Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30."

Transkrypt

1 Zaproszenie na składanie ofert na roboty ogólnobudowlane. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, firma PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna zaprasza do składania ofert na: - budowę budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym, - budowę hali produkcyjnej, - budowę wjazdu z drogi publicznej o nr 762 w miejscowości Zagrody, - zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, trawniki itp. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach Miejsce składania ofert w siedzibie inwestora: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Al. IX Wieków Kielc 16/ KIELCE Tel. Kontaktowy Termin składania ofert: do godziny Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą: dane rejestrowe nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki , cenę i warunki płatności, termin ważności oferty, termin i warunki realizacji projektu, informacje dotyczące czasu funkcjonowania firmy na rynku min 4 lata, informacje dotyczące ilości zatrudnionych osób, deklarację dotyczącą gwarancji wykonanych robót budowlanych na okres min. 3 lat, deklarację dotyczącą ubezpieczenia na wykonane roboty budowlane na okres min. 3 lat, informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 5 lat 1

2 Kryteria wyboru: cena, gwarancje, udokumentowana rzetelność wykonawcy. Oferty należy przesłać ( decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) z dopiskiem Oferta przetargowa 160/12 Działanie RPOWŚ nie otwierać do dnia roku. Informuję również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań inwestora. PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Al. IX Wieków Kielc 16/ KIELCE... (Beneficjent) (miejscowość, data)... (nazwa i adres Oferenta) (miejscowość, data) 2

3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 1. Wykonanie robót budowlanych objęte jest następującymi etapami: Etap robót budowlanych Działanie z obmiarem Lp. Cena netto PLN Uwagi Zakup konstrukcji stalowej więźby dachowej hali produkcyjnej Roboty przygotowawcze Dostawa i montaż konstrukcji więźby dachowej. Obmiar 23,70 tony Zorganizowanie zaplecza budowy,. Obmiar 1 Wytyczenie obiektu. Obmiar 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki. Obmiar 1000m2 Roboty ziemne Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami. Obmiar 307 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku. Obmiar 150 m3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. 1,5 mi głęb. 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Obmiar 45 m3 Podkłady betonowe na podł. gruntowym gr. B10 gr pod ławy i stropy. Obmiar 15,8 m3 Stan zerowy Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B25. Obmiar 35,13m3 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B25. Obmiar 15,40 m3 Belki żelbetowe podwalinowe B25. Obmiar 3,10 m3 3

4 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, ściana. Obmiar 5,12 m3 Ściany żelbetowe łukowe grub.10cm i wys.do 4m, ścianki SC1, B25. Obmiar 8,74 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu dodatek do każdego następnego cm grubości. Obmiar 8,74 m2 Ściany żelbetowe grub.10cm i wys. do 4m w deskowaniu systemowym grub. 25, B25. Obmiar 64,82 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu syst. dodatek do każdego następnego cm grubości. Obmiar 64,82 m2 Trzpienie żelbetowe, prostokątne do wys.do 4m, B25. Obmiar 0,43 m3 Izolacje przeciwwilgociowe z folii poletylenowej na chudym betonie. Obmiar 88,00 m2 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowejgr 25 cm /8 warst. Obmiar 68,94 m3 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4m obw. Do 2m, śr. 30 cm liczone od 0. Obmiar 0,08 m3 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych rzadkich. Gruntowanie ław, stóp i ścian fund. Obmiar 1024,83 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. Obmiar 1024,83 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych gęstych. Druga warstwa. Obmiar 1024,83 m2 Słupy żelbetowe prostokątne w hali do pełnej wysokości z osadzeniem marek i kotew. Obmiar 10,01 m3 4

5 Schody żelbetowe, proste na płycie z na 0. Obmiar1,50 m2 Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na zap. Klejowe+ siatka (ściany fund.) na głęb. 1m od 0 budynku gr. 15cm. Obmiar 165 m2 Zasypanie fundamentów ziemią z odkładu z zagęszczeniem. Obmiar 345,00 m3 Schody żelbetowe, proste na płycie przy rampie. Obmiar 3,15 m2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym gr 10 cm podsypka piaskowa. Obmiar 75,70 m3 Podkłady betonowe na podł. gruntowym beton B10. Obmiar 75,70 m3 Izolacje przeciwwilgociowe -2 x papa termozgrzewalna. Obmiar 36,74 m2 Ściany żelbetowe grub.10cm i wys. do 4m w desk. Systemowym SC1, B25, ścianki łukowe o zmiennej gr. Obmiar 26,12 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny cm grubości. Obmiar 26,12 m2 Ściany naziemne-parter Ściany budynku pierwszej kondygnacji do wys. 4,5 m z bloczków wapiennopiaskowych gr.25cm. Obmiar 295,65 m2 Otwory na drzwi i okna w ścianach konstrukcyjnych. Obmiar 28 szt. Ułożenie nadproży prefabr.- ściany nośne. Obmiar 59,20 m Trzpienie żelbetowe, prostokątne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekroju do 12. Obmiar 0,88 m3 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 2m - na wysokość 3,25 m śred. 30 cm. Obmiar 0,19 m3 5

6 Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Obmiar 495,26 m2 Otwory na drzwi w ściankach działowych. Obmiar 27 szt. Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 33,40 m Schody żelbetowe, proste na płycie parter-piętro gr. Płyty 15 cm. Obmiar 20,40 m2 Komin systemowy Leier fi 20-8 m. Obmiar 1 szt. Żelbetowe płyta stropowa, gr.18cm płaska B25. Obmiar 275,87 m2 Wieńce monolityczne W1 25x25 cm na wszystkich kondygnacjach B25. Obmiar 14,66 m3 Belki i podciągi żelbetowe oraz belkiwieńce o wym. 25x30 cm na hali. Obmiar 7,68 m3 Ściany budynku druga kondygnacja wys.pow.4.5m z bloczków wapiennopiaskowych gr.25cm. Obmiar 258,14 m2 Ściany żelbetowe łukowe SC2,B25. Obmiar 26,12 m2 Piętro I Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegły, pojed., bloczków i pustaków - ściany piętra. Obmiar 34 szt. Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 89,60 m Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Obmiar164,95 m2 Otwory na drzwi w ściankach działowych. Obmiar 11 szt. 6

7 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 13,20 m Trzpienie żelbetowe prostokątne o wys. do 4m, 25x25 cm, B25. Obmiar 0,88 m3 Żelbetowe płyt stropowa, gr.15cm płaskie B25. Obmiar 307,42 m2 Belki i podciągi W/B-2. Obmiar 4,65 m3 Przygotowanie i montaż zbrojenia na cały obiekt. Obmiar 16,39 ton Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4 śr. 30 cm, B25. Obmiar 0,19 m3 Ściany żelbetowe proste gr.12cm ścianki kolankowe. Obmiar 7,16 m2 Budowa zjazdu z drogi woj. Nr. 762 na nieruchomość Pokrycie Dachu hali płytami warstwowymi+obróbki+rynny Budowa zjazdu zgodnie z projektem oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę Nr. 62/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku. Obmiar 1 kpl. Pokrycie połaci dachowych płytami warstwowymi z izolacją PU. Obmiar 549m2. Obróbki przy szer. w roz. do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej. Obmiar 92 m2. Wykonanie i montaż dźwigarów drewnianych. Obmiar 23 szt. Wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych + pokrycie dachowe + izolacja Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, jedna warstwa - gr 25 cm. Obmiar 375,00 m2 Pokrycie połaci dachowej płytami OSB 22 mm. Obmiar 390,00 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe poziome- wyk. Na zimno z emulsji asfalt.-grun. pow. pod papę termozgrzewalną. Obmiar 390,00 m2 7

8 Izolacje przeciwwilgoc. z papy zgrzewalnej, dwie warstwy. Obmiar 390,00 m2 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blach stalowej powlekanej. Obmiar 78 m Rury Spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Obmiar 40 m Instalacja wod.-kanalizacyjna i c.o. Instalacje wod.-kan i co. Z kotłownią i nagrzewnicami. Obmiar 1 kpl Instalacja elektryczna i teletechniczna Instalacje elektryczne i teletechniczne. Obmiar 1 kpl. Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach i słupach.. Obmiar 1790 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr 50 mm zatarte na gładko. Obmiar 1016 m2 Okładziny z płytek z wełny mineralnej pokryte flizem akustycznym -AMF. Obmiar 540 m2 Posadzki z płytek granitowych (ciągi komunikacyjne), wykładziny przemysłowe w części biurowej, płytki gresowe. Obmiar 696 m2 Roboty wykończeniowe Posadzka przemysłowa w części produkcyjnej. Obmiar 320 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Obmiar 126 m2 Bramy segmentowe sterowane elektrycznie. Obmiar 17,50 m2 Okna z PCV o pow m2 i pow 2 m2. Obmiar 255,56 m2 Drzwi wewnętrzne stalowe przemysłowe, aluminiowe, okleinowane. Obmiar 110 m2 8

9 Parapety wewnętrzne z konglomeratu. Obmiar 120 mb. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Obmiar 9 m Elewacja - płyty warstwowe. Obmiar 728 m2 Zagospodarowanie terenu działki Zagospodarowanie terenu działki. Obmiar 1100m2 Suma... (nazwa i adres Wykonawcy oferty, podpis) (miejscowość, data) 9

10 Załącznik nr 2 OFERTA - na budowę budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym, - na budowę hali produkcyjnej, - na budowę wjazdu z drobi publicznej o nr 762 w miejscowości Zagrody, - na zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, trawniki itp., dotycząca realizacji projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, zgodnie z załącznikiem nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część oferty Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferuję wykonanie zamówienia za kwotę brutto: zł słownie: w tym podatek VAT w wysokości zł słownie: kwota netto: zł słownie: Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy.... (nazwa i adres Wykonawcy oferty) (miejscowość, data) 10

11 Załącznik nr 3 Kielce r. PROTOKÓŁ z otwarcia ofert pisemnych, otrzymanych po ogłoszeniu o poszukiwaniu wykonawców w ramach postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu pod nazwą: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji siłowników pneumatycznych oraz pneumatycznych wysp zaworowych. Dnia o godzinie.. w siedzibie firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna - Realizatora Projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji siłowników pneumatycznych oraz pneumatycznych wysp zaworowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPSW /11-00 odbyło się komisyjne otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na wykonanie.. W skład Komisji Oceny Ofert wchodzili: 1. Kierownik Realizacji Projektu Koordynator Działań Realizującej Projekt -. W odpowiedzi na zapytania ofertowe złożone przez Beneficjenta, informacje umieszczone na stronie internetowej Realizatora Projektu zakładce Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOŚ oraz na stronie Beneficjenta w zakładce Informacje i ogłoszenia dotyczące realizowanego projektu, do dnia ( włącznie) wpłynęły. oferty, które spełniły kryteria formalne bez zastrzeżeń co do przekazanych załączników nr 1,2,3,4,5,6,7. Nazwa oraz adres oferenta Data wpłynięcia oferty Oferowana cena usługi Uwagi Komisja po dokładnej analizie dokonała: 11

12 Sprawdzenia aktualnej działalności firm w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym nadesłanych ofert Sprawdzenia nadesłanych dokumentów firmowych oferentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z Zaproszenie na składanie ofert na. oraz kryteriów dotyczącym wyboru wykonawcy komisja w składzie: Kierownik Realizacji Projektu Koordynator Działań Realizacji Projektu dokonano wyboru. Uzasadnienie. W dniu r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Na tym posiedzenie Komisji Oceny Ofert zakończono. Kielce dnia Kierownik Realizacji Projektu -.. Kielce dnia Koordynator Działań Realizacji Projektu

13 Załącznik nr 4 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 01/PC/ /09/2012 Niniejsza umowa została zawarta dnia.. w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Pneumatic Complex Osojca J i P Spółka Jawna, Al. IX Wieków Kielc 16/13, Kielce. NIP Regon KRS X Wydział Gospodarczy reprezentowanym przez Piotr Osojca-Prezes zwanym dalej Zamawiającym a Wykonawcą adres Wykonawcy NIP: REGON: reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą 1.Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ogólnobudowlane na działkach budowlanych o numerach 428/10, 428/12, 428/5, znajdującej się w miejscowości Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny będących własnością Zamawiającego, polegające na wykonaniu a) budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie konstrukcji budynku: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, stan zerowy, ściany naziemne parter, piętro I, - wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych wraz z izolacją termiczną i pokryciem dachu - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, oraz teletechnicznej. - wykonanie robót wykończeniowych b) hali produkcyjnej - wykonanie konstrukcji hali: roboty przygotowawcze, roboty ziemne - wykonanie konstrukcji stalowej więźby dachowej hali, pokrycie hali płytami warstwowymi wraz z obróbką blacharską i rynnami - wykonanie prac wykończeniowych hali c) budowę wjazdu z drogi publicznej o nr. 762 na nieruchomość o nr 428/10 w miejscowości Zagrody d) zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, ogrodzenie, trawniki itp, zgodnie z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST 13

14 KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę nr 713/2012 z dnia roku. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej jest załącznik nr 6, Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji. 3. Stronom są znane ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu realizacji inwestycji. 4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową. Dokonał przedmiaru robót oraz wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w ust.1 w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym ze względu na sposób finansowania inwestycji i zatwierdzony przez Zamawiającego. 2. Zakres umowy 1. Zakres rzeczowy robót objętych umową jest określony w dokumentacji projektu budowlanego oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego oraz Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Termin realizacji. 1. Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu przez obie strony Protokołu przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 5 a jego termin ustala się na dzień: 2. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień: 3. Zakończenie robót ustala się na dzień: Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w 2 zgodnie z: a) dokumentacją projektu budowlanego i zawartymi uzgodnieniami, b) zasadami sztuki budowlanej, c) warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz przepisami prawa, 14

15 d) prowadzenia robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, e) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa budowlanego, f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, g) kosztorysem ofertowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia ( przedstawienia Zamawiającemu stosownego dokumentu ) placu budowy i robót budowlano-montażowych od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Strony ustalają, że ubezpieczenie wykonania całej inwestycji przez Wykonawcę o którym mowa w 1, odbędzie się w dwóch etapach. - Etap 1 a) ubezpieczenie wykonania budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie konstrukcji budynku: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, stan zerowy, ściany naziemne parter, piętro I, - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej (dotyczące wymaganego zakresu robót) b) ubezpieczenie wykonania hali produkcyjnej - wykonanie konstrukcji stalowej więźby dachowej hali - Etap 2 a) ubezpieczenie budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych wraz z izolacją termiczną i pokryciem dachu - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, oraz teletechnicznej. - wykonanie robót wykończeniowych b) hali produkcyjnej - pokrycie hali płytami warstwowymi wraz z obróbką blacharską i rynnami - wykonanie prac wykończeniowych hali c) budowę wjazdu z drogi publicznej o nr. 762 na nieruchomość o nr 428/10 w miejscowości Zagrody d) zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, ogrodzenie, trawniki itp, Ochrona z tytułu tego ubezpieczenia powinna obejmować wszystkich uczestników biorących udział w budowie. Etapy ubezpieczeń realizacji całej inwestycji muszą posiadać ciągłość czasową ( przed zakończeniem Etapu 1 Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniowa na Etap Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 106 poz z późń. zm. ). 5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 15

16 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 7. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010r. nr 185 poz.1243 za zmianami). 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu. 5. Obowiązki Zamawiającego. 1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu: Załącznik nr 5 Protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy oraz wpisu do Dziennika Budowy. 2. Odebranie prawidłowo wykonanych robót. 3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia. 4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 5. Zapewnienie nieodpłatnego korzystania z wody i energii elektrycznej. 6. Gwarancja. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek możliwie szybko, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 3. Ustala się trzy terminy przeglądów gwarancyjnych: I przegląd po 12 miesiącach od daty odbioru końcowego, II przegląd po 18 miesiącach od daty odbioru końcowego, III przegląd po 34 miesiącach od daty odbioru końcowego. 7. Nadzór. 1. Ze strony Zamawiającego obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał będzie:. 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki Kierownika Budowy wykonywał będzie:. 3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 16

17 4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sprawdzać wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadamiać niezwłocznie Zamawiającego i Kierownika Budowy. 5. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 8. Wynagrodzenie. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:.. słownie złotych: (netto + podatek Vat) 2. W wynagrodzeniu mieszczą się między innymi koszty robót przygotowawczych i porządkowych. 3. Ustala się zapłatę za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem robót, na podstawie przedłożonych faktur i przedłożonych protokołów odbioru częściowego robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni. 4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. 9. Odbiór. 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów oraz zapis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy, że roboty zostały zakończone i nadają się do odbioru technicznego. 2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 3. Po odbiorze końcowym zaczyna biec termin gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany jest być osobiście przy odbiorze końcowym lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pełnomocnika. 5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzonego w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, atesty oraz certyfikaty materiałów i urządzeń a także protokoły pomiaru prawidłowości działania urządzeń i instalacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzeń, instalacji i wyposażenia. 10. Kary umowne. 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) Za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w 3 ust.3 umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia b) W wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17

18 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) Za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia o którym mowa w 8 ust.3 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. b) W wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia tych robót oraz wykonania innych zobowiązań. 4. W przypadku nieuregulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca może przerwać roboty budowlane określone w 1, Punkt 1, po 30-u dniach od daty terminu płatności określonej na fakturze. 5. Nie zapłacenie kary Zamawiającemu przez Wykonawcę nie zwalnia Zamawiającego z terminowego regulowania dalszych należności. 6. Strony wyrażają zgodę na potrącenie lub naliczanie kar umownych na podstawie wystawianych not księgowych. 11. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 - Oferta 3. Załącznik nr 5 - Protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy 4. Załącznik nr 6 Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 5. Załącznik nr 7 Protokół odbioru wykonania robót ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

19 Załącznik nr 5 Protokół przekazania terenu i placu budowy W związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, przez PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13 przekazuje teren i plac budowy zgodnie z protokołem! spisanym dnia roku w Kielcach w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót: zadanie Wykonawcą robót jest:... imię i nazwisko, nazwa firmy Strona przekazująca: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja Strona przyjmująca: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja Przy udziale: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja 19

20 Przekazuje się Wykonawcy: a) teren budowy... b) zakres robót... Przedstawiciel Wykonawcy został poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w instalację podziemną z uwagami: Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami BHP i P-POŻ obowiązującymi na terenie. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją lub uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Organ Nadzoru Budowlanego z dnia... oraz umową nr... z dnia... Zabezpieczenie budowy w en. elektryczną:... wskazać punkt poboru i sposób rozliczenia... Zabezpieczenie budowy w wodę:... wskazać punkt poboru i sposób rozliczeni... Inwestor zapewni/nie zapewni* korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w warunkach:... podać zasady zawarcia umowy najmu lub udostępnienia Inne ustalenia komisji: Na tym protokół zakończono i podpisano: *- niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik nr 6 Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, przez PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13 na mocy podpisanej umowy o Roboty Budowlane nr.. z Wykonawcą, firmą Kierownik Realizacji Inwestycji przekazuje dokumentację projektową zgodnie ze spisanym dnia. w Kielcach protokołem. Kierownik Realizacji Inwestycji (data/podpis) Wykonawca (data/podpis) 21

22 Załącznik nr 7 Protokół odbioru wykonania robót Spisany w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH,! W okresie od dnia: do dnia: Sporządzony dnia: przy udziale przedstawicieli: Inwestora: Pana/Pani Generalnego Pana/Pani wykonawcy: Podwykonawca: Pana/Pani Innych członków: Inspektor nadzoru Pana/Pani Komisja stwierdza, co następuje: 1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru. 2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: Nr Nazwa rodzajów robót lub asortymentów Wartość kosztorysu wykonawczego Potrącono w kosztorysie z tytułu wad trwałych Jakość wykonanych robót Uwagi i zastrzeżenia stron Roboty ujęte wyżej w kolumnach zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). 4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy. 22

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY

Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY załącznik Nr 1 ( oznaczenie Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej numerycznie CNC. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w 26-052 NOWINY, Zgórsko 1B, w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20 DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20 Lublin, dnia 03.07.2014 r. Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. reprezentowanym przez:

Załącznik nr 5. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 UMOWA Nr... na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu. w Kaliszu pomiędzy: Teatrem im. W. Bogusławskiego, Pl. W. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru RIK-17 w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn tel. (058) 691 76 20, fax (058) 682 88 28 http: //eksploatator.pl, e-mail: biuro@eksploatator.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo