PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE"

Transkrypt

1 TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE autor: Alicja Bruska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

2 WSTĘP Niniejsze opracowanie przedstawia test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów klasy czwartej dotyczące działu geometrii Podstawowe figury geometryczne. Test został przygotowany w oparciu o program nauczania Matematyka wokół nas DKW /99 autorstwa: B. Grabowskiej, H. Lewickiej i E. Rosłon. WARUNKI TESTOWANIA Test został przeprowadzony w dniu 17 lutego 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi w klasach IV a i IV d. Do testu przystąpiło 48 uczniów, po 24 z każdej klasy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, w taki sposób, że grupa A to uczniowie jednego rzędu, a grupa B rzędu sąsiedniego. Test przeprowadzono w czasie jednej godziny lekcyjnej, z czego przeznaczono pierwszych 5 minut na zapoznanie uczniów z instrukcją ilością i formą zadań, sposobem udzielania odpowiedzi. Czas pracy określono na 40 minut, na tablicy zapisano godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu. Każdy uczeń wyposażony był w przybory geometryczne tj. ołówek, linijkę, ekierkę, kątomierz i cyrkiel. Praca uczniów nad testem przebiegała bez zakłóceń.

3 INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA PRZEPROWADZAJĄCEGO TEST 1. Nauczyciel rozdaje każdemu z uczniów test z zadaniami. 2. Nauczyciel prosi, aby każdy czytelnie podpisał swój test. 3. Nauczyciel przypomina, aby uczniowie przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uważnie przeczytali instrukcję umieszczoną nad testem. 4. Nauczyciel krótko wyjaśnia uczniom, że w zadaniach zamkniętych zaznaczają kółkiem jedną prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki, błędną odpowiedź uczeń skreśla i zaznacza kółkiem prawidłową wg niego odpowiedź. Zadania otwarte rozwiązuje w wolnym miejscu pod zadaniem. 5. Nauczyciel przypomina o dokładnym czytaniu poleceń do zadań. 6. Należy zaznaczyć, że kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna, wartość punktowa zadań podana jest przy każdym zadaniu oraz, że zadanie 14 (ostatnie) jest zadaniem na ocenę celującą. 7. Czas rozwiązywania testu 40 min. 8. Ewentualne pytania uczniów. 9. Zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy na tablicy.

4 KARTOTEKA TESTU Nr zadania Sprawdzana umiejętność Uczeń... Kategoria celu Poziom wymagań 1. Rozpoznaje prostą/półprostą. B Podstawowy 2. Rozpoznaje odcinki na figurach. D Podstawowy 3. Rozumie właściwości prostej. B Podstawowy 4. Mierzy odcinki. C Podstawowy 5. Rozpoznaje rodzaje kątów. B Podstawowy 6. Mierzy kąty w skali stopniowej. C Podstawowy 7. Oblicza miarę kąta. C Podstawowy 8. Wskazuje proste równoległe / prostopadłe. B Podstawowy 9. Określa rodzaj kąta na zegarze. C Ponadpodstawowy 10. Porównuje odcinki. C Podstawowy 11. Kreśli łamaną o zadanej długości i ilości tworzących ją odcinków. C Ponadpodstawowy 12a. Kreśli proste prostopadłe / równoległe do danej prostej i przechodzące przez określony punkt. C Ponadpodstawowy 12b. Posługując się symbolami określa wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie. C Ponadpodstawowy 13. Zamienia jednostki długości. C Podstawowy 14. Rozwiązuje zadania związane z zegarem. D Ponadpodstawowy

5 PLAN TESTU Wymagania Materiał nauczania Podstawowe Ponadpodstawowe Liczba zadań % punktów A B C D A B C D 1. Pojęcia geometryczne. 1, % 2. Kreślenie, mierzenie i porównywanie odcinków. 3. Wzajemne położenie prostych i odcinków na płaszczyźnie. 4. Rodzaje kątów i ich mierzenie. 4, % % 5 6, % 5. Jednostki długości % Liczba zadań w poziomie wymagań % punktów w poziomie wymagań % 40 % %... imię i nazwisko, klasa

6 Praca klasowa Podstawowe figury geometryczne DROGI CZWARTOKLASISTO! Dzisiejsza praca klasowa sprawdza Twoje umiejętności i wiadomości o podstawowych figurach geometrycznych. Przed Tobą 10 zadań, w których masz wybrać jedną prawidłową odpowiedź, oraz 4 zadania, w których należy wykonać odpowiednie obliczenia i rysunki. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Prawidłowe odpowiedzi do zadań 1 10 zaznacz kółkiem, rozwiązania zadań zapisz w wolnym miejscu pod danym zadaniem. Na wykonanie zadań masz 40 minut. Grupa A POWODZENIA! 1. Który rysunek przedstawia prostą? (za 1 punkt) a b c d 2. Rysunek przedstawia kopertę. Ile odcinków widzisz na rysunku? (za 1 punkt) a. 6 b. 10 c. 12 d Ile można narysować prostych przechodzących przez dwa punkty? (za 1 punkt) a. 1 prostą b. 2 proste c. 3 proste d. nieskończenie wiele prostych 4. Wśród narysowanych odcinków wskaż ten, którego długość wynosi 3cm 5mm. (za 1 punkt) a. AB b. BC c. CD D C d. DA A B

7 5. Kątem rozwartym jest kąt oznaczony cyfrą: (za 1 punkt) a) 2 b) 4 c) 1 d) Miara narysowanego kąta jest równa: ( za 1 punkt) a. 100 b. 80 c. 70 d Kąt mniejszy o 40 od kąta prostego ma miarę: (za 1 punkt) a. 50 b. 40 c. 140 d Wśród narysowanych prostych wskaż te, które są równoległe: (za 1 punkt) a. m i n b. m i o c. l i n d. n i o l m n o 9. Mniejszy kąt, który tworzą wskazówki zegara o godzinie 16:15, to kąt: (za 1 punkt) a) ostry b) prosty c) rozwarty d) zerowy 10. Wskaż odcinek 3 razy dłuższy od odcinka AB. (za 1 punkt) B A a. b. c. d. G C I E F D J H

8 11. Narysuj łamaną o długości 12 cm złożoną z 5 odcinków. (za 2 punkty) 12. Narysuj prostą m prostopadłą do prostej l i przechodzącą przez punkt A. Zapisz jak ułożone są proste względem siebie za pomocą symboli. (za 2 punkty) l. A 13. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby. (za 3 punkty) a. 6 m 4 cm =... cm b. 9 km 82 m =... m c. 509 mm =... cm... mm zadanie na szóstkę (za 3 punkty) 14. Na zegarku jest godzina 13:30. Odpowiedz, która będzie godzina, gdy:

9 a. wskazówka minutowa wykona obrót o kąt półpełny będzie godzina... b. wskazówka godzinowa wykona obrót o kąt pełny będzie godzina... c. wskazówka godzinowa wykona obrót o kąt półpełny będzie godzina imię i nazwisko, klasa

10 Praca klasowa Podstawowe figury geometryczne DROGI CZWARTOKLASISTO! Dzisiejsza praca klasowa sprawdza Twoje umiejętności i wiadomości o podstawowych figurach geometrycznych. Przed Tobą 10 zadań, w których masz wybrać jedną prawidłową odpowiedź, oraz 4 zadania, w których należy wykonać odpowiednie obliczenia i rysunki. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Prawidłowe odpowiedzi do zadań 1 10 zaznacz kółkiem, rozwiązania zadań zapisz w wolnym miejscu pod danym zadaniem. Na wykonanie zadań masz 40 minut. Grupa B POWODZENIA! 1. Który rysunek przedstawia półprostą? (za 1 punkt) a b c d 2. Rysunek przedstawia kopertę. Ile odcinków widzisz na rysunku? (za 1 punkt) a. 8 b. 12 c. 10 d Ile można narysować prostych przechodzących przez jeden punkt? (za 1 punkt) e. 1 prostą f. 2 proste g. 3 proste h. nieskończenie wiele prostych 4. Wśród narysowanych odcinków wskaż ten, którego długość wynosi 3cm. (za 1 punkt) D a. AB b. BC c. CD d. DA A C B

11 5. Kątem ostrym jest kąt oznaczony cyfrą: (za 1 punkt) a) 2 b) 4 c) 1 d) Miara narysowanego kąta jest równa: ( za 1 punkt) a. 100 b. 80 c. 70 d Kąt mniejszy o 50 od kąta prostego ma miarę: (za 1 punkt) a. 50 b. 40 c. 130 d Wśród narysowanych prostych wskaż te, które są prostopadłe: (za 1 punkt) a. m i n b. m i l c. l i n d. n i o l m n o 9. Mniejszy kąt, który tworzą wskazówki zegara o godzinie 16:45, to kąt: (za 1 punkt) a) ostry b) prosty c) rozwarty d) zerowy 10. Wskaż odcinek 4 razy dłuższy od odcinka AB. (za 1 punkt) B A a. b. C E F D c. d. G I J H

12 11. Narysuj łamaną o długości 15 cm złożoną z 6 odcinków. (za 2 punkty) 12. Narysuj prostą l równoległą do prostej k i przechodzącą przez punkt G. Zapisz jak ułożone są proste względem siebie za pomocą symboli. (za 2 punkty) k. G 13. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby. (za 3 punkty) a. 3 km 4 m =... cm b. 5 m 12 cm =... m c. 806 mm =... cm... mm zadanie na szóstkę (za 3 punkty) 14. Na zegarku jest godzina 14:30. Odpowiedz, która będzie godzina, gdy:

13 a. wskazówka godzinowa wykona obrót o kąt półpełny będzie godzina... b. wskazówka godzinowa wykona obrót o kąt pełny będzie godzina... c. wskazówka minutowa wykona obrót o kąt półpełny będzie godzina imię i nazwisko, klasa

14 SCHEMAT ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA TESTU Grupa A Nr zadania Prawidłowa odpowiedź C C A C D B A D A A Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w zadaniach zamkniętych 1 10 uczeń otrzymuje - 1 punkt. Zadania otwarte: Zadanie 11. a) Za narysowanie łamanej złożonej z 5 odcinków - uczeń otrzymuje-1 punkt b) Za narysowanie łamanej o długości 12 cm - uczeń otrzymuje - 1 punkt Zdanie 12. a. Za narysowanie prostej m prostopadłej do prostej l przechodzącej przez punkt A uczeń otrzymuje 1 punkt b. Za zapis m l uczeń otrzymuje 1 punkt Zadanie 13. Za wpisanie w miejsce kropek brakujących liczb: a) 604 cm - uczeń otrzymuje 1 punkt b) 9082 m - uczeń otrzymuje 1 punkt c) 50 cm 9 mm uczeń otrzymuje 1 punkt Zadanie 14. Za udzielenie następujących odpowiedzi: a) 14:00 uczeń otrzymuje - 1 punkt

15 b) 1:30 uczeń otrzymuje - 1 punkt c) 19:30 uczeń otrzymuje - 1 punkt Grupa B Nr zadania Prawidłowa odpowiedź D B D D C C B A C D Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w zadaniach zamkniętych 1-10 uczeń otrzymuje 1 punkt. Zadania otwarte: Zadanie 11. a) Za narysowanie łamanej złożonej z 6 odcinków - uczeń otrzymuje-1 punkt b) Za narysowanie łamanej o długości 15 cm - uczeń otrzymuje - 1 punkt Zdanie 12. a) Za narysowanie prostej l równoległej do prostej k przechodzącej przez punkt G uczeń otrzymuje 1 punkt b) Za zapis l - k uczeń otrzymuje 1 punkt Zadanie 13. Za wpisanie w miejsce kropek brakujących liczb: a) 3004 m - uczeń otrzymuje 1 punkt b) 512 cm - uczeń otrzymuje 1 punkt c) 80 cm 6 mm uczeń otrzymuje 1 punkt Zadanie 14. Za udzielenie następujących odpowiedzi:

16 a) 20:30 uczeń otrzymuje - 1 punkt b) 2:30 uczeń otrzymuje - 1 punkt c) 15:00 uczeń otrzymuje 1 punkt

17 OPIS SPOSOBU OCENIANIA TESTU Zgodnie z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania kryteria przyznawania ocen są następujące: Celujący powyżej 100 % Bardzo dobry 91 % % Dobry 75 % - 90 % Dostateczny 51 % - 74 % Dopuszczający 35 % - 50 % Niedostateczny poniżej 35 % Za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania w teście uczeń może uzyskać 20 punktów. Za zadania zamknięte - 10 punktów i za zadania otwarte 10 punktów. W przeliczeniu na oceny szkolne zastosowano następującą skalę punktową: Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny punktów punktów punktów 9 12 punktów 6 8 punktów 0 5 punktów

18 ANALIZA STATYSTYCZNA TESTU Liczba badanych uczniów 48 Liczba poprawnych odpowiedzi w lepszej połówce wyników 321 Liczba poprawnych odpowiedzi w słabszej połówce wyników 183 Średnia arytmetyczna testu 10, 5 punktu 13,38 (w górnej połówce) 7,63 (w dolnej połówce) Mediana 10 punktów Odchylenie standardowe 3,553 Obszar zmienności wyników testowania wynosi 6,95 14,05. W obszarze tym zawiera się 66,67 wszystkich wyników uczniów. Moda 9 punktów i 12 punktów Współczynnik rzetelności testu - 0,726

19 ANALIZA JAKOŚCIOWA ZADAŃ Zróżnicowanie wskaźnika łatwości Z analizy współczynnika łatwości wynika, że w teście są: - zadania bardzo trudne 2, 14b, c. - zadania trudne 12b, 13c, 14a. - zadania średniej łatwości 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13a, b. - zadania łatwe 1, 5, 9, 11b. - Zadania bardzo łatwe 4, 11a. Zróżnicowanie wskaźnika mocy różnicującej Z analizy wskaźnika mocy różnicującej wynika, że w teście są: - zadania słabo różnicujące 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11a i b, 13a, 14 b i c. - zadania średnio różnicujące 1, 5, 6, 7, 12 a i b, 13 b i c, 14 a. W teście nie ma ani jednego zadania dobrze i bardzo dobrze różnicującego, zatem zadania do kolejnego testu powinny być dopracowane i bardziej przemyślane. Współczynnik rzetelności Wartość współczynnika rzetelności na poziomie 0,726 wskazuje na niską rzetelność testu, co sugeruje, że nie jest on odpowiednim narzędziem do zbadania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu Podstawowych figur geometrycznych.

20 WNIOSKI KOŃCOWE Przygotowany test miał na celu zbadanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy czwartej z zakresu Podstawowe figury geometryczne. Zamiarem przygotowującego test było opracowanie zadań o wzrastającej trudności. Po przeanalizowaniu wyników i wskaźników otrzymanych w analizie statystycznej testu można stwierdzić, że: - zadaniami bardzo trudnymi okazały się zadania z kategorii D, co wskazuje na brak umiejętności rozwiązywania zadań problemowych, - dużą trudnością okazało się również posługiwanie symbolami w zapisie wzajemnego położenia prostych na płaszczyźnie, przy czym pamiętać należy, że umiejętność ta jest umiejętnością ponadpodstawową, - uczniowie dobrze poradzili sobie z mierzeniem odcinków oraz kreśleniem łamanej, - dużym problemem natomiast było rozpoznawanie prostych prostopadłych i równoległych, co jest umiejętnością podstawową. Test jako całość jest sprawdzianem mało rzetelnym i różnicującym. Wszystkie zadania powinny być przemyślane i dopracowane w przypadku ponownego użycia.

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności cylindrów silnika

Badanie szczelności cylindrów silnika Ryszard Morawski nauczyciel przedmiotów zawodowych Lublin Badanie szczelności cylindrów silnika Propozycja testu z podręcznikiem do testowania. TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW SPRAWDZAJĄCY PISEMNY (wersja

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Raport z badania OBUT 2012 pod redakcją Anny Pregler i Ewy Wiatrak Warszawa 2012 1 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo