ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1

2 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT (część 1) Szkolne życie Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Szkolne polecenia Przybory szkolne Przedmioty w klasie Przedimki: a / a, the Polecenia używane w klasie Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia SB (Students' Book): s. 4-5 AB (Activity Book): s. 2 TB (Teacher's Book): s STARTING POINT (część 2) Liczby i kolory Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Kolory Liczby Miesiące Zaimki wskazujące: this, that, these, those Podawanie daty Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o datę) 2

3 Daty SB: s. 6-7 AB: s. 3 TB: s LEKCJA 1 The Londoners Poznajemy bohaterów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Miejsca: capital, city, town Miejsca w mieście: bridge, cinema, library, museum, palace, park, river, train station Ciekawe miejsca w Londynie: Buckingham Palace, Hyde Park, the London Eye, Natural History Museum, River Thames Słowa: favourite place, flag, friend, funny, hat, photo Czasownik to be: formy twierdzące i przeczące Opowiadanie o miejscach w mieście Opisywanie, gdzie znajdują się osoby (test typu prawda-fałsz) Czytanie: uczeń rozpoznaje kontekst sytuacyjny (dobieranie wypowiedzi do miejsc) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) Pisanie: uczeń przekazuje podstawowe informacje o sobie SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource 1 4 Crazy Gang Opis ludzi LEKCJA 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przymiotniki opisujące ludzi: clever, crazy, famous, fat, Czasownik to be: pytania i krótkie odpowiedzi Opisywanie ludzi (test 3

4 handsome, naughty, nice, pretty, tall, terrible, wonderful Zawody: footballer, pop star, singer Słowa: Hurray for, twins SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource 2 wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań) 5 LEKCJA 3 Friends' Magazine Skąd pochodzimy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Kraje i narodowości: China/Chinese, France/French, Germany/German, Great Britain/British, Greece/Greek, Italy/Italian, Japan/Japanese, Poland/Polish, Russia/Russian, Spain/Spanish Wyrażenia: around the world, editor, fact, interview, learner, letter, member, quiz Czasownik to be Słowa pytające (wh-words) Pytanie o narodowość i kraj pochodzenia Podawanie narodowości i kraju pochodzenia Pytanie o wiek Podawanie wieku (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie formularzy) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) SB: s AB: s. 8-9 TB: s TB: Photocopiable Resource 3 4

5 6 LEKCJA 4 STORY TIME Alone in the Jungle 1 Historyjka (część 1) Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Słowa opisujące krajobraz: beach, capital, forest, jungle, mountain, river, sea Przymiotniki: beautiful, big, bright, clean, dangerous, long, loud, scared, small Wyrażenia: Brazil, Brazilian, flight attendant, passenger Dopełniacz saksoński z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej Konstrukcje z there is/are: zdania twierdzące Opisywanie kraju ucznia (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis wymyślonego kraju) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 4 7 WONDERFUL WORDS Places Miejsca Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Miejsca: bank, church, cinema, hotel, palace, police station, post office, restaurant, shop, village Przymiotniki: great, new, not very nice Powtórzenie: czasownik to be, konstrukcje z there is/are, pytania ze słowami pytającymi (wh-questions) Mówienie, gdzie znajdują się ludzie Opisywanie miejsc (dobieranie osób do miejsc) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis miejsca zamieszkania ucznia) Powtórzenie: miejsca (beach, bridge, cinema, city, forest, lake, library, mountain, museum, park, river, school, town, train station), przymiotniki (beautiful, big, famous, favourite, nice, old, pretty, small) 5

6 SB: s TB: s REVISION 1 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 12 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 1-4, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units HALLOWEEN Halloween Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: ghost, skeleton, 'trick or treat', vampire, witch, wizard, (test typu 6

7 bat, scary, spider prawda-fałsz) SB: s. 112 TB: s LEKCJA 5 The Londoners Rodzina Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Rodzina: aunt, brother, cousin, father / dad, grandfather / grandad, grandmother / grandma, mother / mum, parents, sister, uncle Słowa: cat, cute, dog, leg, little (brother), pet Przymiotniki dzierżawcze Pytania: Who is/are...? Opisywanie rodziny Pytanie o członków rodziny (imiona, pokrewieństwo) Czytanie: uczeń zapisuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (uzupełnianie diagramu) Mówienie: uczeń przedstawia siebie i członków swojej rodziny SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 5 12 LEKCJA 6 Crazy Gang Opis wyglądu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki opisujące włosy: black, blond, long, red, short Kolory: black, blue, brown, green, red Części ciała: eyes, hair, mouth, nose Przedmioty, które posiadamy: Czasownik have got: formy twierdzące i przeczące Opis wyglądu zewnętrznego ludzi Mówienie, jakie przedmioty posiadamy (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (dobieranie osób do obrazków) Mówienie: uczeń opisuje ludzi 7

8 (school) bag, car, CD (player), computer (game), football Słowa: hit (CD), lucky, new, nice, silly, smile, special, sweet (adj), team SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 6 (wygląd zewnętrzny) 13 LEKCJA 7 Friends' Magazine Opis zwierząt Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Zwierzęta: bird, cat, guinea pig, hedgehog, (leaf) insect, parrot, spider, rabbit, rat Części ciała: ear, eyes, head, leg, tail, teeth Przymiotniki: beautiful, clever, funny, intelligent, thin Słowa: guess, pet, yuk Czasownik have got: pytania i krótkie odpowiedzieć Forma it's (= it is lub it has) oraz its Opisywanie zwierząt (test wyboru, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat zwierząt) Pisanie: uczeń opisuje zwierzęta SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 7 8

9 14 LEKCJA 8 STORY TIME Alone in the Jungle 2 Historyjka (część 2) Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Przymiotniki: clean, dark, dirty, dry, tall, wet Słowa: beach, bird, biscuits, bottle, box, food, rock, sandwich, tree, water Konstrukcje z there is/are: pytania i krótkie odpowiedzi Przyimki miejsca: behind, in, in front of, near, on, under Liczba mnoga rzeczowników: rocks, beaches, people Opisywanie położenia przedmiotów (test typu prawda-fałsz, test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje miejsca (rozmowa oparta na rysunku ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 8 15 WONDERFUL WORDS Pets Zwierzęta domowe Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Zwierzęta: canary, fish, mouse, pony, snake, turtle Powtórzenie: zwierzęta (bird, cat, dog, guinea pig, hedgehog, parrot, rat, spider), części ciała (ear, leg), liczby, kolory Wyrażenie: the most popular/unusual Powtórzenie: czasownik have got Opisywanie zwierząt Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o posiadane zwierzęta) Pisanie: opisuje ludzi (wyniki ankiety uczniowskiej) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegami i koleżanki na temat posiadanych zwierząt) Pisanie: uczeń opisuje zwierzęta SB: s TB: s

10 16 REVISION 2 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 22 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 5-8, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 5-8 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CULTURE CORNER Wolin home to wild animals and Vikings Wyspa Wolin Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Zwierzęta: boar, eagle, seagull, seal Słowa opisujące krajobraz nadmorski: boat, cliff, lighthouse, pier, seacoast Słowa: battle, Viking warrior (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (układanie obrazków w odpowiedniej kolejności) 10

11 SB: s TB: s CULTURE CORNER Zwierzęta w moim regionie projekt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Opisywanie miejsc i zwierząt Pisanie: uczeń opisuje miejsca, przedmioty i/lub zwierzęta SB: s. 33 TB: s SKILLS CORNER 1-2 Opisywanie siebie i swojej rodziny Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo używane do opisu ludzi i rodziny Opisywanie ludzi i rodziny Pytania o dane osobowe Czyt:anie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie ilustracji do tekstów), uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli, poprawianie błędnych informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (dobieranie ilustracji do imion) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (list do przyjaciela) 11

12 Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 13, TB: s. 43, SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 1-8 Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units LEKCJA 9 The Londoners Nakazy i zakazy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Miejsca: forest, park Czasowniki proste czynności: climb, drop, go, jump (over), listen, look (at), pick, read, run, shout, sit down, stand up, stop, touch, walk Słowa: across, flower, information, litter, loud, over, (be) quiet, rest (v), rules, sign (n), stay (with), (day)-trip, wall Wyrażenia: Ready, steady, go! Well done! Tryb rozkazują:cy nakazy i zakazy Rozumienie poleceń Wydawanie nakazów i zakazów (odpowiadanie na pytania, dobieranie wypowiedzi do obrazków) Słuchanie: uczeń rozumie polecenia SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 9 12

13 23 Crazy Gang Sport LEKCJA 10 Tematy z nowej podstawy programowej: sport Sporty: football, tennis Instrumenty muzyczne: drums, guitar, piano Liczebniki porządkowe Konkursy: player, prize, show, winner Wyrażenia: bravo, I don't know., of course, oh dear, What a pity! Słowa: broken (window), holiday, horse, kick, metre, welcome (to), wonderful Czasownik can umiejętności Słowa łączące: and, but Pytanie o i opisywanie umiejętności (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat umiejętności) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (opis umiejętności) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 11 Friends' Magazine Czas Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Wyrażenia: at the bottom, at the top Słowa: blink, hill, observatory, pole, second, time zone Powtórzenie: czasownik can Pytanie o godzinę Podawanie czasu (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 11 13

14 25 LEKCJA 12 STORY TIME Alone in the Jungle 3 Historyjka (część 3) Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Przymiotniki: clever, dangerous Zwierzęta: monkey, parrot, snake Słowa: bite (n), kill, stick (n) Zaimki osobowe w formie Powtórzenie: przyimki miejsca (behind, in front of, next to, on) Opisywanie obrazka (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (rysowanie na podstawie nagrania) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (poprawianie błędnych informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Hobbies Hobby Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Hobby: paint, play cards, play chess, play computer games Powtórzenie: czasownik can Opisywanie umiejętności innych osób Powtórzenie: sporty (play tennis, ride a bike, ride a horse, swim), instrumenty muzyczne (play the drums/guitar/piano, sing) SB: s TB: s

15 27 REVISION 3 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 34 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 9-12, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji 9-12 Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CHRISTMAS Boże Narodzenie Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: angel, balls, cards, carols, Christmas Eve, Christmas tree, crackers, decorate, lights, Santa Claus, stocking, Christmas pudding, turkey (dobieranie nazw do zdjęć) 15

16 SB: s. 113 TB: s LEKCJA 13 The Londoners Na zakupach Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi Na targu: clothes, (fresh) fruit, stall, vegetable Słowa: fun, juggler, roller blade, sausage, tourist, tricks Czasowniki: buy, carry, eat, end, get up, live, love, meet, sell, start, take (photos), wash, watch Czas Present Simple: formy twierdzące Opisywanie zwyczajów Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (test wyboru), uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe (test typu prawdafałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnienie tabeli) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego (opis typowego weekendu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Crazy Gang W szkole LEKCJA 14 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła Szkoła: break, homework, lesson, pupil, school-lunch, test Przedmioty szkolne: Art, English, French, Geography, History, Maths, Music, PE, Science Słowa: cake, cool, drink, know, Czas Present Simple: formy przeczące Wyrażanie preferencji (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń wyraża preferencje (wypowiedzi dotyczące szkoły) 16

17 minus, plus, revise, tea, understand, work SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 14 (test wyboru) Pisanie: uczeń przedstawia informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (opis poniedziałkowego planu zajęć) 32 LEKCJA 15 Friends' Magazine Sport i aktywność fizyczna Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, sport Sport i aktywność fizyczna: basketball, boots, exercise, football, gym, keep fit, kick, match, motorbike, practise, skijumping, team, volleyball, yoga Czas Present Simple: pytania i odpowiedzi Przyimki czasu: at, in, on Pytanie o i mówienie o zwyczajach (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania dotyczące czynności zwyczajowych) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 16 STORY TIME Alone in the Jungle 4 Historyjka (część 4) Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Słowa: fire (n), helicopter, leaves Czas Present Simple Opisywanie częstotliwości 17

18 (n), matches, medicine, special, smoke (n) przysłówki częstotliwości: always, never, often, sometimes, usually wykonywania prostych czynności (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie tabeli) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z usłyszanego tekstu SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Activities Nazwy czynności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek,,życie rodzinne i towarzyskie Nazwy czynności: cook, flight, jump, laugh, listen, run, talk Kolokacje typu czasownik+rzeczownik: watch a film/tv/a video, listen to music/to the radio, to your teacher, wash your hands/your hair, eat breakfast/a sandwich/a hot dog, travel by horse/to other countries/by car Powtórzenie: czas Present Simple Opisywanie czynności Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis idealnego weekendu) Powtórzenie: nazwy czynności (buy, carry, dance, eat, go home, love, meet, play, sell, take photos, travel, wash, watch) SB: s TB: s

19 35 REVISION 4 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 44 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 13-16, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units READING CORNER 'Maisie and the Dolphin' Kącik czytelniczy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Słowa: angry, (the) Bahamas, dolphin, driver, elephant, key, sad (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat egzotycznych zwierząt) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie obrazków w odpowiedniej 19

20 kolejności) SB: s TB: s READING CORNER Opis zwierzęcia projekt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Opisywanie zwierząt Pisanie: uczeń opisuje zwierzę SB: s. 59 TB: s SKILLS CORNER 3-4 Opisywanie ludzi i ich umiejętności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Słownictwo używane do opisu ludzi i ich umiejętności Opisywanie umiejętności (dobieranie ilustracji do opisów, test typu prawda-fałsz, poprawianie błędnych informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (opis ludzi) (dobieranie ilustracji do opisów, odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń przekazuje 20

21 podstawowe informacje o sobie (odpowiadanie na pytania) Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 35, TB: s. 69, SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji 9-16 Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units ST. VALENTINE'S DAY Walentynki Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: card, poem, rose, violet (test typu prawda-fałsz) SB: s. 114 TB: s

22 42 MINIPLAY 1 A day at the airport Minisztuka Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu SB: s TB: s LEKCJA 17 The Londoners Rok szkolny Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, świat przyrody Pory roku: autumn, spring, summer, winter Pogoda: cloudy, cold, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, windy Słowa związane z Guy Fawkes' Day: bonfire, burn, fireworks Słowa: coach, holidays, race, runner, school trip, (football) season, Sports Day, team, term Powtórzenie: miesiące Przyimki czasu: in, on, at Opisywanie pogody i pór roku (odpowiadanie na pytania, dobieranie zdjęć do akapitów, dobieranie tytułów) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o pogodę) Pisanie: uczeń przedstawia informacje o sobie (opis roku szkolnego w Polsce) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 17 22

23 44 Crazy Gang Żywność LEKCJA 18 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność: cheese (burger), chicken (leg), chips, hamburger, jam, ketchup, meat, salt, sandwich, tomato Napoje: cola, orange juice, water Słowa: fast food, fly (n), picnic, wasp Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie some i any Mówienie, które produkty żywnościowe są dostępne Wyrażanie preferencji dotyczących żywności (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis Crazy Cafe) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 19 Friends' Magazine Moje ulubione potrawy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie, zdrowie Żywność: apple, banana, cake, carrot, chicken, chocolate, egg, fruit, lemonade, meat, pizza, potato, rice, spaghetti, vegetables Słowa: can (n), bottle, expert, glass, healthy, plate, unhealthy, vegeterian, vitamin Pytania: How much? How many? Wypowiadanie się na temat żywności i diety (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń wyraża swoje upodobania (wypowiedzi dotyczące żywności) Pisanie: uczeń przedstawia upodobania (opis żywności) 23

24 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 20 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 1 Historyjka (część 1) Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki: cold, dangerous, dark, hot, hungry, lost, scared, silly, thirsty, tired, worried Słowa: bus stop, light, way, What's the matter?, wood Pytania z why? Odpowiedzi z because Pytanie o powody Podawanie powodów Opowiadanie historyjki (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) Mówienie: uczeń przekazuje ustnie informacje uzyskane z przeczytanego tekstu (relacjonowanie wydarzeń z historyjki obrazkowej) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Weather Pogoda Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pogoda: above/below zero, boiling hot, chilly, cool, foggy, freezing cold, icy, lightning, temperature, warm, wet Powtórzenie: czas Present Simple Opisywanie pogody Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis pogody w kraju ucznia) 24

25 Powtórzenie: pogoda (cloudy, cold, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, weather, windy), pory roku SB: s TB: s REVISION 5 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 56 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 17-20, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units

26 50 LEKCJA 21 The Londoners Karnawał Notting Hill Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Żywność: rice, salt fish, sweet potato Słowa: carnival, costume, flat, food stall, Notting Hill, steel drums, van, West Indies Czas Present Continuous: formy twierdzące i przeczące Opisywanie zdjęć (odpowiadanie na pytania, test typu prawda-fałsz, poprawianie błędnych informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie zdjęć w odpowiedniej kolejności) Pisanie: uczeń opisuje ludzi i miejsca (opis zdjęcia przedstawiającego ważne święto) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Crazy Gang Ubrania LEKCJA 22 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania: boots, coat, dress, jacket, jeans, jumper, shirt, shorts, skirt, socks, T-shirt, tracksuit, trainers, trousers Słowa: angry, chase, clothes line, fall (over), fight, gardener, neighbour, police officer, tea Czas Present Continuous: pytania i krótkie odpowiedzi Opisywanie obrazka (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opisywanie ubrań) Mówienie: uczeń prosi o informacje (porównywanie obrazków) 26

27 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 23 Friends' Magazine Zawody Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody: actor, artist, author, chef, doctor, guitar player, hairdresser, musician, pilot, police officer, politician, racing driver, reporter, teacher, vet, waitress Zdrowie: ill, operate on (a person) Słowa: apron, article, dye (v), hairdressing salon, hospital, interview (v), mene, restaurant, studio, tray Czasy Present Simple i Present Continuous Typowe wyrażenia występujące w tych czasach, np. at the moment, every day, today, usually Czasownik want to Wypowiadanie się na temat pracy (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża upodobania (rozmowa na temat wymarzonego zawodu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 24 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 2 Historyjka (część 2) Tematy z nowej podstawy programowej: dom, życie rodzinne i towarzyskie Pomieszczenia: dining room, hall, kitchen, sitting room Dom: door, floor, wall, window Słowa: notice, owner, rule, Czasownik must / mustn't Podawanie obowiązujących zasad (nakazów i zakazów) (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje czynności 27

28 servant życia codziennego (obowiązki i zakazy w domu ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Jobs Zawody Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody: ballet dancer, builder, nurse, photographer, pilot, postman, sailor, waiter Powtórzenie: czasy Present Simple i Present Continuous Wypowiadanie się na temat pracy Pisanie: uczeń opisuje ludzi (zawody słynnych osób) Powtórzenie: zawody (actor, artist, chef, doctor, footballer, hairdresser, juggler, model, musician, police officer, politician, racing driver, reporter, singer, teacher, vet) SB: s TB: s REVISION 6 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, praca Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny 28

29 SB: s AB: s. 66 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 21-24, s LANGUAGE TEST Sprawdzenie wiadomości z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Language Test A/B Units CULTURE CORNER The secrets of Mirów and Bobolice Polskie zamki Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: castle, furious, ghost, God bless you, hidden, (play) hide-and-seek, lock (v), lightning, sword, treasure, tunnel, (go to) war, wicked, witch (odpowiadanie na pytania, dobieranie połówek zdań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (układanie obrazków w odpowiedniej kolejności, test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji na swój temat (uczeń wciela się w rolę jednej z postaci z opowiadania) SB: s TB: s

30 58 CULTURE CORNER Opis ciekawego miejsca projekt Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Opisywanie miejsc Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis ciekawego miejsca z regionu ucznia) SB: s. 85 TB: s SKILLS CORNER 5-6 Opis zwyczajów dobry i zły styl życia Na przyjęciu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Słownictwo używane do opisu ludzi, ich dobry i złych zwyczajów Nazwy prostych czynności Opisywanie zwyczajów (dobieranie ilustracji do osób) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (odpowiadanie na pytania) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (test wyboru na podstawie ilustracji) Uczeń dokonuje samooceny AB: s. 57, TB: s. 95,

31 60 SKILLS TEST Sprawdzenie sprawności językowych z lekcji Testy / Test Master CD-ROM: Skills Test A/B Units EASTER Wielkanoc Lekcja okolicznościowa Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Słowa: Easter egg, Good Friday, hot-cross bun, daffodil, hide, hunt, penny (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (rysowanie brakujących elementów na ilustracji) SB: s. 115 TB: s LEKCJA 25 The Londoners Podawanie drogi Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Atrakcje Londynu: Buckingham Palace, Downing Street, Horse Guards Parade, Piccadilly Circus, Westminster Abbey Słowa: bridge, bus stop, bus tour, directions, Prime Minister, starting point, tourist Przyimki ruchu: go into/along/out of/around/under Wyrażenia: on the left/right, turn left/right Pytanie o drogę Podawanie drogi (odpowiadanie na pytania, wskazywanie drogi na mapie) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu 31

32 (wskazywanie drogi) (dobieranie opisów do zdjęć) Pisanie: uczeń podaje podstawowe informacje o sobie (opis drogi do szkoły) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource 25 32

33 64 LEKCJA 27 Friends' Magazine Wakacyjne zajęcia Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Sporty i zajęcia czasu wolnego: cycling, diving, hang gliding, horse riding, ice skating, mountain climbing, rollerblading, skateboarding, skiiing, swimming (underwater), walking, windsurfing Wakacje: beach, camp, camping, countryside, mountains, museum Słowo: shark Konstrukcje z czasownikami: love, like, hate + rzeczownik lub forma gerund Wyrażanie preferencji Opisywanie typowych czynności wakacyjnych (dobieranie osób do opisów wakacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o wakacyjne upodobania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource LEKCJA 28 STORY TIME The Mystery of Blackdown Wood 3 Historyjka (część 3) Tematy z nowej podstawy programowej: dom Meble: armchair, bookcase, clock, cupboard, desk, lamp, sofa, table Słowa: fair, gold, key, money, old-fashioned, poor, secret, strange, worried Słowa pytające Zadawanie pytań (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań) SB: s TB: s

34 AB: s TB: Photocopiable Resource WONDERFUL WORDS Adjectives describing objects Opis przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom Przymiotniki opisujące przedmioty: high, low, long, narrow, oval, short, triangular, wide Słowa: modern, old-fashioned, sword Powtórzenie: czasy Present Simple i Present Continuous Opisywanie przedmiotów Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (opis ulubionych przedmiotów ucznia) Powtórzenie: przymiotniki opisujące przedmioty (hard, heavy, large, light, round, small, soft, square, thick, thin) SB: s TB: s REVISION 7 Powtórzenie materiału Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, sport, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s. 78 CD-ROM: ćwiczenia dodatkowe TB: s TB: Check Units 25-28, s

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those. 1 Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/ Data Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe, umiejętności wrzesień 2012 1 W klasie, przybory szkolne, meble, cyfry, alfabet Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Wrzesień: Piosenka: Hello, hello, hello Goodbye song Rymowanka: Fly, Fly Butterfly Słownictwo: liczebniki 1-5 nazwy zabawek:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 Ćwiczenia Oxford Explorers

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE Dział UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB Agnieszka Biedrzycka - Wierzba NUMER TEMAT DO LEKCJI DZIENNIKA 1 Lekcja organizacyjna omówienie zasad współpracy na lekcjach języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Tytuł innowacji:, One two three angielski lubimy my. Cele ogólne innowacji: wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej

Tytuł innowacji:, One two three angielski lubimy my. Cele ogólne innowacji: wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej Tytuł innowacji:, One two three angielski lubimy my. Cele ogólne innowacji: wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poziom podstawowy i ponadpodstawowy z języka angielskiego w klasie III

Wymagania edukacyjne na poziom podstawowy i ponadpodstawowy z języka angielskiego w klasie III Wymagania edukacyjne na poziom podstawowy i ponadpodstawowy z języka angielskiego w klasie III Rozdział 1 Z pomocą nauczyciela i właściwych środków wizualnych przypomina sobie poznawane w klasie 2 określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 10A Trener: Karolina Zielioska Miejsce: Zespół Szkół nr 10, ul. Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KLASA 2 TEST 1 1. Pokoloruj według opisu: 1. Zosia has got green eyes and brown hair. 2. Zosia is wearing a yellow T-shirt and purple shorts.

KLASA 2 TEST 1 1. Pokoloruj według opisu: 1. Zosia has got green eyes and brown hair. 2. Zosia is wearing a yellow T-shirt and purple shorts. KLASA 2 TEST 1 1. Pokoloruj według opisu: 1. Zosia has got green eyes and brown hair. 2. Zosia is wearing a yellow T-shirt and purple shorts. 3. Zosia is wearing red socks and white shoes. 4. Jacek has

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa: 5 Rok szkolny: 2012/2013 Numer programu nauczania: DKW-4014-22/01 1. Starting Point - w klasie Dział Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wstawia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 13A Trener: Natalia Giercarz Miejsce: Szkoła Podstawowa im. A. Mielęckiego,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.)

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.) Where does the lion live? The lion lives in Africa. * the lion = lions (lew jako gatunek zwierząt a nie konkretny lew) Does your dad smoke? No, he doesn t. live (He lives...) smoke (He smokes.) Ŝyć, mieszkać

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this?

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this? MIESIĄC TEMAT WPROWADZANE SŁOWNICTWO PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA REALIZOWANY MATERIAŁ WRZESIEŃ *Hello! *Red and Blue *My face & my body Hello, Bye- bye, up, down; imiona bohaterów kursu CJ Crayon, red,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a PLAN WYNIKOWY język angielski Klasa 1a Podstawa programowa: Uczeń po zakończeniu pierwszej klasy: 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 3. recytuje

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo