ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach"

Transkrypt

1 ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane przykłady. 2.Postać nauczyciela w literaturze Przedstaw sposoby kreowania tych bohaterów 3. Polacy w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym. Jakimi sposobami pisarze kreują obrazy o charakterze satyrycznym? Omów wybrane przykłady. 4. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładzie wybranych tekstów. 5. K. Przerwa-Tetmajer, S. Wyspiański i S. Żeromski - młodopolscy malarze uczuć i nastrojów. Dokonaj analizy tematu, odwołując się do wybranych przykładów. 6. Motyw młodości w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie utworów. 7. Przywołując odpowiednie przykłady, rozważ rolę inspiracji mitologicznych w literaturze wybranych epok. 8.Omów temat antysemityzmu i Holocaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się do dowolnie wybranych utworów. 9.Porównaj koncepcję poezji i poety na przykładzie dwóch wybranych epok literackich. 10.Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Omów na podstawie wybranych utworów. 11. Postaci historyczne w literaturze ( np. Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Stańczyk, Stanisław August Poniatowski). Zaprezentuj sposób ich kreowania i wpływ na wymowę utworów. 12.Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i Różewicza. Porównaj postawy obu poetów, odwołując się do wybranych utworów. 13. Rola polskich pieśni patriotycznych w życiu narodu. Przedstaw problem na wybranych przykładach utworów z różnych epok literackich. 14.Omów sposoby kreowania portretu bohatera altruisty w wybranych utworach literackich. 15. Córka jako bohater literacki. Przedstaw takie kreacje obecne w literaturze 16. Przedstaw, w jaki sposób w literaturze polskiej odżyła tradycja Tyrteusza. Zanalizuj wybrane przykłady. 17. Dobro własne czy dobro publiczne? Rozwiń temat, oceniając postawy wybranych bohaterów literackich z epoki młodopolskiej i dwudziestolecia międzywojennego. 18.Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości w 1918 r. Nadzieje i rozczarowania. Omów zagadnienie, biorąc pod uwagę utwory literackie lat Różne wymiary bezdomności. Omów ten problem, wykorzystując wybrane utwory. 20.Formy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów na przykładach wybranych utworów literackich. 21.Jest zawsze miejsce na nadzieję... (G. Herling-Grudziński). Omów utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności. 22. Polscy Don Kichoci. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów. 23. Słowa: Lubię ludzi, cały ten świat... wszystko... - jako motto twórczości Jana Twardowskiego. Omów na wybranych

2 24. Różne postawy człowieka wobec zła otaczającego świata. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 25.Motyw gór w twórczości poetów i pisarzy polskich. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów literackich. 26.Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie przedmiotów. 27.Obraz polskiej szlachty i szlachcica w literaturze. Omów na wybranych 28.Tożsamość człowieka w świetle prymatu pieniądza. Odwołaj się do przykładów z literatury polskiej i obcej. 29. Lekarz jako bohater literacki. Na podstawie wybranych utworów, porównaj różne kreacje bohaterów literackich. 30.Portrety kochanków w literaturze Przedstaw na wybranych 31.Przedstaw obrazy rewolucji w oparciu o wybrane utwory literackie z 32.Pokora i bunt wobec Boga. Omów problem na przykładach wybranych dzieł literackich. 33.Średniowieczne, romantyczne i współczesne ideały miłości. Na wybranych przykładach literackich przedstaw wyjątkowość kreacji tych ideałów. 34.Literackie portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literackich z 35.Kreacja bohatera-patrioty w literaturze polskiej. Scharakteryzuj wybrane przykłady z co najmniej dwu epok literackich. 36. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby kreacji matek w literaturze 37. Na wybranych przykładach omów rolę nawiązań do Biblii w wybranych dramatach romantycznych. 38. Rozważ, odwołując się do dowolnie wybranych lektur, z jakich przyczyn bohaterowie literaccy odbierali sobie życie lub rozmyślali o samobójstwie. 39. Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych 40. Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich. 41. Modlitwa jako motyw literacki na przestrzeni epok. Rozwiń temat na wybranych 42.Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej. 43. Przedstaw i oceń postacie karierowiczów w literaturze na wybranych 44.Motyw karuzeli w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na wybranych 45. Motyw theatrum mundi ( teatru świata ) w literaturze. Omów temat na wybranych 46.Troska o losy kraju jako temat literatury i publicystyki. Omów temat na wybranym materiale literackim i publicystycznym 47. Współistnienie świata realistycznego i fantastycznego w literaturze. Omów na wybranych 48. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych 49. Motyw śmierci heroicznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów. 50. Przedstaw i porównaj obrazy rewolucji na wybranych przykładach dzieł literackich z 51. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Omów na wybranych 52.Motyw walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.

3 53.Uczyć, wychowywać, dawać świadectwo prawdzie, bronić zagrożonych wartości. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj rolę i zadania pisarza w wybranych epokach. 54. Różne obrazy przyrody w literaturze - omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. 55. Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów. 56. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach. 57. Funkcje motywu natury w literaturze Omów na wybranych 58. Funkcje heroizacji i deheroizacji bohatera literackiego. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory literackie. 59. Różne ujęcia tematyki miłosnej w polskiej poezji XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 60.T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert - trzy koncepcje poezji współczesnej. Zaprezentuj na wybranych 61. Od Doświadczyńskiego do Zołzikiewicza. Funkcje imion, nazwisk i nazw znaczących w utworach literackich 62.Tradycje, zwyczaje, krajobrazy polskie - ich uroda i znaczenie w literaturze. Omów na wybranych 63. Motyw labiryntu w różnych ujęciach literackich. Przedstaw na wybranych 64. Przedstawiciele różnych zawodów ( np. inżyniera, lekarza, nauczyciela ) w literaturze. Scharakteryzuj, odwołując się do różnych przykładów. 65. Kim jest człowiek? Jakie odpowiedzi na to pytanie znajdujesz w Dziadach Adama Mickiewicza, Lalce Bolesława Prusa i Ferdydurke Witolda Gombrowicza? Wyjaśnij, interpretując wskazane utwory 66. Jan Kochanowski, Piotr Skarga i Ignacy Krasicki o swoim narodzie. Porównaj opinie pisarzy o Polsce i Polakach. 67. Zjawy, duchy, sny, wizje w literaturze. Omów na wybranych przykładach 68.Żony w literaturze polskiej przedstaw ich portrety, wybierając odpowiednie utwory. Zwróć uwagę, jaką rolę odgrywają. 69.Na wybranych przykładach przedstaw obraz Rosji w literaturze XIX i XX wieku. 70.Odwołując się do wybranych utworów literatury wojny i okupacji, omów wpływ wojny na psychikę człowieka. 71.Na wybranych przykładach literatury polskiej przedstaw motyw biesiady, wesela i balu. 72.Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby kreowania portretu ojca w literaturze. 73.Postać władcy w literaturze - przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich, 74.Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie motywu wesela w tekstach literackich 75.Literackie obrazy bohaterów w sutannie i w habicie - przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu. 76.Sposoby ukazywania szkoły - omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie.. 77.Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów. 78.Sonet w tradycji literackiej Omów na wybranych 79.Młodość i młodzież jako temat utworów różnych epok literatury polskiej i obcej. Omów na dowolnych

4 80.Profetyczne wizje w literaturze. Omów na wybranych przykładach, zwróć uwagę na sposób obrazowania, język i przesłanie. 81.Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawy. 82.Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wiek. Omów na wybranych 83.Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Omów na dowolnie wybranych przykładach literackich. 84.Portret rodziny w literaturze poważnie i humorystycznie. Omów na wybranych 85.Motyw vanitas Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 86.Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 87.Odpowiedzialność człowieka za swoje czyny. Rozważ i oceń postawy wybranych bohaterów literackich z 88.Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych 89.Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów. 90.Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry 91.Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich. 92.Funkcja piękna i brzydoty w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach z 93.Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych 94.Przedstaw motyw kobiety demonicznej w wybranych utworach literackich 95.Motyw wiernego sługi. Omów na dowolnych wybranych przykładach z literatury 96.Batalia o właściwą ocenę powstania styczniowego w literaturze. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory E. Orzeszkowej i S. Żeromskiego. 97.Opierając się na wybranych przykładach, scharakteryzuj funkcje kontrastu jako chwytu artystycznego w literaturze. 98.Moralistyka oświeceniowych bajek i satyr. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory. 99.Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 100.Tematyka katyńska w literaturze przedstaw na wybranych 101.Pozytywne i negatywne cechy Polaków w ujęciu różnych pisarzy omów na wybranych 102.Na wybranych przykładach omów rolę wielkiego monologu w utworze literackim. 103.Motyw bólu istnienia i sposoby jego prezentowania w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych utworów 104.Marzenie jako czynnik determinujący działania człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 105.Analizując wybrane utwory pozytywistyczne, wykaż ich związek z publicystyką epoki. 106.Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw trzy różne ujęcia tego tematu. 107.Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej. 108.Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych

5 109.Rozstania i powroty. Przedstaw funkcje tych motywów w wybranych utworach literackich. 110.Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw, interpretując wybrane teksty. 111.Literackie obrazy wsi nie tylko spokojnej i wesołej w utworach pisarzy polskich (od renesansu do Młodej Polski). 112.Kreacje bohatera w polskiej literaturze romantycznej. Omów zagadnienie na wybranych 113.Dziwny jest ten świat. Odwołując się do tekstu kultowej piosenki Czesława Niemena, przedstaw, w jaki sposób teksty współczesnych twórców literackich ukazują problemy nurtujące młodego człowieka XX i XXI wieku Młodzi ludzie wobec swoich czasów. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z 115. Motyw fatum w literaturze. Omów na wybranych przykładach z 116.Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat na podstawie wybranych utworów z II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI l. W jaki sposób współczesne zespoły muzyczne opisują świat? Omów słowne i niewerbalne środki wyrazu na podstawie kilku wybranych przykładów. 2.Różne sposoby funkcjonowania toposu raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 3.Odwołując się do konkretnych przykładów, omów obrazy Powstania Warszawskiego w literaturze i sztukach plastycznych 4.Franciszkanizm w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych 5.Świat starożytny w słowie i obrazie. Odwołaj się do wybranych przez Siebie zestawień dzieł literackich, malarskich i filmowych (i innych) oraz dokonaj ich analizy. 6.Najpiękniejsze polskie krainy w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach 7.Odwołując się do wybranych przykładów dzieł literackich i filmowych, przedstaw różne sposoby kreacji ojca. 8.Różnorodne sposoby kreowania wizerunku rodziny w kulturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 9.Kobieta - anioł, kobieta - demon jako źródło inspiracji w literaturze i malarstwie. Rozważ na wybranych 10.Na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu pożegnania. 11.Eros i Thanatos. Na wybranych przykładach literackich (np. w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera) i malarskich (np. w pracach Jacka Malczewskiego) przedstaw różne ujęcia tego motywu. 12.Omów różne sposoby funkcjonowania folkloru w dziełach literatury i innych sztuk, wykorzystując wybrane przykłady. 13.Motywy mitologiczne w różnych ujęciach. Zinterpretuj zagadnienie, posługując się analizą wybranych dzieł literatury, malarstwa i rzeźby. 14. Biblia jako źródło inspiracji dla pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 15.Portrety mieszkańców wsi w różnych ujęciach malarskich i literackich. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami. 16. Omów sposoby przedstawienia przyrody w wybranych dziełach literatury i malarstwa.

6 17.Motyw tańca w literaturze i filmie. Omów jego funkcje na przykładach dzieł współczesnych. 18.Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Zanalizuj sposób ich przedstawienia i znaczenie dla całości dzieła w wybranych 19.Motyw nieba i obłoków w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego różne ujęcia w wybranych działach. 20.Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego i plastycznego. Zaprezentuj na wybranych 21.Motyw lotu i ptaka w literaturze i sztuce. Zbadaj jego znaczenia i różne sposoby ujęcia w wybranych dziełach. 22 Brzydota jako kategoria estetyczna. Przedstaw sposób funkcjonowania tej kategorii w wybranych tekstach kultury. 23.Obraz człowieka cierpiącego w literaturze i sztukach plastycznych omów na wybranych 24.Symbolika biblijna w literaturze i innych dziedzinach sztuki omów na wybranych 25.Literackie, malarskie i filmowe przedstawienie bitwy pod Grunwaldem. Omów zagadnienie na wybranych 26. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych 27. Różne ujęcie motywu piekła w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych 28.Obraz nizin społecznych w literaturze i malarstwie polskiego pozytywizmu. Omów na wybranych 29. Motywy biesiadne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach z 30 Znaczenie motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów. 31.Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane działa sztuki. 32.Przedstaw różne znaczenia motywu labiryntu, odwołując się do wybranych utworów literackich i plastycznych. 33.Na wybranych przykładach z literatury i filmu przedstaw różne wykorzystania motywu Pasji w sztuce. 34.Na wybranych przykładach przedstaw i omów motyw Powstania Styczniowego w literaturze i malarstwie. 35.Odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich XIX i XX wieku, omów i porównaj różne sposoby ukazania bohaterów dziecięcych. 36.Analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki, przedstaw różne ujęcia motywu Madonny. 37.Różne ujęcia obyczajów i obrzędów w polskiej literaturze i sztuce. 38.Rewolucja tematem utworów literackich i dzieł sztuki. Omów na podstawie wybranych przykładów. 39.Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach 40.Wybitne postacie historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych 41.Wieś w powieści Reymonta - wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi fragmentami i dziełami malarskimi. 42.Pokolenie Kolumbów w literaturze i filmie. Omów podobieństwa i różnice na wybranych

7 43.Stanisław Wyspiański - twórca wszechstronny.omów zagadnienie na wybranych dziełach literackich i plastycznych tego artysty. 44.Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych 45.Sceny śmierci w literaturze i sztuce.. Omów na wybranych 46.Pory roku jako temat literatury i sztuki. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 47.Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce. Dokonaj porównania wybranych dzieł. 48.Wizerunek anioła w literaturze polskiej i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła. 49.Motyw walki o wolność jako temat literatury i sztuki. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury. 50.Scharakteryzuj literackie i malarskie obrazy małżonków na podstawie przykładów z 51.Odwołując się do wybranych dzieł literatury i malarstwa, omów różne sposoby wykorzystania motywu burzy. 52.Piéta - jej różnorodne ujęcia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 53.Dekalog w literaturze i filmie. Przedstaw jego znaczenie i sposób funkcjonowania w wybranych dziełach. 54.Motyw Syberii w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego ujęcia i funkcje na przykładach wybranych dzieł. 55.Zaprezentuj literackie i malarskie kreacje ludzi nieszczęśliwych, odwołując się do znanych Ci przykładów. 56.Katastroficzne wizje i obrazy końca świata w utworach literackich, malarstwie i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 57.Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. 58.Góry źródłem inspiracji twórców kultury. Omów na wybranych 59.Motyw rycerza w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 60.Kaci i ofiary w literaturze i filmie. Omów na wybranych 61. Porównaj wybrane teksty literackie z ich ekranizacją filmową /np.potop, Forest Gump/. III. JĘZYK 1. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze Omów na wybranych 2.Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych 3.Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. 4. Oceń przydatność stylistyczną zgrubień i zdrobnień, wykorzystując wybrane utwory literackie. 5. Środki stylistyczne poezji młodopolskiej. Określ ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. 6.Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki. 7. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 8. Patos - sposoby jego realizacji i funkcje w wybranych utworach różnych autorów i epok.

8 9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej. 10. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj zebrane przykłady ze współczesnej polszczyzny. 11. Nazewnictwo usługowo-handlowe w twoim mieście. Zanalizuj zebrany materiał pod względem zgodności z ustawą o ochronie języka polskiego. 12. Nowomoda jako przykład manipulacji językowej. Scharakteryzuj zjawisko i zilustruj je odpowiednimi przykładami z tekstów literackich i propagandowych. 13. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. 14. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa- porównaj sposoby wykorzystania środków językowych, analizując wybrane współczesne teksty propagandowe. 15. Zanalizuj język wybranych czasopism młodzieżowych. 16. Analizując wybrane utwory współczesnej liryki polskiej, omów frazeologizmy jako tworzywo poetyckie. 17. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane w nich środki językowe i stylistyczne. 18. Zapożyczenia językowe. Omów zjawisko i oceń zasadność zapożyczeń w języku polskim. 19.W czym przejawia się kultura języka i brak kultury językowej? Omów zjawisko, ilustrując je przykładami. 20. Gatunki publicystyki prasowej. Omów na przykładach ze współczesnych czasopism. 21. Sztuka przemawiania - zanalizuj wybrane teksty przemówień z różnych epok i omów użyte w nich środki retoryczne. 22. List jako forma wypowiedzi literackiej. Dokonaj analizy słownictwa listów wybranych z dwu 23. Różnorodność funkcji języka nagłówków prasowych. Omów to zagadnienie, odwołując się do wybranego ze współczesnej prasy materiału. 24. Przysłowia mądrością narodu. Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy językowe oraz funkcje przysłów ludowych. 25. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z 26. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych 27. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze Omów na wybranych 28. Analizując wybrane wiersze ( np. S. Barańczaka, M.Białoszewskiego, W. Szymborskiej), omów twórczą postawę poety wobec języka. 29. Scharakteryzuj język wybranej postaci literackiej. 30.Na podstawie analizy wybranych przykładów określ funkcje języka potocznego w literaturze. 31. Wybrany rodzaj stylizacji w literaturze polskiej. Omów jej przykłady i funkcje w wybranych utworach. 32. Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie Potopu H. Sienkiewicza i Chłopów W. Reymonta. 33. Mowa zależna i niezależna w utworach literackich. Przedstaw jej funkcje w wybranych tekstach piśmiennictwa polskiego. 34. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego. 35. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w języku polskim. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

9 36. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 37. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima, M. Białoszewskiego, S, Barańczaka. Zanalizuj celowo dobrane przykłady. 38. Źródło komizmu językowego. Zbadaj zjawisko, wykorzystując przykłady języka artystycznego i potocznego.

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Sytuacja polityczna i społeczna ( wiek wielkości i upadku człowieka ) a) I wojna światowa - kataklizm, który zmienił sposób myślenia o świecie b) rewolucja październikowa

Bardziej szczegółowo