Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI. / 50 pkt. Komisja: Rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI. / 50 pkt. Komisja: Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2014/2015 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy test zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 2. Wpisz swój kod i datę urodzenia. 3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim tuszem. 4. Test, do którego przystępujesz zawiera 30 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte i zadania otwarte. 5. Do każdego zadania zamkniętego zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami a, b, c, d. Wybierz tylko jedną prawidłową odpowiedź i wpisz do tabeli na stronie W zadaniach otwartych zapisz pełną odpowiedź starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów. 7. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z pomocy naukowych, ani podpowiedzi kolegów - narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 9. Pracuj uważnie, masz 90 minut na wykonanie wszystkich zadań. 10. Laureatem zostaje uczeń, który zdobędzie co najmniej 42 punkty. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Wypełnia komisja (po rozkodowaniu prac) Imię i nazwisko ucznia / 50 pkt ilość uzyskanych punktów Uczeń został laureatem. TAK/NIE Komisja:

2 Zadania Regularnie kurczące się pęcherzyki, które służą do usuwania szkodliwych produktów przemiany materii oraz wody u pantofelka to: a. wodniczki tętniące b. wodniczki pokarmowe c. rzęski d. odpowiedź a i b Zadanie Żeby stwierdzić, że populacja jest w stadium wzrostu należy określić: a. produkcje wtórną b. strukturę płci c. liczbę pasożytów d. strukturę płci i strukturę wiekową populacji Zadanie Janek ma mieć wykonany przeszczep nerki. Nerka pochodzi od jego ojca. Żeby zwiększyć szanse na przyjęcie przeszczepu, przed zabiegiem i po nim podaje się: a. Jankowi osłabione antygeny ojca b. ojcu leki osłabiające reakcje odpornościowe organizmu c. ojcu surowicę z przeciwciałami Janka d. Jankowi leki osłabiające reakcje odpornościowe organizmu Zadanie Które zdanie jest prawidłowe: a. Osobnik z grupą krwi AB posiada w surowicy przeciwciała anty-a i anty-b b. U matki z grupą krwi B Rh- może przy kolejnej ciąży wystąpić konflikt serologiczny, jeżeli jej dziecko będzie miało grupę krwi 0 Rh+ c. Człowieka z grupą krwi 0 możemy określić jako uniwersalnego biorcę d. Więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa strona 2 z 13

3 Zadanie Dwutlenek węgla w układzie krwionośnym głównie jest transportowany przez: a. fibrynogen b. płytki krwi c. białe ciałka krwi d. osocze Zadanie Narządem szczątkowym nie są: a. zęby mądrości u człowieka b. kość ogonowa u człowieka c. mięśnie poruszające małżowiną uszną u człowieka d. kości skrzydeł u wróbla Zadanie Na rysunku nie uwzględniono schematu układu krążenia jednej z gromad kręgowców: a. gadów b. ssaków c. ryb d. płazów strona 3 z 13

4 Zadanie Wiek matki rzutuje na prawdopodobieństwo urodzenia przez nią dziecka z: a. fenyloketonurią b. anemią sierpowatą c. zespołem Downa d. albinizmem Zadanie W tabeli przedstawiono fenotypy i genotypy rodziców. Zaznacz podpunkt, w którym dzieci dziedziczą grupy krwi w proporcjach : 50% A, 25% AB, 25% B Fenotypy Genotypy a. A i B I A i 0 i I B i 0 b. A i B I A I A i I B I B c. AB i A I A I B i I A i 0 d. AB i 0 I A i 0 i i 0 i 0 Zadanie Za pomocą obrazu kariotypu można wykryć następujące schorzenie: a. zespół Klinefeltera b. chorobę Huntingtona c. alkaptonuria d. odpowiedź a i b są prawidłowe Zadanie Nić DNA o sekwencji 3 GACCTG 5 poddano transkrypcji. Podaj która z przedstawionych poniżej sekwencji nukleotydów w mrna zsyntetyzowanych na powyższym fragmencie DNA jest właściwa: a. 5 - CTGGAC - 3 b. 3 - CTGGUC - 5 c. 5 - CUGGAC - 3 d. 3 - CTGGAC - 5 strona 4 z 13

5 Zadanie Skrzyżowano groch o owocach gładkich i żółtych z grochem o owocach pomarszczonych i zielonych. W pierwszym pokoleniu otrzymane osobniki w 50% miały nasiona gładkie i żółte. Barwa żółta i gładka powierzchnia nasion to cechy dominujące. Podaj genotyp pokolenia rodzicielskiego. a. AABb x Aabb b. AABB x aabb c. AaBb x AaBb d. AaBB x aabb Zadanie Nieprawdą jest, że: a. gamety żeńskie w przeciwieństwie do męskich pozbawione są zdolności ruchu b. komórki jajowe powstają w jajnikach, a dojrzewają w jajowodach c. najądrza są miejscem dojrzewania plemników d. plemniki żyją w drogach rodnych dłużej niż komórki jajowe Zadanie Procesy zapylenia i zapłodnienia u roślin nasiennych: a. są rozdzielone w czasie, w którym łagiewka pyłkowa pokonuje drogę u roślin nagonasiennych i okrytonasiennych z okienka zalążka do jego ośrodka b. są rozdzielone w czasie, w którym łagiewka pyłkowa dociera u roślin nagonasiennych ze znamienia słupka do zalążka, a u roślin okrytonasiennych z okienka zalążka do jego ośrodka c. są rozdzielone w czasie, w którym łagiewka pyłkowa dociera u roślin nagonasiennych z okienka zalążka do jego ośrodka lub u roślin okrytonasiennych ze znamienia słupka do zalążka d. zachodzą jednocześnie zaraz po przeniesieniu pyłku n znamię słupka strona 5 z 13

6 Zadanie Uczniowie na zajęcia koła biologicznego mieli przynieść w pełni dojrzałe szyszki drzew iglastych. Której szyszki nie udało im się znaleźć? a. sosny czarnej b. sosny górskiej c. świerku pospolitego d. jodły Zadanie Rosiczka okrągłolistna i dzbanecznik posiadają liście pułapki, są one przykładem metamorfoz: a. pędowych b. liściowych c. łodygowych d. korzeniowych Zadanie Zwierzę to ma ciało podzielone na segmenty, miękkie, pokryte śluzem. Porusza się dzięki skurczom mięśni. Oddycha całą powierzchnią ciała. Organizm ten można zaklasyfikować do: a. jamochłonów b. pierścienic c. płazińców d. mięczaków Wpisz odpowiedzi do tabeli strona 6 z 13

7 Zadanie Obok oznaczeń X, Y wpisz nazwy hormonów kontrolujących poziom glukozy w krwi człowieka. X podwyższony poziom obniżony poziom glukozy glukozy w krwi Y w krwi X -. Y -. Zadanie Z podanych cech wybierz trzy odnoszące się do móżdżku: a. koordynacja ruchów b. miejsce powstawania myśli i pojęć abstrakcyjnych c. wysyłanie do mięśni impulsów nerwowych powodujących ich skurcz d. utrzymywanie równowagi i pionowej postawy e. regulowanie czynności serca, ciśnienia krwi, oddychania, połykania f. kontrolowanie napięcia mięśni Zadanie Pani Ania trafiła do lekarza po omdleniu, skarżyła się na też na bóle głowy. Badanie krwi wykazało 7 tys./mm 3 leukocytów, 3 mln/mm 3 erytrocytów i 200 tys./mm 3 trombocytów. Zmierzone ciśnienie wynosiło 90/60 mm Hg. Na podstawie powyższych informacji podaj jaką diagnozę postawił lekarz. Uzasadnij swoją odpowiedź. diagnoza - uzasadnienie -. Zadnie Wyjaśnij dlaczego ściana lewej komory serca jest grubsza od ściany prawej komory strona 7 z 13

8 Zadanie Poniżej przedstawiono 2 odcinki DNA o różnych sekwencjach nukleotydów, które poddano wysokiej temperaturze. Wskaż, która z sekwencji A czy B szybciej ulegnie denaturacji. Odpowiedź uzasadnij. sekwencja A C G T C C A C C III III II III III II III III G C A G G T G G sekwencja B A A G T C A T A II II III II III II II II T T C A G T A T Zadanie Podane pary narządów przyporządkuj do narządów analogicznych lub narządów homologicznych. a. płetwa ogonowa delfina i płetwa ogonowa żarłacza b. ciernie tarniny i kolce róży c. liść asymilacyjny topoli i liść łuskowaty cebuli d. kopyta ssaków i płytka paznokcia człowieka e. skrzydło nietoperza i kończyna konia f. skrzela ryb i skrzela raka narządy analogiczne narządy homologiczne Wyjaśnij, czym uwarunkowane jest podobieństwo: a. narządów analogicznych. b. narządów homologicznych. strona 8 z 13

9 Zadanie Wymienione organizmy uporządkuj według zaproponowanych kryteriów. Do każdego kryterium przyporządkuj po cztery organizmy (możesz je wpisać kilkakrotnie). skowronek, gęś, delfin, żółw, salamandra, kumak, krokodyl, szczupak, wydra, łosoś stałocieplne zmiennocieplne owodniowce bezowodniowce Zadanie Na schemacie przedstawiono uproszczony obieg węgla w przyrodzie. W miejsce liter A, B, C wpisz procesy które przyczyniają się do przedstawionego obiegu. dwutlenek węgla w powietrzu A C zwierzęta B ropa naftowa, drewno, torf rośliny A.. B.. C. Zadanie Dlaczego rośliny motylkowe, np. łubin mogą żyć na glebach ubogich w azot? Odpowiedź uzasadnij..... strona 9 z 13

10 Zadanie Dokonaj analizy poniżej przedstawionego wykresu i odpowiedz na pytania temperatura 1. Najlepiej przystosowany do zmian temperatury jest gatunek oznaczony literą 2. Gatunki oznaczone Literami B i D ekologowie określają.... Zadanie Obok każdego zdania wpisz literę P jeśli uważasz je za prawdziwe lub F- jeśli uważasz za fałszywe. 1. U wielbłąda pętla nefronu jest bardzo wydłużona i stanowi przystosowanie do warunków życia Niskie ciepło parowania wody chroni organizmy przed przegrzaniem 3. Hemofilię wywołuje recesywny allel leżący na chromosomie Y-. 4. Brak enzymu odpowiedzialnego za przemianę jednego z aminokwasów jest przyczyną fenyloketonurii - 5. Niewydolność ciałka żółtego, w pierwszych tygodniach ciąży jest zagrożeniem dla rozwoju zarodka - strona 10 z 13

11 Zadanie Nazwij błony płodowe oznaczone cyframi 1, 2, 3 i podaj ich funkcję 1... funkcja. 2. funkcja. 3. funkcja.. Zadanie Na podstawie przedstawionego schematu i tabeli: Temperatura w 0 C Liczba pęcherzyków gazu strona 11 z 13

12 a. podaj nazwę procesu do przeprowadzenia którego przygotowano zestaw doświadczalny b. nazwij wydzielający się gaz i podaj w jaki sposób wykryjesz jego obecność... c. wyciągnij wniosek wynikający z danych zamieszczonych w tabeli strona 12 z 13

13 BRUDNOPIS strona 13 z 13

14

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI CZAS PRACY: 120 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut Miejsce na naklejkę z kodem szkoły OKE JAWORZNO CKE BIOLOGIA MARZEC ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 Genetyka. Zadanie 2.(1pkt) Schemat przedstawia rodowód genetyczny pewnej rodziny. Kółko oznacza kobietę, kwadrat oznacza mężczyznę.

Zestaw 1 Genetyka. Zadanie 2.(1pkt) Schemat przedstawia rodowód genetyczny pewnej rodziny. Kółko oznacza kobietę, kwadrat oznacza mężczyznę. Zestaw 1 Genetyka Zadanie 1. (3pkt) Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą. Gen warunkujący tę cechę jest zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony

Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Marzec 2014 Egzamin maturalny z biologii dla klasy 2 Poziom rozszerzony Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 150 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Wstęp i redakcja Katarzyna Lisowska Barbara Czarnecka-Cicha Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego Czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania konieczne- stopień dopuszczający Wymagania podstawowe- stopień dostateczny Wymagania rozszerzające- stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo