w rozwój RPO dla firm Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN RPO dla firm Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 1

2 xxx FLESZ EUROLIDER Do 5 marca 2010 r. można było zgłaszać kandydatów do konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystują fundusze unijne na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, a wybór nastąpi w dwóch etapach, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, w drugim Laureatów. Z grona osób nominowanych internauci w drodze głosowania w sieci wybiorą swojego laureata. Laureatów drugiej edycji konkursu poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2010 r. w Warszawie. Nagrodą jest sfinansowanie udziału w szkoleniu z zakresu Funduszy Europejskich. Proste Fundusze 1 lutego 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, którego celem było podsumowanie działalności poszczególnych grup tematycznych oraz dyskusja nad kierunkami prac w kolejnych miesiącach. Grupa ds. Przedsiębiorców zarekomendowała regionom usprawnienia dotyczące między innymi zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie oraz akceptowalnych odchyleń wartości wskaźników przyjętych w umowie o dofinansowanie. Na podstawie wyników prac Grupy ds. Samorządów-Infrastruktury wypracowano rekomendacje dotyczące zwiększenia powszechności stosowania, ujednolicenia zasad wnioskowania oraz udzielania zaliczek. Postulaty uproszczeń zostały przekazane do instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Zachęcamy do przekazywania sugestii uproszczeń procedur na adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: ul. Wspólna 2/4, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Proste Fundusze. Przygotowania do renegocjacji Programu Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów miejscowościom: Boguchwała (powiat rzeszowski), Brzostek (powiat dębicki), Przecław (powiat mielecki) i Kołaczyce (powiat jasielski) nadano status miasta. Aby umożliwić ww. miastom aplikowanie o środki w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP, konieczna jest modyfikacja załącznika nr 6 do Programu. Modyfikacja taka wymaga uruchomienia procedury renegocjacji Programu, prowadzącej do zmiany decyzji Komisji Europejskiej. Polska pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich 15 lutego 2010 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest nagradzanie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, zabytek, produkt promocyjny, obiekt turystyczny, turystyka, turystyka transgraniczna i międzynarodowa, obszary wiejskie. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Nominacje do głównych nagród w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone 16 kwietnia w Gdańsku podczas konferencji Turystyka rewitalizacja sport. Forum Fundusze UE i dobre praktyki, połączonej z Gdańskimi Targami Turystycznymi. Natomiast laureatów poznamy 7 maja podczas III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3/10, Poznań, Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt i skład: Alina Merha Druk: Interak Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

3 WPROWADZENIE xxx Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego Inwestujemy w rozwój. Będzie się on ukazywać w cyklu kwartalnym, a w każdym z numerów postaramy się przybliżyć kwestie związane z wybranymi osiami priorytetowymi wdrażanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Prace nad programami operacyjnymi rozpoczęły się kilka lat temu. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia RPO WP została podpisana 1 października 2007 r. Pierwsze konkursy wniosków w ramach RPO Województwa Podkarpackiego ruszyły w 2008 r. Teraz jesteśmy w połowie okresu planistycznego. Do tej pory ogłosiliśmy już większość zaplanowanych naborów wniosków. Nieprzerwanie ogłaszamy kolejne konkursy, oceniamy złożone projekty, organizujemy szkolenia zarówno dla przyszłych wnioskodawców, jak i beneficjentów, ale przede wszystkim realizujemy płatności z konkursów już rozstrzygniętych. W naszym Programie stawiamy między innymi na konkurencyjność gospodarki, innowacyjność oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, dlatego też na przewodnie tematy pierwszego numeru biuletynu wybraliśmy kwestie związane z realizacją I (Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka) oraz III (Społeczeństwo informacyjne) osi priorytetowej. W tym numerze przedstawiamy również stan wdrażania RPO WP. Szczególnie polecam część publikacji poświęconą naszym beneficjentom, czyli tym, którym udało się sięgnąć po Fundusze Europejskie. Chcemy Państwu zaprezentować firmy realizujące swoje projekty w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Ich wnioskodawcy postawili na innowacyjność i to widać. Natomiast tym, którzy borykają się z opracowaniem wniosków, proponuję artykuł poradnikowy, zawierający wskazówki do napisania dobrego projektu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że realizacja RPO WP jest wielkim i niełatwym przedsięwzięciem, wymagającym wysiłku zarówno beneficjentów, jak i pracowników instytucji zarządzającej Programem, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Na co dzień posługujemy się aktami prawnymi, regulaminami, instrukcjami, wytycznymi i zbiorami procedur. W naszej publikacji chciałbym natomiast pokazać Państwu ludzką twarz programu operacyjnego i jego przełożenie na realia, w jakich żyją i pracują nasi beneficjenci. Mam nadzieję, że biuletyn wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do sięgnięcia po kolejny numer, który ukaże się w czerwcu. Zapraszam do lektury. FOT. ARCHIWUM UMWP Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego Inwestujemy w rozwój Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN XXX Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata W NUMERZE 4 RPO.podkarpackie.pl W ramach RPO WP złożono do tej pory ponad dwa i pół tysiąca wniosków o dofinansowanie w wysokości 3,7 mld zł 10 Euro na Opisy projektów firm, które uzyskały wsparcie w ramach działania 1.1 Schemat: B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO dla firm Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt INWESTUJEMY W ROZWÓJ nr 1/ Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Rozmowa z Zygmuntem Cholewińskim, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 8 Region z perspektywami Czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność wykorzystywania innowacji 18 Jak przygotować dobry projekt Informacje i porady przed przystąpieniem do pracy nad projektem 19 Wydarzenia Harmonogram konkursów, szkoleń i naboru wniosków Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 3

4 xxx STAN REALIZACJI RPO RPO.podkarpackie.pl Ponad dwa i pół tysiąca złożonych wniosków o dofinansowanie w wysokości 3,7 mld zł to odpowiedź projektodawców na dotychczas przeprowadzone nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP). Jak przebiega realizacja najważniejszego dla regionu programu? realizacji zatwierdzono już po 800 wniosków, dla których Donad dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na 1,7 mld zł co stanowi ponad 38% alokacji na realizację RPO WP w latach Zmiana systemu płatności Do końca ubiegłego roku funkcjonowała dotacja rozwojowa. To były wszystkie środki, zarówno europejskie, jak i krajowe, które przychodziły z budżetu państwa na finansowanie RPO. Samorząd województwa zgłaszał zapotrzebowania kwartalne na kolejne transze, a potem się z nich rozliczał. Rząd zdecydował jednak, że od stycznia 2010 r. należy wydzielić budżet środków europejskich i przekazać je Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego FOT. FRANEK MAZUR pod zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego. W praktyce oznacza to, że po otrzymaniu od beneficjentów wniosków o płatność, ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu, przekazujemy do BGK polecenia przelewu. Po ich otrzymaniu bank zgłasza zapotrzebowanie do ministra finansów i po uzyskaniu środków przekazuje je beneficjentom. Terminarz jest rozpisany na cały rok, a samorząd województwa otrzymuje jedynie potwierdzenia dokonania wypłaty wyjaśnia Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. W nowym systemie, od stycznia do końca lutego, do beneficjentów trafiło ponad 51 mln zł. Dwa tryby naboru Większość środków trafia do beneficjentów w drodze konkursów, ale jest też drugi, indywidualny tryb naboru, polegający na wskazaniu projektów kluczowych przez zarząd województwa. Przeznaczono na nie maksymalnie 30% całej sumy RPO. Jak trafić na listę projektów kluczowych? Te kwestie określa regulamin zatwierdzony przez zarząd województwa. Najpierw ogłaszamy nabór na listę projektów kluczowych, w którym podajemy termin składania wniosków i kwotę dofinansowania. Następnie każdy projekt jest sprawdzany pod kątem strategicznego znaczenia dla regionu wyjaśnia dyrektor Matczyńska. Na tym etapie obowiązuje ocena zerojedynkowa. Jeśli projekt uzyska 100% akceptację, rozpatrywany jest przez zarząd województwa i przyjmowany na listę. Potem umieszcza się go na stronie internetowej i przez miesiąc poddaje konsultacjom społecznym. Dopiero po analizie uwag zarząd decyduje o zatwierdzeniu lub nie. Przykładem są niedawno zakończone konsultacje z zakresu zwalczania zagrożeń po analizie uwag projekt Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wyposażenia został ostatecznie wpisany na listę. Obecnie na liście jest 59 projektów, ale na tę liczbę składa się kilka dużych projektów, które ze względów proceduralnych podzielono na mniejsze. Przykład to Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, który podzielono na 12 projektów. Podobnie jest w przypadku projektów dotyczących podkarpackiego systemu informacji medycznej, obejmującego szpitale wojewódzkie i powiatowe. Ze względu na procesy restrukturyzacji, zamiast jednego dużego projektu kluczowego jest ponad 20 mniejszych, ściśle ze sobą powiązanych, tworzących swego rodzaju system. W każdej osi priorytetowej są projekty kluczowe. Jak zaznacza dyrektor Matczyńska, samorząd województwa wziął pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej, podkreślające, by nie przesadzać z przeznaczaniem środków na tego typu projekty. Owszem, łatwiej byłoby je wybrać i zrealizować, ale nie można zapominać o mniej strategicznych, ale nie mniej ważnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców regionu. 4 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

5 STAN REALIZACJI xxx RPO Szczęśliwa ósemka? W kalendarzu chińskim liczba osiem jest znakiem bogactwa zauważa rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Krzysztof Kaszuba. Oby osiem osi RPO zwiastowało bogactwo naszego regionu. Poszczególne osie są jednak na różnym etapie wdrażania. Dlaczego? W różnych terminach ukazywały się rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli nie ma takiego rozporządzenia, nie można ogłosić konkursu wyjaśnia dyrektor Matczyńska. Przykład? Dopiero w grudniu ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie wielosektorowe dotyczące m.in. społeczeństwa informacyjnego, które ustala maksymalny poziom dofinansowania projektów dla takich województw jak nasze na poziomie 50%. Jeżeli konkurs zostałby ogłoszony wcześniej i zapowiadał wyższe dofinansowanie, musiałby zostać odwołany. Przodująca oś pierwsza Wartość środków unijnych na lata w pierwszej osi wynosi ponad 288 mln euro, czyli ok. 1,2 mld zł. Ich wykorzystywanie jest bardzo zaawansowane, przede wszystkim z uwagi na realizację działania skierowanego do przedsiębiorców. Gdyby wszystkie ze złożonych wniosków zostały zaakceptowane, nie byłoby sensu przeprowadzać kolejnych naborów, bo limit zostałby wyczerpany. Spośród prawie 500 wniosków po ocenie formalnej do dofinansowania zatwierdzono niespełna 400, a na realizację ponad 300 projektów podpisano już umowy. Kaszuba ma jednak wątpliwości dotyczące dominacji tej osi. Zastanawia się, czy to dobrze, że tak szybko rozdano pieniądze przedsiębiorcom. Może brakuje na Podkarpaciu aniołów biznesu, którzy poszukaliby tych, co nie mają czasu na pisanie projektów, a są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie? Są w naszym regionie prawdziwi wynalazcy zafascynowani swoją pasją, w których warto zainwestować podkreśla. To, co najważniejsze Która z osi jest najważniejsza dla mieszkańców regionu? Druga, czyli infrastruktura techniczna obejmująca transport drogowy, lotniczy i kolejowy, a także infrastrukturę energetyczną. W tej osi jest 10 projektów dotyczących dróg wojewódzkich, a ich jedynym beneficjentem może być samorząd województwa. Projekty są na różnym etapie wdrażania w zależności od zaawansowania uzgodnień środowiskowych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy projektów związanych z infrastrukturą kolejową i lotniskiem w podrzeszowskiej Jasionce. To jednak trudne zadanie, aby po latach zaniedbań w infrastrukturze transportowej, nadrobić wszystkie zaległości. Ważna jest zatem komplementarność inwestycji drogowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich z trasami krajowymi i międzynarodowymi. Obawy i nadzieje To już kolejny rok realizacji programu. Kaszuba podkreśla, że nie chodzi o ciągłe rozliczanie samorządu województwa, ile pieniędzy już wydano i czy tempo wydatkowania jest wystarczające. Najważniejsze jest racjonalne inwestowanie unijnych i własnych środków, słowniczek Anioł biznesu (ang. business angel) to inwestor prywatny lokujący nadwyżki finansowe w nowe (start-up), dobrze rokujące firmy, które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko się rozwinąć, przynosząc inwestorowi wzrost wartości jego udziałów. Anioły biznesu przeważnie dzielą się swoim doświadczeniem w zarządzaniu firmą. Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju lub regionu. tak aby rosły możliwości konkurencyjne gospodarki Podkarpacia. Na ten rok na realizację RPO mamy zagwarantowane w ustawie budżetowej 370 mln zł, a wraz z rezerwą daje to ponad miliard, który możemy otrzymać. To tzw. limit, czyli kwota warunkująca kontraktowanie projektów. Dyrektor Matczyńska ma nadzieję, że ten limit będzie dla Podkarpacia dostępny i nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku. Mieliśmy zagwarantowane 203 mln zł, chcieliśmy 180 mln zł rezerwy, a dostaliśmy 28 mln zł wyjaśnia. Ten rok jest też szczególnie ważny jeśli chodzi o wykorzystanie środków, ponieważ regiony, które najlepiej zarządzają RPO, otrzymają nagrody w przyszłym roku. Chodzi o dostęp do krajowej rezerwy wykonania, czyli o bonus finansowy dla tych, którzy sprawnie realizują programy. Maria Kornaga MARIUSZ MAMET/MAC MAP (2x) Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 5

6 xxx WYWIAD Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej dokonujemy znaczącego skoku cywilizacyjnego mówi Zygmunt Cholewiński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Panie Marszałku, na koniec lutego poziom kontraktacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniósł 24,32%. Jak ocenia Pan dotychczasowe tempo realizacji? Czy następuje teraz przyspieszenie w wydatkowaniu pieniędzy? Z całą pewnością od początku 2010 r. realizacja RPO znacznie przyspieszyła, co jest naturalną konsekwencją dotychczas zrealizowanych działań w zakresie wydatkowania Funduszy Europejskich. Pierwsze nabory na dofinansowanie projektów zostały ogłoszone w marcu 2008 r., a zatem etap ich płatności wypadł rok później. Natomiast płatności dla konkursów ogłoszonych w 2009 r., a było ich łącznie 26, czyli większość ze wszystkich planowanych, przypadną na ten rok. Dlatego, to właśnie teraz należy spodziewać się zdecydowanego wzrostu wypłacanych środków, a co za tym idzie jeszcze szybszej realizacji Programu. Według informacji, jakie napływają do nas z BGK, odpowiedzialnego za dokonywanie płatności ze środków Unii Europejskiej, w styczniu dokonano aż 47 zleceń na kwotę 22 mln zł. Pozwoliło to województwu podkarpackiemu zająć jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem zleceń dotyczących RPO. Należy również zwrócić uwagę na wzrost liczby wniosków o płatność końcową, co świadczy o zakończeniu rzeczowej realizacji wielu projektów. Obecnie na etapie rozstrzygnięć są konkursy, których realizacja znacząco wpłynie na osiągane przez nasz region wskaźniki. Prawidłowe wydatkowanie Funduszy Europejskich w ramach RPO WP należy do priorytetowych zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego. Jako Marszałek Województwa pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby realizacja Programu zakończyła się sukcesem. Przed nami jeszcze wiele pracy. Bądźmy jednak dobrej myśli, efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne już teraz, ale prawdziwe zmiany są wciąż jeszcze przed nami. Największym zainteresowaniem cieszą się, podobnie jak w całej Polsce, fundusze na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach. Niemałe powodzenie ma też wsparcie na infrastrukturę edukacyjną czy działania z zakresu ochrony środowiska. Z czego to wynika? To dobrze, że Fundusze Europejskie dostępne w ramach RPO WP cieszą się tak wielkim powodzeniem wśród podkarpackich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej sięgają po dotacje na rozwój swoich firm. We wrześniu 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości i liczba złożonych wniosków przerosła nasze oczekiwania. Złożono aż 730 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 537 mln zł, podczas gdy do rozdysponowania mieliśmy ok. 137 mln zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Podkarpackiego, na czele którego mam zaszczyt stać, zdecydował o zwiększeniu puli środków do wysokości 330 mln zł. Chcieliśmy, aby środki przeznaczone na bezpośrednie dotacje inwestycyjne szybko trafiły do rąk przedsiębiorców. W 2009 r. ogłosiliśmy drugi konkurs w ramach tego samego działania, a złożone projekty zostały już ocenione pod względem formalnym i przeszły do etapu oceny merytorycznej. Tym razem do rozdysponowania jest ponad 146 mln zł. Jeśli chodzi o wskaźniki zakontraktowania środków, chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, na procent kontraktacji należy spojrzeć pod kątem wielkości zaplanowanych na realizację danego działania środków oraz tego, czy wszystkie konkursy z danego działania zostały już ogłoszone i rozstrzygnięte. Poza tym, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, pierwsze konkursy w ramach RPO dotyczyły właśnie infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej oraz edukacyjnej. Działania z wymienionego zakresu ominął problem braku rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz trudności związanych z kwestiami środowiskowymi, co w przypadku innych działań uniemożliwiało ogłaszanie naborów wniosków. Przypomnę też, że dbałość o infrastrukturę wodno-ściekową oraz edukacyjną należy do zasadniczych zadań samorządów, które w tych właśnie działaniach Programu, były głównymi beneficjentami. Potrzeby samorządów znalazły więc swoje odzwierciedlenie w dobrze przygotowanych wnioskach. Konkursy te zostały rozstrzygnięte najwcześniej i najwcześniej też zrealizowano płatności, zatem wskaźniki są odpowiednio wysokie. Natomiast np. działania z zakresu rewitalizacji dotychczas nie zostały ogłoszone z powodu braku odpowiednich rozporządzeń. Wymienione przykłady świadczą o tym, że oceny i podsumowania dokonywane w połowie procesu, nie są do końca miarodajne. Jakie wnioski można wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń? Co udało się osiągnąć w zakresie RPO WP, a co jeszcze trzeba poprawić? Proces przygotowania i realizacji RPO WP na lata nie jest dla Samorządu Województwa Podkarpackiego doświadczeniem nowym. Choć nie należy zapominać, że jest to jak dotąd największy tego typu program unijny wspierający nasz region. Do województwa trafi bowiem aż 1 mld 136 mln euro. 6 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

7 WYWIAD xxx FOT. ARCHIWUM UMWP Efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne już teraz, ale prawdziwe zmiany dopiero przed nami W tym miejscu pragnę przypomnieć o wielkim sukcesie, jaki przyniosła realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nie tylko zagospodarowaliśmy wszystkie dostępne dla naszego województwa środki, ale w latach Zarząd Województwa pozyskał dodatkowo z MRR ponad 110 mln zł. Nasz region zajął dzięki temu pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości zakontraktowanych środków w stosunku do pierwotnej kwoty zaplanowanej dla województwa. W przypadku RPO w ubiegłym roku ogłosiliśmy większość ze wszystkich planowanych naborów, a w bieżącym ruszyły dwa kolejne. Przewidujemy, że we wszystkich konkursach dotychczas rozstrzygniętych, a także w tych, które jeszcze ogłosimy, środki finansowe zostaną rozdysponowane w granicach 80-90% przysługującej województwu kwoty. Zakłada się, że wartość podpisanych umów obejmie ok. 3/5 całości środków Programu, a przypomnę, że mogą być one wydatkowane do 2015 r. W regionie stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych z RPO, a województwo podkarpackie coraz bardziej przypomina ogromny plac budowy. Które przedsięwzięcia spośród projektów kluczowych w ramach RPO najmocniej przyczynią się do rozwoju regionu? Wszystkie inwestycje zawarte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych mają strategiczne znaczenie dla realizacji celów RPO, a co za tym idzie dla rozwoju regionu. Łączna kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi ponad 253,5 mln euro, co stanowi ponad 22% alokacji przewidzianej na realizację Programu. Największy wpływ na rozwój regionu niewątpliwie będą miały projekty z zakresu inwestycji drogowych. Zwiększy się dostępność komunikacyjna województwa, a to wpłynie na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Przedsięwzięcia, realizowane przez Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski, wpisane na listę projektów kluczowych, dotyczące rozbudowy infrastruktury naukowo-badawczej, są przykładami inwestycji, które będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju. Przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki i podniesienia poziomu innowacyjności uczelni, poprzez stworzenie warunków do wzrostu potencjału gospodarczego w regionie, opartego na wiedzy, badaniach naukowych i nowych technologiach. W niedalekiej przyszłości dużą rolę w rozwoju innowacyjności w Południowo-Wschodniej Polsce będą odgrywały Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Najważniejszym celem 12 nowoczesnych Centrów, będzie stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy do regionu. > Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 7

8 WYWIAD Właśnie teraz należy spodziewać się zdecydowanego wzrostu wypłacanych środków w ramach RPO, a co za tym idzie jeszcze szybszej realizacji Programu > Inne programy, jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka czy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, również przyczyniają się do rozwoju infrastruktury edukacyjnej, informatycznej i badawczej w województwie. Panie Marszałku, proszę podać flagowe przykłady takich inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują projekty podkarpackich uczelni współfinansowane z PO RPW. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym oraz Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych na Uniwersytecie Rzeszowskim o łącznej wartości ponad 143 mln zł. Kolejnym przykładem jest Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza o wartości blisko 40 mln zł czy też utworzenie Centrum Edukacji Międzynarodowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania o wartości ponad 22,5 mln zł. Z kolei, w ramach PO IG Politechnika Rzeszowska realizuje dwa projekty: Rozbudowa nowoczesnego laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego oraz Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, a ich łączna wartość wynosi prawie 124 mln zł. Te przykłady jednoznacznie wskazują na to, że uczelnie wyższe w województwie podkarpackim stawiają na rozwój dziedzin związanych z nowoczesną i innowacyjną myślą technologiczną. To dobry kierunek. Jestem przekonany, że to właśnie innowacyjność i nowoczesne technologie już w najbliższej przyszłości będą miały największy wpływ na rozwój naszego województwa. RPO WP jest ogromną szansą na rozwój regionu, któremu przypięto łatkę jedno z biednych województw ściany wschodniej. A przecież Podkarpackie to województwo, które ma dobre zaplecze w kapitale ludzkim, jest atrakcyjne pod względem turystycznym i ma Dolinę Lotniczą (nowoczesne technologie). Jak Fundusze Europejskie pomogą w zmianie tego wizerunku i w wykorzystaniu silnych stron? Tylko ludzie opierający się na stereotypach mogą uważać, że województwo podkarpackie jest regionem pozbawionym szans na dynamiczny rozwój gospodarczy. Takie postrzeganie jest nieuprawnione i krzywdzące dla mieszkańców, ludzi ambitnych i pracowitych. Jesteśmy miejscem bardzo atrakcyjnym dla krajowych i zagranicznych inwestorów, gdzie rozwój przemysłu dokonuje się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wielkim atutem jest prężnie rozwijający się przemysł lotniczy skupiony w klastrze Dolina Lotnicza, w którego skład wchodzi obecnie 80 firm. W zakresie przemysłu lotniczego aż 80% polskiej produkcji skupione jest właśnie w naszym województwie. Bardzo ważna dla przyszłych inwestycji jest doskonała współpraca przemysłu z Politechniką Rzeszowską, która kształci specjalistów na kierunkach deficytowych na rynku pracy. Współpraca świata nauki i biznesu oraz rozwijające się szlaki komunikacyjne, jak przyszła autostrada A4, ale także rozwijające się i rozbudowujące międzynarodowe lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, są kolejnymi ważnymi atutami naszego regionu. Stale powiększające się tereny inwestycyjne Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego położonego w sąsiedztwie Rzeszowa i tereny przeznaczone pod rozwój przemysłu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ulokowane w okolicach Mielca i Tarnobrzega, są gotowe przyjąć kolejnych inwestorów. Ważnym atutem jest korzystne położenie geopolityczne pomiędzy Słowacją a Ukrainą. Dzięki temu nasz region jest swoistym pomostem łączącym Unią Europejską z Europą Wschodnią. Realizujemy więc programy nie tylko z udziałem podmiotów z terenu województwa i partnerów krajowych, ale również programy transgraniczne wspólnie z naszymi wschodnimi sąsiadami. Fundusze Europejskie zmieniają oblicze regionu i jego mieszkańców. RPO WP wspiera finansowo tak istotne dla rozwoju przedsięwzięcia, jak chociażby: rozwój przedsiębiorczości i biznesu, rozwój infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, ochronę środowiska, a także rewitalizację obszarów miejskich i zdegradowanych. Kolejnym ważnym realizowanym programem jest PO KL, a województwo podkarpackie jest w czołówce regionów kontraktujących środki z EFS. W ramach tego Programu Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach Celem jest stworzenie w regionie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażania innowacji. Dzięki temu zostaną uruchomione mechanizmy transferu wiedzy i praktycznego jej wykorzystania w gospodarce regionu. W ramach PO KL realizujemy także projekt stypendialny dla doktorantów. Wspierane będą osoby przygotowujące prace doktorskie w dyscyplinach naukowych istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu. Na stypendia przeznaczymy aż 20 mln zł. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom, staniemy się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Dużą szansą jest także PO RPW na lata , dzięki któremu do naszego regionu trafia więcej środków m.in. na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej. Potencjał województwa będzie lepiej wykorzystany wtedy, gdy poprawi się dostępność naszego regionu dla inwestorów i turystów, a to może zapewnić dobrze rozbudowana sieć dróg wojewódzkich. Jako władze samorządowe województwa podkarpackiego wytyczyliśmy regionowi nową drogę, zmierzającą w stronę nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu czystego, nieskażonego środowiska i bogatej kultury. Fundusze Europejskie, które płyną do nas szerokim strumieniem, w ogromnym stopniu wspierają proces modernizacji regionu. Mając świadomość historycznej szansy, jaką daje nam Unia Europejska, robimy wszystko, aby w najlepszy sposób wydatkować dostępne środki. Czujemy na sobie odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie. Właściwe, czyli takie, dzięki któremu unijne pieniądze zamienią się w inwestycje rozwijające region. Jestem przekonany, że właśnie teraz, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, dokonujemy znaczącego skoku cywilizacyjnego. Rozmawiał Jerzy Gontarz 8 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy Dotacja dla drukarń w podkarpackim start: 29.08.2013 29.08.2013 - Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo