PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, Krosno NIP tel. ( 0-13 ) (12) tel. kom PROJEKTY, NADZORY, EKSPERTYZY TECHNICZNE, KOSZTORYSOWANIE PROJEKT BUDOWLANY Strona tytułowa Egz. nr... TEMAT: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. ul. Fredry 12, Krosno BUDOWA: Teren oczyszczalni ścieków, dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały Spis zawartości projektu budowlanego: 1. Strona tytułowa str. 2. Projekt zagospodarowania terenu str. 3. Załączniki str. 4. Projekt architektoniczno-budowlany str. Nazwa i adres jednostki projektowania: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Dominex, ul. A. Lewakowskiego 7, Krosno Projekt zawiera. kolejno ponumerowanych stron Krosno, 2012r.

2 Krosno, dn r. Niżej podpisany oświadczamy, że projekt budowlany pn.: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) 3. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) 4. mgr inż. Tadeusz Prejsnar specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84)

3 WYKAZ PROJEKTANTÓW : ZAKRES Projekt zagospodarowania terenu PROJEKTANCI PROJEKTANT: 1. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) Projekt architektonicznobudowlany PROJEKTANT: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) SPRAWDZAJĄCY: 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) Projekt konstrukcyjnobudowlany PROJEKTANT: 1. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) SPRAWDZAJĄCY: 2. mgr inż. Tadeusz Prejsnar, specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84)

4 Szczegółowy spis zwartości projektu budowlanego: I. Strona tytułowa str. II. Projekt Zagospodarowania Terenu str. Opis techniczny Część graficzna III. Załączniki: str. 1. Wypis szczegółowy z rejestru gruntów dla dz. nr 139/11 2. Wypisy uproszczone z rejestru gruntów dla działek sąsiednich 3. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: Opinia ZUDP 5. Informacja BIOZ 6. Dokumentacja geotechniczna 7. Zaświadczenia z Izby budowlanej i kopie uprawnień projektantów IV. Projekt architektoniczno-budowlany str. - Opis techniczny - Obliczenia statyczne - Część graficzna Rys. nr 1A. Rzut parteru wiaty skala 1:100 Rys. nr 2A. Rzut dachu wiaty skala 1:100 Rys. nr 3A. Przekrój A-A skala 1:100 Rys. nr 4A. Elewacje skala 1:200 Rys. nr 1K. Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. nr 2K. Widok izometryczny skala 1:100 Rys. nr 3K. Schemat konstrukcji dachu - widok z góry skala 1:100 Rys. nr 4K. Schemat ram w osiach "1-3" skala 1:100 Rys. nr 5K. Schemat ramy w osi "C" skala 1:100

5 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, Krosno NIP tel. ( 0-13 ) (12) tel. kom PROJEKTY, NADZORY, EKSPERTYZY TECHNICZNE, KOSZTORYSOWANIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Strona tytułowa Egz. nr... TEMAT: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Krośnie Sp. z o. o. ul. Fredry 12, Krosno BUDOWA: Teren oczyszczalni ścieków, dz. nr ewid. 139/11 w Krośnie, przy ul. Drzymały Nazwa i adres jednostki projektowania: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Dominex, ul. A. Lewakowskiego 7, Krosno Projektanci: 1. mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-02/11) 3. mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 81/91) Sprawdzający: 2. mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architekt-budowlana (upr. nr Rz-A-16/2011) 4. mgr inż. Tadeusz Prejsnar specjalność konstr. budowlana (upr. Nr 87/84) Krosno, 2012r.

6 OPIS TECHNICZNY Do projektu architektoniczno-budowlanego pn: Budowa wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie 1. PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa i uzgodnienia z inwestorem. b) Decyzja o warunkach zabudowy, wydana przez Prezydenta Miasta Krosna znak: U K z dnia r. c) uzgodniona z inwestorem koncepcja w zakresie funkcji użytkowej projektowanej wiaty magazynowej 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem i zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wiaty magazynowej (zadaszenia) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 139/11 położonej w Krośnie przy ul. Drzymały 3. DANE OGÓLNE Powierzchnia zabudowy wiaty 1180,96 m 2 Kubatura wiaty 8965,1 m 3 Wymiary zewnętrzne 48,4 x 24,4 m Wysokość 9,33 m 4. FUNKCJA I FORMA ARCHITEKTONICZNA Projektowany budynek to wiata magazynowa (zadaszenie) nad częścią istniejącego placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o wymiarach zewnętrznych 48,4 x 24,4 m, zaliczony do grupy wysokości N (niskie do 12 m). Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej w postaci dźwigarów kratowych opartych na słupach żelbetowych, kryty konstrukcyjną blachą trapezową, o kacie nachylenia 6, kalenica prostopadła do dłuższego boku wiaty. W dachu dwa pasma doświetlające. Forma obiektu wynika z jego funkcji oraz konstrukcji.

7 5. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY 5.1 Lokalizacja obiektu: Obiekt znajduje się w III strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q k =1,20kPa), w III strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,30kpa) oraz w strefie o umownej głębokości przemarzania gruntu h z = 1,2m. 5.2 Ogólna koncepcja konstrukcji obiektu Wiatę zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej - fundamenty i słupy, konstrukcję dachu zaprojektowano jako stalową. Wymiary hali (mierzonej w licu elementów konstrukcyjnych) wynosi 48,40m / 24,40m. Maksymalne wysokości hali wynoszą: do najwyższego punku konstrukcji 8,88m; przy okapie 6,4m. Wiata posadowiona jest w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcje nośną stanowią słupy żelbetowe i kratowe dźwigary stalowe. Dźwigary połączone przegubowo ze słupami żelbetowymi. Rozpiętość dźwigarów 24m w osiach 1-3/A-B i B-C, rozstaw ram 12m. Spadek połaci dachowej wynosi 6 (10,5%). Pokrycie z konstrukcyjnej blachy trapezowej TR gr. 1mm w układzie negatyw, układ 2-przęsłowy. Powłoki antykorozyjne blachy trapezowej dla kategorii korozyjności C4 (według PN-EN ), uwzględniająca związki chemiczne z osadów ściekowych. Zaprojektowano dwa świetliki pasmowe, szczegóły wg pt.architektury. 5.3 Warunki geotechniczne posadowienia budynku i wiaty Ustalenie warunków gruntowych dla posadowienia projektowanego budynku wykonano na podstawie dokumentacji geotechnicznej pt. Dokumentacja geotechniczna. Ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia wiaty magazynowej (zadaszenia) części placu składowego osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie" opracowanej przez mgr inż. Romana Piskadło. Zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W.iA. z dnia r ( Dz.U. nr 126 poz.839 ) obiekt należy zaliczyć do kategorii geotechnicznej II w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym występują grunty uwarstwione o zmiennej tektonice i właściwościach fizyczno-mechanicznych. Nośną warstwę gruntową stanowią żwiry oraz piaski grube zagęszczone. Parametry warstw określono metodą B normy PN-81/B Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wydzielono siedem warstw geotechnicznych: - grunty nasypowe są w stanie średniozagęszczonym i miękkoplastycznym. - glina pylasta posiada konsystencję twardoplastyczną, lokalnie plastyczną. - piasek gliniasty, pył piaszczysty jest małowilgotny i o konsystencji twardoplastycznej. - piasek gruby górna część warstwy jest w stanie średniozagęszczonym, natomiast spągowa część warstwy jest w stanie zagęszczonym. - żwir, żwir z otoczakami stopień zagęszczenia I D = 0,72 - ił zwietrzelinowy łupka posada konsystencję miękkoplastyczną i jest mokry. - iłołupek, zwietrzelina łupka i piaskowca (piasek pylasty, pył piaszczysty z domieszką iłu) posada konsystencję półzwartą i stan zagęszczony. - skała miękka łupka i łupka z wkładkami piaskowca wytrzymałość skały na ściskanie szacuje się na ok. 1,5-5,0MPa.

8 Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 3,1-4,5m ppt oraz w obrębie spągu warstwy żwirów. Poziom wody gruntowej jest uzależniony od stanu wody w rzece Wisłok. Roboty fundamentowe należy prowadzić w okresach bezdeszczowych, przy niskim stanie wód rzeki Wisłok oraz pod nadzorem geologa. Posadowienie stóp fundamentowych zaprojektowano w II, IIa i III warstwie geotechnicznej, warstwie żwirów, i piasków grubych. Po wykonaniu wykopów fundamentowych na poziomie posadowienia należy bezwzględnie sprawdzić nośność podłoża gruntowego pod każdą stopą fundamentową. Fundamenty należy posadowić na głębokości ok. -2,0m od poziomu terenu. 5.4 Wytyczne wykonania robót fundamentowych. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy stosować się do wymagań normy PN/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze Podczas wykonywania prac fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby posadowienie projektowanych fundamentów wykonać na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopów o miąższości min. 30cm należy usuwać ręcznie. Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i osłabienia podłoża nośnego. 5.5 Fundamenty Przyjęto: - poziom porównawczy (poziom posadzki parteru ): - ±0,0m = 257,40m npm - poziom posadowienia (spód fundamentów): - -2,0m ppt (-2,0m poniżej poziomu zero, posadzki parteru) Poziom istniejącego terenu: 257,59m 257,73m npm Poziom istniejącej płyty: 257,19m 257,41m npm Posadowienie bezpośrednie w formie stóp żelbetowych monolitycznych na poziomie około 2,0 m ppt. Fundamenty z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojone stalą zbrojeniową klasy A-IIIN /RB500/ i A-I (St3SX). Pod fundamenty wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10). W przypadku natrafienia na grunty słabonośne wykonać wymianę gruntu do warstwy nośnej na chudy beton. Zbrojenie stóp fundamentowych siatkami z prętów Ø10 co 20cm górą i dołem, zbrojenie trzonów fundamentowych prętami Ø20 co 15cm, według rysunków konstrukcyjnych. W trzonach stóp fundamentowych należy zabetonować pręty wypuszczone o średnicy i liczbie takich jak w słupach do połączenia ze zbrojeniem podłużnym słupów.

9 5.6 Słupy żelbetowe Słupy żelbetowe z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojone stalą zbrojeniową klasy A-IIIN /RB500/ i A-I (St3SX). Słupy o przekroju poprzecznym 50x50cm. Dźwigary kratowe montowane do słupów przy pomocy kotew stalowych np. Hilti. Do wykonania podlewki miedzy powierzchnią słupa żelbetowego a stopą dźwigara stalowego należy zastosować zaprawę bezskurczową, lekko pęczniejące (np.sikagrout-553, grubość warstwy od 15mm do 60mm. Klasa wytrzymałości na ściskanie C50/ Zabezpieczenia przeciwwilgociowe. Elementy żelbetowe zabezpieczyć dwoma warstwami emulsji bitumicznej anionowej, nie zawierającej rozpuszczalników organicznych, np. Schutzanstrich 3K firmy Remmers. 5.8 Dźwigary kratowe (stal S355) Dach o konstrukcji stalowej w postaci dźwigarów kratowych o pasach równoległych, o spadku 6 (10,5%), opartych na słupach żelbetowych. Kratownice spawane, podparte przegubowo, ze stali S355, pasy z kształtowników walcowanych HEA dźwigar środkowy, HEA dźwigary skrajne, krzyżulce i słupki z profili zimnogiętych, tj. rur kwadratowych i prostokątnych, m.in. RK 130x6, RK 100x5, RK 90x5, RP 80x40x Płatwie hali (stal S355) Płatwie zaprojektowano jako kratowe, pas górny HEA120, pas dolny RK 100x4, słupki i krzyżulce RK 40x4. Rozpiętość płatwi wynosi 12m, rozstaw co 4,0m Stężenia połaciowe i pionowe Stężenia połaciowe podłużne i poprzeczne wykonać z prętów 12. Zabezpieczenie płatwi przed zwichrzeniem zaprojektowano z profili zimnogiętych RK 70x4 w strefie przyokapowej dodatkowo z prętów PO12 mm, gwintowanych na końcach. Stężenia prętowe łączone na śruby rzymskie. Należy pamiętać, że wszystkie pary stężeń prętowych muszą być wykonane w ten sposób, że jeden pręt stężenia jest z gwintem prawym, a drugi z lewym.

10 5.11 Roboty warsztatowe i warunki odbioru konstrukcji Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczącymi wytwarzania tego typu konstrukcji. Wykonywane elementy powinny podlegać kontroli w każdej fazie ich wytwarzania, przez wyspecjalizowane służby kontroli jakości. Każdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowę powinien posiadać świadectwo jakości. O wszelkich ewentualnych, istotnych, niedokładnościach wynikłych w czasie montażu konstrukcji stalowej należy bezzwłocznie zawiadomić jednostkę projektową. Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać na warsztacie, stosując połączenia spawane. Dokładna technologia robót spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawcę elementów warsztatowych. Klasa wykonania konstrukcji (jakość i dokładność wykonania spoin oraz całych elementów, dokładność wiercenia otworów dla połączeń śrubowych) winna odpowiadać obowiązującym normom, a w szczególności normie PN-B- 6200:1997 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Wymagania i badania. Roboty warsztatowe winny być prowadzone zgodnie z niżej podanymi normami: - PN-B-6200:1997 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Wymagania i badania. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. III Konstrukcje stalowe. - Klasa konstrukcji 1. Zakres badan dla ZA = 1. Dopuszczalna 3 klasa wadliwości spawalniczych. - PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw Wytyczne realizacji i montażu Montaż konstrukcji można rozpocząć po sprawdzeniu i odbiorze prawidłowości wykonania fundamentów i słupów żelbetowych, na których oparta będzie konstrukcja obiektu. W czasie montażu należy zwracać szczególna uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jaki poszczególnych jej elementów. Montaż należy rozpocząć od montażu dźwigarów głównych, następnie płatwi i stężeń. Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu sukcesywnie od środka każdego złącza i nie powinny być przeciążane. Za pierwszy opór należy uważać dokręcenie siłą jednej reki zwykłym kluczem (bez przedłużenia jego ramienia) lub moment, w którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. Wszelkie prace winny być wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom III, Konstrukcje stalowe. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokumentowane. Do wykonania podlewki miedzy powierzchnia głowicy słupa żelbetowego, a blachą podporową dźwigara należy zastosować zaprawą bezskurczową, lekko pęczniejące np. typu Deiterman V2-V3. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności przepisów związanych z cieciem metali i wykonywania prac spawalniczych. System malarski dla kategorii korozyjności C4 według PN-EN

11 System epoksydowo poliuretanowy o oczekiwanej trwałości powłoki minimum 15 lat według PN-EN (system A.4.09), przygotowanie powierzchni Sa 2,5 według PN-EN , chropowatość powierzchni Rz 40µm Powłoka gruntująca epoksydowa utwardzana fenalkaminami o wysokiej zawartości części stałych i niskiej emisj lotnych związków organicznych. miedzywarstwa epoksydowa utwardzana fenalkaminami o wysokiej zawartości części stałych i niskiej emisj lotnych związków organicznych. Grubość suchej powłoki: 110µm Powłoka nawierzchniowa poliuretanowa o wysokiej zachwawczości koloru, tworząca powłokę o wysokim połysku zawartość części stałych: 55% objętościowo Grubość suchej powłoki: 60µm Łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić 280µm Konstrukcje należy użytkować i konserwować zgodnie z norma PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. Materiały: Beton C8/10 (B10), C20/25 (B25) - W8 Stal wiotka A-IIIN RB500, A-I St3SX Stal konstrukcyjna S355 Kotwy wklejane do betonu np. HILTI Śruby zwykła klasy 5.8 Śruby sprężające klasy 10.9 Elektrody do spawania określone zostaną w czasie ustalania technologii robót spawalniczych przez wykonawcę robót. 6 INSTALACJE: Projektowana wiata, ze względu na swoją funkcję nie będzie posiadała instalacji wewnętrznych 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.1. Charakterystyka budynku Projektowana wiata zalicza się do budynków produkcyjnych i magazynowych PM, zaliczona jest do grupy wysokości N budynki niskie do 12m wysokości. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej wynosi < 500 Q [MJ/m 2 ] W projektowanej wiacie nie przewiduje się składowania substancji palnych i wybuchowych.

12 7.2. Klasa odporności ogniowej Projektowana wiata będzie posiadała klasę odporności ogniowej E, w takim przypadku nie ustala się klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Przekrycie dachu projektowanej wiaty, ze względu na powierzchnię większą od 1000 m 2 należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia Strefy pożarowe Projektowana wiata stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni 1180,96 m 2 i nie przekracza dopuszczalnej dla tej strefy powierzchni m Warunki ewakuacji: W projektowanej wiacie przewiduje się dorywczą pracę 1 osoby, nie przekraczającą 2 godzin na dobę. W projektowanej wiacie odległość przejść ewakuacyjnych mierzonych od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 100 m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; Istniejące na działce hydranty zewnętrzne (zapotrzebowanie na wodę wynosi min 20dm3/s). Hydranty zlokalizowane od strony północnej oraz zachodniej projektowanej wiaty Dojazd pożarowy Do obiektu umożliwiony jest dojazd istniejącą drogą od strony południowo zachodniej. Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej. 8. Dane obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko Wpływ inwestycji na środowisko Realizacja przedmiotowego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska naturalnego Emisja zanieczyszczeń gazowych. Nie dotyczy 8.3. Emisja hałasu oraz wibracji. Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. 8.4 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. Projektowany budynek oraz projektowany sposób zagospodarowania terenu nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych

13 zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. UWAGI KOŃCOWE 1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami. 2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 4. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 5. Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy. 6. Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.

14 ZAŁĄCZNIKI

PROJEKT WYKONAWCZY Strona tytułowa

PROJEKT WYKONAWCZY Strona tytułowa BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, 38-400 Krosno NIP 684 137 10 63 tel. ( 0-13 ) 436 99 10 (12) tel. kom. 0601 148 823 PROJEKTY, NADZORY,

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX. mgr inż. Oktawian Woźnia

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX. mgr inż. Oktawian Woźnia BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul. A. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno NIP 684 137 10 63 tel. ( 0-13 ) 436 99 10 (12) tel. kom. 0601 148 823 PROJEKTY, NADZORY,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach. USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM mgr inż. arch. Daria Keller Upr. nr 1154 / EL / 87 tel. kom. 0 600 663 251 14 500 BRANIEWO NIP 582-103-51-20 e-mail:d_keller@wp.pl ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE

PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE INWESTYCJA NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE ADRES UL. 9 MARCA 7 83-322 STĘŻYCA Dz. Nr 649/10, 649/20 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY WIATA REKREACYJNA WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: INWESTOR: WIATA REKREACYJNA 76-150 DARŁOWO, DZ. NR 91/67, obręb ewid. nr 3 ZARZĄD PORTU MORSKIEGO DARŁOWO

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Tom 3: Stadium: Gmina Grybów 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY Dz. nr 520/6, 515/1 obr. Biała Niżna gm. Grybów Budowlana:

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany - zamienny 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 696 306 924 NIP 8421771348, REGON 222130908 Projekt budowlany - zamienny Nazwa zadania Wiata edukacyjna Inwestor Adres inwestycji Polski Związek Łowiecki Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Inwestor : Budowa : Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 budowa zadaszenia stoisk targowiska miejskiego Adres Budowy : ul. Czerwonego Krzyża, działki nr 1884/5,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej

Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej do projektu budowlanego Rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie CZĘŚĆ 5 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH Dane inwestora: Gmina Wiązów Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rysunki i ustalenia architektoniczne, projekt budowlany 1.2 Normy i przepisy budowlane. 1.3 Literatura fachowa krajowa i zagraniczna. 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. F r a n c i s z k a L u b e c k i e g o 2, 6 0-3 4 8 P o z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP O WIATĘ W MIEJSCOWOŚCI GRABISZYCE GÓRNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Nr str. A. Część opisowa: 1. Strona tytułowa. 1 2. Zawartość opracowania. 2 Projekt zagospodarowania terenu 3 B. Część opisowa Opis do projektu zagospodarowania terenu 4-6 C. Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa str. 1 II. Oświadczenie projektantów str. 2 III. Zawartość opracowania str. 3 IV. Opis techniczny zagospodarowania str. 4-5 1. Przedmiot inwestycji str. 4 2. Istniejący

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Z E S P Ó Ł U S Ł U G G E O L O G IC Z N O - T E C H N IC Z N Y C H " H G S - E K O (HYDR OGEOLOGIA - GEOTEC HNIKA - S UR OW C E - EKOLOGIA) 38-400 KROSNO ul.czajkowskiego 55 tel/fax / 0-13/ 436-67-75

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki:

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: Plan ogrodzenia TO-01 Ogrodzenie z siatki TO-02 Fundament stacji mechanicznego oczyszczania rzuty i przekroje TK-01 Konstrukcja fundamentu skrzyniowego

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110 / 15 / 3kV (wersja do uzgodnień)

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110 / 15 / 3kV (wersja do uzgodnień) ELESTER-PKP Sp. z o.o. w Łodzi Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110 / 15 / 3kV PROJEKT BUDOWLANY Nr umowy: EP/900/2012 Strona: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110 / 15 / 3kV (wersja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE. Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE. Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015 USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE sp. j. KRYSTYNA GABOR-MAZUR KRZYSZTOF PACTWA 32-600 OŚWIĘCIM, UL. ŁUKASIEWICZA 4/12 TEL./FAX 33 8423343, kom. 608597375 Inwestor: Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015

Bardziej szczegółowo

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA TOM II PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA Inwestor pełnomocnik: Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Odlewnictwa w Skawinie PT SOG Skawina Zachód działka nr 2040/8. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny suszarni form ceramicznych

Budowa Zakładu Odlewnictwa w Skawinie PT SOG Skawina Zachód działka nr 2040/8. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny suszarni form ceramicznych Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo