INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych"

Transkrypt

1 INWESTYCJE I ROZWÓJ Remont i przebudowa ulic gminnych wymiana istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa pasa drogowego wraz z ulicą, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, parkingami, wykonanie nowej nawierzchni jezdni: ul. 1000lecia P.P. i Ludowa ul. Polna ul. Kolejowa ul. Orla ul. Nowomyśliwska ul. Komunalna w trakcie realizacji Wykonane prace poprawiły standard i jakość lokalnej sieci drogowej, bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Projekty były realizowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Okres realizacji

2 Budowa portu jachtowego w Wapnicy - zakres całego zamierzenia obejmował budowę przystani jachtowej wraz z niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną, budowę nabrzeży cumowniczych, pomostów pływających, budynku bosmanatu, slipu do wodowania jednostek, placów manewrowych, miejsc postojowych, dróg dojazdowych, przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pogłębianie basenu portowego. Czas realizacji inwestycji Inwestycja została zrealizowana ze środków Gminy oraz w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego.

3 Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd - projekt obejmował obszar ulic: Bohaterów Warszawy, Morskiej, Parkowej, Zdrojowej wraz z placem przed molo o powierzchni około 2,5 hektara. Zakres inwestycji zakładał także wymianę całego uzbrojenia podziemnego. Przebudowa promenady objęła wszystkie elementy wyposażenia przestrzeni. Zmodernizowano nawierzchnię na całym obszarze oraz specjalnie zaprojektowano dla tej inwestycji elementy małej architektury: charakterystyczne fontanny w formie szklanych wodospadów, siedziska - ławki z zadaszeniami, nośniki informacji, obniżoną scenę z widownią. Z tymi elementami współgrają stojaki rowerowe, kosze na odpadki, donice, słupki, barierki. Bogate oświetlenie dodatkowo wzbogaca walory promenady. W efekcie Międzyzdroje zyskały nastrojowe miejsce o wysokich walorach architektonicznych i przestrzennych, z bogatym programem użytkowym. Projekt zakładał uprzywilejowanie ruchu pieszego poprzez ograniczenie poruszania się samochodów wyłącznie do obsługi posesji zlokalizowanych przy promenadzie. W ramach ww. projektu w 2008 r. rozbudowano plac zabaw dla dzieci przy ul. Promenada Gwiazd. Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

4 Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 zaprojektowano i wybudowano na bazie istniejącego budynku budynek hali, powstała hala sportowa dwukondygnacyjna o powierzchni użytkowej 2 423,89 m2 z boiskiem o wymiarach 20x40m, wysokość 10 m w świetle konstrukcji. W parterze hali znajduje się hol wejściowy z szatnią i kasą oraz winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia szatni i sanitariatów dla zawodników (uczniów), pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenie dla lekarza i sędziego. Na piętrze zlokalizowano trybuny dla 240 widzów, pomieszczenia sanitarne, siłownię oraz salę korekcyjną. W otoczeniu hali wybudowano 15 miejsc parkingowych. Inwestycja została wykonana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5 Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych nr 1w Międzyzdrojach, Nr 2 w Wapnicy oraz przy Gimnazjum Nr 1 w latach Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych typu Orlik, inwestycje obejmowały budowę boisk do gry w piłkę nożną, boisko piłkarskie z trawy syntetycznej wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja została wykonana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki i ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

6 Modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegającej na remoncie zbiornika komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Wymiana urządzeń poprawiła funkcjonalność pracy oczyszczalni na etapie końcowego oczyszczenia ścieków przyjmowanych do obróbki. Czas realizacji inwestycji Remont wykonany z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój zakres inwestycji obejmował wymianę agregatu pompowego wraz z elementami towarzyszącymi oraz wymianę rurociągu tłocznego na istniejącym obiekcie przepompowni zlokalizowanej na kanale Stary Zdrój. Przeprowadzone prace pozwoliły na oprawę sprawności technicznej pod kątem wydajności oraz stanu technicznego najważniejszego elementu całego układu odprowadzania wód deszczowych na terenie Gminy. Czas realizacji inwestycji 2012 rok. Projekt został wykonany ze środków zewnętrznych w ramach PO Ryby Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński oś priorytetowa 4 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich i wkładu własnego Gminy.

7 Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej - przygotowanie tego terenu pod inwestycję obejmowało prace rozbiórkowe, przygotowanie nawierzchni, usunięcie starych nasadzeń, wykonanie mini placu zabaw, remont i utwardzenie nawierzchni, budowę chodników, zainstalowano elementy małej architektury ławki, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci, ogrodzenie, wykonano trawniki i nasadzenia zieleni. Wykonanie projektu przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu położonego wokół jednego z najstarszych pomników przyrody dębu Karczmarz w Międzyzdrojach i pozwoliło stworzyć atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów, poprawi estetykę tej części miasta. Projekt został wykonany w 85% ze środków zewnętrznych w ramach PO Ryby Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński i 15% wkładu własnego Gminy, oś priorytetowa 4 PO,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

8 Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy ul. Promenada Gwiazd projekt obejmował wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z oświetleniem. Wykonanie projektu przyczyniło się do likwidacji barier komunikacyjnych oraz dostosowanie plaży dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na Projekt pochodziły z Programu Operacyjnego Ryby, oś priorytetowa 4 PO Zrównoważony rozwój sektora i nadbrzeżnych obszarów rybackich rybołówstwa Wykonanie lądowiska dla śmigłowców LPR - utwardzenie nawierzchni sięgacza drogi dojazdowej i placu postojowego przy ul. Polnej. Wykonana w latach 2009/2010 rekultywacja istniejącego na tym terenie wysypiska śmieci umożliwiła wykonanie robót ziemnych oraz ułożenie nawierzchni lądowiska i drogi dojazdowej z płyt drogowych, wykonanie tych prac pozwoliło na zapewnienie bezpiecznego lądowania i startu śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz szybki i sprawny dowóz osób wymagających szybkiej opieki medycznej karetkami Pogotowia Ratunkowego. Projekt sfinansowany ze środków własnych Gminy, okres realizacji projektu

9 Utworzenia gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały koszty zakupu kontenerów i pojemników do segregacji odpadów, wagi do ważenia odpadów oraz kontener biurowy. Zorganizowanie na terenie Gminy punktu do selektywnej zbiórki odpadów pozwoliło na pozbycie się każdego rodzaju odpadów w sposób legalny. Punkt został utworzony i wyposażony w latach Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Nowomyśliwskiej i Wodziczki stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 102 w ramach inwestycji zostało zainstalowano 61 słupów z oprawami oświetleniowymi LED typu ulicznego, które charakteryzują się dużym stopniem energooszczędności. Inwestycja ta w wyraźny sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych użytkowników tych ulic. Projekt został wykonany ze środków własnych Gminy w 2014 roku.

10 Remont elewacji zabytkowego budynku Międzynarodowego Domu Kultury wraz z pracami uzupełniającymi remont obejmował prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z remontem elewacji z wystrojem sztukatorskim, naprawa tynków w elewacji i naprawa i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyka elewacji, remont schodów zewnętrznych. Prace budowlane związane w wykonaniem ścianki szczelnej w formie ekranu akustycznego w celu odizolowania obiektu od przekazywania drgań poprzez grunt na fundament i obiekt w całości. Remont wykonany w 85% ze środków Lokalnej Grupy rybackiej,,zalew Szczeciński i w 15% ze środków własnych. Remont obiektu został przeprowadzony w latach Przeprowadzone prace pozwoliły na zabezpieczenie techniczne budynku będącego zabytkiem oraz poprawienie jego atrakcyjności.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakie zaszły na terenie Gminy Puck w okresie ostatnich 10 lat są ogromne. Udało nam się pozyskać przeszło 70 mln złotych ze środków

Zmiany jakie zaszły na terenie Gminy Puck w okresie ostatnich 10 lat są ogromne. Udało nam się pozyskać przeszło 70 mln złotych ze środków Zmiany jakie zaszły na terenie Gminy Puck w okresie ostatnich 10 lat są ogromne. Udało nam się pozyskać przeszło 70 mln złotych ze środków zewnętrznych. Minione lata były dla nas czasem wytężonej pracy.

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie.

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie. Świetlice wiejskie Od 2012 roku mieszkańcy miejscowości Piastoszyn mogą cieszyć się nowo wyremontowaną świetlicą wiejską. Inwestycja swoim zakresem objęła remont dachu świetlicy, docieplenie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 PRZEBUDOWA UL. LINDEGO OD UL. MARYMONCKIEJ DO UL. SZUBIŃSKIEJ Termin rozpoczęcia 2007-06-12 Termin zakończenia 2007-08-10 Przebudowa drogi wymieniono warstwy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 lp Numer projektu PRZYJĘTY 1 BO.OM.2/15 2 BO.OM.3/15 3 BO.OM.4/15 Tytuł projektu Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich

Bardziej szczegółowo

TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz

TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz Modernizacja Placu św. Anny Remont ul. Bocheńskiego Modernizacja rynku na Osiedlu K

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA

Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA P Ę T L A Ż U Ł AW S K A GDAŃSK, LISTOPAD 2012 1 2 I. Ogólna charakterystyka Projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I Ogólnym celem Projektu Pętla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo