Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Źródło: Studium wykonalności dla projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowosportowej w Gliwicach, Investment Support, Warszawa, Marzec 2011r. Lokalizacja obiektu Obiekt hali stanie na zdewastowanych terenach sportowych, przeznaczonych pod tego rodzaju inwestycję, a więc teren nie zmieni swego sportowo-rekreacyjnego charakteru, a jedynie rozszerzy zakres usług o dodatkowe, wynikające ze specyfiki obiektu. Teren inwestycji znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki co umożliwi asymilację kompleksu z istniejącą strukturą Akademicką. Budynek hali PODIUM zlokalizowany jest na działce nr 281. Zagospodarowanie terenu wokół projektowanej hali obejmuje działki nr: 281, 640, 663, 638, 635, 238, 240. Analiza stanu aktualnego Obecnie na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji w centralnej części znajduje się budowla mocno zdewastowanego stadionu XX-lecia. Był to otwarty stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej. Trybuny stadionu są żelbetowe wylane na gruncie, od zewnętrznej strony obsypane ziemią. Oprócz budowli stadionu na terenie działki znajdują się budynki zaplecza technicznego i socjalnego stadionu: budynki toalet, hal magazynowych, wiaty stalowe przy boiskach sportowych, pylon reklamowy. Wszystkie obiekty (łącznie ze stadionem) przeznaczone są do wyburzenia. Przez teren przebiega nieczynny kolektor wody, kolektory kanalizacji deszczowej kd1200, kd500, kd200 i sanitarnej ks300, gazociąg ga0250, g0400, sieci energetyczne en i teletechniczne. Sieci będą wymagały przekładek i przeprojektowania do potrzeb projektowanego budynku hali widowiskowo-sportowej i jej zagospodarowania wokół budynku. Opis techniczny projektu Projekt hali nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowowidowiskowego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym. Posiada jednak indywidualny, niepowtarzalny charakter, który może sprawić, że w przyszłości PODIUM stanie się wizytówką miasta i budynkiem, z którym chętnie będą identyfikować się mieszkańcy Gliwic i regionu. Zastosowane elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego podkreślają rangę obiektu. Zaproponowano użycie materiałów nowoczesnych o dużej trwałości i walorach estetycznych i użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. Zespół hali sportowo-widowiskowej kompozycyjnie stanowi jednorodną zwartą dynamiczną formę architektoniczno-przestrzenną. Rozwiązania architektoniczne są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bryła obiektu, jak i wewnętrzny układ przestrzenny został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełną integrację z sąsiadującym otoczeniem. W szczególności dotyczy to rozwiązań materiałowych takich jak elewacja szklana czy gabiony kamienne, umożliwiające przenikanie wzajemne przestrzeni wnętrza areny i jej otoczenia. Obiekt hali będzie usytuowany na osi podłużnej istniejącego stadionu. Przed wejściem do hali od strony zachodniej znajdzie się plac wejściowy rozłożony na czterech tarasach, połączonych pomiędzy sobą schodami i rampami. Od strony ul. Akademickiej powstanie skarpa zieleniec ozdobny ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano parking dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi

2 plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali. Od strony wschodniej budynku wejścia do sali treningowej przewiduje się wykonanie mniejszego placu wejściowego. Wokół budynku zostanie poprowadzone ogrodzenie z zachowaniem wymaganych odległości dla drogi pożarowej (por. Rys. 6, rozdział 4.2, str.22.). Główna oś placu, zostanie domknięta ścianą z uwagi na przysłonięcie zapleczy gospodarczych istniejących budynków na sąsiednich działkach. Ściana ta może być wykorzystana jako oparcie dla tymczasowych stoisk handlowych lub gastronomicznych towarzyszących imprezom, a w górnej części jako ściana reklamowa do umieszczania reklam firm, sponsorów itp. Na placu przewiduje się ustawienie rzeźby, kwietników, siedzisk i elementów małej architektury. Obiekt hali oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, jest zaprojektowany w sposób zapewniający spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Hala będzie spełniać wymagane parametry akustyczne dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych. Przyjęty układ fundowania jest efektem skomplikowanego sposobu posadowienia, wynikającego z ciężkich warunków gruntowych oraz rozsądnego ekonomicznie układu konstrukcyjnego. Na fundamenty obciążenia przekazywane są z obiektu za pomocą słupów i ścian żelbetowych niosących stropy kasetonowe. Rozwiązanie takie ułatwia prowadzenie instalacji w strefach przystropowych bez konieczności omijania podciągów, co generowałoby dodatkowe koszty. Przy tak dużych rozpiętościach zastosowano wiszącą konstrukcję dachu na linach stalowych, co ma wpływ na zmniejszenie wielkości przekrycia i ciężaru konstrukcji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów inwestycji. Hala składa się z 4 kondygnacji oznaczonych w projekcie jako poziomy 0,1,2,3. Ogólny plan budynku hali i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni, co kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń. Konstrukcję trybun amfiteatralnych stałych zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, ramową, wielonawową i wielopiętrową, częściowo wylewaną na mokro, częściowo prefabrykowaną. Konstrukcję przekrycia hali zaprojektowano jako bezpodporową o powierzchni około m 2, rozciągniętą jedynie na obrzeżu zewnętrznym stanowiącym ring żelbetowy. Przyjęty sposób przekrycia to konstrukcja linowa z lekkim pokryciem dachowym. Wszelkie materiały użyte do systemu konstrukcyjnego hali będą niepalne i ognioodporne, będą spełniały wymogi odporności ogniowej dla całego zespołu hali. Powyższa uwaga odnosi się również do elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego hali. Konstrukcja przekrycia zapewnia możliwość instalowania (podwieszenia) konstrukcji wsporczych dla systemów nagłośnienia, oświetlenia i efektów specjalnych oraz odpowiednich pomostów technicznych. Stropy międzykondygnacyjne będą żelbetowe. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane. Konstrukcję nośną płyty areny zaprojektowano jako żelbetową uwzględniającą w obliczeniach obciążenie samochodem ciężarowym typu TIR. W bryle budynku głównej hali wyróżniono cztery różne formy wykończenia fasad zewnętrznych. Sposób wykończenia elewacji jest determinowany przeznaczeniem poszczególnych poziomów obiektu. Dolny pas, podbudowę kompleksu tworzą zielone skarpy, gabiony, schody, rampy i pochylnie. Za pełnymi, zewnętrznymi elementami budynku kryją się parkingi, magazyny, pomieszczenia techniczne i zaplecza szatniowe.

3 Kolejny pas elewacji na poziomie górnego placu wejściowego stanowi otwarte, w pełni transparentne przeszklenie, zapewniające pełną, szeroką integrację wnętrz budynku z otoczeniem i korzystne doświetlenie poziomu wejściowego. Na wyższych poziomach okólne pasaże również posiadają przeszklone ściany, pokryte wertykalnymi żaluzjami zewnętrznymi. Żaluzje nie tylko chronią wnętrze przed przegrzewaniem, ale równocześnie stanowią podkonstrukcje dla diod LED, dających możliwość emitowania tekstu i obrazu. Ta część elewacji będzie stanowiła nocą wielki billboard, podkreślający charakter i funkcje obiektu, będzie głównym elementem informacji wizualnej, funkcjonującym jako wizytówka kompleksu. Ostatni, górny pas hali głównej, będą tworzyły metalowe żaluzje, podkreślające falistą linię dachu, a zarazem stanowiące ustrój akustyczny zapobiegający przenikaniu hałasu z wentylatorni zlokalizowanych na tym poziomie na zewnątrz obiektu. Zaprojektowany na planie elipsy budynek hali treningowej, posiada pełne ściany wykończone betonem architektonicznym. Podobnie jak hala treningowa zewnętrzne akcenty - ściany prostokreślne wykonane będą z betonu architektonicznego, z możliwością umieszczenia na nich dodatkowej informacji wizualnej, reklamy itp. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu W celu zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzenia imprez międzynarodowych najwyższej rangi (mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata), Projektant wystąpił do związków i federacji sportowych o udostępnienie odpowiednich międzynarodowych wytycznych projektowych. Uzyskane dane były podstawą do zaprojektowania rozwiązań technicznych i przestrzennych. W związku z powyższym, projekt techniczny uwzględnia poniższe parametry: Wytyczne dotyczące rozmiarów lodowiska wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZHL (Polski Związek Hokeja na Lodzie), zgodne z wytycznymi IIHF (International Ice Hockey Federation) z dnia r załącznik 26-12/59, dwie areny, jedna do gry druga do rozgrzewki/ćwiczeń rozmiar lodowiska 60x30m ilość szatni dla hali lodowej, w której mają się odbyć Mistrzostwa Świata Grupy A wg wytycznych Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie wynosi, co najmniej 8 Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do koszykówki wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZK (Polski Związek Koszykówki), zgodne z wytycznymi FIBA (Federation Internationale de Basketball), maksymalne wymiary boiska 28x15m, dookoła boiska minimum po 2m strefy bezpieczeństwa, wymiar boiska ze strefami 32x19m Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZPS (Polski Związek piłki siatkowej), zgodne z wytycznymi FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), wymiary boiska 18mx9m w zawodach rangi krajowej wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum 7m mierząc od podłoża w zawodach rangi światowej wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum12,5m mierząc od podłoża

4 w zawodach rangi krajowej boisko do gry powinno być otoczone ze wszystkich stron strefą wolną o szerokości co najmniej 3m w zawodach rangi światowej szerokość wolnej strefy wynosi, co najmniej 5m poza liniami bocznymi i co najmniej 8m poza liniami końcowymi Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do Futsalu wraz z zapleczem sportowym, Wydane przez PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) komisja ds. Futsalu, zgodne z wytycznymi F.A. Bard UEFA (Union of European Football Associations), pole gry musi być prostokątne, długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej dla potrzeb zawodów krajowych minimalna długość boiska musi wynosić 25m a maksimum 42m, natomiast szerokość minimum 15m a maksimum 25 metrów dla potrzeb rozgrywania zawodów międzynarodowych powinno mieć minimalną długość 38m maksymalną 42m, szerokość minimum 18m maksimum 22m. Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do piłki ręcznej wraz z zapleczem sportowym Wydane przez ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce), zgodne z EHF (European Handball Association), Wytyczne dotyczące boiska i bramek wymiary boiska do gry- 40x20m strefa bezpieczeństwa wokół boiska powinna mieć szerokość co najmniej 1m wzdłuż linii bocznych i 2m za liniami bramkowymi i końcowymi przekątna boiska- 44,72m Wytyczne dotyczące rozmiarów areny lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), zgodne z wytycznymi IAAF (International Association of Athletics Federations), szczegółowe dane podręcznik IAAF Track and Field Facilities wyd.3, torowa bieżnia okrężna (szerokość torów 0,9-1,1m) o długości na linii pomiarowej 200m. Promień wiraży 15-19m. Zalecany przez IAAF 17,5m (na linii pomiarowej) skocznia do skoku o tyczce o długości rozbiegu 40m skocznia do skoku w dal i trójskoku o długości rozbiegu 40m, zeskocznia o wymiarach minimum 2,75x7m, głębokość piasku minimum 30cm skocznia do skoku wzwyż o długości rozbiegu 20m rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów 25m. Kąt sektora 34,72 może być zwężony do szerokości 9m na zewnątrz bieżni powinna być zachowana metrowa strefa bezpieczeństwa Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do badmintona wraz z zapleczem sportowym. Wydane przez PZB (Polski Związek Badmintona)- Regulamin sportowy na sezony do oraz Przepisy gry w badmintona, zgodne z BWF (Badminton Word Federation) wolna przestrzeń do gry nad boiskami- 12m dla zawodów międzynarodowych wielkość boiska- prostokąt o wymiarach 6,1mx13,4m, przekątna całego boiska 14,723 3,5m dookoła boiska miejsce pozostawione dla sędziów

5 Wytyczne dotyczące rozmiarów boiska do tenisa wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZT (Polski Związek Tenisowy) Przepisy gry w tenisa 2005, zgodne z ITF (International Tennis Federation) w zawodach rangi światowej- turnieje ATP- wolna przestrzeń nad polem gry powinna wynosić minimum 12,19 (40stóp), wysokość nad linią końcową min.5,1m, wysokość nad końcem wybiegu 3m obszar kortu dla kortu turniejowego międzynarodowego (Puchar Davisa) wynosi 20mx40m, pole gry 10,97x23,77m, wybiegi z tyłu po 8,115m, wybiegi boczne po 4,515m obszar kortu do rozgrywania turniejów na poziomie krajowym i międzynarodowym (z wyjątkiem Pucharu Davisa)- 18,29x36,57m, pole gry-10,97x23,77, wybiegi z tyłu po 6,4m, wybiegi boczne po 3,66m Wytyczne dotyczące rozmiarów toru do curlingu wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZC (Polski Związek Curlingu), zgodne z WCF (World Curling Federation). Wytyczne dotyczące rozmiarów ringu do boksu wraz z zapleczem sportowym Wydane przez PZB (Polski Związek Bokserski) Regulamin sportowy Ring 18 zgodne z AIBA (Międzynarodowa Federacja Bokserska) ring ma wymiary kwadratu min.490x490cm do 610x610cm, mierzony w kwadracie utworzonym przez liny olinowanie ringu przeciągnięte na wysokości 40, 80, 130cm, mierząc od poziomu ringu lub cztery liny na wysokości 40,6; 71,1; 101,6; 132,1cm na zawodach międzynarodowych ring powinien mieć wymiary 610x610cm oraz cztery liny podłoga ringu powinna wystawać poza liny minimum 46cm z każdej strony, a wysokość od podłoża nie może wynieść mniej niż 90cm, nie więcej niż 122cm cztery słupki w narożnikach Rozmieszczenie trybun oraz elementów areny sportowej dla poszczególnych dyscyplin przedstawiają poniższe schematy:

6

7

8 Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o.

9 WIDZOWIE: Tabela 1. Maksymalna ilość widzów w hali PODIUM w zależności od imprezy Arena główna Sala treningowa siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, piłka nożna halowa (futsal) (30*) lekkoatletyka (30) hokej (30) boks (30) koncert (30) siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, futsal, curling (max. pojemność trybun) (20) Koncert (z płytą) (20) sympozjum, konferencja (z płytą) (20) * w tym miejsca dla niepełnosprawnych Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o. Tabela 2. Maksymalna ilość widzów w Hali Głównej Wyszczególnienie Max liczba widzów Trybuny składane: Trybuny dolne stałe: Trybuny górne stałe: TRYBUNY RAZEM: Fotele VIP: 608 Loże VIP: 400 Media: 40 Miejsca dla niepełnosprawnych: 30 RAZEM: PŁYTA (max): RAZEM: restauracje: 288 MAX ilość widzów w Hali Głównej: Źródło: PERBO Projekt Sp. z o.o. POWIERZCHNIE 1 : Powierzchnia całkowita: Poziom , , , , ,63 Razem: ,04 m 2 Powierzchnia użytkowa:. 1 Dane wg Projektu Wykonawczego; w innej metodologii liczenia (Projekt Budowlany): pow. całkowita poz ,85, pow. całk. ogółem ,04 m2, pow. użytkowa poz ,74, poz ,08, poz ,69, poz ,31, poz ,13, pow. użytkowa ogółem ,95 m 2

10 Poziom , , , , ,68 RAZEM ,75 m 2 GARAŻ VIP: Poziom 0: 3 218,75 Poziom 1: 3 218,75 RAZEM: 6 437,50 m 2 KUBATURA 2 : ,08 m³ Rozmieszczenie i powierzchnie najistotniejszych zespołów funkcjonalnych Graficzną ilustrację rozmieszczenia poszczególnych zespołów przedstawiono na rycinach poniżej (str ). Bloki funkcjonalne Zespołu Hali Głównej (A): Arena sportowa Wielkość i kształt areny przystosowano do maksymalnej wielofunkcyjności i elastyczności użytkowej. Zakres funkcjonalno-przestrzenny przyjęto zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. O rozmiarach areny sportowej, jak i sposobie organizacji widowni zadecydowały wymogi federacji sportowych (PZHL, FIBA, FIVB, PZPN, ZPRP, PZLA, PZT, PZC, Polski Związek Badmintona, Polski Związek Bokserski). Miały one również kluczowy wpływ na rozmiar i sposób rozwiązania zapleczy szatniowo - magazynowych. Maksymalny wymiar areny sportowej wynosi 4 785m2. Umożliwia to przeprowadzenie halowych zawodów lekkoatletycznych o pełnym programie i zainstalowanie: - bieżni okólnej 6 torowej długość L=200 mb - bieżni sprinterskiej jednostronnej 8 torowej (biegi płaskie i płotkarskie) L=60 mb - skoczni do skoku w dal i trójskoku - skoczni do skoku o tyczce i skoku wzwyż - rzutni do pchnięcia kulą Na arenie mogą być rozgrywane wszystkie inne konkurencje sportowe, wymagające mniejszego pola gry jak: - hokej i jazda figurowa na lodzie - boisko 30x60m - piłka nożna halowa - boisko 42x22m (futsal) - piłka ręczna 7-osobowa - boisko 40x20m - koszykówka - boisko 16x28m - siatkówka - boisko 9x18m oraz tenis, szermierka, boks, gimnastyka artystyczna i inne. Dla zawodów sportowych wymagających mniejszego boiska na zwalnianej części areny przewidziano ruchome trybuny amfiteatralne typu teleskopowego lub segmentowego. Oprócz funkcji sportowej arena będzie spełniać także: 2 W innej metodologii liczenia: ,94 m³

11 - funkcję wystawienniczo ekspozycyjną i targową - funkcję rekreacyjną ogólnodostępną komercyjną w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej) - funkcję widowiskowo estradową wszelkie imprezy artystyczno estradowe i społeczno polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje) - funkcję sportowo-rekreacyjną - pokazy i widowiska o charakterze sportoworozrywkowym i rekreacyjnym. Dla imprez estradowych przewidziano przestrzeń pod demontowaną, modułową scenę umożliwiającą elastyczną aranżację połączoną z systemami oświetlenia i nagłośnienia hali widowiskowej. Zapewniono bezpośrednio dostępną z areny przestrzeń magazynową, w której będą składowane elementy sceny i jej wyposażenia. W celu umożliwienia prawidłowej i sprawnej organizacji imprez przewidziano możliwość doprowadzenia mediów na teren areny oraz bezpośredniego wjazdu na arenę samochodów ciężarowych typu TIR.

12 Rysunek 1. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 0 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

13 Rysunek 2. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 1 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

14 Rysunek 3. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 2 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

15 Rysunek 4. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom 3 Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

16 Rysunek 5. Schemat funkcjonalny hali PODIUM poziom techniczny Źródło: PERBO PROJEKT SP. z o.o.

17 Widownia W celu zapewnienia wielofunkcyjności hali i zmienności aranżacyjnej, zaproponowano właściwe relacje wielkości trybun amfiteatralnych, ruchomych i areny oraz spełniono odpowiednie warunki widoczności i akustyki. Przyjęte rozwiązania przestrzenno funkcjonalne Hali umożliwiają w maksymalnym stopniu sprawne, ekonomiczne i niekłopotliwe aranżowanie areny dla poszczególnych dyscyplin sportowych i innych funkcji pozasportowych. Ukształtowanie poziome i pionowe trybun zapewnia optymalne warunki widoczności dla widzów, stosownie do wymagań konkretnych dyscyplin sportowych i odpowiednich aranżacji areny. Prace projektowe zostały poprzedzone szczegółowymi analizami wykresów widoczności (modelowanie komputerowe), przyjęto optymalny przekrój widowni spełniający niezbędne parametry obserwacji poszczególnych dyscyplin oraz bezpieczną komunikację na widowni. Przewiduje się zainstalowanie siedzisk trybun - stałych, indywidualnych z czytelną numeracją, mocowanych do czoła trybun, z oparciami pod plecy, zapewniających widzom odpowiedni komfort o podwyższonej wytrzymałość na zniszczenie i niepalnych. Warunki widoczności z trybun amfiteatralnych wyznaczono na podstawie normy PN-EN Obiekty widowiskowe. Przejścia wraz z womitoriami zostały połączone bezpośrednio z obejściem komunikacyjnym okólnym naokoło trybun, a ich sprawność ewakuacyjna została potwierdzona symulacjami komputerowymi. Ze względów bezpieczeństwa dla uniknięcia tzw. rolowania widzów na trybunach amfiteatralnych zakłada się możliwość zainstalowania, co 6-7 rzędów balustrady (poręcz na wysokości 1,10 m) nad poziomem stopni. Przewidziano specjalne loże (32) z odrębnymi wejściami i o wyższym standardzie siedzeń i najlepszych warunkach oglądalności. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową (30) będą dostępne z poziomu wejściowego i zostały ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie wejść na widownie. Zaplecze uzupełniające usługowe dla publiczności hole wejściowe, komunikacja oraz klatki schodowe Dla przyjętej ilości widzów ze względu na sprawność ewakuacyjną przewidziano 2 główne hole wejściowe zlokalizowane na poziomie 1 po stronie wschodniej i zachodniej oraz pomocnicze w części północnej i południowej, ponadto z poziomu 0 na poziom wejściowy prowadzi system schodów ruchomych zlokalizowany w północno-wschodniej części kompleksu. Przewidziano windy przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych. W holach wejściowych będzie 6 zespołów kasowych (dostępne także z zewnątrz Hali). Przyjęty system kontroli (podstawowy z wykorzystaniem otwartego systemu kart magnetycznych chipowych lub innych odpowiednich, uzupełniająco - system tradycyjny) umożliwi monitorowanie widzów w celu zapewnienie większego bezpieczeństwa organizowanych imprez. szatnia ogólna dla publiczności Szatnie zostały zlokalizowane bezpośrednio przy holach wejściowych do Hali oraz przy korytarzach obejściowych na wyższych piętrach. Zakłada się możliwość likwidacji części szatni w okresie letnim i wiosennym poprzez usunięcie wieszaków i zdeponowanie ich w magazynach areny. W takim wypadku zostanie pozostawione 20% szatni, a reszta powierzchni zostanie połączona z holem wejściowym komunikacyjnym z przeznaczeniem tej powierzchni na inne cele w miarę potrzeb, np. ekspozycja, wystawiennictwo, rekreacja widzów itp.

18 węzły sanitarne (w tym dla osób niepełnosprawnych) Zaplecze uzupełniające usługowe dla areny Magazyn ogólny areny Na poziomie areny (0) przewidziano magazyny ogólne dla gromadzenia sprzętów i urządzeń sportowych, systemowych krzeseł dostawianych na arenie, paneli podłogowych, elementów szatni, elementów sceny wraz z wyposażeniem, itp. Zaplecze zawodnicze szatniowo sanitarne Aby umożliwić sprawne rotacyjnie rozgrywanie zawodów i turniejów z udziałem wielu drużyn, przewidziano 8 zespołów szatniowo sanitarnych, każdy dla 30 zawodników. Węzły funkcjonalne zostały tak rozwiązane, aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Lokalizacja zapewnia bezpośrednie wyjście na arenę oraz ochronę przed dostępem osób postronnych. W szatniach przewidziano możliwość zastosowania odpowiedniej ilości wyposażenia: stoły do masażu, ławki dla zawodników, szafki odzieżowe i wieszaki, lodówki itp. Dwa z w/w zespołów mogą być przeznaczone dla miejscowego klubu sportowego, jako stałego użytkownika. Dodatkowo zaprojektowano dwa oddzielne węzły szatniowo sanitarne dla artystów. Przewiduje się możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Przy zapleczu szatniowo-sanitarnym zaplanowano także siłownię, saunę z pokojem masażu i wypoczynku oraz zespół wodno natryskowo kąpielowy z zapleczem sanitarnym, zaplecze trenersko instruktorsko sędziowskie (7 gabinetów trenerskoinstruktorskich, 2 zespoły sędziowskie), gabinety lekarskie i pokój badań antydopingowych. Funkcje uzupełniające areny - zaplecze obsługi zawodów - pokój wywiadów z zawodnikami i trenerami, przystosowany do nagrań TV i radiowy - komunikacja - 3 magazyny sekcyjne - zaplecze szatniowo sanitarne i socjalne personelu obsługi zaplecza - zaplecze recepcji Zespół sektora VIP Wydzielony zespół sektora VIP, zlokalizowany na poziomie 2, posiada niezależny podjazd komunikacyjny, parking, niezależną komunikację pionową i poziomą wewnątrz hali oraz wielofunkcyjne zaplecza recepcyjne. Składają się na niego loże oraz 2 restauracje. Dodatkowo na poziomie VIP przewidziano miejsca o podwyższonym standardzie, wydzielone na trybunach o najkorzystniejszej widoczności, zapewniających najkorzystniejsze parametry obserwacji imprez odbywających się na arenie lub estradzie. Funkcja uzupełniająca ogólnodostępna - Administracja ogólna hali - Pokoje ochrony wraz z zapleczem - Pomieszczenia sprawozdawców radia i TV Kabiny komentatorów są połączone niezależną komunikacją, oddzieloną od komunikacji ogólnej w Hali. - Pomieszczenia techniczne RTV studio reżyserskie radiowo- telewizyjne zaplecze studia centrum monitoringu - Punkty pierwszej pomocy - Gastronomia: 2 restauracje z zapleczem Restauracje nie są funkcją ogólnodostępną w czasie trwania imprez/zawodów. Punkty fast food: 10 sztuk

19 - Usługi: 3 sklepiki - Centrum SPA (ok m 2 ) Poziom 1 (przykładowo): aromaterapia komora solna 2 x makijaż permanentny mgiełka opalająca 2 x solarium fitness siłownia barek sklep Poziom 2 (przykładowo): 2 x fizykoterapia gabinet dermatologiczny gabinet zabiegowy kapsuła SPA kąpiele lecznicze pokój masażu 2 x pokój zabiegowy salon fryzjerski salon kosmetyczny sauna bar Funkcja techniczno technologiczna Do wskazanej kategorii zaliczono parkingi podziemne pod halą i pomieszczenia urządzeń techniczno technologicznych. W celu zapewnienia dogodnego, bezpiecznego dojazdu i odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla uprzywilejowanych widzów i przedstawicieli mediów część miejsc parkingowych usytuowano w przyziemiu budynku. Ten zabieg funkcjonalny dodatkowo poprawił stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni biologicznie czynnej. Ogółem w przyziemiu przyjęto 73 miejsca dla samochodów osobowych. Zespół Areny Treningowej (B): Hala treningowa Hala treningowa przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć treningowych, jak również rozgrzewki przed zawodami dla wszystkich dyscyplin. Podłoga będzie przystosowana także do zamrażania dla potrzeb hokeja i jazdy figurowej na lodzie. Na widowni zaprojektowano 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na Halę treningową składają się: Boisko sportowe Zaplecze techniczno technologiczne Zaplecze szatniowe Pokoje trenersko-instruktorskie Widownia 2 punkty fast - food Centrum wspinaczkowe Część Hali treningowej przewidziano pod niezależnie funkcjonujący zespół ścianki wspinaczkowej z zapleczem sanitarno-technicznym. Założenia projektowe stawiają obiekt na pierwszym miejscu w Polsce jeśli chodzi o szerokość ścianki. Powierzchnia Centrum wspinaczkowego to ok. 859,9 m 2. W zależności od poziomu, podział funkcjonalny hali PODIUM wygląda następująco: Poziom 0 (±0,00)

20 - arena główna - boisko treningowe - Centrum wspinaczkowe - szatnie dla sportowców i trenerów - zaplecze lekarskie z pokojem badań antydopingowych - magazyny areny - pomieszczenia techniczne - garaż - wjazd dla samochodów ciężarowych na płytę areny - wejścia dla sportowców, VIP-ów, administracji, mediów, obsługi obiektu - wejścia dla publiczności (schody ruchome) - wejście do Centrum wspinaczkowego Poziom 1 (+5,87) - wejścia główne dla publiczności - Centrum SPA (wejście główne) - pierwszy poziom - trybuny ogólnodostępne (arena główna i boisko treningowe) - szatnie dla publiczności - kasy - usługi, punkty fast food - pomieszczenia konferencyjne - pomieszczenia administracji obiektu - sanitariaty Poziom 2 (+11,19) - loże VIP - boksy dla reporterów, komentatorów (media) - 2 restauracje - pomieszczenia konferencyjne - Centrum SPA - drugi poziom - sanitariaty - szatnia dla publiczności - centrum monitoringu Poziom 3 (+16,00) - trybuny ogólnodostępne - punkty fast - food - sanitariaty - szatnie dla publiczności Poziom 4 (+23,30) - wentylatornia - wyjścia techniczne - pomosty techniczne Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego W obiekcie zaprojektowano instalacje podstawowe: instalacje wody hydrantowej ppoż. - wewnętrzną i zewnętrzną ze zbiornikiem wody do celów pożarowych instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej instalacje kanalizacji sanitarnej instalacje odprowadzenia wód opadowych instalacje centralnego ogrzewania przyłącze ciepła z węzłami wymiennikowymi instalację chłodniczą do klimatyzacji woda lodowa odprowadzenia skroplin od urządzeń chłodniczych elektryczną wewnętrzną elektryczną zewnętrzną odgromową

21 wentylację mechaniczną wentylację oddymiającą klimatyzację instalację tryskaczową Instalacje dodatkowe w jakie ma być wyposażony obiekt: telefoniczna /zewnętrzna i wewnętrzna/ dźwiękowy system ostrzegawczy DSO sieci strukturalne i logiczne /zarządzanie budynkiem (BMS i SMS), sieć komputerowa/ tv przemysłowa /monitoring wewnętrzny i zewnętrzny/ system kontroli dostępu /system biletowy/ wzmacniacze sygnału komórkowego system głośnikowy umożliwiający poprawną słyszalność i zrozumiałość mowy system oświetlenia areny głównej zewnętrzny system LED SCREEN nagłośnienie koncertowe areny oparte na systemach najemców Instalacje wody pożarowej oraz użytkowej zasilane z wodociągu miejskiego, zgodnie z warunkami ustalonymi przez PWiK w Gliwicach. Dla zapewnienia wymaganej w budynku ilości ciepłej wody użytkowej projektuje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w węźle wymiennikowym woda/woda, gdzie źródłem ciepła jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zrzut wód opadowych odbywał się będzie do sieci miejskiej. Odprowadzenie ścieków od urządzeń sanitarnych projektuje się metodą tradycyjną, podejścia od urządzeń do pionów prowadzone z wymaganym spadkiem, w przestrzeni pomiędzy ścianami lub pod stropem, z rur PVC. Część pionów sprowadzona do poziomu garażu, która nie może być wyprowadzona na zewnątrz budynku z wymaganym spadkiem dla odpływu grawitacyjnego, jest włączona do jednej z projektowanych przepompowni ścieków (P01,P02,P03) zlokalizowanych w obrębie pomieszczeń sanitarnych, dalej ścieki przetłaczane są ciśnieniowo do studzienki rozprężnej - przyłączeniowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Ze studzienki przyłączeniowej ścieki spływają grawitacyjnie kanałem ułożonym w ziemi. Odprowadzenie ścieków z kuchni i barów szybkiej obsługi oddzielnymi pionami, sprowadzonymi do separatorów tłuszczu. Po oddzieleniu tłuszczu ścieki spływają grawitacyjnie do sieci odpływowej. Odwodnienie posadzki garażu przez zabudowane w posadzce odwodnienia liniowe, z których ścieki spływają grawitacyjnie, do studzienek osadzonych w przestrzeni podposadzkowej, następnie do separatora substancji ropopochodnych i dalej do zewnętrznej studzienki odbiorczej. Ogrzewanie hali powietrzem wentylacyjnym, hole i korytarze ogrzewane klimakonwektorami, pomieszczenia wydzielone jak biura, pomieszczenia usługowe i socjalno-sanitarne, ogrzewane grzejnikami konwekcyjnymi płytowymi. Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Zaplanowano instalacje chłodnicze zasilane z agregatów wody lodowej: - instalacje chłodnicze dla klimatyzacji - instalacja chłodnicza dla lodowiska rozkładana doraźnie na płycie hali Zaprojektowano łącznie kilkadziesiąt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie wyposażone są w urządzenia, pozwalające na odzysk ciepła z powietrza zużytego, wywiewanego z pomieszczeń. Wyjątek stanowią instalacje wentylacyjne obsługujące garaż podziemny. Sieć kanałów wentylacyjnych wyposażona zostanie w tłumiki akustyczne, klapy p.poż. i inne niezbędne akcesoria. Wszystkie instalacje będą całkowicie zautomatyzowane, współpracujące z systemem BMS budynku. Przewiduje się oddymianie dużej hali oraz pionowych dróg ewakuacyjnych.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GLIWICE

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GLIWICE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GLIWICE Projektowana hala w założeniu jest nowoczesnym kompleksem widowiskowo-sportowym, zapewniającym odpowiedni standard użytkowania zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.44.2015 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71-22-00-00-6 Usługi projektowania architektonicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH Inwestor: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 Adres budowy: m. Krośniewice,

Bardziej szczegółowo

STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO

STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO Stadion Miejski w Łodzi przy Alei Piłsudskiego, to nowoczesny, w pełni zadaszony obiekt sportowy o pojemności

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w Krakowie REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Hali Widowiskowo Sportowej (Czyżyny) w Krakowie Wartość konkursu przekracza równowartość kwoty 211.000 Euro ORGANIZATOR KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE STADIONÓW LEKKOATLETYCZNYCH

KATEGORIE STADIONÓW LEKKOATLETYCZNYCH KATEGORIE STADIONÓW LEKKOATLETYCZNYCH Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków startu na najważniejszych imprezach lekkoatletycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU MIEJSKIEJ HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ FITNESS KLUBU I BOISKA MIEJSKIEGO W HELU 2017

OFERTA WYNAJMU MIEJSKIEJ HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ FITNESS KLUBU I BOISKA MIEJSKIEGO W HELU 2017 OFERTA WYNAJMU MIEJSKIEJ HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ FITNESS KLUBU I BOISKA MIEJSKIEGO W HELU 2017 Miejska Hala Sportowo Widowiskowa ul. Wuja Klemensa 1 tel. 58 675-13--21 Koordynator ds. sportu mgr Norbert

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

TAURON ARENA KRAKÓW 2017 Informacje ogólne.

TAURON ARENA KRAKÓW 2017 Informacje ogólne. TAURON ARENA KRAKÓW 2017 Informacje ogólne TAURON Arena Kraków to największa hala sportowo-widowiskowa w Polsce, mogąca pomieścić ponad 15.000 widzów; bogaty kalendarz imprez zarówno koncertowych: Robbie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obiekt: Kompleks sportowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych Temat: Projekt zagospodarowania terenu przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul.

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 7 Nazwa zadania Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. Syriusza Kod CPV: 71.22.00.00-6 Nazwa:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych

Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych Jednostka Samorządu Terytorialnego MIASTO BEŁCHATÓW Lp. Lokalizacja (miejscowość) Nazwa Obiektu Wymiary Widownia (ilość miejsc) Charakterystyka obiektu Rok Budowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe.

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. 1 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem 2017. - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 1 2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA... 10 3. SPIS RYSUNKÓW: Rys. nr I-1 Rzut parteru (segmenty K4-K16) 1:200 Rys. nr I-2 Elewacja 1 1:100 Rys. nr I-3 Elewacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE STADIONÓW. Wymagania dla kategorii stadionów Tabela nr 1 Lp. Rodzaj urządzenia. - - - - 1 4. Rów z wodą do biegu z przeszkodami 1 1 1 (1) -

KATEGORIE STADIONÓW. Wymagania dla kategorii stadionów Tabela nr 1 Lp. Rodzaj urządzenia. - - - - 1 4. Rów z wodą do biegu z przeszkodami 1 1 1 (1) - KATEGORIE STADIONÓW Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków startu na najważniejszych imprezach lekkoatletycznych (igrzyska

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa Dzielnica Mokotów zbieg ulicy Sobieskiego i Al. Sikorskiego Lokalizacja Lokalizacja ul. Puławska ul. Sobieskiego Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Katowice. w centrum przemian

Katowice. w centrum przemian Katowice w centrum przemian Katowice miasto węgla i stali Katowice. Miasto Marzeń. Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015 Jakie jest Miasto Marzeń? Przyjazne. Pobudzające. To miasto,

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul.

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Osowskiej 27/5, która została wybrana jako zwycięzca przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM. KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH.

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM. KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM. KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH. CZĘŚĆ OPISOWA 1 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1.1

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł

OKAZJA!: Hala produkcyjna - 5,1 mln zł Data wydruku: 18.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI DYDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ ZLOKALIZOWANĄ W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ - STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

STADION LA KATEGORIE STADIONÓW

STADION LA KATEGORIE STADIONÓW Polski Związek Lekkiej Atletyki Komisja Obiektów i Urządzeń STADION LA KATEGORIE STADIONÓW Warszawa, 4 grudnia 202 Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), mając na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej.

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Oferta współpracy 1. Wstęp Szanowni Państwo, W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Dołożymy wszelkich starań aby przygotowana przez nas

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania Łomżyńskiego Centrum Kultury z salą sportowo widowiskową.

Wytyczne do projektowania Łomżyńskiego Centrum Kultury z salą sportowo widowiskową. Załącznik nr 8 Wytyczne do projektowania Łomżyńskiego Centrum Kultury z salą sportowo widowiskową. Przedmiotem zamówienia Miasta Łomża jest przedstawienie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej i zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Lokalizacja ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa Informacja o nieruchomości - Numer działki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU:

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ Kraków 06.2010 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

BMP.PP-7328/HWS/05/09

BMP.PP-7328/HWS/05/09 Gryfino, dnia 26.10.2009 r. BMP.PP-7328/HWS/05/09 W związku z otrzymanymi pytaniami do konkursu architektoniczno urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. 2. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego Załącznik nr 4 Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego w Stopnicy. Opis koncepcji Opracowywany teren przeznaczony zostanie na park rekreacyjno-sportowy. Służyć

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny z dużym biurem

Budynek produkcyjny z dużym biurem Data wydruku: 03.07.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDYNKÓW SPOŁECZNO - USŁUGOWYCH

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDYNKÓW SPOŁECZNO - USŁUGOWYCH PROJEKT KURSOWY TEMAT NR 1 BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY FUNKCJA WIODĄCA USŁUG HANDEL OPIS: Zaprojektować budynek handlowo-mieszkalny z różnorodnymi przestrzeniami do wynajmowania. Część handlowa umieszczona

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo