Absolwenci Zakłady gastronomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Absolwenci Zakłady gastronomiczne"

Transkrypt

1 Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. W. Andersa Koszalin (0-94) (0

2 Historia szkoły Szkoła istnieje od 1945 roku Na przestrzeni 65 lat mury szkoły opuściło ponad 22 tys. absolwentów

3 Kierunki kształcenia TECHNIKUM EKONOMICZNE okres nauki - 4 lata zawód: Technik Ekonomista TECHNIKUM HANDLOWE okres nauki - 4 lata zawód: Technik Handlowiec LICEUM PROFILOWANE okres nauki - 3 lata profil ekonomiczno-administracyjny

4 Kierunki kształcenia TECHNIKUM ZAWODOWE okres nauki - 4 lata zawód: Technik Hotelarstwa TECHNIKUM ZAWODOWE okres nauki - 4 lata zawód: Organizacja Usług Gastronomicznych SZKOŁA ZASADNICZA okres nauki - 2 lata zawód: kucharz małej gastronomii w roku szkolnym 2010/2011 kształci się 858 uczniów

5 Zatrudnienie absolwentów Jednostki budŝetowe Banki Biura rachunkowe Przedsiębiorstwa prod.-usługowe Absolwenci Zakłady gastronomiczne Przedsiębiorstwa handlowe Hotele

6 85 nauczycieli Kadra pedagogiczna 2010/2011 w tym: 41 dyplomowanych 29 mianowanych 14 kontraktowych 1 staŝystę 30 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7

8 Baza szkoły Biuro Ćwiczeń

9 Baza szkoły Pracownie komputerowe

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Osiągnięcia szkoły Wysokie notowania młodzieŝy (III miejsce w Polsce) w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej od 1998 roku: 24 laureatów, 42 finalistów Laureaci Olimpiady Wiedzy o śywieniu Finaliści Olimpiady Wiedzy o Finansach Laureaci konkursów matematycznych i ekologicznych

19 Osiągnięcia szkoły W 2004 roku szkoła została laureatem konkursu Kompetencja Zawód Rozwój, sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej PHARE i budŝetu państwa. Otrzymaliśmy sprzęt IT do wyposaŝenia kilku pracowni. UmoŜliwiło to modernizację programów nauczania i dostosowanie ich do aktualnych wymagań rynku pracy. Październik 2007 XVII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Przyroda i człowiek kto przegrywa? w Katowicach IV miejsce.

20 Osiągnięcia szkoły W 2008 roku szkoła otrzymała certyfikat jakości Szkoła Przedsiębiorczości.

21 Konferencje międzynarodowe 1994 Nowe metody nauczania w oparciu o doświadczenie wynikające ze współpracy z zagranicą 1995 Nowoczesne techniki kształcenia w szkolnictwie zawodowym 1998 Unia Europejska wyzwanie XXI wieku 2000 Razem w Europie 2001 Kształcenie zawodowe w Polsce w nowym ustroju szkolnym 2003 Zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

22 Konferencje międzynarodowe 2004 Seminarium polsko-niemieckie Droga Polski do Unii Europejskiej 2005 Międzynarodowa debata na temat Traktatu Europejskiego i wystawa JuŜ 400 dni w Unii Seminarium Polsko Niemiecko Duńskie na temat Edukacja Ekologiczna Szansą dla Środowiska Południowego Bałtyku Forum Nowoczesny Handel 2009 Droga do europejskiego partnerstwa 2010 Miejsce zawodów usługowych w zjednoczonej Europie

23 prezentacja skutków nieprzemyślanych działań człowieka w środowisku przyrodniczym, propagowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w rejonie południowego Bałtyku, propagowanie walorów turystycznych regionu oraz zdrowego stylu Ŝycia wśród młodzieŝy, 2007 zdobycie wiedzy na temat instytucji wspierających szkoły w działaniach ekologicznych.

24 integracja szkół zawodowych z podmiotami rynku pracy lepsze przygotowanie młodzieŝy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w aspekcie dostosowania kształcenia do potrzeb europejskiego rynku pracy, wspólne rozwiązywanie problemów związanych z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego głównie handlowców, moŝliwości doskonalenia kadry kierowniczej szkół, wymiana doświadczeń.

25 Retrospekcja przełomowych wydarzeń historycznych polsko-niemieckich Podsumowanie współpracy na płaszczyźnie edukacji w kształceniu zawodowym i promowanie dobrych doświadczeń polskoniemieckich na przykładzie koszalińskich szkół i instytucji Wzbogacanie i umacnianie wzajemnych stosunków polsko-niemieckich

26 Wyznaczenie jakości kształcenia w zawodach usługowych 2010 Podsumowanie współpracy na płaszczyźnie edukacji w kształceniu zawodowym i promowanie dobrych doświadczeń na rzecz współpracy polskoniemieckiej na przykładzie koszalińskich szkół i instytucji

27 Współpraca szkoły z krajami UE Szkoła współpracuje od 2001 roku ze stowarzyszeniem ProPolska, działającym przy Oberstufenzentrum Burowirtschaft und Verwaltung Berlin- Steglitz, którego celem jest m.in.: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli, nauczanie języków obu narodów, organizacja praktyk, wspólne projekty wymiany młodzieŝy i nauczycieli.

28 Współpraca szkoły z krajami UE Szkoła przystąpiła w 2003 roku do europejskiego programu Socrates Comenius we współpracy ze średnią szkołą zawodową z Maribor w Słowenii. W 2004 roku szkoła przystąpiła do projektu Leonardo da Vinci II Cross Cultural Understanding, obejmującego 7 krajów Unii Europejskiej. Stale współpracuje z Euroregionem POMERANIA w Szczecinie i Polsko-Niemiecka Fundacją Współpracy MłodzieŜy w zakresie realizacji małych projektów wymiany młodzieŝy i nauczycieli. Uczestniczymy w programie międzynarodowym etwinning.

29 Współpraca szkoły z krajami UE Szkoła współpracuje w zakresie wymiany doświadczeń i opracowywania wspólnych programów edukacyjnych z placówkami edukacyjnymi w: Berlinie, Prenzlau, Bochum, Bielefeld i Hamburgu w Niemczech Eindhoven w Holandii, Maribor w Słowenii Kaliningradzie w Rosji Lille we Francji

30 Współpraca szkoły z krajami UE Od 2009 roku szkoła nasza jest członkiem stowarzyszenia na rzecz przygotowania projektu Europejskiej Matury Gospodarczej European Business Baccalaureate Diploma Europäisches Wirtschaftsabitur

31 Szkoła w środowisku Szkoła jest członkiem Klubu Szkół Aktywnych, zrzeszającym 30 szkół zawodowych w Polsce, działających w ramach Fundacji Liceów Handlowo- Kupieckich z siedzibą w Bydgoszczy.

32 Szkoła w środowisku Szkoła przystąpiła do programu METRO GROUP Edukacja 2008 Udział w programie Szkoły zawodowe dodają skrzydeł

33 Szkoła w środowisku Realizujemy projekt unijny w ramach EFS Szkoła Sukcesu Jesteśmy partnerem inicjatywy Made in Koszalin

34 Szkoła w środowisku Za zasługi na rzecz miasta i społeczności lokalnej szkoła została uhonorowana w 2005 roku Medalem Pamiątkowym Za zasługi dla Koszalina

35 Szkoła w środowisku Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. W dowód uznania zasług na rzecz krzewienia wiedzy ekonomicznej otrzymaliśmy w 2005 roku Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

36 Szkoła w środowisku W zakresie wymiany doświadczeń i podnoszenia jakości kształcenia współpracujemy z: Politechniką Koszalińską, WyŜszą Szkołą Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Centrum Edukacji Nauczycieli, Koszalińską Biblioteką Publiczną, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Centrum Biznesu, Centrum Edukacji Europejskiej Instytucjami, firmami i stowarzyszeniami rynku lokalnego.

37 Mocne strony szkoły Wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania kadra pedagogiczna Stałe unowocześnianie bazy szkoły Dobre wyniki egzaminów zewnętrznych Wysoka ocena umiejętności uczniów przez pracodawców MoŜliwości praktyk uczniowskich w krajach UE Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym Przyjazna atmosfera w szkole

38 Strategia rozwoju szkoły Poszerzenie partnerstwa ze szkołami UE i udział w projektach Poszerzanie kwalifikacji uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych Rozwijanie osobowości i kreatywności uczniów, wspieranie talentów młodzieŝy Podnoszenie kwalifikacji językowych uczniów i nauczycieli Przygotowanie nauczycieli i uczniów do posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i multimedialnymi Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej wśród uczniów i pracowników szkoły Podnoszenie kultury organizacyjnej szkoły Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym Pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą

39 Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. W. Andersa Koszalin (0-94) (0

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

PREZYDENT MIASTA LEGNICY PREZYDENT MIASTA LEGNICY WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI I ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORCÓW LEGNICA, luty 2015 r. Demokratyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Kompendium projektów staży zagranicznych IVT 2012 Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 Pabianice 2011 1 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA...3 II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE...3 III. PREZENTACJA SZKOŁY...3 IV.

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie TWÓJ NOWY ZESPÓŁ Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego 9 63-500 Ostrzeszów tel./fax (0-62) 732-07-80 e-mail: sekr_zs1@ostrzeszow.pl www.zs1.ostrzeszow.pl dyrektor:

Bardziej szczegółowo