Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. 2. Literatura o władzy i władcach. Omów różne sposoby dochodzenia do władzy i jej sprawowania, analizując wybrane teksty literackie. 3. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Analizując wybrane utwory, przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. 4. Heroizacja i deheroizacja bohaterów we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 5. Dokonując analizy wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj funkcję dydaktyczną i utylitarną literatury. 6. Omów funkcjonowanie motywów tyrtejskich w literaturze polskiej, analizując wybrane teksty literackie w kontekstach historycznych. 7. Parabola jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Przedstaw sposoby kreacji rzeczywistości w utworach o charakterze parabolicznym, analizując wybrane dzieła literatury powszechnej. 8. Analizując wybrane utwory literackie, omów obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. 9. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Określ ich funkcjonalność dla całości tekstu literackiego, dokonując analizy wybranych utworów. 10. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby ujęcia motywu rozstania. 11. Obrazy przyrody w literaturze. Analizując utwory literackie różnych epok, omów sposoby kreowania i funkcję, jaką pełni pejzaż w literaturze.

2 12. Rola historii narodu w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 13. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady. 14. Analizując poznane utwory literackie z różnych epok, omów problem żywotności mitu arkadyjskiego w literaturze polskiej. 15. Lekarz jako bohater literacki. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory. 16. Człowiek istota nieznana. Scharakteryzuj różnorodne reakcje bohaterów w stanie zagrożenia na podstawie analizy wybranych utworów literatury współczesnej. 17. Świat jako teatr. Przedstaw funkcjonowanie tego toposu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich. 18. Doświadczeni przez wojnę. Scharakteryzuj wybrane kreacje literackie, analizując utwory prozy polskiej. 19. Literackie obrazy wielkich stolic europejskich. Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania, analizując wybrane utwory prozy polskiej i obcej. 20. Literackie apele, przesłania i testamenty. Analizując wybrane utwory literackie, omów sposoby prowadzenia dialogu pisarza z czytelnikiem. 21. Rola pieśni ojczyźnianych w życiu Polaków. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie. 22. Różne wizerunki Boga w utworach literackich. Omów sposoby przedstawienia, analizując wybrane teksty literackie. 23. Od herosa do pantoflarza. Porównaj różne sposoby przedstawienia mężczyzn w literaturze, analizując stosowne teksty literackie. 24. Analizując wybrane utwory literackie, omów przejawy zafascynowania twórców literatury romantycznej ludem i kulturą ludową. 25. Motyw śmiechu w literaturze. Omów problem, analizując rolę śmiechu w wybranych utworach literackich różnych epok. 26. Naśladuje, ośmiesza, degraduje? Analizując wybrane utwory, omów rolę parodii w literaturze. 27. Analizując wybrane przez siebie teksty literackie, omów funkcje snów i wizji w świecie przedstawionym dzieł literatury polskiej i obcej. 28. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne obrazy ojczyzny ukazane w utworach literackich. 29. Problem antysemityzmu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

3 30. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Przedstaw sposób realizacji zagadnienia, analizując wybrane utwory literackie. 31. Sposoby wykorzystania motywu brzydoty w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 32. To się czyta dzisiaj modni pisarze, modne książki. Omów i oceń przyczyny popularności niektórych autorów i książek, analizując wybrane przykłady literackie. 33. Literatura polska wobec katastrof XX wieku. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 34. Człowiek wobec wojny. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 35. Literackie reinterpretacje mitu o Orfeuszu. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska, analizując wybrane przykłady. 36. Poglądy na zadania sztuki i rolę artysty w wybranych epokach. Scharakteryzuj ich różnorodność na podstawie analizy wybranych utworów literackich. 37. Jak poeci różnych epok oceniają swoje życie i artystyczne dokonania? Omów problem, analizując utwory wybranych twórców. 38. Kondycja człowieka we współczesnym świecie widziana oczyma polskich poetów noblistów. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 39. Inspiracje antyczne w twórczości poetów. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory literackie. 40. Literackie obrazy Warszawy. Omów problem, analizując wybrane utwory. 41. Ewolucja i rewolucja jako dwie drogi rozwoju świata. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku. 42. Analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku, scharakteryzuj postać Polaka patrioty. 43. Rycerze w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory, omów ewolucję etosu rycerskiego. 44. Analizując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. 45. Omów funkcjonowanie motywu przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory literackie. 46. Analizując wybrane utwory literackie, omów obecność filozofii Horacego w literaturze, określając funkcję nawiązań. 47. Sposób realizowania formy pamiętnikarskiej w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 48. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby funkcjonowania motywu śmierci i bohaterskiego umierania.

4 49. Bohater negatywny w literaturze. Zaprezentuj sposoby i cele kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 50. Zarażeni śmiercią. Analizując wybrane utwory literackie, omów problem samobójstw w literaturze i biografii poetów. 51. Kariery polityczne i awanse społeczne w literaturze. Przedstaw pozytywne i negatywne ujęcia problemu, analizując utwory literackie różnych epok. 52. Obłąkani i szaleni. Przedstaw różne kreacje tych bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 53. Kryzys wartości w literaturze XX wieku. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dramatów. 54. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów sposoby funkcjonowania tych motywów, analizując utwory z różnych epok. 55. Biografia autora jako klucz do odczytania dzieła literackiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie. 56. Między obowiązkiem walki a pokusami życia. Interpretując wybrane dzieła, scharakteryzuj postawy bohaterów literackich dokonujących wyboru drogi życiowej. 57. Motyw biesiady, wesela, zabawy w literaturze. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu, analizując wybrane teksty literackie. 58. Różne obrazy domu w literaturze. Przedstaw sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane teksty literackie. 59. Poszukiwanie szczęścia w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 60. Cierpienie - nieodłączny towarzysz ludzkiego losu. Porównaj sposoby ujęcia motywu w Biblii oraz wybranych utworach literatury współczesnej. 61. Literackie rozważania o życiu szczęśliwym. Scharakteryzuj różne obrazy szczęścia i radości życia, analizując wybrane przykłady literackie. 62. Dworek szlachecki w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji ujęcia motywu, analizując wybrane utwory. 63. Przedstaw ewolucję motywu ars amandi, analizując teksty literackie różnych epok. 64. Ofiara i kat w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ukazania takich bohaterów, interpretując utwory różnych epok. 65. Diabły, zjawy, duchy. Omów funkcje postaci fantastycznych w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory. 66. Dzieło literackie jako dokument swego czasu. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory różnych epok.

5 67. Literackie reinterpretacje mitów. Scharakteryzuj sposoby nawiązań, analizując wybrane teksty literackie. 68. Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju. Porównaj różne ujęcia motywu miasta, interpretując wybrane dzieła literackie. 69. Konflikty pokoleń w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane utwory literackie. 70. Interpretując wybrane utwory różnych epok, omów literackie portrety małżeństw. 71. Literatura wobec drugiej wojny światowej. Analizując wybrane teksty literackie, przedstaw różne sposoby ujęcia tego problemu. 72. Obrazy mieszczaństwa w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby ich ujęcia, analizując wybrane utwory literackie. 73. Scharakteryzuj bohatera romantycznego, analizując wybrane przez siebie teksty literackie, 74. Portret ojca w literaturze. Przedstaw sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie. 75. Apokalipsa przewidywana i spełniona. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady literackie. 76. Szatan w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby funkcjonowania tego motywu. 77. Wiek XX wiekiem autobiografii w literaturze polskiej. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane teksty. 78. Człowiek XX wieku wobec systemów totalitarnych faszyzmu i stalinizmu. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie utwory. 79. Człowiek wystawiony na próbę. Analizując wybrane utwory, omów sposoby przedstawienia bohatera literackiego w sytuacji ekstremalnej. 80. Różne sposoby ujęcia obrazu rodziny. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 81. Portret kobiety w literaturze. Porównaj sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie.

6 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Analizując teksty kultury wybranych epok, dokonaj porównania koncepcji piękna i brzydoty w literaturze, malarstwie oraz rzeźbie. 2. Powieść gotycka prekursorem współczesnego horroru. Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe, omów sposoby funkcjonowania wybranych elementów powieści gotyckiej we współczesnej wersji horroru. 3. Motyw dance macabre w literaturze i malarstwie różnych epok. Porównaj jego funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady. 4. Literackie wzorce w świecie reklam. Scharakteryzuj sposoby wykorzystania i cele tego zjawiska, analizując wybrane utwory literackie i przygotowany materiał. 5. Kicz w literaturze i sztuce religijnej jako uproszczenie, prowokacja, agresja i kłamstwo. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 6. Przedstaw sposoby ujęcia szkoły w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady. 7. Dziecko jako bohater utworów literackich, malarskich i filmowych. Scharakteryzuj sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki. 8. Film jako dopełnienie dzieła literackiego. Dokonaj analizy wybranych adaptacji filmowych, oceń stopień oryginalnej interpretacji reżyserskiej w stosunku do dzieła literackiego. 9. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Zanalizuj celowo dobrane przykłady, objaśniając funkcje symboli. 10. Obrazy rewolucji w literaturze i w filmie. Analizując wybrane dzieła, porównaj zastosowane w nich środki wyrazu. 11. Analizując wybrane przykłady, omów sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok. 12. Analizując wybrane teksty kultury, zaprezentuj motywy zwierzęce w literaturze i sztuce. 13. Taniec jako symbol i źródło inspiracji dla twórców kultury. Przedstaw odmienne sposoby realizacji motywu, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 14. Lęk i fascynacja jako uczucia łączące różne wizerunki śmierci w kulturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 15. Obraz kultury szlacheckiej w literaturze, malarstwie i filmie. Jaką pełni rolę w kreacji świata przedstawionego? Omów różne sposoby wykorzystania tematu, analizując wybrane przykłady. 16. Dzieło literackie w malarstwie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.

7 17. Dokonaj interpretacji słów A. Szczypiorskiego: Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich i filmowych. 18. Zinterpretuj myśl: Zło nie było udziałem tylko jednej strony, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe podejmujące problem obozów śmierci. 19. Scharakteryzuj satyryczne obrazy PRL na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i filmowych. 20. Analizując wybrane przykłady, przedstaw motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 21. Wady i zalety adaptacji filmowych wybranych utworów literackich. Dokonaj analizy porównawczej utworu literackiego i jego adaptacji filmowej. 22. Analizując wybrane przykłady, rozważ wpływ filozofii na literaturę i malarstwo różnych epok. 23. Porównaj obecność motywu śmierci w literaturze, malarstwie i muzyce doby staropolskiej, analizując wybrane teksty kultury. 24. Literackie i filmowe sposoby przedstawienia II wojny światowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 25. Motyw powstania styczniowego w dziełach literackich, plastycznych i filmowych. Przedstaw sposoby ujęcia, analizując wybrane teksty kultury. 26. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj pojęcia błazenady i powagi w literaturze i innych dziedzinach sztuki średniowiecznej. 27. Motyw ogrodu i jego funkcjonowanie w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów problem, analizując teksty kultury. 28. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów problem, interpretując wybrane przykłady. 29. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby wykorzystania motywów sztuki średniowiecza we współczesnym filmie i literaturze. 30. Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok i w filmach. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 31. Występowanie brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Analizując wybrane przykłady, określ, czy jest to przekora, nowa estetyka, czy moda? 32. Impresjonistyczne pejzaże w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i malarskich. 33. Analizując wybrane przykłady, omów występowanie zjawiska pop - art w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku.

8 34. Impresjonizm jako technika wyrażania uczuć i doznań artysty w różnych dziedzinach sztuki. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 35. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, porównaj sposoby portretowania zbrodniarzy wojennych. 36. Literacki i malarski wizerunek Marii w epoce średniowiecza. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 37. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników, znanych z literatury, komiksów, telewizji i kina. 38. Surrealistyczna wizja świata i sposób jej przedstawiania w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw problem, analizując różne teksty kultury. 39. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki. 40. Muzyka Chopina inspiracją dla artystów. Dokonaj prezentacji tego zjawiska, analizując wybrane przykłady z literatury, rzeźby i malarstwa. 41. Motyw walki o niepodległość w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw sposoby ujęcia tematu, analizując dzieła literackie i malarskie. 42. Romantyczny pejzaż w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj sposoby jego przedstawienia, analizując wybrane przykłady. 43. Motywy mitologiczne inspiracją dla literatury, malarstwa i filmu. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 44. Tendencje klasycyzujące w sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 45. Funkcjonowanie motywu labiryntu w kulturze. Porównaj sposoby realizacji, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 46. Zinterpretuj zjawisko skandalu i prowokacji, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury powstałe w XX wieku. 47. Różne kreacje bohaterów literackich i filmowych wobec prób odbudowania świata wartości w obliczu okrucieństwa wojny. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 48. Chrześcijańska idea przebaczenia i sposoby jej funkcjonowania w różnych dziedzinach sztuki. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 49. Romantyczne budowanie nastroju grozy w wybranych dziełach literackich i innych tekstach kultury. Analizując wybrane dzieła sztuki, wskaż podobieństwa i różnice w konstruowaniu motywu grozy.

9 50. Femme fatale w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby prezentacji, analizując wybrane teksty kultury. 51. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj i porównaj realizacje motywu pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 52. Niepokoje egzystencjalne człowieka końca XIX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki Młodej Polski. 53. Literatura i film wobec ginących kultur. Analizując wybrane przykłady, zaprezentuj rolę tekstów kultury w ocalaniu ich dorobku. 54. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania realizmu, naturalizmu, weryzmu, analizując wybrane przykłady literackie, malarskie, muzyczne. 55. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Dokonaj analizy tekstów kultury ilustrujących to zjawisko. 56. Analizując utwory literackie i filmowe, ukaż żywotność ideałów rycerskich doby średniowiecza w późniejszych epokach. 57. Gotycka katedra jako inspiracja dla różnych tekstów kultury. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych. 58. Przedmiot jako bohater w poezji i sztukach plastycznych. Omów problem, analizując wybrane dzieła XX wieku. 59. Fascynacje kulturą Orientu w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów zagadnienie, ukazując sposoby ujęcia tematu w literaturze i innych dziełach sztuki epoki romantyzmu. 60. Alegoria w literaturze i malarstwie różnych epok. Analizując zgromadzony materiał rzeczowy, zwróć uwagę na cele i funkcję alegorii. 61. Autobiografia i autokreacja w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 62. Literatura, film i malarstwo jako sposoby tworzenia i burzenia polskich mitów narodowych. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 63. Scharakteryzuj różne sposoby przedstawienia pejzażu w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przez siebie przykłady z literatury i malarstwa. 64. Od teatru antycznego do współczesnego. Analizując wybrane przykłady, dokonaj porównania dzieła literackiego z jego sceniczną adaptacją 65. Analizując wybrane przykłady, porównaj obrazy rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. 66. Przedstaw los narodu żydowskiego, problem antysemityzmu i obraz Holocaustu, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

10 67. Rola motywów baśniowych i fantastycznych w różnych dziełach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach literackich i innych tekstach kultury. 68. Tendencje awangardowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku. Zinterpretuj zjawisko, analizując wybrane teksty kultury. 69. Romantyczna fantastyka i groza w literaturze i filmie. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i filmowych. 70. Futurystyczna wizja świata. Porównaj sposoby ujęcia, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury. JĘZYK 1. Zapożyczenia językowe, ich rodzaje i uwarunkowania dawniej i dziś. Analizując materiał egzemplifikacyjny, zwróć uwagę na okresy historycznojęzykowe. 2. Scharakteryzuj środki artystyczne i omów ich funkcje w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej, analizując przygotowany materiał. 3. Język współczesnej reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania, np. radiowe lub telewizyjne, itp.), określ środki językowe służące perswazji i ich funkcję. 4. Analizując zgromadzony materiał, omów sposoby wykorzystania różnych środków językowych we współczesnej reklamie. 5. Tak mówią znani Polacy. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj język wybranych przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu. 6. Analizując zgromadzony materiał źródłowy, omów rolę, sposób funkcjonowania oraz historyczne podłoże obcych wpływów językowych charakterystycznych dla Wielkopolski. 7. Język wybranego pisarza. Analizując materiał językowy, wykorzystaj wiedzę o języku epoki, w której tworzył pisarz. 8. Norma językowa i czynniki ją kształtujące. Zaprezentuj, dokonując analizy wybranych przykładów z języka współczesnego. 9. Zanalizuj sposoby wykorzystania funkcji stylizacji językowej w wybranych utworach literackich. 10. Rola potocznej odmiany języka w polszczyźnie współczesnej. Przedstaw zagadnienie, analizując zgromadzony materiał. 11. Język prasy i nowych mediów. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania itp.), zwróć uwagę na występujące w nim środki językowe. 12. Analizując wybrane utwory, omów rolę gwary ludowej w dziele literackim.

11 13. Środki artystyczne w poezji. Analizując wybrane teksty poetyckie, scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach z różnych epok. 14. Zanalizuj wybrane przykłady języka reklamy, określając funkcję nawiązań literackich i innych. Oceń ich zasadność i wpływ na odbiorcę. 15. Cechy indywidualne języka bohaterów Trylogii H. Sienkiewicza. Dokonaj analizy i porównania sposobu mówienia wybranych bohaterów. 16. Zabawy językiem jako forma opisywania świata. Zaprezentuj fascynacje twórców XX-lecia międzywojennego językiem, analizując celowo wybrane teksty literackie. 17. Przeprowadź analizę wybranych wierszy Jana Kochanowskiego, ukazując wpływ literatury antycznej na poetycki język autora. 18. Neologizmy w poezji. Określ ich funkcję artystyczną, analizując utwory wybranego poety. 19. Język wybranego gatunku literackiego. Analizując różne przykłady, wykaż, jak w trakcie rozwoju zmieniały się jego cechy. 20. Rola stylizacji językowej w Potopie Henryka Sienkiewicza. Dokonaj analizy warstwy językowej powieści. 21. Dokonaj analizy komizmu słownego w wybranych tekstach literackich, wskazując na jego znaczenie i sposób realizacji w utworze. 22. Specyfika języka epistolografii barokowej i romantycznej. Dokonaj analizy, wykorzystując wybrane listy twórców tych epok. 23. Analizując celowo dobrane utwory literatury polskiej, omów funkcję przysłów i ukaż ich różnorodność tematyczną. 24. Stereotypy (np. narodowości / zawodów) utrwalone w języku różnych tekstów kultury. Przeprowadź analizę zebranego materiału językowego. 25. Wyrazy modne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 26. Język więzienny. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów literackich. 27. Język Internetu jako nowomowa. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału źródłowego wykaż, że język Internetu jest językiem dla wtajemniczonych. 28. Archaizacja jako tworzywo literackie różnych epok. Scharakteryzuj sposoby realizacji, analizując wybrane utwory.

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 LITERATURA 1. Satyryczny obraz człowieka w literaturze różnych epok. Określ jego funkcje, interpretując wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 LITERATURA 1. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zanalizuj znaczenie scen

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. LITERATURA 1. Jaką postawę moralną musi prezentować twój autorytet? Odwołaj się do bohaterów 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 1 Literatura 1. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw ich znaczenie dla interpretacji utworu, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Obraz Paryża w literaturze zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do utworów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA Świdnik, dnia 8.04.2011. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 LITERATURA 1. W oparciu o analizę wybranych przykładów literackich określ rolę duchów, zjaw, upiorów w literaturze romantycznej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem,

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem, Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013. Lp. Literatura Uwagi 1 Różnorodne realizacje oraz funkcje konceptu

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej w roku 2013 w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku LITERATURA 1. Motyw exegi monumentum w twórczości Horacego

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym 2012 2013 Literatura 1. Wzorce osobowe promowane w dziełach literackich różnych Rozwio temat na wybranych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Literatura 1. Człowiek marionetką w teatrze świata. Przedstaw funkcjonowanie motywu,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA 1. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów zjawisko opierając się na analizie wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA 1. Motywy antyczne w literaturze polskiej. Omów na wybranych 2. Echa powstań narodowych w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2012/2013 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nr tematu 1 LITERATURA Temat Topos teatru mundi w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 S t r o n a 1 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 I. Literatura 1. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Wartośd i sens cierpienia. Omów zagadnienie w świetle literatury wybranych epok literackich. 2. Motyw zbrodni w

Bardziej szczegółowo