Opis techniczny wiaty:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny wiaty:"

Transkrypt

1 Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG /11-00 z dnia 30 maja Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę zamkniętej wiaty (hali) służącej jako magazyn wyrobów gotowych - w ramach realizacji umowy o dofinansowanie w zakresie: Zastosowania nowej technologii produkcji kaset ściennych w firmie REX-BUD, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , IV oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie międzybranżowego opracowania projektu wiaty jako przestrzeni magazynowej: Powierzchnia wiaty: ok 1000 m2 Wymiary: ok 22,15m x 50,0m Lokalizacja: Wiata powinna krótszym bokiem przylegać do zachodniej ściany istniejącej hali magazynowej.

2 Wewnątrz wiaty należy zaprojektować płytę posadzkową z betonu zatartego na gładko o parametrach umożliwiającej poruszanie się samochodów TIR i wózków widłowych i założonym obciążeniu 5 T/m2,. Przed wiatą należy zaprojektować plac utwardzony umożliwiający dostęp do powierzchni magazynowej ( od strony południowej wzdłuż dłuższego boku) plac betonowy o powierzchni chropowatej antypoślizgowej. Należy przewidzieć odwodnienie powierzchni magazynowych. Należy przewidzieć oświetlenie powierzchni magazynowej wewnątrz i placu przed wiata zgodnie z obowiązującymi normami Nowoprojektowana wiata musi nawiązywać materiałem, kolorystyką, rozwiązaniami a przede wszystkim wymiarami charakterystycznymi do istniejącej części jak również umożliwiać pracę suwnicy 12,5T (rozstaw osiowy belek podtorza i kęsów L=14,83m) musi to uwzględniać opracowanie projektu konstrukcyjnego i elektrycznego. Istniejący budynek w części gdzie dobudowana zostanie wiata to hala jednonawowa o rozpiętości (mierzonej w licu słupów ram nośnych) 22,15m (z suwnicą 12T). Maksymalne wysokości w kalenicy wynosi 10,46 m, a minimalna wysokość w świetle konstrukcji wynosi 9,05m. Istniejąca hala posadowiona jest na żelbetowych stopach fundamentowych. Stopy posadowiono w poziomie 1,30 m. Słupy istniejących ścian szczytowych wykonano z profili gorącowalcowanych IPE. Konstrukcję nowoprojektowanej części należy tak zaprojektować, aby możliwe było wydłużenie pracy suwnicy 12,5T na całej długości nowej i istniejącej przestrzeni magazynowej. Ściany istniejącej części wykonane są z blachy trapezowej 0,75mm o profilu 50/240/960 na ruszcie poziomym z kształtowników stalowych Z 150mm. Wypełnienie to wełna mineralna gr. 15 cm / wiatroizolacja, blacha trapezowa wewnętrzna o profilu 18/155/1085 mocowane do konstrukcji stalowej hali. Spadek połaci dachowych wynosi 3%, skierowany na zewnątrz hali w kierunku ścian podłużnych. W nowoprojektowanym obiekcie należy przewidzieć świetlik dachowy analogiczny do tych w istniejących częściach należących do Zamawiającego. Zamawiający sugeruje odbycie przez Oferenta wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

3 Ostateczny wygląd i funkcja powinna być uzgodniona z Zamawiającym na etapie koncepcyjnym. Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym konstrukcji istniejącego budynku i może go udostępnić jeśli ułatwi to wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: Wykonawca powinien dostarczyć w wyznaczonym terminie kompletny, międzybranżowy projekt wiaty ( rozbudowy części magazynowej istniejącej hali ) w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, w tym : 1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: Projekt architektoniczny w skali 1: Projekt konstrukcyjny w skali 1: Projekt instalacji elektrycznej w skali 1:100 Wszystkie opracowania muszą być wykonane przez projektantów i sprawdzających posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do projektowania w danej specjalności oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt musi być uzgodniony przez rzeczoznawców z zakresu ppoż., bhp oraz uzgodnienia branży sanitarnej. 3. Lokalizacja inwestycji: Zakład Produkcji Blach Trapezowych ul. A. Struga 14, Zgierz

4 4. Informacje uzupełniające: 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych, udzieli niezbędnych pełnomocnictw jak również przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 2. Uzyskanie warunków zabudowy pozostaje po stronie Wykonawcy 3. Uzyskanie wszelkich warunków / uzgodnień od gestorów sieci pozostaje po stronie Wykonawcy 4. Wszelkie opłaty Urzędowe jak również opłata za wydanie Pozwolenia na Budowę pokrywa Wykonawca 5. Forma złożenia projektu: Kompletny projekt należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w: 5 egzemplarzach papierowych ( segregatory z podziałem na teczki z opracowaniami branżowymi Płytę CD z elektroniczną wersją projekt ( rysunki zapisane w formacie CAD, opis techniczny edytowalny w formacie Word, wszelkie zestawienia i tabele w edytowalnych plikach Excel. Pliki powinny być skatalogowane w odpowiednich folderach analogicznie do części papierowej. Wszelkie warunki i decyzje powinny się znaleźć w oddzielnym folderze dokumenty formalno-prawne 6. Miejsce złożenia projektu: Siedziba Zamawiającego: Rex-Bud Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. ul. Nieszawska 6/ Łódź Polska.

5 Złożenie kompletnej dokumentacji musi zostać potwierdzone sporządzeniem protokołu zdawczo odbiorczego pomiędzy stronami i opatrzone datą. Osobą upoważnioną do odbioru dokumentacji ze strony zamawiającego jest jedynie Pełnomocnik Spółki Pan Robert Karczewski 7. Czas świadczenia usługi: kompletna dokumentacja do pozwolenia na budowę powinna być złożona w ciągu: 60 dni od daty zlecenia (bez potrzeby uzyskania warunków zabudowy). 180 dni przypadku konieczności uzyskania warunków zabudowy 60 dni przypadku braku konieczności uzyskania warunków zabudowy Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji usługi bez zmiany wynagrodzenia na wykonywaną usługę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia STRETCH III - Zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej DCT Faza 1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana,

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana, Piekary Śląskie, 02.07.2014 r. Ludyga Adrian PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAMIENNY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

ZAMIENNY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAMIENNY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dostawa i montażu 675 szt. stojaków rowerowych na terenie Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/048/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/048/GN Kraków, 03 sierpień 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/048/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szpital Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO B-852 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE INWESTOR: Gmina Miasto Darłowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Darłowo pl. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo