Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie Warszawa T: F: Opis techniczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny"

Transkrypt

1 PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska Wrocław T: F: E: W: Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie Warszawa T: F: Numer projektu : Inwestor : Obiekt : Część : Stadium : Opis techniczny ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. UL. KOLEJOWA 5/ WARSZAWA ROZBUDOWA ZAKŁADU ELECTROLUX W ŚWIDNICY ELECTROLUX ŚWIDNICA EXPANSION - PRODUCTION BUILDING INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT PRZETARGOWY Nr kartoteki : Nr dokumentu : SP-1001 Projektant: Sprawdzający: Kierownik Projektu: mgr inż. Wojciech Winczaszek mgr inż. Witold Knysz mgr inż. Witold Michałowski AKTUALNE WYDANIE Wydanie: T Data: Cel wydania: Projekt przetargowy Imię i nazwisko Podpis Data Projektant Sprawdzający Kierownik Projektu mgr inż.wojciech Winczaszek mgr inż. Witold Knysz mgr inż. W.Michałowski Zatwierdzenie Inwestora (jeśli wymagane) Wydanie Data Projektant Sprawdzający A mgr inż.wojciech Winczaszek POPRZEDNIE WYDANIA (Wpisz nazwiska) mgr inż. Witold Knysz Kierownik Projektu mgr inż. W.Michałowski Inwestor ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. UL. KOLEJOWA 5/ WARSZAWA Cel wydania

2 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. PODSTAWA OPRACOWANIA 4 4. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe dane elektroenergetyczne 6 5. STAN ISTNIEJĄCY 6 6. UKŁAD ZASILANIA Rozdzielnice główne AG1 i AG Kompensacja mocy biernej 7 7. ELEKTRYCZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PPOŻ. BUDYNKÓW 7 8. HALA PRODUKCYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacja uziemiająca i odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze Stacja ST Stacja ST HALA MAGAZYNOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Instalacja odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze WIATA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Instalacja odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze TELEKOMUNIKACJA 11

3 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 3 z BILANS MOCY Bilans mocy dla stacji ST-1 sekcja Bilans mocy dla stacji ST-3 sekcja OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM UWAGI KOŃCOWE 13

4 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 4 z SPIS RYSUNKÓW DR-0001 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE DR-1001 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA SIŁOWA DR-1002 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-1003 BUDYNEK BIUROWY - PIĘTRO INSTALACJA SIŁOWA DR-1004 BUDYNEK BIUROWY - PIĘTRO INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-1005 STACJE TRANSFORMATOROWE ST-1, ST-3 - ROZBUDOWA DR-1006 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA ODGROMOWA DR-1007 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA UZIEMIAJĄCA DR-1008 SCHEMAT ROZDZIELNICY AS DR-1009 SCHEMAT ROZDZIELNICY A DR-1010 SCHEMAT ROZDZIELNICY AO DR-1011 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI PROD. OSIE DR-1012 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI PROD. OSIE DR-1013 SCHEMATY ROZDZIELNIC AS2.1; A DR-1014 SCHEMATY ROZDZIELNIC AS3.3; A DR-1015 SCHEMATY ROZDZIELNIC A03.9; A DR-1016 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM MAGAZYNU DR-1071 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA - AG1 - SEKCJA DR-1072 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA AG3 - SEKCJA DR-2001 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA SIŁOWA DR-2002 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-2003 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA ODGROMOWA DR-2004 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA UZIEMIAJACA DR-2111 POMOST ŁĄCZĄCY BUDYNKI - TRASA KABLA - ZASILAJĄCEGO MAGAZYN DR-3000 WIATA NA ODPADY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE DR-3001 SCHEMAT ROZDZIELNICY AS DR-9001 SCHEMAT ZASILANIA -SN DR-9002 STACJA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - ROZBUDOWA ROZDZIELNI 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy zakładu Electrolux w Świdnicy. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA Polskie normy PN-IEC. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie MSWiA z 12 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów. Ustalenia z Inwestorem. Otrzymane rzuty architektoniczne.

5 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 5 z INFORMACJE OGÓLNE Wszystkie zastosowane urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania na terenie Polski.

6 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 6 z Podstawowe dane elektroenergetyczne Zasilanie elektryczne: Sieć średniego napięcia : 20 kv, 50Hz Sieć niskiego napięcia : 400/230 V, 50 Hz. 5. STAN ISTNIEJĄCY Zakład Electrolux zasilany jest dwoma kablami SN-20kV poprowadzonymi ze złącz SN do budynku rozdzielni SN. W budynku tym zainstalowano dwusekcyjną rozdzielnicę średniego napięcia typu UniSwitch oraz rozliczeniowy układ pomiarowy. Układ SZR jest również po stronie SN-20kV. Na poziomie parteru przy budynku produkcyjnym znajdują się trzy stacje transformatorowe ST- 1; ST-2; ST-3-20/0,4kV. Stacje transformatorowe wyposażone zostały w stanowiska transformatorów suchych oraz pomieszczenia rozdzielnic n.n.-0,4kv). Każda stacja transformatorowa stanowi oddzielną wydzieloną strefę pożarową. W stacji ST-1 przewidziano cztery komory transformatorowe na transformatory suche. W obecnej chwili stacja ST-1 jest wyposażona w dwa transformatory 2000kVA. W stacjach ST- 2; ST-3 przewidziano po dwa miejsce na dwa transformatory i każdą z nich wyposażono w jeden transformator 1600kVA. 6. UKŁAD ZASILANIA Dla potrzeb rozbudowy zakładu przewiduje się: - Wyposażenie stacji ST-1 o dodatkowy transformator 20/0,4kV 2000kVA oznaczony 1TR3 i rozdzielnicę n.n. AG1 sekcja 3 - Wyposażenie stacji ST-3 o transformator 20/0,4kV 1600kVA oznaczony 3TR8 i rozdzielnicę n.n. AG3 sekcja 2. Do każdego z transformatorów projektuje się rozdzielnicę niskiego napięcia, która będzie zasilona z transformatora mostem szynowym odpowiednio 3200A i 2500A. W celu zasilenia nowoprojektowanych transformatorów zaprojektowano również dwa dodatkowe pola transformatorowe w rozdzielnicy 20 kv. Kable zasilające 3xYHAKXs 1x120mm2 20kV miedzy budynkiem stacji średniego napięcia, a komorami nowoprojektowanych transformatorów poprowadzono po wcześniej zaprojektowanych i uzgodnionych trasach Rozdzielnice główne AG1 i AG3 Rozdzielnice główne zaprojektowano w oparciu o wolnostojące szafy modułowe systemu Prisma f-my Schneider z szynami głównymi miedzianymi: AG1 sekcja A/65kA, AG3 sekcja A/40kA. Rozdzielnice należy wykonać o stopniu ochrony IP31, w układzie sieci TN-S. Wyłączniki główne zaprojektowano jako kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi, 3200A (AG1) i 2500A (, AG3).

7 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 7 z 13 Pola odpływowe dla zasilania baterii do kompensacji mocy biernej wyposażone mają być w wyłączniki kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi 1600A (AG1 sekcja 3) i 1250A (AG3 sekcja2). Pola odpływowe dla zasilania szynoprzewodów wyposażone mają być w wyłączniki kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi, 2500A (B1.3), 1250A (B3.2). Pola odpływowe zabezpieczone mają być rozłącznikami bezpiecznikowymi oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi modułowymi, przystosowanymi do zabudowy na szynie TH35. Z ww. rozdzielnic zasilane mają być rozdzielnice lokalne i szafy zasilająco-sterownicze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aparaturę zabezpieczająco-sterującą zgodnie ze schematami. Obwody pomocnicze zasilane będą napięciem 230V AC. W polach zasilających należy zastosować mierniki parametrów sieci typu PM500, które należy umieścić na drzwiach rozdzielnic. Należy również w polach zasilających szynoprzewody przewidzieć kontrolne mierniki napięcia i prądu wyposażone w protokół komunikacyjny m-bus Kompensacja mocy biernej Dla zapewnienia określonego w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej współczynnika tgj=0,4 wymagana jest kompensacja mocy biernej pobieranej energii elektrycznej. W tym celu w każdej rozdzielnicy głównej przewidziano zabudowę stycznikowych baterii kondensatorów o mocach: 750kVAr (AG1 sekcja 3) i 550kVAr (AG3 sekcja 2), z dławikami 7%, ze sterowaniem mikroprocesorowymi regulatorami zabudowanymi na drzwiach szaf. Kondensatory powinny mieć izolację wzmocnioną na napięcie 440V. 7. ELEKTRYCZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PPOŻ. BUDYNKÓW Układ SZR po stronie SN zapewnia rezerwowanie mocy dla instalacji bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej takich jak: np. zasilanie tablicy pompowni pożarowej (wykonanej w poprzednim etapie budowy). Urządzenia systemu bezpieczeństwa zasilane są sprzed wyłącznika głównego prądu n.n. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych ochrony przeciwpożarowej w obydwu budynkach (produkcyjnym i magazynowym) nie jest wymagany system sygnalizacji SAP za pomocą czujek dymowych. W poprzednim etapie zaprojektowano jedynie centralę pożarową CSAP (połączoną bezpośredni linią telefoniczną z Komendą Straży Pożarnej), ręczne ostrzegacze pożarowe ROP oraz przyciski głównego wyłącznika prądu (oddzielny dla budynku produkcyjnego i budynku magazynowego). ROP-y i przyciski wyłączników prądu należy zamontować przy wejściach, na zewnątrz obydwu rozbudowywanych części budynków. Klapy dymowe wyposażone zostaną w termiki do automatycznego ich otwarcia. Dodatkowo klapy będą wyposażone w system przewietrzania budynku, sterowane będą elektrycznie. Do elektrycznego systemu bezpieczeństwa ochrony ppoż. należy również zaliczyć zasilanie napędów bram pożarowych i napędów klap pożarowych. Należy uwzględnić wszystkie procedury opisane w Wytycznych ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie urządzenia elektryczne związane ze wspomaganiem akcji gaszenia pożaru zasilane będą kablami o odporności E-30 (klasa odporności ze względu na zastosowane w obiekcie tryskacze).

8 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 8 z 13 Przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego i znaki podświetlane ewakuacyjne z akumulatorami pozwalającymi na 2 godzinną nieprzerwaną pracę w przypadku wyłączenia prądu w zakładzie. W hali produkcyjnej zastosowane zostaną systemy detekcji gazu. Należy wykonać instalację alarmową świetlną i dźwiękową. 8. HALA PRODUKCYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 8.1. Instalacja uziemiająca i odgromowa W rozdzielnicach głównych n.n. analogicznie jak w części istniejącej zaprojektowano szyny uziemiające. Do szyn tych należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy obce (w tym stalowa konstrukcja hali), instalacja ochronna, uziomy ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych oraz szyny PEN rozdzielnic głównych NN. Rezystancja uziemienia zgodnie z warunkami przyłączenia nie powinna przekroczyć 1,0 ohma. W pomieszczeniach telekomunikacyjnych zastosowane zostały wydzielone szyny (zaciski) izolowanego uziemienia telekomunikacyjnego. Uziemienie to mogą być połączone z uziemieniem budynku jedynie na zaciskach głównej szyny uziemiającej. Zgodnie z polskimi przepisami budynek musi być wyposażony w instalację piorunochronną. Na dachu (pokrycie z membrany) wykonana zostanie siatka zwodów poziomych niskich o oczkach o wymiarach (średnio) 5,0 x5,0 m. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hal. Jako uziom instalacji piorunochronnej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 30x4 mm zatopione w warstwach podłogowych obydwu budynków. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową budynków oraz z siatką zwodów poziomych na dachu Oświetlenie W części rozbudowywanej hali produkcyjnej o część magazynową zaprojektowano oświetlenie podstawowe z wykorzystaniem opraw świetlówkowych 2x58W oraz lamp wysokoprężnych sodowych. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy oświetleniowej. W związku z powyższym wszystkie obwody oświetleniowe hali produkcyjnej muszą być wyposażone w przekaźniki. Lokalizację miejsc sterowania oświetleniem hali produkcyjnej pokazano na rzucie oświetlenia hali. W hali produkcyjnej wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego stanowić będą oświetlenie bezpieczeństwa. W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy fluorescencyjne 4x18W oraz oprawy kompaktowe typu downlights. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony. Sterowanie oświetleniem w tych pomieszczeniach lokalnie z wykorzystaniem standardowych wyłączników instalacyjnych.

9 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 9 z 13 W obiekcie, zgodnie z normami, przyjęto jako standardowe następujące minimalne poziomy natężeń oświetlenia podstawowego: - magazyny lx - pomieszczenia sanitarne 200 lx - komunikacja lx - pomieszczenia biurowe 500 lx - pomieszczenia techniczne lx, - hala produkcyjna produkcja 300 lx - hala produkcyjna strefa składowania 150 lx 8.3. Instalacje siłowe i sterownicze Stacja ST Stacja ST-3 Ze stacji należy wyprowadzić zasilanie do linii pras - szynoprzewodem 2500A oraz zasilanie kablowe dla projektowanej rozdzielnicy siłowej, z której wyprowadzone zostanie zasilanie projektowanej wiaty. Ze stacji należy wyprowadzić zasilanie dla przyszłej rozbudowy zakładu - szynoprzewodem 1250A oraz zasilania kablowe: tablic oświetlenia projektowanej części hali tablic siłowych dla projektowanej części hali tablicy rozbudowywanej hali magazynowej Zasilanie kablowe należy prowadzić w zaprojektowanych oraz istniejących korytkach instalacyjnych pokazanych na rzutach budynku produkcyjnego. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 9. HALA MAGAZYNOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 9.1. Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Na potrzeby zasilania rozbudowywanej części hali magazynowej zaprojektowano osobną tablicę elektryczną, dla której należy przewidzieć zasilanie kablowe z rozbudowywanej części stacji ST-3.

10 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 10 z 13 Rozdzielnica n.n. budynku magazynowego zasilana będzie z sekcji nr 2 rozdzielnicy głównej AG3. Kabel zasilający n.n. prowadzony będzie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie stacji transformatorowej, budynek produkcyjny, a następnie w korytku kablowym przez pomost pomiędzy budynkami produkcyjnym i magazynem. Zaprojektowano kabel YKY 5*70 mm2. Nie przewiduje się wydzielonego pomiaru dla budynku magazynowego Instalacja odgromowa Zgodnie z przepisami, budynek magazynowy został wyposażony w instalację piorunochronną. Na dachu (pokrycie z membrany) wykonana zostanie siatka zwodów poziomych niskich o oczkach o wymiarach (średnio) 5,0 x5,0 m. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hali. Jako uziom instalacji odgromowej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 30x4 mm zatopione w warstwach podłogowych obydwu budynków. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową budynku oraz z siatką zwodów poziomych na dachu. Uwaga: Uziomy budynku produkcyjnego i magazynowego zostały ze sobą połączone bednarką FeZn 30x4 mm zagłębioną 60 cm w ziemi Oświetlenie Zaprojektowano oświetlenie podstawowe i bezpieczeństwa z wykorzystaniem lamp wysokoprężnych sodowych, oświetlenie zasilone będzie z tabli AO3.4 oraz AO3.5. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy sterowania oświetleniem. W związku z powyższym wszystkie obwody oświetleniowe hali magazynowej muszą być wyposażone w przekaźniki. Lokalizację miejsc sterowania oświetleniem hali magazynowej pokazano na rzucie oświetlenia hali. Minimalne poziomy natężenia oświetlenia wskazano na planach oświetlenia Instalacje siłowe i sterownicze Instalacje siłowe magazynu zasilane będą z tablic AO3.4 oraz AO3.5 i należy je prowadzić w zaprojektowanych korytkach instalacyjnych pokazanych na rzucie budynku. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 10. WIATA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 11 z Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Na potrzeby zasilania budowanej wiaty zaprojektowano osobną tablicę elektryczną AS1.1, dla której należy przewidzieć zasilanie kablowe z projektowanej rozdzielnicy siłowej AS1.2 zlokalizowanej w istniejącej hali produkcyjnej przy słupie B1, Rozdzielnica n.n. wiaty zasilana będzie z sekcji nr 3 rozdzielnicy głównej AG1. Kabel zasilający n.n. prowadzony będzie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie stacji transformatorowej, budynek produkcyjny, a następnie z rozdzielnicy AS1.2 przepustem na zewnątrz hali do wiaty. Zaprojektowano kabel do tablicy wiaty YKY 5*35 mm2. Nie przewiduje się wydzielonego pomiaru dla budynku magazynowego Instalacja odgromowa Zgodnie z przepisami wiata została wyposażona w instalację piorunochronną. Dach wykonany z blachy stalowej zostanie połączony do przewodów odprowadzających. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hali. Jako uziom instalacji odgromowej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 25x4 mm zatopione w warstwach podłogowych wiaty. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową wiaty. Uwaga: Uziomy budynku produkcyjnego i wiaty zostały ze sobą połączone bednarką FeZn 30x4 mm zagłębioną 60 cm w ziemi Oświetlenie Zaprojektowano oświetlenie podstawowe z wykorzystaniem lamp świetlówkowych 2x58W o stopniu ochrony IP65. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy elektrycznej wiaty. Lokalizację miejsca sterowania oświetleniem wiaty pokazano na rzucie wiaty Instalacje siłowe i sterownicze Instalacje siłowe zasilane będą z tablicy wiaty AS1.1 i należy je prowadzić w zaprojektowanych korytkach instalacyjnych pokazanych na rzucie budynku. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 11. TELEKOMUNIKACJA Systemy telekomunikacyjne nie wchodzą w zakres niniejszego projektu i będą tematem oddzielnych opracowań. 12. BILANS MOCY

12 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 12 z Bilans mocy dla stacji ST-1 sekcja 3 W nowoprojektowanej sekcji nr 3 rozdzielnicy n.n. zaprojektowano następujące odpływy: Szynoprzewód 2500A moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 1063kW Rozdzielnica siłowa AS.1.2 moc zainstalowana 50kW Całkowita moc zainstalowana dla tej sekcji wynosi Pi = 1103kW Całkowita obliczona moc zapotrzebowana dla tego etapu rozbudowy: Pz = 770kW Ze względu na przyjętą wielkość transformatora istnieje możliwość na zwiększenie w kolejnych etapach rozbudowy obciążenia tej sekcji do mocy około 1700kW Bilans mocy dla stacji ST-3 sekcja 2 W nowoprojektowanej sekcji nr 2 rozdzielnicy n.n. zaprojektowano następujące odpływy: Szynoprzewód 1250A moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 0kW Rozdzielnice hali magazynowej AO3.4 oraz AO3.5 moc zainstalowana 55kW Szafa utrzymania montażu - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 21kW Szafa zaplecza warsztatu - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 21kW Dodatkowa linia sortująca - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 40kW Oświetlenie hali prod. rozbudowywana część magazynowa 50kW Rozdzielnica instalacji siłowych AS3.6 50kW Całkowita moc zainstalowana dla tej sekcji wynosi Pi = 237kW Całkowita obliczona moc zapotrzebowana dla tego etapu rozbudowy: Pz = 185kW Ze względu na przyjętą wielkość transformatora istnieje możliwość na zwiększenie w kolejnych etapach rozbudowy obciążenia tej sekcji do mocy około 1400kW 13. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Ochrona przed dotykiem pośrednim: Samoczynne wyłączanie zasilania. Uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim: Wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie zadziałania nie większym niż 30 ma.

13 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 13 z UWAGI KOŃCOWE Projekt niniejszy nie obejmuje następujących instalacji: informatycznej CCTV antywłamaniowej kontroli dostępu Będą one tematem oddzielnych opracowań. System kontroli dostępu musi uwzględniać wymagania procedur związanych z ewakuacją ludzi podczas pożaru.

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: Lokalizacja: Inwestor: Wylęgarnia- rozbudowa z przebudową istniejącego budynku (projekt zamienny) Kołuda Wielka dz. nr ewid. 25/8 gmina Janikowo Instytut Zootechniki Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Spis rysunków

2. Spis treści. 3. Spis rysunków 2. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Wstęp 4.1 Zakres opracowania 4.2 Materiały wyjściowe 5. Opis techniczny 5.1 Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dębniki dz. nr 37/4 i 37/5, gm. Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek, Plac Wolności 1, 57 500 Bystrzyca Kłodzka Działka Nr 642 AM 6, Obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo