PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wojska Polskiego Oleśnica Obiekt: Kuchnia z zapleczem Adres: ul. Wojska Polskiego 67/69 Oleśnica Nr działki/budynku: Nr5/8 Arkusz mapy AM23 budynek nr 294/13 Dokumentacja: Projekt budowlany Projektant: mgr inż. Edward Gessler Upr. bud. z art. 362PB nr KBUA576/61 z 17 marca 1961r. Asystent projektanta: mgr inż. Sylwia Kieryluk PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

2 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora. Umowa na prace projektowe. Inwentaryzacja budowlana. Wizja lokalna 2. Dane ogólne Postanowienie nr 103/2003 AB /2003 o podziale nieruchomości, wydziela działkę na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem projektu budowlanego. Na wniosek Dyrektora ZSP Decyzja Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 20 listopada 2003r. Nr GN 7002/5/03, stwierdza podział nieruchomości na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W punkcie 2 niniejszej decyzji pozostawia nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałym zarządzie ZSP obiekt bursy wraz z działką. 3. Opis projektowanych prac remontowo-modernizacyjnych W budynku funkcjonuje kuchnia ze stołówką oraz zapleczem kuchennym. Pomieszczenia stołówki wraz z sanitariatami dla gości zostały wyremontowane wcześniej. W etapiedrugim przewiduje sie remont i modernizację pomieszczeń kuchennych. Kuchnia wraz z zapleczem nie spełnia wymogów sanitarnych. Używany sprzęt kuchenny wymaga wymiany, a kuchnia i pomieszczenia przyległe wymagają gruntownego remontu. Prace obejmą część pomieszczeń magazynowych piwnicy, kuchnię z zapleczem w poziomie parteru oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i sanitarne w poziomie I piętra. Prace renowacyjne dotyczą również - obsługującą tą część budynku - klatke schodową. Projektuje się wymianę stolarki okiennej w remontowanej części budynku oraz w stołówce. Wymianie podlegają również drzwi wejściowe oraz drzwiwewnetrzne w remontowanej części. Konieczność prac fundamentowych i wysokiego stanu wód gruntowych, wymaga wykonania przy budynku drenażu opaskowego oraz zamontowania na czas prac remontowych studni wewnetrznej do lokalneo obniżenia poziomu wody poniżej projektowanych warstw posadzki w piwnicy Zmiany architektoniczne Projektuje się wykorzystanie-nieużytkowych obecnie-pomieszczeń piwnicznych na magazyny. Do ich obsługi zostanie zamontowany mały dźwig towarowy. Będzie on obsługiwał trzy poziomy: piwnice, parter, PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

3 piętro. Funkcjonujący obecnie dźwig towarowy obsługujący parter i piętro z dwoma przystankami i napędem za pomocą przekładni ślimakowej (ręcznej) przeznaczono do rozbiórki Przewiduje się remont pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze. Wyremontowane i mocno zmienione zostanie pomieszczenie sanitarne. Projektuje się wydzielenie łazienki, zamontowanie kabiny prysznicowej, dwóch umywalek. W pomieszczeniu tym umieszczona będzie również pralka. Pokój socjalny zostanie poddany pracom remontowym. Pomieszczenie to służy również spożywaniu posiłków przez pracowników, w związku z tym zamontowane zostaną zlew i umywalka. W obecnie funkcjonującym pomieszczeniu magazynowym, które nie zmienia przeznaczenia, zostaną zlikwidowane ściany działowe. Produkty przechowywane będą na regałach W poziomie parteru zmiany funkcjonalne obejmą zaplecze kuchenne. Lokalizację zmienia zmywalnia naczyń, powstanie ściana rozdzielająca zmywalnię naczyń czystych i brudnych. By ułatwić komunikację między kuchnia obieralnią, przesunięty zostanie otwór drzwiowy. Źle funkcjonująca wentylacja spowodowała konieczność usunięcia mokrych tynków oraz osuszenie ścian parteru Odnowieniu okładzin ściennych i podłogowych poddane będą wszystkie omawiane pomieszczenia. Wszystkie stosowane farby powinny zawierać środki przeciwgrzybiczne. Dokładny opis okładzin ściennych podany zostanie a następnych punktach opisu Zmiany i prace konstrukcyjne Drenaż Podczas wizji lokalnej wykonano podkucie posadzki piwnicy. W wykonanym otworze pojawiła się woda. W związku z tym, konieczne jest wykonanie drenażu opaskowego, nieobjętego zakresem opracowania, który obniży stan wód gruntowej o minimum 20cm poniżej projektowanego poziomu posadzki.. Poziom posadzki piwnicy wynosi ok.165cm poniżej poziomu gruntu. Drenaż należy wykonać w poziomie fundamentów w odległości1,0m od budynku. Rów należy wypełnić materiałem wodoprzepuszczalnym. Woda powinna być odprowadzona do studzienki, w celu odpompowania w przypadku zbyt wysokiego stanu wód Prace rozbiórkowe W jednym z pomieszczeń w piwnicy znajduje się obecnie, nie użytkowane urządzenie do wytwarzania pary. Należy usunąć i zezłomować omawiany kocioł oraz stalowy zbiornik do skraplania pary. Likwidacji ulegną również fundamenty pod urządzenia. Likwidacji podlega istniejący szyb windowy. Otwór w stropie należy zabetonować, opierając pręty nośne na ścianach zewnętrznych. W związku z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wszystkie elementy tych instalacji są do rozbiórki. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

4 Wymianie podlegają również elementy instalacji elektrycznej, co wymaga kucia ścian i stropów. Szczegółowe informacje podane zostaną w projekcie instalacji elektrycznych Konieczność wykonania izolacji posadzek pociąga za sobą skucie posadzek piwnicy oraz w pomieszczeniu kuchni i mu przyległych. W pomieszczeniach piwnicznych projektuje się pogłębienie posadzki o 10-16cm Strop nad piwnicą (pomieszczenie kuchni) Podczas wizji lokalnej stwierdzono mocne zniszczenie otuliny stropu nad piwnicą pod pomieszczeniem kuchni. Zbrojenie strefy rozciąganej zostało na znacznym obszarze pozbawione otuliny i skorodowane. Zaobserwowano znaczne ugięcie stropu. Stan konstrukcji podlega definicji awarii budowlanej. Projektuje się zabezpieczenie stropu za pomocą: podstęplowanie stropu na czas prowadzonych prac naprawczych, do chwili wykonania i odbioru prac naprawczych. Należy wykonać oczyszczenie uszkodzonego i odspajającego się betonu, usunięcie korozji z prętów stalowych zbrojenia za pomocą piaskowania stali lub śrutowania wg zaleceń producenta Sika systemu naprawczego Mono Top. Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość, oczyszczone z niezwiązanych cząstek. Próba pull off nie powinna dać wyniku poniżej 1,50 MPa. Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie. W następnej kolejności należy: - podczepić do sufitu przez otynkowaniem siatkę #5/5x5cm - położenie warstwy szczepnej, stanowiącej jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne - Sika Repair 10 dwukrotnie, - położenie zaprawy naprawczej Sika Repair 13 - grubości 4mm. Docelowe prace mające na celu wzmocnienie stropu przewidują podparcie go dwoma rzędami belek stalych typu HEB 160, opartych na słupkach stalowych z ceowników 120. Pod słupki nalezy wykonać stopy fundamentowe. Przekroje i rozstawy wymienionych elementów podano na rysunkach konstrukcyjnych Szyb dźwigu towarowego Szyb windy zlokalizowano w środkowym pasie budynku, przy ścianie zewnętrznej. Projektuje się wykonanie przebicia stropu w dwóch poziomach. Przebicie można wykonywać po uprzednim podparciu stropu. Należy wylać belkę wzmacniającą pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi szer.25cm i dolać opartą na niej i na ścianie zewnętrznej-płytę żelbetową grubości 16cm. Dźwig należy posadowić na fundamencie gwarantującym nieprzenoszenie drgań na konstrukcję budynku tj. oddylatować od ścian zewnętrznych. W przewidywanym miejscu przekucia występuje strop monolityczny grubości PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

5 30cm Przebicia w ścianach Pomiędzy pomieszczeniem obieralni ziemniaków a obecną zmywalnią przewiduje się przesunięcie otworu drzwiowego. Po zamontowaniu w wykutej bruździe w poziomie nadproża dwóch HEB 140 ( po wykuciu jednej strony i osadzeniu HEB140 należy wykuć drugą stronę), można wykuć otwór drzwiowy Komin wentylacyjny (poziom piwnicy) W związku z brakiem wentylacji pomieszczeń magazynowych i koniecznością nie ingerowania w elewację budynku, projektuje się wykonanie komina wentylacyjnego z rur spiro obudowanych płytą g-k i obłożonych wełną mineralną, od poziomu piwnicy do poziomu dachu. Przejścia przez strop wymagają przekucia otworów o średnicy #15cm. Powyżej poziomu dachu wentylacja zostanie wypuszczona w postaci kominków z blachy ocynkowanej Prace remontowe-osuszenie ścian W pomieszczeniach kuchni, obecnej zmywalni i obieralni ziemniaków przewiduje się skucie wszystkich tynków. Przed położeniem nowych konieczne jest osuszenie pomieszczeń. Proponujemy dwa sposoby osuszenia. Za pomocą odwilżaczy EBAC. Maszyny te przy pomocy wentylatora wtłaczają wilgotne powietrze do urządzenia skraplającego, w którym jest ono schładzane poniżej poziomu punktu roszenia i następuje skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu. Skroplona woda odprowadzana jest do kanalizacji. Drugim sposobem jest zastosowanie lamp kwarcowych. Kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni (np. SOLART) charakteryzują się bardzo dużą sprawnością promieniowania - powyżej 96%. Po osuszeniu należy ściany pokryć w miejscach zagrzybienia, zacieków lub odbarwień pochodzenia organicznego preparatami paroprzepuszczalnymi o działaniu grzybo- i pleśniobójczym. Zaleca się dodatek ww preparatów do farb podczas malowania. 4. Modernizacja lini technologicznej kuchni Technologię produkcji opracowano zgodnie z sanitarno-higienicznymi zasadami projektowania zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi Omawiany budynek pełni funkcję stołówki oraz miejsca spotkań młodzieży lub różnego rodzaju imprez szkolnych Stołówka została przewidziana do jednorazowej obsługi 100 osób. Funkcjonuje ona na tradycyjnych metodach obsługi-wydawanie posiłków przez okienko podawcze Towary dostarczane są przez drzwi dwuskrzydłowe i klatkę schodową służącą wyłącznie do obsługi kuchni. W budynku znajduje się druga klatka PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

6 dla użytkowników stołówki. Poprzez klatkę schodową transportowane są one do pomieszczeń magazynowych projektowanych w poziomie piwnicy oraz istniejących-w poziomie I piętra. W piwnicy zlokalizowano magazyny warzyw, zasobów oraz magazyn opakowań. Na poziomie I piętra znajdują się magazyny na materiały suche. A także zamrażarki oraz szafa chłodnicza. Zlokalizowane w piwnicy pomieszczenie do przechowywania ziemniaków będzie miało zapewnioną dostawę warzyw poprzez okno i montowaną w nim na czas dostawy pochylnię. Możliwość dostawy produktów zapewniają również drzwi w pomieszczeniach magazynowych piwnicy znajdujące się na tylnej ścianie budynku Prace wykonywane w kuchni wspomagane są pomieszczeniami pomocniczymi. Są nimi: zmywalnia naczyń czystych, zmywalnia naczyń brudnych oraz pomieszczenie obróbki warzyw. Z kuchni brudne naczynia przekazywane są do zmywalni przez drzwi od strony sali konsumpcji. Czyste naczynia i sztućce wkładane są do szafy przelotowej. Garnki czyszczone są w zmywalni specjalnie do tego przeznaczonej (patrz rzut parteru). Na środku kuchni znajduje się ciąg technologiczny służący do przygotowania potraw. Obejmuje on dwie kuchenki czteropalnikowe, patelnię elektryczną oraz stoły robocze. Gotowanie wspomagają dwa kotły warzelne umieszczone przy kominie oraz dwa taborety kuchenne. Przy oknie podawczym zlokalizowano ladę chłodniczą. Wokół kuchni umieszczono niezbędne urządzenia pomocnicze typu: chłodziarkę, piekarnik, maszynkę do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw, robot kuchenny, czajniki. Umieszczono także szafy pomocnicze oraz stoły ze zlewami do obróbki warzyw i mięs.. 5. Prace modernizacyjne wewnętrzne związane z remontem kuchni i pomieszczeń przynależnych - Przewiduje się wykonanie posadzek z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych. We wszystkich pomieszczeniach magazynowych oraz obróbki kuchennej projektuje się płytki ceramiczne. W pomieszczeniu kuchni posadzka wykonana będzie w systemie SikaFloor. Zastosowany zostanie materiał SikaFloor-20 PurCem. Przy gr. 9mm posadzka jest odporna na stałe działanie temp. +120ºC oraz na szoki termiczne wywołane czyszczeniem parą wodną. W pomieszczeniach magazynowych piwnicy przewiduje się skucie 10cm-w dużej części magazynowej i ok.20cm w pomieszczeniach komunikacyjnych piwnicy, w celu uzyskania wysokości pomieczczeń H=2,2m. Po wykonaniu izolacji posadzki i zabezpieczeniu jej wylewka gr.4cm, posadzkę wykonać z płytek ceramicznych gresowych. - Ściany kuchni i pomieszczeń pomocniczych w poziomie parteru zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,5m. Ściany pomieszczeń magazynowych do H=2,2m. W pomieszczeniu socjalnym ścianę w miejscu umieszczenia umywalki i zlewu wyłożyc ceramiką do H=2,2m. Posadzka ceramiczna w odległości 1,0m od ściany. Pozostała część podłogi panele. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

7 - Remontowi podlega również klatka schodowa (malowanie ścian oraz wymiana okładziny ceramicznej na schodach), - Malowanie i wymiana okładziny podłogowej na panele dotyczy równiez pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze, - Narożniki przy ciagach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Na drogach transportowych nie mogą znajdować się progi. - Okna w pomieszczeniu kuchni muszą mieć w górnej części konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń. -. Nad ciągiem technologicznym w środkowej części kuchni oraz nad kotłami parowymi przewiduje się okapy kuchenne wentylacyjne. Zastosowane przewody wentylacji mechanicznej należy obudować. Sposób rozwiązania wentylacji i jej zasilaia podano w opisie dotyczącym instalacji sanitarnych. - Projektuje się wykonanie w remontowanej części budynku-nowej instalacji wodnej oraz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych. Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bedą pod tynkiem. Projektuje się wymianę grzejników. Należy montować grzejniki o gładkiej powierzchni. 6. Projektowane docelowe wyposażenie kuchni - kuchenka gazowa 4 palnikowa szt.2 - taboret gazowy szt.2 (h=44cm, h=72cm) - KG 150.8II 25kW gazowa szt.2 * - patelnia elektryczna 0.4m2 - chłodziarka do próbek 35dm3 - szafa chłodnicza 500 l - szt.1 - szafa chłodnicza 1400 l szt.1 - lada chłodnicza 1400 l szt.1 (przeszklona) - zamrażarki skrzyniowe pełne 407 l szt.2 - piekarnik elektryczny duży podwójny - blat roboczy z szafką l=100 szt.2 - blaty robocze szt.12 - stół roboczy ze zlewem l=120 szt.3 - stół basenem l=100/l=140 szt.2 - stół z dwoma zlewami szt.2 - stół załadowczy ze zlewem szt.1 - regał ociekowy szt.2 - robot kuchenny PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

8 - wyparzacz do jaj - krajalnica do chleba szt.1 - krajalnica do wędlin, serów szt.1 - wilk do mięs szt.1 - wyparzacz na 10 zestawów * - pień do mięsa - szafy podręczne b=80cm szt.4 - szafy L19 - stoły ze stali nierdzewnej szt.4 - obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn szt.1 - bemar jezdny trzykomorowy szt.1 - stołki robocze wysokie szt.3 - kociołek 30dm3 szt.3 - wózek kelnerski szt.1 - ekspres do kawy szt.1 - czajnik elektryczny szt.3 - szafa przelotowa b=100cm szt.2 - waga gastronomiczna szt.1 - rozdrabniarka do warzyw szt.1 - rozdrabniacz odpadków szt.1 - suszarki do rąk - pojemniki na odpadki szt.4 - zlew szt.2 - umywalka szt.4 (*-urzadzeń istniejących nie należy zamawiać) 7. Elewacja budynku Wszystkie prace projektuje się wykonać ze szczególną dbałością o brak zmian w elewacjach zewnętrznych. 8. Stolarka okienna i drzwiowa Stolarkę wymienić na identyczną pod względem podziałów, kolorystyki i wielkości. Projektuje się okna drewniane, o wartością współczynnika przenikania ciepła K=1,1. W pomieszczeniach kuchni okna muszą posiadać możliwość otwierania w górnej części, za pomocą uchwytu zamontowanego na dole okna. Drzwi zewnętrzne musza zachować wygląd odpowiadający obecnie istniejącemu. Drzwi wewnętrzne muszą mieć gładkie powierzchnie umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. 9. Zagrożenie środowiska lub negatywny na nie wpływ Obiekt kuchni oraz projektowane zmiany nie pociągają za sobą zagrożenia środowiska i negatywnego wpływu na Nie. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

9 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 1b oraz w myśl Rozporządzenia ministra Infrastruktury Dz.U. 120/03 poz W myśl w/w rozporządzenia, w oparciu o ustawę Prawo Budowlane art. 21a ust. 1b zobowiązuje się Kierownika budowy do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w szczególności dotyczących 6 pkt. 1 (a, c, f) w/w Rozporządzenia. 11. Oświadczenie Oświadcza się, że zgodnie z wymogami art.36 a pkt.6 Prawa Budowlanego, punktem 5 artykułu, dopuszcza się nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ile nie dotyczą one wymienionych w podpunktach 1-5 przypadków. UWAGA: WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO WBUDOWANIA WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT I APROBATĘ TECHNICZNĄ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. Opracowanie: mgr inż. Edward Gessler PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

10 Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu kuchni z zapleczem. 1. W związku z stwierdzoną poważną awarią stropu pod pomieszczeniem kuchni, zalecamy bezwarunkowe wstrzymanie użytkowania zagrożonego pomieszczenia produkcji spożywczej. 2. Prace naprawcze i zabezpieczające należy podjąć zgodnie z projektem niezwłocznie. 3. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY ( podstawa prawna : art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego) 1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ PRAC 1.1 Omawiana działka budowlana jest zabudowana. 1.2 Projektowane prace obejmą remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem. Przewiduje się następującą kolejność prac budowlanych: Podparcie tymczasowe stropu pod pomieszczeniem kuchni, wykonanie drenażu opaskowego przy budynku, wykonanie konstrukcji wzmacniającej strop piwnicy pod pomieszczeniem kuchni, usunięcie starych elementów instalacji grzewczej i wodnej i zamontowanie nowej, przebicia stropu, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana okien, prace wykończeniowe. 2. ELEMENTY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE Wymienione prace wymagają wykonania prac na wysokościach (np. przy kominkach wentylacyjnych, malowanie klatki schodowej). Konieczność wykonania drenaży wymaga wykonania wykopu o wysokości ok..2,0m. Stąd potrzeba wykonania planu BIOZ. 3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH 3.1 Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych : - zagrożenie elementami ruchomymi, lużnymi, ostrymi i wystającymi ( kontakt człowieka z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń ), - zagrożenia związane z przemieszczaniem się pracowników ( upadki, poślizgnięcia na stanowisku pracy oraz w trakcie dojścia lub opuszczania stanowiska pracy ), - zagrożenia porażeniami prądem elektrycznym ( w przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego, np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna ), - zagrożenie upadkiem z wysokości. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

12 4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 4.1 Instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: - dokonanie analizy przyczyn wystąpienia zagrożenia, - usunięcie przyczyn wystąpienia zagrożenia, - stosowanie środków zapobiegawczych, 4.2 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej Pracodawca dostarczy pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 4.3 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o grożącym niebezpieczeństwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych, - prace szczególnie niebezpieczne mogą wykonywać pracownicy, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalające na wykonywanie tego rodzaju prac, - przed przystąpieniem do prac należy skontrolować stan techniczny używanych do tych prac urządzeń i maszyn, stan środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników, - przygotowanie środków niebezpiecznych powinno się odbywać w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach, - w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje się prace niebezpieczne zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach. 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPICZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH - szkolenie pracowników, PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

13 - wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, - kontrola stanu technicznego narzędzi, urządzeń i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu pracy, - utrzymywanie ładu i porządku na budowie, - oznakowanie miejsc gdzie znajdują się podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej pomocy medycznej, - umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów alarmowych, kierownika budowy, inwestora, itp. Opracowanie mgr inż. Edward Gessler PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

vprima www. gosiewska. pl

vprima www. gosiewska. pl vprima www. gosiewska. pl 05-420 Józefów, ul.polna 0F tel. 50 284 625 biuro@gosiewska.pl NIP 526-003-5-43 Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ 00-987 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ Jędrzej Myszka tel 609 511 959 77-100 Bytów ul Ceynowy 12 biuro: 83-400 Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Hotel Novotel - Wrocław

Hotel Novotel - Wrocław Hotel Novotel - Wrocław Wykaz urządzeń L.p. Szt. Nazwa urządzenia 1.0 Kuchnia 1.1 1 Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 1.2 1 Szafa mroźnicza 1.3 1 Regał ociekowy, półki przestawne 1.4 1 Regał ociekowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

REMONT BUDYNKU PLYWALNI W MYSZKOWIE

REMONT BUDYNKU PLYWALNI W MYSZKOWIE REMONT BUDYNKU PLYWALNI W Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W 42-300 MYSZKÓW, UL. MIEDZIANA 3 Obiekt: Budynek pływalni - WYMIANA ALUMINIOWEJ ŚCIANY FASADOWEJ POMIESZCZENIA NIECKI BASENU 42-300

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a LOKALIZACJA : Miejskie przedszkole nr18 Puławy ul. C.K. Norwida 32a INWESTOR: ZARZĄD INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

Hotel Heveliusz - Gdańsk

Hotel Heveliusz - Gdańsk Hotel Heveliusz - Gdańsk Wykaz urządzeń - Parter lp Opis wymiar Ilość WxDxH [mm] Kuchnia Główna 1 Stół z szafką 2000x700x850 1 2 Ekspres do kawy z dwoma termosami o pojemności 6 litrów 483x508x966 1 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OSOBY KONTAKTOWE: 1.ZAKRES PRAC. Ostrołęka, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE OSOBY KONTAKTOWE: 1.ZAKRES PRAC. Ostrołęka, dnia r. ZAMAWIAJĄCY: Stora Enso Poland S.A ul. I Armii Wojska Polskiego 21 07-401 Ostrołęka, Poland NIP 7580000692 DOTYCZY: Remont pomieszczeń biurowych Oferent jest proszony o przedłożenie wiążącej oferty zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ POŁOśONEGO PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 2 W KRUPSKIM MŁYNIE ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Krupskim Młynie ul. Dąbrowskiego 2

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA L. p Nazwa pom nr Opis j.m. iloś ć 1 przygotowanie wstępne 2 przygotowanie wstępne 3 przygotowanie wstępne 4 przygotowanie wstępne 5 przygotowanie wstępne 6 przygotowanie wstępne

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys.

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys. Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia szt Wymiary dł. szer.wys. Opis Kuchnia główna 0.09 1 Stół do pracy 1 800x600x850 Stół wykonany na 4 nogach ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt :

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20b Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00 Załącznik do uchwały nr... Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia... w sprawie wyposażenia w majątek m. st. Warszawy Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi przy ul. Porajów 3 w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi. ul. Rynek Trybunalski 5 / Plac Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo