BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY"

Transkrypt

1 projekt architektoniczny- aneks 1 BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SERDECZNIKU aneks zawiera: elementy zamienne i dodatkowe do wersji podstawowej projektu architektonicznego autor : arch. Barbara Mendel data : listopad 2006

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SERDECZNIKU - aneks 1 I. DANE OGÓLNE - PROGRAM UYTKOWY: Budynek mieszkalny, jednorodzinny wolno stojcy, parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy, kt nachylenia 33. Program funkcjonalny domu jest przystosowany dla potrzeb 4 osobowej rodziny. Układ funkcjonalny pomieszcze: wg rzutów poszczególnych kondygnacji. II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE: Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836)...153,9 m 2 Powierzchnia tarasów...43,0 m 2 Powierzchnia uytkowa (wg PN-70/B-02365)...110,7 m 2 Powierzchnia usługowa (wg PN-70/B-02365).11,4 m 2 Powierzchnia netto (powierzchnia podłóg)...122,1 m 2 Powierzchnia całkowita...153,9 m 2 Kubatura (wg PN-ISO 9836)...476,0 m 3 Wysoko budynku..6,04 m III. WARUNKI LOKALIZACYJNE: Projekt wykonano przy załoeniach, e: Poziom zwierciadła wody gruntowej: poniej poziomu posadowienia fundamentów; Głboko przemarzania gruntu h z =1,0 m; Do oblicze fundamentów przyjto parametry geotechniczne dla rednio spoistych glin piaszczystych w stanie plastycznym; Obcienie niegiem strefa IV, obcienie wiatrem strefa III; Fundamenty budynku naley kadorazowo adaptowa do istniejcych warunków gruntowych; IV. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE: 1) KONSTRUKCJA: murowana o stropach elbetowych w układzie mieszanym; 2) FUNDAMENTY: Ławy fundamentowe: elbetowe z betonu wirowego klasy B-20; wysoko: 30 cm; szeroko: -zewntrzne 50cm, -wewntrzne 50cm; Podbeton gr.10cm; ciany fundamentowe: wylewane na mokro z betonu B-20 gruboci 25cm i 36cm; 3) CIANY ZEWNTRZNE: Parteru: pustak ceramiczny POROTHERM gr. 44cm na zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM; Współczynnik przenikania ciepła: U= 0,31W/m 2 K (wg PN-EN ISO 6946). 4) CIANY WEWNTRZNE: Konstrukcyjne: gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM; Działowe: gr. 12cm z cegły kratówki; 1

3 5) KOMINY: Spalinowy: ceramiczne pustaki o przewodach 15cm obudowane cegł pełn gruboci 12cm, wyposaony we wkład ze stali kwasoodpornej o r.130 mm z odprowadzeniem skroplin poza komin do kratki ciekowej; Dymowy do kominka: 20x20cm z cegły pełnej; Wentylacyjne: 14x14cm z cegły pełnej; ceramiczne pustaki wentylacyjne o przewodach 15cm obudowane cegł pełn gruboci 12cm; rury stalowe 15cm, w przestrzeni strychu - ocieplone wełn mineraln, wyprowadzone nad dach jako wywietrzaki; W budynkach usytuowanych w II i III strefie obcienia wiatrem naley zastosowa na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczajce przed odwróceniem cigu; Dostp do kominów: stopnie i ławy kominiarskie. 6) KOMINEK: Opalany drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknitym wkładem kominkowym o dopuszczalnej maksymalnej mocy cieplnej 0,25 kw na 1m 3 kubatury pomieszczenia w którym si znajduje; Naley zapewni dopływ powietrza do spalania, do paleniska kominka: - kominki z zamknitym wkładem kominkowym - rur w podłodze, doprowadzon pod wkład kominkowy, o rednicy okrelonej przez producenta kominka, zapewniajcej dopływ powietrza w iloci min. 10m 3 /h na1 kw nominalnej mocy cieplnej kominka, - kominki z otwartym paleniskiem - rur w podłodze, doprowadzon pod palenisko lub kratk w cianie zewntrznej, W pomieszczeniu z kominkiem, z otwartym paleniskiem stosowanie mechanicznej wentylacji wycigowej jest zabronione. 7) STROPY: nad parterem płyta elbetowa gr. 12cm; 8) NADPRO A: systemowe POROTHERM oraz monolityczne elbetowe - według projektu konstrukcyjnego; 9) DACH: Dwuspadowy, kt nachylenia połaci 33 ; Konstrukcja: drewniana, zabezpieczona rodkami grzybobójczymi i ogniochronnymi; Krycie: dachówka ceramiczna; 10) IZOLACJE Przeciwwilgociowa: Izolacj przeciwwilgociow naley kadorazowo przystosowa do istniejcych warunków wilgotnociowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntów mało wilgotnych przyjto: - pozioma cian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolacj poziom wywin po zewntrznej stronie ciany min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu; - pionowa cian fundamentowych: obustronnie abizol R+P; Termiczna: - strop nad parterem: wełna mineralna 20cm; - podłogi na gruncie: styropian EPS cm; - ciany fundamentowe ocieplone styrodurem gr. 8cm; Paroprzepuszczalna - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnoci ( 3000 g/m 2 /dob ); Paroszczelna - folia polietylenowa w stropie nad parterem; 2

4 V. WYKOCZENIE WEWNTRZNE : 1) PODŁOGI I POSADZKI: Pokoje i hol: parkiet lub panele podłogowe; Pozostałe pomieszczenia: terakota; 2) TYNKI I OKŁADZINY: ciany murowane i stropy: tynki cementowo - wapienne; Łazienki i pomieszczenia sanitarne: płytki ceramiczne; 3) MALOWANIE: Farby emulsyjne; 4) STOLARKA WEWNTRZNA: drewniana typowa; VI. WYKOCZENIE ZEWNTRZNE : 1) STOLARKA ZEWNTRZNA: PCV lub drewniana; Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m 2 K; 2) TYNKI I OKŁADZINY: Tynki cementowo - wapienne; Cokoły - płytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatk poliestrow do wysokoci min. 47cm nad poziomem terenu; 3) TARAS NA GRUNCIE, SCHODY ZEWNTRZNE: kostka betonowa na podsypkach z piasku i wiru w przestrzeni midzy krawnikami betonowymi; 4) OPASKI: dookoła budynku wykona opaski wirowe o szerokoci 50cm; 5) RYNNY I RURY SPUSTOWE: system rynnowy z tworzywa sztucznego. VII. WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430): W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewnowywiewnej. Dla jej prawidłowego działania naley zapewni: 1) DOPŁYW POWIETRZA ZEWNTRZNEGO: Pokoje i kuchnia - okna i drzwi balkonowe ze skrzydłem rozwieralno - uchylnym; - wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych (np. mikrouchył) 0,5-1,0m 3 /(m x h x dapa 2/3 ); - wymagany dopływ zewntrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok. 70 m 3 /h; - całkowity infiltracyjny strumie powietrza zewntrznego dopływajcy przez wszystkie okna i drzwi balkonowe (oprócz okien kotłowni) powinien wynosi ok. 300 m 3 /h; Uwaga : alternatywnie mona zastosowa okna szczelniejsze (współczynnik infiltracji mniejszy ni 0,3m 3 /(m x h x dapa 2/3 ) lecz wyposaone w nawiewniki powietrza zewntrznego zamontowane w górnej czci okna (ocienicy) lub cianie nad oknem zapewniajcy dopływ ok. 50m 3 /h powietrza zewntrznego przy całkowitym otwarciu i 20-30% tej iloci przy całkowitym zamkniciu. Kotłownia - otwór nawiewny o powierzchni netto 200 cm 2 w cianie zewntrznej pod oknem, 30cm nad posadzk; 2) DOPŁYW POWIETRZA WEWNTRZNEGO: Łazienka, spiarka - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czci drzwi o powierzchni netto 200cm 2 ; 3) ODPŁYW POWIETRZA: Pokoje - szczelina midzy drzwiami a podłog o powierzchni netto min. 80 cm 2 ; Kuchnia, spiarka, łazienka, kotłownia, salon kominowe kanały wentylacyjne; 3

5 VIII. OCHRONA PRZECIWPOAROWA: Dla zwikszenia bezpieczestwa ludzi przebywajcych w budynku zaleca si: 1) Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni strychu owin wełna mineraln; IX. INSTALACJE (dane dla wersji podstawowej): - według odrbnych opracowa zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym, zaprojektowane przy załoeniu, e teren pod budow jest uzbrojony: 1) WODOCIGOWA - woda z sieci wodocigowej lub studni; zapotrzebowanie dobowe na wod dla 4 osób wynosi 0,4 m 3 ; ciepła woda uzyskiwana ze współpracujcego z kotłem podgrzewacza wody o pojemnoci 150l; 2) KANALIZACYJNA - odprowadzenie cieków do sieci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej, biologicznej oczyszczalni cieków; 3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA - przy zastosowaniu kotła gazowego o mocy nominalnej 12kW; 4) GAZOWA - gaz z sieci gazowej rednioprnej; zapotrzebowanie na gaz wynosi 2,65 m 3 /h; 5) ELEKTRYCZNA - zasilanie w energi elektryczn - kablem ziemnym w systemie TN; zapotrzebowanie mocy 12 kw. UWAGA : Wszystkie roboty budowlane winny by prowadzone zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, obowizujcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Mylenice, listopad 2006 r. Autor : arch. Barbara Mendel 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH MARZEC 2007 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH SEGMENT C TOM 5 OBIEKT: Budynki wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia

Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia Załcznik nr 1 do umowy przyrzeczenia S t a n d a r d s e g m e n t u 1.Stan surowy : fundamenty elbetowe wylewane na mokro strop (nad parterem), podcigi i słupy elbetowe ciany nadziemia ( zewntrzne i konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe Egz. Nr 1/4 PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe w ramach projektu : "VIA FABRILIS - Szlak tradycji rzemielniczych / cesta emieslných tradic" Brana : Obiekt : Budowlana Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice 40-126 Katowice, ul. GraŜyńskiego 5

Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice 40-126 Katowice, ul. GraŜyńskiego 5 OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY DO PROJEKTU DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH NR 14, 14A, 14B, 14C, 14D PRZY UL. CYNKOWEJ W KATOWICACH. Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo