WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH"

Transkrypt

1 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIX ROK 2014 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012 Toruń 2014

2

3 BIBLIOGRAFIA HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO oraz KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2012 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich Opracowali ADAM BIEDRZYCKI i URSZULA ZABORSKA współpraca WOJCIECH SZRAMOWSKI

4 RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow, Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja Członkowie: Mirosław Golon, Tomasz Kempa, Katarzyna Minczykowska, Magdalena Niedzielska, Piotr Oliński, Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Joanna Orzeł Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski Adres Redakcji Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń, ul. Wysoka Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts Wydanie publikacji dofi n ansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ISSN TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU Wydanie I. Ark. wyd. 27,6 Ark. druk. 21,4 Wąbrzeskie Zakłady Grafi c zne Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15

5 SPIS TREŚCI Wstęp...7 A. Ogólne I. Bibliografie...9 II. Czasopisma...10 III. Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe...17 IV. Nauki pomocnicze historii Archiwa Biblioteki Muzea, wystawy Historiografia, krytyka źródeł Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka Geografia historyczna Język i onomastyka...40 B. Pomorze Wschodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne...46 II. Źródła...49 III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza...59 IV. Zagadnienia prawnoustrojowe...66 V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki, prasy i innych mediów...91 VI. Kościoły i wyznania...95 VII. Regiony i miejscowości VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r Okres do końca XIII w Od XIV w. do poł. XV w Od poł. XV w. do poł. XVII w Od poł. XVII w. do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1848 r Od 1849 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r

6 6 C. Pomorze Zachodnie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Źródła III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Geografia gospodarcza Osadnictwo i demografia Etnografia Historia społeczno-gospodarcza IV. Zagadnienia prawnoustrojowe V. Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej Ogólne Historia nauki i literatury Historia szkolnictwa wyższego i oświaty Historia sztuki Historia książki, prasy i innych mediów VI. Kościoły i wyznania VII. Regiony i miejscowości VIII. Osoby IX. Okres do 1815 r X. Okres od 1815 r. do 1945 r Od 1815 r. do 1918 r Od 1919 r. do 1939 r Od 1939 r. do 1945 r XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r D. Inne kraje bałtyckie I. Opracowania i zagadnienia ogólne II. Bałtyk słowiański III. Hanza IV. Bałtyk w XV XX w V. Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii Opracowania i zagadnienia ogólne Dzieje do 1815 r Dzieje po 1815 r VI. Dzieje krajów skandynawskich Opracowania i zagadnienia ogólne Dania a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Norwegia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Szwecja a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Finlandia a. Opracowania i zagadnienia ogólne b. Dzieje do 1815 r c. Dzieje po 1815 r Skorowidz...273

7 WSTĘP W związku z coraz liczniej pojawiającymi się opracowaniami poruszającymi tematykę współczesnych mediów (np. radia i telewizji) poszerzono zakres rozdziałów poświęconych historii książki i prasy. Począwszy od Bibliografii za rok 2012 w działach: B. Pomorze Wschodnie i C. Pomorze Zachodnie odpowiednie rozdziały otrzymały tytuł: 5. Historia książki, prasy i innych mediów. Od 2012 roku zmieniono również zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Zastosowano normę PN-ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Zmienia się więc sposób zapisu następującej grupy znaków: Litera Dotychczas Od 2012 r. є je ê з dz z љ lj l њ nj n x ch h џ dž d щ šč ŝ ъ a ю ju û я ja â Przykład: KOSTJAŠOV Jurij transliteracja wg PN-83/N KOSTŠOV Ûrij transliteracja wg PN ISO 9

8

9 A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE Zob. też poz.: 342, 527, 1503, 1695, 1820, 1886, 1902, 1921, 1930, 2112, 2315, 2624, 2774, AUSWAHLBIBLIOGRAPHIEN zur Geschichte des Kommunismus in Osteuropa. Bd. 3: Estland / hrsg. v. Wiebke Jürgens; Osteuropa Zentrum Berlin. - Berlin, s. 2. BIBLIOGRAFIA Kaszub: artykuły z czasopism. T. 1: / oprac. Agnieszka Chełchowska [et al.]; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. - Gdańsk, XIII, [1], 282 s. - (Pomorskie Bibliografi e WMBP) 2687 poz. 3. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat Okolice Ostródy 2012 s poz. 4. KOWAL Anna: Bibliografia regionu koszalińskiego w wyborze (1 I 2011 r XII 2011 r.). Rocz. Koszal nr 40 s poz. 5. KULIG Katarzyna: Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego: aktualny stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2012 T. 12 s , il., mapa, tab. 6. KURZYŃSKA Marta: Materiały do bibliografi i archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria 2011 T. 8 z. 1 (dr. 2012) s poz. LUCYNA Legut [...] bibliografia... = poz PAHALÛK K. A.: Boevye dejstviâ v Vostočnoj Prussii v Pervuû mirovuû vojnu: ukazatel naâ literatura. - 2-e izd., ispr. i dop. - Kaliningrad: Straž Baltiki, s. 8. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, BIAŁECKA Sylwia: Bibliografia Warmii i Mazur za lata / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Olsztynie. - Olsztyn, CD-Rom poz. Wersja on-line: br/index1.php [dostęp: 7 IV 2014] 9. SADOWSKA Jadwiga: Polska bibliografi a regionalna z perspektywy półwiecza: koncepcje i realia. Prz. Bibl R. 79 z. 4 s , tab. Sum. W znacznym stopniu dot. Pom. Wsch. i Zach. 10. SPRUTH Herbert: Pommern-Bibliographie / Pommersche Greif e.v. - Neuausg. - Insingen: Degener, CD-Rom. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte; H. 10) Wyd. 1: Neustadt a.d. Aisch, SZKOŁA-PENKOWSKA Renata: Bibliografi a powiatu wejherowskiego za lata / oprac. [...]. - Wejherowo: Pow. i MBP, s. 12. TUMELYTĖ Irena: Lietuvos istorijos bibliografija 2001 / sud. [...]; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, , [1] s. 13. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Szczecina za 2011 rok. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s poz. WESOŁOWSKA S.: Pomorze Zachodnie w l : bibliografia... = poz ZABORSKA Urszula, BIEDRZYC- KI Adam: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2010 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Histo-

10 10 Ogólne rycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, s. - (Zapiski Historyczne; T. 77 Supl.) 4012 poz. Wersja elektron.: html [dostęp: 19 IV 2013] 15. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia miasta Torunia za rok 2011 wraz z uzupełnieniami. Rocz. Tor [R.] 39 s poz. Wersja elektron.: element/bwmeta1.element.desklight-2bd7740e d-a099-3fb3d2951da2 [dostęp: 27 VII 2013]. 16. ZIARNEK Magdalena: Bibliografia botaniczna Pomorza: rośliny naczyniowe i ochrona przyrody: publikacje wydane do roku Poznań: Sorus, s.: mapy 2200 poz. II. CZASOPISMA Zob. też poz.: 151, 2518, 2666, ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw [T.] , [4], XV s.: il., mapy, tab., portr. 18. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk. Sum. Zsfg T , [1] s.: il., faks., wykr. 19. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński. - Elbląg 2011 T s.: wykr.; 312, [6] s.: tab. wykr T s.; 185 s.; 107 s.: il., mapy, tab., wykr.; 130 s. T. 11 red.: Marzena Sobczak, Jacek Perliński; T. 12 red.: E. Bojanowski, H. Gawroński T. 13 red.: Michał Wojciech Płachta, Izabela Justyńska; T. 14 red.: H. Gawroński, Izabela Seredocha; T. 15 red.: Andrzej Sylwestrzak, H. Gawroński 20. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.v.; Schriftleit. Ute S. Drechsler. - Hamburg 2012 Bd [11], IX, 146 s. 21. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen / Schrift leit. Carsten Fecker. - Hamburg 2012 Bd XIV, 469, 19, [1] s.: il., faks., mapa 22. ANNABERGER Annalen. Über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund; Litauischen Kulturinstituts; hrsg. v. Arthur Hermann, Annemarie Lepa, Christina Nikolajew. - Bonn 2012 Nr s.: il., faks., portr. Wersja elektron.: [dostęp: 14 XI 2014] 23. ARCHAEOLOGIA Baltica / Klaipėda University; ed. by Vladas Žulkus. - Klaipėda 2012 [T.] , [1] s.: il., mapy, tab.; 277, [2] s.: il., mapy, tab. T. pt.: People at the crossroads of space and time BALTISCHE Studien. Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.v. [et al.]; Schriftleit. Ivo Asmus [et al.]. - Kiel: Ludwig 2011 Bd. 97 (dr. 2012) s.: tab. 25. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens e.v. / hrsg. v. Mario Glauert, Sebastian Kubon, Jürgen Sarnowsky. - Münster/Westf. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) Rec.: LEIBETSEDER Mathis, Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s

11 Ogólne BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy; przew. kol. red. Danuta Kaczmarek. - Bydgoszcz 2012 nr BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny; przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn 2012 nr 1-4 Dok. elektron.: [dostęp: 22 XII 2014] 28. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red. Lucjan Bąbolewski. - Szczecin 2012 R. 53 nr 1-4 Wersja elektron.: publication/30402 [dostęp: 16 V 2014] 29. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum. Newsletter der Arbeitsgemeinschaft Bibliotheca Baltica / Bibliothek der Hansestadt Lübeck. - Lübeck 2011 No s.: il No s.: il No s.: il., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 8 XII 2014] 30. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; red. nacz. Katarzyna Minczykowska. - Toruń 2012 R. 24 nr s.: il., tab. Od 2012 r. numeracja ciągła 31. BIULETYN Historyczny / Muzeum w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne; red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska. - Lębork 2012 nr s.: il., faks., mapy, portr., tab. 32. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz. - Grudziądz 2012 R. 10 nr BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk. Edward Breza. - Gdańsk s.: faks., tab., wykr. 34. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia ; red. Robert Traba. - Olsztyn 2012 [nr] , [1] s.: il.; 272 s.: il. Zob. też poz DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo / red. Jerzy Karol Kalinowski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec s.: mapy 36. ECHA Przeszłości / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz. Witold Gieszczyński. - Olsztyn 2012 [T.] s.: il., portr., tab. 37. ELBLĄSKIE Studia Muzealne / red. Mirosław Marcinkowski. - Elbląg 2011 [T.] 2 Rec.: GROTH Andrzej, Rocz. Elbl T. 24 s ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stift u ng e.v.; zsgst. u. bearb. v. Dietrich Kretschmann. - Münster 2012 Nr s.: il. 39. EUROPA Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich / red. nacz. Waldemar Rezmer. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK 2012 [T.] s.: il., faks., mapa 40. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. - Toruń 2012 T s.: il., faks., tab., wykr. 41. FORSCHUNGEN zur Baltischen Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts 2011 Bd s.: faks., mapa, tab Bd s.: tab. Rec.: MIHAJLOVA Û. L.: Pervoe obŝebaltijskoe naučnoe izdanie Forschungen zur baltischen Geschichte // In: Rossiâ i Baltiâ. Vyp. 6: Dialog istorikov raznyh stran i pokolenij - Moskva, S [rec. dot. Bd. 1-4]

12 12 Ogólne 42. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki / red. nacz. Marcin Hintz. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb Vol s.: il., portr. 43. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M. Kuźmin, Dariusz Świsulski. - Gdynia 2012 Nr HANSISCHE Geschichtsblätter / hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red. Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier: Porta Alba Verl Jg IV, 319 s.: faks., wykr. 45. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.v. im Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft; Red. Michael Garleff. - Lüneburg 2012 Bd s.: il., faks., tab. 46. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies; ed. Terry Clark. - [S.l.] 2012 Vol. 43 nr KLUKA. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach / red. Kazimierz Ignacy Ostrowski. - Chojnice 2012 [nr] s.: il. 48. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny. Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt nr KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk 2012 R. 47/48 z KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn 2012 nr KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne. Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki. - Koszalin: Muzeum 2012 T s.: il., tab. Tom pt.: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin 2012 R. 40 [nr] KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne / Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie; red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna 2012 [nr] s.: il., faks., portr., tab. 54. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: Dokument 2011 Nr 30 (dr. 2012) , [3] s.: il., portr., tab. Zob. też.: STOPYRA Jan: Narodziny Kroniki Szczecina. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s WE- SOŁOWSKA Sylwia: Jubileuszowe wydanie Kroniki Szczecina. Kronika Szczec Nr 30 (dr. 2012) s KRONIKA Urzędowa Diecezji Ełckiej. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej 2012 nr LIETUVOS Istorijos Metraštis = The Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa. - Vilnius 2011 [nr] 1-2 (dr. 2012) 57. LIETUVOS Istorijos Studijos / Vilniaus Universitetas; red. Vygintas Bronius Pšibilskis. - Vilnius 2012 T , [2] s.: il.; 228 s.: tab. Wersja elektron.: [dostęp: 7 V 2014]. [dostęp: 7 V 2014] 58. LINGUISTICA Bidgostiana / red. Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2012 Vol , [1] s.

13 Ogólne LITHUANIAN Historical Studies / Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen] C. Rowell. - Vilnius 2011 Vol. 16 (dr. 2012). - VI, 188, [2] s. 60. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų Akademija; red. Eugenijus Jovaiša. - Vilnius 2012 T. 58 Nr MATERIAŁY Zachodniopomorskie. Nowa Seria. Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie / red. nauk. Anna B[ogumiła] Kowalska [et al.]. - Szczecin: Muz. Narod T. 8 z. 1 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab., wykr. 62. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red. Maciej Kwiecień. - Gdańsk 2012 R. 56 [nr] MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej / Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: Bernardinum 2012 R. 21 z nr specj. 64. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red. nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów 2011 nr 13 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab. + 1 CD-Rom 65. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk. - Gdynia 2012 R. 47 nr , [3] s.: il., faks., tab., portr. 66. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz M. Ostróda; Ofic. Wydaw. Retman , [3] s.: il., faks., mapa, tab. 67. ORDINES Militares: Colloquia Torunensia Historica: Yearbook for the Study of the Military Orders / ed. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK 2012 Vol s.: mapy Do Vol. 16 ukazywało się jako seria 68. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Dariusz Majkowski. - Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom nr dod. specj. 69. POMMERN. Zeitschrift für Kultur und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.v; Schriftleit. Jana Olschewski. - Lübeck-Travemünde 2012 Jg. 50 H PORTA Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / red. nauk. Małgorzata Omilanowska, Jacek Friedrich. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań T , [2] s., [8] s. tabl.: il., faks., pl T s., [12] s. tabl.: il., faks., mapy, pl. 71. PREUSSENLAND. Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens: Mitteilungen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preusssicher Kulturbesitz / Schriftl. Dieter Heckmann, Klaus Neitmann, Astrid Kaim-Bartels. - Osnabrück 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s.: il., mapy, tab. 72. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska; red. nacz. Robert Masalski. - Szczecin 2012 R. 40 nr PROWINCJA. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław / red. nacz. Leszek Sarnowski. - Sztum: Stow. Inicjatyw Obywat. Taka Gmina 2012 nr PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim / Towarzystwo Naukowe Pruthenia; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn 2012 T s.: il., faks., mapy, pl., tab., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 2 IX 2014]

14 14 Ogólne 75. PRZEGLĄD Zachodniopomorski / Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz Białecki. - Szczecin 2012 R. 27 nr 1-4 PRZYJACIEL Ludu Łecki... = poz REGIONY i Pogranicza / Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn 2011 [nr] RES Humanitariae / Klaipėdos Universitetas; vyr. red. Rimantas Balsys. -Klaipėda 2007 T s.: il.; 198 s.: il T s.: il.; 297 s.: il. Wersja elektron.: moksliniai-zurnalai/res-humanitariae/mokslinio-zurnalao-res-humanitariae-leidimai [dostęp: 20 V 2014] 78. ROCZNIK Diecezji Pelplińskiej. Spis parafii i duchowieństwa / red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: Bernardinum , [3] s. 79. ROCZNIK Elbląski / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu; Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida; red. Andrzej Groth. - Elbląg 2012 T s.: il., faks., tab., wykr. Rec.: JÓZEFCZYK Mieczysław, Stud. Elbl T. 13 s [rec. dot T. 23] 80. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons Bobowik. - Ełk 2011 T. 8 (dr. 2012) s.: il., portr. 81. ROCZNIK Gdański. - Gdańsk Zob. polemikę z wstępem E. Kizika: BREZA Edward: Wokół Wstępu : Edmud Kizik, Wstęp Rocznik Gdański t. 66 [!], za lata 2007/2008. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2012 T. 9 s ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski. - Gdynia 2012 nr s.: il., portr., tab., wykr. 83. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu; Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; red. Wiesław Sieradzan. - Grudziądz 2012 T s.: il., faks., mapy, portr., tab. 84. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin 2012 nr s.: il., tab. 85. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno 2012 T s.: il., faks., mapy, portr., tab., wykr. 86. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. - Sopot 2012 [T.] s.: il., faks., portr. + [1] k. pl. skł. 87. ROCZNIK Statystyczny Gdyni = Statistical Yearbook of Gdynia City / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk 2011 (dr. 2012) s.: mapy, wykr. 88. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Wioletta Zwara. - Bydgoszcz 2011 R. 12 (dr. 2012) , [2] s., [14] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 683_PLK_HTML.htm [dostęp: 11 II 2013] 89. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1400_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 90. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical

15 Ogólne 15 Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn 2012 R s., [8] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 760_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014] 91. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin , [1] s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. 92. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń 2012 [R.] s.: il., faks., portr., tab. Wersja elektron.: element/bwmeta1.element.cejsh-3d9abe b1c ab657 [dostęp: 27 VII 2013]. Zob. też poz RYDWAN. Roczniki muzealne / Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański 2012 nr s.: il., faks., portr., tab. 94. SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Guđmundur Hálfdanarson. - [S.l.]: Taylor & Francis 2012 Vol. 37 No. 1-5 Wersja elektron.: VOHa1y6Gw80 [dostęp: 27 XI 2013] 95. SCHEMATYZM Archidiecezji Gdańskiej. - Gdańsk 2011 Rec.: SZULIST Władysław // In: Z przeszłości i historiografii diecezji pelplińskiej w latach / W. Szulist - Gdańsk, S SCHEMATYZM Diecezji Ełckiej / red. nacz. Antoni Skowroński. - Ełk: Ełcka Kuria Diec s.: il., portr. 97. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.v. Verein für pommersche Familien und Ortsgeschichte; Schrift leit. Franz Waldmann. - [S.l.] 2011 Bd. 13 Jg. 57 [H.] Bd. 13 Jg. 58 [H.] SŁUPSKIE Studia Historyczne / Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol. red. Jerzy Hauziński. - Słupsk 2012 nr s.: il., faks., tab. 99. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red. Andrzej Kilanowski, Stefan Ewertowski. - Elbląg 2012 T s STUDIA Ełckie / red. nacz. Paweł Tarasiewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum 2012 [T.] s.: il., tab STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Romejko. - Gdańsk-Oliwa 2012 T , [2] s.; 444, [2] s.: il., tab., wykr. Wersja elektron.: html [dostęp: 21 II 2014] 102. STUDIA i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej. Rocznik popularno-naukowy / Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej; red. Przemysław Bartosik. - Wałcz 2012 nr s.: il., faks., mapy 103. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie / Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red. Edward Sienkiewicz. - Koszalin 2012 Nr s.; 202 s STUDIA Maritima / Polish Academy of Sciences. Committee of Historical Subjects; University of Szczecin; ed. by Edward Włodarczyk. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec Vol s.: tab., wykr.

16 16 Ogólne 105. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red. nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: Bernardinum 2012 T s.: faks., tab STUDIA Teutonica. Issledovaniâ po istorii Nemeckogo ordena / Baltijskij Federalnyj Universitet im. Immanuila Kanta; otvet. red. Il â [O.] Dement ev. - Kaliningrad 2012 Vyp , [2] s STUDIA Warmińskie / red. nacz. Zdzisław Kieliszek. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.- Maz [T.] s.: tab., wykr STUDIA Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku; red. Artur Dobry, Barbara Pospieszna. - Malbork 2012 [T.] s.: il., faks., tab SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie; red. Maria Frankel. - Szczecin: Dokument 2012 nr s.: il SZKICE Człuchowskie / Urząd Miejski w Człuchowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej; Muzeum Regionalne w Człuchowie; red. nacz. Wiktor Zybajło. - Człuchów 2012 T. 7 z. 14/ s.: il., faks., mapy, tab., wykr TEKI Gdańskie / red. nacz. Waldemar Jaroszewicz. - Gdańsk: Oddz. Okr. Katol. Stow. Civitas Christiana 2011 T. 12 (dr. 2012) s TEKI Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne / Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie. Oddział Kociewski; red. Michał Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew 2012 z s.: il., mapy, tab., wykr. Wersja elektron.: [dostęp: 19 II 2014] 113. TERRA Jatwezenorum. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis / red. Sigitas Birgelis. - Punsko: Aušros 2012 [T.] s., [1] k. tabl. skł.: il., faks., mapy, portr., tab TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec R. 21 nr UNIVERSITAS Gedanensis / red. nacz. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk: Pom. Tow. Filoz.-Teolog R. 24 T VIKING and Medieval Scandinavia / ed. Carolyne Larrington. - Turnhout: Brepols 2012 [Vol.] 8. - XII, 297 s.: il WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Tomasz Pocałujko. - Olsztyn 2012 R. 67 nr Od nr 122 red. Paweł Romański 118. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen Kämpfert. - Münster: Westpr.-Verl Bd s.: il., faks., mapy, portr., tab WOJEWÓDZTWO Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk s., [10] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1409_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 120. WOJEWÓDZTWO Warmińsko- Mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy = Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn s., [8] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 765_PLK_HTML.htm [dostęp: 4 IV 2014] 121. WOJEWÓDZTWO Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny

17 Ogólne 17 w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin , [1] s., [12] s. tabl.: mapy, wykr. Wersja elektron.: 1591_PLK_HTML.htm [dostęp: 27 II 2013] 122. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska. - Szczecin: Zach.- pom. Woj. Kons. Zabytk R s.: il., faks., mapy, pl., tab ZAPISKI Historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń 2012 T. 77 z Suplement 124. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak. - Zalewo 2012 nr ZEITSCHRIFT für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Red. Hans-Jürgen Karp. - Münster: Aschendorff 2011 Bd. 55 (dr. 2012). - IV, 164 s ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Red. Christoph Schutte. - Marburg: Herder-Inst Jg. 61 H s ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Janusz Ruszkowski. - Szczecin 2012 [z.] s.: mapy, tab ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Kazimierz Jaruszewski, Bogdan Kuffel. - Chojnice 2012 nr , [2] s.: il., faks., tab ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni; red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska. - Gdynia 2012 nr s.: il., tab., wykr. Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni zob. poz ZESZYTY Kulickie / Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz; red. Lisaweta v. Zitzewitz. - Kulice 2012 nr , [4] s.: il., pl., tab., wykr. Nr pt.: Pierwsze spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej 131. ZESZYTY Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku / red. nacz. Ewa Wrochna. - Olsztynek: Muz. Budow. Lud. - Park Etnogr R. 3 z s.: il., mapa Drugi tyt. w jęz. ang ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik. - Wałcz: Ofi c. Wydaw. Nie Byle Co 2012 nr s.: il., faks., mapy, portr., tab., wykr. III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE Zob. też poz.: 397, 811, 821, 1534, 1693, 1694, , 1701, 2117, 2318, 2410, BIEWER Ludwig: Jahresbericht des Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.v. für die Zeit vom 25. September 2010 bis zum 23. September Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s KALINOWSKI Daniel: Jubileusz konferencji kaszuboznawczych w Bytowie. Nasze Pomorze 2011 nr 13 (dr. 2012) s KRÜGER Joachim: Jahresbericht der Abteilung Vorpommern. Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s Dot. Gesellschaft für Pommersche Geschichte 136. SCHOEBEL Martin: Jahresbericht der Historischen Kommission für Pommern e.v. für das Jahr Balt. Stud. N.F Bd. 97 (dr. 2012) s

18 18 Ogólne [DZIEWIĘĆDZIESIĄTA] rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście G dańsku / red. Jarosław Balcewicz. - Gdańsk: Gdań. Tow. Nauk., s.: il., portr. Z treści: BALCEWICZ Jarosław: Powstanie Wolnego Miasta Gdańska s BALCEWICZ Jarosław: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście Gdańsku s NADOLNY Roman: Polonia w WMG na przykładzie rodzinnym s OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, REMBALSKI Tomasz: Działalność Instytutu Kaszubskiego [w Gdańsku] za lata Gdańsk: Inst. Kasz., s REMBALSKI Tomasz: Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2012 roku. Acta Cassubiana 2012 T. 14 s DUDA Daniel: 55. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s , il. Z siedzibą w G d yni 141. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2012 R. 47 nr 149 s SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki 2008/2009 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. - Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., s. Z siedzibą w K o penhadze Toż: za l. 2009/ Kopenhaga, s.: il.; za l. 2011/ Kopenhaga, s.: il WASILEWSKI Krzysztof: Działalność Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze ( ) // In: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku: studia historyczne [...]. - Gorzów Wielkopolski, S ZDROJEWSKI Eugeniusz Z.: K o- szaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy: utworzenie - rozwój - likwidacja. Prz. Zach.- pom R. 27 z. 4 s Sum SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Pruthenia za rok 2011 / red. Bogdan Radzicki. Pruthenia 2012 T. 7 s Z siedzibą w O l sztynie Wersja elektron.: [dostęp: 3 IX 2014] MAKOWSKA Beata: Sprawozdanie z działalności: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w S zczecinie - rok 2010: Oddział Terenowy w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa - rok Zach.- pom. Wiad. Konserw R. 5 s KROMP Dorota, MINCZYKOW- SKA Katarzyna, ZAWACKA-WAKARECY Dorota: Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2012 R. 24 nr 62 s , tab LESZCZYŃSKI Jacek: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń: Inst. Inż. Mater. Polim. i Barwni., s.: il., portr., tab. W Toruniu 149. MINCZYKOWSKA Katarzyna: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : najważniejsze aspekty działalności // In: Silva rerum: opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata. - Toruń, S POLSKIE Towarzystwo Historyczne w Toruniu ( ) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow. - Toruń, 2011 Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Rocz. Tor [R.] 39 s [wersja elektron.]: edu.pl:80/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight- 1df064f0-eaa1-4ccb-a545-00bb34939a70 [dostęp: 28 VII 2013]. - KRYGIER Anna, Czasy Nowożytne 2012 T. 25 s SPRAWOZDANIA Towarzystwa Naukowego w Toruniu. - Toruń: TNT 2011 [nr] 65 (dr. 2012). - 45, [3] s.

19 Ogólne MEDIŠAUSKIENĖ Z[ita]: Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos 2011 metais apžvalga. [Sprawozdanie Litewskiego Instytutu Historycznego z działalności naukowej w 2011 r.]. Liet. Ist. Metraštis 2011 [nr] 2 (dr. 2012) s Z siedzibą w W i lnie 153. NIZIOŁEK Paweł: Represje wobec Polaków w ZSRS: konferencje zorganizowane przez oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w B iałymstoku: Deportacje sowieckie Polaków z Litwy i Białorusi po II wojnie światowej 24 kwietnia 2012 r.: Zbrodnia zapomniana. 75 rocznica operacji polskiej w BSRS 13 września 2012 r. Biul. Hist. Pogranicza 2012 nr 12 s KOBYLARZ[-BUŁA] Renata: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim ( ), Borne Sulinowo, 9-11 września 2010 r. Łambin. Rocz. Muz T. 33 s LEWANDOWSKA Izabela: Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur. Echa Przeszłości 2012 [T.] 13 s Konferencja naukowa, C i bórz, V 2012 r LUTS-SOOTAK Marju: Die baltischen Kapitulationen von 1710: Kontext, Wirkung, Interpretation: ein Tagungsbericht. Forsch. z. Balt. Gesch Bd. 6 s Dorpat, IX 2010 r HECKMANN Dieter: Wirtschafts - geschichte des Preussenlandes: Bericht über die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 1. bis 3. September 2011 in Elbing [E lbląg]. Preussenland 2011 Jhb. 2 (dr. 2012) s SZKOLNICKA Joanna: Sprawozdanie z konferencji Historia gospodarcza Prus ([Elbląg] ). Rocz. Elbl T. 24 s KULISZ Maciej: Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle Gdańsk w czasach nowożytnych: między luterańską ortodoksją a wielością wyznań w wolnym mieście, Gdańsk, 28 maja - 2 czerwca Quart 2007 nr 3 s KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Prisvoenie prostranstv v Vostočnoj Prussii. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2011 Vyp. 12 s Kłajpeda, V 2011 r. Wersja elektron.: ad/iblock/250/fwxrhmnhdvjakl%20nnczphtyee1_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnaâ konferenciâ Kurorty baltijskogo poberež â: prošloe, nastoâŝee, buduŝee. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s Kranc, 4 IV 2009 r. Wersja elektron.: fbwyolaegm3_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] EFREMOV L. A.: Vtoraâ meždunarodnaâ konferenciâ Oboronitel nye sooruženiâ Evropy i Vostočnoj Prussii. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2007 Vyp. 12 s Królewiec, X 2006 r GAL COV Valerij [I.]: Meždunarodnyj naučnyj seminar Grûnval d istoričeskaâ pamât Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s Królewiec, 22 X 2010 r. Wersja elektron.: b wn4.pdf [dostęp: 23 XII 2014] KOSTŠOV Û[rij] V.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Pobeda nad fašizmom v istoričeskoj pamâti žitelej Kaliningradskoj oblasti, Varmin sko-mazurskogo voevodstva i Klajpedskogo kraâ. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s Królewiec, V 2010 r. Wersja elektron.: [dostęp: 23 XII 2014] SERGEEV V[iktor] V.: Meždu Visloj i Nemanom : rossijsko-pol skij naučnyj

20 20 Ogólne seminar v Kaliningrade. Vestnik Ross. Gosud. Univ. im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s Królewiec, 1 VI i 19 X 2009 r. Wersja elektron.: vpwto2_ pdf [dostęp: 23 XII 2014] TAMULYNAS Linas: Archeologų susitikimas Immanuelo Kanto Universitete: konferencija Archeologiniai tyrimai Kaliningrado srityje (V. S. Suvorovui atminti), Kaliningradas, 2012 m. spalio 12 d. [Konferencja archeologiczna na Uniwersytecie Immanuela Kanta Badania archeologiczne w obwodzie kaliningradzkim (pamięci V. S. Suvorova), Kaliningrad, 12 października 2012 r.]. Liet. Ist. Stud T. 30 s Wersja elektron.: [dostęp: 8 V 2014] 167. VAHLEFELD Elsbeth: Hinterpommersche Dörfer und Landschaften im Kontext der preussischen, deutschen und polnischen Geschichte: Bericht über ein deutsch-polnisches Seminar in Külz. Pommern 2012 Jg. 50 H. 2 s , il. Kulice, IV 2012 r NASALSKI Zygmunt: Sprawozdanie z sesji na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Stud. i Mat. Lubelskie 2012 T. 16 s Lublin, 27 V 2010 r KWIATKOWSKI Krzysztof: 128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaff n ete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert Lüneburg, maja 2012 roku. Klio (Toruń) 2012 [nr] 22 s Wersja elektron.: index.php/klio/article/view/klio /1195 [dostęp: 3 III 2014] 170. NARTONOWICZ-KOT Maria: Sprawozdanie z sesji naukowej nt. W przeddzień kampanii grunwaldzkiej, Ł ęczyca, 20 XI 2009 r. Rocz. Łódz T. 57 s HOFFMANN Mirosław J.: Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete. Pruthenia 2012 T. 7 s Olsztyn, VI 2012 r. Wersja elektron.: [dostęp: 3 IX 2014] 172. KUZNECOV A. A.: Meždunarodnyj naučnyj seminar Istoričeskoe samoopredelenie žitelej Kaliningrada, Klajpedy i Ol štyna. Vestnik Balt. Feder. Univ. im. I. Kanta 2010 Vyp. 12 s. 148 Olsztyn, 22 X 2009 r. Wersja elektron.: [dostęp: 23 XII 2014] LEVĀNS Andris: Der Herbst der lettischen Historie?: zum Ersten Kongress der Historiker Lettlands Forsch. z. Balt. Gesch Bd. 7 s Ryga, IX 2011 r MAHLING Madlena: Zwischen Politik und Wissenschaft: der erste Historikerkongress Lettlands, Riga, 16./17. September Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch Jg. 61 H. 1 s SMYKOWSKI Mikołaj, WOSIŃSKA Małgorzata: Konferencja Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja, Muzeum Stutthof w S ztutowie, maja Lud 2012 T. 96 s BARANOV Aleksandr: Šestnadcataâ konferenciâ Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica Duhovno-rycarskie ordeny v vojne i mire. Stud. Teutonica 2012 Vyp. 1 s Toruń, IX 2011 r KONOPKA Witold, KRAJNIAK Radosław: Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna Dzieje regionu kujawskopomorskiego. Życie codzienne. Zap. Hist T. 77 z. 1 s Toruń, 29 IX 2011 r KROCHMAL Jacek: Konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy unii wileńskiej łączącej Inflanty z Rzecząpospolitą

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVII ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXV ROK 2010 SUPLEMENT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVIII ROK 2013

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSY T E CKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXVI ROK 2011

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku Plan prezentacji: Cele projektu, Zakres projektu, Chronologia realizacji projektu, Uczestnicy projektu, Strona Internetowa projektu oraz baza danych, Przewodnik w języku angielskim, Przewodnik w języku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE

A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE A. OGÓLNE I. BIBLIOGRAFIE 1. BABNIS Maria, GRZĘDZIŃSKA Kamila: Dar Pomorza w piśmiennictwie polskim. Libri Gedan. 2004 (dr. 2005) T. 22 s. 74-122. Sum. s. 122. Zsfg. s. 122 Bibliografia zawiera 757 poz.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009 T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIV ROK 2009

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013

PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 Numer miejsca na liście preferencji PW Kultura+, Priorytet "Digitalizacja" Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2013 punktacja Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa wniosku Proponowana wielkość dotacji

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Notes Konserwatorski. Trwa e zbiory êród em historii. Biblioteka Narodowa

Notes Konserwatorski. Trwa e zbiory êród em historii. Biblioteka Narodowa 9 Notes Konserwatorski Trwa e zbiory êród em historii Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa Dzia Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Trwa e zbiory êród em historii Biblioteka Narodowa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

przemiany i perspektywy rozwoju

przemiany i perspektywy rozwoju Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich - 10 lat później. Sympozjum Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Uniwersytet Szczeciński, 2 grudnia 2014. Biblioteka Muzeum Narodowego w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Konferencja Małe Ojczyzny Pomorza Zachodniego 5-6 kwietnia 2017 r. Program Zamek Książąt Pomorskich, sala Anny Jagiellonki

Konferencja Małe Ojczyzny Pomorza Zachodniego 5-6 kwietnia 2017 r. Program Zamek Książąt Pomorskich, sala Anny Jagiellonki Program 05.04.2017. - Zamek Książąt Pomorskich, sala Anny Jagiellonki 9:30-10:00 Otwarcie konferencji 10:00-11:30 Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Anna Mieczkowska, marszałek

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach; 73-134 Barzkowice; www.zodr.pl ; barzkowice@home.pl ; barzkowice@odr.net.pl Lp. IMIĘ I NAZWISKO OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008 SUPLEMENT BIBLIOGRAFIA T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH TOM LXXIII ROK 2008

Bardziej szczegółowo

Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r.

Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r. Spis prezentacji wystawy od 14 maja 2011 r. do 14 lutego 2014 r. Pierwsza odsłona ekspozycji w formie multimedialnej prezentacji miała miejsce 14 maja 2011 r. podczas III Dnia Kaszubskiego w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich. Gdańsk, 30 października 2014 roku

Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich. Gdańsk, 30 października 2014 roku Pomorska Debata Muzealna Muzea pomorskie dzień przed Kongresem Muzealników Polskich Gdańsk, 30 października 2014 roku Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu województw w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne Lp. 1. 2. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.)

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Ogólnopolskie olimpiady organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Olimpiada

Bardziej szczegółowo

POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA

POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA Tczew, 27-28 listopada 2015r. Hotel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 PROGRAM OBRAD ORGANIZATORZY: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

ZAMKI I TWIERDZE W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI. pod redakcją. WSTiH

ZAMKI I TWIERDZE W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI. pod redakcją. WSTiH ZAMKI I TWIERDZE W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI pod redakcją M i r o s ł a w a B o r u s z c z a k a WSTiH GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 Rektor prof. dr hab. W. Włodzimierz Gaworecki, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Region świętokrzyski: struktura, gospodarka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo