CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA"

Transkrypt

1

2 CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFEUSZ I EURYDYKA BAL ET OPERA preiera/ preiere 27 kwietnia/ April 2013 Opera Krakwska Opera Krakwska instytuja kultury Wjewództwa l.!!!!19!!!!!1 Małplskieg

3 3 CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK ORFLUSZILURYDYKA Orphee et E_ur!::Jdie Orpheus and E_ur!::Jdie balet pera pera w trzeh aktah / pera in three ats Librett w języku franuski Pierre-Luis Mline na pdstawie włskieg libretta Ranierieg de' Calzabigi Frenh librett by Pierre-Luis Mline, based n the ltalian librett by Ranieri de' Calzabigi prapreiera wersji włskiej - Burgtheater, Wiedeń, 5 paździeika 1762 preiere f the I tal i an versin: Burgtheater, Vienna, 5 Otber 1762 prapreiera wersji franuskiej Aadeie Ryale de Musique, Salle des Tuileries, Paryż, 2 sierpnia 1774 preiere f the Frenh versin Aadeie Ryale de Musique, Sal le des Tuileries, Paris, 2 August 1774 Prapreiera plska: Teatr w Pałau Radziwiłłwski, Warszawa, 25 listpada 1776 First perfrane in Pland: Theatre at the Radziwiłł Palae, Warsaw, 25veber1776 wersja franuska / Frenh versin insenizaja, reżyseria, hregrafia i reżyseria światła prduer, diretr, hregrapher and lighting designer Girgi Madia kierwnitw uzyzne/ usi diretr Marek Tprwski sengrafia i kstiuy/ set and stue designer Brun Shwengl przygtwanie hóru / hrus aster Zygunt Magiera t I ó I 1 ' I l OBSADA/ CAST sliśi / slists ORFEUSZ / ORPHEUS Agnieszka Cząstka, Mnika Krybalska, Agnieszka Rehlis EURYDYKA / EURYDICE Katarzyna Oleś-Blaha, Iwna Sha AMOR Karlina Wiezrek, Agata Widera-Burda tanerze sliśi/ ballet slists ORFEUSZ / ORPHEUS Rbert Kędziński, Dzitry Prkharau, Aurias Sibirskas EURYDYKA / EURYDICE Agnieszka Chlebwska, Martyna Dbsz, Gabriela Kubaka AMOR Martyna Dbsz, Mizuki Kursawa Balet, Orkiestra i Chór Opery Krakwskiej Krakw Opera Ballet, Orhestra and Chir dyrygent/ ndutr Marek Tprwski

4 asysteni hregrafa / hregrapher's assistants Elena Krpusenk, Vitr Krpusenk, Herve Palit asystent kierwnika uzyzneg / usi diretr's assistant Grzegrz Brajner asystent sengrafa i kstiugrafa / set and stue designer's assistant Aleksandra Mnika Żurawska asystent kierwnika Chóru / Chrus aster's assistant Janna Wójtwiz inspijeni / stage anagers Agnieszka Sztenel, Magdalena Wąswska suflerzy / prpters Drta Sawka, Krystyna Behunek krepetytrzy slistów / slists' ahes Irena Celińska-Głdek, Kristina Kutnik Olha Tsybalyuk, atalia Wasidłw akpaniatrzy Baletu / Ballet apanists Ella Mkrthyan, Ludiła Tułaz akpaniatr Chóru / Chrus apanist Magdalena Kurek tłuazenie libretta na tablię świetlną / displayed librett translated by Drta Sawka

5 Z ntatek Teate itu Orfeusza jest i zdanie ptęga uzyki. Ki jest Orfeusz? T uzyk, śpiewak; zęst bywa pisywany jak ten, który ptrafi zazarwać flrę i faunę, kbiety i ężzyzn. Swją sztuką ziękza skały a nawet zatrzyuje nurt rzek. ie wiey, skąd bierze się jeg siła. Otrzyujey zaprszenie d wędrówki przez świat itu - drębny świat pełen ziennyh wybrażeń - d próby pisania teg, stanwi isttę isteriu. Każda próba zgłębienia jeg sekretu zniszzyłaby tę niegasnąą energię bijąeg deń światła i nieustanneg ruhu. Christph Willibald Gluk stwrzył perę Orfeusz i Eurydyka w równy stpniu dla wszystkih uzestników spektaklu: śpiewaków, rkiestry, hóru, baletu i twórów sengrafii. W swih zasah ów refratr pery dążył d takieg pdejśia d teatru, które różne dziedziny sztuki łązyłby w jedn widwisk wywłująe w widzu szzególne przeżyia. Jak że ja knepja widwiska teatralneg jest bliska jeg wizji, zdeydwałe się na t właśnie dzieł. W i przedstawieniu trzy główne rle - Orfeusza, Eurydyki i Ara, t śpieway na senie, natiast trje tanerzy t ih alter eg. Zahwują wieść partyturze Gluka, hór i sekja baletwa działają w harakterze hóru ze stargrekiej tragedii, kentują sytuaję na senie. Dla nie najważniejsza jest energetyzna benść bu tyh grup wyknawów, ih głsy i iała intensywnie ddziałująe na zysły. Tanezna partia Orfeusza jest niezieie wyzerpująa. Tanie Orfeusza t niejak reytaja zaklęć, a jeg niepwtarzalna wytrzyałść i fiaść sprawiają, że niezawahasięzstąpićwrzną, nieznaną thłań, by dzyskać Eurydykę, swą zarłą ukhaną. Mente entralny, deydująy dla jeg lsu, jest świade spjrzenie na nią, nadanie realnyh kształtów sweu najintyniejszeu wybrażeniu niej. Chć przeież jak jeg nathnienie nie głaby być u bliższa w żadnej innej frie niż nieaterialna, nieuhwytna. Sae tes The yth f Orpheus fr e is abut the pwer f usi. Wh is this Orpheus? He's a usiian, a singer, and it is ften desribed that he, like a agiian, beguiles flra and fauna, en and wen alike. With his art he sftens rks and even auses rivers t stand stili. But we dn't knw where his pwer and inspiratin e fr. We are invited t wander thrugh his yth - a whle wrld f ever hanging iaginatins - t desribe the ystery abut hi. Any attept t apture his seret wuld wipe ut the luinus energy f his iridesene and nging veent. Christph Willibald Gluk dediated his pera Orpheus and Eurydie t all the partiipants f a spetale: t singers, rhestra, hir, ballet and stage designers alike. In his ties the faus refrer f pera aied fr an apprah t theatre where varius fields f art wuld be bined int ne perfrane t evke sething speial within the spetatr. As I feel yself very lse t his visin with y wn idea abut neiving a perfrane, I deided t stage this wrk. In y staging the three leading parts, Orpheus, Eurydie and Ar, are singers n stage, while three daners are their alter egs. True t Gluk's sre, the hir and rps de ballet at like the hrus in an anient Greek tragedy, enting n the situatin n stage. My fus is n the energeti presene fbth, theirvies and bd i es give a stg sensu al ipat. Espeially the daning part f Orpheus is an exhausting rle: in the first at alne he's ving nn-stp fr 45 inutes, a arathn. His daning is his hant, and with his unique gift and staina he desn't hesitate t desend int the unknwn darkness t regain Eurydie, his lve, wh died. The essential instane, pivtal fr his fate, is his nsius glane n her, giving real shape t his st intiate panin. But his inspiratin uldn't be lser than being ipalpable. 7 I Vl z (') Girgi Madia Girgi Madia

6 9 Tanie iłśi TOMASZCYZ 1. Orfeusz i Eurydyka Christpha Willibalda Gluka a dwie wersje: włską i franuską. Preiera wersji włskiej (według libretta Ranierieg de'calzabigi) dbyła się 5 paździeika 1767 rku w Wiedniu, franuskiej (librett Calzabigieg w tłuazeniu Pierre'a Luisa Maliny) - 2 sierpnia 1774 rku w Paryżu. Obie wersje kńzą się aptezą iłśi, pnwny płązenie ukhanyh - z wydatną pą Ara. Pdzas wiedeńskiej preiery Orfe ed Euridie, w dzień iienin esarza Franiszka I, Orfeusza śpiewał kastrat-alt, Gaetan Guadagni; w 1769 rku w Parie - kastrat-spran, Giuseppe Milli. W Paryżu Gluk przepisał partię Orfeusza dla Jsepha Legrsa - tenra herizneg. W 1859 rku przeróbki dla śpiewazki Pauliny Viardt (alt) dknał Hetr Berliz. W XX wieku partia Orfeusza była też transpnwana na barytn. Operwy Orfeusz że wię śpiewać każdy głse, wszelkii płiai, dieniai, rejestrai. Był przeież pierwszy śpiewakie, syne uzy pezji Kalipe; swją pieśnią ptrafił zarwać: skały i drzewa szły za ni, zwierzęta gradziły się, by g słuhać, drapieżniki uspkajały się, a dziy ludzie łagdnieli. i dziwneg, że z ni właśnie wiąże się histria pery - i jeg ałżnką ( Euridie Peri eg i Cainieg z 1600, L'Orfe Mnteverdieg z 1607). Eurydyka była nifą ( dryadą), bginką dębów (według jednej z wersji itu enady, które rzszarpały Orfeusza, zstały przez Dinizsa przeienine w dęby; iały także zstać wytatuwane przez swih ężów - na rysunku wazwy przedstawiająy śierć Orfeusza jedna z enad a wytatuwaneg na raieniu ałeg rgaza.) i wszelkih innyh drzew, łaknęła tańa i uzyki. 2. Orfe ed Euridie Gluka twierają niespdziewanie radsne dźwięki uwertury; żywe, jasne, kipiąe energią. Jakby derwane d dalszyh fragentów, uzyznie be. Właśiwą akję rzpzyna laent nif i pasterzy nad grbe Eurydyki. a ty tle nagle rzlega się krzyk Orfeusza: zaskakująy, b zatrzyany na jedny słwie - Euridie!". Jeg śpiewwi dpwiada eh: Gluk rzdziela zespół instruentalny na dwie zęśi, z któryh jedna, uieszzna na senie, pwtarza kadenyjne frazy. T rzwiązanie jest jeszze barwniejsze w senie w Hadesie. Pierwsza rkiestra (ket, puzny, syzki) twarzyszy hórwi furii i ieni, druga (harfa, syzki) - Orfeuszwi (Mnteverdi również każdej z dwóh pisywanyh przez siebie przestrzeni, zieskiej i pdzienej, przydzielił dienne brzienie: syzki, flety, lutnie, hitare i klawesyn należą d świata pasterzy, kety, puzny i regał kreślają thłań). Te dwa wyraźnie ddzielne światy, które he płązyć jeden złwiek, śpiewak. W paięi pzstaje jeg błagalny śpiew ( Pzwólie jeu bólwi, aby d was przeówił") i stanwze dpwiedzi denów (!"), które z zase łagdnieją, wreszie przyzwalają. Elizju Gluk dalwuje z rzkszną haią ", lekkśią. Dpier ta, na pzątku Ili aktu, usłyszyy Eurydykę. Wspólny dialg khanków składa się z reytatywów, krótkih arii, duetów. Zstaje ałkwiie pdprządkwany akji draatyznej, słwu. W ty łańuhu szzególnie dwa fragenty nie pzwalają sbie zapnieć. Pierwszy t dziwnie radsny laent Orfeusza p straie ukhanej: Che faró senza Euridie" (fr.,j'ai perdu n Euridie!"). Drugi t aria Eurydyki Che fier ent" (fr. Frtune enneie!"). Kiedy jej słuha, szzególnie w wersji włskiej, słyszę, nie wie dlazeg, Mzartwskie Dnny wyruszająe na pszukiwanie wiezneg khanka. 3. Franuska wersja różni się nieznaznie d włskiej. Kńzy ją hćby tanezna suita w siediu zęśiah, statni t hanna. Szzególnie jeden nwy fragent twrzy inne znazenie. Franuzi uwielbiali balet, Gluk ddał tańzny fragent w 11 akie - Air de Furies" - pprzedzająy przejśie Orfeusza z Tartaru d Elizju. Jest przerażająy i katartyzny. T także hanna. Gluk przepisał ją z baletu Dn juan z 1761 rku (także d libretta Calzabigieg). )>

7 T trzei, kńwy braz teg utwru. Dn Juan przyhdzi na zaprszenie Kandra na entarz. Jest pnura, iena n. Kandr przywłuje ienie uwiedzinyh dziewząt, kbiet, ale Dn Juan nie kazuje skruhy. Pewny siebie pdaje Kandrwi dłń. Zjawiają się furie i deny, i w szaleńzy wirze prywają Dn Juana w thłań. Kiedy Gluk wpisywał ten balet w partyturę Orphee, zienił tnaję na d-ll, tę saą, w której kilkanaśie lat później Mzart zapisze apkaliptyzny teat Kandra. Channa t tanie z XVI wieku, swbdny, niekiedy rzpasany harakterze. azywa się ją sistrą sarabandy, tańa śieri. a szzęś i e tanezna suita Gluka kńząa Orfeusza i Eurydykę wydaje się aptezą, a nie furią bahantek, które rzszarpują bhatera. prjekty kstiuów - Brun Shwengl stue ds1gns h> Brun Shwengl 4. W przedwie d Alesty( 1767) - sistrzanej histrii Orfeusza i Eurydyki (tutaj t żna he urzeć, by uratwać żyie ęża, a n nie widzi w ty ni niestswneg, pdbnie jak jeg starzy rdzie; dla niej nie a większej wartśi niż jeg żyie, dla nieg lizy się tylk n sa) - Gluk zawarł perwe red. Pstanwiłe unikać wszelkiej przesady, która przez niestswną próżnść śpiewaków i nadieą usłużnść kpzytrów pjawiła się w perze włskiej, zieniaj ą najwspanialszy i najpiękniejszy spektakl w nudne i śieszne widwisk. Próbwałe granizyć uzykę d jej prawdziweg zadania, tj. d twarzyszenia pezji [... ]. Wierzyłe, iż uzyka pwinna przyda ć pezji t, pprawneu i dbrze zrbineu rysunkwi przydaje żywść klrów raz trafna zgdnść świateł i ieni, które żywiają pstaie nie zieniają ih knturów". Kiedy teatr perwy rbi Girgi Madia, zarówn uzyka twarzyszy pezji, jak teatr uzye, a światła i klry wspagają rysunek iał - śpiewaków i tanerzy. TOMASZCYZ i:=vr. Y/>IC..E /RPH-e v.j

8 Dane f Lve TOMASZ CYZ 1. Orpheus and Eurydie by Christph Willibald Gluk has tw versins: ltalian and Frenh. The ltalian versin (t a librett by Ranieri de' Calzabigi) preiered n 5 Otber 1767 in Vienna; the Frenh ne (with Calzabigi's librett in Pierre Luis Mline's translatin) n 2 August 1774 in Paris. Bth end in an apthesis f lve, the reunin f the lvers - with nsiderable help fr Ar. Du ring the Viennese preiere f Orfe ed Euridie, n the nae-day f Kaiser Franis I, the part f Orpheus was sung by the alt astrat Gaetan Guadagni; in 1769 in Para, by the spran astrat Giuseppe Milli. In Paris, Gluk rewrte the part fr Jseph Legrs, a heri tenr. In 1859, Hetr Berliz rewrked the piee fr the feale singer Paulina Viardt (alt). In the 20'h entury, the part forpheus was als transpsed fr baritne. Th us, the perati Orpheus an sing in any vie, gender, shade, r register. After all, he was a singer, the sn f the u se f petry, Callipe; his sng was enhanting: rks and trees wuld fllw hi, ani ais wuld gather t listen; his vie ade predatrs eek, and savage peple gentle. wn der then that the wh le hi stry f pera is bund t hi, and t his spuse (Euridie by Peri and Caini, 1600; L'Orfe by Mnteverdi, 1607). Eurydie was a dryad, a nyph f aks (in ne versin f the yth, the aenads wh t re Orpheus apart were tued int aks by Dinysus; they were als reputedly arked with tatts by their husbands: in a vase drawing depiting the death f Orpheus, ne f the aenads has a little hed fi gu re tatted n her ar... ) and all ther trees, insatiable fr dane and usi. 2. Gluk's Orfe ed Euridie pens with unexpetedly jyus sunds, vivaius, bright, seething with energy; as if detahed fr the fllwing fragents, alien t the usially. The pr per plt begins with the laent f the nyphs and shepherds ver Eurydie's grave. Th is frs the bakgrund fr the ery f Orpheus: surprising, beause he halts after uttering ne wrd - 'Euridie!'. His singing is ehed: Gluk divides the instruental enseble int tw setins, ne f whih, plaed n stage, repeats the adene phrases. This slutin is even re lurful in the Hades sene. One rhestra ( et, trbnes, strings) apanies the hir f furies and shades, the ther (harp, strings) plays fr Orpheus (Mnteverdi als allated a different sund t eah f the depited spheres, that f the earth and that f the underwrld: strings, flutes, lutes, hitares and a harpsihrd belnged t the wrld f shepherds while a et, trbnes and a regal signalled the abyss). These are tw expressly separate wrlds, whih ne an, a singer, desires t link. What stiks t ery is his pleading sng ('Let y pai n speak t yu') and the brusque rep I i es f the dens (!"), whih bee gender with tie, and finally grant hi the perissin. Gluk paints his piture f Elysiu with a 'delightful hay' and lightness. lt is nly when we get there in early AtThree that we hear Eurydie fr the first tie. The dialgue f the lvers is psed f reitatives, shrt arias, and duets. lt is entirely subrdinated t the draati atin, t the librett. In this sequene, tw fragents are partiularly unfrgettable. One is the strangely jyful laent f Orpheus upn the lss f his lve: 'Che faró senza Euridie' (Fr. 'j'aiperdu n Euridie!'). The ther is Eurydie's aria 'Che fier ent' (Fr.' Frtune enneie!'). When I listen t the, espeially in ltalian, I hear (I dn't knw why) Mzart's Dnn as setting ff in searh f an eteal lver The Frenh versin, Orphee et Eurydie, is slightly different fr the ltalian. Fr exaple, it is nluded by a dane suite in seven veents, the last ne being a hanne. In partiular, ne new fragent generates a different eaning. The Frenh lved ballet, s Gluk added a dane fragent in At Tw - 'Air de Furies' - preeding Orpheus' passage fr Tartarus t Elysiu. lt is terrifying and atharti. lt is als a hanne. Gluk rewrte it fr his wn 1761 ballet Dn juan (als t a librett by Calzabigi). lt is the third, final sene f the piee. Dn Juan arrives at the eetery, invited by the Cander. The night is dark, gly. The C- 13 I )> z ;i::i n

9 15 ander invkes the shades f the sedued aidens and w en but Dn Juan shws n rerse. In his ky self-nfidene, he extends his hand t the Cander. Then furies and dens appear, and snath Dn Juan int the abyss in a frenzied whirl. When Gluk was fitting this ballet int the sre f Orphee, he hanged the sale t D inr, the sae in whih, re than a deade later, Mzart was t write the apalypti thee f the Cander. The hanne is a dane dating bak t the 16'h entury, rather lientius in harater. lt is seties referred t as the si ster f the sarabande, the dane f death. Frtunately, Gluk's dane suite whih nludes Orpheus sees t be an apthesis rather than fury n the part f the bahantes wh tear the prtagnist t piees. 4. In his prefae t Aleste (1767), the si ster stry f Orpheus and Eurydie (here it's the wife wh wants t die in rder t save her husband's life while he sees nthing inapprpriate in it, a sentient shared by his ld parents; t her, nthing is re valuable than his life; t hi, all that unts is hiself), Gluk vied his perati anifest: 'I reslved t free it fr all the abuses whih have rept in either thrugh ill-advised vanity n the part f the singers r thrugh exessive plaisane n the part f psers, with the result that fr se tie ltalian pera has been disfigured and fr being the st splendid and st beautiful f all stage perfranes has been ade the st ridiulus and the st wearise. I sught t restrit the usi t its true purpse f serving t give expressin t the petry (... ).I believed that it shuld ahieve the sae effet as lively lurs and a well-balaned ntrast flight and shade n a very rret and well-dispsed painting, s aniating the figures withut altering their nturs.' When perati theatre is ade by Girgi Madia, bth usi apanies petry and theatre apanies usi while the lights and the lurs enhane the drawing f the bdies - the singers and the daners. Rainer Maria Rilke - Snety d Orfeusza Bóg zdłał. Ale jakże, pwiedz, wąska lira przepuśić a złwieka, by szedł za ni? Rzdwjny. ie wzniesie się nad skrzyżwanie dwóh sera dróg świątynia Apllina. Śpiew, jak nauzasz, nie jest z pżądania, ani t spełnień jeszze siągalnyh drga, śpiew t istnienie. Rzez łatwa dla Bga. Lez kiedy y jesteśy? A kiedy On skłania ku naszy byt Zieię, gwiazdy, jutrznie? T nie t, hłpze, że khasz, i jeśli śpiew rzewrze twe usta, ty zapnieć uz się, żeś zazął śpiewać. T przeija z biegie lat. Inne a thnienie głs prawdziwej pieśni. Thnienie wkół niśi. Oddeh w Bgu. Wiatr. (z Częśi pierwszej) przełżył Miezysław Jastrun I Vl )> z TOMASZ CYZ

10 17 Opwieść ptędze uzyki ROZMOWA Z GIORGIEM MADIĄ Dla Opery Krakwskiej zrealizwał Pan błysktliwą insenizaję Kpiuszka". Teraz łązy Pan balet z perą w Orfeuszu i Eurydye" Gluka. Jak pjawił się ten pysł? Mżna sądzić, że balet przestał i wystarzać. ie jest t prawdą, hć przyzna, że nie zuję się typwy hregrafe. Jeste złwiekie teatru. Spektakl jest dla nie płązenie kilku artystyznyh przedsięwzięć w jedny widwisku. Chiałby, aby ja praa senizna była pwrte d tradyji teatru jak syntezy sztuk. Sięga zate d krzeni. Przez statnie pół wieku tanie bardz się rzwijał. Dziś teatr tańa jest raz zęśiej bardziej teatre niż tańe. Kiedy wię trzyałe prpzyję d Opery Krakwskiej, pstanwiłe stwrzyć przedstawienie łąząe różne dziedziny sztuki. Bardz ważne był dla nie uzzenie uzyki Christpha Willibalda Gluka. Kpzytr był i wybre. Pdzas realizaji Kpiuszka" wprwadziłe d spektaklu baletweg partie śpiewane. ie ujują nizeg pan, zwróiłe wtedy szzególną uwagę na panie. Były znakite. Wtedy właśnie wyarzyłe sbie pełen eleganji spektakl, będąy płązenie pery i tańa. Taki, w który każdy znajdzie ś dla siebie. C Pana tak zaintrygwał w Orfeuszu i Eurydye"? Widziałe wiele wersji teg utwru. Zawsze jednak dnsiłe pdbne wrażenie, że siła uzyki nie drównuje widwisku dla ka - t, widziy i t, słyszyy, pwinn krespndwać ze sbą. Mja praa reżyserska plega na ty, aby pwiedzieć widzwi braze histrię, którą słyszy n w uzye i przekazać u eje. Mógł Pan u Gluka te eje usłyszeć, ale nie ógł Pan ih zbazyć? Tak. iektórzy twóry pdhdzili d teg dzieła, jak d pery. Inni, jak Pina Baush, pstawili głównie na balet. Jej widwisk był piękne. Świetnie pyślane, ale jednześnie dla nie za ał skutezne d sty tańa i estetyki. Ktś pwiedział, że sztuka, która pzstaje uniwersalnie piękna przez lata, t arydzieł. Inne dzieła p prstu się starzeją. Dla nie jej spektakl był zyś fantastyzny, ale w pewny sensie się zestarzał, należy już d inneg zasu. A wierzy Pan w tę histrię? Jak złwiek XXI wieku? Są pwieśi wiezne. D takih pwieśi zalizają się ity, a pnadt wiąże się z nii pewien zasób wizji, wybrażeń. Dlateg żey pwiadać je wiąż na nw. Mitlgia zawsze nie fasynwała. iediennie zawiera w sbie jakąś tajenię, ś niewytłuazalneg. W enie, w który próbuje się te niewiade lgiznie wyjaśnić, niszzy się ih wartść. Czy dla Pana jest ta histria? Opwieśią sile iłśi, a że wątpliwśiah kbiety, która nie ptrafi zaufać swjeu ężzyźnie? Dla nie t jest przede wszystki pwieść ptędze uzyki. Paiętajy, jaki talent iał Orfeusz. Głse, śpiewe ptrafił zieniać nurt rzeki. Dla jeg tanerza ta rla będzie wielki wyzwanie. Ma na senie prawdziwy aratn. Dziś, a rzawiay kilka tygdni przed preierą, wiąż nie wie, zy da sbie z ty radę. T wyzerpująa rla. W pierwszy akie tańzy przez 45 inut bez przerwy. I śpiew, a także w naszy spektaklu siła tańa pzwalają u dzyskać zarłą ukhaną. Pana insenizaja kńzy się happy-ende. W trakie wędrówki d świata żywyh Orfeusz dwraa się i zakazu i spgląda na Eurydykę. Ma ją już straić na zawsze. Ale wtedy pjawia się Ar i paga khank. Ale nie zawsze twóry wybierali taki finał. Gluk w wersji wiedeńskiej nie pstawił na ptyistyzne zakńzenie. Pte zienił je dla Paryża. Ludzie wyhdzili z teatru szzęśliwi. Uznaję ba finały- wesły i sutny - za ryginalne. Opera nie jest file, a teatre. Teatr jest żywą frą i nieh ewluuje. Pyślałe, że da widz finał w stylu barkweg teatru, abyśy t zakńzenie gli elebrwać. Pstawiłe na nwzesny tanie, ale z ważnyi ytatai barkwyi. Jaki iał Pan pysł na senizną współpraę tanerzy i śpiewaków? a senie ay trzy główne rle - Orfeusza, Eurydykę i Ara. T trje śpiewaków, tanerze są ih alter eg. Czase pstać stapia się głse i tańe w jedn. Ale są enty, kiedy jeden z tyh eleentów jest silniejszy- alb śpiew, alb tanie. ie każdej nuie dpwiada jakiś ruh. Jakiej reakji publiznśi Pan się spdziewa? Zadaję sbie pytanie, jak yślał Gluk? Stawia się p stie kpzytra. Zastanawia się, jak hiał wyrazić dany ent, dkąd zierzał w ty zy taty fragenie. Jakie reakje publiznśi planwał? Jeśli ptrafię sbie dpwiedzieć na te pytania, ufa, że naszy widz się spdba. rzawiała Magdalena Miśka-Jakwska ;lj

11 prjekt sengrafii - Brun Shwengl stage set des1gned by Brun Slengl A 1<7 2 S Zl?E 1 A l<t 3 f.;,l!: E '' I? f' Hr(/ J F! 13 f2 l/ A.I.r- H w e et L be;? 2 O I 2 J;W Vt:"~i' t

12 21 A Stry ab ut the Pwer f Mu si ITERWIEV WITH GIORGIO MADIA Yu already ade a brilliant staging f Cinderella fr the Krakw Opera; nw yu're bining ballet with pera in Gluk's Orpheus and Eurydie. Hw did yu e up with this idea? Yu ight think that ballet is n lnger enugh fr e. This is nt true althugh I ust adit I dn't feel that l' a typial hregrapher. I a a an f the theatre. T e, a staging is a binatin f several artisti prjets in ne spetale. I want y stage wrk t be a retu t the traditin f theatre as a synthesis f the arts. I a thus ging bak t the rts. Dane has develped a lt ver the last half entury. Tday, the dane theatre is inreasingly re abut theatre than dane. S when I was apprahed with the prpsal by the Krakw Opera, I deided t reate a shw bining varius fields f art. lt was very iprtant t e t elebrate the usi f Christph Willibald Gluk. The pserwas y hie. Du ring the prdutin f Cinderella I added singing parts t the ballet. t t detrat anything fr the gentleen, y attentin was riveted by the ladies in that prdutin. They were exellent. lt was then that I ae up with this drea f a shw full f elegane, a binatin f pera and dane. One in whih everyne wuld find sething fr theselves. What was it that intrigued yu s uh in Orpheus and Eurydie? l've seen anyversins f the piee. But I always had the sae ipressin, that the pwer f usi is unathed by the spetale fr the eye; what we see and what we hear shuld rrespnd. My wrk as a diretr is t tell - with iages - the stry that the viewer hears in the usi, and t nvey the etins. Yu uld hear these etins in Gluk but yu uldn't see the? Yes. Se artists have apprahed this wrk as an pera. Others, like Pina Baush, plaed the ephasis n ballet. Her prdutin was beautiful. Exellently neived, but at the sae tie nt suffiiently effetive t e fr the pint f view f dane and aesthetis. Sene ne said that art whih reains universally beautiful ver the years is a asterpiee. Other wrks f art siply age. T e, that shw was sething fantasti, but in a ertain way it has e int age, and is bund t anther tie. And d yu believe the stry? Being a 21 ''-entury an? Se stries are tieless. Myths are stries f that kind, and even re, they are nneted t a pl f visins and iaginatins. Th is is why we an tell the ver and ver again. Mythlgy has fasinated e sine ever. There is always se ystery init, sething inexpliable. The ent yu try t explain these unknwns lgially, yu destry their value. What is the stry t yu? A tale f the pwer f lve, r perhaps a stry abut the dubts f a wan wh is u nable t trust her an? T e it's priarily a stry abut the pwer f usi. Let's ree ber what talent Orpheus had. With his vie, his singing, he was able t hange the urse f a river. Th is rle is ging t be a ajr hallenge t y daner. lt will be a real arathn n stage fr hi. Tday - and we are talking a few weeks befre the preiere - I stili dn't knw if he an anage it all. lt's an exhausting rle. In At One, he danes nn-stp fr 45 inutes. S it's the sng, and in ur shw als the pwer f dane, that enables Orpheus t regain his lve, wh has died. Yur finale ntains a happy ending. On his way t the wrld f the living, Orpheus tus arund, despite the prhibitin, and lks at Eurydie. He is then t lse her fr ever. But then Ar arrives and helps the lvers. Hwever, this is nt the ending that has always been hsen by the diretrs. In his Viennese versin, Gluk did nt hse an pt11st1 ending. Later he hanged it fr Paris. Peple left the theatre happy. I nsider bth endings - the happy ne and the sad ne - t be riginal. This is nt fil, this is theatre. Theatre is a living fr and it shuld evlve. I thught l'd give peple a finale in the style f Barque theatre, s that we an elebrate this ending. I plaed y bet n de dane but with iprtant Barque qutatins. What was yur idea fr the stage peratin f the daners and the singers? We have three leading parts n stage: Orpheus, Eurydie and Ar. These are three singers, while daners are their alter egs. Seties, a haraterwill fuse vie and dane int ne. But there are ents where ne f these eleent is stger - either sng r dane. t every nte f usi is paralleled by speifi veent. What reatin d yu antiipate fr the audiene? I ask yself: Hw did Gluk think? I put yself in the pser's psitin. I try t figure ut hw he wanted t express a speifi ent, where he was ging with this r that fragent. lf I anage t answer these questins, I believe ur audiene will like it. lnterviewed by Magdalena Miśka-Jakwska I Vl )> z ;; (\

13 Rainer Maria Rilke - Snety d Orfeusza XII Pragnij etarfzy. O, zahwyć się płienie, gdzie uyka i rzez, się pyszni z przeiennej natury; ten kształtująy duh, trudząy się nad istnienie, kha jedynie punkt zwrtny we wzlie figury. Już frą zdrętwienia jest t, się w trwaniu utrwala; zyż się bezpieznie zuje w lęku wątłeg piee? Czekaj, ta najtwardsza zdrętwiałść strzega z dala. Biada: zaierza się łt niebeny! Kt się jak światł rzlewa, teg pznaje pznanie; i w zahwyie prwadzi g przez pgdę stwrzenia, zęst pzątkie kńzy i kńe zazyna swój kształt. Każde iejse szzęśliwe jest dziekie lub wnukie rzstania, idąy przez nie w zduieniu. I Dafne, się przeienia, d hwili, gdy zuje laurwść, he, abyś zienił się w wiatr. ( z Częśi drugiej) przełżył Miezysław Jastrun

14

15

16 29 Treść I i b retta AKTi ad grbe Eurydyki Orfeusz i hór płakują jej przedwzesną śierć (Ah, dans e bis). Orfeusz he zstać sa ( Objet de n aur). Ar przynsi u dbrą nwinę: jeżeli uda u się zyskać przyhylnść y piekielnyh, Eurydyka dń pwrói, pd warunkie wszakże, iż nie spjrzy na nią, póki nie znajdzie się znwu wśród żywyh (Suis au silene). Orfeusz shdzi d Piekieł. AKT li Chór piekielny wita Orfeusza nad brzegie Kytu (Quel est l'audaieux). Otzny szalejąyi furiai (tanie furii), traki pieśniarz bezskuteznie próbuje wzruszyć swą skargą piekielne e ( Laissez vus tuher). Zrzpazny, uderza w struny swej liry (Ah, la flae). Jeg śpiew prusza najkrutniejsze piekielne upiry ( Quels hants dux). a Plah Elizejskih, tzna szzęśliwyi ieniai, Eurydyka zażywa kjąeg spkju ( Cet asile, aiable et tranquille). Orfeusz staje nagle w zarująej krainie (Quel nuveau ie~. Cienie przyprwadzają Eurydykę. On, nie dwraają się, wyprwadza ją. AKT Ili Orfeusz i Eurydyka przeierzają rzne thłanie, wspinają się pwli ku światu żywyh ( Viens, viens, Eurydie). Eurydyka nie pjuje jednak, dlazeg ałżnek dawia jej nawet spjrzenia (duet: Viens, suis un epux). Czyni u grzkie wyrzuty (Frtune enneie). ie gą dłużej znieść jej ierpienia, Orfeusz dwraa się ku niej, na zaś natyhiast pnwnie ddaje duha w jeg rainah. Rzpaz Orfeusza nie a grani U'ai perdu n Eurydie). i jednak zada sbie śierć, pjawia się Ar, pwstrzyuje jeg dłń i zwraa u żywą Eurydykę (teret: L 'Aur triphe). na pdstawie: Pitr Kaiński Tysią i jedna pera", PWM Synpsis ACTI At Eurydie's grave, Orpheus and the hir bean her preature death (Ah, dans e bis). Orpheus wishes t be left alne ( Objet de n aur). Ar brings hi gd news: ifhe anages t win the favur f the pwers f the Underwrld, Eurydie will retu t hi, prvided, hwever, that he will nt lk at her until they are bth bak ang the living (Suis au silene). Orpheus desends int the Underwrld. ACT li The hir f the Underwrld eets hi n the bank f the Cytus (Quel est l'audaieux). Surrunded by the raging furies (Dane f the Furies), the Thraian usiian akes useless effrts t appeal t the pwers f the Underwrld with his plaint (Laissez vus tuher). In desperatin, he strus the strings f his lyre (Ah, la flae), and his singing ves even the ruellest nsters f the shadwy real ( Quels hants dux). In the Elysian Fields, surrunded by happy shades, Eurydie enjys a sthing tranquillity ( Cet asile, aiable et tranquille). Orpheus suddenly fin ds hiself in the enhanting real (Quel nuveau ie~. The shades bring Eurydie up t hi. Withut lking bak at her, he leads her ut. ACT Ili Orpheus and Eurydie traverse the dark abysses, slwly libing twards the wrld f the living ( Viens, viens, Eurydie). Eurydie, hwever, an nt understand why her husband refuses t even glane at her (duet: Viens, suis un epux) and reprahes hi ( Frtune enneie). U nable t bear this suffering any lnger, Orpheus tus twards her, whereupn she instantly dies again in his ars. Orpheus's despair has n bunds U'ai perdu n Eurydie). Befre, hwever, he anages t take his wn life, Ar arrives in tie t stp his hand and restre the living Eurydie t hi (tri: L'Aur triphe). Based n: Pitr Kaiński Tysią i jedna pera, PWM I Vl )> z ;u n

17 prjekty kstiuów - Brun Shwengl stue dsigns by Brun Sh\\ ngl I 1v1 E l\t ACT JL ) f! E vv

18 33 Girgi Madia Reżyser, hregraf. Abslwent szkły baletwej edilańskieg Teatr alla Sala, debiutwał jak tanerz właśnie w zesple baletwy La Sali. W baleie Maurie'a Bejarta tańzył partie slwe, a jak pierwszy tanerz występwał z zespłai Pennsylvania Ballet, Milwaukee Ballet, San Franis Ballet, Aterballett i Zurih Ballet. Rudlf uriejew zaprsił g d udziału w swi pżegnalny światwy tuee, przez kilka lat występują z ni w dwóh duetah. W 1997 rku zakńzył karierę tanerza, ddają się pray dydaktyznej, bejują także funkję główneg baletistrza w Ballett di Tsana a następnie w Kishe Oper Berlin. Jak dyrektr artystyzny bjął kierwnitw nad balete Teatru Wielkieg w Łdzi. Zstał też główny hregrafe i dyrektre baletu wwienervlksper. Od rku 1995 twrzy własne dzieła baletwe i hregrafie. Jeg bgaty repertuar bejuje wielkie dzieła klasyki, takie jak jezir łabędzie zy Dziadek d rzehów, a także rzbudwane prdukje parte na indywidualnyh knepjah twóry. Zasadnize ehy jeg stylu artystyzneg - uzykalnść, wyrafinwanie, hur, intuiyjne wyzuie hwili raz n zaznazny eleent tanezny - szzególny wyraz znajdują także w insenizajah, w któryh pełni rlę reżysera. Mżna tu wyienić Offenbahwskie Opwieśi Hffinanna, pdwójną insenizaję barkwyh per La Guir/ande I Zephyre Raeau zy też usial Skrzypek na dahu. D współpray zapraszały g.in. Staatsballett Berlin, Kaerper Wien, zespły baletwe we Włszeh, a także w Plse - we Wrławiu i Łdzi. Oprawał hregrafię twaria balu w Operze Wiedeńskiej i pełnił funkję główneg hregrafa Festiwalu Operetki w austriaki Mrbish. Wiele ryginalnyh spektakli Madii iał preierę w Plse, zdbywają wyskie uznanie i wyróżnienia w pstai Złtej Maski, jak np. baletwe przedstawienie Kpiuszek zy pera Opwieśi Hffanna. Stage diretr, hregrapher. Graduated fr the ballet shl f the Teatr alla Sala in Milan and started his daning areer in the La Sala ballet pany. He jined Maurie Bejart's pany as Slist daner; as Prinipal Daner he perfred with Pennsylvania Ballet, Milwaukee Ballet, San Franis Ballet, Aterballett and Zurih Ballet. Rudlfureyev invited hi t partiipate in his wrld farewell tur fr several years t dane in tw duets with hi. In 1997 he nluded his daning areer, wrked as a ballet teaher and was engaged as First Balletaster at the Ballett di Tsana r at the Kishe Oper Berlin. As Artisti Diretr he tk respnsibility fr the Ballet fteatr Wielki in Łódź. He was appinted Ballet Diretr and Chief Chregrapher at the Wiener Vlksper. Sine 1995 he's been reating his wn ballets and hregraphies. Ang his wide repertire are the grand lassis - suh as Swan Lake The utraker - alngside with any full-evening prdutins based n individual nepts. The essential features f his artisti style - usiality, sphistiatin, huur, an intuitive sense fr the ent and a stg daning eleent - find their distintive expressin als in his wrk as stage diretr. Ang thers he has direted Offenbah's Tales f Hffann, a duble bill f tw barque peras La Guirlande I Zephyre by Raeau r the usial Fiddler n the Rf He was invited t wrk with Staatsballett Berlin, Kaerper Wien, in ltaly r with the ballet panies fwrław and Łódź, t entin nly a few. He hregraphed the pening f the Vienna Opera Bali. He has been ChiefChregrapher with the Austrian Operetta Festival f Mrbish. Many f his reatins were preiered in Pland, highly appreiated and even awarded with a "Glden Mask" suh as Cinderella and the pera The Tales f Hffann. ; )> )> r )> -I ;

19 35 Marek Tprwski Wirtuz klawesynu, rganista i dyrygent, spejalizująy się w wyknawstwie uzyki barku i klasyyzu. Ukńzy! Akadeię Muzyzną w Warszawie; trzyał również Pierwsze agrdy Cnservatire de Strasburg w dziedzinie rganów i klawesynu raz dypl knertwy Musikhhshule des Saarlandes (benie Hhshule fur Musik Saar w Saarbri.iken ). Jest laureate I nagrdy I Ogólnplskieg Knkursu Klawesynweg i. Wandy Landwskiej w Krakwie. W 1991 rku utwrzył rkiestrę Cnert Pla - pinierski na grunie plski zespół spejalizująy się w wyknawstwie uzyki barkwej; z który dknał wielu nagrań płytwyh raz wyknał wiele knertów.in. w raah yklu Arydzieła Muzyki Oratryjn-Kantatwej". Wiele utwrów uzyki starplskiej zstał p raz pierwszy wyknanyh bądź nagranyh pd jeg baru tą (.in. pera AgatkaJ. D. Hllanda, ratriu Christiani penitentes ad sepu/hru DiniJ. T Żebrwskieg, utwry Wwiza, Cihszewskieg i in.). Płyty pświęne uzye starplskiej zterkrtnie zdbywały agrdę Fryderyka, a inne trzyywały ninaje d tej nagrdy. (w br. płyta z uzyką współzesną Seven Angels). Knertuje w Plse i za granią, dknał kilkunastu nagrań płytwyh w Plse, iezeh i we Franji. Stwrzył Śląskie Centru Ohy Instruentów Klawiszwyh Frtepianariu" w Zabrzu. Jest prfesre nadzwyzajny, kierwnikie Katedry Klawesynu i Histryznyh Praktyk Wyknawzyh Akadeii Muzyznej w Katwiah. V1rrus harpsihrdist, rganist and ndutr, spe1alizing in the perfrane f Barque and Class1ist usi. A gradu a te f the Aadey f Musi in Warsaw, he als ree1ved the First Prizes f the Cnservatire de Strasburg in rgan and harpsihrd perfrane and a nert dipla f the Mus1khhshule des Saarlandes (nw Hhshule fur Musik Saar in Saarbn.iken), as well as the First Prize f the Wanda Landwska atinal Harpsihrd Cpetitin. In 1991, he fred the Cnert Pla rhestra, p1neenng the perfrane fbarque usi in Pland; tgether, they rerded severa! CDs and gave a large nuber f nerts, e.g. as part f the series 'Masterp1ees f Oratri and Cantata Musi'. A nsiderable nuber f wrks f early Pl1sh usi have been rerded r perfred fr the first tie und er his ndutrship (pera Agatka by J. D. Hlland, ratri Christiani penitentes ad sepu/hru Dini by J. T. Żebrwski, psitins by W wi z, Cihszewski and thers). His rerds f early Plish usi have been awarded the Fryderyk Prize fur ties, w1th severa! re ninatins (reently, the nteprary usi CD Seven Angels). Tprwski has given nerts at he and abrad, ade ver a dzen CD rerdings in Pland, Gerany and Frane. He has fred the Silesian Centre fr the Preservatin f Keybard lnstruents 'Frtepianariu' in Zabrze. He is als a prfessr, heading the Chair f Harpsihrd and Histnal Perfrane Prat1es at the Aadey f Musi in Katwie. Brun Shwengl Phdząy z Austrii grafik, sengraf i kstiugraf prjektwał prawę senizną przedstawień perwyh w wielu krajah,.in. Sale i Tryptyk w San Franis Opera, Lui Sil/a w Opera de ie, Wesele Figara i The Glden Tiketw Opera Theatre f Saint Luis, Czardziejski fletw Grekiej Operze ardwej zy wreszie Maria Suarda w Pznaniu. Jeg prae żna pdziwiać na wielu aerykańskih senah perwyh, w ty w Seattle, Ls Angeles, Hustn, Santa Fe, Saint Luis, Denver raz w ew Yrk City Opera. W Eurpie współprawał z Operą w Zuryhu, Operą Królewską w Sztkhlie i Kpenhadze, Ryal Opera Huse w Lndynie, a pnadt ze senai w Weneji, Rzyie, eaplu i Mnahiu. Prjektuje także dla baletu, statni w zrealizwany przez Staatsballett Berlin przedstawieniu Czaksiężnik z krainy Oz. A native f Austria, he was eduated as a graphi, set and srue designer and his wrk has been seen 1nteat1nally. Shwengl's reent engageents inlude Sale and li Tntti at the San Franis Opera, Lui Sil/a at the Opera de ie, Le zze di Figar and The C/den Tiketat the Opera Theatre f Saint Luis, Die Zaubertflte at the Creek atinal Opera and Maria Stuarda in Pznan. His designs have been seen in any Aerian pera huses, inluding Seattle, Ls Angeles, Hustn, Santa Fe, Saint Luis, Denver and the ew Yrk City Opera. In Eurpe he has wrked fr the Zurih Opera, the Ryal Operas in Stkhl and Cpenhagen, the Ryal Opera Huse in Lndn, as well as in Venie, Re, aples and Mun ih. He als des1gns fr ballet prdutins, the st reent being The Wizard f Oz fr Staatsballett Berlin. ;; r )> -ł ;;

20 37 Zygunt Magiera Dyrygent, tenr, anager kultury. U kń zyi z wyróżnienie Akadeię Muzyzną w Krakwie. Załżyiel i szef artystyzny OCTAVAenseble. Jak dyrygent współprawał. in. z Operą Wrławską (pełnią funkję kierwnika hóru), Operą Krakwską, Chóre Plskieg Radia, Capella Craviensis (kierwnik artustyzny zespłu śpiewaków), Chóre i Orkiestrą Akadeii Muzyznej w Krakwie, Krakwski Chóre Kaeralny, Kantrei Sankt Barbara raz Krakwski Chóre Akadeiki Uniwersytetu Jagiellńskieg. Wraz z OCTAVAenseble przygtwywał lizne nagrania, uzestnizy! w wielu knertah, knkursah i najważniejszyh festiwalah uzyznyh w kraju i za granią. Zdbył.in. Grand Prix Ogólnplskieg Tuieju Chórów " LEGICA CATAT" raz Grand Prix X Ogólnplskieg Festiwalu Chóralneg Canti Ldziensis". Prwadzi także działalnść pedaggizną. Od seznu 2011 / 2012 jest kierwnikie Chóru Opery Krakwskiej. Cndutr, tenr singer, ultural anager. Graduate f the Musi Aadey in Krakw. Funder and leader f the OCTAVAenseble. As a ndutr, he has wrked fr the Wrlaw Opera ( hir diretr), the Krakw Opera, the Plish Radi Chir, Capella Craviensis (val enseble artystów diretr), the Chir and Orhestra f the Musi Aadey in Krakw, the Krakw Chaber Chir, Kantrei Sankt Barbara, and the Aadei Chir f the Jagiellnian University. With the OCTAVAenseble, he has prepared nuerus rerdings and appeared in a nuber f nerts, petitins and ajr usi festivals at he and abrad. His awards inlude the Grand Prix f the LEGICA CATAT atinal Chir Cpetitin and the Grand Prix f the Tenth CATIO LODZIESIS atinal Chral Festival. He is als ative as a teaher. Sine the seasn 2011 / 2012 is diretr f the Krakw Opera hir. Agnieszka Cząstka ORFEUSZ I 0RPHEUS Mezzspran. Abslwentka Akadeii Muzyznej w Krakwie, slistka Opery Krakwskiej, gdzie żna ją usłyszeć.in. w rli Caren w perze Bizeta, Suzuki w Madaa Butterfly, Zerliny w Dn Givanni, Pliny w Daie pikwej, Magdaleny w Riglett, Jadwigi w Straszny dwrze, Olgi w Eugeniuszu Onieginie, Driady w Ariadnie na axs, Mareliny w Weselu Figara, Gianetty w apju iłsny. W repertuarze psiada wiele innyh znaząyh partii perwyh i ratryjnyh. Współprauje także z innyi teatrai uzyznyi. Knertwała. in. w USA, iezeh, krajah Beneluxu, Ukrainie, Rsji, Słwaji. Mezz-spran. A graduate f the Musi Aadey in Krakw, she is a slist at the Krakw Opera, where she an urrently be heard perfr1ng the rles f Caren in Bizet's pera, Suzuki in Madaa Butterfly, Zerlina in Dn Givanni, Plina in The Queen fspades, Magdalena in Riglett, Jadwiga in The Haunted Manr,Olga in Eugene Onegin, Dryad in Ariadne aufaxs, Marel lina in The Marriage f Figar, Gianetta in The Elixir f Lve. Her repertire inludes a nuber f ajr pera and ratri parts. She als llabrates with ther usi theatres, and has given nerts in the USA, Gerany, Benelux, Ukraine, Russia, and Slvakia. Mnika Krybalska ORFEUSZ I 0RPHEUS Mezzspran. Abslwentka Wydziału Wkaln-Aktrskieg Akadeii Muzyznej w Krakwie (dypl z wyróżnienie). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzitwa ardweg. Jeszze przed pdjęie studiów (2006 r.) rzpzęła współpraę z Operą va w Bydgszzy, gdzie wyknywała partię I Chłpa w Czardziejski fleie Mzarta raz (pdzas Festiwalu Mzartwskieg w Salzburgu) Geniusza w Kaieniu filzfizny Mzarta. W 2011 rku wystąpiła pdzas y Teatrów jak Drabella w Csi fan tute Mzarta, (sena PWST). Jest slistką Opery Krakwskiej, gdzie śpiewa. in. partie Meredes w Caren, Jadwigi w Straszny dwrze, Zfii w Hale, Suzuki w Madaie Butterfly, Eha w Ariadnie na axs, Cherubina w Weselu Figara i Giannetty w apju iłsny. Vl ;i::i Vl r () Mezz-spran. A gradu a te (with hnurs) f the Val And Ating Departent at the Aadey f Musi in Krakw, with a shlarship fr the Minister f Culture and atinal Heritage, stili befre enrlling (2006) she began llabrating with the Opera va in Bydgszz, perfring the part f the First By in Mzart's The Magie Rute, and als the Genius in The Philspher's Stne during the Mzart Festival in Salzburg. In 2011, she was Drabella in Mzart's Csi fan tutten the ight f the Theatres, at the State Theatre Shl in Krakw. She 1s a slist f the Krakw Opera where she sings suh parts as Meredes in Caren, Jadwiga in The Haunted Manr, Zfia in Halka, Suzuki in Madaa Butterfly, Eh in Ariadne aufaxs, Cherubin in The Marriage f Figar, and Giannetta in The Elixirflve.

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Ąteatro. nrg,entino OPERA KRAKOWSKA TEATR WIELKI. Premiera / Premiere 1 O grudnia / Decem ber 201 O Opera Krakowska

Ąteatro. nrg,entino OPERA KRAKOWSKA TEATR WIELKI. Premiera / Premiere 1 O grudnia / Decem ber 201 O Opera Krakowska Preiera / Preiere 1 O grudnia / Dee ber 201 O Opera Krakwska OPERA KRAKOWSKA KOPRODUKCJA OPERY KRAKOWSKIEJ TEATRU W IELKIEGO IM. STAISŁAWA MOIUSZKI W POZA IU ABAO W BILBAO I TEATRO ARGETIO LA PLATA CO-PRODUCTIO

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Prjekt Inżynier mehanik zawód z przyszłśią współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramah Eurpejskieg Funduszu Spłezneg Zajęia wyrównawze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Kinematyka,z.. Ruhy dwuwymiarwe:

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

PUCCINI ...,,,,,,,. OPERA KRAKOWSKA. ... 7f"""""'

PUCCINI ...,,,,,,,. OPERA KRAKOWSKA. ... 7f' PUCCINI OPERA KRAKOWSKA...,,,,,,,.... 7f"""""' Giam Puini MA DAMA BUTTERFLY Premiera / Premiere 25 września / September 2009 Opera Krakwska Premiera prezentwana w ramah prgramu twarzysząeg Kngreswi Kultury

Bardziej szczegółowo

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł

Czwórka z PLUSEM Od redakcji Witamy! redakcjaczworki@tlen.pl Nr 3 listopad 2010 Cena 1,oo zł Strona 1 A jak Australia, moje marzenie B jak Boże Narodzenie, piękne święta już niedługo C jak ciasta, ciastka i ciasteczka p. Ani Szostak D jak deska do prasowania (nie cierpię prasować) E jak encyklopedia,

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki

Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie na okres 4.04.2016 10.06.2016 Grupa Wiewiórki Lekcja 1 3 2 3 rzeczowniki socks, shoes, bird; powitanie Good morning!; polecenie Put

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Język angielski grupa 30-minutowa

Język angielski grupa 30-minutowa Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w MARCU: Powitanie rymowanka Hello! How are you? I m good/great/wonderful! I m tired/hungry/not so good! How are you? jak się masz? I m good/great/wonderful-

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo