ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach"

Transkrypt

1 ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane przykłady. 2.Postać nauczyciela w literaturze Przedstaw sposoby kreowania tych bohaterów 3. Polacy w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym. Jakimi sposobami pisarze kreują obrazy o charakterze satyrycznym? Omów wybrane przykłady. 4. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładzie wybranych tekstów. 5. K. Przerwa-Tetmajer, S. Wyspiański i S. Żeromski - młodopolscy malarze uczuć i nastrojów. Dokonaj analizy tematu, odwołując się do wybranych przykładów. 6. Motyw młodości w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie utworów. 7. Przywołując odpowiednie przykłady, rozważ rolę inspiracji mitologicznych w literaturze wybranych epok. 8.Omów temat antysemityzmu i Holocaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się do dowolnie wybranych utworów. 9.Porównaj koncepcję poezji i poety na przykładzie dwóch wybranych epok literackich. 10.Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Omów na podstawie wybranych utworów. 11. Postaci historyczne w literaturze ( np. Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Stańczyk, Stanisław August Poniatowski). Zaprezentuj sposób ich kreowania i wpływ na wymowę utworów. 12.Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i Różewicza. Porównaj postawy obu poetów, odwołując się do wybranych utworów. 13. Rola polskich pieśni patriotycznych w życiu narodu. Przedstaw problem na wybranych przykładach utworów z różnych epok literackich. 14.Omów sposoby kreowania portretu bohatera altruisty w wybranych utworach literackich. 15. Córka jako bohater literacki. Przedstaw takie kreacje obecne w literaturze 16. Przedstaw, w jaki sposób w literaturze polskiej odżyła tradycja Tyrteusza. Zanalizuj wybrane przykłady. 17. Dobro własne czy dobro publiczne? Rozwiń temat, oceniając postawy wybranych bohaterów literackich z epoki młodopolskiej i dwudziestolecia międzywojennego. 18.Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości w 1918 r. Nadzieje i rozczarowania. Omów zagadnienie, biorąc pod uwagę utwory literackie lat Różne wymiary bezdomności. Omów ten problem, wykorzystując wybrane utwory. 20.Formy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów na przykładach wybranych utworów literackich. 21.Jest zawsze miejsce na nadzieję... (G. Herling-Grudziński). Omów utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności. 22. Polscy Don Kichoci. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów. 23. Słowa: Lubię ludzi, cały ten świat... wszystko... - jako motto twórczości Jana Twardowskiego. Omów na wybranych

2 24. Różne postawy człowieka wobec zła otaczającego świata. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 25.Motyw gór w twórczości poetów i pisarzy polskich. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów literackich. 26.Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie przedmiotów. 27.Obraz polskiej szlachty i szlachcica w literaturze. Omów na wybranych 28.Tożsamość człowieka w świetle prymatu pieniądza. Odwołaj się do przykładów z literatury polskiej i obcej. 29. Lekarz jako bohater literacki. Na podstawie wybranych utworów, porównaj różne kreacje bohaterów literackich. 30.Portrety kochanków w literaturze Przedstaw na wybranych 31.Przedstaw obrazy rewolucji w oparciu o wybrane utwory literackie z 32.Pokora i bunt wobec Boga. Omów problem na przykładach wybranych dzieł literackich. 33.Średniowieczne, romantyczne i współczesne ideały miłości. Na wybranych przykładach literackich przedstaw wyjątkowość kreacji tych ideałów. 34.Literackie portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literackich z 35.Kreacja bohatera-patrioty w literaturze polskiej. Scharakteryzuj wybrane przykłady z co najmniej dwu epok literackich. 36. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby kreacji matek w literaturze 37. Na wybranych przykładach omów rolę nawiązań do Biblii w wybranych dramatach romantycznych. 38. Rozważ, odwołując się do dowolnie wybranych lektur, z jakich przyczyn bohaterowie literaccy odbierali sobie życie lub rozmyślali o samobójstwie. 39. Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych 40. Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich. 41. Modlitwa jako motyw literacki na przestrzeni epok. Rozwiń temat na wybranych 42.Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej. 43. Przedstaw i oceń postacie karierowiczów w literaturze na wybranych 44.Motyw karuzeli w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na wybranych 45. Motyw theatrum mundi ( teatru świata ) w literaturze. Omów temat na wybranych 46.Troska o losy kraju jako temat literatury i publicystyki. Omów temat na wybranym materiale literackim i publicystycznym 47. Współistnienie świata realistycznego i fantastycznego w literaturze. Omów na wybranych 48. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych 49. Motyw śmierci heroicznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów. 50. Przedstaw i porównaj obrazy rewolucji na wybranych przykładach dzieł literackich z 51. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Omów na wybranych 52.Motyw walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.

3 53.Uczyć, wychowywać, dawać świadectwo prawdzie, bronić zagrożonych wartości. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj rolę i zadania pisarza w wybranych epokach. 54. Różne obrazy przyrody w literaturze - omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. 55. Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów. 56. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach. 57. Funkcje motywu natury w literaturze Omów na wybranych 58. Funkcje heroizacji i deheroizacji bohatera literackiego. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory literackie. 59. Różne ujęcia tematyki miłosnej w polskiej poezji XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 60.T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert - trzy koncepcje poezji współczesnej. Zaprezentuj na wybranych 61. Od Doświadczyńskiego do Zołzikiewicza. Funkcje imion, nazwisk i nazw znaczących w utworach literackich 62.Tradycje, zwyczaje, krajobrazy polskie - ich uroda i znaczenie w literaturze. Omów na wybranych 63. Motyw labiryntu w różnych ujęciach literackich. Przedstaw na wybranych 64. Przedstawiciele różnych zawodów ( np. inżyniera, lekarza, nauczyciela ) w literaturze. Scharakteryzuj, odwołując się do różnych przykładów. 65. Kim jest człowiek? Jakie odpowiedzi na to pytanie znajdujesz w Dziadach Adama Mickiewicza, Lalce Bolesława Prusa i Ferdydurke Witolda Gombrowicza? Wyjaśnij, interpretując wskazane utwory 66. Jan Kochanowski, Piotr Skarga i Ignacy Krasicki o swoim narodzie. Porównaj opinie pisarzy o Polsce i Polakach. 67. Zjawy, duchy, sny, wizje w literaturze. Omów na wybranych przykładach 68.Żony w literaturze polskiej przedstaw ich portrety, wybierając odpowiednie utwory. Zwróć uwagę, jaką rolę odgrywają. 69.Na wybranych przykładach przedstaw obraz Rosji w literaturze XIX i XX wieku. 70.Odwołując się do wybranych utworów literatury wojny i okupacji, omów wpływ wojny na psychikę człowieka. 71.Na wybranych przykładach literatury polskiej przedstaw motyw biesiady, wesela i balu. 72.Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby kreowania portretu ojca w literaturze. 73.Postać władcy w literaturze - przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich, 74.Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie motywu wesela w tekstach literackich 75.Literackie obrazy bohaterów w sutannie i w habicie - przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu. 76.Sposoby ukazywania szkoły - omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie.. 77.Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów. 78.Sonet w tradycji literackiej Omów na wybranych 79.Młodość i młodzież jako temat utworów różnych epok literatury polskiej i obcej. Omów na dowolnych

4 80.Profetyczne wizje w literaturze. Omów na wybranych przykładach, zwróć uwagę na sposób obrazowania, język i przesłanie. 81.Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawy. 82.Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wiek. Omów na wybranych 83.Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Omów na dowolnie wybranych przykładach literackich. 84.Portret rodziny w literaturze poważnie i humorystycznie. Omów na wybranych 85.Motyw vanitas Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 86.Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 87.Odpowiedzialność człowieka za swoje czyny. Rozważ i oceń postawy wybranych bohaterów literackich z 88.Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych 89.Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów. 90.Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry 91.Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich. 92.Funkcja piękna i brzydoty w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach z 93.Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych 94.Przedstaw motyw kobiety demonicznej w wybranych utworach literackich 95.Motyw wiernego sługi. Omów na dowolnych wybranych przykładach z literatury 96.Batalia o właściwą ocenę powstania styczniowego w literaturze. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory E. Orzeszkowej i S. Żeromskiego. 97.Opierając się na wybranych przykładach, scharakteryzuj funkcje kontrastu jako chwytu artystycznego w literaturze. 98.Moralistyka oświeceniowych bajek i satyr. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory. 99.Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 100.Tematyka katyńska w literaturze przedstaw na wybranych 101.Pozytywne i negatywne cechy Polaków w ujęciu różnych pisarzy omów na wybranych 102.Na wybranych przykładach omów rolę wielkiego monologu w utworze literackim. 103.Motyw bólu istnienia i sposoby jego prezentowania w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych utworów 104.Marzenie jako czynnik determinujący działania człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 105.Analizując wybrane utwory pozytywistyczne, wykaż ich związek z publicystyką epoki. 106.Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw trzy różne ujęcia tego tematu. 107.Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej. 108.Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych

5 109.Rozstania i powroty. Przedstaw funkcje tych motywów w wybranych utworach literackich. 110.Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw, interpretując wybrane teksty. 111.Literackie obrazy wsi nie tylko spokojnej i wesołej w utworach pisarzy polskich (od renesansu do Młodej Polski). 112.Kreacje bohatera w polskiej literaturze romantycznej. Omów zagadnienie na wybranych 113.Dziwny jest ten świat. Odwołując się do tekstu kultowej piosenki Czesława Niemena, przedstaw, w jaki sposób teksty współczesnych twórców literackich ukazują problemy nurtujące młodego człowieka XX i XXI wieku Młodzi ludzie wobec swoich czasów. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z 115. Motyw fatum w literaturze. Omów na wybranych przykładach z 116.Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat na podstawie wybranych utworów z II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI l. W jaki sposób współczesne zespoły muzyczne opisują świat? Omów słowne i niewerbalne środki wyrazu na podstawie kilku wybranych przykładów. 2.Różne sposoby funkcjonowania toposu raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 3.Odwołując się do konkretnych przykładów, omów obrazy Powstania Warszawskiego w literaturze i sztukach plastycznych 4.Franciszkanizm w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych 5.Świat starożytny w słowie i obrazie. Odwołaj się do wybranych przez Siebie zestawień dzieł literackich, malarskich i filmowych (i innych) oraz dokonaj ich analizy. 6.Najpiękniejsze polskie krainy w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach 7.Odwołując się do wybranych przykładów dzieł literackich i filmowych, przedstaw różne sposoby kreacji ojca. 8.Różnorodne sposoby kreowania wizerunku rodziny w kulturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 9.Kobieta - anioł, kobieta - demon jako źródło inspiracji w literaturze i malarstwie. Rozważ na wybranych 10.Na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu pożegnania. 11.Eros i Thanatos. Na wybranych przykładach literackich (np. w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera) i malarskich (np. w pracach Jacka Malczewskiego) przedstaw różne ujęcia tego motywu. 12.Omów różne sposoby funkcjonowania folkloru w dziełach literatury i innych sztuk, wykorzystując wybrane przykłady. 13.Motywy mitologiczne w różnych ujęciach. Zinterpretuj zagadnienie, posługując się analizą wybranych dzieł literatury, malarstwa i rzeźby. 14. Biblia jako źródło inspiracji dla pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 15.Portrety mieszkańców wsi w różnych ujęciach malarskich i literackich. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami. 16. Omów sposoby przedstawienia przyrody w wybranych dziełach literatury i malarstwa.

6 17.Motyw tańca w literaturze i filmie. Omów jego funkcje na przykładach dzieł współczesnych. 18.Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Zanalizuj sposób ich przedstawienia i znaczenie dla całości dzieła w wybranych 19.Motyw nieba i obłoków w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego różne ujęcia w wybranych działach. 20.Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego i plastycznego. Zaprezentuj na wybranych 21.Motyw lotu i ptaka w literaturze i sztuce. Zbadaj jego znaczenia i różne sposoby ujęcia w wybranych dziełach. 22 Brzydota jako kategoria estetyczna. Przedstaw sposób funkcjonowania tej kategorii w wybranych tekstach kultury. 23.Obraz człowieka cierpiącego w literaturze i sztukach plastycznych omów na wybranych 24.Symbolika biblijna w literaturze i innych dziedzinach sztuki omów na wybranych 25.Literackie, malarskie i filmowe przedstawienie bitwy pod Grunwaldem. Omów zagadnienie na wybranych 26. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych 27. Różne ujęcie motywu piekła w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych 28.Obraz nizin społecznych w literaturze i malarstwie polskiego pozytywizmu. Omów na wybranych 29. Motywy biesiadne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach z 30 Znaczenie motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów. 31.Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane działa sztuki. 32.Przedstaw różne znaczenia motywu labiryntu, odwołując się do wybranych utworów literackich i plastycznych. 33.Na wybranych przykładach z literatury i filmu przedstaw różne wykorzystania motywu Pasji w sztuce. 34.Na wybranych przykładach przedstaw i omów motyw Powstania Styczniowego w literaturze i malarstwie. 35.Odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich XIX i XX wieku, omów i porównaj różne sposoby ukazania bohaterów dziecięcych. 36.Analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki, przedstaw różne ujęcia motywu Madonny. 37.Różne ujęcia obyczajów i obrzędów w polskiej literaturze i sztuce. 38.Rewolucja tematem utworów literackich i dzieł sztuki. Omów na podstawie wybranych przykładów. 39.Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach 40.Wybitne postacie historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych 41.Wieś w powieści Reymonta - wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi fragmentami i dziełami malarskimi. 42.Pokolenie Kolumbów w literaturze i filmie. Omów podobieństwa i różnice na wybranych

7 43.Stanisław Wyspiański - twórca wszechstronny.omów zagadnienie na wybranych dziełach literackich i plastycznych tego artysty. 44.Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych 45.Sceny śmierci w literaturze i sztuce.. Omów na wybranych 46.Pory roku jako temat literatury i sztuki. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 47.Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce. Dokonaj porównania wybranych dzieł. 48.Wizerunek anioła w literaturze polskiej i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła. 49.Motyw walki o wolność jako temat literatury i sztuki. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury. 50.Scharakteryzuj literackie i malarskie obrazy małżonków na podstawie przykładów z 51.Odwołując się do wybranych dzieł literatury i malarstwa, omów różne sposoby wykorzystania motywu burzy. 52.Piéta - jej różnorodne ujęcia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 53.Dekalog w literaturze i filmie. Przedstaw jego znaczenie i sposób funkcjonowania w wybranych dziełach. 54.Motyw Syberii w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego ujęcia i funkcje na przykładach wybranych dzieł. 55.Zaprezentuj literackie i malarskie kreacje ludzi nieszczęśliwych, odwołując się do znanych Ci przykładów. 56.Katastroficzne wizje i obrazy końca świata w utworach literackich, malarstwie i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 57.Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. 58.Góry źródłem inspiracji twórców kultury. Omów na wybranych 59.Motyw rycerza w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych 60.Kaci i ofiary w literaturze i filmie. Omów na wybranych 61. Porównaj wybrane teksty literackie z ich ekranizacją filmową /np.potop, Forest Gump/. III. JĘZYK 1. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze Omów na wybranych 2.Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych 3.Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. 4. Oceń przydatność stylistyczną zgrubień i zdrobnień, wykorzystując wybrane utwory literackie. 5. Środki stylistyczne poezji młodopolskiej. Określ ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. 6.Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki. 7. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 8. Patos - sposoby jego realizacji i funkcje w wybranych utworach różnych autorów i epok.

8 9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej. 10. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj zebrane przykłady ze współczesnej polszczyzny. 11. Nazewnictwo usługowo-handlowe w twoim mieście. Zanalizuj zebrany materiał pod względem zgodności z ustawą o ochronie języka polskiego. 12. Nowomoda jako przykład manipulacji językowej. Scharakteryzuj zjawisko i zilustruj je odpowiednimi przykładami z tekstów literackich i propagandowych. 13. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. 14. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa- porównaj sposoby wykorzystania środków językowych, analizując wybrane współczesne teksty propagandowe. 15. Zanalizuj język wybranych czasopism młodzieżowych. 16. Analizując wybrane utwory współczesnej liryki polskiej, omów frazeologizmy jako tworzywo poetyckie. 17. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane w nich środki językowe i stylistyczne. 18. Zapożyczenia językowe. Omów zjawisko i oceń zasadność zapożyczeń w języku polskim. 19.W czym przejawia się kultura języka i brak kultury językowej? Omów zjawisko, ilustrując je przykładami. 20. Gatunki publicystyki prasowej. Omów na przykładach ze współczesnych czasopism. 21. Sztuka przemawiania - zanalizuj wybrane teksty przemówień z różnych epok i omów użyte w nich środki retoryczne. 22. List jako forma wypowiedzi literackiej. Dokonaj analizy słownictwa listów wybranych z dwu 23. Różnorodność funkcji języka nagłówków prasowych. Omów to zagadnienie, odwołując się do wybranego ze współczesnej prasy materiału. 24. Przysłowia mądrością narodu. Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy językowe oraz funkcje przysłów ludowych. 25. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z 26. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych 27. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze Omów na wybranych 28. Analizując wybrane wiersze ( np. S. Barańczaka, M.Białoszewskiego, W. Szymborskiej), omów twórczą postawę poety wobec języka. 29. Scharakteryzuj język wybranej postaci literackiej. 30.Na podstawie analizy wybranych przykładów określ funkcje języka potocznego w literaturze. 31. Wybrany rodzaj stylizacji w literaturze polskiej. Omów jej przykłady i funkcje w wybranych utworach. 32. Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie Potopu H. Sienkiewicza i Chłopów W. Reymonta. 33. Mowa zależna i niezależna w utworach literackich. Przedstaw jej funkcje w wybranych tekstach piśmiennictwa polskiego. 34. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego. 35. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w języku polskim. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

9 36. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 37. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima, M. Białoszewskiego, S, Barańczaka. Zanalizuj celowo dobrane przykłady. 38. Źródło komizmu językowego. Zbadaj zjawisko, wykorzystując przykłady języka artystycznego i potocznego.

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA : 1. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 I. LITERATURA 1. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA 1. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu, analizując wybrane utwory. 2. Różne źródła życiowych niepokojów

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

przykładach omów funkcje bohatera negatywnego. 7. Analizując wybrane utwory, omów sposoby kształtowania świata w literaturze fantasy. literackie.

przykładach omów funkcje bohatera negatywnego. 7. Analizując wybrane utwory, omów sposoby kształtowania świata w literaturze fantasy. literackie. Tematy na maturę ustną z języka polskiego. Maj 2015 LITERATURA 1. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze. 2. Miasto - synonim cywilizacji i postępu

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Opracował Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w ZSLiZ w Sulęcinie LITERATURA 1. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA 1. Piękno rodzinnego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcję

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ZESTAW TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Literatura: 1. Przedstaw różne obrazy domu rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów TECHNIKUM Opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku MATURA 2015 LITERATURA 1.Różne kreacje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 przygotowana przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych w ZSZiO w Sułkowicach I. Literatura 1. Przeżyłem, więc jestem.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU ( MATURA 2011) LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie LITERATURA 1. Zmagania człowieka z losem jako sprawdzian jego wartości. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction. 2. Polemiki,

Bardziej szczegółowo

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18.

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18. Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie Wszystkie tematy należy opracować,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 I.LITERATURA 1. Przedstaw motywy i postacie biblijne i sposób ich realizacji w literaturze nowożytnej. 2. Dylematy miłosne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Literatura: 1. Obraz dziecka w literaturze wybranych epok. Porównaj sposób kreowania postaci na podstawie wybranych epok.

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r.

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. KATEGORIA LITERATURA 1. Poddaj analizie wybrane liryki

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA MATURA 2014 LITERATURA 1. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory. 2. Samotność jako wybór czy konieczność. Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm,dyktatura,despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Literatura 1. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. 2. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU

LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU LITERATURA LISTA TEMATÓW MATURALNYCH NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO SESJA WIOSENNA 2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach (egzamin wewnętrzny) 1. Omów różne koncepcje poezji na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. literatury współczesnej.

I. LITERATURA. literatury współczesnej. Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie tylko klasy TECHNIKUM I. LITERATURA 1. Omów portret

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo