SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin

2 SPIS TREŚCI Redakcja Artur Szwedo Rysunki Piotr Depta Skład ess studio graficzne Spis treści WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Władze rektorskie Kanclerz Kwestor Senat Uniwersytetu Szczecińskiego Komisje senackie Władze wydziałowe SPIS TREŚCI Druk Comgraph Przygotowano we współpracy z pracownikami Biura Promocji i Informacji, Działu Spraw Osobowych oraz jednostkami naukowymi i administracyjnymi Uniwersytetu Szczecińskiego. Informacje zamieszczone w publikacji zostały opracowane według stanu zatrudnienia z dnia 10 października 2009 roku. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp Instytut Filozofii Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Politologii i Europeistyki Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Socjologii Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Katedra Edukacji Artystycznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Centrala telefoniczna (91) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Fizyki Instytut Matematyki Katedra Edukacji Informatycznej i Technicznej WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp

3 SPIS TREŚCI 4 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Choszcznie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kołobrzegu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałczu/Pile Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Katedra Ekonomiki i Przedsiębiorstw Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Katedra Zarządzania Jakością Instytut Informatyki w Zarządzaniu Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Katedra Metod Informatyki Stosowanej Katedra Systemów Wspomagania Decyzji Katedra Społeczeństwa Informacyjnego Wydziałowe Centrum Informatyczne Instytut Rachunkowości Katedra Rachunkowości Finansowej Katedra Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Katedra Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Katedra Rachunku Kosztów Katedra Teorii Rachunkowości Katedra Ekonometrii i Statystyki Katedra Finansów Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Katedra Makroekonomii Katedra Marketingu Katedra Mikroekonomii Katedra Organizacji i Zarządzania Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Katedra Zarządzania Finansami Podyplomowe Studium MBA WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Kultury Fizycznej Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Katedra Antropologii Katedra Biochemii Katedra Biologii Komórki Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Katedra Fizjologii Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katedra Genetyki Katedra Mikrobiologii i Immunologii Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Katedra Zoologii Ogólnej WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Informacja o Wydziale Władze Wydziału Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wlkp Dziekanat Katedra Kryminalistyki i Kryminologii Katedra Nauk Ekonomicznych Katedra Postępowania Cywilnego Katedra Postępowania Karnego Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Katedra Prawa Finansowego Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Katedra Prawa Karnego Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Katedra Teorii i Filozofii Prawa SPIS TREŚCI 5

4 SPIS TREŚCI 6 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Biuro Promocji i Informacji WZIEU Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świnoujściu Katedra Efektywności Innowacji Katedra Ekonomii Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Katedra Logistyki Katedra Marketingu Usług Katedra Metod Ilościowych Katedra Organizacji i Zarządzania Katedra Polityki Gospodarczej Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Katedra Systemów i Polityki Transportowej Katedra Finansów Publicznych Katedra Rachunkowości i Controlingu Katedra Zarządzania Turystyką WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Katedra Egzegezy i Teorii Biblijnej Katedra Filozofii Chrześcijańskiej Katedra Historii Kościoła Katedra Italianistyki Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Katedra Katechetyki Katedra Pedagogiki i Psychologii Katedra Prawa Kanonicznego Katedra Teologii Dogmatycznej Katedra Teologii Fundamentalnej Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Katedra Teologii Patrystycznej WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Słowiańskiej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Katedra Filologii Angielskiej Katedra Filologii Romańskiej WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Instytut Nauk o Morzu Katedra Badań Miast i Regionów Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni Katedra Turystyki Katedra Rekreacji Stacja Morska w Międzyzdrojach Muzeum Geologiczne Kuter Pomiarowo-Badawczy ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE Informacja o Wydziale Władze Wydziału Dziekanat Katedra Administracji Publicznej Katedra Współczesnych Ustrojów Państwowych Katedra Prawa i Postępowania Sądowego SPIS TREŚCI 7

5 SPIS TREŚCI 8 INNE JEDNOSTKI A. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Akademickie Centrum Kształcenia Językowego Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu B. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE Archiwum Akademickie Biuro Karier Akademickie Centrum Kultury Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biblioteka Główna Biblioteka Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego Biblioteka Ekonomiczna WNEiZ Biblioteka Filologii Polskiej i Słowiańskiej Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Biblioteka Instytutu Kultury Fizycznej Biblioteka Języków Obcych Biblioteki Wydziału Humanistycznego Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Biblioteka Wydziału Teologicznego Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydawnictwo Naukowe C. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Dyrektor Muzyczny US Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Centrum Kongresowe w Dębnie Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Samodzielny Publiczny ZOZ Szkół Wyższych Samorząd Studencki Przychodnia Zakładowa Związki Zawodowe ADMINISTRACJA I OBSŁUGA GOSPODARCZA A. CZĘŚĆ PODLEGŁA WŁADZOM REKTORSKIM Sekretariaty Władz Rektorskich Asystencki Dom Mieszkalny Audytor Wewnętrzny Biuro Promocji i Informacji Biuro ds. Jakości Kształcenia Centrum Zarządzania Uczelniana Siecią Komputerową Dział Kształcenia i Akredytacji Dział Nauki Dział Organizacyjno-Prawny Dział Projektów Europejskich Dział Spraw Międzynarodowych Dział Spraw Osobowych Dział Spraw Studenckich Inspektorat BHP i OP Osiedle Domów Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Obronnego Studentów Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Uczelniany Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Kancelaria Tajna Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych i OC Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach B. CZĘŚĆ PODLEGŁA KANCLERZOWI Kanclerz Kwestor Dział Administracyjno-Gospodarczy Dział Ewidencji Majątku Dział Finansowo-Księgowy Kasy Dział Techniczny Dział Zatrudnienia i Płac Kancelaria Ogólna Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Burowie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Pobierowie Rewident Zakładowy SPIS TREŚCI 9

6 SPIS TREŚCI Samodzielna Sekcja Ekonomiczna Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji Samodzielna Sekcja Socjalna Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i Transportu Magazyn C. OBSŁUGA GOSPODARCZA al. Papieża Jana Pawła II 22a al. Papieża Jana Pawła II al. Piastów 40B al. Wojska Polskiego al. Wojska Polskiego 107/ ul. Cukrowa ul. Krakowska ul. Malczewskiego 10/ ul. Mickiewicza ul. Mickiewicza ul. Mickiewicza ul. Narutowicza 17a ul. Ogińskiego 16/ ul. Przemysłowa 3 (Jarocin) ul. Rycerska ul. Tarczyńskiego ul. Wawrzyniaka ul. Wąska ul. Wielkopolska Centrum Kongresowe w Dębnie Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach Zespół Parkowo-Pałacowy w Małkocinie INDEKS Indeks rzeczowy Indeks osobowy SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

7 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin tel. (91) , fax (91) tel. centr. (91) WŁADZE REKTORSKIE REKTOR prof. dr hab. Waldemar Tarczyński tel. (91) , fax (91) PROREKTOR DS. FINANSÓW I ROZWOJU prof. dr hab. Józef Perenc tel. (91) , fax (91) WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. Edward Włodarczyk tel. (91) , fax (91) PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ prof. dr hab. Andrzej Witkowski tel. (91) , fax (91) , PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US tel. (91) , fax (91) , KANCLERZ mgr Eugeniusz Kisiel tel. (91) , KWESTOR mgr Andrzej Kuciński tel. (91) , (91) , 11

8 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SENAT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (KADENCJA ) WŁADZE REKTORSKIE prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prof. dr hab. Józef Perenc prof. dr hab. Edward Włodarczyk prof. dr hab. Andrzej Witkowski dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US Rektor US Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Prorektor ds. Kształcenia Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prorektor ds. Studenckich WŁADZE DZIEKAŃSKIE dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Piotr Krasoń, prof. US Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Leon Dorozik Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US Dziekan Nauk Przyrodniczych dr hab. Henryk Dolecki, prof. US Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US Dziekan Wydziału Teologicznego dr hab. Ewa Pajewska, prof. US Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Ryszard Borówka Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Henryk Haak, prof. US Dziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji w Jarocinie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak prof. dr hab. Adam Wątor dr hab. Karol Piasecki, prof. US dr Hubert Kupiec WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY prof. dr hab. Grygoryij Sklyar dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. US dr Jadwiga Mrozek-Lejman WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA prof. dr hab. Edward Urbańczyk prof. dr hab. Zdzisław Szajewski dr hab. Waldemar Gos, prof. US dr Jacek Batóg WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH prof. dr hab. Wiesław Deptuła dr hab. Jerzy Eider, prof. US dr Renata Słominska-Walkowiak WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dr hab. Stanisław Czepita, prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US dr Kinga Flaga-Gieruszyńska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG dr hab. Henryk Babis, prof. US dr hab. Aleksander Paniasiuk, prof. US dr Tomasz Norek WYDZIAŁ TEOLOGICZNY ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US ks. dr Andrzej Wańka WYDZIAŁ FILOLOGICZNY dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US dr Ewa Szczepan WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI prof. dr hab. Stanisław Musielak prof. dr hab. Marek Dutkowski dr Krystyna Osadczuk WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 12 13

9 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 14 ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE dr hab. Marek Suchanek, prof. US dr Karol Sroka JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE dr Piotr Wahl PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr Urszula Ganakowska mgr Maria Jańczuk mgr Anna Janeczko mgr Magdalena Herman mgr Jan Wieczorek PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr Anna Linka PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW Paweł Cichecki Milena Ferdynus Julia Jerka Emilia Komrowska Ewa Matuszewska Michał Mintus Hanna Pietruszewska Paweł Piwowarczyk Iwona Smolec Radosław Śledź Ewa Wasiak Marcin Wypchło Z GŁOSEM DORADCZYM prof. dr hab. Radosław Gaziński dr hab. Danuta Umiastowska dr Bazyli Baran mgr Eugeniusz Kisiel mgr Andrzej Kuciński mgr Gabriela Chojnacka KOMISJE SENACKIE KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW dr hab. Waldemar Gos, prof. US przewodniczący, WNEiZ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Rektor US prof. dr hab. Józef Perenc Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Leon Dorozik WNEiZ dr hab. Henryk Dolecki, prof. US WPiA dr hab. Radosław Gaziński, prof. US Biblioteka Główna dr hab. Piotr Krasoń, prof. US WMF dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US WH ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US WT dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US WZiEU dr hab. Ewa Pajewska, prof. US WF dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US WNP dr hab. Henryk Haak, prof. US ZWA w Jarocinie prof. dr hab. Ryszard Borówka WNoZ dr Bazyli Baran MSKP dr Marek Czerwiński ZNP dr Piotr Wahl ACKJ mgr Janusz Blank SWFiS mgr Eugeniusz Kisiel Kanclerz US mgr inż. Bożena Kosińska NSZZ Solidarność mgr Andrzej Kuciński Kwestor US mgr Edyta Łongiewska-Wijas Wydawnictwo Naukowe mgr Wiesława Świrgoń ZZPNNA Marcin Wypchło Samorząd Studencki KOMISJA DS. PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH dr hab. Stanisław Czepita, prof. US przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Stanisław Musielak WNoZ dr hab. Henryk Babis, prof. US WZiEU ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US WT dr hab. Jerzy Eider, prof. US WNP dr hab. Waldemar Gos, prof. US WNEiZ dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US WF dr hab. Henryk Walczak WH dr Małgorzata Moś ZNP dr Jan Styszyński ACKJ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 15

10 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 16 dr Jerzy M. Wojciechowski MSKP mgr Janusz Blank SWFiS mgr Gabriela Chojnacka ZZPNNA mgr inż. Jarosław Słowiak NSZZ Solidarność Karolina Konopska Samorząd Doktorantów Paweł Piwowarczyk Samorząd Studencki KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. Edward Urbańczyk przewodniczący, WNEiZ prof. dr hab. Ryszard Lipczuk WF prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak WNP dr hab. Beata Filipak, prof. US WZiEU dr hab. Adam Furier, prof. US WH dr hab. Kazimierz Furmańczyk, prof. nadzw. WNoZ ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US WT dr Izabela Gawłowicz WPiA dr Andrzej Osadczuk NSZZ Solidarność dr hab. Danuta Umiastowska ZNP dr Miłosz Stępiński WNP mgr Elżbieta Baranowska ZZPNNA mgr Urszula Ganakowska Biblioteka Gówna mgr Cezary Janiszyn SWFiS mgr Agnieszka Samochowiec MSKP mgr Anita Zdrojewska-Lichosik ACKJ Paweł Cichecki Samorząd Studencki Paweł Sznigir Samorząd Doktorantów KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak przewodnicząca, WH dr hab. Wojciech Downar, prof. US WZiEU dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US WNEiZ dr hab. Henryk Haak, prof. US ZWA w Jarocinie dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US WF dr hab. Barbara Kryk, prof. US WNEiZ dr hab. Hagen Meltzer, prof. US WMF dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US WH dr hab. Marta Skwara, prof. US WF dr hab. Jacek Styszyński, prof. US WMF dr hab. Jacek Buko WZiEU dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz dr inż. Jerzy Gracz dr Lidia Horyń ks. dr Romuald Jankiewicz ks. dr Andrzej Krzystek dr Maria Makris dr Krystyna Osadczuk dr Renata Słominska-Walkowiak dr Karol Sroka dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek dr Marek Tkaczuk mgr Ewa Woltman mgr Cezary Janiszyn mgr Maria Jańczuk Anna Linka Ewa Wasiak Marcin Wypchło KOMISJA DS. NAUKI dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US prof. dr hab. Andrzej Bałaban prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. Marek Dutkowski prof. dr hab. Adam Wątor dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US dr Marek Czerwiński dr Wiesław Matys mgr Jolanta Tomasik mgr Aniela Wojtas Julia Jerka Paweł Sznigir KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US prof. dr hab. Józef Girjatowicz WPiA ZNP MSKP WT WT WNP WNoZ WNP ZWA w Jarocinie WNoZ WPiA ACKJ SWFiS ZZPNNA Samorząd Doktorantów Samorząd Studencki Samorząd Studencki przewodnicząca, WMF WPiA WNEiZ WNoZ WH NSZZ Solidarność WF WT WNP WZiEU ZNP MSKP ZZPNNA ACKJ Samorząd Studencki Samorząd Doktorantów przewodnicząca, WF WNoZ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 17

11 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 18 prof. dr hab. Czesław Koźminski prof. dr hab. Teresa Rzepa prof. dr hab. Marian Rębkowski prof. dr hab. Józef Stanilewicz prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk dr hab. Jerzy Eider, prof. US dr hab. Franco Ferrari, prof. US dr hab. Stanisław Flejterski, prof. US dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US dr hab. Beata Rycielska, prof. US dr hab. Wanda Skoczylas, prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US dr Rita Jaworska Stankiewicz dr Marek Czerwiński ks. dr Janusz Giec dr Marta Komorowska-Pudło mgr Joanna Gołębiecka mgr Barbara Kurowska mgr Irena Ligmanowska mgr Elżbieta Kowalczyk mgr inż. Mirosława Różycka Mielna Ferdynus Wanda Formella Izabela Ostrowska Agnieszka Staniszewska KOMISJA DS. WYDAWNICTW dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US prof. dr hab. Jerzy Dudziński prof. dr hab. Stanisława Rogalska dr hab. Adam Bechler, prof. US dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US dr Anna Cedro dr inż. Marian Gołębiowski dr Katarzyna Święch dr hab. Danuta Umiastowska ks. ds. Grzegorz Wejman WNoZ WH WH WZiEU WNP WNP WMF WZiEU MSKP WNEiZ WF WNEiZ WPiA WPiA ZNP WT WT MSKP ACKJ ACKJ ZZPNNA Biblioteka Główna Samorząd Studencki NSZZ Solidarność Samorząd Doktorancki Samorząd Studencki przewodniczący, WZiEU WNEiZ WNP WMF WH WF WNoZ WNEiZ WPiA ZNP WT dr Elżbieta Wiścicka MSKP mgr Krzysztof Gouda ZZPNNA mgr Dorota Matkowska-Klatt ACKJ KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Mirosława Białoskórska przewodnicząca, WF prof. dr hab. Józef Girjatowicz WNoZ ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec WT prof. dr hab. Maciej Rogalski WNP dr hab. Maria Brzezińska, prof. US WNP dr hab. Janusz Garecki, prof. US WMF dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US MSKP dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US WNEiZ dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US WPiA dr hab. Andrzej Mielcarek, prof. US WZiEU dr hab. Cezariusz Skuza, prof. US WH dr Błażej Kolasiński WPiA dr Barbara Mazur-Chrzanowska WMF dr Ewa Putek-Szeląg ZNP mgr Magdalena Błaszkowska ACKJ Marcin Wypchło Samorząd Studencki KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk przewodnicząca, WNEiZ dr hab. Ewa Komorowska, prof. US WF dr hab. Maria Suska, prof. US WNP dr Barbara Mazur-Chrzanowska WMF ks. dr Rafał Misiak WT dr Iwona Wierzchowiecka WPiA Paweł Cichecki Samorząd Studencki Agata Poniewierska Samorząd Studencki Krzysztof Skrzypiński Samorząd Studencki Iwona Smalec Samorząd Studencki Małgorzata Wojtasiak Samorząd Studencki Paweł Zacharzewski Samorząd Studencki ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW dr Daniel Wcinkiewicz przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Ksenia Czubakowska WNEiZ WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 19

12 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO dr hab. Maria Brzezińska, prof. US WNP dr hab. Grażyna Wolska, prof. US WZiEU dr hab. Jolanta Mazurkiewicz- WF -Sokołowska, prof. US ks. dr Jarosław Nowaszczuk WT Michał Mintus Samorząd Studencki Tomasz Jankowski Samorząd Studencki Błażej Łukjanowicz Samorząd Studencki Joanna Deluga Samorząd Studencki Katarzyna Werner Samorząd Studencki Joanna Tom Samorząd Studencki KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW dr Andrzej Municzewski przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Marian Cieciura WNP dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US WF dr hab. Bogusław Walczak, prof. US WZiEU Anna Linka Samorząd Doktorantów Karolina Konopska Samorząd Doktorantów Paweł Ogrodnik Samorząd Doktorantów Izabela Ostrowska Samorząd Doktorantów ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW dr Jerzy Ciapała przewodniczący, WPiA prof. dr hab. Maciej Rogalski WNP dr hab. Jerzy Madejski, prof. US WF dr hab. Beata Meyer, prof. US WZiEU Aneta Makowska Samorząd Doktorantów Sylwia Serwońska Samorząd Doktorantów Paweł Sznigir Samorząd Doktorantów Grzegorz Świszcz Samorząd Doktorantów WŁADZE WYDZIAŁOWE (KADENCJA ) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Dziekan prof. dr hab. Leon Dorozik Prodziekan ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zygmunt Drążek Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Barbara Kryk, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Waldemar Gos, prof. US WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Dziekan dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Wojciech Downar, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Jacek Buko WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Dziekan dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Henryk Walczak WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 20 21

13 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Dziekan dr hab. Ewa Pajewska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Dziennych dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Dziekan dr hab. Henryk Dolecki, prof. US Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr Beata Kanarek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr Marek Tkaczuk Prodziekan ds. Studiów Uzupełniających Magisterskich dr Rita Jaworska-Stankiewicz ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W JAROCINIE Dziekan dr hab. Henryk Haak, prof. US Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Konieczny Prodziekan ds. Studenckich dr Karol Sroka WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Dziekan ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US Prodziekan ds. Nauki ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US Prodziekan ds. Studenckich ks. dr Andrzej Krzystek WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Dziekan dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr Renata Słominska-Walkowiak Prodziekan ds. Instytutu Kultury Fizycznej dr hab. Jerzy Eider, prof. US WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Dziekan prof. dr hab. Ryszard Borówka Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Marek Dutkowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Krystyna Osadczuk WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Dziekan dr hab. Piotr Krasoń, prof. US Prodziekan ds. Nauki dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Jacek Styszyński, prof. US WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 22 23

14 WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NOTATKI 24

15 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) , (91)

16 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 26 Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Posiada pełne prawa akademickie, może nadawać stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz stopień doktora w zakresie historii, pedagogiki i filozofii. Wydział stara się o uprawnienia w zakresie nauk o polityce. Obecnie Wydział Humanistyczny to dwa nowoczesne budynki przy ul. Ogińskiego 16/17 i ul. Krakowskiej 71/79. Wydział Humanistyczny kształci studentów na poziomie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na kierunku historia, pedagogika i filozofia. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 222 nauczycieli akademickich, wśród nich 20 profesorów zwyczajnych i tytularnych oraz 48 doktorów habilitowanych zatrudnionych w 6 instytutach i 3 katedrach. Studenci, w roku akademickim 2009/10 w liczbie około 720 osób, kształcą się na 13 kierunkach: historia, stosunki międzynarodowe, archeologia, socjologia, politologia, europeistyka, filozofia, pedagogika, praca socjalna, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, etnologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach których mają do wyboru różne specjalności. Studenci mogą rozwijać własne zainteresowania naukowe nie tylko poprzez studiowanie na wybranych przez siebie kierunkach, ale również poprzez działalność w kilkunastu kołach naukowych. Są to między innymi: Koło Naukowe Socjologów, Koło Naukowe Filozofii, Koło Naukowe Politolog, Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Historyków Wojskowości, Koło Naukowe Archeologów, Koło Wolontariatu, Koło Naukowe Edukacji Informatycznej, Koło Naukowe Resocjalizacji i inne. Na Wydziale są prowadzone również studia podyplomowe umożliwiające absolwentom różnych kierunków kształcenia podnoszenie już posiadanych i uzyskiwanie nowych kwalifikacji. Do dyspozycji Wydziału Humanistycznego pozostają dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 50 stanowisk. Każde z nich posiada dostęp do Internetu. W obu pracowniach zainstalowane są rzutniki multimedialne oraz skanery. Z każdego komputera poprzez połączenie z Biblioteką Główną US możliwy jest dostęp do specjalistycznych wielodziedzinowych baz danych i elektronicznych wersji czasopism. Pracownicy i studenci prowadzą współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, m.in. z uniwersytetami w Rostoku, Berlinie, Koloni, Bari, Bordeaux, Ostrawie, Pardubicach, Wilnie, Dalarnie, Konya i in. Współpraca dotyczy wymiany studentów i pracowników, na szczególną uwagę zasługują kontakty w ramach Jean Monnet Centre i wyjazdy studyjne do Brukseli. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) , (91) WŁADZE WYDZIAŁU DZIEKAN dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. NAUKI dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US tel. (91) PRODZIEKAN DS. ORGANIZACYJNYCH I STUDENCKICH dr hab. Henryk Walczak tel. (91) DZIEKANAT ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , fax (91) mgr Urszula Kosińska kierownik dziekanatu, tel. (91) , mgr Lucyna Jancewicz-Borek starszy specjalista, tel./fax (91) mgr Małgorzata Witkowska specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie, tel. (91) mgr inż. Tomasz Rudak zarządzający siecią informatyczną WH tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 27

17 SEKCJA DS. STUDENCKICH ul. Krakowska ZASTĘPCA DYREKTORA dr Ewa Kochan tel. (91) WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Urszula Lokś kierownik sekcji ds. studenckich, tel. (91) , fax (91) , STUDIA STACJONARNE Alicja Walaszek specjalista, tel. (91) Małgorzata Laryończuk specjalista, tel. (91) mgr inż. Anna Marczuk Strawa samodzielny referent, tel. (91) mgr Małgorzata Włodarczyk samodzielny referent, tel. (91) Karolina Nalewaj samodzielny referent, tel. (91) mgr inż. Marta Neumann starszy referent, tel. (91) STUDIA NIESTACJONARNE Beata Burdanowska specjalista, tel. (91) POMOC MATERIALNA mgr Marta Narkiewicz samodzielny referent, tel. (91) Elżbieta Majer starszy referent, tel. (91) Ewa Bąk referent, tel. (91) PUNKT KONSULTACYJNY W GORZOWIE WLKP. ul. Teatralna 25, tel. (95) [funkcjonuje do 2012 roku] SEKRETARIAT Waldemar Korcz starszy technik, tel. (91) ZAKŁAD EPISTEMOLOGII dr hab. Renata Ziemińska profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Arkadiusz Chrudzimski profesor US, tel. (91) , dr Karol Polcyn adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD ETYKI dr hab. Mirosław Rutkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Wacław Janikowski adiunkt, tel. (91) , dr Krzysztof Saja adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD FILOZOFII KULTURY dr hab. Jerzy Kochan profesor US, kierownik, tel. (91) , mgr Michał Sokolski asystent, tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 28 INSTYTUT FILOZOFII ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , fax (91) DYREKTOR dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US tel. (91) ZAKŁAD FILOZOFII NAUKI dr hab. Wojciech Krysztofiak profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Maciej Witek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD FILOZOFII PRZYRODY I BIOETYKI dr hab. Wiesław Dyk profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Małgorzata Adamiec-Jadwiżak adiunkt, tel. (91) , dr Waldemar Prusik adiunkt, tel. (91) , 29

18 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ dr hab. Ireneusz Ziemiński profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Jaromir Brejdak adiunkt z habilitacją, tel. (91) , dr Krzysztof Hubaczek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII prof. dr hab. Halina Perkowska profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr Ewa Kochan starszy wykładowca, tel. (91) , dr Marta Trybowska starszy wykładowca, tel. (91) , ZAKŁAD ONTOLOGII I FILOZOFII ANALITYCZNEJ dr hab. Tadeusz Szubka profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Adriana Schetz adiunkt, tel. (91) , INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel. (91) , tel./fax (91) DYREKTOR dr hab. Adam Makowski, prof. US tel. (91) , ZASTĘPCY DYREKTORA dr Radosław Skrycki tel. (91) , dr Tomasz Ślepowroński tel. (91) , SEKRETARIAT Grażyna Mazgoła specjalista, tel. (91) , mgr Monika Potoczny samodzielny referent, tel. (91) , ZAKŁAD ARCHEOLOGII prof. dr hab. Marian Rębkowski profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr Przemysław Krajewski adiunkt, tel. (91) , dr Agnieszka Matuszewska adiunkt, tel. (91) , dr Marcin Szydłowski adiunkt, tel. (91) dr Mikołaj Urbanowski adiunkt, tel. (91) ZAKŁAD EUROPEJSKICH STUDIÓW PORÓWNAWCZYCH prof. dr hab. Jan M. Piskorski profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr phil. Jörg Hackmann prof. wizytujący, tel. (91) , dr Krzysztof Guzikowski adiunkt, tel. (91) dr Jarosław Suchoples adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII XIX I XX WIEKU prof. dr hab. Adam Wątor profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr Eryk Krasucki adiunkt, tel. (91) , dr Tomasz Sikorski adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ I ARCHIWISTYKI prof. dr hab. Radosław Gaziński profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 30 31

19 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY prof. dr hab. Zygmunt Szultka profesor zw., tel. (91) , dr Agnieszka Gut adiunkt, tel. (91) , dr Radosław Skrycki adiunkt, tel. (91) , dr Renata Gałaj-Dempniak starszy wykładowca, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ prof. dr hab. Stefan Zawadzki profesor nadzw., kierownik, tel. (91) , dr hab. Danuta Okoń adiunkt z habilitacją, tel. (91) , dr Małgorzata Cieśluk adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr hab. Piotr Briks profesor US, tel. (91) , dr Rafał Simiński adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW NAD SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI dr hab. Adam Makowski profesor US, kierownik, tel. (91) , prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski profesor zw., tel. (91) , dr Jacek Łapott adiunkt, tel. (91) , dr Renata Nowaczewska adiunkt, tel. (91) , dr Anna Szczepańska starszy wykładowca, tel. (91) , dr hab. Ryszard Tomczyk profesor nadzw., tel. (91) , dr Radosław Ptaszyński adiunkt, tel. (91) , dr Tomasz Ślepowroński adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH prof. dr hab. Edward Włodarczyk profesor zw., kierownik, tel. (91) , dr Agnieszka Chlebowska adiunkt, tel. (91) , dr Dariusz Szudra adiunkt, tel. (91) ZAKŁAD STUDIÓW WOJSKOWYCH dr hab. Henryk Walczak adiunkt z habilitacją, kierownik, tel. (91) , prof. dr hab. Janusz Faryś profesor zw., tel. (91) dr Krystian Szudarek adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD STUDIÓW WSCHODNICH dr hab. Andrzej Furier profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Bolesław Hajduk profesor US, tel. (91) dr Barbara Patlewicz adiunkt, tel. (91) , dr Grzegorz Skrukwa adiunkt, tel. (91) INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI ul. Krakowska 71-79, Szczecin tel./fax (91) WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 32 ZAKŁAD STUDIÓW NIEMCOZNAWCZYCH prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński profesor zw., kierownik, tel. (91) , DYREKTOR dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. US tel. (91) , 33

20 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 34 ZASTĘPCA DYREKTORA dr Renata Podgórzańska tel. (91) , SEKRETARIAT Stanisława Łuczak specjalista, tel. (91) , Elżbieta Czernecka samodzielny referent, tel. (91) , ZAKŁAD HISTORII SPOŁECZNEJ I BADAŃ REGIONALNYCH prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski profesor zw. kierownik, tel. (91) dr Marcin Orzechowski adiunkt, tel. (91) , dr Fuad Jomma adiunkt, tel. (91) , mgr Piotr Chrobak asystent, tel. (91) , ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ dr hab. Ryszard Kowalczyk profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Łukasz Tomczak adiunkt, tel. (91) , dr Krzysztof Kowalczyk adiunkt, tel. (91) , dr Małgorzata Kamola-Cieślik adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEj dr hab. Andrzej Wojtaszak profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Dorota Rdzanek adiunkt, tel. (91) , dr Dariusz Wybranowski adiunkt, tel. (91) , ZAKŁAD NAJNOWSZYCH DZIEJÓW POLITYCZNYCH I PROBLEMÓW ETNICZNYCH dr hab. Janusz Mieczkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr Marzenna Giedrojć adiunkt, tel. (91) , dr Małgorzata Mieczkowska adiunkt, tel. (91) mgr Dorota Kowalewska asystent, tel. (91) , ZAKŁAD PRAKSEOLOGII, HEURYSTYKI I MARKETINGU POLITYCZNEGO prof. dr hab. Benon Szałek profesor zw., kierownik tel. (91) , dr Joanna Jonczek adiunkt, tel. (91) , dr Bartłomiej Toszek adiunkt, tel. (91) , mgr Małgorzata Kempisty asystent, tel. (91) , ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I EUROPEISTYKI IM. JEANA MONNETA dr hab. Janusz Ruszkowski profesor US, kierownik, tel. (91) , dr hab. Charles Elworthy profesor US, tel. (91) , dr hab. Walter Rothholz profesor US, tel. (91) , dr Marek Żurek adiunkt, tel. (91) , dr Maciej Drzonek adiunkt, tel. (91) , dr Janusz Jartyś adiunkt, tel. (91) , dr Zdzisław Matusewicz adiunkt, tel. (91) , dr Artur Staszczyk adiunkt, tel. (91) , dr Sebastian Kaniewski adiunkt, tel. (91) , dr Liana Hurska-Kowalczyk adiunkt, (91) , WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 35

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykłady otwarte dla studentów SHUS

Wykłady otwarte dla studentów SHUS Wykłady otwarte dla studentów SHUS godziny temat wykładowca sala termin Poniedziałek 08:00-11:15 Wykład monograficzny: Konflikty etniczne we współczesnej Europie prof. Sergiej Segeda 114 21.03; 11,18.04;

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin tel.: 91 444 10 00, 91 444 11 72 fax: 91 444 11 74 e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl www.univ.szczecin.pl Władze rektorskie JM Rektor

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Humanistyczny Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Miejsce składania dokumentów: Historia Nauki o Polityce Filozofia Pedagogika rejestracji Wydział Humanistyczny Ogłoszenie wyników przez wydziałowe 10.06.2014 r. do 24.09.2014 r. 25.09.2014 r., godz. 12.00 25.09.2014 r. 25.09.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin tel.: 91 444 10 00, 91 444 11 72 fax: 91 444 11 74 e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl www.univ.szczecin.pl Władze rektorskie JM Rektor

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii. Termin rozmowy kwalifikacyjnej. Składanie dokumentów r r r. godz. 10.

Wydział Biologii. Termin rozmowy kwalifikacyjnej. Składanie dokumentów r r r. godz. 10. Wydział Biologii Biologia 20.09.2016 r. Składanie 01-14.07.2016 r. 06-21.09.2016 r. 23.09.2016 r. godz. 10.00 27.09.2016 r. 30.09.2016 r. Miejsce składania : Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE Rejestracja w systemie ERK dla kandydatów na studia doktoranckie WYDZIAŁ BIOLOGII przyjmowania kompletu Termin rozmowy Biologia 11.06.2013r. -

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów 15-25.06.2015 01-15.07.2015 03-12.08.2015 01-21.09.2015. Termin rozmowy kwalifikacyjnej

Wydział Biologii. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów 15-25.06.2015 01-15.07.2015 03-12.08.2015 01-21.09.2015. Termin rozmowy kwalifikacyjnej Wydział Biologii Biologia 10.06.2015-20.09.2015 15-25.06.2015 01-15.07.2015 03-12.08.2015 01-21.09.2015 25.09.2015 29.09.2015 30.09.2015 Wydział Biologii 71-415 Szczecin, tel. 91 444 15 10 ul. Wąska 13,

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki PAKIET ECTS KIERUNEK: POLITOLOGIA. Rok akademicki 2010 / 2011

Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki PAKIET ECTS KIERUNEK: POLITOLOGIA. Rok akademicki 2010 / 2011 Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki PAKIET ECTS KIERUNEK: POLITOLOGIA Rok akademicki 2010 / 2011 Copyright Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o Uniwersytecie Rzeszowskim

I. Informacje o Uniwersytecie Rzeszowskim I. Informacje o Uniwersytecie Rzeszowskim 1. Nazwa i adres uczelni 2. Władze uczelni 3. Informacje o uczelni 4. Kalendarz roku akademickiego 5. Wykaz prowadzonych programów studiów 6. Zasady rekrutacji/przyjęć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU

SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WRCŁAWIU L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Symbol 1. Rektor R 2. Prorektor ds. Nauki RN 3. Prorektor ds. Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI.

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI. DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Anna Rybark JĘZYK POLSKI Jolanta Matkowska Anna Bartkiewicz-Lecko Kamilla Kulbaka JĘZYK ANGIELSKI Bożena Ferens

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010r. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Okrzei 1 Tel. (054) 287-24-78 1. Drzewiecka Barbara

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Burmistrz Marcin Orzeszek 74 816 53 09 marcin.orzeszek@zabkowiceslaskie.pl Piotr Miernik 74 816 53 09 piotr.miernik@zabkowiceslaskie.pl Ewa Figzał

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna) INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE HALINÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Nauczycie akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

Nauczycie akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego L I S T A CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Nauczycie akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 1. Prof. dr hab. Jurek OLSZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ( nowa matura ): Uwaga! Podany w nawiasach % wyniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo