Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Źródło: Studium wykonalności dla projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowosportowej w Gliwicach, Investment Support, Warszawa, Marzec 2011r. Lokalizacja obiektu Obiekt hali stanie na zdewastowanych terenach sportowych, przeznaczonych pod tego rodzaju inwestycję, a więc teren nie zmieni swego sportowo-rekreacyjnego charakteru, a jedynie rozszerzy zakres usług o dodatkowe, wynikające ze specyfiki obiektu. Teren inwestycji znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki co umożliwi asymilację kompleksu z istniejącą strukturą Akademicką. Budynek hali PODIUM zlokalizowany jest na działce nr 281. Zagospodarowanie terenu wokół projektowanej hali obejmuje działki nr: 281, 640, 663, 638, 635, 238, 240. Analiza stanu aktualnego Obecnie na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji w centralnej części znajduje się budowla mocno zdewastowanego stadionu XX-lecia. Był to otwarty stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej. Trybuny stadionu są żelbetowe wylane na gruncie, od zewnętrznej strony obsypane ziemią. Oprócz budowli stadionu na terenie działki znajdują się budynki zaplecza technicznego i socjalnego stadionu: budynki toalet, hal magazynowych, wiaty stalowe przy boiskach sportowych, pylon reklamowy. Wszystkie obiekty (łącznie ze stadionem) przeznaczone są do wyburzenia. Przez teren przebiega nieczynny kolektor wody, kolektory kanalizacji deszczowej kd1200, kd500, kd200 i sanitarnej ks300, gazociąg ga0250, g0400, sieci energetyczne en i teletechniczne. Sieci będą wymagały przekładek i przeprojektowania do potrzeb projektowanego budynku hali widowiskowo-sportowej i jej zagospodarowania wokół budynku. Opis techniczny projektu Projekt hali nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowowidowiskowego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym. Posiada jednak indywidualny, niepowtarzalny charakter, który może sprawić, że w przyszłości PODIUM stanie się wizytówką miasta i budynkiem, z którym chętnie będą identyfikować się mieszkańcy Gliwic i regionu. Zastosowane elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego podkreślają rangę obiektu. Zaproponowano użycie materiałów nowoczesnych o dużej trwałości i walorach estetycznych i użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. Zespół hali sportowo-widowiskowej kompozycyjnie stanowi jednorodną zwartą dynamiczną formę architektoniczno-przestrzenną. Rozwiązania architektoniczne są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bryła obiektu, jak i wewnętrzny układ przestrzenny został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełną integrację z sąsiadującym otoczeniem. W szczególności dotyczy to rozwiązań materiałowych takich jak elewacja szklana czy gabiony kamienne, umożliwiające przenikanie wzajemne przestrzeni wnętrza areny i jej otoczenia. Obiekt hali będzie usytuowany na osi podłużnej istniejącego stadionu. Przed wejściem do hali od strony zachodniej znajdzie się plac wejściowy rozłożony na czterech tarasach, połączonych pomiędzy sobą schodami i rampami. Od strony ul. Akademickiej powstanie skarpa zieleniec ozdobny ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano parking dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi

2 plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali. Od strony wschodniej budynku wejścia do sali treningowej przewiduje się wykonanie mniejszego placu wejściowego. Wokół budynku zostanie poprowadzone ogrodzenie z zachowaniem wymaganych odległości dla drogi pożarowej (por. Rys. 6, rozdział 4.2, str.22.). Główna oś placu, zostanie domknięta ścianą z uwagi na przysłonięcie zapleczy gospodarczych istniejących budynków na sąsiednich działkach. Ściana ta może być wykorzystana jako oparcie dla tymczasowych stoisk handlowych lub gastronomicznych towarzyszących imprezom, a w górnej części jako ściana reklamowa do umieszczania reklam firm, sponsorów itp. Na placu przewiduje się ustawienie rzeźby, kwietników, siedzisk i elementów małej architektury. Obiekt hali oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, jest zaprojektowany w sposób zapewniający spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Hala będzie spełniać wymagane parametry akustyczne dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych. Przyjęty układ fundowania jest efektem skomplikowanego sposobu posadowienia, wynikającego z ciężkich warunków gruntowych oraz rozsądnego ekonomicznie układu konstrukcyjnego. Na fundamenty obciążenia przekazywane są z obiektu za pomocą słupów i ścian żelbetowych niosących stropy kasetonowe. Rozwiązanie takie ułatwia prowadzenie instalacji w strefach przystropowych bez konieczności omijania podciągów, co generowałoby dodatkowe koszty. Przy tak dużych rozpiętościach zastosowano wiszącą konstrukcję dachu na linach stalowych, co ma wpływ na zmniejszenie wielkości przekrycia i ciężaru konstrukcji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów inwestycji. Hala składa się z 4 kondygnacji oznaczonych w projekcie jako poziomy 0,1,2,3. Ogólny plan budynku hali i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni, co kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń. Konstrukcję trybun amfiteatralnych stałych zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, ramową, wielonawową i wielopiętrową, częściowo wylewaną na mokro, częściowo prefabrykowaną. Konstrukcję przekrycia hali zaprojektowano jako bezpodporową o powierzchni około m 2, rozciągniętą jedynie na obrzeżu zewnętrznym stanowiącym ring żelbetowy. Przyjęty sposób przekrycia to konstrukcja linowa z lekkim pokryciem dachowym. Wszelkie materiały użyte do systemu konstrukcyjnego hali będą niepalne i ognioodporne, będą spełniały wymogi odporności ogniowej dla całego zespołu hali. Powyższa uwaga odnosi się również do elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego hali. Konstrukcja przekrycia zapewnia możliwość instalowania (podwieszenia) konstrukcji wsporczych dla systemów nagłośnienia, oświetlenia i efektów specjalnych oraz odpowiednich pomostów technicznych. Stropy międzykondygnacyjne będą żelbetowe. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane. Konstrukcję nośną płyty areny zaprojektowano jako żelbetową uwzględniającą w obliczeniach obciążenie samochodem ciężarowym typu TIR. W bryle budynku głównej hali wyróżniono cztery różne formy wykończenia fasad zewnętrznych. Sposób wykończenia elewacji jest determinowany przeznaczeniem poszczególnych poziomów obiektu. Dolny pas, podbudowę kompleksu tworzą zielone skarpy, gabiony, schody, rampy i pochylnie. Za pełnymi, zewnętrznymi elementami budynku kryją się parkingi, magazyny, pomieszczenia techniczne i zaplecza szatniowe.

3 Kolejny pas elewacji na poziomie górnego placu wejściowego stanowi otwarte, w pełni transparentne przeszklenie, zapewniające pełną, szeroką integrację wnętrz budynku z otoczeniem i korzystne doświetlenie poziomu wejściowego. Na wyższych poziomach okólne pasaże również posiadają przeszklone ściany, pokryte wertykalnymi żaluzjami zewnętrznymi. Żaluzje nie tylko chronią wnętrze przed przegrzewaniem, ale równocześnie stanowią podkonstrukcje dla diod LED, dających możliwość emitowania tekstu i obrazu. Ta część elewacji będzie stanowiła nocą wielki billboard, podkreślający charakter i funkcje obiektu, będzie głównym elementem informacji wizualnej, funkcjonującym jako wizytówka kompleksu. Ostatni, górny pas hali głównej, będą tworzyły metalowe żaluzje, podkreślające falistą linię dachu, a zarazem stanowiące ustrój akustyczny zapobiegający przenikaniu hałasu z wentylatorni zlokalizowanych na tym poziomie na zewnątrz obiektu. Zaprojektowany na planie elipsy budynek hali treningowej, posiada pełne ściany wykończone betonem architektonicznym. Podobnie jak hala treningowa zewnętrzne akcenty - ściany prostokreślne wykonane będą z betonu architektonicznego, z możliwością umieszczenia na nich dodatkowej informacji wizualnej, reklamy itp. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu W celu zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzenia imprez międzynarodowych najwyższej rangi (mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata), Projektant wystąpił do związków i federacji sportowych o udostępnienie odpowiednich międzynarodowych wytycznych projektowych. Uzyskane dane były podstawą do zaprojektowania rozwiązań technicznych i przestrzennych. W związku z powyższym, projekt techniczny uwzględnia poniższe parametry: Wytyczne dotyczące rozmiarów lodowiska wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZHL (Polski Związek Hokeja na Lodzie), zgodne z wytycznymi IIHF (International Ice Hockey Federation) z dnia r załącznik 26-12/59, dwie areny, jedna do gry druga do rozgrzewki/ćwiczeń rozmiar lodowiska 60x30m ilość szatni dla hali lodowej, w której mają się odbyć Mistrzostwa Świata Grupy A wg wytycznych Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie wynosi, co najmniej 8 Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do koszykówki wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZK (Polski Związek Koszykówki), zgodne z wytycznymi FIBA (Federation Internationale de Basketball), maksymalne wymiary boiska 28x15m, dookoła boiska minimum po 2m strefy bezpieczeństwa, wymiar boiska ze strefami 32x19m Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZPS (Polski Związek piłki siatkowej), zgodne z wytycznymi FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), wymiary boiska 18mx9m w zawodach rangi krajowej wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum 7m mierząc od podłoża w zawodach rangi światowej wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum12,5m mierząc od podłoża

4 w zawodach rangi krajowej boisko do gry powinno być otoczone ze wszystkich stron strefą wolną o szerokości co najmniej 3m w zawodach rangi światowej szerokość wolnej strefy wynosi, co najmniej 5m poza liniami bocznymi i co najmniej 8m poza liniami końcowymi Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do Futsalu wraz z zapleczem sportowym, Wydane przez PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) komisja ds. Futsalu, zgodne z wytycznymi F.A. Bard UEFA (Union of European Football Associations), pole gry musi być prostokątne, długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej dla potrzeb zawodów krajowych minimalna długość boiska musi wynosić 25m a maksimum 42m, natomiast szerokość minimum 15m a maksimum 25 metrów dla potrzeb rozgrywania zawodów międzynarodowych powinno mieć minimalną długość 38m maksymalną 42m, szerokość minimum 18m maksimum 22m. Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do piłki ręcznej wraz z zapleczem sportowym Wydane przez ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce), zgodne z EHF (European Handball Association), Wytyczne dotyczące boiska i bramek wymiary boiska do gry- 40x20m strefa bezpieczeństwa wokół boiska powinna mieć szerokość co najmniej 1m wzdłuż linii bocznych i 2m za liniami bramkowymi i końcowymi przekątna boiska- 44,72m Wytyczne dotyczące rozmiarów areny lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), zgodne z wytycznymi IAAF (International Association of Athletics Federations), szczegółowe dane podręcznik IAAF Track and Field Facilities wyd.3, torowa bieżnia okrężna (szerokość torów 0,9-1,1m) o długości na linii pomiarowej 200m. Promień wiraży 15-19m. Zalecany przez IAAF 17,5m (na linii pomiarowej) skocznia do skoku o tyczce o długości rozbiegu 40m skocznia do skoku w dal i trójskoku o długości rozbiegu 40m, zeskocznia o wymiarach minimum 2,75x7m, głębokość piasku minimum 30cm skocznia do skoku wzwyż o długości rozbiegu 20m rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów 25m. Kąt sektora 34,72 może być zwężony do szerokości 9m na zewnątrz bieżni powinna być zachowana metrowa strefa bezpieczeństwa Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do badmintona wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZB (Polski Związek Badmintona)- Regulamin sportowy na sezony do oraz Przepisy gry w badmintona, zgodne z BWF (Badminton Word Federation) wolna przestrzeń do gry nad boiskami- 12m dla zawodów międzynarodowych wielkość boiska- prostokąt o wymiarach 6,1mx13,4m, przekątna całego boiska 14,723 3,5m dookoła boiska miejsce pozostawione dla sędziów

5 Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do tenisa wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZT (Polski Związek Tenisowy) Przepisy gry w tenisa 2005, zgodne z ITF (International Tennis Federation) w zawodach rangi światowej- turnieje ATP- wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum 12,19 (40stóp), wysokość nad linią końcową min.5,1m, wysokość nad końcem wybiegu 3m obszar kortu dla kortu turniejowego międzynarodowego (Puchar Davisa) wynosi 20mx40m, pole gry 10,97x23,77m, wybiegi z tyłu po 8,115m, wybiegi boczne po 4,515m obszar kortu do rozgrywania turniejów na poziomie krajowym i międzynarodowym (z wyjątkiem Pucharu Davisa)- 18,29x36,57m, pole gry-10,97x23,77, wybiegi z tyłu po 6,4m, wybiegi boczne po 3,66m Wytyczne dotyczące rozmiarów toru do curlingu wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZC (Polski Związek Curlingu), zgodne z WCF (World Curling Federation). Wytyczne dotyczące rozmiarów ringu do boksu wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZB (Polski Związek Bokserski) Regulamin sportowy Ring 18 zgodne z AIBA (Międzynarodowa Federacja Bokserska) ring ma wymiary kwadratu min.490x490cm do 610x610cm, mierzony w kwadracie utworzonym przez liny olinowanie ringu przeciągnięte na wysokości 40, 80, 130cm, mierząc od poziomu ringu lub cztery liny na wysokości 40,6; 71,1; 101,6; 132,1cm na zawodach międzynarodowych ring powinien mieć wymiary 610x610cm oraz cztery liny podłoga ringu powinna wystawać poza liny minimum 46cm z każdej strony, a wysokość od podłoża nie może wynieść mniej niż 90cm, nie więcej niż 122cm cztery słupki w narożnikach Rozmieszczenie trybun oraz elementów areny sportowej dla poszczególnych dyscyplin przedstawiają poniższe schematy:

6

7

8 Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o.

9 WIDZOWIE: Tabela 1. Maksymalna ilość widzów w hali PODIUM w zależności od imprezy Arena główna Sala treningowa siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, piłka nożna halowa (futsal) (30*) lekkoatletyka (30) hokej (30) boks (30) koncert (30) siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, futsal, curling (max. pojemność trybun) (20) Koncert (z płytą) (20) sympozjum, konferencja (z płytą) (20) * w tym miejsca dla niepełnosprawnych Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o. Tabela 2. Maksymalna ilość widzów w Hali Głównej Wyszczególnienie Max liczba widzów Trybuny składane: Trybuny dolne stałe: Trybuny górne stałe: TRYBUNY RAZEM: Fotele VIP: 608 Loże VIP: 400 Media: 40 Miejsca dla niepełnosprawnych: 30 RAZEM: PŁYTA (max): RAZEM: restauracje: 288 MAX ilość widzów w Hali Głównej: Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o. POWIERZCHNIE 1 : Powierzchnia całkowita: Poziom , , , , ,63 Razem: ,04 m 2 Powierzchnia użytkowa:. 1 Dane wg Projektu Wykonawczego; w innej metodologii liczenia (Projekt Budowlany): pow. całkowita poz ,85, pow. całk. ogółem ,04 m2, pow. użytkowa poz ,74, poz ,08, poz ,69, poz ,31, poz ,13, pow. użytkowa ogółem ,95 m 2

10 Poziom , , , , ,68 RAZEM ,75 m 2 GARAŻ VIP: Poziom 0: 3 218,75 Poziom 1: 3 218,75 RAZEM: 6 437,50 m 2 KUBATURA 2 : ,08 m³ Rozmieszczenie i powierzchnie najistotniejszych zespołów funkcjonalnych Graficzną ilustrację rozmieszczenia poszczególnych zespołów przedstawiono na rycinach poniżej (str ). Bloki funkcjonalne Zespołu Hali Głównej (A): Arena sportowa Wielkość i kształt areny przystosowano do maksymalnej wielofunkcyjności i elastyczności użytkowej. Zakres funkcjonalno-przestrzenny przyjęto zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. O rozmiarach areny sportowej, jak i sposobie organizacji widowni zadecydowały wymogi federacji sportowych (PZHL, FIBA, FIVB, PZPN, ZPRP, PZLA, PZT, PZC, Polski Związek Badmintona, Polski Związek Bokserski). Miały one również kluczowy wpływ na rozmiar i sposób rozwiązania zapleczy szatniowo - magazynowych. Maksymalny wymiar areny sportowej wynosi 4 785m2. Umożliwia to przeprowadzenie halowych zawodów lekkoatletycznych o pełnym programie i zainstalowanie: - bieżni okólnej 6 torowej długość L=200 mb - bieżni sprinterskiej jednostronnej 8 torowej (biegi płaskie i płotkarskie) L=60 mb - skoczni do skoku w dal i trójskoku - skoczni do skoku o tyczce i skoku wzwyż - rzutni do pchnięcia kulą Na arenie mogą być rozgrywane wszystkie inne konkurencje sportowe, wymagające mniejszego pola gry jak: - hokej i jazda figurowa na lodzie - boisko 30x60m - piłka nożna halowa - boisko 42x22m (futsal) - piłka ręczna 7-osobowa - boisko 40x20m - koszykówka - boisko 16x28m - siatkówka - boisko 9x18m oraz tenis, szermierka, boks, gimnastyka artystyczna i inne. Dla zawodów sportowych wymagających mniejszego boiska na zwalnianej części areny przewidziano ruchome trybuny amfiteatralne typu teleskopowego lub segmentowego. Oprócz funkcji sportowej arena będzie spełniać także: 2 W innej metodologii liczenia: ,94 m³

11 - funkcję wystawienniczo ekspozycyjną i targową - funkcję rekreacyjną ogólnodostępną komercyjną w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej) - funkcję widowiskowo estradową wszelkie imprezy artystyczno estradowe i społeczno polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje) - funkcję sportowo-rekreacyjną - pokazy i widowiska o charakterze sportoworozrywkowym i rekreacyjnym. Dla imprez estradowych przewidziano przestrzeń pod demontowaną, modułową scenę umożliwiającą elastyczną aranżację połączoną z systemami oświetlenia i nagłośnienia hali widowiskowej. Zapewniono bezpośrednio dostępną z areny przestrzeń magazynową, w której będą składowane elementy sceny i jej wyposażenia. W celu umożliwienia prawidłowej i sprawnej organizacji imprez przewidziano możliwość doprowadzenia mediów na teren areny oraz bezpośredniego wjazdu na arenę samochodów ciężarowych typu TIR.

12 Rysunek 1. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 0 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

13 Rysunek 2. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 1 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

14 Rysunek 3. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 2 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

15 Rysunek 4. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 3 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

16 Rysunek 5. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom techniczny Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

17 Widownia W celu zapewnienia wielofunkcyjności hali i zmienności aranżacyjnej, zaproponowano właściwe relacje wielkości trybun amfiteatralnych, ruchomych i areny oraz spełniono odpowiednie warunki widoczności i akustyki. Przyjęte rozwiązania przestrzenno funkcjonalne Hali umożliwiają w maksymalnym stopniu sprawne, ekonomiczne i niekłopotliwe aranżowanie areny dla poszczególnych dyscyplin sportowych i innych funkcji pozasportowych. Ukształtowanie poziome i pionowe trybun zapewnia optymalne warunki widoczności dla widzów, stosownie do wymagań konkretnych dyscyplin sportowych i odpowiednich aranżacji areny. Prace projektowe zostały poprzedzone szczegółowymi analizami wykresów widoczności (modelowanie komputerowe), przyjęto optymalny przekrój widowni spełniający niezbędne parametry obserwacji poszczególnych dyscyplin oraz bezpieczną komunikację na widowni. Przewiduje się zainstalowanie siedzisk trybun - stałych, indywidualnych z czytelną numeracją, mocowanych do czoła trybun, z oparciami pod plecy, zapewniających widzom odpowiedni komfort o podwyższonej wytrzymałość na zniszczenie i niepalnych. Warunki widoczności z trybun amfiteatralnych wyznaczono na podstawie normy PN-EN Obiekty widowiskowe. Przejścia wraz z womitoriami zostały połączone bezpośrednio z obejściem komunikacyjnym okólnym naokoło trybun, a ich sprawność ewakuacyjna została potwierdzona symulacjami komputerowymi. Ze względów bezpieczeństwa dla uniknięcia tzw. rolowania widzów na trybunach amfiteatralnych zakłada się możliwość zainstalowania, co 6-7 rzędów balustrady (poręcz na wysokości 1,10 m) nad poziomem stopni. Przewidziano specjalne loże (32) z odrębnymi wejściami i o wyższym standardzie siedzeń i najlepszych warunkach oglądalności. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową (30) będą dostępne z poziomu wejściowego i zostały ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie wejść na widownie. Zaplecze uzupełniające usługowe dla publiczności hole wejściowe, komunikacja oraz klatki schodowe Dla przyjętej ilości widzów ze względu na sprawność ewakuacyjną przewidziano 2 główne hole wejściowe zlokalizowane na poziomie 1 po stronie wschodniej i zachodniej oraz pomocnicze w części północnej i południowej, ponadto z poziomu 0 na poziom wejściowy prowadzi system schodów ruchomych zlokalizowany w północno-wschodniej części kompleksu. Przewidziano windy przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych. W holach wejściowych będzie 6 zespołów kasowych (dostępne także z zewnątrz Hali). Przyjęty system kontroli (podstawowy z wykorzystaniem otwartego systemu kart magnetycznych chipowych lub innych odpowiednich, uzupełniająco - system tradycyjny) umożliwi monitorowanie widzów w celu zapewnienie większego bezpieczeństwa organizowanych imprez. szatnia ogólna dla publiczności Szatnie zostały zlokalizowane bezpośrednio przy holach wejściowych do Hali oraz przy korytarzach obejściowych na wyższych piętrach. Zakłada się możliwość likwidacji części szatni w okresie letnim i wiosennym poprzez usunięcie wieszaków i zdeponowanie ich w magazynach areny. W takim wypadku zostanie pozostawione 20% szatni, a reszta powierzchni zostanie połączona z holem wejściowym komunikacyjnym z przeznaczeniem tej powierzchni na inne cele w miarę potrzeb, np. ekspozycja, wystawiennictwo, rekreacja widzów itp.

18 węzły sanitarne (w tym dla osób niepełnosprawnych) Zaplecze uzupełniające usługowe dla areny Magazyn ogólny areny Na poziomie areny (0) przewidziano magazyny ogólne dla gromadzenia sprzętów i urządzeń sportowych, systemowych krzeseł dostawianych na arenie, paneli podłogowych, elementów szatni, elementów sceny wraz z wyposażeniem, itp. Zaplecze zawodnicze szatniowo sanitarne Aby umożliwić sprawne rotacyjnie rozgrywanie zawodów i turniejów z udziałem wielu drużyn, przewidziano 8 zespołów szatniowo sanitarnych, każdy dla 30 zawodników. Węzły funkcjonalne zostały tak rozwiązane, aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Lokalizacja zapewnia bezpośrednie wyjście na arenę oraz ochronę przed dostępem osób postronnych. W szatniach przewidziano możliwość zastosowania odpowiedniej ilości wyposażenia: stoły do masażu, ławki dla zawodników, szafki odzieżowe i wieszaki, lodówki itp. Dwa z w/w zespołów mogą być przeznaczone dla miejscowego klubu sportowego, jako stałego użytkownika. Dodatkowo zaprojektowano dwa oddzielne węzły szatniowo sanitarne dla artystów. Przewiduje się możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Przy zapleczu szatniowo-sanitarnym zaplanowano także siłownię, saunę z pokojem masażu i wypoczynku oraz zespół wodno natryskowo kąpielowy z zapleczem sanitarnym, zaplecze trenersko instruktorsko sędziowskie (7 gabinetów trenerskoinstruktorskich, 2 zespoły sędziowskie), gabinety lekarskie i pokój badań antydopingowych. Funkcje uzupełniające areny - zaplecze obsługi zawodów - pokój wywiadów z zawodnikami i trenerami, przystosowany do nagrań TV i radiowy - komunikacja - 3 magazyny sekcyjne - zaplecze szatniowo sanitarne i socjalne personelu obsługi zaplecza - zaplecze recepcji Zespół sektora VIP Wydzielony zespół sektora VIP, zlokalizowany na poziomie 2, posiada niezależny podjazd komunikacyjny, parking, niezależną komunikację pionową i poziomą wewnątrz hali oraz wielofunkcyjne zaplecza recepcyjne. Składają się na niego loże oraz 2 restauracje. Dodatkowo na poziomie VIP przewidziano miejsca o podwyższonym standardzie, wydzielone na trybunach o najkorzystniejszej widoczności, zapewniających najkorzystniejsze parametry obserwacji imprez odbywających się na arenie lub estradzie. Funkcja uzupełniająca ogólnodostępna - Administracja ogólna hali - Pokoje ochrony wraz z zapleczem - Pomieszczenia sprawozdawców radia i TV Kabiny komentatorów są połączone niezależną komunikacją, oddzieloną od komunikacji ogólnej w Hali. - Pomieszczenia techniczne RTV studio reżyserskie radiowo- telewizyjne zaplecze studia centrum monitoringu - Punkty pierwszej pomocy - Gastronomia: 2 restauracje z zapleczem Restauracje nie są funkcją ogólnodostępną w czasie trwania imprez/zawodów. Punkty fast food: 10 sztuk

19 - Usługi: 3 sklepiki - Centrum SPA (ok m 2 ) Poziom 1 (przykładowo): aromaterapia komora solna 2 x makijaż permanentny mgiełka opalająca 2 x solarium fitness siłownia barek sklep Poziom 2 (przykładowo): 2 x fizykoterapia gabinet dermatologiczny gabinet zabiegowy kapsuła SPA kąpiele lecznicze pokój masażu 2 x pokój zabiegowy salon fryzjerski salon kosmetyczny sauna bar Funkcja techniczno technologiczna Do wskazanej kategorii zaliczono parkingi podziemne pod halą i pomieszczenia urządzeń techniczno technologicznych. W celu zapewnienia dogodnego, bezpiecznego dojazdu i odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla uprzywilejowanych widzów i przedstawicieli mediów część miejsc parkingowych usytuowano w przyziemiu budynku. Ten zabieg funkcjonalny dodatkowo poprawił stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni biologicznie czynnej. Ogółem w przyziemiu przyjęto 73 miejsca dla samochodów osobowych. Zespół Areny Treningowej (B): Hala treningowa Hala treningowa przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć treningowych, jak również rozgrzewki przed zawodami dla wszystkich dyscyplin. Podłoga będzie przystosowana także do zamrażania dla potrzeb hokeja i jazdy figurowej na lodzie. Na widowni zaprojektowano 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na Halę treningową składają się: Boisko sportowe Zaplecze techniczno technologiczne Zaplecze szatniowe Pokoje trenersko-instruktorskie Widownia 2 punkty fast - food Centrum wspinaczkowe Część Hali treningowej przewidziano pod niezależnie funkcjonujący zespół ścianki wspinaczkowej z zapleczem sanitarno-technicznym. Założenia projektowe stawiają obiekt na pierwszym miejscu w Polsce jeśli chodzi o szerokość ścianki. Powierzchnia Centrum wspinaczkowego to ok. 859,9 m 2. W zależności od poziomu, podział funkcjonalny hali PODIUM wygląda następująco: Poziom 0 (±0,00)

20 - arena główna - boisko treningowe - Centrum wspinaczkowe - szatnie dla sportowców i trenerów - zaplecze lekarskie z pokojem badań antydopingowych - magazyny areny - pomieszczenia techniczne - garaż - wjazd dla samochodów ciężarowych na płytę areny - wejścia dla sportowców, VIP-ów, administracji, mediów, obsługi obiektu - wejścia dla publiczności (schody ruchome) - wejście do Centrum wspinaczkowego Poziom 1 (+5,87) - wejścia główne dla publiczności - Centrum SPA (wejście główne) - pierwszy poziom - trybuny ogólnodostępne (arena główna i boisko treningowe) - szatnie dla publiczności - kasy - usługi, punkty fast food - pomieszczenia konferencyjne - pomieszczenia administracji obiektu - sanitariaty Poziom 2 (+11,19) - loże VIP - boksy dla reporterów, komentatorów (media) - 2 restauracje - pomieszczenia konferencyjne - Centrum SPA - drugi poziom - sanitariaty - szatnia dla publiczności - centrum monitoringu Poziom 3 (+16,00) - trybuny ogólnodostępne - punkty fast - food - sanitariaty - szatnie dla publiczności Poziom 4 (+23,30) - wentylatornia - wyjścia techniczne - pomosty techniczne Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego W obiekcie zaprojektowano instalacje podstawowe: instalacje wody hydrantowej ppoż. - wewnętrzną i zewnętrzną ze zbiornikiem wody do celów pożarowych instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej instalacje kanalizacji sanitarnej instalacje odprowadzenia wód opadowych instalacje centralnego ogrzewania przyłącze ciepła z węzłami wymiennikowymi instalację chłodniczą do klimatyzacji woda lodowa odprowadzenia skroplin od urządzeń chłodniczych elektryczną wewnętrzną elektryczną zewnętrzną odgromową

21 wentylację mechaniczną wentylację oddymiającą klimatyzację instalację tryskaczową Instalacje dodatkowe w jakie ma być wyposażony obiekt: telefoniczna /zewnętrzna i wewnętrzna/ dźwiękowy system ostrzegawczy DSO sieci strukturalne i logiczne /zarządzanie budynkiem (BMS i SMS), sieć komputerowa/ tv przemysłowa /monitoring wewnętrzny i zewnętrzny/ system kontroli dostępu /system biletowy/ wzmacniacze sygnału komórkowego system głośnikowy umożliwiający poprawną słyszalność i zrozumiałość mowy system oświetlenia areny głównej zewnętrzny system LED SCREEN nagłośnienie koncertowe areny oparte na systemach najemców Instalacje wody pożarowej oraz użytkowej zasilane z wodociągu miejskiego, zgodnie z warunkami ustalonymi przez PWiK w Gliwicach. Dla zapewnienia wymaganej w budynku ilości ciepłej wody użytkowej projektuje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w węźle wymiennikowym woda/woda, gdzie źródłem ciepła jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zrzut wód opadowych odbywał się będzie do sieci miejskiej. Odprowadzenie ścieków od urządzeń sanitarnych projektuje się metodą tradycyjną, podejścia od urządzeń do pionów prowadzone z wymaganym spadkiem, w przestrzeni pomiędzy ścianami lub pod stropem, z rur PVC. Część pionów sprowadzona do poziomu garażu, która nie może być wyprowadzona na zewnątrz budynku z wymaganym spadkiem dla odpływu grawitacyjnego, jest włączona do jednej z projektowanych przepompowni ścieków (P01,P02,P03) zlokalizowanych w obrębie pomieszczeń sanitarnych, dalej ścieki przetłaczane są ciśnieniowo do studzienki rozprężnej - przyłączeniowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Ze studzienki przyłączeniowej ścieki spływają grawitacyjnie kanałem ułożonym w ziemi. Odprowadzenie ścieków z kuchni i barów szybkiej obsługi oddzielnymi pionami, sprowadzonymi do separatorów tłuszczu. Po oddzieleniu tłuszczu ścieki spływają grawitacyjnie do sieci odpływowej. Odwodnienie posadzki garażu przez zabudowane w posadzce odwodnienia liniowe, z których ścieki spływają grawitacyjnie, do studzienek osadzonych w przestrzeni podposadzkowej, następnie do separatora substancji ropopochodnych i dalej do zewnętrznej studzienki odbiorczej. Ogrzewanie hali powietrzem wentylacyjnym, hole i korytarze ogrzewane klimakonwektorami, pomieszczenia wydzielone jak biura, pomieszczenia usługowe i socjalno-sanitarne, ogrzewane grzejnikami konwekcyjnymi płytowymi. Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Zaplanowano instalacje chłodnicze zasilane z agregatów wody lodowej: - instalacje chłodnicze dla klimatyzacji - instalacja chłodnicza dla lodowiska rozkładana doraźnie na płycie hali Zaprojektowano łącznie kilkadziesiąt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie wyposażone są w urządzenia, pozwalające na odzysk ciepła z powietrza zużytego, wywiewanego z pomieszczeń. Wyjątek stanowią instalacje wentylacyjne obsługujące garaż podziemny. Sieć kanałów wentylacyjnych wyposażona zostanie w tłumiki akustyczne, klapy p.poż. i inne niezbędne akcesoria. Wszystkie instalacje będą całkowicie zautomatyzowane, współpracujące z systemem BMS budynku. Przewiduje się oddymianie dużej hali oraz pionowych dróg ewakuacyjnych.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia wprowadzone rozporządzeniem MTBiGM z dnia 5 lipca 2013r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo