Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego. Kraków, 2 kwietnia 2004 r."

Transkrypt

1 Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

2 Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii informacyjnych i Internetu dla obywateli, biznesu i interakcji pomiędzy administracją Redukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, migracja tego typu kontaktów do Internetu i prosty dostęp do informacji publicznych. Tańsze koszty administracji publicznej Łatwy i prosty dostęp do danych w dyspozycji administracji publicznej

3 Serwisy www Małopolski serwis urzędowy prezentujący działania Sejmiku, Zarządu i Urzędu Województwa Małopolskiego Intranet serwis roboczy dla pracowników urzędu niezbędne kompendium wiedzy na temat wewnętrznych regulacji pracy urzędu oraz vademecum (komunikaty, telefony, katalogi plików, ogłoszenia pracowników etc) Wrota Małopolski Regionalny Portal Internetowy wraz z subserwisami np. Małopolską Biblioteką Cyfrową Dlaczego?

4 WROTA MAŁOPOLSKI Misja Wrót t Małopolski: Wrota Małopolski portal e-administracji jako regionalne, elektroniczne, zintegrowane narzędzie administracji publicznej Małopolski w łatwy sposób udostępniające informacje publiczne oraz promujące region Małopolski, wzmacniające tworzenie się społeczeństwa informacyjnego Celami portalu Wrota Małopolski jest: Integracja regionalna Świadczenie usług przez urzędy administracji publicznej regionu Bycie narzędziem nauczania i komunikacji dla kaŝdego Udostępnianie usług on line wszystkich podmiotów administracji publicznej w regionie

5 Wrota jako baza wiedzy (1) Aktualności Pogoda Wizytówka Małopolski Edukacja Kultura Mapy GIS GPS Niepełnosprawni Praca Przedsiębiorczość Środowisko i obszary wiejskie Turystyka i sport Zdrowie Statystyki Newsletter Forum Unia Europejska Fundusze Europejskie ZPORR

6 Wrota jako baza wiedzy (2) Bazy danych Edukacja Kultura Niepełnosprawni Praca Przedsiębiorczość Środowisko i obszary wiejskie Turystyka i sport Zdrowie Małopolskie Euro Info Sposoby udostępniania i aktualizacji: webservices, import i eksport plików baz danych, aktualizacja poszczególnych rekordów przez www Współdzielenie z innym stronami www (w trakcie realizacji)

7 Wrota jako baza wiedzy (3) Małopolskie Euro Info: Wprowadzenie O Sieci Aktualności (np. harmonogram) Biblioteki wchodzące w skład Sieci Unijne ABC Unia Europejska w Internecie Forum Kontakt

8 Wrota jako baza wiedzy (4) Informacje Innoregio Małopolska Małopolska Rada Innowacji Partnerzy projektu Małopolski Bank Wiedzy Fora Innowacyjności, seminaria, spotkania Konkursy Dokumenty i raporty Prawo Finansowanie działalności innowacyjnej Dobre praktyki Ochrona własności intelektualnej Wzornictwo przemysłowe Innowacyjny start Regionalna Strategia Innowacji Instytucje wspierające innowacyjność Zadaj pytanie ekspertowi Newsletter

9 Wrota jako baza wiedzy (5) Opis projektu Informacje Kalendarium projektu Newsletter Placówki kształcenia ustawicznego ŚcieŜka rozwoju zawodowego Vademecum Ankiety Forum

10 Wrota jako baza wiedzy (6) Inwestycje w Małopolsce - wersje w językach angielskim, niemieckim i francuskim:

11 Wrota jako hub serwisów Małopolski szlak UNESCO Szlak architektury drewnianej Smaki Małopolska Małopolskie Przedszkole Małopolska z lotu ptaka Visit.Malopolska.pl Małopolska Blblioteka Cyfrowa E-szkoła Platforma e-learning (moodle).

12 Wrota jako hub serwisów (2) Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (ksiąŝki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

13 Wrota jako hub serwisów (3) Cechy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej: Kolekcje: Czasopisma Dziedzictwo kulturowe Nauka i dydaktyka Zbiory regionalne Zbiory specjalne Bezpośredni dostęp z wyszukiwarek : NajwyŜsze rankinkowanie w Google Multiwyszukiwarki OAlster, Federacji Bibliotek Cyfrowych

14 Wrota jako hub serwisów (4) Technologia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oprogramowanie dlibra - wyspecjalizowany system narzędzia i standardy do współpracy z semantycznym webem (Web 2.0) - RDF/XML specjalne protokoły komunikacyjne - m.in. OAI PMH - dzięki którym MBC jest częścią światowej infrastruktury bibliotek cyfrowych specjalne mechanizmy kontroli dostępu i zabezpieczeń schemat metadanych Dublin Core format DJVu do zapisu treści - dzięki którym dokumenty maja nieskazitelną jakość i stosunkowo małe rozmiary rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze.

15 Wrota Małopolski jako narzędzie promocji na zewnątrz 1. Serwis promujący region i jego atrakcje na zewnątrz: visit. malopolska.pl, smaki małopolski, Małopolski Szlak UNESCO 2. Promocja dla turystów: mieszkańców regionu, Polski i obywateli innych krajów 3. Konieczność reorientacji serwisów www - rola indeksowania w wyszukiwarkach np. w Google.

16 Wrota jako narzędzie informacji i współpracy z podmiotami w Małopolsce Publikowanie rocznego kalendarium wydarzeń kulturalnych oraz turystycznych w Małopolsce z moŝliwością jego aktualizacji przez internautów Bezpłatne promowanie zbliŝających się wydarzeń w aktualnościach Wrót Promowanie wydarzeń na 1 stronie portalu Promowanie wydarzeń w newsletterze Publikowanie informacji w publikacjach UMWM Metoda: kontakt elektroniczny (maile z treścią ogłoszeń przeznaczonych do publikacji, formularze na stronach www, automatyczne aktualizowanie baz danych)

17 Wrota jako baza wiedzy o administracji Obowiązki administracji publicznej dostęp do informacji publicznej Ustawa o dostępie do informacji publicznej (2001) Wszystkie informacje dotyczące spraw publicznych są publikowane w internecie w BIP - strona www o specyficznej baz BIP specyficzna część Wrót

18 BIP (1) Pełny dostęp przez jedno miejsce Jedno narzędzie, zdecentralizowane uprawnienia 280 jednostek administracji publicznej.

19 BIP (2) Rozbudowa oraz optymalizacja portalu i BIP (1) konsultacje w BIP - projekty, budŝety i plany zagospodarowania przestrzennego

20 BIP (3) Rozbudowa oraz optymalizacja portalu i BIP (2) grupowanie list stron wg lat sortowanie stron (postingów) przez internautów oznaczenie sortowanych kolumn

21 Wrota jako narzędzie do nauczania (1) Kursy E-learning: Szlaki Małopolski Tatry bez tajemnic Samorządowe ABC Finansowanie organizacji pozarządowych Urzędnik Europejski Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna E- Szkoła we wrotach Małopolski

22 Wrota jako narzędzie do nauczania (2) Platforma edukacyjna e-szkoła - funkcje Cel: zapewnienie warunków sprawnej i efektywnej komunikacji Funkcje platformy: zamieszczanie informacji, umoŝliwianie kontaktu ze źródłami informacji dostarczanie narzędzi do komunikowania się np. fora dyskusyjne, poczta elektroniczna usprawnianie pracy placówek oświatowych w zakresie spraw ucznia (np. elektroniczny dzienniczek ucznia, wywiadówki przez Internet, itp.) usprawnianie pracy organizacyjnej szkoły (np. terminarze, tablice ogłoszeń, generator planu lekcji Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich rodzice i/lub opiekunowie uczniów nauczyciele, pedagodzy szkolni Platforma ma charakter regionalny i docelowo powinna skupiać maksymalnie wiele szkół w regionie. Przystąpienie szkoły do platformy jest dobrowolne i bezpłatne

23 Wrota jako narzędzie do nauczania (3) Platforma edukacyjna e-szkoła - nowe funkcje Integracja danych z systemów informatycznych uŝywanych w szkołach (moŝliwość importu danych o uczniach)

24 Wrota Małopolski jako narzędzie komunikacji (1) 1. Serwis zawierający moduł do ankiet i sondaŝy 2. Forum dla wszystkich 3. Zamknięte grupy dyskusyjne fora dla zalogowanych

25 Wrota Małopolski jako narzędzie komunikacji (2) Otwartość portalu na integrację Kanały ATOM i OPML Atom to standard kanałów informacyjnych podobny do RSS. OPML (Outline Processor Markup Language) to format XML opracowany przez Radio Userland jako natywny format pliku dla hierarchicznych drzew danych, wykorzystywany obecnie powszechnie w czytnikach kanałów informacyjnych RSS. OPML pozwala zapisać listę wielu kanałów informacyjnych i przenieść je z jednego czytnika do drugiego. Generowanie plików OPML w obrębie Wrót pozwoli na szybkie i sprawne subskrybowanie całej grupy kanałów informacyjnych, zamiast ich pojedynczego dodawania do czytnika RSS lub Atom Kreator formularzy

26 Wrota jako Cyfrowy Urząd (1) Przygotowanie do realizacji zadań e-government w pełnym zakresie czyli kompleksowego świadczenia usług przez Internet System obiegu dokumentów Wysłanie sprawy /zapytanie o sprawę Odpowiedź Przyjęcie pisma, /zapytanie o pismo Wywołanie Ŝądanej usługi Cyfrowy Urząd Dane w postaci XML Web Service

27 Wrota jako Cyfrowy Urząd (2) Nowe funkcjonalności w CU 1. Raporty dla interesanta i administratora CU 2. MoŜliwość archiwizacji danych z Cyfrowego Urzędu w formacie XML 3. Mechanizm formularzy do pobrania 4. Mechanizm udostępniania procedur obsługiwanych lokalnie przez JST 5. Statystyki Cyfrowego Urzędu

28 Wrota Małopolski - innowacyjność projektu: Nowe rozwiązania organizacyjne: Outsourcing dostarczania treści do Portalu wraz z odpowiednim system raportowania tańsze i efektywniejsze funkcjonowanie Wrót Małopolski sieć koordynatorów i tańsze usługi, stała profesjonalizacja portalu. Nowe rozwiązania prawne, nadzór merytoryczny właściwych departamentów. Hoteling systemu serwery własność Województwa utrzymymywane przez wyspecjalizowane firmy, które dbają o ich bezpieczeństwo, nieprzerwane działanie i udostępniają je w sieci Internet.

29 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (1) Integracja Wrót z Małopolską Infrastrukturą Informacji Przestrzennej Integracja z elektronicznymi systemami obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej w Małopolsce. Wykorzystanie platformy startowej systemów przepływu informacji w aktualizacji baz danych we Wrotach Małopolski w dziedzinach - turystyki, bezpieczeństwa, zdrowia i innych

30 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (2) Integracja Wrót Małopolski z systemami administracji publicznej w Polsce poprzez E-PUAP Jedno logowanie do systemów Dostęp do usług ogólnopolskich on-line np podatki Płatności bankowe na rzecz administracji we Wrotach dokonywane za pomocą E-PUAP Wykorzystanie rejestrów referencyjnych

31 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (3) Rozwój serwisów informacyjnych i społecznościowych we Wrotach Małopolski Galeria fotograficzna Rozwój platformy e-learning nowe kursy Konkursy internetowe dla internautów Umowa ramowa wieloletnia (3-4 lata) na kolokację serwerów

32 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (4) Wirtualne Muzea Małopolski: Galeria najciekawszych obiektów muzealnych (np. rzeźb, mebli, ubiorów,) wybranych spośród licznych kolekcji muzeów w Małopolsce przygotowanych w formacie 3D i umieszczonych w Wirtualnym Muzeum Małopolski. Wirtualne Galerie dla poszczególnych muzeówmoŝliwość zwiedzania poszczególnych pomieszczeń z eksponatami w przestrzeni wirtualnej, odpowiadające rzeczywistym muzeom Przygotowanie w oparciu o projekt Wirtualne Muzeum oraz obiekty 3 D lekcji, które mogą być interesującym uzupełnieniem oferty edukacyjnej

33 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (5)

34 Wrota Małopolski - perspektywy rozwoju (6)

35 Technologia Platforma i aplikacje ASP.NET, Web Services MS Content Management Server 2002, MS Commerce Server 2002, MS BizTalk Server 2002, MS SharePoint Portal Server, MS SQL Server GeoMedia WebMap, Zoomify Enterprise, PHP, MySQL Dlibra Moodle

36 Dziękuję za uwagę! Piotr Jaworski -Grzanka

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski Wrota Małopolski Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Portal społecznościowy miejsce i rola

Portal społecznościowy miejsce i rola Portal społecznościowy miejsce i rola Dr inŝ. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Wzór (5.04.2011) U M O W A

Wzór (5.04.2011) U M O W A U M O W A Wzór (5.04.2011) zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo