WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH"

Transkrypt

1 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIX ROK 2014 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012 Toruń 2014

2

3 BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO oraz KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich Opracowali ADAM BIEDRZYCKI i URSZULA ZABORSKA współpraca WOJCIECH SZRAMOWSKI

4 RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow, Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja Członkowie: Mirosław Golon, Tomasz Kempa, Katarzyna Minczykowska, Magdalena Niedzielska, Piotr Oliński, Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Joanna Orzeł Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski Adres Redakcji Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń, ul. Wysoka Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts Wydanie publikacji dofi n ansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ISSN TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU Wydanie I. Ark. wyd. 27,6 Ark. druk. 21,4 Wąbrzeskie Zakłady Grafi c zne Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15

5 SPIS TREŚCI Wstęp...7 A. Ogólne I. Bibliografie...9 II. Czasopisma...10 III. Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe...17 IV. Nauki pomocnicze historii Archiwa Biblioteki Muzea, wystawy Historiografia, krytyka źródeł Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka Geografia historyczna Język i onomastyka...40 B. Pomorze Wschodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne...46 II. Źródła...49 III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza...59 IV. Zagadnienia prawnoustrojowe...66 V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki, prasy i innych mediów...91 VI. Kościoły i wyznania...95 VII. Regiony i miejscowości VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r Okres do końca XIII w Od XIV w. do poł. XV w Od poł. XV w. do poł. XVII w Od poł. XVII w. do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1848 r Od 1849 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r

6 6 C. Pomorze Zachodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Źródła III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza IV. Zagadnienia prawnoustrojowe V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki, prasy i innych mediów VI. Kościoły i wyznania VII. Regiony i miejscowości VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r D. Inne kraje bałtyckie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Bałtyk słowiański III. Hanza IV. Bałtyk w XV XX w V. Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii Opracowania i zagadnienia ogólne Dzieje do 1815 r Dzieje po 1815 r VI. Dzieje krajów skandynawskich Opracowania i zagadnienia ogólne Dania a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Norwegia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Szwecja a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Finlandia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Skorowidz...273

7 WSTĘP W związku z coraz liczniej pojawiającymi się opracowaniami poruszającymi tematykę współczesnych mediów (np. radia i telewizji) poszerzono zakres rozdziałów poświęconych historii książki i prasy. Począwszy od Bibliografii za rok 2012 w działach: B. Pomorze Wschodnie i C. Pomorze Zachodnie odpowiednie rozdziały otrzymały tytuł: 5. Historia książki, prasy i innych mediów. Od 2012 roku zmieniono również zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Zastosowano normę PN-ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Zmienia się więc sposób zapisu następującej grupy znaków: Litera Dotychczas Od 2012 r. є je ê з dz z љ lj l њ nj n x ch h џ dž d щ šč ŝ ъ a ю ju û я ja â Przykład: KOSTJAŠOV Jurij transliteracja wg PN-83/N KOSTŠOV Ûrij transliteracja wg PN ISO 9

8

9 A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE Zob. też poz.: 342, 527, 1503, 1695, 1820, 1886, 1902, 1921, 1930, 2112, 2315, 2624, 2774, AUSWAHLBIBLIOGRAPHIEN zur Geschichte des Kommunismus in Osteuropa. Bd. 3: Estland / hrsg. v. Wiebke Jürgens; Osteuropa Zentrum Berlin. - Berlin, s. 2. BIBLIOGRAFIA Kaszub: artykuły z czasopism. T. 1: / oprac. Agnieszka Chełchowska [et al.]; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. - Gdańsk, XIII, [1], 282 s. - (Pomorskie Bibliografi e WMBP) 2687 poz. 3. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat Okolice Ostródy 2012 s poz. 4. KOWAL Anna: Bibliografia regionu koszalińskiego w wyborze (1 I 2011 r XII 2011 r.). Rocz. Koszal nr 40 s poz. 5. KULIG Katarzyna: Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego: aktualny stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s , il., mapa, tab. 6. KURZYŃSKA Marta: Materiały do bibliografi i archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s poz. LUCYNA Legut [...] bibliografia... = poz PAHALÛK K. A.: Boevye dejstviâ v Vostočnoj Prussii v Pervuû mirovuû vojnu: ukazatel naâ literatura. - 2-e izd., ispr. i dop. - Kaliningrad: Straž Baltiki, s. 8. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, BIAŁECKA Sylwia: Bibliografia Warmii i Mazur za lata / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn, CD-Rom poz. Wersja on-line: br/index1.php [dostęp: 7 IV 2014] 9. SADOWSKA Jadwiga: Polska bibliografi a regionalna z perspektywy półwiecza: koncepcje i realia. Prz. Bibl R. 79 z. 4 s , tab. Sum. W znacznym stopniu dot. Pom. Wsch. i Zach. 10. SPRUTH Herbert: Pommern-Bibliographie / Pommersche Greif e.v. - Neuausg. - Insingen: Degener, CD-Rom. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte; H. 10) Wyd. 1: Neustadt a.d. Aisch, SZKOŁA-PENKOWSKA Renata: Bibliografi a powiatu wejherowskiego za lata / oprac. [...]. - Wejherowo: Pow. i MBP, s. 12. TUMELYTĖ Irena: Lietuvos istorijos bibliografija 2001 / sud. [...]; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, , [1] s. 13. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Szczecina za 2011 rok. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s poz. WESOŁOWSKA S.: Pomorze Zachodnie w l : bibliografia... = poz ZABORSKA Urszula, BIEDRZYC- KI Adam: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2010 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Histo-

10 10 Ogólne rycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, s. - (Zapiski Historyczne; T. 77 Supl.) 4012 poz. Wersja elektron.: html [dostęp: 19 IV 2013] 15. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia miasta Torunia za rok 2011 wraz z uzupełnieniami. Rocz. Tor [R.] 39 s poz. Wersja elektron.: element/bwmeta1.element.desklight-2bd7740e d-a099-3fb3d2951da2 [dostęp: 27 VII 2013]. 16. ZIARNEK Magdalena: Bibliografia botaniczna Pomorza: rośliny naczyniowe i ochrona przyrody: publikacje wydane do roku Poznań: Sorus, s.: mapy 2200 poz. II. CZASOPISMA Zob. też poz.: 151, 2518, 2666, ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw [T.] , [4], XV s.: il., mapy, tab., portr. 18. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk. Sum. Zsfg T , [1] s.: il., faks., wykr. 19. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński. - Elbląg 2011 T s.: wykr.; 312, [6] s.: tab. wykr T s.; 185 s.; 107 s.: il., mapy, tab., wykr.; 130 s. T. 11 red.: Marzena Sobczak, Jacek Perliński; T. 12 red.: E. Bojanowski, H. Gawroński T. 13 red.: Michał Wojciech Płachta, Izabela Justyńska; T. 14 red.: H. Gawroński, Izabela Seredocha; T. 15 red.: Andrzej Sylwestrzak, H. Gawroński 20. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.v.; Schriftleit. Ute S. Drechsler. - Hamburg 2012 Bd [11], IX, 146 s. 21. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen / Schrift leit. Carsten Fecker. - Hamburg 2012 Bd XIV, 469, 19, [1] s.: il., faks., mapa 22. ANNABERGER Annalen. Über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund; Litauischen Kulturinstituts; hrsg. v. Arthur Hermann, Annemarie Lepa, Christina Nikolajew. - Bonn 2012 Nr s.: il., faks., portr. Wersja elektron.: [dostęp: 14 XI 2014] 23. ARCHAEOLOGIA Baltica / Klaipėda University; ed. by Vladas Žulkus. - Klaipėda 2012 [T.] , [1] s.: il., mapy, tab.; 277, [2] s.: il., mapy, tab. T. pt.: People at the crossroads of space and time BALTISCHE Studien. Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.v. [et al.]; Schriftleit. Ivo Asmus [et al.]. - Kiel: Ludwig 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s.: tab. 25. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens e.v. / hrsg. v. Mario Glauert, Sebastian Kubon, Jürgen Sarnowsky. - Münster/Westf. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) Rec.: LEIBETSEDER Mathis, Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s

11 Ogólne BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy; przew. kol. red. Danuta Kaczmarek. - Bydgoszcz 2012 nr BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny; przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn 2012 nr 1-4 Dok. elektron.: [dostęp: 22 XII 2014] 28. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red. Lucjan Bąbolewski. - Szczecin 2012 R. 53 nr 1-4 Wersja elektron.: publication/30402 [dostęp: 16 V 2014] 29. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum. Newsletter der Arbeitsgemeinschaft Bibliotheca Baltica / Bibliothek der Hansestadt Lübeck. - Lübeck 2011 No s.: il No s.: il No s.: il., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 8 XII 2014] 30. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; red. nacz. Katarzyna Minczykowska. - Toruń 2012 R. 24 nr s.: il., tab. Od 2012 r. numeracja ciągła 31. BIULETYN Historyczny / Muzeum w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne; red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska. - Lębork 2012 nr s.: il., faks., mapy, portr., tab. 32. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz. - Grudziądz 2012 R. 10 nr BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk. Edward Breza. - Gdańsk s.: faks., tab., wykr. 34. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia ; red. Robert Traba. - Olsztyn 2012 [nr] , [1] s.: il.; 272 s.: il. Zob. też poz DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo / red. Jerzy Karol Kalinowski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec s.: mapy 36. ECHA Przeszłości / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz. Witold Gieszczyński. - Olsztyn 2012 [T.] s.: il., portr., tab. 37. ELBLĄSKIE Studia Muzealne / red. Mirosław Marcinkowski. - Elbląg 2011 [T.] 2 Rec.: GROTH Andrzej, Rocz. Elbl T. 24 s ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stift u ng e.v.; zsgst. u. bearb. v. Dietrich Kretschmann. - Münster 2012 Nr s.: il. 39. EUROPA Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich / red. nacz. Waldemar Rezmer. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK 2012 [T.] s.: il., faks., mapa 40. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. - Toruń 2012 T s.: il., faks., tab., wykr. 41. FORSCHUNGEN zur Baltischen Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts 2011 Bd s.: faks., mapa, tab Bd s.: tab. Rec.: MIHAJLOVA Û. L.: Pervoe obŝebaltijskoe naučnoe izdanie Forschungen zur baltischen Geschichte // In: Rossiâ i Baltiâ. Vyp. 6: Dialog istorikov raznyh stran i pokolenij - Moskva, S [rec. dot. Bd. 1-4]

12 12 Ogólne 42. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki / red. nacz. Marcin Hintz. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb Vol s.: il., portr. 43. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M. Kuźmin, Dariusz Świsulski. - Gdynia 2012 Nr HANSISCHE Geschichtsblätter / hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red. Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier: Porta Alba Verl Jg IV, 319 s.: faks., wykr. 45. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.v. im Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft; Red. Michael Garleff. - Lüneburg 2012 Bd s.: il., faks., tab. 46. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies; ed. Terry Clark. - [S.l.] 2012 Vol. 43 nr KLUKA. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach / red. Kazimierz Ignacy Ostrowski. - Chojnice 2012 [nr] s.: il. 48. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny. Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt nr KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk 2012 R. 47/48 z KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn 2012 nr KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki. - Koszalin: Muzeum 2012 T s.: il., tab. Tom pt.: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin 2012 R. 40 [nr] KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne / Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie; red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna 2012 [nr] s.: il., faks., portr., tab. 54. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: Dokument 2011 Nr 30 (dr. 2012) , [3] s.: il., portr., tab. Zob. też.: STOPYRA Jan: Narodziny Kroniki Szczecina. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s WE- SOŁOWSKA Sylwia: Jubileuszowe wydanie Kroniki Szczecina. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej 2012 nr LIETUVOS Istorijos Metraštis = The Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa. - Vilnius 2011 [nr] 1-2 (dr. 2012) 57. LIETUVOS Istorijos Studijos / Vilniaus Universitetas; red. Vygintas Bronius Pšibilskis. - Vilnius 2012 T , [2] s.: il.; 228 s.: tab. Wersja elektron.: [dostęp: 7 V 2014]. [dostęp: 7 V 2014] 58. LINGUISTICA Bidgostiana / red. Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2012 Vol , [1] s.

13 Ogólne LITHUANIAN Historical Studies / Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen] C. Rowell. - Vilnius 2011 Vol. 16 (dr. 2012). - VI, 188, [2] s. 60. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų Akademija; red. Eugenijus Jovaiša. - Vilnius 2012 T. 58 Nr MATERIAŁY Zachodniopomorskie. Nowa Seria. Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie / red. nauk. Anna B[ogumiła] Kowalska [et al.]. - Szczecin: Muz. Narod T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab., wykr. 62. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red. Maciej Kwiecień. - Gdańsk 2012 R. 56 [nr] MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej / Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: Bernardinum 2012 R. 21 z nr specj. 64. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red. nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów 2011 nr 13 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab. + 1 CD-Rom 65. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk. - Gdynia 2012 R. 47 nr , [3] s.: il., faks., tab., portr. 66. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz M. Ostróda; Ofic. Wydaw. Retman , [3] s.: il., faks., mapa, tab. 67. ORDINES Militares: Colloquia Torunensia Historica: Yearbook for the Study of the Military Orders / ed. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK 2012 Vol s.: mapy Do Vol. 16 ukazywało się jako seria 68. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Dariusz Majkowski. - Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom nr dod. specj. 69. POMMERN. Zeitschrift für Kultur und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.v; Schriftleit. Jana Olschewski. - Lübeck-Travemünde 2012 Jg. 50 H PORTA Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / red. nauk. Małgorzata Omilanowska, Jacek Friedrich. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań T , [2] s., [8] s. tabl.: il., faks., pl T s., [12] s. tabl.: il., faks., mapy, pl. 71. PREUSSENLAND. Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens: Mitteilungen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preusssicher Kulturbesitz / Schriftl. Dieter Heckmann, Klaus Neitmann, Astrid Kaim-Bartels. - Osnabrück 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab. 72. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska; red. nacz. Robert Masalski. - Szczecin 2012 R. 40 nr PROWINCJA. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / red. nacz. Leszek Sarnowski. - Sztum: Stow. Inicjatyw Obywat. Taka Gmina 2012 nr PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim / Towarzystwo Naukowe Pruthenia; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn 2012 T s.: il., faks., mapy, pl., tab., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 2 IX 2014]

14 14 Ogólne 75. PRZEGLĄD Zachodniopomorski / Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz Białecki. - Szczecin 2012 R. 27 nr 1-4 PRZYJACIEL Ludu Łecki... = poz REGIONY i Pogranicza / Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn 2011 [nr] RES Humanitariae / Klaipėdos Universitetas; vyr. red. Rimantas Balsys. -Klaipėda 2007 T s.: il.; 198 s.: il T s.: il.; 297 s.: il. Wersja elektron.: moksliniai-zurnalai/res-humanitariae/mokslinio-zurnalao-res-humanitariae-leidimai [dostęp: 20 V 2014] 78. ROCZNIK Diecezji Pelplińskiej. Spis parafii i duchowieństwa / red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: Bernardinum , [3] s. 79. ROCZNIK Elbląski / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu; Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida; red. Andrzej Groth. - Elbląg 2012 T s.: il., faks., tab., wykr. Rec.: JÓZEFCZYK Mieczysław, Stud. Elbl T. 13 s [rec. dot T. 23] 80. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons Bobowik. - Ełk 2011 T. 8 (dr. 2012) s.: il., portr. 81. ROCZNIK Gdański. - Gdańsk Zob. polemikę z wstępem E. Kizika: BREZA Edward: Wokół Wstępu : Edmud Kizik, Wstęp Rocznik Gdański t. 66 [!], za lata 2007/2008. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2012 T. 9 s ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski. - Gdynia 2012 nr s.: il., portr., tab., wykr. 83. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu; Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; red. Wiesław Sieradzan. - Grudziądz 2012 T s.: il., faks., mapy, portr., tab. 84. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin 2012 nr s.: il., tab. 85. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno 2012 T s.: il., faks., mapy, portr., tab., wykr. 86. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. - Sopot 2012 [T.] s.: il., faks., portr. + [1] k. pl. skł. 87. ROCZNIK Statystyczny Gdyni = Statistical Yearbook of Gdynia City / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk 2011 (dr. 2012) s.: mapy, wykr. 88. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wioletta Zwara. - Bydgoszcz 2011 R. 12 (dr. 2012) , [2] s., [14] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 683_PLK_HTML.htm [dostęp: 11 II 2013] 89. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1400_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 90. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical

15 Ogólne 15 Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn 2012 R s., [8] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 760_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014] 91. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin , [1] s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. 92. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń 2012 [R.] s.: il., faks., portr., tab. Wersja elektron.: element/bwmeta1.element.cejsh-3d9abe b1c ab657 [dostęp: 27 VII 2013]. Zob. też poz RYDWAN. Roczniki muzealne / Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański 2012 nr s.: il., faks., portr., tab. 94. SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Guđmundur Hálfdanarson. - [S.l.]: Taylor & Francis 2012 Vol. 37 No. 1-5 Wersja elektron.: VOHa1y6Gw80 [dostęp: 27 XI 2013] 95. SCHEMATYZM Archidiecezji Gdańskiej. - Gdańsk 2011 Rec.: SZULIST Władysław // In: Z przeszłości i historiografii diecezji pelplińskiej w latach / W. Szulist - Gdańsk, S SCHEMATYZM Diecezji Ełckiej / red. nacz. Antoni Skowroński. - Ełk: Ełcka Kuria Diec s.: il., portr. 97. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.v. Verein für pommersche Familien und Ortsgeschichte; Schrift leit. Franz Waldmann. - [S.l.] 2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] Bd. 13 Jg. 58 [H.] SŁUPSKIE Studia Historyczne / Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol. red. Jerzy Hauziński. - Słupsk 2012 nr s.: il., faks., tab. 99. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red. Andrzej Kilanowski, Stefan Ewertowski. - Elbląg 2012 T s STUDIA Ełckie / red. nacz. Paweł Tarasiewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum 2012 [T.] s.: il., tab STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Romejko. - Gdańsk-Oliwa 2012 T , [2] s.; 444, [2] s.: il., tab., wykr. Wersja elektron.: html [dostęp: 21 II 2014] 102. STUDIA i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej. Rocznik popularno-naukowy / Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej; red. Przemysław Bartosik. - Wałcz 2012 nr s.: il., faks., mapy 103. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie / Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red. Edward Sienkiewicz. - Koszalin 2012 Nr s.; 202 s STUDIA Maritima / Polish Academy of Sciences. Committee of Historical Subjects; University of Szczecin; ed. by Edward Włodarczyk. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec Vol s.: tab., wykr.

16 16 Ogólne 105. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red. nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: Bernardinum 2012 T s.: faks., tab STUDIA Teutonica. Issledovaniâ po istorii Nemeckogo ordena / Baltijskij Federalnyj Universitet im. Immanuila Kanta; otvet. red. Il â [O.] Dement ev. - Kaliningrad 2012 Vyp , [2] s STUDIA Warmińskie / red. nacz. Zdzisław Kieliszek. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.- Maz [T.] s.: tab., wykr STUDIA Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku; red. Artur Dobry, Barbara Pospieszna. - Malbork 2012 [T.] s.: il., faks., tab SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie; red. Maria Frankel. - Szczecin: Dokument 2012 nr s.: il SZKICE Człuchowskie / Urząd Miejski w Człuchowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej; Muzeum Regionalne w Człuchowie; red. nacz. Wiktor Zybajło. - Człuchów 2012 T. 7 z. 14/ s.: il., faks., mapy, tab., wykr TEKI Gdańskie / red. nacz. Waldemar Jaroszewicz. - Gdańsk: Oddz. Okr. Katol. Stow. Civitas Christiana 2011 T. 12 (dr. 2012) s TEKI Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne / Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie. Oddział Kociewski; red. Michał Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew 2012 z s.: il., mapy, tab., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 19 II 2014] 113. TERRA Jatwezenorum. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis / red. Sigitas Birgelis. - Punsko: Aušros 2012 [T.] s., [1] k. tabl. skł.: il., faks., mapy, portr., tab TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec R. 21 nr UNIVERSITAS Gedanensis / red. nacz. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk: Pom. Tow. Filoz.-Teolog R. 24 T VIKING and Medieval Scandinavia / ed. Carolyne Larrington. - Turnhout: Brepols 2012 [Vol.] 8. - XII, 297 s.: il WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Tomasz Pocałujko. - Olsztyn 2012 R. 67 nr Od nr 122 red. Paweł Romański 118. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen Kämpfert. - Münster: Westpr.-Verl Bd s.: il., faks., mapy, portr., tab WOJEWÓDZTWO Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1409_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 120. WOJEWÓDZTWO Warmińsko- Mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy = Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn s., [8] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 765_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014] 121. WOJEWÓDZTWO Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny

17 Ogólne 17 w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin , [1] s., [12] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1591_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 122. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska. - Szczecin: Zach.- pom. Woj. Kons. Zabytk R s.: il., faks., mapy, pl., tab ZAPISKI Historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń 2012 T. 77 z Suplement 124. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak. - Zalewo 2012 nr ZEITSCHRIFT für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Red. Hans-Jürgen Karp. - Münster: Aschendorff 2011 Bd. 55 (dr. 2012). - IV, 164 s ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Red. Christoph Schutte. - Marburg: Herder-Inst Jg. 61 H s ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Janusz Ruszkowski. - Szczecin 2012 [z.] s.: mapy, tab ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Kazimierz Jaruszewski, Bogdan Kuffel. - Chojnice 2012 nr , [2] s.: il., faks., tab ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni; red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska. - Gdynia 2012 nr s.: il., tab., wykr. Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni zob. poz ZESZYTY Kulickie / Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz; red. Lisaweta v. Zitzewitz. - Kulice 2012 nr , [4] s.: il., pl., tab., wykr. Nr pt.: Pierwsze spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej 131. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku / red. nacz. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz. Budow. Lud. - Park Etnogr R. 3 z s.: il., mapa Drugi tyt. w jęz. ang ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik. - Wałcz: Ofi c. Wydaw. Nie Byle Co 2012 nr s.: il., faks., mapy, portr., tab., wykr. III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE Zob. też poz.: 397, 811, 821, 1534, 1693, 1694, , 1701, 2117, 2318, 2410, BIEWER Ludwig: Jahresbericht des Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.v. für die Zeit vom 25. September 2010 bis zum 23. September Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s KALINOWSKI Daniel: Jubileusz konferencji kaszuboznawczych w Bytowie. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s KRÜGER Joachim: Jahresbericht der Abteilung Vorpommern. Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s Dot. Gesellschaft für Pommersche Geschichte 136. SCHOEBEL Martin: Jahresbericht der Historischen Kommission für Pommern e.v. für das Jahr Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s

18 18 Ogólne [DZIEWIĘĆDZIESIĄTA] rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście G dańsku / red. Jarosław Balcewicz. - Gdańsk: Gdań. Tow. Nauk., s.: il., portr. Z treści: BALCEWICZ Jarosław: Powstanie Wolnego Miasta Gdańska s BALCEWICZ Jarosław: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście Gdańsku s NADOLNY Roman: Polonia w WMG na przykładzie rodzinnym s OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, REMBALSKI Tomasz: Działalność Instytutu Kaszubskiego [w Gdańsku] za lata Gdańsk: Inst. Kasz., s REMBALSKI Tomasz: Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2012 roku. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s DUDA Daniel: 55. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s , il. Z siedzibą w G d yni 141. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki 2008/2009 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. - Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., s. Z siedzibą w K o penhadze Toż: za l. 2009/ Kopenhaga, s.: il.; za l. 2011/ Kopenhaga, s.: il WASILEWSKI Krzysztof: Działalność Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze ( ) // In: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku: studia historyczne [...]. - Gorzów Wielkopolski, S ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.: K o- szaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy: utworzenie - rozwój - likwidacja. Prz. Zach.- pom R. 27 z. 4 s Sum SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Pruthenia za rok 2011 / red. Bogdan Radzicki. Pruthenia 2012 T. 7 s Z siedzibą w O l sztynie Wersja elektron.: [dostęp: 3 IX 2014] MAKOWSKA Beata: Sprawozdanie z działalności: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w S zczecinie - rok 2010: Oddział Terenowy w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa - rok Zach.- pom. Wiad. Konserw R. 5 s KROMP Dorota, MINCZYKOW- SKA Katarzyna, ZAWACKA-WAKARECY Dorota: Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2012 R. 24 nr 62 s , tab LESZCZYŃSKI Jacek: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń: Inst. Inż. Mater. Polim. i Barwni., s.: il., portr., tab. W Toruniu 149. MINCZYKOWSKA Katarzyna: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : najważniejsze aspekty działalności // In: Silva rerum: opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata. - Toruń, S POLSKIE Towarzystwo Historyczne w Toruniu ( ) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. - Toruń, 2011 Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Rocz. Tor [R.] 39 s [wersja elektron.]: edu.pl:80/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight- 1df064f0-eaa1-4ccb-a545-00bb34939a70 [dostęp: 28 VII 2013]. - KRYGIER Anna, Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu. - Toruń: TNT 2011 [nr] 65 (dr. 2012). - 45, [3] s.

19 Ogólne MEDIŠAUSKIENĖ Z[ita]: Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos 2011 metais apžvalga. [Sprawozdanie Litewskiego Instytutu Historycznego z działalności naukowej w 2011 r.]. Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 2 (dr. 2012) s Z siedzibą w W i lnie 153. NIZIOŁEK Paweł: Represje wobec Polaków w ZSRS: konferencje zorganizowane przez oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w B iałymstoku: Deportacje sowieckie Polaków z Litwy i Białorusi po II wojnie światowej 24 kwietnia 2012 r.: Zbrodnia zapomniana. 75 rocznica operacji polskiej w BSRS 13 września 2012 r. Biul. Hist. Pogranicza 2012 nr 12 s KOBYLARZ[-BUŁA] Renata: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim ( ), Borne Sulinowo, 9-11 września 2010 r. Łambin. Rocz. Muz T. 33 s LEWANDOWSKA Izabela: Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s Konferencja naukowa, C i bórz, V 2012 r LUTS-SOOTAK Marju: Die baltischen Kapitulationen von 1710: Kontext, Wirkung, Interpretation: ein Tagungsbericht. Forsch. z. Balt. Gesch Bd. 6 s Dorpat, IX 2010 r HECKMANN Dieter: Wirtschafts - geschichte des Preussenlandes: Bericht über die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 1. bis 3. September 2011 in Elbing [E lbląg]. Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s SZKOLNICKA Joanna: Sprawozdanie z konferencji Historia gospodarcza Prus ([Elbląg] ). Rocz. Elbl T. 24 s KULISZ Maciej: Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle Gdańsk w czasach nowożytnych: między luterańską ortodoksją a wielością wyznań w wolnym mieście, Gdańsk, 28 maja - 2 czerwca Quart 2007 nr 3 s KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Prisvoenie prostranstv v Vostočnoj Prussii. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s Kłajpeda, V 2011 r. Wersja elektron.: ad/iblock/250/fwxrhmnhdvjakl%20nnczphtyee1_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnaâ konferenciâ Kurorty baltijskogo poberež â: prošloe, nastoâŝee, buduŝee. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s Kranc, 4 IV 2009 r. Wersja elektron.: fbwyolaegm3_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] EFREMOV L. A.: Vtoraâ meždunarodnaâ konferenciâ Oboronitel nye sooruženiâ Evropy i Vostočnoj Prussii. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007 Vyp. 12 s Królewiec, X 2006 r GAL COV Valerij [I.]: Meždunarodnyj naučnyj seminar Grûnval d istoričeskaâ pamât Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s Królewiec, 22 X 2010 r. Wersja elektron.: b wn4.pdf [dostęp: 23 XII 2014] KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Pobeda nad fašizmom v istoričeskoj pamâti žitelej Kaliningradskoj oblasti, Varmin sko-mazurskogo voevodstva i Klajpedskogo kraâ. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s Królewiec, V 2010 r. Wersja elektron.: [dostęp: 23 XII 2014] SERGEEV V[iktor] V.: Meždu Visloj i Nemanom : rossijsko-pol skij naučnyj

20 20 Ogólne seminar v Kaliningrade. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s Królewiec, 1 VI i 19 X 2009 r. Wersja elektron.: vpwto2_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] TAMULYNAS Linas: Archeologų susitikimas Immanuelo Kanto Universitete: konferencija Archeologiniai tyrimai Kaliningrado srityje (V. S. Suvorovui atminti), Kaliningradas, 2012 m. spalio 12 d. [Konferencja archeologiczna na Uniwersytecie Immanuela Kanta Badania archeologiczne w obwodzie kaliningradzkim (pamięci V. S. Suvorova), Kaliningrad, 12 października 2012 r.]. Liet. Ist. Stud T. 30 s Wersja elektron.: [dostęp: 8 V 2014] 167. VAHLEFELD Elsbeth: Hinterpommersche Dörfer und Landschaften im Kontext der preussischen, deutschen und polnischen Geschichte: Bericht über ein deutsch-polnisches Seminar in Külz. Pommern 2012 Jg. 50 H. 2 s , il. Kulice, IV 2012 r NASALSKI Zygmunt: Sprawozdanie z sesji na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Stud. i Mat. Lubelskie 2012 T. 16 s Lublin, 27 V 2010 r KWIATKOWSKI Krzysztof: 128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaff n ete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert Lüneburg, maja 2012 roku. Klio (Toruń) 2012 [nr] 22 s Wersja elektron.: index.php/klio/article/view/klio /1195 [dostęp: 3 III 2014] 170. NARTONOWICZ-KOT Maria: Sprawozdanie z sesji naukowej nt. W przeddzień kampanii grunwaldzkiej, Ł ęczyca, 20 XI 2009 r. Rocz. Łódz T. 57 s HOFFMANN Mirosław J.: Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete. Pruthenia 2012 T. 7 s Olsztyn, VI 2012 r. Wersja elektron.: [dostęp: 3 IX 2014] 172. KUZNECOV A. A.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Istoričeskoe samoopredelenie žitelej Kaliningrada, Klajpedy i Ol štyna. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 148 Olsztyn, 22 X 2009 r. Wersja elektron.: [dostęp: 23 XII 2014] LEVĀNS Andris: Der Herbst der lettischen Historie?: zum Ersten Kongress der Historiker Lettlands Forsch. z. Balt. Gesch Bd. 7 s Ryga, IX 2011 r MAHLING Madlena: Zwischen Politik und Wissenschaft: der erste Historikerkongress Lettlands, Riga, 16./17. September Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch Jg. 61 H. 1 s SMYKOWSKI Mikołaj, WOSIŃSKA Małgorzata: Konferencja Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja, Muzeum Stutthof w S ztutowie, maja Lud 2012 T. 96 s BARANOV Aleksandr: Šestnadcataâ konferenciâ Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica Duhovno-rycarskie ordeny v vojne i mire. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s Toruń, IX 2011 r KONOPKA Witold, KRAJNIAK Radosław: Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna Dzieje regionu kujawskopomorskiego. Życie codzienne. Zap. Hist T. 77 z. 1 s Toruń, 29 IX 2011 r KROCHMAL Jacek: Konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy unii wileńskiej łączącej Inflanty z Rzecząpospolitą

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny

Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny Lista projektów dofinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 r. w podziale na dziedziny LISTA WSPIERANYCH PROJEKTÓW Fundacja wsparła 21 projektów w łącznej kwocie 1 173 686 zł Tytuł

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo