TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego 35

2

3 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego WARSZAWA

4 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! 2014 Z niekłamaną dumą przedstawiam Państwu Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. Ciesząc się z możliwości zaprezentowania jego historii, mam szczerą nadzieję na poruszenie Państwa serc i zainteresowanie naszą działalnością. Prowadzimy ją nieprzerwanie od ponad 130 lat i pragnąłbym, aby wspólna historia Towarzystwa i Przytułku miała szczęśliwy ciąg dalszy. Chciałbym, aby pokłosie pracy kilku pokoleń jego członków i sympatyków nie pozostało niczyje, aby ich udział i zaangażowanie zostało docenione a dzieło nadal kontynuowane. Stąd między innymi pomysł promocji i rozpowszechnienia informacji o naszych działaniach. Decyzję tę podjęliśmy również z wielu innych powodów, o których wspominamy na końcu niniejszej publikacji. Umieszczone w niej informacje i zdjęcia nie były jeszcze nigdy publikowane. Jesteśmy przekonani o ich dużej wartości poznawczej. Naszym zdaniem istotne znaczenie na mapie historycznej Warszawy ma również nasz budynek przy Solec 36a w Warszawie. Chcielibyśmy, aby obiekt ten, jako niemy świadek ponad 100 letniej historii, stał się przedmiotem zainteresowań szerszej publiczności w tym studentów architektury i warszawskich przewodników turystycznych. Budynek ten, jako chyba jedyny w Warszawie, nieprzerwanie od momentu powstania spełnia swą pierwotną funkcję, będąc miejscem schronienia dla niedołężnych i opuszczonych. Na jego wschodniej ścianie widnieje napis: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wykute w metalu słowa, przez ponad 100 lat, były milczącym świadkiem filantropijnych zmagań Towarzystwa. Właściwie pojęte miłosierdzie w połączeniu z ofiarnością, wrażliwością, czy w końcu zwykłą ludzką uczciwością są dla członków Towarzystwa wartościami nadrzędnymi. Wartości te oraz wsparcie często anonimowe ludzi dobrej woli, pozwoliły nam przetrwać i z powodzeniem realizować, aż do chwili obecnej, statutowe cele. Niech to wydawnictwo będzie również podziękowaniem dla wszystkich naszych członków, bezinteresownych współpracowników, rzeszy hojnych darczyńców i anonimowych sponsorów dzięki pomocy, których nasza praca jest nadal kontynuowana i w ogóle możliwa. Dziękuję Wam Wszystkim. Adam Stradowski Prezes Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. 2

5 PRZYTUŁEK ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO Historia dobroczynności pod nazwą Przytułek św. Franciszka Salezego wg. materiałów, które są w posiadaniu Towarzystwa rozpoczyna się w 1882 roku. Idea pomocy osobom znajdującym się w ostatecznej nędzy i opuszczeniu narodziła się w wyniku doświadczeń Siostry Miłosierdzia ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo Anny Marii Kobylińskiej. Jako młoda zakonnica pracowała w Biurze Informacyjnym o Nędzy Wyjątkowej, które powstało w 1870 roku z inicjatywy filantropa Cypriana Lachnickiego. Początkowo mieściło się w prywatnym mieszkaniu przy ul. Jasnej 4. Celem Biura było aby o familijach, lub nędzy pojedynczej, którym istniejące dobroczynne stowarzyszenia nie będą mogły przyjść w pomoc w sposób dostateczny, podawać do wiadomości publicznej za pośrednictwem gazet. Kobylińska doglądała i opiniowała poszczególne zgłoszenia o mieszkańcach Warszawy żyjących w skrajnym ubóstwie. Spostrzegła wówczas, że uwadze instytucjonalnej sieci dobroczynnej uchodziły przypadki osób niedołężnych i samotnych. Równie niewidzialni byli ci, którzy sami o pomoc nie prosili, ze wstydu czy z niemocy. Osoby takie potrzebowały koniecznie jakiegoś schronienia, jedne stałego, inne tymczasowego, jak mówiła Siostra Anna dopóki nie staną się zdolnymi do pracy a tym samym do samodzielnego utrzymania się. Wspierana początkowo przez Biuro i stałe składki ludzi dobrej woli, wynajęła mieszkanie przy ul. Solec 54. Tak narodził się Przytułek dla osób do pracy niezdolnych i opuszczonych. Z czasem Przytułek rozrósł się do czterech mieszkań (ul. Cicha 5, Szczygla 6 i 9), łącznie dając schronienie sześćdziesięciu sześciu osobom. W takich okolicznościach, konieczna stała się dodatkowa pomoc, dlatego Siostra Anna zwróciła się o radę do proboszcza Parafii Świętego Krzyża, w której obrębie działała. W odpowiedzi, ks. Biskup Kazimierz Ruszkiewicz, wraz z zaproszonym do współpracy gronem możnych, utworzył społeczną Radę Opiekuńczą, która niebawem przekształciła się w Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego. W ówczesnych warunkach politycznych, samodzielna inicjatywa obywateli nie była przez władze carskie mile widziana, dlatego konieczna stała się dodatkowa pewna opieka ze strony instytucji. Dzięki staraniom Marii Sobańskiej, na początku 1895 roku taką opiekę ofiarowuje Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Jak wynika z zachowanej korespondencji, jako oddział WTD, Przytułek św. Fr. Salezego od samego początku był samodzielnie zarządzany i niezależny finansowo. 3

6 PRZYTUŁEK ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO DLA OSÓB DO PRACY NIEZDOLNYCH I OPUSZCZONYCH Dwudziestego trzeciego paździenika 1895 roku, w mieszkaniu ks. Biskupa K. Ruszkiewicza przy Krakowskim Przedmieściu 1, na pierwszym oficjalnym posiedzeniu Rady Opiekunów Przytułku, dzięki hojnej deklaracji Jana Blocha, podjęto decyzję o budowie domu z przeznaczeniem na oficjalnie już działający Przytułek Świętego Franciszka Salezego dla osób do pracy niezdolnych i opuszczonych. Zaproszeni do współpracy budowniczowie: Władysław Marconi, Stanisław Adamczewski i Edward Cichocki, wspólnie z Radą, zgodne z wymogami Głównego Architekta Guberni, zastanawiali się nad warunkami, jakie posiadać powinien dom przeznaczony na przytułek

7 Trzeciego lipca 1896 roku przed wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę domu, ks. Biskup K. Ruszkiewicz, Rada Opiekuńcza i budowniczowie podpisali akt erekcyjny. W piśmie wymieniono wszystkich budowniczych i powtórzono historię instytucji przytułku. W tym samym roku, 13 grudnia, w Kurierze Codziennym ukazał się obszerny artykuł na temat Przytułku. Autorem, zachwyconym inicjatywą i pomyślnością wykonania był Bolesław Prus. Od tej pory uważnie obserwował i systematycznie opisywał losy domu. Efektem starań wielu osób, na dwa dni przed rocznicą wmurowania w fundamenty kamienia węgielnego i niespełna dwa lata od podjęcia decyzji o budowie, pierwszego lipca 1897 roku w budynku przy ul. Solec 36, zamieszkali pierwsi lokatorzy

8 PLAN BUDYNKU POWSTAŁ W PRACOWNI MARCONIEGO 6

9 7

10 W czasie październikowego posiedzenia Rady Opiekunów, SM Anna Kobylińska i budowniczy Wł. Marconi złożyli sprawozdanie o stanie i zagospodarowywaniu Domu. Budynek poświęcono ósmego grudnia 1897 roku. Ceremonii, w obecności wszystkich członków Rady i przedstawicieli WTD, przewodniczył możny opiekun Domu, Ks. Biskup Ruszkiewicz. Uroczystość odbiła się echem w Warszawie odnotowała ją prasa: dwudziestego siódmego listopada zapowiadał Kurier Warszawski i Kurier Codzienny a a dzień po wydarzeniu opisywał Kurier Codzienny. Akt poświęcenia znalazł także miejsce na łamach 51 numeru Tygodnika Ilustrowanego z 1897 roku

11 To co początkowo sprzyjało, z czasem stało się niekorzystne. Kuratela instytucjonalna Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności zarówno dla Domu jak i Rady Opiekuńczej, jawić się zaczęła jako utrudnienie. Dlatego wiosną 1898 roku wszczęto starania o uznanie Rady za instytucję pełnoprawną. Do współpracy nad statutem, tzw. ustawą dla Przytułku zaproszono mecenasa Leona Grabowskiego, a w 1902 roku adwokat Alfons Ziętkowski rozpoczął starania o zatwierdzenie Statutu i rejestrację Towarzystwa. Tuż przed legalizacją, Rada Opiekuńcza biorąc pod uwagę dobro Przytułku, wycofała się spod kurateli Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, przez krótki czas poddając się opiece Rady Miejskiej Dobroczynności Publicznej w Warszawie. Jego samodzielną pracę usankcjonowało zatwierdzenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu pierwszego Statutu Towarzystwa. Nastąpiło to siedemnastego lutego 1903 roku. W Statucie precyzyjnie określono cel i strukturę. Bezpłatna opieka nad osobami obojga płci, starcami i zniedołężniałymi, pozbawionymi środków utrzymania, miała być podstawową funkcją. Dodatkowo zobowiązano się do prowadzenia przedszkola dla dzieci do lat sześciu. Ilość podopiecznych zależeć miała od posiadanych pomieszczeń i środków. W kwestiach struktury przyjęto, że Towarzystwo może sie składać z nieograniczonej liczby członków obojga płci, każdego stanu i majątku czy wyznania. Członkowie dzielili się na honorowych, zwykłych, współpracujących i wspomagających. W skład członków honorowych zaliczano tych, których działanie było dla Towarzystwa szczególnie cenne lub którzy wnieśli szczególnie duży wkład pieniężny. Członkami rzeczywistymi, zwykłymi zostawali ci, którzy wnosili rocznie nie mniej niż 5 rubli lub jednorazowy datek 100 rubli. Wnoszący co najmniej 1 rubla rocznie mogli zostać współpracującymi. Środki materialne Towarzystwa pochodzić miały ze składek członkowskich, dochodów z przedstawień, składek na listę oraz z kwesty. Następne punkty Statutu omawiały skład i organizację Zarządu i Walnego Zebrania, jego kompetencje i działalność. Członkowie Zarządu Towarzystwa byli zatwierdzani przez władze Państwowe. Nim to się stało zbierano o nich szczegółowe dane personalne i sprawdzano ich prawomyślność polityczną

12

13 Pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego odbyło się osiemnastego października 1903 roku we własnej siedzibie przy ul. Solec 36. Posiedzenie otwierał dobry duch Towarzystwa, Ks. Biskup Ruszkiewicz. W trakcie dokonano wyboru pierwszych władz, rozpoczynając tym samym długą i nieprzerwaną, trwającą do dnia dzisiejszego pracę sprawowania opieki nad Przytułkiem. Protokół z tego posiedzenia, jak i kilkanaście kolejnych, sporządzany był po rosyjsku. Dzięki dodatkowym funduszom zadeklarowanym przez p. Emilię Bloch, zaraz po ogłoszeniu Statutu, uruchomiono Ochronkę dla podopiecznych do lat sześciu. Wspomina o tym Kurier Warszawski z dwudziestego ósmego kwietnia 1903 roku

14 Codzienną pracę Przytułku zakłóca, lecz nie przerywa, wybuch I-szej Wojny Światowej. W czasie walk na Powiślu w lipcu i sierpniu 1915 roku Dom św. Anny (oficyna należąca do Przytułku) znalazł się pod bezpośrednim ostrzałem wroga i został zniszczony. W latach poprzedzających od 1910 roku pełnił rolę domu akademickiego. Odbudowany stał się przez pewien czas schronieniem dla dorosłych, by w latach późniejszych służyć najmłodszym jako budynek przedszkolny. Zniszczenia zasadniczego budynku pogłębiły się podczas burzenia mostów na Wiśle przez wycofujące się wojska rosyjskie. Na Zwykłym Walnym Zgromadzeniu drugiego lutego 1916 roku, któremu przewodniczył J.E. Ks. Biskup K. Ruszkiewicz, podjęto decyzję o wyasygnowaniu znacznych środków na reperację. Szkody szybko usunięto. Obchody 20-lecia przeprowadzki Przytułku do własnej siedziby ( ) upamiętniono tablicą okolicznościową. Tak zrodziła się tradycja. Dobrym obyczajem, stało się upamiętnianie szczególnych rocznic lub zdarzeń figurami lub tablicami pamiątkowymi. Jubileusz pięćdziesięciolecia uhonorowano marmurową tablicą przy głównym wejściu domu. Na parterze w holu głównym znajdują się ufundowane przez Towarzystwo marmurowe tablice, symbolicznie upamiętniające dwa ważne wydarzenia. Pierwsza poświęcona Siostrze Bronisławie Dubiel - nieocenionej, wieloletniej kierowniczce Przytułku a druga to świadectwo stuletniej historii tego miejsca Z okazji 25 rocznicy powstania Przytułku, ufundowano stojącą do dziś w ogrodzie figurę św. Antoniego Padewskiego. 75 lecie Przytułku ( ) upamiętnia stojąca przed domem, otoczona kwiatami figura Matki Bożej. 12

15 INNE WAŻNE DLA PRZYTUŁKU ZDARZENIA początek udokumentowanych działań prowadzonych przez SM Annę Kobylińską pierwsze oficjalne posiedzenie Rady Opiekunów Przytułku św. Franciszka Salezego dla osób do pracy niezdolnych i opuszczonych rozpoczęcie budowy domu dla Przytułku, wmurowanie kamienia węgielnego przeprowadzka do nowego budynku i poświęcenie domu zatwierdzenie Statutu, wybór władz SM Anna Kobylińska pierwszym prezesem Towarzystwa, otwarcie ochronki dla dzieci przekazanie Towarzystwu aktem notarialnym nieruchomości i gruntu na którym posadowiony jest dom, pierwsze Zwykłe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa lecie Przytułku - ufundowanie figury św. Antoniego Padewskiego dokupienie sąsiedniej posesji z oficynką od strony ul. Solec - Dom św. Anny prezesurę Towarzystwa przejmuje Aleksandra Weyssenhoff wizyta Nuncjusza Apostolskiego Achillesa Rattiego późniejszego Papieża Piusa XI prezesurę Towarzystwa przejmuje Antonina Rudzka prezesurę Towarzystwa przejmuje ponownie Aleksandra Weyssenhoff wizyta Ojca Generała Franciszka Verdiera umiera JE ks. Biskup Kazimierz Ruszkiewicz umiera SM Anna Kobylińska lecie Przytułku - marmurowa tablica pamiątkowa na ścianie w wejściu głównym powołanie na stanowisko kierowniczki Przytułku SM Bronisławy Dubiel ostatnie przed wybuchem wojny Zwykłe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa podopieczni Przytułku zostają wywiezieni wraz z Siostrami do obozu w Pruszkowie powrót do zniszczonego Przytułku, pierwsze po wojnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, prezesurę Towarzystwa przejmuje Karol Olszowski prezesurę Towarzystwa przejmuje Zbigniew Wasiutyński, wizyta w Przytułku JE Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wizyta w Przytułku Matki Generalnej Zgromadzenia SM, 75-lecie Przytułku - ufundowanie figury Matki Boskiej Zabudowa na poziomie parteru wnęki budynku głównego od strony ogrodu prezesurę Towarzystwa przejmuje Antonii Tyszyński prezesurę Towarzystwa przejmuje Józef Zaorski, 50-lecie pracy SM Bronisławy Dubiel prezesurę Towarzystwa przejmuje Józef Piątek wizyta ks. Bp. Zbigniewa Kraszewskiego winda towarowo -osobowa i nadbudowa 1-go i 2-go pietra nad tarasem uroczyste obchody 100-lecia Przytułku św. Franciszka Salezego oddanie do użytku nowych pokoi nad tarasem na poziomie 1-go i 2-go piętra, Prezesem Towarzystwa zostaje Jan Kobyliński rozpoczęcie prac budowlanych rozbudowy Przytułku rozbiórka Domku Św. Anny orzeczenie Komisji Majątkowej o udostępnieniu budynku i nadzoru nad Domem Opieki na bezpłatne użytkowanie wieczyste Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, po 90 latach ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w siedzibie, prezesurę Towarzystwa przejmuje Alina Dłużewska prezesurę Towarzystwa ponownie przejmuje Jan Kobyliński prezesurę Towarzystwa obejmuje Adam Stradowski pierwsze po siedemnastu latach Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w jego odzyskanej siedzibie rocznica Przytułku św. Franciszka Salezego

16 W okresie II Wojny Światowej, podobnie jak podczas zaborów, działalność filantropijna stała się instrumentem ratowania życia ludzkiego. Obecni w Warszawie członkowie Zarządu Towarzystwa, chcąc legalnie kontynuować pracę, zwrócili się do władz okupacyjnych z prośbą o utrzymanie Stowarzyszenia ze względu na jego charytatywny charakter. Podanie nie doczekało się nigdy odpowiedzi, pomimo tego, SM B. Dubiel jako członek Zarządu i kierowniczka Zakładu prowadziła nadal pracę Towarzystwa aż do dwudziestego siódmego września 1944 roku. Z kroniki prowadzonej przez Siostry dowiadujemy się, że w Przytułku mieszkało wówczas ok. 280 osób. Po upadku Powstania Warszawskiego władze niemieckie zarządziły przymusową ewakuację. Podopiecznych, Siostry i cały personel przewieziono do obozu w Pruszkowie. a następnie przeprowadzono do Częstochowy. W lutym 1945 roku wszyscy wrócili do zniszczonego domu. Przy wydatnej pomocy Komitetu Opieki Społecznej, prowadząc prace remontowe w Przytułku, równolegle świadczono doraźną pomoc pielęgniarską dla ludności Warszawy. Rozpoczęła się również bardzo miła współpraca z Czerwonym Krzyżem, który kierował do nas również repatryiantów zagranicznych jak: Francuzów, Belgów, Holendrów uruchomiono w Przytułku przedszkole dla 70-ciorga dzieci i dodatkową kuchnię wydającą 800 posiłków dziennie. Taka praca była przejawem prawdziwego miłosierdzia najwyższej próby. 14

17 DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ Po II Wojnie Światowej, zwłaszcza w latach działalność filantropijna w Polsce odgrywała znacznie mniejszą rolę niż na zachodzie Europy. Przeszkodą był brak politycznych, prawnych, ale i finansowych warunków dla tego typu inicjatyw. W pracy Przytułku również dało się odczuć te utrudnienia. Od 1948 roku różne instytucje przeprowadziły liczne szczegółowe inspekcje i długotrwałe kontrole. W tym samym roku Przytułek przeszedł pod stały nadzór Opieki Społecznej DOM DLA PRZEWLEKLE CHORYCH Polska Ludowa przejęła niemal całkowitą kontrolę nad życiem gospodarczym i społecznym kraju, a samorządność społeczna została drastycznie ograniczona. Pensjonariusze ośrodka, podobnie jak i sama instytucja nie byli ulubieńcami ówczesnej władzy. Wykluczenie stało się codziennością tamtych dni. W połowie 1969 roku władze miasta ogłosiły decyzję Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej o przekształceniu Domu na Zakład specjalny dla osób nieuleczalnie chorych i niedołężnych leżących. W tej sytuacji Zarząd został postawiony przed poważnym problemem przystosowania i wyposażenia Przytułku. Lata 70-te obfitują w przebudowy, remonty i ciągłą troskę o zdobycie na te prace funduszy. W ramach zabezpieczania budynku wymieniono część drewnianych belek stropowych na żelazne. Zakończono przyłączanie CO i CW do miejskiej sieci cieplnej. Kapitalny remont dachu ukończono na początku 1978r. Zarząd zaplanował również wg projektu prof. Zbigniewa Wasiutyńskiego zabudowę wnęki budynku głównego na poziomie 1-go i 2-go piętra nad tarasem wraz z szybem windowym. Prace rozpoczęto w 1980 roku. Ciekawostką jest fakt, że na ten cel zakupiono 30 tys. sztuk cegieł z rozbiórki domu przy ul. Solec 38. Dalszy remont pralni, kuchni i budynku gospodarczego to jedno z ostatnich poważnych zadań jakich podjęło się Towarzystwo przed obchodami 100-lecia Przytułku.

18 100 lat Przytułku 1982 Zarząd i Członkowie zapewne inaczej wyobrażali sobie jubileuszowy rok Tymczasem 13 grudnia 1981roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła w Polsce stan wojenny a wraz z nim zakaz zbierania się i godzinę milicyjną. Z powodu wprowadzenia stanu wojennego Walne Zgromadzenie w 1982 roku nie odbyło się. Z protokołów ze spotkań Zarządu dowiadujemy się jednak o comiesięcznych zebraniach Zarządu w 1981 i 1982 roku. W sumie w tych latach odbyto 24 zebrania, na których omawiano sprawy modernizacji Przytułku i obchody Jubileuszu 100-lecia. 16

19 1982 Planowane od dwóch lat uroczyste obchody musiały ulec zmianie. Skromną uroczystość zakończono odsłonięciem tablicy pamiątkowej ufundowanej na stulecie. 17

20 Na wschodniej ścianie budynku w którym mieści się Przytułek widnieje napis: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią 1982 W 1982 roku Stołeczny Fundusz Ochrony Zdrowia, doceniając pracę Przytułku ofiarował na jego modernizację 3.5 miliona zł., które zużyto na remont budynków gospodarczych, uporządkowanie podwórka oraz urządzenia sanitarne wewnątrz domu. Kupiono również samochód dostawczy Fiat Combi. Stan finansowy Towarzystwa był na tyle dobry, że Zarząd podjął decyzję o rozbudowie Domu, która w 100-lecie jego istnienia wydaje się symboliczna. Wydawać by się mogło, że wszystko układa się po myśli Towarzystwa i jak prawie 100 lat temu pisał Bolesław Prus w swoich artykułach czuwają nad Przytułkiem duchy Święte Wincentego à Paulo i Gabriela Piotra Baudouina. Początek 1989 roku i Posiedzenia Okrągłego Stołu obwieściły wszystkim nastanie III Rzeczypospolitej oraz otwarcie nowego rozdziału w historii polskiej działalności filantropijnej. Długo oczekiwana transformacja przyniosła jednak znacznie zmniejszone jej finansowanie przez państwo. Towarzystwo, licząc na uzyskanie wsparcia przy rozbudowie Domu, rozpoczęło pracę z własnym lecz niewystarczającym kapitałem. W czerwcu 1990 roku zakończono roboty ziemne, położono strop nad piwnicami dwóch pawilonów i ze względów finansowych skoncentrowano się tylko na remontach w istniejącym obiekcie. Nade wszystko zadbano o poprawę komfortu pobytu pensjonariuszy. Wyraźnie podniesiono standard oferowanych usług. Zamontowano lub wymieniono wiele urządzeń. Zadbano o szereg udogodnień, pamiętając także o personelu obsługującym Dom. 18

21 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ We wrześniu 1989 decyzją Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, dbająca o Przytułek kierowniczka SM Otylia Michowska, po 9 latach służby została przeniesiona do innego Zakładu. Od tego momentu stosunki pomiędzy pracującymi w Przytułku Siostrami a Zarządem stopniowo się zmieniały. Przez ponad 100 lat współpraca między Opiekunami a Szarytkami układała się nienagannie. Zarząd Towarzystwa, współpracując z Siostrami Miłosierdzia, dbał o Dom, starając się sprostać potrzebom jego podopiecznych. Wspierał, chronił i troszczył się z wielkim zaangażowaniem. Siostry odpowiadały pracą i dużym poświęceniem w zdarzeniach dni codziennych. W marcu 1993r. Towarzystwo otrzymało wiadomość, że na wniosek złożony przez Zgromadzenie SM św.wincentego à Paulo, Komisja Majątkowa przy Urzędzie Rady Ministrów wydała orzeczenie przekazujące Szarytkom budynek i użytkowanie wieczyste gruntu, na którym jest posadowiony. Dokładnie po 90 latach oficjalnego istnienia Towarzystwa, r. odbyło się przy ul. Solec 36a ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego. Zaistniałe okoliczności skłaniały do rozpatrzenia możliwości rozwiązania Towarzystwa, jednak podjęto jednogłośnie uchwałę za dalszym jego utrzymaniem. Pomimo, że przez kolejnych 17 lat członkowie Towarzystwa spotykali się na Walnych Zgromadzeniach poza jego historyczną siedzibą, nie zaprzestali pracy na rzecz Przytułku i mieszkających tam ludzi. Niechlubny epizod - konflikt ze Zgromadzeniem - mimo starań Towarzystwa nie mógł być rozwiązany na gruncie wzajemnego porozumienia. Przez wiele lat prowadzono postępowania sądowe, które doprowadziły do odzyskania przez Towarzystwo budynku oraz możliwości kontynuowania działalności statutowej. Szarytki własną decyzją z dniem r. zaprzestały prowadzenia Domu. Tuż przed decyzją Szarytek, bo r. odbyło się pierwsze od 17 lat Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w jego odzyskanej siedzibie. Honorowy Członek i Przewodniczący Towarzystwa Jan Kobyliński, (krewny SM Anny Kobylińskiej) wyraził z tej okazji wdzięczność wszystkim członkom Towarzystwa za wytrwałe działania w celu odzyskania jego własności. Przez minione 130 lat odbyto 108 Walnych Zgromadzeń Członków Towarzystwa w tym 3 w trybie Nadzwyczajnym. Skład Zarządu Towarzystwa zmieniał się 105 razy. Przerwę w działaniach spowodował tragiczny okres II Wojny Światowej. W roku 1982, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, nie odbyło się Walne Zgromadzenie

22 Przez 116 lat nieprzerwanego funkcjonowania Przytułku zmieniło się 13-tu prezesów i 12-tu wiceprezesów Towarzystwa. Pracowało 14-tu sekretarzy, 8-iu skarbników i 10-iu kierowników Przytułku. Z upływem lat zmieniali się ludzie, nazwa Przytułku ewoluowała w zależności od okresów politycznych i panujących władz, zmieniała się również sama bryła budynku. Niezmienne jedynie pozostało to, że od 130 lat Przytułek św. Franciszka Salezego sprawuje opiekę nad osobami jej potrzebującymi. Nikt nie jest w stanie policzyć ilu osobom Dom dał ostatnie schronienie, ile istot ludzkich uratował ofiarując talerz ciepłej, pożywnej zupy. Spotykali się tutaj niezwykli Ludzie, którzy poświęcając swój prywatny czas i pieniądze, bezinteresownie sprawowali pieczę nad dziedzictwem pozostawionym im przez ich Wspaniałych Poprzedników. Przynależność do tego grona jest prawdziwym zaszczytem, a członkostwo w Towarzystwie przez fakt uczestnictwa w ponad stuletniej tradycji, daje poczucie prawdziwej satysfakcji i w metafizyczny sposób wiąże z wieloma pokoleniami filantropijnych działaczy. Ten nowy rozdział w historii charytatywności, wspierania, filantropii i zwykłej pomocy, zapisywany jest nade wszystko ofiarami darczyńców. Historia lubi się powtarzać. Ludzie nie państwo, ich datki, wrażliwość, umiejętność dostrzegania i przekazywania stają się filarami pomocy innym

23 Najważniejszy jest dla nas aspekt ludzki. Podobnie jak 130 lat temu, również i dziś są wśród nas ludzie potrzebujący troski i ofiarności. W wielodzietnych rodzinach opieka nad najstarszymi jej członkami z reguły nie stanowi problemu. Problemem jest jeśli starsza lub niedołężna osoba nie ma żadnego opiekuna. Pokurczyły się nam rodziny, także dlatego, że tym, których kochamy pragniemy dać wszystko. Nie jesteśmy w stanie znaleźć sposobu na nieśmiertelność, nie potrafimy zapobiegać cierpieniu. Bezradnie rozkładamy ręce wobec starości. Miarą człowieczeństwa nie jest wykluczenie lecz ofiarowanie godności, czasem w sytuacji samotności, niemożności zrobienia niczego więcej, a bywa że i w opuszczeniu. Zarówno 130 lat temu jak i dziś. Naczyniami połączonymi jesteśmy. Jedni wobec drugich i dziś wobec przeszłości. Może spotkamy się w jakimś miejscu? Oby tylko dobrze wybrać drogę... Powiadają, że Panu Bogu nie udała się starość. Myślę, że to nieprawda. To czas mądrości, docierania do sedna spraw istotnych, weryfikujący nauki z życia całego i naznaczony często pokorą wobec tych, którzy pomóc mogą. Pozostaje zapytać - czy chcą? A życząc komuś stu lat być może powinniśmy pomyśleć - pomogę ci

24 Nie tylko bryła jest pamiątką po czasach minionych. Gdy 20-ego października 1896 roku podczas posiedzenia Rady Opiekunów planowano budowę, nikt nie przypuszczał, że prace wówczas wykonane, służyć będą w XXI wieku. Zaaprobowano kanalizację domu wg. projektu inż. Kazimierza Sommera. Roboty ciesielskie po zniżonych cenach wykonać miała firma Berensa. Ustalono także szczegóły wystroju wnętrz takie jak terakotowa posadzka, niepalne schody, windy z kuchni, oświetlenie gazowe oraz konieczność umiejscowienia w domu kaplicy dla pensjonariuszy. Większość tych ustaleń zachowała swoją formę do dnia dzisiejszego. niepalne schody... windy z kuchni terakotowa posadzka... 22

25 2013 Istniejąca współcześnie bryła budynku jest konsekwencją jego systematycznej rozbudowy. Trzypiętrowy budynek główny w zabudowie ryzalitowej i jednopiętrowa część zabudowań gospodarczych powstała w 1897 roku. Niższa oficyna z poddaszem i północne skrzydło budynku głównego o tej samej co on wysokości, powstały w latach międzywojennych. W latach sześćdziesiątych XX wieku między ryzalitem od wschodu na parterze dobudowano ciąg pomieszczeń, które w latach osiemdziesiątych uzupełniono o kolejne piętra wraz z żelbetonowymi balkonami w elewacji. W 2003 roku wybudowano szyb i maszynownię windy wyniesioną ponad dach oraz lukarny w adaptowanym na cele gospodarcze i mieszkalne poddaszu ostatniej kondygnacji. Budynek główny zaprojektowano utylitarnie, bez zbytniej dbałości o architekturę. Zastosowanie nieotynkowanej cegły i okien ostrołukowych oraz zbliżonych do profilu ostrołukowego wskazuje na to, że posiada on cechy stylu neogotyckiego. Charakterystyczne dla budynku cegły ułożone są na sposób gotycki (polski), gdzie wiązanie uzyskuje się przez powtarzanie dwóch warstw, w których cegły naprzemian układane są główką i wozówką do lica muru a spoiny przesunięte są o ¼ długości cegły. W licu muru budynku głównego można zaobserwować niekompletne już charakterystyczne ceglane zdobienia. Najstarsza część budynku jest zakomponowana osiowo jako prawie symetryczna względem osi ryzalitu środkowego mieszczącego na parterze trójbocznie zamkniętą od zachodu kaplicę. Osoby zaangażowane w powstanie budynków: Aleksandra Weyssenhoff córka Jana Bogumiła Blocha, na planie budowy występuje jako właścicielka, Władysław Marconi - wykształcony w Petersburgu warszawski architekt, autor planów budynku głównego i oficyny, Stanisław Adamczewski - architekt, nadzór nad budową, Edward Cichocki architekt, współautor planów budynku głównego. 23

26

27

28 OSOBY PRACUJĄCE NA RZECZ TOWARZYSTWA I PRZYTUŁKU Prezesi SM Anna Kobylińska Aleksandra Weyssenhoff Antonina Rudzka Aleksandra Weyssenhoff Karol Olszowski Zbigniew Wasiutyński Antoni Tyszyński Józef Zaorski Józef Piątek Jan Kobyliński Alina Dłużewska Jan Kobyliński 2008 Adam Stradowski Aleksandra Weyssenhoff Wiceprezesi Cezary Ponikowski Rajnhold Przeździecki Antoni Tyszyński Józef Zaorski Józef Piątek Jan Kobyliński Aleksander Ładyński Bogumił Studziński Alina Dłużewska Jan Kobyliński Alina Dłużewska 2008 Emil Lech Jan Bogumił Bloch Emilia Bloch 26

29 Skarbnicy SM Maria Pepłowska SM Anna Kobylińska SM Maria Pepłowska SM Bronisława Dubiel SM Janina Gałęza SM Joanna Mistera SM Otylia Michowska SM Weronika Banasiak Czesław Wawrzyński Kierownicy Przytułku SM Anna Kobylińska SM Maria Pepłowska SM Bronisława Dubiel SM Janina Gałęza SM Joanna Mistera SM Otylia Michowska SM Weronika Banasiak SM Zofia Kokosza SM Agnieszka Szerewicz 2010 Stanisław Miłoński Józef Kobyliński Zbigniew Wasiutyński 27 Sekretarze Karol Olszowski Karol Pękosławski Antoni Tyszyński Halina Chropowiecka Józef Piątek Bogumił Studziński Józef Krzyżogórski Barbara Adynowska Adam Stradowski Anna Wawrzak Irena Tworek Wojciech Kobyliński Anna Wawrzak 2005 Krystyna Zagajewska Jan Kobyliński Czesław Wawrzyński

historia Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie 2015, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego, autor Ewa Szczepańska

historia Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie 2015, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego, autor Ewa Szczepańska historia Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie 2015, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego, autor Ewa Szczepańska po upadku państwowości polskiej, działalność charytatywna,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RODU CHROMIŃSKICH. www.chrominscy.pl

STATUT STOWARZYSZENIA RODU CHROMIŃSKICH. www.chrominscy.pl 1 Stowarzyszenie Rodu Chromińskich, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, powstało i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata Polnischer Schulverein Oświata e.v Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v 1.Nazwa, siedziba stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" Polnischer

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne:

STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne: STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW Rozdział I Postanowienia ogólne: 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Milion Szczęśliwych Kotów w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Miasto w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej STATUT Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej I. Przepisy ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem i posiada

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Technologów Żywności. 2. Koło zrzesza studentów na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW

STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW Rozdział I: Przepisy ogólne 1 Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków jest stowarzyszeniem rejestrowym i posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej zwane w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r.

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce z dnia 25 października 2012r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK"

STATUT Stowarzyszenia PIERWSZY KROK Wrocław, dnia 01 lutego 2004 r. STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK" 1 Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK" zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1.

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1. S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU Rozdział 1. WSTĘP, CELE I ZADANIA 1. Stowarzyszenie WyŜszej UŜyteczności MALTA.POZNAN.EU powołuje się w celu: - działania na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla Gimnazjum w Łapach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. STATUT STOWARZYSZENIA NASZE GADY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Przemysław Smyczek - Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 8 lutego 2013 r. 1924 rok powołanie Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Św. Faustyny Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Św. Faustyny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNE LESZNO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały zebrania założycielskiego nr 2/2015 z dnia 11 października 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane

Bardziej szczegółowo