MATURA 2015 i co dalej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA 2015 i co dalej"

Transkrypt

1 MATURA 2015 i co dalej Niezbędnik dla rodziców Katowice, 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Matura Przygotujmy się na zmiany... 3 Język polski to porządek myślenia. Matura okiem polonisty...4 Matematyka. Wyjście poza schemat...7 Struktura egzaminu maturalnego. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe...9 Procedury na egzaminie maturalnym Kiedy egzamin będzie uznany za niezdany?...12 Kiedy maturę można poprawiać?...12 Matura zdana i co dalej?...13 Kontakt...19 WYKRESY I TABELE: Struktura egzaminu maturalnego Kalendarz wydarzeń maturalnych 2014/ Harmonogram egzaminów maj

3 MATURA 2015 PRZYGOTUJMY SIĘ NA ZMIANY Rok 2005 ostatecznie dokonał podziału na czasy starej i nowej matury. Od 2005 roku egzamin maturalny przygotowywany jest na bazie specjalnych standardów wymagań egzaminacyjnych. Chociaż od pierwszej nowej matury mija prawie 10 lat, wciąż nie ustaje proces wprowadzania w jej ramach ciągłych zmian i ulepszeń. Powoduje to chaos i rodzi wiele kontrowersji wśród osób, których matura bezpośrednio dotyczy. Nauczyciele nie nadążają z dostosowywaniem form nauczania, stresują się uczniowie i rodzice. Od roku szkolnego 2014/2015 będziemy świadkami kolejnych zmian. Uczniowie liceum ogólnokształcącego przystąpią do nowej, zmienionej formuły egzaminu maturalnego. Uczniowie technikum oraz maturzyści po latach (w tym osoby, które ukończyły szkołę średnią między rokiem 2004/2005 a 2013/2014) przystąpią do niej w roku Czy te zmiany będą zmianami na stałe i istotne, na lepsze? Znów pokaże praktyka. Aby mogli Państwo wyrobić sobie własne zdanie na ich temat, zachęcamy do lektury kolejnych stron Niezbędnika.. Znajdą w nim państwo nie tylko podstawowe informacje o egzaminach, ale też opinie zaprzyjaźnionych z nami ekspertów, które, mamy nadzieję, rozwieją nieco wątpliwości. 3

4 JĘZYK POLSKI TO PORZĄDEK MYŚLENIA MATURA OKIEM POLONISTY Najwięcej strachu wśród przyszłych maturzystów budzi powrót do starej formy egzaminu ustnego z języka polskiego. Kwitnący handel prezentacjami maturalnymi sprawił, że musiano w końcu zrezygnować z tej formy sprawdzania wiedzy na rzecz wypowiedzi na wylosowane przed komisją pytanie. Rzecz w tym, że pytanie ma być jedno i może to być pytanie o wszystko. Uczeń dostaje polecenie wygłoszenia 10-minutowego wystąpienia, następnie przygotowuje je (ma na to 15 minut) opierając się na dołączonym do polecenia tekście kultury oraz na własnej wiedzy. Określenie tekst kultury jest jednak bardzo bogate: może nim być fragment literatury, tekst popularnonaukowy (jeżeli pytanie dotyczy języka) oraz reprodukcja obrazu. Zatem w jaki sposób przyswoić sobie ogrom informacji z dziedziny kultury, literatury i języka, by być przygotowanym na każdą ewentualność? Jak uczyć się do takiego egzaminu? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dr Justyny Trzcińskiej-Rosik filologa, doktora nauk humanistycznych, prywatnie pasjonatki zawodu. Pani Justyna jest egzaminatorem oraz nauczycielką języka polskiego. Uczniowie doceniają jej umiejętności inspirowania i intrygowania tematem. W Edu&You prowadzi autorski kurs maturalny. Największym błędem lekcji szkolnych jest uczenie się samego materiału w dużej ilości. Nikt nie uczy, co z tym materiałem zrobić więc jest to tak naprawdę uczenie się na darmo. Moja recepta jest taka: nie uczyć się historii kultury, bo to nie ma większego sensu - przekonuje pani Justyna. Jak sama przyznaje, jest zwolennikiem konkretnego, ścisłego myślenia w naukach humanistycznych. Na swoich kursach uczy analitycznego podejścia do tematów maturalnych pokazując, że język polski to pewien porządek myślenia: Wiedzę trzeba przede wszystkim stosować. Ważne są umiejętności: umiejętność myślenia, analizowania i interpretowania tekstów kultury. Egzamin z języka polskiego sprawdza raczej umiejętność niż encyklopedyczną wiedzę, która jest przecież wszędzie dostępna. Wiedzę trzeba przede wszystkim stosować. Ważne są umiejętności: umiejętność myślenia, 4

5 analizowania i interpretowania tekstów kultury. Jeżeli ktoś sobie wyćwiczy tą umiejętność, to myślę, że cokolwiek dostanie (nawet reprodukcję rzeźby, którą pierwszy raz w życiu widzi) będzie w stanie zadanie wykonać. Tak naprawdę znaczenie ma tutaj wiedza ogólnokulturowa jaką uczeń zdobył w ciągu swojego życia, jaką wyniósł z domu rodzinnego, z otoczenia, ze środków masowego przekazu, z kontaktów z literaturą, sztuką, kulturą, na wystawach. Zewsząd tak naprawdę. Humanistyka jest wiedzą bardzo rozległą, w zasadzie chyba nie do okiełznania. Poloniści przecież też nie wiedzą wszystkiego. Zapytaliśmy panią Justynę, jak można poradzić sobie ze stresem i pustką w głowie w sytuacji, gdy mamy tylko 15 minut na pozbieranie myśli i przygotowanie dobrego wystąpienia? Należy skupić się przede wszystkim na własnym odbiorze tego tematu, na prezentacji tego tematu pod kątem własnej osobowości, własnych zasobów i po prostu zacząć mówić. Później jest jeszcze krótka rozmowa która odnosi się do wypowiedzi zdającego. To też daje okazję, by się wykazać. Mówimy w języku polskim od dziecka, jesteśmy naturalnymi jego użytkownikami, formułujemy myśli w języku polskim. Dostajemy kawałek jakiegoś tekstu bądź reprodukcję, dostajemy do tego pytania, przygotowujemy się, mamy na to czas i później wymagają od nas tylko i wyłącznie wypowiedzi 10-minutowej naszych własnych przemyśleń. Czyli to, co tak naprawdę robimy na co dzień. Na co dzień myślimy w języku polskim o różnych rzeczach. Z tą różnicą, że to będzie tylko taka sytuacja egzaminacyjna i będziemy mówić do komisji egzaminacyjnej. JĘZYK POLSKI CZĘSĆ USTNA 30 minut 15 minut: Uczeń losuje polecenie, do którego jest dołączony tekst kultury: tekst literacki tekst ikoniczny (np. reprodukcja obrazu, plakatu, rzeźby) tekst popularnonaukowy (dotyczący wiedzy o języku np. język Internetu). Uczeń przygotowuje się do wypowiedzi. 10 minut właściwa prezentacja tematu przez ucznia 5 minut rozmowa z komisją i dodatkowe pytania egzaminatora (jednak nie wykraczające poza zaprezentowany przez ucznia zakres materiału). Oceniane jest meritum wypowiedzi: 40 pkt, organizacja wypowiedzi: 20 pkt, język, styl: 20 pkt., oraz meritum wypowiedzi dialogowej: 20 pkt. Łącznie można uzyskać 100 pkt. 5

6 Żeby zilustrować, na czym polega sens kolejnej zmiany w egzaminie maturalnym, przywołajmy historię pani Karoliny obecnie doktora nauk humanistycznych, literaturoznawcy. W 3 klasie liceum okazało się, że mój rocznik może być pierwszym zdającym tzw. nową maturę opowiadała pani Karolina. - Nasza polonistka postanowiła zrobić nam próbną maturę, żebyśmy zapoznali się z nieznaną nam formą egzaminu. Ja, uczennica szóstkowa, niczego się nie bałam aż do wyników. Z trudem osiągnęłam 60%. Diagnoza polonistki: nie mieszczę się w kluczu. Druga i trzecia próba to samo. Na szczęście okazało się, że jednak zdajemy starą maturę. Od roku 2015 sztywne schematy oceniania wypowiedzi pisemnych zostaną zastąpione, jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, holistycznym podejściem w ocenianiu. Oznacza to, że powraca stary, klasyczny system, według którego nauczyciel sprawdza wypracowanie według własnych kryteriów. Reforma edukacji chciała wyeliminować subiektywizm w ocenie uczniów, tworząc klucze odpowiedzi, jednak jak pokazuje przykład pani Karoliny, jednocześnie zabijała kreatywność i niestereotypowe myślenie, typowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów. To oznacza, że najbardziej pomysłowe rozwiązania, jakie przyjdą maturzyście do głowy polonista będzie w stanie przyjąć, oczywiście jeżeli będą miały one swoje uzasadnienie. Myślę, że jest to zmiana na korzyść ucznia stwierdziła w rozmowie z nami pani Justyna Trzcińska-Rosik. Rezygnacja z klucza odpowiedzi daje nauczycielowi większą swobodę na etapie całej 3- letniej edukacji z języka polskiego. Zamiast uczenia pod klucz, będzie mógł skupić się na rozwijaniu samodzielności myślenia u uczniów. JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ PISEMNA 170 minut. Test (50 pkt) - sprawdza umiejętność wykonywania operacji dowodzących rozumienia czytanego tekstu ( czytanie ze zrozumieniem ). Składa się z 2 zestawów uczeń wypełnia oba. Każdy z nich obejmuje: Jeden lub dwa teksty liczące nie więcej niż 500 słów Wiązkę 5-7 zamkniętych/otwart ych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi Pisanie własnego tekstu (50 pkt) Rozprawka uczeń formułuje własne stanowisko, popiera je rzeczowym uzasadnieniem i kończy podsumowaniem. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego uczeń prezentuje własną propozycję odczytania wiersza. Stawia tezę i uzasadnia ją za pomocą konkretnych argumentów. Na sali egzaminacyjnej jest do dyspozycji słownik języka polskiego i słownik poprawnej polszczyzny. 6

7 Jeżeli ktoś pamięta czasy czteroletniej szkoły średniej i starą maturę wie, że ostatnim tematem pisemnym był zawsze temat analityczny, polegający na analizie i interpretacji wiersza wspomniała pani Justyna.- Nowa matura zrezygnowała z tej formy jako zbyt dowolnej, a ja uważam, że bardzo dobrze, że znów się pojawia. Jest to temat bardzo wygodny dla osób myślących, otwartych i takich, które niekoniecznie chcą poświęcać dużo czasu na pamięciową naukę historii literatury. Takie osoby mają również dużą szansę na tej maturze. Tak naprawdę cała nowa koncepcja matury bazuje właśnie na tym, by abiturient kończący edukację na poziomie średnim, potrafił myśleć samodzielnie. Na arkuszach egzaminacyjnych przewiduje się wprowadzenie większej ilości zadań sprawdzających umiejętności złożone, takie jak: analizowanie, stawianie hipotez, ich weryfikację, wyciąganie wniosków, krytyczną analizę tekstu. Egzamin maturalny ma sprawdzać, czy uczeń potrafi nie tylko odtwarzać wyuczoną wiedzę, ale również wykorzystywać ją w konkretnych sytuacjach problemowych. MATEMATYKA. WYJŚCIE POZA SCHEMAT Emocje dotyczące egzaminu z matematyki nie słabną od momentu, gdy tylko królowa nauk pojawiła się w maturalnym zestawie obowiązującym. Jak pokazały wyniki tegorocznych matur, matematykę zdało tylko 75 % osób (dla porównania w 2013 roku było to 85%). Co było przyczyną załamania dotychczasowej, dobrej passy? Czy maturzystom nagle podwyższono poprzeczkę? MATEMATYKA EGZAMIN PISEMNY 170 minut. Składa się z dwóch części: zadania zamknięte - ok 25 pytań, za każde można uzyskać 1 punkt. Są to pytania testowe jednokrotnego wyboru (z czterech możliwych odpowiedzi wybiera się jedno) zadania otwarte - to zadania krótkiej odpowiedzi za które można uzyskać 2 punkty i zadania rozszerzonej odpowiedzi za które otrzymuje się 4-6 punktów. Za wszystkie zadania uczeń może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Warunkiem zdania jest uzyskanie 15 punktów, co daje 30%. Problem wyjaśniła nam pani Anna Śmieja, która w Edu&You uczy matematyki i przygotowuje do egzaminu maturzystów po latach. Trudno się wypowiadać o przyczynach porażki tegorocznej matury powiedziała z pewną ostrożnością pani Anna. - Na pewno mogę stwierdzić, że zadania 7

8 sprawdzały te same wiadomości, te same umiejętności co w latach poprzednich. Były sformułowane w nieco inny sposób, co wymagało od maturzysty myślenia, a nie tylko stosowania schematów. Uczniowie nie potrafili połączyć ze sobą faktów z dwóch działów, byli wyuczeni wyłącznie schematów. Ktoś w telewizji stwierdził, że maturzyści nie wykonali popularnego zadania z treścią za 5 punktów, ponieważ w treści pociąg zamieniono na pieszego. To oczywiście nie jest prawda. W zadaniu tym na początku konieczne było wykonanie dodatkowego działania, przekształcenia wzoru, co już sprawiło maturzystom wielki problem. Nie tak dawno rozmawialiśmy z polonistką, która mówiła, jak ważny jest porządek myślenia na polskim. Teraz dowiadujemy się, że schematy nie są wskazane w naukach ścisłych! Jak zatem powinniśmy się uczyć matematyki? Z moich obserwacji wielu uczniów jest w stanie dobrze opanować dany dział, jednak po jakimś czasie, tej wiedzy już nie ma. Nie potrafią wykorzystywać jej w dalszej pracy. W matematyce poszczególne działy łączą się. Z moich obserwacji wielu uczniów jest w stanie dobrze opanować dany dział, jednak po jakimś czasie, tej wiedzy już nie ma. Nie potrafią wykorzystywać jej w dalszej pracy. W matematyce poszczególne działy łączą się. Dlatego matematyki należy uczyć się tak, aby zrozumieć dany fakt, nie tylko wykuć go na pamięć. Tak, żeby rozwiązując zadania łączyć fakty z różnych działów. Na moich zajęciach powtarzamy kolejno wszystkie działy, teorię, przykładowe zadania, potem ćwiczymy te zadania już na przykładach maturalnych. Dzięki temu zadania z arkuszy maturalnych nie są już dla uczniów obce. Uczymy się również jak wykorzystać na maturze pomoce kalkulator, tablice matematyczne, co zwłaszcza dla humanistów jest wielkim ułatwieniem. Niektórym brakuje zdolności do nauki przedmiotów ścisłych. Jakiej rady mogłaby pani udzielić osobie, która ma poważne braki w tej dziedzinie, a chce nadrobić je w krótkim czasie, by zdać egzamin? Osoba, która jest słabsza w naukach ścisłych, powinna rozpocząć swoje przygotowania w miarę wcześnie, rozłożyć materiał na partie, uczyć się systematycznie. Najważniejsze jest stałe przypominanie sobie wcześniej nauczonych działów. Uważam, że jeśli ktoś chce zdać, poświęci czas na przygotowanie do egzaminu, z pewnością ten egzamin zda. Dowodem na to są maturzyści po latach, którzy zdawali maturę po kilkunastu latach przerwy, w maju Mimo, że mieli na przygotowanie zaledwie 8 miesięcy, dodatkowo wszyscy byli aktywni zawodowo, mieli rodziny, swoje obowiązki domowe, byli w stanie zdać maturę z matematyki 2014 w pierwszym terminie, mimo, że była trudniejsza niż w latach ubiegłych. 8

9 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE Każdy maturzysta zdaje obowiązkowo w części pisemnej: język polski na poziomie podstawowym, matematykę na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Nie ma tutaj określonego poziomu. jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W części ustnej: język polski, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części pisemnej) Kolejna poprawka, jaka wchodzi w życie z 2015 rokiem to pojawienie się czwartego przedmiotu obowiązkowego. Wszyscy maturzyści przystąpią od tej pory do egzaminu pisemnego z jednego, wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Co ciekawe, nie muszą go zdać. Muszą jednak do niego przystąpić. Lista przedmiotów do wyboru pozostaje podobna jak w latach ubiegłych, znika jednak wiedza o tańcu (zbyt mały odsetek osób przystępujących do tego egzaminu i rezygnacja uczelni wyższych z brania go pod uwagę przy rekrutacji). Maturzysta wybiera zatem spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY CZĘŚĆ PISEMNA 120 minut. W arkuszu znajdują się następujące zadania: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna (zredagowanie kartki z wakacji, zaproszenia, ogłoszenia, listu). CZĘŚĆ USTNA 15 minut luźna rozmowa egzaminator zadaje uczniowi kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania, wypowiedź na podstawie podanych materiałów (obrazki) oraz odpowiedź na dwa pytania do nich. Uczeń nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. Nie może też korzystać ze słowników ani innych pomocy. 9

10 Maturzysta ma oczywiście prawo wybrać więcej niż jeden. Może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów dodatkowych, wszystkie na poziomie rozszerzonym. Ich wyniki również nie mają wpływu na fakt zdania bądź nie zdania matury. Nawet, jeżeli wynik będzie negatywny (mniej niż 30% punktów) maturzysta świadectwo otrzyma, niemniej jednak wynik procentowy jaki uzyskał, zostanie odnotowany na świadectwie. STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO 10

11 Organizatorem i gospodarzem egzaminu maturalnego jest Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) Zadania są jednakowe w całym kraju i podlegają ocenie zewnętrznej, niezależnej, czyli oceniane są poza szkołą. Wyjątek stanowią części ustne egzaminów, które są przeprowadzane w szkole ucznia i oceniane w tym samym dniu przez nauczycieli danej szkoły. PROCEDURY NA EGZAMINIE MATURALNYM Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, z dowodem osobistym, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły - również ze świadectwem ukończenia tej szkoły. Uczeń nie może wnosić do sali egzaminacyjnej jedzenia, picia, maskotek, telefonu ani innych urządzeń telekomunikacyjnych, może mieć ze sobą tylko materiały i przybory pomocnicze, które ogłosi dyrektor CKE do 4 marca 2015 r. Podczas egzaminu zdający nie może opuszczać sali, chyba, że zezwoli na to przewodniczący zespołu nadzorującego, po upewnieniu się, że maturzysta nie będzie kontaktował się z innymi osobami. Wyjątkiem są oczywiście osoby udzielające pomocy medycznej. Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów w części ustnej/pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 11

12 KIEDY EGZAMIN BĘDZIE UZNANY ZA NIEZDANY? Egzamin będzie uznany za niezdany, jeśli: Uczeń nie otrzyma wymaganych 30% na którymkolwiek z obowiązkowych egzaminów pisemnych lub ustnych Uczeń zostanie przyłapany na niesamodzielnej pracy w trakcie egzaminu, wówczas egzamin zostanie przerwany i unieważniony Egzaminator stwierdzi niesamodzielność w rozwiązywaniu zadań w trakcie ich sprawdzania. KIEDY MATURĘ MOŻNA POPRAWIAĆ? Jeśli maturzysta przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdał jednego z nich, może go poprawiać w sesji poprawkowej której termin przewidziany jest na sierpień. Poprawiać ten egzamin można przez najbliższe 5 lat. Po upływie tego terminu, licząc od dnia pierwszego egzaminu maturalnego, uczeń zdaje maturę w pełnym zakresie (wszystkie przedmioty). Podobnie jest w sytuacji, kiedy uczeń chce podwyższyć ocenę z wybranego przedmiotu. Można również, mając już świadectwo dojrzałości, przystąpić do egzaminu z zupełnie nowego przedmiotu dodatkowego. We wszystkich przypadkach obowiązują te same zasady i terminy. 12

13 MATURA ZDANA I CO DALEJ? Rozmowa z doradcą zawodowym Celem, który przyświeca reformom maturalnym jest jak najlepsze dostosowanie wyników egzaminu do standardów rekrutacji na uczelnie wyższe. Jak wiemy, wyniki matury zastępują egzaminy wstępne na studia, więc uczeń wybiera przedmioty dodatkowe głównie pod kątem możliwości, jakie stwarza sobie na dalszym etapie edukacji. Można więc śmiało powiedzieć, że matura jest równocześnie czasem podejmowania kluczowych decyzji na przyszłość. Rodzice często nie chcą zostawiać dziecka samego z tak ciężkim wyborem jakim jest wybór przyszłego zawodu i sami starają się podsunąć właściwe rozwiązania. Maturzyści często idą za głosem rodzicielskiego rozsądku i decydują się na kierunek, co do którego nie są przekonani ale liczą, że jakoś to będzie. Znamy przypadki ludzi, którzy rezygnowali z takich studiów po kilku latach rozterek, bo przecież tyle się już zainwestowało i ciężko zaczynać wszystko od początku... Z drugiej strony znamy też osoby, które kończą swój kierunek studiów z żalem, że rodzice pozwolili im podążać za głosem serca i pójść na, zdawałoby się wtedy, wymarzony kierunek, który po kilku latach okazał się kierunkiem zupełnie bez perspektyw. W tym miejscu nasuwa się pytanie, na ile rodzice powinni ingerować w wybory zawodowe i edukacyjne swoich dzieci? Żeby rzucić trochę światła na tę kwestę, udaliśmy się na rozmowę z panią Anną Stokłosą, doradcą zawodowym z Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach. Rodzice oczywiście mogą bardzo wiele pomóc młodzieży powiedziała Pani Anna. - Znają tego młodego człowieka, widzą jego talenty, uzdolnienia, jaki zakres wiedzy przyswaja łatwiej, co sprawia mu więcej trudności. A także jaki jest jego stan zdrowia, jaki ma system wartości. I to zdecydowanie może ułatwić wybór. Natomiast nie powinny być to sugestie na zasadzie swoich nierealizowanych ambicji zawodowych. Wtedy to nie ma najmniejszego sensu. A co w sytuacji, kiedy rodzice stawiają na pragmatyzm życiowy i mówią idź na kierunek który da Ci pieniądze, a zainteresowania zawsze możesz rozwijać po pracy? Aspekt finansowy jest ważny, bo pracuje się po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć możliwość utrzymania i samodzielnej egzystencji, ale wiemy, że pracujemy w 13

14 konsekwencji do 67 roku życia i praca, która nas nie interesuje, prędzej czy później nas wypali. Można oczywiście robić coś wbrew sobie na krótką metę. Taki młody człowiek jest w stanie skupić się na zarabianiu pieniędzy przez rok, dwa, trzy. Ale w trakcie zdobywania doświadczenia on zauważy, że tak naprawdę ta praca go nie interesuje, nie jest jego pasją i wykonywanie prostych czynności zawodowych jest dla niego drogą przez mękę. Musi wstać w poniedziałek i iść do pracy, a nie chce iść do pracy, bo w domu robi coś fajnego, twórczego, coś, czym tak naprawdę chciałby się zajmować. Pokusiliśmy się o pytanie na temat prognoz na rynku pracy i zawodów, które warto wybierać. Jednak było to pytanie ryzykowne bo nawet sam doradca zawodowy nie miał odwagi, by udzielić nam na nie odpowiedzi: Trudno tutaj jednoznacznie określać bo rynek pracy się zmienia więc nawet te zawody, które my przewidujemy, że będą w przyszłości poszukiwane, (np. inżynierowie) to jest tylko taka nasza prognoza. Wszystko zależy od tendencji, w którym kierunku młodzież będzie się kształcić. Bo jeśli młodzież ma świadomość, że należy kształcić się w jakimś kierunku, to taki wybiera, i w pewnym momencie dochodzi do nasycenia rynku. Kiedyś ukończenie studiów łączyło się z taką prawie stuprocentową pewnością znalezienie pracy. W tej chwili to już nie wygląda tak kolorowo. Jest zdecydowanie wyższy wskaźnik, w porównaniu z latami ubiegłymi, zarejestrowanych osób bezrobotnych, które posiadają wyższe wykształcenie. Ukończenie kierunku, który kiedyś był kierunkiem prestiżowym, często wiąże się w dniu dzisiejszym z brakiem pracy. Widzimy czasem tendencję, że osoby, które kończą zawodówki ale stają się fachowcami w swojej dziedzinie, mają większe szanse niż osoby, które kończą pięcioletnie studia na kierunku bardzo uniwersalnym. Dlatego, że nie ma zapotrzebowania na rynku pracy albo jest ono niewielkie i nie jest w stanie wchłonąć wszystkich. Niedawno osoby, które skończyły kurs spawacza nie miały potrzeby szukania pracy bo na nich oferty czekały. Tak kiedyś było z operatorami wózków widłowych, ale rynek się w końcu nasyca. Jest na to jakaś rada? Na ten moment faktycznie najlepiej mają ci, którzy rozwijają swój talent i stają się fachowcami w swojej dziedzinie. Im jest łatwiej. Bo tak naprawdę nie można być przeciętnym. Na ten moment faktycznie najlepiej mają ci, którzy rozwijają swój talent i stają się fachowcami w swojej dziedzinie. Im jest łatwiej. Bo tak naprawdę nie można być przeciętnym. Ktoś, kto ukończył szkołę bo: było mu blisko do szkoły, bo rodzice mu podpowiedzieli, bo znajomi szli na ten kierunek, oczywiście tą szkołę skończy, ale on tak na dobrą sprawę będzie 14

15 przeciętnym pracownikiem. Nie jest to jego pasja i nie będzie rozwijał swojego talentu. A dzisiaj rynek wymusza bycie fachowcem w swojej dziedzinie. I wymusza jeszcze posiadanie jakiejś alternatywy. Nie powinniśmy stawiać na jedną kartę. Na przykład jeżeli ktoś jest inżynierem i zna język obcy, ma dużo łatwiej niż inżynier, specjalista, który tego języka nie zna. W miarę jak rynek się rozwija i dochodzi do nasycenia w tym zawodzie, zostaje nam jeszcze taka rezerwa. Ostatnio przybywa sporo nowych, interesujących kierunków studiów i zupełnie nowych zawodów. Niestety dowiadujemy się o nich dopiero wtedy, kiedy stają się już dość mocno popularne. Tak, są takie zawody które w ostatnim czasie się pojawiły, jest zapotrzebowanie rynku na nie i wymusza to konieczność kształcenia. Czasem sama nazwa nam niewiele mówi, np. etyczny hacker, mechatronik, to są takie zawody które nie wszystkim są znane i dlatego wciąż brakuje osób wykwalifikowanych. Np. groomer, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to fryzjer psów. Niewiele osób ma świadomość tego, że może kończyć specjalizację fryzjer a potem pracować ze zwierzętami. Czy na tym niepewnym rynku pracy zostały jeszcze jakieś wartości niezmienne? Tak zwane kompetencje miękkie czyli m.in. komunikatywność. Nam się wydaje ja przecież jestem komunikatywny bo umiem się porozumiewać w grupie. Ale tak naprawdę to pojęcie szersze: umiejętność odnalezienia się w grupie, umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność organizowania sobie czasu pracy, porozumiewania się na szczeblu równorzędnym, na szczeblu wyższym itd. Pracodawcy chcą przyjąć osobę, która potrafi zarówno samodzielnie pracować jak i dostosować się do grupy nie wywołując konfliktów. Ciągle atutem jest znajomość języków obcych, ale nie na zasadzie miałem w szkole, zdałem maturę więc znam język bo znam gramatykę ale na zasadzie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Mamy globalny rynek pracy i wcale nie jest to takie oczywiste, że będziemy pracować w Polsce. Natomiast ja powiedziałabym jeszcze o jednej rzeczy. Ważna jest aktywność. Oczywiście możemy skończyć genialne studia, możemy być wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ale nikt do nas nie przyjdzie z ofertą pracy. Trzeba ją sobie znaleźć samemu. Co poradziła by Pani osobom, którym nie powiodło się na maturze lub nie dostały się na wymarzony kierunek studiów? Tak naprawdę ten jeden rok przerwy w perspektywie takiego długiego doświadczenia zawodowego nie przekreśla niczego. Można go aktywnie wykorzystać. Np. znajdując sobie tymczasowe zatrudnienie. Jest dużo 15

16 młodzieżowych biur pracy, które pomagają znaleźć pracę krótkoterminową. Można korzystać z różnej formy projektów finansowanych z unii europejskiej. Ten rok niekoniecznie musi być rokiem straconym, może być rokiem pozytywnie wykorzystanym. Można na przykład wykorzystać ten czas, odwiedzając doradcę zawodowego. Czy dużo osób zgłasza się do takiego specjalisty? Mamy wrażenie, że słowo doradca nie zawsze budzi pozytywne skojarzenia Taka tendencja faktycznie pokutuje u ludzi w pewnym wieku, którzy kiedyś nie mieli problemu ze znalezieniem pracy i ciągle myślą, że ci, którzy zgłaszają się do doradcy zawodowego, zgłaszają się z jakimś problemem, problemem do rozwiązania. Natomiast tak naprawdę lepiej zgłosić się wcześniej do tego doradcy po to tylko, żeby pomóc sobie w rozwianiu wszelkich wątpliwości, potwierdzić, czy faktycznie ten plan kariery zawodowej jest tym planem właściwym, sensownie wybranym. W tym celu można wykonać testy osobowości, testy zainteresowań zawodowych, predyspozycji zawodowych, testy wartości, badania predyspozycji do przedsiębiorczości, do zakładania, prowadzenia własnej firmy itd. I niekoniecznie musi być to nudne, można to zbadać za pomocą testów, ćwiczeń, gier, rebusów, może być to połączone z jakąś zabawą. Dużo więcej osób młodych zgłasza się do doradcy zawodowego i osoby, które kiedyś uczestniczyły u nas w warsztatach, później chętniej przychodzą na konsultacje indywidualne. Zgłaszają się z jakąkolwiek sprawą, w której mają wątpliwości choćby po to, żeby potwierdzić, czy wybór jest słuszny. Oprócz doradztwa prowadzimy też bezpłatne usługi pośrednictwa pracy, szkolenia, warsztaty, przyjmujemy wolontariuszy. Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką państwową, która istnieje od bardzo wielu lat i pomaga zarówno młodzieży uczącej się, młodzieży poszukującej pracy jak i tak na dobrą sprawę osobom w każdym wieku. 16

17 KALENDARZ WYDARZEŃ MATURALNYCH 2014/2015 Data wydarzenie 30 września 2014 Termin złożenia wstępnej deklaracji dotyczącej przedmiotów zdawanych na maturze 7 lutego Termin złożenia ostatecznej deklaracji. Po tym terminie nie ma już możliwości zmiany przedmiotów. 4 marca Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszcza na stronie CKE informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego. maj czerwiec Koniec czerwca/początek lipca 7 dni od daty ogłoszenia wyniku maturalnego sierpień Termin główny egzaminu maturalnego Termin dodatkowy egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić w ustalonym terminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Udokumentowany wniosek o przystąpienie do tego egzaminu należy złożyć w dniu egzaminu właściwego w maju. Wyniki egzaminu maturalnego. Przekazanie dyrektorom szkół świadectw dojrzałości oraz aneksów do tych świadectw. Termin złożenia oświadczenia do dyrektora szkoły o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z konkretnego przedmiotu (dotyczy uczniów, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego egzaminu obowiązkowego) Termin poprawkowy egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego. 17

18 HARMONOGRAM EGZAMINÓW - MAJ 2015 Część pisemna Maj 2015 Godzina 9.00 Godzina język polski p. podstawowy poniedziałek 5 wtorek matematyka p. podstawowy język łaciński i kultura antyczna p. podstawowy język łaciński i kultura antyczna p. rozszerzony 6 środa język angielski p. podstawowy język angielski p. rozszerzony język angielski dla klas dwujęzycznych 7 czwartek język polski p. rozszerzony biologia p. podstawowy biologia p. rozszerzony 8 piątek matematyka p. rozszerzony wiedza o społeczeństwie p. podstawowy wiedza o społeczeństwie p. rozszerzony 11 poniedziałek fizyka i astronomia p. podstawowy fizyka i astronomia p. rozszerzony filozofia p. podstawowy filozofia p. rozszerzony 12 wtorek język niemiecki p. podstawowy język niemiecki p. rozszerzony język niemiecki dla klas dwujęzycznych 13 środa geografia p. podstawowy geografia p. rozszerzony historia muzyki p. podstawowy historia muzyki p. rozszerzony 14 czwartek język rosyjski p. podstawowy język rosyjski p. rozszerzony język rosyjski dla klas dwujęzycznych 15 piątek chemia p. podstawowy chemia p. rozszerzony 18 język francuski p. podstawowy poniedziałek 19 wtorek informatyka p. podstawowy informatyka p. rozszerzony historia sztuki p. podstawowy historia sztuki p. rozszerzony język francuski p. rozszerzony język francuski dla klas dwujęzycznych historia p. podstawowy historia p. rozszerzony 20 środa język hiszpański p. podstawowy język hiszpański p. rozszerzony język hiszpański dla klas dwujęzycznych 21 czwartek język włoski p. podstawowy język włoski p. rozszerzony język włoski dla klas dwujęzycznych 22 piątek języki mniejszości narodowych p. podstawowy język kaszubski, język łemkowski p. podstawowy i rozszerzony języki mniejszości narodowych p. rozszerzony Od 4 do 29 maja Język polski, język obcy nowożytny, język łemkowski, język kaszubski, języki mniejszości narodowych Część ustna Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez dyrektorów poszczególnych szkół 18

19 Jeżeli w związku z lekturą Niezbędnika dla rodziców nasuwają się Państwo jakieś pytania lub uwagi, prosimy je kierować na adres mailowy: lub dzwoniąc pod: Jeżeli chcieliby Państwo pogłębić przedstawione przez nas informacje, zachęcamy do kierowania się na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie znajdą Państwo oficjalne i aktualne komunikaty. : Pozdrawiamy serdecznie, Redakcja: Iwona Piekarz Konsultacja: Joanna Olesińska-Prus Justyna Trzcińska-Rosik Anna Śmieja Anna Stokłosa Katowice, 2014 r. 19

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

Matura 2016 i co dalej? Poradnik dla uczniów i rodziców

Matura 2016 i co dalej? Poradnik dla uczniów i rodziców SPIS TREŚCI Matura 2015. Zmian ciąg dalszy....3 Język polski to porządek myślenia. Matura okiem polonisty...4 Matematyka. Wyjście poza schemat...7 Struktura egzaminu maturalnego. Przedmioty obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMINARZ Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z

MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z WYKAZ SLAJDÓW MATURA 2017 1-7 Struktura egzaminu. 8 Deklaracja maturalna. 9 Dostosowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2012 podstawowe informacje o egzaminach Część obowiązkowa : Część ustna oceniana w szkole 1. Język polski - prezentacja 2. Język Język obcy nowożytny angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ MATURA 2016 MATURA

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej Zmiany w egzaminach zewnętrznych od 2015 r. 2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej 2015 r. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

matura przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy

matura przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy MATURA 2017 harmonogram 4 przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy lista przedmiotów dodatkowych: 1. biologia 2. chemia 3.

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9.

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz. 9.00 język polski PR godz. 14.00 5 maja czwartek matematyka PP godz. 9.00 wiedza o tańcu PR godz. 14.00 6 maja piątek język angielski

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ODPOWIEDZI. matematyka

WAŻNE ODPOWIEDZI. matematyka WAŻNE PYTANIA 1. Co daje mi egzamin maturalny? 2. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawac na maturze? WAŻNE ODPOWIEDZI Rzetelność, obiektywizm i jednolitość zadań i kryteriów oceniania Egzaminy obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - zdawane na poziomie podstawowym - próg zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od 2015 r.

Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Egzamin maturalny obejmuje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Górowo Iławeckie, 26 listopada 2012 r. Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 ŚWIADOMY WYBÓR PRZEDE WSZYSTKIM Czas na życiowe decyzje,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. Podstawa prawna, źródła informacji ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015.

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego Egzamin maturalny jest przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym MATURA 2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 Wszystkie informacje o terminach matur, procedurach maturalnych i arkusze maturalne znajdują się na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2016 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności ustawa z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r.

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r. MATURA 2017 semestr I do 5.12.16 r. 06.12.16 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 05.01.17 r. Wystawianie ocen semestralnych,

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo