Ci cia w Kolejach Âlàskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ci cia w Kolejach Âlàskich"

Transkrypt

1 SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej Nr 26 im. T. KoÊciuszki. Uczniowie zebrali ponad 100 worków ze Êmieciami. Nad przebiegiem ca- ej akcji czuwali sier anci sztabowi z policji konnej: Grzegorz Wypchlak i Marek Kulik. Po pracy najm odsi Uczestnicy akcji na wspólnym zdj ciu Widowiskowe otwarcie rynku w Olsztynie 150 artystów wystàpi w plenerowym spektaklu muzyczno - baletowo pirotechnicznym, który b dzie towarzyszy Otwarciu rynku w Olsztynie. Impreza odb dzie si 25 maja o godz. 19. Spektakl oparty na kantacie scenicznej pt. Carmina Burana Carla Orffa wykonajà: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej, Chór Collegium Cantorum. Wystàpià soliêci baletu oraz uczennice Spo ecznej Szko y Baletowej w Cz stochowie. Wydarzenie urozmaici Z ota pantomima w wykonaniu ar- MIESZKANIE 45,5 m 2, III pi tro centrum, po remoncie. Cena 145 tys. z Nr 57 (110) Nr ISSN uczestnicy wiosennych porzàdków mogli dosiàêç policyjnych wierzchowców Hamisha i Bonzo. Nie mog o zabraknàç ognisk i pieczenia kie basek ufundowanych przez Okr g PZW w Cz stochowie. Akcj (14 maja) zainicjowa Dariusz Kapinos, prezes ko a Okoƒ, które zrzesza najwi cej cz onków Polskiego Zwiàzku W dkarskiego w Okr gu Cz stochowskim. mag tystów Teatru Inna Bajka w Krakowie. Na rynku pojawià si równie szczudlarze i mimowie. B dzie tak e pokaz sztucznych ogni. mag PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 zdj. arc Ci cia w Kolejach Âlàskich Od czerwca Koleje Âlàskie podniosà ceny biletów i ograniczà liczb po àczeƒ. Bilety podro ejà Êrednio o 10 proc., ale na najpopularniejszych trasach b dzie to nawet 20 proc. Niestety, wprowadzane zmiany sà niezb dne. Bez nich naszà spó k trzeba by oby postawiç w stan upad oêci i w okolicach wrzeênia na tory nie wyjecha by ani jeden pociàg mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Âlàskich. Od 1 czerwca znaczàcej zmianie ulegnie rozk ad jazdy Kolei Âlàskich. W wyniku koniecznych oszcz dno- Êci praca przewozowa, czyli liczba kilometrów, które przejadà pociàgi w ciàgu ca ego roku spadnie o blisko 13 proc. (z 8 mln do 7,1 mln). - B dziemy musieli wykreêliç 39 proc. po àczeƒ, pomimo, e w rzeczywistoêci codziennie b dziemy pokonywali o prawie 1/3 mniej kilometrów. Skala zmian jest du a - mówi Zaremba. - Algorytm, wed ug którego dokonywaliêmy redukcji po àczeƒ uwzgl dnia m.in. dost pnoêç alternatywnych Êrodków transportu, koszt obs ugi, planowane remonty i koniecznoêç maksymalizacji liczby po àczeƒ w godzinach szczytu. Zlikwidowane zostanà trzy relacje, w tym Bytom-Gliwice. Na najpopularniejszych relacjach Gliwice-Katowice-Cz stochowa oraz Katowice- Tychy zniknie odpowiednio 45 proc. R E K L A M A Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Od czerwca b dzie mniej pociàgów do Katowic i 39 proc. po àczeƒ. Pe ny rozk ad obowiàzujàcy od czerwca jest na stronie Ârednio o 1 z i 20 groszy, czyli o oko o 20 proc. wzrosnà ceny biletów na najpopularniejszych wêród pasa erów odleg oêciach (od 0 do 55 km). Natomiast Êredni wzrost cen w ca ym, obejmujàcym 26 pozycji, cenniku wyniesie Êrednio 10 proc. Zrezygnowano tak e z biletów strefowych. Dotychczas o 35 mln z uda- KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! W Êrod 22 maja od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Piotr Krawczyk z-ca dyrektora Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji! Zdj. arc o si obni yç koszty funkcjonowania spó ki w wyniku skutecznego wypowiedzenia umów, które w opinii nowego zarzàdu by y dla Êlàskiego przewoênika niekorzystne. W najbli szych dniach zaakceptowana zostanie decyzja o zmianie w strukturze firmy, które majà zmniejszyç wydatki w ramach funduszu p ac. O 25 proc. obni one zostanie tak e wynagrodzenie zarzàdu. Oprac. mag

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW X1 2.0D X-DRIVE, NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Ford Focus C-Max 1.6-TDCI- ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, I w aêc., serwis. w ASO, z MAZDA CITD FULL OPCJA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwis. w ASO, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU 2003, 2002, km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, z OPEL MERIVA 1.7 CDTI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2004, km, 101 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer z VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI, 2004, kombi, km, automat, 130 KM diesel, z oty-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. prz. szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna serwisowany w ASO, z MERCEDES-BENZ C super stan tylko 158 tys. km, 1993, 122 KM benzyna, czerwony, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z SKODA OCTAVIA 1.9 TDI FAKTURA VAT- SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW , kombi, srebrny, km, 136 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Ford Focus 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkc., serwisowany w ASO, z HYUNDAI TUCSON 2.7-V6 FULL OPCJA INST. GAZOWA, 2005, SUV, km, automat, 175 KM benzyna+lpg, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, pod. powietrzne, ESP, EDS, immobiliser, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier wielofunkc., niezale ne ogrzewanie, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z MITSUBISHI COLT V CZ3 ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 75 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z OPEL CORSA V SPORT ECO-TEC 90KM, 2000, km, 90 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, z BURSTNER IXEO TIME IT 695-MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z oty-metallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC

3 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA Nieudana kontrabanda O przysz oêci huty z parlamentarzystami Policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoƒ zdj. KMP Cz-wa Wspólne dzia ania cz stochowskich policjantów, celników i stra ników miejskich doprowadzi y do udaremnienia wprowadzanie na rynek wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. W czasie wspólnej akcji mundurowi zatrzymali 35-letniego cz stochowianina, w którego samochodzie znaleziono kontraband. WartoÊç uszczuplenia podatku akcyzowego wst pnie oszacowano blisko 50 tysi cy z otych... Cz stochowscy policjanci, celnicy i stra nicy miejscy postanowili zatrzymaç do kontroli dostawczego volkswagena transportera, w którym, jak podejrzewali, mog y byç przewo one nielegalne wyroby tytoniowe. Próba kontroli samochodu na ul. Krakowskiej zakoƒczy a si ucieczkà kierowcy. W wyniku poêcigu, 35-letni kierowca transportera zosta zatrzymany w rejonie ul. Limanowskiego. W samochodzie oraz w jego mieszkaniu, stró e prawa zabezpieczyli àcznie prawie 1200 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, oko o 33 kilogramów tytoniu w woreczkach oraz prawie 12 litrów spirytusu. WartoÊç towaru zosta a wyceniona na prawie 40 tysi cy z otych. Uszczuplenie z tytu u nale nego podatku akcyzowego szacuje si na blisko 50 tysi cy z otych. To kolejne wspólne dzia ania cz stochowskich s u b mundurowych, dzi ki którym udaremniono wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. mag W poniedzia ek w sali sesyjnej Urz du Miasta Cz stochowy odb dzie si konferencja dotyczàca przysz oêci huty. Zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli rzàdu i ministerstw, zwiàzkowców maja o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta zaplanowano konferencj w sprawie przysz oêci ISD Huty Cz stochowa. Organizowana jest ona w zwiàzku z informacjami przekazanymi przez w aêciciela Huty o zamiarze przeprowadzenia zaawansowanej restrukturyzacji zak adu, która wià e si z koniecznoêcià znaczàcej redukcji zatrudnienia - na zasadzie dobrowolnych odejêç. W przeciwnym razie ISD Hucie Cz stochowa w ocenie jej Zarzàdu grozi upad oêç i likwidacja zak adu pracy. Na spotkanie zaproszeni zostali parlamentarzyêci, przedstawiciele Rzàdu RP i ministerstw, w adze marsza kowskie, wojewódzkie i powiatowe, radni, przedstawiciele urz dów pracy, Êrodowiska akademickiego, organizacje pracodawców, zarzàdy Agencji Rozwoju Przemys u, Operatora ARP, Regionalnego Funduszu Gospodarczego, a tak- e Zarzàd ISD Huty Cz stochowa i zwiàzkowcy z Huty. Na spotkanie, a jednoczeênie do wspó pracy w celu ograniczenia spo ecznych skutków restrukturyzacji cz stochowskiej Huty zapraszajà prezydent Cz stochowy, przewodniczàcy Rady Miasta Cz stochowy i Zarzàd Regionu Cz stochowskiego NSZZ SolidarnoÊç. Nowy prezes ZGM W ramach konferencji oprócz wystàpieƒ zaproszonych goêci planowane jest przedstawienie aktualnej sytuacji ISD Huty przez jej przedstawicieli, zreferowanie dzia aƒ wspierajàcych Hut i lokalny rynek pracy przez prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz zaprezentowanie stanowiska Zarzàdu Regionu NSZZ SolidarnoÊç w zwiàzku z trudnà sytuacjà najwi kszego pracodawcy w subregionie. Natomiast w miniony piàtek przedstawiciele miasta szukali pomocy dla hutników w Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Katowicach. Omówiono aktualnà sytuacj w Hucie i na rynku pracy subregionu pó nocnego województwa Êlàskiego, okreêlono obszary wsparcia i wskazano potencjalne êród a ich finansowania. mag Rada Nadzorcza Zak adu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Cz stochowie powo a a Paw a Koniecznego na stanowisko prezesa zarzàdu spó ki. Pawe Konieczny jest prawnikiem, ma wieloletnie doêwiadczenie zawodowe w administracji samorzàdowej i rzàdowej. Od 2011 roku pe ni funkcj naczelnika Wydzia u Nadzoru i Administracji UM. Do jego obowiàzków nale a- o m.in zarzàdzanie zasobami, w tym budynkami miejskimi. Poprzedni prezes ZGM TBS Zbigniew Sosiƒski w kwietniu br. zrezygnowa ze stanowiska z przyczyn osobistych. Od 15 maja pe niàcym obowiàzki naczelnika Wydzia u Nadzoru i Administracji UM jest Piotr Gerasch - dotychczasowy kierownik Biura Obs ugi Interesanta UM. mag KURS NA LETNI TRENING Wakacje to czas, kiedy nape nieni letnià energià, dotlenieni i o ywieni s oƒcem, podejmujemy nowe wyzwania. Mo e ju zaopatrzyliêcie si w modne stroje do joggingu i macie pod r kà nowe przepisy na witaminowe sa atki? A jak z letnim treningiem umys owym? Warto rozruszaç i szare komórki. Co powiecie o warsztatach j zykowych na wakacje? To nie tylko idealna okazja do nauki, çwiczenia konwersacji, poznania podstaw, czy nadrobienia zaleg oêci. Wakacyjne kursy j zykowe to równie Êwietna forma sp dzania wolnego czasu, spotkania z ciekawymi ludêmi i nawiàzywania nowych znajomoêci. Nauka angielskiego, norweskiego, hiszpaƒskiego, francuskiego czy innych j zyków mo e byç naprawd atwa i przyjemna. ZnajomoÊç nowego j zyka otworzy przed wami nowe mo liwoêci, ale tak e mo e okazaç si fascynujàcym zaj ciem. Psycholingwista Frank Smith ujà to tak: Jeden j zyk ustawia nas w korytarzu ycia. Dwa j zyki pozwalajà otworzyç ka de drzwi na naszej drodze.* CO, GDZIE, KIEDY W 34 placówkach w ca ej Polsce, w jednej z najstarszych i najpopularniejszych szkó j zykowych empik school organizowane sà intensywne kursy wakacyjne ju od czerwca. Wystarczy przyjêç i bez wzgl du na poziom znajomoêci j zyka, wybraç dowolny kurs w systemie stacjonarnym lub online z lektorem na ywo. System nauki online to Êwietna opcja dla tych, którzy wolà uczyç si poza szko à, w wybranym przez siebie miejscu (wystarczy posiadaç komputer, internet oraz s uchawki). W podró- y, na wakacjach, czy w pobliskiej kawiarni j zyka mo na nauczyç si zawsze i wsz dzie. Na intensywnym kursie, w ciàgu miesiàca realizowany jest materia jednosemestralny. Sà te kursy tematyczne, np. Konwersacje na Wakacje gdzie poprawia si p ynnoêç wypowiedzi; Gramatyka dla Praktyka porzàdkujàcy wiedz gramatycznà; English for Job Seekers który przygotowuje do procesu rekrutacyjnego prowadzonego w j zyku angielskim; Survival English odêwie ajàcy umiej tnoêci j zykowe potrzebne w aênie na wakacjach (np. na lotnisku, w hotelu, w restauracji, w sklepie). Ciekawie wyglàdajà te propozycje dla dzieci ze szkó podstawowych, tzw. Summer Clubs. To warsztaty j zykowe, w trybie jedno- lub dwutygodniowym, gdzie poprzez zabaw, gry, piosenki, a tak e aktywnoêci twórcze, dzieci uczà si nowego j zyka. Jak widaç dzi ki bogatej ofercie empik school sposobów na skutecznà nauk j zyków oraz na wakacyjnà nud jest sporo. Ka dy znajdzie coê ciekawego dla siebie. Wystarczy troch motywacji, a obraz udanych wakacji mi o rysuje si na horyzoncie bez obaw, kiedy ktoê znienacka zagadnie: "Where are you from?" Przyjdê do szko y empik school i sprawdê, jak atrakcyjne (tak e cenowo) jest u nas lato. Znajdziesz nas w Cz stochowie, AL. NMP 27 tel. 34/ lub na

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 KONSULTACJE YCIA O pojemnikach, op atach i deklaracji Êmieciowej wtedy w aêciciel nieruchomoêci ma obowiàzek z o enia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 16. Wiele spó dzielni mieszkaniowych z góry zak ada, e ich mieszkaƒcy nie b dà segregowaç odpadów. Przez to b dziemy p aciç wy szy podatek Êmieciowy. Czy nie da si tej sytuacji rozwiàzaç jakoê inaczej? MieliÊmy wiele spotkaƒ ze spó dzielniami mieszkaniowymi i t umaczyliêmy, e zgodnie z regulaminem utrzymania czystoêci i porzàdku w gminach obowiàzuje zasada selektywnej zbiórki. 1. Jakie b dà konsekwencje nie z o enia deklaracji o wysokoêci op aty za odbiór odpadów? Obowiàzkiem w aêciciela nieruchomoêci jest z o enie deklaracji, jeêli nie dope ni tego obowiàzku, zostanie wydana decyzja administracyjna ustalajàca wysokoêç op aty za system gospodarowania odpadami. 2. W jaki sposób wnosiç op at? Op at za system gospodarowania odpadami komunalnymi wnosimy do gminy na konto Urz du Miasta. Wszyscy w aêciciele nieruchomoêci po zweryfikowaniu deklaracji otrzymajà numer subkonta. Pierwsza op ata powinna zostaç wniesiona do 15 sierpnia 2013r. 3. Czy jest mo liwoêç, aby przy terminie op at za wywóz Êmieci uwzgl dniç to, e ludzie biorà emerytur 25 ka dego miesiàca? Nie, zgodnie z uchwa à rady miasta op at wnosimy do 15 kolejnego miesiàca, po miesiàcu, w którym zosta y zebrane odpady. 4. Jak segregowaç Êmieci w domkach i blokach? Obowiàzkiem mieszkaƒca zgodnie z regulaminem utrzymania porzàdku i czystoêci w gminach jest selektywna zbiórka odpa- Czat z Edytà Soboniak, dyrektorem ds. gospodarki odpadami w Cz stochowskim Przedsi biostwie Komunalnym dów komunalnych. W zabudowie jednorodzinnej (do 10 lokali) odpady komunalne b dà zbierane w dwóch pojemnikach - jednym na odpady komunalne biodegradowalne i drugim na odpady komunalne zmieszane oraz trzech workach: osobno papier, osobno szk o, osobno tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateria owe. W zabudowie wielorodzinnej zamiast worków stanà na osiedlu w miejscach ogólnodost pnych punkty selektywnej zbiórki rozumiane, jako trzy pojemniki na frakcje wymienione powy ej. 5. Gdzie mo na nabyç pojemniki na odpady, ile kosztujà? Pojemniki zostanà dostarczone w ramach kosztów systemu. 6. Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiàzek odebraç Êmieci w ramach op aty? Ka demu przys uguje odbiór do 10 metrów szeêciennych gruzu na osob rocznie. 7. Gdzie mam wyrzuciç stary telewizor czy lodówk? Na terenie miasta Cz stochowa zostanà utworzone punkty mobilne. To mobilny punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierze - po zg oszeniu telefonicznym - zgodnie z harmonogramem raz w roku ten odpad od mieszkaƒca. 8. Czy gmina mo e wykorzystaç op at za Êmieci na inne cele? Nie, nie mo e. 9. Czy dzikie wysypiska zniknà? MyÊlimy, e skoro wszyscy zap acà za system, to nikomu nie b dzie si op aca o wywoziç Êmieci do lasu. 10. Czy stawka op aty za wywóz odpadów komunalnych mo e zostaç zmieniona w trakcie roku? Stawka op aty za system gospodarowania odpadami mo e zostaç zmieniona zawsze decyzjà rady miasta w uchwale. 11. Czy mieszkaƒcy bloków b dà musieli w worki na Êmieci zaopatrywaç si we w asnym zakresie? Nie, w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Przedsi biorca dostarczy je w ramach kosztów systemu. 12. Co z mieszkaƒcami wsi, którzy do tej pory wyrzucali Êmieci do odpowiednich worków? Czy one b dà nadal obowiàzywaç, czy mo e na ka dej posesji stanie pojemnik na Êmieci? CzPK zarzàdza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieêcie Cz stochowa. 13. W jaki sposób CzPK b dzie sprawdza o, kto rzeczywi- Êcie segreguje Êmieci, a kto nie. Chodzi konkretnie o blokowiska jak dojdziemy do tego, e, np. mój sàsiad nie selekcjonuje Êmieci, mimo e si do zobowiàza? To przedsi biorca wy oniony w drodze post powania przetargowego poda komunikat w przypadku niewywiàzywania si z obowiàzku selektywnej zbiórki, sprawdzajàc pojemnik na odpady komunalne zmieszane. 14. Mam dom poza miastem. Na co dzieƒ nikt w nim nie mieszka. Je d tam tylko wiosnà i latem, zazwyczaj na weekendy. Czy mimo to b dà musia co miesiàc regulowaç op aty za Êmieci? JeÊli na nieruchomoêci nie powstajà odpady komunalne, to nie ma obowiàzku sk adania deklaracji i ponoszenia op aty za system. 15. Jakà liczb mieszkaƒców posesji zdeklarowaç, gdy cz Êç osób czasowo wyje d a lub jest tylko zameldowanych, a mieszka w zupe nie innym miejscu? Op ata za system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy tylko i wy àcznie osób zamieszka ych na nieruchomoêci, je eli na nieruchomoêci ulegnie zmianie liczba mieszkaƒców 17. Co ze Êmieciami, które nie kwalifikujà si do selektywnej zbiórki? Co zrobiç, np. z pampersami, popio em? Czy b dzie na nie osobny pojemnik? Je eli chodzi o pampersy sà to odpady komunalne zmieszane i do takiego pojemnika trzeba je wrzuciç. Natomiast w Cz stochowie popió b dzie zbierany osobno, trzeba wskazaç powierzchni mieszkalnà w za àczniku do deklaracji. 18. Kto po 1 lipca 2013 r. b dzie odbiera moje Êmieci? Firma wy oniona w drodze post powania przetargowego. Zaplanowany termin rozstrzygni cia post powania to 20 maja. 19. Mamy kilka pytaƒ zwiàzanych z wype nianiem ankiety. Do kogo w tej sytuacji mo- emy zwróciç si o pomoc? Pracownicy CzPK udzielajà cennych uwag i wskazówek w Biurze Terenowym przy ul. Focha w budynku USC oraz od 15 maja w godzinach od 16 do 20 w dni powszechnie oraz od 10 do 18 w soboty i niedziele w oêmiu punktach terenowych. 20. Co stanie si z ma ymi firmami, które do tej pory zajmowa y si wywozem odpadów? Sà skazane na pora k? Muszà zwinàç swój biznes i poszukaç dla siebie innej bran y? W post powaniu przetargowym niczego nie ograniczamy, firmy te mogà tworzyç konsorcja, ale muszà mieç swojego lidera. Ponadto poza miastem Cz stochowa sà jeszcze inne gminy, w których mogà przystàpiç do post powania przetargowego oraz mogà odbieraç odpady poprodukcyjne, które nie sà obj te systemem.

5 SPORT PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA W niedziel W ókniarz jedzie ze Startem Dospel W ókniarz zmierzy si w niedziel (19 maja) na stadionie Arena SGP Cz stochowa z Lechmà Start Gniezno. Cz stochowianie b dà faworytem tego pojedynku. Bara owy dwumecz mi dzy W ókniarzem a Startem Gniezno w sezonie 2011 dostarczy mnóstwo emocji kibicom obu zespo ów. Wówczas widmo spadku zajrza o w oczy cz stochowskiej dru yny. W sezonie 2013 obie ekipy zmieni- y swój kszta t i walczà w ekstralidze o ró ne cele. - Start mocno przemeblowa dru yn, odkàd ÊcigaliÊmy si z nimi w 2011 roku w bara ach - za- Koszykarze walczà o awans do II ligi Od piàtku (17 maja) cz stochowscy koszykarze b dà walczyç w Cieszynie o awans do II ligi. O trzy miejsca premiowane awansem oprócz AZS-u Politechnika powalczà MOSiR Cieszyn, Âlàsk Wroc aw i AZS AWF Kraków. SpoÊród tych dru- yn cz stochowianie nie mieli okazji graç z wroc awianami. Ich zdaniem to w aênie Âlàsk b dzie poza zasi giem pozosta ych zespo ów. Dru yna Dariusza Szynkiela zdà- y a ju wczeêniej poznaç rywali z uwa a Jaros aw Dymek, menad er W ókniarza. - To doêç ciekawy zespó. Jest Matej Zagar, który dobrze czuje si na torze w Cz stochowie, "Czarna mamba" (przyp. red. Antonio Lindbaeck), Piotr Âwiderski, czy Sebastian U amek. Nie lekcewa ymy rywala i liczymy na dobre widowisko. Generalny trening przed spotkaniem z Gnieznem odb dzie si w sobot (18 maja) o godz. 16. Na stadionie Arena Cz stochowa kó ka majà kr ciç wszyscy u lowcy W ókniarza oprócz Grigorija aguty, który pojedzie tego dnia w turnieju indywidualnym w Daugavpils oraz Emila Sajfutdinowa. Rosjanin startuje w sobot w Grand Prix Czech. Cieszyna i Krakowa. W obecnym sezonie dwa razy rywalizowali w rozgrywkach ligowych z MOSiRem Cieszyn. Bilans obu dru yn jest remisowy. Z AZS-em AWF Kraków Politechnika przegra a z kolei w turnieju eliminacyjnym. KR Harmonogram (piàtek) godz KU AZS Politechnika Cz stochowska WKS Âlàsk Wroc aw W weekend grajà czwartoligowcy Cz stochowianie powinni pokonaç dru yn z Gniezna. Inny wynik, ni zwyci stwo gospodarzy, b dzie odbierany jako niespodzianka. Spotkanie z Lechmà rozpocznie si o godz KR Zg oszone zestawienia Lechma Start: 1. Matej Zagar, 2. Piotr Âwiderski, 3. Antonio Lindbaeck, 4. Davey Watt, 5. Sebastian U amek, 6. Oskar Fajfer Dospel W ókniarz: 9. Rune Holta, 10. Michael Jepsen Jensen, 11. Grigorij aguta, 12. Rafa Szombierski, 13. Emil Sajfudinow, 14. Adam Strzelec KS MOSiR Cieszyn AZS AWF ggmedia.pl Kraków (sobota) 16 - AZS AWF ggmedia.pl Kraków KU AZS Politechnika Cz-wska KS MOSiR Cieszyn WKS Âlàsk Wroc aw (niedziela) 11 - WKS Âlàsk Wroc aw AZS AWF ggmedia.pl Kraków KS MOSiR Cieszyn KU AZS Politechnika Cz-wska W sobot i niedziel (18 i 19 maja) dru yny z naszego regionu b dà walczyç o kolejne punkty w IV lidze. W sobot o godz. 17 Zieloni arki podejmujà Grunwald Rud Âlàsk. Tego samego dnia Lot Konopiska zagra o godz. 11 na w asnym boisku ze Slavià Ruda Âlàskà. Punktów w sobotnich wyjazdach szukaç b dà Victoria Cz stochowa, która zmierzy si z Sarmacjà B dzin, a tak e Kamienica Polska.Rywalem dru yny LKS-u b dzie Przysz oêç Ciochowice. W niedziel o godz. 17 Pilica Koniecpol b dzie podejmowaç ostatni w tabeli Górnik 09 Mys owice. Poczàtek spotkania o godz. 17. KR Konkurs W ókniarz Chcesz dopingowaç cz stochowskie Lwy? Marzysz, by do àczyç do grona najlepszych kibiców w Polsce i na ywo prze ywaç u lowe emocje? Nic prostszego! Weê udzia w naszym konkursie! Do wygrania WEJÂCIÓWKI NA NIEDZIELNY (19 maja o godzinie 17.00) mecz Speedway Ekstraligi DOSPEL CKM W ÓKNIARZ vs SKS START GNIEZNO! Zadzwoƒ dziê w godzinach od 12 do do naszej redakcji (tel ). WÊród dzwoniàcych rozlosujemy pi ç wejêciówek. Remis Rakowa z MKS-em Kluczbork Kibice zgromadzeni w Êrod (15 maja) na stadionie przy ul. Limanowskiego nie obejrzeli bramek. Raków bezbramkowo zremisowa z MKS-em Kluczbork. Zaleg y mecz sta na doêç s abym poziomie. W pierwszej po owie minimalnà przewag mia Raków. W drugiej ods onie wi cej sytuacji wypracowali sobie goêcie. Cz stochowska dru yna musia a sobie radziç m.in. bez Piotra Mastalerza, który dozna drobnego urazu i Rafa a Czerwiƒskiego. Z uwagi na problemy wychowawcze napastnik zosta odsuni ty od pierwszego zespo u. Do koƒca sezonu b dzie tre- Skra musi wygraç w LeÊnicy Mimo pora ki z BKS-em Bielsko- Bia a cz stochowska Skra nadal ma szans na awans do II ligi. W najbli szym spotkaniu, które rozegra 18 maja na wyjeêdzie z LZS LeÊnicà, nie mo e jednak straciç punktów. - W LeÊnicy musimy zgarnàç komplet punktów, bo ktoê z czo ówki mo e odskoczyç - mówi Jan WoÊ, trener Skry. Cz stochowianie zajmujà w tabeli obecnie 4. miejsce z dorobkiem 39 punktów. Do lidera Przysz oêci Rogów tracà pi ç oczek. Do koƒca rozgrywek Skra ma do rozegrania jeszcze osiem spotkaƒ. - Ca y czas Zlot maluchów nowa z juniorami starszymi i gra w rezerwach. W barwach pierwszej dru yny zadebiutowa za to Eryk Krupa, który w 89. minucie zmieni ukasza Buczkowskiego. Kolejny mecz Raków rozegra w sobot (18 maja) na wyjeêdzie z Gryfem Wejherowo. KR Raków Cz stochowa - MKS Kluczbork 0:0 Raków: Kos - Buczkowski (89' Krupa), Góra (52' Górecki), da Silva, P. Kowalczyk, Napora, Og aza,. Kowalczyk, Bezerra (77' Moƒka), Plàskowski, Balogun (67' Czy ). mamy szans na awans do II ligi. Dru yny z czo ówki tabeli równie tracà punkty - zauwa a WoÊ. Skra b dzie chcia a w sobot utrzymaç dobrà pass wyjazdowych zwyci stw. Cz stochowski zespó wygra ju pi ç spotkaƒ z rz du na obcych boiskach. - Nie wiem, dlaczego wygrywamy na wyjazdach, a u siebie mamy z tym problem - zastanawia si WoÊ. - Punkty, które tracimy na w asnym boisku, na pewno nie pomagajà nam w dà eniu do celu. Mecz w LeÊnicy rozpocznie si o godz. 17. KR SPS walczy o awans do fina u W piàtek (17 maja) hali Politechnik w Cz stochowie rozpocznie turniej pó fina owy w eƒskiej siatkówce, którego stawkà jest awans do ostatniego etapu walki o I lig. Rywalami SPS-u, który jest gospodarzem jednego z dwóch turniejów pó fina owych, b dà Developres Rzeszów, Piast Szczecin i AZS LSW Warszawa. Do fina u awansujà dwie dru yny. Ka da dru yna ma 50 proc. szans na awans fina u uwa a Jakub Kuziorowicz, trener SPS-u. - Na tym etapie nie ma s abych rywali. Wiem, e wszystkie zespo y przyjadà do Cz stochowy, eby wywalczyç sobie miejsce w finale. Cz stochowianki znajà mo liwo- Êci o potencja zespo u z Warszawy, z którym gra y Akademickich Mistrzostwach Polski i podczas tur- nieju w odzi. - To dru yna naszego pokroju, która raczej nas nie zaskoczy. Niewiele wiemy o zespo ach z Rzeszowa i Szczecina. KR Harmonogram (piàtek) godz Developres Rzeszów - Piast Szczecin po zakoƒczeniu meczu - SPS Politechnika - AZS LSW Warszawa (sobota) Developres Rzeszów - AZS LSW Warszawa po zakoƒczeniu meczu - SPS Politechnika - Piast Szczecin (niedziela) 11 - SPS Politechnika - Developres Rzeszów po zakoƒczeniu meczu - AZS LSW Warszawa - Piast Szczecin Ju w najbli szy weekend na torze wyêcigowym w Wyrazowie spotkajà si w aêciciele i mi oênicy ma ych fiatów. Impreza zostanie zorganizowana w ramach tegorocznych juwenaliów. W roku 2013 obchodzimy okràg y jubileusz dla polskiej motoryzacji. CzterdzieÊci lat temu rozpocz to produkcj popularnych maluchów w naszym kraju. PostanowiliÊmy uczciç t rocznic organizujàc, ju po raz drugi, zlot fiatów 126p mówi Jan Mucha, jeden z organizatorów cz stochowskich Juwenaliów. Mi o- Ênicy tych wyjàtkowych samochodów spotkajà si o godzinie 10 na torze wyêcigowym, gdzie odb dzie si próba sprawnoêciowa. Po jej zaliczeniu ka dy z uczestników weêmie udzia w minirajdzie na plac Biegaƒskiego, gdzie przygotowana zostanie dalsza cz Êç imprezy. W programie mi dzy innymi wystawa samochodów nowych i klasycznych, konkurs wiedzy motoryzacyjnej, konkursy z nagrodami dla publicznoêci i uczestników, prezentacja maluchów oraz wspólna parada ulicami miasta zach ca Jan Mucha. Udzia w zlocie jest darmowy. Ewentualne pytania dotyczàce imprezy mo na kierowaç na adres: kg Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Cz stochowska huta og osi upad oêç? R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie, R E K L A M A Powstaje kana sanitarny Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy Cz stochowie cz Êç po yczki blisko 760 tys. z zaciàgni tej na dofinansowane programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty 2008 www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo