1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik."

Transkrypt

1 Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik 9 Oczyszczalnia gigant 10 Protokół z Kioto i Emission Portal 11 Tomograf tomografowi nierówny 12 Nowy prezes Zarządu Siemens AG 12 Elastyczna sieć Newsletter Łącza bezpieczeństwa Międzynarodowa wymiana energii elektrycznej może stać się szansą dla polskiej energetyki, stanowiąc przy tym ważny element bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednak tylko pod warunkiem, że we właściwy sposób zostanie rozbudowana infrastruktura łączy transgranicznych. Liberalizacja transgranicznego handlu energią jest częścią integracyjnej polityki UE. Dzięki otwarciu granic możliwe stało się uruchomienie zasad konkurencji w tej dziedzinie gospodarki. Na tym, że koszty wytworzenia są różne w różnych krajach, bez wątpienia skorzystają tańsi producenci, jak również firmy specjalizujące się w przesyle energii. W momencie wstąpienia Polski do UE, pojawiła się również szansa dla polskiej energetyki. Już teraz ci polscy producenci energii elektrycznej, którzy wytwarzają ją taniej niż producenci zachodni, odnoszą pewne korzyści z liberalizacji wymiany energetycznej pomiędzy krajami Wspólnoty. Korzyści mogłyby być dużo większe, gdyby odpowiednio rozbudować system międzynarodowych połączeń elektroenergetycznych. Rozbudowa systemu miałaby ponadto ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Tymczasem obecny stan rozwoju transgranicznej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce specjaliści oceniają jako słaby. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku lat nic się w tym zakresie nie poprawia, a sytuacja nawet nieco się pogorszyła, ponieważ jedna z linii łączących system polski z Białorusią została wyłączona do remontu. Na innej częstotliwości Pomiędzy zachodnim systemem UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity), który obowiązuje w Polsce od 1995 roku, a wschodnim systemem RAO EES (Jedinstwiennaja Energeticzeskaja Sistema) nadal nie ma właściwego połączenia. Wszystkie istniejące, nieliczne zresztą łącza tworzą zaledwie wyspy w obcym systemie energetycznym. Do takich należy remontowana linia Białystok-Roś, a także linia łącząca Zamość z dwoma blokami energetycznymi ukraińskiej elektrowni w Dobrotworze, które pracują w systemie zachodnim i są synchronizowane przez polską Krajową Dyspozycję Mocy. Są to jednak wszystko linie o znaczeniu lokalnym, a nie strategicznym. Sowieckiego, ani z krajami bloku RWPG. Jedna strategiczna linia budowy socjalizmu, łącząca Rzeszów z ukraińską elektrownią jądrową Chmielnicki, która nie działa od 10 lat, dwie lokalne linie 110 kv oraz jedna nowa 110-ka zarządzana przez niezależnego operatora to za mało, aby mówić o realnym połączeniu europejskiego systemu UCTE z obszarem EES kontrolowanym dziś przez Rosję. Powodem są m.in. znaczne różnice techniczne między oboma systemami. W systemie UCTE parametry sieci synchronizuje się z dokładnością do 14 mhz, gdy tymczasem zegar synchronizujący system rosyjski taktuje z dokładnością do zaledwie 1 Hz. Jednak kwestia synchronizacji to nie jedyny problem wymiany elektroenergetycznej ze Wschodem. Jak mówi Krzysztof Żmijewski, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki i były prezes spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, producenci w większości krajów działających w systemie EES nie spełniają także podstawowych norm środowiskowych. Nie można się dziwić, że energia produkowana na wschód od UE jest tania, skoro jej producenci nie ponoszą praktycznie żadnych kosztów związanych z ochroną środowiska, jak to jest w krajach Unii ani eksploatacyjnie ani inwestycyjnie. Można powiedzieć, że jest to brudna energia, i to w co najmniej dwóch aspektach. Brudna, bo źle zsynchronizowana, oraz brudna, bo w brudny sposób pro- >>> Jak się okazuje, pomimo obowiązkowego przed 1989 rokiem członkostwa w EES, Polska wcale nie była mocno związana energetycznie z republikami dawnego Związku

2 news >>> Łącza bezpieczeństwa dukowana, mówi Żmijewski. Sytuacji nie ratuje fakt, że pewna część energii elektrycznej wytwarzanej we Wspólnocie Niepodległych Państw powstaje w elektrowniach jądrowych, ponieważ technologie stosowane w rosyjskich i ukraińskich reaktorach również pozostawiają wiele do życzenia. Są to najczęściej technologie, których nie zastosowano by dziś głównie ze względów bezpieczeństwa w żadnym z krajów rozwiniętych. Dziurawa sieć Polska stanowi zatem wschodnią rubież zjednoczonej energetyki zachodnioeuropejskiej, a istniejące linie tylko nieznacznie korygują przebieg granicy dzielącej systemy w stosunku do granic państw, w okolicy Białegostoku przesuwając ją nieco na zachód, a w pozostałych przypadkach trochę na wschód. Polska nie miała i nie ma żadnego połączenia energetycznego ani z Litwą, ani z należącym do Federacji Rosyjskiej Obwodem Kaliningradzkim. Nieco lepiej wygląda sytuacja na południowej granicy Polski. Jednak istniejące obecnie połączenie ze Słowacją dwutorowa linia Krosno-Lemeszany powstało już w warunkach wolnej konkurencji, jako przedsięwzięcie komercyjne. W regionie Śląska działa dwutorowa linia wiodąca do Albrechcic w Czechach (220 i 400 kv). Dochodzą do tego linie 110 kv, które jednak mają marginalne znaczenie dla całości międzynarodowej wymiany. Kolejna duża linia o strategicznym znaczeniu to Mikułowa-Hagenwerder, łącząca elektrownię Turów z systemem niemieckim. Następne transgraniczne łącze z zachodnim sąsiadem znajduje się dopiero na wysokości okolic Szczecina i elektrowni Dolna Odra. Jest to linia Krajnik-Vierraden, projektowane jako linia 400 kv, ale pracujące obecnie jako linia 220 kv. Ostatnie duże połączenie międzynarodowe to idąca dnem morskim linia prądu stałego, łącząca stację Słupsk ze Szwecją. Skorzystamy, pod warunkiem Jak powinna przebiegać rozbudowa transgranicznej infrastruktury elektroenergetycznej? Zdaniem Krzysztofa Żmijewskiego, taka rozbudowa jest niewątpliwie potrzebna, jednak wyłącznie przy zachowaniu podstawowego założenia, że nie można planować i realizować nowych połączeń ze Wschodem, nie rozbudowując jednocześnie połączeń z zachodnimi i południowymi sąsiadami Polski. Każde nowe duże połączenie ze Wschodem oznacza możliwość wlania się stamtąd do Polski taniej energii. W czarnym scenariuszu mogłoby to oznaczać wypchnięcie przez nią z rynku polskiej energii, a co za tym idzie Krzysztof Żmijewski, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki Budowa elektroenergetycznego Pierścienia Bałtyckiego, którego ważnymi elementami będą Most Polska-Litwa i Brama Polska-Niemcy, to także duża szansa dla Polski. Plasując się już nie na skraju, ale bardziej w środku mapy energetycznej Europy, nasz kraj zdecydowanie zwiększy swoje bezpieczeństwo energetyczne, bez konieczności budowy nowych bloków w elektrowniach i bez nowych kominów, co ważne w dobie walki o czystość środowiska. Nie bez znaczenia będzie także zwiększenie możliwości handlu energią. zamykanie naszych elektrowni i kopalni, twierdzi Żmijewski. Optymistyczny wariant, to korzystny dla Polski tranzyt energii ze Wschodu na Zachód, z zapewnieniem zbytu polskim zakładom energetycznym, a więc pod warunkiem, że tranzyt nie wypchnie polskiego eksportu. Obecnie Polska sprzedaje ok. 10% produkcji energii elektrycznej (ok. 13 TW) sąsiadom na południu, zachodzie i północy. Rozpatrując sprawę rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznych połączeń międzynarodowych trzeba brać pod uwagę kilka istotnych czynników. Z opracowań Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki wynika, że oprócz uwarunkowań ekonomicznych, koniecznie rozważyć trzeba niebagatelny wpływ rozbudowy infrastruktury na bezpieczeństwo energetyczne kraju i całego regionu. Nie można w tym przypadku rozpatrywać wszystkiego przez pryzmat pieniędzy. Rozbudowa infrastruktury, jeśli będzie prowadzona z głową, może przynieść nam wymierne korzyści. Ale nawet gdyby tymi korzyściami przyszło się z kimś podzielić, wpuszczając do nas tanią energię zza wschodniej granicy, to zawsze będzie warto, jeśli tylko powstanie system gwarantujący nam większe bezpieczeństwo, uważa Żmijewski. Tania, bo brudna Na to, że energia produkowana przez kraje WNP jest tania, wpływa nie tylko niski koszt pracy i surowców przy jej wytworzeniu oraz nie liczenie się ze względami ekologicznymi. Energia ze Wschodu jest także obciążona dużo większym ryzykiem pod względem pewności dostaw. Nie można powiedzieć, że jest to taka sama energia, tylko że tańsza. To jest po prostu gorszy produkt, nie spełniający pewnych istotnych norm przyjętych w krajach zachodnich, mówi Żmijewski. Aby umożliwić handel energią elektryczną między Wschodem a Zachodem na większą skalę, trzeba tę energię przerobić na energię spełniającą unijne standardy. Dla Polski, jako kraju tranzytowego, położonego na wschodniej flance systemu UCTE, to również jest szansa na odniesienie pewnych korzyści. Jeśli tańsza energia ze Wschodu miałaby trafiać do Europy Zachodniej poprzez polski system przesyłowy, to jej zeuropeizowanie musiałoby nastąpić właśnie w Polsce. Pod względem technicznym sam proces zmiany parametrów energii elektrycznej ze standardów systemu EES na system UCTE nie jest bardzo skomplikowany. Stosuje się w nim tzw. sprzęgło prądu stałego, działające automatycznie. W uproszczeniu, proces polega na zamianie przyjmowanego prądu przemiennego na prąd stały, przerabiany z kolei na prąd zmienny, którego synchronizacja spełnia już wymagane parametry. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku połączenia ze Szwecją (skandynawski system elektroenergetyczny pracuje w nieco innym reżimie synchronizacji niż zachodnioeuropejski). Zatem, aby umożliwić handel energią na większą skalę z Ukraińcami i Rosjanami, prócz rozbudowy łączy konieczna będzie również budowa odpowiedniej liczby stacji konwertorowych. Drugi problem związany z kupnem energii u wschodnich sąsiadów Polski, to czynnik pewności dostaw. Zanim zawrze się umowę, trzeba uzyskać odpowiedź na pytanie, kto przejmie obciążenie w wypadku, jeśli w wyniku awarii sieci lub elektrowni po stronie dostawcy nagle zabraknie zakontraktowanego tysiąca megawatów. Tego rodzaju kontrakty muszą być odpowiednio rezerwowane, czyli 2 newsletter nr 15

3 >>> Łącza bezpieczeństwa Secure Connections One of the consequences of Poland's European Union accession is the liberalization of power exchange between EU countries. Polish power generation companies which produce electricity at cheaper cost than Western producers are already benefiting from the market's opening. The benefits could be much greater if the system of international power connections were appropriately expanded. For now, specialists describe the development status of this system in Poland as poor. There is still no proper connection between the western system UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity), which has been in force in Poland since 1995, and the eastern system RAO EES (Edinstvennaya Energeticheskaya Sistema). The few existing connections (with Belarus and Ukraine) create no more than "islands" in a foreign power system. Moreover, these are lines of local and not strategic importance. Poland never had and still does not have any power connection to Lithuania or to the Kaliningrad District belonging to the Russian Federation. The situation is slightly better on Poland's southern border, where connections exist with both Slovakia and the Czech Republic. Two lines of strategic importance connect Poland to the German system. The final large international link is the line running along the sea floor from the station in Słupsk to Sweden. According to Krzysztof Żmijewski, chair of the Social Consultative Council for the Power Industry and former president of the Polish Power Grid Company (PSE), an expansion of the power infrastructure is definitely needed, but only on the condition that new connections with the east aren't planned and implemented without a simultaneous expansion of the connections with Poland's western and southern neighbors. "Each new large connection with the east means the possibility of cheap electricity from there flooding into Poland. In a worstcase scenario, this could mean that Polish electricity could be pushed out of the Polish market," Żmijewski claims. The optimistic option is transit of electricity from the east to the west, which would be advantageous for Poland while securing a market for Polish power distribution companies. At present Poland exports about 10 percent of its generated electricity (approx. 13 TW). Power generated by the CIS countries is cheap not only because labor and raw-material costs are low there. Electricity from the east is also burdened with a much greater risk as far as security of deliveries is concerned. To facilitate trade in electricity between the east and the west on a greater scale, this electricity would have to be transformed into electricity meeting EU standards, and this would have to take place in Poland the country on the eastern flank of the UCTE system. The costs of improving the product quality of "Europeanizing" its parameters and securing reserves have to be taken into account in potential contracts with buyers. The diversity of prices in different parts of our continent is so great that there shouldn't be any problem with agreeing upon terms satisfactory to all parties concerned suppliers, middlemen and western buyers. The financial advantages that can be gained on increased trans-border exchanges are not the only argument in favor of expanding the infrastructure. The lack of some connections even has consequences for international politics, not to mention the continent's energy security. One example of an extremely important missing link is the line connecting Poland and Lithuania. There has long been talk of the need for the Ełk-Alytus line, but it still only exists on paper. Meanwhile, its implementation would have strategic significance for the whole region, because the three Baltic republics of Lithuania, Latvia and Estonia, despite EU membership, still don't have a physical connection to the European UCTE system and in terms of power supply belong to the post-soviet EES zone. A two-track line with 1000 MW power (plus a converter station that will be necessary until Lithuania and other Baltic states switch to the western frequency), referred to as a bridge linking Lithuania to Poland, wouldn't be a local undertaking. This would be part of a larger project aimed at establishing a power ring around the Baltic Sea (the Baltic Ring, part of the TEN (Trans-European Networks-system). Overall, the Baltic Ring would be of strategic importance for the power security of at least eight countries that are EU members, and indirectly also for Norway, Belarus, Ukraine and Russia. Building the Baltic Ring would mean the necessity of strengthening Poland's connections to Europe, particularly Germany (the Gate Project modernization of the existing Krajnik-Vierraden-Berlin line). The cost of the project closing the Baltic Ring within Poland could reach even 600 million euros, which is equivalent to the 10-year investment budget of the PSE. That's why experts think the project should be included on the European Commission's list of strategic investments. "The European Commission's attitude toward this project, and specifically the inclination to finance it, will be a measure of how the EU treats the power security issue in the axiological aspect of the European sense of community," Żmijewski believes. newsletter nr 15 3

4 news >>> Łącza bezpieczeństwa muszą mieć zimną lub gorącą rezerwę w postaci odpowiedniej liczby bloków energetycznych w kraju, tłumaczy Żmijewski. Sprawa rezerwowania wygląda inaczej w przypadku wymiany między Polską a np. Niemcami, gdzie istnieje połączenie pomiędzy systemami, a nie z pojedynczymi elektrowniami. W tym przypadku, kiedy następuje awaria jednej elektrowni, jej zadania może przejąć inna i dzięki systemowi linii przesyłowych energia może tak czy inaczej dotrzeć do odbiorcy. Tu również pojawiają się pewne koszty związane z rezerwowaniem, są one jednakże nieporównanie mniejsze niż w przypadku ewentualnych kontraktów ze Wschodem, obciążonych znacznie wyższym ryzykiem. Polska, jako kraj tranzytowy, nie jest w stanie wpłynąć jedynie na parametry ekologiczne energii płynącej zza wschodniej granicy. Natomiast koszty wymienionych procesów polepszenia jakości produktu zeuropeizowania jego parametrów i zapewnienia rezerw muszą być uwzględnione w potencjalnych kontraktach z odbiorcami tranzytowanej energii. Zróżnicowanie cen w różnych częściach naszego kontynentu jest tak duże, że nie powinno być trudności z ustaleniem warunków, z których zadowolone mogłyby być wszystkie strony dostawca, pośrednik oraz odbiorca zachodni. Pieniądze to nie wszystko Interes finansowy, jaki można zrobić na zwiększeniu wymiany transgranicznej, to nie jedyny argument za rozbudową infrastruktury w tej dziedzinie. Brak lub istnienie niektórych połączeń może mieć swoje konsekwencje nawet dla polityki międzynarodowej, o bezpieczeństwie energetycznym kontynentu nie wspominając. Przykładem takiego niezwykle ważnego brakującego ogniwa jest linia łącząca Polskę i Litwę. O potrzebie budowy linii Ełk-Alytus mówi się w Warszawie i w Wilnie od dawna, ale nadal istnieje ona wyłącznie w planach. Tymczasem jej powstanie miałoby strategiczne znaczenie dla całego regionu, ponieważ trzy republiki nadbałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia, mimo swojego członkostwa w UE nadal nie mają fizycznego połączenia z europejskim systemem UCTE i energetycznie przynależą do postsowieckiej strefy EES. Dwutorowa linia prądu przemiennego 400 kv o mocy 1000 MW (ze stacją konwertorową niezbędną do czasu przestrojenia się Litwy i pozostałych państw nadbałtyckich na zachodnią częstotliwość), czyli tzw. Most łączący Litwę z Polską, nie byłaby zatem przedsięwzięciem lokalnym. Byłaby to część większego projektu stworzenia elektroenergetycznego pierścienia wokół Morza Bałtyckiego (tzw. Baltic Ring), który stałby się ważnym elementem europejskiego systemu TEN (Trans European Networks). W sumie, Pierścień miałby strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego co najmniej ośmiu państw należących do UE, a pośrednio także dla Norwegii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Bezpieczeństwo kosztuje Jednak ani Polski, ani Litwy nie stać na sfinansowanie tak dużego projektu. Zbudowanie Pierścienia wiązałoby się także z koniecznością wzmocnienia połączeń Polski z Europą, przede wszystkim z Niemcami (projekt Brama modernizacja istniejącej linii Krajnik-Vierraden-Berlin i przezbrojenie jej na napięcie 400 kv). Koszt inwestycji zamykającej Pierścień Bałtycki na terenie Polski mógłby sięgnąć nawet 600 mln euro, co stanowi równowartość dziesięcioletniego budżetu inwestycyjnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dlatego, według ekspertów, przedsięwzięcie o charakterze paneuropejskim musi mieć europejskie finansowanie, czyli musi się znaleźć na liście inwestycji strategicznych Komisji Europejskiej. Polski konsument energii nie ma takich pieniędzy, polskiej gospodarki na taki wydatek nie stać! Tym bardziej, że chodzi tu o europejską strategię, a nie o polski biznes, mówi Żmijewski. Jego zdaniem, udział Polski i Litwy w finansowaniu budowy Mostu nie powinien być większy, niż 20%. Stosunek Komisji Europejskiej do tej inwestycji, a konkretnie skłonność do jej sfinansowania, będzie probierzem tego, jak Unia traktuje bezpieczeństwo energetyczne. Teoretycznie budowa linii Ełk-Alytus i modernizacja linii Krajnik-Vierraden-Berlin wpisane są do unijnego programu TEN, ale nie ma to żadnych konsekwencji inwestycyjno-finansowych, tylko moralne. Oznacza to konieczność intensywnego lobbowania w Brukseli. W przeciwnym razie państwa bałtyckie energetycznie tkwić będą w sferze wpływów WNP, uważa Żmijewski. Budowa Mostu Ełk Alytus oznaczać będzie ponadto budowę dwóch nowych linii tworzących północnowschodnią pętlę polskiej strategicznej sieci najwyższych napięć. Na koszt ich budowy wpływa fakt, że przebiegałyby one w 43 procentach przez obszary chronionego krajobrazu i tereny wypoczynkowe, gdzie uzyskanie pozwoleń na budowę linii napowietrznych jest bardzo trudne. Inwestor będzie więc musiał budować podziemne odcinki kablowe, co dodatkowo zwiększy koszt inwestycji. Tylko równolegle Budowa Mostu między Polską a Litwą i zamknięcie Pierścienia Bałtyckiego to inwestycja, która będzie niezwykle istotna ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego wielu krajów. Ale nie tylko. Jej realizacja będzie miała ważki wymiar symboliczny, bo dzięki niej trzej wschodni członkowie UE będą mieli wreszcie możliwość pełnej integracji z Zachodem, również w tak strategicznej dziedzinie, jaką jest energetyka. Eksperci ostrzegają jednak, że kryją się tu także pewne zagrożenia. Zdaniem Krzysztofa Żmijewskiego, budowa samego Mostu, z pominięciem Bramy Polska-Niemcy, byłaby dla naszego kraju zabójcza. Byłby to przykład energetycznego konia trojańskiego, w którym wjechałoby do Polski 3,6 TWh energii (czyli 1,8 mln ton umownego węgla). Wszystko jedno, czy energia ta byłaby skonsumowana w kraju, czy wyparłaby polską energię eksportowaną do Europy w obu przypadkach straciłaby polska gospodarka, twierdzi Żmijewski. Polska może więc odnieść istotne korzyści, ale tylko wtedy, gdy przepustowość łączy transgranicznych będzie się zwiększać równolegle, zarówno na wschodzie, jak na zachodzie kraju. Marcin Mierzejewski 4 newsletter nr 15

5 biznes Zofia Janiszewska, p.o. dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki Obecnie, w odniesieniu do Polski można już mówić o funkcjonującym regionalnym rynku energii elektrycznej. Od stycznia 2005 r. został uruchomiony system aukcji skoordynowanych na rezerwację zdolności przesyłowych w transgranicznej wymianie energii elektrycznej. Aukcje te obejmują na razie rezerwację zdolności przesyłowych w pasmach rocznych i miesięcznych, jednak zgodnie z planami zainteresowanych operatorów systemów przesyłowych, od kwietnia br. powinny zostać wdrożone również skoordynowane aukcje dobowe. Do aukcji przystąpili operatorzy systemów przesyłowych z Polski, Czech i Niemiec. Mimo braku formalnego uczestnictwa operatora słowackiego wymiana energii na tym profilu handlowym odbywa się bez większych problemów. Oparta na rynkowych zasadach wymiana transgraniczna energii elektrycznej jest kluczowa dla możliwości rozwoju konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej w UE. Szanse dla polskiej elektroenergetyki wynikać będą z możliwości uczestnictwa w tym ryku na przejrzystych, niedyskryminujących zasadach. Należy zatem wspomnieć o obowiązku udostępniania i wymiany informacji przez operatora systemu przesyłowego w celu stworzenia równych warunków działania dla uczestników wymiany międzysystemowej. Jednocześnie podmioty prowadzące grę rynkową zmuszone będą do aktywnych działań w celu efektywnego funkcjonowania na rynku europejskim. Jednak bardziej niż dla elektroenergetyki wymiana transgraniczna jest szansą dla odbiorców, którzy powinni odczuć efekty konkurencji cenowej oraz poprawę jakości obsługi. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wytwórczych rozbudowa połączeń w wymianie międzysystemowej pozwoli na poszukiwanie odbiorców energii elektrycznej poza granicami kraju oraz zróżnicowanie oferty sprzedaży. Dla operatora systemu przesyłowego rozwój wymiany międzysystemowej może być szansą na korzystanie z usług bilansowania i zakup rezerw mocy poza obszarem własnej sieci, jednocześnie jednak wzrost importu energii ze źródeł przyłączonych do systemów przesyłowych innych operatorów może powodować utrudnienia w utrzymaniu bezpiecznej pracy krajowego systemu EE. W przyjętym w regionie rynkowym modelu udostępniania zdolności przesyłowych na aukcjach skoordynowanych, nie ma mowy o zatwierdzaniu taryf w wymianie międzysystemowej. Rolą prezesa URE jest jedynie zatwierdzenie sposobu zagospodarowania przychodów operatora w postępowaniu taryfowym oraz akceptacja planowanych inwestycji w połączenia międzysystemowe w uzgadnianych planach rozwoju. Krzesło Roku 2004 Premier Marek Belka został laureatem Krzesła Roku, nagrody przyznawanej przez tygodnik The Warsaw Voice i sponsorowanej przez Siemensa. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 lutego w Warszawie. Statuetkę przedstawiającą reżyserskie krzesło wręczyli laureatowi redaktor naczelny The Warsaw Voice Andrzej Jonas oraz przedstawiciele dwóch głównych sponsorów nagrody - prezes Siemens Sp. z o.o., Peter Baudrexl, i Piotr Kędzierski, dyrektor generalny Vattenfall Polska. Galę zaszczyciło wiele znakomitości ze świata polityki, biznesu i mediów, jak również przedstawiciele placówek dyplomatycznych. Wśród licznie zgromadzonych gości byli m.in. wicepremier Izabela Jaruga- Nowacka oraz laureat nagrody w roku 1990, prof. Leszek Balcerowicz. Redakcja The Warsaw Voice od szesnastu lat przyznaje Krzesło Roku osobie, instytucji bądź przedmiotowi, które wywarły w danym roku największy wpływ na Polskę i Polaków. W uzasadnieniu wyboru laureata Andrzej Jonas przedstawił Marka Belkę jako człowieka, który bez wątpienia buduje, na dodatek w okresie tektonicznym, gdy Polska jest wstrząsana najróżniejszymi wydarzeniami natury politycznej i okołopolitycznej. Redaktor naczelny The Warsaw Voice podkreślił, że Marek Belka dąży do stabilizacji i zapewnienia ludziom poczucia bezpieczeństwa. To człowiek, który jest politykiem i nim nie jest. Pełen energii, dynamiki, a równocześnie spokojny. I cały czas udaje mu się przez te nasze wzburzone wody przechodzić. Dlatego Krzesło Roku jest dla niego, podsumował Jonas. Premier Belka odbierając nagrodę powiedział, że To nieprawda, że człowiekowi nie zależy na dowodach uznania, dodając, że otrzymanie tej nagrody to wielki zaszczyt. Będę ją traktował jako dobry omen na rok bieżący. W minionych latach nagrody The Warsaw Voice otrzymali m.in. Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Tadeusz Mazowiecki, Roman Kluska, Jerzy Buzek, Bronisław Geremek, Aleksander Kwaśniewski, Danuta Huebner i Jerzy Hausner. Statuetka Krzesła jest dziełem prof. Piotra Gawrona z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Magda Kuszewska Premier M.Belka z Krzesłem Roku. Drugi od lewej prezes Siemens Sp. z o.o. P.Baudrexl Chair of the Year Prime Minister Marek Belka was the recipient of this year's Chair of the Year award granted by The Warsaw Voice weekly and sponsored by Siemens. The award ceremony took place Feb. 11 in Warsaw. Belka received a statuette featuring a director's chair from The Warsaw Voice Editor-in-Chief Andrzej Jonas, and representatives of two main sponsors CEO of Siemens Sp. z o.o. Peter Baudrexl and Piotr Kędzierski, general director of Vattenfall Polska. The gala was attended by many political, business and media figures as well as representatives of diplomatic missions. The Warsaw Voice has awarded the Chair of the Year for 16 years to a person, institution or object that has had the greatest influence on Poland and Poles in a given year. In justifying this year's choice, Andrzej Jonas introduced Marek Belka as "a man who has, without a doubt, continued to build at a time when Poland is being shaken by various events of a political and related nature." newsletter nr 15 5

6 news Ryzyko z dużą energią Monaco to nazwa nowej generacji oprogramowania ułatwiającego handel energią i zarządzanie ryzykiem. Program, który daje możliwość prześledzenia wszystkich etapów transakcji i błyskawicznie reaguje na zmiany na rynku, ma sprostać potrzebom największych firm energetycznych. Nowe rozwiązanie informatyczne firmy Siemens dotyczy zarządzania ryzykiem w branży energetycznej, w szczególności przesyłu, rozdziału i wytwarzania energii elektrycznej oraz gazu. Jak stwierdził Włodzimierz Kustra z branży Power Generation, Transmission and Distribution Siemensa, kwestia zarządzania ryzykiem jest dziś w tym sektorze niezwykle istotna. Podstawowym czynnikiem ryzyka jest deregulacja rynku energii. Rynek jest zmienny, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zmienią się ceny, indeksy, stopy, kursy, powiedział Kustra Newsletterowi. System Monaco dysponuje wszystkimi potrzebnymi narzędziami badania ryzyka. Pozwala na kompleksowe zarządzanie kontraktem i kredytem, planowanie finansowe, aktualizację wolumenu klientów i rozliczeń, a nawet kontrolę możliwości kontrahentów. Zapewnia integrację obsługi klienta z działami księgowości i finansowym. Jest w stanie wychwycić i przeanalizować najróżniejsze informacje o stanie rynku, takie jak ceny forward, indeksy cenowe, stawki procentowe, kursy walut i ich wzajemne korelacje. Pozwala także na obliczenie w każdej chwili wartości portfolio przedsiębiorstwa przy danym poziomie ryzyka. Przy wycenie program posługuje się metodą Monte Carlo, gdzie portfolio jest szacowane przez zastosowanie tysięcy możliwych scenariuszy cenowych. Dzięki tej metodzie system Monaco okazuje się bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o możliwości analizy potencjalnych zmian rynku na wartość portfolio firmy energetycznej. Najistotniejsze funkcje programu to prowadzenie transakcji, wycena i analiza ryzyka. Prowadzenie transakcji jest możliwe dzięki uniwersalnemu modułowi, który jest w stanie skontrolować nawet bardzo skomplikowane transakcje (np. opcje dzienne i godzinne, kontrakty Swap czy futures, opcje kontraktów dwustronnych OTC). Monaco potrafi wychwycić olbrzymią ilość informacji o rynku, zapewniając kompleksową wycenę i zarządzając funkcją powiadamiania. Handlowiec korzystający z systemu może nawet przyjrzeć się aktualnej kredytowej ekspozycji dla kontrpartnera i jej limitowi. Zarządzanie wiadomościami pozwala na bieżąco informować personel działów średniego szczebla o zmianach w transakcjach. Przy każdej operacji związanej z transakcjami natychmiast, zgodnie z bieżącą informacją rynkową, jest szacowana wycena. Użycie metody Monte Carlo pozwala na szczegółowe odzwierciedlenie ruchu cen oraz na wycenę dowolnej części portfolia. Jest to jedyny system na rynku pozwalający na analizy o tak znacznym stopniu skomplikowania. Aby ocenić ryzyko, użytkownicy programu mogą tworzyć liczne scenariusze pod hasłem co - jeżeli. Analiza ryzyka prowadzona jest w sposób niezwykle wszechstronny. Monaco przedstawia dynamiczny obraz ryzyka i wyceny pod względem terminu dostawy, rodzaju towaru, kontrahenta czy położenia geograficznego. Jest to rozwiązanie przydatne nie tylko dla zarządzających, ale też dla handlowców i analityków. Takiej elastyczności nie zapewnia żaden inny dostępny obecnie system. Inne ważne funkcje programu to śledzenie danych rynkowych, wsparcie działu finansowego, wsparcie działu księgowości oraz wsparcie działów operacyjnych. Na ryzyko narażone są szczególnie duże przedsiębiorstwa. Dlatego, zdaniem Włodzimierza Kustry, Monaco to rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie przede wszystkim w wielkich firmach z branży energetycznej, gazowniczej i cieplnej. Magdalena Kuszewska Risk With Great Power Monaco is a new generation of software which facilitates trade in energy and risk management. The program, which allows the user to follow consecutive stages of a transaction and immediately react to market changes, is designed for the largest power companies. It facilitates complex contract and loan management, financial planning, updating client settlements and volumes as well as monitoring partner capabilities. It ensures the integration of customer service with accounting and finance. It is able to recognize and analyze various information on market conditions such as forward prices, price indices, interest rates and their correlation. It is also able to calculate a company's portfolio value at any moment given a specified risk level. In calculating portfolio value, the program uses Monte Carlo method, in which portfolio estimations are made using thousands of possible price scenarios. Thanks to this method, the Monaco system is unrivaled in terms of analyzing the influence of potential market changes on the value of business portfolios. The most important functions of the program are transaction management and risk analysis and estimation. Transaction management is provided by a universal module, which is able to monitor even very complicated transactions (daily and hourly options, swap and futures contracts and OTC bilateral contract options). Monaco can monitor huge amounts of information on the market, ensuring complex valuation and managing the notifying function. 6 newsletter nr 15

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO!

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO! OD REDAKTORA NACZELNEGO! Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Numer 02/2009 Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Wirtualne centra danych? Gorący temat To nie jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak (sekretarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo