SPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WAŻNY W OKRESIE OD DO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WAŻNY W OKRESIE OD DO"

Transkrypt

1 KIERUNEK: WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA A1 A1 A12 A1 A12 A1 A1 A12 A1 A1 A1 A12 A1 A1 0 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 0:20 1) 4:31 1) 5:06 1) 5:56 1) 6:30 1) 6:46 1) 6:50 1) 7:00 1) 7:10 1) 7:20 1) 7:30 1) 7:36 1) 7:40 1) 7:50 1) 8:00 1) 8:10 1) 8:20 1) 8:26 1) 8:35 1) 1 W-wa Ochta WKD 0:24 2) 4:35 2) 5:10 2) 6:00 2) 6:34 2) 6:50 2) 6:54 2) 7:04 2) 7:14 2) 7:24 2) 7:34 2) 7:40 2) 7:44 2) 7:54 2) 8:04 2) 8:14 2) 8:24 2) 8:30 2) 8:39 2) 3 W-WA ZACHODNIA WKD 0:27 3) 4:38 3) 5:13 3) 5:33 6:03 3) 6:23 6:37 3) 6:53 3) 6:57 3) 7:07 3) 7:13 7:17 3) 7:27 3) 7:37 3) 7:43 3) 7:47 3) 7:57 3) 8:03 8:07 3) 8:17 3) 8:27 3) 8:33 3) 8:42 3) 4 W-wa Reduta Ordna > > > 5:35 > 6:25 > > > > 7:15 > > > > > > 8:05 > > > > > 6 W-wa Al. Jerzlimskie 0:31 4) 4:42 4) 5:17 4) 5:37 6:07 4) 6:27 6:41 4) 6:57 4) 7:01 4) 7:11 4) 7:17 7:21 4) 7:31 4) 7:41 4) 7:47 4) 7:51 4) 8:01 4) 8:07 8:11 4) 8:21 4) 8:31 4) 8:37 4) 8:46 4) 7 W-wa Raków 0:34 5) 4:45 5) 5:20 5) 5:40 6:10 5) 6:30 6:44 5) 7:00 5) 7:04 5) 7:14 5) 7:20 7:24 5) 7:34 5) 7:44 5) 7:50 5) 7:54 5) 8:04 5) 8:10 8:14 5) 8:24 5) 8:34 5) 8:40 5) 8:49 5) 8 W-wa Salmea > > > 5:42 > 6:32 > > > > 7:22 > > > > > > 8:12 > > > > > 0:37 6) 4:48 6) 5:23 6) 5:45 6:13 6) 6:35 6:47 6) 7:03 6) 7:07 6) 7:17 6) 7:25 7:27 6) 7:37 6) 7:47 6) 7:53 6) 7:57 6) 8:07 6) 8:15 8:17 6) 8:27 6) 8:37 6) 8:43 6) 8:52 6) 10 OPACZ 0:37 6) 4:48 6) 5:23 6) 5:54 6:13 6) 6:44 6:47 6) 7:03 6) 7:07 6) 7:17 6) 7:34 7:27 6) 7:37 6) 7:47 6) 7:53 6) 7:57 6) 8:07 6) 8:24 8:17 6) 8:27 6) 8:37 6) 8:43 6) 8:52 6) 11 Michałwice 0:39 7) 4:50 7) 5:25 7) 5:57 6:15 7) 6:47 6:49 7) 7:05 7) 7:09 7) 7:19 7) 7:37 7:29 7) 7:39 7) 7:49 7) 7:55 7) 7:59 7) 8:09 7) 8:27 8:19 7) 8:29 7) 8:39 7) 8:45 7) 8:54 7) 13 Reguły 0:44 8) 4:55 8) 5:30 8) 6:00 6:20 8) 6:50 6:54 8) 7:10 8) 7:14 8) 7:24 8) 7:40 7:34 8) 7:44 8) 7:54 8) 8:00 8) 8:04 8) 8:14 8) 8:30 8:24 8) 8:34 8) 8:44 8) 8:50 8) 8:59 8) 14 Malichy 0:46 9) 4:57 9) 5:32 9) 6:02 6:22 9) 6:52 6:56 9) 7:12 9) 7:16 9) 7:26 9) 7:42 7:36 9) 7:46 9) 7:56 9) 8:02 9) 8:06 9) 8:16 9) 8:32 8:26 9) 8:36 9) 8:46 9) 8:52 9) 9:01 9) 16 Twrki 0:48 10) 4:59 10) 5:34 10) 6:04 6:24 10) 6:54 6:58 10) 7:14 10) 7:18 10) 7:28 10) 7:44 7:38 10) 7:48 10) 7:58 10) 8:04 10) 8:08 10) 8:18 10) 8:34 8:28 10) 8:38 10) 8:48 10) 8:54 10) 9:03 10) 17 Pruszków Blesława Prusa [ZKA] 0:53 11) 5:04 11) 5:39 11) > 6:29 11) > 7:03 11) 7:19 11) 7:23 11) 7:33 11) > 7:43 11) 7:53 11) 8:03 11) 8:09 11) 8:13 11) 8:23 11) > 8:33 11) 8:43 11) 8:53 11) 8:59 11) 9:08 11) 17 Pruszków WKD > > > 6:06 > 6:56 7:07 12) > 7:27 12) 7:37 12) 7:46 7:47 12) 7:57 12) 8:07 12) > 8:17 12) 8:27 12) 8:36 8:37 12) 8:47 12) 8:57 12) > 9:12 12) 18 KOMORÓW 1:00 13) 5:11 13) 5:46 13) 6:10 6:36 13) 7:00 7:26 13) 7:50 8:16 13) 8:40 9:06 13) 0:21 1:09 4:21 5:21 5:56 6:11 6:46 7:01 7:36 7:51 8:26 8:41 9:16 20 Nwa Wieś Warszawska 0:24 1:12 4:24 5:24 5:59 6:14 6:49 7:04 7:39 7:54 8:29 8:44 9:19 21 Kanie Helenwskie 0:26 1:15 4:26 5:26 6:01 6:16 6:51 7:06 7:41 7:56 8:31 8:46 9:21 22 Otrębusy 0:29 1:18 4:29 5:29 6:04 6:19 6:54 7:09 7:44 7:59 8:34 8:49 9:24 24 Pdkwa Leśna Wschdnia 0:31 1:20 4:31 5:31 6:06 6:21 6:56 7:11 7:46 8:01 8:36 8:51 9:26 25 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 9:28 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54 9:29 26 Pdkwa Leśna Zachdnia > 4:36 > 5:38 > > 7:01 > > > 8:41 > > 27 Plesie > 4:39 > 5:40 > > 7:04 > > > 8:44 > > 28 MILANÓWEK GRUDÓW > 4:42 > 5:43 > > 7:07 > > > 8:47 > > 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 1:24 5:35 6:10 6:25 7:15 7:50 8:05 8:55 9:30 27 Kazimierówka 1:27 5:38 6:13 6:28 7:18 7:53 8:08 8:58 9:33 29 Brzózki 1:29 5:40 6:15 6:30 7:20 7:55 8:10 9:00 9:35 30 Grdzisk Maz. Okrężna 1:32 5:43 6:18 6:33 7:23 7:58 8:13 9:03 9:38 31 Grdzisk Maz. Piaskwa 1:33 5:44 6:19 6:34 7:24 7:59 8:14 9:04 9:39 32 Grdzisk Maz. Jrdanwice 1:35 5:46 6:21 6:36 7:26 8:01 8:16 9:06 9:41 33 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA 1:37 5:48 6:23 6:38 7:28 8:03 8:18 9:08 9:43 Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Warszawa Zachdnia WKD kierunek d: Oacz / Grdzisk Maz. Radńska; z: Oacz kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska; z: Kmrów kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska / Pdkwa Leśna Gł.; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska A12 ciąg kursujący z: Kmrów kierunek d: Milanówek Grudów; z: Pdkwa Leśna Zach. kierunek d: Milanówek Grudów ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Pruszków WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Kmrów (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 02 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy 8) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 02 / Piastów - ul. Królewska 2) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 02 / Aleje Jerzlimskie 9) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 3) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 02 / Aleje Jerzlimskie 10) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 4) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 02 11) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: BOLESŁAWA PRUSA 01 / al. Armii Krajwej (rzystanek ZTM: BERENTA 02 ) 5) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 02 / Aleje Jerzlimskie 12) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 6) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 02 / Aleje Jerzlimskie 13) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD)

2 KIERUNEK: WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK 0 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 1 W-wa Ochta WKD 3 W-WA ZACHODNIA WKD 4 W-wa Reduta Ordna 6 W-wa Al. Jerzlimskie 7 W-wa Raków 8 W-wa Salmea 10 OPACZ 11 Michałwice 13 Reguły 14 Malichy 16 Twrki 17 Pruszków Blesława Prusa [ZKA] 17 Pruszków WKD 18 KOMORÓW 20 Nwa Wieś Warszawska 21 Kanie Helenwskie 22 Otrębusy 24 Pdkwa Leśna Wschdnia 25 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Plesie 28 MILANÓWEK GRUDÓW 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Kazimierówka 29 Brzózki 30 Grdzisk Maz. Okrężna 31 Grdzisk Maz. Piaskwa 32 Grdzisk Maz. Jrdanwice 33 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA A1 A12 A1 A1 A12 A1 A1 A12 A1 A1 A1 A12 A1 A1 A1 A12 9:16 1) 10:06 1) 10:56 1) 11:46 1) 12:36 1) 13:26 1) 13:56 1) 14:16 1) 14:45 1) 14:56 1) 15:00 1) 15:15 1) 15:16 1) 15:30 1) 15:40 1) 15:46 1) 15:50 1) 9:20 2) 10:10 2) 11:00 2) 11:50 2) 12:40 2) 13:30 2) 14:00 2) 14:20 2) 14:51 2) 15:02 2) 15:06 2) 15:21 2) 15:22 2) 15:36 2) 15:46 2) 15:52 2) 15:56 2) 8:53 9:23 3) 9:43 10:13 3) 10:33 11:03 3) 11:23 11:53 3) 12:13 12:43 3) 13:03 13:33 3) 13:53 14:03 3) 14:23 3) 14:43 14:55 3) 15:06 3) 15:10 3) 15:25 3) 15:26 3) 15:33 15:40 3) 15:50 3) 15:56 3) 16:00 3) 8:55 > 9:45 > 10:35 > 11:25 > 12:15 > 13:05 > 13:55 > > 14:45 > > > > > 15:35 > > > > 8:57 9:27 4) 9:47 10:17 4) 10:37 11:07 4) 11:27 11:57 4) 12:17 12:47 4) 13:07 13:37 4) 13:57 14:07 4) 14:27 4) 14:47 15:00 4) 15:11 4) 15:15 4) 15:30 4) 15:31 4) 15:37 15:45 4) 15:55 4) 16:01 4) 16:05 4) 9:00 9:30 5) 9:50 10:20 5) 10:40 11:10 5) 11:30 12:00 5) 12:20 12:50 5) 13:10 13:40 5) 14:00 14:10 5) 14:30 5) 14:50 15:04 5) 15:15 5) 15:19 5) 15:34 5) 15:35 5) 15:40 15:49 5) 15:59 5) 16:05 5) 16:09 5) 9:02 > 9:52 > 10:42 > 11:32 > 12:22 > 13:12 > 14:02 > > 14:52 > > > > > 15:42 > > > > 9:05 9:33 6) 9:55 10:23 6) 10:45 11:13 6) 11:35 12:03 6) 12:25 12:53 6) 13:15 13:43 6) 14:05 14:13 6) 14:33 6) 14:55 15:07 6) 15:18 6) 15:22 6) 15:37 6) 15:38 6) 15:45 15:52 6) 16:02 6) 16:08 6) 16:12 6) 9:14 9:33 6) 10:04 10:23 6) 10:54 11:13 6) 11:44 12:03 6) 12:34 12:53 6) 13:24 13:43 6) 14:14 14:13 6) 14:33 6) 15:04 15:07 6) 15:18 6) 15:22 6) 15:37 6) 15:38 6) 15:54 15:52 6) 16:02 6) 16:08 6) 16:12 6) 9:17 9:35 7) 10:07 10:25 7) 10:57 11:15 7) 11:47 12:05 7) 12:37 12:55 7) 13:27 13:45 7) 14:17 14:15 7) 14:35 7) 15:07 15:09 7) 15:20 7) 15:24 7) 15:39 7) 15:40 7) 15:57 15:54 7) 16:04 7) 16:10 7) 16:14 7) 9:20 9:40 8) 10:10 10:30 8) 11:00 11:20 8) 11:50 12:10 8) 12:40 13:00 8) 13:30 13:50 8) 14:20 14:20 8) 14:40 8) 15:10 15:16 8) 15:27 8) 15:31 8) 15:46 8) 15:47 8) 16:00 16:01 8) 16:11 8) 16:17 8) 16:21 8) 9:22 9:42 9) 10:12 10:32 9) 11:02 11:22 9) 11:52 12:12 9) 12:42 13:02 9) 13:32 13:52 9) 14:22 14:22 9) 14:42 9) 15:12 15:18 9) 15:29 9) 15:33 9) 15:48 9) 15:49 9) 16:02 16:03 9) 16:13 9) 16:19 9) 16:23 9) 9:24 9:44 10) 10:14 10:34 10) 11:04 11:24 10) 11:54 12:14 10) 12:44 13:04 10) 13:34 13:54 10) 14:24 14:24 10) 14:44 10) 15:14 15:20 10) 15:31 10) 15:35 10) 15:50 10) 15:51 10) 16:04 16:05 10) 16:15 10) 16:21 10) 16:25 10) > 9:49 11) > 10:39 11) > 11:29 11) > 12:19 11) > 13:09 11) > 13:59 11) > 14:29 11) 14:49 11) > 15:26 11) 15:37 11) 15:41 11) 15:56 11) 15:57 11) > 16:11 11) 16:21 11) 16:27 11) 16:31 11) 9:26 > 10:16 > 11:06 > 11:56 > 12:46 > 13:36 > 14:26 > > 15:16 15:30 12) > 15:45 12) 16:00 12) > 16:06 16:15 12) 16:25 12) > 16:35 12) 9:30 9:56 13) 10:20 10:46 13) 11:10 11:36 13) 12:00 12:26 13) 12:50 13:16 13) 13:40 14:06 13) 14:30 14:36 13) 14:56 13) 15:20 15:46 13) 16:06 13) 16:10 16:36 13) 9:31 10:06 10:21 11:11 11:46 12:01 12:51 13:26 13:41 14:16 14:31 15:06 15:21 15:56 16:11 16:46 9:34 10:09 10:24 11:14 11:49 12:04 12:54 13:29 13:44 14:19 14:34 15:09 15:24 15:59 16:14 16:49 9:36 10:11 10:26 11:16 11:51 12:06 12:56 13:31 13:46 14:21 14:36 15:11 15:26 16:01 16:16 16:51 9:39 10:14 10:29 11:19 11:54 12:09 12:59 13:34 13:49 14:24 14:39 15:14 15:29 16:04 16:19 16:54 9:41 10:16 10:31 11:21 11:56 12:11 13:01 13:36 13:51 14:26 14:41 15:16 15:31 16:06 16:21 16:56 9:43 10:18 10:33 11:23 11:58 12:13 13:03 13:38 13:53 14:28 14:43 15:18 15:33 16:08 16:23 16:58 9:44 10:19 10:34 11:24 11:59 12:14 13:04 13:39 13:54 14:29 14:44 15:19 15:34 16:09 16:24 16:59 > 10:21 > > 12:01 > > 13:41 > > > 15:21 > > > 17:01 > 10:24 > > 12:04 > > 13:44 > > > 15:24 > > > 17:04 > 10:27 > > 12:07 > > 13:47 > > > 15:27 > > > 17:07 9:45 10:35 11:25 12:15 13:05 13:55 14:30 14:45 15:35 16:10 16:25 9:48 10:38 11:28 12:18 13:08 13:58 14:33 14:48 15:38 16:13 16:28 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:35 14:50 15:40 16:15 16:30 9:53 10:43 11:33 12:23 13:13 14:03 14:38 14:53 15:43 16:18 16:33 9:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:39 14:54 15:44 16:19 16:34 9:56 10:46 11:36 12:26 13:16 14:06 14:41 14:56 15:46 16:21 16:36 9:58 10:48 11:38 12:28 13:18 14:08 14:43 14:58 15:48 16:23 16:38 Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Warszawa Zachdnia WKD kierunek d: Oacz / Grdzisk Maz. Radńska; z: Oacz kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska; z: Kmrów kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska / Pdkwa Leśna Gł.; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska A12 ciąg kursujący z: Kmrów kierunek d: Milanówek Grudów; z: Pdkwa Leśna Zach. kierunek d: Milanówek Grudów ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Pruszków WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Kmrów (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 02 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy 8) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 02 / Piastów - ul. Królewska 2) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 02 / Aleje Jerzlimskie 9) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 3) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 02 / Aleje Jerzlimskie 10) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 4) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 02 11) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: BOLESŁAWA PRUSA 01 / al. Armii Krajwej (rzystanek ZTM: BERENTA 02 ) 5) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 02 / Aleje Jerzlimskie 12) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 6) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 02 / Aleje Jerzlimskie 13) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD)

3 KIERUNEK: WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK 0 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 1 W-wa Ochta WKD 3 W-WA ZACHODNIA WKD 4 W-wa Reduta Ordna 6 W-wa Al. Jerzlimskie 7 W-wa Raków 8 W-wa Salmea 10 OPACZ 11 Michałwice 13 Reguły 14 Malichy 16 Twrki 17 Pruszków Blesława Prusa [ZKA] 17 Pruszków WKD 18 KOMORÓW 20 Nwa Wieś Warszawska 21 Kanie Helenwskie 22 Otrębusy 24 Pdkwa Leśna Wschdnia 25 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Plesie 28 MILANÓWEK GRUDÓW 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Kazimierówka 29 Brzózki 30 Grdzisk Maz. Okrężna 31 Grdzisk Maz. Piaskwa 32 Grdzisk Maz. Jrdanwice 33 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA A12 A1 A1 A1 A12 A12 A1 A1 [C] [C] 15:56 1) 16:00 1) 16:10 1) 16:20 1) 16:21 1) 16:30 1) 16:36 1) 16:40 1) 16:50 1) 17:00 1) 17:10 1) 17:20 1) 17:26 1) 17:30 1) 17:36 1) 17:36 1) 17:40 1) 17:46 1) 17:50 1) 18:00 1) 18:10 1) 18:16 1) 18:20 1) 16:00 2) 16:06 2) 16:16 2) 16:26 2) 16:27 2) 16:36 2) 16:42 2) 16:46 2) 16:56 2) 17:06 2) 17:16 2) 17:26 2) 17:32 2) 17:36 2) 17:40 2) 17:42 2) 17:46 2) 17:52 2) 17:56 2) 18:06 2) 18:16 2) 18:22 2) 18:26 2) 16:03 3) 16:10 3) 16:20 3) 16:23 16:30 3) 16:31 3) 16:40 3) 16:46 3) 16:50 3) 17:00 3) 17:10 3) 17:13 17:20 3) 17:30 3) 17:36 3) 17:40 3) 17:43 3) 17:46 3) 17:50 3) 17:56 3) 18:00 3) 18:03 18:10 3) 18:20 3) 18:26 3) 18:30 3) > > > 16:25 > > > > > > > 17:15 > > > > > > > > > 18:05 > > > > 16:07 4) 16:15 4) 16:25 4) 16:27 16:35 4) 16:36 4) 16:45 4) 16:51 4) 16:55 4) 17:05 4) 17:15 4) 17:17 17:25 4) 17:35 4) 17:41 4) 17:45 4) 17:47 4) 17:51 4) 17:55 4) 18:01 4) 18:05 4) 18:07 18:15 4) 18:25 4) 18:31 4) 18:35 4) 16:10 5) 16:19 5) 16:29 5) 16:30 16:39 5) 16:40 5) 16:49 5) 16:55 5) 16:59 5) 17:09 5) 17:19 5) 17:20 17:29 5) 17:39 5) 17:45 5) 17:49 5) 17:50 5) 17:55 5) 17:59 5) 18:05 5) 18:09 5) 18:10 18:19 5) 18:29 5) 18:35 5) 18:39 5) > > > 16:32 > > > > > > > 17:22 > > > > > > > > > 18:12 > > > > 16:13 6) 16:22 6) 16:32 6) 16:35 16:42 6) 16:43 6) 16:52 6) 16:58 6) 17:02 6) 17:12 6) 17:22 6) 17:25 17:32 6) 17:42 6) 17:48 6) 17:52 6) 17:53 6) 17:58 6) 18:02 6) 18:08 6) 18:12 6) 18:15 18:22 6) 18:32 6) 18:38 6) 18:42 6) 16:13 6) 16:22 6) 16:32 6) 16:44 16:42 6) 16:43 6) 16:52 6) 16:58 6) 17:02 6) 17:12 6) 17:22 6) 17:34 17:32 6) 17:42 6) 17:48 6) 17:52 6) 17:53 6) 17:58 6) 18:02 6) 18:08 6) 18:12 6) 18:24 18:22 6) 18:32 6) 18:38 6) 18:42 6) 16:15 7) 16:24 7) 16:34 7) 16:47 16:44 7) 16:45 7) 16:54 7) 17:00 7) 17:04 7) 17:14 7) 17:24 7) 17:37 17:34 7) 17:44 7) 17:50 7) 17:54 7) 17:55 7) 18:00 7) 18:04 7) 18:10 7) 18:14 7) 18:27 18:24 7) 18:34 7) 18:40 7) 18:44 7) 16:20 8) 16:31 8) 16:41 8) 16:50 16:51 8) 16:52 8) 17:01 8) 17:07 8) 17:11 8) 17:21 8) 17:31 8) 17:40 17:41 8) 17:51 8) 17:57 8) 18:01 8) 18:00 8) 18:07 8) 18:11 8) 18:17 8) 18:21 8) 18:30 18:31 8) 18:41 8) 18:47 8) 18:51 8) 16:22 9) 16:33 9) 16:43 9) 16:52 16:53 9) 16:54 9) 17:03 9) 17:09 9) 17:13 9) 17:23 9) 17:33 9) 17:42 17:43 9) 17:53 9) 17:59 9) 18:03 9) 18:02 9) 18:09 9) 18:13 9) 18:19 9) 18:23 9) 18:32 18:33 9) 18:43 9) 18:49 9) 18:53 9) 16:24 10) 16:35 10) 16:45 10) 16:54 16:55 10) 16:56 10) 17:05 10) 17:11 10) 17:15 10) 17:25 10) 17:35 10) 17:44 17:45 10) 17:55 10) 18:01 10) 18:05 10) 18:04 10) 18:11 10) 18:15 10) 18:21 10) 18:25 10) 18:34 18:35 10) 18:45 10) 18:51 10) 18:55 10) 16:29 11) 16:41 11) 16:51 11) > 17:01 11) 17:02 11) 17:11 11) 17:17 11) 17:21 11) 17:31 11) 17:41 11) > 17:51 11) 18:01 11) 18:07 11) 18:11 11) 18:09 11) 18:17 11) 18:21 11) 18:27 11) 18:31 11) > 18:41 11) 18:51 11) 18:57 11) 19:01 11) > 16:45 12) 16:55 12) 16:56 17:05 12) > 17:15 12) > 17:25 12) 17:35 12) 17:45 12) 17:46 17:55 12) 18:05 12) > 18:15 12) > > 18:25 12) > 18:35 12) 18:36 18:45 12) 18:55 12) > 19:05 12) 16:36 13) 17:00 17:11 13) 17:26 13) 17:50 18:16 13) 18:16 13) 18:26 13) 18:36 13) 18:40 19:06 13) 16:46 17:01 17:36 17:51 18:26 18:26 18:41 19:16 16:49 17:04 17:39 17:54 18:29 18:29 18:44 19:19 16:51 17:06 17:41 17:56 18:31 18:31 18:46 19:21 16:54 17:09 17:44 17:59 18:34 18:34 18:49 19:24 16:56 17:11 17:46 18:01 18:36 18:36 18:51 19:26 16:58 17:13 17:48 18:03 18:38 18:38 18:53 19:28 16:59 17:14 17:49 18:04 18:39 18:39 18:54 19:29 17:01 > > > 18:41 18:41 > > 17:04 > > > 18:44 18:44 > > 17:07 > > > 18:47 18:47 > > 17:15 17:50 18:05 18:55 19:30 17:18 17:53 18:08 18:58 19:33 17:20 17:55 18:10 19:00 19:35 17:23 17:58 18:13 19:03 19:38 17:24 17:59 18:14 19:04 19:39 17:26 18:01 18:16 19:06 19:41 17:28 18:03 18:18 19:08 19:43 Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Warszawa Zachdnia WKD kierunek d: Oacz / Grdzisk Maz. Radńska; z: Oacz kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska; z: Kmrów kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska / Pdkwa Leśna Gł.; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska A12 ciąg kursujący z: Kmrów kierunek d: Milanówek Grudów; z: Pdkwa Leśna Zach. kierunek d: Milanówek Grudów ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Pruszków WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Kmrów (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 02 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy 8) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 02 / Piastów - ul. Królewska 2) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 02 / Aleje Jerzlimskie 9) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 3) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 02 / Aleje Jerzlimskie 10) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 4) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 02 11) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: BOLESŁAWA PRUSA 01 / al. Armii Krajwej (rzystanek ZTM: BERENTA 02 ) 5) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 02 / Aleje Jerzlimskie 12) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 6) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 02 / Aleje Jerzlimskie 13) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD)

4 KIERUNEK: WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK 0 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 1 W-wa Ochta WKD 3 W-WA ZACHODNIA WKD 4 W-wa Reduta Ordna 6 W-wa Al. Jerzlimskie 7 W-wa Raków 8 W-wa Salmea 10 OPACZ 11 Michałwice 13 Reguły 14 Malichy 16 Twrki 17 Pruszków Blesława Prusa [ZKA] 17 Pruszków WKD 18 KOMORÓW 20 Nwa Wieś Warszawska 21 Kanie Helenwskie 22 Otrębusy 24 Pdkwa Leśna Wschdnia 25 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Plesie 28 MILANÓWEK GRUDÓW 26 Pdkwa Leśna Zachdnia 27 Kazimierówka 29 Brzózki 30 Grdzisk Maz. Okrężna 31 Grdzisk Maz. Piaskwa 32 Grdzisk Maz. Jrdanwice 33 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA A1 A12 A1 A1 A12 A1 A1 A1 A1 A1 18:30 1) 18:36 1) 18:40 1) 18:50 1) 19:00 1) 19:10 1) 19:16 1) 19:20 1) 19:26 1) 19:30 1) 19:45 1) 20:00 1) 20:16 1) 20:56 1) 21:36 1) 22:16 1) 23:00 1) 18:36 2) 18:42 2) 18:46 2) 18:56 2) 19:04 2) 19:14 2) 19:20 2) 19:24 2) 19:30 2) 19:34 2) 19:49 2) 20:04 2) 20:20 2) 21:00 2) 21:40 2) 22:20 2) 23:04 2) 18:40 3) 18:46 3) 18:50 3) 18:53 19:00 3) 19:07 3) 19:17 3) 19:23 3) 19:27 3) 19:33 3) 19:37 3) 19:43 19:52 3) 20:07 3) 20:23 3) 20:33 21:03 3) 21:23 21:43 3) 22:13 22:23 3) 23:07 3) > > > 18:55 > > > > > > > 19:45 > > > 20:35 > 21:25 > 22:15 > > 18:45 4) 18:51 4) 18:55 4) 18:57 19:05 4) 19:11 4) 19:21 4) 19:27 4) 19:31 4) 19:37 4) 19:41 4) 19:47 19:56 4) 20:11 4) 20:27 4) 20:37 21:07 4) 21:27 21:47 4) 22:17 22:27 4) 23:11 4) 18:49 5) 18:55 5) 18:59 5) 19:00 19:09 5) 19:14 5) 19:24 5) 19:30 5) 19:34 5) 19:40 5) 19:44 5) 19:50 19:59 5) 20:14 5) 20:30 5) 20:40 21:10 5) 21:30 21:50 5) 22:20 22:30 5) 23:14 5) > > > 19:02 > > > > > > > 19:52 > > > 20:42 > 21:32 > 22:22 > > 18:52 6) 18:58 6) 19:02 6) 19:05 19:12 6) 19:17 6) 19:27 6) 19:33 6) 19:37 6) 19:43 6) 19:47 6) 19:55 20:02 6) 20:17 6) 20:33 6) 20:45 21:13 6) 21:35 21:53 6) 22:25 22:33 6) 23:17 6) 18:52 6) 18:58 6) 19:02 6) 19:14 19:12 6) 19:17 6) 19:27 6) 19:33 6) 19:37 6) 19:43 6) 19:47 6) 20:04 20:02 6) 20:17 6) 20:33 6) 20:54 21:13 6) 21:44 21:53 6) 22:25 22:33 6) 23:17 6) 18:54 7) 19:00 7) 19:04 7) 19:17 19:14 7) 19:19 7) 19:29 7) 19:35 7) 19:39 7) 19:45 7) 19:49 7) 20:07 20:04 7) 20:19 7) 20:35 7) 20:57 21:15 7) 21:47 21:55 7) 22:28 22:35 7) 23:19 7) 19:01 8) 19:07 8) 19:11 8) 19:20 19:21 8) 19:24 8) 19:34 8) 19:40 8) 19:44 8) 19:50 8) 19:54 8) 20:10 20:09 8) 20:24 8) 20:40 8) 21:00 21:20 8) 21:50 22:00 8) 22:31 22:40 8) 23:24 8) 19:03 9) 19:09 9) 19:13 9) 19:22 19:23 9) 19:26 9) 19:36 9) 19:42 9) 19:46 9) 19:52 9) 19:56 9) 20:12 20:11 9) 20:26 9) 20:42 9) 21:02 21:22 9) 21:52 22:02 9) 22:33 22:42 9) 23:26 9) 19:05 10) 19:11 10) 19:15 10) 19:24 19:25 10) 19:28 10) 19:38 10) 19:44 10) 19:48 10) 19:54 10) 19:58 10) 20:14 20:13 10) 20:28 10) 20:44 10) 21:04 21:24 10) 21:54 22:04 10) 22:35 22:44 10) 23:28 10) 19:11 11) 19:17 11) 19:21 11) > 19:31 11) 19:33 11) 19:43 11) 19:49 11) 19:53 11) 19:59 11) 20:03 11) > 20:18 11) 20:33 11) 20:49 11) > 21:29 11) > 22:09 11) > 22:49 11) 23:33 11) 19:15 12) > 19:25 12) 19:26 19:35 12) 19:37 12) 19:47 12) > 19:57 12) > 20:07 12) 20:16 20:22 12) 20:37 12) > 21:06 > 21:56 > 22:37 > > 19:26 13) 19:30 19:56 13) 20:06 13) 20:20 20:56 13) 21:10 21:36 13) 22:00 22:16 13) 22:41 22:56 13) 23:40 13) 19:31 20:06 20:21 21:11 21:46 22:01 22:42 23:06 23:49 19:34 20:09 20:24 21:14 21:49 22:04 22:45 23:09 23:52 19:36 20:11 20:26 21:16 21:51 22:06 22:47 23:11 23:55 19:39 20:14 20:29 21:19 21:54 22:09 22:50 23:14 23:58 19:41 20:16 20:31 21:21 21:56 22:11 22:52 23:16 0:00 19:43 20:18 20:33 21:23 21:58 22:13 22:54 23:18 0:02 19:44 20:19 20:34 21:24 21:59 22:14 22:55 23:10 0:03 > 20:21 > > 22:01 > > > > > 20:24 > > 22:04 > > > > > 20:27 > > 22:07 > > > > 19:45 20:35 21:25 22:15 22:56 23:11 0:04 19:48 20:38 21:28 22:18 22:59 23:14 0:07 19:50 20:40 21:30 22:20 23:01 23:16 0:09 19:53 20:43 21:33 22:23 23:04 23:19 0:12 19:54 20:44 21:34 22:24 23:05 23:20 0:13 19:56 20:46 21:36 22:26 23:07 23:22 0:15 19:58 20:48 21:38 22:28 23:09 23:24 0:17 Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Warszawa Zachdnia WKD kierunek d: Oacz / Grdzisk Maz. Radńska; z: Oacz kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska; z: Kmrów kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska / Pdkwa Leśna Gł.; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Grdzisk Maz. Radńska A12 ciąg kursujący z: Kmrów kierunek d: Milanówek Grudów; z: Pdkwa Leśna Zach. kierunek d: Milanówek Grudów ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Pruszków WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Warszawa Śródmieście WKD kierunek d: Kmrów (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 02 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy 8) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 02 / Piastów - ul. Królewska 2) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 02 / Aleje Jerzlimskie 9) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 3) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 02 / Aleje Jerzlimskie 10) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 4) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 02 11) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: BOLESŁAWA PRUSA 01 / al. Armii Krajwej (rzystanek ZTM: BERENTA 02 ) 5) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 02 / Aleje Jerzlimskie 12) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 6) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 02 / Aleje Jerzlimskie 13) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD)

5 KIERUNEK: GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK - WARSZAWA A1 A1 A1 A1 A12 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 [C] [C] 0 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA 3:45 4:25 4:40 5:00 5:15 5:15 5:50 6:40 1 Grdzisk Maz. Jrdanwice 3:46 4:26 4:41 5:01 5:16 5:51 6:41 2 Grdzisk Maz. Piaskwa 3:48 4:28 4:43 5:03 5:18 5:53 6:43 3 Grdzisk Maz. Okrężna 3:50 4:30 4:45 5:05 5:20 5:55 6:45 4 Brzózki 3:52 4:32 4:47 5:07 5:22 5:57 6:47 6 Kazimierówka 3:55 4:35 4:50 5:10 5:25 6:00 6:50 7 Pdkwa Leśna Zachdnia 3:57 4:37 4:52 5:12 5:27 6:02 6:52 0 MILANÓWEK GRUDÓW > > > 5:04 > > > > 6:10 6:10 > 1 Plesie > > > 5:07 > > > > 6:13 6:13 > 3 Pdkwa Leśna Zachdnia > > > 5:09 > > > > 6:16 6:16 > 8 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 3:59 4:39 4:54 5:14 5:29 5:25 6:04 6:19 6:19 6:54 0:48 4:00 4:40 4:55 5:15 5:30 6:05 6:20 6:20 6:55 9 Pdkwa Leśna Wschdnia 0:49 4:01 4:41 4:56 5:16 5:31 6:06 6:21 6:21 6:56 11 Otrębusy 0:52 4:04 4:44 4:59 5:19 5:34 6:09 6:24 6:24 6:59 12 Kanie Helenwskie 0:54 4:06 4:46 5:01 5:21 5:36 6:11 6:26 6:26 7:01 13 Nwa Wieś Warszawska 0:57 4:09 4:49 5:04 5:24 5:39 6:14 6:29 6:29 7:04 15 KOMORÓW 1:00 4:12 4:52 5:07 5:27 5:42 6:17 6:32 6:32 7:07 4:18 1) 4:53 5:13 1) 5:28 5:50 1) 6:05 1) 6:18 6:40 1) 6:40 1) 6:50 1) 7:08 16 Pruszków WKD > 4:56 > 5:31 5:40 2) 5:50 2) > 6:00 2) > 2) 6:10 2) 6:20 2) 6:21 6:30 2) 6:40 2) > > 6:50 2) > 7:00 2) 7:10 2) 7:11 7:20 2) 7:30 2) 16 Pruszków Armii Krajwej [ZKA] 4:26 3) > 5:21 3) > 5:44 3) 5:54 3) 5:58 3) 6:04 3) 6:14 3) 6:14 3) 6:24 3) > 6:34 3) 6:44 3) 6:48 3) 6:50 3) 6:54 3) 7:00 3) 7:04 3) 7:14 3) > 7:24 3) 7:34 3) 17 Twrki 4:31 4) 4:58 5:26 4) 5:33 5:49 4) 5:59 4) 6:03 4) 6:09 4) 6:19 4) 6:19 4) 6:30 4) 6:23 6:40 4) 6:50 4) 6:53 4) 6:56 4) 7:00 4) 7:06 4) 7:10 4) 7:20 4) 7:13 7:30 4) 7:40 4) 19 Malichy 4:32 5) 5:01 5:27 5) 5:36 5:50 5) 6:00 5) 6:04 5) 6:10 5) 6:20 5) 6:20 5) 6:31 5) 6:26 6:41 5) 6:51 5) 6:54 5) 6:57 5) 7:01 5) 7:07 5) 7:11 5) 7:21 5) 7:16 7:31 5) 7:41 5) 20 Reguły 4:34 6) 5:03 5:29 6) 5:38 5:52 6) 6:02 6) 6:06 6) 6:12 6) 6:22 6) 6:22 6) 6:33 6) 6:28 6:43 6) 6:53 6) 6:56 6) 6:59 6) 7:03 6) 7:09 6) 7:13 6) 7:23 6) 7:18 7:33 6) 7:43 6) 22 Michałwice 4:38 7) 5:06 5:33 7) 5:41 5:56 7) 6:06 7) 6:10 7) 6:16 7) 6:26 7) 6:26 7) 6:37 7) 6:31 6:47 7) 6:57 7) 7:00 7) 7:03 7) 7:07 7) 7:13 7) 7:17 7) 7:27 7) 7:21 7:37 7) 7:47 7) 4:40 8) 5:09 5:35 8) 5:44 5:58 8) 6:08 8) 6:12 8) 6:18 8) 6:28 8) 6:28 8) 6:39 8) 6:34 6:49 8) 6:59 8) 7:02 8) 7:05 8) 7:09 8) 7:15 8) 7:19 8) 7:29 8) 7:24 7:39 8) 7:49 8) 23 OPACZ 4:40 8) 5:09 5:35 8) 5:55 5:58 8) 6:08 8) 6:12 8) 6:18 8) 6:28 8) 6:28 8) 6:39 8) 6:45 6:49 8) 6:59 8) 7:02 8) 7:05 8) 7:09 8) 7:15 8) 7:19 8) 7:29 8) 7:35 7:39 8) 7:49 8) 25 W-wa Salmea > 5:12 > 5:58 > > > > > > > 6:48 > > > > > > > > 7:38 > > 26 W-wa Raków 4:43 9) 5:14 5:38 9) 6:00 6:01 9) 6:11 9) 6:15 9) 6:21 9) 6:31 9) 6:31 9) 6:43 9) 6:50 6:53 9) 7:03 9) 7:05 9) 7:09 9) 7:13 9) 7:19 9) 7:23 9) 7:33 9) 7:40 7:43 9) 7:53 9) 27 W-wa Al. Jerzlimskie 4:45 10) 5:16 5:40 10) 6:02 6:03 10) 6:13 10) 6:17 10) 6:23 10) 6:33 10) 6:33 10) 6:45 10) 6:52 6:55 10) 7:05 10) 7:07 10) 7:11 10) 7:15 10) 7:21 10) 7:25 10) 7:35 10) 7:42 7:45 10) 7:55 10) 29 W-wa Reduta Ordna > 5:18 > 6:04 > > > > > > > 6:54 > > > > > > > > 7:44 > > 30 W-WA ZACHODNIA WKD 4:49 11) :44 11) 6:07 6:07 11) 6:17 11) 6:21 11) 6:27 11) 6:37 11) 6:37 11) 6:49 11) 6:57 6:59 11) 7:09 11) 7:11 11) 7:15 11) 7:19 11) 7:25 11) 7:29 11) 7:39 11) 7:47 7:49 11) 7:59 11) 32 W-wa Ochta WKD 4:53 12) 5:48 12) 6:11 12) 6:21 12) 6:25 12) 6:31 12) 6:41 12) 6:41 12) 6:55 12) 7:05 12) 7:15 12) 7:15 12) 7:21 12) 7:25 12) 7:31 12) 7:35 12) 7:45 12) 7:55 12) 8:05 12) 33 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 4:57 13) 5:52 13) 6:15 13) 6:25 13) 6:29 13) 6:35 13) 6:45 13) 6:45 13) 7:00 13) 7:10 13) 7:20 13) 7:19 13) 7:26 13) 7:30 13) 7:36 13) 7:40 13) 7:50 13) 8:00 13) 8:10 13) Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Grdzisk Maz. Radńska kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD / Oacz / Kmrów / Pdkwa Leśna Gł.; z: Oacz kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Kmrów A12 ciąg kursujący z: Milanówek Grudów kierunek d: Kmrów / Pdkwa Leśna Gł. / Pdkwa Leśna Zach. ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Pruszków WKD kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Kmrów kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD) 8) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 01 / Aleje Jerzlimskie 2) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 9) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01 / Aleje Jerzlimskie 3) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: ARMII KRAJOWEJ 01 / ul. Prusa 10) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01 4) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 11) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01 / Aleje Jerzlimskie 5) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 12) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 01 / Aleje Jerzlimskie 6) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 01 / Piastów - ul. Królewska 13) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 01 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy

6 KIERUNEK: GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK - WARSZAWA 0 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA 1 Grdzisk Maz. Jrdanwice 2 Grdzisk Maz. Piaskwa 3 Grdzisk Maz. Okrężna 4 Brzózki 6 Kazimierówka 7 Pdkwa Leśna Zachdnia 0 MILANÓWEK GRUDÓW 1 Plesie 3 Pdkwa Leśna Zachdnia 8 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 9 Pdkwa Leśna Wschdnia 11 Otrębusy 12 Kanie Helenwskie 13 Nwa Wieś Warszawska 15 KOMORÓW 16 Pruszków WKD 16 Pruszków Armii Krajwej [ZKA] 17 Twrki 19 Malichy 20 Reguły 22 Michałwice 23 OPACZ 25 W-wa Salmea 26 W-wa Raków 27 W-wa Al. Jerzlimskie 29 W-wa Reduta Ordna 30 W-WA ZACHODNIA WKD 32 W-wa Ochta WKD 33 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 A1 [C] 6:55 7:30 8:20 8:35 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 6:56 7:31 8:21 8:36 9:11 10:01 10:51 11:41 12:31 6:58 7:33 8:23 8:38 9:13 10:03 10:53 11:43 12:33 7:00 7:35 8:25 8:40 9:15 10:05 10:55 11:45 12:35 7:02 7:37 8:27 8:42 9:17 10:07 10:57 11:47 12:37 7:05 7:40 8:30 8:45 9:20 10:10 11:00 11:50 12:40 7:07 7:42 8:32 8:47 9:22 10:12 11:02 11:52 12:42 > > 7:50 7:50 > > > 9:30 > > 11:10 > > > > 7:53 7:53 > > > 9:33 > > 11:13 > > > > 7:56 7:56 > > > 9:36 > > 11:16 > > 7:09 7:44 7:59 7:59 8:34 8:49 9:24 9:39 10:14 11:04 11:19 11:54 12:44 7:10 7:45 8:00 8:00 8:35 8:50 9:25 9:40 10:15 11:05 11:20 11:55 12:45 7:11 7:46 8:01 8:01 8:36 8:51 9:26 9:41 10:16 11:06 11:21 11:56 12:46 7:14 7:49 8:04 8:04 8:39 8:54 9:29 9:44 10:19 11:09 11:24 11:59 12:49 7:16 7:51 8:06 8:06 8:41 8:56 9:31 9:46 10:21 11:11 11:26 12:01 12:51 7:19 7:54 8:09 8:09 8:44 8:59 9:34 9:49 10:24 11:14 11:29 12:04 12:54 7:22 7:57 8:12 8:12 8:47 9:02 9:37 9:52 10:27 11:17 11:32 12:07 12:57 7:30 1) 7:58 8:20 1) 8:20 1) 8:48 9:10 1) 9:38 10:00 1) 10:28 10:50 1) 11:18 11:40 1) 12:08 12:30 1) 12:58 > 7:40 2) 7:50 2) 8:00 2) 8:01 8:10 2) 8:20 2) > > 8:30 2) 8:40 2) 8:50 2) 8:51 9:00 2) 9:15 2) > 9:30 2) 9:41 > 10:31 > 11:21 > 12:11 > 13:01 7:40 3) 7:44 3) 7:54 3) 8:04 3) > 8:14 3) 8:24 3) 8:28 3) 8:30 3) 8:34 3) 8:44 3) 8:54 3) > 9:04 3) 9:19 3) 9:20 3) 9:34 3) > 10:08 3) > 10:58 3) > 11:48 3) > 12:38 3) > 7:46 4) 7:50 4) 8:00 4) 8:10 4) 8:03 8:20 4) 8:30 4) 8:33 4) 8:36 4) 8:40 4) 8:50 4) 9:00 4) 8:53 9:10 4) 9:25 4) 9:26 4) 9:40 4) 9:43 10:13 4) 10:33 11:03 4) 11:23 11:53 4) 12:13 12:43 4) 13:03 7:47 5) 7:51 5) 8:01 5) 8:11 5) 8:06 8:21 5) 8:31 5) 8:34 5) 8:37 5) 8:41 5) 8:51 5) 9:01 5) 8:56 9:11 5) 9:26 5) 9:27 5) 9:41 5) 9:46 10:14 5) 10:36 11:04 5) 11:26 11:54 5) 12:16 12:44 5) 13:06 7:49 6) 7:53 6) 8:03 6) 8:13 6) 8:08 8:23 6) 8:33 6) 8:36 6) 8:39 6) 8:43 6) 8:53 6) 9:03 6) 8:58 9:13 6) 9:28 6) 9:29 6) 9:43 6) 9:48 10:16 6) 10:38 11:06 6) 11:28 11:56 6) 12:18 12:46 6) 13:08 7:53 7) 7:57 7) 8:07 7) 8:17 7) 8:11 8:27 7) 8:37 7) 8:40 7) 8:43 7) 8:47 7) 8:57 7) 9:07 7) 9:01 9:17 7) 9:32 7) 9:33 7) 9:47 7) 9:51 10:20 7) 10:41 11:10 7) 11:31 12:00 7) 12:21 12:50 7) 13:11 7:55 8) 7:59 8) 8:09 8) 8:19 8) 8:14 8:29 8) 8:39 8) 8:42 8) 8:45 8) 8:49 8) 8:59 8) 9:09 8) 9:04 9:19 8) 9:34 8) 9:35 8) 9:49 8) 9:54 10:22 8) 10:44 11:12 8) 11:34 12:02 8) 12:24 12:52 8) 13:14 7:55 8) 7:59 8) 8:09 8) 8:19 8) 8:25 8:29 8) 8:39 8) 8:42 8) 8:45 8) 8:49 8) 8:59 8) 9:09 8) 9:15 9:19 8) 9:34 8) 9:35 8) 9:49 8) 10:05 10:22 8) 10:55 11:12 8) 11:45 12:02 8) 12:35 12:52 8) 13:25 > > > > 8:28 > > > > > > > 9:18 > > > > 10:08 > 10:58 > 11:48 > 12:38 > 13:28 7:59 9) 8:03 9) 8:13 9) 8:23 9) 8:30 8:33 9) 8:43 9) 8:45 9) 8:49 9) 8:53 9) 9:03 9) 9:13 9) 9:20 9:23 9) 9:38 9) 9:39 9) 9:53 9) 10:10 10:25 9) 11:00 11:15 9) 11:50 12:05 9) 12:40 12:55 9) 13:30 8:01 10) 8:05 10) 8:15 10) 8:25 10) 8:32 8:35 10) 8:45 10) 8:47 10) 8:51 10) 8:55 10) 9:05 10) 9:15 10) 9:22 9:25 10) 9:40 10) 9:41 10) 9:55 10) 10:12 10:27 10) 11:02 11:17 10) 11:52 12:07 10) 12:42 12:57 10) 13:32 > > > > 8:34 > > > > > > > 9:24 > > > > 10:14 > 11:04 > 11:54 > 12:44 > 13:34 8:05 11) 8:09 11) 8:19 11) 8:29 11) 8:37 8:39 11) 8:49 11) 8:51 11) 8:55 11) 8:59 11) 9:09 11) 9:19 11) 9:27 9:29 11) 9:44 11) 9:45 11) 9:59 11) 10:17 10:31 11) 11:07 11:21 11) 11:57 12:11 11) 12:47 13:01 11) 13:37 8:11 12) 8:15 12) 8:25 12) 8:35 12) 8:45 12) 8:55 12) 8:55 12) 9:01 12) 9:05 12) 9:15 12) 9:25 12) 9:35 12) 9:50 12) 9:51 12) 10:05 12) 10:35 12) 11:25 12) 12:15 12) 13:05 12) 8:16 13) 8:20 13) 8:30 13) 8:40 13) 8:50 13) 9:00 13) 8:59 13) 9:06 13) 9:10 13) 9:20 13) 9:30 13) 9:40 13) 9:55 13) 9:56 13) 10:10 13) 10:39 13) 11:29 13) 12:19 13) 13:09 13) Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Grdzisk Maz. Radńska kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD / Oacz / Kmrów / Pdkwa Leśna Gł.; z: Oacz kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Kmrów A12 ciąg kursujący z: Milanówek Grudów kierunek d: Kmrów / Pdkwa Leśna Gł. / Pdkwa Leśna Zach. ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Pruszków WKD kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Kmrów kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD) 8) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 01 / Aleje Jerzlimskie 2) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 9) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01 / Aleje Jerzlimskie 3) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: ARMII KRAJOWEJ 01 / ul. Prusa 10) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01 4) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 11) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01 / Aleje Jerzlimskie 5) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 12) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 01 / Aleje Jerzlimskie 6) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 01 / Piastów - ul. Królewska 13) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 01 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy

7 KIERUNEK: GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK - WARSZAWA 0 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA 1 Grdzisk Maz. Jrdanwice 2 Grdzisk Maz. Piaskwa 3 Grdzisk Maz. Okrężna 4 Brzózki 6 Kazimierówka 7 Pdkwa Leśna Zachdnia 0 MILANÓWEK GRUDÓW 1 Plesie 3 Pdkwa Leśna Zachdnia 8 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 9 Pdkwa Leśna Wschdnia 11 Otrębusy 12 Kanie Helenwskie 13 Nwa Wieś Warszawska 15 KOMORÓW 16 Pruszków WKD 16 Pruszków Armii Krajwej [ZKA] 17 Twrki 19 Malichy 20 Reguły 22 Michałwice 23 OPACZ 25 W-wa Salmea 26 W-wa Raków 27 W-wa Al. Jerzlimskie 29 W-wa Reduta Ordna 30 W-WA ZACHODNIA WKD 32 W-wa Ochta WKD 33 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A ZA1 A1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 [C] [C] 13:20 13:35 14:10 15:00 15:15 15:50 16:40 16:55 13:21 13:36 14:11 15:01 15:16 15:51 16:41 16:56 13:23 13:38 14:13 15:03 15:18 15:53 16:43 16:58 13:25 13:40 14:15 15:05 15:20 15:55 16:45 17:00 13:27 13:42 14:17 15:07 15:22 15:57 16:47 17:02 13:30 13:45 14:20 15:10 15:25 16:00 16:50 17:05 13:32 13:47 14:22 15:12 15:27 16:02 16:52 17:07 12:50 > > > 14:30 14:30 > > > 16:10 16:10 > > 12:53 > > > 14:33 14:33 > > > 16:13 16:13 > > 12:56 > > > 14:36 14:36 > > > 16:16 16:16 > > 12:59 13:34 13:49 14:24 14:39 14:39 15:14 15:29 16:04 16:19 16:19 16:54 17:09 13:00 13:35 13:50 14:25 14:40 14:40 15:15 15:30 16:05 16:20 16:20 16:55 17:10 13:01 13:36 13:51 14:26 14:41 14:41 15:16 15:31 16:06 16:21 16:21 16:56 17:11 13:04 13:39 13:54 14:29 14:44 14:44 15:19 15:34 16:09 16:24 16:24 16:59 17:14 13:06 13:41 13:56 14:31 14:46 14:46 15:21 15:36 16:11 16:26 16:26 17:01 17:16 13:09 13:44 13:59 14:34 14:49 14:49 15:24 15:39 16:14 16:29 16:29 17:04 17:19 13:12 13:47 14:02 14:37 14:52 14:52 15:27 15:42 16:17 16:32 16:32 17:07 17:22 13:20 1) 13:48 14:10 1) 14:38 15:00 1) 15:00 1) 15:28 15:35 1) 15:50 1) 16:18 16:40 1) 16:40 1) 17:08 17:15 1) 17:30 1) > 13:51 > 14:41 > > 15:31 15:35 2) > 15:50 2) > 16:05 2) 16:20 2) 16:21 16:30 2) 16:40 2) > > 16:50 2) 17:00 2) 17:10 2) 17:11 17:20 2) > 17:30 2) > 13:28 3) > 14:18 3) > 15:08 3) 15:10 3) > 15:39 3) 15:45 3) 15:54 3) 16:00 3) 16:09 3) 16:24 3) > 16:34 3) 16:44 3) 16:48 3) 16:50 3) 16:54 3) 17:04 3) 17:14 3) > 17:24 3) 17:25 3) 17:34 3) 17:40 3) 13:33 4) 13:53 14:23 4) 14:43 15:13 4) 15:16 4) 15:33 15:45 4) 15:51 4) 16:00 4) 16:06 4) 16:15 4) 16:30 4) 16:23 16:40 4) 16:50 4) 16:53 4) 16:56 4) 17:00 4) 17:10 4) 17:20 4) 17:13 17:30 4) 17:31 4) 17:40 4) 17:46 4) 13:34 5) 13:56 14:24 5) 14:46 15:14 5) 15:17 5) 15:36 15:46 5) 15:52 5) 16:01 5) 16:07 5) 16:16 5) 16:31 5) 16:26 16:41 5) 16:51 5) 16:54 5) 16:57 5) 17:01 5) 17:11 5) 17:21 5) 17:16 17:31 5) 17:32 5) 17:41 5) 17:47 5) 13:36 6) 13:58 14:26 6) 14:48 15:16 6) 15:19 6) 15:38 15:48 6) 15:54 6) 16:03 6) 16:09 6) 16:18 6) 16:33 6) 16:28 16:43 6) 16:53 6) 16:56 6) 16:59 6) 17:03 6) 17:13 6) 17:23 6) 17:18 17:33 6) 17:34 6) 17:43 6) 17:49 6) 13:40 7) 14:01 14:30 7) 14:51 15:20 7) 15:23 7) 15:41 15:52 7) 15:58 7) 16:07 7) 16:13 7) 16:22 7) 16:37 7) 16:31 16:47 7) 16:57 7) 17:00 7) 17:03 7) 17:07 7) 17:17 7) 17:27 7) 17:21 17:37 7) 17:38 7) 17:47 7) 17:53 7) 13:42 8) 14:04 14:32 8) 14:54 15:22 8) 15:25 8) 15:44 15:54 8) 16:00 8) 16:09 8) 16:15 8) 16:24 8) 16:39 8) 16:34 16:49 8) 16:59 8) 17:02 8) 17:05 8) 17:09 8) 17:19 8) 17:29 8) 17:24 17:39 8) 17:40 8) 17:49 8) 17:55 8) 13:42 8) 14:15 14:32 8) 15:05 15:22 8) 15:25 8) 15:55 15:54 8) 16:00 8) 16:09 8) 16:15 8) 16:24 8) 16:39 8) 16:45 16:49 8) 16:59 8) 17:02 8) 17:05 8) 17:09 8) 17:19 8) 17:29 8) 17:35 17:39 8) 17:40 8) 17:49 8) 17:55 8) > 14:18 > 15:08 > > 15:58 > > > > > > 16:48 > > > > > > > 17:38 > > > > 13:45 9) 14:20 14:35 9) 15:10 15:25 9) 15:29 9) 16:00 15:58 9) 16:04 9) 16:13 9) 16:19 9) 16:28 9) 16:43 9) 16:50 16:53 9) 17:03 9) 17:05 9) 17:09 9) 17:13 9) 17:23 9) 17:33 9) 17:40 17:43 9) 17:44 9) 17:53 9) 17:59 9) 13:47 10) 14:22 14:37 10) 15:12 15:27 10) 15:31 10) 16:02 16:00 10) 16:08 10) 16:15 10) 16:21 10) 16:30 10) 16:45 10) 16:52 16:55 10) 17:05 10) 17:07 10) 17:11 10) 17:15 10) 17:25 10) 17:35 10) 17:42 17:45 10) 17:46 10) 17:55 10) 18:01 10) > 14:24 > 15:14 > > 16:04 > > > > > > 16:54 > > > > > > > 17:44 > > > > 13:51 11) 14:27 14:41 11) 15:17 15:31 11) 15:35 11) 16:07 16:04 11) 16:10 11) 16:19 11) 16:25 11) 16:34 11) 16:49 11) 16:57 16:59 11) 17:09 11) 17:11 11) 17:15 11) 17:19 11) 17:29 11) 17:39 11) 17:47 17:49 11) 17:50 11) 17:59 11) 18:05 11) 13:55 12) 14:45 12) 15:35 12) 15:41 12) 16:10 12) 16:16 12) 16:25 12) 16:31 12) 16:40 12) 16:55 12) 17:05 12) 17:15 12) 17:15 12) 17:21 12) 17:25 12) 17:35 12) 17:45 12) 17:55 12) 17:56 12) 18:05 12) 18:11 12) 13:59 13) 14:49 13) 15:39 13) 15:46 13) 16:15 13) 16:21 13) 16:30 13) 16:36 13) 16:45 13) 17:00 13) 17:10 13) 17:20 13) 17:19 13) 17:26 13) 17:30 13) 17:40 13) 17:50 13) 18:00 13) 18:01 13) 18:10 13) 18:16 13) Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Grdzisk Maz. Radńska kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD / Oacz / Kmrów / Pdkwa Leśna Gł.; z: Oacz kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Kmrów A12 ciąg kursujący z: Milanówek Grudów kierunek d: Kmrów / Pdkwa Leśna Gł. / Pdkwa Leśna Zach. ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Pruszków WKD kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Kmrów kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD) 8) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 01 / Aleje Jerzlimskie 2) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 9) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01 / Aleje Jerzlimskie 3) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: ARMII KRAJOWEJ 01 / ul. Prusa 10) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01 4) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 11) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01 / Aleje Jerzlimskie 5) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 12) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 01 / Aleje Jerzlimskie 6) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 01 / Piastów - ul. Królewska 13) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 01 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy

8 KIERUNEK: GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK - WARSZAWA 0 GRODZISK MAZ. RADOŃSKA 1 Grdzisk Maz. Jrdanwice 2 Grdzisk Maz. Piaskwa 3 Grdzisk Maz. Okrężna 4 Brzózki 6 Kazimierówka 7 Pdkwa Leśna Zachdnia 0 MILANÓWEK GRUDÓW 1 Plesie 3 Pdkwa Leśna Zachdnia 8 PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 9 Pdkwa Leśna Wschdnia 11 Otrębusy 12 Kanie Helenwskie 13 Nwa Wieś Warszawska 15 KOMORÓW 16 Pruszków WKD 16 Pruszków Armii Krajwej [ZKA] 17 Twrki 19 Malichy 20 Reguły 22 Michałwice 23 OPACZ 25 W-wa Salmea 26 W-wa Raków 27 W-wa Al. Jerzlimskie 29 W-wa Reduta Ordna 30 W-WA ZACHODNIA WKD 32 W-wa Ochta WKD 33 W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A12 A1 A1 A ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 A1 ZA1 A1 A1 ZA1 ZA1 ZA1 17:30 18:20 18:35 19:10 20:00 20:50 22:30 23:45 17:31 18:21 18:36 19:11 20:01 20:51 22:31 23:46 17:33 18:23 18:38 19:13 20:03 20:53 22:33 23:48 17:35 18:25 18:40 19:15 20:05 20:55 22:35 23:50 17:37 18:27 18:42 19:17 20:07 20:57 22:37 23:52 17:40 18:30 18:45 19:20 20:10 21:00 22:40 23:55 17:42 18:32 18:47 19:22 20:12 21:02 22:42 23:57 > 17:50 > > > 19:30 > > 21:10 22:25 > > > 17:53 > > > 19:33 > > 21:13 22:28 > > > 17:56 > > > 19:36 > > 21:16 22:31 > > 17:44 17:59 18:34 18:49 19:24 19:39 20:14 21:04 21:19 22:34 22:44 23:59 17:45 18:00 18:35 18:50 19:25 19:40 20:15 21:05 21:20 22:45 23:28 0:00 17:46 18:01 18:36 18:51 19:26 19:41 20:16 21:06 21:21 22:46 23:29 0:01 17:49 18:04 18:39 18:54 19:29 19:44 20:19 21:09 21:24 22:49 23:32 0:04 17:51 18:06 18:41 18:56 19:31 19:46 20:21 21:11 21:26 22:51 23:34 0:06 17:54 18:09 18:44 18:59 19:34 19:49 20:24 21:14 21:29 22:54 23:37 0:09 17:57 18:12 18:47 19:02 19:37 19:52 20:27 21:17 21:32 22:57 23:40 0:12 17:58 18:20 1) 18:40 1) 18:48 19:10 1) 19:30 1) 19:38 20:00 1) 20:28 21:18 21:40 1) 23:03 1) 0:18 1) 17:40 2) 17:50 2) 18:00 2) 18:01 18:10 2) 18:20 2) > 18:30 2) 18:40 2) > 18:51 18:55 2) 19:10 2) > > 19:41 > 20:31 21:21 > > > 17:44 3) 17:54 3) 18:04 3) > 18:14 3) 18:24 3) 18:28 3) 18:34 3) 18:44 3) 18:48 3) > 18:59 3) 19:14 3) 19:18 3) 19:38 3) > 20:08 3) > > 21:48 3) 23:11 3) 0:26 3) 17:50 4) 18:00 4) 18:10 4) 18:03 18:20 4) 18:30 4) 18:33 4) 18:39 4) 18:49 4) 18:53 4) 18:53 19:04 4) 19:19 4) 19:23 4) 19:43 4) 19:43 20:13 4) 20:33 21:23 21:53 4) 23:16 4) 0:31 4) 17:51 5) 18:01 5) 18:11 5) 18:06 18:21 5) 18:31 5) 18:34 5) 18:40 5) 18:50 5) 18:54 5) 18:56 19:05 5) 19:20 5) 19:24 5) 19:44 5) 19:46 20:14 5) 20:36 21:26 21:54 5) 23:17 5) 0:32 5) 17:53 6) 18:03 6) 18:13 6) 18:08 18:23 6) 18:33 6) 18:36 6) 18:42 6) 18:52 6) 18:56 6) 18:58 19:07 6) 19:22 6) 19:26 6) 19:46 6) 19:48 20:16 6) 20:38 21:28 21:56 6) 23:19 6) 0:34 6) 17:57 7) 18:07 7) 18:17 7) 18:11 18:27 7) 18:37 7) 18:40 7) 18:46 7) 18:56 7) 19:00 7) 19:01 19:11 7) 19:26 7) 19:30 7) 19:50 7) 19:51 20:20 7) 20:41 21:31 22:00 7) 23:23 7) 0:38 7) 17:59 8) 18:09 8) 18:19 8) 18:14 18:29 8) 18:39 8) 18:42 8) 18:48 8) 18:58 8) 19:02 8) 19:04 19:13 8) 19:28 8) 19:32 8) 19:52 8) 19:54 20:22 8) 20:44 21:34 22:02 8) 23:25 8) 0:40 8) 17:59 8) 18:09 8) 18:19 8) 18:25 18:29 8) 18:39 8) 18:42 8) 18:48 8) 18:58 8) 19:02 8) 19:15 19:13 8) 19:28 8) 19:32 8) 19:52 8) 20:05 20:22 8) 20:55 21:45 22:02 8) 23:25 8) 0:40 8) > > > 18:28 > > > > > > 19:18 > > > > 20:08 > 20:58 21:48 > > > 18:03 9) 18:13 9) 18:23 9) 18:30 18:33 9) 18:43 9) 18:45 9) 18:51 9) 19:01 9) 19:05 9) 19:20 19:16 9) 19:31 9) 19:35 9) 19:55 9) 20:10 20:25 9) 21:00 21:50 22:05 9) 23:28 9) 0:43 9) 18:05 10) 18:15 10) 18:25 10) 18:32 18:35 10) 18:45 10) 18:47 10) 18:53 10) 19:03 10) 19:07 10) 19:22 19:18 10) 19:33 10) 19:37 10) 19:57 10) 20:12 20:27 10) 21:02 21:52 22:07 10) 23:30 10) 0:45 10) > > > 18:34 > > > > > > 19:24 > > > > 20:14 > 21:04 21:54 > > > 18:09 11) 18:19 11) 18:29 11) 18:37 18:39 11) 18:49 11) 18:51 11) 18:57 11) 19:07 11) 19:11 11) 19:27 19:22 11) 19:37 11) 19:41 11) 20:01 11) 20:17 20:31 11) 21:07 21:57 22:11 11) 23:34 11) 0:49 11) 18:15 12) 18:25 12) 18:35 12) 18:45 12) 18:55 12) 18:55 12) 19:01 12) 19:11 12) 19:15 12) 19:26 12) 19:41 12) 19:45 12) 20:05 12) 20:35 12) 22:15 12) 23:38 12) 0:53 12) 18:20 13) 18:30 13) 18:40 13) 18:50 13) 19:00 13) 18:59 13) 19:05 13) 19:15 13) 19:19 13) 19:30 13) 19:45 13) 19:49 13) 20:09 13) 20:39 13) 22:19 13) 23:42 13) 0:57 13) Objaśnienia znaczeń użytych w rzkładzie jazdy: [C] kursuje w sbty, niedziele i święta kursuje d niedziałku d iątku rócz świąt rzesiadka między ciągami na rzystanku sbwym "OPACZ" klumny zacienine klrem żółtym znaczają kursy jazdów autbuswej unikacji zastęczej z rzystankami usytuwanymi w dmiennych lkalizacjach względem stacji i rzystanków sbwych linii klejwej WKD klumny zacienine klrami innymi niż żółty znaczają kursy ciągów bsługujących stacje i rzystanki sbwe w bwiązujących lkalizacjach na linii klejwej WKD (z uwzględnieniem rzystanku rzesiadkweg "OPACZ") Oznaczenia relacji ciągów raz jazdów zastęczej unikacji autbuswej: A1 ciąg kursujący z: Grdzisk Maz. Radńska kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD / Oacz / Kmrów / Pdkwa Leśna Gł.; z: Oacz kierunek d: Warszawa Zachdnia WKD; z: Pdkwa Leśna Gł. kierunek d: Kmrów A12 ciąg kursujący z: Milanówek Grudów kierunek d: Kmrów / Pdkwa Leśna Gł. / Pdkwa Leśna Zach. ZA1 autbus zastęczej unikacji autbuswej kursujący z: Pruszków WKD kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 1); z: Kmrów kierunek d: Warszawa Śródmieście WKD (ZA1 - LINIA 2) Objaśnienia lkalizacji rzystanków zastęczej unikacji autbuswej: 1) KOMORÓW > rzystanek autbuswy WKD: WKD KOMORÓW / al. Dąbrwskiej (rzy stacji WKD) 8) OPACZ > rzystanek autbuswy ZTM: ŻYWIECKA 01 / Aleje Jerzlimskie 2) PRUSZKÓW WKD > rzystanek autbuswy: WKD PRUSZKÓW 01 / ul. Kraszewskieg (rzy WKD) 9) W-WA RAKÓW > rzystanek autbuswy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01 / Aleje Jerzlimskie 3) PRUSZKÓW > rzystanek autbuswy: ARMII KRAJOWEJ 01 / ul. Prusa 10) W-WA ALEJE JEROZOLIMSKIE > rzystanek autbuswy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01 4) TWORKI > rzystanek autbuswy: TWORKI / Aleje Jerzlimskie / ul. Główna 11) W-WA ZACHODNIA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01 / Aleje Jerzlimskie 5) MALICHY > rzystanek autbuswy WKD: MALICHY / Aleje Jerzlimskie / ul. Dlna 12) W-WA OCHOTA WKD > rzystanek autbuswy ZTM: PLAC ZAWISZY 01 / Aleje Jerzlimskie 6) REGUŁY > rzystanek autbuswy ZTM: NORWIDA 01 / Piastów - ul. Królewska 13) W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD > rzystanek autbuswy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 / 7) MICHAŁOWICE > rzystanek autbuswy ZTM: JESIONOWA 01 / Oacz-Klnia - Aleje Jerzlimskie / Aleje Jerzlimskie za rndem Czterdziestlatka w kierunku lacu Zawiszy

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54 SPEJALNY ROZKŁA JAZY POIĄGÓW WK ORAZ ZASTĘPZEJ KOMUNIKAJI AUTOBUSOWEJ WAŻNY W OKRESIE O 2015.07.01 O 2015.08.31 KIERUNEK: WARSZAWA - GROZISK MAZ. / MILANÓWEK Rzkład jazdy ze zmianami d 2015.08.03 2719

Bardziej szczegółowo

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54 SPEJALNY ROZKŁA JAZY POIĄGÓW WK ORAZ ZASTĘPZEJ KOMUNIKAJI AUTOBUSOWEJ WAŻNY W OKRESIE O 2015.07.01 O 2015.08.31 KIERUNEK: WARSZAWA - GROZISK MAZ. / MILANÓWEK 2719 2701 2703 1501 2603 3001 3003 1503 1001

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD WAŻNY W OKRESIE OD 10.09.2012 DO 19.10.2012

SPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD WAŻNY W OKRESIE OD 10.09.2012 DO 19.10.2012 SPECJALNY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK nr pc. na dc. Warszawa - Pdkwa L. 401 301 403 303 405 407 305 409 411 307 413 415 309 417 419 311 421 423 313 425 427 315 429 317

Bardziej szczegółowo

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54

p 0:33 1:22 4:33 5:33 6:08 6:23 6:58 7:13 7:48 8:03 8:38 8:53 o 1:23 4:34 5:34 6:09 6:24 6:59 7:14 7:49 8:04 8:39 8:54 SPEJALNY ROZKŁA JAZY POIĄGÓW WK ORAZ ZASTĘPZEJ KOMUNIKAJI AUTOBUSOWEJ WAŻNY W OKRESIE O 2015.07.01 O 2015.08.31 KIERUNEK: WARSZAWA - GROZISK MAZ. / MILANÓWEK Rzkład jazdy ze zmianami d 2015.07.20 2719

Bardziej szczegółowo

Odjazdy: Dzień powszedni. UWAGA: Liczba w przypisie kursu w tabeli odjazdów oznacza liczbę pojazdów obsługujących określony kurs

Odjazdy: Dzień powszedni. UWAGA: Liczba w przypisie kursu w tabeli odjazdów oznacza liczbę pojazdów obsługujących określony kurs PRUSZKÓW WKD 01 Kraszewskiego PRUSZKÓW WKD 01 5 40 1 50 1 Lipowa 6 00 1 10 1 20 2 30 2 40 2 50 2 al. Armii Krajowej 7 00 2 10 2 20 2 30 2 40 2 50 2 Bolesława Prusa ARMII KRAJOWEJ 01 8 00 2 10 2 20 2 30

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK Rozkład jazdy ważny od 2009.12.13 A D D D 2 D 2 D km 167 2231 101 201 103 301 203 105 401 205 403 303 107 169 405 207 407 109 111 409 209 411 413 113 115 117 211 119

Bardziej szczegółowo

Odjazdy: Dzień powszedni

Odjazdy: Dzień powszedni DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie DWORZEC CENTRALNY 06 PLAC ZAWISZY 02 6 30 1 50 1 DWORZEC ZACHODNI 02 7 00 2 10 2 20 2 30 2 40 2 50 1 PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 02 8 00 1 10 1 20 1 35 1 ŁOPUSZAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Ż - przystanek na żądanie

Ż - przystanek na żądanie 4044 Dw. Zachodni (02) 4:10 4:40 5:10 5:40 5:55 6:08 6:28 6:43 6:58 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:22 8:37 8:52 9:07 4047 PKP WKD Al. Jerozolimskie (02) 4:12 4:42 5:12 5:42 5:57 6:11 6:31 6:46 7:01

Bardziej szczegółowo

Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia ważna w dniach 03 IX-14 X

Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia ważna w dniach 03 IX-14 X Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia Termin kursowania (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)

Bardziej szczegółowo

STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA

STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA Załącznik nr 8B do Regulaminu Konkursu STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE ZAMAWIAJĄCYM 1.1.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW GŁÓWNY - OŚWIĘCIM / KATOWICE

KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW GŁÓWNY - OŚWIĘCIM / KATOWICE W związku z racami mdernizacyjnymi rwadznymi na sieci PKP rzez PKP PLK S.A. mgą wystąić zmiany czaswe w kurswaniu ciągów. Zachęcamy rzed dbyciem dróży d uewnienia się dnśnie djazdu lub rzyjazdu ciągu,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pruszkowa

Urząd Miasta Pruszkowa Urząd Miasta Pruszkowa Komunikacja zastępcza Kolejowa Autobusowa KM Linia ZG WKD Linia ZM Linia ZB Linia ZP Linia 716 i 717 Urząd Miasta Pruszkowa KOLEJE MAZOWIECKIE (KM) Grodzisk Mazowiecki po układzie

Bardziej szczegółowo

Informacja do planu BIOZ

Informacja do planu BIOZ Zamawiający/INWESTOR Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. ul. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Linia nr 2 jak w dzień roboczy od godziny 6:40 do. 19:34 (rozkład w załączniku) Linia nr 3 jak w dzień świąteczny

OGŁOSZENIE. Linia nr 2 jak w dzień roboczy od godziny 6:40 do. 19:34 (rozkład w załączniku) Linia nr 3 jak w dzień świąteczny OGŁOSZENIE PKS w Grodzisku Maz. informuje, że autobusy komunikacji miejskiej w Pruszkowie w dniu 01.11.2016 kursować będą wg. następujących rozkładów jazdy: Linia nr 1 jak w dzień świąteczny Linia nr 2

Bardziej szczegółowo

KM9. o Warszawa Płudy

KM9. o Warszawa Płudy WARSZAWA - DZIAŁDOWO Rzkład tymczaswy bwiązuje 12 XII 10r.-09 I 11r. S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 S-9 6021 6023 66021 6621 15321 15221 66023 603 6623 66025 605 15323 6025 6625 66027

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 447 [1]

Modernizacja linii 447 [1] Modernizacja linii 447 [1] pt., 25/08/2017-15:01 Informacja aktualizowana na bieżąco Remont linii 447 - honorowanie biletów KM i ZTM od 3 września 2017 r. Szanowni Państwo, od 3 września 2017 r. remont

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 447

Modernizacja linii 447 Modernizacja linii 447 [1] pt., 25/08/2017-15:01 Informacja aktualizowana na bieżąco Rozkłady jazdy komunikacji zastępczej linii ZB, ZG, ZM i ZP z poszczególnych przystanków Rozkłady jazdy komunikacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 35 Statystyka: (Komunikacja kolejowa w Warszawie i okolicach) SISKOM - Ankiety Wybór danych Podstawowe filtry PokaŜ statystyki wszystkich pytań gfedcb Uwzględnij: Tylko zakończone rekordy ID

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH Załącznik nr 8C do Regulaminu Konkursu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH 1. PRZYSTANEK OSOBOWY WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 2. STACJA PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 3. STACJA GRODZISK MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Uwaga na zmiany w rozkładach SKM od 12 października! [dropcap] [/dropcap]prace modernizacyjne na liniach kolejowych wokół Warszawy wchodzą w kolejną fazę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRUSZKOWA

DOJAZDY DO PRUSZKOWA DOJAZDY DO PRUSZKOWA 1. Dojazd od Al. Krakowskiej w okolicach Janek strona 2 2. Dojazd z Warszawy jadąc Al. Jerozolimskimi z Centrum strona 3 3. Dojazd z miejscowości przylegających do trasy Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice.

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice. Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice. Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tabela 4.1. WARSZAWA ZACH. - Lublin - Chełm - Dorohusk - JAGODIN (UA) U

Tabela 4.1. WARSZAWA ZACH. - Lublin - Chełm - Dorohusk - JAGODIN (UA) U Zastęczy rzkład jazdy ciągów bwiązujący d dnia 14 czerwca d dnia 31 siernia 2015 r. Tabela 4.1. WARSZAWA ZACH. - - - Drhusk - JAGODIN (A) Kategria ciągu TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK TLK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA WSCH. - Żyrardów - Skierniewice - Koluszki - ŁÓDŹ KAL. R U

WARSZAWA WSCH. - Żyrardów - Skierniewice - Koluszki - ŁÓDŹ KAL. R U Zastęczy rzkład jazdy ciągów bwiązujący d dnia 26 kwietnia d dnia 13 czerwca 2015 r. Tabela 9.1. WARSZAWA WSCH. - Żyrardów - Skierniewice - Kluszki - ŁÓDŹ KAL. R U Kategria ciągu TLK TLK TLK TLK TLK TLK

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy za odwołany pociąg na odcinku Tarnów-Bochnia w dniach 26.IV-13.VI.2015

Rozkład jazdy za odwołany pociąg na odcinku Tarnów-Bochnia w dniach 26.IV-13.VI.2015 Rzkład jazdy za dwłany ciąg 30338 na dcinku Tarnów-Bchnia w dniach.2015 rócz 30.IV,2.V,3.VI nr.c. miejsce wsiadania stacja/. termin kurswania 30338 rócz 30.IV,2.V,3.VI Tarnów 23:30 Tarnów Mścice 23:40

Bardziej szczegółowo

614 WARSZAWA ZACHODNIA - PILAWA

614 WARSZAWA ZACHODNIA - PILAWA Ważny d 11 XII 2016 d 09 XII 2017 614 WARSZAWA ZACHODNIA - PILAWA Radm Łwicz Główny Schaczew Błnie Grdzisk Mazwiecki Milanówek 3:47 4:12 4:37 < < 5:11 < < 5:30 5:48 < < 5:34 5:52 < < 4:53 5:23 5:45 5:53

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 34 Pl. Zawiszy DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 34 Pl. Zawiszy DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 34 Pl. DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z jakości usług świadczonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. za rok 2012.

Sprawozdanie z jakości usług świadczonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. za rok 2012. WKD3b-074-122/2013 Grodzisk Maz. 23.05.2013 Sprawozdanie z jakości usług świadczonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. za rok 2012. 1. INFORMACJA I BILETY Dostarczanie informacji podczas podróży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 1852 UCHWAŁA NR XLI.388.2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030 Definicja drogi powiatowej Art. 6a. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW Gmina Miasto Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków www.pruszkow.pl PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW (Projekt) Listopad 2013 r Plan zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Adres pracodawcy:, Głównie województwo mazowieckie, Polska

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Adres pracodawcy:, Głównie województwo mazowieckie, Polska Pracownik fizyczny - badania archeologiczne (praca sezonowa) okolice Nadarzyna Adres pracodawcy:, okolice Nadarzyna, Elektromonter Głównie województwo mazowieckie Adres pracodawcy:, Głównie województwo

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Osoba sprzątająca powierzchnie biurowe Wolica 19.25zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Osoba sprzątająca powierzchnie biurowe Wolica 19.25zł. Osoba sprzątająca powierzchnie biurowe Wolica 19.25zł. Adres pracodawcy: Al. Katowicka 62, 05-83 Wolica (gm. Nadarzyn, woj. MAZOWIECKIE), sprzątacz/ka Otrębusy 2000.00zł. Adres pracodawcy: Piaseckiego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie logistyki miejskiej aglomeracji Warszawskiej

Miejsce Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie logistyki miejskiej aglomeracji Warszawskiej WOJCIECHOWSKI Andrzej 1 Miejsce Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie logistyki miejskiej aglomeracji Warszawskiej logistyka, miejska, transport, kolej, WKD, prognozy rola Na potrzeby niniejszego artykułu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE

INFORMATOR. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE 2007 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. Prezydent miasta Pruszkowa Jan Starzyński 2 KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

AR 50573/2 AR 59531/0 AR AR 55225/4 AR/BUS [2] [1] Toruń Wsch ,

AR 50573/2 AR 59531/0 AR AR 55225/4 AR/BUS [2] [1] Toruń Wsch , - - 431B STACJONNYCH 55194 /BUS 55066 55066 59531/0 /BUS 50573/2 50573/2 55225/4 59654 /BUS 59654 59140/1 /BUS 55080 55244 /BUS 55244 59537/6 59537/6 9.23 5.16 Toruń Wsch. 5.23 6.18 13.37 13.37 5.05 5.31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 2011 RAPORT 2011 Szanowni Państwo, kolej to najszybszy i co ważne najbardziej ekologiczny środek transportu. To także znakomita alternatywa dojazdu do pracy i szkoły dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1. WARSZAWA ZACHODNIA - Działdowo - GDYNIA GŁ./OLSZTYN GŁ. R U

Tabela 1.1. WARSZAWA ZACHODNIA - Działdowo - GDYNIA GŁ./OLSZTYN GŁ. R U . Truń, Bydgszcz Zastęczy rzkład jazdy ciągów bwiązujący d 14 grudnia 2014r. d 14 marca 2015r. Tabela 1.1. WARSZAWA ZACHODNIA - Działdw - GDYNIA GŁ./OLSZTYN GŁ. R U Kategria ciągu TLK TLK TLK TLK TLK TLK

Bardziej szczegółowo

Honorowanie biletów [1]

Honorowanie biletów [1] Honorowanie biletów [1] czw., 01/06/2017-15:19 I. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w pociągach innych przewoźników Dla wygody naszych podróżnych niektóre bilety KM są honorowane w pociągach innych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Aleksander Buczyński Wrzesień 2005 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Lokalizacja i treść ramion drogowskazów

Bardziej szczegółowo

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030 Definicja drogi powiatowej Art. 6a. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops ^ Żyrardów 5 III 5 IV 05 00:0 I 00:0 I 03:56 II 0:00 II 0:30 II 0:7 I 0:5 II 05:00 BUS 05:5 BUS 05:7 I 05:7 I 05: II 05:30 BUS 05:30 BUS 05:3 I 05: I 05: II U 9993 U 9993 U 9950 U 9950 U 9370 U 0 U 995

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Nowej Soli Ważny od 01.09.2005r. Objaśnienia użytych znaków: F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz 12.11.2004r. i 02.05.2005r. C - Kursuje w dni

Bardziej szczegółowo

BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN PIASTÓW PRUSZKÓW RASZYN

BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN PIASTÓW PRUSZKÓW RASZYN WYDANIE SPECJALNE WYBORCZE BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN PIASTÓW PRUSZKÓW RASZYN Publikacja na tej stronie jest sfinansowana ze środków KWW Gamonie i Krasnoludki nr 10/14/2006 6 listopada/6 grudnia www.wpr.com.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA A STAN SEKTORA KOLEJOWEGO W POLSCE

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA A STAN SEKTORA KOLEJOWEGO W POLSCE Andrzej WOJCIECHOWSKI *, Łukasz POPOWSKI * WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA A STAN SEKTORA KOLEJOWEGO W POLSCE Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ocena działania Warszawskiej Kolei Dojazdowej w perspektywie

Bardziej szczegółowo

(D) codziennie. codziennie (D) Ø 16 VI, 14 VIII

(D) codziennie. codziennie (D) Ø 16 VI, 14 VIII Rozkład jazdy ważny od 11 czerwca do 2 września 2017 część 1 - / PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R 34300/1 34431 34433 34302/3 34400/1 34402/3 33420 33224 34304/5

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60, fax: 22 213 92 11 PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60, fax: 22 213 92 11 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. ul. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki Jednostka projektowa KETEL Spółka z o.o. ul. Samarytanka 23a 03-592 Warszawa tel.: 22 678 74 60, fax: 22

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26

Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26 Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI DLA ZAŁOŻEŃ KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU WIZUALIZACJI I IDENTYFIKACJI STACJI I PRZYSTANKÓW WKD PRZYSTANEK DLA WKD

WYNIKI KONSULTACJI DLA ZAŁOŻEŃ KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU WIZUALIZACJI I IDENTYFIKACJI STACJI I PRZYSTANKÓW WKD PRZYSTANEK DLA WKD WYNIKI KONSULTACJI DLA ZAŁOŻEŃ KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU WIZUALIZACJI I IDENTYFIKACJI STACJI I PRZYSTANKÓW WKD PRZYSTANEK DLA WKD I. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

SIEDLCE d.a D 8 30 D6f D67* D67* Df Df ,7* (1-4) b b b D.

SIEDLCE d.a D 8 30 D6f D67* D67* Df Df ,7* (1-4) b b b D. , ; Rozkład jazdy ważny od 26.06.2016 r. przez Mordy, Wojnów BORSUKI przez Serpelice SERPELICE przez Mordy, Łosice WÓLKA NOSOWSKA przez Mordy, Łosice, Kobylany przez Mińsk Maz., Kałuszyn GDAŃSK przez Sokołów

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo l.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

SKORZYSTAJ!! Z NAJTAŃSZYCH USŁUG KURIERSKICH W MIEŚCIE JUŻ OD 10,50 zł ZA PRZESYŁKĘ DOSTARCZONĄ NA TERENIE WARSZAWY

SKORZYSTAJ!! Z NAJTAŃSZYCH USŁUG KURIERSKICH W MIEŚCIE JUŻ OD 10,50 zł ZA PRZESYŁKĘ DOSTARCZONĄ NA TERENIE WARSZAWY SKORZYSTAJ!! Z NAJTAŃSZYCH USŁUG KURIERSKICH W MIEŚCIE JUŻ OD 10,50 zł ZA PRZESYŁKĘ DOSTARCZONĄ NA TERENIE WARSZAWY OFERTA CENOWA DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH STAŁEJ WSPÓŁPRACY (PODPISANA UMOWA WSPÓŁPRACY)

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

z dnia 6 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr /XXXII/17 RADY MIASTA MILANÓWKA Projekt w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok z dnia 6 kwietnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

240 WROCŁAW GŁÓWNY - WAŁBRZYCH GŁÓWNY - JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA - HARRACHOV

240 WROCŁAW GŁÓWNY - WAŁBRZYCH GŁÓWNY - JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA - HARRACHOV Ważny d 13 XII 2015 d 12 III 2016 240 WROCŁAW GŁÓWNY - WAŁBRZYCH GŁÓWNY - JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA - HARRACHOV Warszawa Wschdnia Pznań Główny Infrmaca ciągu 7:20 7:29 7:45 7:45 6:40 KD - Os KD -

Bardziej szczegółowo

Zmiany czasowe rozkładu jazdy pociągów, ogłaszane są na stacjach oraz dostępne na www przewoźników. WARSZAWA - PILAWA KASZTAN

Zmiany czasowe rozkładu jazdy pociągów, ogłaszane są na stacjach oraz dostępne na www przewoźników. WARSZAWA - PILAWA KASZTAN 784 TLK TLK SKM SKM 445/30 SKM SKM SKM SKM I-53504 I-53510 I-72312 KW-304220 KM-21520 KW-304222 KM-40520 KW-304224 Informacja o pociągu KM-551 I-53505 I-53511 KW-194221 KW-194223 KM-1221 I-72313 KW-194225

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy,

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy, Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1]

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1] Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1] sob., 13/02/2016-14:23 Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień I. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w pociągach innych przewoźników Dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 4 Dworzec Centralny DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 4 Dworzec Centralny DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Dworzec Centralny

Bardziej szczegółowo

4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U

4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U Oznaczenie kursu 4001 F 4002 Z+ 4038 F 4003 F 4004 F 4005 F 4006 F 4007 F 4008 U Nazwa przystanku Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Szpital 5.15 5.10 5.20

Bardziej szczegółowo

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem!

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! We wtorek, 16 października na Stadionie Narodowym rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Polska Anglia. Na mecz będzie można dojechać m.in. dodatkową

Bardziej szczegółowo

JUTRZENKA PARK SMALL BUSINESS UNITS

JUTRZENKA PARK SMALL BUSINESS UNITS Jutrzenka Park to połączenie nowoczesnej powierzchni biurowej wraz z optymalnie dopasowaną powierzchnią magazynową. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na obiekty typu Small Business Units.

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Kolej Dojazdowa a stan sektora kolejowego w Polsce

Warszawska Kolej Dojazdowa a stan sektora kolejowego w Polsce WOJCIECHOWSKI Andrzej 1 Warszawska Kolej Dojazdowa a stan sektora kolejowego w Polsce Słowa kluczowe: kolej, diagnoza, sektor, kolejowy, WKD, warszawska, kolej, dojazdowa Streszczenie Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

KARLIK. codziennie codziennie. (D) od 4 V. codziennie. codziennie

KARLIK. codziennie codziennie. (D) od 4 V. codziennie. codziennie Rozkład jazdy ważny od 12 marca do 10 czerwca 2017 część 1 KRAKÓW PŁASZÓW - - / PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R 34300/1 33116 34431 34433 34433 34302/3 33098 34400/1 33096

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna Wydawca: J&A Media na zlecenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Podkowa Leśna Wydawca: J&A Media na zlecenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej W tym roku po raz pierwszy od lat w budżecie miasta znalazły się naprawdę duże fundusze na remonty dróg. Będzie to prawie 4 mln złotych. Po wykonaniu kanalizacji i zwodociągowaniu miasta, uznaliśmy, że

Bardziej szczegółowo

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X XII 2017

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X XII 2017 INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X 2017 9 XII 2017 STAN NA DZIEŃ: 06.10.2017 W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca infrastruktury PKP

Bardziej szczegółowo

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1]

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1] Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień [1] Thu, 01/06/2017-15:19 Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień I. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w pociągach innych przewoźników Dla wygody

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE. Obowiązuje od do

WEJŚCIE. Obowiązuje od do WEJŚCIE Obowiązuje od 01. 07. do 31. 08. Wybór linii LINIE MIEJSKIE LINIE PODMIEJSKE Wybierz interesującą Cię linię. Linia 1. Linia 2. Linia 3. Linia 8. Linia 9. Linia 10. Linia 4. Linia 42. Linia 5. Wybierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO TYTUŁ KONKURSU:

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO TYTUŁ KONKURSU: REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO TYTUŁ KONKURSU: OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA PERONÓW WKD JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 26 lipca 2016 (wtorek).

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 26 lipca 2016 (wtorek). 15:00 100 Stała trasa stała trasa do zmiany - m.in. do czasu wstrzymania ruchu do Salwatora Linia 100 zostanie ZAWIESZONA. Kursy będą realizowane na trasie linii 101 (Kopiec Kościuszki OS. PODWAWELSKIE)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - Koluszki - ŁÓDŹ

WARSZAWA - Koluszki - ŁÓDŹ 66 (07008) Wersja bez zmian czasowych i zawiera zmiany do nr 6 włącznie; R-800 I-570 R-500 R-850 R-550 R- M-00 M-0 M-68 M-0 M- Informacja o pociągu R-0 R-80 I-570 R-50 R-850 I-5700 R-5506 R-550 R-0 R-

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. reklama

ROZKŁAD JAZDY. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. reklama ROZKŁAD JAZDY Pomorskiej Kolei Metropolitalnej reklama 10.12.2017-10.03.201 4-5 Schemat połączeń SKM na liniach PKM Schemat linii PKM na terenie Gdańska 6-7 Tabelaryczny rozkład jazdy pociągów na odcinku

Bardziej szczegółowo

PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R

PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R Rozkład jazdy ważny od 12 marca do 10 czerwca 2017 strona 1 KRAKÓW GŁÓWNY - - Kraków Gł./Kr. Płaszów* o 4.12 4.14 5.45 5.45 5.45 5.45 (a) ze st. Mościce odj. 7.35 p 5.28 5.28 6.41 6.41 6.41 6.42 7.39(a)

Bardziej szczegółowo

Warszawska Karta Miejska - bilet papierowy. Warszawska Karta Miejska - kodowanie. PKP Milanówek, tunel tak tak tak tak

Warszawska Karta Miejska - bilet papierowy. Warszawska Karta Miejska - kodowanie. PKP Milanówek, tunel tak tak tak tak Nr. biletomatu M001 M002 M003 M004 M005 M006 M007 Adres 05-820 Piastów PKP - ul. Dworcowa 1 05-822 Milanówek - ul. Warszawska 32A 05-822 Milanówek - ul. Warszawska 32A 02-305 Zachodnia - Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wjazd na bramę MP7 tylko autobusy zmianowe

Wjazd na bramę MP7 tylko autobusy zmianowe Oznaczenie kursu 4001 D 4002 Cb 4038 D 4003 D 4005 D 4006 D 4007 D 4008 b 4009 D Nazwa przystanku Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Godz. km Szpital 5.10 5.10 5.10

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy / Arrivals 04:32 II 05:15 II 05:29 II 05:40 II 06:12 II 06:24 III 06:37 II 06:41 BUS 06:59 II 07:18 II 07:29 III

Przyjazdy / Arrivals 04:32 II 05:15 II 05:29 II 05:40 II 06:12 II 06:24 III 06:37 II 06:41 BUS 06:59 II 07:18 II 07:29 III ^ Stalowa Wola Rozwadów IX 7 X 05 04:3 II 04:3 II 05:5 II 05:9 II 05:40 II 06: II 06: II 06:4 III 5 06:37 II 06:37 II 06:4 BUS 06:59 II 07:8 II 07:9 III 3 3430 3430 343 4 343 304 304 3506 3508 3508 03

Bardziej szczegółowo

Analiza czasu przejazdu koleją oraz autobusami komunikacji miejskiej na odcinku Warszawa Falenica Warszawa Ochota. (w okresie luty 2007)

Analiza czasu przejazdu koleją oraz autobusami komunikacji miejskiej na odcinku Warszawa Falenica Warszawa Ochota. (w okresie luty 2007) Analiza czasu przejazdu koleją oraz autobusami komunikacji miejskiej na odcinku Warszawa Falenica Warszawa Ochota. (w okresie luty 2007) Opracował Piotr Marchel - 1-1. Cel analizy Do analizy został wybrany

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania

Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania Duże zmiany w centrum. Trwa rozbudowa skrzyżowania Aktualizacja 19.09.2017 W nocy z dnia 20 na 21 września (środa/czwartek) nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Podjazd. Ruch prowadzony będzie tam dwoma

Bardziej szczegółowo

ZDKiUM w Wałbrzychu Dział Komunikacji Zbiorowej. Układ tras linii komunikacyjnych na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Jedliny-Zdrój

ZDKiUM w Wałbrzychu Dział Komunikacji Zbiorowej. Układ tras linii komunikacyjnych na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Jedliny-Zdrój Układ tras linii komunikacyjnych na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Jedliny-Zdrój Wałbrzych, 19 grudnia 2012 Linia A 1. Trasa przejazdu: Dworzec Główny (ul. Gdyńska) Centrum (Al. Wyzwolenia) Piaskowa

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2 Rozkład jazdy w dni robocze Przystanek CH Marki 02 - Centrum Handlowe M1 pętla - odjazd kierunek -> Powstańców Możliwość przesiadki z/na linie 190 i 112 ZTM LZ-1 i LZ-2 miasta Zielonka Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w 04:35[P]; 05:10[S];

Bardziej szczegółowo

D19. Jelenia Góra - Lubań Śląski - Görlitz - Węgliniec - Żary - Zielona Góra

D19. Jelenia Góra - Lubań Śląski - Görlitz - Węgliniec - Żary - Zielona Góra - Lubań Śląski - - Węgliniec - Żary - Zielna Zmiany w kurswaniu ciągów na dcinku Zgrzelec - i Buchałów - Zielna Rzkład jazdy bwiązuje d 13.03.2016 d 11.06.2016 Rzkład jazdy mże ulec zmianie, aktualne infrmacje

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy,

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy, Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji logo ztm.jpg [1] Fot. 5 marca 2014 od 05.03.2014 (środa) od godz. 06:00 do 06.03.2014 (czwartek) do godz. 01:00 W związku z organizacją meczu

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji logoztm.jpg [1] 1 maja 2014 od 02.05.2014 (piątek) od godz. 16:00 do 03.05.2014 (sobota) do godz. 01:00 W związku z organizacją

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Dworce Kolejowe Warszawskiego Węzła W Kolejowego (WWK) Warszawa - Katowice, lipiec 2009r.

Dworce Kolejowe Warszawskiego Węzła W Kolejowego (WWK) Warszawa - Katowice, lipiec 2009r. Dworce Kolejowe Warszawskiego Węzła W Kolejowego (WWK) Warszawa - Katowice, lipiec 2009r. Gdańsk Warszawski Węzeł Kolejowy (WWK) Białystok Wileńska Brześć Warszawskie Dworce Kolejowe: Gdańska Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2. Przystanek Orla 02 na ul. Orlej kierunek -> Powstańców

Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w dzień roboczy. Linia Ząbki-2. Przystanek Orla 02 na ul. Orlej kierunek -> Powstańców Przystanek Orla 02 na ul. Orlej kierunek -> Powstańców Linia Ząbki-1 Rozkład jazdy w 04:47[P]; 05:22[S]; 05:52[P]; 06:22[S]; 06:44[P]; 07:15[S]; 07:44[P]; 08:12[S]; 08:48[P]; 09:14[S]; 09:47[P]; 10:14[S];

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Czym jest P+R? Parkuj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 1094 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa Plan akcji krwiodawstwa DZIEŃ DATA Miejsce akcji krwiodawstwa czwartek 2014.10.09 Warszawa pl. Politechniki - PW Gmach Główny 9.00-14.00 Ciechanów ul. Okrzei 6 - ZS Nr 3 8.30-12.00 Warszawa ul. Żelazna

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA

PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA PRZYJAZDY / ARRIVALS ŁÓDŹ FABRYCZNA Rozkład jazdy ważny od..00 do 0..0 Timetable Valid from th Dec.00 to 0 th Dec.0 Godzina przyj. Przewoźnik Rodzaj i nr pociągu Informacja o składzie pociągu Odjazdy ze

Bardziej szczegółowo

Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszno - Poznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U

Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszno - Poznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U Zastęczy rzkład jazdy ciągów bwiązujący d dnia 14 czerwca d dnia 31 siernia 2015 r. Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszn - Pznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U Kategria ciągu TLK

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zmiany wynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe. Korekta rozkładu jazdy od 26.04.2015r. Szczegółowy wykaz zmian: Uruchomienie nowych połączeń Express InterCity Premium: EIP: 1500 / 5104 rel. Warszawa Gdynia Warszawa (obecnie EIC Neptun); EIP: 3506/5304

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo