UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2 10-957 OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Janusz Januszewicz Ul. F. Kręcickiego 23, OLSZTYN Tel./fax (0 89) , kom INWESTOR: UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ROZBUDOWA DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO LABORATORIUM DROBIARSKIEGO O WIATĘ Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN ŚCIÓŁKI LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 21/3, OBRĘB BAŁDY, GMINA PURDA, POWIAT OLSZTYŃSKI AUTORZY: Opracował: Mgr inż. Janusz Januszewicz Projektant : Mgr inż. Arch. Tadeusz Piotrowski NIP PKO BP S.A. OC OLSZTYN OLSZTYN, MAJ 2011 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - Opis techniczny architektoniczno - budowlany - 2 Rzut fundamentów 1:100-3 Szczegóły fundamentów 1:20-4 Rzut przyziemia 1:100-5 Przekrój A-A 1:50-6 Przekrój B-B 1:50-7 Rzut szczytu 1:50-8 Konstrukcja dachu 1:100-9 Rzut dachu 1: Elewacje 1: Wykaz stolarki drzwiowej 1: Rysunki elementów konstrukcyjnych 1:50

3 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBUDOWA DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO LABORATORIUM DROBIARSKIEGO O WIATĘ Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN ŚCIÓŁKI Powierzchnia zabudowy 106,54 m2 Powierzchnia użytkowa 103,6 m2 Kubatura - 500,2 m3 1.Podstawy opracowania - UMOWA z Inwestorem: UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego OLSZTYN - Decyzja nr I-19/11 Wójta Gminy Purda o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (z załącznikami) - Podkład geodezyjny mapka do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez Biuro geodezyjne GEOFAN inż. Zbigniew Snopek Olsztyn - Uzgodnienia międzybranżowe - Katalogi zakotwień - Polskie Normy (wg wyszczególnień w tekście opisu) 1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest zaprojektowanie obiektu pod nazwą: ROZBUDOWA DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO LABORATORIUM DROBIARSKIEGO O WIATĘ Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN ŚCIÓŁKI Dokumenty formalno-prawne: - Decyzja nr I-19/11 Wójta Gminy Purda o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (z załącznikami) - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4 - Projektowana dobudówka jest rozszerzeniem strefy pożarowej budynku istniejącego i wraz z nim stanowi 1803,7m2 (istniejąca) + 106,54m2 (dobudówka) = 1910,24m2 < 5000m2 (dopuszczalna pow. dla budynku IN). Odstąpiono od uzgodnień p-poż. 2. Opis ogólny Zaprojektowano budynek jako lekki obiekt halowy, niepodpiwniczony, nieogrzewany, ocieplony, wykonany w konstrukcji stalowej. W oparciu o art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane odstępuje się więc od sporządzania charakterystyki energetycznej obiektu. Lokalizacja hali: DZIAŁKA NR 21/3 OBRĘB BAŁDY, GMINA PURDA, POWIAT OLSZTYŃSKI Hala posiada wymiary w osiach: - szerokość: 12,0 m - długość: 9,0 m Wysokości hali wewnątrz przy słupie wynosi 3,0m. Wysokość kalenicy hali wynosi 6,41m Kolorystyka: dach czerwony, ściany i obróbki w kolorze srebrnym 3. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod dobudowę do istniejącej, hali magazynowej na działce nr 21/3, obręb Bałdy, gm. Purda, będącej własnością Skarbu Państwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Dojazd do hali z istniejącej, modyfikowanej drogi wewnętrznej. Uwzględniając ukształtowanie terenu przyjęto poziom posadzki parteru jako: p.p.p.= 138,80 m npm 3.1 Stan istniejący Projektowany obiekt zlokalizowany będzie w Bałdach, jako rozbudowa istniejącego laboratorium drobiarskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Gospodarstwa Rolnego UW- M w Olsztynie.

5 3.2 Rozwiązania przestrzenne Zaprojektowano budynek jako lekki obiekt halowy, niepodpiwniczony, nieogrzewany, ocieplony, wykonany w konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych. Zachowano wymagane odległości od granicy działki. Zachowano porządek architektoniczny, nawiązujący do istniejącej zabudowy. Drogi projektowane zapewniają swobodny dojazd do projektowanego obiektu. Projektowane hydranty p-poż oraz drogi wewnętrzne zapewniają dojazd jednostkom Straży Pożarnej. 3.3 Uzbrojenie terenu Teren Laboratorium jest uzbrojony w następujące sieci: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacji sanitarnej - sieć elektryczna Dojazd z drogi powiatowej istniejącym, zmodernizowanym zjazdem. 3.4 Stan prawny Projektowany obiekt położony będzie na działce nr 21/3, obręb Bałdy, gm. Purda, będącej własnością Inwestora - Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 4. Opis ogólny konstrukcji Przedmiotem opracowania jest lekka jednonawowa hala stalowa, ocieplona, wykonana ze stali St3SX (rygle, stężenia i słupy), w postaci ram zamocowanych przegubowo na fundamentach. Ramy przyjęto w osiowym rozstawie 3,0 m i o rozpiętościach nawy 12,0m. Słupy i rygle ramy zaprojektowano jako elementy pełnościenne, z profili walcowanych.

6 Długość hali produkcyjnej (w osiach) 12,0m. Wzajemne połączenie pasów górnych ram, ich stężenie oraz połączenie ze stężeniami połaciowymi zapewniają płatwie drewniane jednoprzęsłowe. Przewiduje się obudowę hali z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. 5. Opis szczegółowy konstrukcji hali 5.1 Fundamenty Zaprojektowano ławy betonowe z betonu B20 zbrojonego prętami fi12 AIII(34GS) i strzemionami fi6 A-I (St0S) co 30 cm. Wysokość ław wynosi 130 cm minimum poniżej docelowego terenu wokół hali. Szerokość ławy żelbetowej zewnętrznej na pełnym obwodzie - 30cm (stała). 5.2 Rama główna Zaprojektowano ramę z profili walcowanych (I160PE) ze ściągiem z C100x50x4, pełniacym jednocześnie konstrukcję wsporczą technologii i sufitu podwieszonego. 5.3 Płatwie Projektuje się jednoprzęsłowe płatwie drewniane o przekroju 48x180mm 6. Elementy budowlane hali 6.1 Obudowa ścian Zewnętrzna obudowa ścian budynku - z płyt warstwowych s rdzeniem styropianowym gr. 10cm, układ poziomy, kolor srebrny. 6.2 Podsufitka Zastosowano następujące rozwiązanie: - płatwie drewniane 48x180, jednoprzęsłowe pomiędzy ryglami z I160PE, wystają ponad nie na wysokość 70mm

7 - poniżej ruszt drewniany z listew 38x50mm, prostopadłych do płatwii 3 pasy na pole 3m, skrajne przy ryglach. Spód listew zlicowany z półką dolną rygli. - Pod tym rusztem i pod ryglami paroizolacja z folii - Pomiędzy płatwie drewniane warstwa wełny mineralnej 10cm oraz na wierzch tej warstwy i rygle stalowe wełna mineralna 5cm. Łączna grubość 15cm - Na płatwiach wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej i pokrycie dachu z blachy. 6.3 Pokrycie dachu Pokrycie całego dachu z blachy stalowej fałdowej T35 gr. 0,6mm, powlekanej, w kolorze czerwonym, mocowanej do płatwii wkretami samowiercącymi z podkładką neoprenową w co drugim spodzie fali. 6.4 Stolarka Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa oraz wewnętrzna drzwiowa wg szczegółowego zestawienia w części rysunkowej 6.5 Posadzka Projektuje się posadzkę z Polbruku grubości 8,0cm, na podkładzie z chudego betonu B7,5 gr. 10cm. 6.6 Obróbki blacharskie Projektuje się obróbki blacharskie z blachy powlekanej, w kolorze czerwonym (dach) i srebrnym (ściany), o grubości 0,5 mm. Obróbkami blacharskimi należy wykończyć: górne narożniki zewnętrzne części socjalnej, kalenicę, wiatrownice, okapy itp. 6.7 Elewacje Podstawową obróbką całej elewacji są płyty warstwowe w kolorze srebrnym. Zabezpieczenie wejścia do budynku przed opadami stanowi dodatkowo duży okap dachu.

8 Nie przewiduje się rynien. Pod okapami należy ułożyć warstwę 20cm grubego żwiru lub kamieni. 6.8 Inne elementy zewnętrzne Projektuje się pod okapem i jako modyfikację dróg dojazdowych (wg projektu zagospodarowania terenu) warstwę POLBRUKU gr. 8,0cm, na zagęszczonej podsypce piaskowej, układanych ze spadkiem 2% od budynku. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów Wszystkie elementy stalowe, po oczyszczeniu ich do 3-go stopnia czystości, należy pokryć warstwą farby chlorokauczukowej na podwójnej warstwie antykorozyjnej. Roboty te winny być wykonane w zakładzie specjalistycznym. Elementy drewniane należy zabezpieczyć ogniowo i antygrzybicznie środkiem typu FOBOS wg technologii producenta. 8. Wytyczne montażu i odbioru. Wymagania i zalecenia podstawowe. Kolejność wykonywania robót: 1. Wykonanie fundamentów i podkładu posadzki z chudego betonu. 2. Wklejenie i rektyfikacja kotew fundamentowych 3. Montaż konstrukcji i płatwii z przebiciem się do ramy istniejącej 4. Montaż i łączenie tężnikami podłużnymi kolejnych ram 5. Wykonanie pokrycia dachowego 6. Wykonanie warstw i elementów ściennych 7. Montaż wrót i stolarki Roboty winny być prowadzone przez Wykonawcę i odbierane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i normą PN-B Wszystkie prace budowlane i montażowe wykonywać należy zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i p.poż

9 9. Klasa odporności ogniowej hali. Wszystkie elementy składowe hali wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, hala należy do klasy E odporności ogniowej budynków. Opracował:

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI *Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja niżej podpisany Krzysztof Uździński, nr PESEL 57041341300374 zam.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska

2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska zlec. 1/P/03/2007 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : Budynek Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Adres obiektu : Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 dz.nr 214 Tytuł opracowania Inwestor Część 1 Tom 1.2 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo