Nigdy nie jedz więcej, niż możesz unieść. Miss Piggy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nigdy nie jedz więcej, niż możesz unieść. Miss Piggy"

Transkrypt

1 Nigdy nie jedz więcej, niż możesz unieść. Miss Piggy

2 Wydawca / Publisher Goodbrand & company Polska, Paweł Niziński Redaktor Naczelna / Editor in Chief Karolina Błońska Redaktor / Editor Martyna Skibińska Dyrektor artystyczny / Art Director Olga Łebkowska Sekretariat / Secretary Gosia Soszyńska Piszą dla nas w tym numerze / Contributors for this issue: Mike Thompson Irena Pichola Marek Staniszewski Anna Rok Krzysztof Albrychiewicz Teresa DeLaurentis Joanna Roszkowska Okladka / Front cover: Ilustracje / illustrations for this issue: Maryna Tomaszewska Prenumeraty / Subscribtions: t ul. Dobra 54 m Warszawa Polska Korespondencja / Correspondence: Strona internetowa / Website: Nakład: 1000 egzemplarzy Nawigacja w navigatorze Navigating CR Navigator CR Navigator to nowy dwumiesięcznik, poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu, który wystartuje pod koniec października. Magazyn, w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, będzie liczyć ok. 100 stron. Ma informować o najnowszych trendach, dostarczać wiedzę, narzędzia i zachęcać do dyskusji na temat corporate responsibility. Ma być platformą wymiany poglądów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie poruszać ważne, aktualne tematy i ukazywać je w szerokim kontekście. Znajdziemy w nim publikacje wybitnych strategów i specjalistów w dziedzinie CR, case studies, wywiady z osobami zawodowo zajmującymi się CR, ale także ludźmi z zewnątrz, rozpatrującymi CR w szerszym kontekście kulturowym. Każdy numer poświęcony będzie osobnemu zagadnieniu. Pierwszy dotyczyć będzie etycznej konsumpcji. Równolegle z magazynem ruszy strona internetowa, w której wiedza zostanie poszerzona o najgorętsze aktu-alności, krótkie wywiady, a w przyszłości także materiały wideo. CR Navigator is a new bimonthly dedicated to CSR, to be launched at the end of October The 100 pages magazine will be available in two language versions, Polish and English. It aims at delivering information about the latest trends, tools and inspiration, as well as encouraging a continuous CR discourse. It is designed as an expert forum for exchanging views and ideas related to corporate social responsibility. CR Navigator wants to tackle important and relevant subjects and present them in a wider context. We are proud to present the opinions, reviews, and analyses by the eminent strategic experts and CR specialists, case studies and interviews with CR leaders and theorists, but also with authorities from outside the CSR realm, who offer a broader cultural framework for CSR endeavours. Every edition will address a different issue. The No 1 will be dedicated to ethical consumerism. The printed magazine will be supplemented with an informational website providing hottest news, short interviews, and in the near future, also video materials. DTP / Pre-press: Druk / Printing: Papier / Paper: creative corporate social strategy 3

3 Obsada The Cast Piszą dla nas Contributors Mike Thompson od 1989 r. szef Goodbrand & Company. Członek Stowarzyszenia Etyki Biznesowej (Society of Business Ethics). Pisze doktorat z teologii na Uniwersytecie w Kent head of Goodbrand & Company from Member of the Society of Business Ethics. He holds a PhD in theology from the University of Kent Krzysztof Albrychiewicz dyrektor działu strategii w agencji reklamowej G7, członek zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, wykładowca Szkoły Strategii Marki i juror konkursów reklamowych EFFIE i MediaTrendy Strategic head of the G7 advertising agency, Board Member of the Advertising Council Association, lecturer at the Brand Strategy School and a jury member of the EFFIE and MediaTrendy advertising competitions. Irena Pichola członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Menedżer ds. rozwoju biznesu w dziale audytu i usług doradczych w firmie PricewaterhouseCoopers oraz członkini zarządu Fundacji PricewaterhouseCoopers Podaruj siebie Board Member of the Responsible Business Forum. Business Development Manager in the PricewaterhouseCoopers Auditing and Consulting Department, and Member of the Board of the PricewaterhouseCoopers "Give Yourself Foundation Marek Staniszewski Z wykształcenia filozof, od 12 lat zajmuje się komunikacją marek. W tym czasie pełnił obowiązki dyrektora strategicznego m. in. w agencjach Gruppa 66 Ogilvy, Euro RSCG. Obecnie członek zarządu ds. strategii w grupie Young & Rubicam Brands oraz szef niezależnej struktury doradczej BAV Consulting A "certified" philosopher. A leading expert in brand communication. In the course of the last 12 years a head strategic planner in the Gruppa 66 Ogilvy and Euro RSCG advertising agencies. Currently a Young & Rubicam Brands Board Member for Developing Group Strategies and the head of BAV Consulting, the independent research entity Anna Rok socjolożka, współzałożycielka Grupy efte Warszawa, stowarzyszenia promującego świadomą konsumpcję i sprawiedliwy handel, jest w Zespole ds. Zrównoważonych Zamówień Publicznych Sekretariatu Europejskiego ICLEI sociologist, cofounder of efte Group Warsaw, association promoting responsible consumerism and Fair Trade. She s a member of the Group of Sustainable Public Procurement of European Secretariat ICLEI Teresa DeLaurentis dyrektor ds. badań i rozwoju biznesu w Center for International Business Ethics (CIBE) mieszczącym się przy Uniwersytecie Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie (University of International Busine ss and Economics - UIBE) Head of Research and Business at the Center for International Business Ethics (CIBE), at the Beijing University of International Business and Economics Joanna Roszkowska Prezes Studio DN, firmy specjalizującej się w kreacji strategii wizualnej marek produktowych i korporacyjnych. Laureatka międzynarodowego konkursu projektowego Global Design Awards, gdzie otrzymała w 2000 r. trzecią nagrodę za projekt opakowań wina Egri President of the DN Studio, a company specialising in developing visual strategies for product and corporate brands. A laureate of a bronze award at the international design competition Global Design Awards in 2000 Bolesław Rok zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu od wielu lat. Był m.in. audytorem SA8000, współzałożycielem Centrum Etyki Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Polska i ekspertem ds. CSR w Komisji Europejskiej He has been engaged in CSR for many years. Fe has been auditor SA8000, cofounder of Business Ethics Centre, Responsible Business Forum, Global Compact Poland and CSR expert in European Commission 4 5

4 Rozmawiają dla nas Expert voices Komentują dla nas The Commentary Box Zbigniew Nosowski Redaktor naczelny miesięcznika Więź. Członek zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Autor i współautor kilkuset programów telewizyjnych Editor-in-Chief of the Więź monthly. Member of the Board of the Warsaw Catholic Intelligentsia Club. Author and co-author of hundreds of television programmes. Paweł Kowalewski prezes IAA Polska, wiceprezydent IAA Global ds. strategii. Założyciel i prezes agencji reklamowej Communication Unlimited. President of IAA Polska, Strategic Vice-President of IAA Global. Founder and President of Communication Unlimited advertising agency Anna Gołębicka dyrektor marketingu CenterNet, piątego infrastrukturalnego operatora telefonii komórkowej. Wcześniej związana z TVN. Zajmuje się strategią komunikacji oraz kreowaniem marek i ich wizerunku Head of CenterNet Marketing Department, fifth infrastructural teleoperator in Poland. Earlier related to TVN television. She s active in strategy of communication and creation of brands and their image. Katarzyna Borucka dyrektor ds. korporacyjnych w Coca-Cola Poland Services. Wcześniej przez lata związana z Philip Morris Polska Corporate Head in Coca-Cola Poland Services. Previously related to Philip Morris Polska Jakub Wygnański socjolog związany z licznymi inicjatywami obywatelskimi, takimi jak Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacja Batorego. Twórca stowarzyszenia Klon Jawor wspierającego działania organizacji pozarządowych Sociologist, involved in multiple civil initiatives, such as Polish Humanitarian Organization, Foundation of Social and Economic Initiatives and the Batory Foundation. Founder of the association Klon Jawor, an organization that supports the activity of nongovernmental organizations Aleksandra Jurkiewicz-Kubicka dyrektor strategiczny w agencji Publicis. Z wykształcenia psycholog. Od dwóch lat wykłada na studiach podyplomowych Psychologia Reklamy na Uniwersytecie Warszawskim strategic director at the Publicis advertising agency. Psychologist. For two years has been a lecturer at postgraduate studies Psychology of Advertising at Warsaw University Stacie Temple Sr. director for strategy and communications Wal-Mart Watch, organizacji monitorującej etykę biznesową sieci Wal-Mart Senior Director for Strategy and Communications in Wal-Mart Watch, an organization monitoring Wal- Mart network business ethics Maria Cieślikowska dyrektor ds. komunikacji zewnętrznej i PR Grupy Carrefour Polska, a także rzecznik prasowy Grupy Carrefour w Polsce. W branży PR pracuje od 1997 r. Manager of External Communication and PR of Carrefour Group Poland and spokesperson of Carrefour Group in Poland. Involved in PR since Petr Pospichal czeski politolog i publicysta. Były przewodniczący czeskiej Rady Radia i Telewizji. Działał w Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Czech political scientist and columnist. Former President of Czech Radio and TV Council. He was a member of Polish-Czech-Slovak Solidarity 6 7

5 Spis treści Content Na dobry początek Good start Obsada The cast 4 CR Varia czyli rozmaitości ze świata CSR CR Varia collection of CSR trivia 10 Prosta? droga do równowagi / Easy? way to sustainability Mike Thompson 14 Badanie to podstawa Research means business Boleslaw rok 18 Etyczna konsumpcja Ethical consumption Firma szanuje, konsument myśli The company respects, the consumer thinks EFTE Group 23 Cała masa szacunku A lot of respect Maria Cieślikowska 24 Biznes a równowaga Business and sustainability irena pichola 25 Etyczny produkt Ethical product Trzeba obrać inny kurs o istocie etycznego produktu Zbigniew Nosowski dyskutuje z Anną Gołębicką, Katarzyną Borucką, Jakubem Wygnańskim i Pawłem Nizińskim To change course is necessary Zbigniew Nosowski talks about the essence of an ethical product with Anna Gołębicka, Etyka a sprzedaż Ethics vs sales Zzieleniała bestia Greenwashed monster Karolina Błońska 70 Świątynia etycznej konsumpcji Temple of ethical consumption Martyna Skibińska 77 Etyka a media Ethics vs media Reklama: prawda dobrze powiedziana czy zalegalizowane kłamstwo? Advertising: "truth well told or legal lies? Krzysztof Albrychiewicz 81 Czarne owce zdarzają się wszędzie rozmowa z Pawłem Kowalewskim Black sheep happen everywhere interview with Paweł Kowalewski 86 Jak to robią inni Other markets 11 przykazanie: nie marnuj The 11th commandment: thou shalt not waste Martyna Skibińska 90 Jak wyrzuca się w Polsce Polishing up Martyna Skibińska 98 Daj pieniądze albo zgiń Give money or perish Teresa DeLaurentis 100 Trendy rynkowe Market trends Młodzi, bogaci, etyczni Young, rich, ethical Karolina Błońska 108 Nadchodzi czas ascezy Call of the minimal Joanna Roszkowska 113 Gulasz etyczny do szybkiej konsumpcji Ethical goulash for quick consumption 21 Prosument, producent, profesjonalista Prosumer, producer, professional Marek Staniszewski 35 Katarzyna Borucka, Jakub Wygnański i Pawł Niziński 42 Problemy z etycznymi zakupami (Product) Red Relatively Wolność słowa stała się zakładnikiem rozmowa z Petrem Pospichalem Freedom of speech becomes a hostage interview with Petr Pospichal 87 ethical shopping. The case of (Product) Red Martyna Skibińska 54 Globalny wymiar sprawiedliwości / Global measure of fairness Anna Rok 63

6 Etyczny konsument nie powinien mieć dzieci Pieluszki Diapers Statystyczny maluch zużywa 7 tys. pieluszek jednorazowych zanim oswoi się z marnowaniem wody pitnej używanej do spłukiwania toalety. Pieluszki na wysypiskach śmieci niosą ryzyko epidemii i stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowotne dla pracowników wysypisk. Statistically a child will go through 7 thousand disposable diapers before it learns to waste drinking water used to flush the toilet. Diapers on waste dumps carry the risk of starting an epidemic and are a direct danger to those working at the waste dumps. Pester power Pester power Dzieci rozróżniają marki już w wieku 3 lat. Pierwsze oznaki przywiązania do konkretnych marek mogą wykazywać nawet w wieku zaledwie 2 lat. Niemal połowa rodziców, którzy ruszają na zakupy z tarczą ochronną w postaci listy zakupowej, ulegają namowom dzieci na produkty spoza listy, wbrew wcześniejszym postanowieniom. Children can tell brands apart from the age of 3. They might even show first signs of brand loyalty as early as at 2. Almost half the parents who go shopping with the protection of a shopping list are persuaded by their children to buy things that were not on the list in the first place. Jedzenie Food Dzieci marnują najwięcej żywności. Grymaszą, plują i strajkują. Prawie połowa rodzin z małymi dziećmi wyrzuca jedzenie, które zostaje na talerzach. Rodzice maluchów są również znacznie bardziej skłonni od innych do wyrzucania żywności, która zbliża się do daty określanej jako spożyj przed. Inny grzech popełniany przez rodziców to zakupy na zapas, z których potem znaczna część ląduje w śmieciach. Children waste the most food. They moan, spit and boycott. Almost half the families with small children throw away leftover food. Parents of young children are also more prone to throw away food nearing its use by date. Another sin committed by parents is buying food just in case which mostly ends up in the trash. C R va r i a c r va r i a, czyli rozmaitości ze św, collection of CSR trivia iata CSR Zabawki Toys Dzieci w Wielkiej Brytanii każdego roku otrzymują więcej zabawek niż w roku poprzednim. W zeszłym roku dostały ponad 65 mln zabawek. Pozbyły się ponad 44 mln, wszystkich w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Co ciekawe, tatusiowie byli ponad dwukrotnie bardziej skłonni do wyrzucania sprawnych zabawek niż mamusie (źródło: Environwise ). Children in Great Britain each year receive more toys than the previous year. Last year they got over 65 million toys. They threw away 44 million all in good or excellent condition. What s interesting daddies are twice as ready to throw away functioning toys then mommies are (according to Environwise)

7 etyczny konsument... ethical consumer......je kangury...eats cangaroos Krowy i owce cierpią na wzdęcia oraz inne dolegliwości, nad którymi wolelibyśmy się nie rozwodzić. Produkowany przez nie w znacznych ilościach metan jest bardziej niebezpieczny dla środowiska niż dwutlenek węgla wydzielany przez samochody. Etyczni smakosze powinni przestawić się na jedzenie kangurów. Te sprytne zwierzeta mają układ pokarmowy skonstruowany inaczej niż większość zwierząt hodowlanych i niemal w ogóle nie wytwarzają metanu. Cows and sheep suffer from flatulence and other ailments we d prefer not to mention. The methane they produce in large amounts is more dangerous to the environment than the CO2 emitted by cars. Ethical gourmands should switch to cangaroo meat. Those clever animals have a digestive tract different from most other species and produce very little methane....nie kupuje kokainy...doesn t buy cocaine W ten sposób przyczynia się do ochrony deszczowych lasów. Każdego roku miliony hektarów lasów idą pod topór, by stworzyć miejsce dla nielegalnych plantacji koki. Karczowanie lasów w Kolumbii minimalizuje szanse przetrwania czubacza niebieskodziobego, gatunku, który występuje wyłącznie w leśnych ostępach tego górzystego kraju. In this way he helps protect rain forests. Every year millions of hectares of forest are cut down to make place for illegal coke plantations. Cutting down the forests in Columbia mineralizes the chances of survival for the Bluebilled Curassow a species which can be found only in the forests of this country....pływa samolotem...floats a plane Zamiast latać samolotem, Dr Marcus Eriksen i Joel Paschal posadzili starą Cessnę 310 na kadłubie z plastikowych butelek i starych sieci rybackich. Tratwą, która otrzymała piękne imię Junk 3-osobowa załoga wyruszyła z Kalifornii w stronę Wielkiego Śmietniska Pacyfiku (Great Pacific Garbage Patch). Celem wyprawy miało być zwrócenie oczu świata na zanieczyszczenie oceanów. Zakończona powodzeniem wyprawa trwała 3 miesiące. Strach pomyśleć, ile dwutlenku węgla powstałoby przy tak długiej podróży samolotem. Instead of flying a plane Dr Marcus Eriksen and Joel Paschal installed an old Cessena 310 on a float of plastic bottles and old fishing nets. The raft was called Junk and a crew of 3 people took off on it from California to the Great Pacific Garbage Patch. The aim of the excursion was turning the eyes of the world towards the pollution of the oceans. The successful expedition lasted 3 months. It s scary to imagine how much CO2 would be emitted during such a long plane flight....je grzyby z TIRa...eats mushrooms from a truck Made in Transit to koncepcja grzybów rosnących w ciężarówkach, wymyślona przez Agatę Jaworską, absolwentkę Uniwersytetu Ryersona w Toronto. Dzięki tej metodzie grzyby powstają w drodze do sklepu, przez co oszczędza się wiele materiałów i energii wykorzystywanych do ich magazynowania, nie trzeba zastanawiać się jak utrzymać ich świeżość podczas transportu, maleje ryzyko ich uszkodzenia, a tym samym zmniejsza się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Made in Transit is an idea of mushrooms growing in trucks contrived by Agata Jaworska a graduate of the Ryerson University in Toronto. Thanks to this method the mushrooms are grown on the way to the store which helps save resources and energy needed for their storage, there are no problems with keeping them fresh during transport and the risk of damaging them is smaller which leads to lower CO2 emission....ma pralkosedes...has Washup "Washup" to projekt połączenia pralki i sedesu. Pozwala na zrównoważone zużycie wody dzięki wykorzystywaniu wody z prania do spłukiwania sedesu. Co więcej, rozwiązuje problem zmieszczenia pralki w małej łazience. W projekcie zaplanowano bowiem umieszczenie pralki na ścianie nad spłuczką do sedesu. Washup is an idea to combine a toilet and washing machine. It saves water by using the washing machine water to flush the toilet. What s more it solves the problem of fitting a washing machine in to a small bathroom. The design places it on the wall above the toilet....ma świecznik z rozgałęziacza i koszulkę z krzesła...has a candle holder made out of an extension plug and a T-shirt based on a chair Pochodząca z Londynu SomeRightsReserved to inicjatywa online z serii zrób to sam. Oferuje serię projektów do ściągnięcia, dzięki którym można tworzyć i urozmaicać przedmioty codziennego użytku. Realizacja niektórych projektów wymaga jedynie nożyczek i farby, innych piły elektrycznej albo wycinarki laserowej. Żaden nie jest drogi. Ich ceny wynoszą od 0 do 10 funtów. W ofercie SomeRightsReserved znajdziemy m.in. projekty papierowych granatów, świecznika z rozgałęziacza, kanapy z metalowego śmietnika czy wzorów na koszulki pochodzących z oparć od krzeseł. Pomysły można kupić na stronie kith-kin.co.uk/shop/. London's SomeRightsReserved initiative is an on-line DIY service. It offers a series of designs to be downloaded. Thanks to them one can create and adorn objects of everyday use. Some of the projects need as little as using scissors and a bit of paint, some others require an electric saw or a laser cutter. The designs are not expensive, they cost from 0 to 10 pounds. SomeRightsReserved offers designs for paper grenades, a candle holder made out of an extension plug, a sofa produced out of a metal trash container or patterns for T-shirts based on designs for backs of chairs. The ideas can be purchased on

8 Easy? way to susta Trzeba zwiększyć poziom zrównoważonego rozwoju firm to myśl przewodnia VII dorocznej konferencji Europejskiej Akademii Biznesu w Społeczeństwie. There is a need of greater internal integration of sustainability in companies that s the keynote of the VII Annual Colloquium of European Academy for Business in Society. Konferencję w brytyjskim Cranfield rozpoczęto od omówienia wyzwań, jakie stają przed korporacjami, pragnącymi rządzić się zasadami odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Sir Mike Rake, prezes British Telecom, wyjaśnił, że firma przez wiele lat inwestowała duże pieniądze w koncepcję odpowiedzialności społecznej biznesu, etykę biznesu i programy różnorodnościowe lat temu było to coś fantastycznego, opowiadał. BT nie udało się jednak wtedy uczynić z CSR stałego elementu strategii, sposobu myślenia i kultury Grupy. Największym wyzwaniem było wymyślenie, w jaki sposób BT może szerzyć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko wewnątrz firmy, nie tylko w Londynie, lecz także na arenie międzynarodowej. Dziś uwaga BT skupia się na tym, by dać każdemu pracownikowi poczucie odpowiedzialności społecznej, i by wprowadzić idee społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie globalnym do strategii firmy. Profesor Gilbert Lenssen (Prezes EABIS) mówił o wyzwaniach, związanych z wprowadzaniem do korporacji społecznej odpowiedzialności biznesu, bez dodatkowych inwestycji. Profesor David Grayson (Cranfield) zidentyfikował przywództwo oraz kulturę jako główne przeszkody na drodze do wprowadzania praktyk z zakresu inab Mike Thompson il ity Prosta? droga do równowagi The opening theme of the conference in British town of Cranfield was the challenge of embedding corporate responsibility and sustainability within the corporation. Sir Mike Rake, Chairman of BT, explained how BT had for many years invested heavily in CSR, business ethics, diversity programmes: this was fantastic 5-10 years ago, he said, but BT had failed to hardwire CSR into the strategy, mind and culture of the Group. The biggest challenge has been how BT can connect CSR within the business internationally and not just at London. BT s focus now is on enabling everyone to take responsibility for CSR and to globally integrate CSR into strategy. Prof Gilbert Lenssen (EABIS President) spoke of the challenge of embedding CSR without investing in internal capability. In facing both the market and wider society, sustainability requires external adaptation through strategy development and the value propositon and internal integration through organisational development and value delivery. Prof David Grayson (Cranfield) identified leadership and culture as the main obstacles to embedding CR practices. Daniel Frankin, executive editor of The Economist pointed out the gap between socety s expectations of business as business is not moving as fast as it should. With CFO s calling the shots, there is an odpowiedzialności korporacyjnej. Natomiast Daniel Franklin, wydawca pisma The Economist, zauważył, że istnieje rozdźwięk między społecznymi oczekiwaniami wobec biznesu, który "nie działa tak szybko, jak powinien". Tam, gdzie decyzje podejmują dyrektorzy finansowi, trzeba udowadniać, że strategie zrównoważonego rozwoju rzeczywiście mają dla biznesu wartość. Na początku następuje odrzucenie Profesor Dexter Dunphy (University of Technology, Sydney), za pośrednictwem łącza internetowego przedstawił także sześciostopniowy model podejścia korporacji do tego zagadnienia: Stopień 1: Odrzucenie pijawki i cisi sabotażyści Stopień 2: Brak reakcji wombaty w norach (misie koala żyją na drzewach, wombaty w norach i nic ich to nie obchodzi ) Stopień 3: Zgoda/przyjęcie do wiadomości minimaliści Stopień 4: Wydajność przedsiębiorczy zarządcy Stopień 5: Strategiczna proaktywność proaktywni stratedzy Stopień 6: Korporacja korzystająca z zasad zrównoważonego rozwoju gotowi na przemiany futuryści. Pijawki zostawmy w spokoju Dunphy zaproponował, by pijawki", sabotażystów i wombaty" zostawić w spokoju, pozwalając im doświadczyć narastającej izolacji. Dodał, że prawdziwe korzyści zaczyna się dostrzegać na poziomie przyjęcia zrównoważonego rozwoju do wiadomości. Typowe działania, podejmowane na tym etapie, to rozpoznawanie odpowiednich przepisów prawa, zasad i oczekiwań społecznych, budowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem we współpracy z dobrze poinformowanymi pracownikami, akceptującymi stanowisko firmy oraz ustalenie zorganizowanego systemu pomiarów i monitorowania. Na etapie wydajności typowe działania to: redukcja zużycia surowców (energii, wody, materiałów), projektowanie/wprowadzanie zmian konstrukcji budynków/zakładów w taki sposób, by dramatycznie obniżyć ich niekorzystny wpływ na środowisko, tworzenie przyjaznych przestrzeni, zmiana rozwiązań na takie, które pozwalają na eliminację odpadów, lub ich ponowne przetworzenie i wykorzystanie jako surowca w ramach cyklu produkcji (biomimikra), recycling/wielokrotne wykorzystywanie surowców/ materiałów (korzystanie z analizy cyklu życia; czystsza produkcja), onus on proving that sustainability strategies add value to the business. At the beginning there is rejection Prof Dexter Dunphy (University of Technology, Sydney), spoke by webcam on how sustainability gets embedded in a corporation and offered his six stage model on how corporations advance towards sustainability: Stage 1: Rejection - the freeloaders and stealthy saboteurs Stage 2: Non-responsiveness - the bunker wombats (koalas live in trees, wombats live in bunkers they don t want to know ) Stage 3: Compliance - the reactive minimalists Stage 4: Efficiency - the industrious stewards Stage 5: Strategic proactivity - the proactive strategists Stage 6: The sustaining corporation - the transformative futurists. Prof David Grayson (Cranfield) identified leadership and culture as the main obstacles to embedding CR practices Let s leave freeloaders alone Dunphy suggested that the Freeloaders, Stealthy Saboteurs and Bunker Wombats should be left to experience increasing isolation saying that the real opportunities begin with the compliance stage. Typical actions in the compliance stage are to: determine what is relevant legislation, regulations and community expectations; build an effective risk management system with an informed workforce committed to compliance and establish organised measurement and monitoring system. In the efficiency stage, typical actions would include: Reduce resource use (energy, water, materials) Design/redesign buildings/plant to dramatically reduce footprint, create adaptable spaces Move to front-of-pipe solutions to eliminate waste or return it to the production cycle as a resource (biomimicry). Recycle/remanufacture (life cycle stewardship; cleaner production) 14 15

9 dematerializacja orientacja na usługi a nie Dematerialise service provision rather than material wpływanie na rynki kapitałowe tak, by wspierać Influence capital markets to support long-term value- produkowanie, production długoterminowe podnoszenie wartości adding zmiana projektu produktów, tak by były zgodne Redesign products: sustainably produced and budowanie konstruktywnej kultury, która dopuszcza Build a constructive culture that encourages openness, zasadami zrównoważonego rozwoju i przyjazne environmentally friendly otwartość, debatę, innowacje oraz zachęca do aktywnego debate, innovation and participation. środowisku, wypełnianie wytyczynych Global Reporting Initiative (GRI) Meet international Global Reporting Initiative (GRI) guidelines We are creative and innovative udziału. P&G i Trzecia fala P&G and Third wave Peter White, the Global Sustainability Director of P&G, Jesteśmy kreatywni i innowacyjni And in the strategic proactivity stage: Commit strongly to sustainability Peter White, Global Sustainability Director Procter&Gamble, wspominał o tym, że to rynek zaczął reflected on the demand by retailers for more sustainable produect and P&G s response two years ago to become Na etapie strategicznej proaktywności firmy są: Re-brand and build wider stakeholder support spodziewać się po firmie bardziej zrównoważonych sustainable in products, packaging and operations zaangażowane w realizowanie zasad zrównoważonego Be early in on new product/service demand curves produktów. Dwa lata temu P&G postanowił więc być firmą and to change decision-making accordingly. Now every rozwoju, Creatively destroy existing product designs, zrównoważoną pod względem produktów, opakowań i function, region and department is required to have its own przeprowadzają re-branding, budują szerszą bazę manufacturing models and re-invent the firm, leapfrog działań i, co za tym szło, zmienić sposób podejmowania sustainable strategy and report to P&G s Sustainability wsparcia wśród swych udziałowców, competition by early breakthroughs decyzji. Obecnie każde stanowisko, region oraz dział muszą Leadership Council. szybko i wcześnie orientują się w nowościach, zarówno Increase employee and stakeholder engagement to mieć własną strategię zrównoważonego rozwoju, wszyscy John Elkington, founder of SustainAbility, told the jeśli chodzi o produkty i usługi, jak i zapotrzebowanie na source innovative ideas zaś podlegają radzie ds. kierowania zrównoważonym conference that we were now in the thrid wave of rynku, Shift the prevailing business paradigm in environmental rozwojem P&G (Sustainability Leadership Council). sustainability. The first wave began in the legala nd kreatywnie pozbywają się istniejących projektów i and social ideas John Elkington, założyciel SustainAbility, mówił o engineering departments, the second wave was in produktów, tworząc nowe; obmyślają nowe sposoby Innovate with new models of stakeholder governance tym, że przechodzimy teraz przez etap trzeciej fali marketing and NPD and the third wave is now creating new działania firmy, zostawiając konkurencję w tyle dzięki Concentrate on adding value and innovating. zrównoważonego rozwoju". Pierwsza fala zaczęła się structures between companies such as the WBCSD and przełomowym pomysłom, w działach prawnych i technicznych, druga przeszła coalitions in the pharmaceutical, water and sustainable zwiększają zaangażowanie pracowników i udziałowców przez marketing i NPD, trzecia zaś tworzy obecnie energy industries. Elkington annunced the decomposition w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, zmieniają najważniejsze zasady, kierujące biznesem, tak, by odpowiadały potrzebom środowiska i społeczeństwa, mają innowacyjne podejście do nowych modeli zarządzania przez udziałowców, skupiają się na podnoszeniu wartości i wprowadzaniu innowacji. Reorganizujemy, budujemy, poszukujemy Profesor David Grayson (Cranfield) zidentyfikował przywództwo oraz kulturę jako główne przeszkody na drodze do wprowadzania praktyk z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej nowe struktury między firmami takimi, jak WBCSD oraz koalicjami przemysłu farmaceutycznego, gospodarki wodnej i zrównoważonych źródeł energii. Elkington ogłosił rozpad dwudziestowiecznej gospodarki oraz zapaść i rekonstrukcję firm wokół nowych, "czystych" technologii. Szeroki wybór warsztatów Oprócz głównych sesji konferencyjnych, EABIS zorganizowała szeroki wybór warsztatów, poświęconych równowadze, przewodzeniu i kulturze. Ja zaprezentowałem of the twentieth century economy and the meltdown and reconstruction of companies around new clean technologies. Wide range of tracks In addition to the main conference sessions, EABIS organised a wide range of sustainability, leadership and culture tracks. I presented a paper exploring the foundations on which CSR and sustainability are based: the Common Good and how it may be operationalised W modelu Dunphy ego celem korporacji jest spełnianie warunków zrównoważonego rozwoju dzięki działaniom We reorganise, build and seek artykuł na temat fundamentów, na których opiera się zarówno korporacyjna odpowiedzialność biznesu, jak i through business. Ryuzaburo Kaku, former president of Canon, operationalised the common good (kyosei) takim jak: In Dunphy s model, the ultimate goal for the corporation zrównoważony rozwój: Wspólnego Dobra oraz tego, jak at Canon resulting in a high quality of cooperation with uczestniczenie w zmienianiu zasad gry" tak, by ten is to become the sustaining corporation with actions such można się nim kierować w biznesie. Ryuzaburo Kaku, employees, harmonious stakeholder relations and Canon rozwój osiągnąć, as: były prezes firmy Canon, posłużył się Wspólnym Dobrem playing its part in addressing global trade, income and uczestniczenie w tworzeniu polityki społecznej, Participating in changing the rules of the game to (kyosei) wewnątrz firmy, czego rezultatem była wysoka environmental imbalances. What becomes clear in such reorganizacja łańcucha dostaw firmy tak, by zapewnić achieve sustainability jakość współpracy z pracownikami, harmonijne relacje studies is that operationalising the common good in zrównoważenie całego procesu produkcji, Participate in public policy formation z udziałowcami oraz fakt, że Canon odegrał ważną rolę business can only succeed when a corporation is led by budowanie kapitału ludzkiego oraz kapitału dobrych Reorganise the company s supply chain to ensure that w walce z brakiem zrównoważenia w globalnym handlu, managers who possess a character sensitised towards relacji, the whole production process is sustainable w podziale dochodów oraz środowisku naturalnym. truth, justice and goodness. One of the emerging themes of popieranie dematerializacji oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Build human and relational capital Support dematerialisation and the growth of the Studiowanie przypadków takich jak ten wskazuje jasno, że posługiwanie się pojęciem Wspólnego Dobra w biznesie the conference was the need for schools to equip students for sustainable business. wprowadzanie modeli "best practice", wspieranie i knowledge-based economy daje pozytywne rezultaty tylko w takich korporacjach, promowanie "best practice" poza firmą, Model best practice; support/publicise best practice których zarządzający charakteryzują się wyczuleniem na uczestniczenie w porozumieniach międzynarodowych. elsewhere prawdę, sprawiedliwość i dobro. Jednym z tematów, które poszukiwanie zewnętrznych sposobów kontroli Participate in international agreements często poruszano w czasie konferencji, była potrzeba zrównoważonego rozwoju i metod działania. Seek external auditing of sustainability przygotowywania studentów szkół biznesowych do prowadzenia firm w zrównoważony sposób. World Business Council for Sustainable Development 16 17

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział Nie zwlekaj- zaaplikuj! 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji s.3 s.4 Czy pieniądze dają szczęście? s.5 Hugging a burning tree s.7 Cena szczęścia s.8

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo