Funkcje wbudowane - numeryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje wbudowane - numeryczne"

Transkrypt

1 Funkcja Abs(liczba) Atn(liczba) Cos(liczba) Exp(liczba) Int(liczba) Fix(liczba) Funkcje wbudowane - numeryczne Opis Zwraca bezwzględną wartość argumentu. Zwracana wartość jest tego samego typu co argument funkcji. Zwraca wartość typu Double równą arcusowi tangensowi liczby. Funkcja zwraca wartość typu Double odpowiadającą cosinusowi kąta podanego w radianach. Funkcja zwraca wartość typu Double równą stałej e (podstawa logarytmu naturalnego) podniesionej do potęgi liczba. Funkcje zwracają wartości tego samego typu co przekazany argument. Wartość funkcji odpowiada części całkowitej argumentu. Dim Liczba Liczba = Int(99.8) 'Zwróci 99. Liczba = Fix(99.2) 'Zwróci 99 Liczba = Int(-99.8) 'Zwróci Liczba = Fix(-99.8) 'Zwróci 99. Fix(liczba) = Sgn(liczba) * Int(Abs(liczba)) Liczba = Int(-99.2) 'Zwróci Liczba = Fix(-99.2) 'Zwróci P

2 Funkcja Log(liczba) Rnd[(liczba)] Sin(liczba) Sqr(liczba) Tan(liczba) Funkcje wbudowane numeryczne c.d. Opis Zwraca wartość typu Double równą logarytmowi naturalnemu liczby. Zwraca wartość typu Single będącą liczbą losową. Randomize [liczba] - Inicjuje generator liczb losowych. Zwraca wartość typu Double równą sinusowi kąta podanego w radianach. Zwraca wartość typu Double równą pierwiastkowi kwadratowemu z liczby. Zwraca wartość typu Double równą tangensowi kąta podanego w radianach. Sgn(liczba) Zwraca wartość typu Variant (Integer) reprezentującą znak liczby. Wartosc1 = 42: Wartosc2 = -2.6: Wartosc3 = 0 Znak = Sgn(Wartosc1) ' Zwraca 1. Znak = Sgn(Wartosc2) ' Zwraca -1. Znak = Sgn(Wartosc3) ' Zwraca 0. 2 P

3 Funkcje wbudowane łańcuchowe Funkcja Chr(kod_znaku) LCase(ciąg) UCase(ciąg) LTrim(ciąg) RTrim(ciąg) Trim(ciąg) P Mid(string, _ start[, długość]) MidB(string, _ start[, długość]) P1 Opis Zwraca wartość typu String zawierającą znak odpowiadający podanemu kodowi znaku. MojZnak = Chr(65) ' Zwraca A. Zwraca wartość typu String zamienioną na małe litery. Zwraca wartość typu Variant (String) zawierającą podany ciąg zamieniony na wielkie litery. Obcina spacje początkowe w łańcuchu ciąg. Obcina spacje końcowe w łańcuchu ciąg. Obcina spacje początkowe i końcowe w łańcuchu ciąg. Zwraca wartość typu Variant (String) zawierającą podaną liczbę znaków z ciągu znaków. Zwraca wartość typu Variant (String) zawierającą podaną liczbę bajtów z ciągu znaków (na znak przypadają 2 bajty). Lanc1 = MidB(Lanc, 3, 4) Z ABCD zwróci BC 3

4 Funkcje wbudowane łańcuchowe c.d. Funkcja Left(lancuch, _ długość) Right(lancuch, _ długość) Len(ciąg nazwa_zmiennej) LenB(ciąg nazwa_zmiennej) InStr([start, ] string1, string2 [,compare]) Opis Zwraca wartość typu Variant (String) zawierającą podaną liczbę znaków począwszy od lewej strony ciągu znaków lancuch. Zwraca wartość typu Variant (String) zawierającą podaną liczbę znaków począwszy od prawej strony ciągu znaków lancuch. Zwraca wartość typu Long zawierającą liczbę znaków w ciągu znaków lub liczbę bajtów niezbędnych do przechowania zmiennej nazwa_zmiennej. Zwraca wartość typu Long zawierającą liczbę bajtów w ciągu znaków lub liczbę bajtów niezbędnych do przechowania w pamięci zmiennej nazwa_zmiennej,także zdefiniowanej przez użytkownika (włącznie z przestrzeniami między elementami). Zwraca wartość typu Variant (Long) określającą miejsce pierwszego wystąpienia jednego ciągu znaków w drugim. 4

5 Przykłady zastosowań funkcji (Len, LenB) Type MojRekord ID ID As As Integer Nazwisko As As String * Adres As As String * 30 Notacja DBCS (Double-Byte 30 End End Type Character Set ) Private Sub Sub Lancuchy() Dim Dim Klient As As MojRekord Dim Dim MyInt As As Integer, MyCur As As Currency Dim Dim MyString, MyLen, MyStr MyString = "Hello World": MyStr = "Abc" MyLen = Len(MyInt) 'Zwraca MyLen = Len(Klient) 'Zwraca MyLen = Len(MyString) 'Zwraca MyLen = Len(MyCur) 'Zwraca MyLen = LenB(MyStr) 'Zwraca End End Sub Sub P 5

6 Składnia funkcji (InStr) InStr([start, ] string1, string2 [,compare]) start string1 string2 compare Określa pozycję początkową poszukiwań w łańcuchu string1, parametr jest wymagany przy określeniu wartości compare. Element obowiązkowy. Łańcuch przeszukiwany. Element obowiązkowy. Łańcuch lub znak poszukiwany. vbusecompareoption -1 Pobiera opcje porównywania z ustawień Option Compare. vbbinarycompare 0 Porównywanie binarne. vbtextcompare 1 Porównywanie tekstowe. vbdatabasecompare 2 Porównywanie oparte na informacji znajdującej się w bazie MS Access. Pozycja deklaracji na początku modułu: Option Compare {Binary Text Database} 6

7 Przykłady zastosowań funkcji (InStr) Zwracane wartości funkcji - InStr([start, ] string1, string2 [,compare]) Warunek string1 posiada zerową długość 0 string1 posiada wartość Null string2 posiada wartość zerową string2 posiada wartość Null string2 nie został znaleziony 0 string2 został znaleziony w string1 start > string2 0 Zwrócona wartość 7 Null start Null Pozycja w której został odszukany Dim SearchString, SearchChar, MyPos Tekstowe SearchString ="XXpXXpXXPXXP" SearchChar = "P" MyPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1) Binarne 'Zwraca 6. MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0) 'Zwraca 9. MyPos = InStr(SearchString, SearchChar) 'Zwraca 9. MyPos = InStr(1, SearchString, "W") 'Zwraca 0. P

8 Przykłady zastosowań funkcji łańcuchowych Public Function WymianaZnaku(x,x1,x2) Dim p As Long Dim s1 As String, s2 As String p = InStr(1, x, x1, 1) If p = 0 Then WymianaZnaku = x Exit Function End If s1 = Left(x, p - 1) s2 = Right(x, Len(x) - p) WymianaZnaku = s1 & x2 & s2 End Function Znak szukany Lańcuch przeszukiwany Znak do wstawienia 8

9 Składnia funkcji (Format) Format(Wyrażenie[, Format[, PierwszyDzienTygodnia[, PierwszyTydzienRoku]]]) Wyrażenie Format PierwszyDzienTygodnia PierwszyTydzienRoku Liczba sekcji Element obowiązkowy. Dowolne poprawne wyrażenie. Element opcjonalny. Nazwa lub zdefiniowane przez użytkownika wyrażenie formatujące. Element opcjonalny. Opcjonalna wartość lub stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Element opcjonalny. Opcjonalna wartość lub stała określająca pierwszy tydzień roku. Różne formaty dla różnych wartości numerycznych Otrzymany wynik wyrażenia Format (użytkownika) 1 Stosowane do wszystkich wartości. 2 Pierwsza do dodatnich wartości i zera, druga do ujemnych wartości. 3 Pierwsza do dodatnich, druga do ujemnych, trzecia do zera. 4 Pierwsze trzy jak dla liczby sekcji 3, czwarta do wartości Null. 9

10 Liczba sekcji Formaty dla funkcji (Format) Różne formaty dla różnych wartości łańcuchowych Otrzymany wynik wyrażenia Format 1 Wyrażenie Format stosowane do wszystkich danych string. 2 Pierwsza sekcja stosowana do wartości łańcuchowych, druga do wartości Null i do pustych łańcuchów ( ). Nazwa formatu General Number Currency Fixed Standard Zdefiniowane formaty numeryczne Opis Wyświetla liczbę bez separatora tysięcy. Wyświetla liczbę z separatorem tysięcy. Formatowanie oparte na ustawieniach lokalnych w systemie. Wyświetla przynajmniej jedną cyfrę od lewej i dwie cyfry od prawej strony separatora dziesiętnego. Wyświetla liczbę z separatorem tysięcy, przynajmniej jedną cyfrę od lewej i dwie cyfry od prawej strony separatora dziesiętnego. 10

11 Nazwa formatu Formaty dla funkcji (Format) c.d. Opis Percent Wyświetla liczbę pomnożoną przez 100 ze znakiem procentu (%). Wyświetla dwie cyfry po prawej stronie separatora dziesiętnego. Scientific Yes/No True/False On/Off Używa standardowego formatu wykładniczego. Wyświetla nie (No), jeśli liczba jest 0, w przeciwnym przypadku wyświetla tak (Yes). Wyświetla False (fałsz), jeśli liczba jest 0, w przeciwnym przypadku wyświetla True (prawda). Wyświetla Off, jeżeli liczba jest 0, w przeciwnym wypadku On. Znaki formatów numerycznych i łańcuchowych użytkownika Znak None Opis Wyświetla niesformatowaną liczbę. 0 Znak pola. Wyświetla cyfrę lub zero. Nadmiar z lewej strony jest wyświetlany, natomiast z prawej strony jest obcinany. 11

12 Znak Znaki formatów funkcji (Format) Opis # Znak pola. Wyświetla cyfrę lub nic. Nie są wyświetlane nadmiarowe zera.. Znak dziesiętny. Pozycja kropki dziesiętnej w utworzonym formacie. Jeżeli liczba jest mniejsza od jedności, w celu wyświetlenia zera należy przed kropką, użyć znaku 0. % Znak procentu. Ustawiany na określonej pozycji. Wyrażenie jest mnożone przez 100., Separator tysięcy. Znak używany jako separator tysięcy w formatowanym wyjściu zależy od formatu numerycznego rozpoznawanego przez system. : Separator czasu. Oddziela od siebie godziny, minuty i sekundy. / Separator daty. Oddziela od siebie dzień, miesiąc i rok. E+ E- e+ e- Format wykładniczy. Powoduje, że liczba jest wyświetlana w formacie wykładniczym. Liczbę znaków wykładnika określa się z prawej strony. -+$() Wyświetla znak literowy. 12

13 Łańcuchowe Znak Znaki formatów funkcji (Format) c.d. Opis \ Znak zezwolenia. Pozwala na wyświetlenie znaków używanych do formatowania (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :, #, 0, %, E, e, przecinek, &, <, >,!). Wyświetla łańcuch zawarty między dwoma znakami cudzysłowu. W celu włączania łańcucha do argumentu Format z kodu należy użyć funkcji & < >! Miejsce na znak. Wyświetla znak lub spację. Miejsce na znak. Wyświetla znak lub nic nie wyświetla. Wyświetla wszystkie znaki w formacie małych liter. Wyświetla wszystkie znaki w formacie dużych liter. Powoduje wypełnianie miejsc na znaki od lewej do prawej. Standardowo są wypełniane od prawej do lewej. 13

14 Formatowanie daty i czasu funkcją (Format) Nazwa formatu General Date Long Date Long Time Medium Date Medium Time Zdefiniowane nazwy formatów daty i czasu Opis Wyświetlanie określone jest ustawieniami systemu. Wyświetla datę według formatu długiej daty ustawionego przez system. Wyświetla czas według formatu długiego czasu ustawionego przez system. Wyświetla datę według formatu średniej daty odpowiedniego do wersji języka aplikacji typu host. Wyświetla czas w formacie 12-godzinnym. Short Date Short Time Wyświetla datę według formatu krótkiej daty, ustawionego przez system. Wyświetla czas w formacie 24-godzinnym. 14

15 Znaki formatów daty i czasu funkcji (Format) Znaki do samodzielnego tworzenia formatów daty i czasu Znak Opis : Separator czasu oddzielający godziny, minuty i sekundy. / Separator daty oddzielający dzień, miesiąc i rok. c Wyświetla datę jako ddddd i czas jako ttttt, w tej kolejności. d Wyświetla dzień jako liczbę bez zera na początku. dd Wyświetla dzień jako liczbę z zerem na początku. ddd Wyświetla dzień w skrócie (skróty ang. np.: Thu, Fri). dddd Wyświetla dzień jako pełną nazwę (ang. np.: Friday). ddddd Wyświetla datę jako kompletną datę (najczęściej m/d/yy). dddddd Wyświetla datę jako kompletną datę (mmmm dd, yyyy). w Wyświetla dzień w postaci liczby (od 1 dla niedzieli do 7 dla soboty). ww Wyświetla tydzień w roku jako liczbę (1 do 54). 15

16 Znaki formatów daty i czasu funkcji (Format) c.d. m Wyświetla miesiąc jako liczbę bez zera na początku (od 1 do 12). mm Wyświetla miesiąc jako liczbę z zerem na początku (od 01 do 12). mmm Wyświetla miesiąc w skrócie (skróty ang. np.: Jan, Dec). mmmm Wyświetla miesiąc jako pełną nazwę (ang. np.: January, December). q Wyświetla kwartał roku jako liczbę (od 1 do 4). y Wyświetla dzień jako liczbę (od 1 do 366). yy Wyświetla rok jako dwucyfrową liczbę (od 00 do 99). yyyy Wyświetla rok jako trzy lub czterocyfrową liczbę (od 100 do 9999). h Wyświetla godzinę jako liczbę bez zera na początku (od 0 do 23). hh Wyświetla godzinę jako liczbę z zerem na początku (od 00 do 23). n Wyświetla minuty jako liczbę bez zera na początku (od 0 do 59). nn Wyświetla minuty jako liczbę z zerem na początku (od 00 do 59). s Wyświetla sekundy jako liczbę bez zera na początku (od 0 do 59). ss Wyświetla sekundy jako liczbę z zerem na początku (od 00 do 59). 16

17 Przykład: Przykłady zastosowań funkcji (Format) Dim MyTime, MyDate, MyStr MyTime = #17:04:23# MyDate = #January 27, 1993# MyStr = Format(Time, "Long Time") Zwraca bieżący systemowy czas w w długim formacie. MyStr = Format(Date, "Long Date") Zwraca bieżącą systemową datę w w długim formacie. MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") Zwraca "17:4:23". MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") Zwraca "05:04:23 PM". P 17

18 Przykład: Przykłady zastosowań funkcji (Format) c.d. MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") 'Zwraca środa, sty ". MyStr = Format(23) 'Zwraca "23". MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") 'Zwraca "5 459,40". MyStr = Format(334.9, "###0.00") MyStr = Format(5, "0.00%") 'Zwraca "500,00%". MyStr = Format("HELLO", "<") 'Zwraca "hello". MyStr = Format("To jest to", ">") 'Zwraca TO JEST TO". P P1 18

19 Funkcje daty i czasu Funkcja Date Time Now Second(godzina) Minute(godzina) Hour(godzina) Day(data) Opis Zwraca wartość typu (Date) zawierającą bieżącą datę systemową. Zwraca wartość typu (Date) zawierającą bieżącą godzinę systemową. Zwraca wartość typu (Date) określającą bieżącą datę i godzinę systemową pobraną. Zwraca wartość typu Variant (Integer), która jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59 włącznie. Zwraca wartość typu Variant (Integer), która jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59 włącznie. Zwraca wartość typu Variant (Integer), która jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59 włącznie. Zwraca wartość typu Variant (Integer), która jest liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 31 włącznie, określającą dzień miesiąca. 19

20 Funkcje daty i czasu c.d. Funkcja Weekday(data, [pierwszydzientygodn ia]) Month(data) Year(data) DateSerial(year, month, day) TimeSerial(hour, minute, second) DateValue(data) TimeValue(godzina) Opis Zwraca wartość typu Variant (Integer) zawierającą liczbę całkowitą określającą dzień tygodnia. Od 1 do 7. Zwraca wartość typu Variant (Integer), która jest liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 12 włącznie, określającą miesiąc roku. Zwraca wartość typu Variant (Integer) zawierającą liczbę całkowitą, określającą rok. Zwraca wartość typu Variant (Date) dla określonego roku, miesiąca i dnia. Zwraca wartość typu Variant (Date) zawierającą określenie czasu dla konkretnej godziny, minuty i sekundy. Zwraca wartość typu Variant (Date). Zwraca wartość typu Variant (Date) zawierającą godzinę. 20

21 Funkcja DateAdd(jednostki_d, ilość_jed, data) DateDiff(jednostki_d, data1, data2 [,pierwszydzientygodnia [, pierwszytydzienroku]]) DatePart(jednostki_d, date [,pierwszydzientygodnia [, pierwszytydzienroku]]) Timer Funkcje daty i czasu c.d. Opis Zwraca wartość typu Variant (Date) zawierającą datę, do której dodano określony przedział czasu. Zwraca wartość typu Variant (Long) określającą liczbę przedziałów czasowych pomiędzy dwiema datami. Jednostki_d określają rodzaj jednostek. Zwraca wartość typu Variant (Integer) zawierającą określoną część podanej daty. Zwraca wartość typu Single określającą liczbę sekund, które upłynęły od północy. Dim MojaData As Date Wartość domyślna Dim Msg MojaData = InputBox("Wprowadź datę:", "Data", Date) Msg = "Mamy kwartał nr: " & DatePart("q", MojaData) MsgBox Msg 21 P P1

22 Przykład zastosowania funkcji (Timer) Dim Intr As As Boolean Public Sub TimerShow(S As As Single) Dim Start Do Do Label1.Caption = Timer DoEvents Call Delay(S) Loop Until Intr = False End Sub Public Sub Delay(Time1 As As Single) Dim Start Start = Timer Do Do DoEvents Loop Until Timer - Start > Time1 End Sub 22

23 Funkcja IsDate(wyrażenie) IsArray(nazwa_z miennej) IsEmpty(wyrażeni e) IsMissing(nazwa_ argumentu) Funkcje testujące Opis Zwraca wartość typu Boolean wskazującą, czy wyrażenie może zostać przekształcone na wartość oznaczającą datę. Zwraca wartość typu Boolean wskazującą, czy argument jest zmienną prostą czy tablicą. Zwraca wartość typu Boolean wskazującą, czy zmienna została zainicjowana. Zwraca wartość Boolean wskazującą, czy argument nieobowiązkowy typu Variant został przekazany do procedury. IsNull(wyrażenie) Zwraca wartość Boolean wskazującą, czy wyrażenie nie zawiera danych (ma wartość Null). IsNumeric(wyraże nie) IsObject(identyfik ator) Zwraca wartość typu Boolean wskazującą, czy wartością wyrażenia jest liczba. Zwraca wartość typu Boolean wskazującą, czy identyfikator reprezentuje zmienną obiektową. 23

24 Funkcje konwersji danych Funkcja Str(liczba) Val(ciąg) Asc(ciąg) Hex(liczba) Oct(liczba) CBool(wyrażenie) CByte(wyrażenie) Opis Zwraca wartość typu String reprezentującą liczbę. Zwraca wartości liczb tworzących ciąg w postaci wartości numerycznej odpowiedniego typu. Zwraca wartość typu Integer odpowiadającą kodowi znaku pierwszego elementu w ciągu znaków. Zwraca wartość typu String reprezentującą heksadecymalną (szesnastkową) wartość liczby. Zwraca wartość typu Variant (String) reprezentującą oktetową (ósemkową) wartość liczby. Zwraca wartość typu Boolean. Konwersja dowolnego typu na logiczny. Zwraca wartość typu Byte. Konwersja dowolnego typu na typ Byte. 24

25 Funkcje konwersji danych c.d. Funkcja CCur(wyrażenie) CDate(wyrażenie) CDbl(wyrażenie) CDec(wyrażenie) CInt(wyrażenie) CLng(wyrażenie) CSng(wyrażenie) Opis Zwraca wartość typu Currency. Konwersja dowolnego typu na typ Currency. Zwraca wartość typu Date. Konwersja dowolnego poprawnego wyrażenia oznaczającego datę na typ Date. Zwraca wartość typu Double. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Double. Zwraca wartość typu Decimal. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Decimal. Zwraca wartość typu Integer. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Integer. Zwraca wartość typu Long. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Long. Zwraca wartość typu Single. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Single. 25

26 Funkcje konwersji danych c.d. Funkcja CVar(wyrażenie) CStr(wyrażenie) Opis Zwraca wartość typu Variant. Konwersja dowolnego typu z poprawną wartością na typ Variant. Zwraca wartość zależną od konwertowanego wyrażenia. Dim A, B, Test A = 5: B = 5 'Inicjowanie zmiennych. Test = CBool(A = B) 'Zmienna zawiera True. A = 0 'Przypisanie wartości. Test = CBool(A) 'Zmienna zawiera False. Dim MyDouble, MyByte MyDouble = 'MyDouble jest typu Double. MyByte = CByte(MyDouble) 'MyByte zawiera 126. Dim MyCurr, MyDouble MyCurr = CCur( ) 'MyCurr jest typu Currency. MyDouble = CDbl(MyCurr *8.2*0.01) 'Konwersja do Double. 26

27 Funkcje konwersji danych c.d. Dim Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime MyDate = "12 "12 luty 1969" 'Zdefiniowanie daty. MyShortDate = CDate(MyDate) 'Konwersja do do typu Date. MyTime = "4:35:47 PM" PM" 'Zdefiniowanie czasu. MyShortTime = CDate(MyTime) 'Konwersja do do typu Date. Dim Dim MyInt, MyVar MyInt = 4534 'MyInt jest typu Integer. MyVar = CVar(MyInt & "000") 'MyVar zawiera łańcuch ' Dim Dim MyDouble, MyString MyDouble = 'MyDouble jest typu Double. MyString = CStr(MyDouble) 'MyString zawiera " ". 27

28 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia Open nazwa_sciezki For tryb [Access dostep] [blokada] As [#]numer_pliku [Len=dlugosc_rekordu] Nazwa_sciezki tryb dostep blokada numer_pliku dlugosc_rekor du Element obowiązkowy. Wyrażenie znakowe określające nazwę pliku może zawierać nazwę katalogu lub folderu i dysku. Element obowiązkowy. Słowo kluczowe określające tryb otwarcia pliku: Append, Binary, Input, Output lub Random. Element nieobowiązkowy. Słowo kluczowe określające dozwolone operacje na otwartym pliku: Read, Write lub Read Write. Element nieobowiązkowy. Słowo kluczowe określające dozwolone dla innych procesów operacje na pliku: Shared, Lock Read, Lock Write i Lock Read Write. Element obowiązkowy. Numer pliku z zakresu 1 do 511 włącznie. Następny wolny numer pliku - wykorzystanie funkcji FreeFile. Element nieobowiązkowy. Liczba mniejsza lub równa (bajtów). 28

29 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Typy dostępu do pliku operacji Open: Sekwencyjny Swobodny Binarny Tryb Input - powoduje otwarcie do czytania z pliku. W tym trybie można używać instrukcji: Input #. Output - powoduje otwarcie do zapisu w pliku. W tym trybie można używać instrukcji: Write # lub Print #. Append - w przypadku otwarcia w tym trybie istniejącego pliku, dane zostaną zapisane na jego końcu, bez usuwania dotychczasowej zawartości. Jeżeli plik o podanej nazwie nie istnieje, następuje jego utworzenie. W tym trybie można używać instrukcji: Write # lub Print #. Random - odczyt i zapis danych rekordowych. Binary - odczyt i zapis porcji bajtów do pliku. 29

30 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Close [[[#]numer_pliku] [, [#]numer_pliku]]... Kończy operację wejścia/wyjścia na pliku otwartym za pomocą instrukcji Open numer_pliku Element nieobowiązkowy. Numer zamykanego zbioru. W przypadku braku jakiegokolwiek numeru, zostaną zamknięte wszystkie otwarte zbiory. Open test.txt" For Input As #1 'Sekwencyjne otwarcie w 'trybie Input. Należy zamknąć zbiór, 'aby otworzyć w innym trybie. Close #1 Open test.txt" For Binary Access Write As #1 'Binarne 'otwarcie. Close #1 30

31 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Type Record 'Zdefiniowanie własnego typu rekordowego. ID ID As As Integer Name As As String * End End Type Dim Dim MyRecord As As Record 'Deklaracja zmiennej rekordowej. Open test.txt" For For Random As As #1 #1 Len Len = Len(MyRecord) Close #1 #1 Open test.txt" For For Output Shared As As #1 #1 'Dowolny proces 'może zapisywać lub lub odczytywać ze ze zbioru TESTFILE. Close #1 #1 Open test.txt" For For Binary Access Read Lock Read As As #1 #1 'Binarne otwarcie w trybie odczytu. Inne procesy nie nie 'mają 'mają dostępu. 31

32 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Input #numer_pliku, lista_zmiennych Odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego i przypisuje dane do zmiennej. numer_pliku lista_zmiennych Numer zbioru, z którego będą pobierane dane. Zmienne, którym zostaną przypisane wartości ze wskazanego zbioru numer_pliku. Dim MyString, MyNumber Open "test.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) 'Zapętlenie do końca zbioru. Input #1, MyString, MyNumber 'Przesłanie danych do 'dwóch zmiennych. MsgBox MyString + " " + MyNumber Loop Close #1 32 S P

33 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Print #numer_pliku, [[{Spc(n) Tab[(n)]}] [wyrazenie] [pozycja_znaku]] Zapisuje do pliku sekwencyjnego dane w postaci sformatowanej do wydruku. numer_pliku Numer docelowego pliku. Spc(n) Tab(n) wyrazenie pozycja_znaku Służy do wstawiania do wydruku znaków spacji; wartość n oznacza liczbę wstawionych spacji. Służy do ustawiania punktu wstawiania w kolumnie o podanym numerze bezwzględnym; wartość n oznacza numer kolumny. Bez parametru ustawia co 14 kolumn. Dane do zapisu: numeryczne lub łańcuchowe. Określa punkt wstawiania następnego znaku. Aby umieścić punkt wstawiania bezpośrednio po ostatnim wyświetlonym znaku, należy użyćśrednika. Jeżeli opcja pozycja_znaku jest pominięta, następny znak drukowany jest w następnym wierszu. 33

34 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Open test1.txt" For For Output As As #1 #1 Print #1, #1, "To "To tylko test" Print #1, #1, Wydruk pustej linii do do zbioru. Print #1, #1, "Zone 1"; 1"; Tab Tab ; "Zone 2" 2" Dwie strefy druku. Print #1, #1, "Hello" ; " " ; "World" Spacja. Print #1, #1, Spc(5) ; "5 "5 przednich spacji " Pięć spacji. Print #1, #1, Tab(10) ; "Hello" Druk w kolumnie nr nr Dim Dim MyBool, MyDate, MyNull, MyError MyBool = False : MyDate = #7/20/1969# MyNull = Null : MyError = CVErr(32767) Print #1, #1, MyBool ; " jest wartością typu Boolean" Print #1, #1, MyDate ; " jest datą" Print #1, #1, MyNull ; " posiada wartość null" Print #1, #1, MyError ; " określa numer błędu" Close #1 P #1 34 S

35 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Write #numer_pliku, [lista_wyjscia] Zapisuje dane do pliku sekwencyjnego. numer_pliku lista_wyjscia Element obowiązkowy. Dowolny poprawny numer pliku. Element nieobowiązkowy. Jest to jedno lub więcej wyrażeń numerycznych lub wyrażeń znakowych oddzielonych od siebie przecinkami. Open "test2.txt" For Output As #1 Write #1, "Dane zapisane do pliku", 234 Write #1, 'Zapisz pusty wiersz. Print #1, Spc(5) ; "5 znaków spacji " Print #1, Tab(10) ; "Cześć" 'Drukuj słowo w 10 kolumnie. Close #1 'Zamknij plik. P 35 S

36 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Put [#]numer_pliku, [numer_rekordu], nazwa_zmiennej numer_pliku numer_rekordu nazwa_zmiennej Przepisuje dane ze zmiennej do pliku dyskowego. Element obowiązkowy. Dowolny poprawny numer pliku. Element nieobowiązkowy. Wartość typu Variant. Jest to numer rekordu (Random) lub numer bajtu (Binary). Element obowiązkowy. Nazwa zmiennej zawierającej dane, które mają być zapisane na dysk. Type Rekord ID As Integer Nazwisko As String * 20 End Type Dim MyRecord As Rekord, RecordNumber Open test3.txt" For Random As #1 Len = Len(MyRecord) For RecordNumber = 1 To 5 MyRecord.ID = RecordNumber MyRecord.Nazwisko = "Moje Nazwisko" & RecordNumber Put #1, RecordNumber, MyRecord Next RecordNumber P Close #1 36 S

37 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Get [#]numer_pliku, [numer_rekordu], nazwa_zmiennej numer_pliku numer_rekordu nazwa_zmiennej Wczytuje do zmiennej dane z otwartego pliku dyskowego Element obowiązkowy. Dowolny poprawny numer pliku. Element nieobowiązkowy. Wartość typu Variant. Numer rekordu (Random) lub numer bajtu (Binary). Element obowiązkowy. Nazwa zmiennej, do której wczytywane są dane. Type Rekord ID As Integer Nazwisko As String * 20 End Type Dim MojRekord As Rekord, Pozycja Open "Dane.dat" For Random As #1 Len = Len(MojRekord) For Pozycja = 1 To 5 Get #1, Pozycja, MojRekord Next Pozycja Close #1 37 S P

38 Instrukcje operacji wejścia/wyjścia c.d. Seek(numer_pliku) Zwraca wartość typu Long określającą bieżącą pozycję odczytu/zapisu dla pliku otwartego instrukcją Open. numer_pliku Element obowiązkowy. Dowolny poprawny numer pliku. Type Rekord ID As Integer Nazwisko As String * 20 End Type Dim MojRekord As Rekord, NrRekordu, Res Open "Dane.dat" For Random As #1 Len = Len(MojRekord) Do While Not EOF(1) Get #1,, MojRekord 'Przeczytaj kolejny rekord. Res = MsgBox("Pozycja w pliku: " & Seek(1), 64, _ "Informacja") Loop Close #1 P 38 S

39 Polecenia operacji na plikach i katalogach Polecenie ChDir ChDrive Dir FileCopy FileDateTime FileLen GetAttr Kill MkDir Name RmDir SetAttr Opis działania Zmienia bieżący katalog Zmienia bieżący napęd Zwraca nazwę pliku lub katalog pasujący do określonego wzorca lub atrybutu pliku Kopiuje plik Zwraca datę i godzinę ostatniej modyfikacji pliku Zwraca rozmiar pliku w bajtach Zwraca wartość reprezentującą atrybut pliku Usuwa plik Tworzy nowy katalog Zmienia nazwę pliku lub katalogu Usuwa pusty katalog Zmienia atrybut pliku 39

40 Funkcje sprawdzające - przykłady Zwrócenie przez funkcję Dir pustego ciągu znaków oznacza, że nie można znaleźć poszukiwanego pliku. Function FileExists(nazwa) As Boolean FileExists = Dir(nazwa) <> End Function Zwrócenie przez porównanie iloczynu literału z funkcją GetAttr oraz literału, wartości false oznacza, że nie można znaleźć poszukiwanego katalogu (folderu). Function PathExists(nazwa) As Boolean PathExists = (GetAttr(nazwa) and vbdirectory) _ = vbdirectory End Function 40

41 Lista plików w katalogu Sub ListaPlikow(Directory As String) Dim r As Integer r = 1 'Wstawianie i formatowanie nagłówków Cells.ClearContents Cells(r, 1).Value = "Nazwa pliku" Cells(r, 2).Value = "Rozmiar" Cells(r, 3).Value = "Data/Godzina" Range("A1:C1").Font.Bold = True 'Pobieranie plików f = Dir(Directory, 7) pobiera pierwszy wpis (zbiór) Do While f <> "" r = r + 1 Cells(r, 1).Value = f Cells(r, 2).Value = FileLen(Directory & f) Cells(r, 3).Value = FileDateTime(Directory & f) f = Dir pobiera kolejny wpis Loop End Sub 41

42 Instrukcja dla skróconego wywołania (With) Składnia: With obiekt.podprogram.wlasciwosc [instrukcje] End End With Równoważne podprogramy With MojObiekt.Height = 100.Caption ="Pozdrawiam" With.Font.Color = Czerwony.Bold = True End With End With MojObiekt.Height = 100 MojObiekt.Caption = "Pozdrawiam" MojObiekt.Font.Color = Czerwony MojObiekt.Font.Bold = True 42

43 Wykorzystanie obiektu FileSearch Właściwość lub metoda FileName FoundFile LookIn SearchSubFolder Execute NewSearch Opis działania Nazwa pliku do wyszukania (możliwe do stosowania znaki wzorców) Zwraca obiekt zawierający nazwy znalezionych plików Katalog do wyszukiwania True, jeśli mają być przeszukiwane podkatalogi Wykonuje operację wyszukiwania Resetuje obiekt FileSearch Function PlikIstnieje(path, fname) As Boolean With Application.FileSearch.NewSearch.FileName = fname.lookin = path.execute PlikIstnieje =.FoundFiles.Count = 1 End With End Function Sprawdzenie czy plik istnieje (od Office 97)? 43

44 Lista plików z zastosowaniem FileSearch Sub ListaPlikow2(Directory As String) Dim r As Integer r = 1 'Wstawianie i formatowanie nagłówków Cells.ClearContents Cells(r, 1).Value = "Nazwa pliku" Cells(r, 2).Value = "Rozmiar" Cells(r, 3).Value = "Data/Godzina" Range("A1:C1").Font.Bold = True r = r + 1 With Application.FileSearch.NewSearch.LookIn = Directory.FileName = *.*.SearchSubFolders = False.Execute For i = 1 To.FoundFiles.Count Cells(r, 1).Value =.FoundFiles(i) Cells(r, 2).Value = FileLen(.FoundFiles(i)) Cells(r, 3).Value = FileDateTime(.FoundFiles(i)) r = r + 1 Next i End With End Sub 44

45 Rodzaj błędu Składniowy Wykonania Logiczny Obsługa błędów w VBA Opis Nieprawidłowe wpisanie instrukcji. Są wychwytywane w trakcie pisania instrukcji lub podczas pierwszego uruchomienia procedury. Nieprawidłowa instrukcja zostaje podświetlona lub zostaje wyświetlone okno informacyjne. Mogą wystąpić mimo poprawnego napisania instrukcji. Powodem wystąpienia może być np. wprowadzenie łańcucha zamiast liczby, brak dyskietki w napędzie, podanie niewłaściwej ścieżki dostępu do pliku lub nieprawidłowej wartości liczbowej. Otrzymanie błędnego wyniku. Wina najczęściej leży po stronie programisty. Nieprzewidziana operacja lub zastosowanie złej logiki w odniesieniu do algorytmu programu komputerowego. Najczęściej stosowane narzędzia przy obsłudze błędów: On Error, Resume, obiekt Err 45

46 Obsługa błędów w VBA c.d. Przykład wygenerowanego błędu podczas działania procedury: Public Sub Sub Blad1() Dim Dim a, a, b, b, c a = InputBox("Podaj wartość a: a: ") ") b = InputBox("Podaj wartość b: b: ") ") c = a / b: b: MsgBox "Wynik obliczeń: " & c End End Sub Sub Numer wygenerowanego błędu P 46

47 Obsługa błędów w VBA c.d. Zastosowanie instrukcji On On Error w zabezpieczeniu przed błędami: Public Sub Sub Blad2() Dim Dim a, a, b, b, c W chwili błędu, wyjście z On On Error GoTo Blad podprogramu. a = InputBox("Podaj wartość a: a: ") ") b = InputBox("Podaj wartość b: b: ") ") c = a / b: b: MsgBox "Wynik obliczeń: " & c Exit Sub Sub Blad: MsgBox "Uwaga! Dzielenie przez zero!" End End Sub Sub Zabezpieczenie przed wszystkimi błędami. Komunikat w ogólności może być nieprawidłowy. P 47

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych 1. Wczytywanie z plików tekstowych. Wczytywanie z pliku tekstowego wymaga: a) skojarzenia zmiennej plikowej z plikiem procedura assignfile b)

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,> Przykłady: 2> plik przypisuje standardowe wyjście błędów do pliku, 1>&2 przypisanie standardowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne...

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne... 2 Spis treści 1 Kraj/region i język 4 1.1 Ustawienia regionalne................................... 4 1.2 Liczby............................................ 4 1.3 Waluta............................................

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach wysokiego poziomu

Programowanie w językach wysokiego poziomu Programowanie w językach wysokiego poziomu zajęcia nr 2 Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2014/2015 Plan dzisiejszych zajęć Pliki tekstowe 1. Operacje na plikach - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy języka C powtórka

I. Podstawy języka C powtórka I. Podstawy języka C powtórka Zadanie 1. Utwórz zmienne a = 730 (typu int), b = 106 (typu long long), c = 123.45 (typu double) Wypisz następujące komunikaty: Dane sa liczby: a = 730, b = 106 i c = 123.45.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

Systemy liczbowe używane w technice komputerowej

Systemy liczbowe używane w technice komputerowej Systemy liczbowe używane w technice komputerowej Systemem liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Obsługa bazy danych za pomocą phpmyadmin oraz phppgadmin 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do phpmyadmin oraz phppgadmin

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Język bash Pierwszy skrypt Rozwinięcia parametryczne Bloki instrukcji Dwa przydatne polecenia Tablice Sprawdzanie warunków Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Podstawy podstaw, czyli małe wprowadzenie do PHP, Podstawy

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows 1. Tryb linii komend Tryb linii komend pozwala użytkownikowi na zlecanie wykonywania operacji

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów.

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Blokom można przyporządkować tzw. atrybuty, zawierające dane tekstowe. Atrybuty to pewne informacje związane z blokiem. Może to być np. nazwa elementu rysunkowego,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

#include void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

PASCAL Kompendium. Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe. Edycja kodu Pomoc spis treści. Skopiowanie zaznaczonego bloku do schowka

PASCAL Kompendium. Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe. Edycja kodu Pomoc spis treści. Skopiowanie zaznaczonego bloku do schowka PASCAL Kompendium Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe Edycja kodu F1 Pomoc spis treści CTRL + F1 Pomoc kontekstowa SHIFT + strzałki Zaznaczanie bloku CTRL + INSERT Skopiowanie zaznaczonego bloku

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

- wszystkie elementy - wszystkie elementy

- wszystkie elementy - wszystkie elementy Tablice: indeksy całkowite >=0 tworzenie: TABLICA[0]=45 TABLICA[1]=23 TABLICA[2]=78 lub TABLICA=(45 23 78) lub TABLICA=($@) odwołanie echo ${TABLICA[3] echo ${TABLICA[*] echo ${TABLICA[@] Długość zmiennej:

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1 SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1 Zasady tworzenia programów każda instrukcja zakończona się średnikiem małe i duże litery nie są rozróżniane instrukcje mogą być kontynuowane w następnej linii

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych.

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 1 Algorytmy 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 2. Przeanalizuj podany algorytm wyznaczający minimalną liczbę spośród danych: a, b, c. dr Piotr Borkowski 1/10 3. Przeanalizuj podany algorytm

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo