PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, Krosno NIP tel. ( 0-13 ) (12) tel. kom PROJEKTY, NADZORY, EKSPERTYZY TECHNICZNE, KOSZTORYSOWANIE PROJEKT BUDOWLANY Strona tytułowa Egz. nr... TEMAT: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. ul. Fredry 12, Krosno BUDOWA: Teren oczyszczalni ścieków, dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały Spis zawartości projektu budowlanego: 1. Strona tytułowa str. 2. Projekt zagospodarowania terenu str. 3. Załączniki str. 4. Projekt architektoniczno-budowlany str. Nazwa i adres jednostki projektowania: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Dominex, ul. A. Lewakowskiego 7, Krosno Projekt zawiera. kolejno ponumerowanych stron Krosno, 2012r.

2 Krosno, dn r. Niżej podpisany oświadczamy, że projekt budowlany pn.: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) 3. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) 4. mgr inż. Tadeusz Prejsnar specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84)

3 WYKAZ PROJEKTANTÓW : ZAKRES Projekt zagospodarowania terenu PROJEKTANCI PROJEKTANT: 1. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) Projekt architektonicznobudowlany PROJEKTANT: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) SPRAWDZAJĄCY: 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) Projekt konstrukcyjnobudowlany PROJEKTANT: 1. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) SPRAWDZAJĄCY: 2. mgr inż. Tadeusz Prejsnar, specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84)

4 Szczegółowy spis zwartości projektu budowlanego: I. Strona tytułowa str. II. Projekt Zagospodarowania Terenu str. Opis techniczny Część graficzna III. Załączniki: str. 1. Wypis szczegółowy z rejestru gruntów dla dz. nr 139/11 2. Wypisy uproszczone z rejestru gruntów dla działek sąsiednich 3. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: Opinia ZUDP 5. Informacja BIOZ 6. Dokumentacja geotechniczna 7. Zaświadczenia z Izby budowlanej i kopie uprawnień projektantów IV. Projekt architektoniczno-budowlany str. - Opis techniczny - Obliczenia statyczne - Część graficzna Rys. nr 1A. Rzut parteru wiaty skala 1:100 Rys. nr 2A. Rzut dachu wiaty skala 1:100 Rys. nr 3A. Przekrój A-A skala 1:100 Rys. nr 4A. Elewacje skala 1:200 Rys. nr 1K. Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. nr 2K. Widok izometryczny skala 1:100 Rys. nr 3K. Schemat konstrukcji dachu - widok z góry skala 1:100 Rys. nr 4K. Schemat ram w osiach "1-3" skala 1:100 Rys. nr 5K. Schemat ramy w osi "C" skala 1:100

5 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, Krosno NIP tel. ( 0-13 ) (12) tel. kom PROJEKTY, NADZORY, EKSPERTYZY TECHNICZNE, KOSZTORYSOWANIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Strona tytułowa Egz. nr... TEMAT: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Krośnie Sp. z o. o. ul. Fredry 12, Krosno BUDOWA: Teren oczyszczalni ścieków, dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały Nazwa i adres jednostki projektowania: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Dominex, ul. A. Lewakowskiego 7, Krosno Projektanci: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) 3. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) Sprawdzający: 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) 4. mgr inż. Tadeusz Prejsnar specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84) Krosno, 2012r.

6 OPIS TECHNICZNY Do projektu architektoniczno-budowlanego pn: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie 1. PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa i uzgodnienia z inwestorem. b) Decyzja o warunkach zabudowy, wydana przez Prezydenta Miasta Krosna znak: U K z dnia r. c) uzgodniona z inwestorem koncepcja w zakresie funkcji użytkowej projektowanej wiaty magazynowej 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem i zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 139/11 położonej w Krośnie przy ul. Drzymały 3. DANE OGÓLNE Powierzchnia zabudowy wiaty 1180,96 m 2 Kubatura wiaty 8965,1 m 3 Wymiary zewnętrzne 48,4 x 24,4 m Wysokość 9,33 m 4. FUNKCJA I FORMA ARCHITEKTONICZNA Projektowany budynek to wiata magazynowa (zadaszenie) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o wymiarach zewnętrznych 48,4 x 24,4 m, zaliczony do grupy wysokości N (niskie do 12 m). Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej w postaci dźwigarów kratowych opartych na słupach żelbetowych, kryty konstrukcyjną blachą trapezową, o kacie nachylenia 6, kalenica prostopadła do dłuższego boku wiaty. W dachu dwa pasma doświetlające. Forma obiektu wynika z jego funkcji oraz konstrukcji.

7 5. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY 5.1 Lokalizacja obiektu: Obiekt znajduje się w III strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q k =1,20kPa), w III strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,30kpa) oraz w strefie o umownej głębokości przemarzania gruntu h z = 1,2m. 5.2 Ogólna koncepcja konstrukcji obiektu Wiatę zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej - fundamenty i słupy, konstrukcję dachu zaprojektowano jako stalową. Wymiary hali (mierzonej w licu elementów konstrukcyjnych) wynosi 48,40m / 24,40m. Maksymalne wysokości hali wynoszą: do najwyższego punku konstrukcji 8,88m; przy okapie 6,4m. Wiata posadowiona jest w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcje nośną stanowią słupy żelbetowe i kratowe dźwigary stalowe. Dźwigary połączone przegubowo ze słupami żelbetowymi. Rozpiętość dźwigarów 24m w osiach 1-3/A-B i B-C, rozstaw ram 12m. Spadek połaci dachowej wynosi 6 (10,5%). Pokrycie z konstrukcyjnej blachy trapezowej TR gr. 1mm w układzie negatyw, układ 2-przęsłowy. Powłoki antykorozyjne blachy trapezowej dla kategorii korozyjności C4 (według PN-EN ), uwzględniająca związki chemiczne z osadów ściekowych. Zaprojektowano dwa świetliki pasmowe, szczegóły wg pt.architektury. 5.3 Warunki geotechniczne posadowienia budynku i wiaty Ustalenie warunków gruntowych dla posadowienia projektowanego budynku wykonano na podstawie dokumentacji geotechnicznej pt. Dokumentacja geotechniczna. Ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia wiaty magazynowej (zadaszenia) części placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie" opracowanej przez mgr inż. Romana Piskadło. Zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W.iA. z dnia r ( Dz.U. nr 126 poz.839 ) obiekt należy zaliczyć do kategorii geotechnicznej II w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym występują grunty uwarstwione o zmiennej tektonice i właściwościach fizyczno-mechanicznych. Nośną warstwę gruntową stanowią żwiry oraz piaski grube zagęszczone. Parametry warstw określono metodą B normy PN-81/B Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wydzielono siedem warstw geotechnicznych: - grunty nasypowe są w stanie średniozagęszczonym i miękkoplastycznym. - glina pylasta posiada konsystencję twardoplastyczną, lokalnie plastyczną. - piasek gliniasty, pył piaszczysty jest małowilgotny i o konsystencji twardoplastycznej. - piasek gruby górna część warstwy jest w stanie średniozagęszczonym, natomiast spągowa część warstwy jest w stanie zagęszczonym. - żwir, żwir z otoczakami stopień zagęszczenia I D = 0,72 - ił zwietrzelinowy łupka posada konsystencję miękkoplastyczną i jest mokry. - iłołupek, zwietrzelina łupka i piaskowca (piasek pylasty, pył piaszczysty z domieszką iłu) posada konsystencję półzwartą i stan zagęszczony. - skała miękka łupka i łupka z wkładkami piaskowca wytrzymałość skały na ściskanie szacuje się na ok. 1,5-5,0MPa.

8 Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 3,1-4,5m ppt oraz w obrębie spągu warstwy żwirów. Poziom wody gruntowej jest uzależniony od stanu wody w rzece Wisłok. Roboty fundamentowe należy prowadzić w okresach bezdeszczowych, przy niskim stanie wód rzeki Wisłok oraz pod nadzorem geologa. Posadowienie stóp fundamentowych zaprojektowano w II, IIa i III warstwie geotechnicznej, warstwie żwirów, i piasków grubych. Po wykonaniu wykopów fundamentowych na poziomie posadowienia należy bezwzględnie sprawdzić nośność podłoża gruntowego pod każdą stopą fundamentową. Fundamenty należy posadowić na głębokości ok. -2,0m od poziomu terenu. 5.4 Wytyczne wykonania robót fundamentowych. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy stosować się do wymagań normy PN/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze Podczas wykonywania prac fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby posadowienie projektowanych fundamentów wykonać na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopów o miąższości min. 30cm należy usuwać ręcznie. Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i osłabienia podłoża nośnego. 5.5 Fundamenty Przyjęto: - poziom porównawczy (poziom posadzki parteru ): - ±0,0m = 257,40m npm - poziom posadowienia (spód fundamentów): - -2,0m ppt (-2,0m poniżej poziomu zero, posadzki parteru) Poziom istniejącego terenu: 257,59m 257,73m npm Poziom istniejącej płyty: 257,19m 257,41m npm Posadowienie bezpośrednie w formie stóp żelbetowych monolitycznych na poziomie około 2,0 m ppt. Fundamenty z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojone stalą zbrojeniową klasy A-IIIN /RB500/ i A-I (St3SX). Pod fundamenty wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10). W przypadku natrafienia na grunty słabonośne wykonać wymianę gruntu do warstwy nośnej na chudy beton. Zbrojenie stóp fundamentowych siatkami z prętów Ø10 co 20cm górą i dołem, zbrojenie trzonów fundamentowych prętami Ø20 co 15cm, według rysunków konstrukcyjnych. W trzonach stóp fundamentowych należy zabetonować pręty wypuszczone o średnicy i liczbie takich jak w słupach do połączenia ze zbrojeniem podłużnym słupów.

9 5.6 Słupy żelbetowe Słupy żelbetowe z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojone stalą zbrojeniową klasy A-IIIN /RB500/ i A-I (St3SX). Słupy o przekroju poprzecznym 50x50cm. Dźwigary kratowe montowane do słupów przy pomocy kotew stalowych np. Hilti. Do wykonania podlewki miedzy powierzchnią słupa żelbetowego a stopą dźwigara stalowego należy zastosować zaprawę bezskurczową, lekko pęczniejące (np.sikagrout-553, grubość warstwy od 15mm do 60mm. Klasa wytrzymałości na ściskanie C50/ Zabezpieczenia przeciwwilgociowe. Elementy żelbetowe zabezpieczyć dwoma warstwami emulsji bitumicznej anionowej, nie zawierającej rozpuszczalników organicznych, np. Schutzanstrich 3K firmy Remmers. 5.8 Dźwigary kratowe (stal S355) Dach o konstrukcji stalowej w postaci dźwigarów kratowych o pasach równoległych, o spadku 6 (10,5%), opartych na słupach żelbetowych. Kratownice spawane, podparte przegubowo, ze stali S355, pasy z kształtowników walcowanych HEA dźwigar środkowy, HEA dźwigary skrajne, krzyżulce i słupki z profili zimnogiętych, tj. rur kwadratowych i prostokątnych, m.in. RK 130x6, RK 100x5, RK 90x5, RP 80x40x Płatwie hali (stal S355) Płatwie zaprojektowano jako kratowe, pas górny HEA120, pas dolny RK 100x4, słupki i krzyżulce RK 40x4. Rozpiętość płatwi wynosi 12m, rozstaw co 4,0m Stężenia połaciowe i pionowe Stężenia połaciowe podłużne i poprzeczne wykonać z prętów 12. Zabezpieczenie płatwi przed zwichrzeniem zaprojektowano z profili zimnogiętych RK 70x4 w strefie przyokapowej dodatkowo z prętów PO12 mm, gwintowanych na końcach. Stężenia prętowe łączone na śruby rzymskie. Należy pamiętać, że wszystkie pary stężeń prętowych muszą być wykonane w ten sposób, że jeden pręt stężenia jest z gwintem prawym, a drugi z lewym.

10 5.11 Roboty warsztatowe i warunki odbioru konstrukcji Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczącymi wytwarzania tego typu konstrukcji. Wykonywane elementy powinny podlegać kontroli w każdej fazie ich wytwarzania, przez wyspecjalizowane służby kontroli jakości. Każdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowę powinien posiadać świadectwo jakości. O wszelkich ewentualnych, istotnych, niedokładnościach wynikłych w czasie montażu konstrukcji stalowej należy bezzwłocznie zawiadomić jednostkę projektową. Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać na warsztacie, stosując połączenia spawane. Dokładna technologia robót spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawcę elementów warsztatowych. Klasa wykonania konstrukcji (jakość i dokładność wykonania spoin oraz całych elementów, dokładność wiercenia otworów dla połączeń śrubowych) winna odpowiadać obowiązującym normom, a w szczególności normie PN-B- 6200:1997 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Wymagania i badania. Roboty warsztatowe winny być prowadzone zgodnie z niżej podanymi normami: - PN-B-6200:1997 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Wymagania i badania. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. III Konstrukcje stalowe. - Klasa konstrukcji 1. Zakres badan dla ZA = 1. Dopuszczalna 3 klasa wadliwości spawalniczych. - PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw Wytyczne realizacji i montażu Montaż konstrukcji można rozpocząć po sprawdzeniu i odbiorze prawidłowości wykonania fundamentów i słupów żelbetowych, na których oparta będzie konstrukcja obiektu. W czasie montażu należy zwracać szczególna uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jaki poszczególnych jej elementów. Montaż należy rozpocząć od montażu dźwigarów głównych, następnie płatwi i stężeń. Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu sukcesywnie od środka każdego złącza i nie powinny być przeciążane. Za pierwszy opór należy uważać dokręcenie siłą jednej reki zwykłym kluczem (bez przedłużenia jego ramienia) lub moment, w którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. Wszelkie prace winny być wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom III, Konstrukcje stalowe. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokumentowane. Do wykonania podlewki miedzy powierzchnia głowicy słupa żelbetowego, a blachą podporową dźwigara należy zastosować zaprawą bezskurczową, lekko pęczniejące np. typu Deiterman V2-V3. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności przepisów związanych z cieciem metali i wykonywania prac spawalniczych. System malarski dla kategorii korozyjności C4 według PN-EN

11 System epoksydowo poliuretanowy o oczekiwanej trwałości powłoki minimum 15 lat według PN-EN (system A.4.09), przygotowanie powierzchni Sa 2,5 według PN-EN , chropowatość powierzchni Rz 40µm Powłoka gruntująca epoksydowa utwardzana fenalkaminami o wysokiej zawartości części stałych i niskiej emisj lotnych związków organicznych. miedzywarstwa epoksydowa utwardzana fenalkaminami o wysokiej zawartości części stałych i niskiej emisj lotnych związków organicznych. Grubość suchej powłoki: 110µm Powłoka nawierzchniowa poliuretanowa o wysokiej zachwawczości koloru, tworząca powłokę o wysokim połysku zawartość części stałych: 55% objętościowo Grubość suchej powłoki: 60µm Łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić 280µm Konstrukcje należy użytkować i konserwować zgodnie z norma PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. Materiały: Beton C8/10 (B10), C20/25 (B25) - W8 Stal wiotka A-IIIN RB500, A-I St3SX Stal konstrukcyjna S355 Kotwy wklejane do betonu np. HILTI Śruby zwykła klasy 5.8 Śruby sprężające klasy 10.9 Elektrody do spawania określone zostaną w czasie ustalania technologii robót spawalniczych przez wykonawcę robót. 6 INSTALACJE: Projektowana wiata, ze względu na swoją funkcję nie będzie posiadała instalacji wewnętrznych 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.1. Charakterystyka budynku Projektowana wiata zalicza się do budynków produkcyjnych i magazynowych PM, zaliczona jest do grupy wysokości N budynki niskie do 12m wysokości. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej wynosi < 500 Q [MJ/m 2 ] W projektowanej wiacie nie przewiduje się składowania substancji palnych i wybuchowych.

12 7.2. Klasa odporności ogniowej Projektowana wiata będzie posiadała klasę odporności ogniowej E, w takim przypadku nie ustala się klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Przekrycie dachu projektowanej wiaty, ze względu na powierzchnię większą od 1000 m 2 należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia Strefy pożarowe Projektowana wiata stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni 1180,96 m 2 i nie przekracza dopuszczalnej dla tej strefy powierzchni m Warunki ewakuacji: W projektowanej wiacie przewiduje się dorywczą pracę 1 osoby, nie przekraczającą 2 godzin na dobę. W projektowanej wiacie odległość przejść ewakuacyjnych mierzonych od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 100 m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; Istniejące na działce hydranty zewnętrzne (zapotrzebowanie na wodę wynosi min 20dm3/s). Hydranty zlokalizowane od strony północnej oraz zachodniej projektowanej wiaty Dojazd pożarowy Do obiektu umożliwiony jest dojazd istniejącą drogą od strony południowo zachodniej. Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej. 8. Dane obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko Wpływ inwestycji na środowisko Realizacja przedmiotowego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska naturalnego Emisja zanieczyszczeń gazowych. Nie dotyczy 8.3. Emisja hałasu oraz wibracji. Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. 8.4 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. Projektowany budynek oraz projektowany sposób zagospodarowania terenu nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych

13 zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. UWAGI KOŃCOWE 1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami. 2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 4. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 5. Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy. 6. Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.

14 ZAŁĄCZNIKI

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo