie producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczegółowe dane na temat ślusarki i stolarki pokazano w zestawieniu. DRZWI DREWNIANE WYKONAĆ W STANDARDZIE: Drzwi wewnętrzne projektuje się, jako drewniane pełne zgodnie z podanym niżej opisem. - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, o powierzchni CPL z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych w kolorze białym - wypełnienie płyta wiórowa pełna - podcięcia wentylacyjne - ościeżnica stała MDF -trzy zawiasy czopowe regulowane -zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej -bulaj ФC320 oraz Ф240mm z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna - w drzwiach D4 stosować samozamykacz górny - klamka nikiel UWAGA: Wymiana stolarki wg zestawienia stolarki załączonej do opracowania. Nową stolarkę wykonać z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki - przed dokonaniem wymiany należy bezwzględnie dokonać pomiaru stolarki z natury. Dopuszcza się zmianę ewentualnych przeszkleń w witrynach aluminiowych wg ustaleń z Inwestorem 4.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE W miejscach pokazanych na rysunku projektuje się wykonać nowe ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej palonej gr. 12cm. Ściany wykonać z cegły kl. 10 gr. 12cm na zaprawie marki 1,5 na spoinowanie pełne i tynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym. W miejscu pokazanym na rysunku należy wykonać otwór na kratkę kontaktową o wy. 14x14cm. Otwór wykonać 25cm pod stropem. 24

7 4.3 POSADZKI W poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać nowe podłoża i posadzki zgodnie z wykończeniem podanym w zestawieniu pomieszczeń w części rysunkowej. W pomieszczeniach wymagających wykonania nowych posadzek innych niż aktualnie występują należy istniejące podkłady pod posadzki rozebrać wraz z posadzkami aż do podłoży sypkich. Po wykonaniu rozbiórek wykonać podkład betonowy z betonu klasy C8/10 gr. 10cma następnie izolację poziomą z papy zgrzewalnej, ułożyć izolację cieplną ze styropianu gr. 6cm o współczynniku max. 0,036W/mK, a następnie wylać warstwę wyrównawczą z betonu klasy C12/15 gr. 4cm zbrojoną siatką Rabitza. Po wykonaniu podłoży i po ich całkowitym wyschnięciu można przystąpić do układania posadzki z płytek gresowych. UWAGA: W pomieszczeniach należy przed ułożeniem płytek wykonać izolację w postaci dwuskładnikowej izolacji systemowej powierzchniowej gr. 2mm. Wszystkie naroża oraz połączenia posadzka ściana w pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podłogowych zabezpieczyć specjalną taśmą uszczelniająca o szerokości 70mm. Charakterystyka użytych produktów: ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA FOLIA DWUSKŁADNIKOWA Zaprawa hydroizolacyjna jest dwukomponentową, elastyczną zaprawą cementową modyfikowaną polimerem, do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych pod okładziny z płytek ceramicznych (np. balkony, tarasy, baseny). Zaprawa jest dostarczana w formie dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą bez dodawania wody lub innych składników. Zaprawa nakładana jest ręcznie pacą lub metodą natrysku na podłoże czyste i nośne, wcześniej zwilżone wodą. Zaprawę nakłada się w warstwie o grubości do 2 mm. Na podłożach wykazujących rysy zaleca się wtopienie w warstwę zaprawy Siatki z włókien szklanych. Zastosowanie: Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach betonowych i cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Zaprawa hydroizolacyjna może być nakładana na posadzki i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp., pod warunkiem że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna mieć grubość min. 2 mm. Na powierzchniach poziomych zaleca się zatopienie w drugiej warstwie siatki z włókna szklanego. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać po 4-5 dniach od wykonania izolacji. Powłoka zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2 mm. Dane techniczne: Czas zachowania właściwości roboczych: 60 minut Nakładanie drugiej warstwy: po 4-5 godzinach Czas oczekiwania przed montażem płytek: 5 dni 25

8 Nakładanie: metalową pacą Taśma uszczelniająca ZAKRES STOSOWANIA Wodochronne zabezpieczanie krawędzi i naroży pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianami a podłogą, przed wykonaniem izolacji Elastyczna izolacja wodochronna złączy dylatacyjnych na tarasach, balkonach, itp., przed wykonaniem izolacji Uszczelnianie przejść rur i instalacji w łazienkach, prysznicach, kuchniach, przy pomocy mankietów Uszczelnianie łączy dylatacyjnych płyt prefabrykowanych. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE Taśma częściowo pokryta gumą taśma, wodoszczelna i paroszczelna, z włókniną odporną na alkalia, charakteryzuje się wysoką elastycznością i odkształcalnością, również w niskich temperaturach, a także odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Taśma jest odporna na alkalia, kwasy i roztwory solne (w szczególnych przypadkach należy przeprowadzić wcześniej próbę odporności), jest dostępna również w postaci gotowych, odpowiednio wyprofilowanych narożników wewnętrznych i zewnętrznych, oraz w postaci mankietów do uszczelnia przejść rur i instalacji w łazienkach, kuchniach, prysznicach, itp. ZALECENIA Stosować gotowe profile w celu dokładnego uszczelniania naroży. Stosować mankiety w celu dokładnego uszczelniania przejść rur. WYTYCZNE STOSOWANIA Nanieść cienką warstwę systemowej izolacji, o minimalnej grubości 1 mm, na boki naroży i na krawędzie szczelin, w celu przyklejenia ich. Następnie zatopić obrzeża taśmy (narożnika lub mankietu), w jeszcze świeżej warstwie izolacji lub za pomocą gładkiej szpachli. PARAMETRY TECHNICZNEODUKTU\ Wytrzymałość na rozciąganie (według EN ISO 527-1) (N/mm2): > 2 Wydłużenie przy zerwaniu (według EN ISO 527-1) (%): > 400 Wytrzymałość na rozdzieranie (według DIN 53363)(N/mm): > 100 Odporność na temperaturę: od -30 C do +60 C Odporność na alkalia (wg EN 1847) (dni/temperatura/stężenie): 90/23 C/10% Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ok Jako okładzinę nowych posadzek zaprojektowano płytki gresowe w gatunku I o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem, układane pod kątem 45º w stosunku do lica ściany kolor jasny. Spoiny na połączeniu ściana i podłoga wykonać jako wypukłe nie gromadzące brudu. Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, gat. I -nasiąkliwość < 0,5 %, -ścieralność V klasa (zgodnie z normą EN 154) -antypoślizgowość współczynnik R12 26

9 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa -twardość wg skali Mosha odporne na plamienie, Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: -Długość i szerokość: ±1,5 mm -Grubość: ± 0,5 mm -Krzywizna: 1,0 mm -Materiały pomocnicze Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, wodoodporne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Szerokość spoiny max. 3mm. 4.4 WYKOŃCZENIE ŚCIAN. Ściany wewnątrz pomieszczeń tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. III malowane farbą wysoce paroprzepuszczalną ( o wysokim stopniu dyfuzji) zmywalną np. krzemianową, silikonową bądź wykończone za pomocą płytek glazurowanych na pełną wysokość kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem bądź użytkownikiem. Istniejące tynki cem-wap należy miejscami uzupełnić oraz przetrzeć. Miejscami istniejące tynki wewnętrzne do skucia i ponownego wykonania. Oblicowania ścienne z płytek glazurowanych gładkich, szkliwionych, nienasiąkliwych układane na pełną wysokość. Fuga szer. max. 3mm. Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi. Płytki w kolorze naturalnym jasnym. 4.5 NAWIEWNIKI Istniejące okna należy wyposażyć w nawiewniki regulowane automatycznie higrosterowane. W celu dopływu świeżego powietrza zaprojektowano w każdym oknie nawiewnik higrosterowany. Nawiewniki montować w kolorze białym BUDOWA Przykładowy nawiewnik składa się z: Okapu zewnętrznego z regulacją ciśnieniową - który chroni przed deszczem i owadami oraz ogranicza kanał przez który przepływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną. Podkładki montażowej - służy do przymocowania nawiewnika do okna Części wewnętrznej - nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego powietrza. Długość Wysokość Szerokość Nawiewnik Łącznik Okap z regulatorem przepływu ,5 26,40 27

10 ZASADA DZIAŁANIA Nawiewnik higrosterowany wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika - dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez blokadę w okapie zewnętrznym. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. PRZEZNACZENIE Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. PRZEPŁYW POWIETRZA Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umożliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalności: 1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przepływu minimalnego. Przepływ powietrza 7m³/h przy 10 Pa. 2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza w zależności od zestawu zawiera się w przedziale od 7 do 28 m³/h. 3. ustawienie przepustnicy w pozycji przepływu maksymalnego, przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną ilość napływającego powietrza ogranicza okap zewnętrzny. Charakterystyka przepływu nawiewnika 28

11 Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE Tłumienie akustyczne D n,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi: Zestaw nawiewnik + okap ciśnieniowy AC - 35dB(A) SPOSÓB MONTAŻU Nawiewniki można zamontować w oknach nowych, jak i już istniejących; Prawidłowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do góry, a dźwignia minimalizująca przepływ znajduje się po lewej stronie. Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Badania nawiewników przeprowadzone zostały na otworach o podanej wyżej szerokości i wysokości 12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostały podczas badania wykonanego na otworze wysokości 12 mm. Schemat montażu nawiewnika z regulatorem przepływu na oknie PVC KONSERWACJA Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących. Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości. Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika. 29

12 4.6 ROBOTY DODATKOWE Należy oczyścić i udrożnić przewody kominowe. W przewody dymowe wprowadzić wsady z rur ze stali nierdzewnej. Wykonać w pomieszczeniach wentylację poprzez wykonanie kanału typu Z ze stali nierdzewnej o przekroju wewnętrznym 14x14cm. Wlot kanału wewnątrz pomieszczenia na wysokości 2,4m a wylot na zewnątrz przy ścianie na wysokości 3,0m ponad poziom urządzonego terenu. Wylot na zewnątrz zabezpieczyć okapnikiem ze stli nierdzewnej. 4.7 TECHNOLOGIA I PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE KUCHNI Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny dla kuchni szkolnej. Zakres projektu obejmuje wyposażenie podstawowe kuchni, które zostało zaprojektowane dla obsługi 240 osób na 4 zmiany. Każda zmiana może liczyć po 60 osób. Potrawy przygotowywane w kuchni będą wydawane poprzez okienko wydawcze do sali konsumpcyjnej. Obiekt gastronomiczny jest wydzielony z niezależnymi wejściami: - dla konsumentów - od zaplecza do części magazynowej, socjalnej i produkcyjnej. Zakres opracowania obejmuje również określenie wytycznych branżowych a mianowicie: - budowlanej - sanitarnej - elektrycznej. Program użytkowy obiektu W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy sanitarno - higieniczne i bhp określające warunki bhp, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy produkcji w obiekcie przewidziano: - salę konsumpcyjną jadalnię - kuchnię ze stanowiskami: - mycia garów i sprzętu produkcyjnego, - obróbki termicznej, - pomieszczenie (obieralnia) do obróbki wstępnej warzyw oraz do dezynfekcji jaj, - zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu - zmywalnia naczyń stołowych Zaprojektowane stanowiska pracy stanowią ciąg technologiczny pozwalający na wyeliminowanie zanieczyszczeń krzyżowych. Wzajemną lokalizację w/w pomieszczeń wraz z ich podstawowym wyposażeniem pokazano na załączonym rysunku. W obiekcie zapewniono odrębne ciągi komunikacyjne: - dla personelu i dostaw surowców - dla konsumentów. 30

13 Program usług i opis funkcji Zgodnie z przyjętym programem użytkowym technologii posiłki przygotowane będą w kuchni i wydawane będą w systemie obsługowym w naczyniach wielokrotnego użytku. Obróbka wstępna warzyw oraz dezynfekcja jaj odbywać się będzie w pomieszczeniu obieralni obróbka wstępna na zaprojektowanych stanowiskach wyposażonych w zlewozmywak 2- komorowy gastronomiczny, blat roboczy oraz do dezynfekcji jaj naświetlacz UV i blaty odstawcze. Potrawy obiadowe przygotowywane będą w pomieszczeniu przygotowalni w oparciu o surowce i półprodukty z możliwością obróbki wstępnej mięsa na stanowisku ze zlewem 2-komorowym, blatem roboczym, pniem do rozbioru mięsa oraz maszynką do mielenia typu wilk. Stanowisko mycia garów i sprzętu produkcyjnego wyposażono w zlewozmywak gastronomiczny 1- komorowy i regał ociekowy. Do obróbki termicznej przeznaczono urządzenia usytuowane pod okapem wentylacyjnym wyciągowym. Ponadto kuchnię wyposażona jest w stoły produkcyjne i urządzenia chłodnicze do przechowywania gotowych potraw lub półproduktów. Zmywalnia naczyń wyposażona jest w: blat odstawczy, zlew 2-komorowy gastronomiczny i zmywarkę z programem wyparzania. Pomiędzy zmywalnią a pomieszczeniem wydawania potraw zaprojektowano szafę przelotową dwustronnie zamykaną drzwiami suwanymi bądź żaluzjami do przechowywania czystych naczyń stołowych. Uwaga! Wszystkie umywalki należy wyposażyć w mydła w płynie z dozownikiem i ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki. Urządzenia do obróbki cieplnej muszą być wyposażone w elementy kontrolno-sterujące niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu procesu obróbki termicznej. Temperaturę, wilgotność, czas i inne parametry przechowywania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zapewnić wg wymagań określonych przez producenta. Osoby prowadzące stołówkę winny prowadzić i przechowywać dokumenty, na podstawie których będzie można zidentyfikować dostawców surowców. Surowce, przetworzone produkty lub towary niebędące żywnością należy przechowywać oddzielnie stosując zasadę ich segregacji aby nie mogły na siebie oddziaływać powodując zmianę smaku i zapachu. Woda: Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne: Przyjęto zużycie 7 l wody na przygotowanie posiłku 240 x 7 l = 16,8 m3 / dobę Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania 100 m2 Zakłada się 1 zmywanie na dobę Zużycie wody na 1 m2 min. 1,5 l Zapotrzebowanie wody wyniesie 0,15 m3 / dobę Zapotrzebowanie wody do celów higienicznych: Przyjęto 90 l na każdego pracownika czyli 0,6 m3 / dobę Ogólne zapotrzebowanie wody: w tym około 2,5 m3 wody ciepłej. 31

14 Ścieki: Ilość ścieków określa się przy założeniu, że stanowić będą 95% zapotrzebowania na cele technologiczne i 100% na cele porządkowe i bytowe wyniesie łącznie 2,75 m3 / dobę. W obieralni ziemniaków i warzyw zanieczyszczona piaskiem, w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych, kuchni ścieki zatłuszczone. Z części przygotowalni mięsa, kuchni, zmywalni naczyń stołowych do osadnika tłuszczów poza budynkiem. Zatrudnienie i czas pracy Obsługę części gastronomicznej stanowić będzie personel w ilości maksymalnie 5 osób. Czas pracy tego samego pracownika nie przekroczy 4 godzin dziennie w pomieszczeniach pracy czasowej: - zmywalni naczyń stołowych - pomieszczeniu obieralni. Wytyczne branżowe Budowlane a) podłogi We wszystkich pomieszczeniach obiektu podłogę projektować gładką, nienasiąkliwą, łatwą do utrzymania w czystości. b) ściany i sufity Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni. Ściany w pomieszczeniach: magazynie urządzeń chłodniczych, zmywalni naczyń, kuchni oraz w WC, pomieszczeniu socjalnym muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2,0 m mierząc od poziomu podłogi. c) drzwi i okna Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu i umożliwiającą w razie potrzeby założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów. Drzwi do pomieszczeń ustępów wyposażyć w urządzenia samozamykające. Sanitarne W przedmiotowym obiekcie istnieją następujące instalacje wewnętrzne: wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazowa. Zużycie wody w węzłach sanitarnych oraz na przygotowanie potraw przyjąć zgodnie z Polskimi Normami. Przyjąć 2 dm3/1m2 powierzchni zmywalnej na cele porządkowe zakładając raz dziennie zmywanie posadzki. Instalacje należy prowadzić pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Wymaganie nie dotyczy podłączeń do odbiorników. 32

15 Odtłuszczowniki i separatory tłuszczu usytuowano wewnątrz budynku jako podzlewowe. W obrębie budynku wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z misek ustępowych, pisuarów i innych tego rodzaju urządzeń nie mogą być podłączone do wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki poprodukcyjne. Wszystkie projektowane pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną, natomiast pomieszczenia: kuchnię, zmywalnię należy wyposażyć w wentylację mechaniczną zgodną z Polskimi Normami, zapewniającą krotność wymiany powietrza. Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna zgodnie z wymaganiami krotności wymian normy. Nad (otwartymi) urządzeniami do obróbki termicznej należy zainstalować okapy z wyciągiem mechanicznym (odciągi miejscowe). Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania (demontażu) i mycia. Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny układ wentylacji mechanicznej. Nad stołami produkcyjnymi należy zamontować gniazda elektryczne z łatwym do nich dostępem. Elektryczne Oświetlenie Natężenie oświetlenia w podstawowych pomieszczeniach w części żywieniowej powinno wynosić: a) salę konsumpcyjną minimum 150 lx, b) kuchnia ze stanowiskami przygotowawczymi min. 150 lx, oświetlenie miejscowe nad stanowiskami pracy oraz urządzeniami grzejnymi 300 lx, c) zmywalnie jw., d) obieralnie jw., e) magazyn żywności min. 50 lx. Punkty oświetlenia elektrycznego należy wyposażyć w nietłukące osłony, chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy. WYPOSAŻENIE KUCHNI: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano następujące urządzenia : Kuchnia gastronomiczna gazowa 6 palnikowa bez piekarnika o mocy 32,5kW i o wymiarach 120x70x85cm szt. 1 Taboret gastronomiczny gazowy moc 9kW o wym. 58x58x38cm szt. 1 Patelnia gazowa gastronomiczna o poj. 80l moc 22kW o wym. 80x90x90cm szt. 1 Kocioł warzelny gastronomiczny gazowy 150l o mocy 23,02kW i o wym. 85x90x85cm szt. 1 Piec konwekcyjno-parowy z naparowaniem 6x1/1GN moc 7,1kW o wym.75x80,3x70cm+stojak tak aby wierzch pieca był na wys. 1,5m szt. 1 szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z półkami, drzwi suwane lub z żaluzjami obustronnie o wym. 120x60x180cm szt. 1 szafa na naczynia, garnki ze stali nierdzewnej o wym. 100x60x200cm z plecami, 4 drzwiczki szt.2 basen gastronomiczny do mycia garnków ze stali nierdzewnej o wym. 60x80x85cm gł. komory 30cm szt. 1 33

16 okap przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach: 450x110x40cm wyposażony w wentylator wywiewny kanałowy przelotowy o parametrach:v=480m3/h, zasilanie 230/50, pobór mocy 70W, oraz boczne oświetlenie szt. 1 Pozostałe wyposażanie wg stanu istniejącego. 5.0 Instalacja sanitarna. A. Kanalizacja sanitarna Przewody kanalizacyjne w budynku: poziomy i piony oraz podejścia pod przybory sanitarne projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk. Podejście odpływowe dla kondensatu do pieca konwekcyjno-parowego z rur PCV gładkich odpornych na temperaturę 100 C Przewody poziome montować w warstwie podsypkowej oraz po ścianach w bruzdach. Piony i podejścia pod przybory obudowane lub kryte w ścianach. B. Instalacja zimnej wody. Przewody w budynku projektuje się z rur polipropylenowych PN 20 łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego. Poziomy główne prowadzić pod posadzką, przewody rozdzielcze i podejścia pod przybory prowadzić w posadzce, lub w ścianach. Rury w posadzce i w ścianach prowadzić w osłonie peszla. Wszystkie istniejące baterie i podejścia podlegają remontowi polegającemu na montażu nowych baterii i nowych podjeść krytych w ścianie. Do pieca konwekcyjno parowego należy doprowadzić podejście zimnej wody. Przewód z wodą należy podłączyć do króćca przyłączeniowego G 1/2 umieszczonego na tylnej ścianie urządzenia, w którym umieszczone jest sitko oraz dysza wody o średnicy otworu Ø 0,5 mm Zaleca się instalację zaworu odcinającego dopływ wody do pieca w miejscu łatwo dostępnym. Jeżeli woda jest twarda (o dużej zawartości wapnia) niezbędne jest zainstalowanie zmiękczacza wody. Zmontowaną instalację przepłukać dwukrotnie wodą i /rurarz/ poddać próbie szczelności na ciśnienie = 1,0MPa. C. Instalacja ciepłej wody. Przewody rozprowadzające prowadzić pod posadzką oraz w ścianach poszczególnych pomieszczeń, analogicznie jak przewody zimnej wody. Temperatura wody na wypływie z punktu czerpalnego + 45 C. Przewody ciepłej wody projektuje się z rur polipropylenowych BOR PLUS PN20, łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody ciepłej wody izolować termicznie łupinami z PE o grubościach 30mm. Instalację po wykonaniu dwukrotnie przepłukać wodą i poddać próbie szczelności wodnej na ciśnienie = 1,0Mpa (bez przyborów). 34

17 D. Wentylacja mechaniczna. W pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczną wywiewno nawiewną zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i częścią rysunkową. E. Instalacja c.o Przy grzejnikach stosować zawory przyłączeniowe kątowe Dn15 do grzejników CV. Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9MPa / bez grzejników/. Po pozytywnej próbie szczelności, przewody główne (poziomy) oraz piony w bruzdach i podejścia do grzejników należy zaizolować otulinami z PE gr.30mm. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu C22 z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami. Wszystkie zawory grzejnikowe uzbroić w głowice termostatyczne. Całość instalacji wraz z grzejnikami należy poddać próbie na zimno zgodnie z PN-64/B Po pozytywnej próbie szczelności i dwukrotnym przepłukaniu instalacji wodą, należy dokonać uruchomienia na gorąco. Po uzyskaniu temperatury 75C, dokonać nastaw na zaworach grzejnikowych. UWAGA: Wszelkie możliwe piony i gałązki przerobić i ukryć w ścianach bądź przebudować. Te których nie uda się przebudować należy zabudować płytami GKBI. 6.0 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn r. (Dz. U. Nr 47/401).W związku z powyższym wymagane jest sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ (tj. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,poz.1126). Oświadczenie kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie obowiązku kierownika budową Inwestor składa wraz z zaświadczeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego, nie później niż. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 6.1 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczęciem pracy na terenie budowy posiadać : - aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokościowe) - aktualne szkolenia w zakresie BHP - szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmiana charakteru zagrożeń) Celem instruktażu jest : 35

18 - zapoznanie z zasadami postępowania w przypadkach powstania zagrożeń wypadkowych, pożarowych - zapoznanie z wymogami stosowania określonej odzieży ochronnej i sprzętu ochron osobistych - zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokości - zapoznanie z instruktażami stanowiskowymi eksploatowanych urządzeń na terenie budowy - przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach w zakresie prowadzonych robót Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 6.2 Przedsięwzięte środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia w tym zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga przedsięwzięcia następujących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w warunkach szczególnego zagrożenia i tak : - w zakresie montażu i demontażu rusztowań i prowadzenia prac na rusztowaniu: należy pamiętać iż montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym osoby zatrudniane przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego określając : * Użytkownika rusztowania * przeznaczenie rusztowania * dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania * oporność uziomu * poprawność wykonania rusztowania * uwagi dotyczące przeglądów praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia użytkowników z zakresu BHP przy pracy na rusztowaniu, wyposażeniu zatrudnionej załogi w niezbędny sprzęt ochron indywidualnych wymaganych przy pracy na wysokości. dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających wymagane badania lekarskie do wykonywania prac na wysokości. Prace w zakresie montażu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i ) - w zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń W zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie : instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku : * procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 36

19 * procedura postępowania powypadkowego * telefony alarmowe instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru : * alarmowanie wewnętrzne * alarmowanie zewnętrzne * telefony alarmowe instrukcja postępowania na wypadek powstania innych zagrożeń : * awaria sprzętu technicznego * zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej * awaria urządzeń technicznych instalacji elektrycznej dla celów budowy Za zapoznanie pracowników z treścią ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna osoba wyznaczona przez wykonawcę robót zadania inwestycyjnego. 7.0 UWAGI OGÓLNE Wszelkie roboty należy prowadzić ze szczególną starannością, ostrożnością, obowiązującymi przepisami BHP oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu powinny posiadać aktualne (ważne) atesty, certyfikaty zgodności (CE) lub certyfikaty zgodności z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodności. Kierownik budowy jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji materiałowej przez okres budowy obiektu i udostępnić do wglądu na żądanie uprawnionym organom kontrolnym. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiały urządzenia posiadają wymagane przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili przystąpienia do realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej dla lokalu klasy odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Głównego Projektanta,który w porozumieniu z Inwestorem poda materiał zastępczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niż wymienione w projekcie materiałów i systemów pod warunkiem, zastosowania materiałów i systemów równoważnych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, wytrzymałościowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy własne i określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia. 37

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo