Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. 2. Literatura o władzy i władcach. Omów różne sposoby dochodzenia do władzy i jej sprawowania, analizując wybrane teksty literackie. 3. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Analizując wybrane utwory, przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. 4. Heroizacja i deheroizacja bohaterów we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 5. Dokonując analizy wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj funkcję dydaktyczną i utylitarną literatury. 6. Omów funkcjonowanie motywów tyrtejskich w literaturze polskiej, analizując wybrane teksty literackie w kontekstach historycznych. 7. Parabola jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Przedstaw sposoby kreacji rzeczywistości w utworach o charakterze parabolicznym, analizując wybrane dzieła literatury powszechnej. 8. Analizując wybrane utwory literackie, omów obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. 9. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Określ ich funkcjonalność dla całości tekstu literackiego, dokonując analizy wybranych utworów. 10. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby ujęcia motywu rozstania. 11. Obrazy przyrody w literaturze. Analizując utwory literackie różnych epok, omów sposoby kreowania i funkcję, jaką pełni pejzaż w literaturze.

2 12. Rola historii narodu w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 13. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady. 14. Analizując poznane utwory literackie z różnych epok, omów problem żywotności mitu arkadyjskiego w literaturze polskiej. 15. Lekarz jako bohater literacki. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory. 16. Człowiek istota nieznana. Scharakteryzuj różnorodne reakcje bohaterów w stanie zagrożenia na podstawie analizy wybranych utworów literatury współczesnej. 17. Świat jako teatr. Przedstaw funkcjonowanie tego toposu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich. 18. Doświadczeni przez wojnę. Scharakteryzuj wybrane kreacje literackie, analizując utwory prozy polskiej. 19. Literackie obrazy wielkich stolic europejskich. Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania, analizując wybrane utwory prozy polskiej i obcej. 20. Literackie apele, przesłania i testamenty. Analizując wybrane utwory literackie, omów sposoby prowadzenia dialogu pisarza z czytelnikiem. 21. Rola pieśni ojczyźnianych w życiu Polaków. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie. 22. Różne wizerunki Boga w utworach literackich. Omów sposoby przedstawienia, analizując wybrane teksty literackie. 23. Od herosa do pantoflarza. Porównaj różne sposoby przedstawienia mężczyzn w literaturze, analizując stosowne teksty literackie. 24. Analizując wybrane utwory literackie, omów przejawy zafascynowania twórców literatury romantycznej ludem i kulturą ludową. 25. Motyw śmiechu w literaturze. Omów problem, analizując rolę śmiechu w wybranych utworach literackich różnych epok. 26. Naśladuje, ośmiesza, degraduje? Analizując wybrane utwory, omów rolę parodii w literaturze. 27. Analizując wybrane przez siebie teksty literackie, omów funkcje snów i wizji w świecie przedstawionym dzieł literatury polskiej i obcej. 28. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne obrazy ojczyzny ukazane w utworach literackich. 29. Problem antysemityzmu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

3 30. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Przedstaw sposób realizacji zagadnienia, analizując wybrane utwory literackie. 31. Sposoby wykorzystania motywu brzydoty w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 32. To się czyta dzisiaj modni pisarze, modne książki. Omów i oceń przyczyny popularności niektórych autorów i książek, analizując wybrane przykłady literackie. 33. Literatura polska wobec katastrof XX wieku. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 34. Człowiek wobec wojny. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie. 35. Literackie reinterpretacje mitu o Orfeuszu. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska, analizując wybrane przykłady. 36. Poglądy na zadania sztuki i rolę artysty w wybranych epokach. Scharakteryzuj ich różnorodność na podstawie analizy wybranych utworów literackich. 37. Jak poeci różnych epok oceniają swoje życie i artystyczne dokonania? Omów problem, analizując utwory wybranych twórców. 38. Kondycja człowieka we współczesnym świecie widziana oczyma polskich poetów noblistów. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 39. Inspiracje antyczne w twórczości poetów. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory literackie. 40. Literackie obrazy Warszawy. Omów problem, analizując wybrane utwory. 41. Ewolucja i rewolucja jako dwie drogi rozwoju świata. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku. 42. Analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku, scharakteryzuj postać Polaka patrioty. 43. Rycerze w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory, omów ewolucję etosu rycerskiego. 44. Analizując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. 45. Omów funkcjonowanie motywu przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory literackie. 46. Analizując wybrane utwory literackie, omów obecność filozofii Horacego w literaturze, określając funkcję nawiązań. 47. Sposób realizowania formy pamiętnikarskiej w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 48. Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, omów sposoby funkcjonowania motywu śmierci i bohaterskiego umierania.

4 49. Bohater negatywny w literaturze. Zaprezentuj sposoby i cele kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 50. Zarażeni śmiercią. Analizując wybrane utwory literackie, omów problem samobójstw w literaturze i biografii poetów. 51. Kariery polityczne i awanse społeczne w literaturze. Przedstaw pozytywne i negatywne ujęcia problemu, analizując utwory literackie różnych epok. 52. Obłąkani i szaleni. Przedstaw różne kreacje tych bohaterów, analizując wybrane utwory literackie. 53. Kryzys wartości w literaturze XX wieku. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dramatów. 54. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów sposoby funkcjonowania tych motywów, analizując utwory z różnych epok. 55. Biografia autora jako klucz do odczytania dzieła literackiego. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie. 56. Między obowiązkiem walki a pokusami życia. Interpretując wybrane dzieła, scharakteryzuj postawy bohaterów literackich dokonujących wyboru drogi życiowej. 57. Motyw biesiady, wesela, zabawy w literaturze. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu, analizując wybrane teksty literackie. 58. Różne obrazy domu w literaturze. Przedstaw sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane teksty literackie. 59. Poszukiwanie szczęścia w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 60. Cierpienie - nieodłączny towarzysz ludzkiego losu. Porównaj sposoby ujęcia motywu w Biblii oraz wybranych utworach literatury współczesnej. 61. Literackie rozważania o życiu szczęśliwym. Scharakteryzuj różne obrazy szczęścia i radości życia, analizując wybrane przykłady literackie. 62. Dworek szlachecki w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji ujęcia motywu, analizując wybrane utwory. 63. Przedstaw ewolucję motywu ars amandi, analizując teksty literackie różnych epok. 64. Ofiara i kat w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ukazania takich bohaterów, interpretując utwory różnych epok. 65. Diabły, zjawy, duchy. Omów funkcje postaci fantastycznych w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory. 66. Dzieło literackie jako dokument swego czasu. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory różnych epok.

5 67. Literackie reinterpretacje mitów. Scharakteryzuj sposoby nawiązań, analizując wybrane teksty literackie. 68. Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju. Porównaj różne ujęcia motywu miasta, interpretując wybrane dzieła literackie. 69. Konflikty pokoleń w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ujęcia motywu, analizując wybrane utwory literackie. 70. Interpretując wybrane utwory różnych epok, omów literackie portrety małżeństw. 71. Literatura wobec drugiej wojny światowej. Analizując wybrane teksty literackie, przedstaw różne sposoby ujęcia tego problemu. 72. Obrazy mieszczaństwa w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby ich ujęcia, analizując wybrane utwory literackie. 73. Scharakteryzuj bohatera romantycznego, analizując wybrane przez siebie teksty literackie, 74. Portret ojca w literaturze. Przedstaw sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie. 75. Apokalipsa przewidywana i spełniona. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady literackie. 76. Szatan w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby funkcjonowania tego motywu. 77. Wiek XX wiekiem autobiografii w literaturze polskiej. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane teksty. 78. Człowiek XX wieku wobec systemów totalitarnych faszyzmu i stalinizmu. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie utwory. 79. Człowiek wystawiony na próbę. Analizując wybrane utwory, omów sposoby przedstawienia bohatera literackiego w sytuacji ekstremalnej. 80. Różne sposoby ujęcia obrazu rodziny. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 81. Portret kobiety w literaturze. Porównaj sposoby jego ujęcia, analizując wybrane teksty literackie.

6 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Analizując teksty kultury wybranych epok, dokonaj porównania koncepcji piękna i brzydoty w literaturze, malarstwie oraz rzeźbie. 2. Powieść gotycka prekursorem współczesnego horroru. Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe, omów sposoby funkcjonowania wybranych elementów powieści gotyckiej we współczesnej wersji horroru. 3. Motyw dance macabre w literaturze i malarstwie różnych epok. Porównaj jego funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady. 4. Literackie wzorce w świecie reklam. Scharakteryzuj sposoby wykorzystania i cele tego zjawiska, analizując wybrane utwory literackie i przygotowany materiał. 5. Kicz w literaturze i sztuce religijnej jako uproszczenie, prowokacja, agresja i kłamstwo. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 6. Przedstaw sposoby ujęcia szkoły w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady. 7. Dziecko jako bohater utworów literackich, malarskich i filmowych. Scharakteryzuj sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki. 8. Film jako dopełnienie dzieła literackiego. Dokonaj analizy wybranych adaptacji filmowych, oceń stopień oryginalnej interpretacji reżyserskiej w stosunku do dzieła literackiego. 9. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Zanalizuj celowo dobrane przykłady, objaśniając funkcje symboli. 10. Obrazy rewolucji w literaturze i w filmie. Analizując wybrane dzieła, porównaj zastosowane w nich środki wyrazu. 11. Analizując wybrane przykłady, omów sposób funkcjonowania motywu Stabat Mater w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok. 12. Analizując wybrane teksty kultury, zaprezentuj motywy zwierzęce w literaturze i sztuce. 13. Taniec jako symbol i źródło inspiracji dla twórców kultury. Przedstaw odmienne sposoby realizacji motywu, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 14. Lęk i fascynacja jako uczucia łączące różne wizerunki śmierci w kulturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 15. Obraz kultury szlacheckiej w literaturze, malarstwie i filmie. Jaką pełni rolę w kreacji świata przedstawionego? Omów różne sposoby wykorzystania tematu, analizując wybrane przykłady. 16. Dzieło literackie w malarstwie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.

7 17. Dokonaj interpretacji słów A. Szczypiorskiego: Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich i filmowych. 18. Zinterpretuj myśl: Zło nie było udziałem tylko jednej strony, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe podejmujące problem obozów śmierci. 19. Scharakteryzuj satyryczne obrazy PRL na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i filmowych. 20. Analizując wybrane przykłady, przedstaw motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 21. Wady i zalety adaptacji filmowych wybranych utworów literackich. Dokonaj analizy porównawczej utworu literackiego i jego adaptacji filmowej. 22. Analizując wybrane przykłady, rozważ wpływ filozofii na literaturę i malarstwo różnych epok. 23. Porównaj obecność motywu śmierci w literaturze, malarstwie i muzyce doby staropolskiej, analizując wybrane teksty kultury. 24. Literackie i filmowe sposoby przedstawienia II wojny światowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 25. Motyw powstania styczniowego w dziełach literackich, plastycznych i filmowych. Przedstaw sposoby ujęcia, analizując wybrane teksty kultury. 26. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj pojęcia błazenady i powagi w literaturze i innych dziedzinach sztuki średniowiecznej. 27. Motyw ogrodu i jego funkcjonowanie w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów problem, analizując teksty kultury. 28. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów problem, interpretując wybrane przykłady. 29. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby wykorzystania motywów sztuki średniowiecza we współczesnym filmie i literaturze. 30. Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok i w filmach. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 31. Występowanie brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Analizując wybrane przykłady, określ, czy jest to przekora, nowa estetyka, czy moda? 32. Impresjonistyczne pejzaże w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i malarskich. 33. Analizując wybrane przykłady, omów występowanie zjawiska pop - art w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku.

8 34. Impresjonizm jako technika wyrażania uczuć i doznań artysty w różnych dziedzinach sztuki. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 35. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, porównaj sposoby portretowania zbrodniarzy wojennych. 36. Literacki i malarski wizerunek Marii w epoce średniowiecza. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 37. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników, znanych z literatury, komiksów, telewizji i kina. 38. Surrealistyczna wizja świata i sposób jej przedstawiania w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw problem, analizując różne teksty kultury. 39. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki. 40. Muzyka Chopina inspiracją dla artystów. Dokonaj prezentacji tego zjawiska, analizując wybrane przykłady z literatury, rzeźby i malarstwa. 41. Motyw walki o niepodległość w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw sposoby ujęcia tematu, analizując dzieła literackie i malarskie. 42. Romantyczny pejzaż w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj sposoby jego przedstawienia, analizując wybrane przykłady. 43. Motywy mitologiczne inspiracją dla literatury, malarstwa i filmu. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 44. Tendencje klasycyzujące w sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 45. Funkcjonowanie motywu labiryntu w kulturze. Porównaj sposoby realizacji, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 46. Zinterpretuj zjawisko skandalu i prowokacji, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury powstałe w XX wieku. 47. Różne kreacje bohaterów literackich i filmowych wobec prób odbudowania świata wartości w obliczu okrucieństwa wojny. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 48. Chrześcijańska idea przebaczenia i sposoby jej funkcjonowania w różnych dziedzinach sztuki. Scharakteryzuj zjawisko, analizując wybrane przykłady literackie i inne teksty kultury. 49. Romantyczne budowanie nastroju grozy w wybranych dziełach literackich i innych tekstach kultury. Analizując wybrane dzieła sztuki, wskaż podobieństwa i różnice w konstruowaniu motywu grozy.

9 50. Femme fatale w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby prezentacji, analizując wybrane teksty kultury. 51. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj i porównaj realizacje motywu pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 52. Niepokoje egzystencjalne człowieka końca XIX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki Młodej Polski. 53. Literatura i film wobec ginących kultur. Analizując wybrane przykłady, zaprezentuj rolę tekstów kultury w ocalaniu ich dorobku. 54. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania realizmu, naturalizmu, weryzmu, analizując wybrane przykłady literackie, malarskie, muzyczne. 55. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Dokonaj analizy tekstów kultury ilustrujących to zjawisko. 56. Analizując utwory literackie i filmowe, ukaż żywotność ideałów rycerskich doby średniowiecza w późniejszych epokach. 57. Gotycka katedra jako inspiracja dla różnych tekstów kultury. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych. 58. Przedmiot jako bohater w poezji i sztukach plastycznych. Omów problem, analizując wybrane dzieła XX wieku. 59. Fascynacje kulturą Orientu w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów zagadnienie, ukazując sposoby ujęcia tematu w literaturze i innych dziełach sztuki epoki romantyzmu. 60. Alegoria w literaturze i malarstwie różnych epok. Analizując zgromadzony materiał rzeczowy, zwróć uwagę na cele i funkcję alegorii. 61. Autobiografia i autokreacja w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. 62. Literatura, film i malarstwo jako sposoby tworzenia i burzenia polskich mitów narodowych. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 63. Scharakteryzuj różne sposoby przedstawienia pejzażu w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przez siebie przykłady z literatury i malarstwa. 64. Od teatru antycznego do współczesnego. Analizując wybrane przykłady, dokonaj porównania dzieła literackiego z jego sceniczną adaptacją 65. Analizując wybrane przykłady, porównaj obrazy rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. 66. Przedstaw los narodu żydowskiego, problem antysemityzmu i obraz Holocaustu, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

10 67. Rola motywów baśniowych i fantastycznych w różnych dziełach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach literackich i innych tekstach kultury. 68. Tendencje awangardowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku. Zinterpretuj zjawisko, analizując wybrane teksty kultury. 69. Romantyczna fantastyka i groza w literaturze i filmie. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i filmowych. 70. Futurystyczna wizja świata. Porównaj sposoby ujęcia, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury. JĘZYK 1. Zapożyczenia językowe, ich rodzaje i uwarunkowania dawniej i dziś. Analizując materiał egzemplifikacyjny, zwróć uwagę na okresy historycznojęzykowe. 2. Scharakteryzuj środki artystyczne i omów ich funkcje w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej, analizując przygotowany materiał. 3. Język współczesnej reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania, np. radiowe lub telewizyjne, itp.), określ środki językowe służące perswazji i ich funkcję. 4. Analizując zgromadzony materiał, omów sposoby wykorzystania różnych środków językowych we współczesnej reklamie. 5. Tak mówią znani Polacy. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj język wybranych przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu. 6. Analizując zgromadzony materiał źródłowy, omów rolę, sposób funkcjonowania oraz historyczne podłoże obcych wpływów językowych charakterystycznych dla Wielkopolski. 7. Język wybranego pisarza. Analizując materiał językowy, wykorzystaj wiedzę o języku epoki, w której tworzył pisarz. 8. Norma językowa i czynniki ją kształtujące. Zaprezentuj, dokonując analizy wybranych przykładów z języka współczesnego. 9. Zanalizuj sposoby wykorzystania funkcji stylizacji językowej w wybranych utworach literackich. 10. Rola potocznej odmiany języka w polszczyźnie współczesnej. Przedstaw zagadnienie, analizując zgromadzony materiał. 11. Język prasy i nowych mediów. Analizując zgromadzony materiał językowy (teksty drukowane, nagrania itp.), zwróć uwagę na występujące w nim środki językowe. 12. Analizując wybrane utwory, omów rolę gwary ludowej w dziele literackim.

11 13. Środki artystyczne w poezji. Analizując wybrane teksty poetyckie, scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach z różnych epok. 14. Zanalizuj wybrane przykłady języka reklamy, określając funkcję nawiązań literackich i innych. Oceń ich zasadność i wpływ na odbiorcę. 15. Cechy indywidualne języka bohaterów Trylogii H. Sienkiewicza. Dokonaj analizy i porównania sposobu mówienia wybranych bohaterów. 16. Zabawy językiem jako forma opisywania świata. Zaprezentuj fascynacje twórców XX-lecia międzywojennego językiem, analizując celowo wybrane teksty literackie. 17. Przeprowadź analizę wybranych wierszy Jana Kochanowskiego, ukazując wpływ literatury antycznej na poetycki język autora. 18. Neologizmy w poezji. Określ ich funkcję artystyczną, analizując utwory wybranego poety. 19. Język wybranego gatunku literackiego. Analizując różne przykłady, wykaż, jak w trakcie rozwoju zmieniały się jego cechy. 20. Rola stylizacji językowej w Potopie Henryka Sienkiewicza. Dokonaj analizy warstwy językowej powieści. 21. Dokonaj analizy komizmu słownego w wybranych tekstach literackich, wskazując na jego znaczenie i sposób realizacji w utworze. 22. Specyfika języka epistolografii barokowej i romantycznej. Dokonaj analizy, wykorzystując wybrane listy twórców tych epok. 23. Analizując celowo dobrane utwory literatury polskiej, omów funkcję przysłów i ukaż ich różnorodność tematyczną. 24. Stereotypy (np. narodowości / zawodów) utrwalone w języku różnych tekstów kultury. Przeprowadź analizę zebranego materiału językowego. 25. Wyrazy modne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 26. Język więzienny. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów literackich. 27. Język Internetu jako nowomowa. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału źródłowego wykaż, że język Internetu jest językiem dla wtajemniczonych. 28. Archaizacja jako tworzywo literackie różnych epok. Scharakteryzuj sposoby realizacji, analizując wybrane utwory.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 1 Literatura 1. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw ich znaczenie dla interpretacji utworu, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nr tematu 1 LITERATURA Temat Topos teatru mundi w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura

PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. Literatura PROPOZYCJE TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Literatura 1. Kobieta zbuntowana. Przedstaw na wybranych przykładach jej różnorodne wizerunki w literaturze. 2. Różne funkcje podróży

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18.

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18. Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie Wszystkie tematy należy opracować,

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ZESTAW TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Literatura: 1. Przedstaw różne obrazy domu rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 I. LITERATURA 1. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie LITERATURA 1. Zmagania człowieka z losem jako sprawdzian jego wartości. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. I. Literatura 1. Literackie portrety matek. Porównaj na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA 1. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu, analizując wybrane utwory. 2. Różne źródła życiowych niepokojów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 Literatura 1. Paraboliczne sposoby ujmowania ludzkiej egzystencji. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Symbolika

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r.

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. KATEGORIA LITERATURA 1. Poddaj analizie wybrane liryki

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie I. LITERATURA Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013 / 2014. 1. Zawody wykonywane przez bohaterów

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 I.LITERATURA 1. Przedstaw motywy i postacie biblijne i sposób ich realizacji w literaturze nowożytnej. 2. Dylematy miłosne

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014 Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2013/2014 I. LITERATURA 1. Natura i cywilizacja jako dwie możliwości bytowania człowieka. Omów odwołując się do wybranych przykładów

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 I LITERATURA 1. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie. 2. Rola nieszczęśliwej miłości

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów TECHNIKUM Opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku MATURA 2015 LITERATURA 1.Różne kreacje

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA : 1. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU

LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU LITERATURA LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO SESJA WIOSENNA 2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach (egzamin wewnętrzny) 1. Omów różne koncepcje poezji na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Opracował Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w ZSLiZ w Sulęcinie LITERATURA 1. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 I. LITERATURA 1. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj. 2. Odwieczne

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. I.1. Obraz społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szlachty polskiej w literaturze różnych

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU ( MATURA 2011) LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo