ETAP PARKOWY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14. IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:... INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP PARKOWY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14. IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:... INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 ETAP PARKOWY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:..... WYNIK. MIEJSCE. INSTRUKCJA Witamy Ciebie na etapie parkowym Ogólnopolskiego Konkursu PPKP. Przed Tobą test składający się z 25 pytań, 15 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii w gimnazjum. Pytania ogólne są takie same dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie i są przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego, natomiast pozostałe 10 pytań dotyczy Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajduje się Twoja szkoła, są one przygotowane przez jego pracowników. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. W teście kółkiem zaznacz jedną prawidłową odpowiedź, jeśli się pomyliłeś, skreśl krzyżykiem błędną odpowiedź i zaznacz ponownie prawidłową. W przypadku pytań półotwartych, postępuj zgodnie z poleceniami. Przy każdym pytaniu zamieściliśmy informację o maksymalnej liczbie punktów, które możesz otrzymać za zadanie. Powodzenia! Koordynator ogólnopolski Zadanie 1. (0-1) Dokończ zdanie. Jemiołę zalicza się do półpasożytów, ponieważ: A. czerpie z drzew tylko związki organiczne B. czerpie z drzew tylko związki nieorganiczne C. nie potrafi wytworzyć sobie pokarmu D. nie posiada zdolności do prowadzenia fotosyntezy Zadanie 2. (0-4) Przyporządkuj definicje do odpowiednich pojęć: A. kamienie szlachetne B. minerały C. minerały skałotwórcze D. skały 1. zbiory jednorodnych lub różnorodnych minerałów 2. cenne minerały występujące w skorupie ziemskiej bardzo rzadko POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 1 z 5

2 3. pierwiastki lub związki chemiczne powstałe w skorupie ziemskiej w sposób naturalny 4. minerały mające największy udział w budowie litosfery, np. kwarc, skaleń, mika 5. zaokrąglone ziarno wapienne powstałe w próżni krasowej w wyniku wytrącenia węglanu wapnia A. ; B. ; C. ; D. ; Zadanie 3. (0-1) Kwiatostan typu koszyczek występuje u: A. babki lancetowatej B. mniszka lekarskiego C. maku polnego D. jasnoty białej Zadanie 4. (0-5) Połącz w pary kończyny ptaków z odpowiednią nazwą gatunkową: A. B. C. D. E. 1. dzięcioł 2. kaczka 3. skowronek 4. uszatka 5. wodnik 6. żuraw duży krzyżówka A. ; B. ; C. ; D. ; E. Zadanie 5. (0-10) Na mapie Polski wpisz numery odpowiadające poniższym Rezerwatom Biosfery UNESCO. 1. Babia 2. Białowieski 3. Jezioro 4. Karkonoski 5. Karpaty Góra Łuknajno Wschodnie 6. Polesie 7. Puszcza 8. Słowiński 9. Tatrzański 10. Bory Zachodnie Kampinoska Tucholskie POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 2 z 5

3 Zadanie 6. (0-1) Wskaż zestaw zawierający wyłącznie gatunki grzybów. A. borowik szlachetny, buławinka czerwona, hubiak pospolity B. kropidlak, borowik ceglastopory, listownica C. muchomor czerwony, borowik szlachetny, sercówka D. purchawica olbrzymmia, sarniak dachówkowaty, miłorząb dwuklapowy Zadanie 7. (0-4) Rysunki przedstawiają naturalne obszary występowania wybranych gatunków drzew na terenie Polski. Do cyfry, którą oznaczono rysunki, dobierz nazwę drzewa. A. buk zwyczajny B. jarząb szwedzki C. jodła pospolita D. sosna zwyczajna POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 3 z 5

4 A. ; B. ; C. ; D. ; Zadanie 8. (0-1) Który zestaw wskazuje na poprawne rozpoznanie roślin iglastych: A. 1- jałowiec pospolity, 2-cis pospolity, 3- świerk pospolity, 4- jodła pospolita, 5- modrzew europejski B. 1- jodła pospolita, 2- modrzew europejski, 3- cis pospolity, 4- świerk pospolity, 5- jałowiec pospolity C. 1- świerk pospolity, 2- jałowiec pospolity, 3- modrzew europejski, 4- cis pospolity, 5- jodła pospolita D. 1- jodła pospolita, 2- modrzew europejski, 3- cis pospolity, 4- jałowiec pospolity, 5- świerk pospolity Zadanie 9. (0-1) Na poniższych rysunkach przedstawiono struktury przestrzenne populacji. Zaznacz zestaw, który prawidłowo opisuje schematy A. rozmieszczenie: 1- skupiskowe, 2- losowe, 3- przypadkowe B. rozmieszczenie: 1- równomierne, 2- skupiskowe, 3- przypadkowe C. rozmieszczenie: 1- równomierne, 2- przypadkowe, 3- skupiskowe D. rozmieszczenie: 1- losowe, 2- skupiskowe, 3- przypadkowe POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 4 z 5

5 Zadanie 10. (0-6) Rozpoznaj przedstawione na mapach poziomicowych formy rzeźby terenu, a następnie połącz z odpowiednim pojęciem. A. dolina B. obniżenie terenu C. stok D. wzgórze E. góra F. przełęcz forma oznaczona literą H A. ; B. ; C. ; D. ; E. ; F. ; Zadanie 11. (0-1) Zaznacz właściwą odpowiedź. Skrzydło nietoperza i ręka człowieka to: A. narządy szczątkowe B. narządy homologiczne C. narządy analogiczne D. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa Zadanie 12. (0-1) Świerk pospolity rosnący w Bieszczadzkim Parku Narodowym i rosnący w Białowieskim Parku Narodowym należy do: A. tej samej populacji i różnych gatunków B. różnych populacji i różnych gatunków C. różnych populacji tego samego gatunku D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa Zadanie 13. (0-5) Przyporządkuj definicje do odpowiednich pojęć: A. ekologia B. entomologia C. herpetologia D. mykologia E. ornitologia POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 5 z 5

6 1. nauka o ochronie środowiska 2. dział zoologii zajmujący się badaniem płazów i gadów 3. dział zoologii zajmujący się badaniem ptaków 4. dział zoologii zajmujący się badaniem owadów 5. nauka badająca prawidłowości występujące pomiędzy organizmami oraz między organizmami i częścią nieożywioną środowiska 6. dział biologii zajmujący się badaniem grzybów A. ; B. ; C. ; D. ; E. ; Zadanie 14. (0-1) Dokończ zdanie. Organizm przedstawiony na poniższym rysunku zaliczany jest do grupy: A. stawonogów B. mięczaków C. płazińców D. obleńców Zadanie 15. (0-3) Jedną z form ochrony i pomocy ptakom jest tworzenie sztucznych miejsc lęgowych. Dopasuj rodzaj budki do nazwy gatunkowej ptaka, który z niej najczęściej korzysta. A. B. C. 1. bogatka 2. jerzyk 3. pełzacz 4.pustułka A. ; B. ; C. ; Zadanie 16. (0-1) Herpetologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem: a) lasów liściastych b) torfowisk c) płazów i gadów d) zależności między organizmami POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 6 z 5

7 Zadanie 17. (0-1) Światowy Dzień Ochrony Środowiska przypada: a) 5 czerwca b) 22 kwietnia c) 17 września d) 15 czerwca Zadanie 18. (0-1) Do roślin nagonasiennych nie należy: a) cis b) modrzew c) palma d) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe Zadanie 19. (0-1) Które zwierze nie występuje w Polsce: a) żółw błotny b) drzewołaz c) wodniczka d) traszka grzebieniasta Zadanie 20. (0-1) Ropuchę od żaby odróżniamy po: a) budowie tylnej kończyny b) po rozstawie oczu c) brodawkowatej, silnie chropowatej skórze d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe Zadanie 21. (0-1) Nazwij proces umożliwiający badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska za pomocą porostów wrażliwych na szkodliwe substancje. a) rekultywacja b) bioindykacja c) recykling d) biodegradacja POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 7 z 5

8 Zadanie 22. (0-4) Ułóż ogniwa każdego z tych łańcuchów pokarmowych we właściwej kolejności: a) ślimak wodny- człowiek- roślina wodna- ryba... b) mszyca - liść róży- biedronka... c) dżdżownica- szczątki liści- jastrząb- drozd... d) ślimak lądowy- zaskroniec- żaba- sałata... Zadanie 23. (0-1) Eutrofizacja to: a) spadek liczebności mikroorganizmów b) wzrost żyzności wód powierzchniowych c) nawadnianie obszarów pozbawionych stałych dopływów wody d) odprowadzania wód z terenów podmokłych Zadanie 24. (0-2) Wskaż największy i najmniejszy użytek ekologiczny znajdujący się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego: a) użytek ekologiczny "Bladowo" b) użytek ekologiczny "Chełsty" c) użytek ekologiczny "Torfowisko Wąpierskie" d) użytek ekologiczny "Koszelewki" e) użytek ekologiczny "Kurojady" Największy użytek ekologiczny WPK to:... Najmniejszy użytek ekologiczny WPK to:... Zadanie 25. ( 0-1) W Welski Parku Krajobrazowym znajdują się dwie aleje drzew pomnikowych. Wskaż ich lokalizację: a) Lidzbark i Koszelewy b) Tarczyny i Grądy c) Lidzbark i Prętki d) Lidzbark i Grodziczno POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 8 z 5

9 POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XIII EDYCJA 2013/14 - ETAP PARKOWY- strona 9 z 5

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego.

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego. PODSTAWY EKOLOGII TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. (opisuje stan środowiska naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY CZAS PRACY: 90 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: mgr Monika Mazurek mgr Lucyna Skwarczyńska mgr Anna Świszcz mgr Agnieszka Chłopaś 1 RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z BIOLOGII według

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA PRZYWRÓCONA NATURZE

KOPALNIA PRZYWRÓCONA NATURZE KOPALNIA PRZYWRÓCONA NATURZE Przewodnik po przyrodniczej ścieżce dydaktyczno-edukacyjnej na obszarze nieczynnej kopalni odkrywkowej Lipówka w Rudnikach koło Częstochowy Częstochowa 2013 Redaktor naczelny/editor-in-chief:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z biologii kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut Miejsce na naklejkę z kodem szkoły OKE JAWORZNO CKE BIOLOGIA MARZEC ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Konspekty lekcji muzealnych Redakcja Ingrid Paśko Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII Zbigniew Tomusiak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII I. Cele kształcenia ogólnego: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI CZAS PRACY: 120 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Klasa I: Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej Strategia rozwoju markowych produktów turystycznych miasta Bielska-Białej Przygotowana przez Planet PR Lipiec 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo