Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. 2. Literatura o władzy i władcach. Omów różne sposoby dochodzenia do władzy i jej sprawowania, analizując wybrane teksty literackie. 3. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Analizując wybrane utwory, przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. 4. Heroizacja i deheroizacja bohaterów we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 5. Dokonując analizy wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj funkcję dydaktyczną i utylitarną literatury. 6. Omów funkcjonowanie motywów tyrtejskich w literaturze polskiej, analizując wybrane teksty literackie w kontekstach historycznych. 7. Parabola jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Przedstaw sposoby kreacji rzeczywistości w utworach o charakterze parabolicznym, analizując wybrane dzieła literatury powszechnej. 8. Analizując wybrane utwory literackie, omów obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. 9. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Określ ich funkcjonalność dla całości tekstu literackiego, dokonując analizy wybranych utworów. 10. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby ujęcia motywu rozstania. 11. Obrazy przyrody w literaturze. Analizując utwory literackie różnych epok, omów sposoby kreowania i funkcję, jaką pełni pejzaż w literaturze.

2 12. Rola historii narodu w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 13. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady. 14. Analizując poznane utwory literackie z różnych epok, omów problem żywotności mitu arkadyjskiego w literaturze polskiej. 15. Lekarz jako bohater literacki. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory. 16. Człowiek istota nieznana. Scharakteryzuj różnorodne reakcje bohaterów w stanie zagrożenia na podstawie analizy wybranych utworów literatury współczesnej. 17. Świat jako teatr. Przedstaw funkcjonowanie tego toposu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich. 18. Doświadczeni przez wojnę. Scharakteryzuj wybrane kreacje literackie, analizując utwory prozy polskiej. 19. Literackie obrazy wielkich stolic europejskich. Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania, analizując wybrane utwory prozy polskiej i obcej. 20. Literackie apele, przesłania i testamenty. Analizując wybrane utwory literackie, omów sposoby prowadzenia dialogu pisarza z czytelnikiem. 21. Rola pieśni ojczyźnianych w życiu Polaków. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie. 22. Różne wizerunki Boga w utworach literackich. Omów sposoby przedstawienia, analizując wybrane teksty literackie. 23. Od herosa do pantoflarza. Porównaj różne sposoby przedstawienia mężczyzn w literaturze, analizując stosowne teksty literackie. 24. Analizując wybrane utwory literackie, omów przejawy zafascynowania twórców literatury romantycznej ludem i kulturą ludową. 25. Motyw śmiechu w literaturze. Omów problem, analizując rolę śmiechu w wybranych utworach literackich różnych epok. 26. Naśladuje, ośmiesza, degraduje? Analizując wybrane utwory, omów rolę parodii w literaturze. 27. Analizując wybrane przez siebie teksty literackie, omów funkcje snów i wizji w świecie przedstawionym dzieł literatury polskiej i obcej. 28. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne obrazy ojczyzny ukazane w utworach literackich. 29. Problem antysemityzmu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

3 30. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Przedstaw sposób realizacji zagadnienia, analizując wybrane utwory literackie. 31. Sposoby wykorzystania motywu brzydoty w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 32. To się czyta dzisiaj modni pisarze, modne książki. Omów i oceń przyczyny popularności niektórych autorów i książek, analizując wybrane przykłady literackie. 33. Literatura polska wobec katastrof XX wieku. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 34. Człowiek wobec wojny. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 35. Literackie reinterpretacje mitu o Orfeuszu. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska, analizując wybrane przykłady. 36. Poglądy na zadania sztuki i rolę artysty w wybranych epokach. Scharakteryzuj ich różnorodność na podstawie analizy wybranych utworów literackich. 37. Jak poeci różnych epok oceniają swoje życie i artystyczne dokonania? Omów problem, analizując utwory wybranych twórców. 38. Kondycja człowieka we współczesnym świecie widziana oczyma polskich poetów noblistów. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 39. Inspiracje antyczne w twórczości poetów. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory literackie. 40. Literackie obrazy Warszawy. Omów problem, analizując wybrane utwory. 41. Ewolucja i rewolucja jako dwie drogi rozwoju świata. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku. 42. Analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku, scharakteryzuj postać Polaka patrioty. 43. Rycerze w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory, omów ewolucję etosu rycerskiego. 44. Analizując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. 45. Omów funkcjonowanie motywu przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory literackie. 46. Analizując wybrane utwory literackie, omów obecność filozofii Horacego w literaturze, określając funkcję nawiązań. 47. Sposób realizowania formy pamiętnikarskiej w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 48. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby funkcjonowania motywu śmierci i bohaterskiego umierania.

4 49. Bohater negatywny w literaturze. Zaprezentuj sposoby i cele kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 50. Zarażeni śmiercią. Analizując wybrane utwory literackie, omów problem samobójstw w literaturze i biografii poetów. 51. Kariery polityczne i awanse społeczne w literaturze. Przedstaw pozytywne i negatywne ujęcia problemu, analizując utwory literackie różnych epok. 52. Obłąkani i szaleni. Przedstaw różne kreacje tych bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 53. Kryzys wartości w literaturze XX wieku. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dramatów. 54. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów sposoby funkcjonowania tych motywów, analizując utwory z różnych epok. 55. Biografia autora jako klucz do odczytania dzieła literackiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie. 56. Między obowiązkiem walki a pokusami życia. Interpretując wybrane dzieła, scharakteryzuj postawy bohaterów literackich dokonujących wyboru drogi życiowej. 57. Motyw biesiady, wesela, zabawy w literaturze. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu, analizując wybrane teksty literackie. 58. Różne obrazy domu w literaturze. Przedstaw sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane teksty literackie. 59. Poszukiwanie szczęścia w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 60. Cierpienie - nieodłączny towarzysz ludzkiego losu. Porównaj sposoby ujęcia motywu w Biblii oraz wybranych utworach literatury współczesnej. 61. Literackie rozważania o życiu szczęśliwym. Scharakteryzuj różne obrazy szczęścia i radości życia, analizując wybrane przykłady literackie. 62. Dworek szlachecki w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji ujęcia motywu, analizując wybrane utwory. 63. Przedstaw ewolucję motywu ars amandi, analizując teksty literackie różnych epok. 64. Ofiara i kat w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ukazania takich bohaterów, interpretując utwory różnych epok. 65. Diabły, zjawy, duchy. Omów funkcje postaci fantastycznych w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory. 66. Dzieło literackie jako dokument swego czasu. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory różnych epok.

5 67. Literackie reinterpretacje mitów. Scharakteryzuj sposoby nawiązań, analizując wybrane teksty literackie. 68. Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju. Porównaj różne ujęcia motywu miasta, interpretując wybrane dzieła literackie. 69. Konflikty pokoleń w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane utwory literackie. 70. Interpretując wybrane utwory różnych epok, omów literackie portrety małżeństw. 71. Literatura wobec drugiej wojny światowej. Analizując wybrane teksty literackie, przedstaw różne sposoby ujęcia tego problemu. 72. Obrazy mieszczaństwa w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby ich ujęcia, analizując wybrane utwory literackie. 73. Scharakteryzuj bohatera romantycznego, analizując wybrane przez siebie teksty literackie, 74. Portret ojca w literaturze. Przedstaw sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie. 75. Apokalipsa przewidywana i spełniona. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady literackie. 76. Szatan w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby funkcjonowania tego motywu. 77. Wiek XX wiekiem autobiografii w literaturze polskiej. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane teksty. 78. Człowiek XX wieku wobec systemów totalitarnych faszyzmu i stalinizmu. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie utwory. 79. Człowiek wystawiony na próbę. Analizując wybrane utwory, omów sposoby przedstawienia bohatera literackiego w sytuacji ekstremalnej. 80. Różne sposoby ujęcia obrazu rodziny. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 81. Portret kobiety w literaturze. Porównaj sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie.

6 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Analizując teksty kultury wybranych epok, dokonaj porównania koncepcji piękna i brzydoty w literaturze, malarstwie oraz rzeźbie. 2. Powieść gotycka prekursorem współczesnego horroru. Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe, omów sposoby funkcjonowania wybranych elementów powieści gotyckiej we współczesnej wersji horroru. 3. Motyw dance macabre w literaturze i malarstwie różnych epok. Porównaj jego funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady. 4. Literackie wzorce w świecie reklam. Scharakteryzuj sposoby wykorzystania i cele tego zjawiska, analizując wybrane utwory literackie i przygotowany materiał. 5. Kicz w literaturze i sztuce religijnej jako uproszczenie, prowokacja, agresja i kłamstwo. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 6. Przedstaw sposoby ujęcia szkoły w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady. 7. Dziecko jako bohater utworów literackich, malarskich i filmowych. Scharakteryzuj sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki. 8. Film jako dopełnienie dzieła literackiego. Dokonaj analizy wybranych adaptacji filmowych, oceń stopień oryginalnej interpretacji reżyserskiej w stosunku do dzieła literackiego. 9. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Zanalizuj celowo dobrane przykłady, objaśniając funkcje symboli. 10. Obrazy rewolucji w literaturze i w filmie. Analizując wybrane dzieła, porównaj zastosowane w nich środki wyrazu. 11. Analizując wybrane przykłady, omów sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok. 12. Analizując wybrane teksty kultury, zaprezentuj motywy zwierzęce w literaturze i sztuce. 13. Taniec jako symbol i źródło inspiracji dla twórców kultury. Przedstaw odmienne sposoby realizacji motywu, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 14. Lęk i fascynacja jako uczucia łączące różne wizerunki śmierci w kulturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 15. Obraz kultury szlacheckiej w literaturze, malarstwie i filmie. Jaką pełni rolę w kreacji świata przedstawionego? Omów różne sposoby wykorzystania tematu, analizując wybrane przykłady. 16. Dzieło literackie w malarstwie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.

7 17. Dokonaj interpretacji słów A. Szczypiorskiego: Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich i filmowych. 18. Zinterpretuj myśl: Zło nie było udziałem tylko jednej strony, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe podejmujące problem obozów śmierci. 19. Scharakteryzuj satyryczne obrazy PRL na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i filmowych. 20. Analizując wybrane przykłady, przedstaw motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 21. Wady i zalety adaptacji filmowych wybranych utworów literackich. Dokonaj analizy porównawczej utworu literackiego i jego adaptacji filmowej. 22. Analizując wybrane przykłady, rozważ wpływ filozofii na literaturę i malarstwo różnych epok. 23. Porównaj obecność motywu śmierci w literaturze, malarstwie i muzyce doby staropolskiej, analizując wybrane teksty kultury. 24. Literackie i filmowe sposoby przedstawienia II wojny światowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 25. Motyw powstania styczniowego w dziełach literackich, plastycznych i filmowych. Przedstaw sposoby ujęcia, analizując wybrane teksty kultury. 26. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj pojęcia błazenady i powagi w literaturze i innych dziedzinach sztuki średniowiecznej. 27. Motyw ogrodu i jego funkcjonowanie w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów problem, analizując teksty kultury. 28. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów problem, interpretując wybrane przykłady. 29. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby wykorzystania motywów sztuki średniowiecza we współczesnym filmie i literaturze. 30. Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok i w filmach. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 31. Występowanie brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Analizując wybrane przykłady, określ, czy jest to przekora, nowa estetyka, czy moda? 32. Impresjonistyczne pejzaże w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i malarskich. 33. Analizując wybrane przykłady, omów występowanie zjawiska pop - art w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku.

8 34. Impresjonizm jako technika wyrażania uczuć i doznań artysty w różnych dziedzinach sztuki. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 35. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, porównaj sposoby portretowania zbrodniarzy wojennych. 36. Literacki i malarski wizerunek Marii w epoce średniowiecza. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 37. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników, znanych z literatury, komiksów, telewizji i kina. 38. Surrealistyczna wizja świata i sposób jej przedstawiania w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw problem, analizując różne teksty kultury. 39. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki. 40. Muzyka Chopina inspiracją dla artystów. Dokonaj prezentacji tego zjawiska, analizując wybrane przykłady z literatury, rzeźby i malarstwa. 41. Motyw walki o niepodległość w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw sposoby ujęcia tematu, analizując dzieła literackie i malarskie. 42. Romantyczny pejzaż w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj sposoby jego przedstawienia, analizując wybrane przykłady. 43. Motywy mitologiczne inspiracją dla literatury, malarstwa i filmu. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 44. Tendencje klasycyzujące w sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 45. Funkcjonowanie motywu labiryntu w kulturze. Porównaj sposoby realizacji, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 46. Zinterpretuj zjawisko skandalu i prowokacji, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury powstałe w XX wieku. 47. Różne kreacje bohaterów literackich i filmowych wobec prób odbudowania świata wartości w obliczu okrucieństwa wojny. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 48. Chrześcijańska idea przebaczenia i sposoby jej funkcjonowania w różnych dziedzinach sztuki. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 49. Romantyczne budowanie nastroju grozy w wybranych dziełach literackich i innych tekstach kultury. Analizując wybrane dzieła sztuki, wskaż podobieństwa i różnice w konstruowaniu motywu grozy.

9 50. Femme fatale w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby prezentacji, analizując wybrane teksty kultury. 51. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj i porównaj realizacje motywu pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 52. Niepokoje egzystencjalne człowieka końca XIX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki Młodej Polski. 53. Literatura i film wobec ginących kultur. Analizując wybrane przykłady, zaprezentuj rolę tekstów kultury w ocalaniu ich dorobku. 54. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania realizmu, naturalizmu, weryzmu, analizując wybrane przykłady literackie, malarskie, muzyczne. 55. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Dokonaj analizy tekstów kultury ilustrujących to zjawisko. 56. Analizując utwory literackie i filmowe, ukaż żywotność ideałów rycerskich doby średniowiecza w późniejszych epokach. 57. Gotycka katedra jako inspiracja dla różnych tekstów kultury. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych. 58. Przedmiot jako bohater w poezji i sztukach plastycznych. Omów problem, analizując wybrane dzieła XX wieku. 59. Fascynacje kulturą Orientu w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów zagadnienie, ukazując sposoby ujęcia tematu w literaturze i innych dziełach sztuki epoki romantyzmu. 60. Alegoria w literaturze i malarstwie różnych epok. Analizując zgromadzony materiał rzeczowy, zwróć uwagę na cele i funkcję alegorii. 61. Autobiografia i autokreacja w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 62. Literatura, film i malarstwo jako sposoby tworzenia i burzenia polskich mitów narodowych. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 63. Scharakteryzuj różne sposoby przedstawienia pejzażu w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przez siebie przykłady z literatury i malarstwa. 64. Od teatru antycznego do współczesnego. Analizując wybrane przykłady, dokonaj porównania dzieła literackiego z jego sceniczną adaptacją 65. Analizując wybrane przykłady, porównaj obrazy rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. 66. Przedstaw los narodu żydowskiego, problem antysemityzmu i obraz Holocaustu, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

10 67. Rola motywów baśniowych i fantastycznych w różnych dziełach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach literackich i innych tekstach kultury. 68. Tendencje awangardowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku. Zinterpretuj zjawisko, analizując wybrane teksty kultury. 69. Romantyczna fantastyka i groza w literaturze i filmie. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i filmowych. 70. Futurystyczna wizja świata. Porównaj sposoby ujęcia, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury. JĘZYK 1. Zapożyczenia językowe, ich rodzaje i uwarunkowania dawniej i dziś. Analizując materiał egzemplifikacyjny, zwróć uwagę na okresy historycznojęzykowe. 2. Scharakteryzuj środki artystyczne i omów ich funkcje w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej, analizując przygotowany materiał. 3. Język współczesnej reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania, np. radiowe lub telewizyjne, itp.), określ środki językowe służące perswazji i ich funkcję. 4. Analizując zgromadzony materiał, omów sposoby wykorzystania różnych środków językowych we współczesnej reklamie. 5. Tak mówią znani Polacy. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj język wybranych przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu. 6. Analizując zgromadzony materiał źródłowy, omów rolę, sposób funkcjonowania oraz historyczne podłoże obcych wpływów językowych charakterystycznych dla Wielkopolski. 7. Język wybranego pisarza. Analizując materiał językowy, wykorzystaj wiedzę o języku epoki, w której tworzył pisarz. 8. Norma językowa i czynniki ją kształtujące. Zaprezentuj, dokonując analizy wybranych przykładów z języka współczesnego. 9. Zanalizuj sposoby wykorzystania funkcji stylizacji językowej w wybranych utworach literackich. 10. Rola potocznej odmiany języka w polszczyźnie współczesnej. Przedstaw zagadnienie, analizując zgromadzony materiał. 11. Język prasy i nowych mediów. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania itp.), zwróć uwagę na występujące w nim środki językowe. 12. Analizując wybrane utwory, omów rolę gwary ludowej w dziele literackim.

11 13. Środki artystyczne w poezji. Analizując wybrane teksty poetyckie, scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach z różnych epok. 14. Zanalizuj wybrane przykłady języka reklamy, określając funkcję nawiązań literackich i innych. Oceń ich zasadność i wpływ na odbiorcę. 15. Cechy indywidualne języka bohaterów Trylogii H. Sienkiewicza. Dokonaj analizy i porównania sposobu mówienia wybranych bohaterów. 16. Zabawy językiem jako forma opisywania świata. Zaprezentuj fascynacje twórców XX-lecia międzywojennego językiem, analizując celowo wybrane teksty literackie. 17. Przeprowadź analizę wybranych wierszy Jana Kochanowskiego, ukazując wpływ literatury antycznej na poetycki język autora. 18. Neologizmy w poezji. Określ ich funkcję artystyczną, analizując utwory wybranego poety. 19. Język wybranego gatunku literackiego. Analizując różne przykłady, wykaż, jak w trakcie rozwoju zmieniały się jego cechy. 20. Rola stylizacji językowej w Potopie Henryka Sienkiewicza. Dokonaj analizy warstwy językowej powieści. 21. Dokonaj analizy komizmu słownego w wybranych tekstach literackich, wskazując na jego znaczenie i sposób realizacji w utworze. 22. Specyfika języka epistolografii barokowej i romantycznej. Dokonaj analizy, wykorzystując wybrane listy twórców tych epok. 23. Analizując celowo dobrane utwory literatury polskiej, omów funkcję przysłów i ukaż ich różnorodność tematyczną. 24. Stereotypy (np. narodowości / zawodów) utrwalone w języku różnych tekstów kultury. Przeprowadź analizę zebranego materiału językowego. 25. Wyrazy modne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 26. Język więzienny. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów literackich. 27. Język Internetu jako nowomowa. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału źródłowego wykaż, że język Internetu jest językiem dla wtajemniczonych. 28. Archaizacja jako tworzywo literackie różnych epok. Scharakteryzuj sposoby realizacji, analizując wybrane utwory.

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Sytuacja polityczna i społeczna ( wiek wielkości i upadku człowieka ) a) I wojna światowa - kataklizm, który zmienił sposób myślenia o świecie b) rewolucja październikowa

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo