ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1

2 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT (część 1) Szkolne życie Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Szkolne polecenia Przybory szkolne Przedmioty w klasie Przedimki: a / a, the Polecenia używane w klasie Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia SB (Students' Book): s. 4-5 AB (Activity Book): s. 2 TB (Teacher's Book): s STARTING POINT (część 2) Liczby i kolory Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Kolory Liczby Miesiące Zaimki wskazujące: this, that, these, those Podawanie daty Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o datę) 2

3 Daty SB: s. 6-7 AB: s. 3 TB: s LEKCJA 1 The Londoners Poznajemy bohaterów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Miejsca: capital, city, town Miejsca w mieście: bridge, cinema, library, museum, palace, park, river, train station Ciekawe miejsca w Londynie: Buckingham Palace, Hyde Park, the London Eye, Natural History Museum, River Thames Słowa: favourite place, flag, friend, funny, hat, photo Czasownik to be: formy twierdzące i przeczące Opowiadanie o miejscach w mieście Opisywanie, gdzie znajdują się osoby (test typu prawda-fałsz) Czytanie: uczeń rozpoznaje kontekst sytuacyjny (dobieranie wypowiedzi do miejsc) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) Pisanie: uczeń przekazuje podstawowe informacje o sobie SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource 1 4 Crazy Gang Opis ludzi LEKCJA 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przymiotniki opisujące ludzi: clever, crazy, famous, fat, Czasownik to be: pytania i krótkie odpowiedzi Opisywanie ludzi (test 3

4 handsome, naughty, nice, pretty, tall, terrible, wonderful Zawody: footballer, pop star, singer Słowa: Hurray for, twins SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource 2 wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań) 5 LEKCJA 3 Friends' Magazine Skąd pochodzimy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Kraje i narodowości: China/Chinese, France/French, Germany/German, Great Britain/British, Greece/Greek, Italy/Italian, Japan/Japanese, Poland/Polish, Russia/Russian, Spain/Spanish Wyrażenia: around the world, editor, fact, interview, learner, letter, member, quiz Czasownik to be Słowa pytające (wh-words) Pytanie o narodowość i kraj pochodzenia Podawanie narodowości i kraju pochodzenia Pytanie o wiek Podawanie wieku (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie formularzy) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) SB: s AB: s. 8-9 TB: s TB: Photocopiable Resource 3 4

5 6 LEKCJA 4 STORY TIME Alone in the Jungle 1 Historyjka (część 1) Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Słowa opisujące krajobraz: beach, capital, forest, jungle, mountain, river, sea Przymiotniki: beautiful, big, bright, clean, dangerous, long, loud, scared, small Wyrażenia: Brazil, Brazilian, flight attendant, passenger Dopełniacz saksoński z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej Konstrukcje z there is/are: zdania twierdzące Opisywanie kraju ucznia (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis wymyślonego kraju) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 4 7 WONDERFUL WORDS Places Miejsca Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Miejsca: bank, church, cinema, hotel, palace, police station, post office, restaurant, shop, village Przymiotniki: great, new, not very nice Powtórzenie: czasownik to be, konstrukcje z there is/are, pytania ze słowami pytającymi (wh-questions) Mówienie, gdzie znajdują się ludzie Opisywanie miejsc (dobieranie osób do miejsc) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis miejsca zamieszkania ucznia) Powtórzenie: miejsca (beach, bridge, cinema, city, forest, lake, library, mountain, museum, park, river, school, town, train station), przymiotniki (beautiful, big, famous, favourite, nice, old, pretty, small) 5

6 SB: s TB: s REVISION 1 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 12 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 1-4, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units HALLOWEEN Halloween Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: ghost, skeleton, 'trick or treat', vampire, witch, wizard, (test typu 6

7 bat, scary, spider prawda-fałsz) SB: s. 112 TB: s LEKCJA 5 The Londoners Rodzina Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Rodzina: aunt, brother, cousin, father / dad, grandfather / grandad, grandmother / grandma, mother / mum, parents, sister, uncle Słowa: cat, cute, dog, leg, little (brother), pet Przymiotniki dzierżawcze Pytania: Who is/are...? Opisywanie rodziny Pytanie o członków rodziny (imiona, pokrewieństwo) Czytanie: uczeń zapisuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (uzupełnianie diagramu) Mówienie: uczeń przedstawia siebie i członków swojej rodziny SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 5 12 LEKCJA 6 Crazy Gang Opis wyglądu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki opisujące włosy: black, blond, long, red, short Kolory: black, blue, brown, green, red Części ciała: eyes, hair, mouth, nose Przedmioty, które posiadamy: Czasownik have got: formy twierdzące i przeczące Opis wyglądu zewnętrznego ludzi Mówienie, jakie przedmioty posiadamy (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (dobieranie osób do obrazków) Mówienie: uczeń opisuje ludzi 7

8 (school) bag, car, CD (player), computer (game), football Słowa: hit (CD), lucky, new, nice, silly, smile, special, sweet (adj), team SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 6 (wygląd zewnętrzny) 13 LEKCJA 7 Friends' Magazine Opis zwierząt Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Zwierzęta: bird, cat, guinea pig, hedgehog, (leaf) insect, parrot, spider, rabbit, rat Części ciała: ear, eyes, head, leg, tail, teeth Przymiotniki: beautiful, clever, funny, intelligent, thin Słowa: guess, pet, yuk Czasownik have got: pytania i krótkie odpowiedzieć Forma it's (= it is lub it has) oraz its Opisywanie zwierząt (test wyboru, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat zwierząt) Pisanie: uczeń opisuje zwierzęta SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 7 8

9 14 LEKCJA 8 STORY TIME Alone in the Jungle 2 Historyjka (część 2) Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Przymiotniki: clean, dark, dirty, dry, tall, wet Słowa: beach, bird, biscuits, bottle, box, food, rock, sandwich, tree, water Konstrukcje z there is/are: pytania i krótkie odpowiedzi Przyimki miejsca: behind, in, in front of, near, on, under Liczba mnoga rzeczowników: rocks, beaches, people Opisywanie położenia przedmiotów (test typu prawda-fałsz, test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje miejsca (rozmowa oparta na rysunku ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 8 15 WONDERFUL WORDS Pets Zwierzęta domowe Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Zwierzęta: canary, fish, mouse, pony, snake, turtle Powtórzenie: zwierzęta (bird, cat, dog, guinea pig, hedgehog, parrot, rat, spider), części ciała (ear, leg), liczby, kolory Wyrażenie: the most popular/unusual Powtórzenie: czasownik have got Opisywanie zwierząt Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o posiadane zwierzęta) Pisanie: opisuje ludzi (wyniki ankiety uczniowskiej) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegami i koleżanki na temat posiadanych zwierząt) Pisanie: uczeń opisuje zwierzęta SB: s TB: s

10 16 REVISION 2 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 22 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 5-8, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 5-8 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CULTURE CORNER Wolin home to wild animals and Vikings Wyspa Wolin Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Zwierzęta: boar, eagle, seagull, seal Słowa opisujące krajobraz nadmorski: boat, cliff, lighthouse, pier, seacoast Słowa: battle, Viking warrior (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (układanie obrazków w odpowiedniej kolejności) 10

11 SB: s TB: s CULTURE CORNER Zwierzęta w moim regionie projekt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Opisywanie miejsc i zwierząt Pisanie: uczeń opisuje miejsca, przedmioty i/lub zwierzęta SB: s. 33 TB: s SKILLS CORNER 1-2 Opisywanie siebie i swojej rodziny Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo używane do opisu ludzi i rodziny Opisywanie ludzi i rodziny Pytania o dane osobowe Czyt:anie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie ilustracji do tekstów), uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli, poprawianie błędnych informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (dobieranie ilustracji do imion) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (list do przyjaciela) 11

12 Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 13, TB: s. 43, SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 1-8 Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units LEKCJA 9 The Londoners Nakazy i zakazy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Miejsca: forest, park Czasowniki proste czynności: climb, drop, go, jump (over), listen, look (at), pick, read, run, shout, sit down, stand up, stop, touch, walk Słowa: across, flower, information, litter, loud, over, (be) quiet, rest (v), rules, sign (n), stay (with), (day)-trip, wall Wyrażenia: Ready, steady, go! Well done! Tryb rozkazują:cy nakazy i zakazy Rozumienie poleceń Wydawanie nakazów i zakazów (odpowiadanie na pytania, dobieranie wypowiedzi do obrazków) Słuchanie: uczeń rozumie polecenia SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 9 12

13 23 Crazy Gang Sport LEKCJA 10 Tematy z nowej podstawy programowej: sport Sporty: football, tennis Instrumenty muzyczne: drums, guitar, piano Liczebniki porządkowe Konkursy: player, prize, show, winner Wyrażenia: bravo, I don't know., of course, oh dear, What a pity! Słowa: broken (window), holiday, horse, kick, metre, welcome (to), wonderful Czasownik can umiejętności Słowa łączące: and, but Pytanie o i opisywanie umiejętności (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat umiejętności) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (opis umiejętności) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 11 Friends' Magazine Czas Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Wyrażenia: at the bottom, at the top Słowa: blink, hill, observatory, pole, second, time zone Powtórzenie: czasownik can Pytanie o godzinę Podawanie czasu (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 11 13

14 25 LEKCJA 12 STORY TIME Alone in the Jungle 3 Historyjka (część 3) Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Przymiotniki: clever, dangerous Zwierzęta: monkey, parrot, snake Słowa: bite (n), kill, stick (n) Zaimki osobowe w formie Powtórzenie: przyimki miejsca (behind, in front of, next to, on) Opisywanie obrazka (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (rysowanie na podstawie nagrania) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (poprawianie błędnych informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Hobbies Hobby Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Hobby: paint, play cards, play chess, play computer games Powtórzenie: czasownik can Opisywanie umiejętności innych osób Powtórzenie: sporty (play tennis, ride a bike, ride a horse, swim), instrumenty muzyczne (play the drums/guitar/piano, sing) SB: s TB: s

15 27 REVISION 3 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 34 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 9-12, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 9-12 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CHRISTMAS Boże Narodzenie Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: angel, balls, cards, carols, Christmas Eve, Christmas tree, crackers, decorate, lights, Santa Claus, stocking, Christmas pudding, turkey (dobieranie nazw do zdjęć) 15

16 SB: s. 113 TB: s LEKCJA 13 The Londoners Na zakupach Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi Na targu: clothes, (fresh) fruit, stall, vegetable Słowa: fun, juggler, roller blade, sausage, tourist, tricks Czasowniki: buy, carry, eat, end, get up, live, love, meet, sell, start, take (photos), wash, watch Czas Present Simple: formy twierdzące Opisywanie zwyczajów Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (test wyboru), uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe (test typu prawdafałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnienie tabeli) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego (opis typowego weekendu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Crazy Gang W szkole LEKCJA 14 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła Szkoła: break, homework, lesson, pupil, school-lunch, test Przedmioty szkolne: Art, English, French, Geography, History, Maths, Music, PE, Science Słowa: cake, cool, drink, know, Czas Present Simple: formy przeczące Wyrażanie preferencji (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń wyraża preferencje (wypowiedzi dotyczące szkoły) 16

17 minus, plus, revise, tea, understand, work SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 14 (test wyboru) Pisanie: uczeń przedstawia informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (opis poniedziałkowego planu zajęć) 32 LEKCJA 15 Friends' Magazine Sport i aktywność fizyczna Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, sport Sport i aktywność fizyczna: basketball, boots, exercise, football, gym, keep fit, kick, match, motorbike, practise, skijumping, team, volleyball, yoga Czas Present Simple: pytania i odpowiedzi Przyimki czasu: at, in, on Pytanie o i mówienie o zwyczajach (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania dotyczące czynności zwyczajowych) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 16 STORY TIME Alone in the Jungle 4 Historyjka (część 4) Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Słowa: fire (n), helicopter, leaves Czas Present Simple Opisywanie częstotliwości 17

18 (n), matches, medicine, special, smoke (n) przysłówki częstotliwości: always, never, often, sometimes, usually wykonywania prostych czynności (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z usłyszanego tekstu SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Activities Nazwy czynności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek,,życie rodzinne i towarzyskie Nazwy czynności: cook, flight, jump, laugh, listen, run, talk Kolokacje typu czasownik+rzeczownik: watch a film/tv/a video, listen to music/to the radio, to your teacher, wash your hands/your hair, eat breakfast/a sandwich/a hot dog, travel by horse/to other countries/by car Powtórzenie: czas Present Simple Opisywanie czynności Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis idealnego weekendu) Powtórzenie: nazwy czynności (buy, carry, dance, eat, go home, love, meet, play, sell, take photos, travel, wash, watch) SB: s TB: s

19 35 REVISION 4 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 44 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 13-16, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units READING CORNER 'Maisie and the Dolphin' Kącik czytelniczy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Słowa: angry, (the) Bahamas, dolphin, driver, elephant, key, sad (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat egzotycznych zwierząt) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie obrazków w odpowiedniej 19

20 kolejności) SB: s TB: s READING CORNER Opis zwierzęcia projekt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Opisywanie zwierząt Pisanie: uczeń opisuje zwierzę SB: s. 59 TB: s SKILLS CORNER 3-4 Opisywanie ludzi i ich umiejętności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Słownictwo używane do opisu ludzi i ich umiejętności Opisywanie umiejętności (dobieranie ilustracji do opisów, test typu prawda-fałsz, poprawianie błędnych informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (opis ludzi) (dobieranie ilustracji do opisów, odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń przekazuje 20

21 podstawowe informacje o sobie (odpowiadanie na pytania) Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 35, TB: s. 69, SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 9-16 Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units ST. VALENTINE'S DAY Walentynki Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: card, poem, rose, violet (test typu prawda-fałsz) SB: s. 114 TB: s

22 42 MINIPLAY 1 A day at the airport Minisztuka Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu SB: s TB: s LEKCJA 17 The Londoners Rok szkolny Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, świat przyrody Pory roku: autumn, spring, summer, winter Pogoda: cloudy, cold, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, windy Słowa związane z Guy Fawkes' Day: bonfire, burn, fireworks Słowa: coach, holidays, race, runner, school trip, (football) season, Sports Day, team, term Powtórzenie: miesiące Przyimki czasu: in, on, at Opisywanie pogody i pór roku (odpowiadanie na pytania, dobieranie zdjęć do akapitów, dobieranie tytułów) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o pogodę) Pisanie: uczeń przedstawia informacje o sobie (opis roku szkolnego w Polsce) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 17 22

23 44 Crazy Gang Żywność LEKCJA 18 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność: cheese (burger), chicken (leg), chips, hamburger, jam, ketchup, meat, salt, sandwich, tomato Napoje: cola, orange juice, water Słowa: fast food, fly (n), picnic, wasp Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie some i any Mówienie, które produkty żywnościowe są dostępne Wyrażanie preferencji dotyczących żywności (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis Crazy Cafe) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 19 Friends' Magazine Moje ulubione potrawy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie, zdrowie Żywność: apple, banana, cake, carrot, chicken, chocolate, egg, fruit, lemonade, meat, pizza, potato, rice, spaghetti, vegetables Słowa: can (n), bottle, expert, glass, healthy, plate, unhealthy, vegeterian, vitamin Pytania: How much? How many? Wypowiadanie się na temat żywności i diety (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń wyraża swoje upodobania (wypowiedzi dotyczące żywności) Pisanie: uczeń przedstawia upodobania (opis żywności) 23

24 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 20 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 1 Historyjka (część 1) Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki: cold, dangerous, dark, hot, hungry, lost, scared, silly, thirsty, tired, worried Słowa: bus stop, light, way, What's the matter?, wood Pytania z why? Odpowiedzi z because Pytanie o powody Podawanie powodów Opowiadanie historyjki (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) Mówienie: uczeń przekazuje ustnie informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (relacjonowanie wydarzeń z historyjki obrazkowej) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Weather Pogoda Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pogoda: above/below zero, boiling hot, chilly, cool, foggy, freezing cold, icy, lightning, temperature, warm, wet Powtórzenie: czas Present Simple Opisywanie pogody Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis pogody w kraju ucznia) 24

25 Powtórzenie: pogoda (cloudy, cold, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, weather, windy), pory roku SB: s TB: s REVISION 5 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 56 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 17-20, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units

26 50 LEKCJA 21 The Londoners Karnawał Notting Hill Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Żywność: rice, salt fish, sweet potato Słowa: carnival, costume, flat, food stall, Notting Hill, steel drums, van, West Indies Czas Present Continuous: formy twierdzące i przeczące Opisywanie zdjęć (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz, poprawianie błędnych informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie zdjęć w odpowiedniej kolejności) Pisanie: uczeń opisuje ludzi i miejsca (opis zdjęcia przedstawiającego ważne święto) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Crazy Gang Ubrania LEKCJA 22 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania: boots, coat, dress, jacket, jeans, jumper, shirt, shorts, skirt, socks, T-shirt, tracksuit, trainers, trousers Słowa: angry, chase, clothes line, fall (over), fight, gardener, neighbour, police officer, tea Czas Present Continuous: pytania i krótkie odpowiedzi Opisywanie obrazka (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opisywanie ubrań) Mówienie: uczeń prosi o informacje (porównywanie obrazków) 26

27 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 23 Friends' Magazine Zawody Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody: actor, artist, author, chef, doctor, guitar player, hairdresser, musician, pilot, police officer, politician, racing driver, reporter, teacher, vet, waitress Zdrowie: ill, operate on (a person) Słowa: apron, article, dye (v), hairdressing salon, hospital, interview (v), mene, restaurant, studio, tray Czasy Present Simple i Present Continuous Typowe wyrażenia występujące w tych czasach, np. at the moment, every day, today, usually Czasownik want to Wypowiadanie się na temat pracy (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża upodobania (rozmowa na temat wymarzonego zawodu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 24 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 2 Historyjka (część 2) Tematy z nowej podstawy programowej: dom, życie rodzinne i towarzyskie Pomieszczenia: dining room, hall, kitchen, sitting room Dom: door, floor, wall, window Słowa: notice, owner, rule, Czasownik must / mustn't Podawanie obowiązujących zasad (nakazów i zakazów) (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje czynności 27

28 servant życia codziennego (obowiązki i zakazy w domu ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Jobs Zawody Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody: ballet dancer, builder, nurse, photographer, pilot, postman, sailor, waiter Powtórzenie: czasy Present Simple i Present Continuous Wypowiadanie się na temat pracy Pisanie: uczeń opisuje ludzi (zawody słynnych osób) Powtórzenie: zawody (actor, artist, chef, doctor, footballer, hairdresser, juggler, model, musician, police officer, politician, racing driver, reporter, singer, teacher, vet) SB: s TB: s REVISION 6 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, praca Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny 28

29 SB: s AB: s. 66 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 21-24, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CULTURE CORNER The secrets of Mirów and Bobolice Polskie zamki Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: castle, furious, ghost, God bless you, hidden, (play) hide-and-seek, lock (v), lightning, sword, treasure, tunnel, (go to) war, wicked, witch (odpowiadanie na pytania, dobieranie połówek zdań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie obrazków w odpowiedniej kolejności, test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji na swój temat (uczeń wciela się w rolę jednej z postaci z opowiadania) SB: s TB: s

30 58 CULTURE CORNER Opis ciekawego miejsca projekt Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Opisywanie miejsc Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis ciekawego miejsca z regionu ucznia) SB: s. 85 TB: s SKILLS CORNER 5-6 Opis zwyczajów dobry i zły styl życia Na przyjęciu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Słownictwo używane do opisu ludzi, ich dobry i złych zwyczajów Nazwy prostych czynności Opisywanie zwyczajów (dobieranie ilustracji do osób) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (odpowiadanie na pytania) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (test wyboru na podstawie ilustracji) Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 57, TB: s. 95,

31 60 SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units EASTER Wielkanoc Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: Easter egg, Good Friday, hot-cross bun, daffodil, hide, hunt, penny (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (rysowanie brakujących elementów na ilustracji) SB: s. 115 TB: s LEKCJA 25 The Londoners Podawanie drogi Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Atrakcje Londynu: Buckingham Palace, Downing Street, Horse Guards Parade, Piccadilly Circus, Westminster Abbey Słowa: bridge, bus stop, bus tour, directions, Prime Minister, starting point, tourist Przyimki ruchu: go into/along/out of/around/under Wyrażenia: on the left/right, turn left/right Pytanie o drogę Podawanie drogi (odpowiadanie na pytania, wskazywanie drogi na mapie) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu 31

32 (wskazywanie drogi) (dobieranie opisów do zdjęć) Pisanie: uczeń podaje podstawowe informacje o sobie (opis drogi do szkoły) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 25 32

33 64 LEKCJA 27 Friends' Magazine Wakacyjne zajęcia Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Sporty i zajęcia czasu wolnego: cycling, diving, hang gliding, horse riding, ice skating, mountain climbing, rollerblading, skateboarding, skiiing, swimming (underwater), walking, windsurfing Wakacje: beach, camp, camping, countryside, mountains, museum Słowo: shark Konstrukcje z czasownikami: love, like, hate + rzeczownik lub forma gerund Wyrażanie preferencji Opisywanie typowych czynności wakacyjnych (dobieranie osób do opisów wakacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o wakacyjne upodobania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 28 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 3 Historyjka (część 3) Tematy z nowej podstawy programowej: dom Meble: armchair, bookcase, clock, cupboard, desk, lamp, sofa, table Słowa: fair, gold, key, money, old-fashioned, poor, secret, strange, worried Słowa pytające Zadawanie pytań (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań) SB: s TB: s

34 AB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Adjectives describing objects Opis przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom Przymiotniki opisujące przedmioty: high, low, long, narrow, oval, short, triangular, wide Słowa: modern, old-fashioned, sword Powtórzenie: czasy Present Simple i Present Continuous Opisywanie przedmiotów Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (opis ulubionych przedmiotów ucznia) Powtórzenie: przymiotniki opisujące przedmioty (hard, heavy, large, light, round, small, soft, square, thick, thin) SB: s TB: s REVISION 7 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, sport, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 78 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 25-28, s

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne 978052127999_strategie.qxp:REPETYTORIUM 11-05-10 11:21 Page 2 SpiS treści Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne Rozdział 1 Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo