Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do naszego Liceum od zawsze nr 1

2 1A humanistyczno - prawna Jest to klasa o zakorzenionej tradycji w naszym liceum. Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie realizowany będzie od klasy drugiej. Przedmiotami uzupełniającymi kierunek kształcenia jest język łaciński w kulturze oraz edukacja prawna, która gruntownie poszerza wiedzę o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz przybliża poszczególne gałęzie prawa. Absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych, np. prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia oraz oczywiście uniwersytecka filologia polska i historia. język polski historia wiedza o społeczeństwie edukacja prawna język łaciński w kulturze przyroda II język obcy - język niemiecki ścisła współpraca z teatrem Baj Pomorski szkolny teatr SZPILA, który zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach teatralnych dla młodzieży, koło dziennikarskie "Varia(t)", koło historyczno - wojskowe, Muzeum Historyczno - Wojskowe działające przy ILO, częste wyjazdy związane z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi, wyprawy do muzeów Polski i Europy.

3 1B - Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką. Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Uczeń od drugiej klasy poszerzał będzie wiedzę z informatyki. Poza technologią informacyjną, pozna podstawy algorytmów i programowania, pogłębi umiejętność wykorzystywania sieci komputerowych i technik multimedialnych. Klasa ta przygotuje ucznia do przyszłych studiów politechnicznych wszelkiego typu, uniwersyteckich kierunków ścisłych, m.in. matematyka, informatyka stosowana, inżynieria informatyczna, automatyka i robotyka oraz studiów ekonomicznych. matematyka fizyka z astronomią informatyka historia i społeczeństwo II język obcy - język niemiecki lub język francuski patronat Wydziału Matematyki i Informatyki, współpraca z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, koło matematyczne.

4 1C - Klasa geograficzno - ekonomiczna. Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, języka angielskiego i matematyki. Język obcy rozszerzony jest od klasy pierwszej, zaś geografia od klasy drugiej. Nasi absolwenci studiujący na kierunkach ekonomicznych wskazują potrzebę dobrego przygotowania abiturienta z matematyki. Uwzględniając te sugestie, przedmiot ten w tym profilu będzie od klasy drugiej przedmiotem minimalnie rozszerzonym. Jako przedmiot uzupełniający związany z profilem realizowana będzie ekonomia w praktyce. Ma ona za zadanie w sposób warsztatowy wprowadzić ucznia w realia funkcjonowania gospodarki i przygotować go do wejścia na rynek pracy. Absolwent tej klasy ma szerokie spektrum wyboru kierunków ekonomicznych, społecznych i gospodarczych, tj. ekonomię, zarządzanie, finanse, rachunkowość, logistykę, turystykę albo menedżerskie. Będzie mógł podjąć studia na SGH (Szkoła Główna Handlowa). geografia język angielski matematyka ekonomia w praktyce historia i społeczeństwo II język obcy - język niemiecki lub język francuski wycieczki krajoznawcze, wakacyjny wyjazd zagraniczny, udział w targach turystycznych, koło turystyczno-krajoznawcze, kierunkowe projekty edukacyjne.

5 1D - Klasa matematyczno - fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim. Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki z astronomią i języka angielskiego. Niezbędnym elementem wykształcenia w karierze zawodowej każdego inżyniera, naukowca czy kadry zarządzającej przedsiębiorstwem jest biegła znajomość języka obcego. Rozszerzenie języka angielskiego realizowane jest od klasy pierwszej. Rozszerzona od drugiej klasy fizyka umożliwi uczniowi przygotowanie do życia w świecie otoczonym techniką, zrozumienie go, a być może nawet współtworzenie nowych technologii. Bez konieczności dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki absolwent tej klasy może podjąć naukę na wszystkich kierunkach politechnicznych i ścisłych, np. budownictwo, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, jądrowa lub medyczna. matematyka fizyka z astronomią język angielski historia i społeczeństwo II język obcy - język niemiecki współpraca z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, koło fizyczno-astronomiczne, koło matematyczno-informatyczne, dla chętnych zajęcia z astronautyki.

6 1E - Klasa biologiczno - chemiczna. Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii. Rozszerzenie realizowane będzie od klasy drugiej. Przedmiotami uzupełniającymi związanymi z profilem kształcenia są elementy fizyki w biologii i medycynie oraz język łaciński w medycynie. Absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów medycznych, przyrodniczych i innych związanych z przedmiotami rozszerzonymi, np. kierunek lekarski, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo oraz oczywiście uniwersytecka biologia lub chemia. biologia chemia elementy fizyki w biologii i medycynie język łaciński w medycynie historia i społeczeństwo II język obcy - język niemiecki patronat Akademii Medycznej UMK, udział w wykładach na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, wyjazdy tematyczne.

7 1F - Klasa kulturowo - artystyczna. Jest to klasa dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie oraz zainteresowanych kulturą (film, teatr, muzyka). Zgodnie z profilem od drugiej klasy realizowany będzie rozszerzony program z historii sztuki. Autorskim przedmiotem uzupełniającym jest plastyka, na której uczeń pozna różne techniki z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki. Dodatkowy przedmiot uzupełniający to elementy kultury współczesnej, których celem jest zapoznanie z wybranymi przejawami współczesnego życia kulturalnego w teorii i praktyce. Absolwent tej klasy może podjąć studia na kierunkach artystycznych: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, wzornictwo przemysłowo-artystyczne, edukacja artystyczna, fotografia, ochrona dóbr kultury, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura wnętrz, scenografia oraz architekturę, historię sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo i inne. historia historia sztuki plastyka elementy kultury współczesnej przyroda II język obcy - język niemiecki lub język francuski współpraca z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, w programie wyjazdy do najważniejszych ośrodków artystycznych w kraju i za granicą, cyklicznie organizowane są plastyczne prezentacje uczniów w miejskich ośrodkach wystawienniczych, częste wyjazdy związane z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi, wyprawy do muzeów Polski i Europy.

8 1G klasa humanistyczno medialna Jest to klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych tematyką dziennikarską, życiem społecznym i kulturalnym (film, literatura, muzyka). Zgodnie z profilem od klasy drugiej będzie realizowany rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii. Dodatkowo pojawi się przedmiot edukacja medialna (program autorski zrealizowany przez nauczyciela polonistę, dyplomowanego dziennikarza). Będzie on zawierał elementy wiedzy o mediach współczesnych, ćwiczenia warsztatowe, spotkania z dziennikarzami. Uczniowie tej klasy będą tworzyć internetowy serwis informacyjny dotyczący nie tylko kwestii ogólnoświatowych i krajowych, ale poświęcony również życiu społeczności szkolnej. Absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach dziennikarskich, public relations, społecznych i humanistycznych. Staramy się o patronat teatru Baj Pomorski, Radia Gra. Nasi uczniowie stanowią obsługę toruńskich festiwali kulturalnych np. Spotkania, Festiwal teatrów jednego Aktora. język polski historia język angielski edukacja medialna język łaciński w kulturze przyroda II język obcy - język niemiecki lub język francuski ścisła współpraca z teatrem Baj Pomorski szkolny teatr SZPILA, który zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach teatralnych dla młodzieży, koło dziennikarskie "Varia(t)", koło historyczno - wojskowe, Muzeum Historyczno - Wojskowe działające przy ILO, częste wyjazdy związane z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi, wyprawy do muzeów Polski i Europy.

9 Ucz się z nami! Nasza szkoła istnieje 446 lat ( ) od 86 lat Patronem Szkoły jest Mikołaj Kopernik Uczymy się w pięknym, odrestaurowanym budynku, w nowocześnie wyposażonych pracowniach Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przy ul. Mickiewicza w zabytkowej sali z nowym zapleczem i boiskiem Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium z Funduszu Państwa Ramczykowskich Skutecznie uczymy: - wysokie wyniki na maturze: 5-ta lokata w województwie (matura 2012) - 100% zdawalności na maturze - wysoka Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) Mamy sukcesy w konkursach i olimpiadach W międzyszkolnej rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych zajmujemy trzecie miejsce Od 2011 r. jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz tel./fax: 046 837 49 49 e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl www.zsp4.lowicz.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA język polski język polski język polski język polski Jeśli łatwo nawiązujesz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo