Ci cia w Kolejach Âlàskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ci cia w Kolejach Âlàskich"

Transkrypt

1 SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej Nr 26 im. T. KoÊciuszki. Uczniowie zebrali ponad 100 worków ze Êmieciami. Nad przebiegiem ca- ej akcji czuwali sier anci sztabowi z policji konnej: Grzegorz Wypchlak i Marek Kulik. Po pracy najm odsi Uczestnicy akcji na wspólnym zdj ciu Widowiskowe otwarcie rynku w Olsztynie 150 artystów wystàpi w plenerowym spektaklu muzyczno - baletowo pirotechnicznym, który b dzie towarzyszy Otwarciu rynku w Olsztynie. Impreza odb dzie si 25 maja o godz. 19. Spektakl oparty na kantacie scenicznej pt. Carmina Burana Carla Orffa wykonajà: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej, Chór Collegium Cantorum. Wystàpià soliêci baletu oraz uczennice Spo ecznej Szko y Baletowej w Cz stochowie. Wydarzenie urozmaici Z ota pantomima w wykonaniu ar- MIESZKANIE 45,5 m 2, III pi tro centrum, po remoncie. Cena 145 tys. z Nr 57 (110) Nr ISSN uczestnicy wiosennych porzàdków mogli dosiàêç policyjnych wierzchowców Hamisha i Bonzo. Nie mog o zabraknàç ognisk i pieczenia kie basek ufundowanych przez Okr g PZW w Cz stochowie. Akcj (14 maja) zainicjowa Dariusz Kapinos, prezes ko a Okoƒ, które zrzesza najwi cej cz onków Polskiego Zwiàzku W dkarskiego w Okr gu Cz stochowskim. mag tystów Teatru Inna Bajka w Krakowie. Na rynku pojawià si równie szczudlarze i mimowie. B dzie tak e pokaz sztucznych ogni. mag PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 zdj. arc Ci cia w Kolejach Âlàskich Od czerwca Koleje Âlàskie podniosà ceny biletów i ograniczà liczb po àczeƒ. Bilety podro ejà Êrednio o 10 proc., ale na najpopularniejszych trasach b dzie to nawet 20 proc. Niestety, wprowadzane zmiany sà niezb dne. Bez nich naszà spó k trzeba by oby postawiç w stan upad oêci i w okolicach wrzeênia na tory nie wyjecha by ani jeden pociàg mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Âlàskich. Od 1 czerwca znaczàcej zmianie ulegnie rozk ad jazdy Kolei Âlàskich. W wyniku koniecznych oszcz dno- Êci praca przewozowa, czyli liczba kilometrów, które przejadà pociàgi w ciàgu ca ego roku spadnie o blisko 13 proc. (z 8 mln do 7,1 mln). - B dziemy musieli wykreêliç 39 proc. po àczeƒ, pomimo, e w rzeczywistoêci codziennie b dziemy pokonywali o prawie 1/3 mniej kilometrów. Skala zmian jest du a - mówi Zaremba. - Algorytm, wed ug którego dokonywaliêmy redukcji po àczeƒ uwzgl dnia m.in. dost pnoêç alternatywnych Êrodków transportu, koszt obs ugi, planowane remonty i koniecznoêç maksymalizacji liczby po àczeƒ w godzinach szczytu. Zlikwidowane zostanà trzy relacje, w tym Bytom-Gliwice. Na najpopularniejszych relacjach Gliwice-Katowice-Cz stochowa oraz Katowice- Tychy zniknie odpowiednio 45 proc. R E K L A M A Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Od czerwca b dzie mniej pociàgów do Katowic i 39 proc. po àczeƒ. Pe ny rozk ad obowiàzujàcy od czerwca jest na stronie Ârednio o 1 z i 20 groszy, czyli o oko o 20 proc. wzrosnà ceny biletów na najpopularniejszych wêród pasa erów odleg oêciach (od 0 do 55 km). Natomiast Êredni wzrost cen w ca ym, obejmujàcym 26 pozycji, cenniku wyniesie Êrednio 10 proc. Zrezygnowano tak e z biletów strefowych. Dotychczas o 35 mln z uda- KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! W Êrod 22 maja od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Piotr Krawczyk z-ca dyrektora Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji! Zdj. arc o si obni yç koszty funkcjonowania spó ki w wyniku skutecznego wypowiedzenia umów, które w opinii nowego zarzàdu by y dla Êlàskiego przewoênika niekorzystne. W najbli szych dniach zaakceptowana zostanie decyzja o zmianie w strukturze firmy, które majà zmniejszyç wydatki w ramach funduszu p ac. O 25 proc. obni one zostanie tak e wynagrodzenie zarzàdu. Oprac. mag

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW X1 2.0D X-DRIVE, NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Ford Focus C-Max 1.6-TDCI- ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, I w aêc., serwis. w ASO, z MAZDA CITD FULL OPCJA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwis. w ASO, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU 2003, 2002, km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, z OPEL MERIVA 1.7 CDTI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2004, km, 101 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer z VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI, 2004, kombi, km, automat, 130 KM diesel, z oty-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. prz. szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna serwisowany w ASO, z MERCEDES-BENZ C super stan tylko 158 tys. km, 1993, 122 KM benzyna, czerwony, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z SKODA OCTAVIA 1.9 TDI FAKTURA VAT- SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW , kombi, srebrny, km, 136 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Ford Focus 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkc., serwisowany w ASO, z HYUNDAI TUCSON 2.7-V6 FULL OPCJA INST. GAZOWA, 2005, SUV, km, automat, 175 KM benzyna+lpg, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, pod. powietrzne, ESP, EDS, immobiliser, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier wielofunkc., niezale ne ogrzewanie, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z MITSUBISHI COLT V CZ3 ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 75 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z OPEL CORSA V SPORT ECO-TEC 90KM, 2000, km, 90 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, z BURSTNER IXEO TIME IT 695-MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z oty-metallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC

3 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA Nieudana kontrabanda O przysz oêci huty z parlamentarzystami Policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoƒ zdj. KMP Cz-wa Wspólne dzia ania cz stochowskich policjantów, celników i stra ników miejskich doprowadzi y do udaremnienia wprowadzanie na rynek wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. W czasie wspólnej akcji mundurowi zatrzymali 35-letniego cz stochowianina, w którego samochodzie znaleziono kontraband. WartoÊç uszczuplenia podatku akcyzowego wst pnie oszacowano blisko 50 tysi cy z otych... Cz stochowscy policjanci, celnicy i stra nicy miejscy postanowili zatrzymaç do kontroli dostawczego volkswagena transportera, w którym, jak podejrzewali, mog y byç przewo one nielegalne wyroby tytoniowe. Próba kontroli samochodu na ul. Krakowskiej zakoƒczy a si ucieczkà kierowcy. W wyniku poêcigu, 35-letni kierowca transportera zosta zatrzymany w rejonie ul. Limanowskiego. W samochodzie oraz w jego mieszkaniu, stró e prawa zabezpieczyli àcznie prawie 1200 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, oko o 33 kilogramów tytoniu w woreczkach oraz prawie 12 litrów spirytusu. WartoÊç towaru zosta a wyceniona na prawie 40 tysi cy z otych. Uszczuplenie z tytu u nale nego podatku akcyzowego szacuje si na blisko 50 tysi cy z otych. To kolejne wspólne dzia ania cz stochowskich s u b mundurowych, dzi ki którym udaremniono wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. mag W poniedzia ek w sali sesyjnej Urz du Miasta Cz stochowy odb dzie si konferencja dotyczàca przysz oêci huty. Zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli rzàdu i ministerstw, zwiàzkowców maja o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta zaplanowano konferencj w sprawie przysz oêci ISD Huty Cz stochowa. Organizowana jest ona w zwiàzku z informacjami przekazanymi przez w aêciciela Huty o zamiarze przeprowadzenia zaawansowanej restrukturyzacji zak adu, która wià e si z koniecznoêcià znaczàcej redukcji zatrudnienia - na zasadzie dobrowolnych odejêç. W przeciwnym razie ISD Hucie Cz stochowa w ocenie jej Zarzàdu grozi upad oêç i likwidacja zak adu pracy. Na spotkanie zaproszeni zostali parlamentarzyêci, przedstawiciele Rzàdu RP i ministerstw, w adze marsza kowskie, wojewódzkie i powiatowe, radni, przedstawiciele urz dów pracy, Êrodowiska akademickiego, organizacje pracodawców, zarzàdy Agencji Rozwoju Przemys u, Operatora ARP, Regionalnego Funduszu Gospodarczego, a tak- e Zarzàd ISD Huty Cz stochowa i zwiàzkowcy z Huty. Na spotkanie, a jednoczeênie do wspó pracy w celu ograniczenia spo ecznych skutków restrukturyzacji cz stochowskiej Huty zapraszajà prezydent Cz stochowy, przewodniczàcy Rady Miasta Cz stochowy i Zarzàd Regionu Cz stochowskiego NSZZ SolidarnoÊç. Nowy prezes ZGM W ramach konferencji oprócz wystàpieƒ zaproszonych goêci planowane jest przedstawienie aktualnej sytuacji ISD Huty przez jej przedstawicieli, zreferowanie dzia aƒ wspierajàcych Hut i lokalny rynek pracy przez prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz zaprezentowanie stanowiska Zarzàdu Regionu NSZZ SolidarnoÊç w zwiàzku z trudnà sytuacjà najwi kszego pracodawcy w subregionie. Natomiast w miniony piàtek przedstawiciele miasta szukali pomocy dla hutników w Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Katowicach. Omówiono aktualnà sytuacj w Hucie i na rynku pracy subregionu pó nocnego województwa Êlàskiego, okreêlono obszary wsparcia i wskazano potencjalne êród a ich finansowania. mag Rada Nadzorcza Zak adu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Cz stochowie powo a a Paw a Koniecznego na stanowisko prezesa zarzàdu spó ki. Pawe Konieczny jest prawnikiem, ma wieloletnie doêwiadczenie zawodowe w administracji samorzàdowej i rzàdowej. Od 2011 roku pe ni funkcj naczelnika Wydzia u Nadzoru i Administracji UM. Do jego obowiàzków nale a- o m.in zarzàdzanie zasobami, w tym budynkami miejskimi. Poprzedni prezes ZGM TBS Zbigniew Sosiƒski w kwietniu br. zrezygnowa ze stanowiska z przyczyn osobistych. Od 15 maja pe niàcym obowiàzki naczelnika Wydzia u Nadzoru i Administracji UM jest Piotr Gerasch - dotychczasowy kierownik Biura Obs ugi Interesanta UM. mag KURS NA LETNI TRENING Wakacje to czas, kiedy nape nieni letnià energià, dotlenieni i o ywieni s oƒcem, podejmujemy nowe wyzwania. Mo e ju zaopatrzyliêcie si w modne stroje do joggingu i macie pod r kà nowe przepisy na witaminowe sa atki? A jak z letnim treningiem umys owym? Warto rozruszaç i szare komórki. Co powiecie o warsztatach j zykowych na wakacje? To nie tylko idealna okazja do nauki, çwiczenia konwersacji, poznania podstaw, czy nadrobienia zaleg oêci. Wakacyjne kursy j zykowe to równie Êwietna forma sp dzania wolnego czasu, spotkania z ciekawymi ludêmi i nawiàzywania nowych znajomoêci. Nauka angielskiego, norweskiego, hiszpaƒskiego, francuskiego czy innych j zyków mo e byç naprawd atwa i przyjemna. ZnajomoÊç nowego j zyka otworzy przed wami nowe mo liwoêci, ale tak e mo e okazaç si fascynujàcym zaj ciem. Psycholingwista Frank Smith ujà to tak: Jeden j zyk ustawia nas w korytarzu ycia. Dwa j zyki pozwalajà otworzyç ka de drzwi na naszej drodze.* CO, GDZIE, KIEDY W 34 placówkach w ca ej Polsce, w jednej z najstarszych i najpopularniejszych szkó j zykowych empik school organizowane sà intensywne kursy wakacyjne ju od czerwca. Wystarczy przyjêç i bez wzgl du na poziom znajomoêci j zyka, wybraç dowolny kurs w systemie stacjonarnym lub online z lektorem na ywo. System nauki online to Êwietna opcja dla tych, którzy wolà uczyç si poza szko à, w wybranym przez siebie miejscu (wystarczy posiadaç komputer, internet oraz s uchawki). W podró- y, na wakacjach, czy w pobliskiej kawiarni j zyka mo na nauczyç si zawsze i wsz dzie. Na intensywnym kursie, w ciàgu miesiàca realizowany jest materia jednosemestralny. Sà te kursy tematyczne, np. Konwersacje na Wakacje gdzie poprawia si p ynnoêç wypowiedzi; Gramatyka dla Praktyka porzàdkujàcy wiedz gramatycznà; English for Job Seekers który przygotowuje do procesu rekrutacyjnego prowadzonego w j zyku angielskim; Survival English odêwie ajàcy umiej tnoêci j zykowe potrzebne w aênie na wakacjach (np. na lotnisku, w hotelu, w restauracji, w sklepie). Ciekawie wyglàdajà te propozycje dla dzieci ze szkó podstawowych, tzw. Summer Clubs. To warsztaty j zykowe, w trybie jedno- lub dwutygodniowym, gdzie poprzez zabaw, gry, piosenki, a tak e aktywnoêci twórcze, dzieci uczà si nowego j zyka. Jak widaç dzi ki bogatej ofercie empik school sposobów na skutecznà nauk j zyków oraz na wakacyjnà nud jest sporo. Ka dy znajdzie coê ciekawego dla siebie. Wystarczy troch motywacji, a obraz udanych wakacji mi o rysuje si na horyzoncie bez obaw, kiedy ktoê znienacka zagadnie: "Where are you from?" Przyjdê do szko y empik school i sprawdê, jak atrakcyjne (tak e cenowo) jest u nas lato. Znajdziesz nas w Cz stochowie, AL. NMP 27 tel. 34/ lub na

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 KONSULTACJE YCIA O pojemnikach, op atach i deklaracji Êmieciowej wtedy w aêciciel nieruchomoêci ma obowiàzek z o enia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 16. Wiele spó dzielni mieszkaniowych z góry zak ada, e ich mieszkaƒcy nie b dà segregowaç odpadów. Przez to b dziemy p aciç wy szy podatek Êmieciowy. Czy nie da si tej sytuacji rozwiàzaç jakoê inaczej? MieliÊmy wiele spotkaƒ ze spó dzielniami mieszkaniowymi i t umaczyliêmy, e zgodnie z regulaminem utrzymania czystoêci i porzàdku w gminach obowiàzuje zasada selektywnej zbiórki. 1. Jakie b dà konsekwencje nie z o enia deklaracji o wysokoêci op aty za odbiór odpadów? Obowiàzkiem w aêciciela nieruchomoêci jest z o enie deklaracji, jeêli nie dope ni tego obowiàzku, zostanie wydana decyzja administracyjna ustalajàca wysokoêç op aty za system gospodarowania odpadami. 2. W jaki sposób wnosiç op at? Op at za system gospodarowania odpadami komunalnymi wnosimy do gminy na konto Urz du Miasta. Wszyscy w aêciciele nieruchomoêci po zweryfikowaniu deklaracji otrzymajà numer subkonta. Pierwsza op ata powinna zostaç wniesiona do 15 sierpnia 2013r. 3. Czy jest mo liwoêç, aby przy terminie op at za wywóz Êmieci uwzgl dniç to, e ludzie biorà emerytur 25 ka dego miesiàca? Nie, zgodnie z uchwa à rady miasta op at wnosimy do 15 kolejnego miesiàca, po miesiàcu, w którym zosta y zebrane odpady. 4. Jak segregowaç Êmieci w domkach i blokach? Obowiàzkiem mieszkaƒca zgodnie z regulaminem utrzymania porzàdku i czystoêci w gminach jest selektywna zbiórka odpa- Czat z Edytà Soboniak, dyrektorem ds. gospodarki odpadami w Cz stochowskim Przedsi biostwie Komunalnym dów komunalnych. W zabudowie jednorodzinnej (do 10 lokali) odpady komunalne b dà zbierane w dwóch pojemnikach - jednym na odpady komunalne biodegradowalne i drugim na odpady komunalne zmieszane oraz trzech workach: osobno papier, osobno szk o, osobno tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateria owe. W zabudowie wielorodzinnej zamiast worków stanà na osiedlu w miejscach ogólnodost pnych punkty selektywnej zbiórki rozumiane, jako trzy pojemniki na frakcje wymienione powy ej. 5. Gdzie mo na nabyç pojemniki na odpady, ile kosztujà? Pojemniki zostanà dostarczone w ramach kosztów systemu. 6. Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiàzek odebraç Êmieci w ramach op aty? Ka demu przys uguje odbiór do 10 metrów szeêciennych gruzu na osob rocznie. 7. Gdzie mam wyrzuciç stary telewizor czy lodówk? Na terenie miasta Cz stochowa zostanà utworzone punkty mobilne. To mobilny punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierze - po zg oszeniu telefonicznym - zgodnie z harmonogramem raz w roku ten odpad od mieszkaƒca. 8. Czy gmina mo e wykorzystaç op at za Êmieci na inne cele? Nie, nie mo e. 9. Czy dzikie wysypiska zniknà? MyÊlimy, e skoro wszyscy zap acà za system, to nikomu nie b dzie si op aca o wywoziç Êmieci do lasu. 10. Czy stawka op aty za wywóz odpadów komunalnych mo e zostaç zmieniona w trakcie roku? Stawka op aty za system gospodarowania odpadami mo e zostaç zmieniona zawsze decyzjà rady miasta w uchwale. 11. Czy mieszkaƒcy bloków b dà musieli w worki na Êmieci zaopatrywaç si we w asnym zakresie? Nie, w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Przedsi biorca dostarczy je w ramach kosztów systemu. 12. Co z mieszkaƒcami wsi, którzy do tej pory wyrzucali Êmieci do odpowiednich worków? Czy one b dà nadal obowiàzywaç, czy mo e na ka dej posesji stanie pojemnik na Êmieci? CzPK zarzàdza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieêcie Cz stochowa. 13. W jaki sposób CzPK b dzie sprawdza o, kto rzeczywi- Êcie segreguje Êmieci, a kto nie. Chodzi konkretnie o blokowiska jak dojdziemy do tego, e, np. mój sàsiad nie selekcjonuje Êmieci, mimo e si do zobowiàza? To przedsi biorca wy oniony w drodze post powania przetargowego poda komunikat w przypadku niewywiàzywania si z obowiàzku selektywnej zbiórki, sprawdzajàc pojemnik na odpady komunalne zmieszane. 14. Mam dom poza miastem. Na co dzieƒ nikt w nim nie mieszka. Je d tam tylko wiosnà i latem, zazwyczaj na weekendy. Czy mimo to b dà musia co miesiàc regulowaç op aty za Êmieci? JeÊli na nieruchomoêci nie powstajà odpady komunalne, to nie ma obowiàzku sk adania deklaracji i ponoszenia op aty za system. 15. Jakà liczb mieszkaƒców posesji zdeklarowaç, gdy cz Êç osób czasowo wyje d a lub jest tylko zameldowanych, a mieszka w zupe nie innym miejscu? Op ata za system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy tylko i wy àcznie osób zamieszka ych na nieruchomoêci, je eli na nieruchomoêci ulegnie zmianie liczba mieszkaƒców 17. Co ze Êmieciami, które nie kwalifikujà si do selektywnej zbiórki? Co zrobiç, np. z pampersami, popio em? Czy b dzie na nie osobny pojemnik? Je eli chodzi o pampersy sà to odpady komunalne zmieszane i do takiego pojemnika trzeba je wrzuciç. Natomiast w Cz stochowie popió b dzie zbierany osobno, trzeba wskazaç powierzchni mieszkalnà w za àczniku do deklaracji. 18. Kto po 1 lipca 2013 r. b dzie odbiera moje Êmieci? Firma wy oniona w drodze post powania przetargowego. Zaplanowany termin rozstrzygni cia post powania to 20 maja. 19. Mamy kilka pytaƒ zwiàzanych z wype nianiem ankiety. Do kogo w tej sytuacji mo- emy zwróciç si o pomoc? Pracownicy CzPK udzielajà cennych uwag i wskazówek w Biurze Terenowym przy ul. Focha w budynku USC oraz od 15 maja w godzinach od 16 do 20 w dni powszechnie oraz od 10 do 18 w soboty i niedziele w oêmiu punktach terenowych. 20. Co stanie si z ma ymi firmami, które do tej pory zajmowa y si wywozem odpadów? Sà skazane na pora k? Muszà zwinàç swój biznes i poszukaç dla siebie innej bran y? W post powaniu przetargowym niczego nie ograniczamy, firmy te mogà tworzyç konsorcja, ale muszà mieç swojego lidera. Ponadto poza miastem Cz stochowa sà jeszcze inne gminy, w których mogà przystàpiç do post powania przetargowego oraz mogà odbieraç odpady poprodukcyjne, które nie sà obj te systemem.

5 SPORT PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA W niedziel W ókniarz jedzie ze Startem Dospel W ókniarz zmierzy si w niedziel (19 maja) na stadionie Arena SGP Cz stochowa z Lechmà Start Gniezno. Cz stochowianie b dà faworytem tego pojedynku. Bara owy dwumecz mi dzy W ókniarzem a Startem Gniezno w sezonie 2011 dostarczy mnóstwo emocji kibicom obu zespo ów. Wówczas widmo spadku zajrza o w oczy cz stochowskiej dru yny. W sezonie 2013 obie ekipy zmieni- y swój kszta t i walczà w ekstralidze o ró ne cele. - Start mocno przemeblowa dru yn, odkàd ÊcigaliÊmy si z nimi w 2011 roku w bara ach - za- Koszykarze walczà o awans do II ligi Od piàtku (17 maja) cz stochowscy koszykarze b dà walczyç w Cieszynie o awans do II ligi. O trzy miejsca premiowane awansem oprócz AZS-u Politechnika powalczà MOSiR Cieszyn, Âlàsk Wroc aw i AZS AWF Kraków. SpoÊród tych dru- yn cz stochowianie nie mieli okazji graç z wroc awianami. Ich zdaniem to w aênie Âlàsk b dzie poza zasi giem pozosta ych zespo ów. Dru yna Dariusza Szynkiela zdà- y a ju wczeêniej poznaç rywali z uwa a Jaros aw Dymek, menad er W ókniarza. - To doêç ciekawy zespó. Jest Matej Zagar, który dobrze czuje si na torze w Cz stochowie, "Czarna mamba" (przyp. red. Antonio Lindbaeck), Piotr Âwiderski, czy Sebastian U amek. Nie lekcewa ymy rywala i liczymy na dobre widowisko. Generalny trening przed spotkaniem z Gnieznem odb dzie si w sobot (18 maja) o godz. 16. Na stadionie Arena Cz stochowa kó ka majà kr ciç wszyscy u lowcy W ókniarza oprócz Grigorija aguty, który pojedzie tego dnia w turnieju indywidualnym w Daugavpils oraz Emila Sajfutdinowa. Rosjanin startuje w sobot w Grand Prix Czech. Cieszyna i Krakowa. W obecnym sezonie dwa razy rywalizowali w rozgrywkach ligowych z MOSiRem Cieszyn. Bilans obu dru yn jest remisowy. Z AZS-em AWF Kraków Politechnika przegra a z kolei w turnieju eliminacyjnym. KR Harmonogram (piàtek) godz KU AZS Politechnika Cz stochowska WKS Âlàsk Wroc aw W weekend grajà czwartoligowcy Cz stochowianie powinni pokonaç dru yn z Gniezna. Inny wynik, ni zwyci stwo gospodarzy, b dzie odbierany jako niespodzianka. Spotkanie z Lechmà rozpocznie si o godz KR Zg oszone zestawienia Lechma Start: 1. Matej Zagar, 2. Piotr Âwiderski, 3. Antonio Lindbaeck, 4. Davey Watt, 5. Sebastian U amek, 6. Oskar Fajfer Dospel W ókniarz: 9. Rune Holta, 10. Michael Jepsen Jensen, 11. Grigorij aguta, 12. Rafa Szombierski, 13. Emil Sajfudinow, 14. Adam Strzelec KS MOSiR Cieszyn AZS AWF ggmedia.pl Kraków (sobota) 16 - AZS AWF ggmedia.pl Kraków KU AZS Politechnika Cz-wska KS MOSiR Cieszyn WKS Âlàsk Wroc aw (niedziela) 11 - WKS Âlàsk Wroc aw AZS AWF ggmedia.pl Kraków KS MOSiR Cieszyn KU AZS Politechnika Cz-wska W sobot i niedziel (18 i 19 maja) dru yny z naszego regionu b dà walczyç o kolejne punkty w IV lidze. W sobot o godz. 17 Zieloni arki podejmujà Grunwald Rud Âlàsk. Tego samego dnia Lot Konopiska zagra o godz. 11 na w asnym boisku ze Slavià Ruda Âlàskà. Punktów w sobotnich wyjazdach szukaç b dà Victoria Cz stochowa, która zmierzy si z Sarmacjà B dzin, a tak e Kamienica Polska.Rywalem dru yny LKS-u b dzie Przysz oêç Ciochowice. W niedziel o godz. 17 Pilica Koniecpol b dzie podejmowaç ostatni w tabeli Górnik 09 Mys owice. Poczàtek spotkania o godz. 17. KR Konkurs W ókniarz Chcesz dopingowaç cz stochowskie Lwy? Marzysz, by do àczyç do grona najlepszych kibiców w Polsce i na ywo prze ywaç u lowe emocje? Nic prostszego! Weê udzia w naszym konkursie! Do wygrania WEJÂCIÓWKI NA NIEDZIELNY (19 maja o godzinie 17.00) mecz Speedway Ekstraligi DOSPEL CKM W ÓKNIARZ vs SKS START GNIEZNO! Zadzwoƒ dziê w godzinach od 12 do do naszej redakcji (tel ). WÊród dzwoniàcych rozlosujemy pi ç wejêciówek. Remis Rakowa z MKS-em Kluczbork Kibice zgromadzeni w Êrod (15 maja) na stadionie przy ul. Limanowskiego nie obejrzeli bramek. Raków bezbramkowo zremisowa z MKS-em Kluczbork. Zaleg y mecz sta na doêç s abym poziomie. W pierwszej po owie minimalnà przewag mia Raków. W drugiej ods onie wi cej sytuacji wypracowali sobie goêcie. Cz stochowska dru yna musia a sobie radziç m.in. bez Piotra Mastalerza, który dozna drobnego urazu i Rafa a Czerwiƒskiego. Z uwagi na problemy wychowawcze napastnik zosta odsuni ty od pierwszego zespo u. Do koƒca sezonu b dzie tre- Skra musi wygraç w LeÊnicy Mimo pora ki z BKS-em Bielsko- Bia a cz stochowska Skra nadal ma szans na awans do II ligi. W najbli szym spotkaniu, które rozegra 18 maja na wyjeêdzie z LZS LeÊnicà, nie mo e jednak straciç punktów. - W LeÊnicy musimy zgarnàç komplet punktów, bo ktoê z czo ówki mo e odskoczyç - mówi Jan WoÊ, trener Skry. Cz stochowianie zajmujà w tabeli obecnie 4. miejsce z dorobkiem 39 punktów. Do lidera Przysz oêci Rogów tracà pi ç oczek. Do koƒca rozgrywek Skra ma do rozegrania jeszcze osiem spotkaƒ. - Ca y czas Zlot maluchów nowa z juniorami starszymi i gra w rezerwach. W barwach pierwszej dru yny zadebiutowa za to Eryk Krupa, który w 89. minucie zmieni ukasza Buczkowskiego. Kolejny mecz Raków rozegra w sobot (18 maja) na wyjeêdzie z Gryfem Wejherowo. KR Raków Cz stochowa - MKS Kluczbork 0:0 Raków: Kos - Buczkowski (89' Krupa), Góra (52' Górecki), da Silva, P. Kowalczyk, Napora, Og aza,. Kowalczyk, Bezerra (77' Moƒka), Plàskowski, Balogun (67' Czy ). mamy szans na awans do II ligi. Dru yny z czo ówki tabeli równie tracà punkty - zauwa a WoÊ. Skra b dzie chcia a w sobot utrzymaç dobrà pass wyjazdowych zwyci stw. Cz stochowski zespó wygra ju pi ç spotkaƒ z rz du na obcych boiskach. - Nie wiem, dlaczego wygrywamy na wyjazdach, a u siebie mamy z tym problem - zastanawia si WoÊ. - Punkty, które tracimy na w asnym boisku, na pewno nie pomagajà nam w dà eniu do celu. Mecz w LeÊnicy rozpocznie si o godz. 17. KR SPS walczy o awans do fina u W piàtek (17 maja) hali Politechnik w Cz stochowie rozpocznie turniej pó fina owy w eƒskiej siatkówce, którego stawkà jest awans do ostatniego etapu walki o I lig. Rywalami SPS-u, który jest gospodarzem jednego z dwóch turniejów pó fina owych, b dà Developres Rzeszów, Piast Szczecin i AZS LSW Warszawa. Do fina u awansujà dwie dru yny. Ka da dru yna ma 50 proc. szans na awans fina u uwa a Jakub Kuziorowicz, trener SPS-u. - Na tym etapie nie ma s abych rywali. Wiem, e wszystkie zespo y przyjadà do Cz stochowy, eby wywalczyç sobie miejsce w finale. Cz stochowianki znajà mo liwo- Êci o potencja zespo u z Warszawy, z którym gra y Akademickich Mistrzostwach Polski i podczas tur- nieju w odzi. - To dru yna naszego pokroju, która raczej nas nie zaskoczy. Niewiele wiemy o zespo ach z Rzeszowa i Szczecina. KR Harmonogram (piàtek) godz Developres Rzeszów - Piast Szczecin po zakoƒczeniu meczu - SPS Politechnika - AZS LSW Warszawa (sobota) Developres Rzeszów - AZS LSW Warszawa po zakoƒczeniu meczu - SPS Politechnika - Piast Szczecin (niedziela) 11 - SPS Politechnika - Developres Rzeszów po zakoƒczeniu meczu - AZS LSW Warszawa - Piast Szczecin Ju w najbli szy weekend na torze wyêcigowym w Wyrazowie spotkajà si w aêciciele i mi oênicy ma ych fiatów. Impreza zostanie zorganizowana w ramach tegorocznych juwenaliów. W roku 2013 obchodzimy okràg y jubileusz dla polskiej motoryzacji. CzterdzieÊci lat temu rozpocz to produkcj popularnych maluchów w naszym kraju. PostanowiliÊmy uczciç t rocznic organizujàc, ju po raz drugi, zlot fiatów 126p mówi Jan Mucha, jeden z organizatorów cz stochowskich Juwenaliów. Mi o- Ênicy tych wyjàtkowych samochodów spotkajà si o godzinie 10 na torze wyêcigowym, gdzie odb dzie si próba sprawnoêciowa. Po jej zaliczeniu ka dy z uczestników weêmie udzia w minirajdzie na plac Biegaƒskiego, gdzie przygotowana zostanie dalsza cz Êç imprezy. W programie mi dzy innymi wystawa samochodów nowych i klasycznych, konkurs wiedzy motoryzacyjnej, konkursy z nagrodami dla publicznoêci i uczestników, prezentacja maluchów oraz wspólna parada ulicami miasta zach ca Jan Mucha. Udzia w zlocie jest darmowy. Ewentualne pytania dotyczàce imprezy mo na kierowaç na adres: kg Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 SPORT Gry i zabawy dziewczàt i ch opców Zakoƒczy y si zawody w ramach Igrzysk Miejskich - mistrzostwa Cz stochowy w Grach i zabawach dziewczàt i ch opców szkó podstawowych. Jest to impreza przewidziana w kalendarzu imprez sportowych na rok szkolny 2012/13. Organizatorem tych mistrzostw jest Szkolny Zwiàzek Sportowy w Cz stochowie. Wyniki uzyskane w tych mistrzostwach zaliczane sà do wspó zawodnictwa sportowego szkó na najbardziej usportowionà szko gimnazjalnà w Cz stochowie w roku szkolnym 2012/13. Do zawodów zg osi y si dru yny z 12 szkó podstawowych, oddzielnie w kategorii dziewczàt i ch opców. W zawodach uczestniczy a m odzie reprezentujàca si z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej po dwie osoby z ka dej klasy. Czyli dru yna liczy a 8 osób. Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadaƒ a mianowicie ka dy uczestnik mia do pokonania: slalom z pi kà lekarskà, zabawa wielozadaniowa, sztafeta zwinnoêciowa, skoki z miejsca dodawane, rzuty woreczkami gimnastycznymi do celu, zabawa szybkoêciowa wyêcig z ringo, wyêcig na czworakach, zabawa skocznoêciowa. Najpierw rozgrywane by y eliminacje na 4 salach gimnastycznych: jedna grupa w SP nr 53, druga grupa w SP 33, trzecia grupa w SP 54, i czwarta grupa w SP Sióstr Zmartwychwstanek. Z ka dej grupy do fina u awansowa y po dwie dru yny dziewczàt i ch opców w sumie 8 dru yn dziewczàt i 8 dru yn ch opców, które póêniej rozegra y mi dzy sobà fina. Fina dziewczàt rozgrywany by w SP 54 a fina ch opców w SP 53. Ka dy uczestnik fina u otrzyma od Szkolnego Zwiàzku Sportowego drobny upominek w postaci s odyczy. Najlepsze dru yny nagrodzone zosta y pucharami i dyplomami. ts Igrzyska Miejskie w Grach i Zabawach Ruchowych Szkó Podstawowych dziewcz ta Szk. Podst. Ling 22 ÂZM Slalom z pi kà Ringo Skakanka Czworaki Skoki ,5 8 6, Materac-wiaderka aweczka hula hop Rzuty 10 6,5 3 6, ,5 4,5 Suma punktów 64 54,5 48,5 48,5 45, ,5 26,5 Miejsce I II III IV V VI VII VIII Dru yna SP Lingwistyczna wystàpi a w sk adzie: St pieƒ Weronika, Zejller Martyna, Warta Anna, Bieniek Magdalena, Kasprzyk Ma gorzata, Dul Gabriela, Makowska Zuzanna, So tys Karolina, Paw owska Julia, Wójcik Zuzanna, Szczepanik Karolina, Tyras Zuzanna, Kubot Oliwia. Nauczyciel Janusz Wrona. SP Lingwistyczna I miejsce zdj. arc SP Lingwistyczna - II miejsce zdj. arc Dru yna SP 22 wystàpi a w sk adzie: Patysiak Weronika, Fatyga Anna, Synoradzka Julia, Michalczyk Karolina, Fatyga Aleksandra, Nadrowska Oliwia, Synoradzka Weronika,Ujma Oliwia,Stobiecka Karolina,Wojtala Paulina, Stochel Roksana, Po cik Wiktoria. Nauczyciel Adam Marczewski. Dru yna SP Sióstr Zmartwychwstanek wystàpi a w sk adzie: Pe ka Oliwia, Sura Anna, Ca us Barbara, Rakowska Julia, Kowalczyk Magdalena, Kaczorowska Michalina, Kaczorowska Antonina, BruÊ Natalia, Rakoczy Katarzyna, Kubat Pola, Majda Zuzia, Pilecka Marta. Nauczyciel Joanna Bielak. Igrzyska Miejskie w Grach i Zabawach Ruchowych Szkó Podstawowych ch opcy Szko a Podst. 39 Ling 53 ÂZM Slalom z pi kà Ringo Skakanka Czworaki Skoki Materac-wiaderka aweczka hula hop 5 6, ,5 8 2 Rzuty 6,5 4, ,5 2 4,5 3 Suma punktów 59, ,5 38,5 34,5 22 Miejsce I II III IV V VI VII VIII Dru yna SP 39 wystàpi a w sk adzie: Biela Kacper, Kluszewski Mateusz, B aszczak Kamil, Burdzicki Stanis aw, Burdzicki Jan, Gaw da Dominik, Motyl Jakub, Balik Kacper, Baron Norbert, B aszczyk Adrian,Wróbel Dawid, Bubak Szymon. Nauczyciel Urszula Cybulska. Dru yna SP Lingwistyczna wystàpi a w sk adzie: St pieƒ Patryk, Serwaciƒski Iwo, Polak Bartosz, Nawraca a Mateusz, Rodak Antoni, Kampschoer Igor, J drusik Julian, Mot och Bart omiej, Ryszka Kacper, Frej Witold, Zieliƒski Piotr, Âwiàtek Aleksander, Goliszewski Igor. Nauczyciel Wrona Janusz. Dru yna SP 53 wystàpi a w sk adzie: Deska Wiktor, Mendrela Igor, Dominikowskia Kamil, Przepiórkowski Maciej, Sioma Oskar, Olszowski Dawid, Rabiniak Mateusz, Beska Krystian, Kazen Jakub, Nowak Mateusz, Ca usiƒski Szymon, Mendrela Norbert. Nauczyciele Renata Pala, Iza Wieczorek. SP 22 II miejsce zdj. arc SP 53 - III miejsce zdj. arc SP Sióstr Zmartwychwstanek III miejsce zdj. arc SP 39 - I miejsce zdj. arc

7 Sezon komunijny w pe ni Maj to tradycyjnie miesiàc, w którym w wi kszoêci parafii odbywajà si pierwsze Komunie Âwi te. W ostatnich latach sà organizowane z takim rozmachem i przepychem, e przypominajà wesela. Biznes komunijny kr ci si w najlepsze i jest teraz prawie tak op acalny jak Êlubny. Dzisiejsze uroczystoêci znacznie ró nià si od tych sprzed lat. JACEK KASPRZYK WYRÓ NIONY Jacek Kasprzyk, by y pose zosta wyró niony przez OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Cz stochowie (placówka prowadzi dzia alnoêç na rzecz dzieci niepe nosprawnych) tytu- em Przyjaciela Dekady Wyró nienie to traktuj z wielkà satysfakcjà i radoêcià mówi polityk. ts Komunia Âwi ta to wielkie wydarzenie dla katolików. Jednak w dzisiejszych czasach jej duchowy wymiar schodzi jakby na dalszy plan. Efektowne sukienki, drogie garnitury, ekskluzywna restauracja... dla wielu to podstawa tego wyjàtkowego dnia. W niektórych parafiach, aby uniknàç rewii mody obowiàzujà jednakowe stroje - alby. MyÊl, e to bardzo dobry pomys. Wiele mam przeêciga o si zarówno w doborze kreacji, jak i fryzury i wszelkich dodatków komunijnych mówi pan Emila, mama 8-letniej Kai. S ysza- am nawet, e wiele paƒ udaje si do projektantów, aby oni stworzyli idealne sukienki dla ich córek. Koniecznie muszà mieç one mnóstwo koronek i falbanek. Niektóre decydujà si nawet na pójêcie ze swoim dzieckiem do kosmetyczki. Wed ug mnie to ju du a przesada. Rozumiem, e nasza pociecha ma w tym dniu ma pi knie wyglàdaç, ale nie popadajmy w skrajnoêci dodaje. Maj to równie doskona y sezon dla fryzjerów. Praktycznie w ka dà majowà niedziel mam otwarty zak ad. Poza dzieçmi czeszemy oczywiêcie ich rodziców i cz sto cz onków najbli szej rodziny. Co ciekawe coraz cz Êciej zdarza si, e mamy umawiajà swoje córki na fryzury próbne... mówi pani Katarzyna. Wielu rodziców par dni po komunii umawia si z fotografem na specjalnà sesj. OczywiÊcie przed nià równie konieczna jest wizyta u fryzjera. W maju na brak pracy nie mo- emy narzekaç, zdecydowanie podsumowuje fryzjerka. W dzisiejszych czasach wydatki rodziców zwiàzane z komunià dziecka mogà wynieêç nawet kilka tysi cy z otych. Wiele ludzi zapo ycza si w bankach, by podo aç kosztom zwiàzanym z tym wydarzeniem. Poza strojem i ewentualnymi dodatkami takimi jak r kawiczki, czy wianek musimy kupiç Êwiece przygotowane specjalnie dla dzieci na pierwszà Komuni Âwi ta. Jednak zdecydowanie najwi cej pieni dzy poch onie przyj cie. Te organizowane w domach powoli odchodzà do lamusa. Wielu rodziców rezerwacje sale od razu, kiedy ksiàdz poda dat komunii. Koszt przyj cia jest oczywiêcie zale ny od tego jaki lokal wybierzemy, ilu goêci zaprosimy oraz na jakie menu postawimy. Co ciekawe przyj cia komunijne na osób sta y si ju czymê powszechny. Wielu obserwujàc rzeczywistoêç twierdzi, e w tym wszystkim gdzieê zagubi si prawdziwy sens pierwszej Komunii Âwi tej zniknà wymiar religijny i duchowy. Jednak trudno o taki stan winiç najm odszych. To przecie my - doroêli, zrobiliêmy z tego sakramentu komercyjne przedsi wzi cie. kg Pierwsza Komunia Âwi ta Komunia poza uroczystoêcià w koêciele i spotkaniu z rodzinà dla dziecka oznacza czas, w którym otrzymuje si mnóstwo prezentów. Dawniej obowiàzkowymi podarunkami by y eleganckie zegarki, biblie, rowery, z ote medaliki i aƒcuszki. DziÊ coraz cz Êciej pociechy otrzymujà gotówk oraz produkty z najwy szej pó ki. Komunijne prezenty sà coraz bardziej fantazyjne, a przede wszystkim coraz dro sze. DziÊ na porzàdku dziennym sà prezenty w postaci laptopów, komórek, lustrzanek, konsoli Xbox lub PlayStation, a nawet quadów, skuterów i zagranicznych wycieczek. W modzie sà równie b yskotki ze srebra oraz z ota. Wiele osób decyduje si równie na podarowanie gotówki albo wieloletnich obligacji skarbowych. Przy tej okazji trzeba jednak pami taç, e niektóre prezenty mogà podlegaç opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiàzek podatkowy zale y oczywi- Êcie od wartoêci podarunku oraz stopnia pokrewieƒstwa darczyƒcy z obdarowanym dzieckiem. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne w asnoêci rzeczy znajdujàcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majàtkowych wykonywanych na terytorium Polski, m.in. tytu em darowizn wyja- Êniajà doradcy podatkowi. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywc, od jednej osoby, w asnoêci rzeczy i praw majàtkowych o czystej wartoêci przekraczajàcej: z - je eli nabywcà jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; z - je eli nabywcà jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; z - je- eli nabywcà jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza si : do grupy I - ma - onka, zst pnych, wst pnych, pasierba, zi cia, synowà, rodzeƒstwo, Prezentowy sza, czyli podatek od darowizny komunijnej ojczyma, macoch i teêciów; do grupy II - zst pnych rodzeƒstwa, rodzeƒstwo rodziców, zst pnych i ma onków pasierbów, ma onków rodzeƒstwa i rodzeƒstwo ma - onków, ma onków rodzeƒstwa ma onków, ma onków innych zst pnych; do grupy III - innych nabywców. WartoÊç prezentów otrzymanych w drodze darowizny, obliczona zgodnie z zasadami, gdy nie przekroczy kwot wolnych od podatku, okreêlonych dla poszczególnych grup podatkowych, wówczas nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn dodajà doradcy podatkowi. Jednak nie wszyscy rodzice zgadzajà si na prezenty za kilkaset, a nawet kilka tysi cy z otych. To chyba bardzo rozsàdne posuni cie. Jak teraz b dziemy dzieciom kupowaç prezenty za kilka tysi cy, to co podarujemy, kiedy b dà koƒczyç 18-lat lub, gdy b dà bra y Êlub? kg

8 8. Âcie kami ycia wspomnienia harcerza, wi ênia politycznego PRL Autora ksià ki Âcie kami ycia wspomnienia harcerza, wi ênia politycznego PRL, dh. Edwarda Szostaka, pozna em jako sprawujàcego funkcj z-cy komendanta Cz stochowskiego Hufca ZHP podczas uroczystoêci rocznicowych skautingu, utworzenia Harcerskiego Kr gu Seniorów SIENKIEWICZACY, przy Hufcu ZHP, którego by em cz onkiem. Idea harcerstwa àczy a nas w dzia alnoêci na rzecz m odzie y harcerskiej. Edward Szostak by wzorcowym w sprawowaniu swej funkcji zasadniczym, wyrozumia ym dla instruktorów, dru ynowych, opiekuƒczym dla m odych harcerzy. Nigdy nie ujawni swoich dolegliwoêci i prze- yç. Podczas spotkania 6 kwietnia 2010r. wr czy mi ksià k swojego autorstwa z dedykacjà: Dh Mieczys awowi Hrehorów w dowód przyjaêni Edward Szostak. Wzruszy y mnie opisane wyznania z prze yç m odego harcerza, ju wi ênia politycznego PRL. W sierpniu 2010 roku autorowi min o 60 lat od aresztowania i skazania na 12 lat wi zienia oraz utrat praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat za przest pstwo szczególnie niebezpieczne polegajàce na udziale w zwiàzku majàcym na celu dokonania zbrodni obalenia ustroju oraz przechowywania broni palnej. Ksià ka opowieêç Edwarda Szostaka Âcie kami ycia - wspomnienia harcerza, wi ênia politycznego PRL, pod redakcjà El biety Szostak wydanie styczeƒ 2010r., uj ta jest w ciekawej konwencji narracji Olka przyj tego pseudonimu, który nie nu y opisem wspomnieƒ, opartych na faktach i w asnych prze yciach autora. OpowieÊç rozpoczyna si sielsko dla 8-letniego Olka, wychowujàcego Promocja ksià ki Edwarda Szostaka. Na zdj ciu autor (czwarty z lewej) z Mieczys awem Hrehorówem. si w folklorze dzielnicy podjasnogórskiej w okolicach Rynku Wieluƒskiego. B ogostan dzieci cy i jego rodziny przerywa wybuch II wojny Êwiatowej. Dotkliwa bieda, jaka równie nie omin a jego rodziny, dla jej ul enia Olek opuêci swój dom, do którego stale t skni i zosta przyj ty przez zaprzyjaênione rodziny na wsi, ju na terenie zaanektowanym Rzeczy Niemieckiej, a zaj ciem jego by o wypasanie krów i pomoc w pracach gospodarskich. W czasie pobytu, jak autor okre- Êla na emigracji b dàc wnikliwym obserwatorem, pozna ycie Polaków w Rzeszy Niemieckiej. Po powrocie do domu rodzinnego, ucz szcza do szko y, w 1942r. Okres ten opisuje na rozdzia ach powrót do rodziny szko a niebezpieczne wyprawy. Opisuje wydarzenia i dokonane mordy podczas okupacji niemieckiej. Wkroczenie wojsk sowieckich do Cz stochowy 16 stycznia 1945r., ich post powanie i zachowanie okreêla w rozdziale Wkroczenie Rosjan. Credo Olka harcerzem byç jego przynale noêç do ZHP, zawa y a na przysz oêci. Z wielkim zaanga owaniem rozpoczà dzia alnoêç organizacyjnà dru yn, obozów, uczestnictwa w Zlotach Harc. Jubileuszowy Zlot Plejad na Jurze Malownicze zakàtki Jury Krakowsko-Cz stochowskiej b dà arenà zmagaƒ podczas dziesiàtej, jubileuszowej edycji Zlotu Plejad. 30 maja na terenach 80-kilometrowego pasa wzgórz pomi dzy Krakowem i Cz stochowà swoje dziesi ciolecie Zlotu Plejad Êwi towaç b dzie Subaru. Zdj. Mieczys aw Hrehorów W rozdziale S u ba Polsce w PRL-Konspiracja, omawia przebieg ci kiej i niebezpiecznej s u by w SP od 1 VI 1949r. W brygadzie Niewce-J zor w pobli u Pustyni B dowskiej. Wspomina o trudnym okresie prze ywanym przez ZHP dotychczasowym uk adzie. Próbowano tworzyç Harcerskà S u b Polsce. W 1949r. po raz ostatni organizowano tradycyjne obozy harcerskie. Olek ponownie powo any do S u by Polsce, ci ko pracowa w kopalni w gla kamiennego Miechowice k. Bytomia. Bogatszy o do- Êwiadczenia i nowe znajomoêci, powraca do swojego miasta. Olek niezadowolony z przyjmowania w kraju wzorów Zwiàzku Radzieckiego, kolektywizacji, co sprzeczne te z jego ideà, postanowi w àczyç si do ruchu oporu wraz z zaufanymi, do Podziemnej Organizacji Wojska Polskiego, oddzia u AK obejmujàcej dzia alnoêcià powiaty cz stochowski, k obucki i lubliniecki, uczestniczy w wyznaczonych przez komend akcjach. Dzieƒ 7 sierpnia 1950r. Olek b dzie pami ta do koƒca ycia. Wpadka Êledztwo Urz du Bezpieczeƒstwa w Cz stochowie i Lubliƒcu to tortury, które okaza y si wst pem dalszego losu wi ênia politycznego PRL, opisuje drastycznie jakby to niedawno si dzia o. W nast pujàcych rozdzia ach wyrok Wojskowego Sàdu Rejonowego sp tany kajdankami jak z oczyƒca, wys uchuje wyrok nie dajàc powodu do zadowolenia przeêladowcom, nie okazuje s aboêci. Dalsze losy Olka trudne do opisania, to pobyt w szpitalu i wi zieniu karno-êledczym w Sosnowcu Radocha. 24 wrzeênia 1956r. Olek otrzymuje powiadomienie, e na mocy amnestii Sàd Wojskowy w Katowicach orzeka àcznà kar 8 lat wi zienia z utratà praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata i 6 miesi cy. Ostatni rozdzia wydawnictwa, to ostatni dzieƒ za kratami wolnoêç wtorek 5 marca 1957 rok, Olek udr czony i wyczerpany, opuszcza bramy wi zienia. We wrzeêniu 1957r., po rekonwalescencji, autor pe en entuzjazmu kontynuuje swojà spo ecznà pasj dzia alnoêç harcerskà. Pe ni odpowiedzialne funkcje organizacyjne, inicjuje szkolenia instruktorów, organizuje obozy harcerskie, pielgrzymki ZHP na Jasnà Gór. W paêdzierniku 1958 r. zawiera zwiàzek ma eƒski z Jadwigà Âwiàtek. Pomna a si rodzina o córki, zi ciów i wnuki. Autor uzupe nia wykszta cenie, pracuje zawodowo, troszczy si o dobro i rozwój rodziny. Ksià ka Âcie kami ycia - wspomnienia harcerza, wi ênia politycznego PRL zawiera 266 stron z 21 rozdzia ami, ilustrowana cz Êcià faktologicznà z kolorowymi zdj ciami, kserokopiami wyró nieƒ, dyplomów, legitymacji, odznak, dokumentów i listów. Oddzielna informacja autora o dalszych losach bohaterów wspomnieƒ. Ksià ka opowieêç jest ciekawà lekturà nie tylko dla harcerzy czy uczestników w konspiracjach w sferze doznaƒ autora z ewentualnà konfrontacjà w asnego post powania. Mieczys aw Zbigniew Hrehorów Bazà X Zlotu Plejad b dzie Hotel Ostaniec w miejscowoêci Podlesice, sercu Jury Krakowsko-Cz stochowskiej. Wokó otaczajàcych baz imprezy skalnych miast powstanie jedyne w swoim rodzaju miasteczko Subaru. Podobnie jak w ubieg ym roku, przygotowane zostanà cztery trasy, które obejmà mi dzy innymi zbudowane na szczytach ska Orle Gniazda, niezwyk y Êwiat podziemnych jaskiƒ i labiryntów, jedynà w Europie Ârodkowej pustyni czy najbardziej urokliwy Park Narodowy w Polsce. Mi oêników sportowej rywalizacji z pewnoêcià nie zabraknie na trasie Szosowej, gdzie co roku trwa walka o ka dà sekund. Tym razem dodatkowà atrakcjà b dzie mo liwoêç porównania si z dwoma za ogami Platinum Subaru Rally Team - Wojtkiem Chucha à i Kamilem Hellerem, którzy pojawià si w bardzo ciekawym samochodzie, a tak e z Micha- em i Grzegorzem B benkami. Nie mniej emocji b dzie towarzyszyç zmaganiom na trasie Terenowej, a fanów motoryzacyjnej turystyki z pewnoêcià przyciàgnà trasy Turystyczna - Szosowa i Turystyczna Terenowa. ts, zdj. arc

9 9.

10 Muzycy dla najm odszych Filharmonia Cz stochowska przygotowa a niesamowità niespodziank dla wszystkich mam i ich pociech. Ju za tydzieƒ 26 maja dok adnie w dzieƒ matki odb dzie si pierwszy w Cz stochowie Koncert Wiosenny muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach. Koncerty Filharmonii malucha zapoczàtkowano w Katowicach dok adnie cztery lata temu - w kwietniu 2009 roku. Ich pomys odawcà jest tamtejsza Szko a Muzyczna YAMAHA ekspert w dziedzinie muzycznej edukacji wczesnodzieci cej. Niezmiennie cieszà si one ogromnym zainteresowaniem. Sale zawsze sà wype nione po brzegi. Do tej pory w 54 koncertach mi oêników muzyki powa nej, w tym 5434 dzieci (w wieku do 5 lat) oraz 740 niemowlaków i dzieci w brzuszkach. Filharmonia malucha jest nie tylko okazjà do tego, aby wspólnie z dzieckiem wybraç si na koncert i w odpowiednich, przystosowanych dla ma ych dzieci warunkach prze ywaç wspólnie radoêç ze s uchania ywej muzyki. To tak e mo liwoêç pierwszej edukacji muzycznej t umaczà inicjatorzy przedsi wzi cia. Pierwszy w naszym mieêcie koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach odb dzie si 26 maja. Poczàtek o godzinie 12. Muzycy z Orkiestry Si Powietrznych z Bytomia zaprezentujà instrumenty d te blaszane: tràbk, puzon, róg (waltorni ) oraz tub. Koncert b dzie wyjàtkowy chocia by z tego powodu, e muzyka b dzie dos ownie na wyciàgni cie r ki. W pewnym momencie dzieci siàdà na scenie wêród muzyków, w ich sàsiedztwie! Poczàtkowo publicznoêç zasiàdzie na widowni, ale ju po dwóch utworach przejdzie na scen, gdzie b dà specjalnie przygotowane w formie greckiego amfiteatru podesty. Tam wys ucha dalszej cz - Êci koncertu zdradza Marcin Bujnowicz, pomys odawca projektu Filharmonia malucha. Dzi ki temu dzieci b dà mia y mo liwoêç nie tylko pos uchania, ale równie podpatrzenia muzyków dodaje. Repertuar b dzie specjalnie dobrany i dostosowany do percepcji maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach. Oprócz obcowania z ywà muzykà w wirtuozowskim wykonaniu, najm odsi b dà uczestniczyç w licznych zabawach i animacjach. Dodatkowo na dzieci i ich rodziców czekaç b dà liczne udogodnienia. Na ternie budynku powstanie Muzyczne Miasteczko (w sàsiedztwie sali koncertowej) dla bardziej niecierpliwych i podenerwowanych maluchów. Oprócz tego b dzie parking dla wózków, miejsce do przewijania niemowlàt oraz specjalne worki sako dla kobiet ci arnych. Bilety na koncert na razie mo na kupiç poprzez portal Tam równie rodzice znajdà najwa niejsze informacje dotyczàce tego, jak przygotowaç siebie i swojà pociech do zbli ajàcego si wydarzenia. kg Juwenaliowe szaleƒstwo czas zaczàç Barwny korowód, mnóstwo koncertów, gigantyczne bale, zlot maluchów, zjazd na Byle Czym te i wiele innych atrakcji czeka na nas w najbli szy weekend. A wszystko to za sprawà 49. Cz stochowskiej Wiosny Studentów, czyli Juwenaliów Tradycyjne Êwi to studentów zakoƒczy si w niedziel. Juwenalia trwajà w najlepsze ju od czterech dni. Jednak to na weekend organizatorzy zaplanowali najwi cej atrakcji. Ju dziê studenci odbiorà od prezydenta klucze do bram miasta. W samo po udnie punktualnie o godzinie 12 wyruszà oni, jak co roku, w barwnym korowodzie sprzed klubu Politechnik pod ratusz. Nietypowe przebranie traktujemy jak dobry obyczaj zach ca Jan Mucha, jeden z organizatorów juwenaliów. O godzinie 16:00 zacznie dziaç si na scenie, rozstawionej na Platzu Gópih Zabaf. Ruszajà koncerty. WÊród wykonawców m.in. uczestnicy tegorocznych eliminacji Famy, lokalne formacje hiphopowe, zespo y Alcoholica i Dubska, a w roli gwiazdy wieczoru wystàpi zespó OD- DZIA ZAMKNI TY. Gdy na scenie zrobi si cicho, muzyka rozbrzmiewaç b dzie w sto ówce akademickiej, gdzie ruszy II Gigantyczny Bal Juwenaliowy zdradza Jan Mucha. Ci, którzy wolà kabaret od muzyki, mogà skorzystaç z oferty AJD, zakupiç bilety i obejrzeç wyst p Kabaretu Hrabi. Na sobotni syndrom dnia nast pnego najlepsze b dzie rozruszanie szarych komórek. O 11:00 startuje Games Room. Obowiàzkowa pozycja dla entuzjastów gier karcianych i planszowych dodaje. Tych, którzy wolà niekonwencjonalne pojazdy organizatorzy zapraszajà na IV Zjazd na Byle Czym. Miejscem imprezy tradycyjnie b dzie Promenada im. Czes awa Niemena. Oprócz tego b dziemy mogli podziwiaç zdolnoêci aktorskie cz onków studenckiego ko a teatralnego najana. W klubie Politechnik zaprezentujà oni bajk Ostatni tatuê. Melomani ucieszà si, widzàc na zegarku godzin 16:00, gdy w aênie wtedy ruszajà koncerty. Zaczynamy wyst pami laureatów Êrodowoczwartkowego festiwalu, potem kolejno zagrajà zespo y Yves, Lokolof, Chaos Engine Research i Paranoya. Gwóêdê programu to wyst py zespo ów Kobranocka oraz Farben Lehre gwiazd tegorocznych Juwenaliów. Tym, którym b dzie ma o atrakcji proponujemy III Gigantyczny Bal Juwenaliowy wiadomo gdzie podsumowuje Jan Mucha. Tegoroczne Êwi to aków zakoƒczy niedzielna msza Êwi ta. Juwenalia 2013 organizujà wspólnie Zrzeszenie Studentów Polskich oraz samorzàdy Politechniki Cz stochowskiej, Akademii im. Jana D ugosza i Wy szej Szko y Lingwistycznej. G ównym sponsorem Cz stochowskiej Wiosny Studentów jest LECH. kg Wybieramy bielizn komunijnà - na co zwróciç uwag? Strój komunijny to nie tylko sukienka czy garnitur. W tym jak e wa nym dla naszych pociech dniu niezwykle istotny jest równie dobór odpowiedniej bielizny. OkreÊlenia bielizna komunijna u ywa si doêç rzadko. Wybór podkoszulka i dzieci cych majtek to dla wielu adna filozofia. Trzeba jednak pami taç, e to w aênie bielizna w du ej mierze przyczynia si do dobrego samopoczucia. Nie mo na jej traktowaç, jako ma o znaczàcego dodatku do stroju na I komuni. Z w asnego doêwiadczenia wiemy, e nie mo emy czuç si komfortowo, gdy coê nas uwiera, drapie, gryzie czy obciera. Tak samo jest w przypadku 8-letniego dziecka. PodkreÊlmy, e samopoczucie naszych pociech w tym wyjàtkowych dla nich i dla nas dniu b dzie powa nie wp ywaç na skupienie si podczas ceremonii. Przecie to prze ycia duchowe sà tutaj najwa niejsze, a strój ma je uêwietniaç i co wa niejsze Dzieci w tym wyjàtkowym dniu muszà czuç si komfortowo nie mo e kr powaç najm odszych. Bielizna komunijna zarówno dla dziewczynki, jak i dla ch opca powinna byç przede wszystkim bia a - adne kolorowe elementy nie powinny przeêwitywaç przez strój dziecka. Najlepiej wybraç koszulk na wàskich szeleczkach. Dla dziewczynek zamiast tego mo na zdecydowaç si na dzieci cà halk. Z pewnoêcià sprawdzi si ona pod albà, która jest mniej dopasowana ni sukienki, wi c konieczne jest za o enie czegoê pod nià. Mo e mieç zdj. arc postaç zwyk ej przed u anej koszulki pod kolano na szelkach. Jednak w sklepach sà równie takie z rozkloszowanym do em, które zak ada si w aênie pod alb. Uzupe nieniem dziewcz cego stroju sà odpowiednio dobrane rajstopy równie w kolorze bia- ym. Muszà byç one wygodne i odpowiednio dopasowane rozmiarowo. Nie mogà opadaç i marszczyç si. Dziecko nie mo e byç wcià zaj te ich podciàganiem. Pami tajmy, aby przy wyborze bielizny komunijnej decydowaç si na produkty zrobione z naturalnych tkanin o eleganckim splocie, np. bawe niane. Doskonale sprawdzà si równie produkty z w ókien bambusowych. Najlepiej gdyby nie mia y ozdobnej sztywnej koronki wywo ujàcej dyskomfort. Starajmy si wybieraç rzeczy, które majà polskie pochodzenie. Cz sto rodzice lub opiekunowie decydujà si g ównie z oszcz dnoêci - na chiƒskie wyroby z najró niejszych syntetyków. Niestety w ten sposób szkodzà w asnym pociechom. Cia o dziecka jest niezwykle delikatne. Bielizna polskiego pochodzenia wykonana z naturalnych tkanin zapewnia efekt komfortu, lekkoêci i przewiewnoêci. kg Wszystkie opisane produkty z pewnoêcià znajdà Paƒstwo w Centrum Bieliêniarsko- -Poƒczoszniczym B&B przy ul. Krakowskiej 45 oraz w sklepie internetowym

11 OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza; remonty zaêwiadczenia odbioru budynków; punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA Klinika WOLMED w Dubiu otwiera Oddzia Dzienny Terapii Uzale nieƒ Zapraszamy osoby uzale nione, które chcà odbyç swojà terapi bez koniecznoêci ca odobowego pobytu w oêrodku. Terapia trwa 4 tygodnie, zaj cia odbywajà si 5 dni w tygodniu. Ka dy pacjent zostaje obj ty indywidualnym programem terapii. Szczegó y pod nr. tel. 44/ REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , LECZNICE DLA ZWIERZÑT TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/

12 12. OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 ODZIE BLACHARSTWO BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. NIERUCHOMOÂCI Sprzedam M-4 ul. Micha owskiego, 4 pi tro z Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. windà. Blok ocieplony, du a loggia, okna PCV, Czartoryskiego, pow m2, 6 p., wie owiec, KUPI MIESZKANIE opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga w holu, wn ka na szafy, blisko markety. pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, Koƒskie, tel Cena 90 tys. z. Tel Tel mo e byç do remontu. Tel Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow. SPRZEDAM MIESZKANIE 59 m2, parter, blok z 1998 r. Du e, w kwadracie, kuchnia, osobne WC i azienka. Du y balkon, Sprzedam niedrogo mieszkanie w Blachowni Westerplatte. Tel m, pierwsze pi tro, Êrodkowe. Stan bardzo okna PCV. Tel Sprzedam M-2 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6, dobry. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 36 m2, II pi tro. Pokój, przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na Sprzedam M-3 47,5 m2, I pi tro, blok 4-pi trowy, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. przy al. Pokoju. Tel rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w tej 2 MOTORYZACJA Sprzedam mieszkanie M-2 30 m2, ul. nowe okna drewno, panele. Dzielnica Pó noc. 2 Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m Bez poêredników. Tel okolicy. Tel (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum, blisko uczelni. Tel , T UMIKI KUPI DOM Cena ok. 90 tys. z. Tel Kupi ma y budynek z ma à dzia kà w M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Cz stochowie lub na wsi blisko Cz stochowy. Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m2, dwa Tel pokoje z kuchnià. Bez poêredników. Sprzedam mieszkanie, 8 pi tro, wie owiec, pow. Cena 120 tys. z.tel m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta. M-3 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie), Tel po godz. 18 Mo e byç do remontu. Tel KUPI GARA Kupi gara murowany w okolicy ul. Tetmajera. azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy Sprzedam M-2 31,5 m al. Niepodleg oêci, II p, junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. 105 tys. z. wie owiec. bez poêredników. Cena 85 tys. z. Tel wieczorem Tel Tel POSZUKUJ Poszukuj pokoju w zamian za pomoc na terenie Cz stochowy. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam dom parterowy, dwurodzinny w Cz stochowie. Tel , Dom, rok budowy 2013, drewniany, idealnie docieplony, pow. ca kowita 197 m2, du y gara, TRANSPORT do wykoƒczenia. Cena z. Tel AKUMULATORY ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 K U P O N na MOTORYZACJA MATRYMONIALNE AUTOKLIMATYZACJA US UGI bezp atne NIERUCHOMOÂCI INNE og oszenie SPRZEDAM KUPI PRACA TreÊç og oszenia:... ABATEX AUTOKLIMATYZACJA ch odnictwo transportowe ch odnice sprzeda, naprawa klimatyzacja pomieszczeƒ ul. Jesienna 116, Cz-wa tel./fax kom WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE

13 AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA Âcie ka edukacyjna w kopalni 10 maja odby o si uroczyste otwarcie przyrodniczej Êcie ki edukacyjnej w kamienio omie Lipówka w Rudnikach k. Cz stochowy. Obszar ten charakteryzujàcy si wyjàtkowymi walorami widokowymi oraz bogactwem i ró norodnoêcià przyrody b dzie unikalnym miejscem dla lokalnej spo ecznoêci. Âcie ka edukacyjna w kopalni Lipówka jest efektem wspó pracy CEMEX Polska z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Akademià im. Jana D ugosza w Cz stochowie, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundacj CEMEX Budujemy przysz oêç. Âcie ka prowadzona jest przez teren wyrobiska wykorzystywanego do 1989 r. przez cementowni Rudniki jako êród o wapieni jurajskich, które sà podstawowym surowcem w procesie produkcji cementu. DziÊ obszar ten charakteryzuje si wyjàtkowymi walorami widokowymi oraz bogactwem i ró norodnoêcià przyrody, a trasa liczàca ok. 2 km jest obliczona na spokojny 2-3 godzinny spacer umo liwiajàcy podziwianie wyjàtkowo urokliwego krajobrazu. Na dnie by- ego wyrobiska dostrzec mo na wiele gatunków zió, które do tej pory wykorzystywane sà do produkcji leków. Skalne Jezioro z pokrytym szuwarami brzegiem jest idealnym schronieniem dla fauny wodnej i làdowej. Jezioro Kumaka jest natomiast idealnym miejscem l gu dla kumaka nizinnego, ÊciÊle Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m 2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m 2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà 1000 m 2, 10 km od Cz stochowy. Dzia ka uzbrojona. Cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà. Tel Blachownia Trzepizury dzia ka budowlana 2400 m 2 (pràd, si a, domek na narz dzia) PILNIE SPRZEDAM! Kontakt tel po godz wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel WYNAJM Wynajm lub sprzedam obiekt magazynowobiurowy o pow. 500 m2 w dzielnicy Grabówka, 100 m od ul.rocha. Tel Wynajm pokój z kuchnià 50 m 2 w starym budownictwie. Woda i Êwiat o. Tel , (wieczorem) TANIO! DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) chronionego gatunku p aza o priorytetowym znaczeniu w krajach Unii Europejskiej. Bystre oko obserwatora w Szeptunowej Skale dostrzec mo e skamienia e gatunki zamieszkujàce niegdyê jurajskie morze, zaê mi oênicy kolorów zachwycà si feerià barw na S onecznym Stoku, obfitujàcym w kolorowe motyle, barwne muchówki oraz chrzàszcze. Obecnie Êcie ka obejmuje 16 tablic edukacyjnych, które przedstawiajà najciekawsze fragmenty kamienio omu, ze szczególnym uwzgl dnieniem gatunków roêlin MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat SC 900 SX, 1998 r. z oty metalik, 149 tys. km, ko a lato - zima, gara owany, blokada skrzyni, ktualne op aty. Cena do uzgodnienia. Tel AUDI A r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7 biegów, kombi, bezwypadkowy. OKAZJA! Cena z. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam dzieci cy wózek g boki w dobrym stanie. Cena 150 z. Tel Sprzedam noside ko firmy Chicco NOWE. Cena 80 z do negocjacji. WiadomoÊç: tel BUDOWNICTWO Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne i wewn trzne firm polskich producentów jak:kmt, MAR-DOM, CAL, DRE. Tel Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam sukni Êlubnà. Cena 200 z. WiadomoÊç: tel WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam nowy, nieu ywany wózek inwalidzki Breezy TANIO! Tel po godz. 16 ó ko do masa u Syogra, ma o u ywane. Tanio! Tel Sprzedam obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. W posiadaniu od 1975 r. Cena 1800 z. Zdj cia i informacje: Tel US UGI Sprzeda i monta drzwi, okien, bram gara owych. Tel Dachy termozgrzew, gont, blacha, rynny, kominy, panele. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel Us ugi kompleksowo naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Dekarstwo gont, termozgrzew, obróbki, podbitki, malowanie. Tel Blacharstwo dekarstwo. Drobne naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki meblowej. Tel i zwierzàt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieo ywionej. Sprawne poruszanie si po Êcie ce i korzystanie z niej u atwi przewodnik, który uzupe nia treêci przedstawione na tablicach. Przewodnik jest doskona à pomocà dydaktycznà dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy b dà prowadziç zaj cia w terenie, jak równie dla przewodników turystycznych, dzia aczy organizacji pozarzàdowych oraz ka dego mi oênika przyrody. Publikacja zostanie przekazana nieodp atnie lokalnym instytucjom wychowawczo-edukacyjnym oraz jednostkom administracji lokalnej. Udost pniajàc Êcie k mamy na celu ochron ró norodnoêci biologicznej tego terenu i upowszechnianie wiedzy na jej temat. Zale y nam, aby Êcie ka s u y a SUPER NOWOÂå! Fala uderzeniowa na cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA nowoczesna metoda z uszczania 59 z. Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel , PRACA DAM PRAC Przyjm pracownika elektromechanika na 1/2 etatu.tel SZUKAM PRACY Ma eƒstwo ok. 40 lat pilnie poszukuje pracy. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Szukam pracy w charakterze pedagoga olinofrenopedagoga. Posiadam jedenastoletnie doêwiadczenie w pracy z dzieçmi i m odzie à. Tel Kobieta po 50-ce, orzeczenie o niepe nosprawnoêci, szuka pracy stalej lub dorywczej (sprzàtanie biur, roznoszenie ulotek, cha upnictwo). Tel M czyzna, 47 lat, kierowca kat. A+B, uprawnienia na wózki wid owe, ks. sanepidu podejmie prac w Cz stochowie lub okolicy. Tel Kierowca kategorii ABCDE z wszelkimi uprawnieniami. Tel Dekarz poszukuje pracy. Tel , M ody, 30-letni m czyzna podejmie prac fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom. Tel Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel Poszukujemy na sta z urz du pracy stanowisko GRAFIK KOMPUTEROWY Praca w cesin.pl szczegó y tel zg oszenia: zapraszamy mieszkaƒcom regionu jako miejsce aktywnego wypoczynku na onie natury oraz atrakcyjne narz dzie do edukacji dzieci i m odzie- y - powiedzia a Monika Wosik, Dyrektor ds. Ochrony Ârodowiska CEMEX Polska. oprac. TS, zdj. arc CEMEX to pr nie rozwijajàca si firma o Êwiatowym zasi gu, dzia ajàca w bran y budowlanej. Swoim klientom i spo ecznoêciom lokalnym w ponad 50 krajach na ca ym Êwiecie zapewnia najwy szej jakoêci us ugi oraz materia y budowlane, takie jak cement, beton towarowy oraz kruszywa. CEMEX Polska podejmuje szereg dzia aƒ i inwestycji, które b dà ogranicza y wp yw dzia alnoêci firmy na Êrodowisko. CE- MEX realizuje program rozwoju paliw alternatywnych. 40-letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Jestem wdowcem od 2009 roku. Poznam Panià do towarzystwa w zbli onym wieku mam 80 lat. Pani wolna ja jestem wolny. Tel. (34) w godzinach Prosz o uczciwy telefon Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Poznam pana od lat powy ej 170 cm bez na ogu alkoholowego kobieta lat 55, 154 cm, 59 kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny. Prosz o powa ne oferty. Tel po Poznam samotnego pana w wieku lat. Cel sta y zwiàzek. Tel ZWIERZ TA Oddam w dobre r ce 3-letniego owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Du y i drogi pies. Tel Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel Firma po yczkowa poszukuje AGENTÓW FINANSOWYCH Oczekujemy: dyspozycyjnoêci, niekaralnoêci Oferujemy: auto firmowe, atrakcyjne wynagrodzenie CV ze zdj ciem przeêlij na

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 AKTUALNOÂCI Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45, 13.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a al. WolnoÊci 30 poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: , w niedziel obiekt nieczynny Teatr im. Adama Mickiewicza Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, sekretariat: tel. (34) , fax (34) , sobota Byç jak Kazimierz Deyna Scena Du a 19: niedziela Byç jak Kazimierz Deyna Scena Du a 19:00 OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ KINO STUDYJNE ILUZJA Aleja NMP 64, Cz stochowa tel. 34 / , fax 34 / REPERTUAR POLOWANIE 16.30, (od 20.05) MADRYT (od 18.05) WEEKEND Z PLANET+ DOC piàtek DUCHY NASZEGO SYSTEMU 18.30, ZAMRA AJÑC LÓD sobota DUCHPIRAMIDY niedziela KTO CI UCZY JEèDZIå? INFORMATOR REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PRZEDPREMIERY Drugie oblicze 20:45 (tylko w piàtek, sobot i niedziel ) Szybcy i wêciekli 6 19:15 (tylko w Êrod i czwartek) Tajemnica Zielonego Królestwa 3D 12:00, 14:10, 16:20 (tylko w sobot i niedziel ) PREMIERY 28 pokoi hotelowych 12:00, 16:45, 18:45, 20:45 (oprócz piàtku, soboty i niedzieli), 21:45 (tylko w piàtek, sobot i niedziel ), 23:45* (tylko sobot ) Hipnotyzer 10:00 (tylko w sobot i niedziel ), 14:30, 17:00, 19:30, 22:00*, 0:30* (tylko w nocy w soboty na niedziel ) Wielki Gatsby 2D 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00* (tylko w sobot ) Wielki Gatsby 3D 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 0:30* (tylko w nocy w soboty na niedziel ) BIE ÑCY REPERTUAR Iron Man 3 3D dubbing 11:00, 13:40, 16:20 KULTURALNY Iron Man 3 3D napisy 19:00, 21:40 Niepami ç 21:45 (oprócz piàtku, soboty i niedzieli) Olimp w ogniu 14:15, 23:30* (tylko w sobot ) Oszukane 11:30, 13:30 (oprócz soboty i niedzieli), 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30* (tylko w sobot ) Przelotni kochankowie 13:30 (tylko w sobot i niedziel ), 14:30 (oprócz soboty i niedzieli), 18:30, 20:30, 22:30* (tylko w piàtek i sobot ), 0:30* (tylko w nocy z soboty na niedziel ) Straszny film 5 12:30 (oprócz soboty i niedzieli), 16:30 (oprócz soboty i niedzieli) Uk ad zamkni ty 19:15 (oprócz Êrody i czwartku) FILMY FAMILIJNE: Krudowie 2D 10:00 (tylko w sobot i niedziel ), 12:15 (oprócz soboty i niedzieli), 12:30 (tylko w sobot i niedziel ) Mambo, Lula i piraci 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 * seans bioràcy udzia w Nocy Muzeów (w nocy z na 19.05) Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. Noc Muzeów z 18 na 19 maja poza muzeami mo esz odwiedziç kina Cinema City. Podczas tej jednej nocy osoby kupujàce bilety normalne na seans pomi dzy godz a 1.00 otrzymajà drugi bilet gratis! PRZEDPREMIERY Drugie oblicze 19:15 tylko w piàtek, sobot i niedziel Szybcy i wêciekli 6 19:45 tylko w Êrod i czwartek Tajemnica zielonego królestwa 3D 11:00, 13:45, 17:45 tylko w sobot i niedziel PREMIERY Hipnotyzer 11:15, 16:15, 18:45, 21:15, 23:45C Wielki Gatsby 2D 14:30, 22:15 Wielki Gatsby 3D 11:30, 17:30, 20:30, 23:30C BIE ÑCY REPERTUAR Iron Man 3D dubbing 10:00, 11:20, 12:40, 15:20, 18:00 Iron Man 3D napisy 14:00, 16:40, 19:20, 20:40, 21:40C, 22:00D Niepami ç 21:45D, 22:00C, 00:30E Oszukane 10:15G, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:30E Panaceum 13:45 G, 20:00 Stoker 13:00, 17:15, 21:45I, 22:00H, 00:15E Straszny film 5 10:45, 15:00, 19:45 J, 00:15E Uk ad zamkni ty 19:15I, 23:15C FILMY FAMILIJNE: Krudowie 2D 10:00A,F, 11:00B,G, 15:30 Krudowie 3D 13:15, 17:45G Mambo, Lula i piraci 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 A tylko w czwartek B oprócz czwartku C tylko w sobot D oprócz soboty E tylko w nocy z soboty na niedziel F tylko w sobot i niedziel G oprócz soboty i niedzieli H tylko w piàtek, sobot i niedziel I oprócz piàtku, soboty i niedzieli J oprócz Êrody i czwartku Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu.

15 MOTORYZACJA PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA Oferta wybrana z dnia r. Mazda 2 Bezwypadkowy, Klima, Serwis, 2010, km, 75 KM benzyna, grafitowy-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel z Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel, srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Mercedes-Benz ML 280 CDi Edition Bezwypadk., serwis, 2009, km, automat, 190 KM diesel, srebrnymetallic, hak, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, cz. parkowania, regulowana wysokoêç podwozia, I w aêciciel z Mitsubishi Galant GLS Bezwypadkowy, klimatronik, 2001, km, 90 KM diesel, szary-metallic, hak, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, 2008, km, 150 KM diesel, bia y, hak, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Antara 4x4 Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2007, km, 150 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003, km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Astra Bertone Bezwypadk., klima, skóra, sportowy / coupe, 2002, km, 125 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele. Bezwypadkowy z Opel Astra Bezwypadkowy, klimatronik, serwis, 2007, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Vectra GTS Bezwypad klima serwis, 2006, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Zafira Cosmo Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006, km, 120 KM diesel, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Zafira Bezwypadk., klimatron, serwis, navi, 2004, km, 101 KM diesel, czarny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Zafira Bezwypadkowy, Klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 101 KM diesel, niebieski-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Opel Zafira 17CDTi Bezwypadkowy, klimatronik, serwis, 2008, km, diesel, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Peugeot HDi Bezwypadkowy, klima, 2004, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Peugeot 407 Bezwypadkowy, klimatron., serwis, 2006, km. 110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Peugeot 807 HDi Bezwypad, klimatron, serwis, 2004, km, 108 KM diesel, grafitowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Renault Scenic 1.9DCi Bezwyp, klimatron, serwis, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Rover CDT Bezwpadk., klimatronik, skóra, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, bezwypadkowy z Seat Cordoba 1.4i Bezwypadkowy, serwisowany, 2003, km, 75 KM benzyna, srebrny-metallic, szyberdach, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Seat Leon 1.4i Bezwypadkowy, klimatyzacja, 2004, km, 75 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, wersja dla niepe nosprawnych, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Seat Toledo 1.9TDi klima, serwis, 2005, km, 105 KM, diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z SsangYong Kyron 4x4 Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006, km, 136 KM diesel, czarny-metallic, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypadk., klimatron, serwis, 2006, km, 129 KM diesel, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Suzuki SX4 DDiS Bezwypadk., klima, serwis, SUV, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen New Beetle 2.0+Gaz cabrio, serwis, 2003, km, 116 KM, benzyna+lpg, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tempomat, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Meriva 1.7CDTi Bezwypadk., klima, serwis, 2005, km, 101 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Renault Megane V Cabrio. Bezwypadk., serwis, 2002, km, 107 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Passat 2.0TDi klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 140 KM diesel, niebieskimetallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z

16 16. REKLAMA PIÑTEK-NIEDZIELA, MAJA 2013 WÓJT GMINY WR CZYCA WIELKA OG ASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda 19 nieruchomoêci gruntowych dzia ek budowlanych po o onych w GRODZISKU 1. Oznaczenie nieruchomoêci wed ug ksi gi wieczystej i katastru nieruchomoêci Ksi ga wieczysta Nr CZ2C/ /1 Jednostka rejestrowa _2, Wr czyca Wielka, powiat k obucki, Obr b nr 0008, Grodzisko, karta mapy 4, poz. rejestrowa G.306, w aêciciel Gmina Wr czyca Wielka Opis nieruchomoêci - wyszczególnione ni ej dzia ki budowlane usytuowane sà po po udniowej stronie drogi powiatowej Grodzisko- Libidza noszàcej nazw ul. Ogrodowej w Grodzisku w sàsiedztwie ul. Spacerowej. Uzbrojone w sieç wodociàgowà. Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z du ym udzia em terenów zieleni, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa us ugowa- symbol 1MN LS. NieruchomoÊç wolna od obcià eƒ - brak wpisów w ksi dze wieczystej Forma i termin zap aty: gotówkà w ca oêci przed zawarciem aktu notarialnego PRZETARGI odb dà si w dniu 7 czerwca 2013r w sali posiedzeƒ URZ DU GMINY we WR CZYCY WIELKIEJ ul. Sienkiewicza nr 1 o nast pujàcych godzinach Godzina przetargu Numer dzia ki Powierzchnia w ha Cena wywo awcza w z otych 8,15 729/5 0, % VAT 8,30 729/6 0, % VAT WysokoÊç WysokoÊç wadium postàpienia w z w z Termin wniesienia wadium Godzina przetargu Numer dzia ki Powierzchnia w ha Cena wywo awcza w z otych WysokoÊç WysokoÊç wadium postàpienia w z w z Termin wniesienia wadium 10,30 729/14 0, % VAT ,45 729/18 0, % VAT ,00 729/19 0, % VAT ,15 729/20 0, % VAT ,30 729/21 0, % VAT ,45 729/25 0, % VAT ,45 729/7 0, % VAT ,00 729/8 0, % VAT ,15 729/9 0, % VAT ,30 729/10 0, % VAT ,00 729/26 0, % VAT ,45 729/11 0, % VAT ,15 729/27 0, % VAT ,00 729/12 0, % VAT ,30 729/28 0, % VAT ,45 729/29 0, % VAT ,15 729/13 0, % VAT Warunkiem przystàpienia do przetargu jest wp acenie wadium na ka dà dzia k budowlanà oddzielnie w pieniàdzu w wysokoêci nie mniejszej ni 5% ceny wywo awczej tj. w kwocie podanej w wy ej wymienionej tabeli na konto Urz du Gminy Wr czyca Wielka Nr Bank Spó dzielczy we Wr czycy Wielkiej, które nale y wp aciç nie póêniej ni na 3 dni przed otwarciem przetargu. Termin wp acenia wadium up ywa w dniu 3 czerwca 2013 roku oznacza, e jest to ostatni dzieƒ wp ywu Êrodków na konto bankowe gminy. Postàpienie nie mo e byç mniejsze ni 1% ceny wywo awczej. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoêci 23 % Wp acone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomoêci, pozosta ym uczestnikom zostanie zwrócone nie póêniej ni w ciàgu 3 dni od rozstrzygni cia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoêci nie stawi si bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzeda y. Koszty notarialne zwiàzane z przeniesieniem prawa w asnoêci ponosi nabywca. Szczegó owe informacje mo na uzyskaç w Urz dzie Gminy we Wr czycy Wielkiej Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Ârodowiska, pok.19, tel. /34/ wew. 119 lub /34/ Wr czyca Wielka dnia r

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40-028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 255-49-66 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo