Aplikacje Systemów Wbudowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje Systemów Wbudowanych"

Transkrypt

1 Aplikacje Systemów Wbudowanych Laboratorium PSoC Programmable System on Chip Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Gdańsk

2 2

3 Spis treści Ćwiczenie 1 - Sieć czujników z bezprzewodową transmisją danych pomiarowych z wykorzystaniem technologii CyFi firmy Cypress... 5 Ćwiczenie 2 - Czujnik przyspieszenia (akcelerometr) w połączeniu z technologią PSoC 3 firmy Cypresss... 7 Dodatek A - CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF... 8 Dodatek B - Przykładowe aplikacje dla CY Dodatek C - CY8CKIT-003 PSoC 3 FirstTouch Starter Kit Dodatek D - Przykładowe aplikacje dla CY8CKIT

4 4

5 Ćwiczenie 1 Sieć czujników z bezprzewodową transmisją danych pomiarowych z wykorzystaniem technologii CyFi firmy Cypress Wykorzystywany sprzęt Zestaw startowy CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF firmy Cypress (CY3271) Kabel USB Komputer z oprogramowaniem Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami programowania układów do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wykorzystaniem technologii CyFi firmy Cypress. Szczegółowe zagadnienia Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem technologii CyFi firmy Cypress Programowanie układów wchodzących w skład zestawu startowego CY3271 Uruchamianie aplikacji wirless oraz standalone na zestawie startowym CY3271 Modyfikacja kodu, kompilacja i uruchamianie zmodyfikowanych projektów na zestawie startowym CY3271 Tworzenie aplikacji, kompilacja i uruchamianie ich na zestawie startowym CY3271 Zadania do wykonania (1 tydzień) Przed przystąpieniem do wykonywania zadań skopiuj zawartość katalogu d:\materialy\cypress\cy3271 do katalogu roboczego d:\lab\cypress. Uruchomić przykład MultiFunction Card CapSense Slider postępując według instrukcji z Dodatku B Uruchomić przykład RF Expansion Card (FTRF) Temperature Sensor postępując według instrukcji z Dodatku B Uruchomić wszystkie przykłady dla MultiFunction Expansion Card (FTMF) w wersji wirless oraz standalone postępując według instrukcji z Dodatku B Wprowadź zmiany, skompiluj i uruchom projekt MF_TEMP (czujnik temperatury) postępując według instrukcji z Dodatku A Wgrać do układu MultiFunction Expansion Card (FTMF) projekt MF_CS_SLIDE 5

6 Zadania do wykonania (2 tydzień) Napisać, skompilować i uruchomić własną aplikację z wykorzystaniem MultiFunction Expension Card (FTMF) Na koniec zajęć wgrać do układu MultiFunction Expansion Card (FTMF) projekt MF_CS_SLIDE Potrzebne informacje (d:\materialy\aplikacje systemów wbudowanych\) Opis zestawu CY Dodatek A Uruchamianie aplikacji na CY Dodatek B Dokumentacja zestawu CY CY3271_Kit_Guide.pdf Dokumentacja programu PSoC Designer - Designer_User_Guide.pdf Dokumentacja programu PSoc Programmer - Programmer_User_Guide.pdf Dokumentacja programu Cypress Sense and Control Dashboard - SCD_User_Gide.pdf 6

7 Ćwiczenie 2 Czujnik przyspieszenia (akcelerometr) w połączeniu z technologią PSoC 3 firmy Cypresss Wykorzystywany sprzęt Zestaw startowy CY8CKIT-003 PSoC 3 FirstTouch Starter Kit Kabel USB Komputer z oprogramowaniem Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami programowania układów z czujnikiem przyśpieszenia z wykorzystaniem technologii PSoC 3 firmy Cypress. Szczegółowe zagadnienia Specyfika danych pochodzących z czujnika przyśpieszenia (akcelerometru) Programowanie układów wchodzących w skład zestawu startowego CY8CKIT-003 Uruchamianie aplikacji na zestawie startowym CY8CKIT-003 Modyfikacja kodu, kompilacja i uruchamianie zmodyfikowanych projektów na zestawie startowym CY8CKIT-003 Tworzenie aplikacji, kompilacja i uruchamianie ich na zestawie startowym CY8CKIT-003 Zadania do wykonania (1 tydzień) Przed przystąpieniem do wykonywania zadań skopiuj zawartość katalogu d:\materialy\cypress\ CY8CKIT-003 do katalogu roboczego d:\lab\cypress. Uruchomić wszystkie przykłady dla CY8CKIT-003 Starter Kit postępując według instrukcji z Dodatku D Wprowadź zmiany, skompiluj i uruchom wybrany projekt Zadania do wykonania (2 tydzień) Napisać, skompilować i uruchomić własną aplikację z wykorzystaniem CY8CKIT-003 Starter Kit Potrzebne informacje (d:\materialy\aplikacje systemów wbudowanych\) Opis zestawu CY8CKIT Dodatek C Tworzenie, kompilacja i uruchamianie aplikacji na CY8CKIT Dodatek D Dokumentacja zestawu CY8CKIT CY8CKIT-003_Kit_Guide.pdf 7

8 Dodatek A CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF PSoC (ang. Programmable-System-on-Chip) jest układem scalonym zawierającym kompletny system elektroniczny, w tym układy cyfrowe, analogowe (takŝe radiowe) oraz cyfrowo-analogowe. Poszczególne moduły tego systemu, ze względu na ich złoŝoność, mogą pochodzić od róŝnych producentów. Typowym obszarem zastosowań PSoC są systemy wbudowane. Przykładem takiego systemu jest CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF firmy Cypress (rysunek 1). Rys. 1. CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF firmy Cypress Elementy składowe systemu CY3271 Na rysunku 2 przedstawiono mostek (PC Bridge - FTPC), który słuŝy jako: Programator wszystkich urządzeń systemu CY3271 Mostek pomiędzy urządzeniami systemu CY3271, a komputerem PC Interfejs USB-to-I2C Hub w sieci bezprzewodowej CyFi 2.4 GHz Rys. 2. PC Bridge (FTCP) Na rysunku 3 przedstawiono jedną z dwóch kart rozszerzeń (RF Expansion Card - FTRF) wchodzącą w skład systemu, która słuŝy, jako: Samodzielny węzeł sieci CyFi z czujnikiem temperatury Moduł radiowy, do którego moŝna dołączyć inne karty rozszerzeń (np. MultiFunction Expansion Card - FTMF) 8

9 Interfejs I2C to testowania własnych rozwiązań rozszerzających moŝliwości systemu Rys. 3. RF Expansion Card (FTRF) Na rysunku 4 przedstawiono drugą kartę rozszerzeń (MultiFunction Expansion Card - FTMF) wchodzącą w skład systemu, która posiada zestaw czujników (1-Proximity Sensor, 2-Light Sensor, 3-Temperature Sensor, 4-CapSense Lider). Rys. 4. MultiFunction Expansion Card (FTMF) Na rysunkach 5, 6 przedstawiono dołączone do systemu dwie płytki słuŝące jako zasilanie do kart rozszerzeń: AAA Power Pack (AAA) CR2032 Power Pack (CR2032) Rys. 5. AAA Power Pack (AAA) Rys. 6. CR2032 Power Pack (CR2032) W tabeli 1 przedstawiono moŝliwe scenariusze połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. 9

10 Tab.1. Scenariusze połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu Połączenie z komputerem Połączenie Scenariusz Tworzenie węzła sieci PC bezprzewodowe Programowanie FTMF NiemoŜliwe NiemoŜliwe FTPC FTMF Programowanie FTRF NiemoŜliwe NiemoŜliwe FTPC FTRF Przykłady programów dla FTMF bez komunikacji bezprzewodowej NiemoŜliwe Brak AAA FTMF Przykłady programów dla FTRF z komunikacją bezprzewodową FTPC Tak CR2032 FTRF Przykłady programów dla FTMF z komunikacją bezprzewodową FTPC Tak zwiększony zasięg AAA FTRF FTMF Oprogramowanie Wraz z systemem producent dostarcza oprogramowanie słuŝące do: Tworzenia oprogramowania (PSoC Designer) Programowania układów (PSoc Programmer ) Prezentacji danych pomiarowych (Cypress Sense and Control Dashboard) 10

11 Aplikacja do tworzenia oprogramowania PSoC Designer PSoC Designer jest zintegrowanym deweloperskim środowiskiem (IDE), w którym wszystkie projekty dla układów PSoC mogą być tworzone, edytowane, kompilowane oraz debugowane. Wszystkie projekty związane z pakietem CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF moŝna otwierać za pomocą PSoC Designer, który jest elementem składowym pakietu. Na rysunku 7 przedstawiono okno główne z otwartym przykładowym projektem. Rys. 7. Okno główne programu PSoC Designer Na przykładzie projektu z czujnikiem temperatury zostanie przedstawiony proces modyfikacji, kompilacji oraz symulacji projektu. Celem wprowadzonych zmian będzie wprowadzenie dodatkowego zakresu temperatur przy którym zostanie włączony Buzzer. 1. Uruchom program PSoC Designer. 2. Wczytaj projekt MF_TEMP (plik MF_TEMP.app z lokalizacji d:\cypress\cy3271\firmware\mf_temp\) wybierając File->Open Project/Workspace. 3. W zakładce Design znajdują się elementy projektu wraz z zaznaczonymi powiązaniami pomiędzy nimi (rysunek 8). 11

12 Rys. 8. Elementy projektu wraz z zaznaczonymi powiązaniami pomiędzy nimi 4. Wciśnij prawy przycisk myszy na Buzzer, wybierz Transfer Function, a następnie Edit Transfer Function Logic. Zatwierdź wybór wciskając OK. 5. W oknie Table Lookup Buzzer wprowadź zmiany (rysunek 9), a następnie zatwierdź je wciskając OK. Zapisz wprowadzone w projekcie File -> Save all. Rys. 9. Okno Table Lookup Buzzer 6. Z menu Buid wybierz Generale/Build MF_TEMP Project, lub wciśnij F6. 7. W oknie PSoC Device Configuration Selection wybierz CY8C21434, 32-Pin, następnie wciśnij Next. 8. W oknie User Pin Assignment wciśnij Next. Zostanie wygenerowany zmodyfikowany projekt MF_TEMP. 9. Postępując zgodnie z punktami sekcji Dodatku B Standalone MultiFunction Demonstration sprawdź działanie aplikacji. 12

13 Programowanie PC Bridge (FTPC) za pomocą programu PSoC Programmer 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Uruchom program PSoC Programmer. Na rysunku 10 przedstawiono okno główne programu. 3. W menu Port wybierz FirstTouchRF0819DDCA411 (kaŝdy FTPC ma niepowtarzalny identyfikator). 4. W menu Device Family wybierz 24x W menu Device wybierz CY8C LFXI. 6. Za pomocą menu File Load wskaŝ plik z rozszerzeniem hex. 7. Uruchom proces programowania układu wybierając Program z menu głównego. Rys. 10. Okno główne programu PSoC Programmer w czasie programowania PC Bridge (FTPC) Programowanie RF Expansion Card (FTRF) za pomocą programu PSoC Programmer 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Podłącz RF Expansion Card (FTRF) do PC Bridge (FTPC). 3. Uruchom program PSoC Programmer. Na rysunku 11 przedstawiono okno główne programu. 13

14 4. W menu Port wybierz FirstTouchRF0819DDCA411 (kaŝdy FTPC ma niepowtarzalny identyfikator). 5. W menu Device Family wybierz 27x W menu Device wybierz CY8C Za pomocą menu File Load wskaŝ plik z rozszerzeniem hex. 8. Uruchom proces programowania układu wybierając Program z menu głównego. Rys. 11. Okno główne programu PSoC Programmer w czasie programowania RF Expansion Card (FTRF) Programowanie MultiFunction Expansion Card (FTMF) za pomocą programu PSoC Programmer 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Podłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) do PC Bridge (FTPC). 3. Uruchom program PSoC Programmer. Na rysunku 12 przedstawiono okno główne programu. 4. W menu Port wybierz FirstTouchRF0819DDCA411 (kaŝdy FTPC ma niepowtarzalny identyfikator). 5. W menu Device Family wybierz 21x W menu Device wybierz CY8C LFXI. 7. Za pomocą menu File Load wskaŝ plik z rozszerzeniem hex. 8. Uruchom proces programowania układu wybierając Program z menu głównego. 14

15 Rys. 12. Okno główne programu PSoC Programmer w czasie programowania MultiFunction Expansion Card (FTMF) Prezentacji danych pomiarowych za pomocą programu Cypress Sense and Control Dashboard Kroki niezbędne do prezentacji danych pomiarowych z czujników znajdujących się na płytach RF Expansion Card (FTRF) oraz MultiFunction Expansion Card (FTMF) zostały przedstawione w Dodatku B. 15

16 Dodatek B Przykładowe aplikacje dla CY3271!!!!!! Zanim podłączysz do zasilania kartę rozszerzeń, upewnij się, Ŝe włącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF!!! Przed włączeniem zasilania upewnij się, Ŝe zworka w układzie zasilania w gnieździe J1 znajduje się pomiędzy pinami 1 i 2!!! CY3271 PSoC FirstTouch MultiFunction Card CapSense Slider 1. Umieść baterie w celi płyty AAA (rysunek 13). 2. Upewnij się, Ŝe włącznik zasilania (1) znajduje się w pozycji OFF. 3. Podłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) do zasilania bateryjnego. Rys. 13. AAA FTMF 4. Upewnij się, Ŝe zworka w układzie zasilania w gnieździe J1 (2) znajduje się pomiędzy pinami 1 i Przełącz włącznik zasilania (1) na pozycje ON. 6. Przesuwając palec wzdłuŝ czujnika (3) zaobserwuj, jak dioda LED (4) zmienia kolor w zaleŝności od połoŝenia palce na czujniku. 7. Po zakończeniu eksperymentu przełącz włącznik zasilania (1) na pozycję OFF. Ultra Low Power Wirless Temperature Sensor 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Wgraj do procesora SLAVE układu FTPC program z pliku RF_HUB.hex zlokalizowany d:\cypress\cy3271\firmware\rf_hub\rf_hub\output\ za pomocą programu PSoC Programmer (dodatek A sekcja programowania PC Bridge (FTPC)). 3. Podłącz RF Expansion Card (FTRF) do PC Bridge (FTPC). 4. Wgraj do układu FTRF program z pliku RF_ULP_TEMP.hex zlokalizowany d:\cypress\cy3271\firmware\rf_ulp_temp\rf_ulp_temp\output\ za pomocą programu PSoC Programmer (dodatek A sekcja programowania RF Expansion Card (FTRF)). 5. Odłącz RF Expansion Card (FTRF) od PC Bridge (FTPC). 16

17 6. Uruchom program do prezentacji danych pomiarowych Cypress Sense and Control Dashboard. 7. W oknie dialogowym Start wybierz Clear current configuration. MoŜliwa będzie konieczność zresetowania połączenia PC Bridge (FTPC) z komputerem PC. 8. Umieść baterie w celi płyty CR2032 (rysunek 14). Rys. 14. Bateria oraz płyta CR Upewnij się, Ŝe włącznik zasilania (1) znajduje się w pozycji OFF. 10. Podłącz FTRF do zasilania bateryjnego (rysunek 15). Rys. 15. CR2032 FTRF 11. Przełącz włącznik zasilania (1) na pozycje ON. 12. Przełącz FTPC w Bind mode wykorzystując program Cypress Sense and Control Dashboard (SCD). W tym celu: Uruchom program SCD oraz w oknie dialogowym Start wybierz Clear current configuration. Kliknij Manage Network w celu dodania nowego węzła (rysunek 16). Rys. 16. Manage Network w programie SCD 17

18 Wybierz Add w celu dodania nowego węzła. W oknie Node Binding wybierz Begin Binding (rysunek 17). Czerwona dioda na płycie FTPC zacznie migać. FTPC gotowe na połączenie z FTRF. Rys. 17. Okno Node Binding 13. Teraz masz 20 sekund na przełączenie FTRF w Bind mode za pomocą przycisku (1) na płycie (rysunek 18). Rys. 18. Przycisk Bind na płycie FTRF 14. Zakończone sukcesem połączenie układów FTRF i FTPC spowoduje miganie zielonej diody na FTPC oraz pojawienie się komunikatu przedstawionego na rysunku 19. Rys. 19. Połączenie zakończone sukcesem 18

19 15. Kliknij Next w oknie Node Binding. 16. Wprowadź unikatową nazwę węzła i kliknij Finish. 17. W oknie Configure Node wybierz Add w celu zdefiniowania sensora dla dodawanego węzła. 18. Przykładową konfigurację dla sensora temperatury pokazano na rysunku 20. Rys. 20. Konfiguracja dla sensora temperatury 19. Wybierając Apply zamknij kolejno wszystkie okna poza oknem głównym aplikacji (rysunek 21). Rys. 21. Okno główne aplikacji z wynikami pomiaru temperatury 20. Miganie czerwonej diody na płycie FTRF w odstępach co 5 sekund oznacza aktywne połączenie pomiędzy FTPC, a FTRF. Zielona dioda zapala się w momencie raportowania stanu czujnika. Odstępy czasowe (1s, 5s, 30s, 1min, 5min) pomiędzy kolejnymi raportami moŝna zmieniać przyciskiem (2 na rysunku 18), przytrzymując go na czas dłuŝszy niŝ 2 sekundy. W tym czasie dioda czerwona będzie paliła się w sposób ciągły, natomiast po zwolnieniu przycisku pojawią się szybkie jej błyśnięcia, jako zatwierdzenie zmiany. 19

20 Wireless MultiFunction Demonstration W celu uruchomienia przykładów demonstrujących przesyłanie bezprzewodowo danych z czujników znajdujących się na płycie MultiFunction Expansion Card (FTMF) naleŝy zaprogramować układ wykorzystując odpowiedni plik z rozszerzeniem hex (MF_CS_PROX, MF_CS_SLIDE, MF_LIGHT, MF_TEMP). Za pierwszym razem naleŝy wykonać wszystkie kroki zaprezentowane poniŝej. Dla kolejnych przykładów naleŝy zacząć od punktu 4, natomiast pliki z punktu 5 znajdują się w analogicznych lokalizacjach dla kaŝdego przykładu. 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Podłącz RF Expansion Card (FTRF) do PC Bridge (FTPC). 3. Wgraj do układu FTRF program z pliku RF_I2C_BRIDGE.hex zlokalizowany d:\cypress\cy3271\firmware\rf_i2c_bridge\rf_i2c_bridge\output\ za pomocą programu PSoC Programmer (dodatek A sekcja programowania RF Expansion Card (FTRF)). 4. Odłącz RF Expansion Card (FTRF) od PC Bridge (FTPC). 5. Podłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) do PC Bridge (FTPC). 6. Wgraj do układu FTMF program z pliku MF_LIGHT.hex zlokalizowany d:\cypress\cy3271\firmware\mf_light\mf_light\output\ za pomocą programu PSoC Programmer (dodatek A sekcja programowania MultiFunction Expansion Card (FTMF)). 7. Odłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) od PC Bridge (FTPC). 8. Upewnij się, Ŝe włącznik zasilania w układzie zasilania bateryjnego (AAA) znajduje się w pozycji OFF. 9. Połącz ze sobą AAA, FTRF oraz FTMF tak, jak to pokazano na rysunku 22. Rys. 22. AAA FTRF FTMF 10. Przełącz włącznik zasilania (1) na pozycje ON. 11. Przełącz FTPC w Bind mode wykorzystując program Cypress Sense and Control Dashboard (SCD). W tym celu: Uruchom program SCD oraz w oknie dialogowym Start wybierz Clear current configuration. W oknie dialogowym Start wybierz Clear current configuration. Czerwona dioda na płycie FTRF powinna zacząć migać. Kliknij Manage Network w celu dodania nowego węzła (rysunek 23). 20

21 Rys. 23. Manage Network w programie SCD Wybierz Add w celu dodania nowego węzła. W oknie Node Binding wybierz Begin Binding (rysunek 24). Czerwona dioda na płycie FTPC zacznie migać. FTPC gotowe na połączenie z FTRF. Rys. 24. Okno Node Binding 12. Teraz masz 20 sekund na przełączenie FTRF w Bind mode za pomocą przycisku (1) na płycie (rysunek 25). Rys. 25. Przycisk Bind na płycie FTRF 13. Zakończone sukcesem połączenie układów FTRF i FTPC spowoduje miganie zielonej diody na FTPC oraz pojawienie się komunikatu przedstawionego na rysunku

22 Rys. 26. Połączenie zakończone sukcesem 14. Kliknij Next w oknie Node Binding. 15. Wprowadź unikatową nazwę węzła oraz załaduj plik Template Light Sensor.xml z konfiguracją węzła zlokalizowany d:\cypress\cy3271\device Templates\ (rysunek 27). Rys. 27. Konfiguracja węzła dla czujnika światła 16. Kliknij Finish. 17. Wybierając Apply zamknij kolejno wszystkie okna poza oknem głównym aplikacji (rysunek 28). 22

23 Rys. 28. Okno główne aplikacji z wynikami pomiarów czujnika światła Standalone MultiFunction Demonstration Prezentacja danych pomiarowych z czujników MultiFunction Expansion Card (FTMF) w ograniczony sposób moŝe odbywać się za pomocą diody (4 na rysunku 13) znajdującej się na płycie. PoniŜej zostaną przedstawione w punktach kroki jak taką prezentację zrealizować z pominięciem inicjalizacji połączenia radiowego z komputerem PC. 1. Podłącz PC Bridge (FTPC) do portu USB w komputerze PC. Migająca niebieska dioda sygnalizuje prawidłowe podłączenie FTPC do portu USB. W innym przypadku odłącz i podłącz ponownie FTPC do portu USB. 2. Podłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) do PC Bridge (FTPC). 3. Wgraj do układu FTMF program z pliku MF_x.hex zlokalizowany d:\cypress\cy3271\firmware\mf_x\mf_x\output\ za pomocą programu PSoC Programmer (x, to CS_PROX, lub CS_SLIDE, lub LIGHT, lub TEMP) zgodnie z dodatekiem A sekcja programowania MultiFunction Expansion Card (FTMF). 4. Odłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) od PC Bridge (FTPC). 5. Umieść baterie w celi płyty AAA. 6. Upewnij się, Ŝe włącznik zasilania (1 na rysunku 13) znajduje się w pozycji OFF. 7. Podłącz MultiFunction Expansion Card (FTMF) do zasilania bateryjnego. 8. Upewnij się, Ŝe zworka w układzie zasilania w gnieździe J1 (2 na rysunku 13) znajduje się pomiędzy pinami 1 i Przełącz włącznik zasilania (1 na rysunku 13) na pozycje ON. 10. PoniŜej przedstawiono sposób prezentacji danych za pomocą diody w zaleŝności od wybranego przykładu. CapSense Slider Gdy palec znajduje się na początku czujnika (pozycja 0) dioda nie świeci się. Gdy palec znajduje się pomiędzy 0 a 1/3 długości czujnika dioda emituje niebieski kolor. 23

24 Gdy palec znajduje się pomiędzy 1/3 a 2/3 długości czujnika dioda emituje zielony kolor. Gdy palec znajduje się pomiędzy 2/3 a 3/3 długości czujnika dioda emituje czerwony kolor. W kaŝdym innym przypadku dioda nie świeci się. Proximity Sensor Gdy palec jest zbyt daleko od czujnika dioda emituje czerwony kolor. Gdy palec jest blisko sensora dioda emituje zielony kolor. Temperature Sensor Dioda emituje czerwony kolor, gdy temperatura jest w zakresie od 26.7ºC do 55.1 ºC. Dioda emituje zielony kolor, gdy temperatura jest w zakresie od 21.1ºC do 29.4 ºC. Dioda emituje niebieski kolor, gdy temperatura jest w zakresie od -10.1ºC do 23.9 ºC. Gdy temperatura jest w zakresie od -10.1ºC do 15.6 ºC oraz -35.0ºC do 55.1 ºC włącza się Buzzer. Light Sensor Dioda emituje niebieski kolor, gdy natęŝenie światła przekroczy zadany poziom. W innym przypadku dioda nie świeci się. 24

25 Dodatek C CY8CKIT-003 PSoC 3 FirstTouch Starter Kit Na rysunku 29 przedstawiono układ CY8CKIT-003 PSoC 3 FirstTouch Starter Kit firmy Cypress. Natomiast na rysunku 30 zaprezentowano komponenty wchodzące w jego skład. Rys. 29. CY8CKIT-003 PSoC 3 FirstTouch Starter Kit Rys.30. Komponenty wchodzące w skład układu CY8CKIT-003 Lista komponentów wchodzących w skład układu CY8CKIT-003 przedstawia się następująco: (1) mikrokontroler Cypress CY8C3866AXI-040 TQFP100 wykonany w technologii PSoC 3, (2) czujnik zbliŝenia Samtec Inc, BCS-101-L-S-HE, 25

26 (3) trójosiowy akcelerometr Kionix KXSC7-2050, (4) pięciosegmentowy czujnik dotykowy, (5) zespół ośmiu diod świecących, (6) czujnik temperatury Murata NCP21XV103J03RA, (7) gniazdo rozszerzające moŝliwości układu o bezprzewodową transmisję danych, (8) porty wejścia/wyjścia, (9) kontroler USB do programowania układu oraz debugowania programów Cypress CY7C68013A-56LFXC (10) port USB (11) gniazdo zasilania bateryjnego 9V DC, (12) jumper J1 do wyboru źródła zasilania, (13) jumper J4 wybór źródła dla regulatora napięcia, (14) regulator napięcia Zetem Inc, ZLDO330, (15) przycisk ogólnego przeznaczenia. PSoC Creator PSoC Creator jest zintegrowanym deweloperskim środowiskiem, w którym wszystkie projekty dla układów PSoC mogą być tworzone (w języku C i/lub asemblerze), edytowane, kompilowane oraz debugowane. Wszystkie projekty związane z pakietem CY8CKIT-003 FirstTouch Starter Kit moŝna otwierać za pomocą PSoC Creatora, który jest elementem składowym pakietu. Na rysunku 31 przedstawiono okno główne z otwartym przykładowym projektem. Rys. 31. Okno główne programu PSoC Creator 26

27 Dodatek D Przykładowe aplikacje dla CY8CKIT-003 Projekt PSoC Rocks Projekt o nazwie PSoC Rocks ma za zadanie wyświetlanie świetlnych komunikatów z wykorzystaniem linijki składającej się z ośmiu diod świecących. Efekt świetlnego napisu uzyskiwany jest dzięki zmianom przyśpieszenia układu, które jest mierzone za pomocą akcelerometru. Przykład świetlnego komunikatu uzyskanego za pomocą układu CY8KIT-003 pokazano na rysunku 32. Rys. 32. Świetlny napis uzyskany za pomocą układu CY8KIT-003 Otwieranie projektu odbywa się w kilku poniŝszych krokach: naleŝy uruchomić program PSoC Creator, z menu File naleŝy wybrać Open, następnie Project/Workspace i wskazać plik projektu z rozszerzeniem *.cywrk (PSoCRocks.cywrk). Wprowadzenie przykładowych modyfikacji do projektu odbywa się w kilku poniŝszych krokach: w menu Workspace Explorer naleŝy wskazać do edycji plik o nazwie main.c (rysunek 33), wyświetlane napisy w trakcie pracy układu zdefiniowane są przez macierz DisplayString[][] o maksymalnej długości 25 znaków, czas przez jaki będą wyświetlane kolejne napisy zdefiniowane są przez macierz StringCycles[] (zakres wprowadzanych wartości to 1-255). 27

28 Rys. 33. Program PSoC Creator z otwartym plikiem main.c do edycji Kompilacja programu, programowanie układu i uruchamianie projektu odbywa się w kilku poniŝszych krokach: aby skompilować program z menu Build naleŝy wybrać Build PSoC Rocks (rysunek 34), Rys. 34 Kompilacja projektu podłącz układ CY8CKIT-003 do komputera za pomocą kabla USB, uruchom program PSoC Programmer, w menu Port wybierz właściwy port (rysunek 35), w menu Device Family wybierz CY8C38xx (rysunek 35), w menu Device wybierz CY8C3866AXI-040 (rysunek 35), za pomocą menu File Load wskaŝ plik z rozszerzeniem hex. ( nazwa_projektu/nazwa_projektu.cydsn/dp8051-keil-generic/debug/) uruchom proces programowania układu wybierając Program z menu głównego (na rysunku 36 przedstawiono komunikat o zakończonym sukcesem procesie programowania układu), 28

29 Rys.35 Programowanie układu Rys. 36. Programowanie układu zakończone sukcesem Projekty Bubble Level Emulator, Thermistor TemperatureSense, CapSense Slider, Proximity Sensor Projekt Bubble Level Emulator ma za zadanie emulować poziomice dla niewielkich odchyłek kątowych wykorzystując w tym celu akcelerometr, tak jak to pokazano na rysunku 37. Rys. 37. Zakres zmian kąta dla projektu Bubble Level Emulator 29

30 Projekt Thermistor TemperatureSense ma za zadanie pomiar temperatury oraz jej prezentacje w postaci świetlnego napisu. Projekt CapSense Lider ma za zadanie wskazanie za pomocą linijki diodowej połoŝenia palca na czujniku dotykowym. Projekt Proximity Sensor ma za zadanie za pomocą linijki diodowej wskazania odległości przeszkody od anteny wetkniętej do czujnika zbliŝenia (rysunek 38). Rys.38. Widok układu wraz z wetkniętą anteną do czujnika zbliŝenia Uruchamianie projektów odbywa się w kilku poniŝszych krokach: naleŝy uruchomić program PSoC Creator, z menu File naleŝy wybrać Open, następnie Project/Workspace i wskazać plik projektu z rozszerzeniem *.cywrk, aby skompilować program z menu Build naleŝy wybrać Build nazwaprojektu, programowanie odbywa się poprzez wybór ikonki Program, po wcześniejszym podłączeniu układu do komputera za pomocą kabla USB oraz przy wyłączonym zasilaniu bateryjnym, po udanym zaprogramowaniu układu pojawi się komunikat zaprezentowany na rysunku 36, teraz moŝna odłączyć układ od komputera, podłączyć baterie 9V i zaprezentować działanie programu. 30

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Programator STK500v2 USB

Programator STK500v2 USB =STK500 USB= 1. Opis: STK500v2 USB jest to mikroprocesorowy programator wszystkich procesorów rodziny AVR firmy Atmel. Programator ten wykorzystuje standard USB do komunikacji pomiędzy komputerem a programowanym

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania płytek edycji 2014

Instrukcja programowania płytek edycji 2014 Instrukcja programowania płytek edycji 2014 Spis treści 1. Opis płytki procesorowej (sumo_base_5)...1 1.1. Podstawowe elementy płytki...2 1.2. Pozostałe elementy płytki...3 2. Opis płytki sterującej napędami

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF07/0409, Strona 1 z 20 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego...

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II PRE LAB Instalacja środowiska Keil i konfigurowanie zestawu FRDM-KL46Z Sebastian

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur SEMESTR LETNI 2017

LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur SEMESTR LETNI 2017 LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur SEMESTR LETNI 2017 Prowadzący: mgr inż. Maciej Rudek email: maciej.rudek@pwr.edu.pl Pierwszy projekt w środowisku

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31 2014 Programator AVR MKII Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-05-31 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest AVR MKII?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 4 2. BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki LABORATORIUM PRZEDMIOTU SYSTEMY MIKROPROCESOROWE ĆWICZENIE 1 Układy wejścia i wyjścia mikrokontrolera ATXMega128A1 1 1 Cel

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK

Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK 9 kwietnia 2010 Zespół Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych AGH Kraków http://www.fpga.agh.edu.pl/ 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji wybranych funkcji skanera Datalogic Heron HD3130

Instrukcja konfiguracji wybranych funkcji skanera Datalogic Heron HD3130 Instrukcja konfiguracji wybranych funkcji skanera Datalogic Heron HD3130 Uwagi: - w instrukcji do konfiguracji używany jest program: Datalogic Aladdin v1.11.0.0.0 oraz skaner Datalogic Heron HD3130 z softem

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD.

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. LAB. 2 Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. Laboratorium Mikroprocesorowych Układów Sterowania instrukcja

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 0001305447 Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android Strona 1 z 11 Zawartość dostawy Wewnętrzny moduł ARCHOS Opis wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przeznaczenie 3. Wymagania sprzętowe 3. Instalacja 3. Uruchomienie programu 5. Pasek narzędzi programu MMK 7

SPIS TREŚCI. Przeznaczenie 3. Wymagania sprzętowe 3. Instalacja 3. Uruchomienie programu 5. Pasek narzędzi programu MMK 7 SPIS TREŚCI Przeznaczenie 3 Wymagania sprzętowe 3 Instalacja 3 Uruchomienie programu 5 Pasek narzędzi programu MMK 7 2 PRZEZNACZENIE Program MMK ma zastosowanie w laboratoriach, w których wykonywane są

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikrokontrolery i Mikroprocesory Zapoznanie się ze środowiskiem IAR Embedded Workbench; kompilacja, debuggowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Programator AVR USBasp

Programator AVR USBasp 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-09-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartośd zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E Niniejsza instrukcja pozwoli Ci sprawnie i bez ryzyka zaktualizować oprogramowanie Twojego modemu. Wszelkie odstępstwa od opisanych poniżej czynności mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. PAMIĘTAJ!

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 11 Xmega explore z ATXmega256A3BU Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Wygląd okna aplikacji Project Navigator.

Wygląd okna aplikacji Project Navigator. Laboratorium przedmiotu Podstawy Techniki Cyfrowej ćw.1: Układy kombinacyjne Wprowadzenie: Wszelkie realizacje układowe projektów w ramach laboratorium z przedmiotu Podstawy Techniki Cyfrowej będą tworzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi JTAG-AVR USB v2 www.and-tech.pl Strona 1 Spis treści 1. Parametry debugera...3 2. Instalacja...4 3. Użycie debugera JATG-AVR USB v2 w środowisko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR I- Informacje podstawowe Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo