PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAKRESIE KUCHNI Z ZAPLECZEM Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wojska Polskiego Oleśnica Obiekt: Kuchnia z zapleczem Adres: ul. Wojska Polskiego 67/69 Oleśnica Nr działki/budynku: Nr5/8 Arkusz mapy AM23 budynek nr 294/13 Dokumentacja: Projekt budowlany Projektant: mgr inż. Edward Gessler Upr. bud. z art. 362PB nr KBUA576/61 z 17 marca 1961r. Asystent projektanta: mgr inż. Sylwia Kieryluk PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

2 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora. Umowa na prace projektowe. Inwentaryzacja budowlana. Wizja lokalna 2. Dane ogólne Postanowienie nr 103/2003 AB /2003 o podziale nieruchomości, wydziela działkę na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem projektu budowlanego. Na wniosek Dyrektora ZSP Decyzja Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 20 listopada 2003r. Nr GN 7002/5/03, stwierdza podział nieruchomości na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W punkcie 2 niniejszej decyzji pozostawia nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałym zarządzie ZSP obiekt bursy wraz z działką. 3. Opis projektowanych prac remontowo-modernizacyjnych W budynku funkcjonuje kuchnia ze stołówką oraz zapleczem kuchennym. Pomieszczenia stołówki wraz z sanitariatami dla gości zostały wyremontowane wcześniej. W etapiedrugim przewiduje sie remont i modernizację pomieszczeń kuchennych. Kuchnia wraz z zapleczem nie spełnia wymogów sanitarnych. Używany sprzęt kuchenny wymaga wymiany, a kuchnia i pomieszczenia przyległe wymagają gruntownego remontu. Prace obejmą część pomieszczeń magazynowych piwnicy, kuchnię z zapleczem w poziomie parteru oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i sanitarne w poziomie I piętra. Prace renowacyjne dotyczą również - obsługującą tą część budynku - klatke schodową. Projektuje się wymianę stolarki okiennej w remontowanej części budynku oraz w stołówce. Wymianie podlegają również drzwi wejściowe oraz drzwiwewnetrzne w remontowanej części. Konieczność prac fundamentowych i wysokiego stanu wód gruntowych, wymaga wykonania przy budynku drenażu opaskowego oraz zamontowania na czas prac remontowych studni wewnetrznej do lokalneo obniżenia poziomu wody poniżej projektowanych warstw posadzki w piwnicy Zmiany architektoniczne Projektuje się wykorzystanie-nieużytkowych obecnie-pomieszczeń piwnicznych na magazyny. Do ich obsługi zostanie zamontowany mały dźwig towarowy. Będzie on obsługiwał trzy poziomy: piwnice, parter, PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

3 piętro. Funkcjonujący obecnie dźwig towarowy obsługujący parter i piętro z dwoma przystankami i napędem za pomocą przekładni ślimakowej (ręcznej) przeznaczono do rozbiórki Przewiduje się remont pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze. Wyremontowane i mocno zmienione zostanie pomieszczenie sanitarne. Projektuje się wydzielenie łazienki, zamontowanie kabiny prysznicowej, dwóch umywalek. W pomieszczeniu tym umieszczona będzie również pralka. Pokój socjalny zostanie poddany pracom remontowym. Pomieszczenie to służy również spożywaniu posiłków przez pracowników, w związku z tym zamontowane zostaną zlew i umywalka. W obecnie funkcjonującym pomieszczeniu magazynowym, które nie zmienia przeznaczenia, zostaną zlikwidowane ściany działowe. Produkty przechowywane będą na regałach W poziomie parteru zmiany funkcjonalne obejmą zaplecze kuchenne. Lokalizację zmienia zmywalnia naczyń, powstanie ściana rozdzielająca zmywalnię naczyń czystych i brudnych. By ułatwić komunikację między kuchnia obieralnią, przesunięty zostanie otwór drzwiowy. Źle funkcjonująca wentylacja spowodowała konieczność usunięcia mokrych tynków oraz osuszenie ścian parteru Odnowieniu okładzin ściennych i podłogowych poddane będą wszystkie omawiane pomieszczenia. Wszystkie stosowane farby powinny zawierać środki przeciwgrzybiczne. Dokładny opis okładzin ściennych podany zostanie a następnych punktach opisu Zmiany i prace konstrukcyjne Drenaż Podczas wizji lokalnej wykonano podkucie posadzki piwnicy. W wykonanym otworze pojawiła się woda. W związku z tym, konieczne jest wykonanie drenażu opaskowego, nieobjętego zakresem opracowania, który obniży stan wód gruntowej o minimum 20cm poniżej projektowanego poziomu posadzki.. Poziom posadzki piwnicy wynosi ok.165cm poniżej poziomu gruntu. Drenaż należy wykonać w poziomie fundamentów w odległości1,0m od budynku. Rów należy wypełnić materiałem wodoprzepuszczalnym. Woda powinna być odprowadzona do studzienki, w celu odpompowania w przypadku zbyt wysokiego stanu wód Prace rozbiórkowe W jednym z pomieszczeń w piwnicy znajduje się obecnie, nie użytkowane urządzenie do wytwarzania pary. Należy usunąć i zezłomować omawiany kocioł oraz stalowy zbiornik do skraplania pary. Likwidacji ulegną również fundamenty pod urządzenia. Likwidacji podlega istniejący szyb windowy. Otwór w stropie należy zabetonować, opierając pręty nośne na ścianach zewnętrznych. W związku z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wszystkie elementy tych instalacji są do rozbiórki. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

4 Wymianie podlegają również elementy instalacji elektrycznej, co wymaga kucia ścian i stropów. Szczegółowe informacje podane zostaną w projekcie instalacji elektrycznych Konieczność wykonania izolacji posadzek pociąga za sobą skucie posadzek piwnicy oraz w pomieszczeniu kuchni i mu przyległych. W pomieszczeniach piwnicznych projektuje się pogłębienie posadzki o 10-16cm Strop nad piwnicą (pomieszczenie kuchni) Podczas wizji lokalnej stwierdzono mocne zniszczenie otuliny stropu nad piwnicą pod pomieszczeniem kuchni. Zbrojenie strefy rozciąganej zostało na znacznym obszarze pozbawione otuliny i skorodowane. Zaobserwowano znaczne ugięcie stropu. Stan konstrukcji podlega definicji awarii budowlanej. Projektuje się zabezpieczenie stropu za pomocą: podstęplowanie stropu na czas prowadzonych prac naprawczych, do chwili wykonania i odbioru prac naprawczych. Należy wykonać oczyszczenie uszkodzonego i odspajającego się betonu, usunięcie korozji z prętów stalowych zbrojenia za pomocą piaskowania stali lub śrutowania wg zaleceń producenta Sika systemu naprawczego Mono Top. Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość, oczyszczone z niezwiązanych cząstek. Próba pull off nie powinna dać wyniku poniżej 1,50 MPa. Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie. W następnej kolejności należy: - podczepić do sufitu przez otynkowaniem siatkę #5/5x5cm - położenie warstwy szczepnej, stanowiącej jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne - Sika Repair 10 dwukrotnie, - położenie zaprawy naprawczej Sika Repair 13 - grubości 4mm. Docelowe prace mające na celu wzmocnienie stropu przewidują podparcie go dwoma rzędami belek stalych typu HEB 160, opartych na słupkach stalowych z ceowników 120. Pod słupki nalezy wykonać stopy fundamentowe. Przekroje i rozstawy wymienionych elementów podano na rysunkach konstrukcyjnych Szyb dźwigu towarowego Szyb windy zlokalizowano w środkowym pasie budynku, przy ścianie zewnętrznej. Projektuje się wykonanie przebicia stropu w dwóch poziomach. Przebicie można wykonywać po uprzednim podparciu stropu. Należy wylać belkę wzmacniającą pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi szer.25cm i dolać opartą na niej i na ścianie zewnętrznej-płytę żelbetową grubości 16cm. Dźwig należy posadowić na fundamencie gwarantującym nieprzenoszenie drgań na konstrukcję budynku tj. oddylatować od ścian zewnętrznych. W przewidywanym miejscu przekucia występuje strop monolityczny grubości PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

5 30cm Przebicia w ścianach Pomiędzy pomieszczeniem obieralni ziemniaków a obecną zmywalnią przewiduje się przesunięcie otworu drzwiowego. Po zamontowaniu w wykutej bruździe w poziomie nadproża dwóch HEB 140 ( po wykuciu jednej strony i osadzeniu HEB140 należy wykuć drugą stronę), można wykuć otwór drzwiowy Komin wentylacyjny (poziom piwnicy) W związku z brakiem wentylacji pomieszczeń magazynowych i koniecznością nie ingerowania w elewację budynku, projektuje się wykonanie komina wentylacyjnego z rur spiro obudowanych płytą g-k i obłożonych wełną mineralną, od poziomu piwnicy do poziomu dachu. Przejścia przez strop wymagają przekucia otworów o średnicy #15cm. Powyżej poziomu dachu wentylacja zostanie wypuszczona w postaci kominków z blachy ocynkowanej Prace remontowe-osuszenie ścian W pomieszczeniach kuchni, obecnej zmywalni i obieralni ziemniaków przewiduje się skucie wszystkich tynków. Przed położeniem nowych konieczne jest osuszenie pomieszczeń. Proponujemy dwa sposoby osuszenia. Za pomocą odwilżaczy EBAC. Maszyny te przy pomocy wentylatora wtłaczają wilgotne powietrze do urządzenia skraplającego, w którym jest ono schładzane poniżej poziomu punktu roszenia i następuje skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu. Skroplona woda odprowadzana jest do kanalizacji. Drugim sposobem jest zastosowanie lamp kwarcowych. Kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni (np. SOLART) charakteryzują się bardzo dużą sprawnością promieniowania - powyżej 96%. Po osuszeniu należy ściany pokryć w miejscach zagrzybienia, zacieków lub odbarwień pochodzenia organicznego preparatami paroprzepuszczalnymi o działaniu grzybo- i pleśniobójczym. Zaleca się dodatek ww preparatów do farb podczas malowania. 4. Modernizacja lini technologicznej kuchni Technologię produkcji opracowano zgodnie z sanitarno-higienicznymi zasadami projektowania zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi Omawiany budynek pełni funkcję stołówki oraz miejsca spotkań młodzieży lub różnego rodzaju imprez szkolnych Stołówka została przewidziana do jednorazowej obsługi 100 osób. Funkcjonuje ona na tradycyjnych metodach obsługi-wydawanie posiłków przez okienko podawcze Towary dostarczane są przez drzwi dwuskrzydłowe i klatkę schodową służącą wyłącznie do obsługi kuchni. W budynku znajduje się druga klatka PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

6 dla użytkowników stołówki. Poprzez klatkę schodową transportowane są one do pomieszczeń magazynowych projektowanych w poziomie piwnicy oraz istniejących-w poziomie I piętra. W piwnicy zlokalizowano magazyny warzyw, zasobów oraz magazyn opakowań. Na poziomie I piętra znajdują się magazyny na materiały suche. A także zamrażarki oraz szafa chłodnicza. Zlokalizowane w piwnicy pomieszczenie do przechowywania ziemniaków będzie miało zapewnioną dostawę warzyw poprzez okno i montowaną w nim na czas dostawy pochylnię. Możliwość dostawy produktów zapewniają również drzwi w pomieszczeniach magazynowych piwnicy znajdujące się na tylnej ścianie budynku Prace wykonywane w kuchni wspomagane są pomieszczeniami pomocniczymi. Są nimi: zmywalnia naczyń czystych, zmywalnia naczyń brudnych oraz pomieszczenie obróbki warzyw. Z kuchni brudne naczynia przekazywane są do zmywalni przez drzwi od strony sali konsumpcji. Czyste naczynia i sztućce wkładane są do szafy przelotowej. Garnki czyszczone są w zmywalni specjalnie do tego przeznaczonej (patrz rzut parteru). Na środku kuchni znajduje się ciąg technologiczny służący do przygotowania potraw. Obejmuje on dwie kuchenki czteropalnikowe, patelnię elektryczną oraz stoły robocze. Gotowanie wspomagają dwa kotły warzelne umieszczone przy kominie oraz dwa taborety kuchenne. Przy oknie podawczym zlokalizowano ladę chłodniczą. Wokół kuchni umieszczono niezbędne urządzenia pomocnicze typu: chłodziarkę, piekarnik, maszynkę do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw, robot kuchenny, czajniki. Umieszczono także szafy pomocnicze oraz stoły ze zlewami do obróbki warzyw i mięs.. 5. Prace modernizacyjne wewnętrzne związane z remontem kuchni i pomieszczeń przynależnych - Przewiduje się wykonanie posadzek z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych. We wszystkich pomieszczeniach magazynowych oraz obróbki kuchennej projektuje się płytki ceramiczne. W pomieszczeniu kuchni posadzka wykonana będzie w systemie SikaFloor. Zastosowany zostanie materiał SikaFloor-20 PurCem. Przy gr. 9mm posadzka jest odporna na stałe działanie temp. +120ºC oraz na szoki termiczne wywołane czyszczeniem parą wodną. W pomieszczeniach magazynowych piwnicy przewiduje się skucie 10cm-w dużej części magazynowej i ok.20cm w pomieszczeniach komunikacyjnych piwnicy, w celu uzyskania wysokości pomieczczeń H=2,2m. Po wykonaniu izolacji posadzki i zabezpieczeniu jej wylewka gr.4cm, posadzkę wykonać z płytek ceramicznych gresowych. - Ściany kuchni i pomieszczeń pomocniczych w poziomie parteru zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,5m. Ściany pomieszczeń magazynowych do H=2,2m. W pomieszczeniu socjalnym ścianę w miejscu umieszczenia umywalki i zlewu wyłożyc ceramiką do H=2,2m. Posadzka ceramiczna w odległości 1,0m od ściany. Pozostała część podłogi panele. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

7 - Remontowi podlega również klatka schodowa (malowanie ścian oraz wymiana okładziny ceramicznej na schodach), - Malowanie i wymiana okładziny podłogowej na panele dotyczy równiez pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze, - Narożniki przy ciagach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Na drogach transportowych nie mogą znajdować się progi. - Okna w pomieszczeniu kuchni muszą mieć w górnej części konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń. -. Nad ciągiem technologicznym w środkowej części kuchni oraz nad kotłami parowymi przewiduje się okapy kuchenne wentylacyjne. Zastosowane przewody wentylacji mechanicznej należy obudować. Sposób rozwiązania wentylacji i jej zasilaia podano w opisie dotyczącym instalacji sanitarnych. - Projektuje się wykonanie w remontowanej części budynku-nowej instalacji wodnej oraz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych. Rury instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bedą pod tynkiem. Projektuje się wymianę grzejników. Należy montować grzejniki o gładkiej powierzchni. 6. Projektowane docelowe wyposażenie kuchni - kuchenka gazowa 4 palnikowa szt.2 - taboret gazowy szt.2 (h=44cm, h=72cm) - KG 150.8II 25kW gazowa szt.2 * - patelnia elektryczna 0.4m2 - chłodziarka do próbek 35dm3 - szafa chłodnicza 500 l - szt.1 - szafa chłodnicza 1400 l szt.1 - lada chłodnicza 1400 l szt.1 (przeszklona) - zamrażarki skrzyniowe pełne 407 l szt.2 - piekarnik elektryczny duży podwójny - blat roboczy z szafką l=100 szt.2 - blaty robocze szt.12 - stół roboczy ze zlewem l=120 szt.3 - stół basenem l=100/l=140 szt.2 - stół z dwoma zlewami szt.2 - stół załadowczy ze zlewem szt.1 - regał ociekowy szt.2 - robot kuchenny PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

8 - wyparzacz do jaj - krajalnica do chleba szt.1 - krajalnica do wędlin, serów szt.1 - wilk do mięs szt.1 - wyparzacz na 10 zestawów * - pień do mięsa - szafy podręczne b=80cm szt.4 - szafy L19 - stoły ze stali nierdzewnej szt.4 - obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn szt.1 - bemar jezdny trzykomorowy szt.1 - stołki robocze wysokie szt.3 - kociołek 30dm3 szt.3 - wózek kelnerski szt.1 - ekspres do kawy szt.1 - czajnik elektryczny szt.3 - szafa przelotowa b=100cm szt.2 - waga gastronomiczna szt.1 - rozdrabniarka do warzyw szt.1 - rozdrabniacz odpadków szt.1 - suszarki do rąk - pojemniki na odpadki szt.4 - zlew szt.2 - umywalka szt.4 (*-urzadzeń istniejących nie należy zamawiać) 7. Elewacja budynku Wszystkie prace projektuje się wykonać ze szczególną dbałością o brak zmian w elewacjach zewnętrznych. 8. Stolarka okienna i drzwiowa Stolarkę wymienić na identyczną pod względem podziałów, kolorystyki i wielkości. Projektuje się okna drewniane, o wartością współczynnika przenikania ciepła K=1,1. W pomieszczeniach kuchni okna muszą posiadać możliwość otwierania w górnej części, za pomocą uchwytu zamontowanego na dole okna. Drzwi zewnętrzne musza zachować wygląd odpowiadający obecnie istniejącemu. Drzwi wewnętrzne muszą mieć gładkie powierzchnie umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. 9. Zagrożenie środowiska lub negatywny na nie wpływ Obiekt kuchni oraz projektowane zmiany nie pociągają za sobą zagrożenia środowiska i negatywnego wpływu na Nie. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

9 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 1b oraz w myśl Rozporządzenia ministra Infrastruktury Dz.U. 120/03 poz W myśl w/w rozporządzenia, w oparciu o ustawę Prawo Budowlane art. 21a ust. 1b zobowiązuje się Kierownika budowy do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w szczególności dotyczących 6 pkt. 1 (a, c, f) w/w Rozporządzenia. 11. Oświadczenie Oświadcza się, że zgodnie z wymogami art.36 a pkt.6 Prawa Budowlanego, punktem 5 artykułu, dopuszcza się nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o ile nie dotyczą one wymienionych w podpunktach 1-5 przypadków. UWAGA: WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO WBUDOWANIA WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT I APROBATĘ TECHNICZNĄ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. Opracowanie: mgr inż. Edward Gessler PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

10 Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu kuchni z zapleczem. 1. W związku z stwierdzoną poważną awarią stropu pod pomieszczeniem kuchni, zalecamy bezwarunkowe wstrzymanie użytkowania zagrożonego pomieszczenia produkcji spożywczej. 2. Prace naprawcze i zabezpieczające należy podjąć zgodnie z projektem niezwłocznie. 3. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY ( podstawa prawna : art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego) 1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ PRAC 1.1 Omawiana działka budowlana jest zabudowana. 1.2 Projektowane prace obejmą remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem. Przewiduje się następującą kolejność prac budowlanych: Podparcie tymczasowe stropu pod pomieszczeniem kuchni, wykonanie drenażu opaskowego przy budynku, wykonanie konstrukcji wzmacniającej strop piwnicy pod pomieszczeniem kuchni, usunięcie starych elementów instalacji grzewczej i wodnej i zamontowanie nowej, przebicia stropu, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana okien, prace wykończeniowe. 2. ELEMENTY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE Wymienione prace wymagają wykonania prac na wysokościach (np. przy kominkach wentylacyjnych, malowanie klatki schodowej). Konieczność wykonania drenaży wymaga wykonania wykopu o wysokości ok..2,0m. Stąd potrzeba wykonania planu BIOZ. 3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH 3.1 Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych : - zagrożenie elementami ruchomymi, lużnymi, ostrymi i wystającymi ( kontakt człowieka z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń ), - zagrożenia związane z przemieszczaniem się pracowników ( upadki, poślizgnięcia na stanowisku pracy oraz w trakcie dojścia lub opuszczania stanowiska pracy ), - zagrożenia porażeniami prądem elektrycznym ( w przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego, np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna ), - zagrożenie upadkiem z wysokości. PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

12 4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 4.1 Instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: - dokonanie analizy przyczyn wystąpienia zagrożenia, - usunięcie przyczyn wystąpienia zagrożenia, - stosowanie środków zapobiegawczych, 4.2 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej Pracodawca dostarczy pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 4.3 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o grożącym niebezpieczeństwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych, - prace szczególnie niebezpieczne mogą wykonywać pracownicy, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalające na wykonywanie tego rodzaju prac, - przed przystąpieniem do prac należy skontrolować stan techniczny używanych do tych prac urządzeń i maszyn, stan środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników, - przygotowanie środków niebezpiecznych powinno się odbywać w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach, - w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje się prace niebezpieczne zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach. 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPICZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH - szkolenie pracowników, PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

13 - wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, - kontrola stanu technicznego narzędzi, urządzeń i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu pracy, - utrzymywanie ładu i porządku na budowie, - oznakowanie miejsc gdzie znajdują się podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej pomocy medycznej, - umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów alarmowych, kierownika budowy, inwestora, itp. Opracowanie mgr inż. Edward Gessler PROJEKT BUDOWLANY WROCŁAW MARZEC

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo