SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin

2 SPIS TREŚCI Redakcja Artur Szwedo Rysunki Piotr Depta Skład ess studio graficzne Spis treści WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Władze rektorskie Kanclerz Kwestor Senat Uniwersytetu Szczecińskiego Komisje senackie Władze wydziałowe SPIS TREŚCI Druk Comgraph Przygotowano we współpracy z pracownikami Biura Promocji i Informacji, Działu Spraw Osobowych oraz jednostkami naukowymi i administracyjnymi Uniwersytetu Szczecińskiego. Informacje zamieszczone w publikacji zostały opracowane według stanu zatrudnienia z dnia 10 października 2009 roku. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp Instytut Filozofii Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Politologii i Europeistyki Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Socjologii Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Katedra Edukacji Artystycznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Centrala telefoniczna (91) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Fizyki Instytut Matematyki Katedra Edukacji Informatycznej i Technicznej WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp

3 SPIS TREŚCI 4 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Choszcznie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kołobrzegu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałczu/Pile Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Katedra Ekonomiki i Przedsiębiorstw Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Katedra Zarządzania Jakością Instytut Informatyki w Zarządzaniu Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Katedra Metod Informatyki Stosowanej Katedra Systemów Wspomagania Decyzji Katedra Społeczeństwa Informacyjnego Wydziałowe Centrum Informatyczne Instytut Rachunkowości Katedra Rachunkowości Finansowej Katedra Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Katedra Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Katedra Rachunku Kosztów Katedra Teorii Rachunkowości Katedra Ekonometrii i Statystyki Katedra Finansów Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Katedra Makroekonomii Katedra Marketingu Katedra Mikroekonomii Katedra Organizacji i Zarządzania Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Zarządzania Finansami Podyplomowe Studium MBA WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Kultury Fizycznej Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Katedra Antropologii Katedra Biochemii Katedra Biologii Komórki Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Katedra Fizjologii Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katedra Genetyki Katedra Mikrobiologii i Immunologii Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Katedra Zoologii Ogólnej WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Informacja o Wydziale Władze Wydziału Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp Dziekanat Katedra Kryminalistyki i Kryminologii Katedra Nauk Ekonomicznych Katedra Postępowania Cywilnego Katedra Postępowania Karnego Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Katedra Prawa Finansowego Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Katedra Prawa Karnego Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Katedra Teorii i Filozofii Prawa SPIS TREŚCI 5

4 SPIS TREŚCI 6 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Biuro Promocji i Informacji WZIEU Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świnoujściu Katedra Efektywności Innowacji Katedra Ekonomii Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Katedra Logistyki Katedra Marketingu Usług Katedra Metod Ilościowych Katedra Organizacji i Zarządzania Katedra Polityki Gospodarczej Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Katedra Systemów i Polityki Transportowej Katedra Finansów Publicznych Katedra Rachunkowości i Controlingu Katedra Zarządzania Turystyką WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Katedra Egzegezy i Teorii Biblijnej Katedra Filozofii Chrześcijańskiej Katedra Historii Kościoła Katedra Italianistyki Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Katedra Katechetyki Katedra Pedagogiki i Psychologii Katedra Prawa Kanonicznego Katedra Teologii Dogmatycznej Katedra Teologii Fundamentalnej Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Katedra Teologii Patrystycznej WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Słowiańskiej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Katedra Filologii Angielskiej Katedra Filologii Romańskiej WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Nauk o Morzu Katedra Badań Miast i Regionów Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni Katedra Turystyki Katedra Rekreacji Stacja Morska w Międzyzdrojach Muzeum Geologiczne Kuter Pomiarowo-Badawczy ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Katedra Administracji Publicznej Katedra Współczesnych Ustrojów Państwowych Katedra Prawa i Postępowania Sądowego SPIS TREŚCI 7

5 SPIS TREŚCI 8 INNE JEDNOSTKI A. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Akademickie Centrum Kształcenia Językowego Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu B. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE Archiwum Akademickie Biuro Karier Akademickie Centrum Kultury Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biblioteka Główna Biblioteka Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego Biblioteka Ekonomiczna WNEiZ Biblioteka Filologii Polskiej i Słowiańskiej Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Biblioteka Instytutu Kultury Fizycznej Biblioteka Języków Obcych Biblioteki Wydziału Humanistycznego Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Biblioteka Wydziału Teologicznego Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydawnictwo Naukowe C. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Dyrektor Muzyczny US Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Centrum Kongresowe w Dębnie Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Samodzielny Publiczny ZOZ Szkół Wyższych Samorząd Studencki Przychodnia Zakładowa Związki Zawodowe ADMINISTRACJA I OBSŁUGA GOSPODARCZA A. CZĘŚĆ PODLEGŁA WŁADZOM REKTORSKIM Sekretariaty Władz Rektorskich Asystencki Dom Mieszkalny Audytor Wewnętrzny Biuro Promocji i Informacji Biuro ds. Jakości Kształcenia Centrum Zarządzania Uczelniana Siecią Komputerową Dział Kształcenia i Akredytacji Dział Nauki Dział Organizacyjno-Prawny Dział Projektów Europejskich Dział Spraw Międzynarodowych Dział Spraw Osobowych Dział Spraw Studenckich Inspektorat BHP i OP Osiedle Domów Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Obronnego Studentów Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Uczelniany Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Kancelaria Tajna Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych i OC Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach B. CZĘŚĆ PODLEGŁA KANCLERZOWI Kanclerz Kwestor Dział Administracyjno-Gospodarczy Dział Ewidencji Majątku Dział Finansowo-Księgowy Kasy Dział Techniczny Dział Zatrudnienia i Płac Kancelaria Ogólna Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Burowie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Pobierowie Rewident Zakładowy SPIS TREŚCI 9

6 SPIS TREŚCI Samodzielna Sekcja Ekonomiczna Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji Samodzielna Sekcja Socjalna Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i Transportu Magazyn C. OBSŁUGA GOSPODARCZA al. Papieża Jana Pawła II 22a al. Papieża Jana Pawła II al. Piastów 40B al. Wojska Polskiego al. Wojska Polskiego 107/ ul. Cukrowa ul. Krakowska ul. Malczewskiego 10/ ul. Mickiewicza ul. Mickiewicza ul. Mickiewicza ul. Narutowicza 17a ul. Ogińskiego 16/ ul. Przemysłowa 3 (Jarocin) ul. Rycerska ul. Tarczyńskiego ul. Wawrzyniaka ul. Wąska ul. Wielkopolska Centrum Kongresowe w Dębnie Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach Zespół Parkowo-Pałacowy w Małkocinie INDEKS Indeks rzeczowy Indeks osobowy SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

7 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin tel. (91) , fax (91) tel. centr. (91) WŁADZE REKTORSKIE REKTOR prof. dr hab. Waldemar Tarczyński tel. (91) , fax (91) PROREKTOR DS. FINANSÓW I ROZWOJU prof. dr hab. Józef Perenc tel. (91) , fax (91) WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. Edward Włodarczyk tel. (91) , fax (91) PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ prof. dr hab. Andrzej Witkowski tel. (91) , fax (91) , PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US tel. (91) , fax (91) , KANCLERZ mgr Eugeniusz Kisiel tel. (91) , KWESTOR mgr Andrzej Kuciński tel. (91) , (91) , 11

8 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SENAT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (KADENCJA ) WŁADZE REKTORSKIE prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Józef Perenc prof. dr hab. Edward Włodarczyk prof. dr hab. Andrzej Witkowski dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US Rektor US Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Prorektor ds. Kształcenia Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prorektor ds. Studenckich WŁADZE DZIEKAŃSKIE dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Piotr Krasoń, prof. US Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Leon Dorozik Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US Dziekan Nauk Przyrodniczych dr hab. Henryk Dolecki, prof. US Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US Dziekan Wydziału Teologicznego dr hab. Ewa Pajewska, prof. US Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Ryszard Borówka Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Henryk Haak, prof. US Dziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji w Jarocinie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak prof. dr hab. Adam Wątor dr hab. Karol Piasecki, prof. US dr Hubert Kupiec WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY prof. dr hab. Grygoryij Sklyar dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. US dr Jadwiga Mrozek-Lejman WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA prof. dr hab. Edward Urbańczyk prof. dr hab. Zdzisław Szajewski dr hab. Waldemar Gos, prof. US dr Jacek Batóg WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH prof. dr hab. Wiesław Deptuła dr hab. Jerzy Eider, prof. US dr Renata Słominska-Walkowiak WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dr hab. Stanisław Czepita, prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US dr Kinga Flaga-Gieruszyńska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG dr hab. Henryk Babis, prof. US dr hab. Aleksander Paniasiuk, prof. US dr Tomasz Norek WYDZIAŁ TEOLOGICZNY ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US ks. dr Andrzej Wańka WYDZIAŁ FILOLOGICZNY dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US dr Ewa Szczepan WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI prof. dr hab. Stanisław Musielak prof. dr hab. Marek Dutkowski dr Krystyna Osadczuk WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 12 13

9 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 14 ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE dr hab. Marek Suchanek, prof. US dr Karol Sroka JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE dr Piotr Wahl PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr Urszula Ganakowska mgr Maria Jańczuk mgr Anna Janeczko mgr Magdalena Herman mgr Jan Wieczorek PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr Anna Linka PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW Paweł Cichecki Milena Ferdynus Julia Jerka Emilia Komrowska Ewa Matuszewska Michał Mintus Hanna Pietruszewska Paweł Piwowarczyk Iwona Smolec Radosław Śledź Ewa Wasiak Marcin Wypchło Z GŁOSEM DORADCZYM prof. dr hab. Radosław Gaziński dr hab. Danuta Umiastowska dr Bazyli Baran mgr Eugeniusz Kisiel mgr Andrzej Kuciński mgr Gabriela Chojnacka KOMISJE SENACKIE KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW dr hab. Waldemar Gos, prof. US przewodniczący, WNEiZ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Rektor US prof. dr hab. Józef Perenc Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Leon Dorozik WNEiZ dr hab. Henryk Dolecki, prof. US WPiA dr hab. Radosław Gaziński, prof. US Biblioteka Główna dr hab. Piotr Krasoń, prof. US WMF dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US WH ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US WT dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US WZiEU dr hab. Ewa Pajewska, prof. US WF dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US WNP dr hab. Henryk Haak, prof. US ZWA w Jarocinie prof. dr hab. Ryszard Borówka WNoZ dr Bazyli Baran MSKP dr Marek Czerwiński ZNP dr Piotr Wahl ACKJ mgr Janusz Blank SWFiS mgr Eugeniusz Kisiel Kanclerz US mgr inż. Bożena Kosińska NSZZ Solidarność mgr Andrzej Kuciński Kwestor US mgr Edyta Łongiewska-Wijas Wydawnictwo Naukowe mgr Wiesława Świrgoń ZZPNNA Marcin Wypchło Samorząd Studencki KOMISJA DS. PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH dr hab. Stanisław Czepita, prof. US przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Stanisław Musielak WNoZ dr hab. Henryk Babis, prof. US WZiEU ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US WT dr hab. Jerzy Eider, prof. US WNP dr hab. Waldemar Gos, prof. US WNEiZ dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US WF dr hab. Henryk Walczak WH dr Małgorzata Moś ZNP dr Jan Styszyński ACKJ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 15

10 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 16 dr Jerzy M. Wojciechowski MSKP mgr Janusz Blank SWFiS mgr Gabriela Chojnacka ZZPNNA mgr inż. Jarosław Słowiak NSZZ Solidarność Karolina Konopska Samorząd Doktorantów Paweł Piwowarczyk Samorząd Studencki KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. Edward Urbańczyk przewodniczący, WNEiZ prof. dr hab. Ryszard Lipczuk WF prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak WNP dr hab. Beata Filipak, prof. US WZiEU dr hab. Adam Furier, prof. US WH dr hab. Kazimierz Furmańczyk, prof. nadzw. WNoZ ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US WT dr Izabela Gawłowicz WPiA dr Andrzej Osadczuk NSZZ Solidarność dr hab. Danuta Umiastowska ZNP dr Miłosz Stępiński WNP mgr Elżbieta Baranowska ZZPNNA mgr Urszula Ganakowska Biblioteka Gówna mgr Cezary Janiszyn SWFiS mgr Agnieszka Samochowiec MSKP mgr Anita Zdrojewska-Lichosik ACKJ Paweł Cichecki Samorząd Studencki Paweł Sznigir Samorząd Doktorantów KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak przewodnicząca, WH dr hab. Wojciech Downar, prof. US WZiEU dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US WNEiZ dr hab. Henryk Haak, prof. US ZWA w Jarocinie dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US WF dr hab. Barbara Kryk, prof. US WNEiZ dr hab. Hagen Meltzer, prof. US WMF dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US WH dr hab. Marta Skwara, prof. US WF dr hab. Jacek Styszyński, prof. US WMF dr hab. Jacek Buko WZiEU dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz dr inż. Jerzy Gracz dr Lidia Horyń ks. dr Romuald Jankiewicz ks. dr Andrzej Krzystek dr Maria Makris dr Krystyna Osadczuk dr Renata Słominska-Walkowiak dr Karol Sroka dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek dr Marek Tkaczuk mgr Ewa Woltman mgr Cezary Janiszyn mgr Maria Jańczuk Anna Linka Ewa Wasiak Marcin Wypchło KOMISJA DS. NAUKI dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US prof. dr hab. Andrzej Bałaban prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. Marek Dutkowski prof. dr hab. Adam Wątor dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US dr Marek Czerwiński dr Wiesław Matys mgr Jolanta Tomasik mgr Aniela Wojtas Julia Jerka Paweł Sznigir KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US prof. dr hab. Józef Girjatowicz WPiA ZNP MSKP WT WT WNP WNoZ WNP ZWA w Jarocinie WNoZ WPiA ACKJ SWFiS ZZPNNA Samorząd Doktorantów Samorząd Studencki Samorząd Studencki przewodnicząca, WMF WPiA WNEiZ WNoZ WH NSZZ Solidarność WF WT WNP WZiEU ZNP MSKP ZZPNNA ACKJ Samorząd Studencki Samorząd Doktorantów przewodnicząca, WF WNoZ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 17

11 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 18 prof. dr hab. Czesław Koźminski prof. dr hab. Teresa Rzepa prof. dr hab. Marian Rębkowski prof. dr hab. Józef Stanilewicz prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk dr hab. Jerzy Eider, prof. US dr hab. Franco Ferrari, prof. US dr hab. Stanisław Flejterski, prof. US dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US dr hab. Beata Rycielska, prof. US dr hab. Wanda Skoczylas, prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US dr Rita Jaworska Stankiewicz dr Marek Czerwiński ks. dr Janusz Giec dr Marta Komorowska-Pudło mgr Joanna Gołębiecka mgr Barbara Kurowska mgr Irena Ligmanowska mgr Elżbieta Kowalczyk mgr inż. Mirosława Różycka Mielna Ferdynus Wanda Formella Izabela Ostrowska Agnieszka Staniszewska KOMISJA DS. WYDAWNICTW dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US prof. dr hab. Jerzy Dudziński prof. dr hab. Stanisława Rogalska dr hab. Adam Bechler, prof. US dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US dr Anna Cedro dr inż. Marian Gołębiowski dr Katarzyna Święch dr hab. Danuta Umiastowska ks. ds. Grzegorz Wejman WNoZ WH WH WZiEU WNP WNP WMF WZiEU MSKP WNEiZ WF WNEiZ WPiA WPiA ZNP WT WT MSKP ACKJ ACKJ ZZPNNA Biblioteka Główna Samorząd Studencki NSZZ Solidarność Samorząd Doktorancki Samorząd Studencki przewodniczący, WZiEU WNEiZ WNP WMF WH WF WNoZ WNEiZ WPiA ZNP WT dr Elżbieta Wiścicka MSKP mgr Krzysztof Gouda ZZPNNA mgr Dorota Matkowska-Klatt ACKJ KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Mirosława Białoskórska przewodnicząca, WF prof. dr hab. Józef Girjatowicz WNoZ ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec WT prof. dr hab. Maciej Rogalski WNP dr hab. Maria Brzezińska, prof. US WNP dr hab. Janusz Garecki, prof. US WMF dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US MSKP dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US WNEiZ dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US WPiA dr hab. Andrzej Mielcarek, prof. US WZiEU dr hab. Cezariusz Skuza, prof. US WH dr Błażej Kolasiński WPiA dr Barbara Mazur-Chrzanowska WMF dr Ewa Putek-Szeląg ZNP mgr Magdalena Błaszkowska ACKJ Marcin Wypchło Samorząd Studencki KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk przewodnicząca, WNEiZ dr hab. Ewa Komorowska, prof. US WF dr hab. Maria Suska, prof. US WNP dr Barbara Mazur-Chrzanowska WMF ks. dr Rafał Misiak WT dr Iwona Wierzchowiecka WPiA Paweł Cichecki Samorząd Studencki Agata Poniewierska Samorząd Studencki Krzysztof Skrzypiński Samorząd Studencki Iwona Smalec Samorząd Studencki Małgorzata Wojtasiak Samorząd Studencki Paweł Zacharzewski Samorząd Studencki ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW dr Daniel Wcinkiewicz przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Ksenia Czubakowska WNEiZ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 19

12 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO dr hab. Maria Brzezińska, prof. US WNP dr hab. Grażyna Wolska, prof. US WZiEU dr hab. Jolanta Mazurkiewicz- WF -Sokołowska, prof. US ks. dr Jarosław Nowaszczuk WT Michał Mintus Samorząd Studencki Tomasz Jankowski Samorząd Studencki Błażej Łukjanowicz Samorząd Studencki Joanna Deluga Samorząd Studencki Katarzyna Werner Samorząd Studencki Joanna Tom Samorząd Studencki KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW dr Andrzej Municzewski przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Marian Cieciura WNP dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US WF dr hab. Bogusław Walczak, prof. US WZiEU Anna Linka Samorząd Doktorantów Karolina Konopska Samorząd Doktorantów Paweł Ogrodnik Samorząd Doktorantów Izabela Ostrowska Samorząd Doktorantów ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW dr Jerzy Ciapała przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Maciej Rogalski WNP dr hab. Jerzy Madejski, prof. US WF dr hab. Beata Meyer, prof. US WZiEU Aneta Makowska Samorząd Doktorantów Sylwia Serwońska Samorząd Doktorantów Paweł Sznigir Samorząd Doktorantów Grzegorz Świszcz Samorząd Doktorantów WŁADZE WYDZIAŁOWE (KADENCJA ) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Dziekan prof. dr hab. Leon Dorozik Prodziekan ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zygmunt Drążek Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Barbara Kryk, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Waldemar Gos, prof. US WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Dziekan dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Wojciech Downar, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Jacek Buko WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Dziekan dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Henryk Walczak WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 20 21

13 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Dziekan dr hab. Ewa Pajewska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Dziennych dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Dziekan dr hab. Henryk Dolecki, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr Beata Kanarek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr Marek Tkaczuk Prodziekan ds. Studiów Uzupełniających Magisterskich dr Rita Jaworska-Stankiewicz ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE Dziekan dr hab. Henryk Haak, prof. US Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Konieczny Prodziekan ds. Studenckich dr Karol Sroka WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Dziekan ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US Prodziekan ds. Nauki ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US Prodziekan ds. Studenckich ks. dr Andrzej Krzystek WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Dziekan dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr Renata Słominska-Walkowiak Prodziekan ds. Instytutu Kultury Fizycznej dr hab. Jerzy Eider, prof. US WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Dziekan prof. dr hab. Ryszard Borówka Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Marek Dutkowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Krystyna Osadczuk WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Dziekan dr hab. Piotr Krasoń, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Jacek Styszyński, prof. US WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 22 23

14 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NOTATKI 24

15 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) , (91)

16 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 26 Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Posiada pełne prawa akademickie, może nadawać stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz stopień doktora w zakresie historii, pedagogiki i filozofii. Wydział stara się o uprawnienia w zakresie nauk o polityce. Obecnie Wydział Humanistyczny to dwa nowoczesne budynki przy ul. Ogińskiego 16/17 i ul. Krakowskiej 71/79. Wydział Humanistyczny kształci studentów na poziomie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na kierunku historia, pedagogika i filozofia. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 222 nauczycieli akademickich, wśród nich 20 profesorów zwyczajnych i tytularnych oraz 48 doktorów habilitowanych zatrudnionych w 6 instytutach i 3 katedrach. Studenci, w roku akademickim 2009/10 w liczbie około 720 osób, kształcą się na 13 kierunkach: historia, stosunki międzynarodowe, archeologia, socjologia, politologia, europeistyka, filozofia, pedagogika, praca socjalna, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, etnologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach których mają do wyboru różne specjalności. Studenci mogą rozwijać własne zainteresowania naukowe nie tylko poprzez studiowanie na wybranych przez siebie kierunkach, ale również poprzez działalność w kilkunastu kołach naukowych. Są to między innymi: Koło Naukowe Socjologów, Koło Naukowe Filozofii, Koło Naukowe Politolog, Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Historyków Wojskowości, Koło Naukowe Archeologów, Koło Wolontariatu, Koło Naukowe Edukacji Informatycznej, Koło Naukowe Resocjalizacji i inne. Na Wydziale są prowadzone również studia podyplomowe umożliwiające absolwentom różnych kierunków kształcenia podnoszenie już posiadanych i uzyskiwanie nowych kwalifikacji. Do dyspozycji Wydziału Humanistycznego pozostają dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 50 stanowisk. Każde z nich posiada dostęp do Internetu. W obu pracowniach zainstalowane są rzutniki multimedialne oraz skanery. Z każdego komputera poprzez połączenie z Biblioteką Główną US możliwy jest dostęp do specjalistycznych wielodziedzinowych baz danych i elektronicznych wersji czasopism. Pracownicy i studenci prowadzą współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, m.in. z uniwersytetami w Rostoku, Berlinie, Koloni, Bari, Bordeaux, Ostrawie, Pardubicach, Wilnie, Dalarnie, Konya i in. Współpraca dotyczy wymiany studentów i pracowników, na szczególną uwagę zasługują kontakty w ramach Jean Monnet Centre i wyjazdy studyjne do Brukseli. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) , (91) WŁADZE WYDZIAŁU DZIEKAN dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. NAUKI dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. ORGANIZACYJNYCH I STUDENCKICH dr hab. Henryk Walczak tel. (91) DZIEKANAT ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , fax (91) mgr Urszula Kosińska kierownik dziekanatu, tel. (91) , mgr Lucyna Jancewicz-Borek starszy specjalista, tel./fax (91) mgr Małgorzata Witkowska specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie, tel. (91) mgr inż. Tomasz Rudak zarządzający siecią informatyczną WH tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 27

17 SEKCJA DS. STUDENCKICH ul. Krakowska ZASTĘPCA DYREKTORA dr Ewa Kochan tel. (91) WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Urszula Lokś kierownik sekcji ds. studenckich, tel. (91) , fax (91) , STUDIA STACJONARNE Alicja Walaszek specjalista, tel. (91) Małgorzata Laryończuk specjalista, tel. (91) mgr inż. Anna Marczuk Strawa samodzielny referent, tel. (91) mgr Małgorzata Włodarczyk samodzielny referent, tel. (91) Karolina Nalewaj samodzielny referent, tel. (91) mgr inż. Marta Neumann starszy referent, tel. (91) STUDIA NIESTACJONARNE Beata Burdanowska specjalista, tel. (91) POMOC MATERIALNA mgr Marta Narkiewicz samodzielny referent, tel. (91) Elżbieta Majer starszy referent, tel. (91) Ewa Bąk referent, tel. (91) PUNKT KONSULTACYJNY W GORZOWIE WLKP. ul. Teatralna 25, tel. (95) [funkcjonuje do 2012 roku] SEKRETARIAT Waldemar Korcz starszy technik, tel. (91) ZAKŁAD EPISTEMOLOGII dr hab. Renata Ziemińska profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Arkadiusz Chrudzimski profesor US, tel. (91) , dr Karol Polcyn adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD ETYKI dr hab. Mirosław Rutkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Wacław Janikowski adiunkt, tel. (91) , dr Krzysztof Saja adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD FILOZOFII KULTURY dr hab. Jerzy Kochan profesor US, kierownik, tel. (91) , mgr Michał Sokolski asystent, tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 28 INSTYTUT FILOZOFII ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , fax (91) DYREKTOR dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US tel. (91) ZAKŁAD FILOZOFII NAUKI dr hab. Wojciech Krysztofiak profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Maciej Witek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD FILOZOFII PRZYRODY I BIOETYKI dr hab. Wiesław Dyk profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Małgorzata Adamiec-Jadwiżak adiunkt, tel. (91) , dr Waldemar Prusik adiunkt, tel. (91) , 29

18 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ dr hab. Ireneusz Ziemiński profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Jaromir Brejdak adiunkt z habilitacją, tel. (91) , dr Krzysztof Hubaczek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII prof. dr hab. Halina Perkowska profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr Ewa Kochan starszy wykładowca, tel. (91) , dr Marta Trybowska starszy wykładowca, tel. (91) , ZAKŁAD ONTOLOGII I FILOZOFII ANALITYCZNEJ dr hab. Tadeusz Szubka profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Adriana Schetz adiunkt, tel. (91) , INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , tel./fax (91) DYREKTOR dr hab. Adam Makowski, prof. US tel. (91) , ZASTĘPCY DYREKTORA dr Radosław Skrycki tel. (91) , dr Tomasz Ślepowroński tel. (91) , SEKRETARIAT Grażyna Mazgoła specjalista, tel. (91) , mgr Monika Potoczny samodzielny referent, tel. (91) , ZAKŁAD ARCHEOLOGII prof. dr hab. Marian Rębkowski profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr Przemysław Krajewski adiunkt, tel. (91) , dr Agnieszka Matuszewska adiunkt, tel. (91) , dr Marcin Szydłowski adiunkt, tel. (91) dr Mikołaj Urbanowski adiunkt, tel. (91) ZAKŁAD EUROPEJSKICH STUDIÓW PORÓWNAWCZYCH prof. dr hab. Jan M. Piskorski profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr phil. Jörg Hackmann prof. wizytujący, tel. (91) , dr Krzysztof Guzikowski adiunkt, tel. (91) dr Jarosław Suchoples adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII XIX I XX WIEKU prof. dr hab. Adam Wątor profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr Eryk Krasucki adiunkt, tel. (91) , dr Tomasz Sikorski adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ I ARCHIWISTYKI prof. dr hab. Radosław Gaziński profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 30 31

19 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY prof. dr hab. Zygmunt Szultka profesor zw., tel. (91) , dr Agnieszka Gut adiunkt, tel. (91) , dr Radosław Skrycki adiunkt, tel. (91) , dr Renata Gałaj-Dempniak starszy wykładowca, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ prof. dr hab. Stefan Zawadzki profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr hab. Danuta Okoń adiunkt z habilitacją, tel. (91) , dr Małgorzata Cieśluk adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr hab. Piotr Briks profesor US, tel. (91) , dr Rafał Simiński adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW NAD SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI dr hab. Adam Makowski profesor US, kierownik, tel. (91) , prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski profesor zw., tel. (91) , dr Jacek Łapott adiunkt, tel. (91) , dr Renata Nowaczewska adiunkt, tel. (91) , dr Anna Szczepańska starszy wykładowca, tel. (91) , dr hab. Ryszard Tomczyk profesor nadzw., tel. (91) , dr Radosław Ptaszyński adiunkt, tel. (91) , dr Tomasz Ślepowroński adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH prof. dr hab. Edward Włodarczyk profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr Agnieszka Chlebowska adiunkt, tel. (91) , dr Dariusz Szudra adiunkt, tel. (91) ZAKŁAD STUDIÓW WOJSKOWYCH dr hab. Henryk Walczak adiunkt z habilitacją, kierownik, tel. (91) , prof. dr hab. Janusz Faryś profesor zw., tel. (91) dr Krystian Szudarek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW WSCHODNICH dr hab. Andrzej Furier profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Bolesław Hajduk profesor US, tel. (91) dr Barbara Patlewicz adiunkt, tel. (91) , dr Grzegorz Skrukwa adiunkt, tel. (91) INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 32 ZAKŁAD STUDIÓW NIEMCOZNAWCZYCH prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński profesor zw., kierownik, tel. (91) , DYREKTOR dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. US tel. (91) , 33

20 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 34 ZASTĘPCA DYREKTORA dr Renata Podgórzańska tel. (91) , SEKRETARIAT Stanisława Łuczak specjalista, tel. (91) , Elżbieta Czernecka samodzielny referent, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII SPOŁECZNEJ I BADAŃ REGIONALNYCH prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski profesor zw. kierownik, tel. (91) dr Marcin Orzechowski adiunkt, tel. (91) , dr Fuad Jomma adiunkt, tel. (91) , mgr Piotr Chrobak asystent, tel. (91) , ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ dr hab. Ryszard Kowalczyk profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Łukasz Tomczak adiunkt, tel. (91) , dr Krzysztof Kowalczyk adiunkt, tel. (91) , dr Małgorzata Kamola-Cieślik adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEj dr hab. Andrzej Wojtaszak profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Dorota Rdzanek adiunkt, tel. (91) , dr Dariusz Wybranowski adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD NAJNOWSZYCH DZIEJÓW POLITYCZNYCH I PROBLEMÓW ETNICZNYCH dr hab. Janusz Mieczkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Marzenna Giedrojć adiunkt, tel. (91) , dr Małgorzata Mieczkowska adiunkt, tel. (91) mgr Dorota Kowalewska asystent, tel. (91) , ZAKŁAD PRAKSEOLOGII, HEURYSTYKI I MARKETINGU POLITYCZNEGO prof. dr hab. Benon Szałek profesor zw., kierownik tel. (91) , dr Joanna Jonczek adiunkt, tel. (91) , dr Bartłomiej Toszek adiunkt, tel. (91) , mgr Małgorzata Kempisty asystent, tel. (91) , ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I EUROPEISTYKI IM. JEANA MONNETA dr hab. Janusz Ruszkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Charles Elworthy profesor US, tel. (91) , dr hab. Walter Rothholz profesor US, tel. (91) , dr Marek Żurek adiunkt, tel. (91) , dr Maciej Drzonek adiunkt, tel. (91) , dr Janusz Jartyś adiunkt, tel. (91) , dr Zdzisław Matusewicz adiunkt, tel. (91) , dr Artur Staszczyk adiunkt, tel. (91) , dr Sebastian Kaniewski adiunkt, tel. (91) , dr Liana Hurska-Kowalczyk adiunkt, (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 35

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab.

Uniwersytet Łódzki Władze rektorskie: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prof. dr hab. Bogdan Gregor Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010 Wydział Nauk Społecznych PREWODNIK 00/010 Piotrków Trybunalski 00 PREWODNIK 00/010 espół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki. Władze rektorskie: - Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektor ds. ekonomicznych - Prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 www.uwb.edu.pl Centrala tel. + 48 85 745 70 00, + 48 85 745 71 15 e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl Rektorat tel. + 48 85 745 70

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012/2013 informator licencjackie magisterskie www.wwszip.pl Władze Uczelni Rektor WWSZiP prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2006/2007 Zielona Góra 2007 2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo