OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 OFERTA KLAS PIERWSZYCH na

2 W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa Kuli w Rzeszowie planuje utworzyć 10 klas pierwszych. W każdej klasie będą przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym. Nauka kontynuowanego języka obcego rozpoczyna się na poziomie średnio zaawansowanym. Nauka drugiego języka obcego odbywać się będzie w grupach klasowych lub międzyklasowych z uwzględnieniem poziomów zaawansowania. Przydział uczniów do danego poziomu zostanie dokonany na początku roku szkolnego przez nauczycieli języków obcych.

3 OFERTA KLAS PIERWSZYCH na część I Kl. A Kl. B Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, chemia Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Programy autorskie i innowacje: edukacja prawna, retoryka, język łaciński dla humanistów Kl. C Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski Kl. D Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka Programy autorskie i innowacje: język łaciński w medycynie Kl. E Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski Programy autorskie i innowacje: informatyka w ekonomii

4 OFERTA KLAS PIERWSZYCH na część II Kl. F Kl. G Kl. H Kl. I Kl. J Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski Programy autorskie i innowacje: język łaciński w medycynie, język angielski w medycynie Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski Programy autorskie i innowacje: informatyka w ekonomii, matematyka stosowana Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Programy autorskie i innowacje: edukacja medialna, wiedza o Polsce i świecie, komunikacja społeczna w języku angielskim Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka Programy autorskie i innowacje: język łaciński w medycynie

5 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia KLASA I A Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań

6 W ramach tego profilu oferujemy: treści programowe z matematyki, fizyki, chemii - realizowane na poziomie rozszerzonym praktyczne ćwiczenia uczniowskie z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki i chemii wyjścia na wykłady, ćwiczenia, konferencje prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski spotkania z pracownikami uczelni wyższych zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych rozwój własnych zainteresowań przygotowanie do olimpiad i konkursów z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych metodą e-learning KLASA I A

7 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach z proponowanymi rozszerzeniami: KLASA I A finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej zdobywca Diamentowego Indeksu AGH z matematyki i fizyki srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej laureaci Konkursu Fizycznego Lwiątko laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej finaliści Konkursu Matematycznego im. prof. Marszała finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei finaliści Konkursu Alfik Matematyczny Podjęcie nauki w klasie o tym profilu ukierunkowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych na uniwersytetach oraz wszystkich kierunkach politechnicznych na uczelniach technicznych (np. Politechnika Warszawska, AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska).

8 Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski KLASA I B Nazwa klasy: humanistyczno prawna Przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, przyroda, język łaciński dla prawników Treści dodatkowe związane z realizacją podstawy programowej: w ramach profilu realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka polskiego - podstawy retoryki

9 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach humanistycznych: KLASA I B laureaci Olimpiady o Prawach Człowieka laureaci Olimpiady Historycznej laureat Olimpiady o Unii Europejskiej zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu Euroscola laureat Olimpiady o Państwie i Prawie zwycięzcy konkursu UR Ignorantia Iuris Nocet laureat Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym laureaci konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (4 osoby, nagrodą indeks uczelni) finalista szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku laureat szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w Szczecinie finalista szczebla centralnego konkursu Parlamentaryzm w Polsce w ramach Olimpiady historycznej w Gdańsku laureat konkursu Bruksela szansą dla każdego (nagrodą wyjazd do Parlamentu Europejskiego) wielokrotni zwycięzcy konkursu organizowanego przez WSPiA na temat praw człowieka zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu I miejsce w konkursie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim w ramach Młodych Miłośników Starych Miast (nagrodą wczasy dla reprezentacji konkursowej z II LO na koszt miasta gospodarza) I miejsce w konkursie Dzieje i zabytki Srebrnego Grodu (Olkusz) w ramach Młodych Miłośników Starych Miast

10 Uczniowie mają możliwość spotkań z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa UR i WSPiA w Rzeszowie, praktykującymi przedstawicielami zawodów prawniczych, studentami prawa, policjantami, dziennikarzami, Rzecznikiem Praw Konsumenta. Część zajęć prowadzą radcy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, w ramach akcji Prawo w szkołach. Organizowane są wyjścia do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Rzeszowie, Zakładu Karnego, Urzędu Skarbowego oraz na konferencje organizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego Iustitia UR. Uzupełnieniem proponowanych działań są wizyty w Klinice Prawa działającej przy WSPiA, udział w Młodzieżowej Akademii Prawa, Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa, warsztaty ze studentami i absolwentami prawa zrzeszonymi w Podkarpackim Centrum Edukacji Prawnej, np. Ignorantia Iuris Nocet, Wolontariat kręci!, Tydzień edukacji globalnej. Uczymy nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, przy wykorzystaniu środków multimedialnych, ale staramy się uatrakcyjnić przekaz. Wykorzystujemy również metodę e-learning, szczególnie przy ćwiczeniach, lekcjach powtórkowych i zadaniach domowych. KLASA I B

11 Proponowane rozszerzenie umożliwia poznanie: zjawisk oraz procesów historycznych i literackich odnoszących się do dziejów ojczystych, historii powszechnej, przemian cywilizacyjnych, mechanizmów działania instytucji życia publicznego, zasad funkcjonowania współczesnej demokracji, systemów prawnych, a także zdobycie szerokiej wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Poprzez edukację prawną, nie tyle teoretyczną co praktyczną, staramy się zainteresować młodzież tą dziedziną i pokazać ją od kuchni, przez co uczniowie mają możliwość wyboru przyszłego zawodu w pełni świadomie. Nasi absolwenci studiują najczęściej: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, psychologię, architekturę, inżynierię bezpieczeństwa, logistykę, politologię, dziennikarstwo, judaistykę, kulturoznawstwo, wiedzę o teatrze, reżyserię filmową; zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Większość przedstawionych rozwiązań realizujemy w ramach dotychczasowych klas humanistycznych. Od nowego roku szkolnego działania te zostaną nakierowane w większym stopniu na edukację prawną poprzez wprowadzenie przedmiotów uzupełniających: edukacja prawna i język łaciński dla prawników. KLASA I B

12 Uczniowie klasy humanistycznej angażują się w wiele przedsięwzięć w szkole. Organizują prawybory, debaty międzyszkolne, sesje i sympozja, maraton pisania listów w ramach akcji Amnesty International, pracują w Młodzieżowej Radzie Miasta Rzeszowa. Uczestniczą w Festiwalu Praw Człowieka Watch Docs, pracach Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanej przez Klub Jagielloński. Biorą udział w międzynarodowym programie Euroscola, a także w wielu konkursach i olimpiadach, np. wiedzy o państwie i prawie, Polsce i świecie współczesnym, literaturze i języku polskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, prawach człowieka, w których odnoszą liczne sukcesy w skali ogólnopolskiej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w sesjach popularnonaukowych na uczelniach rzeszowskich, warsztatach w IPN, wystawach w Muzeum - Zamku w Łańcucie i Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wyjeżdżają na wycieczki do Parlamentu RP, Parlamentu UE w Strasburgu, Obozu Zagłady w Oświęcimiu, skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy. Klasa o kierunku humanistyczno-prawnym przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie zarówno w ramach lekcji, jak i na zajęciach fakultatywnych. KLASA I B

13 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski KLASA I C Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań

14 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach z proponowanymi rozszerzeniami: KLASA I C zdobywca Diamentowego Indeksu AGH z matematyki i fizyki laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej laureaci Konkursu Fizycznego Lwiątko laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej finaliści Konkursu Matematycznego im. prof. Marszała finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei finaliści Konkursu Alfik Matematyczny finaliści konkursu Sowa Matematyczna

15 W ramach tego profilu oferujemy: treści programowe z: matematyki, fizyki, języka angielskiego realizowane na poziomie rozszerzonym praktyczne ćwiczenia uczniowskie z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki wyjścia na wykłady, ćwiczenia, konferencje prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski spotkania z pracownikami uczelni wyższych zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych rozwój własnych zainteresowań przygotowanie do olimpiad i konkursów z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka i język angielski przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych metodą e-learning KLASA I C Podjęcie nauki w klasie o tym profilu ukierunkowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych na uniwersytetach oraz wszystkich kierunkach politechnicznych na uczelniach technicznych (np. Politechnika Warszawska, AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska) jak również wojskowych (WAT, Wyższa Szkoła Wojsk Zmechanizowanych, itp.).

16 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka KLASA I D Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań łatwy dostęp m.in. na takie kierunki studiów jak: medycyna, stomatologia, farmacja, mikrobiologia, rehabilitacja, biologia, biotechnologia, chemia, technologia żywienia i żywności, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, analityka medyczna, inżynieria medyczna, kosmetologia, położnictwo, psychologia

17 W ramach tego profilu oferujemy: język łaciński w medycynie współpracę z uczelniami rzeszowskimi rozszerzony program nauczania biologii, chemii i fizyki zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z biologii, chemii i fizyki zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych naukę języka obcego w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Rzeszowskiej przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych oraz metodą e-learning KLASA I D

18 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach z proponowanymi rozszerzeniami: KLASA I D finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej laureat Olimpiady o Żywieniu finalista Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat Olimpiady Ekologicznej zdobywca Diamentowego Indeksu AGH srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej laureaci Konkursu Fizycznego Lwiątko laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej

19 Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski KLASA I E Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań w ramach kół przedmiotowych wycieczki tematyczne, krajoznawcze, turystyczne współpracę z PTTK spotkania z podróżnikami pracę w zespołach nad ciekawymi projektami (np. tworzenie wirtualnego bura podróży) łatwy dostęp m.in. na takie kierunki studiów jak: geografia, turystyka, ekonomia, zarządzanie, nauki społeczne i gospodarcze oraz wiele innych

20 W ramach tego profilu oferujemy: rozszerzony program nauczania geografii, matematyki, języka angielskiego z wykorzystaniem środków i narzędzi informatycznych przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka w ekonomii współpracę z uczelniami rzeszowskimi zajęcia laboratoryjne z informatyki w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z geografii i matematyki zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych naukę języka obcego w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych KLASA I E

21 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka KLASA I F Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań

22 W ramach tego profilu oferujemy: treści programowe z matematyki, fizyki, informatyki - realizowane na poziomie rozszerzonym praktyczne ćwiczenia uczniowskie z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki wyjścia na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski spotkania z pracownikami uczelni wyższych zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych rozwój własnych zainteresowań KLASA I F przygotowanie do olimpiad i konkursów z matematyki, fizyki i informatyki rozwijanie matematycznych metod w informatyce posługiwanie się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi programowanie, podstawy algorytmiki, grafikę komputerową, zarządzanie bazami danych, tworzenie sieci komputerowych powstanie nowej pracowni opartej o najnowocześniejsze komputery sieć wi-fi z wolnym dostępem dla uczniów nowej szkoły

23 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach z proponowanymi rozszerzeniami: KLASA I F finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej zdobywca Diamentowego Indeksu AGH z matematyki i fizyki srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej laureaci Konkursu Fizycznego Lwiątko laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej finaliści Konkursu Matematycznego im. prof. Marszała finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei finaliści Konkursu Kangur i Alfik Matematyczny finaliści konkursu Sowa Matematyczna

24 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski KLASA I G Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań łatwy dostęp m.in. na takie kierunki studiów jak: medycyna, stomatologia, farmacja, mikrobiologia, rehabilitacja, biologia, biotechnologia, chemia, technologia żywienia i żywności, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, analityka medyczna, inżynieria medyczna, kosmetologia, położnictwo, psychologia

25 KLASA I G W ramach tego profilu oferujemy: rozszerzony program nauczania biologii, chemii i języka angielskiego język łaciński w medycynie współpracę z uczelniami rzeszowskimi zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z biologii, chemii i fizyki zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych naukę języka obcego w grupach międzyoddziałowych, na różnych poziomach zaawansowania udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Rzeszowskiej przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych

26 Osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli naukę w klasach z proponowanymi rozszerzeniami: KLASA I G finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej laureat Olimpiady o Żywieniu finalista Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat Olimpiady Ekologicznej

27 Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski KLASA I H Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne szerokie spektrum wyboru kierunków dalszego kształcenia (głównie ekonomicznych, społecznych i gospodarczych), m.in.: ekonomia, zarządzanie, finanse, rachunkowość, logistyka, turystyka a także studia menedżerskie

28 W ramach tego profilu oferujemy: rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego matematykę stosowaną oraz informatykę w ekonomii zajęcia laboratoryjne z informatyki i matematyki w ramach ćwiczeń dodatkowych projekty edukacyjne przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z matematyki, geografii, języka angielskiego i innych zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych wycieczki krajoznawcze spotkania z ciekawymi ludźmi KLASA I H

29 Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia KLASA I i Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Nazwa klasy: Przedmioty uzupełniające: Treści dodatkowe związane z realizacją podstawy programowej: humanistyczno medialna edukacja medialna, wiedza o Polsce i świecie w ramach profilu realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego podstawy komunikacji społecznej i medialnej

30 Uczniowie tworzą klasę patronacką WSIiZ i mają możliwość spotkań z pracownikami naukowymi Wydziału Dziennikarstwa WSIiZ w Rzeszowie oraz dziennikarzami rzeszowskich mediów. Organizowane są wycieczki do TV, Polskiego Radia, Gazety Codziennej Nowiny w Rzeszowie, wyjścia do teatru, filharmonii, kina, itd. Uzupełnieniem proponowanych działań są warsztaty dziennikarskie, praktyki wolontariackie w redakcji gazety, radia i telewizji. Uczymy nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym z wykorzystaniem środków multimedialnych, ale staramy się uatrakcyjnić przekaz. Wykorzystujemy środki i narzędzia technologii informacyjnej szczególnie do ćwiczeń, powtórek i w zadaniach domowych. Uczniowie klasy humanistyczno-medialnej angażują się w wiele przedsięwzięć w szkole. Organizują prawybory, debaty międzyszkolne, sesje i sympozja, maraton pisania listów w ramach akcji Amnesty International. Uczestniczą w Festiwalu Praw Człowieka Watch Docs, międzynarodowym programie Euroscola, wielu konkursach i olimpiadach, np.: O Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej, w których odnoszą liczne sukcesy w skali ogólnopolskiej. Biorą udział w wymianie międzynarodowej i programie AIESEC. KLASA I i

31 Klasa o profilu humanistyczno-medialnym przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z języka polskiego, historii i języka angielskiego, zarówno na lekcjach, jak i w ramach dodatkowych zajęć fakultatywnych. KLASA I i Uczniowie tej klasy uczestniczą w sesjach popularnonaukowych na uczelniach rzeszowskich, projekcie Kino szkoła, warsztatach w IPN-ie, wystawach w Muzeum - Zamku w Łańcucie i Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wyjeżdżają na wycieczki do Parlamentu RP, Parlamentu UE w Strasburgu, Obozu Zagłady w Oświęcimiu, skansenu Karpackiej Troi w Trzcinicy. Uczniowie mają też możliwość angażowania się w pracę w gazetce szkolnej Halo drugie, uczestniczenia w zajęciach koła fotograficznego, publikowania prac na naszej stronie internetowej i w miesięczniku Nasz Dom Rzeszów.

32 Proponowane rozszerzenie umożliwia poznanie zjawisk i procesów historycznych, przemian cywilizacyjnych, historii literatury polskiej i obcej, przemian kulturowych. Poprzez szeroką edukację medialną nie tyle teoretyczną, co praktyczną, staramy się zainteresować młodzież tą dziedziną, przez co uczniowie mają możliwość wyboru przyszłego zawodu w pełni świadomie i odpowiedzialnie. Nasi absolwenci studiują najczęściej: dziennikarstwo, zarządzanie mediami, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, psychologię, architekturę, inżynierię bezpieczeństwa, logistykę, politologię, judaistykę, kulturoznawstwo, wiedzę o teatrze, reżyserię filmową, filologię angielską zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Większość przedstawionych rozwiązań realizujemy w ramach dotychczasowych klas humanistycznych. Od nowego roku szkolnego działania te zostaną nakierowane na edukację medialną jeszcze pełniej poprzez wprowadzenie przedmiotu uzupełniającego: edukacja medialna i komunikacja społeczna. KLASA I i

33 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka KLASA I J Języki obce: kontynuacja: język angielski drugi język do wyboru spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi: doskonałe przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym doskonalenie umiejętności językowych udział w olimpiadach i konkursach rozwój własnych zainteresowań łatwy dostęp m.in. na takie kierunki studiów jak: medycyna, stomatologia, farmacja, mikrobiologia, rehabilitacja, biologia, biotechnologia, chemia, technologia żywienia i żywności, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, analityka medyczna, inżynieria medyczna, kosmetologia, położnictwo, psychologia

34 W ramach tego profilu oferujemy: język łaciński w medycynie współpracę z uczelniami rzeszowskimi rozszerzony program nauczania biologii, chemii i fizyki zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z biologii, chemii i fizyki zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych naukę języka obcego w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Rzeszowskiej przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych oraz metodą e-learning KLASA I J

35 Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji - część I Kl. A język polski, język angielski, matematyka, fizyka lub chemia Kl. B język polski, język angielski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie Kl. C język polski, język angielski, matematyka, fizyka Kl. D język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia lub fizyka Kl. E język polski, język angielski, matematyka, geografia

36 Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji - część II Kl. F język polski, język angielski, matematyka, fizyka Kl. G język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia Kl. H język polski, język angielski, matematyka, geografia Kl. I język polski, język angielski, matematyka, historia Kl. J język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia

37 ZAPRASZAMY!

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA język polski język polski język polski język polski Jeśli łatwo nawiązujesz

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz tel./fax: 046 837 49 49 e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl www.zsp4.lowicz.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 I Liceum Ogólnokształcące im.e.dembowskiego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 ul. Zimnej Wody 8 44-100 GLIWICE tel. /fax.:(32) 231-47-32 www.zso10.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo