Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30."

Transkrypt

1 Zaproszenie na składanie ofert na roboty ogólnobudowlane. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, firma PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna zaprasza do składania ofert na: - budowę budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym, - budowę hali produkcyjnej, - budowę wjazdu z drogi publicznej o nr 762 w miejscowości Zagrody, - zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, trawniki itp. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach Miejsce składania ofert w siedzibie inwestora: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Al. IX Wieków Kielc 16/ KIELCE Tel. Kontaktowy Termin składania ofert: do godziny Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą: dane rejestrowe nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki , cenę i warunki płatności, termin ważności oferty, termin i warunki realizacji projektu, informacje dotyczące czasu funkcjonowania firmy na rynku min 4 lata, informacje dotyczące ilości zatrudnionych osób, deklarację dotyczącą gwarancji wykonanych robót budowlanych na okres min. 3 lat, deklarację dotyczącą ubezpieczenia na wykonane roboty budowlane na okres min. 3 lat, informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 5 lat 1

2 Kryteria wyboru: cena, gwarancje, udokumentowana rzetelność wykonawcy. Oferty należy przesłać ( decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) z dopiskiem Oferta przetargowa 160/12 Działanie RPOWŚ nie otwierać do dnia roku. Informuję również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań inwestora. PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Al. IX Wieków Kielc 16/ KIELCE... (Beneficjent) (miejscowość, data)... (nazwa i adres Oferenta) (miejscowość, data) 2

3 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 1. Wykonanie robót budowlanych objęte jest następującymi etapami: Etap robót budowlanych Działanie z obmiarem Lp. Cena netto PLN Uwagi Zakup konstrukcji stalowej więźby dachowej hali produkcyjnej Roboty przygotowawcze Dostawa i montaż konstrukcji więźby dachowej. Obmiar 23,70 tony Zorganizowanie zaplecza budowy,. Obmiar 1 Wytyczenie obiektu. Obmiar 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki. Obmiar 1000m2 Roboty ziemne Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami. Obmiar 307 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku. Obmiar 150 m3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. 1,5 mi głęb. 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Obmiar 45 m3 Podkłady betonowe na podł. gruntowym gr. B10 gr pod ławy i stropy. Obmiar 15,8 m3 Stan zerowy Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B25. Obmiar 35,13m3 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B25. Obmiar 15,40 m3 Belki żelbetowe podwalinowe B25. Obmiar 3,10 m3 3

4 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, ściana. Obmiar 5,12 m3 Ściany żelbetowe łukowe grub.10cm i wys.do 4m, ścianki SC1, B25. Obmiar 8,74 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu dodatek do każdego następnego cm grubości. Obmiar 8,74 m2 Ściany żelbetowe grub.10cm i wys. do 4m w deskowaniu systemowym grub. 25, B25. Obmiar 64,82 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu syst. dodatek do każdego następnego cm grubości. Obmiar 64,82 m2 Trzpienie żelbetowe, prostokątne do wys.do 4m, B25. Obmiar 0,43 m3 Izolacje przeciwwilgociowe z folii poletylenowej na chudym betonie. Obmiar 88,00 m2 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowejgr 25 cm /8 warst. Obmiar 68,94 m3 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4m obw. Do 2m, śr. 30 cm liczone od 0. Obmiar 0,08 m3 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych rzadkich. Gruntowanie ław, stóp i ścian fund. Obmiar 1024,83 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. Obmiar 1024,83 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych gęstych. Druga warstwa. Obmiar 1024,83 m2 Słupy żelbetowe prostokątne w hali do pełnej wysokości z osadzeniem marek i kotew. Obmiar 10,01 m3 4

5 Schody żelbetowe, proste na płycie z na 0. Obmiar1,50 m2 Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na zap. Klejowe+ siatka (ściany fund.) na głęb. 1m od 0 budynku gr. 15cm. Obmiar 165 m2 Zasypanie fundamentów ziemią z odkładu z zagęszczeniem. Obmiar 345,00 m3 Schody żelbetowe, proste na płycie przy rampie. Obmiar 3,15 m2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym gr 10 cm podsypka piaskowa. Obmiar 75,70 m3 Podkłady betonowe na podł. gruntowym beton B10. Obmiar 75,70 m3 Izolacje przeciwwilgociowe -2 x papa termozgrzewalna. Obmiar 36,74 m2 Ściany żelbetowe grub.10cm i wys. do 4m w desk. Systemowym SC1, B25, ścianki łukowe o zmiennej gr. Obmiar 26,12 m2 Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny cm grubości. Obmiar 26,12 m2 Ściany naziemne-parter Ściany budynku pierwszej kondygnacji do wys. 4,5 m z bloczków wapiennopiaskowych gr.25cm. Obmiar 295,65 m2 Otwory na drzwi i okna w ścianach konstrukcyjnych. Obmiar 28 szt. Ułożenie nadproży prefabr.- ściany nośne. Obmiar 59,20 m Trzpienie żelbetowe, prostokątne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekroju do 12. Obmiar 0,88 m3 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 2m - na wysokość 3,25 m śred. 30 cm. Obmiar 0,19 m3 5

6 Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Obmiar 495,26 m2 Otwory na drzwi w ściankach działowych. Obmiar 27 szt. Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 33,40 m Schody żelbetowe, proste na płycie parter-piętro gr. Płyty 15 cm. Obmiar 20,40 m2 Komin systemowy Leier fi 20-8 m. Obmiar 1 szt. Żelbetowe płyta stropowa, gr.18cm płaska B25. Obmiar 275,87 m2 Wieńce monolityczne W1 25x25 cm na wszystkich kondygnacjach B25. Obmiar 14,66 m3 Belki i podciągi żelbetowe oraz belkiwieńce o wym. 25x30 cm na hali. Obmiar 7,68 m3 Ściany budynku druga kondygnacja wys.pow.4.5m z bloczków wapiennopiaskowych gr.25cm. Obmiar 258,14 m2 Ściany żelbetowe łukowe SC2,B25. Obmiar 26,12 m2 Piętro I Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegły, pojed., bloczków i pustaków - ściany piętra. Obmiar 34 szt. Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 89,60 m Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Obmiar164,95 m2 Otwory na drzwi w ściankach działowych. Obmiar 11 szt. 6

7 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Obmiar 13,20 m Trzpienie żelbetowe prostokątne o wys. do 4m, 25x25 cm, B25. Obmiar 0,88 m3 Żelbetowe płyt stropowa, gr.15cm płaskie B25. Obmiar 307,42 m2 Belki i podciągi W/B-2. Obmiar 4,65 m3 Przygotowanie i montaż zbrojenia na cały obiekt. Obmiar 16,39 ton Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys. do 4 śr. 30 cm, B25. Obmiar 0,19 m3 Ściany żelbetowe proste gr.12cm ścianki kolankowe. Obmiar 7,16 m2 Budowa zjazdu z drogi woj. Nr. 762 na nieruchomość Pokrycie Dachu hali płytami warstwowymi+obróbki+rynny Budowa zjazdu zgodnie z projektem oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę Nr. 62/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku. Obmiar 1 kpl. Pokrycie połaci dachowych płytami warstwowymi z izolacją PU. Obmiar 549m2. Obróbki przy szer. w roz. do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej. Obmiar 92 m2. Wykonanie i montaż dźwigarów drewnianych. Obmiar 23 szt. Wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych + pokrycie dachowe + izolacja Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, jedna warstwa - gr 25 cm. Obmiar 375,00 m2 Pokrycie połaci dachowej płytami OSB 22 mm. Obmiar 390,00 m2 Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe poziome- wyk. Na zimno z emulsji asfalt.-grun. pow. pod papę termozgrzewalną. Obmiar 390,00 m2 7

8 Izolacje przeciwwilgoc. z papy zgrzewalnej, dwie warstwy. Obmiar 390,00 m2 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blach stalowej powlekanej. Obmiar 78 m Rury Spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Obmiar 40 m Instalacja wod.-kanalizacyjna i c.o. Instalacje wod.-kan i co. Z kotłownią i nagrzewnicami. Obmiar 1 kpl Instalacja elektryczna i teletechniczna Instalacje elektryczne i teletechniczne. Obmiar 1 kpl. Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach i słupach.. Obmiar 1790 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr 50 mm zatarte na gładko. Obmiar 1016 m2 Okładziny z płytek z wełny mineralnej pokryte flizem akustycznym -AMF. Obmiar 540 m2 Posadzki z płytek granitowych (ciągi komunikacyjne), wykładziny przemysłowe w części biurowej, płytki gresowe. Obmiar 696 m2 Roboty wykończeniowe Posadzka przemysłowa w części produkcyjnej. Obmiar 320 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Obmiar 126 m2 Bramy segmentowe sterowane elektrycznie. Obmiar 17,50 m2 Okna z PCV o pow m2 i pow 2 m2. Obmiar 255,56 m2 Drzwi wewnętrzne stalowe przemysłowe, aluminiowe, okleinowane. Obmiar 110 m2 8

9 Parapety wewnętrzne z konglomeratu. Obmiar 120 mb. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Obmiar 9 m Elewacja - płyty warstwowe. Obmiar 728 m2 Zagospodarowanie terenu działki Zagospodarowanie terenu działki. Obmiar 1100m2 Suma... (nazwa i adres Wykonawcy oferty, podpis) (miejscowość, data) 9

10 Załącznik nr 2 OFERTA - na budowę budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym, - na budowę hali produkcyjnej, - na budowę wjazdu z drobi publicznej o nr 762 w miejscowości Zagrody, - na zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, trawniki itp., dotycząca realizacji projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, zgodnie z załącznikiem nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część oferty Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferuję wykonanie zamówienia za kwotę brutto: zł słownie: w tym podatek VAT w wysokości zł słownie: kwota netto: zł słownie: Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy.... (nazwa i adres Wykonawcy oferty) (miejscowość, data) 10

11 Załącznik nr 3 Kielce r. PROTOKÓŁ z otwarcia ofert pisemnych, otrzymanych po ogłoszeniu o poszukiwaniu wykonawców w ramach postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu pod nazwą: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji siłowników pneumatycznych oraz pneumatycznych wysp zaworowych. Dnia o godzinie.. w siedzibie firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna - Realizatora Projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji siłowników pneumatycznych oraz pneumatycznych wysp zaworowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPSW /11-00 odbyło się komisyjne otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na wykonanie.. W skład Komisji Oceny Ofert wchodzili: 1. Kierownik Realizacji Projektu Koordynator Działań Realizującej Projekt -. W odpowiedzi na zapytania ofertowe złożone przez Beneficjenta, informacje umieszczone na stronie internetowej Realizatora Projektu zakładce Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOŚ oraz na stronie Beneficjenta w zakładce Informacje i ogłoszenia dotyczące realizowanego projektu, do dnia ( włącznie) wpłynęły. oferty, które spełniły kryteria formalne bez zastrzeżeń co do przekazanych załączników nr 1,2,3,4,5,6,7. Nazwa oraz adres oferenta Data wpłynięcia oferty Oferowana cena usługi Uwagi Komisja po dokładnej analizie dokonała: 11

12 Sprawdzenia aktualnej działalności firm w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym nadesłanych ofert Sprawdzenia nadesłanych dokumentów firmowych oferentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z Zaproszenie na składanie ofert na. oraz kryteriów dotyczącym wyboru wykonawcy komisja w składzie: Kierownik Realizacji Projektu Koordynator Działań Realizacji Projektu dokonano wyboru. Uzasadnienie. W dniu r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Na tym posiedzenie Komisji Oceny Ofert zakończono. Kielce dnia Kierownik Realizacji Projektu -.. Kielce dnia Koordynator Działań Realizacji Projektu

13 Załącznik nr 4 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 01/PC/ /09/2012 Niniejsza umowa została zawarta dnia.. w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Pneumatic Complex Osojca J i P Spółka Jawna, Al. IX Wieków Kielc 16/13, Kielce. NIP Regon KRS X Wydział Gospodarczy reprezentowanym przez Piotr Osojca-Prezes zwanym dalej Zamawiającym a Wykonawcą adres Wykonawcy NIP: REGON: reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą 1.Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ogólnobudowlane na działkach budowlanych o numerach 428/10, 428/12, 428/5, znajdującej się w miejscowości Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny będących własnością Zamawiającego, polegające na wykonaniu a) budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie konstrukcji budynku: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, stan zerowy, ściany naziemne parter, piętro I, - wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych wraz z izolacją termiczną i pokryciem dachu - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, oraz teletechnicznej. - wykonanie robót wykończeniowych b) hali produkcyjnej - wykonanie konstrukcji hali: roboty przygotowawcze, roboty ziemne - wykonanie konstrukcji stalowej więźby dachowej hali, pokrycie hali płytami warstwowymi wraz z obróbką blacharską i rynnami - wykonanie prac wykończeniowych hali c) budowę wjazdu z drogi publicznej o nr. 762 na nieruchomość o nr 428/10 w miejscowości Zagrody d) zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, ogrodzenie, trawniki itp, zgodnie z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST 13

14 KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę nr 713/2012 z dnia roku. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej jest załącznik nr 6, Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji. 3. Stronom są znane ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu realizacji inwestycji. 4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową. Dokonał przedmiaru robót oraz wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w ust.1 w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym ze względu na sposób finansowania inwestycji i zatwierdzony przez Zamawiającego. 2. Zakres umowy 1. Zakres rzeczowy robót objętych umową jest określony w dokumentacji projektu budowlanego oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego oraz Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Termin realizacji. 1. Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu przez obie strony Protokołu przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 5 a jego termin ustala się na dzień: 2. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień: 3. Zakończenie robót ustala się na dzień: Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w 2 zgodnie z: a) dokumentacją projektu budowlanego i zawartymi uzgodnieniami, b) zasadami sztuki budowlanej, c) warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz przepisami prawa, 14

15 d) prowadzenia robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, e) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa budowlanego, f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, g) kosztorysem ofertowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia ( przedstawienia Zamawiającemu stosownego dokumentu ) placu budowy i robót budowlano-montażowych od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Strony ustalają, że ubezpieczenie wykonania całej inwestycji przez Wykonawcę o którym mowa w 1, odbędzie się w dwóch etapach. - Etap 1 a) ubezpieczenie wykonania budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie konstrukcji budynku: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, stan zerowy, ściany naziemne parter, piętro I, - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej (dotyczące wymaganego zakresu robót) b) ubezpieczenie wykonania hali produkcyjnej - wykonanie konstrukcji stalowej więźby dachowej hali - Etap 2 a) ubezpieczenie budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym: - wykonanie i montaż dźwigarów dachowych, drewnianych wraz z izolacją termiczną i pokryciem dachu - wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, oraz teletechnicznej. - wykonanie robót wykończeniowych b) hali produkcyjnej - pokrycie hali płytami warstwowymi wraz z obróbką blacharską i rynnami - wykonanie prac wykończeniowych hali c) budowę wjazdu z drogi publicznej o nr. 762 na nieruchomość o nr 428/10 w miejscowości Zagrody d) zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, ogrodzenie, trawniki itp, Ochrona z tytułu tego ubezpieczenia powinna obejmować wszystkich uczestników biorących udział w budowie. Etapy ubezpieczeń realizacji całej inwestycji muszą posiadać ciągłość czasową ( przed zakończeniem Etapu 1 Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniowa na Etap Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 106 poz z późń. zm. ). 5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 15

16 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 7. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010r. nr 185 poz.1243 za zmianami). 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu. 5. Obowiązki Zamawiającego. 1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu: Załącznik nr 5 Protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy oraz wpisu do Dziennika Budowy. 2. Odebranie prawidłowo wykonanych robót. 3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia. 4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 5. Zapewnienie nieodpłatnego korzystania z wody i energii elektrycznej. 6. Gwarancja. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek możliwie szybko, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 3. Ustala się trzy terminy przeglądów gwarancyjnych: I przegląd po 12 miesiącach od daty odbioru końcowego, II przegląd po 18 miesiącach od daty odbioru końcowego, III przegląd po 34 miesiącach od daty odbioru końcowego. 7. Nadzór. 1. Ze strony Zamawiającego obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał będzie:. 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki Kierownika Budowy wykonywał będzie:. 3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 16

17 4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sprawdzać wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadamiać niezwłocznie Zamawiającego i Kierownika Budowy. 5. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 8. Wynagrodzenie. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:.. słownie złotych: (netto + podatek Vat) 2. W wynagrodzeniu mieszczą się między innymi koszty robót przygotowawczych i porządkowych. 3. Ustala się zapłatę za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem robót, na podstawie przedłożonych faktur i przedłożonych protokołów odbioru częściowego robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni. 4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. 9. Odbiór. 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów oraz zapis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy, że roboty zostały zakończone i nadają się do odbioru technicznego. 2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 3. Po odbiorze końcowym zaczyna biec termin gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany jest być osobiście przy odbiorze końcowym lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pełnomocnika. 5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzonego w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, atesty oraz certyfikaty materiałów i urządzeń a także protokoły pomiaru prawidłowości działania urządzeń i instalacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzeń, instalacji i wyposażenia. 10. Kary umowne. 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) Za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w 3 ust.3 umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia b) W wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17

18 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) Za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia o którym mowa w 8 ust.3 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. b) W wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia tych robót oraz wykonania innych zobowiązań. 4. W przypadku nieuregulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca może przerwać roboty budowlane określone w 1, Punkt 1, po 30-u dniach od daty terminu płatności określonej na fakturze. 5. Nie zapłacenie kary Zamawiającemu przez Wykonawcę nie zwalnia Zamawiającego z terminowego regulowania dalszych należności. 6. Strony wyrażają zgodę na potrącenie lub naliczanie kar umownych na podstawie wystawianych not księgowych. 11. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 - Oferta 3. Załącznik nr 5 - Protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy 4. Załącznik nr 6 Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 5. Załącznik nr 7 Protokół odbioru wykonania robót ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

19 Załącznik nr 5 Protokół przekazania terenu i placu budowy W związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, przez PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13 przekazuje teren i plac budowy zgodnie z protokołem! spisanym dnia roku w Kielcach w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót: zadanie Wykonawcą robót jest:... imię i nazwisko, nazwa firmy Strona przekazująca: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja Strona przyjmująca: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja Przy udziale: nazwisko i imię, funkcja nazwisko i imię, funkcja 19

20 Przekazuje się Wykonawcy: a) teren budowy... b) zakres robót... Przedstawiciel Wykonawcy został poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w instalację podziemną z uwagami: Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami BHP i P-POŻ obowiązującymi na terenie. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją lub uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Organ Nadzoru Budowlanego z dnia... oraz umową nr... z dnia... Zabezpieczenie budowy w en. elektryczną:... wskazać punkt poboru i sposób rozliczenia... Zabezpieczenie budowy w wodę:... wskazać punkt poboru i sposób rozliczeni... Inwestor zapewni/nie zapewni* korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w warunkach:... podać zasady zawarcia umowy najmu lub udostępnienia Inne ustalenia komisji: Na tym protokół zakończono i podpisano: *- niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik nr 6 Protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, przez PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13 na mocy podpisanej umowy o Roboty Budowlane nr.. z Wykonawcą, firmą Kierownik Realizacji Inwestycji przekazuje dokumentację projektową zgodnie ze spisanym dnia. w Kielcach protokołem. Kierownik Realizacji Inwestycji (data/podpis) Wykonawca (data/podpis) 21

22 Załącznik nr 7 Protokół odbioru wykonania robót Spisany w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH,! W okresie od dnia: do dnia: Sporządzony dnia: przy udziale przedstawicieli: Inwestora: Pana/Pani Generalnego Pana/Pani wykonawcy: Podwykonawca: Pana/Pani Innych członków: Inspektor nadzoru Pana/Pani Komisja stwierdza, co następuje: 1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru. 2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: Nr Nazwa rodzajów robót lub asortymentów Wartość kosztorysu wykonawczego Potrącono w kosztorysie z tytułu wad trwałych Jakość wykonanych robót Uwagi i zastrzeżenia stron Roboty ujęte wyżej w kolumnach zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). 4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy. 22

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINA RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA Pieczęć nagłówkowa Zakładu PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO DOTYCZY UMOWY NR z dnia CZĘŚĆ A - DOSTAWA W dniu dzisiejszym dostarczono do w n/w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... 2007 roku pomiędzy: Zespołem..., z siedzibą przy ul...., 88-200 Radziejów reprezentowanym przez Dyrektora Pana przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 57 898,62 zł VAT: 12 737,69 zł Kwota kosztorysu brutto: 70 636,31 zł

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G38. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 117 066,32 zł

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy : 105 / U / 2015

Nr sprawy : 105 / U / 2015 Projekt umowy U M O W A Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16 400 Suwałki, NIP 844-000-59-39 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G32. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 600,06

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /...

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /... WZÓR U M OWY Zawarta w dniu...r. w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora mgr Annę Perłowską 2. Główną Księgową mgr inż. Barbarę Kiełek

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G30. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 49 330,78

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO NA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO NA DPS.DAG.333.4.2015 MALOWANIE POMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G2. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 53 981,00 zł

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowanym przez właściciela. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr. reprezentowanym przez właściciela. zwanym dalej Wykonawcą UMOWA nr Zawarta w dniu..r w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku z siedzibą przy ul.reja 4 w Szczecinku, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 78 887,83 zł VAT: 17 355,31 zł Kwota kosztorysu brutto: 96 243,14 zł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 0401 0515-0500 1.2 KNR 0401 0804-0700 1.3 KNR 0404 0502-0100 1.4 KNR 0401 0515-0500 1.5 KNR 0401 0804-0700 1.6 KNR 0404 0502-0100 1.7 KNR 0401 0349-0200 1.8 KNR 0401 0349-0200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Budowa: Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane szybów windowych -

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G223. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 334 624,99 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Budowa Posterunku Policji w Cybince. Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary 1. Roboty ziemne 1 wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0126-01-050 2 wg nakładów rzeczowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT W okresie od dnia.... do dnia.... Sporządzony dnia... Sporządzony przy udziale przedstawicieli: Inwestora... Pana( i).... Generalnego wykonawcy...... Pana(i)....

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G226. Kwota kosztorysu netto: 188 925,08 zł VAT: 41 563,52 zł Kwota kosztorysu brutto: 230 488,60 zł Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W Przedmiar robót wyk.dn: 0--03

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: TTE/62-19/2012

Numer sprawy: TTE/62-19/2012 Numer sprawy: TTE/62-19/2012 Umowa nr /TTE-62-19/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ w dniu., w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: 1. Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo