Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie Warszawa T: F: Opis techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny"

Transkrypt

1 PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska Wrocław T: F: E: W: Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie Warszawa T: F: Numer projektu : Inwestor : Obiekt : Część : Stadium : Opis techniczny ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. UL. KOLEJOWA 5/ WARSZAWA ROZBUDOWA ZAKŁADU ELECTROLUX W ŚWIDNICY ELECTROLUX ŚWIDNICA EXPANSION - PRODUCTION BUILDING INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT PRZETARGOWY Nr kartoteki : Nr dokumentu : SP-1001 Projektant: Sprawdzający: Kierownik Projektu: mgr inż. Wojciech Winczaszek mgr inż. Witold Knysz mgr inż. Witold Michałowski AKTUALNE WYDANIE Wydanie: T Data: Cel wydania: Projekt przetargowy Imię i nazwisko Podpis Data Projektant Sprawdzający Kierownik Projektu mgr inż.wojciech Winczaszek mgr inż. Witold Knysz mgr inż. W.Michałowski Zatwierdzenie Inwestora (jeśli wymagane) Wydanie Data Projektant Sprawdzający A mgr inż.wojciech Winczaszek POPRZEDNIE WYDANIA (Wpisz nazwiska) mgr inż. Witold Knysz Kierownik Projektu mgr inż. W.Michałowski Inwestor ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. UL. KOLEJOWA 5/ WARSZAWA Cel wydania

2 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. PODSTAWA OPRACOWANIA 4 4. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe dane elektroenergetyczne 6 5. STAN ISTNIEJĄCY 6 6. UKŁAD ZASILANIA Rozdzielnice główne AG1 i AG Kompensacja mocy biernej 7 7. ELEKTRYCZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PPOŻ. BUDYNKÓW 7 8. HALA PRODUKCYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacja uziemiająca i odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze Stacja ST Stacja ST HALA MAGAZYNOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Instalacja odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze WIATA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Instalacja odgromowa Oświetlenie Instalacje siłowe i sterownicze TELEKOMUNIKACJA 11

3 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 3 z BILANS MOCY Bilans mocy dla stacji ST-1 sekcja Bilans mocy dla stacji ST-3 sekcja OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM UWAGI KOŃCOWE 13

4 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 4 z SPIS RYSUNKÓW DR-0001 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE DR-1001 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA SIŁOWA DR-1002 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-1003 BUDYNEK BIUROWY - PIĘTRO INSTALACJA SIŁOWA DR-1004 BUDYNEK BIUROWY - PIĘTRO INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-1005 STACJE TRANSFORMATOROWE ST-1, ST-3 - ROZBUDOWA DR-1006 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA ODGROMOWA DR-1007 ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ INSTALACJA UZIEMIAJĄCA DR-1008 SCHEMAT ROZDZIELNICY AS DR-1009 SCHEMAT ROZDZIELNICY A DR-1010 SCHEMAT ROZDZIELNICY AO DR-1011 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI PROD. OSIE DR-1012 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI PROD. OSIE DR-1013 SCHEMATY ROZDZIELNIC AS2.1; A DR-1014 SCHEMATY ROZDZIELNIC AS3.3; A DR-1015 SCHEMATY ROZDZIELNIC A03.9; A DR-1016 SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM MAGAZYNU DR-1071 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA - AG1 - SEKCJA DR-1072 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA AG3 - SEKCJA DR-2001 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA SIŁOWA DR-2002 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DR-2003 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA ODGROMOWA DR-2004 ROZBUDOWA MAGAZYNU INSTALACJA UZIEMIAJACA DR-2111 POMOST ŁĄCZĄCY BUDYNKI - TRASA KABLA - ZASILAJĄCEGO MAGAZYN DR-3000 WIATA NA ODPADY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE DR-3001 SCHEMAT ROZDZIELNICY AS DR-9001 SCHEMAT ZASILANIA -SN DR-9002 STACJA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - ROZBUDOWA ROZDZIELNI 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy zakładu Electrolux w Świdnicy. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA Polskie normy PN-IEC. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie MSWiA z 12 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów. Ustalenia z Inwestorem. Otrzymane rzuty architektoniczne.

5 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 5 z INFORMACJE OGÓLNE Wszystkie zastosowane urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania na terenie Polski.

6 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 6 z Podstawowe dane elektroenergetyczne Zasilanie elektryczne: Sieć średniego napięcia : 20 kv, 50Hz Sieć niskiego napięcia : 400/230 V, 50 Hz. 5. STAN ISTNIEJĄCY Zakład Electrolux zasilany jest dwoma kablami SN-20kV poprowadzonymi ze złącz SN do budynku rozdzielni SN. W budynku tym zainstalowano dwusekcyjną rozdzielnicę średniego napięcia typu UniSwitch oraz rozliczeniowy układ pomiarowy. Układ SZR jest również po stronie SN-20kV. Na poziomie parteru przy budynku produkcyjnym znajdują się trzy stacje transformatorowe ST- 1; ST-2; ST-3-20/0,4kV. Stacje transformatorowe wyposażone zostały w stanowiska transformatorów suchych oraz pomieszczenia rozdzielnic n.n.-0,4kv). Każda stacja transformatorowa stanowi oddzielną wydzieloną strefę pożarową. W stacji ST-1 przewidziano cztery komory transformatorowe na transformatory suche. W obecnej chwili stacja ST-1 jest wyposażona w dwa transformatory 2000kVA. W stacjach ST- 2; ST-3 przewidziano po dwa miejsce na dwa transformatory i każdą z nich wyposażono w jeden transformator 1600kVA. 6. UKŁAD ZASILANIA Dla potrzeb rozbudowy zakładu przewiduje się: - Wyposażenie stacji ST-1 o dodatkowy transformator 20/0,4kV 2000kVA oznaczony 1TR3 i rozdzielnicę n.n. AG1 sekcja 3 - Wyposażenie stacji ST-3 o transformator 20/0,4kV 1600kVA oznaczony 3TR8 i rozdzielnicę n.n. AG3 sekcja 2. Do każdego z transformatorów projektuje się rozdzielnicę niskiego napięcia, która będzie zasilona z transformatora mostem szynowym odpowiednio 3200A i 2500A. W celu zasilenia nowoprojektowanych transformatorów zaprojektowano również dwa dodatkowe pola transformatorowe w rozdzielnicy 20 kv. Kable zasilające 3xYHAKXs 1x120mm2 20kV miedzy budynkiem stacji średniego napięcia, a komorami nowoprojektowanych transformatorów poprowadzono po wcześniej zaprojektowanych i uzgodnionych trasach Rozdzielnice główne AG1 i AG3 Rozdzielnice główne zaprojektowano w oparciu o wolnostojące szafy modułowe systemu Prisma f-my Schneider z szynami głównymi miedzianymi: AG1 sekcja A/65kA, AG3 sekcja A/40kA. Rozdzielnice należy wykonać o stopniu ochrony IP31, w układzie sieci TN-S. Wyłączniki główne zaprojektowano jako kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi, 3200A (AG1) i 2500A (, AG3).

7 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 7 z 13 Pola odpływowe dla zasilania baterii do kompensacji mocy biernej wyposażone mają być w wyłączniki kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi 1600A (AG1 sekcja 3) i 1250A (AG3 sekcja2). Pola odpływowe dla zasilania szynoprzewodów wyposażone mają być w wyłączniki kompaktowe, stacjonarne, trójbiegunowe, z elektronicznymi zabezpieczeniami przetężeniowymi, 2500A (B1.3), 1250A (B3.2). Pola odpływowe zabezpieczone mają być rozłącznikami bezpiecznikowymi oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi modułowymi, przystosowanymi do zabudowy na szynie TH35. Z ww. rozdzielnic zasilane mają być rozdzielnice lokalne i szafy zasilająco-sterownicze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aparaturę zabezpieczająco-sterującą zgodnie ze schematami. Obwody pomocnicze zasilane będą napięciem 230V AC. W polach zasilających należy zastosować mierniki parametrów sieci typu PM500, które należy umieścić na drzwiach rozdzielnic. Należy również w polach zasilających szynoprzewody przewidzieć kontrolne mierniki napięcia i prądu wyposażone w protokół komunikacyjny m-bus Kompensacja mocy biernej Dla zapewnienia określonego w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej współczynnika tgj=0,4 wymagana jest kompensacja mocy biernej pobieranej energii elektrycznej. W tym celu w każdej rozdzielnicy głównej przewidziano zabudowę stycznikowych baterii kondensatorów o mocach: 750kVAr (AG1 sekcja 3) i 550kVAr (AG3 sekcja 2), z dławikami 7%, ze sterowaniem mikroprocesorowymi regulatorami zabudowanymi na drzwiach szaf. Kondensatory powinny mieć izolację wzmocnioną na napięcie 440V. 7. ELEKTRYCZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PPOŻ. BUDYNKÓW Układ SZR po stronie SN zapewnia rezerwowanie mocy dla instalacji bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej takich jak: np. zasilanie tablicy pompowni pożarowej (wykonanej w poprzednim etapie budowy). Urządzenia systemu bezpieczeństwa zasilane są sprzed wyłącznika głównego prądu n.n. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych ochrony przeciwpożarowej w obydwu budynkach (produkcyjnym i magazynowym) nie jest wymagany system sygnalizacji SAP za pomocą czujek dymowych. W poprzednim etapie zaprojektowano jedynie centralę pożarową CSAP (połączoną bezpośredni linią telefoniczną z Komendą Straży Pożarnej), ręczne ostrzegacze pożarowe ROP oraz przyciski głównego wyłącznika prądu (oddzielny dla budynku produkcyjnego i budynku magazynowego). ROP-y i przyciski wyłączników prądu należy zamontować przy wejściach, na zewnątrz obydwu rozbudowywanych części budynków. Klapy dymowe wyposażone zostaną w termiki do automatycznego ich otwarcia. Dodatkowo klapy będą wyposażone w system przewietrzania budynku, sterowane będą elektrycznie. Do elektrycznego systemu bezpieczeństwa ochrony ppoż. należy również zaliczyć zasilanie napędów bram pożarowych i napędów klap pożarowych. Należy uwzględnić wszystkie procedury opisane w Wytycznych ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie urządzenia elektryczne związane ze wspomaganiem akcji gaszenia pożaru zasilane będą kablami o odporności E-30 (klasa odporności ze względu na zastosowane w obiekcie tryskacze).

8 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 8 z 13 Przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego i znaki podświetlane ewakuacyjne z akumulatorami pozwalającymi na 2 godzinną nieprzerwaną pracę w przypadku wyłączenia prądu w zakładzie. W hali produkcyjnej zastosowane zostaną systemy detekcji gazu. Należy wykonać instalację alarmową świetlną i dźwiękową. 8. HALA PRODUKCYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 8.1. Instalacja uziemiająca i odgromowa W rozdzielnicach głównych n.n. analogicznie jak w części istniejącej zaprojektowano szyny uziemiające. Do szyn tych należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy obce (w tym stalowa konstrukcja hali), instalacja ochronna, uziomy ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych oraz szyny PEN rozdzielnic głównych NN. Rezystancja uziemienia zgodnie z warunkami przyłączenia nie powinna przekroczyć 1,0 ohma. W pomieszczeniach telekomunikacyjnych zastosowane zostały wydzielone szyny (zaciski) izolowanego uziemienia telekomunikacyjnego. Uziemienie to mogą być połączone z uziemieniem budynku jedynie na zaciskach głównej szyny uziemiającej. Zgodnie z polskimi przepisami budynek musi być wyposażony w instalację piorunochronną. Na dachu (pokrycie z membrany) wykonana zostanie siatka zwodów poziomych niskich o oczkach o wymiarach (średnio) 5,0 x5,0 m. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hal. Jako uziom instalacji piorunochronnej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 30x4 mm zatopione w warstwach podłogowych obydwu budynków. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową budynków oraz z siatką zwodów poziomych na dachu Oświetlenie W części rozbudowywanej hali produkcyjnej o część magazynową zaprojektowano oświetlenie podstawowe z wykorzystaniem opraw świetlówkowych 2x58W oraz lamp wysokoprężnych sodowych. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy oświetleniowej. W związku z powyższym wszystkie obwody oświetleniowe hali produkcyjnej muszą być wyposażone w przekaźniki. Lokalizację miejsc sterowania oświetleniem hali produkcyjnej pokazano na rzucie oświetlenia hali. W hali produkcyjnej wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego stanowić będą oświetlenie bezpieczeństwa. W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy fluorescencyjne 4x18W oraz oprawy kompaktowe typu downlights. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony. Sterowanie oświetleniem w tych pomieszczeniach lokalnie z wykorzystaniem standardowych wyłączników instalacyjnych.

9 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 9 z 13 W obiekcie, zgodnie z normami, przyjęto jako standardowe następujące minimalne poziomy natężeń oświetlenia podstawowego: - magazyny lx - pomieszczenia sanitarne 200 lx - komunikacja lx - pomieszczenia biurowe 500 lx - pomieszczenia techniczne lx, - hala produkcyjna produkcja 300 lx - hala produkcyjna strefa składowania 150 lx 8.3. Instalacje siłowe i sterownicze Stacja ST Stacja ST-3 Ze stacji należy wyprowadzić zasilanie do linii pras - szynoprzewodem 2500A oraz zasilanie kablowe dla projektowanej rozdzielnicy siłowej, z której wyprowadzone zostanie zasilanie projektowanej wiaty. Ze stacji należy wyprowadzić zasilanie dla przyszłej rozbudowy zakładu - szynoprzewodem 1250A oraz zasilania kablowe: tablic oświetlenia projektowanej części hali tablic siłowych dla projektowanej części hali tablicy rozbudowywanej hali magazynowej Zasilanie kablowe należy prowadzić w zaprojektowanych oraz istniejących korytkach instalacyjnych pokazanych na rzutach budynku produkcyjnego. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 9. HALA MAGAZYNOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 9.1. Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Na potrzeby zasilania rozbudowywanej części hali magazynowej zaprojektowano osobną tablicę elektryczną, dla której należy przewidzieć zasilanie kablowe z rozbudowywanej części stacji ST-3.

10 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 10 z 13 Rozdzielnica n.n. budynku magazynowego zasilana będzie z sekcji nr 2 rozdzielnicy głównej AG3. Kabel zasilający n.n. prowadzony będzie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie stacji transformatorowej, budynek produkcyjny, a następnie w korytku kablowym przez pomost pomiędzy budynkami produkcyjnym i magazynem. Zaprojektowano kabel YKY 5*70 mm2. Nie przewiduje się wydzielonego pomiaru dla budynku magazynowego Instalacja odgromowa Zgodnie z przepisami, budynek magazynowy został wyposażony w instalację piorunochronną. Na dachu (pokrycie z membrany) wykonana zostanie siatka zwodów poziomych niskich o oczkach o wymiarach (średnio) 5,0 x5,0 m. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hali. Jako uziom instalacji odgromowej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 30x4 mm zatopione w warstwach podłogowych obydwu budynków. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową budynku oraz z siatką zwodów poziomych na dachu. Uwaga: Uziomy budynku produkcyjnego i magazynowego zostały ze sobą połączone bednarką FeZn 30x4 mm zagłębioną 60 cm w ziemi Oświetlenie Zaprojektowano oświetlenie podstawowe i bezpieczeństwa z wykorzystaniem lamp wysokoprężnych sodowych, oświetlenie zasilone będzie z tabli AO3.4 oraz AO3.5. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy sterowania oświetleniem. W związku z powyższym wszystkie obwody oświetleniowe hali magazynowej muszą być wyposażone w przekaźniki. Lokalizację miejsc sterowania oświetleniem hali magazynowej pokazano na rzucie oświetlenia hali. Minimalne poziomy natężenia oświetlenia wskazano na planach oświetlenia Instalacje siłowe i sterownicze Instalacje siłowe magazynu zasilane będą z tablic AO3.4 oraz AO3.5 i należy je prowadzić w zaprojektowanych korytkach instalacyjnych pokazanych na rzucie budynku. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 10. WIATA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 11 z Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej Na potrzeby zasilania budowanej wiaty zaprojektowano osobną tablicę elektryczną AS1.1, dla której należy przewidzieć zasilanie kablowe z projektowanej rozdzielnicy siłowej AS1.2 zlokalizowanej w istniejącej hali produkcyjnej przy słupie B1, Rozdzielnica n.n. wiaty zasilana będzie z sekcji nr 3 rozdzielnicy głównej AG1. Kabel zasilający n.n. prowadzony będzie w korytku instalacyjnym przez pomieszczenie stacji transformatorowej, budynek produkcyjny, a następnie z rozdzielnicy AS1.2 przepustem na zewnątrz hali do wiaty. Zaprojektowano kabel do tablicy wiaty YKY 5*35 mm2. Nie przewiduje się wydzielonego pomiaru dla budynku magazynowego Instalacja odgromowa Zgodnie z przepisami wiata została wyposażona w instalację piorunochronną. Dach wykonany z blachy stalowej zostanie połączony do przewodów odprowadzających. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy pionowe stalowe elementy konstrukcji hali. Jako uziom instalacji odgromowej wykorzystane zostaną siatki uziemiające z bednarki FeZn 25x4 mm zatopione w warstwach podłogowych wiaty. Uziomy należy połączyć metalicznie z konstrukcją stalową wiaty. Uwaga: Uziomy budynku produkcyjnego i wiaty zostały ze sobą połączone bednarką FeZn 30x4 mm zagłębioną 60 cm w ziemi Oświetlenie Zaprojektowano oświetlenie podstawowe z wykorzystaniem lamp świetlówkowych 2x58W o stopniu ochrony IP65. Sterowanie poszczególnych obwodów stanowiących oświetlenie jednego rzędu opraw oświetleniowych odbywać się będzie za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji tablicy elektrycznej wiaty. Lokalizację miejsca sterowania oświetleniem wiaty pokazano na rzucie wiaty Instalacje siłowe i sterownicze Instalacje siłowe zasilane będą z tablicy wiaty AS1.1 i należy je prowadzić w zaprojektowanych korytkach instalacyjnych pokazanych na rzucie budynku. Wszystkie systemy sterowania i sygnalizacji (połączenia wewnętrzne systemów) w ramach dostawy urządzeń. 11. TELEKOMUNIKACJA Systemy telekomunikacyjne nie wchodzą w zakres niniejszego projektu i będą tematem oddzielnych opracowań. 12. BILANS MOCY

12 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 12 z Bilans mocy dla stacji ST-1 sekcja 3 W nowoprojektowanej sekcji nr 3 rozdzielnicy n.n. zaprojektowano następujące odpływy: Szynoprzewód 2500A moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 1063kW Rozdzielnica siłowa AS.1.2 moc zainstalowana 50kW Całkowita moc zainstalowana dla tej sekcji wynosi Pi = 1103kW Całkowita obliczona moc zapotrzebowana dla tego etapu rozbudowy: Pz = 770kW Ze względu na przyjętą wielkość transformatora istnieje możliwość na zwiększenie w kolejnych etapach rozbudowy obciążenia tej sekcji do mocy około 1700kW Bilans mocy dla stacji ST-3 sekcja 2 W nowoprojektowanej sekcji nr 2 rozdzielnicy n.n. zaprojektowano następujące odpływy: Szynoprzewód 1250A moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 0kW Rozdzielnice hali magazynowej AO3.4 oraz AO3.5 moc zainstalowana 55kW Szafa utrzymania montażu - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 21kW Szafa zaplecza warsztatu - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 21kW Dodatkowa linia sortująca - moc zainstalowana w obecnym etapie rozbudowy 40kW Oświetlenie hali prod. rozbudowywana część magazynowa 50kW Rozdzielnica instalacji siłowych AS3.6 50kW Całkowita moc zainstalowana dla tej sekcji wynosi Pi = 237kW Całkowita obliczona moc zapotrzebowana dla tego etapu rozbudowy: Pz = 185kW Ze względu na przyjętą wielkość transformatora istnieje możliwość na zwiększenie w kolejnych etapach rozbudowy obciążenia tej sekcji do mocy około 1400kW 13. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Ochrona przed dotykiem pośrednim: Samoczynne wyłączanie zasilania. Uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim: Wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie zadziałania nie większym niż 30 ma.

13 Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o. Strona: 13 z UWAGI KOŃCOWE Projekt niniejszy nie obejmuje następujących instalacji: informatycznej CCTV antywłamaniowej kontroli dostępu Będą one tematem oddzielnych opracowań. System kontroli dostępu musi uwzględniać wymagania procedur związanych z ewakuacją ludzi podczas pożaru.

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo