WĘGIEL 14 C W DIAGNOZOWANIU ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO - HELICOBACTER PYLORI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WĘGIEL 14 C W DIAGNOZOWANIU ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO - HELICOBACTER PYLORI"

Transkrypt

1 PL WĘGIEL 14 C W DIAGNOZOWANIU ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO - HELICOBACTER PYLORI Marta Wasilewska -Radwańska, Aleksandra Jung, Tadeusz Kuc, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Al.Mickiewicza 30, Kraków Zbigniew Kopański, Antoni Cienciała, Bożena Witkowska Szpital Wojskowy, ul. Wrocławska 1-3, Kraków Abstract Investigations aiming to develop diagnostication of'helicobacterpylori by use non-invasive methods have been concentrated on 14 C labelled urea, however 13 C stable isotope was also successfully applied in this purpose. In the described breath test each one of a group of patients subjected to diagnostication was administered 92.5 kbq as the 14 CO(NH 2 ) 2 in form of the water solution. Specific 14 CO 2 activity in breath out air reached its maximum (ca. 50 Bq/mmol) after 10 minutes for Hp(+) patients. Direct sorption of CO 2 in Hydroxide of Hyamine (1-mol solution in methanol) with phenoloftaleine as ph indicator, and following measurement in LS spectrometer TRI- CARB 2550-TR/AB, Canberra-Packard with admixed 10 ml liquid scintillator (Perma- Fluor or Insta-Fluor) enabled diagnostication of Hp with sensitivity: 100%, and specificity: 92.6%. Application of 13 C labelled urea is less complicated with respect to sample preparation, and can be entirely automated, but requires expensive mass-spectrometer and highly enriched in 13 C urea (at least 99.0 %) for results comparable to the 14 C. Od momentu odkrycia bakterii Helicobacter pylori [H. pylori), jednego z ważniejszych patogennych czynników choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nastąpił dynamiczny rozwój metod wykrywających obecność tej bakterii w przewodzie pokarmowym [1,2]. Poprawna diagnoza jest niezbędna w celu zaplanowania odpowiedniej terapii. Metody wykrywające obecność H. pylori dzielimy na inwazyjne (badanie bakteriologiczne, histologiczne, szybkie testy ureazowe np.clo-test) oraz nieinwazyjne (badanie serologiczne, testy oddechowe z użyciem węgla 13 C lub!4 C). Testy oddechowe odgrywają coraz większą rolą ze względu na dużą skuteczność (98,1%), czułość (100%), swoistość (92,6%) uzyskaną bez konieczności pobierania wycinków błony śluzowej [3]. Ponadto mogą podawać informację o masywności zakażenia i nadają się do monitorowania leczenia w przeciwieństwie do badań serologicznych, konkurencyjnej metody nieinwazyjnej. Celem pracy jest przedstawienie wyników uzyskanych dla testu oddechowego 190

2 z użyciem mocznika znakowanego 14 C oraz porównanie tej metody z testem oddechowym z użyciem mocznika znakowanego 13 C, zaproponowanej przez D.Grahama i P.Kleina [4,5], a przeprowadzonej w standardowych warunkach laboratoryjnych. Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 14 C. Zasada testów oddechowych opiera się na wykorzystaniu zdolności enzymuureazy, produkowanego przez H. pylori, do rozkładu mocznika wprowadzanego do organizmu [1,2]. Testem oddechowym przebadano łącznie grupę 108 pacjentów, w tym 45 kobiet i 63 mężczyzn, w wieku lat, średnia wieku 41,2 lat. Badania wykonano w 5 WSK w Krakowie. Test rozpoczynał się od pobrania próby tłowej wydychanego powietrza do polietylenowego balonu od pacjentów, którzy byli na czczo. Następnie pacjentom podawano mocznik znakowany 14 C o aktywności 92,5 kbq (2,5 (j.ci) w postaci roztworu wodnego. Wydychane powietrze było zbierane do polietylenowych balonów po czasie 2, 5, 10, 15, 20, 30 i 50 minut od momentu podania radiofarmaceutyku i przepuszczane przez lml 1-molo-wego roztworu hiaminy w metanolu (Hyamine hydroxide, f.packard), który miał tę własność, że wyłapywał dokładnie 1 mmol CO2. Indykatorem tej reakcji była fenoloftaleina, w ilości 20 ul, która powodowała zmianę barwy z różowej na białą. Następnie dodawano 10 ml scyntylatora (Insta-Fluor, f.packard). Pomiary dokonywano w spektrometrze ciekloscyntylacyjnym 2550 TR/AB Canberra-Packard [6]. Zoptymalizowana szerokość okna pomiarowego wynosiła 3-60 kev. Czas pomiaru był ograniczony przez limit liczby zliczeń (10 4 zliczeń ) lub przez limit czasu pomiaru (25 minut). W celu przedstawienia uzyskanych wyników w jako Bg/mmol wydychanego powietrza został wykonany wzorzec aktywności, dzięki któremu możliwe było określenie wydajności spektrometru ciekłoscyntylacyjnego 2550 TR/AB Canberra- Packard jako [7], : Ec-u = (0,02±0,002) Bq/cpm. Granica wykrywalności, czyli najmniejsza aktywność jaką można wyznaczyć tą metodą, została zdefiniowana jako 3-krotny błąd poziomu tła podzielony przez czułość metody. Wynosi ona dla opisanego zestawu pomiarowego 0,23 Bq. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wśród populacji 108 pacjentów 83 stanowią osoby zakażone Helicobacterpylori (Hp+), a 25 to osoby zdrowe (Hp-). Dane te w postaci uśrednionych wyników dla Hp+ i Hp- są przedstawione na rys. 1. Dla optymalizacji czasu trwania badania został określony przedział czasu pobrania próby wydychanego powietrza, tak aby granica pomiędzy pacjentem Hp+ i Hp- była maksymalna (rys. 1). Tym optymalnym czasem jest przedział kilku minut począwszy od 10-tej minuty od podania radioizotopu, różnica między pacjentem dodatnim a ujemnym jest wtedy maksymalna, na poziomie ufności 95% (hipoteza testowana testem t- Studenta). Uzyskane wyniki potwierdzają wartość diagnostyczną testu (czułość-100%, swoistość-92,6%, skuteczność-98%), jak również jego dużą precyzję (99%) i czułość metody (50cpm/Bq) [3]. Określona granica wykrywalności, jak i powyższe parametry wskazują, że moglibyśmy podawać aktywność conajmniej o połowę mniejszą dalej mając dużą wiarygodność testu. 191

3 O u O" O o er ca o czas od podania izotopu [min] średni pacjent negatywny (Hp-) wynik min. (Hp-) wynik max. (Hp-) średni pacjent pozytywny (Hp+) wynik min. (Hp+) wynik max. (Hp+) średni (Hp+) - średni (Hp-) Rys. 1. Uśrednione wyniki pomiarów uzyskane dla testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego 14 C (pacjenci pozytywni - Hp+, pacjenci negatywni Hp-). Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 13 C Podobnie jak dla radioizotopu 14 C izotop węgla I3 C może być użyty dla znakowania mocznika, który w wyniku działania H.pylori rozkładany jest do znakowanego CO 2. Średnia abundancja 13 C w węglu występującym na Ziemi wynosi ok. 1.1% przy czym zmiania się nieco w zależności od typu związku chemicznego i jego pochodzenia. Stężenie izotopu I3 C dla łatwego określenia nawet niewielkich zmian podaje się według powszechnie przyjętej notacji jako 5 13 CPDB [8] wyrażającej względne odchylenie w stosunku do standardu PDB (węglan z formacji Pee Dee), w którym 13 C/ 12 C = x 10" 6 [9]. 192

4 Technika diagnostyczna z zastosowaniem 13 C opisana przez Grahama et al. [4] podobnie jak w przypadku 14 C polegała na podaniu mocznika silnie wzbogaconego ale w izotop 13 C (99%) w ilości 5 mg/kg ciała (średnio mg) i następnie pobieraniu wydychanego powietrza do worków polietylenowych, z których odzyskany CO 2 był mierzony w spektrometrze masowym. Mocznik znakowany 13 C może być podawany w formie roztworu lub kapsułki [10]. Próbki powietrza pobierane są co 10 minut i analizowane przy użyciu gazowego spektrometru masowego jako stosunek 13 CO 2 / 12 CO 2 [4,5,10] e-8 4e-8 6e-8 8e-8 1e-7 Udział CO 2 z produkcji Hp Rys. 2. Wielkość sygnału izotopowego w zależności od udziału CO 2 wytworzonego 13, przez H.pylori z mocznika znakowanego C o różnym wzbogaceniu (opis przy wykresach). Próg detekcji spektrometru: 0.1 %o, próg diagnostyczny: 0.5 %o. Możliwość detekcji 13 C w niewielkiej ilości CO 2 (poniżej 5 cm 3 ) w spektrometrach o standardowej precyzji ok. 0.1 %o dla 5 ll5 C oraz prosta technika preparacyjna z możliwością automatyzacji całości procedury sprawia, że zastosowanie tego izotopu może stać się konkurencyjne w stosunku do 14 C. Wzbogacenie mocznika w lj C przy użyciu standardowych technik musi być stosunkowo wysokie ok. 99% (rys. 2), co potwierdzają wcześniejsze publikacje [4]. 193

5 Wnioski Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 14 C ma dużą wartość diagnostyczną, a jego zastosowanie w wykrywaniu zakażenia Helicobacter pylori staje się rutynową metodą, tym bardziej, że jest to metoda nieinwazyjna [6]. Istotnym usprawnieniem przeprowadzanych badań było wykonanie wzorca aktywności [8], dzięki któremu wynik może być porównywany z analogicznym wynikiem, ale pochodzącym z innego laboratorium, dużo prostsza jest wtedy analiza narażenia radiologicznego, czy inne kalkulacje. Zaletą testów z użyciem mocznika znakowanego 13 C jest mała ilość wydychanego powietrza (około 1 ml) [4], próbki można więc przesyłać do innego ośrodka wyposażonego w spektrometr masowy, co jest korzystne ponieważ eksploatacja spektrometru przez jeden ośrodek diagnostyczny jest nieopłacalna, wynik uzyskiwany jest jednak dopiero po kilku dniach. Test ten nie może być wykonywany bez wcześniejszego pomiaru próbki tłowej, gdyż mogą wystąpić duże różnice dla tej wartości ze względu na strefę geograficzną, nawet o kilka /oo wartości 5 C. W porównaniu do testu z użyciem 13 C, test z użyciem mocznika znakowanego 14 C jest stosunkowo prostym, szybkim i kilka razy tańszym testem wykrywającym zakażenie H. pylori, o wysokiej precyzji i pomijalnym narażeniu radiologicznym. Nie jest jednak zalecany w przypadku diagnozy dzieci i kobiet w ciąży. Piśmiennictwo [1] Marshall B.J.,Plankey H.W., Hoffman S.R.: Am.J.Gastroenterol., 86, 6, ,(1991). [2] Bielański W., Konturek S.J.: Nukleomka, 41, 2, 57-64, (1996). [3] Wasilewska-Radwańska M., Jung A., Kuc T., Kopański Z., Cienciała A., WitkowskaB.: Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego 14 C. X Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa, XII. 1997, Materiały Konferencyjne, Warszawa, 1997, [4] Graham D.Y., Klein P.D., Evans D.J., Evans D.G., Alpert L.C., Opekun A.R., Boutton T.W.: Lancet, 5, , (1987). [5] Graham D.Y., Klein P.D..Am.J.Gastroenterol.,88, 11, , (1993). [6] Kopański Z., Nizioł J., Micherdzmski J.,Wasilewska-Radwańska M., Łasa J., Cienciała A., Witkowska B., Czajecki K.: Gastroenterol.Pol., 12, , (1995). [7]Wasilewska-Radwańska M., Pysklak S., Gilewicz-Wolter 1, Kuc T., Jung A., Nizioł J., Kopański Z., Micherdziński J., Cienciała A.: Polish J. Med. Phys. & Eng., 5, 2, ,(1996). [8]Craig H.: Geochim. Cosmochim. Acta, 3, 53-92, (1953). [9]Craig H.: Geochim. Cosmochim. Acta, 12, , (1957). [10] Bielański W.: J.Physiol.&Pharm., 16, (1995). 194

Helicobacter pylori diagnostyka i leczenie

Helicobacter pylori diagnostyka i leczenie natomiast wciąż wiele trudności, a uzyskane wyniki badań bywają niekiedy rozbieżne. W tabeli 1 i 2 przedstawiono bezwarunkowe i warunkowe wskazania do diagnostyki i terapii zakażenia Hp. Wyniki terapii

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C Nr 2 (20) Listopad 2009 ISSN 1895-5924 BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C NGAL jako nowy marker w diagnostyce chorób nerek Walidacja metody badawczej w laboratorium medycznym

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 3 275-284 Praca oryginalna Original Article CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń CYFRA 21-1 comparison of determination methods

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 Test wydzielania interferonu gamma krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ludzkiego cytomegalowirusa 0350-0201 Cellestis, firma grupy QIAGEN

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia

Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia Borgis Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia *Agnieszka Osmólska-Bogucka Zakład Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

Ocena kliniczna przenośnego spektroskopu bliskiej podczerwieni do wykrywania pourazowych krwiaków śródczaszkowych

Ocena kliniczna przenośnego spektroskopu bliskiej podczerwieni do wykrywania pourazowych krwiaków śródczaszkowych Ocena kliniczna przenośnego spektroskopu bliskiej podczerwieni do wykrywania pourazowych krwiaków śródczaszkowych Claudia S. Robertson 1, Eric L. Zager 2, Raj K. Narayan 3, Neal Handly 4, Alok Sharma 5,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ mgr Paweł Krajewski OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia sportu. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Andrzej Klusiewicz

Fizjologia sportu. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Andrzej Klusiewicz Fizjologia sportu 71 Jakkolwiek szereg kwestii pozostaje otwartych i wymaga dalszych badań, to zainteresowanie praktyki sportu treningiem mięśni oddechowych staje się coraz większe. Andrzej Klusiewicz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux k K

aktualności biomérieux k K 63 grudzień 2012 aktualności biomérieux k K K Pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, zdrowia, dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym w Nowym Roku 2013 życzą pracownicy

Bardziej szczegółowo

Regulatory Toxicology and Pharmacology

Regulatory Toxicology and Pharmacology Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Contents lists available at ScienceDirect Regulatory Toxicology and Pharmacology journal homepage: www.else vier.com/locate/yrtph Porównanie zawartości

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 3-4 ROK LXVI KWARTALNIK 2014 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 10/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Monika Figura-Chmielewska WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mikropyłkowego testu Amesa MPF do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza

Wykorzystanie mikropyłkowego testu Amesa MPF do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza Wykorzystanie mikropyłkowego testu Amesa MPF do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza Microplate Ames MPF test use in assessment of mutagenic properties of dust pollution Agnieszka Kozłowska

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo