Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach"

Transkrypt

1 Myślenice, dnia r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. Zamawiający Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Słowackiego 82, Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr ZUO/ZP/2012/05 pn.: Budowa budynku magazynowego oraz zaplecza technicznego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia PYTANIE 1 Zgodnie z planem zagospodarowania terenu istniejący drzewostan koliduje z przebiegiem sieci podziemnych, planowaną zabudową oraz usytuowaniem dróg. Czy Zamawiający we własnym zakresie wykona wycinkę drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych do tego celów pozwoleń? ODPOWIEDŹ 1 Wykonawca w ramach zamierzenia inwestycyjnego dokonuje wycinki krzewów i drzew znajdujących się na terenie inwestycji w zakresie prac niwelacji terenu. Wykonawca uzyska również decyzję niezbędną do realizacji w/w zakresu prac, jeżeli polskie prawo i przepisy tego wymagają? PYTANIE 2 W zakres prac objętych przetargiem wchodzi m.in. przeniesienie istniejącej wagi samochodowej. Rozumiemy wobec tego, że w miejscu wskazanym w projekcie należy wykonać nowy fundament wagi i przeprowadzić demontaż i ponowny montaż urządzenia. Proszę podać dokładne parametry fundamentu (najlepiej projekt), w którym określone będą: wymiary, głębokość posadowienia, klasa betonu, ilość zbrojenia, i detale górnej powierzchni fundamentu.

2 ODPOWIEDŹ 2 W zakres prac, zgodnie z projektem, wchodzi przeniesienie istniejącej wagi samochodowej wraz z fundamentami oraz wszelkimi instalacjami. Istniejąca waga to elektroniczna waga samochodowa najazdowa typ WASS-60/N/SBE/4. Inwestor nie dysponuje archiwalną dokumentacją dla wagi, wobec tego dokładne parametry fundamentu wagi wykonawca powinien określić na podstawie wizji lokalnej. PYTANIE 3 W zakres prac objętych przetargiem wchodzą ogrodzenia, bramy dwuskrzydłowe, furtki, bramy przesuwne z napędami (w projekcie napisano: wg odrębnego opracowania). W dokumentacji przetargowej brak tego opracowania. Prosimy o uzupełnienie, Dotyczy to również ogrodzenia z segmentów stalowych na murze oporowym. ODPOWIEDŹ 3 Wymieniony zakres zamierzenia inwestycyjnego, tj. ogrodzenia, bramy, furtki oraz bramy, należy wykonać zgodnie z projektem tj. pkt. 4 opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu opracowania Magazyn Paliwa Alternatywnego.... Balustrady na ścianach oporowych należy wykonać zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytania wykonawcy (odpowiedź z dnia r.). PYTANIE 4 W trakcie wizji lokalnej na miejscu realizacji robót obecni oferenci stwierdzili brak kontenera do obsługi wagi samochodowej. Proszę sprecyzować co jest do wykonania w ramach przetargu pod hasłem kontener do obsługi wagi. Czy wykonawca ma dostarczyć barak kontenerowy o charakterze biurowym o wymiarach zewnętrznych ok. 6,05 x 2,45 x 2,8 m oraz ustawić go na betonowej nawierzchni placu w miejscu przewidzianym w projekcie zagospodarowania. Jeżeli tak to prosimy określić wyposażenie tego baraku. ODPOWIEDŹ 4 Zamawiający informuje, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy nowy kontener obsługi wagi wraz z całym wyposażeniem, wg poniższych danych: Kontener: Wymiary zewnętrzne kontenera (długość x szerokość x wysokość) 488,5 x 243,5 x 297,0 cm.. Kontener wykonany z paneli poliuretanowych. Konstrukcją nośną kontenera są spawane ramy z profili stalowych o grubości 3 mm. Podłoga: Izolacja podłogi z wełny mineralnej gr. 60 mm (klasa palności A). Podłoga z płyt wiórowych gr. 22 mm odpornych na wodę, na płytach ułożona wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm (klasa palności B1 ciężko palna). Podłoga ułożona na ocynkowanych blachach stalowych gr. 0,63 mm mocowanych do profili ramy. Dach: Pokrycie stanowi ocynkowana blacha stalowa gr. 0,63 mm. Izolacja dachu z płyt z wełny mineralnej gr. 100 mm. Obudowa dachu z powlekanych płyt wiórowych o gr. 10 mm w kolorze białym.

3 Ściany: Grubość ścian 60 mm, klasa palności B2. Obudowa zewnętrzna z profilowanej ocynkowanej blachy gr. 0,63 mm w kolorze niebieskim, białym lub szarym (wg decyzji Zamawiającego). Izolacja ściany z poliuretanu gr. 60 mm. Obudowa wewnętrzna z ocynkowanej blachy stalowej gr. 0,5 mm. Drzwi: Osadzone z lewej strony, skrzydło drzwiowe z obustronną ocynkowaną blachą gr. 0,5 mm. Okna: Okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym i zintegrowaną skrzynką na roletę. Okucia okien umożliwiające otwieranie i uchylanie. Wymiary okien (zewnętrzny wymiar ramy) 945 x 1200 mm. Instalacje elektryczne: Zagłębione podłączenia zewnętrzne CEE poprzez wtyczkę/gniazdo wtyczkowe, napięcie 230/400 V. Skrzynka rozdzielcza natynkowa jednoszeregowa. Charakterystyka energetyczna: podłoga U=0,54 W/m2K; dach U=0,37 W/m2K; ściany U=0,375 W/m2K; okna U=2,40 W/m2K; Nośność: Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2. Budowa, montaż: Kontener musi zostać postawiony na sześciu stopach fundamentowych 60x60x30 cm zagłębionych w gruncie na głębokość min. 100 cm. Wyposażenie kontenera: Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) - urządzenie laserowe kolorowe - rozmiar nośnika A4 - możliwość drukowania, faksowania, kopiowania, skanowania - prędkość druku (czarny min.12 str/min; kolor min. 8 str/min) - jakość druku min. 600x600 dpi - rozdzielczość skanowania 1200 dpi, - skanowanie do plików.pdf,.bmp,.gif,.jpg,.tif - automatyczne drukowanie dwustronne - karta sieciowa Komputer - procesor min. 2,5 GHz - pamięć RAM min. 4 GB DDR3 - dysk twardy o poj. min. 500 GB - zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub nowszy - USB min. 4 szt - nagrywarka DVD - monitor LCD min rozdzielczość min x900 - złącze HDMI 2 szt, D-Sub, DVI-D Szafa na dokumenty 2 szt. - wymiary minimalne: wys. 220 cm, szer. 100 cm, gł. 40 cm

4 Szafka z trzema szufladami 1 szt. - wymiary minimalne: wys. 80 cm, szer. 40 cm, gł. 60 cm - minimum jedna z szuflad powinna być zamykana Biurko komputerowe z dwoma szufladami 2 szt. - wymiary minimalne: wys. 80 cm, szer.120 cm, gł. 60 cm - minimum jedna z szuflad powinna być zamykana - wymiary minimalne szuflad: 24 x 36 cm PYTANIE 5 Prosimy o wskazanie na placu budowy punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz informacji o wielkości mocy przewidzianej do zasilania placu budowy. ODPOWIEDŹ 5 Punkt ZB znajduje się na słupie w okolicy bramy wjazdowej na teren składowiska. Moc wynosi 17 kw. Punkt poboru wody znajduje się przy istniejącym budynku socjalnym zlokalizowanym na terenie składowiska PYTANIE 6 Ponieważ opis przedmiotu zamówienia zawarty w punkcie 4 SIWZ (IDW) podpunkt 2 nie zawiera instalacji centralnego ogrzewania, ani instalacji kotłowni olejowej, jak również brak w materiałach przetargowych stosownych przedmiarów dlatego rozumiemy, że zarówno c.o. jak również instalacja kotłowni nie wchodzą w zakres przetargu. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, gdyż udzielone przez Państwa (odpowiedzi na pytania 2 i nr 5) w dniu r. odwołujące się do dokumentacji trudno uznać za wystarczające. ODPOWIEDŹ 6 Zamawiający informuje, że zakres prac dla instalacji wewnętrznych dla stanu zerowego zaplecza administracyjnego wygląda następująco: Kanalizacja sanitarna: Należy wykonać podejścia do pionów kanalizacyjnych zakańczając je na wysokości rewizji oraz zabezpieczając przewód zaślepką; Należy wykonać podejścia do kratek ściekowych wypuszczając przewód na wysokość 30 cm ponad poziom ±0,00 oraz zabezpieczając przewód zaślepką, Należy wykonać przykanalik(odcinek od SK1 do PK11); Instalacja wodociągowa: Należy wykonać odcinek instalacji na cele socjalne oraz p.poż. pomiędzy studzienką wodomierzową a budynkiem. Po przejściu przez fundament przewód na cele socjalne należy zakończyć na wysokości 30 cm ponad poziom ±0,00 zabezpieczając przewód zaślepką, natomiast przewód na cele technologiczne oraz p.poż. należy wykonać w całości.

5 Kanalizacja deszczowa: Należy wykonać podejścia do rynien spustowych zakańczając przewód na wysokości 30cm ponad poziom ±0,00, oraz zabezpieczając go zaślepką; Instalacja doprowadzenia oleju opałowego do kotłowni: Należy wykonać odcinek instalacji pomiędzy zbiornikami na olej opałowy a budynkiem. Po przejściu przez fundament przewód należy zakończyć na wysokości 30cm ponad poziom ±0,00, zabezpieczając przewód zaślepką. PYTANIE 7 Czy wykonanie wentylacji w hali magazynowej wchodzi w zakres niniejszego zadania? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie stosownego opracowania z układem, rozmieszczeniem urządzeń, kanałów wentylacyjnych i otworowania w przegrodach. ODPOWIEDŹ 7 W magazynie paliwa alternatywnego (hala stalowa) zaprojektowano wentylację grawitacyjną w postaci wywietrzaków dachowych. Typ oraz rozmieszczenie wywietrzaków wg projektu wykonawczego. PYTANIE 8 W której pozycji przedmiaru robót zostało ujęte wykonanie ścian oporowych poz. S0-2, So-3, So-4 przy budynku administracyjnym od strony zachodniej? ODPOWIEDŹ 8 Wykonanie ścian oporowych poz. So-2, So-3, So-4 przedstawiono w przedmiarze łącznie z pozycjami przedmiarowymi dotyczącymi fundamentowania stanu zerowego zaplecza administracyjnego. Z poważaniem Prezes Zarządu Ewa Kęsek

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr 45.21.21.20-3/RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 03.04.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: IGKM. 271.4.2014 Poddębice, 13.02.2014 r.

Numer sprawy: IGKM. 271.4.2014 Poddębice, 13.02.2014 r. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Numer sprawy: IGKM. 271.4.2014 Poddębice, 13.02.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa)

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa) Wrocław, dnia 09.08.2010 r. wg rozdzielnika FZP.PG.71-81/89140/ 93621/10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej we Wrocławiu na odcinku od

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo