Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność"

Transkrypt

1 Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność

2 Przewodnik, który pomoże Ci podjąć właściwe decyzje

3 Istotą naszego Kodeksu są nasze wartości i postępowanie Co jest dla nas wartością Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo to dobra inwestycja. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa naszych pracowników i osób z naszego otoczenia. Troszczymy się o bezpieczeństwo środowiska. Staramy się dostarczać energię światu w bezpieczny sposób. Szacunek Szanujemy otaczający nas świat. Punktem wyjścia jest dla nas stosowanie się do przepisów prawa i obowiązujących regulacji. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie innych. Relacje ze współpracownikami budujemy w oparciu o wzajemny szacunek. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Troszczymy się o skutki podejmowanych przez nas decyzji, zarówno tych najistotniejszych, jak i mniej ważnych. Doskonałość Działamy w niebezpiecznej branży i dlatego dążymy do doskonałości poprzez systematyczne i zdyscyplinowane zarządzanie naszą działalnością. Przestrzegamy i stoimy na straży zasad i standardów, które wyznaczamy naszej firmie. Dążymy do osiągania wysokiej jakości rezultatów, pragniemy się uczyć i doskonalić. Jeśli coś nie działa jak należy, dokładamy wszelkich starań, aby to poprawić. Odwaga Zadania, które podejmujemy, rzadko bywają łatwe. Osiąganie najlepszych rezultatów często wymaga odwagi, by stawić czoła trudnościom, zgłaszać wątpliwości i trwać przy wartościach, w które wierzymy. Zawsze staramy się postępować właściwie. Poszukujemy nowych rozwiązań i nie boimy się prosić o pomoc. Jesteśmy szczerzy w stosunku do siebie i zależy nam na poznaniu opinii innych. Naszym celem jest budowanie trwałego dziedzictwa. Jeden zespół Bez względu na to, jak silni jesteśmy jako jednostki, razem możemy osiągnąć więcej. Przedkładamy sukces zespołu nad sukces osobisty. Dążymy do zwiększenia możliwości zespołu. Ufamy sobie nawzajem, wykonując swoje obowiązki. Wymogi BP oraz przydatne źródła Wartości i zachowania Intranet

4 Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 4 Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność prowadzenia działalności 8 4 Kto jest zobowiązany do przestrzegania naszego Kodeksu 5 Odpowiedzialność pracowników 5 Dodatkowy zakres odpowiedzialności dla kadry kierowniczej 6 Zgłaszaj wątpliwości 6 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych 9 Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne Pracownicy Różnorodność i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 12 Równość szans 12 Przyjazne miejsce pracy 13 Poufność informacji osobistych Partnerzy biznesowi 14 Organy rządowe i społeczności lokalne Dostawcy i partnerzy biznesowi 16 Upominki i oferty udziału w imprezach rozrywkowych 16 Konflikt interesów 17 Konkurencja i przepisy antytrustowe 17 Handel międzynarodowy 17 Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 19 Zaangażowanie społeczne 20 Prawa człowieka 20 Łapownictwo i korupcja 21 Komunikacja z otoczeniem 21 Zaangażowanie polityczne Aktywa i rzetelność w sprawach finansowych Zarządzanie dokumentacją 24 Ochrona zasobów BP 24 Nieuczciwe wykorzystanie informacji poufnych Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 1

5 List od Boba Dudleya Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 2

6 Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, oddaję Wam nowy Kodeks Postępowania BP. Jest to nasz drogowskaz właściwego zachowania w prowadzeniu działalności. Wszyscy mamy obowiązek zapoznać się z nim oraz postępować zgodnie z jego zapisami. Dla BP nie ma nic ważniejszego niż pewność, że postępujemy właściwie i nic nie naraża nas na ryzyko tak bardzo, jak niewłaściwe postępowanie. Zauważycie zapewne, że Kodeks stał się krótszy i prostszy, jednak nadal jest tak samo ważny. To dlatego, że skupiamy się na najważniejszych zasadach i oczekiwaniach, bez wchodzenia w szczegóły. Wierzę, że pracownicy BP potrafią podejmować właściwe decyzje w obliczu trudnych wyborów i że będą się kierować rozwagą i rozsądkiem. Ale kiedy nie mamy pewności, jak należy postąpić właściwie, nie powinniśmy mieć poczucia, że musimy uporać się z tym sami. Jednym z naszych wspólnych obowiązków jest poszukiwanie wskazówek u naszych przełożonych lub skorzystanie z innych dróg postępowania i dostępnych możliwości, kiedy jest to niezbędne. Bob Dudley Dyrektor Generalny Grupy Proszę Was, abyście mieli odwagę głośno mówić, kiedy tylko zauważycie cokolwiek, co Waszym zdaniem jest naruszeniem tego Kodeksu. Wasze obawy i wątpliwości zostaną potraktowane poważnie a BP nie będzie tolerować działań odwetowych wobec kogokolwiek. Istotą Kodeksu są nasze wartości i postępowanie. Określają one, w jaki sposób każdy z nas musi postępować, aby BP nie utraciło swojej reputacji i mogło nadal zdobywać zaufanie, które pozwala nam się rozwijać jako firmie. Czytając Kodeks, kierujcie się oczekiwaniami, jakie z niego wynikają i każdego dnia pracy postępujcie zgodnie z naszymi wartościami. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 3

7 Aby nasza firma była godna zaufania, musimy bez ustanku pracować według spójnych i wysokich standardów oraz przestrzegać ich we wszystkim, co robimy i mówimy. Nasz Kodeks. Nasza odpowiedzialność Nasz Kodeks jest publiczną deklaracją, że BP zobowiązuje się do właściwego postępowania. Jest cennym źródłem wiedzy pomocnym pracownikom i innym osobom w podejmowaniu świadomych, etycznych decyzji. Kodeks zawiera odniesienia do odpowiednich Wymogów BP (Polityki BP, Procedury BP i Praktyk BP) oraz inne przydatne narzędzia i zasoby. Ponieważ nie istnieje taki kodeks postępowania, który jest w stanie objąć wszystkie możliwe sytuacje, liczymy na Twój rozsądek i rozwagę oraz na to, że jeśli będziesz mieć pytania lub wątpliwości, powiesz o tym głośno. Prowadzimy działalność w ponad 80 krajach, a to oznacza, że może się zdarzyć, iż lokalne przepisy prawne lub zwyczaje stoją w sprzeczności z naszym Kodeksem. Gdy istnieje konflikt lub różnica między obowiązującym prawem i Kodeksem, musisz postępować według najsurowszych norm. Nie kieruj się zwyczajami, które naruszają Kodeks. Kto jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, całą kadrę kierowniczą i wszystkich członków Zarządu BP. Partnerzy biznesowi, w tym uczestnicy wspólnych przedsięwzięć oraz osoby trzecie, poprzez swoje postępowanie mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą reputację. Z tego powodu chcemy pracować z partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze przywiązanie do bezpieczeństwa oraz etyki i przestrzegania zasad. Oczekujemy i zachęcamy kontrahentów i ich pracowników do działania w sposób, który jest zgodny z naszym Kodeksem. Podejmiemy odpowiednie środki wszędzie tam, gdzie naszym zdaniem niespełniane są nasze oczekiwania lub zobowiązania wypływające z podpisanych umów. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 4

8 To, co głosimy jest równie ważne jak sposób, w jaki to realizujemy. Odpowiedzialność pracowników Przeczytaj i zapoznaj się z informacjami zawartymi w Kodeksie. Co roku potwierdzaj, że postępujesz zgodnie z Kodeksem. Postępuj w sposób, który jest bezpieczny, etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Wymogami BP, Wartościami i Postępowaniem BP oraz naszymi celami HSSE. Zgłaszaj pytania i wątpliwości, jeśli dowiesz się o możliwych naruszeniach prawa, przepisów, naszego Kodeksu lub Wymogów BP. W przypadku dochodzenia lub audytu, w pełni współpracuj. Dodatkowy zakres odpowiedzialności dla kadry kierowniczej Bądź wzorem do naśladowania i wsparciem dla członków swojego zespołu poprzez: --Tworzenie środowiska, w którym panuje wzajemny szacunek i nie ma przypadków wykluczenia. --Zachęcanie swojego zespołu do głośnego zgłaszania wątpliwości. --Słuchanie i reagowanie na problemy, gdy są zgłaszane. --Upewnienie się, że osoba, która zgłasza wątpliwości lub współpracuje w czasie dochodzenia nie padnie ofiarą działań odwetowych. Pomóż swojemu zespołowi zrozumieć zasady i oczekiwania wynikające z Kodeksu, Wymogów BP oraz obowiązujących przepisów prawnych. Bądź konsekwentny w egzekwowaniu naszych wymagań i wymagaj od członków zespołu odpowiedzialnego zachowania w pracy. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 5

9 Kiedy powinieneś głośno pytać? Każdy z nas ma obowiązek zgłaszania przypadków zachowań niebezpiecznych, nieetycznych lub potencjalnie szkodliwych. Jeśli masz pytanie, potrzebujesz pomocy lub chcesz zgłosić swoje obawy, masz kilka możliwości. Zapoznaj się z nimi, analizując drzewko decyzyjne Jak zgłaszać wątpliwości na kolejnej stronie. Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych BP nie toleruje działań odwetowych. Działania odwetowe uważamy za wykroczenie. Odwet może przybierać różne formy, na przykład: pogróżki, zastraszanie, wykluczenie, upokorzenie i zgłaszanie kwestii w sposób złośliwy lub w złej wierze. Jeśli Twoim zdaniem Ty lub ktoś, kogo znasz, doświadcza działań odwetowych, skorzystaj z wymienionych w Kodeksie możliwości zgłaszania naruszenia. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 6

10 Wymogi BP oraz przydatne źródła Zgłaszanie wątpliwości przez Intranet opentalk.bpweb.bp.com W jaki sposób można zgłaszać wątpliwości? Czy możesz zgłosić swoje wątpliwości i obawy bezpośredniemu przełożonemu? nie Czy możesz rozmawiać z innym kierownikiem w swoim zespole? nie Czy możesz się kontaktować z osobą pełniącą funkcję pomocniczą? nie Jeśli żadna z tych możliwości nie jest dla Ciebie dostępna, skontaktuj się z OpenTalk. tak tak tak tak Skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym Porozmawiaj z innym kierownikiem w zespole Porozmawiaj z osobą pełniącą funkcję pomocniczą (np. dział S&OR, dział Etyki i Przestrzegania Zasad, dział personalny, dział prawny) Zadzwoń na OpenTalk (patrz strona 25) Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 7

11 Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność w prowadzeniu działalności Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 8

12 Wymogi BP oraz przydatne źródła Bezpieczeństwo i ryzyko operacyjne Intranet System zarządzania operacyjnego (OMS) Zasady Bezpieczeństwa Pracy (OSF) Nasze zasady Bierzemy na siebie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i poszanowania społeczności, w której prowadzimy działalność. Bierzemy na siebie obowiązek unikania działania szkodliwego dla środowiska, które byłoby w efekcie działaniem na szkodę społeczności. Naszym celem w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (HSSE) jest zero wypadków oraz nieszkodzenie ludziom ani środowisku naturalnemu. Nasze oczekiwania Zawsze działaj w sposób bezpieczny Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i społeczności, w których działamy, oraz odpowiedzialne postępowanie w stosunku do środowiska. Musimy być czujni, zdyscyplinowani i troszczyć się o siebie. Nie tolerujemy gróźb, zastraszania i przemocy. Każdy z nas jest wzorem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie podejmuj zadań, w zakresie których nie masz odpowiednich kompetencji. Przerwij pracę, swoją lub innych, jeśli Twoim zdaniem jest ona niebezpieczna. Miej swój udział w ochronie środowiska niech to będzie Twój priorytet. Upewnij się, że Twoja wydajność nie jest ograniczona, np. przez brak snu, alkohol lub leki, zarówno na receptę, jak i dostępne bez recepty. Zgłaszaj każdy przypadek działania niebezpiecznego lub szkodliwego dla zdrowia i środowiska pracy. Słuchaj innych, którzy to zgłaszają. Oczekuj i zachęcaj kontrahentów i inne osoby, z którymi pracujemy, aby postępowali zgodnie z obowiązującymi wymogami HSSE. Zgłaszaj niezwłocznie każdy wypadek, uraz, chorobę lub sytuację niebezpieczną. Nigdy nie zakładaj, że ktoś inny zgłosił lub zgłosi zagrożenie lub wątpliwości czy obawy Zapoznaj się z procedurami awaryjnymi obowiązującymi w miejscu pracy. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 9

13 Pracownicy Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 10

14 Nasze zasady Pracownicy są kluczem do sukcesu BP. Szanując i ceniąc siebie nawzajem, odnosimy sukcesy indywidualnie oraz jako firma. Wszyscy mamy swój udział w utrzymaniu kultury korporacyjnej opartej na szacunku i uczciwości. Nasze oczekiwania Różnorodność i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wspierają pracę zespołową i osiąganie sukcesu Cenimy unikalny wkład, jaki każda osoba wnosi do BP. Jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, gdy ludzie z różnych środowisk, o różnych talentach i wierzący w różne idee pracują wspólnie w środowisku, do którego każdy może coś wnieść i w pełni wykorzystać swoje zdolności. Traktuj wszystkich z szacunkiem. Zachęcaj i słuchaj tych, którzy mają odwagę głośno mówić. Szanuj różnice kulturowe. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 11

15 Równość szans to kwestia uczciwości, szacunku i godności Traktujemy wszystkich uczciwie, z szacunkiem i godnością. Oczekujemy, że osoby, z którymi pracujemy, będą działać w sposób, który jest spójny z naszym poczuciem uczciwości i równości szans. Decyzje związane z pracą podejmuj na podstawie kryteriów merytorycznych nie wiąż ich z rasą, kolorem skóry, pochodzeniem, religią, płcią, wiekiem, orientacją seksualną, tożsamością płciową, stanem cywilnym, niepełnosprawnością czy też innymi cechami chronionymi przez obowiązujące prawo. Obraźliwe treści, uwłaczające uwagi i nieodpowiednie żarty są absolutnie niedopuszczalne. Stwórz miejsce pracy, w którym nie ma agresji i zastraszania Nie tolerujemy żadnej formy przemocy lub molestowania. Obejmuje to działania, które mogą być racjonalnie uważane za obraźliwe, zastraszające lub dyskryminujące, a także wszelkie formy molestowania seksualnego. Pamiętaj, że molestowanie nie musi występować w miejscu pracy lub dotyczyć pracownika BP, aby naruszało nasz Kodeks lub prawo. Pomóż stworzyć środowisko pracy wolne od wszelkich form molestowania. Nieodpowiednie komentarze o charakterze seksualnym lub jakiekolwiek inne seksualnie obraźliwe zachowania nie będą tolerowane. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 12

16 Wymogi BP oraz przydatne źródła OneHR Informacja Globalna Intranet Różnorodność i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Intranet Ochrona danych Intranet Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji Ochrona informacji osobistych BP szanuje prywatność swoich pracowników i wykazuje zainteresowanie tym, co pracownicy robią poza godzinami pracy jedynie wówczas, kiedy ma to wpływ na reputację BP lub prowadzony przez nas biznes. Korzystamy z danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do skutecznego działania lub jest zgodne z prawem. Traktuj dane osobowe jako poufne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się ze swoim lokalnym koordynatorem do spraw ochrony danych osobowych. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 13

17 Partnerzy biznesowi Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 14

18 Nasze zasady Współpracujemy z partnerami biznesowymi w sposób, który oparty jest na szczerości, szacunku i odpowiedzialności. Jesteśmy firmą, na której inni mogą polegać. BP zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki dobrym wynikom, a nie nieetycznym lub nielegalnym praktykom biznesowym. Nasze oczekiwania Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi Nasi dostawcy i partnerzy biznesowi są niezbędni dla zapewnienia nam zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej i spełnienia oczekiwań naszych interesariuszy. Dlatego dobieramy ich starannie i stosujemy obiektywny proces selekcji. Dążymy do tego, aby pracować z partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze przywiązanie do bezpieczeństwa oraz etyki i przestrzegania prawa. Komunikuj w sposób jasny i zrozumiały nasze oczekiwania wobec dostawców i partnerów biznesowych, uwzględniając je w zapisach umów. Podejmuj odpowiednie środki, jeśli nie wypełniają oni tych oczekiwań lub zobowiązań. Zgłaszaj wszelkie przejawy niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub zobowiązaniami umownymi, które zaobserwujesz u dostawcy lub partnera biznesowego. Upewnij się, że znasz wymogi BP i zgodnie z nimi postępujesz wobec dostawców. Dotyczy to wymogów dla kontraktów rządowych i umów joint venture. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 15

19 Właściwa wymiana upominków i udział w imprezach rozrywkowych Nie akceptujemy przyjmowania prezentów lub propozycji udziału w imprezach rozrywkowych w zamian za nawiązanie jakichkolwiek relacji biznesowych, świadczenie usług lub przekazanie informacji poufnych, lub jeśli zamiarem obdarowującego jest uzyskanie stronniczej decyzji. Jeśli istnieje konflikt między wymogami BP w zakresie przyjmowania upominków i ofert udziału w imprezach kulturalnych czy rozrywkowych a zewnętrznymi wymogami w zakresie przyjmowania upominków i ofert udziału w imprezach kulturalnych czy rozrywkowych, stosuj najbardziej rygorystyczne wymagania. Niektóre upominki i oferty udziału w imprezach kulturalnych lub rozrywkowych są absolutnie niedopuszczalne, ponieważ mogą być sprzeczne z prawem lub zaszkodzić naszej reputacji; dotyczy to na przykład wszystkiego, co mogłoby być postrzegane jako łapówka lub co jest nieprzyzwoite lub niewłaściwe. Uzyskaj zgodę działu prawnego przed dokonaniem opłaty kosztów podróży urzędników państwowych lub wyrażeniem zgody na pokrycie diet w związku z ich podróżą. Bądź proaktywny i zarządzaj konfliktami interesów Konflikt interesów może wystąpić, gdy Twoje zainteresowania lub działalność wpływają na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji na rzecz BP. Pamiętaj, że molestowanie nie musi występować w miejscu pracy lub dotyczyć pracownika BP, aby naruszało nasz Kodeks lub prawo. Należy zwrócić uwagę na wiele różnych sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów. Na przykład: --Podejmowana na zewnątrz praca i zewnętrzne powiązania z konkurentami, klientami i dostawcami. --Praca z bliskimi krewnymi, zwłaszcza tymi, którzy są urzędnikami państwowymi. --Pozostawanie w bliskim związku z innym pracownikiem, który może mieć wpływ na decyzje, takie jak wynagrodzenia, ocena pracy lub awans. --Pełnienie funkcji członka zarządu innej organizacji. --Inwestycje, w tym z bliskimi krewnymi, które mogłyby mieć wpływ lub pozornie wpływać na decyzje. Przedstaw swojemu bezpośredniemu przełożonemu sytuacje, w których może dochodzić do konfliktu, a nawet pozornego konfliktu. Dopiero ujawnienie takich sytuacji daje nam możliwość lepszego odniesienia się do nich. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 16

20 Wymogi BP oraz przydatne źródła Rejestr Etyki i Przestrzegania Zasad (zawiera listę upominków i ofert udziału w imprezach kulturalnych oraz przykłady konfliktu interesów) Przewodnik dla członka organów spółki niepełniącego funkcji kierowniczych Globalny przewodnik w zakresie relacji w miejscu pracy Wymagania antykorupcyjne i zapobieganie łapownictwu Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy Wymagania w zakresie konkurencji i przepisów antytrustowych Wymagania w zakresie regulacji handlu międzynarodowego Wymagania w zakresie uprawnień do dokonywania zakupów Unikaj zachowań negatywnie wpływających na konkurencyjność Przepisy antytrustowe i chroniące konkurencyjność są złożone i często odnoszą się do konkretnych faktów. Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek pytania, skonsultuj je z działem prawnym. Nie angażuj się w następujące działania: podpisanie jakiejkolwiek formy umowy lub porozumienia z konkurentami w celu ustalania cen, warunków ofert, podziału klientów i/lub ograniczenia podaży. Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy Pranie brudnych pieniędzy to proceder polegający na ukrywaniu nielegalnych funduszy lub podejmowaniu działania, którego celem jest spowodowanie, że wydają się one legalne. Obejmuje to również stosowanie legalnych środków w celu wspierania przestępczości lub terroryzmu. Nigdy nie zaangażuj się w pranie brudnych pieniędzy. Poznaj partnerów biznesowych, z którymi pracujesz, stosując naszą procedurę należytej staranności wobec kontrahentów. Jeśli coś budzi Twoje obawy, zgłoś to. Postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego Przestrzegamy przepisów handlowych krajów, w których działamy, w tym sankcji gospodarczych, przepisów importowych i eksportowych. Większość krajów, w których działa BP, nakłada ograniczenia w przepływie towarów przez granice. Sankcje handlowe, w tym finansowe, są kwestią złożoną. Jeśli jesteś zaangażowany w relacje biznesowe z krajem objętym sankcjami lub takim podmiotem czy osobą, musisz zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami handlowymi. Produkty przeznaczone do przywozu lub wywozu, w tym sprzęt, oprogramowanie i technologia, muszą być klasyfikowane z wyprzedzeniem, a wszystkie wymagane oznakowania, dokumentacja, licencje i zezwolenia muszą być uzyskane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, porozmawiaj ze swoim przełożonym, który skontaktuje się z działem prawnym. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 17

21 Organy rządowe i społeczności lokalne, z którymi pracujemy Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 18

22 Nasze zasady Współpracujemy z instytucjami rządowymi i społecznościami lokalnymi, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy i inwestowania w ludzi. Nasze oczekiwania Pracuj ze społecznościami lokalnymi i szanuj ich prawa oraz godność Chcemy być zaufanym sąsiadem w społecznościach, w których działamy i żyjemy. Utrzymywanie otwartej, etycznej postawy i poszanowanie różnorodności, lokalnych kultur i obyczajów ma pozytywny wpływ na te relacje. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego lub lokalny zespół ds. komunikacji i współpracy zewnętrznej jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z przedstawicielami organizacji społecznych i pozarządowych (NGO). Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 19

23 Zaangażowanie na rzecz praw człowieka Staramy się prowadzić naszą działalność biznesową w sposób, który nie narusza praw i godności człowieka. Każdy z nas może odegrać swoją rolę w eliminacji naruszeń praw człowieka, takich jak praca dzieci, handel ludźmi i praca przymusowa. Zgłaszaj wszelkie nadużycia praw człowieka w naszej działalności lub w działalności naszych partnerów biznesowych. Zdecydowanie przeciwdziałaj łapownictwu i korupcji Nie tolerujemy łapownictwa i korupcji w naszej działalności biznesowej w jakiejkolwiek formie. Przestrzegamy przepisów antykorupcyjnych i zapobiegamy łapownictwu oraz wspieramy wysiłki mające na celu wyeliminowanie łapownictwa i korupcji na całym świecie. Robimy wszystko, aby upewnić się, że nasi partnerzy biznesowi podzielają nasze zaangażowanie. Nie oferuj ani nie przyjmuj łapówki, niedozwolonych prowizji lub innego rodzaju niewłaściwych płatności, w tym gratyfikacji za doprowadzenie do zawarcia transakcji. Prowadź dokładne zapisy księgowe i ewidencję tak, aby płatności były rzetelnie opisane i fundusze firmy nie były wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Poznaj partnerów biznesowych, z którymi pracujesz, stosując naszą procedurę należytej staranności wobec kontrahentów. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 20

24 Wymogi BP oraz przydatne źródła Polityka działalności biznesowej w kontekście praw człowieka Wymagania antykorupcyjne i zapobieganie łapownictwu Komunikacja w Grupie Intranet Wymogi związane z mediami społecznościowymi Komunikacja z otoczeniem i ochrona reputacji BP Istotne jest, aby nasza komunikacja z opinią publiczną była zrozumiała, precyzyjna, spójna i odpowiedzialna. Pamiętaj, że Twoje posty i komentarze w mediach społecznościowych nie są anonimowe i mogą negatywnie wpływać na reputację BP. Tylko osoby upoważnione mogą rozmawiać z mediami lub członkami społeczności inwestorów; kontaktuj się w tych sprawach z biurem prasowym lub działem relacji inwestorskich. Prezentacje zewnętrzne mogą być doskonałym sposobem na dzielenie się wiedzą z innymi, ale upewnij się, że posiadasz wymagane zgody, zanim przyjmiesz zaproszenie oraz uzyskaj niezbędne pozwolenia dotyczące merytorycznej zawartości prezentacji. Nasze stanowisko w sprawie działalności politycznej Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, BP realizuje swoje prawo i obowiązek zajmowania stanowiska w istotnych kwestiach politycznych. Masz prawo do osobistego udziału w procesie politycznym, w tym do aktywności politycznej. Jednak musisz wyraźnie zaznaczać, że osobiste poglądy i działania nie są poglądami i działaniami BP. Nie wykorzystuj środków lub zasobów firmy na wsparcie jakiegokolwiek kandydata lub partii politycznej. Uzyskaj zgodę przed podjęciem jakichkolwiek działań lobbingowych. Indywidualne działania polityczne mogą czasem powodować konflikt z BP. Porozmawiaj ze swoim bezpośrednim przełożonym, jeśli Ty lub Twój bliski krewny planujecie przyjąć lub starać się o urząd publiczny lub jeśli jakakolwiek inna działalność polityczna może mieć wpływ na BP lub na Twoją pracę Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 21

25 Aktywa i rzetelność w sprawach finansowych Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 22

26 Nasze zasady Mamy obowiązek chronić wartość akcjonariuszy, dbać o nasze aktywa i zasoby oraz uczciwie i przejrzyście przedstawiać wyniki naszej działalności. Nasze oczekiwania Przechowuj dokładne i kompletne informacje Każdy z nas uczestniczy w procesie ewidencji informacji finansowych i niefinansowych. Chroniąc nasze interesy, musimy jednocześnie być otwarci i szczerzy co do naszej działalności i wyników dobrych i złych. Partnerzy biznesowi, reprezentanci organów rządowych i opinia publiczna liczą na to, że przedstawiamy dokładną i kompletną dokumentację. Takie informacje są również istotne wewnątrz BP, abyśmy byli w stanie podejmować dobre decyzje. Upewnij się, że wszystkie transakcje są właściwie zatwierdzone, zarejestrowane i raportowane, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Postępuj zgodnie z obowiązującym prawem i Wymogami BP podczas tworzenia, utrzymywania, przechowywania lub niszczenia dokumentów, w tym dokumentów w formie elektronicznej. Upewnij się, że posiadasz niezbędne zatwierdzenia, kiedy odpowiadasz na wniosek o udzielenie informacji, przesłany przez agencję rządową lub władze regulacyjne. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 23

27 Wymogi BP oraz przydatne źródła Wymagania Grupy w zakresie księgowości i sprawozdawczości Instrukcja Raportowania w Grupie (GRM) Transakcje papierami wartościowymi BP Bezpieczeństwo Intranet BP Ochrona naszych wymagań informacyjnych System kontroli wewnętrznej Chroń aktywa BP Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę aktywów BP. Obejmują one obiekty, nieruchomości i urządzenia, komputery i systemy informatyczne, informacje, interesy korporacyjne i fundusze. Bądź sumienny i działaj prawidłowo, aby zapewnić, że aktywa spółki nie zostaną zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub utracone. Upewnij się, że identyfikatory użytkowników i hasła są bezpieczne. Sprzęt komputerowy, telefony, i dostęp do Internetu służą działalności związanej z pracą i są regularnie monitorowane, aby chronić przed atakami cybernetycznymi i szkodliwą aktywnością. Dopuszczalne jest ich ograniczone wykorzystanie do celów osobistych. Ochroń informacje BP. Kiedy przetwarzasz informacje poufne i tajne bądź szczególnie ostrożny, stosując szyfrowanie informacji, gdy jest to konieczne i dzieląc się nimi tylko z upoważnionymi podmiotami. Nie ujawniaj informacji BP na forach publicznych lub w mediach społecznościowych. Bądź czujny na ataki cybernetyczne i oszustwa, np. phishing i zgłaszaj bezzwłocznie takie przypadki, w tym potencjalnych lub rzeczywistych strat dotyczących informacji lub aktywów BP. Chroń naszą własność intelektualną i szanuj prawa własności intelektualnej innych osób. Nie wykorzystuj w sposób niewłaściwy informacji poufnych Możesz uzyskać informacje o BP, które nie są publicznie dostępne, a które mogłyby być uznane za istotne dla inwestora przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w papiery wartościowe BP lub też o niepodejmowaniu takich inwestycji ( informacje wewnętrzne ). Dokonywanie transakcji papierami wartościowymi BP, kiedy posiada się niedostępne innym osobom informacje poufne, lub dzielenie się tymi informacjami z innymi jest nielegalne i może skutkować surowymi karami. Nigdy nie kupuj ani nie sprzedawaj papierów wartościowych BP, jeśli posiadasz informacje wewnętrzne. Nigdy nie szerz fałszywych informacji w celu zmanipulowania ceny notowanych papierów wartościowych. Pośrednie zawieranie transakcji, będąc w posiadaniu informacji wewnętrznych, na przykład przez członków rodziny lub inne osób, lub świadczenie porad, jest również zabronione. Zasady dotyczące informacji wewnętrznych stosuj także w odniesieniu do innych spółek giełdowych. Pamiętaj, że gdy już nie będziesz pracownikiem BP, zasady te nadal będą miały zastosowanie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z działem prawnym lub sekretariatem Spółki. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 24

28 OpenTalk Jedną z dostępnych dla Ciebie możliwości jest zgłaszanie wątpliwości na OpenTalk. OpenTalk globalna infolinia BP to poufny sposób na uzyskanie odpowiedzi na Twoje pytania i zgłaszanie obaw. Jest ona zarządzana przez niezależną firmę i jest dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Rozmowy można prowadzić w ponad 75 językach. Z OpenTalk możesz kontaktować się anonimowo z większości lokalizacji. Wszelkie zgłoszenia, których dokonasz, będą traktowane jako poufne w możliwie najszerszym zakresie, zgodnym z prawem i dobrymi praktykami biznesowymi. Możesz zadzwonić na infolinię Open- Talk, wybierając jeden z poniższych numerów: +44 (0) w Wielkiej Brytanii w USA numer, pod którym możesz rozmawiać na koszt odbiorcy, a więc bezpłatnie dla Ciebie. Pełną listę numerów lokalnych znajdziesz na stronie: opentalk.bpweb.bp.com Możesz również przesłać zgłoszenie przez stronę internetową: Bez uprzedniej zgody nie można uchylić jakiejkolwiek części naszego Kodeksu. Uchylenie będzie udzielane jedynie w wyjątkowych okolicznościach. O wszelkie uchylenia należy występować do Przedstawiciela ds. Etyki i Przestrzegania Zasad (Group Ethics & Compliance Officer). Kodeks nie zmienia warunków Twojej pracy. Szczegółowo pokazuje, czego oczekujemy od siebie w BP, wspiera nas w byciu odpowiedzialnymi i w okazywaniu szacunku. Nieprzestrzeganie Kodeksu może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego do zwolnienia włącznie. Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność 25

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill Nasze Zasady rzewodnie Kodeks ostępowania firmy Cargill Zasada, która zawsze przyświecała naszej działalności, brzmi: nasze słowo jest naszym zobowiązaniem. Wprowadzenie Spis treści John MacMillan Senior,

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU.

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. Kluczowe wartości Kodeks etyki i postępowania w biznesie Wiadomość od Richarda Reese a, dyrektora generalnego W firmie Iron Mountain cenimy sobie naszą reputację uzyskaną

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Przegląd fundamentalnej polityki i dyrektyw grupowych kierujących naszymi wzajemnymi stosunkami i stosunkami z naszymi udziałowcami. Dalsze szczegóły i dodatkowe zasady obowiązujące

Bardziej szczegółowo