Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

2 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 6. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH 7. WARUNKI LOKALOWE, MODERNIZACJE I REMONTY 8. SPRAWY OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI 9. KOMPUTERYZACJA UCZELNI 10.ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 200

3 ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI WŁADZE UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3 / 200

4 Rektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej Władze administracyjne mgr Arkadiusz Słowiński kanclerz mgr Renata Malak zastępca kanclerza mgr Arletta Szyińska kwestor

5 W okresie od 1 października 2012 roku do 7 czerwca 2013 roku wydano: 168 aktów normatywnych, w tym: 84 zarządzeń rektora, 41 pism okólnych rektora, 66 pism okólnych kanclerza. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5 / 200

6 PEŁNOMOCNICY REKTORA Pełnomocnik ds. Infrastruktury Uczelni mgr Elżbieta Krzyżanowska Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Radosław Marek Cichański Pełnomocnik ds. Studenckich mgr Krzysztof Budka Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik ds. Prowadzenia Inwestycji: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW, Biblioteka Główna UKW dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS dr Katarzyna Chmielewska Pełnomocnik Rektora ds. informatycznych systemów obsługi studentów dr inż. Grzegorz Zych Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 6 / 200

7 KOMISJE REKTORSKIE Rektorska Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Rektorska Komisja ds. Uprawnień do Nadawania Stopnia Naukowego Doktora Przewodniczący: dr hab. Adam Sudoł prof. nadzw. Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk Członkowie: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. (WPiPs) prof. dr hab. Albert Kotowski (WH) prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (WMFiT) prof. dr hab. Jan Grajewski (WNP) dr hab. Mariusz Zasada prof. nadzw. (WKFZiT) dr Benedykt Odya (IEM) dr Marcin Skinder (WAiNS) mgr Arkadiusz Słowiński Kanclerz Członkowie: prof. dr hab. Ewa Zwolińska prof. dr hab. Zygmunt Babiński prof. dr hab. Jacek Woźny dr hab. Andrzej Prószyński, prof nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof nadzw. dr Lucyna Twerd Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 7 / 200

8 Komisja ds. nagród rektorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Przewodniczący: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw. (WPiPs) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Jan Grajewski, prof. nadzw. (WNP) dr Katarzyna Domańska (WAiNS) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Andrzej Purat (WH) mgr Arkadiusz Słowiński Kanclerz UKW mgr Edyta Rybacka Kierownik Działu Kadr i Szkolenia mgr Magdalena Bunda Dział Płac Małgorzata Werner Przedstawiciel ZNP mgr Anna Żugaj Przedstawiciel NSZZ Solidarność Komisja ds. Nagród Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek Członkowie: Prof. dr hab. Zygmunt Babiński dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. Prof. dr hab. Jacek Woźny Prof. dr hab. Ewa Zwolińska dr Zbigniews Dziamski dr Grzegorz Kaczmarek mgr Krzysztof Kościański Komisja porozumiewawcza jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Przewodniczący: dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw. Członkowie: Dr Maria Sobieszczyk Dr Teresa Jaworska Dr Aldona Chlewicka Mgr Krzysztof Kościanski Mgr Włodzimierz Kucharek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 8 / 200

9 SENAT UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 9 / 200

10 SENAT UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013: Rektor jako przewodniczący prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 10 / 200

11 Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prof. dr hab. Elżbieta Laskowska - Wydział Humanistyczny dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Janusz Trempała - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. zw. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska - Instytut Edukacji Muzycznej prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Dłużewska, prof. UKW - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki prof. dr hab. Zbigniew Grande - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. UKW - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Rafał Zimny - Wydział Humanistyczny dr Alicja Jagielska-Burduk - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Iwona Mandrzejewska-Smól - Wydział Pedagogiki i Psychologii dr Ewa Sokołowska - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki dr Tomasz Marquardt - Wydział Nauk Przyrodniczych dr Benedykt Odya - Instytut Edukacji Muzycznej dr inż. Jacek Czerniak - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki

12 Jednostki międzywydziałowe mgr Włodzimierz Kucharek - Jednostka międzywydziałowa Przedstawiciele Samorządu Studenckiego inż. Grzegorz Czeczot Weronika Harasimczyk Mariusz Jóźwiak Jakub Kujawa Marta Magulska Justyna Osińska Alicja Ostrowska Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Krzysztof Budka - Wydział Humanistyczny Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Renata Malak Roman Schulz Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym mgr Arkadiusz Słowiński - kanclerz mgr Arletta Szyińska - kwestor dr Aldona Chlewicka - Dyrektor Biblioteki Głównej dr Zdzisław Sybilski - przedstawiciel ZNP (Przedstawiciel Związków Zawodowych) mgr Anna Żugaj - przedstawiciel NSZZ Solidarność (Przedstawiciel Związków Zawodowych)

13 W roku akademickim 2012/2013 Senat Uczelni podjął 112 uchwał. Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego m.in.: powołał Kapitułę Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus wybrał przewodniczących oraz członków Komisji Dyscyplinarnych podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UKW Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu określił efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków (regionalistyka europejska, biotechnologia) wprowadził zmiany w regulaminie studiów UKW przyjął do stosowania w UKW pt.: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia W roku akademickim 2012/2013 Senat powołał sześć senackich komisji na kadencję Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 13 / 200

14 Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Grande (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz (WKFZiT) dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. (WNP) dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. (IEM) dr Kazimierz Czerwiński (WPiPs) dr Witold Goszka (WH) dr Wojciech Torzewski (WAiNS) inż. Grzegorz Czeczot (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 14 / 200

15 Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH)) Członkowie: prof. dr hab. Anna Janosz (IEM) prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka (WNP) prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) prof. dr hab. Janusz Trempała (WPiPs) prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński (WMFiT) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 15 / 200

16 Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Małgorzata Święcicka, prof. nadzw. (WH) dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw. (WAiNS) dr inż. Marek Macko (WMFiT) Weronika Harasimczyk (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 16 / 200

17 Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. (WH) Członkowie: dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. (WH) dr Iwona Mandrzejewska-Smól (WPiPs) dr Dorota Piotrowska (WAiNS) dr Mirosława Szark-Eckardt (WKFZiT) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Tomasz Marquardt (WNP) dr Benedykt Odya (IEM) mgr Goretta Siadak (Samorząd Doktorantów) Maciej Świderski (Samorząd Studentów) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 17 / 200

18 Senacka Komisja Prawno-Statutowa Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Fabisiak prof. nadzw. (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH) dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw. (WMFiT) dr Alicja Kostencka (WKFZiT) dr Beata Miklaszewska (WNP) dr Witold Kawalec (IEM) dr Marek Mrówczyński (WAiNS) Marta Magulska (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 18 / 200

19 Senacka Komisja Etyki Przewodniczący: dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. nadzw. (WAINS) Członkowie: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) prof. dr hab. Jan Falkowski (WKFZiT) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadz.w (WAiNS) dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (WMFiT) dr hab. Sławomir Czarnecki, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Robert Mielhorski, prof. nadzw. (WH) dr Dariusz Zając (WPiPs) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 19 / 200

20 ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI STRUKTURA UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 20 / 200

21 WYDZIAŁY Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 21 / 200

22 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Katedra Socjologii Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk Politycznych Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 22 / 200

23 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii Instytut Kultury Fizycznej Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Techniki Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii Eksperymentalnej Instytut Biologii Środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 23 / 200

24 Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej Katedra Dyrygentury Katedra Dydaktyki Fortepianu Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Katedra Kształcenia Wokalnego Katedra Teorii Muzyki Zakład Muzyki Instrumentalnej i Estradowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 24 / 200

25 Jednostki międzywydziałowe 1.Studium Języków Obcych kierownik mgr Włodzimierz Kucharek 2.Studium Pedagogiczne kierownik dr Teresa Jaworska 3.Studium Praktyk Zawodowych kierownik dr Maria Sobieszczyk 4.Studium Wychowania Fizycznego i Sportu kierownik mgr Krzysztof Kościański Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 1. Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców kierownik prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak 2.Biblioteka Główna dyrektor dr Aldona Chlewicka 3.Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina (działalność zawieszona) 4.Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego dyrektor dr hab. Adam Sudoł, prof. nadzw. 5.Wydawnictwo dyrektor mgr Grażyna Jarzyna 6.Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 7.Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów dyrektor dr. hab. Aleksander Janowski, prof. nadzw. 8.Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 25 / 200

26 uczelniany koordynator programu Erasmus: dr Katarzyna Chmielewska kierownik studiów doktoranckich w zakresie historii: dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa: dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa: dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce: prof. dr hab. Adama Gwiazda kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki: dr hab. Piotr Kostyłło prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie psychologii: dr hab. Hanna Liberska prof. nadzw. pełnomocnik rektora ds. środowiskowych studiów doktoranckich: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. nadzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 26 / 200

27 PRACOWNICY UCZELNI STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 27 / 200

28 W roku akademickim 2012/2013 zatrudnionych było 666 nauczycieli akademickich, w tym: 647 na pierwszych etatach, 19 na drugich etatach, 30 w niepełnym wymiarze godzin, 24 obcokrajowców. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 28 / 200

29 Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w I etacie (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie, w tym tytularni adiunkci asystenci kustosze dyplomowani ogółem: Inne jednostki Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktyk Zawodowych, Studium Pedagogiczne, Biblioteka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 29 / 200

30 Pracownicy dydaktyczni zatrudnienie na I etacie (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem starsi wykładowcy ze stopniem doktora habilitowanego starsi wykładowcy ze stopniem doktora starsi wykładowcy ze stopniem magistra wykładowcy ogółem: WH Wydział Humanistyczny; WAiNS Wydział Administracji i Nauk Społecznych; WPiP Wydział Pedagogiki i Psychologii, IEM Instytut Edukacji Muzycznej; WMFiT Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; WNP Wydział Nauk Przyrodniczych; WKF,ZiT Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 30 / 200

31 Nauczyciele akademiccy cudzoziemcy (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie adiunkci asystenci starsi wykładowcy wykładowcy ogółem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 31 / 200

32 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etatach i w niepełnym wymiarze godzin Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem II * N * II * N * II * N * II * N * II * N * II * N * II * N * II * N * II * N * Profesorowie w tym tytularni adiunkci asystenci starsi wykładowcy wykładowcy st. kustosz dypl ogółem II * - II (drugi) etat; N * - niepełny etat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 32 / 200

33 Zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowisku profesora Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKF, ZiT Razem I II N I II N I II N I II N I II N I II N I II N I II N prof. zwyczajny (z tytułem profesora) profesor nadzwyczajny (z tytułem profesora) profesor nadzwyczajny (z tytułem dra hab.) ogółem I * - I (pierwszy etat); II * - II (drugi) etat; N * - niepełny etat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 33 / 200

34 Zestawienie obejmujące pracowników administracji, biblioteki i obsługi Liczba zatrudnionych Grupa pracowników Pełne etaty Niepełne etaty I etat II etat I etat II etat Razem Administracja ogólnouczelniana (działy, sekcje, kwestura) Administracja w jednostkach dydaktycznych (dziekanaty, instytuty, katedry, pracownicy techniczni) Biblioteka Wydawnictwo Obsługa Poligrafia Domy studenta razem: (administracja + obsługa) Ogółem : (stan na 31 maja 2013r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 34 / 200

35 350 ZATRUDNIENIE W LATACH profesorowie doktorzy habilitowani doktorzy magistrzy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 35 / 200

36 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 1. KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA 2. KIERUNKI STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW 3. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 4. STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH, STUDIUM PEDAGOGICZNE, STUDIUM PRAKTYK ZAWODOWYCH, STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 5. BIURO KARIER 6. DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH 7. SAMORZĄD STUDENCKI 8. SPRAWY SOCJALNE STUDENTÓW 9. PEŁNOMOCNICY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 36 / 200

37 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 37 / 200

38 Obecnie na UKW studiuje studentów, w tym na: studiach stacjonarnych 8 964, studiach niestacjonarnych 3 330, studiach podyplomowych 1 124, studiach doktoranckich Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 38 / 200

39 Poziomy kształcenia: jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe 45 rodzajów. Kształcenie jest realizowane w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kształcenie prowadzone jest na 33 kierunkach. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 39 / 200

40 W stosunku do roku akademickiego 2011/2012 nastąpiło zmniejszenie liczby studiujących: w systemie studiów stacjonarnych o 1,14%, w systemie studiów niestacjonarnych o 20,81%. Wskaźnik ten w odniesieniu do globalnej liczby studiujących spadł o 11,08%. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 40 / 200

41 Planowana liczba przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014: 9125 osób. REKRUTACJA 2012/2013 KANDYDACI PRZYJĘCI STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA DRUGIEGO STOPNIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE RAZEM: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 41 / 200

42 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 42 / 200

43 Liczba absolwentów (2011/2012): 4264 osoby, w tym: studia pierwszego stopnia stacjonarne 1665 studia pierwszego stopnia niestacjonarne 629 studia drugiego stopnia stacjonarne 790 studia drugiego stopnia niestacjonarne 730 jednolite studia magisterskie stacjonarne 302 jednolite studia magisterskie niestacjonarne 148 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 43 / 200

44 KIERUNKI STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW STAN NA 30 LISTOPADA 2012 ROKU Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 44 / 200

45 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i iv roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) administracja L3 154, M2 106, filozofia L M informacja naukowa i bibliotekoznawstwo L socjologia L3 33, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 45 / 200

46 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 1) kierunek bezpieczeństwo narodowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) L3 145, L3 90, M2 59, filologia polska L M filologia L3 294, M2 108, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 46 / 200

47 kierunek WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 2) poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) historia L M kulturoznawstwo L M ochrona dóbr kultury L M politologia L stosunki międzynarodowe M L Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 47 / 200

48 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) geografia L rewitalizacja dróg wodnych M2 63, Z3, turystyka i rekreacja L3 86, wychowanie fizyczne L3 95, L3 studia pierwszego stopnia (licencjackie) Z3,5 studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie M2 studia drugiego stopnia M5 jednolite studia magisterskie M2 58, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 48 / 200

49 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 1) kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy edukacja technicznoinformatyczna (inż.) edukacja technicznoinformatyczna poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) Z3, Z3,5 20, M1, fizyka L M2 3 8 informatyka Z3,5 89, inżynieria bezpieczeństwa Z3,5 48, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 49 / 200

50 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 2) kierunek inżynieria materiałowa poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) Z3, matematyka L L3,5 8 M mechatronika Z3, L3 studia pierwszego stopnia (licencjackie) L3,5 studia pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie) Z3,5 studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie Z4 - studia pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie M2 studia drugiego stopnia Z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 50 / 200

51 WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) biologia L M biotechnologia L ochrona środowiska L Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 51 / 200

52 kierunek edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) L M pedagogika L3 369, pedagogika wczesnoszkolna M2 521, L3 108, praca socjalna L3 62, psychologia M5 84, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 52 / 200

53 Najliczniejsze kierunki (stacjonarne ogółem) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 53 / 200

54 Najliczniejsze kierunki (niestacjonarne ogółem) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 54 / 200

55 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 55 / 200

56 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 56 / 200

57 stan uczestników studiów doktoranckich na dzień 31 grudnia 2012 r. STACJONARNE studia doktoranckie L.p. W dziedzinie nauk humanistycznych: I II III IV Razem 1. w zakresie historii w zakresie językoznawstwa w zakresie literaturoznawstwa OGÓŁEM: L.p. W dziedzinie nauk społecznych: I II III IV Razem 1. w zakresie nauk o polityce w zakresie pedagogiki w zakresie psychologii OGÓŁEM: L.p. W dziedzinie nauk technicznych: I II III IV Razem 1. w zakresie informatyki (PAN) w zakresie mechaniki (PAN) w zakresie inżynierii materiałowej (PAN) OGÓŁEM: RAZEM ST. STACJONARNE NIESTACJONARNE studia doktoranckie L.p. W dziedzinie nauk społecznych: I II III IV Razem 1. w zakresie nauk o polityce Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 57 / 200

58 Opieką naukowo-dydaktyczną UKW objęte były kolegia nauczycielskie: w Wałczu (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna z plastyką oraz edukacja wczesnoszkolna z muzyką na studiach stacjonarnych), w Ciechanowie (edukacja zintegrowana i przedszkolna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie (język niemiecki i język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie (język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach (język angielski na studiach niestacjonarnych), Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu (praca socjalna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 58 / 200

59 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 59 / 200

60 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dr Katarzyna Marszałek [specjalista ds. jakości kształcenia] Pełnomocnik Rektora ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 60 / 200

61 WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POZIOM OGÓLNOUCZELNIANY Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW Powołany: 25 września 2012 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Powołany: 8 listopada 2012 roku Przewodnicząca: dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli Przewodnicząca: dr Teresa Jaworska, Kierownik Studium Pedagogicznego Biuro ds. Jakości Kształcenia Utworzone: 25 września 2012 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 61 / 200

62 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przygotowanie zarządzeń: o Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształceni Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, przechowywania i konsultowania programu kształcenia. oczekujące na wprowadzenie: Zarządzenie w sprawie weryfikacji efektów kształcenia, Zarządzenie w sprawie ankietyzacji, Zarządzenie w sprawie realizacji modułu nauczycielskiego na UKW, Zarządzenie w sprawie planowania realizacja szkoleń modułu Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w ramach realizacji projektu Programu Rozwoju UKW (szkolenia w 45 grupach 500 nauczycieli akademickich) sprawdzenie i zaopiniowanie pod kątem zgodności formalnej 20 opisów efektów kształcenia koordynacja działań związanych z ewaluacją w uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 62 / 200

63 Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś powołany 1 kwietnia 2013 roku Opracowano wytyczne dotyczące planowania zajęć dydaktycznych i wprowadzania danych do systemu USOS oraz ogólne zasady dotyczące planowania zajęć dydaktycznych. Opracowano harmonogram planowania zajęć dydaktyczną oraz harmonogram zajęć blokowanych obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014. Konsultowano realizację modułu nauczycielskiego (wytyczne kształcenia nauczycieli określające warunki realizacji programów kształcenia na kierunkach studiów kształcących nauczycieli; ogólnouczelniane programy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela; procedura doskonalenia jakości kształcenia nauczycieli; wspólne efekty kształcenia zgodne z obowiązującymi przepisami, matryca efektów kształcenia dla przedmiotów w ramach kształcenia nauczycielskiego; ramy organizacyjnych kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela). Obecnie w trakcie przygotowania są: zasady wyboru zajęć z w-f oraz języków obcych przez studentów; możliwości planowania zajęć dydaktycznych w systemie akademickiego 2014/2015; zasady pracy zdalnej umożliwiające wprowadzanie planów do systemu; konsultowane jest Archiwum Pracy Dyplomowych przygotowywane przez Dział Informatyzacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 63 / 200

64 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH STUDIUM PEDAGOGICZNE STUDIUM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 64 / 200

65 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Studium Języków Obcych odpowiada za nauczanie studentów w zakresie języków obcych nowożytnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski), a także języka łacińskiego. W roku akademickim 2012/2013 nauka języka obcego rozpoczynała się na pierwszym roku studiów, a studenci już w czasie rekrutacji mają możliwość wyboru języka, stanowiącego kontynuację nauki ze szkoły średniej. Zapewnienie studentom możliwości nauki bezpośrednio po zdaniu egzaminu maturalnego ma korzystny wpływ na progresję wiedzy w tej dziedzinie i pozwala podnieść poziom kwalifikacji językowych. Studium Języków Obcych należy do grona Centrów Certyfikacji Językowej TELC i przeprowadza egzaminy TELC na poziomie B1 i B2. Obok zadań dydaktycznych pracownicy SJO m.in. przygotowują tłumaczenia materiałów pokonferencyjnych, publikacji naukowych, referatów na międzynarodowe konferencje. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 65 / 200

66 STUDIUM PEDAGOGICZNE Pracownicy dydaktyczni Studium Pedagogicznego nauczają przedmiotów z bloku pedagogicznego, takich jak: przygotowanie wystąpienia publicznego i kształtowanie wizerunku, emisja głosu z dykcją, biologiczne podstawy mowy i myśli, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, teoria i praktyka współpracy rodzina-szkoła. W roku akademickim 2012/2013 opracowano programy trzech nowych przedmiotów: teoria i praktyka stosunków rodzina-szkoła, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, projektowanie kariery zawodowej i wprowadzono je do siatki godzin kształcenia pedagogicznego. Opracowano również nowe programy kształcenia dla Cyklu Pedagogicznego dostosowane do nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając również wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku pedagogika. Studium Pedagogiczne współpracuje z instytucjami zagranicznymi (m.in. Światowy Związek Esperantystów, Dom Dziecka na Litwie) oraz instytucjami środowiskowymi. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 66 / 200

67 STUDIUM PRAKTYK ZAWODOWYCH Studium Praktyk Zawodowych prowadzi obsługę administracyjną w zakresie planowania i przygotowania dokumentów na praktyki zawodowe i pedagogiczne dla studentów wszystkich Wydziałów Uczelni, a także prowadzi działalność usługową w zakresie nauczania na rzecz podstawowych jednostek Uczelni. Liczba studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizujących praktyki pedagogiczne i zawodowe studentów w roku akademickim 2012/2013 studia stacjonarne od 1 października 2012 do 30 września studia niestacjonarne od 1 października 2012 do 30 września OGÓŁEM 9540 SPZ współpracuje wieloma instytucjami, zakładami pracy, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz pomocy społecznej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 67 / 200

68 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką o charakterze dydaktyczno-wychowawczym oraz sportowym. Głównym zadaniem Studium WFiS to dydaktyka, a tym samym realizowanie programu zajęć wychowania fizycznego. Działalność sportowa to przede wszystkim praca w sekcjach KU AZS UKW. Sekcje prowadzą uczelnie, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów. W ramach podstawowej działalności w mijającym roku Studium prowadziło zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Grupy studenckie podlegały mechanicznemu podziałowi, ale w swoich grupach studenci mogli zadeklarować wybór formy zajęć zespołowe gry sportowe, gry i zabawy, ćwiczenia w rytmie muzyki, ćwiczenia na siłowni i inne. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 68 / 200

69 WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI tytuł mistrza polski w biegach przełajowych na dystansie 4,5 km: student UKW Krzysztof Gosiewski (trener dr Błażej Stankiewicz) Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim: I miejsce w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn (trener mgr Lech Olszewski) piłka ręczna finał w Katowicach VI miejsce w klasyfikacji generalnej i II miejsce w typach Uniwersytetów (trener mgr Krzysztof Kościański) Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie (trener mgr Lech Olszewski): 2xKL medal złoty, 1xKA medal złoty i srebrny, 2xML medal złoty, 2xKA medal złoty, 8MA medal srebrny Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów: I miejsce i złoty medal dla Pawła Łuczaka w kategorii 56 kg Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym: Bartosz Jasiecki zdobył I miejsce w konkurencji karabin dowolny (wynik 599/600 punktów), II miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny oraz II miejsce w konkurencji karabin dowolny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 69 / 200

70 WIOŚLARSKI "WIELKI SZLEM" DLA UKW AKADEMICKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ WYŻSZYCH woj. kujawsko-pomorskiego: siatkówka kobiet I miejsce (dr B. Stankiewicz); biegi przełajowe kobiet I miejsce (dr B. Stankiewicz) biegi przełajowe mężczyzn I miejsce (dr B. Stankiewicz) pływanie mężczyzn I miejsce (dr M. Cieślicka) 16 maja 2013 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w pływaniu. Reprezentacja UKW drużyna męska zwyciężyła w tych zawodach zdobywając złoty medal. Trenerem zespołu pływackiego jest dr Mirosława Cieślicka. W Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w biegach przełajowych studenci UKW okazali się najlepsi w kwalifikacji indywidualnej kobiet Patrycja Kuta i mężczyzn Krzysztof Gosiewski oraz drużynowej kobiet i mężczyzn. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 70 / 200

71 BIURO KARIER Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 71 / 200

72 AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO ORAZ DORADZTWA PERSONALNEGO Zadania realizowane na rzecz studentów i absolwentów: obsługa oraz aktualizacja strony internetowej Biura Karier (www.biurokarier.ukw.edu.pl) udzielanie studentom i absolwentom bezpośrednich porad dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp. organizacja Bydgoskich Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2012 w ramach zawartego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier realizacja projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych organizacja bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów dla studentów oraz absolwentów współpraca z pracodawcami przygotowania do wprowadzenia w życie obowiązku monitorowania karier zawodowych absolwentów (www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 72 / 200

73 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 73 / 200

74 KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 74 / 200

75 Na UKW działa 69 kół naukowych i innych organizacji studenckich. czynny udział w konferencjach naukowych organizacja konferencji naukowych organizacja wykładów, konkursów i warsztatów dla młodzieży organizacja imprez związanych z Dniami Instytutu Nauk Politycznych oraz Dniami Instytutu Pedagogiki publikacja artykułów, czasopism, książek współpraca z instytucjami udział w konkursach udział w projektach dydaktycznych udział w Bydgoskim Kongresie Kół Naukowych 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 75 / 200

76 RADIO UNIWERSYTET Działalność dydaktyczna: szkolenia, praktyki studenckie Działania promujące UKW i RU: 5 lat 45 radiowców studenci i absolwenci współpraca ze szkołami, audycje dla studentów, opieka medialna nad konferencjami, spotkaniami i uroczystościami organizowanymi przez UKW, patronaty medialne koncert urodzinowy na 5-lecie radia, wyd. płyty Niezależny Squadak No.2 Działania kulturalne: udział w wydarzeniach kulturalnych Bydgoszczy i regionu, współpraca z instytucjami kulturalnymi, konferansjerka, fotorelacje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 76 / 200

77 SAMORZĄD STUDENCKI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 77 / 200

78 WYBRANE INICJATYWY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (CZ. 1) Organizacja studenckich imprez masowych i wydarzeń skierowanych do studentów UKW: Organizacja Otrzęsin Studenckich 2012 w Hali Sportowo Widowiskowej Łuczniczka ; Organizacja miniblokady Łużyka i Blokady Łużyka ; Współorganizacja Juwenaliów Bydgoskich 2013 (w ramach Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich). Działalność kulturalno-rozrywkowa: Koordynowanie pracy Centrum Inicjatyw Akademickich Beanus: Organizacja II Przeglądu Studenckich Kapel Bydgoskich. Działalność statutowa: Udział w procesie przyznawania pomocy materialnej; Reprezentowanie studentów w organach kolegialnych UKW; Reprezentowanie studentów UKW w komisji branżowej PSRP Forum Uniwersytetów Polskich. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 78 / 200

79 WYBRANE INICJATYWY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (CZ. 2) Działalność popularyzująca naukę: Organizacja Targów Kół Naukowych kwiecień 2013; Merytoryczne i finansowe wsparcia Koła Inicjatywy Dziennikarskiej Atheneum 7 wydań; Przeprowadzenie konkursu Rozwój i Innowacyjność. Działalność promocyjna: Stworzenie nowego serwisu Stworzenie profesjonalnej strony sklepu internetowego; Stworzenie projektu i zamówienie maskotki Kazika Wielkiego. Działalność mająca na celu poprawę jakości kształcenia: Wyjazdy szkoleniowe (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej); Organizacja pilotażowego spotkania posesyjnego na Instytucie Edukacji Muzycznej. Organizowanie zawodów sportowych i działań propagujących kulturę fizyczną: organizacja Studenckiej Ligi Sportowej na hali CEKFiS; Działalność o charakterze charytatywnym (m.in. organizacja zbiórek) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 79 / 200

80 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 80 / 200

81

82 SPRAWY SOCJALNE STUDENTÓW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 82 / 200

83 STYPENDIA Zestawienie stypendystów UKW w roku akademickim 2012/2013 Liczba studentów (ogółem) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Liczba doktorantów stypendia socjalne stypendia rektora dla najlepszych studentów stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych zapomogi Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 otrzymało 4 studentów UKW i 1 doktorant. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 83 / 200

84 Obsługą studentów w zakresie pomocy materialnej oraz rekrutacji kandydatów na studia zajmuje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (Dom Studenta nr 1). UKW dysponuje dwoma akademikami: Dom Studenta nr 1 ul. Łużycka 24, Dom Studenta nr 2 ul. Łużycka 21. W akademikach jest dostępnych 610 miejsc w pokojach dwuosobowych, jednoosobowych, pokojach dla osób niepełnosprawnych oraz pokojach rotacyjnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 84 / 200

85 PEŁNOMOCNICY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 85 / 200

86 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENCKICH MGR KRZYSZTOF BUDKA WYBRANE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Współpraca z Samorządem Studenckim: II. Działalność kulturalno-rozrywkowa: Akcja ożywiania Beanusa, organizacja oglądania meczy Przygotowania do zorganizowania zabawy tanecznej dla studentów, Nocy gier planszowych o Puchar Rektora UKW oraz Nocy filmów. III. Koordynowanie działalności kół naukowych i organizacji studenckich: Pomoc kołom naukowym w procesie rejestracji. Udział w wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe: Panel studenckich kół naukowych, Targi Kół Naukowych, Bydgoski Kongres Kół Naukowych. Przygotowanie do zmiany Regulaminu kół naukowych i organizacji studenckich. IV. Uczestnictwo w procesie przyznawania pomocy materialnej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 86 / 200

87 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MGR RADOSŁAW MAREK CICHAŃSKI BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH powołano asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy pomagają niewidomym studentom prace nad dostosowaniem prawa wewnętrznego Uniwersytetu do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych (m.in. projekt Uniwersyteckiej Karty Praw Osób Niepełnosprawnych) utworzono system komunikacji ze studentami niepełnosprawnymi: internetowy (nowa podstrona www, newsletter mailingowy) oraz bezpośredni (m.in. spotkania, dyżury) zarejestrowano Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych przygotowano stanowiska komputerowych dla osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo oraz zainstalowano nowatorski system komunikacji niewerbalnej dla osób niesłyszących w Bibliotece Głównej utworzono Uczelniany Zespół ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz powołano Komisję Badania Obiektów UKW. współpraca z instytucjami (m.in. z Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW funkcjonuje od 1 lutego 2013 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 87 / 200

88 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW OBSŁUGI STUDENTÓW DR INŻ. GRZEGORZ ZYCH Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) Członkostwo w Radzie MUCI w kadencji spotkania oraz (m.in. omówienie stanu prac nad projektem antyplagiatowym OSA) Miejska Akademicka Sieć Komputerowa w Bydgoszczy BYDMAN zastępcą Przewodniczącego Rady Użytkowników sieci BYDMAN projekty nowych instalacji łącza magistralne i łącza dostępowe Informatyczne systemy obsługi studentów na UKW (USOS, w tym USOSweb wdrożenia planowane): wykorzystanie systemu planowania zajęć system rezerwacji sal (www.srs.ukw.edu.pl) internetowa rejestracja studentów prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych internetowa rejestracja kandydatów na studia (IRK) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 88 / 200

89 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 89 / 200

90 ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ (stan na r.) Tytuł naukowy profesora w roku akademickim 2012/2013 uzyskały 2 osoby: prof. dr hab. Jan Grajewski prof. dr hab. Ewa Zwolińska Stopień doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby z Wydziału Humanistycznego: dr hab. Tomasz Kuczur dr hab. Agnieszka Rypel Doktoraty w roku akademickim 2012/2013 obroniły 3 osoby: dr Anna Folgier dr Tomasz Giętkowski dr Aleksandra Mochocka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 90 / 200

91 AKTUALNE KATEGORIE JEDNOSTEK Wydział Administracji i Nauk Społecznych 3 (B) Wydział Humanistyczny 2 (B) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 2 (B) Wydział Nauk Przyrodniczych B* Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 4 (C) Wydział Pedagogiki i Psychologii 3 (B) Instytut Edukacji Muzycznej 3 (B) * 8 lutego 2013 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Nauk Przyrodniczych UKW kategorię Naukową B (wcześniej posiadał 4 C) w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej przeprowadzonej na wniosek Dziekana WNP Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 91 / 200

92 BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW DOTACJE NA 2012 ROK: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej 3 000,00 zł ,00 zł 4 360,00 zł ,00 zł 4 360,00 zł ,50 zł 885,50 zł RAZEM: zł Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 92 / 200

93 BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (2012 rok) projekty zgłoszone projekty przyjęte w tym: doktorskie habilitacyjne specjalizacyjne Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej RAZEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 93 / 200

94 Liczba projektów młodych naukowców i doktorantów realizowanych w 2012 roku WAiNS WKFSiT WNP IEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 94 / 200

95 BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW Wykorzystanie dotacji w 2012 roku: , , % % , , , , , ,00 0, % 98% 62% 77% WAiNS WH WKFSiT WMFiT WNP WPiP IEM 100% przyznano wykorzystano * WPiP wykorzystał środki z 2011 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 95 / 200

96 W 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację na utrzymanie potencjału badawczego w wysokości zł. liczba tematów przyznane środki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych (w tym Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) Wydział Pedagogiki i Psychologii (w tym Instytut Edukacji Muzycznej Wszystkie wydziały przekazały 10% dotacji na zakup literatury do badań oraz kwotę zł na przedłużenie licencji programu Statistica. Dodatkowo WAiNS otrzymał kwotę , a WMFiT kwotę zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 96 / 200

97 UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO (2012 ROK) WPiP 25% WAiNS 8% WNP 0% WH 37% WMFiT 30% Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 97 / 200

98 WYKORZYSTANIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO W 2012 ROKU ,00 112% , , , , , ,00 125% 144% ,00 107% ,00 159% ,00 0,00 WAiNS WH WKFSiT WMFiT WNP WPiP IEM przyznano wykorzystano * Przekroczenia oznaczają wykorzystanie środków pozostałych z dotacji na 2011 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 98 / 200

99 UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO DOTACJE W LATACH , , , , , , , , , ,0 0,0 WAiNS WH WMFiT WNP WPiP Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 99 / 200

100 UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO KWOTA ŁĄCZNA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 100 / 200

101 LICZBA PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012 PROJEKTY BADAWCZE WAiNS WH WMFiT WNP WKFZiT WPiP IEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 101 / 200

102 LICZBA WNIOSKÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZŁOŻONYCH W ROKU 2012 PROJEKTY BADAWCZE WAiNS WH WMFiT WNP WKFZiT WPiP IEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 102 / 200

103 WARTOŚĆ PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012 (Z ROZBICIEM NA WYDZIAŁY) PROJEKTY BADAWCZE WAiNS WH WMFiT WNP WKFZiT WPiP IEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 103 / 200

104 SKUTECZNOŚĆ WYDZIAŁÓW W UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W ROKU 2012 PROJEKTY BADAWCZE wnioski złożone wnioski przyjęte WAiNS WH WMFiT WNP WKFZiT WPiP IEM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 104 / 200

105 SKUTECZNOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W LATACH PROJEKTY BADAWCZE złożone przyjęte Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 105 / 200

106 UPOWSZECHNIANIE NAUKI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 106 / 200

107 1 lutego 2013 z Działu Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej wyodrębnione zostało Biuro Upowszechniania Nauki (BUN) podlegające Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Do zadań Biura Upowszechnia Nauki należy: upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć naukowych oraz naukowo-technicznych poprzez tworzenie ofert współpracy dla firm i innych Jednostek zewnętrznych (na podstawie współpracy z Jednostkami Wydziałowymi UKW), pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działania upowszechniające naukę. Zbudowanie oraz zarządzanie bazą firm i instytucji współpracujących z Jednostkami UKW w zakresie badań naukowych, podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki tj. tworzenie narzędzi upowszechniających badania, organizowanie i przygotowywanie szkoleń z zakresu popularyzacji nauki (we współpracy z Działem Nauki oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej). Ważnym elementem każdego Uniwersytetu jest kształcenie i budowanie postaw pro-naukowych, dlatego BUN w ramach swoich zadań zajmuje się organizacją inicjatyw nastawionych na popularyzację nauki w środowisku około uczelnianym (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Głównymi propozycjami w tym zakresie są: Bydgoski Festiwal Nauki, Wszechnica Uniwersytecka. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 107 / 200

108 DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ORGANIZACJA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW zorganizowanie spotkania promującego Bydgoski Festiwal Nauki dla pracowników administracji UKW w spotkaniu wzięło udział 101pracowników administracji zorganizowanie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych wykładu otwartego prof. Leszka Balcerowicza pt. Odkrywając Wolność (WSZECHNICA UNIWERSYTECKA) pomoc w organizacji spotkania z ks. Adamem Bonieckim, który przyjechał na zaproszenie Instytutu Nauk Politycznych i Koła Naukowego Studentów Politologii UKW Współpraca z Ogrodem Botanicznym UKW przy obchodach Międzynarodowego Dnia Roślin PROJEKTY, UMOWY PARTNERSKIE złożenie 2 wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę do MNiSW podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia nawiązanie współpracy z wydawnictwami: Wydawnictwem Naukowym PWN, Wolters Kluwer Polska, Górnośląską Oficyną Wydawniczą (wydawca miesięcznika Zielona Liga) spotkanie przedstawicielami Ambasady Wietnamu w Polsce (w ramach BFN) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 108 / 200

109 IMPREZY, PROJEKTY EDUKACYJNE DLA DZIECI popularyzacja nauk ścisłych przy współpracy z PROJEKTOREM wolontariatem studenckim, poprzez projekt edukacyjny Noc Odkrywców, dedykowany uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie zorganizowanie animacji dla dzieci podczas I Majówki Integracyjnej w Lubostroniu współpraca z Polską Akademią Dzieci przeprowadzenie dwóch wykładów gościnnych, popularyzujących naukę (spotkania kierowane były do dzieci ze szkół podstawowych) współpraca z Pałacem w Lubostroniu przy organizacji Dnia Dziecka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 109 / 200

110 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ PROF. DR HAB. INŻ. JAN GRAJEWSKI Członkostwo w Zespole Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Ocena merytoryczna wniosków na konkurs nr RPOWKP 7V/5.4/2011 w ramach działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii. Zgłoszenie UKW jako pełnoprawnego członka do udziału w interregionalnym konsorcjum EcoFoodMed (w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej) działającym na rzecz badań, rozwoju i wdrożeń w zakresie ekologii, żywności i prewencji chorób cywilizacyjnych opracowanie formularza informacyjnego dotyczącego celów badawczych oraz programu badań. Uczestnictwo w kilku spotkaniach warsztatowych zainicjowanych przez MNiSW pt. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowanie inteligentnej specjalizacji regionów. Uczestnictwo w pracach zespołu ekspertów przy Marszałku Województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowujących opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 110 / 200

111 Przedstawienie strategii rozwoju nauki i gospodarki na przykładzie działań podejmowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, podczas seminarium Inteligentna strategia rozwoju w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. Uczestnictwo w spotkaniu przy Okrągłym Stole Gospodarczym Inwestycje od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej organizator Pracodawczy RP. Uczestnictwo w programie stypendialnym Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego pt. Krok w przyszłość dla doktorantów UKW. Członkostwo w Radzie Programowej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do zadań której należy: Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 projekt ustaleń dotyczący priorytetów, celów i kierunków działań. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 111 / 200

112 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ UCZESTNICTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 112 / 200

113 Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW oraz Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE pomoc w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy naukowcami, a specjalistami i ekspertami z zakresu europejskich programów badawczych udostępnianie pracownikom naukowym i studentom UKW informacji o nowych ofertach oraz inicjatywach fundacji stypendialnych, polskich i zagranicznych oraz udostępnianie informacji o konkursach, konferencjach, szkoleniach, pomoc przy pisaniu, składaniu wniosków oraz wdrażaniu, realizacji i rozliczaniu poszczególnych projektów badawczych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 113 / 200

114 INTERNACJONALIZACJA STUDIÓW NA UKW opracowanie oferty studiów, procedur rekrutacyjnych, procedur postępowania, promocji oraz obsługi studentów zagranicznych anglojęzyczna strona internetowa obecnie profil UKW znajduje się na 5 anglojęzycznych portalach Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 114 / 200

115 WYKAZ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH NA UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 lp jednostka program kierownik projektu tytuł okres realizacji 1 2 Biuro Współpracy Międzynarodowej Instytut Biologii Eksperymentalnej 3 Instytut Geografii Leonardo da Vinci 7 Program Ramowy 7 PR IRSES Marie Curie mgr Aniela Bekier- Jasińska, mgr Małgorzta Szews prof. dr hab. Jarosław Burczyk dr Michał Habel 4 Instytut Psychologii EU prof. Bassam Aouil 5 Instytut Geografii COST dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. projekt staży pt. Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER) Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic and climate change on river system characteristics and related services (FLUMEN) Tabby Trip in EU Threat Assessment of Bullying Behaviour in Youngsters Transferring Internet Preventive Procedures in Europe (DAPHNE PROGRAM) Tourism, Wellbeing and Ecosytem Services Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 115 / 200

116 Projekt realizowany w ramach programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2012 r.): Towards the reduction of computing cost and the increase of investigated systems size [ ] (HOMING PLUS/2010-1/2) realizowany przez Instytut Fizyki UKW we współpracy z University of Santiago de Compostela (Hiszpania), Istituto per i Processi Chimico- Fisici Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy), Collegium Medicum UMK, Politechniką Wrocławską kierownik projektu dr Angelika Baranowska-Łączkowska. PROGRAM COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo- Technicznych): Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka oraz mgr Anna Frymark-Szymkowiak wzięły udział w konferencji COST Action FP 0803 Belowground carbon turnover in European forests odbywającej się w Bordeaux, we Francji (12-16 maja 2013). dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. jest zaangażowana w realizację grantu COST pt. Tourism & Wellbeing and Ecosytem Services koordynowanego przez University of Exeter z Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego bierze udział w pro- jekcie jako uczelnia partnerska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 116 / 2000

117 PŁATNE STAŻE DLA ABSOLWENTÓW UKW W POLSKICH SZKOŁACH NA LITWIE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI Projekt promowany hasłem Litwa na dobry początek miał na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 12 absolwentów UKW, podzielonych na 2 grupy otrzymało możliwość odbycia płatnego 13-tygodniowego stażu w polskich szkołach na Litwie. Projekt Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie był realizowany od r. do Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim. Obie z grup absolwentów zostały przed wyjazdem przeszkolone w zakresie asertywności, znajomości rynku pracy oraz umiejętności pedagogicznych. Uczestnicy zapoznali się także z historią i kulturą Litwy oraz podstawami języka litewskiego. stazenalitwie.ukw.edu.pl Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 117 / 200

118 WYKAZ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ZŁOŻONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 lp. jednostka program kierownik projektu tytuł 1 Instytut Psychologii Grundvig LLP dr Aleksandra Błachnio 2 Instytut Kultury Fizycznej Mały grant Fundusz Wyszehradzki mgr Adam Szulc Rural Education In Adult learning Towards Open Learning Health, fitness and education in Visegrad countries and in neighboring countries 3 Instytut Geografii RURAGRI ERA-NET 4 Instytut Geografii Tempus 5 Katedra Germanistyki 7 PR People Marie Curie 6 Instytut Kultury Mały grant Fizycznej Fundusz Wyszehradzki dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. prof. dr hab. Monika Szczepaniak mgr Adam Szulc Rural tranqulity as an ecosystem service Cross-cultural Tourism Transformations of Violence Media, Gender, Politics Health, fitness and education 7 Instytut Biologii Eksperymentalnej Bonus prof. dr hab. Jan Grajewski The role of coastal grazing systems on the dynamics of the Baltic Sea: options and limitations Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 118 / 200

119 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ PUNKT KONTAKTOWY DS.7 PROGRAMU RAMOWEGO UE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 119 / 200

120 FLUMEN od grudnia 2012 r. realizacja międzynarodowego grantu badawczego dofinansowanie dla UKW: EUR Dynamika procesów fluwialnych i transportu osadów w korytach rzecznych: wpływ czynników społeczno ekonomicznych oraz zmian klimatu na systemy rzeczne oraz powiązania między nimi w projekt zaangażowanych jest 10 instytucji naukowych z Polski, Włoch, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Mołdawii wykonawcą jest grupa pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód Instytutu Geografii UKW, których prace koordynuje dr Michał Habel. FORGER od 1 marca 2012 r. zespół z Katedry Genetyki (IBE UKW), kierowany przez prof. dr. hab. Jarosława Burczyka realizuje projekt Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie w projekcie uczestniczą naukowcy z Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Węgier i Włoch. Łączny budżet projektu przekracza kwotę 3,8 mln euro realizacja projektu będzie trwała do 2016 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 120 / 200

121 Działania podejmowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. 7 Programu Ramowego w roku akademickim 2011/2012: warsztaty szkoleniowe pt. Metodyka zarządzania projektami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych UE konsultacje z ekspertem dla pracowników UKW pt. Finansowe i prawne aspekty realizacji projektów badawczych warsztaty dla kadry naukowej Praktyczne aspekty pracy z serwisem CORDIS, Participant Portal oraz Partners Service. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 121 / 200

122 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 122 / 200

123 WYKAZ UMÓW O WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM ZAWARTYCH PRZEZ UKW TRWAJĄCYCH OD 2013 ROKU kraj nazwa instytucji czas trwania umowy Kazachstan Aktiubiński Państwowy Uniwersytet im. K. Żubanowa Niemcy Hochschule in Eberswalde (w trakcie podpisywania) Republika Czeska Isntytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk Ukraina Narodowy Uniwersytet Taurydzki im. W.I. Wiernadskiego ŁĄCZNIE: 23 UMOWY O WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ 22 LISTY INTENCYJNE PODPISANE PRZEZ UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 123 / 200

124 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ WYJAZDY I STAŻE ZAGRANICZNE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 124 / 200

125 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW UKW ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ R.) Rodzaj wyjazdu WAiNS WH WKFiT WMFiT WNP WPiP IEM inne konferencje staże naukowe, stypendia badania naukowe sympozja, seminaria, kongresy kwerendy 1 20 festiwale, konkursy 8 spotkania i konsultacje naukowe, wykłady inne wyjazdy Erasmus współpraca z zagranicą/projekty warsztaty naukowe szkolenia 5 Uniwersytet razem Kazimierza Wielkiego /

126 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW UKW ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ R.) WAiNS WH WKFZiT WMFiT WNP WPiP IEM INNE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 126 / 200

127 WYJAZDY ZAGRANICZNE DOKTORANTÓW I STUDENTÓW UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ R.) rodzaj wyjazdu studenci/doktoranci d doktorant, s student WAiNS WH WKFZiT WMFiT WNP WPiP IEM konferencje staże naukowe, stypendia sympozja, seminaria, kongresy 7d 1d 6s festiwale, konkursy 49s inne wyjazdy 12s Erasmus 8s 41s 7s 1s 22s współpraca z zagranicą/projekty 7s warsztaty naukowe 9s razem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 127 / 200

128 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ WYMIANA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW PROGRAM ERASMUS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 128 / 200

129 LISTA KOORDYNATORÓW INSTYTUTOWYCH: Wydział Administracji i Nauk Społecznych: Instytut Filozofii dr Roman Godlewski; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania dr Alicja Jagielska-Burduk; Katedra Socjologii dr Magdalena Szczepańska; Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii dr Katarzyna Wodniak; Wydział Humanistyczny: Instytut Filologii Polskiej dr Mirosław Gołuński; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła; Instytut Nauk Politycznych dr Łukasz Jureńczyk Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej mgr Mikołaj Sobociński, mgr Jolanta Wydrzyńska; język rosyjski - mgr Andrzej Silwanowicz, j. niemiecki - mgr Hanna Gruszczyńska; Katedra Filologii Germańskiej mgr Karol Gliszczyński; Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr Radosław Sajna; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: Instytut Fizyki dr Filip Pawłowski; Instytut Matematyki dr Piotr Sworowski; Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej dr Krzysztof Tyburek; Instytut Techniki dr inż. Mariusz Winiecki; Wydział Nauk Przyrodniczych: Instytut Biologii Eksperymentalnej oraz Instytut Biologii Środowiska dr Igor Chybicki; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii mgr Alicja Łątka; Instytut Kultury Fizycznej mgr Jan Mieszkowski; Wydział Pedagogiki i Psychologii: Instytut Pedagogiki dr Katarzyna Grzesiak; Instytut Psychologii dr Beata Hołtyń Instytut Edukacji Muzycznej dr Benedykt Odya

130 LICZBA STUDENTÓW ORAZ NAUCZYCIELI WYJEŻDŻAJĄCYCH I PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO UKW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W LATACH rok akademicki liczba wyjeżdżających studentów liczba przyjeżdżających studentów liczba wyjeżdżających pracowników liczba przyjeżdżających pracowników 2008/ / / / / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 130 / 200

131 W roku 2012/2013 podpisano 7 umów dwustronnych z następującymi uczelniami: Tilburg University, Holandia National University of Ireland, Irlandia European University Viadrina Frankfurt, Niemcy Universitatea Babes Bolyai Clus Napoca, Rumunia Debreceni Egyeten, Węgry Ecole Specialisee haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale HES-SO Valais/Wallis, Szwajcaria NLA University College Bergen, Norwegia OBECNIE UKW MA 77 UCZELNI PARTNERSKICH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE ERASMUS umowy listy intencyjne umowy z programu Erasmus razem zawarte w roku akademickim 2012/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 131 / 200

132 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW BIBLIOTEKA GŁÓWNA CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH IM. KURTA LEWINA MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO WYDAWNICTWO KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU UNIWERSYTECKIE CENTRUM KULTURY I MEDIÓW CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 132 / 200

133 CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW Kierownik: prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak W roku akademickim 2012/2013 zorganizowano i przeprowadzono dwa kursy języka polskiego dla cudzoziemców: 1.60-godzinny kurs dla 8 pracowników z jednostki JFTC (NATO) zajęcia prowadziła dr Natalia Zemlyanaya z Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW; godzinny kurs dla 10 studentów z Chin, którzy studiują na roku 0 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kurs jest wynikiem odpowiedniej umowy podpisanej przez tę uczelnię i UKW zajęcia prowadziła mgr Marta Hartenberger spoza UKW (absolwentka filologii polskiej UKW). Ogólne przychody z tytułu prowadzenia obu kursów wyniosły zł, z czego do budżetu uczelni wpłynęła kwota zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 133 / 200

134 BIBLIOTEKA GŁÓWNA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 134 / 200

135 BIBLIOTEKA GŁÓWNA PROJEKTY W roku akademickim 2012/2013 złożono 4 wnioski do MNiSW na działalność upowszechniającą naukę: Repozytorium UKW - dofinansowanie w wysokości zł publikacja materiałów pokonferencyjnych Kultura pamięci dofinansowanie zł Zabezpieczenie i oprawę zbiorów Biblioteki UKW (wniosek złożony w marcu 2013) stworzenie bazy Informacja o osiągnięciach naukowych pracowników UKW (wniosek złożony w marcu 2013) Realizowane są również dwuletnie projekty: Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej UKW w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki (w 2013 roku zł. dofinansowania z MNiSW) Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (w 2013 roku zł dofinansowania z MNiSW). projekt Pamięć Bydgoszczan archiwum historii mówionej (współpraca z Fundacją dla UKW) dofinansowanie Miasta Bydgoszczy na kontynuację (4 000 zł) oraz dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na publikację Kultura pamięci zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 135 / 200

136 BIBLIOTEKA GŁÓWNA NOWY GMACH W roku akademickim 2012/2013 bardzo intensywnie uczestniczono w pracach przygotowawczych związanych z planowaniem organizacji zbiorów w nowym gmachu Biblioteki. plan rozmieszczenia zbiorów i schemat ich organizacji blog Dziennik budowy przygotowanie zbiorów do udostępniania w nowym gmachu Biblioteki wytypowanie kolekcji blisko woluminów do tzw. wolnego dostępu i oznakowanie ich etykietami zabezpieczające RFID zmiany w systemie bibliotecznym prace nad retrokonwersją zbiorów (przeniesienie opisów z katalogu kartkowego do komputerowego) nowy regulamin organizacyjny i struktura Biblioteki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 136 / 200

137 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 137 / 200

138 W najbliższym czasie planowany jest odbiór budynku i przekazanie UKW. 17 czerwca zamknięto czytelnię czasopism, a od 1 lipca nieczynna będzie Biblioteka Główna oraz biblioteki filialne. Pakowanie głównych zbiorów Biblioteki Głównej i kilku bibliotek filialnych rozpocznie się z dniem zamknięcia dla czytelników. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 138 / 200

139 BIBLIOTEKA GŁÓWNA ZBIORY Zbiory Biblioteki UKW wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Książki Zbiory specjalne (nieelektroniczne) Roczniki czasopism Zbiory elektroniczne Biblioteka Główna (BG) Wpływy Ubytki Stan Wpływy Stan Wpływy Stan Wpływy Stan Ogółem: Zbiory Biblioteki na koniec grudnia 2012 r., po pomniejszeniu o ubytkowane jednostki wynosiły jednostki. Wpływ dokumentów wszystkich typów w ciągu roku wynosił 9159 jednostek. Prenumerowanych było 548 tytułów czasopism bieżących polskich i 33 tytuły zagraniczne. źródło wpływu jednostki kupno i prenumerata 4254 dary 4155 wymiana 750 Fundusze na zakupy: opłaty za przetrzymywanie książek i wpisowe użytkowników odpis z funduszy badań statutowych, fundusze komercyjnych i granty fundusz biblioteki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 139 / 200

140 BIBLIOTEKA GŁÓWNA UŻYTKOWNICY Dyrektor w rozporządzeniu wewnętrznym zadecydował o wprowadzeniu Regulaminu udostępniania. Dzięki skrócenia okresu wypożyczeń książek do 2 miesięcy, księgozbiór był intensywniej udostępniany i zaspokojono potrzeby większej liczby użytkowników. Łącznie Biblioteka Główna zarejestrowani użytkownicy: użytkownicy aktywni: 7781 wypożyczenia indywidualne (dane za 2012 r.): udostępniono czytelnikom indywidualnym we wszystkich placówkach łącznie jednostek, w tym: w czytelniach: , na zewnątrz: ), w tym dokumentów elektronicznych: 355 na terenie Biblioteki Głównej, Czytelni Czasopism i w filiach istnieje bezprzewodowy dostęp do Internetu; użytkownicy mają dostęp do baz danych działa zintegrowany systemem bibliotecznym HORIZON zarejestrowani czytelnicy mają możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania książek oraz sprawdzania swojego konta; katalog komputerowy zawiera prawie 70 % stanu posiadania całej sieci bibliotecznej UKW (Jest to znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego, gdy katalog obejmował 51% zbiorów.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 140 / 200

141 Pracowania Digitalizacji i Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Główna UKW razem z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu od września 2005 r. współpracuje przy tworzeniu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W 2012 r. Pracownia Digitalizacji opublikowała w bibliotece cyfrowej jednostek. Są one sukcesywnie umieszczane w odpowiednich kolekcjach (regionalia, materiały dydaktyczne oraz dziedzictwo kulturowe). W ramach Pamięć bydgoszczan projektu zdigitalizowano, poddano obróbce materiały różnego typu i opublikowano je na stronie: Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich Do Pracowni w roku akademickim 2012/2013 wpłynęły książki i rękopisy, przekazane przez rodzinę żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, Kazimierza Ratyńskiego. Trwa opracowanie zbiorów Pracowni, część zbiorów wspomnień została zeskanowana w Pracowni Digitalizacji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 141 / 200

142 BIBLIOTEKA GŁÓWNA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 142 / 200

143 BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA Biblioteka Główna UKW angażuje się w życie kulturalne Uczelni i Bydgoszczy: zorganizowano szereg wystaw, wykładów, spotkań z cyklu W bibliotece o sztuce : Stary Kanał Bydgoski, jego historia i wizerunki artystyczne (odczyt, wystawa, pokaz widokówek) Leon Wyczółkowski Codziennie być innym (wykład) wystawa fotografii Justyny Jułgi: Podróż sentymentalna. Hommage à Kazimierz Jułga ON i ONA - ODDALENIA (przedstawienie muzyczne w wykonaniu studentów III roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy) współpraca z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku; spotkania Sekcji Literacko-Poetyckiej BG jest siedzibą Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zebrania Towarzystwa odbywają się raz w miesiącu, podczas nich często odbywają się spotkania z wybitnymi postaciami świata kultury czy nauki, prezentowane są odczyty i filmy. Z inicjatywy Biblioteki UKW w 2012 i 2013 r. zorganizowano w Uczelni uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zdecydowano o utworzeniu Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier z siedzibą w Muzeum Dyplomacji. Obecnie trwa rejestracja stowarzyszenia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 143 / 200

144 CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH IM. KURTA LEWINA Komitet Wykonawczy podjął decyzję o zawieszeniu działalności Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina UKW w Bydgoszczy od roku akademickiego 2011/2012 na czas nieokreślony. Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zostało utworzone z inicjatywy uczestników międzynarodowej konferencji pt. Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology (10-12 września 2004, Mogilno-Bydgoszcz) dnia 31 marca 2005 roku Zarządzeniem Rektora AB Nr 40/2004/2005. Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. Janusz Trempała. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 144 / 200

145 Załącznik do uchwały nr 21/768/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 145 / 200

146 MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO Dary przekazane Muzeum w 2012 i 2013 roku: 21 darczyńców (osoby prywatne i instytucje) dary: publikacje (m.in. książki, broszury, katalogi), dokumenty (np. dowody tożsamości, protokoły) oraz przedmioty różnego typu (m.in. płaskorzeźba, szabla, medal, mundur, obrazy) Wykłady muzealne: wykłady dla studentów UKW, dla studentów innych uczelni oraz dla młodzieży licealnej cykl wykładów dla przyszłych radców prawnych aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy studenci z Uniwersytetu Zachodniego Kazachstanu odbywali w Muzeum 3- miesięczny Międzynarodowy Kurs Dyplomatyczny Praktyki studenckie w Muzeum: Praktyki zawodowe, kierunkowe oraz specjalnościowe w okresie sprawozdawczym odbyło 8 studentów Stosunków Międzynarodowych UKW i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W czerwcu oraz sierpniu zaplanowane są kolejne praktyki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 146 / 200

147 MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO Wybrane wydarzenia stycznia 2012 w Muzeum odbyły się obrady Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN).W konferencji wzięli udział prorektorzy ze wszystkich państwowych uniwersytetów w Polsce. 2 marca na zaproszenie UKW do Bydgoszczy przyjechali pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m.in. dr Dariusz Wiśniewski, dr Krzysztof Szczepanik, Radca minister dr Bogdan Wrzochalski, Ambasador Paweł Cieplak) oraz delegaci z innych państw (Litwy, Kazachstanu, Konga). 11 maja w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odbyło się seminarium pt: Harcerskie fascynacje pedagogiką Janusza Korczaka. 24 maja udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 20 czerwca w Muzeum odbył się finał konkursu Unia Europejska 5 lipca Muzeum gościło Prezesa Australijskiego Instytutu Badań Międzynarodowych ( Australian International Research Institute Incorporated) dr Waldemara Niemotko, wieloletniego przyjaciela i darczyńcy uniwersyteckiej Palcówki, mieszkającego w Cremorne (Australia) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 147 / 200

148 8 października wizyta w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Liu Jianguo, wicedyrektora Muzeum Prowincji Anhui (Chiny). Rozmowy dotyczyły współpracy między Placówkami. 28 października Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW gościło uczestników konferencji konsulów honorowych RP w Bydgoszczy, zorganizowanej przez MSZ. 19 listopada Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego gościło uczestników konferencji Międzynarodowego Forum pt.: Badania nad dziejami średniowiecznej Rusi. Perspektywy, osiągnięcia, zadania. 27 listopada wizyta w Muzeum małżonek wysokich oficerów czeskich i słowackich NATO, stacjonujących w Bydgoszczy. 12 grudnia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW było zaangażowane w organizację dyskusji panelowej pt.: Między Bydgoszczą a Kabulem czyli polska misja w Afganistanie. Konferencja organizowana przez MSZ i German Marshall Fund of the United States (GMF) odbyła się w Sali Koncertowej gmachu Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W debacie udział wzięli m.in. minister Bogusław Winid, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Michał Piwowar, Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli, prof. Andrew Michta i prof. Janusz Golinowski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 148 / 200

149 7 luty Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odwiedził Jarosław Fischbach, znany podróżnik, geograf, pisarz, organizator oraz uczestnik wielu egzotycznych wyjazdów m.in. do Nepalu, Tanzanii, Maroko, Brazylii, Chile. Gość zaprezentował niezwykle interesujący pamiętnik. Jego autorką była niespełna 12-letnia dziewczynka, która wraz z armią gen. Andersa, z terytorium ZSRR przedostała się do Afryki Wschodniej. 11 luty córka Wanady Poznańskiej Magdalena Poznańska-Schultz, zdecydowała się przystąpić do kolejnego etapu realizacji testamentu z 1997 roku. Skontaktowaliśmy się z Andrzejem Szydło Konsulem Generalnym RP w Montrealu oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, by uzyskać pomoc w wypełnieniu procedur związanych z transportem dzieł sztuki oraz zabytków. 23 marca W toruńskim Central Parku przy Szosie Bydgoskiej odbył się Sąd Historii nad Ministrem Józefem Beckiem. Wydarzenie, utrzymane w formule amerykańskiego pozorowanego procesu sądowego, zorganizowali prof. Grzegorz Górski oraz Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wypożyczyło wystawę pt. Józef Beck dokumenty i fotografie 17 kwietnia Muzeum gościło uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 149 / 200

150 18 kwietnia Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego prof. Adam Sudoł uczestniczył w II Forum Dyrektorów Muzeów Bydgoszczy. 18 maja Europejska Noc Muzeów w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. W tym roku Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego po raz pierwszy włączyło się w tę wyjątkową i budzącą ogromne zainteresowanie akcję. Drzwi Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego były otwarte od do Zainteresowanie było duże, bowiem w tym czasie odwiedziło nas ponad 50 zwiedzających. Goście pozostawili w Księdze Gości entuzjastyczne wpisy. 8 lipca na zaproszenie prof. Adama Sudoła w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odbędzie się kolejne Forum Dyrektorów Muzeów Bydgoszczy. Od 3 października 2011 roku w Muzeum prezentowana jest wystawa pt. Upominki w świecie dyplomacji Ekspozycja wzbudza spore zainteresowanie. Od 1 stycznia 2012 roku do 20 maja 2013 roku, wystawę zwiedziło około 2530 osób, w tym 69 gości z zagranicy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 150 / 200

151 WYDAWNICTWO W roku akademickim 2012/2013 wydano 69 tytułów o objętości 996,4 arkuszy wydawniczych w nakładzie egzemplarzy. 26 monografii 19 prac zbiorowych 14 habilitacji 9 czasopism Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 151 / 200

152 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Celem KUTW jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy ważnej dla życia w okresie późnej dorosłości, kreowanie pozytywnej aktywności własnej w celu poprawienia jakości życia poprzez udział w wykładach z dziedziny oświaty, kultury, zdrowia, profilaktyki gerantologicznej. Prowadzenie KUTW zostało powierzone Radzie Naukowo-Programowej. Jej przewodniczącym jest dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. Zgodnie ze Statutem KUTW uczestnictwo w roku akademickim 2012/2013 jest odpłatne i wynosi 90,00 zł (+ 65 zł opłata za uczestnictwo w sekcji). Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku aktualnie skupia 312 słuchaczy Słuchaczy reprezentuje Samorząd Słuchaczy aktualnie działający w składzie: Barbara Wojciechowska przewodnicząca Bożena Sałacińska zastępca, Barbara Kochańska zastępca Zofia Kamińska skarbnik, Zofia Stefanowicz sekretarz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 152 / 200

153 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Wykłady dla słuchaczy odbywają się w co drugą środę o godz. 16,00 w budynku Copernicanum. W roku akademickim 2012/2013 odbyło się 9 wykładów w semestrze zimowym i 9 wykładów w semestrze letnim. słuchacze KUTW, prócz obligatoryjnych wykładów, mogą uczestniczyć w sekcjach dla słuchaczy KUTW organizowane są koncerty oraz występy chóru KUTW realizuje również następujące cykle tematyczne: Cztery pory roku w Borach Tucholskich Bydgoszczanie nie tylko z nazwy Spotkania z szacunku dla polskich tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych w Warszawie odbyła się konferencja regionalna UTW Uniwersytety Trzeciego Wieku atrakcyjną formą aktywności osób starszych Ruszyła kampania społeczna Księgozbiórka, której celem jest zebranie funduszy na zakup książek do nowej Biblioteki UKW. Zbiórkę prowadzą seniorzy z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspólnie ze studentamiwolontariuszami. Księgozbiórka jest efektem szkolenia z zakresu fundraisingu nowoczesnej metody gromadzenia funduszy na cele społeczne. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 153 / 200

154 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU obchody Roku 2013 ogłoszonego w Polsce Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku: seminarium środowiskowe Społeczna rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie UTW w Lublinie. Seminarium prowadziła gościnnie liderka UTW w Polsce dr Zofia Zaorska, autorskie warsztaty umiejętności Cieszyć się życiem być aktywnym seniorem współredagowanie czasopisma przedstawiającego działalność bydgoskich UTW i innych organizacji seniorskich, współorganizacja przeglądu seniorskich zespołów artystycznych w Miejskim Centrum Kultury. realizacja projektu Seniorzy KUTW w działaniu. Projekt realizowany jest w ramach grantu przyznanego Fundacji dla UKW przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. zwiedzenie parlamentu w Strasburgu imieniny króla 4 marca 2013 grupa studentów-seniorów złożyła kwiaty pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego projekt pod tytułem Bydgoszcz miasto tajemnic. Razem odkrywamy, poznajemy i działamy 25 słuchaczy seniorów od maja do października 2012 przygotowywało się do roli rodzinnych przewodników po mieście W dniu r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KUTW a Ogólnopolskim Porozumieniem UTW w Warszawie. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 154 / 200

155 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KULTURY I MEDIÓW UCKiM kreuje przede wszystkim działania, które w nietuzinkowy sposób promują silną akademickość miasta sprawiają, że Bydgoszcz zyskuje znaczącego partnera w budowaniu pozycji lidera na mapie kulturalnej regionu. Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w realizacji zapisów Strategii Edukacji Bydgoszczy. UCKiM bierze także udział w ustalaniu strategii marki miasta Bydgoszczy. dr hab. Aleksander Jankowski, prof. nadzw. Dyrektor dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. Przewodniczący Rady Programowej mgr Piotr Kwiatkowski Dyrektor Wykonawczy mgr Sebastian Nowak Sekretarz Rada Programowa UCKiM składa się z przedstawicieli środowiska medialnych, municypalnych, nauczycielskich, młodzieżowych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 155 / 200

156 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KULTURY I MEDIÓW Adresatami działań UCKiM są społeczności akademickie, szkoły i instytucje edukacyjne, animatorzy kultury i twórcy, kreatywna społeczność Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenia, którym UCKiM patronowało lub które wspierało: Bajkowa Bydgoszcz, Cała Bydgoszcz na rowery, Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje, Dyskusja o metropolii bydgsokiej, Konferencja Młodzież i Media, Spotkanie z twórcą filmu Jego oczami Szymonem J. Wróblem, Spotkanie z medioznawcą Maciejem Iłowieckim, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Konferencje: Nauka i BIznes. Relacje Innowacje Przyszłość, Nauka i Biznes. Promocja osiągnięć naukowych szansą na współpracę z biznesem, Pestka - Przegląd Eksperymentalnych Studenckich Tworów Karkołomnie Artystycznych, wydarzenia związane z działaniami Akademii Przyszłości, wydarzenia związane z działaniami Akademii Kultury i Rozwoju Osobistego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 156 / 200

157 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50

158 CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozpoczął w roku 2010 realizację inwestycji obejmującej modernizację, rozbudowę i wyposażenie kompleksu obiektów sportowych przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W zakres tego przedsięwzięcia weszły: modernizacja budynku basenu z przebudową basenu i budową stacji uzdatniania wody, budowa sali gimnastyki przyrządowej, rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej, modernizacja budynku dydaktycznego z budową sali audytoryjnej, budowa budynku zaplecza sanitarnego dla studentów z salą do sportów walki, budowa sieci zewnętrznych i infrastruktury technicznej. Zgodnie z umową, komisja odbiorowa zakończyła swoje prace w dniu 8 stycznia 2013 roku. W dniu 14 lutego 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektów wchodzących w skład Centrum. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 158 / 200

159 Z początkiem semestru letniego bieżącego roku akademickiego rozpoczęły się zajęcia dla wszystkich grup studentów naszej Uczelni. CEKFIS stanowi bazę sportową, naukową i dydaktyczną przeznaczoną w szczególności do kształcenia studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne (na dwóch stopniach kształcenia), prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej, który ma w Centrum swoją siedzibę. Obiekty sportowe UKW, wśród których znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, nowoczesna pływalnia, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych, służyć będą wszystkim studentom Uniwersytetu w tym sportowcom i trenerom sportowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W trzecim kwartale 2013 roku rozpocznie się realizacja drugiego etapu rozbudowy. Ukończenie rozbudowy zaplanowano na czerwiec 2015 roku, a jej koszt wyniesie zł. Zadanie to będzie całkowicie finansowane ze środków zewnętrznych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbiórkę dwóch istniejących budynków, budowę nowego 2-kondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-usługowego o powierzchni użytkowej 1 040,42 m 2, budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, boiska plażowego wielofunkcyjnego, renowację kortów, budowę infrastruktury technicznej, ogrodzenie, nagłośnienie, oświetlenie, monitorowanie, budowę chodników, placów i pieszo jezdni. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 159 / 200

160 Zarządzenie Nr 84/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. wprowadza Regulamin Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu (CEKFiS) ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną podporządkowuje Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Do podstawowych zadań Centrum należy: 1) stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów, 2) doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego, 3) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim, 4) organizowanie akademickiej działalności sportowej, 5) inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim, 6) inicjowanie rozwoju bazy materialnej dla sportu i rekreacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 160 / 200

161 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 161 / 200

162 WARUNKI LOKALOWE MODERNIZACJE I REMONTY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 162 / 200

163 WARUNKI LOKALOWE WYKAZ BUDYNKÓW Chodkiewicza 30 Budynek Gł. Mińska 15 Staffa 1/ Grzymały Siedleckiego 19 Gałczyńskiego 23 Weyssenhoffa 11 Powstańców Wlkp. 2 Powstańców Wlkp. 2 A Ossolińskich 12 Kopernika 1 Plac Kościeleckich 8 Ogińskiego 16 Berwińskiego 4 Chodkiewicza 51 Grabowa 2 Jagiellońska 11 Przemysłowa 34 Pestalozziego 18A Sportowa 2 Szymanowskiego 3 o o o przejęliśmy budynek CEKFIS przy ul. Sportowej otrzymaliśmy w formie darowizny budynek przy ul. Pestalozziego nastąpi przejęcie budynku Biblioteki przy ul. Szymanowskiego 3 W okresie od września 2012 do czerwca 2013 roku nie kupiliśmy z własnych środków i nie otrzymaliśmy od Miasta Bydgoszcz mieszkań dla kadry dydaktycznej UKW. WPŁYWY ZA WYNAJEM I DZIERŻAWY Łącznie w okresie od września 2012 do czerwca 2013 roku pozyskaliśmy z tytułu zawartych umów zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 163 / 200

164 MODERNIZACJE I REMONTY W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono remonty różnego typu w następujących obiektach: 1.Chodkiewicza 30 2.Al. Ossolińskich 12 3.Łużycka 24 4.Ogińskiego 16 5.Plac Weyssenhoffa 11 6.Kopernika 1 7.Powstańców Wielkopolskich 2 8.Staffa 1 9.Grabowa 2 Roboty inwestycyjne Zmiana sposobu użytkowania budynku bursy Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy przy ul. Gagarina 18a na Niepubliczny Zespół Szkół Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego NATO jest na etapie przygotowania planu funkcjonalno-użytkowego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 164 / 200

165 PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. INFRASTRUKTURY UNIWERSYTETU ELŻBIETA KRZYŻANOWSKA udział w pracach zespołu powołanego przez Prezydenta Bydgoszczy, który opracował Strategię Rozwoju Edukacji dla Bydgoszczy uczestnictwo w opracowaniu propozycji inwestycyjnych uczelni do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata udział w opracowaniu propozycji inwestycyjnych Uniwersytetu do Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013: I etap Programu termomodernizacji obiektów UKW termomodernizacja 3 budynków dydaktycznych UKW przy ul. Chodkiewicza 30, pl. Kościeleckich 8, al. Ossolińskich 12 wkład własny UKW w wysokości ,13 zł renowacja elewacji w/w obiektów zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2013 r. oraz w 2014 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 165 / 200

166 Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego prawdopodobny termin zakończenia styczeń 2014r. do zakończenia prac modernizacyjnych w budynku niezbędna jest jeszcze kwota ok zł obiekt przeznaczony zostanie na siedzibę Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych (przeniesionych z budynku ul. Przemysłowej) oraz Zakładu Biotechnologii (przeniesionego z budynku przy ul. Chodkiewicza 51) Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu II etap W III kwartale 2013 roku rozpocznie się realizacja inwestycji pn. Centrum Kultury Fizycznej i Sportu II etap; zadanie w 100% finansowane jest ze środków zewnętrznych. II etap realizacji Programu termomodernizacji obiektów UKW W listopadzie 2012 r. po podjęciu Uchwały przez Senat UKW został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków UKW przy ul. Jagiellońskiej 11 oraz Powstańców Wielkopolskich 2. Do zrealizowania całości przedsięwzięcia był jak zwykle niezbędny wkład własny. W przypadku tego projektu wynosił ok zł (w ciągu dwóch lat). Zrezygnowano z przyznanej dotacji oraz pożyczki otrzymanej na realizację obydwu omawianych zadań, tj. termomodernizacji obiektu przy ul. Jagiellońskiej oraz Powstańców Wielkopolskich. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 166 / 200

167 STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZA ROK 2012 Zgłoszono 6 wypadków przy pracy (lekkie). Absencja chorobowa spowodowana wypadkami wyniosła 246 dni. W 2012 r. zgłoszono 3 wypadki w drodze z pracy do domu. Zgłoszono 4 wypadki studentów studiów stacjonarnych. Łącznie szkolenie okresowe i wstępne w 2012 r. odbyło 207 pracowników. UKW finansuje badania profilaktyczne wstępne i okresowe, zakup odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz środków czystości; wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zaopatrzenie pracowników w posiłki profilaktyczne oraz napoje utrzymanie punktów pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia okresowe oraz refunduje częściowo koszty zakupu okularów korygujących wzrok. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012 roku przeprowadzili 6 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną w minionym roku nie były prowadzone. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 167 / 200

168 W 2012 r. na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na rzecz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wydatkowano kwotę ok zł, co w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika daje kwotę ok. 140 zł, która jest wyższa w stosunku do roku 2011 o ok. 4 zł. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Warunki konstrukcyjno-budowlane, które nie spełniały wymagań określonych w obowiązujących przepisach, opisane w analizie stanu bhp/ppoż. za rok 2011 i innych dokumentach pokontrolnych w roku 2012 nie uległy znaczącej poprawie. Do budynków i ich części w których stan ochrony przeciwpożarowej wymaga poprawy ze względu na sposób ich użytkowania należy zaliczyć: obiekt przy ul. Ogińskiego 16 dotyczy całego obiektu obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 dotyczy poddasza w całości, obiekt przy ul. Chodkiewicza 51, poddasza budynków A, B i C przy ul Chodkiewicza. Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne poddawane są przeglądom i konserwacji w obowiązujących terminach. Zadanie to realizuje Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 168 / 200

169 SPRAWY OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 169 / 200

170 FUNKCJONOWANIE UCZELNI W OBSZARZE SPRAW OBRONNYCH PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OBRONNYCH MGR INŻ. TADEUSZ BŁAŻEJEWSKI Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w roku akademickim 2012/2013 było: Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego Planu operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dokument uzyskał akceptację Ministra dnia 11 grudnia 2012 r.), a także podjęcie prac nad wykonaniem załączników obligatoryjnych i fakultatywnym do tego Planu (zgodnie z Podręcznikiem normalizacji obronnej PDNO-02-A075 ); Udział w prowadzonych przez Ministra w październiku 2012 r. Grze decyzyjnej i treningu, w ramach szkolenia obronnego, z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanymi ; Koordynowanie czynności o charakterze porządkowo-ochronnym, wynikających z wprowadzonego zarządzeniem Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. na obszarze całego kraju, pierwszego stopnia alarmowego; Dokonanie aktualizacji Planów ochrony obiektów UKW, wpisanych do rejestru zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Uczelnia dysponuje siedmioma obiektami wpisanymi do rejestru zabytków); Przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych obiektów i pojazdów, na które Prezydent Bydgoszczy nałożył świadczenia rzeczowe na rzecz obronności (Uczelnia w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej przekazuje trzy obiekty: Grabowa 2, Łużycka 21 i stołówkę w obiekcie Chodkiewicza 30, a także dwa pojazdy); Podjęcie prac nad opracowaniem nowej edycji Planu obrony cywilnej UKW, według zasad określonych przez Prezydenta Bydgoszczy Szefa Obrony Cywilnej Miasta (termin zakończenia zadania: 30 września 2013 r.). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 170 / 200

171 PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MGR WOJCIECH STASZEWSKI Do zadań Biura ochrony informacji niejawnych należy w szczególności zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Na podstawie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych został opracowany Plan ochrony informacji niejawnych w UKW. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji niejawnej. W wyniku przeglądu zakwalifikowano część materiałów do obniżenia oraz zniesienia klauzuli tajności. W ramach ustawowych obowiązków i uprawnień pełnomocnik ds. informacji niejawnych przeprowadził zwykłe postępowania sprawdzające wobec sześciu pracowników UKW zakończone wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Ponadto wydano dwadzieścia dwa upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych dla pracowników UKW zatrudnionych na stanowiskach. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 171 / 200

172 KOMPUTERYZACJA UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 172 / 200

173 ZAAWANSOWANE SYSTEMY SERWEROWE I INFRASTRUKTURA SIECIOWA W UKW racjonalizacja wydatków w obszarze zaawansowanej infrastruktury IT Uniwersytetu W obszarze Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dokonano reorganizacji środowiska sieciowo serwerowego dotacja z NCBiR w wysokości 500 tys. zł na rozbudowę Naukowej Sieci Akademickiej UKW, z uwzględnieniem preferencji wydziałów technicznych (kwota ta, wraz z połączeniem wkładu własnego, umożliwiła wdrożenie Cisco Flexpod) W ramach zakupionej w 2012 roku zaawansowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej wdrożono wydajne serwery Blade Cisco UCS, macierz dyskową firmy NetApp FAS 2240 oraz zaawansowany przełącznik Nexus 5594-UP. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został przygotowany na kompleksowe wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwarzania danych w chmurze (ang. Cloud Computing) w wariancie chmury prywatnej. Liczba systemów wspierających obsługę komponentów USOS (w tym systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia - IRK) zwiększy się do około 20, bez ponoszenia dodatkowych nakładów na inwestycje związane z tym procesem (od strony systemowej, sieciowej oraz serwerowej). W roku 2012 zmodernizowano (zakupiono dodatkowe moduły pamięci operacyjnych) istniejące już środowisko serwerowe klasy Blade. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 173 / 200

174 W końcu roku 2012 rozpoczęto zakupy urządzeń na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej UKW na kwotę ok. 1,7 mln zł brutto. Pod względem kosztowym jest to rekordowa tego typu inwestycja w historii UKW. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z otrzymanej dotacji w ramach realizowanego w Uniwersytecie projektu pn. Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach realizacji działań projektowych pracownicy Działu Informatyzacji przystąpili do wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ) w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, obejmującego swoim zasięgiem systemy klasy ERP, BI (Business Intelligence) oraz Elektroniczny System Obiegu Dokumentów ESOD. schemat przedstawiający infrastrukturę Cisco FlexPod. Źródło: [Promedia, Data Center and Virtualization - FlexPod, on-line] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 174 / 200

175 POL-ON POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego czy Polskiej Akademii Nauk. Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie. Najobszerniejszym zadaniem zrealizowanym przez dział w systemie POL-on było przygotowanie sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2011/2012. Prowadzone również były prace bieżące, takie jak aktualizacja danych dotyczących jednostek podstawowych UKW czy zgłaszanie nowych jednostek lub kierunków. Po raz pierwszy przeprowadzone zostały również z wykorzystaniem systemu POL-on wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 175 / 200

176 SYSTEM SIMPLE SQL W związku z przystąpieniem do projektu Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dokonana została analiza braków i błędów systemu SIMPLE SQL pod kątem wymagań do projektu systemu ERP. System SIMPLE SQ został rozbudowany o nowe funkcjonalności związane z obsługą kadrową, płacową i księgową. PORTAL SPRAWOZDAWCZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Pracownicy DI nadzorowali w roku 2012 przekazywanie Głównemu Urzędowi Statystycznemu 17 sprawozdań. Pozostałe obszary Zrezygnowano z Systemu Informacji Prawnej LEX Offline na rzecz wersji LEX Online. Przeniesiono dane studentów pierwszych roczników studiów niestacjonarnych z naboru w roku 2012 z systemu USOS do systemu Simple. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 176 / 200

177 SYSTEM USOS W roku 2012 wykonano następujące prace w zakresie nowych funkcjonalności systemu USOS: Wprowadzenie siatek studiów do USOS zostało przeniesione z dziekanatów do sekretariatów Wykłady fakultatywne. Zainstalowano system UL (uniwersyteckie lektoraty). Aplikacja UL jest wydajnym systemem umożliwiającym przeprowadzenie szybkich rejestracji według zasady, kto pierwszy te lepszy. Moduł składania podań stypendialnych. Uruchomiono i przeprowadzono zbieranie podań o pomoc materialną dla wszystkich studentów UKW. W chwili obecnej cały proces obsługi stypendiów realizowany jest w systemie USOS. Centralna autoryzacji użytkowników. CAS (ujednolicony system autoryzacji użytkowników w aplikacjach USOS) na UKW pierwotnie został wdrożony na potrzeby uruchomienia systemu SRS, docelowo ma wyprzeć wewnętrzne mechanizmy autoryzacji we wszystkich aplikacjach internetowych USOS. Wdrożenie mechanizmu raportów BIRT. Silnik raportów BIRT umożliwia wykorzystanie tego samego raportu we wszystkich aplikacjach, raporty pobierane są z jednego na bieżąco aktualizowanego repozytorium i generowane w wybranym przez użytkownika formacie (domyślnie PDF). Wydruk raportu jest całkowicie zgodny z podglądem oraz możliwe jest zaawansowane formatowanie tekstu. Trwają prace nad przepisaniem większości raportów na technologię BIRT. Serwer automatycznej aktualizacji USOS RSYNC. Uruchomiony został mechanizm umożliwiający automatyczną aktualizację plików raportów i formularzy systemu USOS na stacjach klienckich użytkowników. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 177 / 200

178 Elektroniczna Legitymacja Studencka i Doktorancka W związku z wprowadzeniem w 2011 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) oraz rozpoczęciem wspierania tego typu dokumentów na innych uczelniach, na UKW również zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie ELS. Od początku 2012 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego wydrukowano ponad 450 blankietów ELS oraz ponad 100 blankietów ELD. Legitymacje w formie papierowej nie są już wydawane. Ankieter2 - system do przeprowadzania ankiet na dowolne tematy dla wskazanej grupy respondentów, ankiety badawcze, śledzenie losów absolwentów, preferencje studentów odnoście zajęć oferowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. USOSapi - jest sieciowym interfejsem programowania aplikacji ułatwiającym pracę programistom integrującym USOS z innymi systemami. Wdrożenie USOSapi było wymagane do składania oświadczeń studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Stan wdrożenia systemu USOS (2012 rok): Immatrykulacja Elektroniczna Legitymacja Studencka / Doktorancka drukowanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń wprowadzanie siatek studiów i prowadzących zajęcia rozliczanie etapów wydruki dyplomów, suplementów i świadectw elektroniczne składanie wniosków o stypendia przyznawanie i wypłaty stypendiów kompleksowa obsługa praktyk pomocnicze dane do raportów GUS S-10,S-11,S-12 tworzenie list rankingowych studentów rejestracja na wykłady fakultatywne przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych zajęć i programów studiów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 178 / 200

179 ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI DZIAŁ PROMOCJI ORAZ BIURO PRASOWE WYDARZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI INICJATYWY REKTORA INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 179 / 200

180 DZIAŁ PROMOCJI ORAZ BIURO PRASOWE W grudniu 2011 roku, w związku z nowymi zadaniami postawionymi przez władze uczelni w obszarach promocyjnym i rekrutacyjnym, z jednostki wydzielono Dział Promocji oraz Dział Rekrutacji i Inicjatyw Edukacyjnych. Dział Promocji przekształcił się (kwiecień 2013) w Dział Promocji i Biuro Prasowe. Dział Promocji UKW przez cały rok podejmuje konsekwentne działania promujące kierunki bądź specjalizacje, jakie uczelnia posiada w swojej ofercie. Działania skupiły się na promowaniu wszystkich poziomów studiów, wsparciu wszystkich działań podejmowanych przez koła naukowe bądź naukowców (gadżety UKW, materiały reklamowe, dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja audio-wizualna), zarówno wewnątrz Uniwersytetu, jak i w szkołach. dokumentacje zdjęciowe i audio-wizualne na portalach internetowych krótki filmiki studenci promują kierunki, na których studiują aktualności na stronie aktywność na portalach społecznościowych typu Facebook, Youtube Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 180 / 200

181 Sama skala bezpośredniego dotarcia do uczniów szkół w Bydgoszczy, regionie i Polsce była wyższa dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011/2012: ok. 10 wyjazdów na targi lub do szkół; 2012/2013: ok. 103 wyjazdy, uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych, zaproszenia szkół do UKW itp.). Zmodyfikowane zostało także strategiczne podejście do promocji. Obecnie DPiBP stara się prowadzić działania przez cały rok z największym natężeniem w okresie rekrutacyjnym. Reklamy na portalach tematycznych, reklama na Targach Edukacyjnych Reklama w wydaniach drukowanych gazet i rozgłośniach radiowych, reklama telewizyjna Reklama w wydawnictwach kolportowanych bezpośrednio wśród maturzystów Outdoor Bydgoszcz / Region / Bilboard, CityLight, reklama całoroczna na telewizorach w autobusach MZK, reklama w okresie czerwiec wrzesień w ramkach reklamowych w autobusach i tramwajach współpraca z Forum Akademickim Jakość Roku 2012 certyfikat w kategorii Oferta edukacyjna Uczelnia Liderów certyfikat oraz nagroda Primus (wygrana w roku 2012 i 2013) Dobra uczelnia. Dobra Praca certyfikat (wygrana w roku 2012 i 2013) Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych (certyfikat) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 181 / 200

182 Akcje promocyjne UKW w szkołach średnich w Bydgoszczy i regionie: 14 listopada 2012 Bydgoszcz, IX Liceum Ogólnokształcące 20 listopada 2012 Bydgoszcz, Zespół Szkół Chemicznych i III Liceum Ogólnokształcące 21 listopada 2012 Bydgoszcz, IV Liceum Ogólnokształcące 22 listopada 2012 Bydgoszcz, VII Liceum Ogólnokształcące 23 listopada 2012 Bydgoszcz, V Liceum Ogólnokształcące i X Liceum Ogólnokształcące 26 listopada 2013 Bydgoszcz, I Liceum Ogólnokształcące 28 listopada 2013 Bydgoszcz, VIII Liceum Ogólnokształcące 10 grudnia 2012 Bydgoszcz, XI Liceum Ogólnokształcące (wizyta na UKW, warsztaty i prezentacja oferty uczelni) 14 grudnia 2012 Inowrocław, I Liceum Ogólnokształcące 20 lutego 2013 Bydgoszcz, Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych 27 lutego 2013 Kruszwica, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 28 lutego 2013 Nakło nad Notecią, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 8 kwietnia 2013, Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny Wspólnie z Akdemia Kultury i Rozwoju Osobistego DPiBP organizuje warsztaty i wykłady związane z konkretnymi kierunkami realizowanymi na UKW. Tragi edukacyjne, w których uczestniczył Dział Promocji UKW: 1. 5 grudnia 2012, Świecie, II Targi Edukacji i Pracy 2. 6 grudnia 2012, Chełmno, Wojewódzkie Targi Edukacji i Pracy lutego 2013, Bydgoszcz, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, spotkanie akademickie w ramach projektu "Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych 4. 5 marca 2013 Kartuzy, VIII Targi,,Nauka - Praca Kariera 5. 6 marca 2013, Chojnice, IX Powiatowe targi Edukacyjne AKADEMUS marca 2013, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, marca 2013, Świecie, Targi Edukacji i Pracy marca 2013, Piła, Targi Absolwent, edycja wielkopolska marca 2013, Brodnica, Targi Edukacji i Pracy, marca 2013, Bytów, VII Targi Edukacyjne Przyszłość 2013, marca 2013 Grudziądz, VIII Targi Edukacyjne marca 2013, Koło, IV Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, kwietnia 2013, Włocławek, Włocławskie Targi Szkół Pracy i rzemiosła Targi Szkół Policealnych, Wyższych oraz Targi Rzemiosła i Pracy kwietnia 2013 roku, II Człuchowskie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji kwietnia 2013 roku, Wąbrzeźno, Targi Edukacji i Pracy kwietnia 2013 roku, Inowrocław, Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy

183 GAZETA UNIWERSYTECKA Nowe wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powstało z inicjatywy Rektora UKW. Pierwszy numer został wydany na inugurację roku akademickiego 2012/2013. Drugi numer gazety został wydany w grudniu 2012 roku. Trzecie wydanie GU poświęcone było wręczeniu Doktoratu Honoris Causa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu. Autorami artukułów i zdjęć są studenci UKW. Gazeta składa się z 8 stron i matypowy charakter prasowy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 183 / 200

184 Przykładowe działania, w których DPiBP brał udział na zasadach patronatu, oorganizacji lub współorganizacji: Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy Drzwi Otwarte na UKW Międzynarodowe Dni Tańca Bydgoskie Dni Humanistyki Akademia Kultury (klasy szkół średnich na wykładach w auli Copernicanum) Regionalny turniej piłkarski Miejskie Rajdy Rowerowe Urodziny Miasta Bydgoszcz Koncerty na zakończenie roku szkolnego w Muszli Koncertowej im. W.Witosa Game Festiwal Festiwal Gier Komputerowych Kujawsko Pomorski Pakt dla Sportu Mecze Zawiszy Bydgoszcz baner na stałe na stadionie (w kontekście promocji kierunków sportowych) Doktorat Honoris Causa Majówka Integracyjna w Lubostroniu Jubileusz VII LO Festyny osiedlowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 184 / 200

185 Patronat nad UTW i UDziecięcym w Inowrocławiu Baner reklamowy na budynku siedziby organizatora TW i UD w Inowrocławiu Maraton Rowerowy i akcja Bydgoszcz na rowery Bajkowa Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej Uniwersytecki Festiwal Kameralny Patronat i współorganizacja warsztatów dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w Bydgoszczy pn.: Laboratorium Demokracji 50 osób (szkolenia i warsztaty trzydniowe) Warsztaty i przynanen po nich certfikaty Klasa dobrych manier dla II, X, XI LO, LO im. T.Kościsuzki w Gostyninie, Zespół Szkół Samochodowych. Bajkowa Bydgoszcz, Cała Bydgoszcz na rowery, Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje, Dyskusja o metropolii bydgsokiej, Konferencja Młodzież i Media, Spotkanie z twórcą filmu Jego oczami Szymonem J. Wróblem, Spotkanie z medioznawcą Maciejem Iłowieckim, Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej, Konferencje: Nauka i BIznes. Relacje Innowacje Przyszłość, Nauka i Biznes. Promocja osiągnięć naukowych szansą na współpracę z biznesem, Pestka Przegląd Eksperymentalnych Studenckich Tworów Karkołomnie Artystycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 185 / 200

186 Spotkanie z profesorem Miodkiem na UKW, Spotkanie z Leonardem Pietraszakiem UKW, Spotkanie z Markiem Rafaelem Nowakowskim UKW, Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim w Auli Mikotoksyn, Konferencja doktorantów, Finałowa gala Konkursu o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, Studio przedmeczowe (Polska Ukraina), Muszla Fest 2012 Udział w Jury, Gale inauguracyjne Akademii Przyszłości. UKW TV UKW TV jest projektem, który w sposób nowoczesny ma relacjonować najważniejsze wydarzenia na Uczelni oraz promować studentów i naukowców. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 186 / 200

187 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 187 / 200

188

189 FUNDUSZE STRUKTURALNE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 189 / 200

190 2 projekty inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Rozwój infrastruktury społecznej): 1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przewidywany termin zakończenia projektu: wrzesień 2013 wartość projektu: ,97 zł 2. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przewidywany termin ostatecznego rozliczenia: wrzesień 2013 wartość projektu: ,00 zł Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy pt.: 1. Mechatronika kierunkiem przyszłości-dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb rynku pracy W roku akademickim 2012/2013 dyplomy uzyskają studenci pierwszej edycji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ok. 43 osób. 2. Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych 3. Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Termin realizacji: od r. do r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 190 / 200

191 Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu i białego sektora Projekt złożony w lutym 2013 r. r. w odpowiedzi na konkurs nr 10/POKL8.2.1/2012 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt oceniony pozytywnie, skierowany do negocjacji w czerwcu 2013 r.. Projekt zakłada wzrost innowacyjności Zakładu Techniki Medycznej Tech-Med. Sp. z o.o. poprzez opracowanie koncepcji urządzenia pomiaru siły oraz kinetyki ruchu przy współpracy UKW. Grupa docelowa: łącznie 39 pracowników sektora B+R i pracownicy przedsiębiorstwa. Planowany termin realizacji: Wartość projektu: , 50 zł. Realizowane projekty: Lepsza przyszłość z biotechnologią Program Lepsza przyszłość z Biotechnologią dotyczy studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2012/2013. Realizowany w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni Zakładane rezultaty twarde: rozpoczęcie studiów na nowej specjalności kierunku Informatyka przez 100 os. stud. stacjonarne i 185 os. stud. niestacjonarne, Realizowany w IMSiS Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP Odbiorcami produktu z są studenci, doktoranci, oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych prowadzących głównie kierunki techniczne i przyrodniczo-techniczne. Realizowany w IMSiS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 191 / 200

192 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 192 / 200

193 BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI MAJA 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Gospodarki od 2010 roku podejmują się organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki, imprezy, która w latach znana była jako Dni Nauki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Nad tegorocznym IV już Festiwalem honorowy patronat objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski. Patronaty medialne sprawowali: Gazeta Pomorska (Program Festiwalu, jako dodatek do wydania nakład ), Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Radio PiK), Telewizja Polska S.A. Oddział Bydgoszcz, Art Marketing Syndicate S.A. (AMS). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 193 / 200

194 Dni festiwalowe (23-25 maja) to 663 imprez: zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Łącznie w programie UKW znalazło się 386 imprez. Do współpracy przy tworzeniu oferty programowej UKW zgłosiły się 62 jednostki zewnętrzne. Zainteresowani mogli skorzystać z różnorodnych form prezentacji. Na terenie campusu UKW odbyło się: 118 wykładów (w tym wykłady z pokazem); 199 warsztatów; 69 pokazów, konkursów, przedstawień, koncertów, wycieczek, stoisk, wystaw. Podczas całego Bydgoskiego Festiwalu Nauki frekwencja wyniosła blisko bezpośrednich uczestników, oraz ponad widzów, którzy obejrzeli inaugurację za pośrednictwem telewizji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 194 / 200

195 22 maja, w pierwszy dzień Bydgoskiego Festiwalu Nauki, z inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr. hab. Sławomira Kaczmarka zorganizowana została debata pod tytułem Czy symbole religijne są jeszcze społecznie potrzebne. Oficjalna inauguracja Festiwalu odbyła się 22 maja na terenie Telewizji Polskiej oddział w Bydgoszczy i stanowiła zapowiedź wydarzeń, które odbywać się miały w kolejnych dniach. Część inauguracji była transmitowana na żywo na antenie TV Bydgoszcz. Podczas inauguracji przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami świata nauki, władzami samorządowymi. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski oraz Edward Hartwich Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie inauguracji nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jak co roku, w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, zorganizowany został dzień tematyczny, który tym razem dedykowany był ekologii. Podczas Dnia EKO-aktywnych uczestnicy festiwalu mogli nabyć i pogłębić świadomość ekologiczną, zrozumieć wagę podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji (będących proekologicznymi), a przy okazji spędzić wyjątkowo czas. badania mammograficzne (blisko 70 kobiet) akcja Zamień elektroodpady na Kulturalne Wypady sumie udało się zebrać ponad dwie tony elektroodpadów, rozdano blisko 1500 biletów do miejsc kulturalnych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 195 / 200

196 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 196 / 200

197 MNiSW Urząd Marszałkowski Sponsorzy i mecenasi BFN 2013 Urząd Miasta Bydgoszczy SPONSORZY ŁĄCZNIE Uczelnie: PGNiG Bank PKO ZETO Przyznana lub deklarowana kwota dofinansowania Status wykonania zobowiązań ,00 zł Ogłoszono decyzję ,00 zł Potwierdzenie od Dyrektora D. Promocji ,00 zł ,00 zł wydział promocji (FV) oraz 5 000,00 zł dołączone w dotacji dla UKW ,00 zł Wysłano raport z realizacji umowy i 6 000,00 zł wystawiono FV 2 430,00 zł zł UKW budżet ogólny UKW Wydziały łącznie zł zł Środki wydatkowane na działania wspólne (promocja, program w TVP itp.) z WSG i UTP oraz na propozycje partnerów i własne UKW (w tym: dofinansowanie w wysokości 1 200,00 zł do Pikniku Fizycznego i ok ,00 zł do propozycji WPiP) Deklarowany koszt przeprowadzonych zajęć w ramach BFN (w tym 1 500,00 zł na Piknik Fizyczny) UTP WSG zł Deklarowana maksymalna kwota udziału w działaniach zł wspólnych w ramach BFN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 197 / 200

198 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 198 / 200

199 INICJATYWY REKTORA: Bydgoskie Zaduszki Jazzowe (listopad 2013) Różany Bal Uniwersytecki (styczeń 2013) Majówka Integracyjna w Lubostroniu (maj 2013) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 199 / 200

200 INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ Organem prowadzącym i nadzorującym działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Programy International Baccalaureate: Primary Yerars Programme (w trakcie procesu autoryzacji, oczekiwana autoryzacja listopad 2013) Middle Years Programme Diploma Programme (status kandydacki od września 2013, planowana autoryzacja wrzesień 2015 r. 12 oddziałów szkolnych + zerówka 38 nauczycieli, w tym 5 obcokrajowców ISoB 105 uczniów w wieku od 4 do 18 lat 18 narodowości 56 obcokrajowców 49 Polaków Ewaluacja dokonana przez Director Superintendent of DND Schools, Europe/ Principal of AFNORTH Canadian High School, Dr. Constance McLeese Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 1/2012 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW

Biuletyn 1/2012 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW Biuletyn 1/2012 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Aktualności 3. Powołania i zadania na kadencję 2012-2016 4. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5. I. Organizacja i struktura uczelni Kierownictwo uczelni Struktura uczelni Organy kolegialne uczelni...

Wprowadzenie 5. I. Organizacja i struktura uczelni Kierownictwo uczelni Struktura uczelni Organy kolegialne uczelni... 1 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Organizacja i struktura uczelni 9 1. Kierownictwo uczelni... 9 2. Struktura uczelni... 9 3. Organy kolegialne uczelni... 10 II. Działalność dydaktyczna 21 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2013 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW

Biuletyn 6/2013 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW Biuletyn 6/2013 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW 18.10.2013 Spis treści 1. Aktualności 2. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW w roku 2012-2013 3. Propozycje działań na rzecz zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014 Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014 I. Działalność statutowa: 1. Proces przyznawania stypendiów z funduszu pomocy materialnej: a. Przygotowanie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej,

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej, Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 46/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 46/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W roku akademickim 215/216 w PWSZ w Koninie zatrudnionych na podstawie umów o pracę było 251 osób. Proces dydaktyczny realizowało 316 nauczycieli akademickich, w tym 155 na

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo